dollerup finderup ravnstrup hald ege Vielse i det fri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "dollerup finderup ravnstrup hald ege Vielse i det fri"

Transkript

1 kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Vielse i det fri Kirkelig vielse i det fri er nu en realitet. I april 2013 blev det vedtaget, at det skal være muligt for et brudepar at få en kirkelig vielse i det fri. Folkekirkens præster vil fremover kunne foretage vielser uden for kirkens rum. Som udgangspunkt vil vielsesritualet blive det samme, som vi kender det fra et kirkebryllup. Ved et folkekirkeligt bryllup forkyndes evangeliet, og derfor skal præsten kunne godkende vielsesstedet. Biskopperne har i et brev til præsterne angivet, hvilke ydre forhold man her især bør være opmærksom på. I forsøgsperioden anvendes det samme vielsesritual som i kirken. Det er ikke første gang danske par kan blive viet uden for kirken. I 1500 og 1600-tallet var det almindeligt, at præsten viede brudeparene i deres hjem. I første omgang kommer dette til at køre som en forsøgsordning i to år. Herefter vil man så tage stilling til, om det skal fortsætte permanent. Det er biskopperne, der efter forespørgsel fra Ligestillings- og Kirkeminister Manu Sareen, har sagt ja til dette. Lidt til eftertanke om kærlighed og det at sige ja Her i 2013 er der særligt mange vielser i pastoratet derfor lidt til eftertanke om kærlighed og det at sige ja. Lykkelig er den som siger ja til et liv i fællesskab og at leve sammen med sin bedste ven. Dybt venskab og dyb kærlighed kan være som et søskende par i livet. Men ligesom venskab er kærligheden aldrig færdig. For hele tiden udmatter og udvikler den de elskende i livets kunst. Eftersom denne bevægelse altid er i gang må vennerne stræbe efter at se og høre hinanden. De som råber på distance i ægteskabet gør det svært at kunne gå en nænsom fælles vej. Kærligheden går over grænser, den giver uden at kræve og behøver ikke at holdes oppe, eftersom tilliden er dens duft og livsrytme. Det som er typisk for kærlighedsforholdet, er gensidig respekt. Derfor er smerten stor, hvis man ikke nærer en gensidig respekt, da kan det føles som at være ensom, alene selvom man er to. Men i det forhold, hvor der hersker gensidig respekt og begge kan give og modtage, der er der grobund for den gode fremtid, hvor de elskende venner hjælpes ad med livet. Kærlighed gør livet sårbart, og tilværelsens sårbarhed kan blive så tydelig. I denne sårbarhedens zone gives der mulighed for, at der vokser en taknemmelighed frem. Taknemmeligheden over det som Gud har givet, men som ende har et jordisk slut. Fortsættes på side 2 efterår nr ÅRGANG 51 1

2 Lidt til eftertanke (fortsat fra forsiden) En kærlighed, som lever med denne sårbarhed, kan se værdien i at forny sig hver dag for at skabe ny rytme og ny glæde for den elskede. Brylluppet, vielsen, indgåelsen af ægteskabet, om det er et kirkebryllup eller indgået i Guds frie natur, er ikke en kvittering på, at alt er klart uden en målsætning, som omfatter livets helhed. Men vi kan være forvisset om, at fra Gud kommer kærligheden, og den som tager plads i kærligheden og gør sig til et med dens ihærdige strøm tager plads i Guds egen skabende kraft, for derved at kunne give kærlighed utrætteligt videre, for Gud velsigner dig med kærlighedens mysterium i livets dans og savnets tårer, Gud velsigner dig med kærlighedens mysterium til livets fornyelse og samhørighedens styrke. Sognepræst Hanne Rytter Efter et årti med kun et åbent samlingssted, kirken, har Finderup By og Omegn nu en enestående chance for igen at få et mødested til kulturelle, sociale og almindelige sammenkomster. Et kulturhus er en nyskabelse, ja, men den bygger på et bredt grundlag. En historie om et mord fra 1286, en kirke fra måske samme tid, en brugs fra 1893, et par skoler, et forsamlingshus der også nåede at blive kro, mange foreninger samt sidst men ikke mindst en idrætsforening, for hvilken rammerne blev for små og afstanden for lang og derfor måtte flytte og dermed åbnede muligheden for Kulturhuset. Vi har længe manglet et sted, hvor vi efter en begravelse kan mødes i stille og hyggeligt samvær og mindes, hvor børnefødselsdagen, 40 års dagen, sølvbrylluppet kan fejres, hvor Finderups forskellige foreninger kan afholde deres generalforsamlinger, møder og udfolde deres aktiviteter, og hvor de enkelte borgere, ung som gammel, kan mødes. Nu har vi mulighed for at opbygge et sted, hvor vi Finderup Kulturhus fælles kan udfolde de aktiviteter, der stadig hører et samfund til, til trods for TV, computer og manglende tid i øvrigt. Tanken med Kulturhuset er at få et sted indrettet, først og fremmest så det økonomisk kan bære sig selv, med indkomster fra udlejning og eget brug, billig at bruge og vedligeholde. Med nogle lokaler, hvor musikken kan svinge og dansen gå. Hvor der kan holdes foredrag. Lokaler som kirken kan bruge bredt på lige fod med Finderups mange foreninger. Hvor pensionister kan mødes over gamle minder, et spil kort, petanque, krolf eller andet. Hvor unge kan mødes. Hvor vi alle kan mødes til fællesspisning og lotterispil. Samtidig får vi igen et sted, hvor Finderup Lokalhistoriske arkiv kan opbevare og fremvise sine mange billeder, bøger og andre genstande. Arealet på Fallevej, som huset ligger på, er velegnet med et stort grønt område omkring. Det er den gamle fodboldbane, som ældre Finderupborgere selv var med til at anlægge. Klubhuset er nedslidt, men dog brugbart, og vi håber så hurtigt som muligt, at få en tilbygning til ca. 70 personer. Det oprindelige klubhus er ved at blive bygget om og istandsat, så det kan anvendes også uden en tilbygning. Nye køkkenfaciliteter, renovering af fælleslokaler, lokaler til lokalhistorisk arkiv er vi allerede i gang med. Arbejdet skrider fremad, men det er en svær proces, at få de nødvendige midler søgt hjem. Takket være midler fra det gamle forsamlingshus, som de daværende aktionærer pænt har passet på og overdraget til Kulturhuset, har vi lidt at gå i gang med og det sammen med en aktiv frivillig indsats, håber vi at få en god start på Kulturhuset. Vi har nu alle muligheder for at kunne genopbygge et nyt fællesskab. Støt op om det. Byd ind med din arbejdskraft og brug huset når det er færdigt. Giv Kulturhuset en chance også for fremtidens skyld. Jørgen Koefoed 2

3 Præsentation af ny sognepræst Mit navn er Niels Lai, jeg er 55 år, og jeg er ansat som sognepræst her i Dollerup, Finderup, Ravnstrup og Hald Ege fra den 1. august. Herudover er jeg præst i Sjørslev, Almind og Lysgaard. I disse to pastorater lægger jeg halvdelen af mit arbejde, fortrinsvis tirsdag og torsdag. Den anden halvdel af min ansættelse ligger som sognepræst i Aars Sogn. Her i pastoratet skal jeg have et antal gudstjenester, vielser og begravelser. Derudover skal jeg forberede et hold konfirmander og undervise minikonfirmander. Min bopæl er i Hersom præstegård, lidt nord for Viborg, sammen med min hustru, sognepræst Kirsten Krab Koed. Vi har to drenge, Isak og Aleksander på 23 og 20 år, der læser hhv. teologi og jura og er aktive i politik. Jeg er uddannet som teolog, arkitekt og keramiker. Min første ansættelse, som præst, var i februar 2008 i Højbjerg og Elsborg. Som præst må man tænke over de store spørgsmål i livet. Hver eneste gang man skriver en prædiken, i samtaler og i mange andre sammenhænge. Kristendommen har noget vedkommende og afgørende at sige om de universelle og almenmenneskelige spørgsmål som håb, længsel, glæde, tvivl, sorg og identitet til alle mennesker i dag. Jeg vil bestræbe mig på at få det fortalt videre, så det forhåbentlig også siger andre noget. Jeg glæder mig meget til at blive en del af fællesskabet i menighederne, ligesom jeg ser frem til samarbejdet med sognepræst Han ne Ryt ter, menighedsrådene og de ansatte ved kirkerne. Niels Risbjerg Lai Sognepræst Pinsedag og friluftsgudstjeneste i præstegårdens have Sådan en dejlig dag, med solskin fra morgenstunden, kan man nemt komme til at tænke på den glade sang, som blev indspillet, engang i halvtresserne, med Ib Schønberg, nemlig: Til pinse, når skoven bli r rigtig grøn Og i år var det hele blevet rigtig grønt. Den spæde lysegrønne farve, som ganske vist hurtigt skifter til en mere sommerlig kulør, stod i al sin pragt, og kunne kun gøre én glad og opløftet. Som de senere år, blev den årlige friluftsgudstjeneste også i år afholdt i præstegårdens have. Mere velegnede omgivelser, vil også være svært at opdrive. Græsset var grønt, bunden var jævn og trods høj sol, var det muligt at finde skygge, hvis det skulle ønskes. Alt i alt helt ideelt. Meget passende havde sognepræsten valgt nogle af de dejlige sommerlige salmer, som også findes i salmebogen. Efter gudstjenesten serverede Finderup Menighedsråd kaffe og kage. Som det ses af vedlagte billeder, hyggede folk sig gevaldigt, både før, under og efter gudstjenesten. KW 3

4 Et sognebarn fortæller En af de dage, hvor naturen viste sig fra den allersmukkeste side, var det blevet tid til at besøge Grete og Niels Salkvist på Ravnsbjergvej 4 i Skelhøje. Alt hvad der skulle være grønt, var så grønt, så det var en ren fornøjelse. Jeg blev utroligt gæstfrit modtaget, og endskønt vi aldrig havde truffet hinanden, gik snakken hurtigt, som var vi gamle bekendte. Niels startede med at fortælle. Han kom til verden, den 30. juli 1938, på Ulbjerg Østermark, på gården Blæsborg, som var ejet af hans mors forældre. Niels s mor blev boende hjemme et par måneder efter fødslen, for det var mest praktisk, at man lige fik høsten overstået, samt fik kartoflerne og roerne taget op inden hun drog hjemmefra. Derefter flyttede hun med sin lille dreng ind hos sine svigerforældre på Dollerupvej 168, hvor hun også var tjenestepige, da hun traf Niels s far. Da Niels kom til verden var forældrene ganske unge, faderen kun 17 år. Derfor blev de i starten boende hos faderens forældre, men boede senere flere forskellige steder i Dollerup og nærmeste omegn, bl.a. på Thestrupvej fra 1945 til Bryllup Niels gik i Dollerup Skole i 3½ år, nemlig hver anden dag i 7 år. Efter konfirmationen 1952 i Finderup Kirke, ved pastor Koch, kom Niels, som det var skik og brug, ud at tjene på landet. Hans første plads var hos Christan Aarestrup på Stanghedevej, hvor han var i 1½ år. Derefter tjente han et år i Hornskov ved Vium. Efter det kom han tilbage til Christian Aarestrup, hvor han tjente i yderligere et halvt år. Han var så glad for at være der, at han næsten glemte at besøge sine forældre. Niels s far kom en dag forbi og spurgte: Har jeg ikke en søn, som tjener her? Da havde han ikke været hjemme den sidste månedstid. Sølvbryllup Efter de 3 år ved landbruget, kom han i 1955 i lære hos en tømrermester i Hvam. Den 1. maj 1959 var han udlært, og blev straks derefter indkaldt til militæret i Fredericia, hvor han aftjente sin værnepligt i 16 mdr. En lille afveksling i dagligdagen var der dog, nemlig et sprængningskursus i Farum. Niels blev hjemsendt fra militæret i september Herefter arbejdede han som tømrer hos Almind Huse i godt 2 år. Efter tiden hos Almind Huse fik han arbejde hos en morbroder i Ulbjerg, som egentlig var murermester, men nu havde udvidet med en tømrerafdeling. Mens Niels var soldat, og hjemme på den allerførste orlov, tog han pinselørdag til bal på Knudstrup Kro, og var her så heldig at træffe Grete, som han blev gift med i november Grete er født på Skåphus Mark i 1943 som datter af gårdejer Svenning Sørensen. Grete er den midterste af 5 børn. De første 3 års skolegang foregik i Skåphus Marks Skole, de sidste 4 år måtte hun dog tage til Ilskov. Efter konfirmationen i 1957 måtte hun blive hjemme og passe gården sammen med en broder, da faderen var død, kun 41 år gammel. Moderen fik senere ansat en karl, og som 16-årig kom Grete ud at tjene. En kort overgang var hun ansat på Ikast Hotel. For en ung pige fra landet, var specielt sprogbrug og omgangstone på hotellet nærmest et kultursammenstød for hende, så det arbejdsforhold fik forholdsvis hurtigt ende. Senere fik Grete en rigtig god plads på gården Nybo, mellem Sunds og Herning. Her var hun meget glad for at være, selv om der var nok at se til, da husmoderen var syg og konstant sengeliggende. Det sidste års tid, inden brylluppet, som stod i Ilskov Kirke, var hun hos bager Kongsgaard i Sunds. Niels arbejdede stadig som tømrersvend. Han arbejdede i mere end 11 år hos Edmund Rasmussen i Skel- 4

5 Et sognebarn fortæller høje. Arbejdet var meget alsidigt, udover det traditionelle blev der bygget sommerhuse i større stil. I starten blev de fabrikeret hjemme på værkstedet og efterfølgende transporteret på blokvogn til den endelige adresse. Denne form for transport fik dog en ende, da størrelsen på sommerhusene, som i starten var på 24 m², efterhånden voksede og blev til mere end 50 m². I 1974 tog Niels springet og blev selvstændig. Den første opgave var en ombygning på Niels Bugges Kro. Derefter er det gået slag i slag. Det har kun været nødvendigt at annoncere en enkelt gang. I 1983 købte Niels, på tvangsauktion, et værksted med tilhørende beboelser, i Skelhøje. Der var 3 lejligheder, som alle var udlejet. Guldbryllup På det private plan byggede Grete og Niels nyt hus i 1969, på Skrænten 5, huset blev dog hurtigt for lille, så nogle år senere blev der bygget en etage ovenpå. Efterhånden var der kommet 3 børn til, en søn i 62, en søn mere i 63 og en datter i 67. Selv om der var masser at se til med 3 børn, fik Grete alligevel tid til at passe børn og have rengøringsarbejde på skolen. Da børnene var fra hånden, tog hun et job som rengøringsassistent på Fysiurgisk Hospital, først i Hald Ege, senere i Viborg. Hun opnåede at holde 25 års jubilæum, før hun besluttede at gå på efterløn i Et af Niels største projekter var byggeriet af 21 andelsboliger, som over flere år, blev opført i samarbejde med Svend Sørensen på henholdsvis Volden og i Ravnsbjergparken. I 1996 blev der købt sommerhus i Strandet, et lille hus med en tilhørende rådden garage. I 2000 blev firmaet afhændet, og Niels gik på efterløn. Nu blev der bedre tid til private gøremål og sommerhuset blev i årene efter totalt renoveret med til- og ombygninger. I 2001 flyttede Grete og Niels til Ravnsbjergparken 4, hvor de bor i en dejlig lys andelsbolig. Børnene Svenning, Mogens og Tina bor i henholdsvis Hedensted, Frederiks og Skive. Svenning er selvstændig gulvspecialist, Mogens er udlært bager, men arbejder nu hos en murer og Tina arbejder i en børnehave. Efterhånden er der kommet 6 børnebørn til, og for knap et år siden også et oldebarn. Med hus, have, sommerhus og familien som bor forholdsvis tæt på, er der året rundt nok at se til for det energiske ægtepar. Dog kan Niels ind imellem afse tid til et spil petanque. Det blev en lang snak, der gik vel ca. tre timer, men så havde vi også snakket om en lang og spændende tilværelse, og hele tiden med vægten på de lyse sider. Af og til kom vi da også ind på et, absolut ikke mindre spændende, sidespor, som det kunne tage lidt tid at komme bort fra igen. En dejlig formiddag, i gæstfrie menneskers selskab, er gået, og man kan i hvert fald, med en kendt standup komikers ord, sige De har i hvert fald ikke mistet optimismen. Tak for det. KW Allehelgen Allehelgen er en dag til minde om de døde, både dem vi selv har mistet, og alle de mennesker, som har båret den kristne tro videre gennem generationer. Gudstjenesten Allehelgensdag skaber gennem bønner og salmer plads til at mindes og sørge over dem, vi har mistet. Og der er plads til at takke for det liv, vi fik lov at dele med dem. I Hald Ege, Dollerup, Finderup og Ravnstrup kirker bliver navnene på dem, som i årets løb er døde, læst op. Det er også muligt at tænde lys, for dem vi har mistet. Allehelgen holder vi i alle pastoratets kirker, se kalender siden. Sognepræst Hanne Rytter 5

6 Nyt menighedshus i Hald Ege? Menighedshus, kirkecenter, eller hvad det nu skal hedde. I hvert fald er den nuværende bygning blevet for lille til de mange aktiviteter, der foregår i huset. Efter sommerferien starter 4 nye konfirmandhold, to klasser fra Hald Ege Skole og to klasser fra Hald Ege Friskole. Der kommer i det nye skoleår to hold minikonfirmander og i skoleåret kommer der også et hold fra Friskolen. Der er strikkeklub, babysalmesang, møder med meget mere. Vi er virkelig et pastorat i vækst, og det er rigtig positivt og dejligt, men pladsen er blevet for lille med kun en konfirmandstue, hvor der kun kan være ét arrangement ad gangen. Der er brug for, at vi kan være flere mennesker på samme tid i kirkecentret til afholdelse af den kirkelige undervisning med mere. Graverfaciliteterne har længe været for trange. Det har været nødvendig at leje sig ind i en garage for at have plads til alle redskaber, og graverkontoret er for småt. Derfor planlægger vi nu en udbygning/ny bygning, og vi har søgt stiftsrådet om en økonomisk bevilling. Lige nu venter vi på grønt lys fra provstiet til at gå videre med vores tanker, men inden den endelige beslutning om det hele vil alle borgere fra Hald Ege blive inviteret til et informationsmøde omkring byggeriet med mulighed for indsigelser og fremkomme med gode ideer og ønsker! Formand Kirsten Odgaard Poulsen og sognepræst Hanne Rytter på pastoratets vegne Spil Dansk Dagen i Hald Ege Kirke 31. oktober kl Vi fejrer dagen i Hald Ege Kirke sammen med Hald Ege Skoles kor. Spil Dansk Dagen er musiklivets årlige festdag. Vi fejrer den danskproducerede musik og det danske musikliv hvert år på den sidste torsdag i oktober. Spil Dansk Dagen er en fast tradition i dansk musikliv siden Der er på Spil Dansk Dagen ca musikarrangementer, fordelt over hele Danmark. Der er også danskere som spiller koncerter i udlandet på Spil Dansk Dagen. Således var der i 2010 koncerter i Sverige, Tyskland, Italien og Canada, og i 2009 var der bl.a. arrangementer i Singapore, Rio de Janeiro, Los Angeles, New York, Madrid og Italien. Mange radioer - herunder DR - spiller på dagen udelukkende danskproduceret musik. Flere TVstationer bruger også dagen til at lave udsendelser specielt om den danske musik. Inger Thomsen Pilgrimsvandring Søndag den 2. juli var der pilgrimsgudstjeneste i Viborg Domkirke med efterfølgende frokost for pilgrimme og andre indbudte i Bispegården. Pilgrimmene var på vej fra Kirkedagene i Hamborg til Nidaros Domkirke i Trondheim. Nogle var med hele vejen, mens andre fulgte med et stykke af den. Pilgrimmene forærede biskoppen en alterkalk af keramik medbragt fra Tyskland, og en af de norske pilgrimme overrakte en vandrestok. Under frokosten fortalte pilgrimspræst Anette Foged Schultz om pilgrimsvandring. Hun sagde bl.a.: En pilgrim er et menneske på vej mod et helligt sted. Dette sted kan så være et fysisk sted, eller et tidspunkt i menneskets liv, som har stor betydning. Under vandringen går vi til grænsen for at finde ind til centrum. Vi går over grænser for at møde den anden. Vi går i håbet om at opdage nye horisonter. Nogle spørgsmål til overvejelse, der kan stilles under en pilgrimsvandring, mod et helligsted er: Hvor langt vil du gå? Hvor meget kan du bære? Hvad er helligt for dig? Hvad får dig til at vælge de veje, du går? Vil du fortsætte i samme retning? Hvad er dit kald? Hvem er dine mest betydningsfulde medvandrere i livet? Hvilke fodaftryk vil du gerne sætte efter dig? Men disse spørgemål kan vi også stille os selv, selvom vi ikke er på en pilgrimsvandring ledet af en pilgrimspræst, for hvis vi vil, kan vi vælge at se hele vores liv som en lang vandring fra fødsel til død. Så måske spørgsmålene giver dig, der læser netop nu, inspiration og mod til at svare på spørgsmålene, for de kan måske også berøre dig i dit liv! Biskop Karsten Nissen fortalte om Domkirkens historie, og bagefter var vi inde i kirken og se Joakim Skovgårds fresker. Dagen sluttede med andagt og sang nede i Domkirkens krypt. Kirsten Odgaard Poulsen Formand for Dollerup Sogns Menighedsråd 6

7 Konfirmander 2013 hald ege friskole ravnstrup Finderup dollerup hald ege 7

8 Babysalmesang i Hald ege kirke Fredag d. 20. sept. starter vi babysalmesang i Hald Ege Kirke. Vi synger for børnene, vugger dem i tæpper, laver fagter og bevæger os til salmer og børnesange. Vi blæser sæbebobler og bruger sansestimulerende ting. Man behøver ikke at kunne synge for at være med! Det varer ca. en halv time. Bagefter kaffe og boller i konfirmandstuen. Vi mødes fredage kl Babysalmesang er for babyer fra 1-8 mdr. med forældre, bedsteforældre eller andre nære voksne. Alle er velkomne men husk tilmelding! Vi har i alt 8 gange sammen, men holder efterårsferie i uge 42. Tilmelding til sognemedhjælper Helle Kjærsgaard på ravnstrupkirke.dk eller på Praktiske oplysninger Fødselsanmeldelse Pr. 1. oktober 2010 skal nybagte forældre ikke længere til sognepræsten/kirkekontoret med en fødselsanmeldelse. Hvis for æl dre ne ikke er gift, skal der stadig laves en Omsorgs- og Ansvarser klæ ring, og denne blan ket skal man have registreret hos sognepræsten/ kirkekontoret inden 14 da ge efter barnets fødsel. Man kan stadig få faderskabet anerkendt ved Statsforvaltningen inden fødslen, og så er det denne blanket, man skal aflevere hos sognepræsten inden 14 da ge efter fødslen. På kan man finde blanketten: Omsorgs- og Ansvarserklæring samt blanket til navngivning mv. Indsamling Jul Nytår Påske Pinse Folkekirkens Nødhjælp Bibelselskabet KFUM/KFUK Folkekirkens Nødhjælp Høstgudstjeneste Høstoffer Dåb Når barnet skal døbes, ringer man og aftaler kirke og dato for dåben. Nærmere aftale om dåbs handlingen, barnets navn og faddere (mindst 2 og højst 5) gudmoderen er også fadder. Fad dere skal være døbt ved en kristen dåb. Dåbssamtale finder sted enten i præste går den, eller ved at præs ten kommer i hjemmet. Navngivelse uden dåb Skal barnet navngives, sker det te også ved anmeldelse til kirkekontoret. Et barn skal have navn senest 6 måneder efter fødslen. Vielse Ved vielse i kirken retter man først henvendelse til præsten om tid og sted for vielsen. Senere kontakter man vielseskontoret i den kommune, hvor man bor, for at få udfærdiget en prøvelses attest. Den må højst udstedes 4 måneder før vielsen. Prøvelsesattesten samt navn og adresse på to vidner kan medbringes til en samtale med præsten om vielsens forløb. Man kan forinden have overvejet, hvilke salmer man ønsker sunget, der synges normalt fire; og om kirken skal pyntes og af hvem. begravelse Hvis man har en bedemand til at bistå ved begravelsen/bisættelsen, vil det i praksis ofte være ham, der hjælper med udfyldelsen af anmeldelsen til begravelsesmyndigheden. Begravelsesmyndigheden er altid sognepræsten i bopælssognet, og så i de tilfælde hvor begravelsen/bisættelsen skal foregå uden for sognet, også hvis begravelsen finder sted uden kirkelig medvirken. Ved kirkelig begravelse/bisættelse aftales tidspunkt, salmer m.m. med præsten. Aftale vedrø ren de gravsted træffes med gra veren. Gravstedsbrev ordnes ved henvendelse til graveren el ler kirkeværgen. Navneændring 1. april 2006 trådte den nye navnelov i kraft. Reglerne er nu blevet lempet meget. Det er bl.a. pr. 1. oktober 2009 blevet muligt at tage en afdød ægtefælles mellemnavn som mellem navn eller efternavn. Blanketter til brug for navneændring kan rekvireres på kirkekontoret eller kan hentes på: Man må beregne ca. 14 dages ekspeditionstid. For de fleste navneændringer betales et gebyr på 480 kr. Hent en blanket og se hvordan du betaler på: 8

9 Høst Høstgudstjeneste er en festgudstjeneste, hvor vi takker for årets høst og naturens gaver og deler overskuddet med de fattige. Høstgudstjeneste er ikke en kirkelig højtid med fast plads i kirkeårets kalender. Men i pastoratets kirker er der tradition for at markere høsttiden ved en søndagsgudstjeneste, hvor vi synger kendte høst- og efterårssalmer som: Vi pløjed og vi såede og Nu falmer skoven trindt om land. Kirkerne bliver pyntet med enten neg, blomster eller frugt og grønt fra haverne. Der er særlige bønner til høstgudstjenesten. I år vil minikonfirmanderne og konfirmanderne skrive bønner om, hvad de ønsker sig og gerne vil sige tak for, nogle af de bønner vil blive bedt. Det er også minikonfirmanderne og konfirmanderne, som læser ind- og udgangsbøn. I pastoratets kirker samler vi penge ind til velgørende formål i forbindelse med høstgudstjenesten. Det sker i form af et høstoffer, en særlig indsamling ved gudstjenesten. Alle, de der vil, kan gå op og lægge en kuvert med penge på alteret. Der er sædvane for, at de penge bruges til internt arbejde i sognet eller til Kirkens Korshær eller Dansk Røde Kors eller. du bestemmer, hvad dit bidrag skal gå til! Se kalendersiden om hvor og hvornår der er høstgudstjeneste i pastoratet. Sognepræst Hanne Rytter til opslagstavlen Ravnstrup Onsdag d. 9. oktober kl : Gudstjeneste i børnehøjde. Gudstjenesten varer ca. 30 min. Derefter er der spisning i forsamlingshuset ca. kl Pris: 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn. Tilmelding til spisning til: Trine Kriegbaum på tlf eller senest d. 6. oktober. Tirsdag d. 3. december kl : Vi synger julen ind. Onsdag d. 11. december kl : Julekoncert med Bent Bro (kendt fra Tørfisk) og hans meget musikalske søn, Anders. Finderup Torsdag den 12. december kl : Julekoncert i Finderup Kirke samt Jul i Tyrol bagefter på Laden!!! Tenor Anders Hald og organist Henriette Hald har mange års erfaring gennem deres arbejde som kirkesanger og organist i folkekirken. Sammen laver de hvert år adskillige kirkekoncerter og musikgudstjenester. De arbejder for at bringe det glædelige budskab i sang, ord og tone. Kom og vær med! Finderup menighedsråd Hald Ege Onsdag den 25. september kl : Historien om 300 års bibelfortælling for børn. Kom til højskoleeftermiddag i konfirmandstuen, Hald Ege og hør fhv. seminarielektor Edith Aller fortælle engageret og levende om bibelfortælling for børn. Edith Aller har gennem mange år studeret Den bibelske fortælling, som også er titlen på hendes ph.d. afhandling, og hun har skrevet flere bøger, bl.a. Børns bibelhistorie. Vi skal høre om, hvilke fortællinger man har brugt, samt de forskellige vinkler, vægtninger og metoder, der er taget i anvendelse gennem de sidste 300 år. Lørdag den 26. oktober kl til kl : I selskab med Søren Kierkegaard. Program: - Vi indleder med en kort andagt i Hald Ege Kirke - Oplæg om Søren Kierkegaard og hans forfatterskab - Foredrag om skriftet Frygt og bæven og Kierkegaards gudsopfattelse - Kaffe og snak samt tid til spørgsmål og debat i 200 året for Søren Kierkegaards fødsel. Pris for kaffe og kage 25,00 kr. Vi håber at se mange! Helle Kjærsgaard og Gunhild Frederiksen 9

10 Egeskovvej 23 Hald Ege 8800 Viborg Munks Tømrerog Snedkerforretning Tornsangervej 17, Ravnstrup 8800 Viborg Tlf: servietter bordpapir dække- Zoneterapi Bækkelund Zoneterapi Papirværk Kinesiologi Kinesiologi v/ Koldingvej Else K. Pedersen 195 v/ servietter Else K. Pedersen lys 86 Tlf Tlf Vi har bøjet det i neon i 40 år! Vi har bøjet det i neon i 40 år! Finderup Finderup Ll. Sct. Mikkels Gade 19 Totalleverandør af baldakiner, skilte og Totalleverandør 8800 bogstaver Viborg med af baldakiner, og uden lys skilte og bogstaver med og uden lys * * Alle former for TRYKSAGER i offset og digital teknik FARVEKOPIERING A4 og A3 Bedemand Per Rasmussen v/ Thorkild Nielsen Teglgårdsvej 4 Hald Ege TelefonTavle TelefonTavle Vil De købe eller sælge er det Drejer De bør vælge Jernbanegade Karup Præsternes vagttelefon Her er i Viborg Domprovsti Har du brug for at plads tale med til en din præst på en mandag, annonce! kan»vagtpræsten«træffes på tlf Reparationer Gravering Håndarbejde Teglgårdsvej 7 Hald Ege Tlf Åbent: Mandag torsdag kl Ravnstrup Viborg begravelsesforretning el a/s Ravnstrup Holstebrovej el 155 a/s Holstebrovej 155 v/ Per Rasmussen Dumpen Har Chr. Rosgaard Søn ApS Chr. du Rosgaard lyst til en gang Vognmand & Søn ApS imellem at Vognmand lave kirkekaffe Holstebrovej 146, Ravnstrup i din Holstebrovej kirke 146, Ravnstrup så ring til sognepræsten på tlf Alt i kreaturkørsel Containerudlejning Alt i kreaturkørsel Containerudlejning KFUM og KFUK s BØRNEKLUB Tømrermester Tømrermester Den meget velfungerende og velbesøgte børneklub i Centeret på Nybrovej finn Jørgensen i Ravnstrup er for alle børn fra børnehaveklassen finn op Jørgensen til 6. klasse. Der er klub hver tirsdag fra kl til Hesselbjergvej , Finderup Hesselbjergvej 11, Finderup Leder: Ninna Pedersen, Åbakken 12. Tlf Her er plads til din annonce! EGETRYK EGETRYK Falkevej 4 Egeskovvej 6920 Videbæk 23 Hald Egeskovvej 23 telefon Hald Ege Viborg 8800 Viborg Alle former for Alle TRYKSAGER former for i offset og digital TRYKSAGER teknik FARVEKOPIERING i offset og digital A4 teknik og A3 FARVEKOPIERING A4 og A3 Munks Tømrer- Munks Tømrerog Snedkerforretning og Snedkerforretning Tornsangervej 17, Ravnstrup Tornsangervej 8800 Viborg 17, Ravnstrup 8800 Viborg Tlf: Tlf: Forlaget ravnsbjerg Bækkelund Bækkelund Papirværk Papirværk servietter bordpapir dækkeservietter bordpapir lys dække- servietter Bliv klogere servietter på lokalhistorien lys og køb vore bøger 75 om 75Dollerup, alle skrevet af Birgit Aarestrup under fællestitlen Mit Dollerup. Forlaget Ravnsbjerg Røverdal 20, Dollerup, 8800 Viborg, Tlf Hald ege el-forretning Hald v/ Thorkild ege Nielsen el-forretning v/ Thorkild Nielsen Teglgårdsvej Teglgårdsvej 4 Reparationer Gravering Håndarbejde Hald Ege Reparationer Teglgårdsvej Gravering 7 Hald Håndarbejde Ege Hald Ege Tlf Teglgårdsvej Åbent: Mandag torsdag 7 Hald Ege kl Tlf Åbent: Mandag torsdag kl Vil De købe eller sælge er Vil det De Drejer købe De eller bør sælge vælge Viborg begravelsesforretning er det Drejer De bør vælge Viborg begravelsesforretning Per Rasmussen v/ v/ Per Rasmussen Dumpen Dumpen Bidrag til Kirke og Sogn Præsternes vagttelefon Har du lyst til en gang Viborg Præsternes modtages Domprovsti vagttelefon med tak i imellem Har du lyst at lave til en kirkekaffe gang Har Viborg og kan du brug Domprovsti indsættes på konto i for at tale med en imellem din kirke at lave kirkekaffe præst Har Danske du på brug Bank: en mandag, for at 4770 tale kan med»vagtpræsten«en så i din ring kirke eller til sognepræsten på præst gives på en til træffes mandag, sognepræsten på tlf. kan 70»vagtpræsten«i en tlf. så ring 8664 til sognepræsten på kuvert med træffes navn på på tlf. giveren tlf KFUM og KFUK s BØRNEKLUB Den KFUM meget og KFUK s velfungerende BØRNEKLUB og velbesøgte børneklub i Centeret på Nybrovej i Den Ravnstrup meget er velfungerende for alle børn og fra velbesøgte børnehaveklassen børneklub op i til Centeret 6. klasse. på Nybrovej Der i Ravnstrup er klub hver er for tirsdag alle børn fra fra kl børnehaveklassen til op til 6. klasse. Leder: Der er Ninna klub hver Pedersen, tirsdag Åbakken fra kl Tlf. til Leder: Ninna Pedersen, Åbakken 12. Tlf

11 Døbte Dollerup Kirke Matti Fauerholdt Krogsgaard Freja Bak-Petersen Alberte Allentoft Nygaard Josefsen Hald Ege Kirke Carl Sangill Brødløs Vigga Zaar Emma Sofie Whitehouse Lukas Bo Rasmussen Erik Højriis Gaia Nøhr Cuadros Ellitsgaard Finderup Kirke Chris Holmsgaard Sørensen Andreas Vester Kjellerup viede/velsignelse dollerup kirke Josefine Damgaard Nielsen og Jeffrey James Anglero Hanne Koue Grønkjær og Brian Johansen Maja Munck og Nicolai Stensdal Nielsen ravnstrup kirke Kathrine Mølbak Bennekow og Thomas Andersen Ring til præsten Ønskes samtale, sygebesøg, hjemmealtergang kan henvendelse ske til sognepræst Hanne Ellemann Rytter, tlf , døde/begravede Hald EGe kirke Kaj Cassøe Jensen Lillian Gravgaard Arne Skou (Sortebrødre Kirke) hald ege kirke Ole Zacho Ravnstrup kirke Oda Alice Kragh Nielsen Ester Elisabeth Leth Strikkeklubben i Hald Ege Torsdage i ulige uger (undtagen i skoleferierne) er der strikkeklub i konfirmandstuen i Hald Ege. Der strikkes til Røde Kors og Aktion Børnehjælps Tæppecenter. Alle er velkomne, kontakt Mo na Kjelstrup eller Tove Lund , hvis du har lyst til at være med. Garnrester modtages med tak Kirke & Sogn Udkommer 4 gange om året til marts, juni, september og december. Oplag: 2455 ekspl. Den frivillige redaktion: Knud Winther, Else Pedersen, Kirsten Odgaard Poulsen og sognepræst Hanne E. Rytter. Stof til kirkebladet sendes til Knud Winther, Tornsangervej 19, 8800 Viborg, eller på Næste blad udkommer i uge 46 Sats & tryk: Videbæk Bogtrykkeri A S, tlf Sognepræst: Hanne Ellemann Rytter Hellerupvej 4, Finderup, 8800 Viborg, tlf , , Træffetid: Træffes bedst tirsdag kl , samt onsdag, torsdag og fredag kl Mandag træffes vagtpræsten på tlf Organist i Dollerup, Hald Ege, Finderup og Ravnstrup kirker: Inger Thomsen, tlf Præstesekretær Jonna Schmidt Jensen Pastoratets hjemmeside: Fra denne side er der links til de øvrige kirker i pastoratet. Dollerup sogn med Hald Ege kirkedistrikt Formand: Kirsten Odgaard Poulsen tlf Kirkeværge v. Dollerup Kirke: Gunhild Frederiksen tlf Kirkeværge v. Hald Ege Kirke: Tage Båndrup Carstens tlf Graver ved begge kirker: Finn Kabel tlf Karen Margrethe Rasmussen: tlf Finderup sogn Formand: Kjeld Jensen Bach tlf Kirkeværge: Hans Hoyer tlf Graver: Karl Erik Hedegaard tlf Ravnstrup sogn Formand: Magnus Ladefoged tlf Kirkeværge: Kristian Møller tlf Graver: Jens Ole Nygaard tlf adresser 11

12 kalender august-november 227 august 25. august 13.s.e.Trin. Dollerup Hald Ege Gudstjeneste for alle nye konfirmander med familie i Hald Ege Kirke. Med et overraskende musisk indslag. Kaffe og sodavand i kirken efterfølgende september 1. september 14.s.e.Trin. Finderup Niels Lai indsættes i Finderup Velkomst og et let traktement i Hald Ege Ravnstrup Frimurerne kommer til Ravnstrup kirke 8. september 15.s.e.Trin. Hald Ege Dollerup Kirkekaffe i Dollerup Niels Lai 15. september 16.s.e.Trin. Finderup Ravnstrup september 17.s.e.Trin. Dollerup Hald Ege Kirkekaffe i Hald Ege 29. september 18.s.e.Trin. Ravnstrup Finderup Høstgudstjeneste Oktober 6. oktober 19.s.e.Trin. Hald Ege Dollerup Høstgudstjeneste 9. oktober Ravnstrup Gudstj. for børn og alle aldre. Spisning i forsamlingshuset. Tilmelding til spisning nødvendig, se omtale inde i bladet. 13. oktober 21.s.e.Trin. Finderup Kirkekaffe i Finderup 20. oktober 21.s.e.Trin. Hald Ege Birgitte Thun 27. oktober 22.s.e.Trin. Ravnstrup Finderup BUSK gudstjeneste i Finderup Sammenkomst efterfølgende 31. oktober Hald Ege Spil dansk dagen Kirkebil Det er muligt at komme i kirke med kirkebil ved at ringe til: Frederiks Taxi Viborg Taxa Er det Viborg Taxa der skal køre, rettes der henvendelse til sognepræsten for at få oplyst konto nr. november 3. november 23.s.e.Trin. Hald Ege Dollerup Allehelgens gudstjenester Kirkekaffe i Dollerup 10. november 24.s.e.Trin. Finderup Ravnstrup Allehelgens gudstjenester 17. november 25.s.e.Trin. Dollerup Hald Ege Kirkekaffe i Hald Ege 24. november 26.s.e.Trin. Ravnstrup Finderup Niels Lai december 1. december 1.søndag i advent Hald Ege Dollerup Kirkekaffe i Dollerup 12

Høsten handler om at se fremad mod den nye termin

Høsten handler om at se fremad mod den nye termin kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Høsten handler om at se fremad mod den nye termin Et tema blander sig i høsten, nemlig vemodet, følelsen af at tiden rinder ud, ikke bare for sommeren

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Om tro og håb i mørket!

Om tro og håb i mørket! kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Om tro og håb i mørket! Lukas 24 vandringen til Emmaus, vers 32:»Da åbnedes deres øjne, og de genkendte ham, men så blev han usynlig for dem. De sagde

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege Gud og Darwin

dollerup finderup ravnstrup hald ege Gud og Darwin kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Gud og Darwin Gak ud, min sjæl, betragt med flid i denne skønne sommertid Guds underfulde gaver! Se, hvor hvert lille blomsterpar sig yndefuldt nu smykket

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Indtoget i Jerusalem

Indtoget i Jerusalem kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Indtoget i Jerusalem Som optakt til adventstiden kan vi læse fra Matt 21,1-9 Indtoget i Jerusalem: v1 Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved

Læs mere

KIRKE & SOGN DOLLERUP FINDERUP RAVNSTRUP HALD EGE

KIRKE & SOGN DOLLERUP FINDERUP RAVNSTRUP HALD EGE KIRKE & SOGN DOLLERUP FINDERUP RAVNSTRUP HALD EGE Adventtid er ventetid November kan være streng at komme igennem. For ude bliver det tidligere og tidligere mørkt. Vi kan allerede i november begynde at

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege Lys i mørket

dollerup finderup ravnstrup hald ege Lys i mørket kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Lys i mørket Læreren spurgte lille Peter, hvilket lys, han mente, måtte være det vigtigste for jorden, er det solens eller månens lys? Det må være månens

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege Konfirmandlejr

dollerup finderup ravnstrup hald ege Konfirmandlejr kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Konfirmandlejr Konfirmanderne fra Hald Ege Skole har været på konfirmandlejr. Vi sang blandt andet: Gud vi er I gode hænder en salme af N.F.S. Grundtvig.

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege

dollerup finderup ravnstrup hald ege kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Godmorgen Hvad siger man, når man lige har været død, men er blevet levende igen? Matthæus fortæller, om kvindernes møde med den døde nu levende Jesus

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

KIRKE &SOGN. Det er skønt! Jeg elsker mit arbejde. Jeg har fået en fantastisk modtagelse. og min familie kunne ikke have ønsket os en

KIRKE &SOGN. Det er skønt! Jeg elsker mit arbejde. Jeg har fået en fantastisk modtagelse. og min familie kunne ikke have ønsket os en KIRKE &SOGN Pinse 2007 45. årg. nr. 3 Dollerup Finderup Ravnstrup Hald Ege Hvordan er det at være præst? Det er skønt! Jeg elsker mit arbejde. Jeg har fået en fantastisk modtagelse af alle. Jeg og min

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege Påske

dollerup finderup ravnstrup hald ege Påske kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Påske Foråret er opstandelsens tid i hele sin kraft. På samme måde som graven åbnede sig for den opstandne Jesus, således åbner træernes knopper sig og

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Lidt trosinspiration

Lidt trosinspiration kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Lidt trosinspiration Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for

Læs mere

2016 oktober november december

2016 oktober november december 2016 oktober november december Praktisk information Samtale Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale. Man kan henvende sig, når man har behov for at tale med et andet menneske i fortrolighed.

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege Konfirmation

dollerup finderup ravnstrup hald ege Konfirmation kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Konfirmation Drømmen om ungdommen, foråret og fremtiden mødes i forårets konfirmationer. Med stolthed ser søskende storebror eller storesøster træde ind

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege Døden i livet

dollerup finderup ravnstrup hald ege Døden i livet kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Døden i livet Midt i livet kommer døden. Imens vi er optaget af livet, kommer døden. Trods det at døden er det eneste, vi er sikre på, når vi er skabt

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 1 Januar - marts 2015 Læs i dette blad: Glimt fra en jubilæumsdag... 2 Helligtrekongersfejring... 3 Kirkekalender... 4 Dåbstræf.... 5 Til lykke med dåben... 5 Møder og klubber.... 6 Kirkelig vejviser...

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege Forældreløs

dollerup finderup ravnstrup hald ege Forældreløs kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Forældreløs Jeg har altid gruet for den dag mine forældre døde. Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt som ganske ung forsøgte at trække mig lidt væk fra

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d

ASKOV SOGN k i r k e b l a d ASKOV SOGN k i r k e b l a d SEPTEMBER - NOVEMBER 2013 provstens orlov Kirkeministeriet har bevilget provst Hasse N. Jørgensen, Askov, studieorlov i tre måneder (sept., okt., nov.). Studieorloven har til

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang. For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang,

ORØ KIRKEBLAD. Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang. For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang, ORØ KIRKEBLAD Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang, For ordet og for livet. En tid til eftertanke en tid til at takke:

Læs mere

KIRKE &SOGN. Hald Ege kirkes festlige jubilæum Søndag den 30. september 2007 var en festdag. Dagen startede. Advent 2007 46. årg. nr. 1.

KIRKE &SOGN. Hald Ege kirkes festlige jubilæum Søndag den 30. september 2007 var en festdag. Dagen startede. Advent 2007 46. årg. nr. 1. KIRKE &SOGN Advent 2007 46. årg. nr. 1 Dollerup Finderup Ravnstrup Hald Ege Hald Ege kirkes festlige jubilæum Søndag den 30. september 2007 var en festdag. Dagen startede med Jubilæumsgudstjeneste, hvor

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Pinse - kirkens fødselsdag

Pinse - kirkens fødselsdag kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Pinse - kirkens fødselsdag Pinse er en af de tre store fester i kirkeåret, men den har aldrig haft helt samme folkelige appel, som jul og påske. Måske

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015 Kirkenyt GUDSTJENESTER September - december 2015 Jungshoved Allerslev 14. s. e. trin. 6. sep. Ingen 10.30 Høstgudstjeneste 15. s. e. trin. 13. sep. 10.30 Høstgudstjeneste Ingen 16. s. e. trin. 20. sep.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

September - November 2015 55. ÅRGANG

September - November 2015 55. ÅRGANG September - November 2015 55. ÅRGANG Anna Ancher (1859-1925) Børn binder kranse på en mark nord for Skagen Ca. 1919. Skagens Museum. Fotograf: Esben Thorning. Tanker omkring høst Alle gode gaver de kommer

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 12. årgang Efteråret 2010 Nr. 4 Padesø Kirke PRÆSTEN Friluftsgudstjenesten på Kongsdal Vi havde regnet med, at der ville komme mange til vores friluftsgudstjeneste på Kongsdal

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

EFTERÅR I SALMER. Nr. 5 oktober/november 2011

EFTERÅR I SALMER. Nr. 5 oktober/november 2011 Nr. 5 oktober/november 2011 EFTERÅR I SALMER. Dybt hælder året i sin gang, synger vi i denne tid, og det er uomgængeligt, at sådan er det. Mørket trænger frem, og dagene bliver korte. Året går på hæld,

Læs mere

Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Salmer: v. 376 v.1-4 // 2

Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Salmer: v. 376 v.1-4 // 2 Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 402 448 v. 376 v.1-4 // 2 388 752 v.3-5 Ved gudstjenesten i dag fejrer vi tre små børns ankomst til verden. Tre små mirakler. For

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

KIRKE & SOGN DOLLERUP FINDERUP RAVNSTRUP HALD EGE

KIRKE & SOGN DOLLERUP FINDERUP RAVNSTRUP HALD EGE KIRKE & SOGN DOLLERUP FINDERUP RAVNSTRUP HALD EGE Betlehem Nu er det snart jul, og hvad kan være mere aktuelt at skrive om end Betlehem, dér hvor Jesus blev født. Skriftstedet fra Lukas evangeliet kap.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad DECEMBER 2015 - JANUAR - FEBRUAR 2016 41. ÅRGANG Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.

Læs mere

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Stiftskursusdag Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Kirkehandlinger performance eller gudstjeneste? Velkommen til årets stiftskursusdag,

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Juni - Juli - August KIRKE BLADET. Gislev & Ellested Sogne. Årgang 64

Juni - Juli - August KIRKE BLADET. Gislev & Ellested Sogne. Årgang 64 Juni - Juli - August Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Årgang 64 Nr. 3-2014 Glædelig pinse 2 Hvad er pinse egentlig. De fleste kender fortællingerne, der hører julen og påsken til, men hvad med pinse.

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege

dollerup finderup ravnstrup hald ege kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Pinse Af ordet ånde kommer åndelighed en religiøs specialitet. Men ånde er i lige så høj grad knyttet til åndedrættet og det at trække vejret, med den

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege Påsken Vores tro betyder ikke meget, hvis ikke Kristus er opstået

dollerup finderup ravnstrup hald ege Påsken Vores tro betyder ikke meget, hvis ikke Kristus er opstået kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Påsken Vores tro betyder ikke meget, hvis ikke Kristus er opstået fra de døde. Jesus døde i påsken og i år falder påsken den 17. april med skærtorsdag

Læs mere

En uge af en landsbypræsts dagbog

En uge af en landsbypræsts dagbog En uge af en landsbypræsts dagbog Jég har verdens bedste arbejde. Men det er også et krævende job de fleste af døgnets vågne timer beskæftiger jeg mig med min præstegerning. Jeg har virket i disse to prægtige

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 Kirke og Sogn På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 2 KIRKE OG SOGN KIRKE OG SOGN 3 Infoside Kirkekontoret, Sognegården, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 86 29 57 33 Mandag-fredag kl. 10.00 13.00 Torsdag

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010 KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE 60. årgang * marts - maj 2010 At gå ind i de voksnes rækker Konfirmation 2011 og 2012 Konfirmation 2010 - vi ønsker tillykke! Gospeldag i Bregninge kirke Aftensang

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Gå i kirke om torsdagen Vi har, som alle ved, gudstjeneste hver søndag i Orø Kirke. Hvad ikke alle medlemmer af vores menighed måske ved er, at vi også

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Kirkebladet BJERREBY OG LANDET SOGNE Efterår 2015

Kirkebladet BJERREBY OG LANDET SOGNE Efterår 2015 Kirkebladet BJERREBY OG LANDET SOGNE Efterår 2015 2 Ord til eftertanke Vi mindes de afdøde, men vi forkynder Kristus Vi er meget tæt forbundet med de mennesker, der er døde. Når det gælder vores nærmeste

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

KIRKE & SOGN Sommer 2008 47. årg. nr. 3

KIRKE & SOGN Sommer 2008 47. årg. nr. 3 KIRKE & SOGN Sommer 2008 47. årg. nr. 3 Dollerup Finderup Ravnstrup Hald Ege Sankt Hans lidt herom... Den 24. juni er (katolsk) navnedag for Johannes Døberen på dansk: den Hellige Hans, bedre kendt som

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de... Her bor de... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail: BLSU@km.dk Kontortid:

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE

SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Søndagscafé i sct. olai sognegård SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE indholdsfortegnelse Dato Emne Side 8. september

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege Dåb, tro og liv

dollerup finderup ravnstrup hald ege Dåb, tro og liv kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Dåb, tro og liv Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

Julen 2016 i Holbøl kirke

Julen 2016 i Holbøl kirke Julen 2016 i Holbøl kirke Med fredslys fra 1. søndag i advent til helligtrekonger. 1 Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Adventskrans, julekrybbe,

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere