Engrosmodellen. Dialogforum /

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Engrosmodellen. Dialogforum 17-12-2014 14/15485-20 17-12-2014 1"

Transkript

1 Engrosmodellen Dialogforum

2 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Kort status på projektet 3. Status på love og bekendtgørelser 4. Tilbagemelding fra teknik- og implementeringsgruppens møde Tids- og aktivitetsplanen 6. Det videre arbejde 7. Eventuelt

3 Kort status Datakonsistens Fortsat udeståender med ca. 20 elleverandører, men antallet af tilbageværende fejl vurderes at være begrænset Datamigrering Test af datamigreringsløsning er kommet godt fra start E2E-test Fortsat lavt aktivitetsniveau, men der er kommet flere med

4 E2E-test Flere it-leverandører i gang God dialog Vores fornemmelse at der er en føle/lære proces i gang. Ingen masse indsendelse. 15 incident registreret fra It-Leverandører 8 åbne 7 lukkede Januar release idriftsat

5 E2E-test 300 Antal beskeder/uge

6 Elafgiftsloven sendt i høring Ingen væsentlige ændringer i forhold til det, der allerede fremgik af elforsyningsloven 1. Værnsregel mod forudfakturering af momsregistrerede virksomheder 2. DataHub skal indeholde forudsætninger for netvirksomhedernes opkrævning af elafgifter 3. Værnsregler mod elleverandørens fejlagtige indmelding af elafgifter 4. Regler for fakturering af elafgifter fra netvirksomhed til elleverandør 5. Regler for fakturering af elafgifter fra elleverandør til slutkunde 6. Erhversskibsregel nedsat elafgift ændres til delvis godtgørelse af elafgift

7 Afklaringer med SKAT Energinet.dk har afholdt et afklaringsmøde med SKAT og har aftalt endnu et par møder i januar måned: 1. Behov for momsregistreringsfelt (værnsregel) 2. Elvarme håndtering, herunder kombination med solceller 3. Styring af fritagelse for elafgifter m.m. 4. Kontrolopgaver Energinet.dk arbejder på at sikre en offentliggørelse af de tilhørende bekendtgørelser hurtigst muligt dette gælder bekendtgørelser i relation til begge de nye love

8 BRS-ændringer Resultater fra TI-mødet

9 Ændringer som konsekvens af loven 1. Betalingsvilkår udgår i kundestamdata 2. Nyt felt i kundestamdata: momsregistreret (JA/NEJ) 3. BRS-004 (oprettelse af MP) - netvirksomheden modtager tilknytninger for elafgifter 4. BRS-004 (oprettelse af MP) - ny målepunktstype til elvarme (D14) + evt. en anden afgiftsbetinget målepunktstype (D15) 5. BRS-006 (stamdata net) - netvirksomheden modtager tilknytninger for elafgifter 6. BRS-022 (andelstal) fremsendelse af andelstal til netvirksomhed 7. BRS-027 (aggregering af engrosydelser) aggregeringer til netvirksomheden 8. BRS-033 (opdatering tarif-prisliste) - netvirksomheden modtager elafgifter 9. BRS-037 (afregningsstamdata) - netvirksomheden modtager tilknytninger for elafgifter

10 Ændringer fra ønskeliste Nye felter i målepunktsstamdata (felterne oprettes og medtages i Forskrift I, men ingen tilknyttet funktionalitet indholdet er alene til informationsbrug for elleverandøren) 1. Afbrydelsesart (Fjernafbrydelig / Manuel afbrydelig) 2. Vaskeanvisning (Er vasket/ Er ikke vasket / Kan ikke vaskes) 3. Anlægskapacitet (kw) 4. Tilslutningstype (Direkte tilsluttet / Installationstilsluttet) Aggregerings ID BRS-023, BRS-026, BRS-027, BRS-028, BRS-029 og BRS-030 (energitidsserier) En enkelt it-leverandør udtrykte bekymring over at ovenstående ændringer tages med i scope, da det udvider testscope betydeligt

11 Andre små-ændringer Ganske få ændringer, der har til formål at løse diverse tekniske og funktionelle udfordringer f.eks. Mulighed for at sende stamdata fra DataHub med skæringsdato tilbage i tid Mulighed for at skelne mellem to stamdatameddelelser, der sendes til netvirksomheden i forbindelse med tilflytning Tilføjelse af et par nye fejlkoder (validering af data)

12 Ændringer til BRS leveranceophør Forslag til effektivisering af afbrydelseshåndteringen i forbindelse med leveranceophør Tidligere fremsendelse af afbrydelsesanmodning til netvirksomhed Mulighed for at kommunikere en dato og et tidsinterval for afbrydelsen kan anvendes af såvel netvirksomhed (planlagt tidspunkt) som elleverandør (ønsket tidspunkt f.eks. ved fogedforretning) Mulighed for at netvirksomheden kan fremsende meddelelse om gennemført afbrydels samme dag, som afbrydelsen fysisk har fundet sted TI-gruppen tager stilling på næste møde Ny BRS skal beskrives Indsigelse fra en enkelt aktør på TI-mødet

13 Elvarme oprettelse af installation Etablering af elvarme forudsætter, at der foreligger en BBR registrering 1. Elleverandøren indmelder en ny elvarmeinstallation ved hjælp af BRS-039 (ny servicekode) 2. Netvirksomheden opretter på grundlag af den modtagne serviceanmodning elvarmeinstallationen, konkret ved at oprette et childmålepunkt (D14) til det eksisterende E17-parentmålepunkt. 3. Elleverandøren foretager efterfølgende følgende tilknytninger: Til E17 målepunktet tilknyttes den reducerede elafgiftstarif (elvarmeafgiftstarif 1) Til D14 målepunktet tilknyttes en elafgiftstarif, der svarer til differencen mellem elvarmeafgift 1 og fuld elafgift (elvarmeafgiftstarif 2)

14 Elvarme drift og afregning Netvirksomheden er ansvarlig for at indsende de relevante måledata på E17 og D14 målepunkterne. 1. Ingen ændring, hvad angår E17 målepunktet, der fortsat bærer det fulde forbrug 2. D14 målepunktet anvendes alene til at sikre, at der betales fuld elafgift af forbrug under og op til kwh Samme principper, som anvendes af netvirksomhederne i dag 1. På årsbasis skal der på D14-målepunktet indmeldes: MIN (Forbrug på E17; 4000 kwh) 2. D14 indmeldelsen fordeles ligeligt henover forbrugsperioden 3. Ved leverandørskifte og flytning foretages en forholdsmæssig fordeling af de kwh

15 Elvarme TI-gruppens holdning TI-gruppen vil gerne se andre muligheder for løsning på elvarmeproblematikken DONG Energy vil se på, om et alternativt forslag kan opstilles Krav til den løsning, som vi vælger: Skal kunne administreres af de involverede parter Skal helst ikke indebære store it-omlægninger Skal accepteres af SKAT

16 Tids- og aktivitetsplan Tilføjet go/no-go milepæle den mest afgørende, idet slutkunder herefter vil være orienteret start på cut-over go-live TI-gruppen Forslag om at nedjustere forventninger til E2E-test gennemførelse Forslag om tilføjelse af endnu et målekriterie på E2E-test (antal cases) Klargøre krav til E2E-godkendelse af it-leverandører Klargøre krav til gen-test (it-leverandører og aktører) Fremrykke tidspunktet for migrering af nye målepunktstyper Enighed om at alle følger den midlertidige plan

17 Videre arbejde Fortsat en del afklaringsarbejde love og bekendtgørelser Færdiggøre BRS-arbejdet Afklaring af elvarmemodel Færdiggøre arbejdet med flexafregning Næste møde i Dialogforum

18 Eventuelt

Teknik- og implementeringsgruppen

Teknik- og implementeringsgruppen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 16 16. december 2014 Dok.nr. 14/15488-21 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status datamigrering og datakonsistens 3. Status E2E-test 4. Nyt lovforslag elafgifter

Læs mere

2015-03-25 Dialogmøde 17, referat

2015-03-25 Dialogmøde 17, referat 2015-03-25 Dialogmøde 17, referat Tid 25. marts 2015 kl. 13.00-15.30 Sted Online-møde Inviterede Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Torben Møller Pedersen Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Diana

Læs mere

27-05-2014 Teknik og implementeringsmøde, referat

27-05-2014 Teknik og implementeringsmøde, referat 27-05-2014 Teknik og implementeringsmøde, referat Tid 27. maj 2014 Sted Påfuglen, Erritsø Deltagere Annemette L. Carlsen Fritz Beck Ulrich Ida Joel Anette Krogh Kim Kristensen Niels Toftensberg Kristoffer

Læs mere

Dialogforum, referat. Tid 7. maj 2014 kl. 13.00 15.00. Deltagere Navn Aktør. Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark. Martin Christensen

Dialogforum, referat. Tid 7. maj 2014 kl. 13.00 15.00. Deltagere Navn Aktør. Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark. Martin Christensen Dialogforum, referat Tid 7. maj 2014 kl. 13.00 15.00 Sted LYNC Deltagere Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark Ane Rask Annemette L.

Læs mere

Teknik- og implementeringsgruppemøde, referat

Teknik- og implementeringsgruppemøde, referat Teknik- og implementeringsgruppemøde, referat Tid 18. februar 2015 kl. 10.00-16.00 Sted Påfuglen, Erritsø, 7000 Fredericia Deltagere Navn Virksomhed Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark Annemette

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt 26. februar 2015 J.nr. 14-4601203 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

2015-02-25 Dialogmøde 16, referat

2015-02-25 Dialogmøde 16, referat 2015-02-25 Dialogmøde 16, referat Tid 25. februar 2015 kl. 13.00-16.00 Sted Online-møde Inviterede Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Torben Møller Pedersen Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Diana

Læs mere

Introduktion til Engrosmodellen

Introduktion til Engrosmodellen Introduktion til Engrosmodellen Juni 2013 Dato - Dok.nr. 1 Intentioner med Engrosmodellen (Uddrag fra bemærkninger til lovforslaget fremsat 25. april 2012, gennemført ved LOV nr 575 af 18/06/2012) forbrugerne

Læs mere

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - BALANCEANSVARLIG 07. januar 2014 Version 0.2 Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 1/22 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 4 1.1 Versionsoversigt... 4 1.2 Reference

Læs mere

Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift, møde 9

Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift, møde 9 Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift, møde 9 Tid Onsdag 16. juni 2015, kl. 15.00-17.00 Sted Energinet.dk, Ballerup Deltagere Styregruppens medlemmer: Adm. dir. Peder Ø. Andreasen,

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet.

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet. Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Maj 2013 Rev. 1.0 Træder i kraft den 1.10.2014 2013 DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED Energinet.dk 16954/11. Dok. 129089-13,

Læs mere

BILAG 6. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 11. februar 2015 MLN

BILAG 6. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 11. februar 2015 MLN BILAG 6 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 11. februar 2015 MLN Dette notat udgør statusrapporteringen for DataHub drift til Direktørgruppen i februar 2015. Notatet indeholder et generelt

Læs mere

Klik på lagkagediagrammerne og se flere detaljer for både netvirksomhedernes og elleverandørernes

Klik på lagkagediagrammerne og se flere detaljer for både netvirksomhedernes og elleverandørernes DataHub Læs her tidligere nyheder på Ninas blog - En ugentlig opdatering om sidste nyt i projektet for markedets aktører 11. marts 2011 JHH Status for netvirksomheder Status for elleverandører Nyheder

Læs mere

Direktørgruppemøde, møde 3

Direktørgruppemøde, møde 3 Direktørgruppemøde, møde 3 Tid Tirsdag 17. juni kl. 15.00-17.00 Sted Energinet.dk, Ballerup Deltagere Direktørgruppens medlemmer: Adm. dir. Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk Direktør Lars Aagaard, Dansk

Læs mere

Datamigreringsstrategi Engrosmodellen

Datamigreringsstrategi Engrosmodellen Datamigreringsstrategi Engrosmodellen Et overblik over metode og proces Ver. 2.0 Maj 2014 DOK NR 13/100808-1 1 Migreringsstrategi Sikre at nuværende funktionalitet i Datahub forbliver uændret frem til

Læs mere

GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V)

GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) FORMANDENS AFGØRELSE DEN 28. APRIL 2015 GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) 28. april 2015 Detail & Distribution 14/10476, 14/10478, 15/00115 laa, lrn RESUMÉ 1. Som følge

Læs mere

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk DataHub Kraft i Vest 27. September 2013 John Griem, Energinet.dk Overblik Om Energinet.dk Baggrund for at lave en DataHub DataHub ens funktionalitet Engrosmodellen Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig

Læs mere

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde den 19 marts 2013 Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dk s præcisering af balanceansvar Resumé 1. I denne sag anmodes Energitilsynet om at tage stilling

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet.

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet. Forskrift H1: Skift af elleverandør Oktober 2008 Version 4.1 Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 DATE MRP LRO LRO MRP NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 38472-08 DOC. NO. DATE

Læs mere

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014 BILAG 5 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 10. juni 2014 Der fremsendes forud for hvert møde i Direktørgruppen en statusrapport, der rapporterer på net- og elhandelsvirksomhedernes performance,

Læs mere

DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER

DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER 3. marts 2015 Version 1.00 Dok. 13/81170-31 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 3 1.1 Versionsoversigt...

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

DataHub 31785-10. Bilag 3a Kundens kravspecifikation. 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010. EU-udbud 2010/S 97-149624

DataHub 31785-10. Bilag 3a Kundens kravspecifikation. 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010. EU-udbud 2010/S 97-149624 DataHub 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010 01-05-2010 02-07-2010 DATE MLM ADA NAME DATE REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED EU-udbud 2010/S 97-149624 31785-10 NAME Doc.

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation med DataHub'en i elmarkedet 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal i følge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

Læs mere

EdiDKgas Implementeringsguide

EdiDKgas Implementeringsguide EdiDKgas Implementeringsguide til skift af gasleverandør Status: Til implementering Version: 1.4 Revision: Dato: 9. november 2006 Dokument: 365-v2-EdiDKgas_1_4_- _ARBEJDSUDKAST.DOC 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

NOTAT. Ny samlet indberetningsmodel

NOTAT. Ny samlet indberetningsmodel NOTAT Rambøll Informatik A/S Teknikerbyen 19 2830 Virum Tlf: +45 45 98 84 00 Direkte tlf: 45 98 84 68 Fax: 45 98 84 90 llp@ramboll-informatik.dk www.ramboll-informatik.dk CVR-nr. 41503912 Ny samlet indberetningsmodel

Læs mere

Træder i kraft den 1.10.2015

Træder i kraft den 1.10.2015 Forskrift I: Stamdata Høringsversion maj 2014 Version 2.6 Træder i kraft den 1.10.2015 Mar. 2014 Apr. 2014 Apr. 2014 DATE USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED 14/12903-6 Revisionsoversigt

Læs mere

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet November 2013 Høringsudgave Version 4.0 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE CCO HBK LRO LRO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Forslag til en fremtidig regulering af forsyningspligten

Forslag til en fremtidig regulering af forsyningspligten Forslag til en fremtidig regulering af forsyningspligten 30. maj 2013 J. nr. 2202/1839-6010 BILAG Bilag 1 Elpristavlen Bilag 2 Skabelonafregning Bilag 3 Engrosmodellen Bilag 4 Lovændringen vedr. udbud

Læs mere