Afgrødekalkuler Plantenyt nr. 1 den 12. januar Planteavlskonsulent Kristian Arnold Bang Davidsen Telefon Mail:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgrødekalkuler Plantenyt nr. 1 den 12. januar Planteavlskonsulent Kristian Arnold Bang Davidsen Telefon Mail:"

Transkript

1 Plantenyt nr. 1 den 12. januar Afgrødekalkuler Tidlig udbringning af gylle - Workshop om maltbyg - Planteavlsmøder Plantenyt som B-post - Roe survey - Vigtige datoer februar Afgrødekalkuler 2016 Udsigt til svagt faldende eller uændret dækningsbidrag i 2016 De pæne høstudbytter i 2015 har ført til fornuftige dækningsbidrage, derfor er forventningen til dækningsbidragene for 2016 lavere. Planteavlskonsulent Kristian Arnold Bang Davidsen Telefon Mail: I kalkulerne for 2016 regnes der med et 5 års gennemsnit. Der er udsigt til svagt faldende dækningsbidrag for 2016 i forhold 2015, da der er opnået fornuftige høstudbytter i de fleste afgrøder i 2015 i forhold til de sidste 5 års gennemsnitsudbytter, som er udgangspunktet for Forventningerne til kornpriserne er, at de holder niveauet fra 2015, dog har der i den forgangne sæson været store udsving på de opnåede afregningspriser for de enkle avlere, fx har prisen for maltbyg for høsten 2015 svinget fra 150 kr. pr. hkg helt ned til under 100 kr. pr. hkg. Generelt er der i 2015 høster pæne udbytter i frøgræs, som vil påvirke prisen negativt for 2016 og derved dækningsbidraget. Faldet i dækningsbidraget vil være på kr. pr. ha for frøgræsafgrøderne i forhold Der er tankevækkende stor forskel på gennemsnitsdækningsbidrag og dækningsbidrag for højt afkast. Højt afkast kan opnås ved et udbytte % højere end gennemsnitsudbyttet, eller en bedre pris end et forventet gennemsnit, eventuelt en kombination af disse. Lavere priser på indkøbte hjælpestoffer, samt lavere maskinomkostninger kan ligeledes være en vej til et højere afkast. Et optimalt niveau af alle faktorer forekommer dog sjældent på samme bedrift. For eksempel giver et udbytte, som ligger 20% over gennemsnittet i rødsvingel og engrapgræs en forøgelse af dækningsbidraget med %, så der er virkelig noget at stræbe efter. Afgrødekalkulerne kan købes i en papirversion ved henvendelse i receptionen, eller der kan bestilles et password hos Lone Kepp, tlf eller på Password kan anvendes via vores hjemmeside, hvor de elektroniske kalkuler findes. De elektroniske er de mest

2 optimale, da man her nemt kan ændre på tallene og på den måde hurtigt se konsekvensen af f. eks. en prisstigning på 10 kr. på kornet. Afgrødekalkule 2016 Kr. pr kg el. hkg Kg el. hkg Udbytte Stk. omk. DB1 Maskinomk. DB2 Engrapgræs højt afkast 14, Hvidkløver højt afkast 25, Spinat højt afkast 15, Hundegræs højt afkast 11, Sukkerroer højt afkast 276,74 83, Vinterraps højt afkast , Rødsvingel højt afkast 8, Industriroer højt afkast 245,53 83, Engrapgræs 14, Hvidkløver 25, Strandsvingel højt afkast 8, Spinat 16, Vinterhvede højt afkast Alm. Rajgræs højt afkast 6, Maltbyg højt afkast Markært højt afkast , Vinterbyg højt afkast Hundegræs 11, Sukkerroer 275,48 74, Rødsvingel 8, Vinterraps , Konservesært højt afkast 1, Industriroer 253,03 74, Strandsvingel 8, Maltbyg Alm. Rajgræs 6, Konservesært 1, Vinterhvede Vinterbyg Markært

3 Tidlig udbringning af gylle Den 2016 er det igen tilladt at udbringe flydende husdyrgødning Ingen gylle på frossen jord Du har slev ansvaret for at udbringningen sker forsvarligt Planteavlskonsulent Christian Iuel Telefon Mail: Den 2016 er det igen tilladt at udbringe flydende husdyrgødning. Udbring gylle med fordel i marts eller tidligere? Der er mange fordele ved at udbringe gyllen tidligt. Risikoen for lugtgener er lavere (køligt vejr reducerer lugten), og risikoen for, at gylletanken bliver fyldt helt op i en periode med dårligt udbringningsvejr i april minimeres. Samtidigt øges udbringningskapaciteten, når udbringningssæsonen forlænges. Du skal være opmærksom, at risikoen for strukturskade er højere ved tidlig udbringning. Risikoen ved tidlig udbringning kan være højere ammoniakfordampning omkring frysepunktet samt afgrødesvidninger. Husk forbuddet mod udbringning på vandmættede, oversvømmede, frosne og snedækkede jorde se nærmere om reglerne nedenfor; det er dit ansvar at forholdene er i orden! Følg nedenstående råd for at udnytte tidligt udbragt gylle optimalt - Alt flydende husdyrgødning til sort jord og fodergræs skal nedfældes. På fodergræs kan nedfældning erstattes med slangeudlægning med forsuret gylle. Reglerne gælder også frøgræs, hvor der ikke er indgået kontrakt med frøavlsfirma. - Frøgræs, hvor der er indgået aftale med et frøavlsfirma, er ikke omfattet af kravet om nedfældning og forsuring af gylle. - Udbring kun gylle, hvis tanken er fuld. - Udbring en mængde svarende til, at der bliver kapacitet til yderligere 2-3 uger. - Omrør ikke gyllen, men kør kun det tynde mellemlag ud. - Udbring først og fremmest på vinterraps - dernæst hvede og vinterbyg. - Udbring kun på flade marker langt fra vandløb og lignende, så risikoen for overfladeafstrømning er minimal. - HUSK: Det er dit ansvar, hvis der sker en forurening. - Test om jorden er optøet i pløjelaget inden udbringning med et jordspyd eller en greb. Tag eventuelt et billede som dokumentation. Udnyttelse Om gylle bliver nedfældet eller forsuret og lagt ud med slange, er i vårbyg stort set ligeværdigt. Værditallet (udnyttelsesprocent) har i de sidste års forsøg i vårbyg været 84 mod 72 for ubehandlet slangeudlagt gylle; det giver en meroptagelse på ca. 10 kg N i afgrøden. Lige så interessant er det, at vårbyg har udnyttet den tildelte gylle bedre end vinterhvede også på lerjord. For dig, som er husdyrproducent, er det interessant, hvis du fodrer dit eget korn op, i så fald skal gyllen måske disponeres anderledes, end hvad der har været tradition for. 3

4 Regler for udbringning Der ikke må udbringes gylle på vandmættede, oversvømmede, frosne og snedækkede jorde. Det vil sige når: - Jorden er vandmættet, når der kan opsamles frit vand i revner og sprækker selv flere timer efter nedbør. Dette vil bl.a. kunne kontrolleres ved, at det er muligt at presse frit vand ud af jorden med hænderne. Når jorden er vandmættet er den vandfyldt op til overfladen, selv efter flere timer uden nedbør. - Jorden er oversvømmet, når den er dækket af blankt vand. - Jorden er frossen, når det pga. frost i jorden ikke er muligt at nedbringe husdyrgødningen på bar jord. På bevokset jord er jorden frossen, indtil jorden er optøet i hele pløjelagets dybde (mindst 15 cm). Overfladisk nattefrost betragtes ikke som frossen jord, hvis jorden optøs i løbet af dagen. - Jorden er snedækket, når mere end 90 % af marken er dækket af sne, men ikke kun med et drys af sne eller blot med rim på jorden. Snedybden skal være mere end en ½ cm. Det er kommunerne, der fører tilsyn med, om reglerne bliver overholdt. Og det er kommunerne der vurderer, om der kan være tale om ulovlige forhold i forbindelse med udbringning af flydende husdyrgødning. Forsuring i stedet for nedfældning Anvender du forsuring af gylle i stedet for nedfældning er der en række krav omkring ph-værdier, der skal opfyldes. Se skema 1 og 2 nedenfor, hvor kravene til de enkelte teknikker er vist. Anvendes forsuring på sort jord skal information om anvendelse sendes til kommunen inden udbringning. I skema 3 kan du se eksempel på orientering til kommunen. For hver ha, som forsures med gylle inden såning, skal gylle til ekstra 0,2 ha forsures i vintersæd eller vinterraps. Skema 1: Krav til ph værdi ved forsuring med ren svovlsyre: Arealer uden etablerede afgrøder til Fodergræs- og frøgræsmarker uden høst (sort jord) frøkontrakt Gylletype Kvæg- eller Afgasset og øvrige Kvæg- eller Afgasset og øvrige svinegylle gylletyper svinegylle gylletyper BioCover SyreN 6,4 6,0 6,4 6,0 Kyndestoft Acid System 6,0 6,0 6,0 6,0 Infarm staldforsuring 5,5 5,5 Ikke relevant Ikke relevant Harsø tankforsuring 6,0 6,0 6,0 6,0 Ørum Smeden tankforsuring 6,0 6,0 6,0 6,0 Skema 2: Krav til ph værdi ved forsuring med tilsat handelsgødning: Arealer uden etablerede afgrøder til høst (sort jord) Fodergræs- og frøgræsmarker uden frøkontrakt Gylletype Kvæg- eller Afgasset og øvrige Kvæg- eller Afgasset og øvrige svinegylle gylletyper svinegylle gylletyper Biocover SyreN (SyreN+) 6,4 6,0 6,0 5,6 Kyndestoft Acid System 6,0 6,0 5,6 5,6 4

5 Skema 1 og 2 angiver mindsteværdier for den ph, som gyllen skal forsures til for at opnå en tilstrækkelig ammoniakreduktion, som mindst svarer til effekten af nedfældning på de angivne arealer. Ved anvendelse af ovenstående teknologier skal der til enhver tid kunne fremvises dokumentation for, at der er opnået en tilstrækkelig ph sænkning. Vilkår for anvendelse og muligheder for dokumentation fremgår af teknologiernes indstillinger på Teknologilisten. Skema 3: eksempel på indberetning til kommunen. Kommune: Dato: Navn: Adresse: Anvendt slangeudlægning af forsuret gylle som alternativ til nedfældning, planperiode 2013/2014: Mark nr. Størrelse Forsuring før såning Forsuring i vintersæd/vinterraps forår teknik ,25+12,30+5,0 = 27,55 ha Tankforsuring ,5+3,8= 6,30 ha Tankforsuring Faktor 0,23 Workshop om maltbyg Sammen med Danish Agro, afholder vi den 12. februar en workshop om maltbyg dyrkning. Få svar på, hvordan du opnår højeste udbytte og god kvalitet sammen med en gruppe engagerede kolleger Planteavlschef Bo JM Secher Telefon Mail: Workshoppen afholdes på Udby Kro, fra kl til 13, og afsluttes med en let frokost.. Mere kvælstof, og potentielt høje udbytte giver os nu muligheder for at sikre både udbytte og kvalitet i maltbygdyrkningen. Sammen med Danish Agro, har vi besluttet at dedikere en god formiddag til at komme helt i dybden med maltbygdyrkning, og give mulighed for debat og udveksling af gode erfaringer. Såfremt det er muligt, indleder vi dagen med en gennemgang af malteriet, Danish Malting Group, Ørslev, og med dem en drøftelse af betydningen af kvalitet. På Udby kro vil konsulenter fra DLS, Danish Agro og Bayer føre os igennem maltbygdyrkning fra sædskifte og etablering, til salg, kvalitetsparametre og markedet globalt. Danish Agro og Bayer står for forplejning i løbet af dagen. Der vil være et begrænset deltagerantal, så deltagere vil blive tilmeldt som først til mølle. Tilmelding på DLS hjemmeside eller ved Danish Agro, 5

6 Mini Planteavlsmøder 2016 Vi vil gerne genoplive afholdelse af en serie planteavlsmøder med det nyest lige før sæsonen. De planlægges afholdt fra kl. 13 til 16 d. 23. februar, Holeby, Sofiehøj d. 29. februar i Nykøbing F, DLS d. 3. marts på Damme Kro Planteavlschef Bo JM Secher Telefon Mail: Planteavlskontoret har tidligere afholdt lokale planteavlsmøder, hvor vi samler de nyeste ting umiddelbart før sæsonen starter. Den tradition vil vi gerne genoplive. I 2016 er der en lang række ting, som vil være nyt i forhold til tidligere. Blandt andet et højere niveau af kvælstof, som skal fordeles rigtigt i forhold til frøafgrøder, udbytter generelt og kvalitet. Møderne afholdes på de ovennævnte datoer. Der vil blive serveret kaffe og et stykke kage i løbet af eftermiddagen. Prisen for deltagelse vil være 200 kr. Programmet er ikke endelig fastlagt, men vi vil sørge for en opdatering om vigtige emner som: Fordeling af kvælstof i forhold til kvalitet og udbytte Ny midler og strategier for o Ukrudtsbekæmpelse o Vækstregulering o Svampebekæmpelse Gennemgang af håndholdte IT løsninger i planteavlen: o Farmtracking o Mark Mobile Sæt allerede nu kryds i kalenderen, og husk tilmelding på Plantenyt som B - post Post Danmark har hævet taksterne for udbringning af A-post. Det betyder, at Plantenyt frem til vækstperiodens start vil blive udbragt med B post, for de abonnenter, som får plantenyt som brev. Planteavlschef Bo JM Secher Telefon Mail: De nye takster for brevpost, som er blevet lanceret af Post Danmark i 2016, medfører en høj prisstigning på udsendelse af A-post. 6

7 Vi har derfor valgt, at Plantenyt frem til vækstperiodens begyndelse vil blive udsendt som B post. Når vækstperioden går i gang, er tidsligheden igen vigtig, og vi vil derfor gå over til A post, så nyhedsbrevet kommer ud hurtigst muligt. Det betyder, at knapt 30 numre vil blive bragt ud med den ny takst, og dermed medfører en prisstigning på 250 kr. for de abonnenter som ønsker Plantenyt med posten. Skulle du ønske at skifte dit abonnement, så du fremover modtager det elektronisk, så send en mail til Tina Hovmand, eller kontakt hende direkte. Prisen for vores nyhedsbrev elektronisk er kr. Hjælp os med oplysninger om roedyrkning i 2015 konkurrence! Vi havde stort udbytte af vores spørgeskemaundersøgelse om havrerødsot. Og vi tror på vi kan få meget ud af oplysninger vedr. dyrkningssæsonen 2015 og sukkerroer. Vi har derfor sat en spørgeundersøgelse sammen, som samler oplysninger om marker, forekomst og behandlinger. Planteavlschef Bo JM Secher Telefon Mail: Vores undersøgelse om havrerødsot var en stor succes. Vi vil derfor forsøge at gentage successen, og forsøger hermed at indsamle oplysninger fra marker om dyrkning af roer i Formålet er, at belyse betydningen af særlige dyrkningsforhold på udbyttet i sukkerroer i dette år. Vi håber du kan finde tid til at deltage og du får dermed chancen for at vinde et par gode flasker rødvin. Du kan komme til undersøgelsen via nedenstående link: Tak for hjælpen på forhånd. 7

8 Vigtige datoer februar 2016 Økologifremme ansøgning om tilskud Forventet frist for at søge tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer. NaturErhvervstyrelsen skal modtage ansøgningen senest den. Fællesskema: Indberetning og ansøgning om Grundbetaling, Grøn støtte, støtte til unge nyetablerede landbrugere, ø-støtte m.m. Tast selv-service åbner for: Indsendelse af markkort Ansøgning om grundbetaling Ansøgning om grøn støtte, herunder anmeldelse af MFO arealer på markniveau Ansøgning om støtte til unge nyetablerede landbrugere Ansøgning om ø-støtte Ansøgning om slagtepræmier for kvier, tyre og stude Anmodning om udbetaling af tilskud til de 5-årige miljø- og økologiordninger Anmodning om udbetaling af tilskud til fastholdelse af vådområder og naturlige vandstandsforhold (20-årige tilsagn) Ansøgning om nye 5-årige miljø- og økologitilsagn Indberetning om Økologisk jordbrugsproduktion Indberetning af tilsagn under skovordningerne NaturErhvervstyrelsen skal modtage Fællesskemaet senest den 21. april. National reserve - ansøgning om betalingsrettigheder Det er muligt at søge om tildeling af betalingsrettigheder. NaturErhvervstyrelsen skal modtage ansøgningen senest den 21. april. Skema: Gødningskvote og Efterafgrøder Tast selv-service åbner for indberetning af gødningskvote og efterafgrøder. - Siderne Markplan og Beregning af gødningskvote skal udfyldes og indsendes, hvis undtagelsesbestemmelsen for 2,3 DE/ha på kvægbrug anvendes eller der ansøges om økologisk arealtilskud.- Siden Opgørelse af efterafgrøder 2014/15 skal udfyldes og indsendes, hvis der er efterafgrødekrav i 2014/15. NaturErhvervstyrelsen skal modtage skemaet senest den 21. april - Siden Indberetning af efterafgrøder 2015/16 skal indsendes, hvis der udlægges pligtige efterafgrøder i efteråret 2015 eller, der anvendes visse alternativer til efterafgrøder. Der kan indsendes ændringer til denne side frem til den 31. august. Jordbearbejdning efter høst forud for forårssåede afgrøder Fra denne dato må der ske jordbearbejdning på alle jordtyper. Dog gælder særlige regler for kvægbrug med op til 2,3 DE/ha samt for visse arealer, der skråner mere end 12 grader. Slut på forbud mod nedpløjning af fodergræs Fra denne dato må fodergræs med afgrødekoderne 173, og nedpløjes. På JB 7-9 må fodergræs dog omlægges fra den 1. november. Kvægbrug med op til 2,3 DE/ha må først omlægge fodergræs fra 1. marts. Økologer er undtaget fra forbud mod omlægning af fodergræs. 8

9 Udbringning af husdyrgødning, biomasse, ensilagesaft og handelsgødning Det er tilladt at udbringe husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft og handelsgødning (dog først 1. marts for græsarealer i omdrift, der omlægges på 2,3 DE/ha kvægbrug). Husk, der ikke må være risiko for afstrømning til vandløb, dræn mv. samt at der er forbud mod udbringning på vandmættet, oversvømmet, frossen (15 cm optøet jord, nattefrost dog ok) eller snedækket jord samt på arealer, der skråner mere end 6 grader ned mod vandløb mv. Flydende husdyrgødning krav om nedfældning eller forsuring Flydende husdyrgødning skal nedfældes på arealer uden etablerede afgrøder til høst og til fodergræs. Økologiske bedrifter er undtaget i perioden til 1. maj på fodergræsarealer. Teknologier der fremgår af Miljøstyrelsens teknologiliste kan anvendes som alternativ til nedfældning i fodergræs og under visse betingelser på arealer uden afgrøder til høst. Forsuring er dog ikke tilladt for Økologer. Husk, der ikke må være risiko for afstrømning til vandløb, dræn mv. samt at der er forbud mod udbringning på vandmættet, oversvømmet, frossen (15 cm optøet jord, nattefrost dog ok) eller snedækket jord samt på arealer, der skråner mere end 6 grader ned mod vandløb mv. Affald - udbringning Det er tilladt at udbringe flydende affald til alle afgrøder og på bar jord, dog ikke til flerårige afgrøder uden årlig høst. Husk der ikke må være risiko for afstrømning til vandløb, dræn mv. 15. februar Slut på forbud mod vendende jordbearbejdning på visse arealer med en hældning på 12 grader eller mere Pløjning af sammenhængende landbrugsarealer over 5000 m2 må ikke foretages i perioden fra høst til 15. februar det følgende år, på arealer: med en hældning på minimum 12 grader og med høj erosionsrisiko og er beliggende i markblok Pløjefri dyrkning og let jordbearbejdning som f.eks. stubharvning er tilladt. Se vejledende kortlag i IMK: GLM jorderosion 9

Afgrødekalkuler Planteavlskonsulent Kristian Arnold Bang Davidsen Telefon Mail:

Afgrødekalkuler Planteavlskonsulent Kristian Arnold Bang Davidsen Telefon Mail: Plantenyt nr. 1 den 11. januar 2017 - Afgrødekalkuler 2017 - Målrettede efterafgrøder - Økologiske roer - DLS og Gefion samler rådgivning. - Rapsworkshop Afgrødekalkuler 2017 Udsigt til stigende dækningsbidrag

Læs mere

Planteavlsnyt. Vigtige datoer frem til 31. december Vigtige datoer primært af betydning for planteavlere. Juli 2017

Planteavlsnyt. Vigtige datoer frem til 31. december Vigtige datoer primært af betydning for planteavlere. Juli 2017 Planteavlsnyt Vigtige datoer frem til 3 december 2017. VKST Vigtige datoer primært af betydning for planteavlere Juli 2017 25. 3 3 3 3 Privat skovrejsning som miljøtiltag Forventet mulighed for at søge

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Nyt fra landsforsøgene med gødning Resultater af forsøg med husdyrgødning og affaldsprodukter

Nyt fra landsforsøgene med gødning Resultater af forsøg med husdyrgødning og affaldsprodukter Nyt fra landsforsøgene med gødning Resultater af forsøg med husdyrgødning og affaldsprodukter Annette V. Vestergaard Planter & Miljø Naturerhverv.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæiske

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 1. Vigtige ændringer i 2017... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 3 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 4 4. Hent resten

Læs mere

Orientering efter Husdyrgødningsbekendtgørelsens 28

Orientering efter Husdyrgødningsbekendtgørelsens 28 Orientering efter Husdyrgødningsbekendtgørelsens 28 Orientering om brug af teknologier til erstatning af nedfældning Anvendelse af undtagelsesbestemmelser i relation til brug af teknikker/teknologier i

Læs mere

Hundegræs til frø. Alm. rajgræs. Strandsvingel. Vinterraps

Hundegræs til frø. Alm. rajgræs. Strandsvingel. Vinterraps Spinat Fabriksroer 40 km fabrik Fabriksroer 100 km fabrik Engrapgræs Hvidkløver Rødsvingel Alm. rajgræs Strandsvingel Hundegræs til frø Vinterraps Markært, konsum/fremavl 1.års vinterhvede Maltbyg 1. års

Læs mere

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv.

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv. Dataeksport fra Mark Online Eksporten til Tast Selv Service er delt i 2 filer: Markplandata til ansøgningen i Fællesskemaet Efterafgrøde- og gødningsoplysninger Markplandata til Fællesskemaet 2015 i Tast

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Temadag om optimal udnyttelse af gylle Annette V. Vestergaard:

Temadag om optimal udnyttelse af gylle Annette V. Vestergaard: Temadag om optimal udnyttelse af gylle Annette V. Vestergaard: avv@vfl.dk Gylleforsuring og designergylle N-Udnyttelse: Under hvilke betingelser er der bonus? Fordele og Ulemper Syreforbrug og ph-krav

Læs mere

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner I fællesskemaet kan du hente oplysninger om bl.a. marker og tilsagn ved hjælp af funktioner. Du finder funktionerne i rullelisten øverst til venstre

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Regler for jordbearbejdning

Regler for jordbearbejdning Regler for jordbearbejdning Juli 2012 vfl.dk Indhold Forbud mod jordbearbejdning forud for forårssåede afgrøder... 2 Stubbearbejdning og pløjetidspunkt... 2 Ukrudtsbekæmpelse... 2 Økologiske bedrifter...

Læs mere

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m.

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Fosforregulering Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Disposition Fosforregulering Efterafgrøder 2017 Andre nyheder 2018 Jordbearbejdnings regler (skema) Frister for afpudsning af græs og brakarealer

Læs mere

Situationen i marken. Planteavlskonsulent Ole Hansen Telefon Mail: Rapsjordloppens larve bekæmpes fra ca.

Situationen i marken. Planteavlskonsulent Ole Hansen Telefon Mail: Rapsjordloppens larve bekæmpes fra ca. Plantenyt nr. 34 den 27. september 2016 - Situationen i marken - Status på bladlus og havrerødsot - Vækstregulering og svampebekæmpelse i vinterraps - Mangan til vintersæd - Rabat markplanlægning - Vårbygsorter

Læs mere

Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august).

Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august). Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august). Hvad er mit areal med Efterafgrøder, som skal etableres nu og har jeg udsæden? Med en opdateret markplan i Mark Online

Læs mere

Optimal anvendelse af svinegylle

Optimal anvendelse af svinegylle Side 1 af 5 Optimal anvendelse af svinegylle Svinegylle er et værdifuldt gødningsmiddel, hvis det anvendes rigtigt. Med tilstrækkelig opbevaringskapacitet og med den rette teknik til udbringning, kan svinegylle

Læs mere

Udbringning af husdyrgødning

Udbringning af husdyrgødning Side 1 af 7 Udbringning af husdyrgødning Målet er at fordele den husdyrgødning, der er til rådighed på de planlagte arealer, således at den slår til og går til. Husdyrgødningen skal spredes jævnt både

Læs mere

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels Publication date: 2008 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA):

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2017

Lovefterafgrøder, markplan 2017 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Målrettede efterafgrøder 2017

Målrettede efterafgrøder 2017 Målrettede efterafgrøder 2017 Målrettede efterafgrøder 2017 er med kompensation på 700 kr. pr. ha/år Ansøgning om kompensation foregår i tre runder efter først til mølle-princippet Hvis målet om etablering

Læs mere

Din landbrugsstøtte i 2015

Din landbrugsstøtte i 2015 Din landbrugsstøtte i 2015 Jannik Elmegaard og Alexander Lindskov Centrovice - Vissenbjerg 8. okt. 2014 Dagsorden 1. Landbrugsstøtten 2. Nye ordninger 3. Generelle støttebetingelser 4. Grønne krav 5. Konsekvenser

Læs mere

REGLER FOR JORDBEARBEJDNING Juli 2015

REGLER FOR JORDBEARBEJDNING Juli 2015 REGLER FOR JORDBEARBEJDNING Juli 2015 REGLER FOR JORDBEARBEJDNING er udgivet af SEGES P/S Planter & Miljø Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N Kontakt Susi Lyngholm, sil@seges.dk D +45 8740 5427 Forsidefoto

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Korn til foder og konsum Havre Vårbyg Vårhvede Vårtriticale Rug Vintertriticale Vinterhvede (Spelt, emmer,

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk Efterafgrøder - Mellemafgøder Grøngødning HVORFOR? Spar kvælstof og penge Højere udbytte Mindre udvaskning af kvælstof, svovl, kalium

Læs mere

Situationen i marken. Plantenyt nr. 30 den 11. november Planteavlskonsulent Ole Hansen Telefon Mail:

Situationen i marken. Plantenyt nr. 30 den 11. november Planteavlskonsulent Ole Hansen Telefon Mail: Plantenyt nr. 30 den 11. november 2015 - Situationen i marken - Gødningsmarkedet - Møde om tilskud til maskiner o.a. - Vigtige datoer i december - Annonce, sprøjteopfølgningskursus - Annonce, efterårets

Læs mere

Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven tons N af de tons N

Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven tons N af de tons N Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven 4.600 tons N af de 9.000 tons N Børge O. Nielsen Planteavlskonsulent LRØ Kystvande Kvælstof 3 vandmiljøplaner VMP siden 1987-2004 Miljøgodkendelser siden 1994,

Læs mere

Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven tons N af de tons N

Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven tons N af de tons N Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven 4.600 tons N af de 9.000 tons N Børge O. Nielsen LRØ Arealrelaterede tiltag: Areal, ha Reduktion ton N * Randzoner 50.000 2.600 * Skovrejsning + øget natur

Læs mere

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indhold 1. Når du indtegner marker med miljø- og økologtilsagn... 1 1.1 Sådan finder du korttemaer med tilsagn... 2 1.2 Sådan opretter du en mark ud fra

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Har du udnyttet dine tilskudsmuligheder? Hvordan ser reformen ud??? Mulighederne er mange og kun fantasien sætter grænser! Bliv inspireret til at søge! Betalingsrettigheder

Læs mere

Gylletype Gylle fra en bestemt type husdyr som f.eks. svinegylle, kvæggylle osv.

Gylletype Gylle fra en bestemt type husdyr som f.eks. svinegylle, kvæggylle osv. NOTAT Erhverv J.nr. MST-1247-00038 Ref. ernch Den 1.august 2013 Notat vedr. tilpassede dokumentationskrav for optagelse af forsuringsteknologier på Miljøstyrelsens Teknologiliste med henblik på at opnå

Læs mere

Situationen i marken. Plantenyt nr. 36 den 26. oktober Planteavlskonsulent Ole Hansen Telefon Mail:

Situationen i marken. Plantenyt nr. 36 den 26. oktober Planteavlskonsulent Ole Hansen Telefon Mail: Plantenyt nr. 36 den 26. oktober 2016 - Situationen i marken - Korn/ raps- og Gødningsmarkedet - Nye regler ved afstandskrav til vandløb og søer - Autorisation for at købe og bruge plantebeskyttelsesmidler

Læs mere

Arne Munk, SEGES Økologi OMLÆGNING TIL ØKOLOGI?

Arne Munk, SEGES Økologi OMLÆGNING TIL ØKOLOGI? KvægKongres 2016 Herning 29. februar 2016 Arne Munk, SEGES Økologi OMLÆGNING TIL ØKOLOGI? ØKOLOGI? - MIN PRÆSENTATION Markedet bærer økologien frem Overvejelser økologisk kødkvægproduktion Omlægningstjek,

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2016

Lovefterafgrøder, markplan 2016 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Danske forskere tester sædskifter

Danske forskere tester sædskifter Danske forskere tester sædskifter Jørgen E. Olesen, Ilse A. Rasmussen og Margrethe Askegaard, Danmarks Jordbrugsforskning Siden 1997 har fire forskellige sædskifter med forskellige andele af korn været

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Vandplaner gennemført gennem gødningsloven

Vandplaner gennemført gennem gødningsloven Vandplaner gennemført gennem gødningsloven 4600 tons N af de 9000 tons N Total kvælstofm lstofmængde (kg ha- 78001) 8000 9000 10000 11000 12000 127002) 1)Ligevægtstilstand gtstilstand for plantebrug. 2)Ligevægtstilstand

Læs mere

Optimering og værdi af efterafgrøder i et sædskifte med græsfrø

Optimering og værdi af efterafgrøder i et sædskifte med græsfrø Optimering og værdi af efterafgrøder i et sædskifte med græsfrø Chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug Avlermøde, DSV Frø, 28. januar 2014 Ministry of Food, Agriculture and Fisheries of

Læs mere

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Indhold 1 Indtegn alle marker og hent dem til markplanen... 1 2 Hvilke marker skal anmeldes... 2 2.1 Økologisk produktion... 2 2.2 Juletræer og pyntegrønt...

Læs mere

Efterafgrøder ven eller fjende? Martin Søndergaard Kudsk Planteavlskonsulent Agrovi

Efterafgrøder ven eller fjende? Martin Søndergaard Kudsk Planteavlskonsulent Agrovi Efterafgrøder ven eller fjende? Martin Søndergaard Kudsk Planteavlskonsulent Agrovi Efterafgrøder er fremtiden! Men i hvilken form? Hvordan skal snitfladen være mellem de to hovedgrupper? De helt frivillige

Læs mere

MELT indstilling om optagelse pa Miljøstyrelsens Teknologiliste

MELT indstilling om optagelse pa Miljøstyrelsens Teknologiliste MELT indstilling om optagelse pa Miljøstyrelsens Teknologiliste Ansøger Kyndestoft Maskinfabrik Aps Kontaktperson Albert Hedegaard, Kyndestoft Maskinfabrik, Vesterled 38A, 7830 Vinderup, tlf. 96 13 30

Læs mere

De frivillige målrettede efterafgrøder kan ikke samtidig tjene som lovpligtige gødningsefterafgrøder eller MFO-efterafgrøde.

De frivillige målrettede efterafgrøder kan ikke samtidig tjene som lovpligtige gødningsefterafgrøder eller MFO-efterafgrøde. Planteavlsnyt Flere efterafgrøder prisen for mere kvælstof! 29. nov. 2016 copyright Gefion I efteråret 2017 ser to nye typer efterafgrøder dagens lys en udvidelse af de lovpligtige gødningsefterafgrøder

Læs mere

Planteavlsmøde 1. feb 2017 KHL Driftsøkonomikonsulent Ole Maagaard Pedersen Planteavlskonsulent Helge Lund

Planteavlsmøde 1. feb 2017 KHL Driftsøkonomikonsulent Ole Maagaard Pedersen Planteavlskonsulent Helge Lund Planteavlsmøde 1. feb 2017 KHL Driftsøkonomikonsulent Ole Maagaard Pedersen Planteavlskonsulent Helge Lund Hvad er din fremstillingspris på korn? A. under 120 kr/hkg B. 120-150 kr/hkg C. over 150 kr/hkg

Læs mere

DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service.

DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service. DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service. Indhold: Generelt 1.a. Forside 1.b. Ejendomme 2.a. Markplan og EB Naturlignende og Naturarealer(901 og 902) findes

Læs mere

Vårbyg giver gode udbytter i økologiske forsøg

Vårbyg giver gode udbytter i økologiske forsøg Vårbyg giver gode udbytter i økologiske forsøg Vårbyg har givet gode udbytter i sædskifteforsøget i 2007, hvorimod vinterhveden har skuffet Af Jørgen E. Olesen, Ilse A. Rasmussen og Margrethe Askegaard,

Læs mere

Sund jord for et sundt liv. Sæt fokus på bundlinjen!

Sund jord for et sundt liv. Sæt fokus på bundlinjen! Sund jord for et sundt liv Sæt fokus på bundlinjen! Torben Nielsen & Trine Leerskov Onsdag d. 2. november 2016 Producerede grise pr årsso Udvikling i svineproduktionen 32 30 28 26 24 22 20 2000 2001 2002

Læs mere

Mere kvælstof til kvægbrugeren. af Planteavlskonsulent Erik H. Bjergmark

Mere kvælstof til kvægbrugeren. af Planteavlskonsulent Erik H. Bjergmark Mere kvælstof til kvægbrugeren af Planteavlskonsulent Erik H. Bjergmark Mere kvælstof I dag 20,34 % undergødskning 2/3 i 2016 svarer til 13,56 ca. 17 % mere i 2016 Hvorfor 17 % 17 % af 80 er 93,6 Hvor

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

Hvad betyder jordtypen og dyrkningshistorien for kvælstofbehovet?

Hvad betyder jordtypen og dyrkningshistorien for kvælstofbehovet? Hvad betyder jordtypen og dyrkningshistorien for kvælstofbehovet? Landskonsulent Leif Knudsen, konsulent Niels Petersen og konsulent Hans S. Østergaard, Landskontoret for Planteavl, Landbrugets Rådgivningscenter

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Asger Overgaard

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Asger Overgaard Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Asger Overgaard Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1.

Læs mere

0 2,5 kilometer Kertemindevej 250 arealgodkendelse Oversigtskort, alle arealer Bilag 1 Odense Kommune Nørregade 36-38, 5000 Odense C Tlf. 65512525 Initialer: tsan Dato: 03.12.2015 Beskyttede naturområder

Læs mere

University of Copenhagen. Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010

University of Copenhagen. Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold Sådan søger du grundbetaling under artikel 32... 1 1 Hvordan søger du under artikel 32?... 2 1.1 Tjek om der blev udbetalt retmæssig Enkeltbetaling

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2016

Lovefterafgrøder, markplan 2016 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren?

FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren? FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren? 1. SyreN system er bygget til eftermontage på en gyllevogn. Der er ganske enkelt ikke andre steder hvor den kan sidde. 2. For at undgå at

Læs mere

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion. ved Videnskabelig assistent i Plantedirektoratet Lena Tinghuus

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion. ved Videnskabelig assistent i Plantedirektoratet Lena Tinghuus Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion ved Videnskabelig assistent i Plantedirektoratet Lena Tinghuus Hvad vil dette oplæg indeholde? Hvad skriver du under på? Hvad skal du være særlig

Læs mere

REGLER FOR JORDBEARBEJDNING Juli 2016

REGLER FOR JORDBEARBEJDNING Juli 2016 REGLER FOR JORDBEARBEJDNING Juli 2016 REGLER FOR JORDBEARBEJDNING er udgivet af SEGES P/S Planter & Miljø Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N Kontakt Susi Lyngholm, sil@seges.dk D +45 8740 5427 Forsidefoto

Læs mere

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Årstal og startdato for denne logbog....

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

Optimal anvendelse af kvæggylle

Optimal anvendelse af kvæggylle Side 1 af 6 Optimal anvendelse af kvæggylle Indledning Kvæggylle er et værdifuldt gødningsmiddel, hvis det anvendes rigtigt. Alle landbrug har etableret tilstrækkelig opbevaringskapacitet, og der er et

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1.

Læs mere

Det økonomiske økosædskifte

Det økonomiske økosædskifte Det økonomiske økosædskifte Peter Mejnertsen og Michael Tersbøl Emner i præsentationen: Økonomisk vurdering af sædskifterne Betydningen af dyrkningsfaktorer Bekæmpelse af rodukrudt økonomisk set Forslag

Læs mere

Målrettede efterafgrøder 2017

Målrettede efterafgrøder 2017 Målrettede efterafgrøder 2017 Ny tilskudsordning af Peter Gradischnig Agropro Målrettet efterafgrøder Hvorfor ny efterafgrøde ordning? Som konsekvens af landbrugspakken fra dec 2015 og dermed fordi landmændene

Læs mere

Økologisk planteproduktion

Økologisk planteproduktion Økologisk planteproduktion Christian Heslet Jørgensen Arnakke og Vibygård Kalø landbrugsskole den 2. okt. 2012 Program Christian Heslet Jørgensen Landbruget Hvad er økologi? Hvorfor økologi? Mit syn på

Læs mere

Viborg 12. december 2016 Jon Birger Pedersen, chefkonsulent Planter & Miljø REGLERNE FOR EFTERAFGRØDER SOM DE SER UD NU

Viborg 12. december 2016 Jon Birger Pedersen, chefkonsulent Planter & Miljø REGLERNE FOR EFTERAFGRØDER SOM DE SER UD NU Viborg 12. december 2016 Jon Birger Pedersen, chefkonsulent Planter & Miljø REGLERNE FOR EFTERAFGRØDER SOM DE SER UD NU EFTERAFGRØDER NYE UDFORDRINGER Status: I 2016: Pligtige efterafgrøder Efterafgrøder

Læs mere

Situationen i marken. Plantenyt nr. 26 den 20. juli 2016

Situationen i marken. Plantenyt nr. 26 den 20. juli 2016 Plantenyt nr. 26 den 20. juli 2016 - Situationen i marken - Etablering af vinterraps - Kalkning og kalkningsstrategi - Regler for jordbehandling efter høst - Indsend din sprøjtejournal - Roedyrkning 2017

Læs mere

Slætstrategi Kørespor i græs Kløverskader ved nedfældning Forsuret gylle Svovl til græs Økonomi Konklusion

Slætstrategi Kørespor i græs Kløverskader ved nedfældning Forsuret gylle Svovl til græs Økonomi Konklusion Slætstrategi Kørespor i græs Kløverskader ved nedfældning Forsuret gylle Svovl til græs Økonomi Konklusion v/ Planteavlskonsulent Torben Viuf 4-6 slæt, 2. år Karakter for Kløver g råprotein pr. kg Tørstof

Læs mere

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering Erhverv J.nr. MST-1249-00137 Ref. KLSCH/IRNMA Den 13. januar 2017 Revideret 27. februar 2017 Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering Med ny husdyrregulering

Læs mere

Græsmarkskonference 2015

Græsmarkskonference 2015 Græsmarkskonference 2015 Workshop 20 % højere udbytte i græsmarken i 2020 uden tab af foderværdi Opfølgning på Workshop 1. Forædling (arter, sorter og blandinger) Arter med Endofytter mod skadedyr gåsebillelarver

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold 1. Grundbetaling under artikel 32... 1 2 Sådan finder du kortet over tidligere godkendte og afviste arealer for artikel 32... 3 3 Indtegning af marker

Læs mere

DÆKNINGSBIDRAG MARK OPDELT PÅ BEDRIFTSTYPE OG JORDTYPE

DÆKNINGSBIDRAG MARK OPDELT PÅ BEDRIFTSTYPE OG JORDTYPE FOTO: COLOURBOX Produktionsøkonomi Planteavl 2016 Produktionsøkonomi udgives én gang årligt af SEGES for faggrenene Planter, Kvæg og Svin. Udgivelserne findes som artikelsamlinger i trykt og digital form

Læs mere

Gødskning i en kvotetid Leif Knudsen

Gødskning i en kvotetid Leif Knudsen Gødskning i en kvotetid Leif Knudsen Dias 1 Introduktion Med et billede øverst af en vinterhvedemark med svovl mangel sidst i april og nederst billeder af moderne teknik til udbringning af handelsgødning

Læs mere

Standardsædskifter og referencesædskifter

Standardsædskifter og referencesædskifter NOTAT Standardsædskifter og referencesædskifter Erhverv J.nr. Ref. Den 8. februar 2012 Dette notat indeholder tabeller, som viser de standardsædskifter, der kan anvendes i forbindelse med miljøgodkendelser

Læs mere

Efterafgrøder som virkemiddel i FarmN.

Efterafgrøder som virkemiddel i FarmN. 1 Efterafgrøder som virkemiddel i FarmN. Der gives her en kort beskrivelse af hvordan efterafgrøder håndteres i FarmN og hvilken effekt efterafgrøder har på N-udvaskning i standardsædskifterne. Alle beregninger

Læs mere

Etablering af vintersæd

Etablering af vintersæd Plantenyt nr. 25 d. 21. august 2013 - Ændring efterafgrøder - Bladsvampe i sukkerroer - Etablering af vintersæd - Forsøg med bejdsemidler - Handelsgødning til vintersæd - Efterårsbehandling af frøgræsmarker

Læs mere

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Jens B Larsen Komosevej 15 862 Kjellerup Den 3. marts 216 CVR-nr. 8124519 Kode til GHI: 84581 Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Planperiode

Læs mere

Indberetning af efterafgrøder og brug af alternativer for efteråret 2012

Indberetning af efterafgrøder og brug af alternativer for efteråret 2012 Indberetning af efterafgrøder og brug af alternativer for efteråret 2012 Indberetning af efterafgrøder er i to situationer anderledes end sidste år. Det skyldes, at der er ændret på, hvilken planperiode

Læs mere

Økologi uden konventionel gødning og halm

Økologi uden konventionel gødning og halm Økologi uden konventionel gødning og halm Niels Tvedegaard Fødevareøkonomisk Institut Dias 1 Vigtigste forudsætninger Priser Korn: Ært/lupin Blandsæd Grovfoder: 2,00 kr. pr kg. 2,00 kr. pr kg. 1,90 kr.

Læs mere

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser:

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser: Grundbetaling 2015 For at få udbetalt grundbetaling skal du opfylde en række betingelser. I dette fakaark kan du læse om de generelle støttebetingelser for grundbetalingen. Du ansøger om grundbetaling

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

Fakta om regler for 1,7- og 2,3 DE/ha

Fakta om regler for 1,7- og 2,3 DE/ha Fakta om regler for 1,7- og 2,3 DE/ha Pligtige Efterafgrøder: 14% af korn, majs og raps-arealet Overskud af efterafgrøder kan gemmes Overskud kan konverteres til kvælstof Manglende efterafgrøder koster

Læs mere

Økologisk planteproduktion

Økologisk planteproduktion Økologisk planteproduktion Christian Jørgensen Arnakke og Vibygård gods Plantekongres 2011 Program Christian Jørgensen Landbruget Mit syn på økologi Hvad skal der til? Hvad blev det til? Fremtiden Opsummering

Læs mere

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr.

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr. 18 3. Planteavl Opgave 3.1. Udbytte i salgsafgrøder På svineejendommen Nygård er der et markbrug med 22 ha vinterraps, 41 ha vinterhvede og 47 ha vinterbyg. Der skal foretages beregninger på udbyttet i

Læs mere

FlexNyt. Heste i trafikken. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 33, 2012

FlexNyt. Heste i trafikken. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 33, 2012 FlexNyt Indhold Heste i trafikken Stubharvning og jordbearbejdning i efteråret samt jordbearbejdningsreglerne i efteråret Kvikbekæmpelse efter høst Høj pris på protein og hvad så? iphone-apps til håndtering

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

Tabel 2. Opnåelige udnyttelsesprocenter ved forskellige udbringningsmetoder og tidspunkter. Bredspredt. Vårsæd 50 40 40-40 30.

Tabel 2. Opnåelige udnyttelsesprocenter ved forskellige udbringningsmetoder og tidspunkter. Bredspredt. Vårsæd 50 40 40-40 30. Nedfældning af gylle Af landskonsulent Jens J. Høy, Landskontoret for Bygninger og Maskiner, Landbrugets Rådgivningscenter (Bragt i Effektiv Landbrug ) Indledning I den nye Vandmiljøplan II stilles der

Læs mere

Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen

Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen 1 Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen Finn P. Vinther og Kristian Kristensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet NaturErhvervstyrelsen (NEST) har d. 12. juli bedt DCA Nationalt

Læs mere

Vandplanlægning gennem gødningsloven

Vandplanlægning gennem gødningsloven Vandplanlægning gennem gødningsloven Silkeborg, 24. januar 2011 Miljøkonsulent Carsten Buskov, LMO Emner: Teknisk omlægning af normsystemet (vedtaget) Vintergrønne marker kan ikke erstatte efterafgrøder

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Per Grupe

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Per Grupe Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Per Grupe Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1. Bedriften...

Læs mere

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3 Generelt Denne vejledning gennemgår kort om reglerne og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med nye grønne EU krav og planlægning i markprogrammet. 30 pct. af areal støtten fra EU er fremefter

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

LMO Søften, 16.12.2015 Ove Lund, Planter & Miljø SEGES RISIKO OG FØLSOMHED MED @RISK

LMO Søften, 16.12.2015 Ove Lund, Planter & Miljø SEGES RISIKO OG FØLSOMHED MED @RISK LMO Søften, 16.12.2015 Ove Lund, Planter & Miljø SEGES RISIKO OG FØLSOMHED MED @RISK HVORFOR ANALYSE AF RISIKO OG FØLSOMHED? Risiko og følsomhed er et vigtigt beslutningsparameter Såvel upsides som downsides

Læs mere

Efterafgrøder og alternativer til efterafgrøder

Efterafgrøder og alternativer til efterafgrøder UDKAST af udsnit af: VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Efterafgrøder og alternativer til efterafgrøder Planperioden 1. august 2015 til 31. juli 2016 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Indhold 1 Hvornår skal du udfylde siden?... 1 2 Sådan indtegner du arealer med skovtilsagn... 2 3 Sådan udfylder du siden... 2 3.1 Hvis du vil hente

Læs mere

Optimal etablering af roer og vårsæd

Optimal etablering af roer og vårsæd Plantenyt nr. 5 den 16. februar 2016 - Optimal etablering af roer og vårsæd - Miljøordninger 2016 - Leveringsret 2016 - Kurser og møder - Drænkursus Optimal etablering af roer og vårsæd Værdien af et godt

Læs mere