Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 10/11 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Dansk A Thomas Thomsen (1g) og Line Sterum Greibe (2g) 2d Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Titel 13 Titel 14 Storbyen (TT) Simon Fruelund (TT) Skriftligt basiskursus (TT) Hypermedier og sms-roman (TT) Dansk/Historie kronologiforløb (TT) National identitet (TT) (værklæsning) Lyrik (TT) Dansk-historieopgave (National identitet og lyrik) (TT) Kommatering og tegnsætning (TT) Argumentation (LG) Hvad sproget gør.. Analyse af eventyr med fokus på det sproglige (LG) Romantikken (LG) Essayet (LG) Salmer (LG) Titel 15 Værklæsning: De fortabte Spillemænd, William Heinesen, 1935 Titel 16 Oplysningstiden Værklæsning: Jeppe på Bjerget, Ludvig Holberg, 1722 Side 1 af 15

2 Titel 17 Titel 18 Titel 19 Titel 20 Titel 21 Titel 22 Titel 23 Titel 24 Titel 25 Selvbiografier Anmeldelser (selvvalgt værk værklæsning) Det moderne gennembrud værklæsning (Et Dukkehjem) Humor Dokumentar og reality Realisme i det 20. Årh Modernisme i det 20. Årh. Medieværk: Bowling for Columbine Nyeste tid Side 2 af 15

3 Titel 1 Storbyen Katrine Marie Guldager: Nørreport (2004) Dan Turèll: Gennem byen sidste gang (versionen der bruges på cd en) (1993) Halfdan E og Dan Turèll: Gennem byen sidste gang (1991) fra cd en Pas på pengene (1993) Morten Søndergaard: af Ubestemmelsessteder (6 tekster)(1996) Michael Strunge: 19. juni 1983, 25 år. København (1984) Tom Kristensen: Nat i Berlin (1927) Nordstrøm: Berlin (2006) Introduktion til tekstanalyse Tematisk analyse Sproglig analyse Genreintroduktion Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, litteratursøgning på nettet. Skriftlig aflevering (En storbyoplevelse) Titel 2 Simon Fruelund Der sidder en mand i bussen (2002) Mælk (1997) Vidnesbyrd (1996/2002) Skriftlig aflevering om Min sommerferie (2002) 5 blokke Novellelæsning genrebevidsthed Tematiske analyser At gå ned i teksten skrive videre på teksten Personkarakteristik Symbolanalyse Skriftlig formulering Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, skriftlig fremstilling, mindmap Titel 3 Skriftligt basiskursus Henrik Poulsen: At skrive sproget i fingrene fra Grundbogen 1(2005) s blokke Skriveproces mindmap, hurtigskrivning, brainstorm og cirkelskrivning Skriftlig fremstilling Hvordan angriber man skriftlige opgaver? Skriveøvelse over tre emner: Hvad betyder demokrati for mig? Hvorfor skal jeg gå i skole? Hvad kan jeg få ud af at læse bøger? (Fokus på skriftlig diskussion og argumentation) Side 3 af 15

4 Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt skriftligt arbejde Titel 4 Hypermedier og sms-roman Indhol Merete Pryds Helle: Jeg tror, jeg elsker dig (sms-roman) (2008) Peter Adolphsen: En million historier (2007) Peter Adolphsen: Luboslav Hacek (2002) Peter Adolphsen: Madeleine eller Lille trist roman (1996) Liv Mørks facebookprofil Thorkild Hanghøj og Nikolai Knudsen: Når nye medier fortæller (2004) Titel 5 Eleverne skal selv lave en sms-roman, sms-novelle eller facebookopdateringsnovelle. Den komplekse tekst hypermedier Anderledes tilgange til tekstmediet Udfordringen af bogmediet Genrebevidsthed Klasseundervisning, gruppearbejde, individuel skriveøvelse af sms-roman, - novelle eller facebookopdateringsnovelle. Dansk/Historie kronologiforløb Magt individ samfund Folkevise: Ebbe Skammelsøn Oplysningstid: Ludvig Holberg: af Niels Klims forunderlige rejse) (Riget Mardak og Riget Kokleku)(1741) Det moderne gennembrud: Henrik Pontoppidan: Under Aaget (1885) Heretica og Efterkrigstid: Morten Nielsen: Jeg ser nu i Nat (1945) Halfdan Rasmussen: Efter Bikini? (1948) Erik Knudsen. Credo (1949) Postmodernisme: Svend Åge Madsen: Skabt for hinanden (1995) Opslag i Litteraturens veje ( ) om rationalisme, humansisme og oplysningstiden. Skriftlig aflevering om en af teksterne med litteraturhistorisk perspektivering At give eleverne litteraturhistoriske pejlemærker. Indsigt i litteraturhistoriske perioders særkende Tekstanalyse med fokus Perspektivering Klasseundervisning, gruppearbejde, skriftlige øvelser Side 4 af 15

5 Titel 6 National identitet + værklæsning (Find Holger Danske) Adam Oehlenschläger: Fædrelandssang (Der er et yndigt Land) (1819) Juliane Marie Jessen: Danemark, Danemark! hellige lyd! (1819) H.C. Andersen: I Danmark er jeg født (1850) Isam B: I Danmark er jeg født (2007) Natasja: I Danmark er jeg født (2007) Natasja: Gi mig Danmark tilbage (2007) Maja Lee Langvad: Find Holger Danske (2006) (Værk) Tv-udsendelsen: Liv Thomsen: 1800-tallet på vrangen. Program 2 ( ) Titel 7 Eleverne har skrevet deres egne nationalsange digtet på Der er et yndigt land 7 blokke Litteraturhistorisk læsning af begrebet national identitet Intertekstualitet Værklæsning Sangskrivning Analyse af musikvideoer (Natasja. Gi mig Danmark tilbage) og Isam B I Danmark er jeg født Klasseundervisning, gruppearbejde, filmforevisning, skriftlige opgaver i grupper Lyrik en introduktion Korte digte: Morten Nielsen: Foraartes Horisont (1943) Ole Sarvig: Sen Eftermiddag (1944) Inger Christensen: Fred (1963) Henrik Nordbrandt: Med ét blomstrede alt (2007) Dan Turèll: Så langt rakte kræfterne (1991) Thomas Boberg: Bladene (1985) Simon Grotrian: September (1994) Opslag i Litteraturens veje om Lyrik Billedsprog og symboler: B.S. Ingemann: Lysets Engel gaar med glans (1837) Om billedsprog: (siden findes ikke mere) Oplæsning og digtets lyd: Søren Ulrik Thomsen: Levende (1981) Per Højholt: Månen forklaret (1993) Kirsten Hammann: Jeg civiliserer mig om morgenen (1992) Naja Marie Aidt: Sten på sten (1996) Grafiske digte: Emil Bønnelycke: Berlin (1918) Side 5 af 15

6 Hans Jørgen Nielsen: Dannebrog (1965) Johannes L. Madsen: Virkelighed og Hjerte (1966) Per Højholt: Henry ind i landskabet (1968) Simon Grotrian: Haj over hoved, Istapper,æg, Hest på glastag, Svaner set gennem tårer, Håbløshed (1990) Digtets tid og samlet analyse og fortolkning af et digt: Tom Kristensen: Henrettelsen (1915) Titel 8 Årsprøvestil: Janus Kodal: Mens du ældes (1994), s Digtanalyse, næranalyse, form- og indholdsanalyse, symbolanalyse Der er lagt stor vægt på, forholdet mellem form og indhold og på hvornår man analyserer, og hvornår man fortolker. Klasseundervisning, gruppearbejde, oplæsning, elevoplæg Dansk-historieopgave Eleverne har fået udleveret følgende tekster, hvoraf de skulle vælge nogle at skrive opgave om: Danmark i krig: Peter Faber: Dengang jeg drog afsted (1848) Herman Bang: af Tine (1989) Dannevirkenatten I.P. Jacobsen: af Niels Lyhne: Den vanskelige død (1880) Otto Gelsted: De mørke fugle fløj (1945) Dansk sprog: Edvard Lembke: Vort Modersmaal er dejligt (1859) Benny Andersen: Muddersmålet (1972) Henrik Nordbrandt: Modersmål (2010) Holger Danske: B.S. Ingemann: I alle de Riger og Lande (1839) H.C. Andersen: Holger Danske (1845) Henrik Nordbrandt: Danskheden (2010) Men flaget faldt jo også ned fra himmelen (2010) Kongehuset er jo en rigtig god forretning (2010) Når bare der bliver grinet (2010) Den danske Folkekirke (2010) Den danske sødme (2010) En kort beskrivelse af det særligt danske (2010) Fædrelandssang (1974) Side 6 af 15

7 Titel 9 2G Titel 10 Alle teksterne er hentet fra Lona Lerberg og Johnny Thiedecke: Vi elsker vort land. På sporet af danskheden (1994) på nær Nordbrandteksterne fra 2010, der er taget fra Henrik Nordbrandt: Vi danskere (2010) At strukturere en større skriftlig opgave At analyser og fortolke tekster på tværs af litteraturhistoriske perioder At udvælge og begrænse Individuel skriftlig opgave Kommatering og tegnsætning På baggrund af teksteksempler fra elevstile har eleverne individuelt og på klassen øvet sig i kommatering, og flere eksempler er gennemgået på tavlen Desuden er der talt om korrektbrug af de andre tegnsætningstegn. 1 blok At lære reglerne for korrekt tegnsætning Individuelle øvelser og klassegennemgang Argumentation Kort og godt om at argumentere for en holdning, s , 27-28, 31-33, 37-42, 2006, Ellen Holmboe De politiske partiers valgvideoer, folketingsvalget 2011 Politikens læserbreve d. 16. august blokke Kendskab til og anvendelse af argumentationsanalysens begreber Klasseundervisning/gruppearbejde/arbejde med valgvideoer/internetbaseret test Gallupkompasset/tværfagligt med samfundsfag Titel 11 Hvad sproget gør Analyse af eventyr med fokus på det sproglige Den trekantede Hat, nedskrevet 1854 Fyrtøiet, 1835, H. C. Andersen Jesper og Prinsessen, nedskrevet 1868 Klods-Hans, 1855, H. C. Andersen Aktantmodel og kontraktmodel, fra Metodebogen. Analysemetoder til litterære tekster, 1980, Finn Brandt-Pedersen og Anni Rønn-Poulsen Opslag i Litteraturens Veje om eventyr 4 blokke og fortællerforhold), sproglige forskelle mellem folkeeventyr og Sproglige karakteristika i eventyr (ordklasser, ordstof, mundtligt sprog, metaforer kunsteventyr, Side 7 af 15

8 Titel 12 Titel 13 Titel 14 sproglig opmærksomhed Klasseundervisning/gruppearbejde/genfortælling af eventyr Romantikken Indvielsen, 1804 Schack Staffeldt Af Sct. Hansaftenspil, 1802, Adam Oehlenschläger Guldhornene, 1803, Adam Oehlenschläger En skrækkelig historie, Politiken d. 24. august 2004 Kong Valdemars Jagt, 1816, B. S. Ingemann Den lille Karen, 1830, Thomasine Gyllembourg Glasskabet, 1847, B. S. Ingemann 4 blokke Forskellige strømninger indenfor romantikken/romantismen De fremherskende ideer i den litterære periode Klasseundervisning/gruppearbejde/dramatisering Essayet At tænkeskrive. Essays i undervisningen. Lærervejledning, 2000, Thorkild Borup Jensen, s , Signalement af essayet Om kaffe, 1988, Knud Sørensen Kultur til hverdag, 1996, Anne Knudsen En københavner i Jylland, 1995, Dan Turèll Litterær artikel, kronik, essay, 2008, Annette Hauer og Birgitte Munk, s blokke Karakteristika ved essay og kronik Klasseundervisning/gruppearbejde/individuelt skriftligt arbejde i form af udarbejdelse af essay Salmer Litteraturens Veje, s.93, 100, 101 (billeder) 2009, Johannes Fibiger m.fl. Sorrig og glæde de vandre til hobe, 1681, Thomas Kingo Her kommer Jesus dine små, 1732, H. A. Brorson Den yndigste rose er funden, 1732, H. A. Brorson O Kristelighed!, 1824/1853, N. F. S. Grundtvig Du satte dig selv i de nederstes sted, 1986, Hans Anker Jørgensen Du som gir os liv og gør os glade, 1982, Hans Anker Jørgensen New Year s Morning (oversættelse af Grundtvigs digt Nytaars-Morgen), fra Nephews cd DanmarkDenmark, blokke Karakteristika ved salmerne i de enkelte litteraturhistoriske perioder, forskelle i gudsbegreb og kristendomssyn Klasseundervisning/gruppearbejde/analyse af billeder fra barokken/udarbejdelse af film om Grundtvig/musik og sang Side 8 af 15

9 Titel 15 Titel 16 Værklæsning: De fortabte spillemænd, 1950, William Heinesen De fortabte spillemænd, 1950, William Heinesen Litteratursiden.dk om De fortabte spillemænd Barbara (film), 1939 Jørgen-Franz Jacobsen Gintberg på kanten (på Færøerne), dr.dk 4 blokke Stifte bekendtskab med nordatlantisk kultur og litteratur, værklæsning Klasseundervisning/gruppearbejde/mundtlige oplæg Oplysningstiden Værklæsning: Jeppe på Bjerget, Ludvig Holberg, 1722 Dansk litteratur fra runer til graffiti, 1995, Keld B. Jessen og Steffen Hejlskov Larsen (red.), s Uddrag af Niels Klim (Om Folkets Religion i Potu og Potuanernes Statsforfatning), Ludvig Holberg, 1741 Om Komedier, Ludvig Holbergs epistel 1728 Artikler om Holberg Værk: Jeppe på Bjerget, Ludvig Holberg, 1722 Teaterforestilling Århus Teater Jeppe på Bjerget Kaspar Rostrups filmatisering af Jeppe på Bjerget fra 1981 Retningslinjer for dramaets opbygning (Aristoteles og Moliere) Derfor hader jeg Holberg, Niels Peter Juel Larsen, Politiken d. 12. april 1998 Oplysningstidens tankegang og idealer Dramaets opbygning i henhold til Aristoteles Ludvig Holbergs indflydelse på dansk litteratur og tænkning Klasseundervisning/gruppearbejde/teaterforestilling på Århus Teater Jeppe på Bjerget 12. marts 2012 Titel 17 Selvbiografier Grundbog: Livsværk. Det selvbiografiske i ny dansk litteratur, 2008, Claus Christensen og Peter Jensen Uddrag fra Hovedstolen (Månestrålesofaen, Badekarret, Skridt), Christina Hesselholdt, 1998 Den som blinker bange for døden, Knud Romer, 2006 Kære Knud, Åbent brev til Knud Romer fra Georg Græsholt, Weekendavisen, Gud taler ud, Jens Blendstrup, 2006 Claus Beck-Nielsen ( ). En biografi, Claus Beck-Nielsen, 2003 Hr. Møller, Danmark, Stig Andersen, Politiken d Farlig selvbiografi, dr. phil. Johnny Kondrup i Information d Film: Den forsvundne Fuldmægtig, 1971 Side 9 af 15

10 3G Titel 18 Titel 19 Film: Mig og min næse, Ziska Szemes, blokke Selvbiografien som genre og tidsbillede Klasseundervisning/gruppearbejde/mundtlig fremlæggelse/film Anmeldelser Henrik Galberg Jacobsen og Peter Stray Jørgensen: Politikens håndbog i nudansk (1988/1997), s Thomas Thomsen: Poesien er et lighus for afdøde fraser fra Standart nr.1 (2006), s Liselotte Wiemer: Læs den før din mulvarp fra Weekendavisen 8-14 april 2005 Thomas Thomsen: At dele sol og vind fra Standart nr.1 (2006), s. 40 Rasmus Hastrup: Mageløst, mageløst fra Standart nr.1 (2006), s. 41 Jørgen Falkesgaard: Mad, mænd og musselmalet fra Standart nr.1 (2004), s. 9 Fire anmeldelser af Harald Voetmanns Kødet letter (2012): Lars Bukdahl: Dødens dyndtunge frakkeskøder fra Weekendavisen d. 1. januar 2012 Thomas Bredsdorff: Fedt, Manner! fra Politiken d. 9. Januar 2012 Lilian Munk Rösing: Den udødelige rodeogris fra Information 9. Januar 2012 Per Krogh Hansen: Kød på kraniet fra Berlingske d. 9. Januar 2012 Finn Klysner: Indledning fra Op og ned med kritikken en antologi om at anmelde, blive anmeldt og at læse anmeldelser (1984), s Alle eleverne har individuelt læst et selvvalgt værk, der skulle være en biografi eller roman med biografisk indhold. Alle elever har herefter skrevet en anmeldelse af bogen. 5 blokke Den kritiske journalistiske genre. At skrive anmeldelser Stilistisk analyse af anmeldelser Klasseundervisning/gruppearbejde/individuelle skriftlige opgaver Det moderne gennembrud + værklæsning (Et Dukkehjem) Perioden , Et overblik (s.8-15) i Jacobsen og Paldam: De moderne gennembrud (2011) George Brandes: af Indledning til Hovedstrømninger i det 19de Århundredes Litteratur (1872) fra Bredsdorff, Brøgger og Smærup Sørensen: Kanon i Dansk (s.94-97) Realisme Henrik Pontoppidan: Muldskud (1890) Naturalisme J.P. Jacobsen: af Fru Marie Grubbe. Uddrag fra Kap 1, 16 og 18 taget fra Kanon i Side 10 af 15

11 Dansk s Litteraturens veje s om Jacobsen og s. 510 (naturalisme) Amalie Skram: af Constance Ring (1885), kap. 1-3 Litteraturens veje s om sædelighedsfejden Billede: Rafael: Madonna of the Meadow ( ) Det naturalistiske drama Henrik Ibsen: Et Dukkehjem (1879) (værklæsning) Uddrag fra tv-dramatisering af Et Dukkehjem med Githa Nørby og Preben Neergaard instrueret af Palle Kjærulf-Schmidt (1974) Det naturalistiske drama fra Uddrag fra anmeldelser af førsteopførelsen af Et Dukkehjem fra 1879 fra Social- Demokraten, Folkets Avis og Fædrelandet Impresssionisme Thomas Thomsen: Bang og impressionismen (udleveret ark) Litteraturens veje om Herman Bang (s ) og impressionisme (s. 499) Tv-udsendelse: Liv Thomsen: 1800-tallet på vrangen. Program 8: Herman Bang: af Impressionisme. En lille replik (1890) Herman Bang: Irene Holm (1890) Herman Bang: af Stuk (1887), s.1-2 Uddrag fra Anne Marie Helgers dramatisering af Irene Holm Impressionistiske billeder: Claude Monet: Boulevard des Capucines (1873) Gare Saint Lazare (1877) Rue saint-denis (1878) Åkander (1915) Edvard Munch: Rue Lafayette (1891) August Renoir: Le Moulin de la Galette (1876) 12 blokke Værklæsning m. fokus på sædlighedsfejden og kvindernes rolle Periodelæsning naturalisme, impressionisme (både kunstnerisk og litterær), realisme Opgøret med romantikken Sammenhæng mellem samfundsudviklingen og den kunstneriske registrering af denne. Klasseundervisning/gruppearbejde/individuelle skriftlige opgaver Titel 20 Humor Michael Balle Jensen: Humor i dansk (2007), Teoriafsnit i kap Side 11 af 15

12 Titel 17 Rabelais: Uddrag af Gargantua (1534), kap. 7, 11 og 13 Ludvig Holberg: Uddrag af Niels Klims underjordiske Rejse (1741), fra kap. 11 (Landet Pyglossia), s i bind 9 i Ludvig Holbergs værker i 12 bind (1971) Erland Loe: Uddrag af Doppler (2004 ), s.9-19 Uddrag af Lastvagner (2005), s. 7-8 Casper Christensen og Frank Hvam: Klovn: Bornholm (sæson 4, afsnit 4, 2006) Teofrast: Mennesketyper eller Karaktéres (Bondskhed, Kejtethed, Taktløshed og Skidtvigtighed) (ca f.kr) De uaktueller nyheder. Michael Berthelsen interviewer Morten Messerschmidt vhttp://www.youtube.com/watch?v=duut6bxaae0 Eleverne har selv fundet materiale på internettet, som de har analyseret og fremlagt for hinanden. 5 blokke Analyse og fortolkning af humoristisk materiale med fokus på humorens byggesten og grundelementer både sprogligt og formmæssigt. Humor i historisk perspektiv Analyse af afsnit fra tv-serien Klovn Klasseundervisning/gruppearbejde/ fremlæggelse Dokumentar og reality medieværk Om fakta- og fiktionskoder: https://sites.google.com/site/danskfag/medier/fakta--og-fiktionskoder-i-filmog-tv Gitte Horsbøl & Jette Meldgaard Havboe: Den iscenesatte virkelighed. Fra dokumentar til reality (2004/2008), s Klip fra den vedlagte dvd: Pigen med minkpelsen (observerende dokumentar), Skatteakrobaterne (dybdeborende dokumentar) Reality Paradise Hotel afsnit 9, sæson 9 Paradise hotels hjemmeside Thomas Hoffmann: Derfor ser vi Paradise Hotel fra Kap.1: Broadcast yourself (s ) og Paradise Hotel (s ) Dorthe Schmidt Granild og Jens Haaning: Medier i dansk (2011) Titel 17 Medieanalyse, dokumentarens virkemidler, fakta- og fiktionskoder, skelne mellem de forskellige dokumentarformer, diskutere realitygenrens muligheder og begrænsninger, hjemmesideanalyse, kommunikationsanalyse Klasseundervisning og gruppearbejde Realisme i det 20. Århundrede Opslag i Litteraturens veje: Realisme (s ) og Modernisme/modernitet ( s ) Side 12 af 15

13 Hans Kirk og kollektivroman (s ), Nyrealisme (s ), Dirty realism: Titel 17 Socialrealisme Martin Andersen Nexø: En Lønningsdag. En idyl (1900) Kollektivroman/socialrealisme Hans Kirk: af Fiskerne (1928), uddrag om Gamle Martinus, der får sit Dannebrogskors) i Falkenstjerne: Dansk litteratur 3. Nyrealisme Anders Bodelsen: Pointen (1967) Minimalisme Helle Helle: Mobil (1996) Raymond Carver: Populær mekanik (1981) Dirty realism Jan Sonnergaard: Sex (1997) Jacob Ejersbo: af Nordkraft (2002) indledningskapitlet Tæve (s.11-13) Realismens stilistiske særtræk og historiske udvikling. Nærlæsning og bestemmelse af realismeformer i en litteraturhistorisk kontekst. Klasseundervisning, gruppearbejde Modernisme Litteraturens veje s. Johs. V. Jensen (s ), Ekspressionisme og Tom Kristensen (s ), Blixen (s ),Klaus Rifbjerg (s ) Konfrontationsmodernisme (s. 503), Den tidlige modernisme og Johannes V. Jensens journalistik Johannes V. Jensen: Interferens (1906), Det vandrende fortov og det store hjul (1901) Ekspressionisme Tom Kristensen: Fribytter (1920) Rudolf Broby-Johansen: BORDELPIGE DRÆBER UFØDT (1922) Emil Bønnelycke: Berlin (1918) Edvard Munch: Skriget (1893) (maleri) Liv Thomsen: Digtere, divaer og dogmebrødre afsnit 2 ( ), (de første 7 minutter) 520dogmebr%25C3%25B8dre&type=all&limit=120 Heretica Martin A. Hansen: Paradisæblerne (1953) Konfrontationsmodernisme Klaus Rifbjerg: Terminologi (1960) Peter Seeberg: Patienten (1962) Billeder af Rifbjerg og Martin A. Hansen fra Litteraturhåndbogen s. 355 (To forfatterprotrætter, to forfatterroller) Karen Blixen Karen Blixen: En skibsdrengs fortællinger (1942) Liv Thomsen: Digtere, divaer og dogmebrødre afsnit 4 ( ) (min , Side 13 af 15

14 , (om Blixen) 520dogmebr%25C3%25B8dre&type=all&limit=120 Modernismens særtræk, adskillelse fra realismen både indholds- og formmæssigt, litteratur- og kulturhistorisk læsning. Vurdere og indkredse modernismens temaer, kanonlæsning. Klasseundervisning og gruppearbejde Titel 17 Medieværk: Michael More: Bowling for Columbine (2002) Michael More: Bowling for Columbine (2002) Selvvalgt materiale om filmen samt anmeldelser fra nettet. Eleverne har selv skulle finde materiale på nettet. Gus van Sant: Elephant (2003) (fra min ) 4 blokke Filmanalyse (filmiske virkemidler, genreanalyse, komposition, Michael More som instruktør, persongalleri og setting, kommunikationsanalyse, budskab, reception og virkningshistorie) Sekvensanalyse af filmens anslag. Perspektivering til spillefilm om skoleskyderiet på Columbine High School Klasseundervisning, matrixarbejde Titel Nyeste litteratur Lone Hørslev: Torsdag d. 2. december, fredag d. 5. december, lørdag d. 6. december, torsdag d. 11. december fra Jeg ved ikke om den slags tanker er normale. Skilsmissedigte (2009) Lone Hørslev: af La os (2012) 3 tegninger af Rikke Bakman fra den indlagte tegneserie Vita Andersen: Hun ser godt ud (1977) Morten Søndergaard: omslaget, opioid receptor mu 1 (s. 21) og ct ctt cg (s. 25) af Må sort dreng dø ren? (2009) Om Må sort dreng dø ren? og oplæsning af digtet i radioudsendelsen Den 2. Radio d juni 2009 på udsendelse-d7-13-juni-2009&catid=64:d2r-udsendelser-2009&itemid=101 Stine Pilgaard: af Min mor siger (2012), s. 7-9 og Bjørn Rasmussen: af Huden er det elastiske hylster der omgiver hele legemet (2011), s og 3 billeder s blokke Side 14 af 15

15 Det selvbiografiske og performative i den nyeste litteratur. Sproglig iagttagelse Klasseundervisning og gruppearbejde Ekstra: St. St. Blicher: Det er hvidt herude (1838) Side 15 af 15

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin August-juni 10-13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Dansk A Jens Mann Christiansen (JM) 1.c/2.c/3.c Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj-juni 2015 Herning HF og VUC HF Dansk A Bettina Bjerg Iversen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2013 VUF, Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Skive-Viborg HF og VUC Hfe Dansk A Lise Elmgaard

Læs mere

Emilie Hjorth Ingerslev (EH) (og Mie Højfeldt Jørgensen MJ)

Emilie Hjorth Ingerslev (EH) (og Mie Højfeldt Jørgensen MJ) Undervisningsbeskrivelse Termin Aug-juni 2011-14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Favrskov Gymnasium Stx Dansk A Emilie Hjorth Ingerslev (EH) (og Mie Højfeldt Jørgensen MJ) Hold 3.b Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. VUF, Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. VUF, Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2014 VUF, Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14-15 Horsens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forårseksamen 2014-2015 Institution VUC Hvidovre - Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Sommer 2015. Uddannelse

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Sommer 2015. Uddannelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Dansk A Bodil Tvede

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Dansk A Lærer(e) Hold Lene Friis

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejle VUC hf dansk, A-niveau - koncentreret forløb med

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 12/13 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Vest Hf Dansk A Lærer(e) Maiken Brøndum Ravn - Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/ juni 2014 Institution VUC Vest, Afdeling Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk A Thorkil

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 13/14 Institution VoksenUddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution IBC Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Karina Juhl Jensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC-Vest, Esbjerg Afd. Hf (2-årig) Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF2 Dansk A Sofie Adsersen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2013 Roskilde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre/Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A Maria Larsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE / 50/50-ordningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution VUC Vest, Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF-enkeltfag Dansk A Maria

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/ juni 2014 Institution VUC Vest, Esbjerg afdeling Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Kolding Hf og Vuc Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A Anne Thisted

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Hf fagpakke PÆD Dansk A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2015 Institution VUC Skive Viborg Uddannelse HF enkeltfag Fag og niveau Dansk A Lærer Peter Pedersen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin maj-juni 2015. Uddannelse

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin maj-juni 2015. Uddannelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Horsens HF & VUC hfe Dansk A Marie Sognstrup

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2012 juni CABH Erhvervsgymnasiet hhx Dansk A Søren K. Sørensen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk A Ulla Rasmussen og Knud Skaarup

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2s da

Undervisningsbeskrivelse for: 2s da Undervisningsbeskrivelse for: 2s da Fag: Dansk A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 2s Termin: Juni 2015 Uddannelse: STX Lærer(e): Mirian Due Steffensen (MDS) og Grith Henriksen

Læs mere