VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup"

Transkript

1 VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Fjortende årgang Nr. 2 April - Maj 2009

2 Indholdsfortegnelse side Leder Redaktionen Havbakken Sognearkivet Pensionistforeningen Tornby Forsamlingshus Kirkebladet Tornby-Vidstrup Spejderne Tornby Idrætsforening Siden sidst Redaktionens medlemmer: Hans J. Nikolajsen (red.) Svend Aage Sørensen Svend Boye Pedersen Jørgen Kiel (foto/teknik) Line Skovgaard Pedersen Økonomi og reklamer: Christian Byrdal Bladet udkommer 6 gange årligt, hveranden måned i lige måneder. Internetadr.: lokalbladet-vito.dk Bladets gironummer er Udebliver VI-TO kan der rettes henvendelse til Hans J. Nikolajsen. Leder Det var egentligt lidt sjovt her den anden morgen. Jeg skulle på arbejde og var lige kommet ind i toget på vej mod Hjørring. Der er ikke lyst om morgenen endnu, men morgenen gryede i det fjerne og det gav så meget lys at man kunne se marken. Et sted oppe på den buede mark øverst i profil mod morgengryet sad en hare og var ved at finde noget spiseligt. Et lille fint syn, fordi det var den første hare i år, jeg havde set, og fordi vi i redaktionen netop havde talt om at forsidebilledet skulle være en hare eller to. Og så sad den bare der og var billedet på en forside. Desværre for mig kunne jeg ikke tage billedet uden kamera og ud af et togvindue. Som forsiden indikerer, blev forsiden med Nordjysk Pigekor. De er nu også pæne og frem for alt - dem kunne vi få et billede af. Her i denne forårstid, når tingene begynder at spire frem sker der noget særligt i et af vores naboområder. Horne-Asdal sogne er ved at få et blad som vores til at spire frem. Vi har på redaktionen haft besøg af dem og vi har også været på besøg. Så vi håber at der kunne komme noget ud af deres bestræbelser på at få et blad op at stå. Vi ved, at det ikke er umuligt og vi har vist dem hvordan vi har gjort. Så kan vi ikke gøre så meget mere end at håbe at det også lykkes for dem. Denne udgave af VI-TO er udstyret med et girokort. Det kun for at indikere at vi er glade for jeres bidrag. Man skal ikke betale for bladet, men må gerne støtte det med runde beløb. Vi tager gerne imod beløbene direkte. Man kan benytte netbank med talkoden forneden på girokortet eller man kan indbetale med girokortet. Glæden beror på at vi kan få mulighed for at lave bladet uden at skulle være i tvivl om grundlaget. I fortæller ofte at I er glade for bladet og venter det og ser frem til det. Til nye læsere vil vi sige, at det også vil glæde os at få bidrag til bladet i en anden betydning end penge. Jeres bidrag, foreningernes bidrag er alle med til at fylde bladet med liv og udsigt til et nyt blad. Vi læses ved. Jørgen Kiel Næste nummer udkommer 3. juni Stof til nummeret kan sendes på indleveres til et redaktionsmedlem eller Hans J. Nikolajsen senest 3. maj Tryk: Martensens Bogtrykkeri, Hirtshals Kort & Matrikelstyrelsen A

3 Redaktionen Ingen finanskrise Der er afsluttet endnu et årsregnskab i det store selskab VI-TO. Jeg skriver store fordi det faktum, at VI-TO er momsregistreret af og til får vores omgivelser til at opfatte os som et stort firma. Vi har således fået tilbud om at købe en erhvervsbygning til flere millioner kroner og der er også indkommet ansøgning om job som grafiker hos VI-TO. Men så store er vi altså heller ikke og dermed skal vi heller ikke tænke på hverken at fyre folk eller skære ned på anden måde, for heldigvis har den berygtede finanskrise ikke sat noget aftryk på VI- TO s årsregnskab for Vores ønske om at egenkapitalen skal kunne betale driften af bladet i et år, uden indtægter fra annoncer og private husstande er rigeligt opfyldt, så bare årsregnskaberne fremover kan være i balance, vil det være helt tilfredsstillende. I 2008 blev det til et lille overskud til VI-TO på 794,34 kroner. Igen i 2008 har vi modtaget et rigtig pænt beløb på næsten kr. fra private husstande. Det er et yderst velkomment skulderklap til os i redaktionen og en helt uundværlig økonomisk hjælp til bladets drift. Tusind tak! Igen i 2008 har vi kunnet stole på vores trofaste annoncører. Flere af dem har været med lige fra VI- TO s opstart i Vi kan kun opfordre alle borgere i vores lokalområde til at bakke op om de firmaer, der støtter VI-TO. Uden annoncekroner, intet VI-TO. Tusind tak til annoncørerne! Igen i 2008 har samarbejdet med Martensens Bogtrykkeri været frugtbart for vores blad. Der er altid hjælp at hente hos Jonna eller Per Martensen, hvis der er noget omkring VI-TO, der driller. Tusind tak for det! Christian Byrdal Regnskab 2008 Indtægter: Foreninger/institutioner kr ,00 Kirkerne ,00 Indb. fra private husstande ,00 Annoncer ,00 Renter - 878, Indtægter i alt kr ,62 ============ Udgifter: Trykning af VI-TO kr ,25 Porto, husstandsomdeling ,03 Administration - 472, Udgifter i alt: kr ,28 Indtægter i alt kr ,62 moms: Indgående kr ,00 Udgående kr ,00 Overskud kr. 794, Balance kr ,62 kr ,62 Status 31. december 2008 Aktiver: Indestående: Spar Nordjylland kr ,36 Danske Bank Giro , Aktiver i alt kr ,54 Passiver: Egenkapital primo kr ,20 Overskud , Egenkapital ultimo kr ,54 Skyldig moms 2. halvår , Passiver i alt kr ,54 VVS-MANDEN v/ Frank Hansen Gl. Landevej 48 Tornby 9850 Hirtshals VVS & GASSERVICE Nørregade 11 Hirtshals Tlf

4 Havbakken Program for april Mandag kl Seniordans. Tirsdag kl Billard. Torsdag kl Gymnastik. Onsdag den 1. kl Banko. Brugerrådet Onsdag den 22. kl Underholdning med sang og musik sammen med Pensionistforeningen. Mandag den 27. kl Afslutning af aktiviteterne. Program maj Tirsdag kl Billiard. Onsdag den 6. kl Banko. Onsdag den 13. kl Pensionistsangkoret fra Hjørring med Finn Christensen som leder. Torsdag den 14. spilles der petanque på banen ved Tornbyhallen ENTREPRENØRARBEJDE Jordarbejde Kloakarbejde Belægninger Betonarbejde Snerydning Maskinudlejning Alle former for entreprenørarbejde udføres! H. Jespersen & søn Dalsagervej Hirtshals Tlf Fax Safirvej Hirtshals Telefon: Telefax: ÅBEN HVER DAG Keramiker Janice Hunter Tornby Gl. Skole Tornby 9850 Hirtshals Tlf.: KERAMIK TORNBY GL. SKOLE På Tornby gl. Skole Keramik Værksted kan du opleve hvordan leret bliver til: RELIEFFER, RAKU, SKULPTURER, UNIKA og BRUGSKUNST. Der er både arbejdende værksted og udstilling. VÆRKSTED ALT INDENFOR MURERFAGET... Carsten Frederiksen Murermester Hovedvejen 89, Tornby Tlf

5 Sognearkivet Formand: Karen M. Jensen tlf Tornby-Vidstrup Sognearkiv, Hovedvejen 59, Tornby. Åbent onsdag kl og efter aftale. Generalforsamling Sognearkivet har haft generalforsamling i Mettes Kaffestue. Karen M. Jensen nævnte i sin beretning at Sognearkivet kunne fejre 25-års jubilæum i marts I den forbindelse blev der udsendt et jubilæumsskrift til alle husstande i Tomby og Vidstrup, og vi havde et hyggeligt åbent hus arrangement på Sognearkivet og i Mettes Kaffestue. Traditionen tro havde arkivet tombola i forbindelse med købmandsgårdens skudehandelsmarked, tombolaen gav igen i år et godt overskud, som vi er meget taknemlige for, idet vi måtte ud at købe en ny kopimaskine. I den forbindelse vil vi sige tak til Vendsyssels Tidendes fond for et bidrag på 2.500,00 kr. Den 5. august havde vi den årlige sommeraftentur, denne gang havde vi en oldtidstur ledet af museumsinspektør Per Lysdal. Sidst i november havde vi åbent hus på Sognearkivet sammen med købmandsgårdens julemarked. Gunhild og Hanne er i gang med at overføre registreringen af dokumenter m.m. på computerens Arkibas program, det er et kæmpe arbejde. I samrådet for arkiverne i Hjørring Kommune er det nu besluttet at dele det kommunale tilskud ligeligt mellem de fire gamle kommuner, så det er en fordel, at der kun er fire arkiver i Hirtshals gamle kommune. Poul Jørgensen gennemgik regnskabet, og både beretning og regnskab blev godkendt. Karen M. Jensen, Hanne Kirketerp, Gunhild Godsk og Annalise Overby var på valg, alle blev genvalgt. Hans Henrik Jakobsen er ny suppleant, og Birthe Jensen og Gunner Hansen er revisorer. Gunner Hansen styrede generalforsamlingen på bedste vis. Efter kaffen blev der vist billeder og fortalt om livet på Strandvejen gennem tiden af Karen og Annalise. Fra avisen den 7. august 1972 Annalise Overby En god tradition for at bevare noget gammelt Tornby strandfest blev ikke besøgt af så mange som tidligere år. For fjerde år holder Tornby Turistforening og Tornby Bjærgelav den årlige strandfest, og gennem det gode arbejde, der er udført af medlemmer i de to foreninger, er der skabt en tradition, sagde folketingsmand Mette Madsen, Pandrup, i sin åbningstale på Tornby Strand i går. Nedkørslen til Tornby Strand i begyndelsen af 1900 tallet. 5

6 Musikkorpset Sæby gik forrest i optoget. Derefter kom fladbåden med bjærgelavet og ryttere fra Hirtshals Rideklub og Landlyst. Festen er født, fordi folk gik sammen, fortsatte Mette Madsen, de gik sammen for at bevare noget gammelt, nemlig fladbåden og det gamle bådehus. En tradition er noget, der skabes mellem folk. Allerede efter den første strandfest var arrangørerne klar over at den kunne genskabes næste år, og det vil den sikkert kunne mange år endnu, da den skaber kontakt mellem beboerne og sommerens gæster. Mette Madsen erklærede herefter strandfesten for åbnet, og skatterådsformand Chr. Jensen, Tornby, bød de mange fremmødte velkommen. Der kom dog ikke så mange gæster som sidste år. Omkring 3000 besøgte festen søndag eftermiddag. Der var især sommerens gæster, der manglede. Mange tyskere mødte op, men så at sige alle danske turister var taget hjem til skolens begyndelse i dag. Festen forløb efter programmet. Musikkorpset fra Sæby gik i spidsen for Fladbåden og ryttere fra Hirtshals Rideklub og Landlyst ned til stranden. Her gav rytterne opvisning, og rytterne fra den unge rideklub viste stor dygtighed i ridekunsten. Ryttere fra Landlyst vakte stor munterhed blandt de mange tilskuere med deres ponyshow. Ti samaritter gav demonstration. mens 150 børn deltog i en skattejagt efter 30 skatte, der var gravet ned på stranden. brug altid fagmanden 6 v/aut. Kloakmester Jens Andersen Mobil Mads Sørensensvej 1 Tornby 9850 Hirtshals Tlf Fax

7 tionære, konkluderede borgmesteren og henviste til den rivende udvikling, som er ved at løbe løbsk. Kaj Nielsen fortalte også vendelbohistorier, men havde desuden den vigtige opgave at overrække husnøglen til Tornby Bjergelav. Og så gik man ellers i gang med at få båden under tag. Alle mand hjalp til også repræsentanter fra Hirtshals kommune, Limtræ Lilleheden og Vendsyssel Historiske Museum, som har været med til at opføre bådhuset. Samtlige taler foregik i dagens anledning oppe fra selve båden. Her er det politimester P. Høybye med bådhuset i baggrunden. Kl. 15 gik fladbåden i vandet, og 16 mand roede ud på havet en halv times tid, Jysk Fritfald Center smed tre faldskærmsudspringere tid fra en sportsmaskine over havet. Tilskuerne holdt spændt vejret, indtil faldskærmene udløstes, så springerne let og elegant kunne glide ned i havet. De to havde skiftetøj med, men den tredje måtte låne tørt tøj efter vandgangen. Bådehuset Pakhuset, som er det eneste bevarede fra Norgeshandelen ved den jyske vestkyst, er bygget i 1920'erne. Huset har haft en østre halvdel, som senere er nedrevet. Det ejedes i mange år af Skudehandler Søren Jensen og dennes fætter Thomas Jensen overtog Mads Chr. Sørensen det. Da skudehandelen ophørte, blev det benyttet af stedets fiskere som oplagsplads for redskaber. I1930 blev det overtaget af Tornby Bjergelaug der satte det i stand. Eftermiddagensfesten sluttede med hjemmeværnets hundeopvisning, som vakte stor opmærksomhed og jubel. Om aftenen var der dans i de to telte, indtil festen sluttede med festfyrværkeri. Festen havde en omsætning på kr., og overskuddet kommer til at ligge på mellem og kr., der deles mellem de to foreninger. Fra avisen den 17. maj 1975 Tørfisk, bjæsk og politimesterord Tornby Bjergelavs nye bådehus indviet ved festlighed Det er ikke hver dag, der indvies et fladbådehus. Og slet ikke i Tornby. Derfor var det heller ikke så mærkeligt, at bådehusindvielsen ved Tornby strand i går eftermiddags blev noget af et tilløbstykke. Med politimester P. Høybye i spidsen blev der drukket bjæsk og øl og gumlet på tørfisk til den store guldmedalje, men dagens anledning huskede man dog også: Fladbåden blev ved fælles muskelkraft rullet ind i det flotte bådhus med politimesteren som passager. Bådehuset anno Rufferne Rufferne var Tornby klitters første sommerbolig. De blev transporteret hertil vist nok fra Frederikshavn, og blev placeret lidt syd for nedkørselen til stranden. Det var familien ingeniør Holtermann der stod for opførslen. Omkring midten af 1960'erne blev de sammen med den ret store grund overtaget af stat og kommune. De blev de følgende år benyttet som lokal lejrskole. Det lille hus der ses i baggrunden af billedet er Wollers hus. Lige til det sidste havde der hersket spænding om huset overhovedet var bredt nok til både. Men frygten var ubegrundet. Såvel politimester som borgmester Jacob Olesen og direktør Kaj Nielsen, Limtræ Lilleheden, benyttede lejligheden til at sige velvalgte ord og causere over vendelboerne og deres måde at være på. De to mestre Højbye og Olesen kom ind på henholdsvis kvindeåret (dette her moderne pjat) og Terje Vigen. Måske skal vi stoppe op og blive lidt reak- 7

8 Badehuse Indtil midten af 1960 erne var der stadig enkelte badehuse, som tidligt på sommeren blev kørt ned på stranden, for at stå der i hele badesæsonen. I de små hvide huse, hvoraf de fleste ejedes af Hotel Strandlyst, kunne badegæsterne klæde om i al anstændighed. Om vinteren blev husene opbevaret ved hotellet. Pensionistforeningen Tornby-Vidstrup-Horne-Asdal Pensionistforening Onsdag den 8. april kl Sangformiddag ved Ellen Vestergård og Grethe Rimmen. Onsdag den 22. april kl Sangformiddag ved Ellen Vestergård og Grethe Rimmen. Onsdag den 22. april kl. 14 Hyggeeftermiddag med sang og musik underholdning med De gråsprængte fra Bindslev. Arrangeret i samarbejde med brugerrådet. Pris inklusive kaffe 30 kr. Tilmelding til Else tlf , Signe tlf eller Gunver tlf senest den 20. april mellem Onsdag den 6. maj kl Sangformiddag ved Ellen Vestergård og Grethe Rimmen. Onsdag den 20. maj kl Sidste sangformiddag i denne sæson ved Ellen Vestergård og Grethe Rimmen. Onsdag den 27. maj Sommerudflugt. Se nærmere i Pensionisttidendes majnummer. Tilmelding til Else tlf Gunver tlf senest den 15. maj mellem Handler du lokalt? så kontakt os og få et tilbud Martensens Bogtrykkeri Nejstdalen 1 A 9850 Hirtshals Tlf Fax Dalsgaards Haveanlæg & Gartnerservice Safirvej 13, 9850 Hirtshals Tlf Anlæg af ny græsplæne Anlæg af bede Total renovering af haven Græsslåning Vedligehold af haven Beskæring af træer/buske Alt i fliselægning Alle slags planter kan bestilles/leveres Hjemmeside:

9 Bestyrelsen: Tille Pedersen - Jens Aage Kjelgaard - Søren Mortensen - Ove Mønster - John Tørholm Formand Tille Pedersen tlf Udlejning: Hverdage ml. kl & på tlf Priser: Huset 1.100,- kr. Kuvertpris incl. opvaskemaskine 8,- kr. El efter forbrug Vi har nu taget hul på den første forårsmåned, vintergækker og erantis blomstrer, krokus og påskeliljer titter op af jorden. Den sidste dag i februar så jeg den første vibe, og det har for mig altid været det, der varslede forårets komme. Swing om danseaftenen den 4. februar med Kielgasterne og Havskum fra Skagen samlede fuldt hus, så det blev en god aften. Fastelavnsfesten den 4. februar, der som de forrige år var i samarbejde med Brugsen samlede 120 gæster, hvoraf de 52 var festligt udklædte børn. Jørn Olsen spillede og Peter Jacobi legede med børnene efter tøndeslagningen. Der var præmier til de to bedst udklædte, og det blev efter afstemning Alba Tompson og Julia Godsk. Kattekongen hos de større børn blev Christian Gothgen Madsen og han valgte Dekia Gothgen Madsen som sin kattedronning. Hos de mindre børn blev Jacob Jensen kattekonge, og han valgte Helena Jensen som sin kattedronning. Der var godt salg af både kaffe med fastelavsboller og pølser med brød og sodavand. Brugsen havde bidraget med tønder og slik og børnene i Passeren havde malet tønderne. Det blev en god eftermiddag, som altid når der er børn med. Menighedsrådet har købt nye højskolesangbøger, og har spurgt om forsamlingshuset var interesseret i at få de gamle, og det tager vi imod med tak, da de sangbøger vi har er af endnu ældre årgang. Generalforsamlingen for forsamlingshusets aktionærer, der var berammet til afholdelse den 25. marts blev flyttet til den 17. marts på grund af opståede årsager, men bliver også annonceret i dagspressen i rette tid ifølge vedtægterne. Den 16. maj fra kl.19 til kl. 24 afholder forsamlingshuset i samarbejde med Kielgasterne et mini harmonikatræf, og foruden Kielgasterne medvirker De Spillemænd kendt fra Sysseltinget Løkken-Vrå Spillemændene, som før har spillet her i huset, og Hirtshals Spillemandslaug vil ligeledes være at finde på scenen. På bestyrelsens vegne Søren Højen Mortensen Få et godt tilbud egen produktion salg til private reparation Gl. Hirtshalsvej 3 Vidstrup 9800 Hjørring Telefon Telefax Kort sagt: Drejer det sig om frost eller kulde - så er det ikke mængden men madsen Læssevej Hirtshals Tlf

10 Gudstjenester i Tornby og Vidstrup April - Maj Tornby Vidstrup 5. april, Palmesøndag april, Skærtorsdag april, Langfredag april, Påskedag april, 2. påskedag ingen april, 1. s.e. påske PM ingen 26. april, 2. s.e. påske 10.30* maj, 3. s.e. påske maj, Bededag 11.00** 9.00** 10. maj, 4. s.e. påske ingen PM 17. maj, 5. s.e. påske 10.30* maj, Kristi Himmelfart maj, 6. s.e. påske 19.00*** maj, Pinsedag juni, 2. pinsedag 11.00**** ingen 7. juni, Trinitatis søndag * Noget for børn ** Konfirmation *** Stillegudstjeneste, se omtale **** Plantagegudstjeneste, se omtale PM Peder Madsen Kirkebladet 10 Livvagterne og livvagten I skrivende stund er foreløbigt sidste afsnit af DR s nyeste dramaserie: Livvagterne netop rullet over skærmen. Telefoner slukkes, alle os, der ikke kan stå for den slags, sætter os til rette og nyder den verden af idealer, spænding og levende mennesker som vi opsluges af i den time serien varer. Suset fra en bombe eller et missil fylder stuen, en bombe, der var tiltænkt den danske forsvarsminister, dræber på stedet den unge opofrende livvagt, der kaster sig i døden. Allerede i første afsnit blev fronterne trukket op, det her handler om liv og død, om mennesker, der er villige til som profession at sætte livet til for andre i demokratiets og ytringsfrihedens navn. At en ung livvagt dræbes, idet han redder forsvarsministerens liv, sætter tankerne i gang hos hovedpersonerne Jonas, Yasmina og Rasmus, der alle er blevet optaget på PET s uddannelse af livvagter. Vi følger dem og deres overvejelser gennem uddannelsen og er med på deres første vigtige opgaver. Vi danner os et indtryk af deres foresatte og nogle af os kan sidde klar med en pude, når spændingen stiger til det utålelige. Serien er blevet beskyldt for at være politisk korrekt. Sagerne er aktuelle, de handler om idealisme, der perverterer og udvikler sig til terrorisme. Om de store forskelle, der er, selv i vores lille samfund, og om hvordan vi på en ordentlig måde kan leve med de forskelle, værnet af et mindste mål af fællesidealer. Livvagterne får heltestatus! Unge smukke mennesker, der ikke er bange for det ansvar, det er at beskytte andre og om nødvendigt er de parat til at dø i den gode sags tjeneste. Og her er vi fremme ved et af de helt centrale temaer i kristendommen, at Jesus langfredag gik i døden for vores skyld. Han var ikke ansat af noget statslig apparat og fik ikke stillet moderne teknik og gode biler til rådighed. Nok var han populær og havde blandt sine tilhørere heltestatus takket være sin udstråling og sine taler, men da det blev alvor og spændingen steg, gemte fanskaren sig bag frygtens pude. Jesus blev alene og forladt, der var intet bagland i form af hverken kontrolvogn eller indsatsstyrker med sikkerhedsudstyr på spring for at gribe ind. Korsfæstelse var dengang en almindelig henrettelsesform; en meget smertefuld måde at dø på, da forbryderen langsomt blev kvalt. Jesus var ikke alene om at dø på den måde. Og sandsynligvis var der også andre, som på den tid blev uskyldigt dømt. Men det bemærkelsesværdige er, at han ikke kæmpede imod. Alt kunne de tvinge ham til, bare ikke til

11 at holde op med at elske, og den kærlighed drev ham i døden. Hans kærlighed var intakt, uanset hvad han blev udsat for. Ja han havde endda overskud til at bede Gud tilgive sine bødler. Hvilket hverken var eller er en del af nogen livvagts professionalisme. Det er altså ikke kun de luksuriøse omgivelser og den historiske scene, der adskiller Jesus fra nutidens livvagter. Hans medmenneskelighed var så altoverskyggende, at den kun kunne være fra Gud. Denne mand var i sandhed Guds søn udbrød en romersk soldat efter Jesus var død. At en kærlighed så gennemført var kommet til verden, fødte et stort håb. Og det håb gav Gud ny næring, da han påskemorgen lod Jesus stå op af graven. Den døde blev levende, talte med vennerne og gjorde klart, at håbet og glæden er de stærkeste og at de aldrig hører op. Altid er Gud nærværende med lys, håb og nye muligheder, i døden og i livet, både når vi er tindrende glade og når mørket melder sin ankomst. Jesus blev vores livvagt, derfor fejrer vi påske. Han står fortsat vagt over vores liv med en kærlighed og tilgivelse af en anden verden. Hvad enten vi så kan identificere os med heltene Yasmina, Jonas eller Rasmus, eller måske med chefen, kaffedamen, lille Kurt eller store Kurt, så er vi sat fri til at være livvagter for hinanden. Glædelig påske til jer alle. Tag det sorte kors fra graven! Plant en lilje, hvor det stod! Ved hvert skridt i dødninghaven Blomster spirer for vor fod. DDS, nr Line Skovgaard Pedersen Det sker i påsken I Danmark falder kirkens største højtid sammen med forårets komme. Forår og påske hænger sammen. Kirken har midt i alle forårsforberedelse et tilbud om stilhed og fordybelse i påskens fortælling. Er man ikke hjemme i påsken er man altid velkommen til at besøge de lokale kirker, hvor man er på besøg og på den måde få del i begivenhederne. Påsken er en sluttet fortælling. Den bygger på nogle dramatiske begivenheder, der fandt sted i Jerusalem omkring år 33 e. Kr. De begivenheder gennemleves hvert år, når vi i kirken fejrer påske. Som et teaterstykke med flere akter kan man få hele fortællingen og dermed også alle bevægelserne i det store følelsesregister med, hvis man kommer alle dage. Fra jubelen palmesøndag til nulpunktet langfredag og så igen det vældige højdepunkt påskemorgen. Påskemorgenens glæde er helt vidunderlig ovenpå langfredagens gru og mørke. Selvfølgelig kan man også plukke i dagene. Her følger en oversigt over, hvilke dele af påskefortællingen der fejres de enkelte dage, og hvornår der er gudstjeneste. Palmesøndag: Jesus har gennem længere tid forudsagt overfor sine venner, disciplene, at han kommer til at dø i Jerusalem. Disciplene forsøger at få Jesus til at gå nordpå til Galilæa. Men Jesus er fast besluttet på, at han vil ind til Jerusalem. Palmesøndag rider Jesus fra landsbyen Betfage og nedover Oliebjerget til Jerusalem. Han rider ind i byen på et æsel. Der er jubel i gaderne, folk vifter med palmegrene og breder deres kapper ud på vejen foran ham. Jesus rider ind som en konge, der har vundet en krig. Men det bliver tydeligt for enhver, at han langt fra er nogen almindelig konge Dato: 5. april, der er gudstjeneste i Tornby kirke kl og i Vidstrup kirke kl Skærtorsdag: Jesus opholder sig i Jerusalem, og han ved, at hans liv snart er forbi. Han ønsker at spise en sidste gang sammen med sine venner, og torsdag aften samles han og disciplene til et måltid. Under dette sidste måltid tager Jesus et brød, som han velsigner, og han giver hver enkelt af disciplene et stykke og siger dette er mit legeme. Derefter tager han en kande med vin, som han sender rundt med ordene dette er mit blod. Under dette måltid udpeger Jesus Judas som forræder. De andre disciple får at vide, at de alle kommer til at svigte ham, inden natten er omme Dato: 9. april, der er formiddagsgudstjeneste i Tornby kirke kl og aftengudstjeneste med nadver i Vidstrup kirke kl Langfredag: Om natten går Jesus sammen med sine disciple ud i Getsemane have. Det er her Judas forråder ham, og disciplene flygter, mens soldater griber Jesus og fører ham i forhør. Under forhøret dømmes Jesus til døden. Klokken ni om morgenen bliver Jesus korsfæstet uden for byen, og klokken tre om eftermiddagen dør han. En romersk officer og de soldater, der holder vagt under Jesu kors, kommer ved Jesu død til at tro på, at Jesus virkelig var Guds søn. Venner tager Jesus ned af korset og lægger ham i en gravhule Dato: 10. april, liturgisk gudstjeneste uden nadver i langfredags tegn kl i Tornby kirke og kl i Vidstrup kirke. Påskedag: Påskedag sker underet; Jesus bliver levende og står op af graven! Kvinderne, der tidligt søndag morgen kommer ud til graven, bliver de første der får at vide, at Jesus er opstået fra de døde. Derefter viser Jesus sig gentagne gange for sine tilhængere. Selv de mest tungnemme bliver klar over, at noget helt nyt er begyndt Dato: Den 12. april, festgudstjeneste kl i Vidstrup kirke og kl i Tornby kirke, kirkeklokkerne kimer før gudstjenesten. 11

12 2. påskedag: 2. påskedag hører vi historien om to af Jesu disciple. På dagen for Jesu opstandelse er de på vej til landsbyen Emmaus, der ligger få kilometer udenfor Jerusalem. De to disciple er nedtrykte. De ved at Jesus er død og lagt i graven. De har også hørt, at han skulle være stået op af graven, men de kan ikke tro, det kan være rigtigt. Pludselig må de spærre øjnene op. De ser Jesus lyslevende Dato: 13. april, gudstjeneste kl i Vidstrup kirke. Årets konfirmander I år skal følgende dejlige, kreative og engagerede unge mennesker konfirmeres: Vidstrup kirke den 8. maj kl Jesper Holmen Siig Jensen Jonas Menholt Lars Bak Thomas K. Olesen Tornby kirke den 8. maj kl Alberte Ritchie Green Camilla Møller Andersen Casper Lindgaard Holmen Cecilie Brogaard Christensen Christina Lund Emma Nikoline Jensen Emil Møller Nielsen Gustav Jensen Helle Bramsengård Andersen Johan Krogh Johannes Størup Jonas K. Eriksen Joshua Krohn Grace Laura Emilie Larsen Louise Gram Søndergaard Michael Peter Christensen Mikkel Kjær Morten Møller Jensen Nikolaj Jensen Sarah Lassen Sct. Catharinæ kirke, den 26. april kl Ida Sigen Det sker i april maj Koncert med Nordjysk Pigekor. Torsdag den 30. april kl i Vidstrup kirke. Se omtale. Entré kr. 50. Konfirmationer: Den 8. maj kl i Vidstrup kirke og kl i Tornby kirke. I alt 24 dejlige unge mennesker skal konfirmeres. Musikgudstjenester. Kristi Himmelfartsdag den 21. maj kl i Vidstrup kirke og kl i Tornby kirke. Violinisten Niels Bjerre medvirker. Stillegudstjeneste. Søndag den 24. maj kl i Tornby kirke. En såkaldt stillegudstjeneste er anderledes end søndagens højmesse. Som navnet siger, er stilheden og den meditative tilgang det centrale. I Rolf Slot-Henriksens bog Kristen meditation i 2000 år, Borgen 1982, står der således: Al meditation er en form for bøn, hvor mennesker søger kontakt med Gud i meditationen begynder man ikke med at tale, men med at føle og lytte, føle Guds væsen og lytte til Guds stemme. Vi synger salmer og meditative sange fra broderfællesskabet Taizé, vi beder en bøn for menneskeheden, vi mediterer over et eller flere skriftsteder fra Biblen og holder minutters stilhed. I stilheden spilles der eventuelt dæmpet musik. Vi afslutter meditationen med Fadervor og velsignelsen. Ordet meditation kommer af det latinske ord meditare, der betyder at gruble, overveje og at søge mod midten. Det er en gammel tradition inden for kristendommen at meditere og der findes flere former for kristen meditation. Fælles for dem alle er, at man søger mod en midte, som man finder uden for sig selv: Man søger mod Gud, og forsøger at lytte sig ind på Gud i stilheden. Aftenens tema er: Frihed. Friluftsgudstjeneste. Den 1. juni kl i Tornby klitplantage. Fællesgudstjeneste med Horne og Asdal sogne. KFUM spejdernes Brass Band deltager sammen med kirkernes voksenkor. Medbring selv tæppe eller lignende til at sidde på og frokostmadkurv. Efter gudstjenesten er der afspisning af medbragt mad og derefter rundbold eller lignende. 12 Tornby-Vidstrup kirkers voksenkor leverer dejlig sang i Tornby klitplantage, 2. pinsedag Et alter i skoven. Fra gudstjenesten 2. pinsedag 2008 i Tornby klitplantage.

13 I uge 22 kan man hente et kort med gudstjenestepladsens placering i enten Vidstrup eller Tornby kirke. Det bliver muligt at køre hen til gudstjenestepladsen. Ved dårligt vejr afholdes gudstjenesten i Tornby kirke. Forårskoncert med Nordjysk Pigekor Torsdag den 30. april er der veloplagt og livsbekræftende sang af glade pigestemmer i Vidstrup kirke kl Koret vil synge kendte og nye sange fra repertoiret. Koret ledes af Trine Windbirk, som har ledet koret et lille års tid. Der bliver blandt andet mulighed for at høre musik af Karl Jenkins, G.B. Martini, Michael Boysen, Niels la Cour med flere. Om koret Koret, der er en institution i Nordjysk musikliv, har i år eksisteret i 45 år. Der er således piger i koret, som er tredie generation til piger, der var med i starten. Koret har alle årene været kendt for et højt niveau, og har været rammen for rigtig mange pigers musikalske og sociale skoling. Et særkende for koret er, at alle sange læres udenad. Foruden koncertkoret, som vi skal høre denne aften, består Nordjysk Pigekor også af en korskole med aspiranter og suppleanter. Mange af pigerne i koncertkoret er kormødre for aspiranter og suppleanter, og har derved et medansvar for at nye medlemmer finder sig til rette socialt og musikalsk. Sammen med en engageret forældre- og pigebestyrelse har det medvirket til at koret har kunnet eksisteret godt i så mange år, og med skiftende dirigenter ved roret. Vel mødt, tag en pause fra havearbejdet og nyd vårens lyse stemmer i Vidstrup kirke. NB! Entré kr.50,- Peter Lindhardt Toft Orientering om lidt af hvert Hvis man gerne vil snakke med præsten. Kunne du tænke dig et besøg af præsten, så ring meget gerne og aftal en tid. Man er naturligvis også velkommen til en samtale i præstegården. Her er det en god idé at ringe i forvejen, så man ikke kommer til at gå forgæves. Jeg træffes bedst telefonisk tirsdag fredag kl Man er naturligvis også velkommen til at få sig en snak pr. mail. Min mailadresse er: Træffetid i Vidstrup. Sognepræsten træffes i Vidstrup den første onsdag i hver måned kl Her er man velkommen til en snak i graverhuset. Kig endelig indenfor og få en kop kaffe eller the. Kirkebilen kan benyttes til gudstjenester og andre arrangementer. Den er ganske gratis og kan bestilles på tlf Adresseliste Her kan du finde kirken på nettet. Graverteam: (Ansvarlig Tornby) Elisabeth Jellesen, Kræn Hansens Vej 6, Tornby Tlf eller tlf

14 (Ansvarlig Vidstrup) Hanna Thomsen Højvangen 13, 9800 Hjørring Tlf eller tlf Kirkesanger ved begge kirker: Hanne Sørensen, Heimdalsvej 41, 9800 Hjørring. Tlf eller tlf Organist ved begge kirker: Peter Lindhardt Toft, Vestergade 50, 9760 Vrå, tlf Sognepræst: Line Skovgaard Pedersen Nejstgårdvej 2, Tornby, tlf Menighedsrådets formand: Henrik Hegelund, Bøjen 4, Tornby, tlf Danmission Tirsdag den 14. april kl hos Ingeborg Houen Tirsdag den 12. maj kl hos Esther Borrisholt Rumænien (Hjælpearbejdet) Mandag den 6. april kl hos Aksel Nielsen Mandag den 4. maj kl hos Esther Borrisholt IM-genbrug (Gl. Landevej 51 tlf ) Vidstrup kirke: Kirkeværge: Lone Bak, Kærsgårdvej 6, Vidstrup, tlf Åbningstider: Torsdag Fredag Lørdag Vi henter og bringer! Henvendelse tlf Tornby kirke: Kirkeværge: Sophie Seidelin, Rævskærvej 36, Tornby, tlf v/jørgen Dalsgaard Hovedvej 71, Tornby 9850 Hirtshals

15 Tornby-Vidstrup Spejderne KFUM-Spejderne i Danmark Fastelavnsfest Billeder fra fastelavnsfesten som blev arrangeret af VUI - Tornby-Vidstrup Kirker - Spejderne. Der var også præmier for bedst udklædte. De var Jan Jensen og Lene Bak. Et velbesøgt arrangement. Ester Borrisholt havde bagt 80 fastelavnsboller og de forsvandt som dug fra solen. Kattekonge for de store Sofie Berglund var klædt ud som elvis og Katte dronning Sarah Berglund klædt ud som bjørn. Kattekonge for de små Daniel Hyldgaard Jensen og Kattedronning Andrea Søby 15

16 Tornby Idrætsforening TIF-Badminton Stævne i Vrå Den januar havde vi seks spillere i Vrå for at prøve kræfter ved årets landsdelsmesterskaber. Følgende spillere deltog: U-11 D, Jeppe Dahl og Villiam Jensen. U-11 C, Kasper M. Andersen. U-15 C, Jonas Menholt og Mikael Kristensen. U-17 B, Thomas Thomsen. Bedst gik det for Jeppe og Villiam, de blev henholdsvis nummer et og tre i single, samt de vandt doublerækken. Mikael og Jonas blev også nummer et og tre i single, men blev kun nummer to i double. Det skal dog siges, at alle vores spillere kvalificerede sig til LM (Landsmesterskaber). Badmintonskole i uge 8 I uge 8 prøvede vi endnu engang at lave et tilbud til de børn, som skulle holde ferie derhjemme. Det lykkedes os denne gang at lave skoler for alle vores årgange, med lidt hjælp fra Asdal. Mandag til torsdag fra kl til blev der hygget, leget, spillet og svedt. Henrik fra Hadsund tog den lange køretur, disse fire dage. Efter forlydende gjorde han et godt stykke arbejde. Der var plads til både sjov og leg samt lidt mere seriøse tiltag. Der blev stillet frugt frem til børnene. Henning viste sig endnu engang fra sin bedste side ved holde cafeteriet åben i en halv time hver dag. Tak for det Henning. Også en tak til Michael og Jette med jeres assistance som frugt tilbereder. Eneste minus ved badmintonskolen var, at DGI havde valgt at sløjfe tilskuddet til hallejen, derfor gav arrangementet et underskud på ca kr. Holdturnering 2008/2009 Holdturnering har rent sportsligt gået forrygende. Alle vores hold har klaret sig fint. I efteråret spillede man indplacerings kampe, dvs. vi spillede en turnering hvor nummer et og to i puljerne ville blive placeret i en A pulje i foråret og resten i en B pulje. Denne turneringsform blev godt modtaget, da især kampene i foråret blev meget lige og spændende. Vi havde i alt ni ungdomshold tilmeldt, seks i A-rækker og tre i B-rækker. Desuden har vi også tre senior/motionshold. Placeringen for de enkelte hold blev følgende: U 9 A fire m/k blev kredsvinder. U 11 A fire herrer blev kredsvinder og andet holdet blev nummer tre. U 11 A fire m/k blev kredsvinder. U 13 A fire herrer blev nummer tre. U 13 B fire herrer blev nummer to. U 15 A fire herrer blev nummer to, her bestod holdet endda af to piger. U 15 B fire m/k blev nummer to. Når man ser disse resultater tænker man så ikke, det kører vist godt i Tornby. Jo, det kører godt 16 Billedet her er fra tif s badmintonskole i uge 8.

17 men resultaterne snyder lidt, for der er kun fire hold i hver pulje. Men det går faktisk rigtig godt i Tornby vi har mange glade børn til træning, ca. 70 stk. Der er ikke mange klubber, der har ni ungdomshold. Det er faktisk flot når man tænker på byens størrelse. Landsmesterskaber for U 11 i Vejen den 28. februar 1. marts Denne weekend sendte vi tre U-11 spillere til det sønderjyske for at spille om LM. Desværre måtte Jeppe Dahl melde fra aftenen før, da han var sengeliggende. Vi var derfor kun 2 børn og 2 voksne, der lørdag morgen kørte 300 km sydpå for at repræsenterer Tornby. Villiam Jensen og Kasper M. Andersen stillede begge op i C-rækken. I denne række var der 82 børn, som spillede og kæmpede det bedste de havde lært. vi kan lokke flere med til sådan et stævne. Det var en kæmpe oplevelse for børnene, og os forældre vi hygger os faktisk også. Generalforsamling den 3. marts I år var der hele seks personer, som var interesseret i at høre lidt om, hvordan det går i badminton afdelingen. En fremgang på hele 8,3 % i forhold til sidste år. Mette Frederiksen havde valgt at stoppe som kasserer, i stedet trådte Jette Carlsen ind i bestyrelsen. Vi vil selvfølgelig sige Mette tak for hendes deltagelse i bestyrelsens arbejde, og samtidig håbe, at vi stadig ser hende onsdag aften i hallen. Carsten F fremlagde en fyldig beretning, og Thomas viste os, hvordan året var gået i tal. Herefter blev der drøftet lidt om vores planer næste år, mens vi fik kaffe og ostemad. Villiam vandt to og tabte en kamp i sin pulje. Han var kun tre point fra at sejre i den afgørende kamp. Kasper vandt sine tre første kampe og blev dermed puljevinder. Næste runde var han oversidder, da han havde slået en seedet spiller. I ottendedelsfinalen endte Kasper s eventyr, da han tabte i tredie sæt. I double kom drengene desværre i samme pulje, dette skyldtes at puljerne blev lavet om på grund af afbud. De spillede begge med x- makker og fik nogle tætte kampe. De blev henholdsvis nummer et og to i puljen, dette blev dog endestationen for begge. De spillede begge nogle rigtig gode kampe, hvilket resultaterne jo også fortæller. Lørdag aften var der frit spil både med badminton, bordtennis og badeland. Drengene nåede lidt af det hele. Klokken var krudtet brugt op, og de var meget nemme at få i seng. Søndag formiddag var der samling omkring bane syv. Her skulle kampen i herrer single for U-11 A spilles. De to drenge fra henholdsvis Holbæk og Ålborg gav publikum en oplevelse, såvel i teknik som i udholdenhed. Villiam og Kasper s kommentar: Hold kæft hvor er de hurtige. Søndag klokken drog vi igen nordpå. Drengene sov som en sten, Michael og jeg drøftede blandt andet hvordan 17

18 Personligt syntes jeg det er skræmmende, hvor lidt interesse der er fra forældre i Tornby. Det må da være rart at vide, hvad det er man sender sine børn over i hallen til. Klubmesterskaber for Ungdomsspillerne Fredag den 6. marts havde vi valgt at afholde klubmesterskaber. 41 af vores ungdomsspillere fra U-9 til U-15 havde tilmeldt sig stævnet. Vi startede kl og de sidste kampe var afviklet kl Der var i alt 91 kampe, som skulle afvikles. Der blev spillet rigtig mange flotte og tætte kampe. Denne eftermiddag blev årets kammi pokaler også uddelt, de gik til følgende spillere: U- 9: Jakob V Jensen U-11: Johanne Lykke U-13: Frode Green U-15: Mikael Kristensen U-17: Thomas Thomsen Kammi pokalen gives efter følgende kriterier: Træningsflid - God kammerat - Trænings iver Godt humør - Lydhør over for træner Er villig til at spille med alle Så gør det selvfølgeligt ikke noget, at man fedter lidt for træneren. Resultater for klubmesterskaberne: U-9 og 11 B Single 1. Jakob V Jensen 2. Emil Liver Double 1. Cecilie Madsen / Emil Liver 2. Johanne Lykke / Jakob V Jensen U-11 A Single 1. Laura F Hansen 2. Cecilie Madsen 1. Jeppe Dahl 2. Christian Nielsen Double 1. Mads Nielsen / Kasper M. Andersen 2. Otto W Carlsen / Andreas Jakobsen U-13 Single 1. Merete Kristensen 2. Linea K Nielsen 1. Lukas Menholt 2. Jakob F Hansen Double 1. Merete Kristensen / Jakob Elleriis 2. Linea K Nielsen / Lukas Menholt U-15 Single 1. Camilla M Andersen 2. Laura Larsen 1. Mikael Kristensen 2. Jonas Menholt Double 1. Alberte Green / Camilla M Andersen 2. Julie Arleth / Laura Larsen 1. Gustav Jensen / Jonas Menholt 2. Morten Møller / Mikael Kristensen Mixdouble 1. Camilla M Andersen / Rasmus Schelde 2. Laura Larsen / Gustav Jensen Afslutning på året Når VI-TO udkommer er badmintonsæsonen slut for i år. Derfor vil jeg her til sidst sige tak til dem, som har givet en hånd med i årets løb. Her tænker jeg især på trænere og holdledere. Husk jo flere hænder der er, det mere kan de løfte. På bestyrelsens vegne Jesper Andersen 18

19 En tur ud til Bjesken Her er der lige lidt plads til noget fra vores område. Sidste nummer bragte digte fra Torben Stæhr. Stæhr er også tæt på denne gang, da vi er ude i naturen. Bjesk er nordjysk og selvfølgelig har det også en plads her. Vi er omgivet af en masse natur, der bare skal nydes. En lidt anden måde at nyde naturen er at gå turen i blæsten, forårssolen, forsommeren i klitterne eller hvad det nu måtte være. Og så samtidig finde planter ude i naturen, der kan laves til noget godt. Siden sidst Meningen er at finde Porse, timian og tormentil for eksempel. Dette er ingridienserne i Museumsbjesk fra Hirtshals Museum. Den skal trække et stykke tid og så sammensættes af: 6 dl blodrod, 3 dl timian og 1 dl porse Laver man bjeskene kan de drikkes enkeltvis, men altså også sammensættes til museumsbjesken eller til det du synes er din bjesk. Tegninger og forklaringer til de enkelte urter er taget fra bogen - blade fra Signe Hansens bjeskbog..., hvor der er mange andre bjeskopskrifter i. Tegningerne i bogen er lavet af Christian Hansen og bogen kan købes hos Hirtshals Museum og Bøger og Papir i Hirtshals. Tornby Gamle Købmandsgård har også en bjesk side, som findes på deres hjemmeside Man kan faktisk blive medlem af et laug, der arbejder med bjesk. og 4-tallige. Plantens jordstængel er rød indvendig, derfor kaldes den også blodrod. Blomstrer i juniaugust. Timian, smalbladet (Thymus serpyllum) Meget almindelig på tørre og sandede steder mellem klitterne. Den kan blive fra 3-10 cm høj. Bladene er smalt æggeformede og blomsterne er rødlilla. Blomstrer omkring juli-august. Porse (Myríca gále) Vokser på heder, moser og klitlavninger. Den er almindelig i Nord- og Vestjylland. Den kan blive fra cm høj. Bladene er kortstilkede, grågrønne, bredest foroven, med enkelte tænder i spidsen. Kan plukkes allerede i maj. Jørgen Kiel, bjesknovicen God fornøjelse med din bjesk. Her er lidt til at illustrere ovennævnte ingridienser. Tormentil (Blodrod) (Potentílla erécta) Almindelig på heder og enge. Den bliver fra cm høj med 3-5 fingrede blade. Kronbladene er gule 19

20 KALENDER April 12. Festgudstjeneste i VK kl og TK kl # 26. Konfirmation i Sct. Catharinæ Kirke kl # 30. Koncert med Nordjysk Pigekor i VK kl # Maj 8. Konfirmation i Vidstrup Kirke kl og Tornby Kirke kl # 16. Mini harmonikatræf kl i TF# 21. Musikgudstjeneste i VK kl og TK kl # Juni 1. Friluftsgudstjeneste kl i Klitplantagen# # Dette arrangement er nærmere omtalt inde i bladet. Forkortelserne der bruges er: Havb. Havbakken Købm. Tornby Gamle Købmandsgård MH Missionshuset i Tornby TB Tornby Beboerforening TF Tornby Forsamlingshus TH Tornby Hallen TK Tornby Kirke TP Tornby Præstegård TVS Tornby-Vidstrup Skole VF Vidstrup Forsamlingshus VK Vidstrup Kirke VS Vidstrup Spejderhus Se også NetKalenderen på VI-TO s hjemmeside lokalbladet-vito.dk eller direkte på adressen lokalbladet-vito.dk/kalender lokalbladet-vito.dk

Allerførst fortælles kort intro: Hvem var Jesus? Jesu liv som optakt til påskebegivenhederne.

Allerførst fortælles kort intro: Hvem var Jesus? Jesu liv som optakt til påskebegivenhederne. Allerførst fortælles kort intro: Hvem var Jesus? Jesu liv som optakt til påskebegivenhederne. Palmesøndag Kirkerummet Palmegrene til at vifte med/lægge foran Jesus Et æsel, palmer, en kappe til Jesus Fortæl

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Julefællesspisning: Fredag 3. december kl

Julefællesspisning: Fredag 3. december kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn November 2010 www.krejbjerg.dk Julefællesspisning: Fredag 3. december kl. 19.00 Nu er der ikke længe til Dermed nærmer sig tiden også til et

Læs mere

Med Jesus i båden - påske

Med Jesus i båden - påske Med Jesus i båden - påske Jesus tilgiver Mål: Forklar børnene, at Jesus altid elsker os og ønsker at tilgive os alle vore fejl. Tekst: Joh. 21, 1-19 (Peter bliver tilgivet). Visualisering: Pynt rummet

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15 Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15 Så går vi videre med den ordinære generalforsamling og også velkommen til den. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00.

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavn på Kulturcenter Værestedet SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavnsudvalget tager imod børn og voksne til et brag af en fastelavnsfest. Vi vil synge gode og velkendte fastelavnssange,

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter mm. derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

Ulstrup IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012. Velkommen

Ulstrup IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012. Velkommen IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012 Velkommen Velkommen til kommunemesterskaberne i badminton, der igen i år afholdes i hallen med DGI Østjylland og IF, Badminton som arrangører. I

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8.

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8. Bruger Side 1 05-04-2015 Prædiken til Påskedag 2015. Tekst: Markus 16,1-8. Påskedag er dagen hvor vi kan slippe tøjlerne og springe ud i glæde over at det umulige er sket. Lade troen springe ud som blomsten,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske Sdr. Vium Nyt Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015 God påske Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. maj 2015 Emner skal være meddelt Aase Rahbek på mail skipper@mail.mira.dk senest d. 10. april

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Gud, vil du hjælpe os med at huske det, som vi lige sang: at der er ingen død og ingen verdens nød, der kan os skille! Amen.

Gud, vil du hjælpe os med at huske det, som vi lige sang: at der er ingen død og ingen verdens nød, der kan os skille! Amen. 1 Konfirmationerne i Borbjerg og Hogager 2016. Salmer: 478, 29, 658 / 68, 192v1,3+7, 70. Tekster: Psal.8, Jh.21.15-19.... Gud, vil du hjælpe os med at huske det, som vi lige sang: at der er ingen død og

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

MENNESKESØNNEN Kapitel 1. Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født?

MENNESKESØNNEN Kapitel 1. Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født? MENNESKESØNNEN Kapitel 1 Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født? Hvad viste sig på himlen, da Jesus blev født? Hvem kom for at fejre hans fødsel? Hvordan

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Rigtig glædelig efterår det er nu, man skal gennemgå børnenes garderober, og sikre sig, at regntøjet og gummistøvlerne

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Landsmesterskaber for ungdom

Landsmesterskaber for ungdom Landsmesterskaber 2011 Landsmesterskaber for ungdom Landsmesterskaberne for ungdomsspillere samler alle ungdomsspillere fra de yngste minipuslinge til de ældste juniorspillere til en sjov og spændende

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

HJØRRING FOTOKLUB KLUB NYT. hjfotoklub.dk MAJ - JUNI - AUG. SEP. Kim Wellejus 41. ÅRGANG

HJØRRING FOTOKLUB KLUB NYT. hjfotoklub.dk MAJ - JUNI - AUG. SEP. Kim Wellejus 41. ÅRGANG HJØRRING FOTOKLUB 41. ÅRGANG hjfotoklub.dk KLUB NYT MAJ - JUNI - AUG. SEP. 2014 Kim Wellejus FOTOSIDE Arne Andersen 2 Arne Andersen FOTOSIDE Margrethe Raffenberg 3 Claus Kyndi 22. Maj 1. Maj 8. Maj 15.

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Fortsæt salmen Skriv dig, Jesus, på mit hjerte af Thomas Kingo. Fortsæt salmen Jesus lever, graven brast af Johan Nordahl Brun

Fortsæt salmen Skriv dig, Jesus, på mit hjerte af Thomas Kingo. Fortsæt salmen Jesus lever, graven brast af Johan Nordahl Brun Skriv dig, Jesus, på mit hjerte af Thomas Kingo a) du min konge og min Gud! b) du min herre og min Gud! c) du min frelser og min Gud! Jesus lever, graven brast af Johan Nordahl Brun a) han stod op med

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53. 05-05-2016 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2016. Tekst. Luk. 24,46-53. Joakim Skovgaards maleri i Viborg Domkirke samler betydningen af Kristi Himmelfartsdag og teksten som vi læste. Den opstandne

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015 Vinterferie. Så er vi nået til uge 7 og skolen holder vinterferie og dermed holder SFO åbent hele dagen. Det har vi annonceret i de sidste par udgaver af Nyhedsbrevet. Vi skal bl.a. i BioHuset og se Min

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Rettelse: Det er feb. + marts børnene der skal på fælles fødselsdagstur d. 22. marts og IKKE Jan. + feb. børn som vi har skrevet i februar avisen.

Rettelse: Det er feb. + marts børnene der skal på fælles fødselsdagstur d. 22. marts og IKKE Jan. + feb. børn som vi har skrevet i februar avisen. Rettelse: Det er feb. + marts børnene der skal på fælles fødselsdagstur d. 22. marts og IKKE Jan. + feb. børn som vi har skrevet i februar avisen. Månedens udfordring: Torsdag den 29. marts vil vi for

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Aktiviteter Efterår 2014-2015

Aktiviteter Efterår 2014-2015 Foto af IO Aktiviteter Efterår 2014-2015 Smedegården Aktivitetscenter Smedegårdsvej 58 9220 Aalborg Øst Tlf: 9931 3672 Åbningstider mandag til torsdag fra kl. 9-16 fredag kl. 9-15 Nyttig information om

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Juniorklubben i Hvalsø

Juniorklubben i Hvalsø Juniorklubbens Nyhedsavis: - Udgave 2: April - Juni 2015 Hvad er Juniorklubben? Det er et eftermiddagstilbud til dig, som går i 6., 7. eller 8. klasse. Her kan du hygge dig sammen med mange nye venner

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere