Marts/April/Maj årgang nr. 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marts/April/Maj 2015. 13. årgang nr. 2"

Transkript

1 Marts/April/Maj årgang nr. 2 NØRREMARKSKIRKEN VEJLE

2 Kære Kirke Du er altid åben og du holder ingen udenfor, det betyder meget. Tak for altid at være så hjælpsom og for at gi' nogle mennesker troen og håbet tilbage. TAK! Fra Josefine, 11 år - den 27/ (Citat fra Nørremarkskirkens gæstebog) Kirkekontor: Moldevej 1 Tlf Kordegn Bente Munk Træffes mandag onsdag kl , torsdag kl og kl Fredag lukket Præster: Sognepræst, Kirkebogsførende Tove Bjørn Jensen Nørre Allé 21, 7100 Vejle Tlf / Træffes efter aftale. Fri fredag Sognepræst Henrik Skoven Vedelsgade 95, 2., 7100 Vejle Tlf / Kirketjener Træffes i kirken på tlf / tirsdag-fredag kl Kirketjenere: Tanja Heeddegaard Hanne Østerkjærhus Kirkepedeller: Erik Jørgensen Jens Ole Pedersen Organist OG KORLEDER (Spirekor og pigekor) Merete Karkov Tlf KORLEDER (Børnekor) Anne Louise Krogh - Tlf Kirkesanger Kirkesanger Sejer Kristensen kirke- og kulturmedarbejder Søren Kjærgård Jensen Tlf Hvad gør man ved Fødsel - anmeldes af jordemoderen. Er forældrene ikke gift, kan omsorgsog ansvarserklæring afgives på Dåb - aftales på kirkekontoret i god tid inden. Kirkekon toret skal have barnets navn oplyst, samt navn og adresse på mindst 2 og højst 5 faddere. Inden dåben kontaktes man af præsten. Navngivning/ændring - kan ske på Konfirmation I 2016 er der konfirmation Store Bededag den 22. april og søndag den 24. april. Bryllup - aftales på kirkekontoret. Via udsteder Kommunen en prøvelsesattest, som afleveres på kirkekontoret. I god tid inden brylluppet kontakte s man af præsten. Dødsfald og begravelse/bisættelse Dødsfald meddeles inden 2 dage på eller ved henvendelse til bedemand. Menighedsrådet Dagsorden og referat fra menigheds rådets møder, herunder datoer for kommende møder, ophænges på kirkens opslagstavle. Udgiver: Menighedsrådet. Redaktion: Bente Munk (ansv.), Henrik Skoven og Bodil Bach Henriksen. Bladet uddeles af KFUM&KFUK, Vejle. Deadline for bidrag til næste kirkeblad er den 14. april Ungdomscentret Moldevej 1 B, tlf Forsidefoto: "Sædemanden", af Peter Brandes Foto: Henrik Skoven 2

3 Når krukken brister Den sidste søndag i august 2014 prædikede jeg i Nørremarkskirken over teksten fra Lukasevangeliet om synderinden i farisæerens hus. I teksten er Jesus på besøg hos farisæeren Simon, da en uindbudt kvinde kommer ind og forstyrrer selskabet. Jesus lå til bords, som man gjorde på den tid, men kvinden stillede sig bag ham og vædede hans fødder med sine tårer og tørrede dem med sit lange hår, og hun kyssede hans fødder og hældte en velduftende olie ud over dem, som hun havde med i en krukke. I min prædiken brugte jeg krukken som et billede på alt det, som vi hver især slæber rundt på af afmagt, utilstrækkelighed, frygt og usikkerhed. Så længe indholdet bliver i krukken, kan vi opretholde den pæne facade mod omverdenen. Men for nogle af os sker det, at krukken til sidst bliver for tung at bære på, ja måske går den itu, så vores afmagt og usikkerhed vælter frem for øjnene af andre mennesker. Tre dage efter at jeg havde holdt den prædiken, blev jeg sygemeldt med stress. Min krukke var blevet for tung at bære på, og i ugerne og månederne der fulgte måtte jeg erkende, at krukkens indhold af afmagt, frygt og usikkerhed ikke længere kunne skjules. Løsningen fra jobcenteret var at sende mig på kursus i mindfulness. Mindfulness er en psykologisk metode, der gennem meditation og tankeøvelser bl.a. skal lære den stressramte at fokusere mere på nuet og mindre på det, der er sket i fortiden eller det, som man frygter af fremtiden. Det er en metode, der gør noget godt for mange mennesker. Men mindfulness mangler i mine øjne to væsentlige ting, nemlig medmennesket og Gud. Hovedbudskabet i mindfulness er, at løsningen findes i dig selv, og hvordan du tænker om dit liv, men derved kommer man nemt til at overse den betydning, som andre mennesker har i vores liv på godt og ondt. Mange stressramte bliver nemlig ikke primært ramt af stress, fordi de har for travlt. Ofte er de også ramt af mobning på arbejdspladsen, eller de er ramt af for høje eller for uklare forventninger til deres arbejde. Andre mennesker har altså spillet en rolle i, at de har fået det dårligt, men omvendt er andre menneskers omsorg også er en del af løsningen. Og når man praktiserer mindfulness uden Gud, så er det op til dig selv og dine egne kræfter eller mangel på samme at overkomme problemerne. Der er ingen Gud, du kan læsse dem af på. Og derfor kan mindfulness uden Gud somme tider ende med at overbebyrde mennesker, som i forvejen ikke har ret mange kræfter. Det er klart, at når mindfulness udbydes som et kommunalt tilbud, så kan man ikke tillade sig at tage den religiøse side med i det. Men måske er det her, at vi som kirke kan tilbyde det mere som mindfulness mangler: En Gud, der har omsorg for os, og som lytter til vores sorger og bekymringer, og et medmenneske, som kan tilbyde nærvær og omsorg for den stressramte. Jeg var heldig. Jeg havde begge dele. En Gud jeg kunne læse af på, og masser af mennesker der viste deres omsorg og medfølelse da det gjaldt. Men mange stressramte tænker slet ikke på kirken som en mulighed i deres situation. Og her skal vi måske være mere synlige. Der er brug for det. Tove Bjørn Jensen 3

4 Kunsttryk af Peters Brandes maleri af Sædemanden sælges Se forsiden af dette blad! Haderslev Stift har doneret et kunsttryk af et motiv af Sædemanden til Foreningen til Støtte for Udsmykningen af Nørremarkskirken (SUN). Kunstneren Peter Brandes har malet motivet, som kan ses i Nørremarkskirken og på forsiden af dette blad. Kunsttrykket sælges til støtte for SUNs opgave, som er at skaffe midler til de behov, som er opstået efter den udsmykning af kirkerummet i Nørremarkskirken, som blev afsluttet efteråret Det gælder f. eks. hjælp til ekstra belysning og tekniske hjælpemidler i kirkerummet. Fakta om kunsttrykket: Mål: 65 x 46 cm. Pris 50,00 kr. + evt. forsendelse. Kunsttrykket kan købes ved henvendelse til Nørremarkskirkens kontor. Mød Nørremarkskirken på og på facebook Man kan også få direkte besked om udvalgte arrangementer i Nørremarkskirken. Send en besked til og du vil komme på maillisten. Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling Folkekirkens Nødhjælp har til formål at hjælpe verdens fat tig - ste og styrke deres muligheder for at få et værdigt liv. Folkekirkens Nødhjælp tror på, at alle mennesker er lige værdige. Vi tror på, at hjælp skal gives i respekt for det enkelte menneske og dets værdighed uden hensyn til race, religion eller politisk overbevisning. Folkekirkens Nødhjælp arbejder med: akut nødhjælp i krig og katastrofer langsigtet udviklingshjælp og katastrofeforebyggelse rettigheds- og fortalerarbejde I 2015 holdes sogneindsamlingen den 8. marts Da den 8. marts også er Kvindernes internationale kampdag, sætter Folkekirkens Nødhjælp i år særligt fokus på kvinder i verdens fattigste lande. Kvinder undertrykkes i mange lande og behandles uretfærdigt. De lande, som har den største målbare ulighed mellem kønnene, ligger i bunden, hvad angår økonomisk udvikling. Ligestilling skaber derimod bæredygtig udvikling og øget økonomisk vækst, det øger produktiviteten, skaber arbejdspladser og mindre fattigdom. At styrke kvinder gavner ikke kun kvinden selv, men også familien og børnene, hvis uddannelse og sundhed styrkes. Nørremarks Sogn samler ind Folkekirkens Nødhjælp har siden 1999 gennemført en årlig lands- og husstandsindsamling kaldet Sogneindsamlingen og Nørremarken har været med fra starten. Sidste år nåede vi rundt til 100 % af husstandene i sognet. Nu I år håber vi også at kunne banke på hos alle husstande i sognet. For at nå det, har vi brug for ca. 30 indsamlere, så vi håber, at der igen i år er nogle, der vil give et par timer i en god sags tjeneste, siger indsamlingsleder Jens Ole Pedersen. Hvis du har lyst til at bruge 2-3 timer i en god sags tjeneste, hører Jens Ole Pedersen gerne fra dig. Jens Ole Pedersen - Tlf

5 Det sker... FOREDRAG Torsdag den 5. marts kl Noget på hjerte: Når diakoni er en hjertesag Ved sognepræst Sigrid Horsholt Pedersen og Kirke- og kulturmedarbejder Søren Kjærgård Jensen Kirkens opgave er at forkynde og drage omsorg. Hvordan gør vi det? Hvornår og i hvilket omfang er det kirkens opgave at udøve diakoni? Hvorfor er diakoni en hjertesag, og hvordan kommer denne hjertesag til udtryk i vores sogn? Hvad er det der gør en forskel? De to oplægsholdere vil tale om omsorg, nærvær, evnen til at lytte, holde af, holde om og holde ud. Det at være ved siden af medmennesket i krise og tale den udsattes sag. Kaffebord á 25 kr. Torsdag den 26. marts kl Kom-sammen-eftermiddag: Påskens drama, æg og traditioner Ved sognepræst Dorte Volck Paulsen, Bredsten Dorte Volck Paulsen vil, i samspil med de fremmødte give sit bud følgende spørgsmål: Hvorfor er det livgivende at gennemspille påskens drama år efter år? Hvordan fejrer man påske her og i andre lande? Hvilken betydning har påskens drama og traditioner? Nogle traditioner er gået i glemmebogen, andre består og nye kommer til. Hvilke traditioner har kristent indhold, og hvilke er folkelige årstidstraditioner? Kaffebord á 25 kr. Torsdag den 23. april kl Kom-sammen-eftermiddag: Digte og digtere, jeg holder af Ved sognepræst Tine Illum, Sdr. Bjert Tine Illum, der indtil 2004 var præst på Nørremarken, læser og fortæller om digte af Dan Turell, Thomas Tanströmer, Nazim Hikmet, Inger Christensen, Halfdan Rasmussen og flere andre. Kaffebord á 25 kr. Torsdag den 23. april kl Noget på hjerte: De dødes have fortællingen om de fire bykirkegårde i Vejle Ved menighedsrådsmedlem og formand for kirkegårdsbestyrelsen Poul Udsen Poul Udsen vil via dias at præsentere de fire bykirkegårde i Vejle og fortælle om deres historie som eksempler på den moderne kirkegårds historie. Han vil desuden komme ind på kirkegårdens udfordring i det moderne samfund og sine tanker og visioner for kirkegårdenes fremtid. Kaffebord á 25 kr. Tirsdag den 12. maj kl Kend dit sogn: Besøg på hovedkontoret for Danske Diakonhjem, Islandsvej 5 Danske Diakonhjem er en non-profit organisation, der driver 60 institutioner i Danmark herunder plejehjem, friplejehjem, bofællesskaber og hospicer, med udgangspunkt i det kristne menneskesyn. Udover at administrere de mange institutioner i Danmark, har danske diakonhjem været med til at opføre et dansk inspireret og dansk ledet plejehjem færdigt i Shanghai, som forventes at stå færdigt i november Ved besøget på Danske Diakonhjems hovedkontor vil direktør Emil Tang og lønchef Lene Husted fortælle om organisationens arbejde i Danmark og det nyopstartede arbejde i Kina. Torsdag den 28. maj Kom-sammen-eftermiddag: UDFLUGT Hold øje med opslag! 5

6 Det sker... MUSIK & SANG Onsdag den 18. marts kl Carl Nielsen Sangaften m. Yrsa Dam Telén og Keld Telén. Undervejs bydes på en forfriskning á 20 kr. Onsdag den 15. april kl Sange fra min efterskoletid - Sangaften med Maja Kofod Jensen. Undervejs bydes på en forfriskning á 20 kr. Tirsdag den 21. april kl Godt nyt fra salmefronten Fællessang og musik v. Willy Egmose Willy Egmose er organist, komponist og jazzmusiker og bor i Skjern. I de seneste årtier har salmeskrivningen fået en ny blomstringstid. Forfattere og komponister har afprøvet nye veje, og menighederne har generelt taget godt imod de nye salmer, så en del er forlængst godt indsunget. Da Willy Egmose studerede til organist, var han sideløbende aktiv jazzmusiker, og da han havde været ansat ved Skjern kirke i nogle år, begyndte han at lade de to verdener mødes til gavn for begge gennem musikken, sit korarbejde og siden også fællessangen. Han har komponeret et stort antal salmemelodier, og her benytter han elementer fra jazz og anden rytmisk musik, men forsøger samtidig at bevare kontakten med de kirkemusikalske rødder. I de senere år har desuden den stærke, nordiske folketone været en inspirationskilde. Han var initiativtager og med i redaktionen for Salmer og sange i skole og kirke, som udkom i Efter 10 år var der allerede rigeligt med stof til en efterfølger, og den så dagens lys i november 2010, Salmer og sange i skole og kirke 2. Ved arrangementet kommer vi til at afprøve nogle eksempler fra sangbogen, og indimellem bliver der musikindslag. Gratis adgang. Mandag den 4. maj kl VENUS forårskoncert VENUS er Musikskolens ungdomssymfoniorkester, det blev dannet i 2005 og er således 10 år i år. Orkestret har typisk symfoniorkesterbesætning og musikerne er elever fra musikskolen suppleret med enkelte medspillende lærere. For første gang henlægger VENUS en koncert til Nørremarkskirken, og det er ikke en hvilken som helst koncert. Ved denne lejlighed akkompagnerer orkestret bl.a. to afgangselever fra musikskolens talentlinie, Fabio Angelucci og Rebecca Storgaard, der begge er violinister. Gratis adgang. Mandag den 11. maj kl Koncert med Cantemus Med dirigent Bente Valentin synger Cantemus smukke forårssange Cantemus er et firestemmigt voksenkor der har medvirket til udbredelse af klassisk sang i Vejles musikliv siden Koret har før sunget koncert hos os og tradition tro vil fællessang også være på programmet. I år, over hele Danmark, fejres 150 år for Carl Nielsens fødsel - også i Nørremarks kirken vil Carl Nielsens musik synges af Cantemus koret. Gratis adgang. Onsdag den 20. maj kl Sange og salmer i mit liv Sangaften med Anne Marie Hertz-Jensen Undervejs bydes på en forfriskning á 20 kr. 6

7 Det sker... Særligt for BØRN & FAMILIER Lørdag den 28. marts kl Kom og påsk! Nørremarkskirken indbyder til Temadag for børn om påsken Vi skal lege, lave påskepynt, lede efter svar på påskemysteriet og synge påskesange i kirken. Eftermiddagen er for alle børn og du må godt tage din far og mor med. Vi skal også have boller og saftevand. De ting du laver, må du tage med hjem. Det koster ikke noget at være med, så tag din kammerat/veninde med. Vi ses! Program: Start i Ungdomscenteret. Velkomst Kirkeløb (opgaver om påske). Pause med saftevand og boller Hobbyaktiviteter: Påskehjul, male påskeæg, påskepynt, kors Afslutning med sang/fortælling i kirken. Det er gratis at deltage. Søndag den 31. maj kl Markedsdag Kirkepladsen ved Nørremarkskirken Markedsgudstjeneste på kirkepladsen, boder og aktiviteter, salg af is, kaffe, kager, kebab, musikalske indslag m.m. Stjernestund Følgende datoer: 12. marts, 9. april og 11. juni. Bibelfortælling og sang i kirken. Derefter fællesspisning i kirkens ungdomscenter: Voksne 25 kr., børn gratis. Start kl , slut senest kl Onsdage kl Babysalmesang Mulighed for efterfølgende at drikke en kop kaffe eller te. Undervisere: Sognepræst Tove Bjørn Jensen og organist Merete Karkov. Tilmelding til kirkens kontor: tlf / senest den 2. marts. Start d. 4. marts, afsluttes ved gudstjenesten den 17. maj. Børnekirken Under salmen lige før prædiken inviteres alle børn med ind i konfirmandlokalet, hvor vi synger børnesange/salmer og hører bibelhistorie og taler om Gud og Jesus. Der bliver også tid til at stille spørgsmål og farvelægge tegninger om dagens bibelhistorie. Der er Børnekirke følgende søndage: 22. februar, 22. marts, 26. april og 17. maj. NØRREMARKSKIRKENS KOR Spirekor ( kl.). Øver torsdage kl Børnekor ( kl.). Øver mandage kl Pigekor (5. kl. og opefter). Øver tirsdag kl Kontakt organist Merete Karkov, tlf eller korleder Anne Louise Krogh, tlf

8 Det sker der osse... Søndag den 15. marts kl Afrikagudstjeneste Det er en dag, hvor vi vil tænke på vores venner i Ntoma, vores venskabs-menighed i Tanzania. Oplev afrikanske billeder, afrikansk musik, hilsen fra vores venner samt afrikanske smagsprøver. Vi samler ind til forældreløse skolebørn i Ntoma. Med kun 200 kr. kan vi hjælpe et barn i grundskolen til et helt års skolegang. søndag den 17. maj Pilgrimsvandring Fælles arrangement for de FIre bykirker i Vejle Vi indleder med gudstjeneste i Sct. Nicolai Kirke kl I skrivende stund er ruten på km endnu ikke fastlagt. Der er andagter og korte pauser undervejs. Medbring selv madpakke og drikkevarer, tøj og gode sko efter vejrforholdene. Der serveres en kop kaffe. Der vil komme yderligere oplysninger i Lokalavisen og på kirkens hjemmeside. Pris: 50 kr. for buskørsel tur/retur Sct. Nicolai Kirke. Tilmelding: Vibeke Maagaard Gregersen, eller SORGGRUPPE i NØRREMARKSKIRKEN Et tab er altid så slemt, som det opleves! Mange efterladte oplever, at andre ikke ved, hvordan de har det, hvis de ikke selv har prøvet at miste. Derfor kan der være trøst, lindring og opmuntring i at mødes og tale med andre, som har erfaringen af tab i nær erindring. En ny sorggruppe starter op onsdag d. 25. februar kl Gruppen mødes derefter hver anden onsdag i ulige uger 7 gange med max. 8 voksne personer, mænd såvel som kvinder. Der er naturligvis tavshedspligt for dem, der er med, så man frit kan åbne sig. Det kræver ikke særlige forudsætninger at deltage, f.eks. om man kommer i kirken eller ej. Alle, der har mistet en nærtstående, er velkommen! Hver gang har en overskrift, så man kan være lidt forberedt på samtalens indhold, og der serveres kaffe/te, vand og frugt. Gruppen varetages af sognepræst Sigrid Horsholt Pedersen, bistået af et par frivillige, der har indsigt i omsorgen for andre mennesker. Vi lægger vægt på, at sorggruppen er et trygt og rart rum, hvor vi støtter og lytter til hinanden. Nærmere information kan fås hos: Sognepræst Sigrid Horsholt Pedersen, tlf , hvortil tilmelding også kan ske senest en uge før start. Slap a eftermiddag Hvem? En studiekreds for kvinder. Hvad? Vi beskæftiger os med tidens spørgsmål, diskuterer bøger, besøger udstillinger, går i teater eller biograf sammen. Vi bager til sogneaftener, hvor pengene, der bliver samlet ind, går til vores venskabsmenighed i Ntoma. Hvordan? Vi begynder hver gang med kaffebord. Hvor? Som regel i Nørremarkskirkens lokaler onsdag i lige uger kl Hvorledes? Nærmere oplysninger og et mere udførligt program fås ved henvendelse til Annelise Dahl, tlf / Anny Jespersen, tlf

9 Sogneklubben Tid: Hver tirsdag fra kl Sted: Nørremarkskirkens ungdomscenter. Aktiviteter: Strikke til Mother Teresas børnearbejde. Sy eller strikke til børnehjemmet Ntoma i Tanzania. Klippe frimærker til fordel for ydre mission. Deltagelse i hyggeligt og rart miljø, til glæde for sig selv eller andre. Fælles kaffebord, en god historie og fællessang. En oplevelse af, at man kan bruges og glæde andre med sit arbejde. Brugte frimærker samt garn modtages med tak. Kan afleveres i sogneklubben eller sættes i kirkens forgang. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kirke- og kulturmedarbejder Søren Kjærgård Jensen på tlf Frokostklubben For yngre mænd, der er blevet ældre. Vi mødes normalt den første mandag i januar, februar, marts, april, september, oktober, november og december. Kl Adresse: Ungdomscenteret, Moldevej 1 B, 7100 Vejle. Tilmelding unødvendig, husk blot madpakken, som nydes under livlig snak. Herefter et oplæg, causeri eller kort foredrag af en gæstetaler, som lægger op til drøftelse af den verden, der omgiver os. Yderligere oplysninger hos: Mogens Nielsen, tlf / Ole Ørum Hansen, tlf / Erik Nielsen, tf / Litteraturgruppen mødes den 3. mandag i hver måned kl for at diskutere bøger. Alle er velkomne! For nærmere oplysninger kontakt Annelise Dahl, tlf Morgensang 5. marts, 7. maj og 4. juni Morgensang starter kl med en kort gudstjeneste. Herefter bydes på kaffe og rundstykker samt fællessang efter højskolesangbogen. KONFIRMANDER 2015 Bededag den 1. maj kl v/tove Bjørn Jensen Anna Troldborg Hansen Annika Lykke Pedersen Charlotte Enemærke Mark Larsen Emma Høgstrøm Resen Ellen Søndergaard Nielsen Hanna Hansen Helene Uldal Bondesen Jacob Kierstein Nordby Nielsen Johanne Chen Mai Fjord Lodberg Kasper Emil Appel Madsen Katrine Skifter Hjordt Persson Mathilde Halldórsdóttir Jensen Nanna Behrens Nielsen Nanna Hesel Jørgensen Nicoline Vibeke Brøgger Molter Oliver Berg Rønne Simonsen Peter Lütken Fejring Sarah Andenmatten Signe Skov Frost-Jensen Søndag den 3. maj kl v/ Henrik Skoven Aksel Schmidt Carlsen Anita Notabi August Friis Simmelkjær Emil Deleuran Steffensen Chirstine Korfits Jensen Iben Augusta Kjær Nielsen Iben Glistrup Aalbæk Ilhan Topuz Jens Oddleif Nielsen Joakim Nygaard Krabbe Julie Enok Poulsen Kris Bang Hansen Simon Aakjær Larsen Tobias Aleksander Sørensen Søndag den 3. maj kl v/tove Bjørn Jensen Anika Brønd Hansen Camilla Dehnhardt Hansen Constance Hjort Emma Louise Segerblad-Faltin Karoline Illum Jensen Kristian Juhl Lotte Sjö-Rasmussen Regitze Bæhrenz Nørby Sarah Gilling Pedersen Sarah Husted Chemnitz Albinus Thomas Lind 9

10 Afdelingsbestyrelsen træffes tirsdage i lige uger mellem kl og Ibæk Strandvej 9 :: 7100 Vejle :: Grafisk tryk af Peter Brandes VVS C. V. Christensen a s Ibæk Strandvej 1C, 7100 Vejle DØGNVAGT: Nørremarkens Bageri Nørremarkscentret 12 Telefon Bestilling modtages på kransekage m.v. Købes ved henv. til Nørremarkskirkens kontor. Sponsoreret af SCA Packaging til fordel for kunstprojekt i Nørremarkskirken. Lejligheder (3 og 2 værelses) i trygge og rolige omgivelser med nye lukkede altaner, elevatorer og med god, egen parkering. Pension tilbydes fra professionelt køkken også for dine gæster og private arrangementer. Værelser til dine overnattende gæster. Aviser i læsestue, biblioteksservice m.v. Moldevej 3, 7100 Vejle, Tlf (mellem kl. 11 og 12, onsdag kl ) Se også mere end en bolig Kollektivhuset Nørrevænget Nærmere dig ISO9001-certificeret Ella Sinding 10 Annette Clausen Vi svarer altid Simon Møller Simonsen Archibalds Begravelsesforretning Nørrebrogade Vejle Anders Buhl Pedersen Vi svarer altid

11 Vi sørger for alt i forbindelse med en veltil rettelagt og stemningsfuld højtidelighed ved Deres kæres bisættelse eller begravelse. Alle aftaler kan træffes i Deres hjem. Tilknyttet Dansk Begravelsesopsparing. Amtets Begravelsesforretning Susanne & Hans Boesen Amtets Døgnvagt Begravelsesforretning alle ugens 7 dage Vi sørger for alt i forbindelse med en veltil & rettelagt Hans efter og stemningsfuld Boesen aftale højtidelighed Susanne Træffes ved Deres kæres bisættelse eller begravelse. Alle aftaler kan træffes i Deres hjem. Vardevej Vi sørger for 31 alt & i forbindelse Fredericiavej med en 89 veltil rettelagt og Tilknyttet Dansk Begravelsesopsparing stemningsfuld Vejle højtidelighed ved Deres kæres bisættelse eller begravelse. Døgnvagt alle ugens 7 dage Træffes efter aftale Alle aftaler kan træffes i Deres hjem. Tilknyttet tlf. Dansk 7582 Begravelsesopsparing Vardevej 31 & Fredericiavej Vejle Døgnvagt tlf alle 2455 ugens 7 dage Træffes efter aftale Susanne & Hans Boesen Vardevej 31 & Fredericiavej 89 Susanne & Hans Boesen Susanne & Hans Boesen r alt vi sørger for alt vi sørger for alt 7100 Vejle tlf Langelinie Vejle Fax din bolig vort speciale Treschowsgade Vejle Tel Mindegade 17A 7100 Vejle Tlf EL-INSTALLATIONSFIRMA MED MANGE ÅRS ERFARING OG EKSPERTISE Vi har mange års erfaring i at varetage hele Vi forløbet har mange omkring års erfaring et dødsfald. Vi i at svarer varetage altid hele på 75 forløbet omkring For Vejle et dødsfald. og opland Bente Vi svarer Lorenzen altid og på Connie Langvad For Grejsdalsvej Vejle og opland Vejle Bente Læs Lorenzen mere på & Connie Langvad Grejsdalsvej Vejle Læs mere på Bliv medlem af SUN - Foreningen til Støtte for Udsmykning i Nørremarkskirken Årligt kontingent 100,00 kr. som indbetales til NORDEA: Reg. nr Konto nr Køb god spansk vin og støt sun 1 fl. 75 kr. 2 fl. 180 kr. 6 fl. 300 kr. ADRESSE Horsensvej Vejle TELEFON FAX Vald. Poulsensvej Vejle Tel Fax

12 Gudstjenester NØRREMARKSKIRKEN marts 8. marts kl Tove Bjørn Jensen 3. søndag i fasten. Sogneindsamling 15. marts kl Tove Bjørn Jensen Midfaste. Afrikagudstjeneste 22. marts kl Tove Bjørn Jensen Mariæ bebudelses dag. *Børnekirke 29. marts kl Henrik Skoven Palmesøndag april 2. april kl Henrik Skoven Skærtorsdag 3. april kl Henrik Skoven Langfredag 5. april kl Henrik Skoven og Tove Bjørn Jensen Påskemorgen 5. apr kl Tove Bjørn Jensen Påskedag 6. april kl Tove Bjørn Jensen 2. Påskedag 12. april kl Henrik Skoven 1. søndag efter påske 19. april kl Tove Bjørn Jensen 2. søndag efter påske Rytmisk gudstjeneste 26. april kl Henrik Skoven 3. søndag efter påske *Børnekirke maj 1. maj kl Tove Bjørn Jensen Bededag. Konfirmation 3. maj kl Henrik Skoven 4. søn. e. påske. Konfirm. 3. maj kl Tove Bjørn Jensen 4. søn. e. påske. Konfirm. 7. maj kl Tove Bjørn Jensen Morgensang 10. maj kl Tove Bjørn Jensen 5. søndag efter påske 14. maj kl Tove Bjørn Jensen Kristi Himmelfarts dag 17. maj kl Tove Bjørn Jensen 6. søndag efter påske. Afslutning for babysalmesang. *Børnekirke 24. maj kl Tove Bjørn Jensen Pinsedag 25. maj kl Tove Bjørn Jensen m.fl. 2. Pinsedag. Fælles friluftsgudstjeneste i Skyttehushaven 31. maj kl Henrik Skoven Trinitatis. Markedsdag juni 4. juni kl Henrik Skoven Morgensang 7. juni kl Henrik Skoven 1. søndag efter trinitatis * Særligt program for børn i konfirmandstuen under prædiken. Ved øvrige gudstjenester er der legemulighed for børnene under prædiken. Taxakørsel til Nørremarkskirkens gudstjenester kan bestilles på kirkens kontor, tlf , til søndagsgudstjenester senest torsdag kl Pris: 10 kr., som lægges i indsamlingsbøssen.

Juni/Juli/August 2015. 13. årgang nr. 3

Juni/Juli/August 2015. 13. årgang nr. 3 Juni/Juli/August 2015 13. årgang nr. 3 NØRREMARKSKIRKEN VEJLE Den, der ønsker at leve livet om, har overhovedet ikke levet livet. Karen Blixen Kirkekontor: Moldevej 1 Tlf. 75 82 87 71 Kordegn Bente Munk

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Juli - Oktober 2015. 25. årgang nr.2 Juli - Oktober 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Juli - Oktober 2015. 25. årgang nr.2 Juli - Oktober 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr.2 Juli - Oktober 2015 02 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Juli - Oktober 2015 Vor Frelsers Kirke Besøgstjenesten er guld værd Af: Hanna Ajken Jensen, praktikant

Læs mere

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer...

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer... BRÆNDKJÆR SOGN K i r k e b l a d Vi skal bygge broer... 32. årgang nr. 4 september oktober november 2012 KIRKEN HAR MANGE RUM Enhed i forskellighed af sognepræst Ole Pihl Foto: Sund og Bælt Vi skal bygge

Læs mere

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke Kirke- og kirkegårdsvandring tirsdag den 8. september 18.30 Vores kirke skal have nyt varmeanlæg og kalkes

Læs mere

21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14. Åby Sogn

21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14. Åby Sogn 21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14 Åby Sogn Adresseliste Sognepræst (Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed) Gefionsvej 17 Tlf. 86 15 91 99 og 51 38 22 03 E-mail: immi@km.dk Træffes ikke fredag Sognepræst Susanne

Læs mere

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2]

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2] Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk Marts - April - Maj 2012 NR. 2 57. ÅRGANG Adresser [2] Har du en stor Gud eller en lille... [3] Det sker i Hirtshals sogn [4-7] Sogneudflugt [4] Projektkor [5] Kampen

Læs mere

Sogneblad for Rønne. Skt.Nicolai-Nyt. Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

Sogneblad for Rønne. Skt.Nicolai-Nyt. Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Sogneblad for Rønne Skt.Nicolai-Nyt Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Kirkens naboer: Dåben er et godt sted at begynde Hotel Af og sognepræst katolsk Peter Hauge Madsen pigeskole Vi har en stærk tradition

Læs mere

nr. 2 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang FORÅRSKONCERT SOGNEINDSAMLING FESTIVALGOSPEL KONFIRMATIONER PÅSKEN I KIRKEN

nr. 2 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang FORÅRSKONCERT SOGNEINDSAMLING FESTIVALGOSPEL KONFIRMATIONER PÅSKEN I KIRKEN WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 2 7. årgang FORÅRSKONCERT SOGNEINDSAMLING FESTIVALGOSPEL KONFIRMATIONER PÅSKEN I KIRKEN SOGNEPOST marts, april og maj 2014 Sæt kærligheden fri elsk livet! Af sognepræst Carsten

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ. Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2. Ny præst på vej Side 3

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ. Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2. Ny præst på vej Side 3 Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2 Ny præst på vej Side 3 Skærtorsdagsmåltid Side 4 Musikforestilling om David for børn og

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad December 2014 - februar 2015

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad December 2014 - februar 2015 SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad December 2014 - februar 2015 Nr. 1-31. årgang Der er noget i luften, jeg ved ikke hvad, som forår, skønt skoven har mistet hvert blad. Der er noget i luften, som rosernes

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 Nr. 3-31. årgang Gak ud, min sjæl, betragt med flid i denne skønne sommertid Guds underfulde gaver! Se, hvor hvert lille blomsterpar sig yndefuldt

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 33. årgang Nr. 1 April Maj Juni Juli August 2014 Nyt fra Menighedsrådene "Dine with a Dane" Konfirmation maj 2014 Det er forår - alting spirer frem Kirkeåret - et anderledes år Kirkebladet Brædstrup Tønning

Læs mere

MØLHOLM KIRKE OG SOGN

MØLHOLM KIRKE OG SOGN kort & godt I den nat da han blev forrådt Side 2-3 Farvel og velkommen Side 4-5 Påskeudstilling Sogneudflugt Side 8-9 Side 14 Mere information på: på: www.molholm-kirke.dk MØLHOLM KIRKE OG SOGN 26. 23.

Læs mere

K I R K E B L A D E T

K I R K E B L A D E T K I R K E B L A D E T Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Marts - april - maj 2014 Ottende årgang nr. 1 Sidste forår i den gamle Nykirke Det siges, at da maleren Rudolf Rud-Petersen i sin tid

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8 Den personlige tilgang til Gud 2 Prædikenværksted 7 Fedt at være kirketjener 8 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 1-2011 marts - april - maj af Anne-Marie Hartoft-Jacobsen og Henrik Winther Nielsen

Læs mere

Bæverne på Hjerl hede

Bæverne på Hjerl hede 68. UDGAVE Februar 2015 Lokalbladet for Estvad og Rønbjerg sogne Læs bl.a. om: Udvikling og forskønnelse Film- og læseklubber Generalforsamlinger Og meget mere Bæverne på Hjerl hede SIDE 2 RØNBJERG-XPRESSEN

Læs mere

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 LIVSTEGN Af sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen Dette kirkeblad dækker forårs- og forsommermånederne marts april maj og juni. De fire mest livskraftige

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 1-2006 DEC. - JAN. - FEB. 2006. Kvindernes Internationale Bededag Temaet er Tidernes Tegn Side 7

Fredens Sogn ODENSE NR. 1-2006 DEC. - JAN. - FEB. 2006. Kvindernes Internationale Bededag Temaet er Tidernes Tegn Side 7 Fredens Sogn ODENSE NR. 1-2006 DEC. - JAN. - FEB. 2006 Kvindernes Internationale Bededag Temaet er Tidernes Tegn Side 7 Fredens Kirke i Rundetårn Mangler der noget inventar i Fredens Kirke i februar og

Læs mere

8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE

8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE 8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE Marts April Maj 2013 Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem: Lokalcenter Skåde Lokalcenter Holme Frederikskirken Holme Kirke Fællesrådet Fællesrådet Holme-Højbjerg-Skåde

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Marts - maj 2015. Nr. 2-31. årgang. Foto: Inger Grønborg

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Marts - maj 2015. Nr. 2-31. årgang. Foto: Inger Grønborg SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Marts - maj 2015 Nr. 2-31. årgang Foto: Inger Grønborg Opstandelse Kristus er opstanden! Sådan skal det lyde i landets kirker den 1. søndag i april påskedag. De fleste

Læs mere

Herlufsholm. Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli 2015 78. årgang

Herlufsholm. Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli 2015 78. årgang Herlufsholm Sogneblad Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli 2015 78. årgang Kirkelig vejviser Sognepræst Henning Marcher (kbf) Holbergsvej 112, tlf. 5577 5538. Kontor: H.C. Andersens Vej 20, tlf. 4021 5538.

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

Herlufsholm. Nummer 3 August - September - Oktober - November 2015 78. årgang

Herlufsholm. Nummer 3 August - September - Oktober - November 2015 78. årgang Herlufsholm Sogneblad Nummer 3 August - September - Oktober - November 2015 78. årgang Kirkelig vejviser Sognepræst Henning Marcher (kbf) Holbergsvej 112, tlf. 5577 5538. Kontor: H.C. Andersens Vej 20,

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

FREDENSKIRKEN. - en kirke med liv... Aktiviteter 2015/16. www.fredenskirken.dk. Fredenskirken Rosenvangs Allé 51, Viby J www.fredenskirken.

FREDENSKIRKEN. - en kirke med liv... Aktiviteter 2015/16. www.fredenskirken.dk. Fredenskirken Rosenvangs Allé 51, Viby J www.fredenskirken. FREDENSKIRKEN - en kirke med liv... Fredenskirken Rosenvangs Allé 51, Viby J www.fredenskirken.dk Tlf. 8614 2113 kontakt@fredenskirken.dk Kirken er åben hverdage kl. 9-16. Kirkegårdskontoret Hjulbjergvej

Læs mere

tranbjerg Ny skov i Tranbjerg B

tranbjerg Ny skov i Tranbjerg B tranbjerg TIDENDE 2 2012 Tunnelen åbner i marts Hvis vejrguderne er med Bodil Friis fra Trafik og Veje i Aarhus Kommune, så åbner tunnelen under Landevejen igen i marts. - Vi har haft en del sne og inden

Læs mere