Undervisningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 10/11 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Dansk A Thomas Thomsen (1g) og Line Sterum Greibe (2g) 2d Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Titel 13 Titel 14 Storbyen (TT) Simon Fruelund (TT) Skriftligt basiskursus (TT) Hypermedier og sms-roman (TT) Dansk/Historie kronologiforløb (TT) National identitet (TT) (værklæsning) Lyrik (TT) Dansk-historieopgave (National identitet og lyrik) (TT) Kommatering og tegnsætning (TT) Argumentation (LG) Hvad sproget gør.. Analyse af eventyr med fokus på det sproglige (LG) Romantikken (LG) Essayet (LG) Salmer (LG) Titel 15 Værklæsning: De fortabte Spillemænd, William Heinesen, 1935 Titel 16 Oplysningstiden Værklæsning: Jeppe på Bjerget, Ludvig Holberg, 1722 Side 1 af 15

2 Titel 17 Titel 18 Titel 19 Titel 20 Titel 21 Titel 22 Titel 23 Titel 24 Titel 25 Selvbiografier Anmeldelser (selvvalgt værk værklæsning) Det moderne gennembrud værklæsning (Et Dukkehjem) Humor Dokumentar og reality Realisme i det 20. Årh Modernisme i det 20. Årh. Medieværk: Bowling for Columbine Nyeste tid Side 2 af 15

3 Titel 1 Storbyen Katrine Marie Guldager: Nørreport (2004) Dan Turèll: Gennem byen sidste gang (versionen der bruges på cd en) (1993) Halfdan E og Dan Turèll: Gennem byen sidste gang (1991) fra cd en Pas på pengene (1993) Morten Søndergaard: af Ubestemmelsessteder (6 tekster)(1996) Michael Strunge: 19. juni 1983, 25 år. København (1984) Tom Kristensen: Nat i Berlin (1927) Nordstrøm: Berlin (2006) Introduktion til tekstanalyse Tematisk analyse Sproglig analyse Genreintroduktion Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, litteratursøgning på nettet. Skriftlig aflevering (En storbyoplevelse) Titel 2 Simon Fruelund Der sidder en mand i bussen (2002) Mælk (1997) Vidnesbyrd (1996/2002) Skriftlig aflevering om Min sommerferie (2002) 5 blokke Novellelæsning genrebevidsthed Tematiske analyser At gå ned i teksten skrive videre på teksten Personkarakteristik Symbolanalyse Skriftlig formulering Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, skriftlig fremstilling, mindmap Titel 3 Skriftligt basiskursus Henrik Poulsen: At skrive sproget i fingrene fra Grundbogen 1(2005) s blokke Skriveproces mindmap, hurtigskrivning, brainstorm og cirkelskrivning Skriftlig fremstilling Hvordan angriber man skriftlige opgaver? Skriveøvelse over tre emner: Hvad betyder demokrati for mig? Hvorfor skal jeg gå i skole? Hvad kan jeg få ud af at læse bøger? (Fokus på skriftlig diskussion og argumentation) Side 3 af 15

4 Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt skriftligt arbejde Titel 4 Hypermedier og sms-roman Indhol Merete Pryds Helle: Jeg tror, jeg elsker dig (sms-roman) (2008) Peter Adolphsen: En million historier (2007) Peter Adolphsen: Luboslav Hacek (2002) Peter Adolphsen: Madeleine eller Lille trist roman (1996) Liv Mørks facebookprofil Thorkild Hanghøj og Nikolai Knudsen: Når nye medier fortæller (2004) Titel 5 Eleverne skal selv lave en sms-roman, sms-novelle eller facebookopdateringsnovelle. Den komplekse tekst hypermedier Anderledes tilgange til tekstmediet Udfordringen af bogmediet Genrebevidsthed Klasseundervisning, gruppearbejde, individuel skriveøvelse af sms-roman, - novelle eller facebookopdateringsnovelle. Dansk/Historie kronologiforløb Magt individ samfund Folkevise: Ebbe Skammelsøn Oplysningstid: Ludvig Holberg: af Niels Klims forunderlige rejse) (Riget Mardak og Riget Kokleku)(1741) Det moderne gennembrud: Henrik Pontoppidan: Under Aaget (1885) Heretica og Efterkrigstid: Morten Nielsen: Jeg ser nu i Nat (1945) Halfdan Rasmussen: Efter Bikini? (1948) Erik Knudsen. Credo (1949) Postmodernisme: Svend Åge Madsen: Skabt for hinanden (1995) Opslag i Litteraturens veje ( ) om rationalisme, humansisme og oplysningstiden. Skriftlig aflevering om en af teksterne med litteraturhistorisk perspektivering At give eleverne litteraturhistoriske pejlemærker. Indsigt i litteraturhistoriske perioders særkende Tekstanalyse med fokus Perspektivering Klasseundervisning, gruppearbejde, skriftlige øvelser Side 4 af 15

5 Titel 6 National identitet + værklæsning (Find Holger Danske) Adam Oehlenschläger: Fædrelandssang (Der er et yndigt Land) (1819) Juliane Marie Jessen: Danemark, Danemark! hellige lyd! (1819) H.C. Andersen: I Danmark er jeg født (1850) Isam B: I Danmark er jeg født (2007) Natasja: I Danmark er jeg født (2007) Natasja: Gi mig Danmark tilbage (2007) Maja Lee Langvad: Find Holger Danske (2006) (Værk) Tv-udsendelsen: Liv Thomsen: 1800-tallet på vrangen. Program 2 ( ) Titel 7 Eleverne har skrevet deres egne nationalsange digtet på Der er et yndigt land 7 blokke Litteraturhistorisk læsning af begrebet national identitet Intertekstualitet Værklæsning Sangskrivning Analyse af musikvideoer (Natasja. Gi mig Danmark tilbage) og Isam B I Danmark er jeg født Klasseundervisning, gruppearbejde, filmforevisning, skriftlige opgaver i grupper Lyrik en introduktion Korte digte: Morten Nielsen: Foraartes Horisont (1943) Ole Sarvig: Sen Eftermiddag (1944) Inger Christensen: Fred (1963) Henrik Nordbrandt: Med ét blomstrede alt (2007) Dan Turèll: Så langt rakte kræfterne (1991) Thomas Boberg: Bladene (1985) Simon Grotrian: September (1994) Opslag i Litteraturens veje om Lyrik Billedsprog og symboler: B.S. Ingemann: Lysets Engel gaar med glans (1837) Om billedsprog: (siden findes ikke mere) Oplæsning og digtets lyd: Søren Ulrik Thomsen: Levende (1981) Per Højholt: Månen forklaret (1993) Kirsten Hammann: Jeg civiliserer mig om morgenen (1992) Naja Marie Aidt: Sten på sten (1996) Grafiske digte: Emil Bønnelycke: Berlin (1918) Side 5 af 15

6 Hans Jørgen Nielsen: Dannebrog (1965) Johannes L. Madsen: Virkelighed og Hjerte (1966) Per Højholt: Henry ind i landskabet (1968) Simon Grotrian: Haj over hoved, Istapper,æg, Hest på glastag, Svaner set gennem tårer, Håbløshed (1990) Digtets tid og samlet analyse og fortolkning af et digt: Tom Kristensen: Henrettelsen (1915) Titel 8 Årsprøvestil: Janus Kodal: Mens du ældes (1994), s Digtanalyse, næranalyse, form- og indholdsanalyse, symbolanalyse Der er lagt stor vægt på, forholdet mellem form og indhold og på hvornår man analyserer, og hvornår man fortolker. Klasseundervisning, gruppearbejde, oplæsning, elevoplæg Dansk-historieopgave Eleverne har fået udleveret følgende tekster, hvoraf de skulle vælge nogle at skrive opgave om: Danmark i krig: Peter Faber: Dengang jeg drog afsted (1848) Herman Bang: af Tine (1989) Dannevirkenatten I.P. Jacobsen: af Niels Lyhne: Den vanskelige død (1880) Otto Gelsted: De mørke fugle fløj (1945) Dansk sprog: Edvard Lembke: Vort Modersmaal er dejligt (1859) Benny Andersen: Muddersmålet (1972) Henrik Nordbrandt: Modersmål (2010) Holger Danske: B.S. Ingemann: I alle de Riger og Lande (1839) H.C. Andersen: Holger Danske (1845) Henrik Nordbrandt: Danskheden (2010) Men flaget faldt jo også ned fra himmelen (2010) Kongehuset er jo en rigtig god forretning (2010) Når bare der bliver grinet (2010) Den danske Folkekirke (2010) Den danske sødme (2010) En kort beskrivelse af det særligt danske (2010) Fædrelandssang (1974) Side 6 af 15

7 Titel 9 2G Titel 10 Alle teksterne er hentet fra Lona Lerberg og Johnny Thiedecke: Vi elsker vort land. På sporet af danskheden (1994) på nær Nordbrandteksterne fra 2010, der er taget fra Henrik Nordbrandt: Vi danskere (2010) At strukturere en større skriftlig opgave At analyser og fortolke tekster på tværs af litteraturhistoriske perioder At udvælge og begrænse Individuel skriftlig opgave Kommatering og tegnsætning På baggrund af teksteksempler fra elevstile har eleverne individuelt og på klassen øvet sig i kommatering, og flere eksempler er gennemgået på tavlen Desuden er der talt om korrektbrug af de andre tegnsætningstegn. 1 blok At lære reglerne for korrekt tegnsætning Individuelle øvelser og klassegennemgang Argumentation Kort og godt om at argumentere for en holdning, s , 27-28, 31-33, 37-42, 2006, Ellen Holmboe De politiske partiers valgvideoer, folketingsvalget 2011 Politikens læserbreve d. 16. august blokke Kendskab til og anvendelse af argumentationsanalysens begreber Klasseundervisning/gruppearbejde/arbejde med valgvideoer/internetbaseret test Gallupkompasset/tværfagligt med samfundsfag Titel 11 Hvad sproget gør Analyse af eventyr med fokus på det sproglige Den trekantede Hat, nedskrevet 1854 Fyrtøiet, 1835, H. C. Andersen Jesper og Prinsessen, nedskrevet 1868 Klods-Hans, 1855, H. C. Andersen Aktantmodel og kontraktmodel, fra Metodebogen. Analysemetoder til litterære tekster, 1980, Finn Brandt-Pedersen og Anni Rønn-Poulsen Opslag i Litteraturens Veje om eventyr 4 blokke og fortællerforhold), sproglige forskelle mellem folkeeventyr og Sproglige karakteristika i eventyr (ordklasser, ordstof, mundtligt sprog, metaforer kunsteventyr, Side 7 af 15

8 Titel 12 Titel 13 Titel 14 sproglig opmærksomhed Klasseundervisning/gruppearbejde/genfortælling af eventyr Romantikken Indvielsen, 1804 Schack Staffeldt Af Sct. Hansaftenspil, 1802, Adam Oehlenschläger Guldhornene, 1803, Adam Oehlenschläger En skrækkelig historie, Politiken d. 24. august 2004 Kong Valdemars Jagt, 1816, B. S. Ingemann Den lille Karen, 1830, Thomasine Gyllembourg Glasskabet, 1847, B. S. Ingemann 4 blokke Forskellige strømninger indenfor romantikken/romantismen De fremherskende ideer i den litterære periode Klasseundervisning/gruppearbejde/dramatisering Essayet At tænkeskrive. Essays i undervisningen. Lærervejledning, 2000, Thorkild Borup Jensen, s , Signalement af essayet Om kaffe, 1988, Knud Sørensen Kultur til hverdag, 1996, Anne Knudsen En københavner i Jylland, 1995, Dan Turèll Litterær artikel, kronik, essay, 2008, Annette Hauer og Birgitte Munk, s blokke Karakteristika ved essay og kronik Klasseundervisning/gruppearbejde/individuelt skriftligt arbejde i form af udarbejdelse af essay Salmer Litteraturens Veje, s.93, 100, 101 (billeder) 2009, Johannes Fibiger m.fl. Sorrig og glæde de vandre til hobe, 1681, Thomas Kingo Her kommer Jesus dine små, 1732, H. A. Brorson Den yndigste rose er funden, 1732, H. A. Brorson O Kristelighed!, 1824/1853, N. F. S. Grundtvig Du satte dig selv i de nederstes sted, 1986, Hans Anker Jørgensen Du som gir os liv og gør os glade, 1982, Hans Anker Jørgensen New Year s Morning (oversættelse af Grundtvigs digt Nytaars-Morgen), fra Nephews cd DanmarkDenmark, blokke Karakteristika ved salmerne i de enkelte litteraturhistoriske perioder, forskelle i gudsbegreb og kristendomssyn Klasseundervisning/gruppearbejde/analyse af billeder fra barokken/udarbejdelse af film om Grundtvig/musik og sang Side 8 af 15

9 Titel 15 Titel 16 Værklæsning: De fortabte spillemænd, 1950, William Heinesen De fortabte spillemænd, 1950, William Heinesen Litteratursiden.dk om De fortabte spillemænd Barbara (film), 1939 Jørgen-Franz Jacobsen Gintberg på kanten (på Færøerne), dr.dk 4 blokke Stifte bekendtskab med nordatlantisk kultur og litteratur, værklæsning Klasseundervisning/gruppearbejde/mundtlige oplæg Oplysningstiden Værklæsning: Jeppe på Bjerget, Ludvig Holberg, 1722 Dansk litteratur fra runer til graffiti, 1995, Keld B. Jessen og Steffen Hejlskov Larsen (red.), s Uddrag af Niels Klim (Om Folkets Religion i Potu og Potuanernes Statsforfatning), Ludvig Holberg, 1741 Om Komedier, Ludvig Holbergs epistel 1728 Artikler om Holberg Værk: Jeppe på Bjerget, Ludvig Holberg, 1722 Teaterforestilling Århus Teater Jeppe på Bjerget Kaspar Rostrups filmatisering af Jeppe på Bjerget fra 1981 Retningslinjer for dramaets opbygning (Aristoteles og Moliere) Derfor hader jeg Holberg, Niels Peter Juel Larsen, Politiken d. 12. april 1998 Oplysningstidens tankegang og idealer Dramaets opbygning i henhold til Aristoteles Ludvig Holbergs indflydelse på dansk litteratur og tænkning Klasseundervisning/gruppearbejde/teaterforestilling på Århus Teater Jeppe på Bjerget 12. marts 2012 Titel 17 Selvbiografier Grundbog: Livsværk. Det selvbiografiske i ny dansk litteratur, 2008, Claus Christensen og Peter Jensen Uddrag fra Hovedstolen (Månestrålesofaen, Badekarret, Skridt), Christina Hesselholdt, 1998 Den som blinker bange for døden, Knud Romer, 2006 Kære Knud, Åbent brev til Knud Romer fra Georg Græsholt, Weekendavisen, Gud taler ud, Jens Blendstrup, 2006 Claus Beck-Nielsen ( ). En biografi, Claus Beck-Nielsen, 2003 Hr. Møller, Danmark, Stig Andersen, Politiken d Farlig selvbiografi, dr. phil. Johnny Kondrup i Information d Film: Den forsvundne Fuldmægtig, 1971 Side 9 af 15

10 3G Titel 18 Titel 19 Film: Mig og min næse, Ziska Szemes, blokke Selvbiografien som genre og tidsbillede Klasseundervisning/gruppearbejde/mundtlig fremlæggelse/film Anmeldelser Henrik Galberg Jacobsen og Peter Stray Jørgensen: Politikens håndbog i nudansk (1988/1997), s Thomas Thomsen: Poesien er et lighus for afdøde fraser fra Standart nr.1 (2006), s Liselotte Wiemer: Læs den før din mulvarp fra Weekendavisen 8-14 april 2005 Thomas Thomsen: At dele sol og vind fra Standart nr.1 (2006), s. 40 Rasmus Hastrup: Mageløst, mageløst fra Standart nr.1 (2006), s. 41 Jørgen Falkesgaard: Mad, mænd og musselmalet fra Standart nr.1 (2004), s. 9 Fire anmeldelser af Harald Voetmanns Kødet letter (2012): Lars Bukdahl: Dødens dyndtunge frakkeskøder fra Weekendavisen d. 1. januar 2012 Thomas Bredsdorff: Fedt, Manner! fra Politiken d. 9. Januar 2012 Lilian Munk Rösing: Den udødelige rodeogris fra Information 9. Januar 2012 Per Krogh Hansen: Kød på kraniet fra Berlingske d. 9. Januar 2012 Finn Klysner: Indledning fra Op og ned med kritikken en antologi om at anmelde, blive anmeldt og at læse anmeldelser (1984), s Alle eleverne har individuelt læst et selvvalgt værk, der skulle være en biografi eller roman med biografisk indhold. Alle elever har herefter skrevet en anmeldelse af bogen. 5 blokke Den kritiske journalistiske genre. At skrive anmeldelser Stilistisk analyse af anmeldelser Klasseundervisning/gruppearbejde/individuelle skriftlige opgaver Det moderne gennembrud + værklæsning (Et Dukkehjem) Perioden , Et overblik (s.8-15) i Jacobsen og Paldam: De moderne gennembrud (2011) George Brandes: af Indledning til Hovedstrømninger i det 19de Århundredes Litteratur (1872) fra Bredsdorff, Brøgger og Smærup Sørensen: Kanon i Dansk (s.94-97) Realisme Henrik Pontoppidan: Muldskud (1890) Naturalisme J.P. Jacobsen: af Fru Marie Grubbe. Uddrag fra Kap 1, 16 og 18 taget fra Kanon i Side 10 af 15

11 Dansk s Litteraturens veje s om Jacobsen og s. 510 (naturalisme) Amalie Skram: af Constance Ring (1885), kap. 1-3 Litteraturens veje s om sædelighedsfejden Billede: Rafael: Madonna of the Meadow ( ) Det naturalistiske drama Henrik Ibsen: Et Dukkehjem (1879) (værklæsning) Uddrag fra tv-dramatisering af Et Dukkehjem med Githa Nørby og Preben Neergaard instrueret af Palle Kjærulf-Schmidt (1974) Det naturalistiske drama fra Uddrag fra anmeldelser af førsteopførelsen af Et Dukkehjem fra 1879 fra Social- Demokraten, Folkets Avis og Fædrelandet Impresssionisme Thomas Thomsen: Bang og impressionismen (udleveret ark) Litteraturens veje om Herman Bang (s ) og impressionisme (s. 499) Tv-udsendelse: Liv Thomsen: 1800-tallet på vrangen. Program 8: Herman Bang: af Impressionisme. En lille replik (1890) Herman Bang: Irene Holm (1890) Herman Bang: af Stuk (1887), s.1-2 Uddrag fra Anne Marie Helgers dramatisering af Irene Holm Impressionistiske billeder: Claude Monet: Boulevard des Capucines (1873) Gare Saint Lazare (1877) Rue saint-denis (1878) Åkander (1915) Edvard Munch: Rue Lafayette (1891) August Renoir: Le Moulin de la Galette (1876) 12 blokke Værklæsning m. fokus på sædlighedsfejden og kvindernes rolle Periodelæsning naturalisme, impressionisme (både kunstnerisk og litterær), realisme Opgøret med romantikken Sammenhæng mellem samfundsudviklingen og den kunstneriske registrering af denne. Klasseundervisning/gruppearbejde/individuelle skriftlige opgaver Titel 20 Humor Michael Balle Jensen: Humor i dansk (2007), Teoriafsnit i kap Side 11 af 15

12 Titel 17 Rabelais: Uddrag af Gargantua (1534), kap. 7, 11 og 13 Ludvig Holberg: Uddrag af Niels Klims underjordiske Rejse (1741), fra kap. 11 (Landet Pyglossia), s i bind 9 i Ludvig Holbergs værker i 12 bind (1971) Erland Loe: Uddrag af Doppler (2004 ), s.9-19 Uddrag af Lastvagner (2005), s. 7-8 Casper Christensen og Frank Hvam: Klovn: Bornholm (sæson 4, afsnit 4, 2006) Teofrast: Mennesketyper eller Karaktéres (Bondskhed, Kejtethed, Taktløshed og Skidtvigtighed) (ca f.kr) De uaktueller nyheder. Michael Berthelsen interviewer Morten Messerschmidt vhttp://www.youtube.com/watch?v=duut6bxaae0 Eleverne har selv fundet materiale på internettet, som de har analyseret og fremlagt for hinanden. 5 blokke Analyse og fortolkning af humoristisk materiale med fokus på humorens byggesten og grundelementer både sprogligt og formmæssigt. Humor i historisk perspektiv Analyse af afsnit fra tv-serien Klovn Klasseundervisning/gruppearbejde/ fremlæggelse Dokumentar og reality medieværk Om fakta- og fiktionskoder: https://sites.google.com/site/danskfag/medier/fakta--og-fiktionskoder-i-filmog-tv Gitte Horsbøl & Jette Meldgaard Havboe: Den iscenesatte virkelighed. Fra dokumentar til reality (2004/2008), s Klip fra den vedlagte dvd: Pigen med minkpelsen (observerende dokumentar), Skatteakrobaterne (dybdeborende dokumentar) Reality Paradise Hotel afsnit 9, sæson 9 Paradise hotels hjemmeside Thomas Hoffmann: Derfor ser vi Paradise Hotel fra Kap.1: Broadcast yourself (s ) og Paradise Hotel (s ) Dorthe Schmidt Granild og Jens Haaning: Medier i dansk (2011) Titel 17 Medieanalyse, dokumentarens virkemidler, fakta- og fiktionskoder, skelne mellem de forskellige dokumentarformer, diskutere realitygenrens muligheder og begrænsninger, hjemmesideanalyse, kommunikationsanalyse Klasseundervisning og gruppearbejde Realisme i det 20. Århundrede Opslag i Litteraturens veje: Realisme (s ) og Modernisme/modernitet ( s ) Side 12 af 15

13 Hans Kirk og kollektivroman (s ), Nyrealisme (s ), Dirty realism: Titel 17 Socialrealisme Martin Andersen Nexø: En Lønningsdag. En idyl (1900) Kollektivroman/socialrealisme Hans Kirk: af Fiskerne (1928), uddrag om Gamle Martinus, der får sit Dannebrogskors) i Falkenstjerne: Dansk litteratur 3. Nyrealisme Anders Bodelsen: Pointen (1967) Minimalisme Helle Helle: Mobil (1996) Raymond Carver: Populær mekanik (1981) Dirty realism Jan Sonnergaard: Sex (1997) Jacob Ejersbo: af Nordkraft (2002) indledningskapitlet Tæve (s.11-13) Realismens stilistiske særtræk og historiske udvikling. Nærlæsning og bestemmelse af realismeformer i en litteraturhistorisk kontekst. Klasseundervisning, gruppearbejde Modernisme Litteraturens veje s. Johs. V. Jensen (s ), Ekspressionisme og Tom Kristensen (s ), Blixen (s ),Klaus Rifbjerg (s ) Konfrontationsmodernisme (s. 503), Den tidlige modernisme og Johannes V. Jensens journalistik Johannes V. Jensen: Interferens (1906), Det vandrende fortov og det store hjul (1901) Ekspressionisme Tom Kristensen: Fribytter (1920) Rudolf Broby-Johansen: BORDELPIGE DRÆBER UFØDT (1922) Emil Bønnelycke: Berlin (1918) Edvard Munch: Skriget (1893) (maleri) Liv Thomsen: Digtere, divaer og dogmebrødre afsnit 2 ( ), (de første 7 minutter) 520dogmebr%25C3%25B8dre&type=all&limit=120 Heretica Martin A. Hansen: Paradisæblerne (1953) Konfrontationsmodernisme Klaus Rifbjerg: Terminologi (1960) Peter Seeberg: Patienten (1962) Billeder af Rifbjerg og Martin A. Hansen fra Litteraturhåndbogen s. 355 (To forfatterprotrætter, to forfatterroller) Karen Blixen Karen Blixen: En skibsdrengs fortællinger (1942) Liv Thomsen: Digtere, divaer og dogmebrødre afsnit 4 ( ) (min , Side 13 af 15

14 , (om Blixen) 520dogmebr%25C3%25B8dre&type=all&limit=120 Modernismens særtræk, adskillelse fra realismen både indholds- og formmæssigt, litteratur- og kulturhistorisk læsning. Vurdere og indkredse modernismens temaer, kanonlæsning. Klasseundervisning og gruppearbejde Titel 17 Medieværk: Michael More: Bowling for Columbine (2002) Michael More: Bowling for Columbine (2002) Selvvalgt materiale om filmen samt anmeldelser fra nettet. Eleverne har selv skulle finde materiale på nettet. Gus van Sant: Elephant (2003) (fra min ) 4 blokke Filmanalyse (filmiske virkemidler, genreanalyse, komposition, Michael More som instruktør, persongalleri og setting, kommunikationsanalyse, budskab, reception og virkningshistorie) Sekvensanalyse af filmens anslag. Perspektivering til spillefilm om skoleskyderiet på Columbine High School Klasseundervisning, matrixarbejde Titel Nyeste litteratur Lone Hørslev: Torsdag d. 2. december, fredag d. 5. december, lørdag d. 6. december, torsdag d. 11. december fra Jeg ved ikke om den slags tanker er normale. Skilsmissedigte (2009) Lone Hørslev: af La os (2012) 3 tegninger af Rikke Bakman fra den indlagte tegneserie Vita Andersen: Hun ser godt ud (1977) Morten Søndergaard: omslaget, opioid receptor mu 1 (s. 21) og ct ctt cg (s. 25) af Må sort dreng dø ren? (2009) Om Må sort dreng dø ren? og oplæsning af digtet i radioudsendelsen Den 2. Radio d juni 2009 på udsendelse-d7-13-juni-2009&catid=64:d2r-udsendelser-2009&itemid=101 Stine Pilgaard: af Min mor siger (2012), s. 7-9 og Bjørn Rasmussen: af Huden er det elastiske hylster der omgiver hele legemet (2011), s og 3 billeder s blokke Side 14 af 15

15 Det selvbiografiske og performative i den nyeste litteratur. Sproglig iagttagelse Klasseundervisning og gruppearbejde Ekstra: St. St. Blicher: Det er hvidt herude (1838) Side 15 af 15

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 14/15 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A SLA m2013cl

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC Hf Dansk A Sine Lanng

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016/17 Institution Thy-Mors HF&VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A SLA m2015cla

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) STX Dansk A Peter Balmer Hold 1.i

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2013 / 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Teknisk Gymnasium, Esbjerg HTX Dansk A Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution HANSENBERG Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A Charlotte Degn Schubert

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Herning HF og VUC HF Dansk A Tania Lund Nyby Hold 1.V

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Herningsholm Gymnasium, HHX Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Skive-Viborg HF-e Dansk A Lars Kjær Sørensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-august 2013 Institution KTS, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold htx Dansk A Anna

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011- juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2010-2011 Institution ZBC Vordingborg Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Skive-Viborg Hfe Dansk A LKS Vdh1DaA14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2012-forår 2015 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Hhx Dansk niveau A Lærer(e) Line

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 3. semester og 4. semester Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk Ellen Moberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Tradium, Mariagerfjord Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk A Bente Hansen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC-Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf A Jens Søren Thorkil Bundgård

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2013-forår 2016 Institution Handelsgymnasium Rønde Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Dansk A Line

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2010-forår 2013 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Dansk A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Københavns Tekniske Gymnasium HTX Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Dansk A Martin Selmer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014 Vestegnens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Charlotte Schubert

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Charlotte

Læs mere

UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Skive tekniske Gymnasium Uddannelse HTX Fag og niveau Dansk A Lærer(e) Bente Mulbjerg Hold 2 C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010-2012 Institution Københavns Tekniske Skole, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012- juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2016 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A KKB t2014c Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 16

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 16 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 16 Marie Kruses

Læs mere

Nina Esper ne@vucv.dk, ny lærer pr. 20.4.15 Anders Bentsen-Bøhm ab@vucv.dk

Nina Esper ne@vucv.dk, ny lærer pr. 20.4.15 Anders Bentsen-Bøhm ab@vucv.dk Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vestegnens VUC og HF HF Dansk A Nina Esper

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014-januar 2015 Institution HTX Lillebælt Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A Janne

Læs mere

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk Folkeviser i middelalderen Middelalder her danses og synges folkeviserne - nedskrives først i 1500-1700 tallet i poesibøger af adelsdamer Folkeviser Trylleviser Ridderviser Kæmpeviser Historiske viser

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE / 50/50-ordningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015 Herning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Nordvestsjællands HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk A Adam

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009- juni 2010 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-maj, 2013 Institution Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A-niveau Martin

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.E

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2018 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Marie Kruses Skole Stx Dansk A Anitta Bodil

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011-2012 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A Anna

Læs mere

Mål for danskundervisningen i 10. kl. 2014-15 ved Lisette Reitz Larsen

Mål for danskundervisningen i 10. kl. 2014-15 ved Lisette Reitz Larsen Mål for danskundervisningen i 10. kl. 2014-15 ved Lisette Reitz Larsen Udgangspunktet for undervisningen findes i Undervisningsministeriets formuleringer i Fælles Mål 2009 om slutmålene for faget, som

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2016 Institution HTX Vibenhus Københavns Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A

Læs mere

Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang

Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang Forfatter Tekst Ideer til anvendelsesmuligheder, parallelle tekster m.m. H. C. Andersen (1805 1875) Herman Bang (1857 1912) Historien om en moder Det døende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution VUF VoksenUddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe

Læs mere

Mål for danskundervisningen i 10. kl. 2015-16 ved Lisette Reitz Larsen

Mål for danskundervisningen i 10. kl. 2015-16 ved Lisette Reitz Larsen Mål for danskundervisningen i 10. kl. 2015-16 ved Lisette Reitz Larsen Udgangspunktet for undervisningen findes i Undervisningsministeriets formuleringer i Fælles Mål 2009 om slutmålene for faget, som

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016 / 2017 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2016 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A Sune Østergaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj- juni 2017 Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Skive-Viborg HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF-enkeltfag Dansk A Lars

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf Dansk A Mari-Ann Drengsgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 12/13 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Viden

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Hold Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard 3.D

Læs mere

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Sommer 2016 Vejen Business

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2018 Rybners

Læs mere

Kanon forfattere lige til at bruge i undervisningen

Kanon forfattere lige til at bruge i undervisningen KANON i folkeskolen baggrund og tekstudvalg Kanon forfattere lige til at bruge i undervisningen Undervisningsministeriets kanonudvalg har i 2004 arbejdet med udvælgelsen af væsentlige danske forfatterskaber,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010-august 2011 Institution Københavns tekniske skole, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 09/10 Institution Holstebro Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Martin

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 /

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Dansk A Anders N. Christensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC-Vest HTX Dansk A Else K. Simonsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Start august 2015, afslut juni 2016 Institution Tønder Handelsskole, Martin Hammerichsvej 3, DK - 6270 Tønder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold December 2015 VUC Lyngby Hf Dansk A Niels Jespersen, NJE

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Dansk A Sidsel Maria Friborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Dansk niveau A Kirsten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Ruth Christensen/

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 maj 2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Skive tekniske Gymnasium Uddannelse HTX Fag og niveau Dansk A Lærer(e) Bente Mulbjerg Hold 1c

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe Dansk A Flemming Jarlsvig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution ZBC-Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Irving Eist rlhhx21

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Hold Rybners Dansk A Dorthe Søndergaard 3.D + E Oversigt over

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2014 Institution VUC Skive-Viborg, Viborg Uddannelse HF enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin 2014-2016 KBHSYD (tidl. Hvidovre / Amager VUC) Uddannelse. René Staustrup (RST) ps14 14-15 Dansk A

Undervisningsbeskrivelse. Termin 2014-2016 KBHSYD (tidl. Hvidovre / Amager VUC) Uddannelse. René Staustrup (RST) ps14 14-15 Dansk A Undervisningsbeskrivelse Termin 2014-2016 Institution KBHSYD (tidl. Hvidovre / Amager VUC) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A René Staustrup (RST) ps14 14-15 Dansk A Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj 2012.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj 2012. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Københavns tekniske skole, Sukkertoppen htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2HF Dansk A Stine Plato

Læs mere

Center for Undervisningsmidler Litteratur i Sætsamlingen til kanon-læsning i gymnasiet Marts 2005 Kanonværker

Center for Undervisningsmidler Litteratur i Sætsamlingen til kanon-læsning i gymnasiet Marts 2005 Kanonværker Kanonværker Andersen, H.C. Det er ganske vist! 98 ex. Andersen, H.C. Eventyr, 1994 49 ex. Andersen, H.C. Eventyr, 1997 29 ex. Andersen, H.C. Den grimme ælling 49 ex. Andersen, H.C. Den lille havfrue, 1996

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Charlotte Schubert

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk niveau A Anne-Mette Utzon-Frank

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution EUC Nordvest, Teknisk gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk

Læs mere

Årsplan - 10. kl Dansk 2015-2016

Årsplan - 10. kl Dansk 2015-2016 Årsplan - 10. kl Dansk 2015-2016 Kim Rafn Uge Tema Litteratur Formål Lære hinanden at kende. Noveller: Solstrålen Mundtlige mål: Kunne arbejde med læste tekster gennem analysemetoder Dansk fagdag Indhold:

Læs mere

Moderne dansk litteratur (7,5 p) VT 2013 NODB07

Moderne dansk litteratur (7,5 p) VT 2013 NODB07 Moderne dansk litteratur (7,5 p) VT 2013 NODB07 Praktisk information: Du kan få svar på praktiske spørgsmål enten ved at besøge universitetets hjemmeside www.lu.se eller henvende dig til studenterekspeditionen.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14 VUF, VoksenUddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2014, 13/14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 IBC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2016/2017 Institution EUC Nordvest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Business Dansk A Benedicte

Læs mere

Undervisningsplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode. Skoleåret 2013 / 2014. Teknisk Gymnasium, Esbjerg.

Undervisningsplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode. Skoleåret 2013 / 2014. Teknisk Gymnasium, Esbjerg. Undervisningsplan Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Skoleåret 2013 / 2014 Teknisk Gymnasium, Esbjerg HTX Dansk A Lærer Bo Larsen (Titel 1-5) og Dorthe Søndergaard (Titel 6-8) Hold 3.B Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk A Tina Bækgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2011 /

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni 2014 Thy-Mors HF & VUC HF Dansk A Kathrine Kragelund

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC HF Dansk A Carla Maria

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Viborg - Skive HF og VUC VUC HF enkeltfag Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A Gitte Finnerup

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 15 EUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Dansk A Karen Mejer Overby

Læs mere