Kirkemusik Nyt. Nr Adventsstævne. Lidt fra Støttekredsen. Nyt fag kirke- og bibelkundskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkemusik Nyt. Nr. 2-2013. Adventsstævne. Lidt fra Støttekredsen. Nyt fag kirke- og bibelkundskab"

Transkript

1 Kirkemusik Nyt Nr Adventsstævne Lidt fra Støttekredsen Nyt fag kirke- og bibelkundskab

2

3 Indholdsfortegnelse Side Siden sidst... 4 Adventsstævne... 6 Lidt fra Støttekredsen... 8 Generalforsamling ved Adventsstævnet... 9 Kalenderside Seminar i Salmekundskab Ny CD Pædagogisk dag Årsafslutning Diverse rabatmuligheder Orgelarrangementer i august Nyt fag Kirke- og bibelkendskab Om kurset Tekst og tale Elevfordeling august Kursus i Babysalmesang Beståede prøver Elevforeningen og DSR Bestyrelsen Løgumkloster Kirkemusikskole Vestergade 9-13, 6240 Løgumkloster Tlf: Fax: Hjemmeside: Kontortid: Mandag kl Tirsdag, onsdag, torsdag kl & Telefontid: Mandag kl Tirsdag, onsdag, torsdag kl & Rektor: Hans Chr. Hein Træffes efter aftale 3

4 Kirkemusik Nyt Siden sidst v/ rektor Hans Christian Hein Vi er nu langt inde i skoleåret , der bl.a. byder på igangsætningen af nye studieplaner for kirkesangere og organister, dog således at de, der er begyndt under den gamle ordning, færdiggør prøverne herunder. Der er, som i de senere år, omkring 150 studerende på skolen. Der er mindre forskydninger mellem afdelingerne, og således opvejes en mindre nedgang i Horsens og Tarm af en fremgang i Odense. I forbindelse med at der også er forskydninger i antallet af studerende på de enkelte årgange, har det på lærersiden betydet, at der i år desværre ikke er blevet timer til to meget dygtige timelærere: Anne Mette Balling og Ida Marie Krogh Skau. Der er her i bladet omtale af nogle af de kommende aktiviteter på skolen. Det er ikke mindst det kommende adventsstævne fredag, d. 29. november, hvor studerende og lærere fra alle afdelinger er velkomne. Koncerten om eftermiddagen i Løgumkloster Kirke er for studerende, og man kan melde ind med indslag efter samråd med læreren. Vi ser på skolen frem til endnu et godt, musikalsk og hyggeligt arrangement. Lotte Bille Glæsel dirigerer koret 4

5 Løgumkloster Kirkemusikskole Der vil i foråret blive lejlighed til at følge et kursusforløb i ensemblesang ved Tinebeth Hartkopf og Thomas Krogh. Nærmere information herom vil blive sendt direkte til nuværende og tidligere kirkesangerstuderende. I marts vil der også blive afholdt en korweekend, hvor interesserede kan melde sig til intenst at arbejde med korværker i et døgn inden en opførelse. Arbejdet er igen i 2014 i hænderne på Lotte B. Glæsel. Der vil også her udgå detaljerede oplysninger om værker og praktiske forhold til alle. Forskellige andre tilbud kan ses på kalendersiden her i bladet, og man vil løbende kunne se nogle nye aktiviteter på skolens hjemmeside Et af forårets mange gode kurser var ved en fejltagelse ikke blevet omtalt i sidste nummer af Kirkemusik Nyt. Det drejede sig om kurset Tekst og tale ved Liselotte Dam-Jensen. Der er inde i bladet en fyldig omtale af netop dette kursus. Endvidere er der en omtale af forårets kursus i babysalmesang ved Karin Elkjer. Det er glædeligt at se, at der fortsat er god søgning til disse kurser, hvilket er tegn på, at det prioriteres højt i mange sogne. Løgumkloster Kirkemusikskole har taget initiativ til et efteruddannelseskursus i rytmisk musik for organister. Det begyndte her i efteråret og kører frem til midt på foråret, og kurset er fyldt helt op med 13 kursister. Der vil i næste nummer komme en nærmere omtale af det gennemførte forløb. På personalesiden kan skolen byde velkommen til Lise Sommer Andersen, der har afløst Marianne Petersen som rengøringsassistent. 5

6 Kirkemusik Nyt Adventsstævne i Løgumkloster fredag, d. 29. november Adventsstævne for studerende og lærere fra alle skolens afdelinger afholdes fredag, d. 29. november i Løgumkloster. Der vil være mulighed for at deltage i hele dagens program eller i dele af programmet. Træf gerne aftaler om fælles kørsel, så det bliver lettere at overkomme transporten til og fra Løgumkloster. Vi håber, at mange vil slutte op om arrangementet, så vi får en festlig dag! Tilmelding kan ske ved henvendelse til kontoret brug evt. tilmeldingsblanketten bagerst i bladet eller send en mail. Programmet for dagen: kl Generalforsamling i støttekredsen i lok. 2 kl Kaffe / gløgg i hall en i Vestergade 13 kl kl kl Korprøve v/ Thomas Kristian Nielsen i korsalen Generalprøve på korsatserne i Løgumkloster Kirke Koncert i kirken kl Festmiddag på Centralhotellet - Der sluttes af ca. kl. 21 Korprøven ledes af Thomas Kristian Nielsen, der til daglig er organist og kantor ved Sct. Pauls Kirke i Århus. Thomas har undervist i nogle år i Løgumkloster, i år er han lærer på skolens afdeling i Odense. Han har til stævnet valgt følgende satser: En rose så jeg skyde. Tekst: Tysk 16. årh. Musik: Köln 1599 / arr.: Michael Prætorius Northern Lights (Nordlys). Tekst: Højsangen 6, v.4-5. Musik: Ola Gjeilo 2008 Forunderligt at sige. Tekst: H.A. Brorson Musik: Carl Nielsen

7 Løgumkloster Kirkemusikskole Dejlig er jorden. Tekst: B.S. Ingemann Musik: Schlesien 18. årh. / arr.: Thomas Kristian Nielsen Komponisten Ola Gjeilo skriver om sit værk: Northern Lights: Dette er mit mest norske værk i årevis, komponeret i Oslo omkring juletid i Fra mit vindue i Oslo så jeg den jul ud over en vinterfrosen sø under stjernerne. Jeg funderede over hvordan denne forfærdelige skønhed, er så perfekt reflekteret i Nordlyset. Jeg har blot set dette to gange i mit liv, men det er et af de allerskønneste naturfænomener jeg nogensinde har iagttaget, og har en sådan kraft og elektrisk udladning, som må have været både tiltrækkende og skræmmende for folk førhen, da ingen vidste hvad dette var og megen overtro var forbundet hermed. Teksten til værket er hentet i Højsangen og lyder oversat til dansk: Du er smuk, min elskede, yndig som Jerusalem, skræmmende som en hær i fremmarch. Vend dit blik fra mig, det har forvirret mig. En indspilning af værket kan findes her: Nordlyset i korafdelingen af adventsstævnets koncert omkranses af et udvalg af nogle af vores smukkeste julesalmer. Noderne kan rekvireres fra d. 13. november ved henvendelse til Dorrit Lund Sørensen på kontoret. Husk at oplyse stemmetype ved tilmeldingen. Det forventes, at man på forhånd har orienteret sig så grundigt som muligt i korstemmerne. Der er efter samråd med hovedfagslæreren mulighed for at tilmelde sig med indslag til koncerten. Især sangere og organister på afsluttende år opfordres til at overveje et eller flere indslag; men andre studerende på eksamenslinjerne er også velkomne. Vi håber som sædvanligt på en afvekslende koncert. Ved festmiddagen på Centralhotellet er man også velkommen til at optræde med underholdende indslag. Vi forventer at slutte arrangementet kl

8 Kirkemusik Nyt Lidt fra Støttekredsen Det er en stor glæde, at vi på vort seneste bestyrelsesmøde den 24/10 kunne imødekomme en håndfuld ansøgninger fra studerende, der af en eller anden årsag havde økonomisk støttebehov for på ordentlig vis at kunne passe studiet på Kirkemusikskolen. Det kunne fx dreje sig om betaling af administrationsbidrag og udgifter til leje af instrument, ligesom transportudgifter også kunne komme på tale. De allerfleste af skolens studerende opfylder jo ikke betingelserne for at kunne få SU, så vi har tydeligt fornemmet, at den hjælp, vi kan yde, altid er faldet på et tørt sted. Heldigvis har vi rigtig mange medlemmer, såvel enkeltmedlemmer som menighedsråd, der med deres bidrag er medvirkende til, at vi som den eneste kirkemusikskole i Danmark, har mulighed for støtte de studerende og tillige hjælpe skolen med tilskud til aktiviteter, som normalbudgettet ellers ikke ville kunne have rummet. Det er vi stolte af og kan ikke takke vore bidragydere nok for, at de med giversind og hjerte sætter os i stand dertil. På bestyrelsesmødet måtte vi tage afsked med pastor Uffe Bjerre, der ønskede at udtræde efter mange, mange års gedigent arbejde. Vi vil savne hans gode humør og store engagement i arbejdet. Da Uffe er udpeget af Kirkemusikskolens bestyrelse, vil hans plads være vakant, indtil vi får en ny indstilling. Som det også fremgår andetsteds, står generalforsamlingen umiddelbart for døren, og bestyrelsen kunne da godt tænke sig, at flere medlemmer mødte frem for at høre om årets gang i Støttekredsen. Tidspunktet er lagt så tidligt, at deltagere vil kunne nå at være med i korprøver m.m. og være klar til koncerten kl og mon ikke også, der bliver tid til en gang æbleskiver og gløgg! Ole Stevns 8

9 Løgumkloster Kirkemusikskole Løgumkloster Kirkemusikskoles Støttekreds indkalder herved til ordinær generalforsamling Fredag, d. 29. november kl i lokale 2 på Kirkemusikskolen, Vestergade 13 med dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden 2. Alg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Rektors orientering om kirkemusikskolens virksomhed 5. Forelæggelse af revideret regnskab ( ) iflg. 6 stk Indkomne forslag 7. Vedtægtsændringer iflg. bestyrelsens forslag i Kirkemusik Nyt Valg til bestyrelsen 9. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen 10. Valg af 2 revisorer 11. Valg af 1 revisorsuppleant 12. Fastlæggelse af de årlige medlemskontingenter 13. Eventuelt. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. På bestyrelsens vegne Ole Stevns formand Dannebrogsgade Brønderslev 9

10 Kirkemusik Nyt Støttekredsen Kære Elev - Lad ikke økonomiske problemer hindre dig i at gennemføre din uddannelse! Løgumkloster Kirkemusikskoles Støttekreds har iflg. vedtægterne 2 stk. 1 til formål at støtte skolens virksomhed, derunder at indsamle midler til støtte for formål, som ikke er dækket af offentlige tilskud, f.eks. støtte til mindrebemidlede studerende, til instrumentfond og til arbejde i De Studerendes Råd. Du kan f.eks. søge om tilskud til administrations- og / eller undervisningsgebyr, noder, transport m.m. Ansøgning om midler fra Støttekredsen skal være Kirkemusikskolen i hænde senest 1. marts eller 1. oktober, hvor bestyrelsesmøderne afholdes. Ansøgning skal sendes til: Formand Ole Stevns: Støttekredsen Vestergade Løgumkloster Medlemskab i Støttekredsen kr. 150,- p.a. - personligt kr. 250,- p.a. - familie/menighedsråd kr. 75,- pensionister samt ansatte og studerende på LKMS. 10

11 Løgumkloster Kirkemusikskole Kalenderoversigt (med forbehold for ændringer): 2013: november Kursus i koncerttilrettelæggelse og kommunikation v/ Svend Løbner og Hans Chr. Hein november Kursus Orgelkultur og orgelbygning i Sønderjylland og Slesvig 26. november kl Foredrag v/ Hans Chr. Hein: Bachs Juleoratorium 29. november Adventsstævne: Generalforsamling i støttekredsen, Korsang, Koncert, Festaften 2014: januar Kursus Musikalsk Legestue v/ Karin Elkjer 25. januar kl Salmekundskabsseminar 1 v/ Christa Nyborg og H.C. Hein 24. februar kl Foredrag v/ Hans Chr. Hein: Dietrich Buxtehude og kirkemusikken 7. marts kl Kursus Ensemblesang v/ Tinebeth Hartkopf og Thomas Krogh marts Kirke- og bibelkendskab seminar v/ Finn Rosenberg 14. marts kl Kursus Ensemblesang v/ Tinebeth Hartkopf og Thomas Krogh 22. marts kl Salmekundskabsseminar 2 v/ Christa Nyborg og H.C. Hein 24. marts kl Foredrag v/ Hans Chr. Hein: J.S. Bachs Johannespassion marts Kursus Babysalmesang v/ Karin Elkjer 17. marts Møde i kirkemusikskolens bestyrelse 27. marts Bestyrelsesmøde i Støttekredsen marts Korweekend v/ Lotte B. Glæsel 26. april kl Salmekundskabsseminar 3 v/ Christa Nyborg og H.C. Hein juni Mesterkursus i tidlig barokmusik samt stilimprovisation v/ prof. Bine Bryndorf 16. juni Årsafslutning: Ekskursion, Kor, Koncert, Festaften august Kursus for PO-organister og Diplomorganister i spansk orgelmusik v/ prof. Miguel B. Ripoll, Madrid. 11

12 Kirkemusik Nyt Seminar i salmekundskab I den nye studieordning er timetal og indhold i faget salmekundskab forøget, og faget kan nu også følges af studerende på basislinjerne, selvom det først indgår på eksamenslinjerne i sang og orgel/korledelse. Der er på denne måde åbnet op for at tage nogle fag på forskud ; men der kan for alle være god mening i at følge nogle af bifagene tidligt i studiet. Som tilfældet er med Kirke- og bibelkendskab åbner skolen op for, at alle studerende har mulighed for at følge det udvidede salmekundskabsfag altså også studerende, der har haft faget tidligere og måtte ønske det i udvidet form samt studerende på efteruddannelse, der muligvis aldrig har haft salmekundskab i deres studium. I dette skoleår udbydes faget i seminarform i foråret 2014 med 3 undervisningsgange i Løgumkloster for studerende fra alle skolens afdelinger : Lørdag, d. 25. januar kl Lørdag,d. 22. marts kl Lørdag, d. 26. april kl De 18 lektioner i det samlede seminar leder frem mod eksamen i faget. Eksamen vil finde sted ca. 4 uger efter den sidste undervisningsgang. Christa Nyborg og rektor Hans Christian Hein er undervisere på seminaret. Indholdet vil være som det står at læse i de nye studieordninger under faget. Der indgår bl.a. en oversigt over salmesangens historie fra reformationen til i dag med fremhævelse af centrale danske salmedigtere og deres tid. Der vil blive gennemgået 10 salmer med henblik på pensum til eksamen, men andre salmetekster inddrages som baggrundsmateriale. Der vil desuden være en oversigt over salmebogens opbygning samt dansk melodi- og koralbogshistorie. Yderligere praktiske oplysninger vil senere blive udsendt til alle studerende; men tilmelding kan allerede nu ske på skolens kontor eller på mail: 12

13 Løgumkloster Kirkemusikskole NY CD! new recording! KR. 150,- Musik til ADVENT JUL årstiderne KIRKEÅRET KOR SOLOSANG ORGEL KLOKKESPIL KLAVER Music for advent, christmas and the church Year choir solo organ carillon piano Samlede værker af komponist, klokkenist og pianist Peter Langberg optaget i Vor Frelsers kirke, vestervig kirke, løgumkloster kirke og højst kirke. complete works of composer, carilloneur and pianist Peter Langberg, Recorded in Vor Frelsers church, vestervig church, løgumkloster church og højst church. 13

14 Kirkemusik Nyt Pædagogisk dag I tilslutning til lærermødet d. 30. august afholdtes en pædagogisk dag med den nye studieplan som et oplagt og aktuelt emne. Forskellige sider af den nye plan blev belyst og diskuteret. Man forsøgte at indkredse ændringer i de enkelte fag, hvor lærerne skal være særligt opmærksomme. I gruppearbejde og efterfølgende plenumdiskussion blev en række spørgsmål og evt. tilføjelser til detaljer i studieplanen opstillet, og dette vil efterfølgende indgå i de 3 kirkemusikskolers opfølgning på den nye studieplan. Der blev også lejlighed til en lille fejring af 5 jubilarer: Helle D. Kjeldsen, Ann-Kirstine Christiansen og Poul Skjølstrup, der har været ansat i 15 år på skolen, Peter Elkjær Petersen, der har haft 25-års jubilæum og Niels Erik Aggesen, der har været ansat i 30 år. 5 jubilarer 14

15 Løgumkloster Kirkemusikskole Christa Nyborg, Helle D. Kjeldsen og Henrik Krüger Fra diskussionerne I forgrunden Ejner Dyhr Pedersen, Thomas K. Nielsen og Niels Erik Aggesen 15

16 Kirkemusik Nyt Årsafslutning d. 17. juni 2013 Kirkemusikskolen har en mangeårig tradition for ekskursion ved årsafslutningen. I år gik den til Haderslev Domkirke, hvor der indledtes med morgensang ved domprovst Kim Eriksen og domorganist Henrik Jespersen. Domkirkens tre orgler blev på bedste vis demonstreret i tale og musik af Henrik Jespersen, der efter kaffe i strålende solskin på kirkepladsen fortsatte med at fortælle om kirkens organisering af det store korliv. Dette fandt sted i sangstationen, der er en ombygget tidligere brandstation! 16

17 Løgumkloster Kirkemusikskole I det gode vejr blev eftermiddagskaffen indtaget i klokkespilsparken ved kirke. Her spillede Ann-Kirstine Christiansen en kort klokkespilskoncert. Korsangen ved koncerten i kirken var i hænderne på Lotte B. Glæsel, der bl.a. indstuderede G. Faurés Cantique de Jean Racine. I koncerten i Løgumkloster Kirke medvirkede en række af afgangseleverne med sang- og orgelindslag samt flere af skolens lærere. Overrækkelse af eksamensbevis til KS-2 17

18 Kirkemusik Nyt Overrækkelse af eksamensbevis til PO-3 Ole Stevns overrækker årsgave til Camilla Svanberg Efterfølgende var der tale ved rektor i Klostersalen, overrækkelse af eksamensbeviser samt tale ved støttekredsens formand Ole Stevns og overrækkelse af støttekredsens årsgaver. Dagen blev rundet af med festmiddag på Centralhotellet herunder diverse underholdende musikalske indslag fra de studerende. 18

19 Løgumkloster Kirkemusikskole Diverse rabatmuligheder ved køb af noder Studerende og lærere ved kirkemusikskolen kan opnå rabat ved køb af noder hos nedenstående firmaer. Forhør selv om rabattens størrelse. Aarhus Musik, Torvegade 60, 6700 Esbjerg tlf , DanMus, tlf , Nodecentrum, tlf , Dansk Sang (Folkeskolens Musiklærerforening), tlf , Klaverleje kan bl.a. foretages ved firmaet Juhl-Sørensen, der bl.a. tilbyder forkøbsret ved leje. Muslingevej 40, 8250 Egå. Tlf , Oversigt over salgspublikationer - kan ses på 19

20 Kirkemusik Nyt Orgelsafari og besøg på orgelbyggeri I forbindelse med den årlige Orgelfestival Sønderjylland-Schleswig, som kirkemusikskolen er involveret i som arrangør på den danske side af grænsen, blev der i august afholdt en række arrangementer med orgeldemonstrationer, udflugt en såkaldt orgelsafari og et besøg på et orgelbyggeri. Mange af vore landsbykirker rummer smukke instrumenter fra 1800-tallet og frem. Mellem Toftlund og Jels ligger således kirkerne i Nustrup og Øster Lindet, hvor man møder fine orgler fra hver sin periode. I Nustrup har man et ret majestætisk klingende Marcussen-orgel fra 1893 på 13 stemmer, mens der i Øster Lindet Kirke står et mindre kammermusikalsk orgel fra 1981 af Bruhn & Søn på 8 stemmer. En pæn tilhørerskare var mødt frem d.5. august, hvor rektor Hans Chr. Hein fortalte om de to instrumenter, og hvor to hviderussiske musikere Julia Sadikova og Kseniya Pogorelaya ved korte koncerter fremførte en række værker for tilhørerne. Den 24. august arrangerede Hans Chr. Hein en orgelsafari : en tur rundt til interessante instrumenter syd og nord for grænsen. Der blev indledt med det spændende gamle Marcussen & Reuter orgel fra 1844 i Vester Sottrup Kirke et både velbevaret og fornemt instrument fra denne tidlige periode. 20 Ved Spillebordet i Vester Sottrup

21 Løgumkloster Kirkemusikskole I Augustenborg Slotskirke står et nyere Marcussen- orgel fra 1978, og endelig besøgte man Kollund Kirke med et Bruno Christensenorgel fra I Gelting hørte deltagerne et ombygget Marcussen-orgel fra 1894/1904 med et virkeligt problematisk indeklima som en ubehagelig medspiller. Kirkens indre bliver dels meget stærkt opvarmet, og der er en meget høj fugtighedsprocent. Dette bevirker en meget tung spillemåde og en del stemningsproblemer imellem orglets forskellige dele. Augustenborg Slotskirke Stephan Krüger spiller 21

22 Kirkemusik Nyt Sct. Kathrine Kirke, Gelting Endelig blev et par landsbykirker i nærheden af Gelting fremvist herunder Esgrus Kirke, der besidder et af de få bevarede pneumatiske Marcussen-orgler. Orglet på 19 stemmer er fra Orglet i Esgrus

23 Løgumkloster Kirkemusikskole Demonstration af contionuoorgel Peter Christensen fortæller Tirsdag, d. 27. august holdt orgelbyggeriet Bruno Christensen & Sønner i Terkelsbøl ved Tinglev åbent hus. Her fortalte direktør Peter Christensen om tilblivelsen af et orgel fra det første tegningsudkast til opstillingen af det færdige instrument i kirken. En interesseret tilhørerskare bidrog med spørgsmål til de mange tekniske og musikalske detaljer, Peter Christensen fortalte om. 23

24 Kirkemusik Nyt Kirke- og bibelkendskab: Nyt fag på kirkemusikskolen I forbindelse med den nye studieplan, der med dette skoleår er trådt i kraft, er faget Kirke- og bibelkendskab kommet til som et nyt fag for både kirkesangere og organister. Som mål for undervisningen i faget står nævnt: At opnå et basalt kendskab til folkekirken og andre kirkesamfunds teologi og historie. I løbet af 9 lektioner skal undervisningen omfatte 1) Bibelen i brug: det gamle og det nye testamente 2) Konfession og teologi, med vægt på det evangelisklutherske 3) Den danske Folkekirkes organisation 4) Kirkelivet undervisning, mission, diakoni. Løgumkloster Kirkemusikskole har som underviser i faget fået cand. theol. Finn Rosenberg, der er tidligere lektor på Teologisk Pædagogisk Center og tidligere mangeårig sognepræst. Finn Rosenberg har tidligere i skolens regi undervist i bl.a. messesang, og han er kendt med skolens virksomhed både som hyppig brugt korsanger, og han sidder tillige i bestyrelsen for skolens støttekreds. Skolen har valgt at tilbyde timerne til alle studerende således også de, der er under den gamle studieordning. Fredag, d lørdag, d afvikledes faget for første gang på Løgumkloster Kirkemusikskole med i alt 20 studerende fra forskellige linjer. I marts 2014 tilbydes et tilsvarende forløb til skolens studerende. Her vises glimt fra undervisningen ved premieren! Deltagere i seminariet Forelæsning i faget 24

25 Løgumkloster Kirkemusikskole Efterfølgende en lille pause Finn Rosenberg Ute Ruttkowski i diskussion med Finn Rosenberg 25

26 Kirkemusik Nyt Kursus Tekst og tale; levér dit budskab overbevisende Tekst og tale; I foråret fulgte jeg (undertegnede) sammen med 11 andre invitationen til kurset Tekst og tale; levér levér dit dit budskab overbevisende. Det blev holdt af Liselotte Dam-Jensen, som er cand.mag. i retorik ved Københavns Universitet med speciale i mundlig formidling og didaktik. Desuden er hun kirkesanger, så hun ved, hvad vores fag handler om. Vi Tekst deltagere og tale var giver organister dig en dybere og forståelse kirkesangere for den på retoriske forskellige situation, (efter-) af hvad uddannelsesniveauer en oplæsning samt kræver nogle af lærer oplæseren, fra kirkemusikskolen. og hvordan man træner Vores sin fælles stemme. mål var, at blive Hvordan bedre engagerer til at præsenterer man tilhørerne tekster, og hvad videreformidler enten det er forskellige som sang tekster? eller som tale, Hvordan giver man bedst meddelelser og præsenterer koncerter? Stemme, hvad der så kan være bønner, præsentation af koncert eller en sang over for kropssprog og nærvær er fortolkerens vigtigste redskaber. et børnekor. Men forudsætninger hos hver enkelt var jo meget forskellige og dermed nøglen til forbedring. Det lyder som en vanskelig opgave for kursusholderen at hjælpe hver på sin måde, men Liselotte Dam-Jensen formåede det på en meget Torsdag behagelig den måde! 21. og fredag den 22. marts samt onsdag den 17. april 2013 Kurset varede tre gange 6 timer, dvs. 2 dage efter hinanden og en enkelt dag tre uger senere. De tre på uger Løgumkloster blev brugt til Kirkemusikskole at få stoffet til at sætte sig (helst på rygraden og ikke som bundfald) og til forberedelse af en præsentation af eget valg. Vi startede altid i god musiker-manér med opvarmning. Kroppen skulle blive så lang og bred som muligt dvs. udstrækning til (næsten) alle sider, slå mellemgulvet ud som en paraply og løsner så op i nakken, kæben og tungen. (Det koster altså en smule overvindelse, at række tungen ad sin lærer og samtidig løfte hovedet op til stjernerne!) Glem ikke at lade tungen rulle rund med baglens kravlbevægelser i indersiden af hver kind. Og hvis man ikke har tid til anden opvarmning en søndag morgen, så er disse øvelser et must! 26 Liselotte Dam-Jensen i en undervisningssituation

27 Løgumkloster Kirkemusikskole Sådan varmet op handler det næste om artikulation. Allerede her viste sig Liselottes talent for individuel undervisning i en større gruppe. Vi fandt hinanden to og to og fik et ark med nogle ordsprog på. De skulle siges til hinanden tydeligt og overbevisende enten idet man hviskede dem, eller man forstillede sig selv stående under en stor hvælving eller med en kno i munden. Pointen er: hvordan kan jeg selv artikulere tydeligst? Og denne måde vil så fremover være min måde at artikulerer tekster på. (Altså, i den virkelige situation tager man lige knoen ud af munden, og når man ellers er tydeligst, mens man hvisker, så sætter man lige mere stemme på.) Liselotte hjalp ved spørgsmål, med vejledning og med feedback. Næste trin var, hvordan man formidler pointen, man har tænkt sig. Igen to og to, men to andre end før. Så fortæller den ene noget lige meget hvad, men noget, der kan tåle dagens lys, for den anden skal give et referat af det sagte til hele holdet. Ved dette referat viser det sig, om den første fortæller formåede at sige tingene sådan, at lytteren kunne fange det afgørende i talen/historien. Det kræver ikke kun struktur og mål i det sagte, men også, at der rammes lytterens forudsætninger for at forstår sagen. (Hvis nogen fortæller mig noget om badminton, forudsætter det, at jeg i det mindste ved, hvad badminton er og helst også interessere mig for det.) På den måde forberedt fik vi en samling af forskellige tekster; eventyr, sange, bøn og bibeltekster. Vi skulle vælge en og læse den op for holdet, stående foran de andre som en taler, med eller uden stativ til teksten. Uanset teksten var spørgsmålene til feedback bl.a.: Hvordan var tempo, frasering, pauser? Virkede teksten autentisk (som talerens egen?) Hvordan fungerede kropssproget, var taleren til stede? Der kom respons såvel fra medkursister som fra Liselotte. Det hele i en venlig opmuntrende tone. Meget positiv respons, sådan at undertegnede følte, hun virkelig kunne bruge det til at bygge videre på. Der blev fundet de stærke og velfungerende sider hos hver, uden at der kom det store men. Selvfølgeligt var der en del ting, der kunne forbedres, men fokus var på de ting, der allerede var gode. På den måde følte man, at man allerede har en fundament, der kan bygges videre på. I timerne til næste kursusdag opstod der spørgsmål og behov for yderlige respons om måden teksterne blev fremføret på. Det havde Liselotte planlagt, så det var der tid til. Vi fik lov til at læse teksterne en gang til eller også en anden tekst i nogle tilfælde. Igen individuel respons og opmuntring. Man følte, at man allerede havde forbedret sig og fik i hvert faldt at vide, i hvilken 27

28 Kirkemusik Nyt retning man kunne udvikle sig. Lidt mere teori skulle der til. Så vi fik noget at vide om retorik, om hvordan man bygger en tale op, hvordan i det hele taget processen er fra emnet til den færdige tale, hvad vi skal være opmærksomme på under selve talen og hvor vigtigt det er, at der er plads mellem taler og lytter. Pladsen skal ikke kun være fysisk, og taleren skal være groundet, men pauser er enorm vigtige. Lyttere har brug for tid til at forstår, hvad der bliver sagt! Hvorfor bliver folk ved med at grine, selvom stand-up-komikeren ikke siger noget lige nu? Der er rum, og dette rum skal skabes af taleren. I de følgende tre uger havde vi så tid til at fordøje det lærte og for at omsætte det til en egen præsentation. I starten af tredje og sidste kursusdag gjorde Liselotte det klart for os ved hjælp af nogle øvelser, hvor vigtigt emotionel indlevelse i en teksts budskab er, når den skal fremføres autentisk. Uden indlevelse ingen overbevisende formidling. Nemmest er det selvfølgeligt med et emne, man selv måtte vælge. Derfor var der heller ingen indskrænkninger til vores præsentationer. Tilsvarende vidt forskellige blev de, alt fra selvskrevne sange, korimprovisation og præsentation af en sang til et børnekor til fortællinger fra den gang i 1900-tallet, om rav, oplevelser af skabelsen og kristuskrans. På hver præsentation fulgte respons fra deltagerne og Liselotte, om hvor de gode ting lå og hvad der evt. kunne justeres på. F.eks. fik jeg at vide, at jeg skal fortælle, det var helt klar der, min styrke lå. Glem oplæsning fortæl! Det lille afgørende spørgsmål trænger sig på, hvad jeg så skal stille op med de sange, som ikke plejer at være fortællinger, men beskrivelser (salmer o.l.) Men mon ikke flere af de redskaber vi lærte, fik uddelt på papir og tilsendt som mail undervejs, kan bruges til at lære det? Før dette kursus anede jeg ikke, hvorfor der er så mange gode måder at tale på. Det handler om nogle grundprincipper, der skal tages hensyn til hver gang og uafhængigt af emnet. De skal udfyldes individuelt med indholdet, man nu vil formidler; og når man så lever sig ind i emnet og er til stede hos sine tilhørere, idet man skaber rum mellem dem og sig selv, så skal talen nok lykkes. For hvem det her virker for groft sagt (og det er for groft), den skal varm anbefales et lignende kursus, så snart chancen er der. For det var et kursus med fokus på individets styrker til at fremføre en tekst og med masse af inspiration og råd til optimering af disse styrker. Charlotte Quiring 28

29 Løgumkloster Kirkemusikskole Elevfordeling pr. august 2013 Fordelt på afdeling og linje August 2013 Organister Kirkesangere Klokkenister I alt Løgumkloster Klok. afd 8 8 Odense Tarm Horsens I alt

30 Kirkemusik Nyt Babysalmesang Salmer i baby-højde = helt ned på knæ, kunne alting udenad, frem med strudsen, bjørnen og dukken, bedeslag på triangel, klokkespil, dansetrin, sang - musik ikke noget krav (men bestemt heller ingen hindring (!)) - men det aller vigtigste: min moders bløde stemme (og fars) er det bedste i verden 2 intensive døgn i selskab med en yderst underholdende og bestemt også kompetent underviser: Karin Elkjer. Der var kirketjenere, -sangere, præster og organister - herligt! En kirkelig opgave uden faggrænser!! For sådan én som mig, der har lagt en meget stor del af mit organist-virke på korarbejdet, var babysalmesang for nogle år siden fuldstændig tåbeligt! Hvorfor dog bruge tid på nybagte forældre og deres søde små i 8 lektioner for at kunne vinke farvel og på gensyn om (i heldigste fald) 10 år, når de kommer til minikonfirmandundervisning Ved en babysalmesangs-session ved Christine Toft, Århus, på en Master Class i Herning, blev jeg omvendt. Ca. 30 min. koncentreret sang, dans, stilhed og små babyer op til 8 mdr., der aktivt lyttede og fuldstændig overgav sig til deres mors stemme, det store kirkerum og kontakten til de andre babyer - jeg var solgt!! 30

31 Løgumkloster Kirkemusikskole Jeg blev nysgerrig, og heldig var jeg, da jeg kom til Fredenskirken, Århus, hvor sognemedhjælperen allerede havde godt gang i babysalmesangen. Kurset i Løgumkloster har givet mig materialer, idéer og praktisk kunnen, så jeg i dag ville kunne opstarte og gennemføre et babysalmesangshold på egen hånd. Godt nok slipper vi forældrene og babyerne efter forløbet, men vi har måske hjulpet den lille familie i gang, så de kan synge derhjemme - og med fagter til Fadervor, er det måske slet ikke så farligt at tage den med også? Mit faglige forbehold er nu lagt i skammekrogen babysalmesangen er kommet for at blive Organist og korleder Anne Lise Quorning 31

32 Kirkemusik Nyt Beståede prøver Maj / Juni 2013 Kirkesanger Basisudd. Kursus-bevis (LK: 3) 3 Kirkesangere Modul 1 (LK: 8) 8 Kirkesangere Modul 2 (LK: 9 OD:1 HO: 5) 15 Organist Basisuddannelse Kursus-bevis (OD: 2 HO: 2) 4 Organister PO-1 (LK: 4 OD: 4 TA: 2) 10 Organister PO-2 (LK: 6 OD: 4) 10 Kirkekorleder-eksamen (LK: 2) 2 Præliminær Orgelprøve (LK: 8 OD: 1 HO:2) 11 Klokkenist-eksamen (LK ) 1 Klokkenist-eksamen (LK 2013) 2 I alt eksamensbeviser 66 32

33 Løgumkloster Kirkemusikskole Kirkesanger Basisuddannelsen (LK/3) Charlotte Koch Højer Andrea Ingeborg Löffler Aabenraa Inger-Lise Vernersen Øster Lindet, Rødding Kirkesanger Modul-1 (LK/8) Susanne Thusbøll Holst Sydals Mette Kathrine Jensen Jerlev, Vejle Micky Jürgensen Gårdby, Tinglev Gitte Victoria Lesmark Haderslev Benedikte Moesgaard Ribe Charlotte Quiring Rødding Anne Stensen Rahbek Århus V. Flemming Serritskov-Jensen Østrup, Otterup Kirkesanger Modul-2 (LK/9) Elena Bossen Ribe Herluf Dalhof Bjert Birgitte Hansen Sommersted Pia Hansen Ribe Tatiana Hansen Tinglev Susanne Hauberg Askov, Vejen Martin Hørløck Løgumkloster Eva Nete Nørgaard Forballum, Skærbæk Joan Ravn Glejbjerg (OD/1) Bolette Petersen Odense M. (HO/5) Anne-Marie S. Bøgh Vejle Nina Skriver Dahl Jelling Mette Juhl Heinsen Århus Sonja Kongsted Brande Anette Lindgreen Brædstrup 33

34 Kirkemusik Nyt Organist Basisuddannelsen (OD/2) Kirstine Kjær Vester Skerninge Bo Valentin Petersen Magleby, Bagenkop (HO/2) Jonathan S. I. Jensen Horsens Kirsten W. Sølvsteen St. Lihme, Randbøl Organist PO-1 (LK/4) Antonia Blaser D-Tönning Hans Esbjerg Christensen Vejen Charlotte Støjberg Schmidt Kolding Merete Steffensen Hedensted (OD/4) Berit Andersen Svendborg Henrik Bønnelykke Thurø, Svendborg Lisa Balle Jensen Broby Karen Folke Olsen Tommerup (TA/2) Lisbeth Brosbøl Sdr. Vium, Hemmet Jane Nielsen Tistrup Organist PO-2 (LK/6) Lise Sommer Andersen Lovrup, Skærbæk Lene Bordorff Brørup Sebastian Clasen Kegnæs, Sydals Jens Kruse Kristensen Outrup Anne Mette Stæhr Broager Inge Juul Østerlund Kolding (OD/4) Irene Maria Høgsberg Odense M. Peter Nørskov Jørgensen Odense NV. Winnie Todsen Platz Fåborg Eva Østergaard Odense N. 34

35 Løgumkloster Kirkemusikskole Kirkekorleder Eksamen (LK/2) Poul Viller Give Inge Juul Østerlund Kolding Præliminær orgelprøve (LK/8) Mette Bredthauer Nordby, Fanø Kåre Brønserud Odense M. Lars Gregersen Fredericia Rikke Ethelberg Gudnason Rugbjerg, Rødekro Mikaela Bang Jakobsen Haderslev Morten Pedersen København S. Anne Marie Raakjær Stidsen Tarm Camilla Svanberg Sønder-Omme (OD/1) Kamilla Hellesøe Sørensen Odense C. (HO/2) Vagn Egon Jørgensen Odder Lisette Helen Vestergaard Hedensted Klokkenist eksamen (LK/3) Joanna Stroz København SV. Niels Bitsch Nielsen Holstebro Benjamin Davis Maack Herning Elevforeningen & De studerendes Råd Børge Eggertsen Sdr. Skovvej Tinglev Tlf Mail: 35

36 Kirkemusik Nyt Løgumkloster Kirkemusikskoles Bestyrelse 1. Biskop Elisabeth Dons Christensen, Formand (udpeget af kirkeministeren) 2. Stiftamtmand Torben Sørensen (udpeget af kirkeministeren) 3. Konservatorierektor Claus Skjold Larsen (udpeget af Musikkonservatorierne) 4. Organist Peter Sloth Andersen (udpeget af Dansk Organist og Kantor Samfund) 5. Organist Thilde Madsen (udpeget af Organistforeningen) 6. Organist Ole Plauborg Jensen (udpeget af Dansk Kirkemusikerforening) 7. Kordegn Finn Poulsen (udpeget af Landsforeningen af Menighedsråd) 8. Skoleinspektør Charlotte Bassler (udpeget af kirkeministeren) 9. Pastor Uffe Bjerre (udpeget af kirkeministeren) Desuden deltager: Rektor Hans Chr. Hein Administrationsleder Minna B. Søndergaard Organist/kirkemusikskolelærer Niels Erik Aggesen (udpeget af lærerrådet) Studerende - vakant (udpeget af De Studerendes Råd) Sekretær og referent, Stiftskontorchef Kirstine Frank Jensen Kirkemusik Nyt udkommer 2 gange årligt næste nummer udkommer medio Redaktion: Lotte S. Hansen & Hans Chr. Hein 36

37 KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD Tilmelding til Adventsstævnet fredag den 29. november 2013 Dagsprogram finder du på side 6 Undertegnede tilmelder hermed personer til: Æbleskiver og Glögg i Hall en Korsang - Stemmekategori: Sopran Alt Tenor Noder rekvireres!!! Bas Løgumkloster Kirkemusikskole Og personer til Festaften på Central Hotel, Markedsgade 15. Kr. 150,- pr. person indbetales på reg. nr konto nr VIGTIGT skriv således: Afslut (dit/jeres navn) 37

38 Kirkemusik Nyt Navn: Adresse By: Tlf.: Mobil: Mail: Bemærkninger: Husk: Sidste frist for tilmelding er tordag den 21. november 2013 Sendes eller afleveres til: Løgumkloster Kirkemusikskole Vestergade Løgumkloster Tlf

39

40

Kirkemusik Nyt. Nr. 1-2015. Årsafslutning. Ekskursion til Løgumkloster Kirke

Kirkemusik Nyt. Nr. 1-2015. Årsafslutning. Ekskursion til Løgumkloster Kirke Kirkemusik Nyt Nr. 1-2015 Årsafslutning Ekskursion til Løgumkloster Kirke Indholdsfortegnelse Side Siden sidst... 4 Årsafslutning... 6 Mindeord... 7 Glimt fra Adventsstævnet... 9 Div. rabatmuligheder....

Læs mere

Kirkemusik Nyt. Nr. 2-2011. Skoleåret 2011-2012. Adventsstævne. Konference

Kirkemusik Nyt. Nr. 2-2011. Skoleåret 2011-2012. Adventsstævne. Konference Kirkemusik Nyt Nr. 2-2011 Skoleåret 2011-2012 Adventsstævne Konference Indholdsfortegnelse Side Siden sidst................................................... 4 Kirkemusikskole-konference...................................

Læs mere

Kirkemusik Nyt. Nr. 1-2011. Årsafslutning. Debutkoncert. Musikalsk rejse i Hviderusland

Kirkemusik Nyt. Nr. 1-2011. Årsafslutning. Debutkoncert. Musikalsk rejse i Hviderusland Kirkemusik Nyt Nr. 1-2011 Årsafslutning Debutkoncert Musikalsk rejse i Hviderusland Indholdsfortegnelse Side Siden sidst................................................... 4 Årsafslutning................................................

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN

SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN Henriette Hoppe har ikke været omkring en anden uddannelse, før hun blev PO. Jobbet som organist lå i naturlig forlængelse af glæden ved at spille orgel, og medlemskabet af

Læs mere

Beslutningsreferat af LOKKs generalforsamling lørdag den 25. marts 2017

Beslutningsreferat af LOKKs generalforsamling lørdag den 25. marts 2017 Beslutningsreferat af LOKKs generalforsamling lørdag den 25. marts 2017 Deltagere: Følgende krisecentre:bornholm, Danner, Dansk Kvinde Samfund Krisecenter, Esbjerg, Fredericia, Frederiksværk, Haderslev,

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Kirkemusik Nyt. Nr. 1-2013. Årsafslutning. Korweekend. Efteruddannelse i rytmisk musik for organister

Kirkemusik Nyt. Nr. 1-2013. Årsafslutning. Korweekend. Efteruddannelse i rytmisk musik for organister Kirkemusik Nyt Nr. 1-2013 Årsafslutning Korweekend Efteruddannelse i rytmisk musik for organister Indholdsfortegnelse Side Siden sidst................................................... 4 Program for

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK NYHEDSBREV FORÅR 2015 MEDARBEJDERE: Tina Brixtofte Andersen Skrydstrupvej 11 2.tv. 8200 Århus N tlf 25 30 23 73 e-mail TIBA@km.dk

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Inge Marstal Hørelære i Koret

Inge Marstal Hørelære i Koret Inge Marstal Hørelære i Koret Gitte Chren Music Mind Games i Koret Doris Kjærgaard Inspiration til Korprøven Mandag d. 14. sept. kl. 12.30-17.30 i Margrethekirken i Aalborg Tirsdag d. 6. okt. kl. 10.00-14.30

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Kirkemusik Nyt. Nr. 2-2014. Adventsstævne. Orgelkursus i spansk orgelmusik. Orgelmesterkursus i Sønderborg

Kirkemusik Nyt. Nr. 2-2014. Adventsstævne. Orgelkursus i spansk orgelmusik. Orgelmesterkursus i Sønderborg Kirkemusik Nyt Nr. 2-2014 Adventsstævne Orgelkursus i spansk orgelmusik Orgelmesterkursus i Sønderborg Indholdsfortegnelse Side Siden sidst... 4 Adventsstævne... 6 Orgelkursus i spansk musik... 8 Orgelmesterkursus

Læs mere

ORGELBOG 2004. indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til "Den danske Salmebog 2003"

ORGELBOG 2004. indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til Den danske Salmebog 2003 ORGELBOG 2004 indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til "Den danske Salmebog 2003" Bidragydere til samlingen er: Mikkel Andreassen, Povl Christian Balslev, Peter Gawol,

Læs mere

Valgfag på Feldballe Friskole

Valgfag på Feldballe Friskole Valgfag på Feldballe Friskole For elever i fritidsordningen på Feldballe Friskole bliver der nu flere valgfag at vælge imellem i løbet af året. I dette lille hæfte kan du se hvilke aktiviteter det handler

Læs mere

Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010

Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010 Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010 Sted: Landemodesalen, Bispegården i Viborg. Deltagere: Niels-Peter Lund Jacobsen (NPJ), Karsten Vinther (KV), Margrethe Møller (MM), Merete Lindhardt

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Stiftskursusdag Kunst, Klang og Kirkerum Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Kunst, Klang og Kirkerum Velkommen til årets stiftskursusdag, arrangeret af Udvalget for Kirkemusik og Gudstjeneste. Kirkerum

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS DECEMBER 2015. FUK Aarhus Stiftskreds

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS DECEMBER 2015. FUK Aarhus Stiftskreds KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS DECEMBER 2015 FUK Aarhus Stiftskreds FORMANDEN HAR ORDET Kære FUK-medlemmer Så er det nye kirkeår kommet i gang, og lige om lidt skriver vi 2016. Bladet her indeholder beskrivelser

Læs mere

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til!

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Kære elever og forældre! I uge 15 vender musikskolen op og ned på, hvordan vi gør tingene. Den normale undervisning bliver

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Danske Politimesterskaber i. Arrangør: Skydeudvalget DPIF. Skydning. den 18. & 19. juni 2013

Dansk Politiidrætsforbund. Danske Politimesterskaber i. Arrangør: Skydeudvalget DPIF. Skydning. den 18. & 19. juni 2013 Dansk Politiidrætsforbund Danske Politimesterskaber i Skydning den 18. & 19. juni 2013 Arrangør: Skydeudvalget DPIF Kære kolleger På vegne af DPIF.s skydeudvalg glæder det mig at kunne byde velkommen til

Læs mere

ÅRSMØDEHÆFTE 2012. meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND

ÅRSMØDEHÆFTE 2012. meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND ÅRSMØDEHÆFTE 2012 Bilag til årsmøde og generalforsamling meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND ÅRSMØDE & GENERALFORSAMLING 2012 Velkommen 2 Er du jubilar, eller bliver du diakon i morgen?

Læs mere

ARRANGØRER: Kalvø Badehotel, Folkeuniversitetet og Det Maritime Kalvø bidrager også PROGRAM FOR HØJSKOLEDAGENE

ARRANGØRER: Kalvø Badehotel, Folkeuniversitetet og Det Maritime Kalvø bidrager også PROGRAM FOR HØJSKOLEDAGENE ARRANGØRER: Menighedsrådene i Øster Løgum, Løjt og Genner Tilrettelæggelse: Claus Helsbøl, pastor em. mødeleder Anette Kjær, organist Sognenes præster Ann Bork Damsgaard og Anette Jensen Kalvø Badehotel,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd i Fredericia Idrætscenter

Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd i Fredericia Idrætscenter Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd i Fredericia Idrætscenter Regionsbestyrelsen bød velkommen til de fremmødte. Gæster: Lotte Lagoni Næstformand Ansatte i Etf: Lars Møller Direktør

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

IDÉKATALOG. Sønderborg Provsti

IDÉKATALOG. Sønderborg Provsti IDÉKATALOG Sønderborg Provsti MARTS 2010 BØRN: Kirkeligt børnearbejde: Asserballe: I samarbejde med andre foreninger / børnehaver / dagpleje. Christine Terp, tlf. 74 47 32 28 Skolevandringer ved jule-

Læs mere

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Året 2012 begyndte med en undervisnings eftermiddag for lærere og pædagoger, hvor Atheas medarbejder underviste i benyttelse af vore nye interaktive

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS SEPTEMBER 2015 FORMANDEN HAR ORDET Kære korledere Der har i år været lidt stille her fra kredsbestyrelsens side, men det skyldes, at vi i juli afholdt Landsstævnet i Aarhus,

Læs mere

Kirke & Sogn 70. årgang Skårup SognS kirkeblad august 2013 - december 2013 1

Kirke & Sogn 70. årgang Skårup SognS kirkeblad august 2013 - december 2013 1 Kirke & Sogn 70. årgang Skårup Sogns Kirkeblad august 2013 - december 2013 1 Ja tak Jeg ønsker fremover at få Skårup kirkes nyhedsbrev sendt med posten: Navn: Adresse: eller Jeg ønsker at få Skårup kirkes

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling Torsdag den 20. april 2017 kl. 17.00 på Hotel Nyborg

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter.

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter. Referat Generalforsamling i DSO lørdag d. 8. oktober 2016 Dagsorden: 1. Dirigent Rikka Poulsen. Referent Dorte Kocemba. 2. Formandsberetning oktober 2016 ved Tom Lykke Gregersen. Ved årsmødet, var emnet

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

HNR Julehygger igen i stor stil :

HNR Julehygger igen i stor stil : Side 1 HNR Julehygger igen i stor stil : Vores elskede radio er klar til at julehygge med os i December. Igen i år, julehygger Per Schreiber med os med flere historier om den søde juletid, hver søndag

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Margrethe

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet SCT. PAULS KIRKE Tirsdag den 27. august 2013 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Anette Baldus Vestergaard, Finn Bruun Ravnsbæk, Johanne Pedersen Markvart, Flemming Baatz Kristensen,

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup P R O G R A M Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Carsten Christensen

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning

Teologisk Voksenundervisning Teologisk Voksenundervisning Aalborg Stift Vinteren 2013 2014 Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 Mødet startede med en orientering fra Anne Sofie Aabenhus om Skoletjenesten i Gladsaxe-Herlev provsti

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 Blad nr. 2982 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 : Anne Rosendal, Jens Arendt, Ulla Thorbjørn Hansen, Elisabeth Fogh Hansen, Annie Larsen, Susanne Malmstrøm, Kirsten Christiansen,

Læs mere

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG - Esbjerg April Februar 20072006 Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG Kom og mød Torben Seldrup, (Musikhuset Esbjerg), Axel Momme (Vestjysk Musikkonservatorium)

Læs mere

Generalforsamling for Sektionen af VUC lærere

Generalforsamling for Sektionen af VUC lærere Generalforsamling for Sektionen af VUC lærere Referat af sektionsgeneralforsamling d. 3. september 2014 kl. 16.00 19.00 på Hotel Fredericia i Odense. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Flemming Jørgensen,

Læs mere

Simon Peters Kirkes Menighedsråd. Menighedsrådsmøde og medarbejdermøde Tid: 18.45 (18.30 kort andagt ved Lene)

Simon Peters Kirkes Menighedsråd. Menighedsrådsmøde og medarbejdermøde Tid: 18.45 (18.30 kort andagt ved Lene) Simon Peters Kirkes Menighedsråd. Menighedsrådsmøde og medarbejdermøde Dato: 5. september Tid: 18.45 (18.30 kort andagt ved Lene) Fraværende med afbud: Fraværende uden afbud: Martine Referent: Flemming

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2016-2017 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 25. august kl. 14.30 Mit liv med musik Musiker og klaverstemmer, Ole-Peter Jørgensen Vejle Ole-Peter

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. juni 2014 Fredagsbrev nr. 787 Næste uge: 28. juni 10. august 12. august Baunen udlejet Kollegialt samvær I skole igen (søndag) Lærermøde Mærkedag: TILLYKKE TIL JER Kære forældre

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Stiftskursusdag Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Kirkehandlinger performance eller gudstjeneste? Velkommen til årets stiftskursusdag,

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Basiskurser og efteruddannelse

Basiskurser og efteruddannelse Dansk Amatørmusik Ledelse af børnekor Basiskurser og efteruddannelse Aarhus, Slagelse, Odense, Fredericia Kurserne arrangeres i samarbejde mellem Musiklærerforeningen, FUK, Folkekirkens Musikskoler, Børnekorakademiet,

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Januar 2011, nr. 1 Velkommen til januarmødet. Tirsdag, den 18. januar kl. 18:00-21:00 til Virksomhedsbesøg hos Skare Meat Packers i Vejen Sted: Skare Meat Packers, Industrivej Syd

Læs mere

Formandens initialer:

Formandens initialer: 7500 Holstebro Dato: 13. december Blad nr. 4 Afbud: Dagsorden Beslutning 01 Velkomst 02 Appel ved Ole Nymann 03 Godkendelse af dagsordenen Dagsorden godkendt. 04 Orientering ved formanden. Til orientering.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

nyt Juleoptog i Lunde. Aktivitetskalender for sognets beboere November 2010

nyt Juleoptog i Lunde. Aktivitetskalender for sognets beboere November 2010 nyt Aktivitetskalender for sognets beboere Juleoptog i Lunde. November 2010 Hej alle børn og voksne! Så har vi igen haft kontakt til julemanden, og han har bekræftet, at han igen i år lægger vejen forbi

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Kirkemusikhøjskole 2012-13. Storring-Stjær, Skivholme-Sjelle-Skørring, Skovby og Galten sogne.

Kirkemusikhøjskole 2012-13. Storring-Stjær, Skivholme-Sjelle-Skørring, Skovby og Galten sogne. Kirkemusikhøjskole 2012-13 Storring-Stjær, Skivholme-Sjelle-Skørring, Skovby og Galten sogne. Velkommen til endnu en sæson i Kirkemusikhøjskolen. Denne sæson vil være præget af variation, inspiration og

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere