TRÆSEJLET. 29. årgang Nr. 4 Maj 2013 SKANDERBORG ROKLUB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRÆSEJLET. 29. årgang Nr. 4 Maj 2013 SKANDERBORG ROKLUB"

Transkript

1 TRÆSEJLET 29. årgang Nr. 4 Maj 2013 SKANDERBORG ROKLUB

2 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej 13 Tlf Kasserer: John Rasmussen Hybenparken 21 Tlf Ungdomsleder: Carsten L. Christiansen Villavej 7 Tlf Rochef: Poul Mathiasen Sarabjerg 21 Tlf Materialeforvalter: Mogens K. Nielsen Hybenparken 2 Tlf Sekretær: Birgitte Kiærskou Oddervej 150 Tlf Husforvalter: Ejner Grønhøj Slåenvænget 9 Tlf Kaproning? Nøgler Ejner Langture Poul Svømmeprøve Poul Gæstekontakt Birgitte Madpakketure Erik Outrigger roning? Der er mange aktiviter man kan tilmelde sig. Se inde i bladet! Forår ved Kloster Mølle Arkivfoto Materialeudvalget Kontaktperson: Materialeforvalter Mogens K. Nielsen Derunder: Willi Dupont Gunnar Dalby Ejvind Andersen Knud Kristensen John Rasmussen Ib Sørensen Ungdomsudvalget Kontaktperson: Ungdomsleder Carsten L. Christiansen Derunder: Søren Stigsen Husudvalget Kontaktperson: Husforvalter Ejner Grønhøj Derunder: Rita Følbæk Anna Rosenqvist Bitten Hermann Kioskudvalget Kontaktperson: Lise Poulsen Skovvej 9 Tlf Skanderborg Roklub. Sølystvej Skanderborg Bankkonto: Nordea Bank Reg konto

3 Træsejlet Redaktion: Hanne Løkke Leth Tlf Annoncer: Erik Jensen Tlf Adresseændring: Kontakt kassereren TRÆSEJLET er et officielt blad for Skanderborg Roklub. Bladet er åbent for debat, læserindlæg og kommentarer. Bladets artikler udtrykker ikke nødvendigvis Skanderborg Roklubs officielle holdning. TRÆSEJLET påtager sig intet ansvar for opfordret indsendt materiale og eventuelle trykfejl i tekst og annoncer. Nyt fra formanden Quick-roning... 6 Rotræf på Skanderborg sø... 7 Referat af bestyrelsesmøde Arrangement med OK... 9 Roforbud... 9 Kilometerstatistik Bådpark og -vedligeholdelse Ny rodragt Omkring Sønderø Tolo Roklub Coastal-event Danmarks Smukkeste Festival DFfR-tilbud til ungdomsroerne DFfR-tilbud Kalenderen Fællesture om søndagen Tilbud fra netværket Venø tur med Struer Roklub Tillykke med fødselsdagen Rengøring af klubhuset TRYKKERI: PrinfoDigital Oplag: 150 stk. 3

4 Nybolig Carsten B. Sandgrav Adelgade Skanderborg Se mere på tlf Støt vore sponsorer de støtter os 4

5 Nyt fra formanden 4 uger efter standerhejsningen var der stadigvæk is på vores del af søen, men det var væk næste dag. Det var den 15. april, og så kunne vi få hjælp fra Materielgården til at få broen i den 20. april, og så kunne sæsonen starte. I løbet af de næste 10 dage nåede 58 roere at kunne på vandet og ro kilometer, som var resultatet efter april måned. Det rakte til en 33. plads ud af 47 klubber, der deltager i DFfR s Motionsturnering, men de fleste andre klubber har haft en hel måned i stedet for kun godt en uge så vi skal nok komme igen. Vi har nu rundet km, men for et år siden var vi over km på dette tidspunkt, så der er ingen tvivl om, at vi kommer til at halte bagefter i år. Der er en (Anders), der skiller sig klart ud i toppen, da han har roet mange kilometer i træningscentret. Det ser ud til, at søndagsroningen bliver populær. Der har været 2 både på vandet alle de 4 første søndage, og det ser ud til, at opdelingen med både kortere og længere ture er godt. Husk også at der er roning om torsdagen. 5 Det er i den kommende tid, naturen virkelig folder sig ud. Det kan ses fra uge til uge, at der kommer flere farver. Nu har vi også ventet længe nok. Fuglene vil til at yngle, og vi har i år set nogle fugle, som vi ikke har set før eller sjældent. Vi har både toppet lappedykker, lille lappedykker og sorthalset lappedykker. På en søndagstur så vi først en havørn (vi havde eksperten Lisbeth i båden, så den er god nok) og dernæst over 40 svaner i en flok. Der var flere svaner længere fremme på turen, men det kunne jo være nogle af de samme. Men jeg kan ikke huske, at jeg har set så mange svaner i søen. Der er masser af gæs, blishøns og ænder. Mudderklirer flyver lavt i høj fart, og der var vist også en klyde. Der er også nogle taffelænder. Så der er nok at se på. Nattergalen er allerede hørt, og det kan vi jo heldigvis se frem til indtil Sct. Hans. I den kommende tid er der nogle langture, og så må vi håbe, at vejret ikke driller. Første langtur rundt om Amager blev aflyst p. g. a. sygdom. Vi har haft 3 deltagere på langtursstyrmandskursus. Anette Madsen, Jette Bisbjerg og Uffe Høgh Laursen er nye langtursstyrmænd, og stort tillykke med det. Nogle af veteranerne har hjulpet med at lægge broen i ved Sct. Croix. Det er jo os, der bruger broen mest. De blev passende beværtet, og det er godt, at vi kan hjælpe hinanden. Noget af det sidste, Anne-Grete nåede som kasserer, var at bestille en online udgave af det program, som kassereren bruger til økonomi og medlemsadministration. Det var en god ting, for nu kan vi andre også bruge dele af systemet, som selvfølgelig er beskyttet af kodeord. Poul kan f. eks. indtaste svømmeprøver, og jeg kan lave en oversigt over hvem, der har jubilæum. Desuden er der automatisk backup, så vi ikke selv skal tænke på det. Jeg har læst en artikel i Idrætsliv februar 2013, som er Danmarks Idræts-Forbunds blad. Jeg citerer: Vi har med Forsættes næste side

6 bistand fra Københavns Universitet sat tal på den indsats, de frivillige i DIF-idrætten leverer. Og det er en dybt imponerende bundlinje, analysen kan fremvise. DIF-idrættens frivilliges indsats har en årlig værdi på 17 milliarder kroner, hvis de frivillige skulle have en gennemsnitsløn for deres træner- og ledergerninger i idrætsforeningerne. Samtidig viser analysen, at de frivilliges indsats svarer til ikke mindre end fuldtidsstillinger. Man har selvfølgelig altid vidst, at det frivillige arbejde er stort, men nu er der sat tal på. Og disse tal gælder kun for DIF, som i øvrigt har 1,9 millioner medlemmer. Når man tager alle andre frivillige organisationer med, bliver det til et meget stort tal. Der gives et eksempel på en klub med 450 medlemmer og 75 frivillige ledere. Deres indsats er over 4 millioner kr. værd. Hvis vi regner om til vore forhold, så er vi ca. 1/3 så stor, så vores indsats er altså over 1 million kroner værd om året. Det er da flot. Støt vore sponsorer de støtter os Erik Jensen En rotur kan med lethed komme til at vare 2-3 timer fra start til slut. Dette kan afholde medlemmer med en travl hverdag fra at deltage aktivt i roningen. Vi har derfor, som forsøg i år, indført begrebet Quick-roning, som betyder: - Medlemmerne kan uden for de fastlagte rotider og -arrangementer tage en båd, der står klar til udrykning med ilagte bundbrædder, redningsveste, øsekar, bådshage, vimpel og flag, samt isatte bundpropper. - Quick-roning er som navnet antyder en hurtig og kortere tur uden landgang. - Bådene Næsset, Åkandevigen og Skvæt Mølle er valgt til formålet. - Efter roturen skylles båden udvendig. - Monteres og sættes på plads. - Klar til næste hurtige udrykning! Quick-roning Vi håber på denne måde at imødekomme ønsket om en hurtig tur på vandet - før arbejde, efter arbejde eller lige når man får lyst! Som sagt står bådene klar - Men når de tre både benyttes i forbindelse med de faste rotider og -arrangementer gælder der de normale retningslinjer for rengøring af både. - Blot skal disse 3 både sættes færdigmonterede på plads. 6 Poul Mathiasen, rochef

7 Skanderborg Roklubs Veteraner inviterer Ry s C-hold og Vejles Masters til hyggeligt rotræf på Skanderborg sø. Torsdag den 20. juni 2013 kl Program: Formiddagskaffe kl Derefter ror vi en tur på søen på ca. 12 km Frokost på Sct. Croix eller i roklubben - vejrafhængigt. Så er der mulighed for at ro videre, turlængde 5 eller 9 km Kaffe og hjemmebagte kager som afslutning i klubhuset Med rohilsen For Skanderborg veteranerne Birgit Dupont Tilmelding senest den 10 juni med oplysning om ønsket ro-længde 17 eller 21 km. Medbring selv drikkedunk til vand. O.B.S.Skanderborg Roklub har ikke længere oppustelige redningsveste i klub regi. Støt vore sponsorer - de støtter os 7

8 Referat af bestyrelsesmøde d. 3/ Tilstede var: Erik, John, Ejner, Mogens, Poul, Tommy, Carsten, Birgitte, For at få tid til at gennemgå pkt grundigt blev disse flyttet til starten af mødet. 4. Klubbens mål og visioner. Mogens gennemgik Mission / Vision, samt de enkelte udvalg. Udsendt som bilag til indkaldelse. Birgitte foreslog at vi starter med at nedsætte 1 2 udvalg ad gangen. Vi skal blive bedre til at datere vores bilag. 5. Hvorfor sidder vi i bestyrelsen? Tommy forklarede sit oplæg udsendt d. 16/3. Alle fortalte derefter hvorfor de var indtrådt i bestyrelsen. 6. Fremtidig afholdelse af bestyrelsesmøder. Der vælges en ordstyrer. Tommy modtog valg til denne post. Følg dagsordenen. Hav respekt for andres synspunkter. Forslag: Vi opretter separat dokument i ny mappe Afklaring: Carsten ser på brug af Drop-Box og hjemmeside. Forslag om afrunding. Afklaring: resultat af diskussion påhæftes referat som note. Forslag om at temaer prioriteres. Afklaring: fremsæt ønske under evt. eller Gensidig Information til behandling næste møde. Eller fremsend mail. Fremtidig dagsorden. Mødet tilstræbt afholdt på 2 ½ time. Pkt. rækkefølge. Godkendelse referat Gensidig info Debat. Beslutning. Emnet på forhånd kendt. Ønsker opremses som pkt. 3a; 3b osv. Udvalg / indsatsområder nedsættes. Refereres på næste møde. Temaer 3. Udvalg. Ungdomsroere: Tommy og Carsten. Markedsføring: Erik og Ejvind B Ro formidling: Erik og Lars. Kvikroning: Poul 3 kevlar både står altid klar uden for faste ro tider. 8

9 1. Godkendelse af referat. Noter. To do liste udformes løbende Prisfastsættelse af sø kiosk og leje af klubhus tages op næste møde. 9. Evt. Carsten vandt lodtrækning om klubhuset 4/ Birgitte skriver til de to andre. Noter. Carsten arbejder på separat dokumentation af vedtagelser. Evt. I Drop Box. Kommende temaer foreslås under evt. eller gensidige informationer til behandling på næste møde. Kan evt. fremsendes pr. mail. Næste møde: tors. 23/5 kl Referent. Birgitte Kiærskou. Arrangement med OK Lørdag den 1. juni har vi et arrangement med OK. Det er til en messe ved Via Biler på Danmarksvej. Vi skal stille med personer i følgende tidsrum: kl , kl og kl Meld dig til mig så vi kan få et godt resultat. Det er jo sådan, at vi får 6 øre pr. liter benzin/diesel, der købes på OK-kort, som vi har afsat. I hvert af de senere år har det givet tæt på kr , så det bliver til rigtig mange penge. Og så er det faktisk ganske hyggeligt at stå og tale med folk. Der er også en OK-person til stede, som laver det praktiske. Erik Roforbud Desværre er der endnu nogle, der endnu ikke har fået fornyet deres svømmeprøve. Uden gyldig svømmeprøve har man roforbud. Dette vil være markeret i Kilometer- PC en med: Roforbud Fornavn Efternavn. Dette vil fremgå, når medlemsnummeret indtastes. Roforbuddet gælder, indtil du har afleveret en underskrevet svømmeprøve i den røde postkasse i entreen. 9 Poul Mathiasen, rochef

10 Kilometerstatistik 2013 Medlemsnr. Navn km i alt Anders Vindfeldt-Bottke Anita Kjær Grethe Dyrby Anny Olesen Rita Følbæk Poul Mathiasen Lisbeth Mathiasen Mogens Kastberg Nielsen Inger Laursen Else Plum Anne Margrethe Hermann Anette Madsen Peder Jensen Helle Hansen Birgitte Kiærskou Ib Sørensen Bente Bøgh Hansen Kirsten Højfang Kirsten Rasmussen Erik Jensen Heidi Christiansen Jette Bisbjerg Ann-Helene Larsen Birthe Grønhøj Ejner Grønhøj Grethe Skovgaard Jensen Ejvind Nordmann Andersen Susan Møller Jonna Holst Knud Dalgård Kristensen Karen-Bodil Ravn Helle Kragelund Inge Wittrup Gunnar Dalby Kurt Mathiassen Poul Erik Larsen Hans Jørgen Nielsen Henning Nielsen 40 10

11 Kilometerstatistik 2013 Medlemsnr. Navn km i alt Ejvind Byskov Uffe Høgh Laursen Christian Kirkedal Jørgensen Bjarne Møller Mogens Lindekilde Annalis Lauridsen Helle Lund-Pedersen Inge Brinch John Andersen Anna Rosenqvist Frederik Vinther Skov Andersen Thomas Janik Christiansen Mathias Bruus Håkonsson Birthe Andersen John Rasmussen Rasmus Janik Christiansen Else Marie Herskind Annette Andersen Emilie Vindfeldt-Bottke Susanne Holde Birgit Dupont Else Pedersen Johannes Randløv Mogens Sarenbæk Steffen Fogh Karen Taudorf Carsten Lykke Christiansen Dorthe Jørgensen Allan Lund Lise Poulsen Anne Kjærgaard Rasmussen Anna Vindfeldt-Bottke Hans Jørgen Køppen Christensen Sonja Schiøtt Dygaard Katrine Lynggaard Trans Nina Lind Rasmussen 5 I alt

12 Bådparken og -vedligeholdelsen status og tanker. Rosæsonen er begyndt, og der er igen både på vandet. Nogle har oplevet vand i bådene, vel at mær-ke vand, som kommer ind gennem trækonstruktionen. Om det er mere i år end tidligere, har jeg ingen klar opfattelse af. Når både tager vand ind på de første ture efter vinterpausen, kan det være fordi træet krymper, når det har været opbevaret tørt gennem længere tid. Vinteren har været lang, kold og tør, og det kan godt være noget af forklaringen. Men, det kan naturligvis også skyldes skader, som revner i bord o.l., som enten ikke er fuldstændig udbedret eller nye skader. Skader på bådene udbedres efter noteringer i protokollen. For ikke at skulle lede efter en nål i en høstak, er det vigtigt, at styrmanden efter en rotur omhyggeligt noterer i protokollen, hvis der er observeret en skade. D.v.s. hvad, og ikke mindst hvor i båden, skaden er. F.eks., at vand kommer ind mellem bord 1 og 2 ud for 1 eren i bagbord. Eller svøb nr. 3 (fra stævn) er knækket ved bord 5 i styrbord. Så kan fejlen umiddelbart lokaliseres og skaden kan udarbejdes. Liste til vinterens reparationer er lavet ud fra en gennemgang i af anmærkninger i protokollen efter standerstrygning. Dertil kommer, hvad der måtte blive observeret i forbindelse med vedligeholdel-sesarbejdet. Og så er bådene efter behov blevet slebet og lakeret eller poleret. Årebladene har alle fået en ny gang frisk, blå maling. Blandt reparationerne kan nævnes: Sct. Thomas udskiftning af bundstokke Åkandevigen skade i bund Skvæt Mølle skade på skvætbord Sct. Croix skade på ror Søren udskiftning af åregaffel Skanderborg svirvel klemmer Der er enkelte skader, som det ikke har været muligt at nå. Det drejer sig om Freja (bl.a. knækket svøb og revner) og Kalvø (skader i glasfiber). En del roere oplevede sidste år dårligt fungerende sæder i Lognæs og Æbelø. Sæder kørte af skin-nerne, og der var vogne, som gik i stykker. Vognene er nu blevet erstattet af tyske vogne, som vi kender fra Baumgarten bådene. De er enklere og stærkere. Hylke Hav har i øjeblikket roforbud. Vi havde den i vandet her først i maj og kunne konstatere, at vandet kommer ind i store mængder. Måske der skal større reparation til, det er ikke vurderet endnu. Hylke Hav havde ingen anmærkninger i protokollen. Vi har en fornuftig bådpark, som løbende holdes i orden. Men, vi må konstatere, at enkelte både begynder at have ret mange skader. Vi kommer til at overveje, hvad vi 12

13 vil med de gamle både. Skal vi fortsætte med at reparere revner og knækkede svøb o.l., eller skal vi få dem renoveret, så vi ikke løbende får så mange skader på det gamle træ. Man kunne eksempelvis tage een båd ud om året og lade den få en tur på værft. Det vil udskyde nyanskaffelser, mindske de løbende reparationer og give en større ro oplevelse. Bestyrelsen har bedt mig om at komme med et oplæg til gennemførelse af den kommende sæsons vedligeholdelsesarbejde. Det handler bl.a. om at sikre, at vintervedligeholdelsen hviler på de med-lemmer, som reelt bruger bådene. Ny rodragt 13 Mogens Kastberg, materialeforvalter Da de gamle ro dragter er udgået hat vi fundet en ny og smart hos Sportsmaster. Dragten består af vindtæt og svedtransporterende blå jakke, sorte vindtætte og svedtransporterende bukser samt svedtransporterende T-shirt og singlet i både blå og hvid. Det samlede sæt skal vi betale kr. 1000,- for. Men alle dele kan købes hver for sig. Tøjet kan ses og prøves inden bestilling hos Sportsmaster, med hvem vi også har aftale om tryk på tøjet. Det vil være en fordel at bestille flere sammen, da vi så sparer fragt. Et mysterium er opklaret! Hvad er det, vi ser omkring Sønderø? Birgitte Kiærskou Mange har undret sig over de nedgravede plader rundt langs Sønderø s bred. Ved en opringning til Karen Sørensen, Ringkloster, har jeg fået en forklaring. Det er skydeskjul for jægerne, når der må skydes ænder og gæs. Så, kære rovenner: Tag en rød kasket på i jagtsæsonen for ænder og gæs. Lisbeth Mathiasen Støt vore sponsorer de støtter os

14 Vi er en nystartet dansk roklub hjemmehørende i Tolo, Argolida ved Nafplio på Peloponnes i Grækenland. Tolo Roklub er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og dermed tilsluttet Danmarks Idræts Forbund (DIF). Foreningens formål er at dyrke ferielangtursroning i vore udstationerede 2-åres inriggere og på sigt evt. kajakker, i og omkring Tolo. Indenfor dansk rosport er der jo store traditioner for at tage på oplevelsesture til udlandet. Tolo Roklub er ikke bare en dansk roklub, men også formidler af dansk kultur. Ferielangtursroning er mere end roning, det er oplevelser såvel på vand som på land. I umiddelbar nærhed (indenfor 40 km) er der mulighed for at opleve gammel græsk kultur og seværdigheder. Vi vil som dansk roklub forsøge at binde bånd mellem dansk og græsk kultur såvel på land som på vandsiden. Vi samarbejder med to forskellige udbydere med mulighed for fast overnatning til rimelige priser: Hotel Romvi i Tolo by, hvor bådene ligger og XENI Camping, der udlejer bungalows og telte. Der er ca. 2 km fra XENI Camping til Hotel Romvi. Dette samarbejde lover godt for kulturformidlingen. P.t. er vi ca. 30 medlemmer i Tolo Roklub. Efter Påsken 2013 kører vi mindst 2 stk 2-åres inriggere til Tolo, hvor der så vil være mindst 3 både til udlejning. Vore priser er yderst rimelige: Det koster 500 DKK pr. uge at leje et rosæde, dertil kommer medlemskab og kontingent for hver enkelt deltager for det år, hvor man lejer rosæde. F.eks. skal 4 roere betale DKK pr. uge for at leje en båd + kontingent p.t. 200 DKK pr. år pr. roer. 14

15 I 2008 og 2011 har der været Gør-Det-Selv ture til Tolo og fra disse ture har vi beskrivelse af mulighederne for at ro i området. Denne beskrivelse kan rekvireres via mail hos Yderligere oplysninger kan du få fra vores hjemmeside: På hjemmesiderne: kan du finde priser for overnatning og på den tyske hjemmeside: findes yderligere oplysninger om, hvad der sker i området. Vil du have yderligere oplysninger vil vi gerne komme og lave et informationsmøde i din klub. Kontaktinfo: Bo Markussen, Dragør Roklub, formand: Søren Uldall, Roklubben SAS, kasserer: Støt vore sponsorer de støtter os 15

16 Tolo Roklub Indmeldelsesblanket Aktivt medlem Passivt medlem Fulde navn: Adresse: Tlf.: Født den: Information til nye medlemmer: Kontingent: Seniorroere (fyldt 18 år) kr. 200,00 Passive medlemmer 75,00 Indmeldelsesgebyr (alle) 50,00 Betaling: Udmeldelse: Erklæring: Medlemskabet betales 1 gang årligt ved årsskiftet. Udmeldelse kan foretages ved udgangen af et kalenderår og skal ske ved skriftlig henvendelse pr. eller brev til klubbens kasserer. Undertegnede kan svømme mindst 600 meter og forpligter sig i øvrigt til i et og alt at overholde klubbens love og reglementer. For medlemmer under 18 år tiltrædes ovenstående af forældre eller værge, der indtil nævnte alder er nået, garanterer for ansøgerens rettidige indbetaling af kontingent. Bankkonto: Arbejdernes Landsbank: Reg.nr.: 5361 konto: Den: Underskrift: Forældres / værges underskrift: Sendes til: eller Søren Uldall, Ryesgade 125, 1., 2100 Kbh. Ø Støt vore sponsorer de støtter os 16

17 Coastal-event i Horsens - Har du hørt om Coastalbåden (en dobbeltrigget, bølgegående, selvlænsende båd)? - Er du blevet nysgerrig og vil høre mere? - Kunne du tænke dig en tur i den?.så kom til Horsens søndag den 2.juni Her kommer Niels Iversen fra Aarhus med en 4X og en 2X og sætter dem i vandet. Programmet for dagen: 9:00 kaffe + rundstykker, information om båden, praktiske informationer 9:30 1.hold på vandet osv 12:00 frokost: egen madpakke/ forudbestilt sandwich à 45.-kr/ øl og vand à 10.-kr 13:00 Vi ror igen 15:00 Eventen slutter med bådrengøring, -læsning, kaffe og kage Praktiske oplysninger: Alle kan ikke være på vandet samtidig, så vi sætter andre inriggede både i til at fordrive tiden i og se på vores smukke fjord Kan du ikke afsætte hele dagen, vil vi gerne af hensyn til holddannelse vide, hvornår du er tilstede. Kørselsvejledning: se vores hjemmeside. Tilmelding og bestilling af sandwiches nødvendig senest fredag den til Mange hilsner Gitte Enghild, Horsens Roklub Navn Klub Antal sandwiches Deltager fra kl? til kl? Støt vore sponsorer - de støtter os 17

18 Danmarks Smukkeste Festival Vi har igen i år fået tilbudt at tjene penge ved at arbejde ved Festivalen, og det bliver stort set uden ændringer i forhold til sidste år. Vi har fået tilbudt morgenoprydning tirsdag og onsdag morgen, som veteranerne gjorde sidste år. Der skal ryddes op onsdag eftermiddag samt torsdag, fredag, lørdag og søndag i lighed med det, vi plejer. Rydning af køreveje om natten efter søndagen. Der skal laves morgenrengøring af borde torsdagen, fredag, lørdag og søndag, og som sidste år åbner pladsen senere, end vi har kendt det tidligere. Vi skal bruge 44 hjælpere til denne del i år. Heraf skal der personer på morgenholdet. Giv mig besked, hvis du vil være hjælper til Festivalen. Jeg vil gerne have tilmelding senest 17. juni, så jeg har tid til at få det hele til at gå op. Festivalen finder sted fra tirsdag 6. august til søndag 11. august. Hvis der er noget, du er i tvivl om, så spørg endelig. Erik Adelgade 25A 8660 Skanderborg Tlf.:

19 DFfR-tilbud til ungdomsroerne Igen i år har DFfR 2 tilbud til ungdomsroerne i sommerferien. Det er outriggerskole 7. til 12. juli og ungdomslandslejr 21. til 26. juli. Man kan læse mere på DFfR s hjemmeside Erik DFfR-tilbud Igen i år har DFfR forskellige tilbud. Der er f. eks. outriggerskole for voksne modul A 1. og 2. juni og modul B 24. og 25. august. Begge moduler foregår i Silkeborg. Outriggerskolen for voksne, er et tilbud til voksne roere om at prøve hvordan det er at ro outrigger i trygge rammer og med instruktør. Her er ikke tale om instruktørkurser, men interessekurser. Formålet med kurset er at deltagerne får afprøvet forskellige outriggede bådtyper (både gig og outriggere) og forhåbentlig får mod på at dyrke outriggerroningen hjemme i klubben. Man kan læse mere på DFfR s hjemmeside Erik Slagter Byskov Møllegade Skanderborg Telefon: slagter-byskov.dk Alt i kolde anretninger og varm mad ud af huset 19

20 Kalenderen Maj Søndag 26/5 kl Fællesroning Fredag 31/5 Langtur Limfjorden Juni Lørdag søndag 1/6 2/6 Langtur Limfjorden Lørdag 1/6 Venø tur med Nordjysk Kreds Søndag 2/6 kl Fællesroning Lørdag 8/6 kl Madpakketur i Silkeborg med netværket Søndag 9/6 kl Fællesroning Søndag 16/6 kl Madpakketur hos os med netværket Torsdag 20/6 Veterantræf med Ry og Vejle Søndag 23/6 kl Fællesroning Fredag søndag 21/6 23/6 Langtur til Randers Søndag 30/6 kl Fællesroning Juli Søndag 7/7 kl Fællesroning Søndag 14/7 kl Fællesroning Søndag 21/7 kl Fællesroning Søndag 28/7 kl Fællesroning August Tirsdag søndag 6/8 11/8 Festival Lørdag 17/8 kl Madpakketur i ARA med netværket Onsdag 21/8 Gig-aften i Silkeborg Lørdag 24/8 Kanindåb 20

21 Fællesture om søndagen Der vil fortsat være fællesroning om søndagen. Der er mødetid kl , hvor der sættes hold. Nogle vil nok ro søen rundt og spise en madpakke undervejs, mens andre tager en kortere tur. De første gange har der været deltagere til begge slags ture. Der er muligheder følgende søndage: 26/5, 2/6, 9/6, 23/6, 30/6 samt alle søndage i juli. Søndag 16/6 er der madpakketur med ronetværket, og der er start kl Erik Tilbud fra netværket Silkeborg Roklub inviterer til madpakketur lørdag 8. juni. Der er mødetid kl i Silkeborg. Tilmelding senest tirsdag 4. juni på opslagstavlen. Roklubben ARA inviterer til madpakketur lørdag 17. august. Der er mødetid kl i ARA. Der er tilmelding senest 20. juli til Karin og PH på eller telefon Silkeborg Roklub inviterer til gigaften onsdag 21. august. Mere information følger. Venø tur med Struer Roklub Struer Roklub har gennem mange år lavet et rostævne for Nordjysk Kreds, men vi er også inviteret. Der er distancer mellem 14 km og 25 km, og der er flot og afvekslende natur, og man er ret sikker på at se sæler. Om aftenen er der fest med spisning og levende musik. Træffet finder sted 1. juni, og der er tilmelding senest 26. maj. Erik Støt vore sponsorer - de støtter os 21

22 Vroldvej 59 Skanderborg Tlf KVALITETSVINE UDSØGT SPIRITUS LUKSUSCHOKOLADE OG SPECIALITETER Sponsor af brød til Skanderborg Roklub VI PAKKER OG LEVERER TIL HELE LANDET Vi har en holdning til de varer, vi handler med. Over 600 økologiske varer. SKANDERBORG MAHLERS VINHANDEL - ADELGADE TLF Det du bruger mest, skal koste mindst. Støt vore sponsorer - de støtter os 22

23 Træsejlet udkommer i 2013 med 8 numre, som du altid er velkommen til at komme med indlæg til. Indlæggene kan afleveres som renskrift sammen med fotos til redaktøren med post eller . Nr. Deadline Udgivelse Tillykke med fødselsdagen Maj 19 Bjarne Møller 21 Emilie Vindfeldt-Bottke 24 Poul Erik Larsen 28 Anne Kubiak 30 Line Hedegaard Nielsen Juni 3 Steen N. Christensen 4 Sonja Schiøtt Dygaard 8 Carl Erik Thordal 8 Annette Andersen 9 Kurt Dittmer Pedersen 18 Willi Dupont 19 Sofie Holde 21 John Rasmussen Rengøring af klubhuset Uge Grethe Dyrby Søren Nielsen Anne Kubiak Vibeke Freising Hans Jørgen Koppen Chr. Niels Thernøe Susan Møller Uge Veteraner Uge Peder Jensen Maria Tipsmark Ottosen Anne Mette Skriver Michael Thybo Jørgensen Thomas Larson Janus Ellegaard Raasthøj Sandra Ellegaard Raasthøj Den ansvarlige på holdet finder i god tid en egnet dag 23

24 Du kan støtte Skanderborg Roklub, hver gang du tanker. Det eneste du skal gøre, er at få et OK Benzinkort, der er tilknyttet deres sponsoraftale. Så får de 6 øre pr. liter, hver gang du tanker hos OK. Når du har tanket 500 liter på dit kort, modtager de også et bonusbeløb, jo mere du tanker, jo flere penge giver OK, uden det koster ekstra for dig. Kontakt Skanderborg Roklub og hør, hvordan du hurtigt og nemt kommer i gang med at tanke penge til dem.

TRÆSEJLET. 29. årgang Nr. 3 April 2013 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 29. årgang Nr. 3 April 2013 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 29. årgang Nr. 3 April 2013 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej 13

Læs mere

TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 3 April 2012 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 3 April 2012 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 28. årgang Nr. 3 April 2012 SKANDERBORG ROKLUB Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand/ Aktivitetschef: Lars Elkjær Vroldvej 54 Tlf. 8651 0591 Kasserer: Anne-Grete

Læs mere

TRÆSEJLET. 31. årgang Nr. 4 maj 2015 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 31. årgang Nr. 4 maj 2015 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 31. årgang Nr. 4 maj 2015 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej 13 Tlf.

Læs mere

TRÆSEJLET. 31. årgang Nr. 3 april 2015 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 31. årgang Nr. 3 april 2015 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 31. årgang Nr. 3 april 2015 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej 13

Læs mere

TRÆSEJLET. 29. årgang Nr. 7 oktober 2013 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 29. årgang Nr. 7 oktober 2013 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 29. årgang Nr. 7 oktober 2013 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej

Læs mere

TRÆSEJLET. 31. årgang Nr. 5 juni 2015 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 31. årgang Nr. 5 juni 2015 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 31. årgang Nr. 5 juni 2015 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej 13

Læs mere

TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 1 Januar 2012 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 1 Januar 2012 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 28. årgang Nr. 1 Januar 2012 SKANDERBORG ROKLUB Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand/ Aktivitetschef: Lars Elkjær Vroldvej 54 Tlf. 8651 0591 Kasserer:

Læs mere

TRÆSEJLET. 25. ÅRGANG. NR. 3 April. 2009 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 25. ÅRGANG. NR. 3 April. 2009 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 25. ÅRGANG. NR. 3 April. 2009 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Anne-Grete Løvgreen Lundevej 66 8300

Læs mere

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2010 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2010 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 26. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2010 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand/ Aktivitetschef: Lars Elkjær Vroldvej

Læs mere

TRÆSEJLET. 24. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2008 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 24. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2008 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 24. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2008 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Poul Erik Jensen Nattergalevej 6 Tlf.

Læs mere

TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2005 Skanderborg Roklub Fortællinger fra 75 år på søen og ved byen Jubilæum og standerhejsning den 19. marts SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen

Læs mere

TRÆSEJLET. 24. ÅRGANG. NR. 4 Maj. 2008 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 24. ÅRGANG. NR. 4 Maj. 2008 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 24. ÅRGANG. NR. 4 Maj. 2008 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Poul Erik Jensen Nattergalevej 6 Tlf. 8652

Læs mere

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Anne-Grete Løvgreen Lundevej 66 8300

Læs mere

TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 2 Marts 2012 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 2 Marts 2012 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 28. årgang Nr. 2 Marts 2012 SKANDERBORG ROKLUB Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand/ Aktivitetschef: Lars Elkjær Vroldvej 54 Tlf. 8651 0591 Kasserer: Anne-Grete

Læs mere

TRÆSEJLET. 25. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2009 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 25. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2009 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 25. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2009 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Anne-Grete Løvgreen Lundevej 66 8300

Læs mere

TRÆSEJLET. 22. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2006 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 22. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2006 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 22. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2006 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd.: Hugo Stigsen Virringvej

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 4 Maj. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

TRÆSEJLET. 20. ÅRGANG. NR. 6 August. 2004 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 20. ÅRGANG. NR. 6 August. 2004 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 6 August. 2004 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen Virringvej 88, Skb. 87

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

TRÆSEJLET. 23. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2007 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 23. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2007 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 23. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2007 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Sekretær: Susanne Holde Glentevej 17 Tlf. 3069

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

TRÆSEJLET. Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB. 19. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2003

TRÆSEJLET. Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB. 19. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2003 TRÆSEJLET 19. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2003 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

TRÆSEJLET. Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB. 19. ÅRGANG. NR. 8 September. 2003

TRÆSEJLET. Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB. 19. ÅRGANG. NR. 8 September. 2003 TRÆSEJLET 19. ÅRGANG. NR. 8 September. 2003 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 3 April. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

ROKLUBBEN ØRESUND - KASTRUP

ROKLUBBEN ØRESUND - KASTRUP Nummer 1. Januar 2013 Generalforsamling, tirsdag d. 5. februar 2013 GODT NYTÅR Standerhejsning d. 23. marts 2013 ROKLUBBEN ØRESUND - KASTRUP Side 1 Indhold 03 Generalforsamling. 04 Nyt fra Bestyrelsen.

Læs mere

s. 14 INDHOLD: Slusen ved Sjællandsbroen Loppemarked i KR Nyt fra inrigger Generalforsamling i GKR Det sker i KR

s. 14 INDHOLD: Slusen ved Sjællandsbroen Loppemarked i KR Nyt fra inrigger Generalforsamling i GKR Det sker i KR 86. ÅRGANG INDHOLD: Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 18 Side 20 Småt Roning Standerhejsning i KR Yngresagen rusker op Derfor elsker jeg at ro Træningslejr

Læs mere

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Stroken Nr. 1 Januar/Februar 2006 Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Lokalstyrmandskursus teori 2., 7., 14. 21. og 30. marts 2006 praktik 18. og 20. april 2006 Medlemsmøde 7. marts kl. 20.00

Læs mere

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2007

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2007 Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2007 Ny hjemmeside Klubben har til den nye sæson fået ny hjemmeside. Den nye hjemmeside er baseret på et såkaldt CMS systemet, hvilket er den engelske forkortelse for indholds

Læs mere

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 1 Marts 2008 28. årgang Borgmester Erik Flyvholm indvier sauna og højvandsdige. Foto Benny Vejlby Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere