KIRKEBLADET. SNOLDELEV - TUNE April - maj 2015 nr. 2 - årgang 80 Snoldelevkirke.dk Tunekirke.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKEBLADET. SNOLDELEV - TUNE April - maj 2015 nr. 2 - årgang 80 Snoldelevkirke.dk Tunekirke.dk"

Transkript

1 KIRKEBLADET SNOLDELEV - TUNE April - maj 2015 nr. 2 - årgang 80 Snoldelevkirke.dk Tunekirke.dk Forår

2 ADRESSER MM. Sognepræst Kbf. Karen Elise Nabe-Nielsen Snoldelev Bygade 12, 4621 Gadstrup Tlf undtagen mandag Træffes i Tune Menighedscenter eller hjemme efter aftale. Sognepræst Peter H. Christensen Træffes mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl samt efter aftale på telefon i Tune Menighedscenter Kirkekontoret for Snoldelev-Tune Pastorat Tune Menighedscenter, Tune Center 17, 4030 Tune. Kirkekontoret har åbent alle dage kl Onsdag desuden kl Du kan henvende dig på kirkekontoret for at få hjælp til registrering af fødsler og dødsfald, og med ønsker om kirkelige handlinger, som dåb, konfirmation, vielse og begravelse / bisættelse. Kordegn for Snoldelev-Tune Pastorat Kordegn Mette Schoreby. Tune Menighedscenter, Tune Center 17, 4030 Tune. Tlf Sognemedhjælper i Snoldelev og Tune pastorat Jesper Lindved Lorentzen Træffes hverdage kl i Tune Menighedscenter eller på Tlf / Grafisk tilrettelæggelse: Lars Chr. Hartig, tlf Tryk: Prinfo Holbæk Organist ved Snoldelev og Tune Kirke Annette Simonsen Tlf / Kirkesanger ved Snoldelev og Tune Kirke Line Skovhaug Hansen Tlf Graverkontor ved Snoldelev Kirke Snoldelev Bygade 12 B, 4621 Gadstrup. Graver Chr. Bach Jensen. Tlf Gravermedhjælper Otto Olsen Lange Tlf Graverkontor ved Tune Kirke Nørregade 2, 4030 Tune Graver Pernille Reinholdt Træffes tirsdag-fredag kl på graverkontoret. Tlf / Gravermedhjælper Finn Jørgensen Tlf FORMAND TUNE MENIGHEDSRÅD Jens Christian Wad Tlf FORMAND SNOLDELEV MENIGHEDSRÅD Niels Eskildsen Tlf / Forår 2015 Snoldelevkirke.dk Tunekirke.dk

3 PRÆSTENS KLUMME KRISTUS ER OPSTANDEN JA, HAN ER SANDELIG OPSTANDEN HALLELUJA Lucas Chranach. Loven og Evangeliet. Alterbilledet i Snoldelev Kirke er en kopi af dette billede. Der findes endnu en kopi på titelbladet til Christian den 3 s danske bibel. For mange år siden havde vi i Snoldelev Tune Pastorat besøg af en præstefamilie fra Rumænien. Pastor Johannes Halmen boede sammen med sin familie i Snoldelev Præstegård i en uge. Følgende år besøgte min familie præsten og hans familie i Sigishoara, Transsylvanien. Draculas fødeby i Rumænien. En påskemorgen flere år efter åbnede jeg min digitale postkasse efter to dejlige påskegudstjenester i de lokale kirker. I den lå der til min overraskelse en mail fra pastor Halmen. Jeg fyldtes med glæde over at læse de få ord han efter mange års tavshed sendte til mig og mine på denne påskemorgen. Ordene lød kort og klart: Kristus er opstanden. Halleluja. Jeg svarede ham straks med ordene: Ja, sandelig. Han er opstanden. Halleluja! Hvert år til påske råbes disse ord: Kristus er opstanden højt i den russisk ortodokse kirke, hvorpå menigheden svarer: Ja sandelig. Han er opstanden. Halleluja. Ordene stammer oprindeligt fra en prædiken af den gamle kirkefader, Johannes Chrysostomos ( ) En prædiken, Snoldelevkirke.dk Tunekirke.dk der hver påskenat og påskemorgen læses højt i den russisk-ortodokse kirke. På tværs af sprog og landegrænser lyder råbet hvert år til påske. I Danmark såvel som i Rumænien. At Jesus er opstanden. Når vi fejrer påske, fejrer vi ikke, at Jesus døde. Vi fejrer derimod, at han stod op af døden. At han vandrede ud af graven og efterlod den tom. Til alles opstandelse. Påskelørdag vandrede Jesus til de dødes rige. Hernede i Helvede inviterede han alle fra Adam og Eva til den sidst ankomne til forsoning og frelse. Til alles opstandelse. I dagene efter Påske mødte Jesus disciplene og kvinderne i deres sorg. Han trøstede dem. Han spiste sammen med dem. Han viste dem sine naglemærker. Ja disciplen og tvivleren Thomas fik endda lov at mærke efter. Om det var rigtigt. Om han var rigtig! Og så inviterede Jesus dem til at mødes på opstandelsens morgen. I Galilæa. Han går i forvejen for jer til Fortsættes næste side. Forår

4 PRÆSTENS KLUMME Johannes Chrysostomos, der ikke er bange for at bruge billeder om Livet, Døden og Opstandelsen, skriver til sidst i sin påskeprædiken: Dødsriget modtog et legeme, og mødte Gud ansigt til ansigt. Dødsriget indtog verden og mødte himlen. Dødsriget indtog det synlige og blev fældet af det usynlige: Død, hvor er din brod? Helvede, hvor er din sejr. Kristus er opstanden, og Dødsriget er omstyrtet. Kristus er opstanden, og djævlene er faldet. Kristus er opstanden, og englene jubler. Kristus er opstanden, og livet hersker. Kristus er opstanden, og ikke én af de døde skal forblive i graven. For Kristus, som er opstanden fra de døde, er førstegrøden af de hensovne. Hans er herligheden og magten i evigheders evighed. Amen. Galilæa. Dér skal I se ham, som han har sagt jer det.«jesu opstandelse vakte opstandelse og vækker den dag i dag stor opstandelse! For hvem kan tro på, at et menneske vandrer ud af graven? Og hvem kan tro på, en Gud, der dør? Der findes mange forsøg på forklaringer på begge dele. Rationelle. Som at hans legeme var blev fjernet. Eller filosofiske. Som at hans opstandelse ikke var kødets eller legemets opstandelse, men derimod en åndelig opstandelse. Men enhver forklaring på Jesu opstandelse bliver en bortforklaring, og den, der tør påstå og tro på Jesu opstandelse, har ikke brug for hverken rationelle eller filosofiske forklaringer. Han glæder sig derimod over, at Jesus er opstået. Og hun glæder sig til at mødes med Jesus og alle de andre i opstandelsen. Det siges, at hver den, der tror på at Guds søn, døde og opstod for at vandre foran og sammen med os alle ind til Gud, han er en fantast. Fuld af fantasier. Altså er den, der ikke tror på dette fantasiløs. Karen Elise Nabe-Nielsen, sognepræst. MUSLINGESKALLEN I TUNE KIRKE Nogle har spurgt, om Tune Kirke er en Ibs kirke. Årsagen er den, at de fleste af kirkebænkenes gavle (i alt 16) prydes af en gylden muslingeskal også kaldet en Ibsskal. Hver den, der har været på pilgrimsvandring til Santiago de Compostella, Sankt Jakobs grav i Galicien, har fået en sådan muslingeskal udleveret. Et valfartsemblem, der har været båret af pilgrimme igennem århundreder ( Ib er en folkelig fordanskning af Sct. Jakobs navn). Muslingeskallen er et kristent symbol på graven og opstandelsen. Vi dør som sandkorn og opstår som perler hos Gud. Om kirken oprindeligt har været viet til denne populære helgen, er ikke til at vide i dag. Ibsskallen findes i alterbordets kniplingsarbejde. 4 Forår 2015 Snoldelevkirke.dk Tunekirke.dk

5 FORÅRETS FESTDAGE I KIRKEN Efter FASTELAVNS SØNDAG kommer HVIDEMANDAG og FLÆSKETIRSDAG På hvidemandag spiser man fastelavnsboller/hvidt brød og på flæsketirsdag tømmer man huset for kød, så fasten kan begynde med ASKEONSDAG. I mange kirker tegnes menigheden den dag med et kors af aske i panden. Asken stammer fra brændte palmegrene fra sidste års palmesøndag. FASTEN varer 40 dage (søndage tælles ikke med). DEN STILLE UGE: PALMESØNDAG: Jesus indtager Jerusalem under sang og palmesus. SKÆRTORSDAG: Jesus indstifter nadveren. Han spiser for sidste gang sammen med sine disciple. LANGFREDAG: Jesus tortureres og korsfæstes. Påskelørdag. Jesus går til de dødes rige. PÅSKEDAG: Jesus står op af graven. 2. PÅSKEDAG: Jesus mødes med kvinderne og disciplene. KRISTI HIMMELFARTSDAG: 40 dage efter Påske farer Jesus til himmels. Han sender sine disciple ud i verden for at de skal døbe og undervise. Pinse på Herrens mark 2015 Årets pinsegudstjeneste for Greve-Solrød Provsti afholdes 2. pinsedag den 25. maj kl ved Mosede Forts nordlige græsplæne. Temaet for den fælles pinsegudstjeneste bliver: ÅND, KROP & KIRKE. Hvert pastorat eller sogn vil også i år bygge deres eget telt op med årets tema som ledetråd. Under gudstjenesten besøger menigheden de forskellige telte, hvor ånd og krop spiller sammen, som de gør det i kirken. Uden krop ingen kirke. Uden Helligånd ingen kirke. Kirkebilen kører fra Snoldelev Kirke kl og fra Tune Kirke kl , og vi beder om tilmelding til kordegnekontoret på telefon senest fredag den 22. maj kl.12. PPHM 2013 PINSEDAG: 50 dage efter påske sender Jesus sin ånd over disciplene. Kirken fødes og har fødselsdag. 2. PINSEDAG: breder og spreder ånden sig i verden som kærlighedens og fællesskabets ånd. Snoldelevkirke.dk Tunekirke.dk Forår

6 BØRN & UNGE I SNOLDELEV-TUNE SOGNE ONSDAGE: JUNIORKONFIRMANDER i Tune Menighedscenter, Tune Center 17. Kl Eleverne møder selv i Tune Menighedscenter. MANDAGE: BØRNEKLUB i Tune Menighedscenter, Tune Center 17. Kl Tilmeldte børn kan blive hentet på Tune SFO hver mandag kl ` TIRSDAGE: JUNIORKONFIRMANDER i Snoldelev præstegårds konfirmandstue, Snoldelev Bygade 12. Kl Eleverne benytter skolebussen fra Gadstrup Skole. ` TORSDAGE: BØRNEKLUB i Snoldelev præstegårds konfirmandstue, Snoldelev Bygade 12. kl Tilmeldte børn til børneklubben bliver hentet ved skolebus stoppestedet ved Sognegården. Bussen ankommer ca. kl ` TILMELDING til de 4 børnegrupper kan rettes til sognemedhjælper Jesper Lindved Lorentzen, mail: - Telefon / Det er gratis at være med i Snoldelev-Tune kirkers børnegrupper. ET KÆMPE HAVDYR ELLER EN STOR FISK! Børneklubben i Snoldelev har i januar måned arbejdet med fortællingen om profeten Jonas og hans uheldige flugt mod Tarshish i Spanien, eller som det hed dengang: verdens ende. Det endte som bekendt helt galt, da Jonas prøvede at flygte fra Gud. Det er der kommet nogle flotte tegninger ud af, og to af dem kan ses her på siden. Det er Mia og Justines tegninger jeg har valgt at bringe, begge 7 år. Resten af tegningerne kan ses på Snoldelev kirkes hjemmeside Vi er ikke mange i Snoldelev kirkes Børneklub lige i øjeblikket. Vi vil gerne være flere, så hvis du læser dette og kender nogle som gerne vil være med, er de meget velkomne. Kontakt gerne Jesper på telefon eller mail. 6 Forår 2015 Snoldelevkirke.dk Tunekirke.dk

7 BØRN & UNGE TIRSDAGE FRA KL I SNOLDELEV PRÆSTEGÅRDS KONFIRMANDSTUE Tirsdag den 10. februar begyndte Snoldelev kirkes undervisningstilbud til elever i 3. klasse. Alle elever i 3. klasse, som bor i Snoldelev Sogn, er blevet indbudt pr. brev til at deltage. Vi arbejder selvfølgelig med bibelhistorie, salmer og sange, men også ofte med kristne symboler, som for eksempel fisken her på billedet. Vi går på opdagelse i Snoldelev Kirke. Også oppe på loftet, hvor få kommer. Dette undervisnings tilbud som kirken tilbyder, har mange navne. Hos os kalder vi det Juniorkonfirmand og det er gratis for eleverne at deltage. Oplysninger om juniorkonfirmand i Snoldelev kirke kan fås hos sognemedhjælper Jesper Lindved Lorentzen. T: / KONFIRMANDER A Store Bededag den 1. maj kl Marc Andersen Martin Skovgaard Bauer Caya Blankholm Sascha Svarer Carlsen Buster Christiansen Mathias Smith Mandrup Hansen Jacob Werner Jensen Mette Christine Sandholt Køhler Jasmin Cecilie Ravn Larsen Mathias Roed-Christensen Sofie Lippert Kehler Store Bededag den 1. maj kl Chantal Celine Skovgaard Carlsen William Lillelund Christensen Fia Sloth Coester Nicoline Fejer Nikoline Stojadinovic Hansen Nicklas Jessen Leah Rønnov Jørs Rikke Strunge Larsen Xenia Skiffard Pedersen Daniel Gault Pinion Stoksbjerg Marc Nybye Lund Sørensen Mathias Sabro Wenzel Snoldelevkirke.dk Tunekirke.dk Forår

8 KONFIRMANDER B Lørdag den 2. maj kl Emil Skovlund Andersen Sarah Christensen Tobias Møller Jensen Andreas Kjær-Larsen Caroline Schou Nike Lørdag den 2. maj kl Maja Marie Bryde Kirstine Gyldendahl Falch Mathias Egholm Fogh Oliver Ring Gerzymisch Frederik Kragsig Laugaard Jensen Kristoffer Franklin Jensen Julie Høi Larsen Emilie Sølve Olsen Emil Jeanty Schønnemann Rasmus Halborg Thomsen Lærke Vesth Snoldelev Kirke Kristi Himmelfarts dag, den 14. maj kl Simon Emil Frederiksen Victor Rudskjær Hilstrøm Stefan Knudsen Annika Toftegård Olsen 7 C Søndag den 3. maj - kl Ida-Amalie Gaarsvig Albert Thylkjær Jensen Alexander Thomas Frederikke Chunle Kingo Henriksen Ziggydean Keen Kevin Rydén Sarah Kjær Jensen Rasmus Borg Olsen Søndag den 3. maj - kl Marco Friis Nielsen Lea Louise Hatt Filip Thobias Hubert Mikkel Kornerup Andersen Daniel Schubert Karoli Nielsen Vilde Schulze Matthisen Jasmin Thorbjørn Henriksen Kirstine Alina Kragh Sara Janum Sode Lørdag den 12. september - kl Lukas Knudsen Søren K. Hansen Kevin Skovgaard Gravesen 7.D Lørdag den 9. maj - kl Oda Iskov Schmitz Anika Sara Blomqvist Johansen Oliver Wyrwik Karlsson Sasha Gehl Olsen Mira Billstrøm Silas Aakjær Leth Sebastian Vang Pedersen Sif Grønhøj Carlsen Laura Rongsted Kristiansen Julie Isabella Randal Lørdag den 9. maj - kl Mikkel Emil Reinholdt Stefanie Bolt Jensen Magnus Christian Jespersen Emma Lassen Maria-Julie Pedersen Mads Halberg Rasmussen Cecilie Hørlyck Dahl Maria Hegaard Hansen Laura Marie Binau Rune Funch Jensen Manja Christina Draslov Wad Lørdag den 12. september - kl Ida Ellemose Jensen 8 Forår 2015 Snoldelevkirke.dk Tunekirke.dk

9 MENIGHEDSRÅDENE SNOLDELEV SOGN Kort orientering om menighedsrådets arbejde de sidste 2 år. Vi er i Snoldelev menighedsråd privilegerede ved, at der er mange frivillige, der giver en hånd med ved mange aktiviteter. FDF deler kirkeblade ud samt hjælper til med mad, når vi holder havefest i præstegårdshaven. Vi har damer, der laver kaffe til arrangementer i konfirmandstuen, frivillige der hjælper ved krybbespil samt når der er gudstjeneste på Toftehøjen i Viby. Vi har også et historisk langt og godt samarbejde med Tune sogn. Hovedparten af vore ansatte, er ansat fælles i de to sogne. Det er en stor fordel både for os og, tror jeg, for de ansatte selv. Da Tune er det store sogn i dag, er det naturligt at de Elly Elm tager sig af hovedparten af den daglige kontakt til personale, hvilket letter vort menighedsråd for en del opgaver. På kirkegården er der fuldtidsarbejde, hvor vor graver er dagligt. Det er vigtigt og godt for dem, der kommer på besøg. Vi har som menighedsråd også ansvar for, at vor kirke og præstegård er i god og forsvarlig stand. Vor kirkeværge har mange opgaver med dette, vi har bl.a. fået repareret en gammel Snoldelevkirke.dk Tunekirke.dk dåbskande på nationalmuseets bevaringsafdeling i Brede, hvor vi efterfølgende var på rundtur. Tidl. smed, Peter Sylvest har lavet et håndgreb til kirke indgangen samt et gelænder ved vest lågen. Snoldelev kirke er også blevet kalket sidste sommer, hvor der samtidig blev fuget ved kamtakkerne på tårnet blev også året hvor Thubalka installerede automatisk ringeanlæg. Vi har nu mulighed for at have forskellige ringetider, vinter og sommer. Elly Elm, som tidligere har boet i vort sogn, har i 40 år vasket kirkens alterduge for os, men har nu måttet sige det fra. Så vi har måttet finde en ny og god måde, at få dette gjort på. De to menighedsråd har også valgt at videreføre et fælles kirkeblad. Her kan I læse om alle de aktiviteter, der er i sognet for alle aldre, samt se hvem vore gode og trofaste medarbejdere er. Niels Eskildsen. Formand for Snoldelev Menighedsråd. Forår

10 SNOLDELEV SOGN ÅRETS KIRKETUR Søndag den 3. maj. Vi kører i bus fra Snoldelev Kirke kl (Tune Kirke kl. 9.10) for at deltage i gudstjenesten i Præstø Kirke. Efter gudstjenesten fortæller Kai Christiansen om kirken. Derpå kører vi til Rønnebæksholm, hvor vi spiser i Herskabsstalden inden vi vises rundt på stedet af en guide. Turen koster 200 kr.- og tilmelding skal ske til kordegnen på KONFIRMANDINDSKRIVNING Unge, der ønsker at blive konfirmerede i Snoldelev Kirke i året 2016, inviteres sammen med deres forældre til konfirmand-indskrivning i Snoldelev kirke og præstegård, onsdag den 27.maj kl Vi starter i kirken og fortsætter i præstegårdens konfirmandstue. Der vil blive serveret lidt drikke- og spiseligt undervejs. Husk den unges dåbs/navneattest. Konfirmationsdatoen i 2016 er: Kristi Himmelfartsdag, torsdag den 5. maj. Karen Elise Nabe-Nielsen PINSE PÅ HERRENS MARK 2. pinsedag den 25. maj 2015 kl Vi lukker Snoldelev Kirke og kører sammen med kirkerne i Greve Solrød provsti til pinsegudstjeneste i det fri. Se endvidere under Forårets Festdage side 5 og Snoldelev-Tunes telt. PPHM 2014 MENIGHEDSRÅDSMØDER Der afholdes offentligt menighedsrådsmøde i konfirmandstuen i Snoldelev præstegård hver tredje onsdag i måneden kl Dagsordenen kan læses i kirkens udhængsskab eller på kirkens hjemmeside en uge i forvejen. FREDAGSCAFÉEN Hver fredag fra kl mødes personer i konfirmandstuen omkring kaffe og brød samt hyggeligt samvær. NOGLE FREDAGE ER ANDERLEDES Her tager vi på ture ud i det blå eller spiser sammen ved festligt dækkede borde. Fredag den 24. april fra kl FÆLLESSPISNING I KONFIRMANDSTUEN Maden og drikkevarerne serveres for en billig pris. Alle er velkomne. Fredag den 22. maj fra kl KIRKETUR TIL KØGE MINIBY Tag en madpakke med. Kaffen købes på stedet. Alle er velkomne og kirkebilen kører med start fra Ramsø omsorgscenter i Viby. Ring til Karen Elise Nabe-Nielsen ( ) eller Gadstrup Bustrafik ( )og aftal nærmere, hvor bussen skal stoppe. HUSKAT: Årets sommerfest i Snoldelev Kirke og præstegård løber af stablen SØNDAG DEN 14. JUNI KL Forår 2015 Snoldelevkirke.dk Tunekirke.dk

11 TUNE SOGN SOGNETS EFTERMIDDAG I TUNE MENIGHEDSCENTER Torsdag den 16. april kl Legendernes Danmark Ved cand. mag i historie. mm. Anders Lundt Hansen. Fra sagnkongerne i Lejre til Tempelriddere på Bornholm. Intet sted i Danmark er uden sine egne myter og sagn. Som en rejsefører viser jeg rundt i legendernes Danmark, og fortæller kendte som ukendte historier fra fortiden. Jeg viser frem, hvad beretningerne har efterladt sig af spor i nutidens danske landskab, og afslører historien bag de centrale fortællinger, siger Anders Lundt Hansen. PINSE PÅ HERRENS MARK 2. pinsedag den 25. maj 2015 kl Ånd - Krop - Kirke Se Forårets Ferstdag side 7 og SOGNEREJSEN 2015 GÅR TIL SVERIGE den august Vi besøger Vadstena kloster og kirke, hvor den hellige Birgitta stiftede Birgittinerordenen i Derudover vil vi besøge steder, hvor Lina Sandell (Ingen er så tryg i fare) og Astrid Lindgren havde hjemme. Vi forventer at skulle bo i Gränna på Hotel Orensbaden i Gränna. Karen Elise Nabe-Nielsen og Jesper L. Lorentzen arbejder videre med sognerejsen. Læs mere i næste Kirkeblad. Snoldelevkirke.dk Tunekirke.dk TUNE - BESØGSTJENESTE Det er velkendt, at alle, der har brug for en samtale med en præst, altid vil kunne ringe til sin lokale præst for en samtale. Samtidigt tilbyder vi i Tune sogn alle besøg af en besøgsven fra den lokale besøgstjeneste. Der kan være mange gode grunde til, at man kan have glæde af og behov for samtale og nærvær med et voksent menneske i løbet af ugen. Ring trygt og uforpligtende til besøgstjenestens kontaktpersoner som er Jytte Skov, og Ulla Nielsen, TUNE - MANDAGSKLUBBEN Hver mandag kl fyldes Tune Menighedscenters mødelokale til bristepunktet, og der må hentes flere stole. Årsagen er, at mandagsklubben mødes og hygger med kaffe og hjemmebag. Med samtaler om alt det, der sker i Tune. Rytmen brydes, når mandagsklubben tager på udflugt i juni måned. Og når man ved den årlige Julestue, sælger håndarbejder lavet i mandagsklubben. Har du lyst at være med? Flere oplysninger fås hos: Dorrit Nielsen, eller Ulla Skøtt Nielsen, , mobil VELKOMMEN TIL NY PEDEL I TUNE Maja Henriksen blev ansat som kirketjener i Tune Menighedscenter og kirke fra 1.januar Mange har allerede mødt Maja i Tune Menighedscenter, hvor hun har virket siden før jul og derfor allerede er kommet godt ind i husets gænge. Når Maja har fået titlen kirketjener, er det fordi man i Tune Menighedsråd arbejder på at lade Maja gå ind og hjælpe omkring kirken, når graveren har brug for det. Vi håber, alle tager godt imod Maja, så hun får lov at føle sig hjemme på et sted, der dagligt myldrer med liv. Karen Elise Nabe-Nielsen Forår

12 MUSIK KYNDELMISSE i musikkens tegn den1.februar blev en hyggelig stund med næsten 60 gæster. Tak til de medvirkende og til Pernille, vores graver, for pandekager og varm kakao. PÅSKEKONCERT I TUNE KIRKE Onsdag den 1. april kl Vivaldi s lille messe Gloria for kor, solister og orkester. Tune Kirkes Ungdomskor, Voksenkor, solister og et instrumentalensemble under ledelse af organisten. KONCERT I TUNE KIRKE Torsdag den 28.maj kl Annette Simonsen: Alt Ole Andersen: Trompet Sven Verner Olsen: Orgel/klaver. Annette (kirkens organist) tidl. operasanger ved Det Kgl.Teater og hendes mand Ole (tidl. solotrompetist DR-symfoniorkester) og Sven, organist ved Jesuskirken i København synger, spiller og fortæller. SANGCAFÉ i Tune Menighedscenter. Torsdag den 23. april kl Velkommen til en sangaften med fortællinger og anekdoter i selskab med kirkens organist. FORÅRSKONCERT I SNOLDELEV KIRKE Klange om klimaet Tirsdag den 7.maj kl Pernille Sejlund, komponist, pianist og sanger, Rune Thorsteinsson pianist og percussionist og meteorolog Jesper Theilgaard leverer ping pong mellem ord og toner om vejret og om vores klode i almindelighed. BABYSALMESANG Tirsdage fra Er begyndt og slutter den 27. maj. Alle børn fra 0-3 år er velkomne. Tilmelding til Babysalmesang til: eller telefon: Babysalmesangen er gratis. MENIGHEDSRÅDSMØDER: Der afholdes offentligt menighedsrådsmøde i Tune Menighedscenter hver anden tirsdag i måneden kl Dagsordenen er fremlagt på kirkens kontor og kan læses på kirkens hjemmeside en uge i forvejen. 12 Forår 2015 Snoldelevkirke.dk Tunekirke.dk

13 KIRKELIGE HANDLINGER DØBTE I TUNE KIRKE 10. januar Elvira Ekholm Andreasen og Emma Holm Kläning 18. januar Nova Filippa Binau Bavnild og Josefine Støvhase Petersen 25. januar - Clara Bonefeld Olsen 7. februar Mads Troels Ørnslund Jacobsen og Liam Voss Jørgensen 14. februar - Nino Emilio Machholdt Moros 22. februar - Aimee Rose Skov 1. marts - Emilie Michael Christensen 7. marts - Rune Funch Jensen og Sif Grønhøj Carlsen DØBTE I SNOLDELEV KIRKE 7. marts - Frederikke Vinther VIEDE I TUNE KIRKE 14. februar Louise Machholdt Hansen og Sophus Alexander Moros DØDE I TUNE Bisat fra Tune Kirke 6. januar - Connie Clausen Bisat fra Østre Kirkegårdskapel 13. januar - Jørgen Mortensen Bisat fra Sankt Nikolai Kirke, Holbæk 28. januar - Stefanie Kjær Gertsen Bisat fra Tune Kirke 12. februar - Svend Erik Joakim Jensen DØDE I SNOLDELEV Bisat fra Snoldelev Kirke 7. januar - Torben Hjortgaard Olsen Begravet fra Snoldelev Kirke på Snoldelev Kirkegård 6. marts - Anna Lise Sørensen Snoldelevkirke.dk Tunekirke.dk TAK Tak er kun et fattigt ord, når det gælder dig. Dette var starten på en af de meget kendte og smukke sange, der blev fremført af vores dejlige sanger Poul Bundgaard. I foråret 2014 blev Snoldelev og Tune sogne forespurgt om ikke man der kunne have lyst til at have en præst med løntilskud. Det var man i begge sogne meget positiv over for, og således kom vi til at stifte bekendtskab med Gabrielle Nilausen. Gabrielle er den type, der meget gerne vil være aktiv, og havde derfor henvendt sig til Stiftet, om ikke de kunne skaffe hende noget at rive i. Hun blev ved en meget smuk højtidelighed i Roskilde Domkirke den 31. marts 2014 ordineret som præst og den 21. april indsat som præst i Snoldelev. Gabrielle har fra den første dag gået i folk med træsko på. Hermed mener jeg, at hun lige fra første færd har været meget aktiv i det kirkelige liv, har deltaget positivt i diskussioner og ikke været bange for at give sin mening til kende. Og hun er ikke bange for at hjælpe. Da de to sogne den 1. august 2014 stod uden kordegn, blev Gabrielle spurgt om hun kunne hjælpe indtil man havde fået ansat en ny kordegn. Og det sagde hun ja til. En af de sidste opgaver Gabrielle har, er at gennemføre konfirmationen for to 7. klasser hun har haft til konfirmandundervisning. Så alt i alt. Kære Gabrielle. Tak er kun et fattigt ord, når det gælder dig. Vi vil komme til at savne dit lyse humør og din store hjælpsomhed. Når den sidste dag du er ansat hos os kommer, og vi skal tage afsked med dig, vil vi, som Victor Borge sagde ved den sidste koncert han havde her I Danmark, jeg kan ikke lide at sige farvel, så jeg siger på gensyn. Vi kan heller ikke lide at sige farvel, så vi siger også på gensyn. Vi håber ikke du glemmer den tid du har haft her i Snoldelev og Tune sogne. Vi ønsker dig al mulig lykke og held i din videre præstegerning i Den danske Folkekirke. Jens Christian Wad, formand for Tune Menighedsråd Forår

14 INDRE MISSION APRIL Tirsdag den 7. april kl Sangaften i Sion. Tirsdag den 21. april kl Bibeltime i Sion. MAJ Tirsdag den 5. maj kl Udflugt. Vi mødes ved Sion. Tirsdag den 19. maj kl Forårsfest i Sion. Taler pastor Søren Nolsøe, Rønnevangskirken, Tåstrup. Emne: Kristus - konge eller tjener? Juni Tirsdag den 2. juni kl Bibeltime i Sion. VELKOMMEN TIL NY KORDEGN Samtidigt med at vi siger farvel til Gabrielle som kordegn, siger vi velkommen til Mette Schoreby som ny kordegn i Snoldelev-Tune Pastorat. Vi håber, at du ved alles hjælp langsomt kan finde dig til rette i en stol med utallige udfordringer. Fra kordegneembede til sekretærembede. Det sidste vil helt sikkert fylde mest i din dagligdag. Vi er mange, der glæder os til du kommer og håber på, at du kommer til at befinde dig vel på kontoret i Tune Menighedscenter, hvor alle tråde mødes og samles. Pva. Snoldelev-Tune menighedsråd Karen Elise Nabe-Nielsen NÆSTE KIRKEBLAD: Kirkebladet dækker denne gang kun april og maj måned. Stof til næste nummer af kirkebladet skal derfor allerede være kirkekontoret i hænde senest fredag den 10. april APRIL Søndag den 19. april Udflugt. Særskilt program følger. KFUM OG KFUK MAJ Onsdag den 6. maj kl Emneaften ved Marianne Olsen Lange, Hos Helle og Bent Bjældager, Byagerparken 76, Tune. Tirsdag den 19. maj kl Indre Missions Forårsfest i Sion. Onsdag den 27. maj kl Litteraturaften ved Karen Bryld Hansen,Haslev, Hos Elisa og Bjarne Nielsen, Dyssegårdsvej 4, Gadstrup. JUNI Fredag den 5. juni Grundlovsstævne på Midtsjællands Efterskole Program for stævnet fås på skolens hjemmeside. Fredag den 23. juni kl Sct. Hans fest hos Anna Birthe og Niels Eskildsen, Havdrupvej 4, Havdrup. Medbring kød til grill, tilbehør, drikkevarer mm. Båltale ved Gabrielle Nilausen. Yderligere oplysninger om KFUM og KFUK kan fås ved henvendelse til formand Kirsten Sørensen, Tlf KIRKEBIL I SNOLDELEV Ring efter kirkebilen dagen før på Den vil hente og bringe den, der ønsker det og ellers har vanskeligt ved at komme til og fra kirke og sognemøder. Kirkebilen er gratis. KIRKEBIL I TUNE Alle, der har vanskeligt ved at komme til og fra kirke og sognemøder i Tune Menighedscenter, kan blive kørt gratis. Man henvender sig til kirkens kontor to dage forinden på telefon Forår 2015 Snoldelevkirke.dk Tunekirke.dk

15 GUDSTJENESTER APRIL 2015 MAJ 2015 Snoldelevkirke.dk Tunekirke.dk 2. Skærtorsdag Snoldelev Peter H. Christensen Tune Peter H. Christensen 3. Langfredag Tune Gabrielle Nilausen Snoldelev Gabrielle Nilausen 5. Påskedag Snoldelev K.E. Nabe-Nielsen Tune K.E. Nabe-Nielsen påskedag Tune Gabrielle Nilausen Snoldelev Gabrielle Nilausen 11. Lørdagsdåb. Tune kl K.E. Nabe-Nielsen s.e. påske Snoldelev K.E. Nabe-Nielsen Tune K.E. Nabe-Nielsen s.e. påske Tune K.E. Nabe-Nielsen Snoldelev K.E. Nabe-Nielsen s.e. påske Snoldelev K.E. Nabe-Nielsen Tune K.E. Nabe-Nielsen 1. Store Bededag Snoldelev Peter H. Christensen Tune Konfirmation 7 A. K.E. Nabe-Nielsen Tune Konfirmation 7 A. K.E. Nabe-Nielsen 2. Tune Konfirmation 7 B. Peter H. Christensen Tune Konfirmation 7 B. Peter H. Christensen 3. 4.s.e. påske. Tune Konfirmation 7 C. Gabrielle Nilausen Tune Konfirmation7 C. Gabrielle Nilausen Snoldelev. Kirketur. Kirken er lukket. Se side Tune Konfirmation 7 D. Gabrielle Nilausen Tune Konfirmation 7 D. Gabrielle Nilausen s.e. påske Tune Peter H. Christensen. Snoldelev Peter H. Christensen 14. Kristi himmelfarts dag Tune Peter H. Christensen. Snoldelev Konfirmation. K.E. Nabe-Nielsen s.e. påske Snoldelev Peter H. Christensen. Tune Peter H. Christensen 24. Pinsedag Tune Peter H. Christensen. Snoldelev Peter H. Christensen pinsedag Mosede Fort Pinse på Herrens Mark, Begge kirker lukkede 31. Trinitatis Snoldelev K.E. Nabe-Nielsen. Tune K.E. Nabe-Nielsen. Toftehøjen kl K.E. Nabe-Nielsen Forår

16 KONFIRMANDENS BØN! Kære Gud. Jeg har brug for dig. Brug for at du giver mig styrke, når jeg er svag. Jeg har brug for den trøst, jeg finder i dine ord, når jeg ikke kan finde trøst andre steder! Jeg har brug for din kærlighed, når jeg føler mig alene og uelsket. Jeg har brug for din støtte, når ingen andre gir mig det. Jeg har brug for al den barmhjertighed, du giver. Du giver mig styrke. Du giver mig trøst. Du giver mig kærlighed. Du giver mig støtte. Du giver mig alt dette. Så tak Gud. Jeg har brug for dig! Amen. Konfirmand fra 8. klasse. Snoldelev. Kirken skal hvermands hjemhus være Sjællandske lov 2. bog kap Forår 2015 Snoldelevkirke.dk Tunekirke.dk

Marts. Syv Kirke. Kirkenyt. April. Ørsted Kirke. Maj. Dåstrup Kirke. Gadstrup Kirke

Marts. Syv Kirke. Kirkenyt. April. Ørsted Kirke. Maj. Dåstrup Kirke. Gadstrup Kirke Syv Kirke Ørsted Kirke Dåstrup Kirke Gadstrup Kirke Kirkenyt Marts April Maj 2015 Gudstjenester, påske, foredrag, strikkeklub, Veteranklub, konfirmationer, koncerter, caféeftermiddag, blomsteraften, dukketeater

Læs mere

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke Kirke- og kirkegårdsvandring tirsdag den 8. september 18.30 Vores kirke skal have nyt varmeanlæg og kalkes

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 33. årgang Nr. 1 April Maj Juni Juli August 2014 Nyt fra Menighedsrådene "Dine with a Dane" Konfirmation maj 2014 Det er forår - alting spirer frem Kirkeåret - et anderledes år Kirkebladet Brædstrup Tønning

Læs mere

SODERUP, KR. ESKILSTRUP, ST. TÅSTRUP, TØLLØSE, UGERLØSE SOGNE

SODERUP, KR. ESKILSTRUP, ST. TÅSTRUP, TØLLØSE, UGERLØSE SOGNE Kirkebladet SODERUP, KR. ESKILSTRUP, ST. TÅSTRUP, TØLLØSE, UGERLØSE SOGNE Februar - Juni 2015 nr.1 SIDE 1 Ud over alle grænser Foto: freebigpictures.com! Hele livet er vi underlagt regler og love. Både

Læs mere

HVIDEBÆK PASTORAT JORLØSE, LL. FUGLEDE, RØRBY, ST. FUGLEDE, UBBY & VÆRSLEV SOGNE KIRKEBLAD MARTS APRIL MAJ JUNI 2014

HVIDEBÆK PASTORAT JORLØSE, LL. FUGLEDE, RØRBY, ST. FUGLEDE, UBBY & VÆRSLEV SOGNE KIRKEBLAD MARTS APRIL MAJ JUNI 2014 HVIDEBÆK PASTORAT JORLØSE, LL. FUGLEDE, RØRBY, ST. FUGLEDE, UBBY & VÆRSLEV SOGNE KIRKEBLAD MARTS APRIL MAJ JUNI 2014 Se forårets spændende arrangementer i bladet - Foredrag, koncerter m.m. se mere fra

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Marts April Maj 2012 Vejledning

Læs mere

Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5...

Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5... Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5... KIRKEBLADET FOR TOMMERUP OG BROHOLM SOGNE FORÅR 2014 DU LILLE ANEMONE,

Læs mere

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum KN 03/15.qxp_KN juni-juli 04/06 13/03/15 10:42 Side 3 HASLEV OG FREERSLEV Nr. 3 74. årgang april og maj 2015 Kirkens stillerum se s. 6 Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken Mellem påske og pinse

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Se mere om konfirmandtræf s. 4. Billund og Grene. april maj

Se mere om konfirmandtræf s. 4. Billund og Grene. april maj Kirke sogn Se mere om konfirmandtræf s. 4. Billund og Grene april maj 2011 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2012 nr. 2 Marts - Maj

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2012 nr. 2 Marts - Maj KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2012 nr. 2 Marts - Maj lille gren kan standse stærk maskine I januar måned fældede vi en del syge a s k e t r æ e r b a g p ræs t eb o lig en i Levring. Der

Læs mere

De ni sogne. Søren Trolddal har været i Israel og besøgt Jesu grav. Se side 7. Forår 2013 Marts, april og maj

De ni sogne. Søren Trolddal har været i Israel og besøgt Jesu grav. Se side 7. Forår 2013 Marts, april og maj De ni sogne Forår 2013 Marts, april og maj Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge Søren Trolddal har været i Israel og besøgt Jesu grav. Se side 7. 2 Kronikken

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014 SKIBET SOGN God Påske 2 Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts-maj 2014, 95. årg. nr. 2 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes af Andreas Kronlund, Hansenberg.

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. September 2013

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. September 2013 Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 2 76. ÅRGANG NØRRE AABY September 2013 Konfirmationstale 2013 Kærligheden er alfa og omega, ja kærligheden er det vigtigste. Men hvad er kærlighed? Paulus formulerer det

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 14. årgang nr. 2 Marts/april/maj 2014 Ny præstebolig i Øse Biskoppen kommer på besøg! Øse og Næsbjerg menighedsråd har i samarbejde med de øvrige menighedsråd i Gl.

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2010 nr. 2 Marts - Maj Påske og grundvand Umiddelbart har de to størrelser ikke meget med hinanden at gøre, men grundvandet kan billedligt give os en fornemmelse

Læs mere

Billund og Grene. april maj. 7 skarpe fra et byrådsmedlem. Se mere på side 3.

Billund og Grene. april maj. 7 skarpe fra et byrådsmedlem. Se mere på side 3. Kirke sogn Lignelsen om de 10 jomfruer, udført af Lis Stoltenberg. Se mere på side 6. Billund og Grene Kim Gosvig Hansen 7 skarpe fra et byrådsmedlem Se mere på side 3. april maj 2015 GRENE SOGN Hjemmeside:

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

kirkebladet Snejbjerg studsgård haunstrup

kirkebladet Snejbjerg studsgård haunstrup 4september oktober november 2013 kirkebladet Snejbjerg studsgård haunstrup Præsentation af Jens Christian Hasager Kirk Alting har sin tid Foto: Frivillige ved Snejbjerg Kirke 2 kirkelige adresser Sognepræster:

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

Seest sogns kirkeblad

Seest sogns kirkeblad Seest sogns kirkeblad Seest-stenen - Historie og baggrund Nyt fra menighedsrådet - Ny formand - Ny gravermedhjælper Musik i Kirken - Renæssancemusik - Musikalsk rejse med Louise Fribo Præstens spalter

Læs mere

De ni sogne. Sommerkirke

De ni sogne. Sommerkirke De ni sogne Sommer 2011 Juni, juli og august Frydendal Hjembæk Holmstrup Jyderup Kundby Mørkøv Skamstrup Stigs Bjergby Svinninge Sommerkirke Børn fra 4., 5. og 6. klasse var sidste år med til Sommerkirke

Læs mere

15. årg. nr. 3 December 2010

15. årg. nr. 3 December 2010 15. årg. nr. 3 December 2010 En sommerhilsen i vinterkulden Diverse oplysninger Sognepræst Helle Brink Hestehavebakken 100 Træffes dagligt, undtagen mandag Tlf. 59 51 30 28 Mail: hebr@km.dk Sognepræst

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING Sculptures by the sea af Line Nilsson Ravn Kunst fra hele verden, har netop som mange vil vide, gennem en måned, prydet

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne. yt fra menighedsrådene Folkekirkens nye logo Påskebudskabet Cafe-eftermiddage på Klippen Konfirmandliste

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne. yt fra menighedsrådene Folkekirkens nye logo Påskebudskabet Cafe-eftermiddage på Klippen Konfirmandliste Brædstrup Tønning Træden sogne Kirkebladet 32. årgang Nr. 1 April Maj Juni Juli August 2013 N yt fra menighedsrådene Folkekirkens nye logo Påskebudskabet Cafe-eftermiddage på Konfirmandliste Nyt fra Brædstrup

Læs mere

Juli - august - september - oktober 2015

Juli - august - september - oktober 2015 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2015 Fællessider og så forventer vi at

Læs mere

KIRKEBLAD FORÅR. Hammel - Voldby. Indeholder: Opstandelsen. Præsentation af menighedsrådsmedlemmer. Siden sidst i Hammel/Voldby.

KIRKEBLAD FORÅR. Hammel - Voldby. Indeholder: Opstandelsen. Præsentation af menighedsrådsmedlemmer. Siden sidst i Hammel/Voldby. Indeholder: FORÅR Opstandelsen Præsentation af menighedsrådsmedlemmer Siden sidst i Hammel/Voldby I Luthers fodspor Indvielsen af Tinghuset Arrangementer Koncerter Gudstjenester Hammel - Voldby KIRKEBLAD

Læs mere