NYHEDSBREV. Hjælp os med at sælge Kristas hus! Festlige indtryk fra jubilæumsfesten. Se side 2. Kåsvej 11, Lihme. Se side 11.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV. Hjælp os med at sælge Kristas hus! Festlige indtryk fra jubilæumsfesten. Se side 2. Kåsvej 11, Lihme. Se side 11."

Transkript

1 NYHEDSBREV Støtteforeningen for HospiceLimfjord Skive Nr. 7 oktober 2010 Festlige indtryk fra jubilæumsfesten. Se side 2 Hjælp os med at sælge Kristas hus! Kåsvej 11, Lihme Se side 11. Vi støtter hospicetanken og HospiceLimfjord

2 Støtteforeningens 5 års jubilæumsfest Det 12-mand store orkester under ledelse af Otto Lindum spillede for os hele aftenen, blandt andet hyggelig taffelmusik under middagen, som deres storstilede gave til støtteforeningen. Arrangementet blev imødeset med spænding - og betænkelighed. Ville der komme nogen? Eller ville der melde sig så mange, så vi ikke kunne være på Strandtangen? Der meldte sig 120. Flot, når der skulle være plads til alle, også til Nostalgias 12 mands orkester, og til en kortere optræden af Skive Musikskoles pigekor med 16 medlemmer. Kl kunne formanden byde velkommen, og efter sangen Velkommen lærkelil blev der serveret varmrøget laks. Igen gav formanden sig selv ordet og berettede om tiden op til foreningens stiftelse. Der viste sig i forsamlingen at være en snes personer, som havde været med på stiftelsesaftenen i Kulturcenter Limfjord for præcis 5 år siden. Man mindedes også de hektiske dage op til åbningen af hospice, nemlig ved at synge sangen Solskinsdage i maj, skrevet af sygeplejerske Hanne Drejer og først sunget af personalet ved indvielsen. Efter hovedretten, langtidsstegt kalvesteg med alt hvad dertil hører, overtog Martin styringen, og han kunne straks byde velkommen til et fornemt indslag. Skive Musikskoles Børnekor under ledelse af Jette Holm Eriksen fremførte den nye hospicesang Du er her, her i mit hjerte, med tekst og musik af musikskolelærer Lars Folmer, og med Inge Line Kuhr Brasen som solist. Det var så flot, så nogle fik tårer i øjnene. Et prompte forslag fra hospicechefen om at lade den indspille på CD blev vel modtaget, så vi håber, at den smukke sang en dag kan blive tilgængelig for flere. Fra venstre ses her tandlæge Arne Madsen, hospicechef Birte Markfoged, Kirsten Laustsen, bestyrelsesmedlem Lis Kaastrup Jensen, Svend der holder tale, og ved nabobordet frivilligkoordinator Lotte Brøndum. 2

3 Urpremiere på den nye hospicesang med solist Inge Line Kuhr Brasen og pigekorets øvrige 15 sangere. Ved tangenterne sangens forfatter og komponist Lars Folmer. Kordirigent Jette Holm Eriksen ses yderst til højre. Lars Folmer introducerer sin hospicesang. Læge Klaus Darling holdt festtalen. Kloge ord og muntre indslag i en skøn blanding. Han mindedes Jens Anton Dahlgaards ord fra indvielsen om huset, der ikke ville dø og så endte som hospice. Arbejde og en masse bøvl havde det kostet. Bøvl er godt, påstod manden overraskende, vi skal have mere bøvl, selv om det egentlig ikke er noget for jyder med deres indbyggede kontinentale besindighed. Godt at nogen ville påtage sig det bøvl, som førte frem til, at byen og egnen fik et fornemt HospiceLimfjord. Solist Inge Line Kuhr Brasen ved mikrofonen. Bøvl er godt, sagde læge Klaus Darling i en festlig festtale. 3

4 Borgmester Flemming Eskildsen holder tale. Hospicechef Birte Markfoged taler. Formand for hospicebestyrelsen, Martin Bach-Vilhelmsen, afsluttede talerækken med muntre bemærkninger. Så gik borgmesteren i baren midt i lokalet, ikke for at få sig en sjus, men han mente, at han befandt sig bedre der end på en talerstol. Borgmesteren holdt en smuk tale med lykønskninger til foreningen og til det hospice, som han havde hørt så meget godt om. En stolthed for byen og for hele Nordvestjylland. Hospicechef Birte Markfoged talte smukt om jubilaren og udtrykte, at støtteforeningen i sin 5-årige eksistens havde udrettet mere, end de fleste når på både 10 og 15 år, nemlig et hospice for længst sat i drift. Der var tale om ildsjæle, som brændte for sagen og førte den frem på rette tidspunkt. Endvidere har støtteforeningen udvist stor forandringsparathed, fra en forening der arbejdede på at få et hospice op at stå, til en forening der virker som en værdifuld støtte for et hospice i drift. Det var ingen selvfølge, at den omstilling skulle lykkes. Birte roste det gode samarbejde mellem hende og de to formænd, Martin for hospicebestyrelsen og Svend for støtteforeningen, eller som det åbenbart hedder i en snæver kreds på hospice, samarbejdet med hendes to gamle mænd. Indrømmet, det må kaldes en retvisende betegnelse. Martin sluttede talerækken med en stor til lykke fra hospicebestyrelsen til støtteforeningens jubilæum, og lidt overraskende betegnede Martin støtteforeningens bestyrelse som den vigtigste af de to, fordi den opsamler landsdelens og især det lokale engagement og udtrykker den folkelige opbakning, som er så vigtig for HospiceLimfjords tilhørsforhold i egn og folk. Der blev sagt så meget godt, så mere udførlige referater af talerne kunne være tillokkende, men pladsen i bladet er begrænset. Så vi slutter referaterne her og nævner, at det blev kaffetid. Kaffe og te med lagkager, alle med de obligatoriske fem lys, fordelt på alle borde. Festligt. Og straks efter kaffen underholdt provst Boye Bruhn med oplæsning af en morsom fortælling af Finn Søeborg. Som den tredje i rækken overtog næstformand i bestyrelsen, Inge Lise Lyse, styringen med blandt andet den opgave at afslutte aftenen med en stor tak og uddeling af blomsterbuketter til de mange medvirkende. 4

5 Giatet dipis dolor Fotos Niels Chr. Jensen Tekst Svend Laustsen Her takker Inge Lise Lyse med en buket provst Boye Bruhn for oplæsning. Tak for en rigtig dejlig aften! blev så den replik, der hørtes hyppigst, da aftenen sluttede kl. halv ti, og det var tid at sige godnat. Og en rigtig god replik lod sig høre flere gange, nemlig: Det var som om den gode stemning, der altid råder på hospice, var taget med ned til Strandtangen i aften. Tak for i aften, siger bestyrelsen! Siddende fra venstre: Ingrid Thomsen, Birte Markfoged, Svend Laustsen, Inge Lise Lyse og Bente Dahl. Stående bagved: Erik Bech Hansen, Henning Hansen, Martin Bach-Vilhelmsen, Margit Jørgensen, Jens Fisker og Niels Chr. Jensen. Anna Lise Jensen og Lis Kaastrup Jensen var desværre ikke til stede, da billedet blev taget. 5

6 Meddelelser og små-nyt Påskegave Den sidste hverdag før påske i år kunne man opleve, at sekretæren på HospiceLimfjord nær var faldet ned af stolen. Da hun åbnede morgenposten, var der i et brev en check på kr. Nullerne blev talt efter en del gange. Den venlige giver var en for HospiceLimfjord ukendt person, som i sit testamente havde betænkt hospice med en milliondonation, som frit kunne anvendes til hjælpemidler til patienterne, til indkøb af inventar eller efter ønske til forskønnelse af omgivelserne. Giveren viste sig at være en pensioneret sygeplejerske fra Vinderup egnen, som nu var død og ikke efterlod sig nogen børn. Hospicechefen fortæller, at det giver stor glæde, når nogen betænker hospice på denne måde. Det giver hospice mulighed for aktuelt at indfri et ønske om at forbedre mulighederne for patienternes adgang til haven og til at udvide spisestuen med en mindre tilbygning. Ny mand i hospicebestyrelsen Som nævnt i sidste nyhedsbrev udpeges medlemmer af hospicebestyrelsen for en periode af 4 år. Ved udpegningen til april i år blev det for de fleste genvalg, kun et enkelt nyvalg, idet Anna Lise Vestergard trådte ud og blev erstattet af praktiserende læge i Roslev Anders Luckow. Tillige fratrådte Henning Hansen, som i de seneste par år har været observatør i bestyrelsen. Hospicebestyrelsen har nu følgende sammensætning: Formand Martin Bach-Vilhelmsen, næstformand Olav Nørgaard, Boye Bruhn, Laila Munk Sørensen, Inge Kirkeby, Annie Mejdahl, Anders Luckow, Lotte Brøndum, Svend Laustsen samt hospicechef Birte Markfoged. Martin suppleant til HFD s bestyrelse Ved årets generalforsamling blev der rift om ledigblevne pladser i Hospice Forum Danmarks bestyrelse. På forhånd havde HFD s bestyrelse opfordret Martin Bach- Vilhelmsen til at stille op. Men for at vinde blandt den halve snes, der stillede op i år, skulle man helst være godt kendt ud over det ganske land. Martins stemmetal slog desværre knap til for en post i bestyrelsen, men suppleant det blev han. Kunst for alle Efter en pause i 2009 løb den stor kunstudstilling i år af stabelen den marts. Igen i år stillede støtteforeningen op med en bod ved indgangen til udstillingen, hvor vagthavende medlemmer af bestyrelsen fik kontakt med en masse af de besøgende, som de fortalte om hospicetanken og om HospiceLimfjord. Nye medlemskaber blev også tegnet ved den lejlighed. Desuden deltog flere af foreningens medlemmer i arbejdet med opstilling og nedtagning af de mange skillevægge for udstillerne, og for den indsats fik HospiceLimfjord af udstillingens arrangører, Albaniens Venner, overrakt en del af overskuddet, nemlig en check på kr., en gavecheck til indkøb af kunst på kr., 3 malerier og et smukt glasfad. Udstilling i Sct. Mathias Centret i Viborg På den travle indkøbsdag, dagen før Skærtorsdag, den 31. marts, afholdt foreningen en særdeles velbesøgt udstilling i Sct. Mathias Centret i Viborg. Lokale medlemmer af foreningen suppleret med medlemmer af bestyrelsen fik en god hospicesnak med mange mennesker. 6

7 Det skal nævnes, at bestyrelsen gerne støtter lignende arrangementer i andre byer i området, men det lader sig bedst arrangere, såfremt lokale medlemmer af foreningen medvirker. Frivillighedsdag på Rådhustorvet i Skive Lørdag den 28. august havde støtteforeningen, i lighed med 25 andre lokale foreninger, en stand på torvet ved det gamle rådhus i Skive, hvor der igen kunne oplyses om hospicetanken og HospiceLimfjord. Generalforsamling 2011 Datoen ligger fast. Støtteforeningens generalforsamling 2011 vil blive afholdt det sædvanlige sted, på Aktivitetscentret Ny Skivehus, mandag aften den 28. februar. Hospice Forum Danmarks formand, Tove Videbæk, har givet tilsagn om at komme og tale om aktuelle emner for hospice. Indkaldelse udsendes primo februar. Eventuelle forslag til optagelse på dagsordenen skal, i henhold til vedtægterne, være formanden i hænde senest den 10. januar, mens andre forslag til behandling kan tilstilles formanden indtil en uge før generalforsamlingen. Fradrag på selvangivelsen for gaver til Støtteforeningen Støtteforeningen er nu, gennem sit medlemskab af Hospice Forum Danmark, blevet godkendt af SKAT som modtager af gavebeløb fra private på minimum 500 kr. og op til maksimum kr. under den ordning, at gavebeløb automatisk fratrækkes på giverens selvangivelse, blot giverens navn og CPR nummer opgives til foreningens kasserer. Dog gælder det, at de første 500 kr., som gives under denne ordning, ikke er skattefri. Bemærk at ordningen er gældende allerede fra indeværende år, at ægtepar hver kan fradrage sine gaver, og at gavegivere ikke selv skal anføre gavebeløbet på selvangivelsen. Gavebeløb indsættes på foreningens konto i Sparbank Vest, reg. 8500, konto , og alt hvad der indbetales under denne ordning kommer HospiceLimfjord til gode. I har bare været fantastiske Kære personale på HospiceLimfjord! Vi vil gerne sige jer tusind tak for en fantastisk tid hos jer under Johns sygdom og død. Det var selvfølgelig også en meget hård og bevægende periode, når man er bevidst om, at Johns død er nært forestående. Vi kunne ikke have ønsket os bedre vilkår end dem I gav os. Det var godt at komme til et sted, hvor der blev taget hånd om John, først og fremmest, men så sandelig også om os som familie. I har bare været så fantastiske. Professionelle, omsorgsfulde, medlevende og indlevende. Det fortjener I megen ros for. Vi har ikke én gang følt os tilovers i de seks uger, John var hos jer. Tak for det! Kærlig hilsen Morten, Kasper og Merete Christensen.

8 Dame Cicely Saunders Grundlægger af den moderne hospicefilosofi En af anden verdenskrigs millioner af flygtninge, den unge polske jøde David Tasma, var havnet på St. Thomas hospitalet i London. Han var undsluppet Warszawas ghettoer, havde en tid ernæret sig som tjener, men blev ramt af kræft og lå nu for døden. Han blev plaget af stærke smerter, og i sin håbløse tilstand følte han, at livet for ham aldrig havde haft nogen mening. Det ændrede sig imidlertid, da han på hospitalet mødte den 29-årige frøken Cicely Saunders. Pigen Cicely blev født som den ældste af 3 søskende i juni 1918, og hun voksede op i en forstad til London. Som ung blev hun lang og ranglet og følte sig aparte, og hun var uden mange venner. Mod sin vilje satte hendes ret velhavende forældre hende til at læse politik, filosofi og økonomi på St. Anne s College under Oxford University. Efter krigsudbruddet 1939 trodsede hun sine forældre og meldte sig til uddannelse som sygeplejerske på Nightingale skolen under St. Thomas hospitalet i London. Hun gennemførte uddannelsen, men en rygskade tvang hende til at skifte spor. Tilbage på St. Anne blev hun nu uddannet socialrådgiver, hvorpå hun fik arbejde på St. Thomas hospitalet, et arbejde som mest bestod i at uddele almisser. David og Cicely faldt for hinanden, forelskede sig i hinanden, og trods Davids fortvivlede situation fik de to mange gode stjernestunder sammen ved sengekanten. De talte meget om hans og andre patienters situation, og sammen begyndte de at udvikle tanker om en ny slags hospital, hvor det mere gjaldt om at lindre end om at helbrede. Disse tanker glædede David, som sagde, at hvis hans situation kunne fremme en sådan sag, så havde han, trods sit miserable liv, ikke levet forgæves. Deres samvær varede kun kort, idet David døde i 1948, 40 år gammel. Han efterlod imidlertid et udtryk, som fik stor betydning for Cicely: I only want, what is in your mind and in your heart. Eller oversat: Jeg ønsker kun det, du har i dine tanker og i dit hjerte. Den unge Cicely Saunders blev uddannet sygeplejerske. Foto lånt fra St. Christopher s Hospice, London 8

9 Dame Cicely Sounders på sit kontor på St. Christopher s Hospice. Cicely tog da arbejde på St. Lukas hjem for fattige døende i London. Her indså hun, at hvis de tanker, hun havde delt med David, nogensinde skulle komme videre, måtte hun uddanne sig til læge. Uddannelsen som læge med speciale i smertelindring gjorde hun færdig i Herpå var hun 7 år på den katolske St. Joseph s Hospice i London, hvor hun især arbejdede på at lindre smerter for de døende. Igen blev hun forelsket i en patient, igen i en polak. Han hed Antoni Michniewicz. Han døde imidlertid 1960, men fra de mange og lange samtaler, de førte med hinanden, lærte Cicely sig en ny lektie: Når kroppen svækkes, bliver ånden stærkere Der var stadig en lang vej, før Davids og hendes drøm kunne realiseres, men under såvel arbejde som studier fandt hun tid til også at udarbejde sit projekt og til at samle midler til dets gennemførelse. I 1964 udviklede hun det vigtige begreb total smerte hos døende patienter, hvilket omfatter legemlige, sociale, psykologiske, åndelige og eksistentielle smerter, der som en helhed har behov for samlet omsorg. Under sit arbejde forstærkede Cicely sin tro på Gud, og hun fandt især trøst og styrke i salmistens ord, Salme 37: Overgiv din vej til Herren, stol på ham, så griber han ind. Og det lykkedes! Endelig efter 19 års hårdt arbejde kunne hun i 1967 åbne sit nye hjem, St. Christopher s Hospice i London, et hospice som fra første færd til den dag i dag regnes for det førende i verden. Foto St. Christopher s Hospice, London Vigtigt var det, at det efter Cicelys anvisninger blev godt indrettet til sit formål, og endnu vigtigere, at det, takket være hende, blev et arnested for en moderne hospicebevægelse, som fik stor gennemslagskraft derved, at den samlede omsorg for de døende og deres pårørende, uddannelse af personale og palliativ forskning på et og samme sted. St. Christopher s Hospice har 48 sengepladser med ca indlæggelser om året, og desuden har det til enhver tid kontakt med omkring 850 patienter ude i hjemmene under den ordning, der kaldes hjemmeho- 9

10 spice. Hvert år uddannes tusinder af personale fra andre hospicer. Der er omkring 300 ansatte på hospice, og de støttes af en skare på 600 frivillige. Der var i sandhed tale om en stor bedrift, hvilket blev påskønnet blandt andet derved, at Cicely Saunders i 1979 blev adlet som Dame of the British Empire, og Dame Cicely og hendes hospice har siden da modtaget talrige andre æresbevisninger, herunder verdens største humanitære pris, Conrad Hilton Prisen, til en værdi af en million dollar. Dame Cicely døde på sit eget hospice i juli Hendes indsats har ændret den vestlige verdens syn på døden, fra at være et tabu emne til at blive en lige så naturlig sag, som det at blive født. For hende var den gode død, i rolige omgivelser og uden unødige smerter, en livsbekræftende begivenhed. I Danmark var man længe om at tage hospicefilosofien til sig. Mange afviste den med foragt og talte om dødshospitaler. Men heldigvis trodsede Skt. Lukas Stiftelsen i Hellerup modstanden og åbnede i 1992 landets første hospice. I de senere år er der ret kommet gang i udviklingen, så der snart vil være 17 hospicer i drift, fordelt over hele landet, og med i alt 208 pladser. Og det stopper næppe her, idet flere grupper arbejder med yderligere hospiceplaner. Svend Laustsen De principper og holdninger, der ligger til grund for den lindrende indsats på hospice blev, som omtalt, udarbejdet af Cicely Saunders i hendes hospicefilosofi. På dansk er hospicefilosofien på Hospice Forums hjemmeside gengivet som følger: At skabe rammer, der giver de bedst mulige forudsætninger for livskvalitet og selvværd og en værdig død. At yde en palliativ indsats som omsorg, pleje, smertelindring og sjælesorg for uhelbredeligt syge mennesker med en fremadskridende, dødelig sygdom, hvor kurativ (dvs. helbredende) behandling er opgivet. At omsorg og pleje kan bidrage til at gøre menneskets sidste tid til en positiv del af livsforløbet, så den døende og dennes pårørende oplever en helhedsorienteret indsats, præget af åbenhed, betingelsesløs accept og bekræftelse af den syges værdi som menneske. At yde støtte, vejledning og sjælesorg til den døendes pårørende før og efter tabet. At hele indsatsen tilrettelægges under hensyntagen til individuelle behov og ønsker, idet alle opgaver løses i et tæt samarbejde med den syge og dennes pårørende. De der har adgang til årsrapporten 2009, kan på side 9 læse en udførlig redegørelse om holdninger og værdigrundlag for HospiceLimfjord. Man vil se, at alt dette hviler på den hospicefilosofi, som ihærdigt blev skabt af Cicely Saunders. 10

11 Arven fra Krista Et hårdt liv, en stærk vilje og en arv til hospice. Krista blev født 1931 på en ejendom ved Vendal bakke i Lihme sogn. Stærk var hun ikke, men måtte efter sin konfirmation ud at tjene og udføre karlearbejde på gårdene, hvilket skadede hendes svage krop. Som 18-årig blev hun gift med murer Christian Langbo Pedersen. Ved en meget svær fødsel fik de en søn, som imidlertid døde få dage senere. Da de ikke fik flere børn, gik Krista igen i gang med arbejdet. Hun hakkede roer og tog kartofler op. Hun serverede i slyngelstuen på Vinderup Hotel. Hun passede kvinder i barselsseng og meget mere, selv om både hænder og hofter smertede. Så skete katastrofen. Under et reparationsarbejde på Rydhave Slot gik den elevator, som skulle bringe Christian op ad slotsmuren i stykker, og han styrtede 10 meter ned og blev ilde tilredt. Da Krista kom til stede fik hun et chok. Hun kørte med i ambulancen til sygehuset. Manden døde, inden de nåede frem. Krista blev helt slået ud. Efter begravelsen ville hun slet ikke væk fra kirkegården. Uden hjælp kom hun aldrig over det. Hjælpen fik hun først på sygehuset i Holstebro, senere under langvarige ophold og barske oplevelser på Statshospitalet i Viborg. Men en dag kom hun hjem til Lihme igen. Men ak! Hun blev udstødt i sognet. Jeg var så forhadt, fordi jeg havde været på Statshospitalet, har hun senere selv sagt. Men hun skulle jo klare sig. Hun fik udbetalt en erstatning efter mandens ulykke, og for noget af den købte hun sig et beskedent hus i Lihme by, hvor hun levede til sin død og ernærede sig med en masse løse jobs. Hun var ikke den, der ville sidde på samfundet, som hun selv udtrykte det. Sparsommelighed var en særlig dyd hos Krista. Så meget sparede hun, at hun for nogle år siden kunne skænke nye, smukke låger til kirkegården i Lihme. Og da hun i juni måned i år døde efterlod hun sig et gældfrit hus og en pæn sum penge. For godt og vel 4 år siden inviterede Krista Martin Bach-Vilhelmsen og undertegnede til formiddagskaffe i huset i Lihme for at fortælle os, at hun ville lade udfærdige et testamente, således at alt hvad hun efterlod sig skulle gå til det hospice, som da var under etablering i Skive. Det blev en særdeles hyggelig og mindeværdig formiddag, som vi tit tænker tilbage på. Siden har vi truffet Krista i dagene op til indvielsen, da HospiceLimfjord holdt åbent hus. Hun blev meget begejstret, da vi viste hende rundt i bygningen. Krista døde den 10. juni i år. Den begunstigede i hendes testamente er støtteforeningen, som nu gennem advokat og ejendomsmægler får alt gjort op og huset solgt. Når det er sket, regner vi med, at der bliver omkring en halv million tilbage, hvilket beløb vil overgå som en kærkommen støtte til HospiceLimfjord. En stor tak til Krista og æret være hendes minde. Svend Laustsen Krista Pedersen. Foto Casper Jacobsen, Skive Folkeblad

12 Støtteforeningen for HospiceLimfjord s bestyrelse : Formand Svend Laustsen, Rønbjergparken 18, 7800 Skive. Tlf Næstformand Inge Lise Lyse, Fjordbjerg Ager 7, 7840 Højslev. Tlf Kasserer Niels Chr. Jensen, Kirkevej 63, 7800 Skive, Tlf Sekretær Margit Jørgensen, Ladehøjvej 7, 8831 Løgstrup. Tlf Bente Dahl Kristensen, Lundøvej 174, 7840 Højslev. Tlf Lis Kaastrup Jensen, Tværgade 9, Jebjerg, 7870 Roslev. Tlf Ingrid H. Thomsen, Violvej 323, 7800 Skive. Tlf Anna Lise Jensen, Lærkevej 11, Balling, 7860 Spøttrup. Tlf Jens Fisker, Åparken 34, 9620 Aalestrup. Tlf Suppleant Henning Hansen, Hemmersvej 46, 7800 Skive.Tlf Suppleant Erik Bech Hansen, Blichersvej 32, 7800 Skive. Tlf Som observatører: Formand for bestyrelsen for HospiceLimfjord Martin Bach-Vilhelmsen, Egerishave 3, 7800 Skive. Tlf og Hospicechef Birte Markfoged, Kompagnigade 11, 7800 Skive. Tlf Kontaktpersoner i kommuner uden for Skive: Viborg Rita Sørensen, Heimdalsvej 8, 8800 Viborg. Tlf Rigmor Bjerg, Ahornvej 5, 8800 Viborg. Tlf Annie Mejdahl, Røddingvej 2 D, 8800 Viborg. Tlf Herning Astrid Madsen, Jeppe Aakjærsvej 5, 7400 Herning. Tlf Inger Marie Svindt, Viborgvej 64, 7400 Herning. Tlf Martha Troelsen, Rosenvænget 12, 7490 Aulum. Tlf Mie Jørgensen, Parkvej 3, 7490 Aulum. Tlf Aase Mikkelsen, Havrevej 1, 7490 Aulum. Tlf Aase Møller, Emil Reesens Vej 3, 7400 Herning. Tlf Holstebro Karen Margrethe Stevn, Parkvej 196, 7500 Holstebro. Tlf Lene Uhrenholdt, Kokborgvej 7, 7830 Vinderup. Tlf Børge Holdgaard, Særkærparken 77, 7500 Holstebro. Tlf Ingrid Bek Andersen, Klintevej 1, 7500 Holstebro. Tlf Struer Fred Ege Andreasen, Fuglebakken 12, 7600 Struer. Tlf Lene Bock Sørensen, Gimsinghoved 18, 7600 Struer. Tlf Jette Yde, Højgaardsparken 100, 7560 Hjerm. Tlf Morsø Inge M. Gross, Kirkebyen 5, Solbjerg, 7950 Erslev. Tlf Vesthimmerland Jens Fisker, Åparken 34, 9620 Aalestrup. Tlf HospiceLimfjord Hospicechef Birte Markfoged Kompagnigade Skive Tlf.: / Redaktion: Layout: Tryk: Martin Bach-Vilhelmsen og Svend Laustsen Graphicmaster v. Leif Reinholdt Mogensen Arco Grafisk A/S oplag stk. 12

NYHEDSBREV. Mød de tre nye i bestyrelsen: Indbydelse til støtteforeningens jubilæum - se midtersider. Niels Chr. Jensen.

NYHEDSBREV. Mød de tre nye i bestyrelsen: Indbydelse til støtteforeningens jubilæum - se midtersider. Niels Chr. Jensen. NYHEDSBREV Støtteforeningen for HospiceLimfjord Skive Nr. 6 april 2010 Mød de tre nye i bestyrelsen: Niels Chr. Jensen Inge Lise Lyse Sygeplejerske Lisbeth Bang afprøver den ny massagestol, som blev købt

Læs mere

NYHEDSBREV Nr. 2 April 2008 d Skive Støtteforeningen for HospiceLimfjord Skiv Vi støtter hospicetanken og HospiceLimfjord

NYHEDSBREV Nr. 2 April 2008 d Skive Støtteforeningen for HospiceLimfjord Skiv Vi støtter hospicetanken og HospiceLimfjord NYHEDSBREV Nr. 2 April 2008 d Skive Støtteforeningen for HospiceLimfjord Skive Vi støtter hospicetanken og HospiceLimfjord Vor forening og dens bestyrelse Den 25. februar afholdt støtteforeningen generalforsamling

Læs mere

NYHEDSBREV Nr. 3 Oktober 2008 d Skive Støtteforeningen for HospiceLimfjord Skiv Vi støtter hospicetanken og HospiceLimfjord

NYHEDSBREV Nr. 3 Oktober 2008 d Skive Støtteforeningen for HospiceLimfjord Skiv Vi støtter hospicetanken og HospiceLimfjord NYHEDSBREV Nr. 3 Oktober 2008 d Skive Støtteforeningen for HospiceLimfjord Skive Vi støtter hospicetanken og HospiceLimfjord Vi er ikke alene Lørdag den 17. maj strømmede 70 mennesker sammen på Dalum Landbrugsskole

Læs mere

NYHEDSBREV Støtteforeningen for HospiceLimf ord Skive Nr. 8 april 2011 Vi støtter hospicetanken og HospiceLimf ord

NYHEDSBREV Støtteforeningen for HospiceLimf ord Skive Nr. 8 april 2011 Vi støtter hospicetanken og HospiceLimf ord NYHEDSBREV Støtteforeningen for HospiceLimfjord Skive Nr. 8 april 2011 Vi støtter hospicetanken og HospiceLimfjord Generalforsamling 2011 Den sidste aften i februar blev årets generalforsamling afholdt

Læs mere

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008 Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N y h e d s b r e v Nr. 2 2008 Indhold: Støtteforeningen i arbejdstøjet... 2 Nyt foreningsår - nye kræfter - samme vigtige opgaver... 3 Valg til bestyrelsen...

Læs mere

NYHEDSBREV. En snefattig vinter 2012 Foto Niels Chr. Jensen

NYHEDSBREV. En snefattig vinter 2012 Foto Niels Chr. Jensen NYHEDSBREV Støtteforeningen for Hospice Limfjord Skive Nr. 10 april 2012 En snefattig vinter 2012 Foto Niels Chr. Jensen Vi støtter hospicetanken og Hospice Limfjord Generalforsamling 2012 Årets generalforsamling

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

NYHEDSBREV Støt eforeningen for Hospice Limfjord Skive Nr. 16 oktober 2015. Vi støt er hospicetanken og Hospice Limfjord

NYHEDSBREV Støt eforeningen for Hospice Limfjord Skive Nr. 16 oktober 2015. Vi støt er hospicetanken og Hospice Limfjord NYHEDSBREV Støtteforeningen for Hospice Limfjord Skive Nr. 16 oktober 2015. Vi støtter hospicetanken og Hospice Limfjord STØTTEFORENINGENS 10-ÅRS JUBILÆUM På et bestyrelsesmøde i februar måned blev det

Læs mere

NYHEDSBREV. Håndgribelig pleje. k o. Forsidemotiv fra Årsrapporten 2008. Læs mere side 6-7.

NYHEDSBREV. Håndgribelig pleje. k o. Forsidemotiv fra Årsrapporten 2008. Læs mere side 6-7. NYHEDSBREV kive S d r o fj celim i p s o H for Støtteforeningen 5 Nr. e ob t k o 0 r2 09 Håndgribelig pleje Forsidemotiv fra Årsrapporten 2008. Læs mere side 6-7. tter ø t s Vi picelimfjord s o H g o tanken

Læs mere

NYHEDSBREV. rd S. o i. H r. f n. r ho

NYHEDSBREV. rd S. o i. H r. f n. r ho NYHEDSBREV kive rd S o j f Lim ospice H r o f n e Støtteforening Nr. 7 00 2 er ob t Ok 1 imfjord ospicel H g o ken cetan i p s r ho øtte t s Vi Kære medlemmer og andre læsere To et halvt år er der gået,

Læs mere

Esbjerg, Lise Erbs, som med stor entusiasme. om sit arbejde som leder af aflastningstjenesten

Esbjerg, Lise Erbs, som med stor entusiasme. om sit arbejde som leder af aflastningstjenesten NYHEDSBREV Støtteforeningen for HospiceLimfjord Skive Nr. 4 April 2009 Motiv: Håndkoloreret postkort, antagelig fra omkring 1920, af marken kaldet Knoldtoft med sygehusets nye epidemihus øverst på bakken.

Læs mere

NYHEDSBREV. Et kig ind i det flotte nye fællesrum.

NYHEDSBREV. Et kig ind i det flotte nye fællesrum. NYHEDSBREV Støtteforeningen for Hospice Limfjord Skive Nr. 9 oktober 2011 Et kig ind i det flotte nye fællesrum. Vi støtter hospicetanken og Hospice Limfjord Arven fra Krista Sådan hed en af de beretninger,

Læs mere

Introduktionsdag for frivillige. Program

Introduktionsdag for frivillige. Program Introduktionsdag for frivillige. Torsdag d. 29. januar 2009 kl. 16-21 På Hotel Harmonien i Haderslev Der blev diskuteret livligt, så snart der var en pause i mødet. Foto: Leif Hilker Program Velkomst og

Læs mere

NYHEDSBREV Foto Niels Chr. Jensen

NYHEDSBREV Foto Niels Chr. Jensen NYHEDSBREV Støtteforeningen for Hospice Limfjord Skive Nr. 13 april 2014 Foto Niels Chr. Jensen Vi støtter hospicetanken og Hospice Limfjord Generalforsamling 2014 Onsdag aften, den 19. februar, afholdtes

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Marts Dienesmindes Venner. Furvej Skive Tlf

Marts Dienesmindes Venner. Furvej Skive Tlf Marts 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Herved indkaldes til ordinær generalforsamling på Dienesminde, Furvej 41, 7800 Skive Søndag den 30. marts 2014 kl. 14.00 Dienesmindes Venner Furvej

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Vedtægter for Den Selvejende Institution KamillianerGaarden

Vedtægter for Den Selvejende Institution KamillianerGaarden KamillianerGaarden Center for Lindrende Behandling Hospice Vedtægter for Den Selvejende Institution KamillianerGaarden 1. Navn: 1.1. Den Selvejende Institution bærer navnet KamillianerGaarden og hjemsted

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet,

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet, HOIF Støtteforening Aldrig har så mange været så stille i så lang tid! Kun når opråberen har nævnt et tal, kommer en sagte puslen, når plastikbrikkerne lægges på de udtrukne numre. Det er onsdag aften

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

NYHEDSBREV Foto Niels Chr. Jensen

NYHEDSBREV Foto Niels Chr. Jensen NYHEDSBREV Støtteforeningen for Hospice Limfjord Skive Nr. 12 oktober 2013 Foto Niels Chr. Jensen Vi støtter hospicetanken og Hospice Limfjord SANSER I SPIL Meddelelser og små-nyt Hospice Limfjord er beliggende

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS. Godt Nytår

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS. Godt Nytår Storstrømmen Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Godt Nytår Så er der atter gået et år på godt og ondt Det er gået over forventning med bestyrelsesopgaverne. Selv om

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Samtalen. Lotte Blicher Mørk. Anna Weibull. Hospitalspræst Rigshospitalet Palliativt afsnit. Praktiserende læge, Åbylægerne Grenaa

Samtalen. Lotte Blicher Mørk. Anna Weibull. Hospitalspræst Rigshospitalet Palliativt afsnit. Praktiserende læge, Åbylægerne Grenaa Samtalen. Anna Weibull Praktiserende læge, Åbylægerne Grenaa Diplom NSCPM 2007 Medforfatter DSAMs palliationsvejledning Lotte Blicher Mørk Hospitalspræst Rigshospitalet Palliativt afsnit Medforfatter SSTs

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus nummer 3 Nyhedsbrev September 2013 Kristian Buhr Formand Nu må vi nok erkende, at sommeren er ovre for i år. Vi kan se tilbage en rigtig dejlig sommer med megen sol og kun meget lidt regn. I august og

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport ÅRSRAPPORT 2013 Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport Centret Holstebro. Møderne har nu kørt et helt år og fortsætter

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2017

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2017 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2017 Kære alle, Så blev det marts måned, og det er meget lysere nu. Herligt at dagene allerede er blevet næsten 2 timer længere. På Hospice har der været

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

SPIREN. Februar Marts 2017

SPIREN. Februar Marts 2017 SPIREN Februar Marts 2017 Til vores BANKO-SPIL, der afholdes den anden mandag i hver måned er der i alt 30 gevinster. Der er 24 gevinster af vanlig karakter, men herudover er der 6 stk. af aftenens overraskelser,

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011:

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Seniorklubben havde arrangeret 2 ting i 2010. Den 3. juli havde vi planlagt en tur til Abildå Brunkulsleje, hvor vi skulle mødes og

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

NYHEDSBREV Støt eforeningen for Hospice Limfjord Skive Nr. 17 april Vi støt er hospicetanken og Hospice Limfjord

NYHEDSBREV Støt eforeningen for Hospice Limfjord Skive Nr. 17 april Vi støt er hospicetanken og Hospice Limfjord NYHEDSBREV Støtteforeningen for Hospice Limfjord Skive Nr. 17 april 2016. Vi støtter hospicetanken og Hospice Limfjord Generalforsamling 2016 Torsdag den 25. februar afholdt Støtteforeningen for Hospice

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU November DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langgaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Generalforsamling 9. marts

Generalforsamling 9. marts Nyhedsblad nr. 46 Februar 2016 Generalforsamling 9. marts 1 Kontakt: Solens Børn c/o: Aase Johannessen Lykkesholms Allé 3 D, 1.tv. 1902 Frederiksberg C Tlf.: 2236 7037 Hjemmeside og mail: www.solensboern.dk

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Kære elever. Mange venlige hilsner Karen Marie Sørensen

Kære elever. Mange venlige hilsner Karen Marie Sørensen Mit navn er Karen Marie Sørensen, og jeg er 40 år gammel. Jeg har skænket min mand Peter Martin 8 raske børn: to sønner og seks døtre. Jeg er opvokset på landet, men efter vores bryllup besluttede Peter

Læs mere

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Arv og testamente Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt April 2015

Krejbjerg - Nyt April 2015 Krejbjerg - Nyt April 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FÆLLESSPISNING Fredag, den 17. april kl. 18.30 er der forårsfællesspisning i Krejbjerg Forsamlingshus. Madholdet er i forårshumør

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom PAVI/SIF/SDU og Folkeuniversitetet, Kommunehospitalet København 5 forårs tirsdage i marts 2014 Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Julemarked på Lyngparken.

Julemarked på Lyngparken. December 13 Januar 14 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december måned onsdag, den 4. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 torsdag, den 5. kl. 10.00 Sct. Jacobi Skoles Kor underholder tirsdag,

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Påske-blomster: Maj - Juni 2015

Påske-blomster: Maj - Juni 2015 Maj - Juni 2015 Påske-blomster: I en del år har Lyngparkens Venner uddelt en påskeblomst til hver beboer, og i år er ingen undtagelse. Dog er der en lille ændring, idet vi i år har fået en donation fra

Læs mere

Hospice et levende hus

Hospice et levende hus 78 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr. 1 2014 PH.D.-PRÆSENTATION Hospice et levende hus En analyse af levet liv og omsorg på hospice som bidrag til forståelse af åndelig omsorg Vibeke Østergaard Steenfeldt

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2016-2017 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 25. august kl. 14.30 Mit liv med musik Musiker og klaverstemmer, Ole-Peter Jørgensen Vejle Ole-Peter

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

NYHEDSBREV. Pia Rosenbaum optrådte i Skive Teater med forestillingen Oscar og den lyserøde dame. Læs mere side 4

NYHEDSBREV. Pia Rosenbaum optrådte i Skive Teater med forestillingen Oscar og den lyserøde dame. Læs mere side 4 NYHEDSBREV Støtteforeningen for Hospice Limfjord Skive Nr. 11 april 2013 Pia Rosenbaum optrådte i Skive Teater med forestillingen Oscar og den lyserøde dame Læs mere side 4 Foto Niels Chr. Jensen Vi støtter

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Sang og musik. Foredrag om Lemvig Kommune

Sang og musik. Foredrag om Lemvig Kommune Program 2017 1 Indhold Sang og musik v/ Jan Lilholt... 3 Foredrag om Lemvig Kommune... 3 Generalforsamling... 4 Tur til Thyborøn... 4 Tur til Samsø... 5 Ferietur til Thüringen... 5 Virksomhedsbesøg på

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

Hundelev Seniorklub. Fredag den 13. februar havde vi besøg af Solveig Vinther Blomstergården Øsløs.

Hundelev Seniorklub. Fredag den 13. februar havde vi besøg af Solveig Vinther Blomstergården Øsløs. I første halvår af 2015: Hundelev Seniorklub Fredag den 16. januar havde vi hyggedag, hvor vi spillede forsk. spil og der var også et par wist hold Fredag den 30. januar Lars Jakobsen trio fra Lønstrup

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken

Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken Silkeborg d.4.april 2011 Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken Rosengaardscentret Mandag d. 4. april 2011. kl.19 00 Til stede var: Andelsboligforeningen nr. Mødt Alice & Lars Steinicke

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Beboerråd Torsdag den 03.juli 2014, kl. 11.00 12.00. Spisestuen Borgmester Fischers Vej.

Beboerråd Torsdag den 03.juli 2014, kl. 11.00 12.00. Spisestuen Borgmester Fischers Vej. Beboerråd Torsdag den 03.juli 2014, kl. 11.00 12.00 Spisestuen Borgmester Fischers Vej. Deltagere: Samtlige beboere var inviteret. Fremmødte beboere kan nævnes: Kisser( Karen Stær)Birte Melohn. Poul Erik

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7

Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7 Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 21. august kl. 18:00 Spændende virksomhedsbesøg på Den Gamle Avlsgård i Ribe Program Kl. 18:00 Vi mødes på Den

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere