NYHEDSBREV. Hjælp os med at sælge Kristas hus! Festlige indtryk fra jubilæumsfesten. Se side 2. Kåsvej 11, Lihme. Se side 11.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV. Hjælp os med at sælge Kristas hus! Festlige indtryk fra jubilæumsfesten. Se side 2. Kåsvej 11, Lihme. Se side 11."

Transkript

1 NYHEDSBREV Støtteforeningen for HospiceLimfjord Skive Nr. 7 oktober 2010 Festlige indtryk fra jubilæumsfesten. Se side 2 Hjælp os med at sælge Kristas hus! Kåsvej 11, Lihme Se side 11. Vi støtter hospicetanken og HospiceLimfjord

2 Støtteforeningens 5 års jubilæumsfest Det 12-mand store orkester under ledelse af Otto Lindum spillede for os hele aftenen, blandt andet hyggelig taffelmusik under middagen, som deres storstilede gave til støtteforeningen. Arrangementet blev imødeset med spænding - og betænkelighed. Ville der komme nogen? Eller ville der melde sig så mange, så vi ikke kunne være på Strandtangen? Der meldte sig 120. Flot, når der skulle være plads til alle, også til Nostalgias 12 mands orkester, og til en kortere optræden af Skive Musikskoles pigekor med 16 medlemmer. Kl kunne formanden byde velkommen, og efter sangen Velkommen lærkelil blev der serveret varmrøget laks. Igen gav formanden sig selv ordet og berettede om tiden op til foreningens stiftelse. Der viste sig i forsamlingen at være en snes personer, som havde været med på stiftelsesaftenen i Kulturcenter Limfjord for præcis 5 år siden. Man mindedes også de hektiske dage op til åbningen af hospice, nemlig ved at synge sangen Solskinsdage i maj, skrevet af sygeplejerske Hanne Drejer og først sunget af personalet ved indvielsen. Efter hovedretten, langtidsstegt kalvesteg med alt hvad dertil hører, overtog Martin styringen, og han kunne straks byde velkommen til et fornemt indslag. Skive Musikskoles Børnekor under ledelse af Jette Holm Eriksen fremførte den nye hospicesang Du er her, her i mit hjerte, med tekst og musik af musikskolelærer Lars Folmer, og med Inge Line Kuhr Brasen som solist. Det var så flot, så nogle fik tårer i øjnene. Et prompte forslag fra hospicechefen om at lade den indspille på CD blev vel modtaget, så vi håber, at den smukke sang en dag kan blive tilgængelig for flere. Fra venstre ses her tandlæge Arne Madsen, hospicechef Birte Markfoged, Kirsten Laustsen, bestyrelsesmedlem Lis Kaastrup Jensen, Svend der holder tale, og ved nabobordet frivilligkoordinator Lotte Brøndum. 2

3 Urpremiere på den nye hospicesang med solist Inge Line Kuhr Brasen og pigekorets øvrige 15 sangere. Ved tangenterne sangens forfatter og komponist Lars Folmer. Kordirigent Jette Holm Eriksen ses yderst til højre. Lars Folmer introducerer sin hospicesang. Læge Klaus Darling holdt festtalen. Kloge ord og muntre indslag i en skøn blanding. Han mindedes Jens Anton Dahlgaards ord fra indvielsen om huset, der ikke ville dø og så endte som hospice. Arbejde og en masse bøvl havde det kostet. Bøvl er godt, påstod manden overraskende, vi skal have mere bøvl, selv om det egentlig ikke er noget for jyder med deres indbyggede kontinentale besindighed. Godt at nogen ville påtage sig det bøvl, som førte frem til, at byen og egnen fik et fornemt HospiceLimfjord. Solist Inge Line Kuhr Brasen ved mikrofonen. Bøvl er godt, sagde læge Klaus Darling i en festlig festtale. 3

4 Borgmester Flemming Eskildsen holder tale. Hospicechef Birte Markfoged taler. Formand for hospicebestyrelsen, Martin Bach-Vilhelmsen, afsluttede talerækken med muntre bemærkninger. Så gik borgmesteren i baren midt i lokalet, ikke for at få sig en sjus, men han mente, at han befandt sig bedre der end på en talerstol. Borgmesteren holdt en smuk tale med lykønskninger til foreningen og til det hospice, som han havde hørt så meget godt om. En stolthed for byen og for hele Nordvestjylland. Hospicechef Birte Markfoged talte smukt om jubilaren og udtrykte, at støtteforeningen i sin 5-årige eksistens havde udrettet mere, end de fleste når på både 10 og 15 år, nemlig et hospice for længst sat i drift. Der var tale om ildsjæle, som brændte for sagen og førte den frem på rette tidspunkt. Endvidere har støtteforeningen udvist stor forandringsparathed, fra en forening der arbejdede på at få et hospice op at stå, til en forening der virker som en værdifuld støtte for et hospice i drift. Det var ingen selvfølge, at den omstilling skulle lykkes. Birte roste det gode samarbejde mellem hende og de to formænd, Martin for hospicebestyrelsen og Svend for støtteforeningen, eller som det åbenbart hedder i en snæver kreds på hospice, samarbejdet med hendes to gamle mænd. Indrømmet, det må kaldes en retvisende betegnelse. Martin sluttede talerækken med en stor til lykke fra hospicebestyrelsen til støtteforeningens jubilæum, og lidt overraskende betegnede Martin støtteforeningens bestyrelse som den vigtigste af de to, fordi den opsamler landsdelens og især det lokale engagement og udtrykker den folkelige opbakning, som er så vigtig for HospiceLimfjords tilhørsforhold i egn og folk. Der blev sagt så meget godt, så mere udførlige referater af talerne kunne være tillokkende, men pladsen i bladet er begrænset. Så vi slutter referaterne her og nævner, at det blev kaffetid. Kaffe og te med lagkager, alle med de obligatoriske fem lys, fordelt på alle borde. Festligt. Og straks efter kaffen underholdt provst Boye Bruhn med oplæsning af en morsom fortælling af Finn Søeborg. Som den tredje i rækken overtog næstformand i bestyrelsen, Inge Lise Lyse, styringen med blandt andet den opgave at afslutte aftenen med en stor tak og uddeling af blomsterbuketter til de mange medvirkende. 4

5 Giatet dipis dolor Fotos Niels Chr. Jensen Tekst Svend Laustsen Her takker Inge Lise Lyse med en buket provst Boye Bruhn for oplæsning. Tak for en rigtig dejlig aften! blev så den replik, der hørtes hyppigst, da aftenen sluttede kl. halv ti, og det var tid at sige godnat. Og en rigtig god replik lod sig høre flere gange, nemlig: Det var som om den gode stemning, der altid råder på hospice, var taget med ned til Strandtangen i aften. Tak for i aften, siger bestyrelsen! Siddende fra venstre: Ingrid Thomsen, Birte Markfoged, Svend Laustsen, Inge Lise Lyse og Bente Dahl. Stående bagved: Erik Bech Hansen, Henning Hansen, Martin Bach-Vilhelmsen, Margit Jørgensen, Jens Fisker og Niels Chr. Jensen. Anna Lise Jensen og Lis Kaastrup Jensen var desværre ikke til stede, da billedet blev taget. 5

6 Meddelelser og små-nyt Påskegave Den sidste hverdag før påske i år kunne man opleve, at sekretæren på HospiceLimfjord nær var faldet ned af stolen. Da hun åbnede morgenposten, var der i et brev en check på kr. Nullerne blev talt efter en del gange. Den venlige giver var en for HospiceLimfjord ukendt person, som i sit testamente havde betænkt hospice med en milliondonation, som frit kunne anvendes til hjælpemidler til patienterne, til indkøb af inventar eller efter ønske til forskønnelse af omgivelserne. Giveren viste sig at være en pensioneret sygeplejerske fra Vinderup egnen, som nu var død og ikke efterlod sig nogen børn. Hospicechefen fortæller, at det giver stor glæde, når nogen betænker hospice på denne måde. Det giver hospice mulighed for aktuelt at indfri et ønske om at forbedre mulighederne for patienternes adgang til haven og til at udvide spisestuen med en mindre tilbygning. Ny mand i hospicebestyrelsen Som nævnt i sidste nyhedsbrev udpeges medlemmer af hospicebestyrelsen for en periode af 4 år. Ved udpegningen til april i år blev det for de fleste genvalg, kun et enkelt nyvalg, idet Anna Lise Vestergard trådte ud og blev erstattet af praktiserende læge i Roslev Anders Luckow. Tillige fratrådte Henning Hansen, som i de seneste par år har været observatør i bestyrelsen. Hospicebestyrelsen har nu følgende sammensætning: Formand Martin Bach-Vilhelmsen, næstformand Olav Nørgaard, Boye Bruhn, Laila Munk Sørensen, Inge Kirkeby, Annie Mejdahl, Anders Luckow, Lotte Brøndum, Svend Laustsen samt hospicechef Birte Markfoged. Martin suppleant til HFD s bestyrelse Ved årets generalforsamling blev der rift om ledigblevne pladser i Hospice Forum Danmarks bestyrelse. På forhånd havde HFD s bestyrelse opfordret Martin Bach- Vilhelmsen til at stille op. Men for at vinde blandt den halve snes, der stillede op i år, skulle man helst være godt kendt ud over det ganske land. Martins stemmetal slog desværre knap til for en post i bestyrelsen, men suppleant det blev han. Kunst for alle Efter en pause i 2009 løb den stor kunstudstilling i år af stabelen den marts. Igen i år stillede støtteforeningen op med en bod ved indgangen til udstillingen, hvor vagthavende medlemmer af bestyrelsen fik kontakt med en masse af de besøgende, som de fortalte om hospicetanken og om HospiceLimfjord. Nye medlemskaber blev også tegnet ved den lejlighed. Desuden deltog flere af foreningens medlemmer i arbejdet med opstilling og nedtagning af de mange skillevægge for udstillerne, og for den indsats fik HospiceLimfjord af udstillingens arrangører, Albaniens Venner, overrakt en del af overskuddet, nemlig en check på kr., en gavecheck til indkøb af kunst på kr., 3 malerier og et smukt glasfad. Udstilling i Sct. Mathias Centret i Viborg På den travle indkøbsdag, dagen før Skærtorsdag, den 31. marts, afholdt foreningen en særdeles velbesøgt udstilling i Sct. Mathias Centret i Viborg. Lokale medlemmer af foreningen suppleret med medlemmer af bestyrelsen fik en god hospicesnak med mange mennesker. 6

7 Det skal nævnes, at bestyrelsen gerne støtter lignende arrangementer i andre byer i området, men det lader sig bedst arrangere, såfremt lokale medlemmer af foreningen medvirker. Frivillighedsdag på Rådhustorvet i Skive Lørdag den 28. august havde støtteforeningen, i lighed med 25 andre lokale foreninger, en stand på torvet ved det gamle rådhus i Skive, hvor der igen kunne oplyses om hospicetanken og HospiceLimfjord. Generalforsamling 2011 Datoen ligger fast. Støtteforeningens generalforsamling 2011 vil blive afholdt det sædvanlige sted, på Aktivitetscentret Ny Skivehus, mandag aften den 28. februar. Hospice Forum Danmarks formand, Tove Videbæk, har givet tilsagn om at komme og tale om aktuelle emner for hospice. Indkaldelse udsendes primo februar. Eventuelle forslag til optagelse på dagsordenen skal, i henhold til vedtægterne, være formanden i hænde senest den 10. januar, mens andre forslag til behandling kan tilstilles formanden indtil en uge før generalforsamlingen. Fradrag på selvangivelsen for gaver til Støtteforeningen Støtteforeningen er nu, gennem sit medlemskab af Hospice Forum Danmark, blevet godkendt af SKAT som modtager af gavebeløb fra private på minimum 500 kr. og op til maksimum kr. under den ordning, at gavebeløb automatisk fratrækkes på giverens selvangivelse, blot giverens navn og CPR nummer opgives til foreningens kasserer. Dog gælder det, at de første 500 kr., som gives under denne ordning, ikke er skattefri. Bemærk at ordningen er gældende allerede fra indeværende år, at ægtepar hver kan fradrage sine gaver, og at gavegivere ikke selv skal anføre gavebeløbet på selvangivelsen. Gavebeløb indsættes på foreningens konto i Sparbank Vest, reg. 8500, konto , og alt hvad der indbetales under denne ordning kommer HospiceLimfjord til gode. I har bare været fantastiske Kære personale på HospiceLimfjord! Vi vil gerne sige jer tusind tak for en fantastisk tid hos jer under Johns sygdom og død. Det var selvfølgelig også en meget hård og bevægende periode, når man er bevidst om, at Johns død er nært forestående. Vi kunne ikke have ønsket os bedre vilkår end dem I gav os. Det var godt at komme til et sted, hvor der blev taget hånd om John, først og fremmest, men så sandelig også om os som familie. I har bare været så fantastiske. Professionelle, omsorgsfulde, medlevende og indlevende. Det fortjener I megen ros for. Vi har ikke én gang følt os tilovers i de seks uger, John var hos jer. Tak for det! Kærlig hilsen Morten, Kasper og Merete Christensen.

8 Dame Cicely Saunders Grundlægger af den moderne hospicefilosofi En af anden verdenskrigs millioner af flygtninge, den unge polske jøde David Tasma, var havnet på St. Thomas hospitalet i London. Han var undsluppet Warszawas ghettoer, havde en tid ernæret sig som tjener, men blev ramt af kræft og lå nu for døden. Han blev plaget af stærke smerter, og i sin håbløse tilstand følte han, at livet for ham aldrig havde haft nogen mening. Det ændrede sig imidlertid, da han på hospitalet mødte den 29-årige frøken Cicely Saunders. Pigen Cicely blev født som den ældste af 3 søskende i juni 1918, og hun voksede op i en forstad til London. Som ung blev hun lang og ranglet og følte sig aparte, og hun var uden mange venner. Mod sin vilje satte hendes ret velhavende forældre hende til at læse politik, filosofi og økonomi på St. Anne s College under Oxford University. Efter krigsudbruddet 1939 trodsede hun sine forældre og meldte sig til uddannelse som sygeplejerske på Nightingale skolen under St. Thomas hospitalet i London. Hun gennemførte uddannelsen, men en rygskade tvang hende til at skifte spor. Tilbage på St. Anne blev hun nu uddannet socialrådgiver, hvorpå hun fik arbejde på St. Thomas hospitalet, et arbejde som mest bestod i at uddele almisser. David og Cicely faldt for hinanden, forelskede sig i hinanden, og trods Davids fortvivlede situation fik de to mange gode stjernestunder sammen ved sengekanten. De talte meget om hans og andre patienters situation, og sammen begyndte de at udvikle tanker om en ny slags hospital, hvor det mere gjaldt om at lindre end om at helbrede. Disse tanker glædede David, som sagde, at hvis hans situation kunne fremme en sådan sag, så havde han, trods sit miserable liv, ikke levet forgæves. Deres samvær varede kun kort, idet David døde i 1948, 40 år gammel. Han efterlod imidlertid et udtryk, som fik stor betydning for Cicely: I only want, what is in your mind and in your heart. Eller oversat: Jeg ønsker kun det, du har i dine tanker og i dit hjerte. Den unge Cicely Saunders blev uddannet sygeplejerske. Foto lånt fra St. Christopher s Hospice, London 8

9 Dame Cicely Sounders på sit kontor på St. Christopher s Hospice. Cicely tog da arbejde på St. Lukas hjem for fattige døende i London. Her indså hun, at hvis de tanker, hun havde delt med David, nogensinde skulle komme videre, måtte hun uddanne sig til læge. Uddannelsen som læge med speciale i smertelindring gjorde hun færdig i Herpå var hun 7 år på den katolske St. Joseph s Hospice i London, hvor hun især arbejdede på at lindre smerter for de døende. Igen blev hun forelsket i en patient, igen i en polak. Han hed Antoni Michniewicz. Han døde imidlertid 1960, men fra de mange og lange samtaler, de førte med hinanden, lærte Cicely sig en ny lektie: Når kroppen svækkes, bliver ånden stærkere Der var stadig en lang vej, før Davids og hendes drøm kunne realiseres, men under såvel arbejde som studier fandt hun tid til også at udarbejde sit projekt og til at samle midler til dets gennemførelse. I 1964 udviklede hun det vigtige begreb total smerte hos døende patienter, hvilket omfatter legemlige, sociale, psykologiske, åndelige og eksistentielle smerter, der som en helhed har behov for samlet omsorg. Under sit arbejde forstærkede Cicely sin tro på Gud, og hun fandt især trøst og styrke i salmistens ord, Salme 37: Overgiv din vej til Herren, stol på ham, så griber han ind. Og det lykkedes! Endelig efter 19 års hårdt arbejde kunne hun i 1967 åbne sit nye hjem, St. Christopher s Hospice i London, et hospice som fra første færd til den dag i dag regnes for det førende i verden. Foto St. Christopher s Hospice, London Vigtigt var det, at det efter Cicelys anvisninger blev godt indrettet til sit formål, og endnu vigtigere, at det, takket være hende, blev et arnested for en moderne hospicebevægelse, som fik stor gennemslagskraft derved, at den samlede omsorg for de døende og deres pårørende, uddannelse af personale og palliativ forskning på et og samme sted. St. Christopher s Hospice har 48 sengepladser med ca indlæggelser om året, og desuden har det til enhver tid kontakt med omkring 850 patienter ude i hjemmene under den ordning, der kaldes hjemmeho- 9

10 spice. Hvert år uddannes tusinder af personale fra andre hospicer. Der er omkring 300 ansatte på hospice, og de støttes af en skare på 600 frivillige. Der var i sandhed tale om en stor bedrift, hvilket blev påskønnet blandt andet derved, at Cicely Saunders i 1979 blev adlet som Dame of the British Empire, og Dame Cicely og hendes hospice har siden da modtaget talrige andre æresbevisninger, herunder verdens største humanitære pris, Conrad Hilton Prisen, til en værdi af en million dollar. Dame Cicely døde på sit eget hospice i juli Hendes indsats har ændret den vestlige verdens syn på døden, fra at være et tabu emne til at blive en lige så naturlig sag, som det at blive født. For hende var den gode død, i rolige omgivelser og uden unødige smerter, en livsbekræftende begivenhed. I Danmark var man længe om at tage hospicefilosofien til sig. Mange afviste den med foragt og talte om dødshospitaler. Men heldigvis trodsede Skt. Lukas Stiftelsen i Hellerup modstanden og åbnede i 1992 landets første hospice. I de senere år er der ret kommet gang i udviklingen, så der snart vil være 17 hospicer i drift, fordelt over hele landet, og med i alt 208 pladser. Og det stopper næppe her, idet flere grupper arbejder med yderligere hospiceplaner. Svend Laustsen De principper og holdninger, der ligger til grund for den lindrende indsats på hospice blev, som omtalt, udarbejdet af Cicely Saunders i hendes hospicefilosofi. På dansk er hospicefilosofien på Hospice Forums hjemmeside gengivet som følger: At skabe rammer, der giver de bedst mulige forudsætninger for livskvalitet og selvværd og en værdig død. At yde en palliativ indsats som omsorg, pleje, smertelindring og sjælesorg for uhelbredeligt syge mennesker med en fremadskridende, dødelig sygdom, hvor kurativ (dvs. helbredende) behandling er opgivet. At omsorg og pleje kan bidrage til at gøre menneskets sidste tid til en positiv del af livsforløbet, så den døende og dennes pårørende oplever en helhedsorienteret indsats, præget af åbenhed, betingelsesløs accept og bekræftelse af den syges værdi som menneske. At yde støtte, vejledning og sjælesorg til den døendes pårørende før og efter tabet. At hele indsatsen tilrettelægges under hensyntagen til individuelle behov og ønsker, idet alle opgaver løses i et tæt samarbejde med den syge og dennes pårørende. De der har adgang til årsrapporten 2009, kan på side 9 læse en udførlig redegørelse om holdninger og værdigrundlag for HospiceLimfjord. Man vil se, at alt dette hviler på den hospicefilosofi, som ihærdigt blev skabt af Cicely Saunders. 10

11 Arven fra Krista Et hårdt liv, en stærk vilje og en arv til hospice. Krista blev født 1931 på en ejendom ved Vendal bakke i Lihme sogn. Stærk var hun ikke, men måtte efter sin konfirmation ud at tjene og udføre karlearbejde på gårdene, hvilket skadede hendes svage krop. Som 18-årig blev hun gift med murer Christian Langbo Pedersen. Ved en meget svær fødsel fik de en søn, som imidlertid døde få dage senere. Da de ikke fik flere børn, gik Krista igen i gang med arbejdet. Hun hakkede roer og tog kartofler op. Hun serverede i slyngelstuen på Vinderup Hotel. Hun passede kvinder i barselsseng og meget mere, selv om både hænder og hofter smertede. Så skete katastrofen. Under et reparationsarbejde på Rydhave Slot gik den elevator, som skulle bringe Christian op ad slotsmuren i stykker, og han styrtede 10 meter ned og blev ilde tilredt. Da Krista kom til stede fik hun et chok. Hun kørte med i ambulancen til sygehuset. Manden døde, inden de nåede frem. Krista blev helt slået ud. Efter begravelsen ville hun slet ikke væk fra kirkegården. Uden hjælp kom hun aldrig over det. Hjælpen fik hun først på sygehuset i Holstebro, senere under langvarige ophold og barske oplevelser på Statshospitalet i Viborg. Men en dag kom hun hjem til Lihme igen. Men ak! Hun blev udstødt i sognet. Jeg var så forhadt, fordi jeg havde været på Statshospitalet, har hun senere selv sagt. Men hun skulle jo klare sig. Hun fik udbetalt en erstatning efter mandens ulykke, og for noget af den købte hun sig et beskedent hus i Lihme by, hvor hun levede til sin død og ernærede sig med en masse løse jobs. Hun var ikke den, der ville sidde på samfundet, som hun selv udtrykte det. Sparsommelighed var en særlig dyd hos Krista. Så meget sparede hun, at hun for nogle år siden kunne skænke nye, smukke låger til kirkegården i Lihme. Og da hun i juni måned i år døde efterlod hun sig et gældfrit hus og en pæn sum penge. For godt og vel 4 år siden inviterede Krista Martin Bach-Vilhelmsen og undertegnede til formiddagskaffe i huset i Lihme for at fortælle os, at hun ville lade udfærdige et testamente, således at alt hvad hun efterlod sig skulle gå til det hospice, som da var under etablering i Skive. Det blev en særdeles hyggelig og mindeværdig formiddag, som vi tit tænker tilbage på. Siden har vi truffet Krista i dagene op til indvielsen, da HospiceLimfjord holdt åbent hus. Hun blev meget begejstret, da vi viste hende rundt i bygningen. Krista døde den 10. juni i år. Den begunstigede i hendes testamente er støtteforeningen, som nu gennem advokat og ejendomsmægler får alt gjort op og huset solgt. Når det er sket, regner vi med, at der bliver omkring en halv million tilbage, hvilket beløb vil overgå som en kærkommen støtte til HospiceLimfjord. En stor tak til Krista og æret være hendes minde. Svend Laustsen Krista Pedersen. Foto Casper Jacobsen, Skive Folkeblad

12 Støtteforeningen for HospiceLimfjord s bestyrelse : Formand Svend Laustsen, Rønbjergparken 18, 7800 Skive. Tlf Næstformand Inge Lise Lyse, Fjordbjerg Ager 7, 7840 Højslev. Tlf Kasserer Niels Chr. Jensen, Kirkevej 63, 7800 Skive, Tlf Sekretær Margit Jørgensen, Ladehøjvej 7, 8831 Løgstrup. Tlf Bente Dahl Kristensen, Lundøvej 174, 7840 Højslev. Tlf Lis Kaastrup Jensen, Tværgade 9, Jebjerg, 7870 Roslev. Tlf Ingrid H. Thomsen, Violvej 323, 7800 Skive. Tlf Anna Lise Jensen, Lærkevej 11, Balling, 7860 Spøttrup. Tlf Jens Fisker, Åparken 34, 9620 Aalestrup. Tlf Suppleant Henning Hansen, Hemmersvej 46, 7800 Skive.Tlf Suppleant Erik Bech Hansen, Blichersvej 32, 7800 Skive. Tlf Som observatører: Formand for bestyrelsen for HospiceLimfjord Martin Bach-Vilhelmsen, Egerishave 3, 7800 Skive. Tlf og Hospicechef Birte Markfoged, Kompagnigade 11, 7800 Skive. Tlf Kontaktpersoner i kommuner uden for Skive: Viborg Rita Sørensen, Heimdalsvej 8, 8800 Viborg. Tlf Rigmor Bjerg, Ahornvej 5, 8800 Viborg. Tlf Annie Mejdahl, Røddingvej 2 D, 8800 Viborg. Tlf Herning Astrid Madsen, Jeppe Aakjærsvej 5, 7400 Herning. Tlf Inger Marie Svindt, Viborgvej 64, 7400 Herning. Tlf Martha Troelsen, Rosenvænget 12, 7490 Aulum. Tlf Mie Jørgensen, Parkvej 3, 7490 Aulum. Tlf Aase Mikkelsen, Havrevej 1, 7490 Aulum. Tlf Aase Møller, Emil Reesens Vej 3, 7400 Herning. Tlf Holstebro Karen Margrethe Stevn, Parkvej 196, 7500 Holstebro. Tlf Lene Uhrenholdt, Kokborgvej 7, 7830 Vinderup. Tlf Børge Holdgaard, Særkærparken 77, 7500 Holstebro. Tlf Ingrid Bek Andersen, Klintevej 1, 7500 Holstebro. Tlf Struer Fred Ege Andreasen, Fuglebakken 12, 7600 Struer. Tlf Lene Bock Sørensen, Gimsinghoved 18, 7600 Struer. Tlf Jette Yde, Højgaardsparken 100, 7560 Hjerm. Tlf Morsø Inge M. Gross, Kirkebyen 5, Solbjerg, 7950 Erslev. Tlf Vesthimmerland Jens Fisker, Åparken 34, 9620 Aalestrup. Tlf HospiceLimfjord Hospicechef Birte Markfoged Kompagnigade Skive Tlf.: / Redaktion: Layout: Tryk: Martin Bach-Vilhelmsen og Svend Laustsen Graphicmaster v. Leif Reinholdt Mogensen Arco Grafisk A/S oplag stk. 12

NYHEDSBREV. En snefattig vinter 2012 Foto Niels Chr. Jensen

NYHEDSBREV. En snefattig vinter 2012 Foto Niels Chr. Jensen NYHEDSBREV Støtteforeningen for Hospice Limfjord Skive Nr. 10 april 2012 En snefattig vinter 2012 Foto Niels Chr. Jensen Vi støtter hospicetanken og Hospice Limfjord Generalforsamling 2012 Årets generalforsamling

Læs mere

NYHEDSBREV Foto Niels Chr. Jensen

NYHEDSBREV Foto Niels Chr. Jensen NYHEDSBREV Støtteforeningen for Hospice Limfjord Skive Nr. 12 oktober 2013 Foto Niels Chr. Jensen Vi støtter hospicetanken og Hospice Limfjord SANSER I SPIL Meddelelser og små-nyt Hospice Limfjord er beliggende

Læs mere

NYHEDSBREV. Et kig ind i det flotte nye fællesrum.

NYHEDSBREV. Et kig ind i det flotte nye fællesrum. NYHEDSBREV Støtteforeningen for Hospice Limfjord Skive Nr. 9 oktober 2011 Et kig ind i det flotte nye fællesrum. Vi støtter hospicetanken og Hospice Limfjord Arven fra Krista Sådan hed en af de beretninger,

Læs mere

SVANEVIG HOSPICE. Årsskrift

SVANEVIG HOSPICE. Årsskrift SVANEVIG HOSPICE Årsskrift 2010 2 Indholdsfortegnelse 3 Indvielse og det første år Af Birgitte Andersen, bestyrelsesformand Den 20. januar 2010 var en meget stor og festlig dag. Svanevig Hospice blev indviet

Læs mere

KamillianerGaardens Hospice

KamillianerGaardens Hospice s Hospice Årsberetning 2014 2 Indhold Redaktion: Anette Agerbæk, Lisbeth Halager og Jette Bjørn Bjørnes Foto: Hanne og Poul Klingberg Korrektur: Charlotte Bjørnes Grafisk opsætning: Kim Winge Dagen Tryk:

Læs mere

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning!

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning! Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde Udsigt mod vest - Bestyrelsen for Hospice Sjælland Støtteforening 2007/08 Poul H. Jensen, Gadstrup (formand), tlf. 46 19 04 75 * Thomas Thomasen, Kr. Hyllinge

Læs mere

K A M I L L I A N E R G A A R D E N S H O S P I C E Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 0

K A M I L L I A N E R G A A R D E N S H O S P I C E Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 0 K A M I L L I A N E R G A A R D E N S H O S P I C E Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 0 KAMILLIANERGAARDENS HOSPICE PÅ CENTER FOR LINDRENDE BEHANDLING ÅRSBERETNING 2010 Redaktion Hospicechef Anette Agerbæk,

Læs mere

Tappen. Nr. 1 48. årg. Marts 2015. Beboerblad for Tapdrup og Omegn

Tappen. Nr. 1 48. årg. Marts 2015. Beboerblad for Tapdrup og Omegn Tappen Nr. 1 48. årg. Marts 2015 Beboerblad for Tapdrup og Omegn Redaktionen Af Erling Hosbond. Så er forårsudgaven af Tappen lige på trapperne. Vi har resultaterne af tre generalforsamlinger, hvor der

Læs mere

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011 Støtteforeningen for HospiceSønderjylland HospiceNyt/21 11. årgang April 2011 Foto: Jette Carstensen Velkommen til HospiceNyt HospiceNyt handler denne gang blandt andet om udbygningen af HospiceSønderjylland,

Læs mere

KAMILLIANERGAARDENS HOSPICE

KAMILLIANERGAARDENS HOSPICE KAMILLIANERGAARDENS HOSPICE ÅRSBERETNING 2013 2 3 4 Copyright: KamillianerGaardens Hospice Redaktion: Anette Agerbæk, Lisbeth Halager og Jette Bjørn Bjørnes Foto: Hanne og Poul Klingberg Korrektur: Charlotte

Læs mere

Nummer 59 16. årgang April 2013

Nummer 59 16. årgang April 2013 Nummer 59 16. årgang April 2013 Modtager af dette blads rose Damer til VIF gymnastik Børnehjørnet til fastelavnsgudstjeneste Der var mange flotte udklædninger til skolens fastelavnsarrangement Ophængte

Læs mere

KAMILLIANERGAARDENS HOSPICE

KAMILLIANERGAARDENS HOSPICE KAMILLIANERGAARDENS HOSPICE ÅRSBERETNING 2012 2 Copyright: Kamillianergaardens Hospice Redaktion: Anette Agerbæk, Lisbeth Halager og Jette Bjørn Bjørnes Foto: Hanne og Poul Klingberg Korrektur: Charlotte

Læs mere

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m.

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Tjeles Venner 22. årgang nr. 3 maj 2015 Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Foto: Susan Tjeles Venner Tjeles Venners bestyrelse Formand... Lars

Læs mere

Års møde 11. marts 2014.

Års møde 11. marts 2014. Års møde 11. marts 2014. Så sidder vi her igen. Velkommen til jer alle. At der allerede er gået et år, har jeg svært ved at tro på, men kalenderen fortæller mig jo noget andet og siger jo sandheden, at

Læs mere

LHC-nyt. 21. årgang Juni 2004 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 21. årgang Juni 2004 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 21. årgang Juni 2004 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Bestyrelsens beretning for 2003/04... 3 Referat af generalforsamling... 7 Nordisk konference om HC 17.-18.

Læs mere

Støtteforeningen for Hospice Sydfyn

Støtteforeningen for Hospice Sydfyn Støtteforeningen for Hospice Sydfyn NYHEDSBREV NR 5 Oktober 2013 Hospice Sydfyn 1 år - og der er allerede kommet en tilbygning Tanker fra pedellens kontor. År 1. af Pedel Thomas Mauritzen 1/8 2012 blev

Læs mere

Læs om : Lån et kamera

Læs om : Lån et kamera Nummer 51 14. årgang April 2011 Billedfremstilling Lederpris Fastelavn Musikpædagog Café Kyndelmisse Kære Victor Udvekslingsstudent Studietur til Australien Blicheregnens Museum Se girokort til frivillig

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

ÅRBOG 2007. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

ÅRBOG 2007. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION NR. 6 - SEPTEMBER 2007 - et hav af opgaver ÅRBOG 2007 INDENLANDSK SØMANDSMISSION årsberetninger. regnskab. hovedbestyrelse. sekretariat. sømandsmissionærer. fritidsmedarbejdere. sømandshjem. broderkredsen

Læs mere

Nummer 60 16. årgang Juli 2013

Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Så er Byparken åben for alle! (side 22) Udsigten fra Vinderslevvej 37 den 25. maj (side 28) De nye medarbejdere ved Vinderslev Kirke (side 13) Initiativtageren til Byparken

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

Bæverne på Hjerl hede

Bæverne på Hjerl hede 68. UDGAVE Februar 2015 Lokalbladet for Estvad og Rønbjerg sogne Læs bl.a. om: Udvikling og forskønnelse Film- og læseklubber Generalforsamlinger Og meget mere Bæverne på Hjerl hede SIDE 2 RØNBJERG-XPRESSEN

Læs mere

KORT NYT Af Karsten Dam

KORT NYT Af Karsten Dam -i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp 2.2010 1 KORT NYT Af Karsten Dam 2 Som nævnt i sidste nummer har vi haft flere repræsentanter i Uganda denne sommer. Vores bestyrelsesmedlem Birgitte Bech beretter

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. Hospice Sjælland

ÅRSRAPPORT 2008. Hospice Sjælland ÅRSRAPPORT 2008 Hospice Sjælland Årsrapport 2008 Hospice Sjælland Tønsbergvej 61 4000 Roskilde 2. udgave - 1. oplag 2009 Oplag: 600 stk. Layout og produktion: Roskilde Mediecenter Tryk: Print Partner Trykt

Læs mere

LHC-nyt. 24. årgang September 2007 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 24. årgang September 2007 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 24. årgang September 2007 Nr. 3 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Formanden har ordet... 3 Det barn jeg bærer, har risiko for HC; hvad skal jer gøre?... 4 Ægtefælledag

Læs mere

netværksbladet Søgen efter en fars kærlighed Til kristne kvinder i Skandinavien KRIS - hjælper mennesker ud af traumer fra overgreb

netværksbladet Søgen efter en fars kærlighed Til kristne kvinder i Skandinavien KRIS - hjælper mennesker ud af traumer fra overgreb netværksbladet Nr. 2, maj 2013 Til kristne kvinder i Skandinavien KRIS - hjælper mennesker ud af traumer fra overgreb Billedkunstner Jette Lieberkind Formidler Gud gennem sanserne Kathrine Brøndsted Fra

Læs mere

LHC-nyt. 25. årgang December 2008 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 4/08

LHC-nyt. 25. årgang December 2008 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 4/08 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 25. årgang December 2008 Nr. 4 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 4/08 1 Indhold Formanden har ordet... 3 ACR16: Den nye medicin til behandling af HC... 4 HC-forsknings

Læs mere

En forstander i skudlinjen

En forstander i skudlinjen En forstander i skudlinjen Bostedet ELLENGÅRDEN 25 ÅR Bostedet ELLENGÅRDEN Bostedet Ellengården ligger i det nordlige Aarhus og tilbyder midlertidigt ophold til familier med børn under 18 år, som ikke

Læs mere

Jeg tænker meget over livet idag

Jeg tænker meget over livet idag Leverforeningen Nr. 2 Maj 2015 Jeg tænker meget over livet idag Martin A. Andersen, 23 GENERALFORSAMLING NY KAMPAGNE SOLBESKYTTELSE SOMMERTUR E-MAILS 2 LEDER Nyd solen med omtanke Af Lone McColaugh, landsformand

Læs mere

GNIST. [side 7] CO2 neutral transport [side 7] 200 børn til skolesport [side 8] Bærbar dokumentation [side 12] Tarok - grib drømmen

GNIST. [side 7] CO2 neutral transport [side 7] 200 børn til skolesport [side 8] Bærbar dokumentation [side 12] Tarok - grib drømmen GNIST Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 2 maj 2013 ] [side 7] CO2 neutral transport [side 7] 200 børn til skolesport [side 8] Bærbar dokumentation [side 12] Tarok - grib drømmen GNIST [ leder ] Indhold

Læs mere