Kirkemusik Nyt. Nr Adventsstævne. Lidt fra Støttekredsen. Nyt fag kirke- og bibelkundskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkemusik Nyt. Nr. 2-2013. Adventsstævne. Lidt fra Støttekredsen. Nyt fag kirke- og bibelkundskab"

Transkript

1 Kirkemusik Nyt Nr Adventsstævne Lidt fra Støttekredsen Nyt fag kirke- og bibelkundskab

2

3 Indholdsfortegnelse Side Siden sidst... 4 Adventsstævne... 6 Lidt fra Støttekredsen... 8 Generalforsamling ved Adventsstævnet... 9 Kalenderside Seminar i Salmekundskab Ny CD Pædagogisk dag Årsafslutning Diverse rabatmuligheder Orgelarrangementer i august Nyt fag Kirke- og bibelkendskab Om kurset Tekst og tale Elevfordeling august Kursus i Babysalmesang Beståede prøver Elevforeningen og DSR Bestyrelsen Løgumkloster Kirkemusikskole Vestergade 9-13, 6240 Løgumkloster Tlf: Fax: Hjemmeside: Kontortid: Mandag kl Tirsdag, onsdag, torsdag kl & Telefontid: Mandag kl Tirsdag, onsdag, torsdag kl & Rektor: Hans Chr. Hein Træffes efter aftale 3

4 Kirkemusik Nyt Siden sidst v/ rektor Hans Christian Hein Vi er nu langt inde i skoleåret , der bl.a. byder på igangsætningen af nye studieplaner for kirkesangere og organister, dog således at de, der er begyndt under den gamle ordning, færdiggør prøverne herunder. Der er, som i de senere år, omkring 150 studerende på skolen. Der er mindre forskydninger mellem afdelingerne, og således opvejes en mindre nedgang i Horsens og Tarm af en fremgang i Odense. I forbindelse med at der også er forskydninger i antallet af studerende på de enkelte årgange, har det på lærersiden betydet, at der i år desværre ikke er blevet timer til to meget dygtige timelærere: Anne Mette Balling og Ida Marie Krogh Skau. Der er her i bladet omtale af nogle af de kommende aktiviteter på skolen. Det er ikke mindst det kommende adventsstævne fredag, d. 29. november, hvor studerende og lærere fra alle afdelinger er velkomne. Koncerten om eftermiddagen i Løgumkloster Kirke er for studerende, og man kan melde ind med indslag efter samråd med læreren. Vi ser på skolen frem til endnu et godt, musikalsk og hyggeligt arrangement. Lotte Bille Glæsel dirigerer koret 4

5 Løgumkloster Kirkemusikskole Der vil i foråret blive lejlighed til at følge et kursusforløb i ensemblesang ved Tinebeth Hartkopf og Thomas Krogh. Nærmere information herom vil blive sendt direkte til nuværende og tidligere kirkesangerstuderende. I marts vil der også blive afholdt en korweekend, hvor interesserede kan melde sig til intenst at arbejde med korværker i et døgn inden en opførelse. Arbejdet er igen i 2014 i hænderne på Lotte B. Glæsel. Der vil også her udgå detaljerede oplysninger om værker og praktiske forhold til alle. Forskellige andre tilbud kan ses på kalendersiden her i bladet, og man vil løbende kunne se nogle nye aktiviteter på skolens hjemmeside Et af forårets mange gode kurser var ved en fejltagelse ikke blevet omtalt i sidste nummer af Kirkemusik Nyt. Det drejede sig om kurset Tekst og tale ved Liselotte Dam-Jensen. Der er inde i bladet en fyldig omtale af netop dette kursus. Endvidere er der en omtale af forårets kursus i babysalmesang ved Karin Elkjer. Det er glædeligt at se, at der fortsat er god søgning til disse kurser, hvilket er tegn på, at det prioriteres højt i mange sogne. Løgumkloster Kirkemusikskole har taget initiativ til et efteruddannelseskursus i rytmisk musik for organister. Det begyndte her i efteråret og kører frem til midt på foråret, og kurset er fyldt helt op med 13 kursister. Der vil i næste nummer komme en nærmere omtale af det gennemførte forløb. På personalesiden kan skolen byde velkommen til Lise Sommer Andersen, der har afløst Marianne Petersen som rengøringsassistent. 5

6 Kirkemusik Nyt Adventsstævne i Løgumkloster fredag, d. 29. november Adventsstævne for studerende og lærere fra alle skolens afdelinger afholdes fredag, d. 29. november i Løgumkloster. Der vil være mulighed for at deltage i hele dagens program eller i dele af programmet. Træf gerne aftaler om fælles kørsel, så det bliver lettere at overkomme transporten til og fra Løgumkloster. Vi håber, at mange vil slutte op om arrangementet, så vi får en festlig dag! Tilmelding kan ske ved henvendelse til kontoret brug evt. tilmeldingsblanketten bagerst i bladet eller send en mail. Programmet for dagen: kl Generalforsamling i støttekredsen i lok. 2 kl Kaffe / gløgg i hall en i Vestergade 13 kl kl kl Korprøve v/ Thomas Kristian Nielsen i korsalen Generalprøve på korsatserne i Løgumkloster Kirke Koncert i kirken kl Festmiddag på Centralhotellet - Der sluttes af ca. kl. 21 Korprøven ledes af Thomas Kristian Nielsen, der til daglig er organist og kantor ved Sct. Pauls Kirke i Århus. Thomas har undervist i nogle år i Løgumkloster, i år er han lærer på skolens afdeling i Odense. Han har til stævnet valgt følgende satser: En rose så jeg skyde. Tekst: Tysk 16. årh. Musik: Köln 1599 / arr.: Michael Prætorius Northern Lights (Nordlys). Tekst: Højsangen 6, v.4-5. Musik: Ola Gjeilo 2008 Forunderligt at sige. Tekst: H.A. Brorson Musik: Carl Nielsen

7 Løgumkloster Kirkemusikskole Dejlig er jorden. Tekst: B.S. Ingemann Musik: Schlesien 18. årh. / arr.: Thomas Kristian Nielsen Komponisten Ola Gjeilo skriver om sit værk: Northern Lights: Dette er mit mest norske værk i årevis, komponeret i Oslo omkring juletid i Fra mit vindue i Oslo så jeg den jul ud over en vinterfrosen sø under stjernerne. Jeg funderede over hvordan denne forfærdelige skønhed, er så perfekt reflekteret i Nordlyset. Jeg har blot set dette to gange i mit liv, men det er et af de allerskønneste naturfænomener jeg nogensinde har iagttaget, og har en sådan kraft og elektrisk udladning, som må have været både tiltrækkende og skræmmende for folk førhen, da ingen vidste hvad dette var og megen overtro var forbundet hermed. Teksten til værket er hentet i Højsangen og lyder oversat til dansk: Du er smuk, min elskede, yndig som Jerusalem, skræmmende som en hær i fremmarch. Vend dit blik fra mig, det har forvirret mig. En indspilning af værket kan findes her: Nordlyset i korafdelingen af adventsstævnets koncert omkranses af et udvalg af nogle af vores smukkeste julesalmer. Noderne kan rekvireres fra d. 13. november ved henvendelse til Dorrit Lund Sørensen på kontoret. Husk at oplyse stemmetype ved tilmeldingen. Det forventes, at man på forhånd har orienteret sig så grundigt som muligt i korstemmerne. Der er efter samråd med hovedfagslæreren mulighed for at tilmelde sig med indslag til koncerten. Især sangere og organister på afsluttende år opfordres til at overveje et eller flere indslag; men andre studerende på eksamenslinjerne er også velkomne. Vi håber som sædvanligt på en afvekslende koncert. Ved festmiddagen på Centralhotellet er man også velkommen til at optræde med underholdende indslag. Vi forventer at slutte arrangementet kl

8 Kirkemusik Nyt Lidt fra Støttekredsen Det er en stor glæde, at vi på vort seneste bestyrelsesmøde den 24/10 kunne imødekomme en håndfuld ansøgninger fra studerende, der af en eller anden årsag havde økonomisk støttebehov for på ordentlig vis at kunne passe studiet på Kirkemusikskolen. Det kunne fx dreje sig om betaling af administrationsbidrag og udgifter til leje af instrument, ligesom transportudgifter også kunne komme på tale. De allerfleste af skolens studerende opfylder jo ikke betingelserne for at kunne få SU, så vi har tydeligt fornemmet, at den hjælp, vi kan yde, altid er faldet på et tørt sted. Heldigvis har vi rigtig mange medlemmer, såvel enkeltmedlemmer som menighedsråd, der med deres bidrag er medvirkende til, at vi som den eneste kirkemusikskole i Danmark, har mulighed for støtte de studerende og tillige hjælpe skolen med tilskud til aktiviteter, som normalbudgettet ellers ikke ville kunne have rummet. Det er vi stolte af og kan ikke takke vore bidragydere nok for, at de med giversind og hjerte sætter os i stand dertil. På bestyrelsesmødet måtte vi tage afsked med pastor Uffe Bjerre, der ønskede at udtræde efter mange, mange års gedigent arbejde. Vi vil savne hans gode humør og store engagement i arbejdet. Da Uffe er udpeget af Kirkemusikskolens bestyrelse, vil hans plads være vakant, indtil vi får en ny indstilling. Som det også fremgår andetsteds, står generalforsamlingen umiddelbart for døren, og bestyrelsen kunne da godt tænke sig, at flere medlemmer mødte frem for at høre om årets gang i Støttekredsen. Tidspunktet er lagt så tidligt, at deltagere vil kunne nå at være med i korprøver m.m. og være klar til koncerten kl og mon ikke også, der bliver tid til en gang æbleskiver og gløgg! Ole Stevns 8

9 Løgumkloster Kirkemusikskole Løgumkloster Kirkemusikskoles Støttekreds indkalder herved til ordinær generalforsamling Fredag, d. 29. november kl i lokale 2 på Kirkemusikskolen, Vestergade 13 med dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden 2. Alg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Rektors orientering om kirkemusikskolens virksomhed 5. Forelæggelse af revideret regnskab ( ) iflg. 6 stk Indkomne forslag 7. Vedtægtsændringer iflg. bestyrelsens forslag i Kirkemusik Nyt Valg til bestyrelsen 9. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen 10. Valg af 2 revisorer 11. Valg af 1 revisorsuppleant 12. Fastlæggelse af de årlige medlemskontingenter 13. Eventuelt. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. På bestyrelsens vegne Ole Stevns formand Dannebrogsgade Brønderslev 9

10 Kirkemusik Nyt Støttekredsen Kære Elev - Lad ikke økonomiske problemer hindre dig i at gennemføre din uddannelse! Løgumkloster Kirkemusikskoles Støttekreds har iflg. vedtægterne 2 stk. 1 til formål at støtte skolens virksomhed, derunder at indsamle midler til støtte for formål, som ikke er dækket af offentlige tilskud, f.eks. støtte til mindrebemidlede studerende, til instrumentfond og til arbejde i De Studerendes Råd. Du kan f.eks. søge om tilskud til administrations- og / eller undervisningsgebyr, noder, transport m.m. Ansøgning om midler fra Støttekredsen skal være Kirkemusikskolen i hænde senest 1. marts eller 1. oktober, hvor bestyrelsesmøderne afholdes. Ansøgning skal sendes til: Formand Ole Stevns: Støttekredsen Vestergade Løgumkloster Medlemskab i Støttekredsen kr. 150,- p.a. - personligt kr. 250,- p.a. - familie/menighedsråd kr. 75,- pensionister samt ansatte og studerende på LKMS. 10

11 Løgumkloster Kirkemusikskole Kalenderoversigt (med forbehold for ændringer): 2013: november Kursus i koncerttilrettelæggelse og kommunikation v/ Svend Løbner og Hans Chr. Hein november Kursus Orgelkultur og orgelbygning i Sønderjylland og Slesvig 26. november kl Foredrag v/ Hans Chr. Hein: Bachs Juleoratorium 29. november Adventsstævne: Generalforsamling i støttekredsen, Korsang, Koncert, Festaften 2014: januar Kursus Musikalsk Legestue v/ Karin Elkjer 25. januar kl Salmekundskabsseminar 1 v/ Christa Nyborg og H.C. Hein 24. februar kl Foredrag v/ Hans Chr. Hein: Dietrich Buxtehude og kirkemusikken 7. marts kl Kursus Ensemblesang v/ Tinebeth Hartkopf og Thomas Krogh marts Kirke- og bibelkendskab seminar v/ Finn Rosenberg 14. marts kl Kursus Ensemblesang v/ Tinebeth Hartkopf og Thomas Krogh 22. marts kl Salmekundskabsseminar 2 v/ Christa Nyborg og H.C. Hein 24. marts kl Foredrag v/ Hans Chr. Hein: J.S. Bachs Johannespassion marts Kursus Babysalmesang v/ Karin Elkjer 17. marts Møde i kirkemusikskolens bestyrelse 27. marts Bestyrelsesmøde i Støttekredsen marts Korweekend v/ Lotte B. Glæsel 26. april kl Salmekundskabsseminar 3 v/ Christa Nyborg og H.C. Hein juni Mesterkursus i tidlig barokmusik samt stilimprovisation v/ prof. Bine Bryndorf 16. juni Årsafslutning: Ekskursion, Kor, Koncert, Festaften august Kursus for PO-organister og Diplomorganister i spansk orgelmusik v/ prof. Miguel B. Ripoll, Madrid. 11

12 Kirkemusik Nyt Seminar i salmekundskab I den nye studieordning er timetal og indhold i faget salmekundskab forøget, og faget kan nu også følges af studerende på basislinjerne, selvom det først indgår på eksamenslinjerne i sang og orgel/korledelse. Der er på denne måde åbnet op for at tage nogle fag på forskud ; men der kan for alle være god mening i at følge nogle af bifagene tidligt i studiet. Som tilfældet er med Kirke- og bibelkendskab åbner skolen op for, at alle studerende har mulighed for at følge det udvidede salmekundskabsfag altså også studerende, der har haft faget tidligere og måtte ønske det i udvidet form samt studerende på efteruddannelse, der muligvis aldrig har haft salmekundskab i deres studium. I dette skoleår udbydes faget i seminarform i foråret 2014 med 3 undervisningsgange i Løgumkloster for studerende fra alle skolens afdelinger : Lørdag, d. 25. januar kl Lørdag,d. 22. marts kl Lørdag, d. 26. april kl De 18 lektioner i det samlede seminar leder frem mod eksamen i faget. Eksamen vil finde sted ca. 4 uger efter den sidste undervisningsgang. Christa Nyborg og rektor Hans Christian Hein er undervisere på seminaret. Indholdet vil være som det står at læse i de nye studieordninger under faget. Der indgår bl.a. en oversigt over salmesangens historie fra reformationen til i dag med fremhævelse af centrale danske salmedigtere og deres tid. Der vil blive gennemgået 10 salmer med henblik på pensum til eksamen, men andre salmetekster inddrages som baggrundsmateriale. Der vil desuden være en oversigt over salmebogens opbygning samt dansk melodi- og koralbogshistorie. Yderligere praktiske oplysninger vil senere blive udsendt til alle studerende; men tilmelding kan allerede nu ske på skolens kontor eller på mail: 12

13 Løgumkloster Kirkemusikskole NY CD! new recording! KR. 150,- Musik til ADVENT JUL årstiderne KIRKEÅRET KOR SOLOSANG ORGEL KLOKKESPIL KLAVER Music for advent, christmas and the church Year choir solo organ carillon piano Samlede værker af komponist, klokkenist og pianist Peter Langberg optaget i Vor Frelsers kirke, vestervig kirke, løgumkloster kirke og højst kirke. complete works of composer, carilloneur and pianist Peter Langberg, Recorded in Vor Frelsers church, vestervig church, løgumkloster church og højst church. 13

14 Kirkemusik Nyt Pædagogisk dag I tilslutning til lærermødet d. 30. august afholdtes en pædagogisk dag med den nye studieplan som et oplagt og aktuelt emne. Forskellige sider af den nye plan blev belyst og diskuteret. Man forsøgte at indkredse ændringer i de enkelte fag, hvor lærerne skal være særligt opmærksomme. I gruppearbejde og efterfølgende plenumdiskussion blev en række spørgsmål og evt. tilføjelser til detaljer i studieplanen opstillet, og dette vil efterfølgende indgå i de 3 kirkemusikskolers opfølgning på den nye studieplan. Der blev også lejlighed til en lille fejring af 5 jubilarer: Helle D. Kjeldsen, Ann-Kirstine Christiansen og Poul Skjølstrup, der har været ansat i 15 år på skolen, Peter Elkjær Petersen, der har haft 25-års jubilæum og Niels Erik Aggesen, der har været ansat i 30 år. 5 jubilarer 14

15 Løgumkloster Kirkemusikskole Christa Nyborg, Helle D. Kjeldsen og Henrik Krüger Fra diskussionerne I forgrunden Ejner Dyhr Pedersen, Thomas K. Nielsen og Niels Erik Aggesen 15

16 Kirkemusik Nyt Årsafslutning d. 17. juni 2013 Kirkemusikskolen har en mangeårig tradition for ekskursion ved årsafslutningen. I år gik den til Haderslev Domkirke, hvor der indledtes med morgensang ved domprovst Kim Eriksen og domorganist Henrik Jespersen. Domkirkens tre orgler blev på bedste vis demonstreret i tale og musik af Henrik Jespersen, der efter kaffe i strålende solskin på kirkepladsen fortsatte med at fortælle om kirkens organisering af det store korliv. Dette fandt sted i sangstationen, der er en ombygget tidligere brandstation! 16

17 Løgumkloster Kirkemusikskole I det gode vejr blev eftermiddagskaffen indtaget i klokkespilsparken ved kirke. Her spillede Ann-Kirstine Christiansen en kort klokkespilskoncert. Korsangen ved koncerten i kirken var i hænderne på Lotte B. Glæsel, der bl.a. indstuderede G. Faurés Cantique de Jean Racine. I koncerten i Løgumkloster Kirke medvirkede en række af afgangseleverne med sang- og orgelindslag samt flere af skolens lærere. Overrækkelse af eksamensbevis til KS-2 17

18 Kirkemusik Nyt Overrækkelse af eksamensbevis til PO-3 Ole Stevns overrækker årsgave til Camilla Svanberg Efterfølgende var der tale ved rektor i Klostersalen, overrækkelse af eksamensbeviser samt tale ved støttekredsens formand Ole Stevns og overrækkelse af støttekredsens årsgaver. Dagen blev rundet af med festmiddag på Centralhotellet herunder diverse underholdende musikalske indslag fra de studerende. 18

19 Løgumkloster Kirkemusikskole Diverse rabatmuligheder ved køb af noder Studerende og lærere ved kirkemusikskolen kan opnå rabat ved køb af noder hos nedenstående firmaer. Forhør selv om rabattens størrelse. Aarhus Musik, Torvegade 60, 6700 Esbjerg tlf , DanMus, tlf , Nodecentrum, tlf , Dansk Sang (Folkeskolens Musiklærerforening), tlf , Klaverleje kan bl.a. foretages ved firmaet Juhl-Sørensen, der bl.a. tilbyder forkøbsret ved leje. Muslingevej 40, 8250 Egå. Tlf , Oversigt over salgspublikationer - kan ses på 19

20 Kirkemusik Nyt Orgelsafari og besøg på orgelbyggeri I forbindelse med den årlige Orgelfestival Sønderjylland-Schleswig, som kirkemusikskolen er involveret i som arrangør på den danske side af grænsen, blev der i august afholdt en række arrangementer med orgeldemonstrationer, udflugt en såkaldt orgelsafari og et besøg på et orgelbyggeri. Mange af vore landsbykirker rummer smukke instrumenter fra 1800-tallet og frem. Mellem Toftlund og Jels ligger således kirkerne i Nustrup og Øster Lindet, hvor man møder fine orgler fra hver sin periode. I Nustrup har man et ret majestætisk klingende Marcussen-orgel fra 1893 på 13 stemmer, mens der i Øster Lindet Kirke står et mindre kammermusikalsk orgel fra 1981 af Bruhn & Søn på 8 stemmer. En pæn tilhørerskare var mødt frem d.5. august, hvor rektor Hans Chr. Hein fortalte om de to instrumenter, og hvor to hviderussiske musikere Julia Sadikova og Kseniya Pogorelaya ved korte koncerter fremførte en række værker for tilhørerne. Den 24. august arrangerede Hans Chr. Hein en orgelsafari : en tur rundt til interessante instrumenter syd og nord for grænsen. Der blev indledt med det spændende gamle Marcussen & Reuter orgel fra 1844 i Vester Sottrup Kirke et både velbevaret og fornemt instrument fra denne tidlige periode. 20 Ved Spillebordet i Vester Sottrup

21 Løgumkloster Kirkemusikskole I Augustenborg Slotskirke står et nyere Marcussen- orgel fra 1978, og endelig besøgte man Kollund Kirke med et Bruno Christensenorgel fra I Gelting hørte deltagerne et ombygget Marcussen-orgel fra 1894/1904 med et virkeligt problematisk indeklima som en ubehagelig medspiller. Kirkens indre bliver dels meget stærkt opvarmet, og der er en meget høj fugtighedsprocent. Dette bevirker en meget tung spillemåde og en del stemningsproblemer imellem orglets forskellige dele. Augustenborg Slotskirke Stephan Krüger spiller 21

22 Kirkemusik Nyt Sct. Kathrine Kirke, Gelting Endelig blev et par landsbykirker i nærheden af Gelting fremvist herunder Esgrus Kirke, der besidder et af de få bevarede pneumatiske Marcussen-orgler. Orglet på 19 stemmer er fra Orglet i Esgrus

23 Løgumkloster Kirkemusikskole Demonstration af contionuoorgel Peter Christensen fortæller Tirsdag, d. 27. august holdt orgelbyggeriet Bruno Christensen & Sønner i Terkelsbøl ved Tinglev åbent hus. Her fortalte direktør Peter Christensen om tilblivelsen af et orgel fra det første tegningsudkast til opstillingen af det færdige instrument i kirken. En interesseret tilhørerskare bidrog med spørgsmål til de mange tekniske og musikalske detaljer, Peter Christensen fortalte om. 23

24 Kirkemusik Nyt Kirke- og bibelkendskab: Nyt fag på kirkemusikskolen I forbindelse med den nye studieplan, der med dette skoleår er trådt i kraft, er faget Kirke- og bibelkendskab kommet til som et nyt fag for både kirkesangere og organister. Som mål for undervisningen i faget står nævnt: At opnå et basalt kendskab til folkekirken og andre kirkesamfunds teologi og historie. I løbet af 9 lektioner skal undervisningen omfatte 1) Bibelen i brug: det gamle og det nye testamente 2) Konfession og teologi, med vægt på det evangelisklutherske 3) Den danske Folkekirkes organisation 4) Kirkelivet undervisning, mission, diakoni. Løgumkloster Kirkemusikskole har som underviser i faget fået cand. theol. Finn Rosenberg, der er tidligere lektor på Teologisk Pædagogisk Center og tidligere mangeårig sognepræst. Finn Rosenberg har tidligere i skolens regi undervist i bl.a. messesang, og han er kendt med skolens virksomhed både som hyppig brugt korsanger, og han sidder tillige i bestyrelsen for skolens støttekreds. Skolen har valgt at tilbyde timerne til alle studerende således også de, der er under den gamle studieordning. Fredag, d lørdag, d afvikledes faget for første gang på Løgumkloster Kirkemusikskole med i alt 20 studerende fra forskellige linjer. I marts 2014 tilbydes et tilsvarende forløb til skolens studerende. Her vises glimt fra undervisningen ved premieren! Deltagere i seminariet Forelæsning i faget 24

25 Løgumkloster Kirkemusikskole Efterfølgende en lille pause Finn Rosenberg Ute Ruttkowski i diskussion med Finn Rosenberg 25

26 Kirkemusik Nyt Kursus Tekst og tale; levér dit budskab overbevisende Tekst og tale; I foråret fulgte jeg (undertegnede) sammen med 11 andre invitationen til kurset Tekst og tale; levér levér dit dit budskab overbevisende. Det blev holdt af Liselotte Dam-Jensen, som er cand.mag. i retorik ved Københavns Universitet med speciale i mundlig formidling og didaktik. Desuden er hun kirkesanger, så hun ved, hvad vores fag handler om. Vi Tekst deltagere og tale var giver organister dig en dybere og forståelse kirkesangere for den på retoriske forskellige situation, (efter-) af hvad uddannelsesniveauer en oplæsning samt kræver nogle af lærer oplæseren, fra kirkemusikskolen. og hvordan man træner Vores sin fælles stemme. mål var, at blive Hvordan bedre engagerer til at præsenterer man tilhørerne tekster, og hvad videreformidler enten det er forskellige som sang tekster? eller som tale, Hvordan giver man bedst meddelelser og præsenterer koncerter? Stemme, hvad der så kan være bønner, præsentation af koncert eller en sang over for kropssprog og nærvær er fortolkerens vigtigste redskaber. et børnekor. Men forudsætninger hos hver enkelt var jo meget forskellige og dermed nøglen til forbedring. Det lyder som en vanskelig opgave for kursusholderen at hjælpe hver på sin måde, men Liselotte Dam-Jensen formåede det på en meget Torsdag behagelig den måde! 21. og fredag den 22. marts samt onsdag den 17. april 2013 Kurset varede tre gange 6 timer, dvs. 2 dage efter hinanden og en enkelt dag tre uger senere. De tre på uger Løgumkloster blev brugt til Kirkemusikskole at få stoffet til at sætte sig (helst på rygraden og ikke som bundfald) og til forberedelse af en præsentation af eget valg. Vi startede altid i god musiker-manér med opvarmning. Kroppen skulle blive så lang og bred som muligt dvs. udstrækning til (næsten) alle sider, slå mellemgulvet ud som en paraply og løsner så op i nakken, kæben og tungen. (Det koster altså en smule overvindelse, at række tungen ad sin lærer og samtidig løfte hovedet op til stjernerne!) Glem ikke at lade tungen rulle rund med baglens kravlbevægelser i indersiden af hver kind. Og hvis man ikke har tid til anden opvarmning en søndag morgen, så er disse øvelser et must! 26 Liselotte Dam-Jensen i en undervisningssituation

27 Løgumkloster Kirkemusikskole Sådan varmet op handler det næste om artikulation. Allerede her viste sig Liselottes talent for individuel undervisning i en større gruppe. Vi fandt hinanden to og to og fik et ark med nogle ordsprog på. De skulle siges til hinanden tydeligt og overbevisende enten idet man hviskede dem, eller man forstillede sig selv stående under en stor hvælving eller med en kno i munden. Pointen er: hvordan kan jeg selv artikulere tydeligst? Og denne måde vil så fremover være min måde at artikulerer tekster på. (Altså, i den virkelige situation tager man lige knoen ud af munden, og når man ellers er tydeligst, mens man hvisker, så sætter man lige mere stemme på.) Liselotte hjalp ved spørgsmål, med vejledning og med feedback. Næste trin var, hvordan man formidler pointen, man har tænkt sig. Igen to og to, men to andre end før. Så fortæller den ene noget lige meget hvad, men noget, der kan tåle dagens lys, for den anden skal give et referat af det sagte til hele holdet. Ved dette referat viser det sig, om den første fortæller formåede at sige tingene sådan, at lytteren kunne fange det afgørende i talen/historien. Det kræver ikke kun struktur og mål i det sagte, men også, at der rammes lytterens forudsætninger for at forstår sagen. (Hvis nogen fortæller mig noget om badminton, forudsætter det, at jeg i det mindste ved, hvad badminton er og helst også interessere mig for det.) På den måde forberedt fik vi en samling af forskellige tekster; eventyr, sange, bøn og bibeltekster. Vi skulle vælge en og læse den op for holdet, stående foran de andre som en taler, med eller uden stativ til teksten. Uanset teksten var spørgsmålene til feedback bl.a.: Hvordan var tempo, frasering, pauser? Virkede teksten autentisk (som talerens egen?) Hvordan fungerede kropssproget, var taleren til stede? Der kom respons såvel fra medkursister som fra Liselotte. Det hele i en venlig opmuntrende tone. Meget positiv respons, sådan at undertegnede følte, hun virkelig kunne bruge det til at bygge videre på. Der blev fundet de stærke og velfungerende sider hos hver, uden at der kom det store men. Selvfølgeligt var der en del ting, der kunne forbedres, men fokus var på de ting, der allerede var gode. På den måde følte man, at man allerede har en fundament, der kan bygges videre på. I timerne til næste kursusdag opstod der spørgsmål og behov for yderlige respons om måden teksterne blev fremføret på. Det havde Liselotte planlagt, så det var der tid til. Vi fik lov til at læse teksterne en gang til eller også en anden tekst i nogle tilfælde. Igen individuel respons og opmuntring. Man følte, at man allerede havde forbedret sig og fik i hvert faldt at vide, i hvilken 27

28 Kirkemusik Nyt retning man kunne udvikle sig. Lidt mere teori skulle der til. Så vi fik noget at vide om retorik, om hvordan man bygger en tale op, hvordan i det hele taget processen er fra emnet til den færdige tale, hvad vi skal være opmærksomme på under selve talen og hvor vigtigt det er, at der er plads mellem taler og lytter. Pladsen skal ikke kun være fysisk, og taleren skal være groundet, men pauser er enorm vigtige. Lyttere har brug for tid til at forstår, hvad der bliver sagt! Hvorfor bliver folk ved med at grine, selvom stand-up-komikeren ikke siger noget lige nu? Der er rum, og dette rum skal skabes af taleren. I de følgende tre uger havde vi så tid til at fordøje det lærte og for at omsætte det til en egen præsentation. I starten af tredje og sidste kursusdag gjorde Liselotte det klart for os ved hjælp af nogle øvelser, hvor vigtigt emotionel indlevelse i en teksts budskab er, når den skal fremføres autentisk. Uden indlevelse ingen overbevisende formidling. Nemmest er det selvfølgeligt med et emne, man selv måtte vælge. Derfor var der heller ingen indskrænkninger til vores præsentationer. Tilsvarende vidt forskellige blev de, alt fra selvskrevne sange, korimprovisation og præsentation af en sang til et børnekor til fortællinger fra den gang i 1900-tallet, om rav, oplevelser af skabelsen og kristuskrans. På hver præsentation fulgte respons fra deltagerne og Liselotte, om hvor de gode ting lå og hvad der evt. kunne justeres på. F.eks. fik jeg at vide, at jeg skal fortælle, det var helt klar der, min styrke lå. Glem oplæsning fortæl! Det lille afgørende spørgsmål trænger sig på, hvad jeg så skal stille op med de sange, som ikke plejer at være fortællinger, men beskrivelser (salmer o.l.) Men mon ikke flere af de redskaber vi lærte, fik uddelt på papir og tilsendt som mail undervejs, kan bruges til at lære det? Før dette kursus anede jeg ikke, hvorfor der er så mange gode måder at tale på. Det handler om nogle grundprincipper, der skal tages hensyn til hver gang og uafhængigt af emnet. De skal udfyldes individuelt med indholdet, man nu vil formidler; og når man så lever sig ind i emnet og er til stede hos sine tilhørere, idet man skaber rum mellem dem og sig selv, så skal talen nok lykkes. For hvem det her virker for groft sagt (og det er for groft), den skal varm anbefales et lignende kursus, så snart chancen er der. For det var et kursus med fokus på individets styrker til at fremføre en tekst og med masse af inspiration og råd til optimering af disse styrker. Charlotte Quiring 28

29 Løgumkloster Kirkemusikskole Elevfordeling pr. august 2013 Fordelt på afdeling og linje August 2013 Organister Kirkesangere Klokkenister I alt Løgumkloster Klok. afd 8 8 Odense Tarm Horsens I alt

30 Kirkemusik Nyt Babysalmesang Salmer i baby-højde = helt ned på knæ, kunne alting udenad, frem med strudsen, bjørnen og dukken, bedeslag på triangel, klokkespil, dansetrin, sang - musik ikke noget krav (men bestemt heller ingen hindring (!)) - men det aller vigtigste: min moders bløde stemme (og fars) er det bedste i verden 2 intensive døgn i selskab med en yderst underholdende og bestemt også kompetent underviser: Karin Elkjer. Der var kirketjenere, -sangere, præster og organister - herligt! En kirkelig opgave uden faggrænser!! For sådan én som mig, der har lagt en meget stor del af mit organist-virke på korarbejdet, var babysalmesang for nogle år siden fuldstændig tåbeligt! Hvorfor dog bruge tid på nybagte forældre og deres søde små i 8 lektioner for at kunne vinke farvel og på gensyn om (i heldigste fald) 10 år, når de kommer til minikonfirmandundervisning Ved en babysalmesangs-session ved Christine Toft, Århus, på en Master Class i Herning, blev jeg omvendt. Ca. 30 min. koncentreret sang, dans, stilhed og små babyer op til 8 mdr., der aktivt lyttede og fuldstændig overgav sig til deres mors stemme, det store kirkerum og kontakten til de andre babyer - jeg var solgt!! 30

31 Løgumkloster Kirkemusikskole Jeg blev nysgerrig, og heldig var jeg, da jeg kom til Fredenskirken, Århus, hvor sognemedhjælperen allerede havde godt gang i babysalmesangen. Kurset i Løgumkloster har givet mig materialer, idéer og praktisk kunnen, så jeg i dag ville kunne opstarte og gennemføre et babysalmesangshold på egen hånd. Godt nok slipper vi forældrene og babyerne efter forløbet, men vi har måske hjulpet den lille familie i gang, så de kan synge derhjemme - og med fagter til Fadervor, er det måske slet ikke så farligt at tage den med også? Mit faglige forbehold er nu lagt i skammekrogen babysalmesangen er kommet for at blive Organist og korleder Anne Lise Quorning 31

32 Kirkemusik Nyt Beståede prøver Maj / Juni 2013 Kirkesanger Basisudd. Kursus-bevis (LK: 3) 3 Kirkesangere Modul 1 (LK: 8) 8 Kirkesangere Modul 2 (LK: 9 OD:1 HO: 5) 15 Organist Basisuddannelse Kursus-bevis (OD: 2 HO: 2) 4 Organister PO-1 (LK: 4 OD: 4 TA: 2) 10 Organister PO-2 (LK: 6 OD: 4) 10 Kirkekorleder-eksamen (LK: 2) 2 Præliminær Orgelprøve (LK: 8 OD: 1 HO:2) 11 Klokkenist-eksamen (LK ) 1 Klokkenist-eksamen (LK 2013) 2 I alt eksamensbeviser 66 32

33 Løgumkloster Kirkemusikskole Kirkesanger Basisuddannelsen (LK/3) Charlotte Koch Højer Andrea Ingeborg Löffler Aabenraa Inger-Lise Vernersen Øster Lindet, Rødding Kirkesanger Modul-1 (LK/8) Susanne Thusbøll Holst Sydals Mette Kathrine Jensen Jerlev, Vejle Micky Jürgensen Gårdby, Tinglev Gitte Victoria Lesmark Haderslev Benedikte Moesgaard Ribe Charlotte Quiring Rødding Anne Stensen Rahbek Århus V. Flemming Serritskov-Jensen Østrup, Otterup Kirkesanger Modul-2 (LK/9) Elena Bossen Ribe Herluf Dalhof Bjert Birgitte Hansen Sommersted Pia Hansen Ribe Tatiana Hansen Tinglev Susanne Hauberg Askov, Vejen Martin Hørløck Løgumkloster Eva Nete Nørgaard Forballum, Skærbæk Joan Ravn Glejbjerg (OD/1) Bolette Petersen Odense M. (HO/5) Anne-Marie S. Bøgh Vejle Nina Skriver Dahl Jelling Mette Juhl Heinsen Århus Sonja Kongsted Brande Anette Lindgreen Brædstrup 33

34 Kirkemusik Nyt Organist Basisuddannelsen (OD/2) Kirstine Kjær Vester Skerninge Bo Valentin Petersen Magleby, Bagenkop (HO/2) Jonathan S. I. Jensen Horsens Kirsten W. Sølvsteen St. Lihme, Randbøl Organist PO-1 (LK/4) Antonia Blaser D-Tönning Hans Esbjerg Christensen Vejen Charlotte Støjberg Schmidt Kolding Merete Steffensen Hedensted (OD/4) Berit Andersen Svendborg Henrik Bønnelykke Thurø, Svendborg Lisa Balle Jensen Broby Karen Folke Olsen Tommerup (TA/2) Lisbeth Brosbøl Sdr. Vium, Hemmet Jane Nielsen Tistrup Organist PO-2 (LK/6) Lise Sommer Andersen Lovrup, Skærbæk Lene Bordorff Brørup Sebastian Clasen Kegnæs, Sydals Jens Kruse Kristensen Outrup Anne Mette Stæhr Broager Inge Juul Østerlund Kolding (OD/4) Irene Maria Høgsberg Odense M. Peter Nørskov Jørgensen Odense NV. Winnie Todsen Platz Fåborg Eva Østergaard Odense N. 34

35 Løgumkloster Kirkemusikskole Kirkekorleder Eksamen (LK/2) Poul Viller Give Inge Juul Østerlund Kolding Præliminær orgelprøve (LK/8) Mette Bredthauer Nordby, Fanø Kåre Brønserud Odense M. Lars Gregersen Fredericia Rikke Ethelberg Gudnason Rugbjerg, Rødekro Mikaela Bang Jakobsen Haderslev Morten Pedersen København S. Anne Marie Raakjær Stidsen Tarm Camilla Svanberg Sønder-Omme (OD/1) Kamilla Hellesøe Sørensen Odense C. (HO/2) Vagn Egon Jørgensen Odder Lisette Helen Vestergaard Hedensted Klokkenist eksamen (LK/3) Joanna Stroz København SV. Niels Bitsch Nielsen Holstebro Benjamin Davis Maack Herning Elevforeningen & De studerendes Råd Børge Eggertsen Sdr. Skovvej Tinglev Tlf Mail: 35

36 Kirkemusik Nyt Løgumkloster Kirkemusikskoles Bestyrelse 1. Biskop Elisabeth Dons Christensen, Formand (udpeget af kirkeministeren) 2. Stiftamtmand Torben Sørensen (udpeget af kirkeministeren) 3. Konservatorierektor Claus Skjold Larsen (udpeget af Musikkonservatorierne) 4. Organist Peter Sloth Andersen (udpeget af Dansk Organist og Kantor Samfund) 5. Organist Thilde Madsen (udpeget af Organistforeningen) 6. Organist Ole Plauborg Jensen (udpeget af Dansk Kirkemusikerforening) 7. Kordegn Finn Poulsen (udpeget af Landsforeningen af Menighedsråd) 8. Skoleinspektør Charlotte Bassler (udpeget af kirkeministeren) 9. Pastor Uffe Bjerre (udpeget af kirkeministeren) Desuden deltager: Rektor Hans Chr. Hein Administrationsleder Minna B. Søndergaard Organist/kirkemusikskolelærer Niels Erik Aggesen (udpeget af lærerrådet) Studerende - vakant (udpeget af De Studerendes Råd) Sekretær og referent, Stiftskontorchef Kirstine Frank Jensen Kirkemusik Nyt udkommer 2 gange årligt næste nummer udkommer medio Redaktion: Lotte S. Hansen & Hans Chr. Hein 36

37 KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD Tilmelding til Adventsstævnet fredag den 29. november 2013 Dagsprogram finder du på side 6 Undertegnede tilmelder hermed personer til: Æbleskiver og Glögg i Hall en Korsang - Stemmekategori: Sopran Alt Tenor Noder rekvireres!!! Bas Løgumkloster Kirkemusikskole Og personer til Festaften på Central Hotel, Markedsgade 15. Kr. 150,- pr. person indbetales på reg. nr konto nr VIGTIGT skriv således: Afslut (dit/jeres navn) 37

38 Kirkemusik Nyt Navn: Adresse By: Tlf.: Mobil: Mail: Bemærkninger: Husk: Sidste frist for tilmelding er tordag den 21. november 2013 Sendes eller afleveres til: Løgumkloster Kirkemusikskole Vestergade Løgumkloster Tlf

39

40

Kirkemusik Nyt. Nr. 2-2011. Skoleåret 2011-2012. Adventsstævne. Konference

Kirkemusik Nyt. Nr. 2-2011. Skoleåret 2011-2012. Adventsstævne. Konference Kirkemusik Nyt Nr. 2-2011 Skoleåret 2011-2012 Adventsstævne Konference Indholdsfortegnelse Side Siden sidst................................................... 4 Kirkemusikskole-konference...................................

Læs mere

Kirkemusik Nyt. Nr. 2-2014. Adventsstævne. Orgelkursus i spansk orgelmusik. Orgelmesterkursus i Sønderborg

Kirkemusik Nyt. Nr. 2-2014. Adventsstævne. Orgelkursus i spansk orgelmusik. Orgelmesterkursus i Sønderborg Kirkemusik Nyt Nr. 2-2014 Adventsstævne Orgelkursus i spansk orgelmusik Orgelmesterkursus i Sønderborg Indholdsfortegnelse Side Siden sidst... 4 Adventsstævne... 6 Orgelkursus i spansk musik... 8 Orgelmesterkursus

Læs mere

NR. 8 AUGUST 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR SIDE 10

NR. 8 AUGUST 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR SIDE 10 NR. 8 AUGUST 2012 11. ÅRGANG PO-bladet TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR SIDE 10 PRÆLUDIUM Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen DAGLIG LEDELSE? Folkekirken har i den seneste tid været

Læs mere

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD!

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! NR 2 2014 MEDLEMSBLAD KOR NYT LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! Kære alle i Folkekirkens Ungdomskor! Velkommen til KorNyt! Denne gang udkommer vores

Læs mere

Nr. 5 MAJ 2015 14. årgang. Organist.org. Medlemsblad for Organistforeningen SKRIFTLIG BERETNING 2015 SIDE 4

Nr. 5 MAJ 2015 14. årgang. Organist.org. Medlemsblad for Organistforeningen SKRIFTLIG BERETNING 2015 SIDE 4 Nr. 5 MAJ 2015 14. årgang Organist.org Medlemsblad for Organistforeningen SKRIFTLIG BERETNING 2015 SIDE 4 PRÆLUDIUM TR-KONTINGENT I det monumentale bogværk i 28 bind Ordbog Over Det Danske Sprog inder

Læs mere

NR. 7 JULI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet ORGANISTER PÅ TUR

NR. 7 JULI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet ORGANISTER PÅ TUR NR. 7 JULI 2011 10. ÅRGANG PO-bladet ORGANISTER PÅ TUR PRÆLUDIUM SIKKEN ENERGI Af Dorte Skovgaard Wihre, redaktør af PO-bladet Dette nummer af PO-bladet er stærkt præget af stævnet i Randers, og sådan

Læs mere

NR. 2. PO-bladet ER DE SMÅ ORGLER FOR SMÅ? SIDE 16

NR. 2. PO-bladet ER DE SMÅ ORGLER FOR SMÅ? SIDE 16 NR. 2 F E B R U A R 2014 1 3. ÅRGANG PO-bladet ER DE SMÅ ORGLER FOR SMÅ? SIDE 16 PRÆLUDIUM LØN SOM FORTJENT? Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen I slutningen af sidste år modtog jeg som formand

Læs mere

NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet STÆVNE 2012

NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet STÆVNE 2012 NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG PO-bladet STÆVNE 2012 PRÆLUDIUM - OG SÅ VAR DER DEN OM NONNEN OG SØMANDEN! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Det er næppe undgået trofaste læseres opmærksomhed,

Læs mere

PO-bladet N R. 1 1 N O V E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 1 N O V E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 1 N O V E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M DEN NØDVENDIGE EFTERUDDANNELSE Det er altid godt at komme hjemmefra. Væk fra den daglige trummerum med bleskift, den samme orgelbænk

Læs mere

PO-bladet ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 SIDE 7

PO-bladet ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 SIDE 7 NR. 6 JUNI 2012 11. ÅRGANG PO-bladet BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN SIDE 7 PRÆLUDIUM KRÆV MERE I LØN! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen De lokale lønforhandlinger

Læs mere

NR. 3. PO-bladet ET KOR SKAL OPLEVE AT LYKKES SIDE 12 KOM TIL PO-STÆVNE I ODENSE! SIDE 19

NR. 3. PO-bladet ET KOR SKAL OPLEVE AT LYKKES SIDE 12 KOM TIL PO-STÆVNE I ODENSE! SIDE 19 NR. 3 M A R T S 2014 1 3. ÅRGANG PO-bladet ET KOR SKAL OPLEVE AT LYKKES SIDE 12 KOM TIL PO-STÆVNE I ODENSE! SIDE 19 PRÆLUDIUM DEMOKRATISK UNDERSKUD Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen I begyndelsen

Læs mere

Profession i forandring

Profession i forandring MARTS 2012 2 23 1 DIAKONbl bladet adet 49. ÅRGANG Profession i forandring Viden giver muligheder Man skal lytte Ånden i hånden TEMA: Diakoni mellem teori og praksis 2 DIAKONbladet Diakonforbundet Filadelfia

Læs mere

MED HJERTET FULDT AF SANG!

MED HJERTET FULDT AF SANG! NR 1 2013 MEDLEMSMAGASIN KOR NYT MED HJERTET FULDT AF SANG! 1 LEDEREN, november, 2013 Kære alle i Folkekirkens Ungdomskor Folkekirkens Ungdomskor FUK Sekretariatet FO, Frederiksgade 78 C 8000 Aarhus C

Læs mere

NR 1 2014 MEDLEMSMAGASIN KOR NYT I FORM TIL REFORMEN?

NR 1 2014 MEDLEMSMAGASIN KOR NYT I FORM TIL REFORMEN? NR 1 2014 MEDLEMSMAGASIN KOR NYT I FORM TIL REFORMEN? LEDEREN, april, 2014 Kære alle i Folkekirkens Ungdomskor Foråret er kommet, og vi er glade for at kunne sende årets første udgave af KorNyt ud til

Læs mere

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 PRÆLUDIUM DEN NORDISKE ERFARINGSUDVEKSLING Af Anders Thorup, formand for FPO Når disse linjer skrives, er der netop én måned

Læs mere

Trin & TonerNr. 3 Marts 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 3 Marts 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 3 Marts 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 3 Marts 2010 81. årgang Indhold Udgiver Landsforeningen

Læs mere

NR. 9 SEPTEMBER 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet EN GOD GUDSTJENESTE ER TEAMWORK SIDE 318 TEMA: EFTERUDDANNELSE SIDE 326

NR. 9 SEPTEMBER 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet EN GOD GUDSTJENESTE ER TEAMWORK SIDE 318 TEMA: EFTERUDDANNELSE SIDE 326 NR. 9 SEPTEMBER 2011 10. ÅRGANG PO-bladet EN GOD GUDSTJENESTE ER TEAMWORK SIDE 318 TEMA: EFTERUDDANNELSE SIDE 326 PRÆLUDIUM HVAD ER DET HER FOR ET BLAD? Af redaktør Filip Graugaard Esmarch, journalist

Læs mere

NR. 3 MARTS 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet MUSIKKEN NED I FØDDERNE SIDE 90

NR. 3 MARTS 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet MUSIKKEN NED I FØDDERNE SIDE 90 NR. 3 MARTS 2011 10. ÅRGANG PO-bladet MUSIKKEN NED I FØDDERNE SIDE 90 PRÆLUDIUM HJÆLP KOSTER PENGE Af Anders Thorup, formand for FPO Til efteråret er det igen tid for TR-valg. Intet tyder på, at det denne

Læs mere

PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Hvad siger overenskomsten? Når dette blad når medlemmerne, er det over et år siden, at overenskomsten trådte i kraft for nyansættelsers

Læs mere

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012 PÅSKE PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk >> Indholdsfortegnelse Præsten skriver........................

Læs mere

NR. 2 FEBRUAR 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet MAN SKAL HAVE ATMOSFÆREN MED SIDE 8 FOLKEKIRKEN VAR PÅ DAGSORDENEN SIDE 4

NR. 2 FEBRUAR 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet MAN SKAL HAVE ATMOSFÆREN MED SIDE 8 FOLKEKIRKEN VAR PÅ DAGSORDENEN SIDE 4 NR. 2 FEBRUAR 2012 11. ÅRGANG PO-bladet MAN SKAL HAVE ATMOSFÆREN MED SIDE 8 FOLKEKIRKEN VAR PÅ DAGSORDENEN SIDE 4 PRÆLUDIUM Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen SYNSVINKLER Præsten (og meget,

Læs mere

NR. 12 DECEMBER 2013 12. ÅRGANG. PO-bladet SALMER MED HOLGER, HANS ANKER & CO. SIDE 12

NR. 12 DECEMBER 2013 12. ÅRGANG. PO-bladet SALMER MED HOLGER, HANS ANKER & CO. SIDE 12 NR. 12 DECEMBER 2013 12. ÅRGANG PO-bladet SALMER MED HOLGER, HANS ANKER & CO. SIDE 12 PRÆLUDIUM NED PÅ JORDEN Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Nu er vi snart ved at være til ende med ministeriets

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet

NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG PO-bladet PRÆLUDIUM HVOR MEGET SKAL VI SAMARBEJDE? Af Anders Thorup, formand for FPO Ved sidste års generalforsamling i Silkeborg og for den sags skyld ved hele stævnet var begrebet

Læs mere

GLÆDE OG INSPIRATION PÅ STÆVNET I ODENSE

GLÆDE OG INSPIRATION PÅ STÆVNET I ODENSE NR. 6 JUNI 2014 13. ÅRGANG PO-bladet GLÆDE OG INSPIRATION PÅ STÆVNET I ODENSE SIDE 8 TIDSREGISTRERING: KONTROL KAN IKKE ERSTATTE LEDELSE SIDE 22 PRÆLUDIUM MUS GÅ IKKE I FÆLDERNE Af Anders Thorup, formand

Læs mere

NR. 4 APRIL 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet FORSØG MED ORGELKLUBBER FOR UNGE SIDE 6 VEJLEDNING OM RÅDIGHEDSTID SIDE 32

NR. 4 APRIL 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet FORSØG MED ORGELKLUBBER FOR UNGE SIDE 6 VEJLEDNING OM RÅDIGHEDSTID SIDE 32 NR. 4 APRIL 2012 11. ÅRGANG PO-bladet FORSØG MED ORGELKLUBBER FOR UNGE SIDE 6 VEJLEDNING OM RÅDIGHEDSTID SIDE 32 PRÆLUDIUM OK13 ALLEREDE?! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Til foråret 2013

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M De stille eksistenser I skrivende stund har FPO ikke underskrevet den nye overenskosmt med Kirkeministeriet. Men som det blev skitseret

Læs mere

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014 PÅSKE PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Præsten skriver... 3 Særlige gudstjenester...

Læs mere