Kløverstier vandreruter i og rundt om Hørve. Rundt om Hørve 5km blå rute. En halvø bliver landfast

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kløverstier vandreruter i og rundt om Hørve. Rundt om Hørve 5km blå rute. En halvø bliver landfast"

Transkript

1 Kløverstier vandreruter i og rundt om Hørve Rundt om Hørve 5km blå rute En halvø bliver landfast En landsby ved fjorden bliver stationsby inde i landet. Denne vandring fører igennem det gamle Hørve, hvor kirken og gadekæret var centrum i den gamle landsby før den efter tørlægningen af Lammefjorden udviklede sig til en stations- og handelsby. På kirkegården findes et gravsted for en familie, der har betydet meget for byens udvikling og åndsliv. Ruten følger på et stykke jernbanen, der fik så stor betydning for byens udvikling og kom til at sammenføje to små landsbyer. Man kommer rundt om de nye kvarterer i byens sydlige og vestlige del, øst om gravhøjen Brunebjerg. Her er en sti op til højen, hvorfra man kan se vidt omkring og nyde solens vandring fra opgang til nedgang. Hvis man går med barnevogn eller sidder i kørestol, skal man nok vælge grusstien vest om Brunebjerg i stedet for græsstien langs den indhegnede mark. Hørve Kirke en tidligere rundkirke (blå 1) Kirken blev i 1100 tallet opført som en rundkirke, der kunne bruges som tilflugtssted i urolige tider, og hvis fremmede skibe kom ind i fjorden for at plyndre. Så sent som 1924 fjernes de sidste synlige spor af rundkirken i forbindelse med en større ombygning. Heldigvis er de meget spændende kalkmalerier i skibets hvælv fra 1564 bevaret. Her ser man et flot motiv af Sct. Georg og dragen. På kirkegården er der et stort familiegravsted for en familie, der har betydet meget for byens kulturelle liv. Skræddersvend, sygebesøger og forkynder Jens Pedersen var medvirkende til valgmenighedens oprettelse i Vallekilde og stifter af den gamle Hørve Friskole, som sønnen Christen Otto Pedersen Vang videreførte sammen med mange andre tiltag i byen. (se mere herom på grøn rute) Gadekæret (blå 2) Gadekæret lå i byens midte og tjente til vanding af kreaturer, vask og som branddam. Navnet fortæller, at det var et fælles eje, idet det lå i byens gade, som var navnet på det areal der lå mellem gårdene og husene i landsbyen.

2 Da fjorden var vandfyldt (blå 3) I midten af forrige århundrede strakte Lammefjorden sig helt ind til Fårevejle kirke nedenfor hvilken, der var anløbsbro, som benyttedes af den stedlige købmand, og sydud fra fjorden strakte sig Svinninge Vejle helt ind til vejen fra Svinninge til Hørve by, der lå ude på et næs på fjorden. Hørve var dengang et noget afsondret sted på landkortet. Men udviklingen omkring højskolemiljøet i Vallekilde og tørlægningen af Lammefjorden kom med tiden til at sætte Hørve og Vallekilde i et såvel åndeligt som trafikalt og materielt centrum i Odsherred. Da fjorden blev tørlagt (blå 4) Under den bølge af landvindingsplaner, der opstod efter tabet af hertugdømmerne i 1864, hvor den politiske parole var: "Hvad udadtil tabes, skal indadtil vindes", var det naturligt, at blikket blev rettet mod de lavvandede fjorde, som det skulle være forholdsvis enkelt at tørlægge ved anlæg af dæmninger over fjordmundingerne. Det var derfor naturligt, at egnens største grundbesidder lensbaron Georg Frederik Otto Zythpen-Adeler (indehaveren af baroniet Adelersborg - Dragsholm Slot, som Hørve også havde hørt under) tog initiativet til at påbegynde tørlægningen af Lammefjorden. Planen oversteg dog hans økonomiske kræfter. Han indgik samarbejde med en række andre storgrundejere på egnen, og senere med en række hamborgske pengemænd, hvorefter der dannedes et aktieselskab til Lammefjordens tørlægning. Der blev indgået en række aftaler med ejerne af de tilstødende lodder om kompensation for tabet af muligheder for at hente tang, fiske, samle æg og jage, så selskabet opnåede koncession på indvinding af landområder. Jernbanen føres over den tørlagte fjord (blå5) I 1898 blev Odsherredsbanen fra Holbæk til Nykøbing åbnet. Der var to forslag til linjeføring i spil. I det nordlige og østlige Odsherred ønskede man at banen skulle forløbe over dæmningen fra Audebo til Gundestrup. Det ville give den hurtigste rejsetid til København. Men det blev linjeføringen vestover Odsherred og dermed midt over den tørlagte fjord, der blev resultatet. Fra Hørve førtes banen over fjordbunden til Mellemøen, hvor Fårevejle station blev opført, og en by udviklede sig. Derfra videre over fjordbunden til Asnæs gudernes næs. Denne linjeføring havde stor betydning for udviklingen af handel og kulturliv i området. Brunebjerg (blå 6) Herfra kan man nyde solnedgangen og den flotte udsigt, fra Vejrhøj i nordvest, ud over den tørlagte Lammefjord og til de vidstrakte skove mod syd. Mod syd ser man også Svinninge Vejle, hvorfra der var et vadested til Svinninge. Vejlen blev tørlagt allerede i af Lensbaron G.F. Zypten Adler, som også blev en af hovedkræfterne bag Lammefjordens inddæmning. På Brunebjerg fejrer byen hvert år Sct. Hans med bål på kommunens mark ved siden af højen.

3 Byvandring i Hørve 2,5km grøn rute Lær byen at kende / Byvandring i Hørve / Denne tur fører igennem den del af Hørve, som udviklede sig med stor fart efter at Odsherredbanen blev bygget og dermed forbandt Vejleby med Hørve. På vandringen vil man opleve Hørve som i gamle dage, hvor blandt andet den gamle skole, mejeriet, møllen og jernbanen til Værslev stadig var i brug og hvor der var igangsættere, der i sin tid var med til at skabe udviklingen i Hørve omkring 1900-tallet. Hørve Mekaniske Mølle (grøn 1) Møllen blev grundlagt omkring og drevet, som navnet antyder, ved maskinkraft i modsætning til de omkringliggende vindmøller. I 1928 blev maskineriet udskiftet med en motor fra den lokale Bukh fabrik, som lige var blevet flyttet til Kalundborg, hvorfra der i mange år blev produceret en dansk traktor af samme navn. Den gamle skole (grøn 2) I 1867 oprettede skræddersvend, sygehjælper og lægprædikant Jens Pedersen Hørve Friskole i et gammelt bindingsværkshus. Det var dog især hans kone Marie Pedersen, der forestod en inspirerende og levende undervisning, mens han selv var involveret i udviklingen af valmenigheden i Vallekilde. I 1907 blev sønnen Chresten Otto Vang leder af friskolen frem til sin død i Otto Vang var en meget kulturel interesseret person, som satte sit præg på byens liv. Han oprettede Hørve Boghandel, et forsikringsselskab og var redaktør af Hørve Avis. Herudover samlede han oplysninger om egnens historie og fotograferede meget fra såvel det nye land på fjorden og det gamle land. Han opkøbte også en del af den gamle ø Ægholm på Lammefjorden for at dokumentere det oprindelige landskab inden fjordens opdyrkning. Gå også en tur ad den blå rute og besøg familiens gravsted på Hørve kirkegård. Jernbanen kommer til byen (grøn 3) Da jernbanen mellem Holbæk-Nykøbing Sj. blev anlagt i 1898 koncentrerede udviklingen af Hørve by sig omkring stationen. I 1919 blev der etableret en ny banestrækning til Værslev. Selvom toget på denne strækning standsede i Bjergsø, fik den station aldrig den store betydning for Vallekildes borgere, da Hørve lå for tæt på og havde mere at byde på. Banen var da også først og fremmest lavet for at kunne transportere sukkeroer til sukkerfabrikken i Gørlev via Høng-Tølløse-banen. Værslevbanen blev i 1956 nedlagt og erstattet af en busforbindelse. Trafikmuseet (grøn 4)

4 I det gamle pakhus på Hørve Station har Regionstog indrettet et lille museum. Her fortælles historien om trafikkens udvikling i Nordvestsjælland gennem tiden. Fra de tidligste postruter og færgeforbindelserne over Lammefjorden til etableringen af jernbanedriften og bustrafikken. Museet har åbent onsdage og lørdage fra kl i juni, juli og august måned, et par dage i efterårsferien samt efter aftale med Flemming Andersen tlf / Kulturruten 7,5km rød rute Fra bronzealder til nutid Ruten går igennem et kuperet landskab med mange gamle gravhøje. To af disse har Vallekilde Højskole været med til at beskytte inden de blevet fredet af anden lovgivning. Oplev det spændende miljø omkring Vallekilde Højskole med de mange spændende huse. På toppen af gravhøjen Barnet kan man nyde en fantastisk udsigt og sin medbragte forfriskning. Man vil også opleve det sted, hvor den gamle maler Johan Thomas Lundby i 1847 stod og malede sit berømte motiv af gravhøjen Hanghøj. Ruten fører forbi landsbykirken og frimenighedens kirke i Vallekilde samt familiegravstedet for Trierslægten. Bakkerne med gravhøjene (rød 1) Det kuperede landskab rundt om Hørve er besmykket med smukke gravhøje fra bronzealderen otte af disse ligger stadig synligt i landskabet. Tidligere var der mange flere. De var godt beskyttet af folketroen / overtroen om, at højene var beboet af bjergfolk, som man skulle holde sig på god fod med. Forstyrrede man bjergfolket, kunne de ligesom husnisser, gøre livet surt for bonden. I 1800 tallet gjorde man op med denne overtro og begyndte at rydde stendysser og gravhøje. Stenene blev slået til skærver til veje og jernbaner, og jorden blev brugt til at fylde mergelgrave, tørvegrave og moser op med. De tilbageblevne gravhøje er i dag beskyttet og dermed sikret for eftertiden. Da højene blev reddet (rød 2) Inden gravhøjene blev fredet kan vi takke guldaldermalerrne Købke, Lundbye, Dalsgaard og Skovgaard - alle kunstnere med relationer til Vallekilde for deres forherligelse af området. Gennem deres malerier af landskabet var de med til at skabe det værdigrundlag, som skulle sikre de smukkeste af højene. De store sten ved Vallekilde Højskole er rester fra nedbrudte høje ved Bjergesø mark, som ikke nåede at blive reddet. Allerede i 1867, da højskolen lige var startet, tog en elev på højskolen initiativ til at stoppe bortgravningen af Tinghøj. Han kom fra Samsø, hvor man havde friholdt gravhøjene fra ødelæggelser. Han skrev en fristil om Tinghøj, der bevirkede så megen bevågenhed blandt de andre elever, at de medvirkede til at frikøbe højen og sammen med et par landmænd at genoprette den bortgravede del af højen. Barnet på Tudebjerg (rød 3)

5 Skønt den mægtige bakke Tudebjerg kun er 44 meter over havets overflader er der en pragtfuld udsigt. Man kan altid finde læ bag den 8½ meter høje bronzealderhøj Barnet. Et navn, der formentlig er afledt af ordet bavn, der fortæller om anvendelsen af høje punkter i landskabet til signalerer om farer eller nyheder ved at tænde bål, såkaldte bavne. Også selve bakkens navn, Tudebjerg, henfører til at man også har blæst i signalhorn fra højen. Gravhøjen var på et tidligt tidspunkt i 1800-tallet udsat for, at en fæstebonde havde gravet sig langt ind i højen i forsøg på at finde værdier. Det fortælles, at da manden nåede ind til højens midte, døde en af hans køer. Det tog han som et varsel og opgav sit forehavende. Igen i 1911 var der bud efter højen. Nu var man ikke overtroisk længere, og ejeren ville bruge højen til at fylde i sin mose. Igen trådte højskolens lærere og elever til og medvirkede til højens istandsættelse, men først efter at have rådført sig med Nationalmuseet og frikøbt højen. Vallekilde Kirke (rød 4) Vallekilde kirke er en af Danmarks ældste landsbykirker. Den er bygget ca. år 1150 og i 1400-tallet ombygget i gotisk stil uden væsentlige senere ændringer. De ældste spor i kirken er den gamle dør af kun to jernbeslåede egeplanker fra 1200-tallet. I korbuens top ses et kalkmaleri, der dateres til Døbefonten er formentlig fra kirkens opførelse. I skibet ses en altertavle fra 1598, som er blevet flyttet i nyere tid til fordel for en ældre sengotisk alterprydelser fra 1400-tallet. Grundtvigs farfar var præst i Vallekilde-Hørve. Han er begravet på kirkegården øst for kirken. Grundtvigs far havde også været præst i Odsherred, på Odden, før han kom til Udby. Også på mødrene side havde Grundtvig tilknytning til området: Hans mor var født på Egebjerggård i Egebjerg, syd for Nykøbing. Vallekilde Højskole (rød 5) I 1865 begyndte den unge teolog Ernst Trier højskolen i Vallekilde på opfordring af Grundtvig, som selv havde tråde til herredet. Danmark havde lidt nederlag i 1864 og mistet Sønderjylland til Tyskland, så landets selvforståelse var under stærkt pres. Jorden var gødet for højskolebevægelsens ideer om demokrati og danskhed, frisind og fællesskab, og i Vallekilde blev både valgmenighed, højskole og friskole grundlagt i denne periode. Vallekilde blev et kulturelt kraftcenter. I begyndelsen var de fleste højskoleelever unge karle og piger med rod i landbruget, som var det altdominerende erhverv i Danmark. I dag er Vallekilde Højskole kommunikationshøjskole med dybe rødder til den grundtvigske inspiration, og eleverne kommer fra vidt forskellige miljøer. Nyrops bygninger (rød 6) I 1866 blev den første træbygning til højskolen opført, tegnet af arkitekt Martin Nyrop. Han var også arkitekt på Københavns Rådhus, og det ses klart på højskolens røde hovedbygning. Nyrops bygninger på og omkring Vallekilde Højskole er stærkt inspireret af den nordiske stil, hvilket blandt andet bemærkes i valget af materialer. Øvelseshuset står som det fineste værk, næsten som en vikingesal. Den oprindelige grundplan for hele højskolen var endda udformet som en Thorshammer!

6 Begrebet Bedre Byggeskik, som forener hånd og ånd, har sin rod i Vallekilde Højskoles håndværkerskole stiftet af Andreas Bentsen Lignende bevægelser udvikledes samtidigt andre steder i Europa. Valmenighedskirken (rød 7) I lighed med flere andre frie menigheder går Vallekilde Valgmenigheds historie længere tilbage end til dens oprettelse: Først en folkelig vækkelse på egnen, siden en højskole og endelig beslutningen om at danne en fri menighed. Vallekilde Højskoles og Vallekilde Valgmenigheds opståen skal ses i lyset af den folkelige opvågnen på Holbækegnen i sidste halvdel af 1800-tallet, med især skræddersvend og lægprædikant Jens Pedersen fra Fårevejle og kapellan Villiam Johan Hoff i Vallekilde som foregangsmænd sammen med Teologen Ernst Trier, der etablerede Vallekilde Højskole. Kirken er opført i 1882 af lokale håndværkere og elever på Vallekilde Højskole efter tegning af bygmester Andreas Bentsen. Bygningen var oprindelig opført som en enkel korskirke, men i 1918 blev der tilbygget en apsis mod øst og et våbenhus mod vest tegnet af Ivar Bentsen. Joakim Skovgaard har lavet glasmosaikkerne i de tre østvinduer, og Troels Trier og Gudrun Trier Mørch har udført udsmykningen på alterbordet i kirken. Trier-slægten (rød 8) Trier-navnet knytter sig stærkt til Vallekilde Højskole. Dels som højskolefolk og landmænd, men mest kendt er nok Trier-slægtens fire generationer af professionelle kunstnere: Ernst Triers søn, Troels Trier, sønnesønnerne Holmer Trier og Ernst Trier samt oldebørnene Dea Trier Mørch og Troels Trier. Overalt er højskolen dekoreret med heltesagn og bibelske motiver, malet af Troels Trier, Ernst Triers søn. På ruten kommer man forbi familiens gravsted. Det siges, at Ernst Trier valgte lade sin kone begrave udenfor for sognekirken, fordi præsten fandt det upassende, at Ernst Trier færdedes på kirkegården efter mørkets frembrud, hvor han fik tid til at besøge graven. Mellem fjord og kyst 10km sort rute På en 10 km lang vandretur opleves på den ene halvdel af turen den store morænebakke, som tidligere var en halvø ud i Lammefjorden med udsigt fra Bjergesø til Dragsholm og Vejrhøj. Et landskabsbillede forherliget af en af vores mest kendte malere fra guldalderen. På den anden halvdel af turen følger man den gamle kystlinje mod Lammefjorden, hvor landkanalen, der omkranser hele den tørlagte Lammefjord, skaber et smuk og spændende miljø med gode muligheder for naturoplevelser. Her står fiskehejren ofte mellem sivene på den modsatte bred, mens blishønen svømmer rundt i sine karakteristiske små ryk. Kanalen adskiller i dag den gamle fredelige fjordbred med den opdyrkede Lammefjord, hvor gårde og huse ligger tæt langs kanalens anden bred. Tæt på ruten ligger en shelterplads, hvor man efter tilladelse kan tænde bål og evt. overnatte. Odsherred er en geopark (sort 1)

7 Fra Bjergesøvej lige nord for Bjergesø by kan man opleve den udsigt mod Vejrhøj, som den berømte kunstmaler Johan Thomas Lundbye malede i Landskabet var mere åbent dengang i forhold til de mange plantninger og hegn, der i dag slører en del af landskabsformerne. I 1930-erne blev der skabt en lille kunstnerkoloni i Odsherred. De har med deres forherligelse af landskabet været med til, at Odsherred i dag er blandt landets fire anerkendte kunstlandskaber i selskab med Skagensmalerne, Fynsmalerne og Bornholmsmalerne. Odsherreds kunstkultur er sammen med Odsherreds berømte grøntsager fra Lammefjorden og madkultur på bl.a. Dragsholm Slot med til at levendegøre Odsherred som en geopark, hvor morænebakkerne, de inddæmmede fjorde og den hævede havbund danner grundlag for naturen og kulturen i Odsherred. Begrebet geopark er nyt i Danmark, og Odsherred Kommune er den første ansøger til en UNESCO-godkendt geopark. Dragsholm Slot (sort 2) På Lundbyes maleri fra Bjergesø Mark ses Dragsholm slot for foden af Vejrhøj. I dag kan man kun lige se taget af slottet skjult bag træer, buske, gårde og huse. Dragsholm slot kan føres tilbage til ca. år Dengang en bispebolig for bispen i Roskilde, som tidligere ejede de fleste jorder i Odsherred. Adgangen til Odsherred over land var begrænset til en smal tange eller drag, hvoraf navnet stammer. Efter Reformationen i 1536 overtog kronen besiddelserne i Odsherred og omdannede slottet til et renæssanceslot og statsfængsel. Efter Svenskerkrigene i 1660erne blev det sammen med andre krongodser givet i pant til rentemester Henrik Müller, der dog bosatte sig på Anneberg (se rute 120 herom). I 1694 overtog Adlerslægten Dragsholm og omdøbte det til Adelsborg. I 1936 udstykkede Statens Jordlovsudvalg det meste af godset og solgte den resterende ejendom til familien Bøttger, som stadig ejer og driver slottet, som et eksklusivt hotel og konferencecenter. Dragsmølle (sort 3) Dragsmølle var oprindelig en stubmølle, men blev erstattet med den mere produktive hollandske mølle, som stadig eksistere og nu danne bolig for en smykkekunstner. Møllen tilhørte i mange år godset Adelsborg som i dag hedder Dragsholm. Inddæmningen af Lammefjorden (sort 4) En kun godt to kilometer lang dæmning har skabt 55 kvadratkilometer landbrugsjord. Tanken var så forjættende, at en gruppe mænd med baron Zytphen-Adler i spidsen tog initiativet til tørlægningen, der begyndte i Projektet er Nordeuropas næststørste, kun overgået af en inddæmning i Holland. De første huse på fjorden blev lagt langs landkanalen på den gamle fjordbred og på de sandrevler, der var i fjorden. Især i bunden af fjorden mod vest er der meget dyndjord. Helt op til 20 meter. Her er det ikke muligt at bygge huse. Inddæmningen har givet Odsherred dets bedste landbrugsjord. Her dyrkes kun 40% korn, resten er specialafgrøder. Går man langs vejen over fjorden mod Fårevejle, kan man mærke den gynger, når en lastbil passerer. Landkanalerne (sort 5) Hele vejen rundt om den inddæmmede fjord er der gravet en såkaldt landkanal. Den skal fange det vand, der før løb fra de tilstødende bakker og ud i Lammefjorden. For ikke at skulle bruge dyr energi på at pumpe det ud, bliver det ledt ud til fjorden over dennes niveau. Man kan færdes hele vejen på fjordsiden af landkanalerne. Her er et mægtigt dyreliv. Er man til fiskeri, kan man løse fisketegn og tilbringe dejlige timer med karpefiskeri. Man kan også fange gedder, skaller, suder,

8 brasen og aborrer. Men man skal ikke regne med at være ene om fiskeriet. Andre står musestille mellem siv og tagrør og venter på bid. Det er hejrerne. De har delt kanalerne op mellem sig og forlader nødigt deres fiskeplads. Afgrøderne på Lammefjorden (sort 6) Tidligere var Lammefjorden kendt for sine store, farverige tulipanmarker og lange aspargesbede. I dag dyrkes især kartofler og gulerødder, som Lammefjorden er kendt for, men også afgrøder som løg, pastinak, persillerod, rødbeder og rødkål er blevet vigtige specialafgrøder, selvom det kan være svært at konkurrere med lande, hvor arbejdslønnen er væsentlig billigere. At det igen kan betale sig for avlerne endda at dyrke asparges, skyldes en øget kvalitetsbevidsthed blandt forbrugerne. Det danske og nordiske køkken er igen blevet anerkendt for nye måder at anvende lokale råvarer på. Jorden går i luften! (sort7) Lammefjordens jord er så næringsrig, at avlerne kan spare en del gødning i forhold til traditionelle jorder, men det har sin omkostninger at dyrke en jord med så meget organisk materiale. Det brænder simpelt hen af omsættes, når det bliver iltet. Så jo mere der bliver pløjet, harvet og hyppet, jo mere jord forsvinder. Fra to til fire centimeter om året. Det betyder, at der er steder, hvor vandet ikke længere kan ledes af drænrør ud til midterkanalen, hvorfra det skal pumpes ud i Isefjorden. Nu må man lave lokale tørlægninger af den sunkne jord og pumpe det videre ud i afvandingskanalerne.

LYKKEBERG SILD HØRVE BY - SKITSER - 18. APRIL 2012

LYKKEBERG SILD HØRVE BY - SKITSER - 18. APRIL 2012 LYKKEBERG SILD HØRVE BY - SKITSER - 18. APRIL 2012 Set fra Remisevej Hovedindkørslen fra Nørregade EKSISTERENDE FORHOLD Luftfoto af krydset ved Lykkeberg Sild I it lh Mål 1 500 side 2 Set fra Nørregade,

Læs mere

Klim. Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Tema Grundtvigiansk miljø

Klim. Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Tema Grundtvigiansk miljø Klim Kulturmiljø nr. 66 Tema Grundtvigiansk miljø Emne(-r) Valgmenighedskirke, friskole Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Klim Valgmenighedskirke

Læs mere

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG HØRHAVEGÅRDEN HAR BÅDE FUNGERET SOM BOLIG FOR SKOVFOGEDEN OG SOM AVLSGÅRD, HVORFOR DER KAN FINDES FÆLLES TRÆK MED BÅDE SKOFVOGEDBOLIGEN OG BONDEHUSET. I FØLGENDE AFSNIT UNDERSØGES

Læs mere

Ud og se 2012. Mærk historiens vingesus omkring Kalø Gods. Turens overblik:

Ud og se 2012. Mærk historiens vingesus omkring Kalø Gods. Turens overblik: Ud og se 2012 Turens overblik: 9.20 - Kalø Gods og slot 10.00 Agri Baunehøj (Morgenkaffe) 11.30 Tinghulen gå-tur (Frokost) 13.30 Stenhuset dysse i Strands 14.00 Tre høje (Kaffe) Turen går først gennem

Læs mere

golddigger Fire hovedværker

golddigger Fire hovedværker Fire hovedværker GOLDdigger tager afsæt i fire af P.C. Skovgaards landskabsmalerier. Disse hovedværker er udgangspunkt for udforskning af tre perspektiver på Skovgaards identitet som menneske: Hans personlige,

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

"Draget" - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde.

Draget - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde. Naturgenopretning på Knudshoved Odde. Tekst og fotos: Jens Dithmarsen. Knudshoved Odde er et unikt naturområde i Sydsjælland, et overdrevslandskab med mange små bakker adskilt af flade arealer, hvor man

Læs mere

Oplev Brøndby fra en ny vinkel BLÅ KLØVERSTI

Oplev Brøndby fra en ny vinkel BLÅ KLØVERSTI Oplev Brøndby fra en ny vinkel BLÅ KLØVERSTI Den blå kløversti 5,5 km Kort beskrivelse af den blå kløversti Fra Brøndbyøster Torv, går man ad Brøndbyøster Boulevard forbi politiskolen, ned til Park Alle

Læs mere

Egebjerg, som jeg har kendt det

Egebjerg, som jeg har kendt det EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1978 (4. årgang ). Siderne 29-33 Egebjerg, som jeg har kendt det Johannes Riis Når man en sommerdag tager cyklen og kører østpå fra Hvidbjerg

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kommunenr. 481 Kommune Sydlangeland Kategori 2 Bebyggelsesmønstre, landskabstyper og lokale udviklingstræk Lokalitet Kystområdet Emne Landvinding Registreringsdato forår 2002 Registrator

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Kirken blev opført 1899.

Kirken blev opført 1899. VEDSTED KIRKE KIRKENS HISTORIE I slutningen af 1800-tallet var folketallet i den del af Aaby Sogn, som ligger vest for Ryå, steget så meget, at der blev behov for en kirke. Byen var i rivende udvikling.

Læs mere

Dagsprogram. Søndag 20.9. (ca. 4½ t. inkl. pauser)

Dagsprogram. Søndag 20.9. (ca. 4½ t. inkl. pauser) Dagsprogram Lørdag 19.9. Afgang København kl. 14.30. Efter mellemlanding i Istanbul ankommer vi til Dalaman kl. 21.25 (måltider er ikke inkluderet på flyene). Transfer fra lufthavnen i Dalaman til pensionen

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207.

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Fra pakhus til palæ På den vestlige side af halvøen Jensnæs ligger det tidligere pakhus og vidner om ophævelsen af købstædernes monopol på handel. Det var kongerne,

Læs mere

Cykelruter på Nordøen

Cykelruter på Nordøen Cykelruter på Nordøen Cykeltur på Nordøen Starter turen i Tranebjerg, køres nordpå mod Onsbjerg. Lige efter Tranebjerg på venstre hånd ligger Kongehøjen med et bronzerelief af Frederik VII, sat af samsinger

Læs mere

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del)

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del) Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del) Tekster N.M. Schaiffel-Nielsen Postkortene N.M. Schaiffel-Nielsens arkiv Postkortene er primært fremstillet af gårdejer, køb- og kromand Søren L.

Læs mere

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 11 Gislinge Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Perfekt beliggenhed i Jylland tæt ved mange spændende seværdigheder. Zleep Hotel Kolding. Introduktion. Hotellet tilbyder

Perfekt beliggenhed i Jylland tæt ved mange spændende seværdigheder. Zleep Hotel Kolding. Introduktion. Hotellet tilbyder Zleep Hotel Kolding Introduktion Tag på ferie på Zleep Hotel Kolding og bo centralt i Danmark. Hotellet er lyst og hyggeligt indrettet, og ligger centralt i Kolding. Oplev designbyen Kolding eller tag

Læs mere

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Problemformulering: Hvilke årsager er der til, at Skt. Klemens har udviklet sig fra en lille landsby til en villaby, og hvordan kan Skt. Klemens fortsat

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Borgerplan for Kvols

Borgerplan for Kvols Borgerplan for Kvols Beskrivelse af byen og landskabet: Kvols er meget smukt beliggende på vestsiden af Hjarbæk fjord. Byens huse ligger tæt opad skrænterne fra den lille havn ved fjorden og holder sig

Læs mere

Campanile Hotel Venlo Hyggelig by og shopping paradis nær den tyske grænse

Campanile Hotel Venlo Hyggelig by og shopping paradis nær den tyske grænse Campanile Hotel Venlo Campanile Hotel ligger i Venlo, som er kendt for sine gode shopping muligheder. Introduktion 1 km. fra den tysk-hollandske grænse ligger Campanile Venlo. I Venlo kan I beundre de

Læs mere

Manstrup. Sted/Topografi Manstrup, Bejstrup sogn, Han Herred. Tema. Emne(-r) Landsby, forteby. Tid Middelalderen og frem til i dag. Kulturmiljø nr.

Manstrup. Sted/Topografi Manstrup, Bejstrup sogn, Han Herred. Tema. Emne(-r) Landsby, forteby. Tid Middelalderen og frem til i dag. Kulturmiljø nr. Manstrup Kulturmiljø nr. 71 Tema Sted/Topografi Manstrup, Bejstrup sogn, Han Herred. Bosættelse landet Emne(-r) Landsby, forteby Manstrup ligger ca. 2 km. fra Limfjorden i syd og omkring 8 km i fugleflugt

Læs mere

Pakhuset (tv) og fiskesalget (th) er blandt de bygninger, der dominerer havnen.

Pakhuset (tv) og fiskesalget (th) er blandt de bygninger, der dominerer havnen. kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Pakhuset (tv) og fiskesalget (th) er blandt de bygninger, der dominerer havnen. Fra det grønne område ovenfor havnen (tv). Den centrale plads midt i byen (th). Den

Læs mere

Postillion Hotel Haren-Groningen

Postillion Hotel Haren-Groningen Postillion Hotel Haren-Groningen Tæt på universitetsbyen Groningen, ligger Postillion Hotel Haren-Groningen. I groningen kan I besøge Martinikirkens grå tårn fra 1400-tallet, spise frokost i guldkontoret

Læs mere

Område 8 Lammefjorden

Område 8 Lammefjorden Område 8 Lammefjorden Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

Maler. Dybbøl Mølle stadig. De fleste mennesker, der har DANMARK DEJLIGST

Maler. Dybbøl Mølle stadig. De fleste mennesker, der har DANMARK DEJLIGST DANMARK DEJLIGST Maler I dag er det vindmøllerne, der har vind i sejlene. Men Camping-Fritids Jan Hovard har søgt tilbage i den danske møllehistorie, og den er ikke mindre interessant. Dybbøl Mølle stadig

Læs mere

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009 På hat med registrering af side 21 vartegn registrering af side 22 DTK Kort25 Trad. - INFO Indbyggertal 2008 by 630 pers sogn 1311 pers Hjemmeside www.gadbjerg.dk Afstande - Vejle 20 km - Give 12 km Offentlig

Læs mere

markante randmoræner. Vi skal besøge 3 lokaliteter, hvorfra der er god udsigt til det landskab, som isen for 15-20.000 år siden efterlod til nutidens

markante randmoræner. Vi skal besøge 3 lokaliteter, hvorfra der er god udsigt til det landskab, som isen for 15-20.000 år siden efterlod til nutidens Sommertur til Geopark-Odsherred 20/6 Vejrhøj-buen er nok en af landets mest markante randmoræner. Vi skal besøge 3 lokaliteter, hvorfra der er god udsigt til det landskab, som isen for 15-20.000 år siden

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

OLDTIDSMINDER. i Korsør Kommune

OLDTIDSMINDER. i Korsør Kommune OLDTIDSMINDER i Korsør Kommune 2 Kommer man til Korsør østfra kan man mellem banen og motorvejen efter Svenstrup på marken se en markant langdysse og en runddysse, som desværre ikke er tilgængelig. Men

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Område 9 Svinninge Vejle

Område 9 Svinninge Vejle Område 9 Svinninge Vejle Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg

Læs mere

Oplevelser i Ringsted

Oplevelser i Ringsted Oplevelser i Ringsted Ringsted indbyder til en perfekt weekend og anderledes oplevelser i særklasse. Ringsted er en af Sjællands ældste købstæder og ligger i hjertet af Sjælland. Tag motorvejen og afkørsel

Læs mere

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t År 1700 f.v.t. 500 f.v.t 1 Bronzealderen Bronzealderen er tiden lige efter bondestenalderen. Den varede fra 1700 f.v.t. til 500 f.v.t og hedder Bronzealderen på grund af det nye metal bronze. Da bronze

Læs mere

Det gamle Janderup. Byen flytter nordpå

Det gamle Janderup. Byen flytter nordpå Det gamle Janderup Janderup kirke ligger langt fra byens nuværende centrum. Kirkens beliggenhed, ved en naturlig havn, vidner om det gamle Janderup før mejeriet og jernbanen kom. Landsbyen lå som en række

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen i Bornholms Regionskommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen i Bornholms Regionskommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. september 2013 J.nr.: NMK-503-00059 Ref.: bemad AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor

Læs mere

Kirkegårdsdiget ved Veggerby Kirke, hvorfra der er en vid udsigt over det bakkede landskab ved Binderup Å. Velkommen til landsbyerne VEGGERBY

Kirkegårdsdiget ved Veggerby Kirke, hvorfra der er en vid udsigt over det bakkede landskab ved Binderup Å. Velkommen til landsbyerne VEGGERBY Kirkegårdsdiget ved Veggerby Kirke, hvorfra der er en vid udsigt over det bakkede landskab ved Binderup Å. Velkommen til landsbyerne VEGGERBY Med den ensomt beliggende kirke Himmerland er så rig på prægtige

Læs mere

Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots

Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots Fem søndage i træk inviterer Museum Nordsjælland alle interesserede til at opleve nogle af de mest spændende

Læs mere

Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke.

Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke. kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Hovedbygningens facade ud mod det store gårdrum. Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke.

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Holbæk ruten. Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel. Gislinge Ruterne

Holbæk ruten. Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel. Gislinge Ruterne Holbæk ruten Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel. Gislinge Ruterne Gislinge Ruterne Oversigtskort Om Gislinge Ruterne Idéen bag Gislinge Ruterne opstod på et Dialogmøde i Gislinge, hvor

Læs mere

Mandag d. 1. oktober.

Mandag d. 1. oktober. Mandag d. 1. oktober. Dette var dagen, vi havde set frem til meget længe. Kl. 9.30 var vi mere end klar til at tage af sted på vores lejrskole til Friedrichstadt i Tyskland. Med to busser pakket med kufferter

Læs mere

Målgruppe: klasse Kunstnerens univers

Målgruppe: klasse Kunstnerens univers Målgruppe: 7. 9. klasse Kunstnerens univers Fagområder: Dansk, historie og samfundsfag (kan også anvendes tværfagligt i forbindelse med valgfagsundervisning). Kort beskrivelse: Kunstnerens univers er et

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kategori Bebyggelsesmønstre, landskabstyper og lokale udviklingstræk (2) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 16 1 Sammenfatning Tryggelev

Læs mere

1. Etape. Helsingør Hillerød 34 km. Helsingør Esrum 20 km. Esrum Nødebo 8 km. Nødebo Hillerød 6 km. Parti fra Esrum Sø Side 1. Side 2. / 1 km.

1. Etape. Helsingør Hillerød 34 km. Helsingør Esrum 20 km. Esrum Nødebo 8 km. Nødebo Hillerød 6 km. Parti fra Esrum Sø Side 1. Side 2. / 1 km. 1. Etape Helsingør Hillerød 34 km. Helsingør Esrum 20 km. Esrum Nødebo 8 km. Nødebo Hillerød 6 km. / 1 km. / Parti fra Esrum Sø Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Fra Helsingør Station

Læs mere

Velkommen til Comwell Kolding!

Velkommen til Comwell Kolding! Comwell Kolding Velkommen til Comwell Kolding! Introduktion Det 4-stjernede Comwell Kolding ligger centralt placeret og er bygget højt over vandet, så I har en flot udsigt over byen. Hotellet tilbyder

Læs mere

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel.

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel. Dagsprogrammet Dag 1 København Amman og bustransport til Ajloun, hvor vi skal have 2 overnatninger i den private Mount Birgish Camp. Vi ankommer sidst på eftermiddagen og får tid til at stifte bekendtskab

Læs mere

Livø tur Video. Grafisk & Foto

Livø tur Video. Grafisk & Foto Livø tur 2017 Video Grafisk & Foto Smukt syn og et glimt af Livøs havn. Den store flotte sol, stråler ned på den smukke sø. Den søde grå kat står og kigger på den smukke danske natur. En flot konstruktion

Læs mere

FOTO 01: VESTERVEJGÅRD OG GADEKÆRET (Det hvide hus ligger der, hvor Tværvej i dag munder ud i Vestervej)

FOTO 01: VESTERVEJGÅRD OG GADEKÆRET (Det hvide hus ligger der, hvor Tværvej i dag munder ud i Vestervej) På Sporet af Glostrup Byvandring ca 3,5 km. Landsbyen Først bevæger vi os på tværs af landsbyens gamle centrum 1 Kirken Kirken var centrum i den gamle landsby. Den er bygget i 1100-tallet, men er ændret

Læs mere

At forstå et sted og en by (gælder for både billedkunstnere og arkitekter)

At forstå et sted og en by (gælder for både billedkunstnere og arkitekter) At forstå et sted og en by (gælder for både billedkunstnere og arkitekter) = 1. læse landskabet 2. læse historien 3. læse byen (asnæs) 4. finde de radikale steder 1. landskabet lammefjorden 1768 lammefjorden

Læs mere

Kolding Miniby. I Geografisk Have Åben 1. maj -1. oktober kl. 10-18

Kolding Miniby. I Geografisk Have Åben 1. maj -1. oktober kl. 10-18 Kolding Miniby I Geografisk Have Åben 1. maj -1. oktober kl. 10-18 Christian 4 Vej 23 6000 Kolding Tlf.: 75 54 08 21 6 5 7 4 2 3 1 1: Sct. Jørgens Hospital 2: Crome & Goldschmidt 3: Sct. Nicolaj Kirke

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KALUNDBORGVEJ

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KALUNDBORGVEJ KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KALUNDBORGVEJ BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: KALUNDBORGVEJ, HOLBÆK Historie Omkring 1900 blev der opført en række større villaer langs den vestlige indfaldsvej til Holbæk, Villakvarteret

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 06 NAKKEBØLLE FJORDOMRÅDE Nakkebølle Fjordområde er et tidligere kunstigt tørlagt fjordområde, som nu er naturgenoprettet. Området ligger ved den sydøstlige grænse af Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen 1 749 - I østen stiger solen op 419 - O Gud hør min bøn 70 - Du kom til vor runde jord 478 - vi kommer til din kirke, Gud 721 - Frydeligt med jubelkor Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle

Læs mere

På øens østlige side er der bygget en fiskebro, som bl.a. kan benyttes af handicappede i kørestol.

På øens østlige side er der bygget en fiskebro, som bl.a. kan benyttes af handicappede i kørestol. Landskabet naturen planter og dyr Genner Bugt og dens forlængelse ind i landet, er en gammel tunneldal, skabt under isen i sidste istid. Selve Kalvø er egentlig blot en bakke i landskabet, der stiger op

Læs mere

Gislinge Ruterne. Om Gislinge Ruterne. Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel.

Gislinge Ruterne. Om Gislinge Ruterne. Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel. Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel. Gislinge Ruterne Om Gislinge Ruterne Idéen bag Gislinge Ruterne opstod på et Dialogmøde i Gislinge, hvor Gislinge borgere fremkom med et ønske om,

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Fire børn og en hund gik gennem en skov, der strakte sig milevidt over bakker og dale. Hvor er vi egentlig på vej hen? spurgte Ottar.

Fire børn og en hund gik gennem en skov, der strakte sig milevidt over bakker og dale. Hvor er vi egentlig på vej hen? spurgte Ottar. 1 Fire børn og en hund gik gennem en skov, der strakte sig milevidt over bakker og dale. Hvor er vi egentlig på vej hen? spurgte Ottar. Vi skal bare væk fra den gård, sagde Tue. Så langt som muligt, sagde

Læs mere

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen En sikker vej til gode naturoplevelser hvad du kan og må i naturen Gode råd om færdsel Naturen skal opleves! Og det er der heldigvis rigtig gode muligheder for i Danmark. Både fordi vi har en masse spændende

Læs mere

Nielstrup. Infrastruktur. 1. Beliggenhed

Nielstrup. Infrastruktur. 1. Beliggenhed Nielstrup 1. Beliggenhed Nielstrup ligger cirka midt i kommunen i nær tilknytning til både Olstrup, Ulse og Gisselfeld Kloster. Nielstrup er bygget op omkring Nielstrupvej og Nielstrupstræde. Vejen ligger

Læs mere

Lunden. Det rekreative område. Status: Det Grønne Bånd

Lunden. Det rekreative område. Status: Det Grønne Bånd Lunden Det rekreative område Status: Det Grønne Bånd Vraa - en grøn by Vraa er en grøn by midt i en smuk natur og midt i et aktivt landbrugsområde - og ud over serviceerhvervene var det var landbruget,

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

Information. ca.14. Rådhus Torvet 2. 3600 Frederikssund Tlf. 47 36 63 00 www.frederikssund-kom.dk

Information. ca.14. Rådhus Torvet 2. 3600 Frederikssund Tlf. 47 36 63 00 www.frederikssund-kom.dk Frederikssund Naturpleje På skrænterne er Due-skabiose og Knoldet Mjødurt ved at blive udkonkurreret af buske som Slåen og Rynket Rose. Gennem en veltilrettelagt naturpleje, hvor dominerende arter holdes

Læs mere

Østerbrogade. Udgiver: Vilhelm Hansen, Grenaa

Østerbrogade. Udgiver: Vilhelm Hansen, Grenaa Østerbrogade Amtssygehuset Østerbrogade nr. 20 fra 1901, blev bygget til afløsning af det gamle Amtssygehus som siden 1860 havde ligget på Grønland nr. 47 og blev i 1922 afløst af sygehuset på Baunehøj.

Læs mere

Hæftet er udarbejdet til Karlebo lokalhistoriske Forening med hjælp til trykning af Fredensborg Kommune.

Hæftet er udarbejdet til Karlebo lokalhistoriske Forening med hjælp til trykning af Fredensborg Kommune. PÅ VEJ TIL 1 Hæftet er udarbejdet til Karlebo lokalhistoriske Forening med hjælp til trykning af Fredensborg Kommune. Jeg håber, hæftet i sin nuværende form vil vække interesse for møllens historiske betydning.

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Mejeriet et stykke med grønt!

Mejeriet et stykke med grønt! Mejeriet et stykke med grønt! Mejeriet - et stykke med grønt Et multifunktions område, et stykke af en sløjfe, en sti, en skolehave, et vindue for lokale producenter, en åbning mod landet, men også en

Læs mere

Velkommen til landsbyerne GAMMEL SKØRPING. Helligkorskilde, Majstang og Butikken

Velkommen til landsbyerne GAMMEL SKØRPING. Helligkorskilde, Majstang og Butikken Der er så kønt i Gammel Skørping. Velkommen til landsbyerne GAMMEL SKØRPING Helligkorskilde, Majstang og Butikken Gammel Skørping er en landsby, der har måttet gå så grueligt meget igennem. Gennem langt

Læs mere

Hærvejen nord for Klosterlund

Hærvejen nord for Klosterlund Hærvejen nord for Klosterlund Fra Klosterlund er der ikke ret langt til de markerede hærvejsruter. Der findes en cykelrute, som går gennem Kragelund og der findes en vandrerute, der går gennem Stenholt

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Jernalder FAKTA. Hvad ved vi? Jernalderen var den tid, der kom efter bronzealderen.

Jernalder FAKTA. Hvad ved vi? Jernalderen var den tid, der kom efter bronzealderen. Jernalder Vidste du... at der nogle gange var krig i jernalderen? Vi har fundet jernalderfolkenes grave og landsbyer. Vi har også fundet mange af deres ting og spor efter deres religion og deres krige.

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 383 Offentligt Ferring, den 11.04.2017 Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Læs mere

1. Forberedelse fremstilling. I kan få viden fra en tekst, I læser, og finde de vigtigste ord i teksten.

1. Forberedelse fremstilling. I kan få viden fra en tekst, I læser, og finde de vigtigste ord i teksten. LEKTION 3C MAD ELLER MILJØ LÆRINGSMÅL 1. Forberedelse fremstilling. I kan få viden fra en tekst, I læser, og finde de vigtigste ord i teksten. 2. Forberedelse fremstilling. I kan være med i en fælles idémylder

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 3-4 Hillerød-Ballerup. Frederiksborg slot

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 3-4 Hillerød-Ballerup. Frederiksborg slot Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 3-4 Hillerød-Ballerup Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713 BELGIENS HISTORIE 1482-1830 Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558 2. Den spanske periode 1558-1713 3. Den 2. østrigske periode 1714-1794 4.

Læs mere

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse.

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse. Aastrup 1400 Hovedgården kan følges tilbage til 1400-tallet, hvor familien Bille ejede den Aastrup hovedgård eksisterer samtidig med resterne af landsby Aastrup til 1562. Erik Krabbe opførte nordfløjen

Læs mere

Illustreret program Marokko projektet Fredag den 1. august fredag den 8. august 2014 Sjælland, Danmark

Illustreret program Marokko projektet Fredag den 1. august fredag den 8. august 2014 Sjælland, Danmark Illustreret program Marokko projektet Fredag den 1. august fredag den 8. august 2014 Sjælland, Danmark Fredag den 1. august Dagen var kommet hvor seks elever fra MFR skolen rejste fra Marokko til Nyvangsgården,

Læs mere

Aabenraa Veteranbane April 2015 Informationer og gode råd om skinnecykling på Aabenraabanen 1/6

Aabenraa Veteranbane April 2015 Informationer og gode råd om skinnecykling på Aabenraabanen 1/6 Informationer og gode råd om skinnecykling på Aabenraabanen 1/6 Aabenraa Veteranbane Historie Aabenraa Veteranbane blev hjemmehørende i Aabenraa 16. august 1999 og opstod på resterne af Tønder-Tinglev

Læs mere

Velkommen til Feriecenter Samsø!

Velkommen til Feriecenter Samsø! Feriecenter Samsø Velkommen til Feriecenter Samsø! Introduktion Det skønne Feriecenter Samsø byder på noget for enhver smag. Der tilbydes et hav af aktiviteter som f.eks. bowling, bueskydning, fodboldgolf,

Læs mere

"Lindevang" Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. "Lindevang"

Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe - Slægtsgården Lindevang er beliggende på Bolteskovvej 4 - en hyggelig snoet vej i Gestelev. - Lindevangs beboere kan føres helt tilbage til 1764. Det var Rasmus Knudsen og Ingeborg

Læs mere

HOM 3264 Kirkebakken, Hatting. Cykelsti

HOM 3264 Kirkebakken, Hatting. Cykelsti Arkæologisk udgravning Beretning HOM 3264 Kirkebakken, Hatting. Cykelsti Tidl. Vejle Amt, Hatting Herred, Hatting Sogn, Hatting By Ejerlav, matrikelnr.: 7000ac Sted-SBnr.: 170403-216 Horsens Museum har

Læs mere

Englændertræf i det smukke Nordsjælland

Englændertræf i det smukke Nordsjælland Englændertræf i det smukke Nordsjælland Sådan lød overskriften på invitationen til årets fælles træf med Rootes klubben, og vi kan kun give arrangørerne ret. Nordsjælland er smuk (ikke at forklejne andre

Læs mere

Naturværdier i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune

Naturværdier i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune Naturværdier i sø-landskabet Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune Antal Spørgeskema om naturværdier Respondenter 33 personer, 23 mænd,

Læs mere

Arkæologi på banen. Den nye bane København-Ringsted

Arkæologi på banen. Den nye bane København-Ringsted Når du tager toget i Danmark, rejser du gennem nutiden, men du er også på rejse i fortiden. Langs skinnerne kan du se gravhøje, diger, gårde og landskabstyper, der alle fortæller en historie om, hvordan

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

www.fortidsmindeguide.dk Sorring Loddenhøj - En højtliggende bronzealdergravhøj

www.fortidsmindeguide.dk Sorring Loddenhøj - En højtliggende bronzealdergravhøj Sorring Loddenhøj - En højtliggende bronzealdergravhøj Sorring Loddenhøj, 147 meter over havet. Her set fra nordøst. Lige ved siden af den store telemast nordøst for Sorring, ligger gravhøjen Sorring Loddenhøj.

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere