Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN NOVEMBER 2010 NR.06

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN NOVEMBER 2010 NR.06"

Transkript

1 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN NOVEMBER 2010 NR.06 Vi beskriver dansk sejlsport... side 5 Skal Marsejleren være i A4-format?... side 10 Introduktion til Astro-navigation... side 24 Nyt fra Havnen... side 31

2 Indhold Formandens Klumme...side 3 Kapsejlads...side 4 Vi beskriver dansk sejlsport - en krønike...side 5 Ny bådudstyrsforretning på Marselisborg Havn...side 9 Skal Marsejleren være i A4-format, være i farver og komme 4-5 x årligt...side 10 Sølvrævene på travetur...side 11 Onsdagsbanen - Kapsejladsudvalgets evaluering...side 12 Kan man tage Duelighedsbevis, Yagtskipper III og VHF/SRC eksamen i MS...side 14 Aktivitetskalender for Marselisborg Sejlklub side 17 Marselisborg Sejlklub og Havn...side 18 Havari med skolebåden Larsen 25...side 20 Introduktion til Astro-navigation...side 24 Sejlerferie i Caribien...side 28 Nyt fra Havnen...side 31 Informationsmøde for pladshavere torsdag den 11. november kl side 33 Optagning af både side 35 Marsejleren udgives af Marselisborg Sejlklub og Marselisborg Havn S/I Redaktion: Niels Breüner (Ansv.) tlf Mogens G. Larsen Pernille Vrang Laursen Marsejleren udkommer seks gange årligt. Bladet tilsendes samtlige pladshavere og sejlklubmedlemmer samt interessenter på havnen. Deadline for næste nummer af Marsejleren er den 7. januar 2011 Næste nummer udkommer primo februar 2011 Annoncer og indlæg sendes pr. til: - alternativt på CD-ROM/DVD til: Marsejlerredaktionen Marselisborg Sejlklub Marselisborg Havnevej 100b 8000 Århus C Design og layout: Jens Erik Bach Tryk: Engdal Offset, Viby J. Oplag: 675 Priser for annoncer i Marsejleren Prisen for en annonce er pr. gang: 1/4 side: kr. 375,-. 1/3 side: kr. 475,-. 1/2 side: kr. 550,-. 1/1 side: kr. 850,-. Bagsiden: kr ,-. Alle medlemmer af Marselisborg Sejlklub, pladshavere og øvrige brugere opfordres til at komme med gode og aktuelle indlæg til bladet. Synspunkter fremført i læserbreve og andre indlæg kan ikke betragtes som Marselisborg Havns eller Marselisborg Sejlklubs synspunkter. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg eller undlade at bringe dem. Formandens Klumme Kun for unge? Det myldrer med små sejl ud og ind af havnen tirsdag og torsdag. Det er Marselisborg Sejlklubs ungdomsafdeling, du ser. Et aktiv for havn og klub, og ikke en selvfølge i alle havne mere. Du kan glæde dig over, at ungdomsafdelingen er med til at profilere Marselisborg Havn og klub som et aktivt sejlsportsmiljø. Det er vigtigt, fordi vi alle har en interesse i at tage del i udviklingen af by og havnefront, og Århus som sejlsportsarena. Det er også godt for vores sejlklub, for de unge bringer liv, stimulerer udvikling og gør os attraktive for nye sejlsportsinteresserede og sponsorer. Har du børn eller børnebørn, så er ungdomsafdelingen et tilbud du kan glæde dig over at give videre. Et tilbud om at lære at sejle i trygge omgivelser, og som del af det miljø, du selv er en del af. Ikke et pasningstilbud, men et tilbud om at være del af et fællesskab, at færdes i et miljø med voksne og unge, der bruger deres fritid på at videregive glæden ved at kunne sejle. Og det går ret godt! Så godt at Dansk Sejlunion har godkendt Marselisborg Sejlklub som ungdomsvenlig sejlklub, med styr på tingene. Det er en speciel glæde, når vi på Tunølejren kan mønstre et flot trænerhold af dygtige, engagerede unge sejlere, der er vokset op i Marselisborg Sejlklub, og med stor selvfølge ønsker at være med som voksne også. Ud af samme flok kunne vi mønstre et kapsejlads-erfarent hold til at afvikle bane Echo under et Sailing Århus arrangement - og gode frivillige kræfter under bådudstillingen. Sejle - det kan de også. Vore optimistsejlere har været til mange kapsejladser i hele østkystområdet dette efterår, og gjort det rigtigt godt. En zoomsejler har turneret på Nordisk niveau, og de næste er klar til at følge i hendes kølvand. Og vore Fortsættes på side 4. Ü 2 Marselisborg Sejlklub og Marselisborg Havn l November 2010 Marselisborg Sejlklub l November

3 yngling besætninger har vist flaget, både ved ungdoms EM i Holland, og ved ungdoms DM, hvor det blev til bronze i gamle YRSA. Ved festugestævnet, her på bugten, havde vi hele tre gode ynglinge besætninger med. Det giver gejst til store som små, at dygtigheden rækker ud over trænings-sejladserne. Jeg håber, at du også bliver glad på sejlsportens, klubben og havnens vegne. Har du lyst til at forblive ung af hjerte og sind, så følg aktiviteterne i billeder på hjemmesiden under Kapsejlads ungdom - eller kom og vær med! En af vore meget unge af hjerte og sind, Kurt Steffensen, har her i efteråret doneret sin SuperStar to-mands jolle til ungdomsafdelingen. Det er en spændende jolle, med trapez og asymmetrisk spiler, som helt klart vil blive til glæde og fornøjelse. Tak til Kurt, og alle jer, der støtter op om ungdomsaktiviteterne her på havnen. Med sejlerhilsen Lisbet Knudsen, Formand for Marselisborg Sejlklub Vanen tro, blev kapsejladserne afsluttet med præmieoverrækkelse ved klubhuset. Sæsonen blev afsluttet i flot vejr på vandet og på land. Hans Jørn Knudsen stod for præmieuddelingen og Per Hjerrild berettede om årets gang. En evaluering af onsdagsbanen kan læses andetsteds i bladet. Niels Breüner Vi beskriver dansk sejlsport - en krønike Dansk Sejlunion (DS) har besluttet at evaluere og gentænke strategien. For at få input hertil har DS bedt sejlklubberne gennemføre en række interviews med medlemmerne. Formålet med interviewene er at give DS et indblik i, hvorfor vi har valgt sejlsporten som sport og/eller fritidsaktivitet uanset ambitionsniveau - og hvordan vi ønsker at sejlsporten skal udvikle sig fremover. DS formulerer selv formålet med interviewene således: Som led i vores strategiarbejde i Dansk Sejlunion skal du interviewe en sejlerkollega for at være med til at indsamle historier om det, der gør sejlsport til noget helt specielt. Ambitionen er i fællesskab at indsamle viden, historier og fremtidsønsker, der beskriver på hvilken måde sejlsporten kan bidrage med noget helt særligt til den enkelte og til fællesskabet. Du må meget gerne interviewe en sejlerkollega fra en anden klub, en anden generation eller blot en anden type sejler end dig selv. Materialet vil danne grundlag for det igangværende strategiarbejde i Dansk Sejlunion, og det vil også som noget meget vigtigt blive til vores fælles historiefortælling om dansk sejlsport en sejlsportens krønike. I Marselisborg Sejlklub ønsker vi derfor at gennemføre flere interviews: Med Sejlerskolen, Ungdomssejlere, Kapsejlere og (lang)tursejlere. I dette nummer af Marsejleren bringer vi interviewet med Vibeke Thougaard Nielsen og Christian Plumhoff Nørby, der begge er 1.års elever på Sejlerskolen. I de kommende numre af Marsejleren håber vi at kunne bringe de næste interviews - i det omfang sejlklubbens medlemmer bakker op om tiltaget og ønsker at medvirke til et interview Hvor længe og hvad har I sejlet? Både Vibeke og Christian er nye sejlere og er startet på Marselisborg Sejlklubs sejlerskole i maj De sejler derfor én gang om ugen i knap 3 timer og starter på den teoritiske del af duelighedsprøven til efteråret. Men begge har fra barnsben haft kendskab til at sejle i større eller mindre omfang. Vibeke er opvokset ved Flensborg Fjord og familien har haft en 4m jolle med sejl samt en mindre motorbåd. Herudover har Vibeke sejlet et enkelt år som optimist-sejler. Det var i 6. klasse. Så at være på og ved vandet, er ikke nyt for Vibeke. Christian har også hentet inspira- Fortsættes på side 6. Ü 4 Marselisborg Sejlklub l November 2010 Marselisborg Sejlklub 5 l November 2010

4 tion hjemmefra; familien er ikke sejlere, men har venner, der sejler. Så fra barnsben har Christian fået indprentet det positive ved at sejle. Hvad sætter I særligt pris på ved sejlsporten og ved livet som sejler? Vibeke: Tanken om og fornemmelsen af at bevæge sig lydløst og ved hjælp af vinden er fascinerende. Jeg synes, det giver en følelse af frihed at være på vandet, og bølgernes skvulpen mod bådsiden har en afstressende effekt på mig. Christian supplerer med et det ser jo simpelthen bare dejligt ud!. Og Vibeke pointerer, at hun aldrig har været i tvivl om, at hun som voksen igen skulle sejle. Det har udelukkende været et spørgsmål om tid og økonomi. Efter endt studie er tiden kommet, hvor drømmen kan blive til virkelighed. Fortæl mig en sejlsportshistorie, som har helt særlig betydning for jer og har været med til at forme jer som sejlere og som menneske? Vibeke fortæller, at hun (ca. 15 år) og hendes far var sejlet ud med Grønært, familiens lille sejljolle på Flensborg Fjord. Kursen var sat mod Holnæs og en carrywurst! Alt gik efter planen på turen til Holnæs; vejret var godt og roligt. Men på turen hjem friskede det op. Forsejlet rev sig løst og der skulle kæmpes hårdt for at sejle jollen sikkert hjem. Mens det hele stod på, var der ikke tid til at gå i panik. Men bagefter var der tid til eftertænksomhed, for det kunne være gået galt. Oplevelsen gav Vibeke en dyb respekt for vind og vand. Men Vibeke skynder sig at tilføje, at hun i dag forbinder sejlads med livsglæde, samvær og nyder dét at mærke vind og vejr. Christian indskyder, at for ham betyder sejlads fællesskab ; fællesskab ved at være sammen om et projekt,, der går ud på at flytte sig fra A til B ved hjælp af vinden. Og Christian fortæller, at hans største sejler oplevelse var sommerens tur med sejlerskole-instruktøren til Tunø og syd om Samsø til Langøre. På turen så de både marsvin og sæler. Det var fantastisk! Både Vibeke og Christian er enige om, at det ikke blot er opholdet i en båd på vandet, der fascinerer. Livet under overfladen er lige så fascinerende og på én eller anden måde kommen man tættere på ved at være ombord på en båd. Hvilken forskel gør sejlsporten og jeres sejlklub for lokalområdet? Christian sætter spørgsmålet ind i et bredere perspektiv. Han ser Marselisborg Havn og altså ikke blot sejlklubben som en oase i Århus; havnen ligger i meget smukke omgivelser og helt tæt på byen. Den er synlig og let tilgængelig, og havnen er ikke skæmmet af grim industri. Det gør havnen til et søgt udflugtsmål for beboere fra den sydlige del af byen noget Christian ofte selv har benyttet sig af, inden han fik et naturligt tilhørsforhold til havnen og sejlklubben. Begge nævner, at Marselisborg Sejlklub tidligere stod for byens største Skt. Hans arrangement på Tangkrogen. Det er der desværre sat en stopper for, idet Kommunen ikke længere tillader bål på pladsen, hvilket begge finder ærgerligt. Vibeke ser sejlads som et godt alternativ til andre mere traditionelle idrætsgrene. Og sejlsport byder på andre oplevelser og udfordringer, end land-idrætsgrene. Hvad er det vigtigste for sejlsporten fremover hvilke ønsker har I til fremtiden? Begge er enige om, at sejlklubberne skal være åbne og tilgængelige ; de skal være rummelige og repræsentere mangfoldighed. Sejlklubberne skal forsøge at ryste golf-imaget af sig; mange anser sejlsport for a være en luksus- og snobsport. Og Vibeke og Christian tror, at mange på forhånd opgiver sejlsport som fritidsaktivitet, fordi de tror, at de økonomiske startomkostninger er for høje. Derfor efterspørger både Vibeke og Christian initiativer, som gør det muligt at dyrke sejlsport uden båd! Eller udbrede kendskabet til delebåds-konceptet. Sagt med et glimt i øjet pointerer Vibeke og Christian, at sejleres gennemsnitsalder er ret høj. Så ovenstående tiltag kan måske bidrage til at der kommer flere yngre mennesker på vandet. Der er fine sejlsportstraditioner i Danmark. Og rekrutteringsgrundlaget skulle gerne forblive stort og stabilt, for man bliver stolt, når danskere klarer sig godt i internationale sammenhænge. Giv mig tre ord, der beskriver jeres historie og værdierne i dansk sejlsport? Frihed, fællesskab og livsglæde. V. Pernille Vrang Laursen Alt i bådudstyr, Marine Diesel, Vinteropbevaring, Service Lakering af både op til 20 meter. Installation og salg af motorer. Fiskerivej 32, 8000 Århus C Tlf Marselisborg Sejlklub Marselisborg Sejlklub l November l November 2010

5 Ny bådudstyrsforretning på Marselisborg Lystbådehavn Jørgen Klitholm har overtaget Marselisborg Bådudstyr og skiftet navnet ud til Marselisborg Marine. Forretningen er flyttet i nye og større lokaler på Marselisborg Havnevej 34 med væsentligt bedre plads. Den seneste måneds tid har Jørgen hentet varer hjem, så der nu er et udvalg af de fornødenheder som man oftest står og mangler. Sortimentet udbygges dog løbende, så har I gode ideer til hvad der skal føres i forretningen, hører Jørgen gerne fra jer. Alle varer kan bestilles i forretningens webshop på dk - og der kan vælges afhentning i butikken, så sparer man fragten, og man kan se og prøve varen inden man bestemmer sig. Marselisborg Marine vil primært føre bådudstyr, reservedele og plejemidler - men også sejlertøj. Der er indgået aftale med Gill og SLAM om et bredt udsnit af såvel teknisk som casual sejlertøj. Desuden vil der være havneproviant med mad og drikke og andre fornødenheder til sejlerne. Marselisborg Marine vil også udføre service, konservering og reparationer for havnens sejlere. Endnu et tiltag vil være en dykkerservice der åbner til foråret. Marselisborg er et fremragende sted at dykke - og Marselisborg Marine vil i samarbejde med havnen gøre det mere attraktivt for dykkere at benytte sig af pladsen yderst på havnen. Det vil ske ved at tilbyde service, luftpåfyldning og salg af dykkerudstyr, m.v. Forretningen vil have åbent alle dage, året rundt fra Marselisborg Marine, Marselisborg Havnevej 34, 8000 Århus C, tlf , arine.dk, e.dk Redigeret af Niels Breüner 8 Marselisborg Sejlklub l November 2010 Marselisborg Sejlklub l November

6 Skal Marsejleren være i A4-format, være i farver og komme 4-5 x årligt i stedet for 6 x årligt? Redaktionen er optaget af formen på Marsejleren, dvs. størrelse og udgivelsesfrekvens. Da Marsejleren både er et havneblad og et sejlklubsblad, kan der være forskellige behov, der skal tilgodeses. Havnens bestyrelse kan have ét blik i forhold til informationer i rette tid til pladshavere, og sejlklubbens bestyrelse kan have et andet blik i retning af en mere kontinuerlig formidling af aktiviteter i løbet af året. Derfor: Indholdet kender I, men hvad ville I synes om, at bladet fik et A4-format i stedet for det A5-format, I sidder med i hånden? Kommer bladet for tit eller passende 6 x årligt? Hvad ville I (pladshavere, sejlklubsmedlemmer, havneinteressenter og annoncører) synes om, at Marsejleren udkom 4-5 x årligt fx (marts-)maj-augustseptember-november? I så fald bliver der tre-fem vintermåneder uden Sølvrævene på travetur Marsejleren. Må det koste færre eller flere penge? Giv jeres mening til kende på mailadressen: Vi vil så, i videst muligt omfang, bringe indlæggene (eller uddrag heraf) i kommende Marsejler. Med venlig hilsen redaktionen Ved sidste redaktionsmøde lancerede havnebestyrelsens repræsentant i redaktionsudvalget, Havnechef Thomas D. Fog, en nytænkning af formen på Marsejleren. Behovet hos havnepersonalet og -bestyrelsen for at skubbe information til ud til pladshavere er mindre, end de 6 numre årligt kan retfærdiggøre. Behovet er mindst i juni-juli, men størst i efterårs- og forårsmånederne. Måske sejlklubben og sejlklubbens bestyrelse har fælles behov her? Et A4-format vil gøre bladet mere»luftigt«, dvs. knap så trængt med plads på den enkelte side, hvilket vil komme både tekst og fotos til gode. Annoncer og fotos i farver vil også pynte på bladet. På den anden side vil det jo nok også være dyrere at trykke og måske også at forsende. Ved samtidig at gå ned i antal årlige numre, kan det måske opveje hinanden. Hvad siger læserne af bladet? Hvad siger vore trofaste annoncører? Det er vi i redaktionen nysgerrige på, og sejlklubbens bestyrelse vil tage havnens nytænkning op snarest muligt. Flere annoncører har efterlyst andet end sort og hvid farve i bladet. Vi undersøger derfor lige nu økonomidelen på antal årlige udgivelser i forhold til farver, et større format, porto, prisjustering på annoncer, trykkeomkostninger mv. Travetur langs bugten med medbragt madpakke, senere fælesopgave med at male klubhuset, det er ren hygge. Flemming Bech 10 Marselisborg Sejlklub l November 2010 Marselisborg Sejlklub l November

7 Onsdagsbanen - kapsejladsudvalgets evaluering Sæsonen er slut, og kapsejladsudvalget har evalueret afviklingen af årets sejladser. Grundlæggende mener vi, at vores koncept med udlagte bøjer, lørdagssejladser med respit, stjernesejlads og besætningerne som dommere/ skaffere fungerer og er det, vi bør fortsætte med. Der er absolut også plads til forbedringer - så selvfede er vi ikke - så herunder er et sammenkog af ting vi vil have fokus på i den kommende sæson: Jordbærbøjerne er under nogle vejrforhold lidt sværere at få øje på, men fordelen ved dette opvejes gennem den meget nemmere betjening og mindre vedligeholdelse og principielt bør man jo kunne regne ud, hvor bøjen er. Informationen fra kapsejladsudvalget forud for sejladserne kan og skal blive bedre. Hvervning af nye deltagere skal vi også igen have fokus på hvordan kommer man i gang. Vores deltagerantal er ca. status quo. Gaster er er mange bådes problem omvendt har vi en sejlerskole med mange håbefulde kommende sejlere, der rigtig gerne vil på vandet og mangler en indgangsvinkel til klublivet. Vi skal have formaliseret et samarbejde og har flere tanker herom. Vi behandler de to sidstnævnte punkter igen på et møde i januar. På kapsejladsudvalget vegne Per Hjerrild Banens længde har igennem året og årene været noget varierende næsten altid gående mod for kort. Det er udvalgets holdning, at en optimal banelængde er, når bådene har en omsejlingstid på 5-6 kvarter. Tidligere sæsoner har vi prøvet med fastmonterede GPS i gummibåden, uden succes da de altid kun har holdt i kort tid det er et for hårdt miljø. Derfor vil kapsejladsudvalget fremover sørge for, at der leveres håndholdt GPS med på vandet og at bagvagten skal tage stilling til, om banens opkryds skal være enten 0,6 eller 0,9 sm hvilket er en beslutning, der vil bero på om vejrmeldingen lover over eller under ca. 4 m/s. I efteråret har vi aflyst sejladser pga. vejrforhold og det har selvfølgelig været diskuteret blandt deltagerne, men vi har overvejende haft opbakning til beslutningerne. Derfor er det udvalgets holdning, at vi også fremover vil aflyse sejladser når vejrmeldingen ikke giver mening i forhold til at gennemføre kapsejladsen forsvarligt. Det er udvalgets holdning, at dette ikke skal være en fast-defineret grænse, men en beslutning der beror på varslinger om vindens retning, styrke og stød samt bølger og torden. Denne beslutning søges fremadrettet truffet af en så stor del af kapsejladsudvalget som muligt 11 2 time inden sejladsen. Gennem det meste af denne sæson har der været benyttet jordbærbøjer i stedet for oppustede cylindriske bøjer med tilknyttede synk. 12 Marselisborg Sejlklub l November 2010 Marselisborg Sejlklub l November

8 Kan man tage Duelighedsbevis, Yachtskipper III og VHF/SRC eksamen i Marselisborg sejlklub? Hertil kan der svares 3 gange ja. Sejlklubben har hvert år siden 2004 afholdt Duelighedskurset, der afsluttes med Søfartsstyrelsens internationalt anerkendte kørekort til både - Duelighedsbeviset. I løbet af vintersæsonen undervises der i teori med afsluttende prøve, og i foråret afvikles den praktiske del. Vores underviser har gennem alle årene været Duffy Villumsen, der med mere end 30 års undervisningserfaring, samt udgivelse af egen lærebog må siges at være noget af en kapacitet. I starten bestod holdet primært af nye sejlere, men også erfarne er med, og disse bidrager tit med praktisk information relateret til aftenens teori. I de senere år deltager bl.a. flere sejlerskole-elever, og det ses klart, at sejlerskolen samt duelighedskurset supplerer hinanden godt. Vi ser også stor andel af motorbådssejlere, som ikke vil nøjes med speedbådskørekortet. I pausen, hvor snakken går livligt mellem kursusdeltagerne, serveres der selvfølgeligt kaffe/the lidt sødt og lidt sundt. Flere af kursisterne der har deltaget gennem årene, er senere blevet meget aktive klubmedlemmer. Dette er en stor gevinst for sejlklubben, hvor der hele tiden er behov for nye kræfter i udvalg samt bestyrelse, hvor de kommer både med ny energi og nye idéer. Vi må sige at kurset er blevet en succes, for de sidste par år har vi været nødsaget til at afvise kursister, da der rent fysisk ikke er plads til mere end på holdet. I år starter vi et nyt kursus, nemlig Yachtskipper III. Vi har hyret Gert Eilenberger til at undervise. Han har mange års undervisnings erfaring i bl.a. Duelighed og Yachtskipper III. Der ud over har han stor sejladserfaring, hvor han bl.a. har krydset Atlanterhavet flere gange. Yachtskipper III afholdes som weekend kursus i løbet af vinteren, og vi kan fornemme, at der er et behov for dette kursus blandt sejlklubbens medlemmer. Adgangskravene til Yachtskipper III er enten speedbådskørekort eller duelighedsprøvens praktiske del. Yachtskipper III giver ret til at blive styrmand på fritidsfartøjer i fart på alle have, og ret til at føre fritidsfartøjer på op til 24 meter i Østersøen og Nordsøen, omkring de Britiske Øer, Norge, Færøerne og langs Grønlands kyster. Statsautoriseret revisorer Vestre Ringgade 61, 8200 Århus N Tfl.: Mail: Flere af kursisterne i år har dog valgt kurset for at tilegne sig større generel viden. For nogle år siden afholdte Marselisborg sejlklub et VHF/SRC kursus. Dette har vi besluttet at prøve igen, så til foråret opretter vi et VHF/SRC kursus. Kurset, der afholdes i løbet af 1 weekend, placeres lige inden søfartsstyrelsen afholder deres prøve i Aarhus. Også her bliver det Gert Eilenberger, som underviser. VHF/SRC certifikatet kræves for at benytte en VHF/SRC radio ombord på et fritidsfartøj. Lars Skøtt Jensen Kursusleder 14 Marselisborg Sejlklub l November 2010 Marselisborg Sejlklub l November

9 Aktivitetskalender For Marselisborg Sejlklub 2010 og 2011 Læs mere om aktiviteterne og tilmeld dig på Lørdag-søndag d. 6. og 8. november Yacht Skipper III (klubhuset) Februar Klubaften: GPS betjening følg med på hjemmesiden Bådtransport indtil 8,5 ton Nedbygget bil m. kran og hænger Vognmand Lars Therkildsen Vi er service partner for de førende tekniske mærker på det Danske marked Henning Wermuth Marine Electronic Latyrusvej Risskov Mob Latyrusvej Risskov Tlf snak med fagmanden og få råd - Torsdag d. 18 november Frivillig aften: En hyggelig aften for alle frivillige MS-medlemmer i Klubhuset Onsdag d. 30. november kl Udvalgsaften: Bestyrelse og udvalg mødes mhp fastlæggelse af budget for 2011 Lørdag-søndag d. 4. og 5. december Yacht Skipper III (klubhuset) Lørdag-søndag d. 8. og 9. januar Yacht Skipper III (klubhuset) Onsdag d. 12. januar kl Klubaften: Med Naveren til Stillehavet v/rita og Jørn Skriver Onsdag d. 26. januar kl Udvalgsaften: Bestyrelse og udvalg mødes mhp gennemgang af året der gik Januar eller februar Rundtur på Århus Havn følg med på hjemmesiden Lørdag d. 26. februar Vinterfest følg med på hjemmesiden Tirsdag d. 8. marts Langturssejlerne: Singlehanded til Shetlandsøerne i en Drabant 26. Onsdag d. 9. marts Klubaften: En fælles aften for nye sejlklub medlemmer Onsdag d. 16. marts kl Generalforsamling i Marselisborg Sejlklub Primo april Klubaften: Sæsonklargøring af båd følg med på hjemmesiden BEMÆRK: De præcise datoer for afholdelse af visse klubaftener er endnu ikke endeligt fastlagte. Følg derfor med på hjemmesiden, hvor datoerne vil blive annonceret. Der kan i øvrigt forekomme ændringer til datoerne ligesom aktiviteter kan blive aflyst. Dette vil også fremgå af hjemmesiden. Se også Ungdomsafdelingens mange aktiviteter under menupunktet Ungdom på klub.dk. 16 Marselisborg Sejlklub l November 2010 Marselisborg Sejlklub l November

10 Marselisborg Sejlklub (MS) og Marselisborg Havn S/I (MH) udvalgsmedlemmer MARSELISBORG SEJLKLUB: Marselisborg Havnevej 100b 8000 Århus C. Tlf Kontoret er åbent den 1. mandag i hver måned fra kl I sommerhalvåret er kontoret også åbent hver onsdag før eller efter kapsejladsen. Kontoret er lukket i juli måned. Kontakt klubbens bestyrelse og udvalg via marselisborgsejlklub.dk. BESTYRELSEN: Lisbet Bjerre Knudsen (formand & Kursusudvalg samt Sailing Aarhus) Tlf / Lars Uldall Jensen (Næstformand, Festudvalg & Sponsorer) Tlf / Jørgen Carøe (kasserer, klubhusudvalg & motorbådsudvalg) Tlf / Helge Boye (Medlemskartotek & Kontingent samt Ad Hoc Udvalg) Tlf / Ole Bach (Sejlerskole) Tlf Pernille Vrang Laursen (Referent, Redaktionsudvalg, Turudvalg & MS hjemmeside) Tlf / Gunnar Jensen (Kapsejlads- og Følgebådsudvalg) Tlf SUPPLEANTER: Thomas Storgaard (Ungdomsudvalg) Tlf / Thomas S. Sørensen (Sailing Aarhus) Tlf REDAKTIONSUDVALGET: sejlklub.dk Niels Breüner (ansv. redaktør) Tlf Mogens G. Larsen Tlf Thomas D. Fog (MH best. rep.) Tlf Pernille Vrang Laursen Tlf / HJEMMESIDEN: Per Hjerrild Hansen Tlf / Pernille Vrang Laursen Tlf / KAPSEJLADSUDVALGET: klub.dk Per Hjerrild Hansen (formand) Tlf / Hans Jørn Knudsen (sekretær) Tlf Lars Skøtt Jensen Tlf Jacob Spliid Bech Tlf / Asger Christiansen Tlf Gunnar Jensen Tlf FØLGEBÅDSUDVALGET: Per Hjerrild Hansen Tlf / Morten Kofoged Tlf / Gunnar Jensen Tlf FESTUDVALGET: Nethe Meier Nielsen Tlf Dorthe Simonsen Tlf Jeanette Jagd Kofoged Tlf Lars Uldall Jensen Tlf / SPONSORUDVALGET: Thomas S. Sørensen Tlf Morten Møller Tlf Lars Uldall Jensen Tlf / SEJLERSKOLEN: Åge Thorborg Tlf / Palle Thomsen Tlf Ole Bach Tlf UNGDOMSUDVALGET: Morten B. Johansen (formand) Tlf / Marianne Lyngdorf Tlf Bent Werner Tlf Mads Heerulff Tlf Dorthe Mose Kirchner Tlf Thomas Storgaard Tlf MOTORBÅDSUDVALGET: Jørgen Carøe Tlf / TURUDVALGET: Henrik Jensen Tlf / Lars Uldall Jensen og Pernille Vrang Laursen Tlf / / AD HOC UDVALGET: Rita Skriver (formand) Tlf Jørn Skriver Tlf Helge Boye Tlf / KLUBHUSUDVALGET: Lene og Preben Rye Tlf Hanne Sørensen Tlf Jørgen Carøe Tlf / OBS: Udlån af klubhus til medlemmer: Marianne Dam KURSUSUDVALGET: Lisbet Bjerre Knudsen Tlf / MARSELISBORG HAVN S/I Havnekontoret Marselisborg Havnevej Århus C Tlf Fax Havnens hjemmeside Havnechefen træffes på Kontorets åbningstider annonceres på havnens hjemmeside. Rød/Grøn mobiltelefon Kontakt havnens bestyrelse og personale via HAVNECHEF: Thomas D. Fog Tlf BESTYRELSEN: Carsten Mikkelsen (formand) Tlf Bent Smed (næstformand) Tlf Nethe Meier Nielsen Tlf Søren Hald Tlf: Ole Knudsen Tlf Thomas Storgaard Tlf Komm. Repr. Lars Lyngsdal Tlf Marselisborg Sejlklub og Marselisborg Havn l November 2010 Marselisborg Sejlklub og Marselisborg Havn l November

11 Havari med skolebåden Larsen 25 På skolesejladsen mandag den 4. oktober brækkede roret af og kort tid efter faldt påhængsmotoren i vandet. Vinden var frisk fra sydøst med en styrke på 9 10 m/s, og med mindre vi fandt en løsning, så ville bølgerne før eller siden føre båden ind på østmolen. Her i efterårssæsonen viser bugten flere gange tænder. Mandag den 4. oktober var en af disse dage. På cyklen mærkede jeg først rigtigt det friske pust fra sydøst, da jeg nåede Tangkrogen. På havnen sang vinden i wirer og master. Fremmødet var mindre end normalt, hvor vi som regel er 2 x 4 sejlerskoleelever og 2 instruktører til sejlturen mandag eftermiddag. Denne mandag var vi dog kun 2 fra det normale skolehold på Larsen 25 og 1 fra Buccaneer-holdet. Det blev derfor aftalt at Hans Peter tog instruktørtjansen på Larsen 25 med de fremmødte, mens Åge kunne blive på land. Holdet bestod derfor af Hans Peter Nielsen, Peter Uhre, Mikael Syska og mig selv. Vi satte sejlene på vej ud af havnen mens vi stadig var i læ af molerne. Først gik vi sydover langs kysten mod Marselis Hotel. Derefter tilbage mod havnen med vinden ind bagfra, da vi skulle have justeret lidt på skøderne. Så gik vi udad på kryds op mod bølgerne. Det var absolut en frisk dag på bugten med vind og bølger, hvor vi flere gange fik bølgesprøjt ind over båden. Da vi var kommet ca. 1 sømil ud i bugten skete det. Uden varsel brækkede roret af under båden. Rorpinden sad stadig hvor den skulle, men der var ingen kontrol over båden. Vi tog forholdsvis hurtigt en række ukontrollerede vendinger om det var over stag eller bomninger er jeg stadig i tvivl om. Den første udfordring gav sig selv: Vi skulle have båden stabiliseret. Først tog vi storsejlet ned. Samtidig gik jeg i gang med at starte motoren. Larsen 25 har ikke indenbords motor, men er derimod udstyret med en påhængsmotor på 4 HK, der er påmonteret en glideskinne bag på båden. Det er der både fordele og ulemper ved. Når man mister roret er det umiddelbart en fordel, at man kan tænde påhængsmotoren og bruge den til at styre båden med. Det lykkedes uden de store problemer at få gang i påhængsmotoren og dermed få lidt stabilitet på båden. Næste skridt var at undersøge båden for mere alvorlige skader. Vi havde ikke mange erfaringer med brækkede ror, én havde oplevet at et ror var blevet påkørt af en bil på land, men det kunne jo ikke helt sammenlignes med vores aktuelle situation! Hans Peter fortalte dog at hvis brud- det sidder forkert, så kan det give risiko for at båden tager vand ind. Derfor en mand ned i kahytten for at tjekke, hvor høj vandstanden var dér. Heldigvis var der lige så tørt (eller vådt) i kahytten som det plejer at være. Vi tog altså ikke vand ind. Roret flød rundt i bølgerne m fra båden. Vi blev derfor enige om samle det op og tage det med hjem. Det var dog ikke helt nemt. For en af ulemperne ved en påhængsmotor er at skruen i bølgegang ofte er fri af vandet. En anden ulempe er at det er svært for styrmanden at orientere sig, når man samtidig skal have fat i gashåndtaget på en påhængsmotor, der befinder sig tæt på vandoverfladen bag på båden. Vi fik dog båden manøvreret på plads for så at møde næste udfordring nemlig at få roret op i båden. Roret var glat af algevækst, så vi havde flere forgæves forsøg på at få det op bl.a. med bådshagen og reb. Vi skiftede lidt rundt på pladserne, men det var først da Peter fik fat i roret med sine handsker, at det lykkes at få det løftet op. Vi satte bagefter kursen mod havnen. Det skete med motoren tændt og fokken oppe. Den friske vind fik vi skråt ind bagfra og det gik sådan set ganske godt. Lige indtil en stor bølge vred påhængsmotoren ud af ophængsskinnen på båden. Motoren forsvandt under vandoverfladen. Underligt nok kørte den videre et stykke tid inden den gik i stå. Om det var fugt i karburatoren eller manglende luftindtag finder vi nok aldrig ud af. Når den i dag ikke befinder sig på 14 meters dybde så skyldes det alene, at den også var bundet fast i båden med et reb. Vi fik hurtigt hevet motoren op at vandet. Men situation havde klart udviklet sig i en uheldig retning. Vi havde stadig intet ror og nu var påhængsmotoren også ude af funktion. Mikael ringede til Åge, der i mellemtiden var nået hjem til sig selv. Åge opfattede hurtigt situationen og skyndte sig til havnen for at sejle alene ud i sin båd for at yde assistance. Vinden var frisk fra sydøst med en styrke på 9 10 m, og med mindre vi fandt en løsning, så ville bølgerne med en højde på op til 1 m før eller siden føre båden ind på østmolen. Forhåbentligt ville Åge nå frem før det skete men helt sikre var vi vist ikke! Vi gik derfor i gang med at få påhængsmotoren på plads igen. Det var ikke let. For ophængsskinnen er konstrueret så motoren ikke bør Fortsættes på side 23. Ü 20 Marselisborg Sejlklub l November 2010 Marselisborg Sejlklub l November

12 kunne falde af. Det betyder så omvendt også, at det er meget svært at sætte den på, hvis den alligevel er faldet af. Vi fandt noget værktøj på båden og fik skruet nogle sikkerhedsbolte af på skinnerne. Herefter kunne vi lade motoren glide ned i beslaget igen. Næste skridt var at få gang i motoren igen. Beskyttelsesskjoldet på motoren var røget af under arbejdet med at få den på plads i skinnen. Til at begynde med blokerede motoren totalt startsnoren kunne ikke trækkes ud. Efter et stykke tid fik vi startsnoren løs og brugbar, hvorefter vi forsøgte at starte den. Jeg gætter på at vi rykkede omkring 100 gange inden motoren med et forkølet host gik i gang. Så havde vi styrefart igen. Motoren lyste rødt på en advarselslampe, der var vist noget den ikke var helt tilfreds med, men der var skub i den, så vi satte igen kurs mod havnen. På det tidspunkt var der vel m. til østmolen. Peter og Mikael havde allerede fundet ankeret frem. Med en lang ankerline (pga. dybden på ca. 14 m.) ville vi forhåbentlig kunne vinde noget tid inden mødet med østmolen. Men det blev heldigvis ikke nødvendigt at smide ankeret. For at undgå at tabe motoren igen sad en af os på hækken af båden og holdt med foden motoren på plads i skinnen. Styrmanden lå også halvt udover for at holde fast i gashåndtaget på motoren. I mellemtiden var Åge nået ud til os i sin egen båd. Bølgerne var høje, så vi måtte holde afstand mellem bådene. Vi sejlede dog nu stabilt mod havnen og aftalen blev derfor at Åge blot fulgte med på afstand, så han kunne kaste et reb til os, hvis det blev nødvendigt. Heldigvis skete der ikke flere større uheld. Da motoren blev sat i tomgang 25 meter fra bådpladsen gik den i stå igen. Bådens fart og retning betød dog, at den stille gled ind på den rigtige plads. Da vi havde fået fortøjet båden fik vi en vejfortjent molebajer det trængte vi vist alle til. Efterfølgende har jeg hørt flere bud på, hvordan man kan lave et nødror. Nogle forslag virker ret fantasifulde. På hjemmesiden fra det norske Båtmagasinet kan man dog finde en beskrivelse af forskellige muligheder: baat web/innhold.nsf/tips050_ riggnodror.pdf Rorstammen på Larsen 25 er lavet af massivt metal med en diameter på 35 mm. Brudfladen er frisk og uden tegn på, at der har været revnedannelser undervejs. Efterfølgende har Åge givet motoren lidt service. Han fortæller at den er skyllet igennem med ferskvand, og motorolien er skiftet 5 gange, da den var meget grå af det saltvand, som var trængt ind. Den går stadig lidt ujævnt og skal nok have tændingssystemet efterset her i løbet af vinteren. Turen den 4. oktober blev årets sidste for Larsen 25. Forude venter en reparation af roret og derefter et vinterhi på land. Af Per Dahl Pedersen 22 Marselisborg Sejlklub l November 2010 Marselisborg Sejlklub l November

13 Introduktion til Astro-navigation Astronomisk navigation står for mange fritidssejlere som noget, kun langtursnørder og gamle søfolk beskæftiger sig med. I virkeligheden bygger GPS en langt hen ad vejen på principper for positionsbestemmelser, der er udviklet igennem mange hundrede år. GPS en har revolutioneret sikkerheden til søs også for fritidssejlere. Med stor præcision kan den fortælle lige præcis hvor båden befinder sig, hvor hurtigt båden bevæger sig over grunden og hvad den aktuelle kurs er. Og det kræver ikke særlige vejrforhold eller komplicerede beregninger. Global Positioning System er i realiteten et nutidigt produkt af en kunst, astronavigationen, som søfolk har behersket i stigende grad i mere end tusind år. Det begyndte med, at vikinger, polynesiere og andre søfarere brugte sol, måne og stjerner. De lagde mærke til, at solen ændrede stilling på himmelen, ikke bare fra morgen til aften, men også i løbet af året. Stjernehimlen bevægede sig hver nat fra øst mod vest, og i løbet af året ændrede stjernehimlen stilling i forhold til linjen, hvor himmel og hav mødtes, det vi kalder kimingen. De fandt ud af, at når man sejlede mod ret vest eller øst, stod solen hver dag ved middagstid i samme højde over kimingen, så man kunne bruge solens middagshøjde til at sikre, at man sejlede på samme breddegrad. Sejlede man længere mod nord blev middagshøjden mindre, sejlede man mod syd blev den større. Der var altså en sammenhæng mellem middagshøjden og den breddegrad, man befandt sig på. Sidenhen fandt astronomer ud af at bestemme solens årlige vandring fra grad nordlig til gred sydlig deklination eller bredde. Sammen med opfindelsen af jordens gradnet med de vandrette breddeparalleler og de lodrette meridianer betød det, at man ved at måle vinklen mellem kimingen og solen, når denne stod højest ved middagstid, sammenholde det med solens deklination ved sand middag den pågældende dag i året, kunne bestemme sin middagsbredde med ret stor nøjagtighed. Eller i hvert fald så stor nøjagtighed som måleinstrumentet tillod. Man brugte en vinkelmåler, kaldet astrolabiet eller jakobsstaven til at måle vinklen med. Her midt i november befinder solen sig på den sydlige halvkugle. Dens deklination er ca. 18 syd for himlens ækvator. Vi leger, at vi befinder os på en båd et sted i Kattegat, og vil gerne beregne en nogenlunde præcis middagsbredde. Vi har brug for en vinkelmåler, der kan være alt fra en professionel sekstant til en pind, der kaster skygge ligesom et solur. Når vinklen til solen er størst ved sand middag, er pindens skygge kortest. Sekstanten eller skyggepinden - fortæller os, at solen, da den stod på sit højeste var ca. 15 over kimingen ikke meget, men det er jo også efterår. Beregningen ser stærkt forenklet sådan ud: 90 minus solhøjden = solens deklination (S) plus vores breddegrad dvs. 90 minus 15 = 18 plus vores bredde Ü 75 minus 18 = 57 nordlig bredde Nu ville det jo også være rart at kunne bestemme sin længdegrad øst eller vest for Greenwich. For at kunne det, skal man vide hvor mange timer, minutter og sekunder, der er gået, fra sand middag i Greenwich, altså da solen stod på sit højeste i 0 - meridianen, og til den står på sit højeste her hvor vi befinder os. Solen går nemlig ret præcist rundt om jorden i 24 timer, og den bevæger sig altså 15 længdegrader mod vest i løbet af en time. Men først omkring 1735 lykkedes de englænderen John Harrison at konstruere et skibsur, et kronometer, der gik så nøjagtigt, at man kunne bruge det til at beregne længden med. I dag kan et radiostyret ur eller et godt digitalur fortælle, at der er gået præcist 23 timer, 17 minutter og 20 sekunder siden solen kulminerede i Greenwich til den kulminerer her hvor vi befinder os. Efter lidt omregning af tiden til grader og minutter finder vi, at vores længdegrad hedder øst for Greenwich. Så langt, så godt. Men vi vil også gerne kunne bestemme vores position på andre tidspunkter end ved sand middag. Vi må i gang med at måle højder til planeter og stjerner. Når navigatøren helst vil måle planethøjder, skyldes det, at planeterne er synlige i skumringen samtidig med, at der er en tydelig kiming at måle over, mens stjernerne først kommer senere, når kimingen ikke længere er så skarp. Og hvad er det så han gør? Han bestemmer en præcis position ved hjælp af 2-3 nogenlunde samtidige højdemålinger til f.eks. Jupiter, Venus og Saturn.. Da han i sin computer eller i sine tabeller har alle relevante oplysninger om planeternes position (deklination og timevinkel) i observationsøjeblikket, kan han bestemme sin position. Det er nemlig det sted på jorden, hvor planeternes ligehøjdecirkler skærer hinanden. Hov hvad er ligehøjdecirkler? Forestil dig, at det er juleaften hjemme i stuen. Familien vandrer glade rundt om juletræet. Lille Lucas kigger op på stjernen i toppen af træet, mens han med far og mor i hånden går rundt om træet. Hele vejen rundt må han lægge nakken lige meget tilbage for at se op på stjernen. Hans tur rundt om juletræet er en ligehøj- Fortsættes på side 26. Ü 24 Marselisborg Sejlklub l November 2010 Marselisborg Sejlklub l November

14 decirkel. Jo højere træet er, jo mere må han lægge nakken tilbage, og jo større familiekredsen er, jo længere kommer Lucas fra topstjernen. ligger lige under stjernen. Vi kan så i kortet afsætte to astronomiske stedlinjer. Der, hvor de skærer hinanden, er vores position. mønster i signaler passer. Da denne proces foregår hele tiden kan GPS en som en ekstra service også beregne vores kurs over grunden, vores fart, hvornår vi vil være fremme ved næste waypoint osv. Forestil dig så, at du ser to klare planeter eller stjerner på aftenhimlen. Ved hjælp af kronometer og tabeller eller computer kan du bestemme deres nøjagtige position på himlen i det øjeblik, du ved hjælp af sekstanten måler hver stjernes højde, dvs. vinklen fra stjernen ned til kimingen. Igen må der en del mellemregninger til. Den vinkel, vi måler med sekstanten, stående på jordens overflade, skal omregnes til den vinkel, stjernen ville have i forhold til horisonten, hvis man kunne måle fra jordens centrum. Men efter disse mellemregninger finder vi distance og retning til de målte objekters nedlægningspunkt, dvs. det punkt på jorden, der Men ak ingen navigatør bruger i dag sekstanten. Han får det hele forærende på sin GPS. Den gør i princippet næsten det samme som man tidligere gjorde med sekstanten. I stedet for stjerner og planeter bruger den et antal i øjeblikket er der omkring 30 navigationssatellitter, der er anbragt på præcise og kendte positioner i rummet. GPS en skal bare bruge tre synlige satellitter over kimingen. GPS en måler ikke højde, men tid. Nemlig den tid det tager for et radiosignal at bevæge sig fra hver af de tre satellitter til vores GPS-modtager. Styringen af signalerne sker ved hjælp af nogle ultra-præcise atomure i satellitterne. Ved hjælp af den mikroskopiske tidsforskel, der er mellem, at GPS en modtager signalerne og den identifikation, der også ligger i signalet, beregner GPS en det sted på jorden, hvor netop det modtagne Der er ingen tvivl om, at GPS har været et vigtigt bidrag til at gøre det mere sikkert at færdes til søs. Men GPS en er et hjælpemiddel. Som fritidssejlere må vi aldrig glemme selv at følge med i navigationen, checke om kursen nu er rigtig, om der stadig er vand nok under kølen og om der er overensstemmelse mellem det GPS, radar osv. fortæller os, og det vi med vore egne øjne ser. Mogens G. Larsen TJ MARINE - Torben Jensen Arresøvej Risskov Reparation på eget værksted af alle mærker benzinmotorer Tomsagervej Åbyhøj. Tlf Marselisborg Sejlklub l November 2010 Marselisborg Sejlklub l November

15 Sejlerferie i Caribien Det var ca. ved samme tid sidste år (2009) sejlsæsonen var slut og vores båd sejlet på værft i Sverige - da langtursejlernes klubblad dumpede ind af brevsprækken. Her var en opfordring til at deltage i FTLF s 25 års jubilæumstur til De Britiske Jomfruøer i april Dette tilbud kunne vi ikke sidde overhørigt og vi tilmeldte os straks. Kunne vi finde et andet par at leje båd sammen med, kunne vi gøre turen med fly og bådleje for ca kr. pr person. Det var virkelig dagens tilbud. Via FTLF s kontaktperson på Tortola, som formidlede charterbådene, fik vi også kontakt til et par fra København, som godt turde leje båd sammen med nogle jyder. Det har herefter udviklet sig til et godt venskab med fællesinteresser i sejlerlivets glæder. Båden, vi chartrede, var en Beneteau 39 med 3 kahytter og 2 badeværelser. Perfekt til 4 personer. Turen startede i Kastrup med mellemlanding i Atlanta og ankomst til Sct. Thomas. Her var vi i 2 dage og så gik turen med færge til Tortola på De Britiske Jomfruøer. British Virgin Island (BVI) er en lille øgruppe, som ligger lige øst for de tidligere dansk-vestindiske øer, som vi solgte til amerikanerne. Det vil sige, at man først rejser ind i USA på Sct. Thomas og så rejser man ud igen og ind i britisk territorium. Det medfører en del papirarbejde og kontrol, og det betyder, at det er smartest at holde sig indenfor BVI, da det vil tage alt for lang tid at ind- og udklarere fra de forskellige øer, hvis man vil bevæge sig længere rundt i området. BVI er et perfekt område til sejlads i 14 dage. Tortola er den største ø med ca indbyggere og hovedbyen Road Town. Derudover er der 6-7 større øer med diverse seværdigheder, restauranter og indkøbsmuligheder samt et utal af små øer, bugter og laguner, hvor man kan stoppe op og nyde vandet, himlen og de eksotiske dyr man støder på, f.eks. skildpadder, delfiner, leguaner og pelikaner. Vandet er et kapitel helt for sig turkisfarvet og helt klart og gennemsigtigt, selv på 12 meters dybde kunne vi se bunden. Efter at have påmønstret båden og provianteret i det lokale Bobbys Market er vi klar til afsejling mod Norman Island, som ligger lidt sydligere for Tortola. Vi anduver The Bight, en dejlig bugt, hvor der er masser af moorings, som vi fortøjer ved. Det koster omkring 25 dollars pr. nat og opkræves enten på den lokale bar eller af de både, der kommer rundt og opkræver penge. De medtager også affald for 2 dollars. I bugten lå også det gode skib Willy T et gammelt sørøverskib hvor der blev holdt velkomstparty. Ulla, den lokale kontakt, bød på konkyliefrikadeller og Pina Colada til de ca. 70 deltagere på de 14 både, dels kølbåde og katamaraner. FTFL s formand bød også velkommen og gav hver båd en flaske caribisk rom til turen. Det blev til en sjov og munter aften, og efter mad og drikke samt megen snak forlod vi Willy T og gik om bord i vores dinky. Gummibåden bliver helt uundværlig når man sejler i Caribien, for man ligger sjældent i havn, da det er rasende dyrt. Man ligger ved disse ankerbøjer moorings og dinkyér så ind til land. Man kan selvfølgelig også ligge for anker, men mange af stederne omkring Tortola og øerne er nationalparker, hvor man ikke må ankre pga. koralrevene. Efter at have sejlet lidt rundt blandt bådene fandt vi også vores båd igen. Ja, hvor svært kan det være? Det var ikke pga. rommen eller deslige, men fordi det er bælgravende mørkt allerede kl Det skulle vi lige vænne os til - man har ikke lange lyse sommernætter selv om temperaturen er over 25 grader. Man kan godt sejle i flotille-sejlads. Men vi vælger at være på egen hånd og sejler videre til Salt Island, som er ubeboet og domineret af en stor saltsø, hvor saltet kan samles op ved bredden. Videre til Cooper Island, hvor vi fik vores første lektion i snorkling fantastisk at se de mange forskellige fisk i mange farver. Videre til Virgin Gorda til The Bath på sydspidsen. Et fantastisk sted, hvor kæmpe sten og klipper danner et troldelandskab, hvor man kan spadsere gennem grotter og søer med helt klar vand. Virkelig fascinerende og noget man ikke oplever hver dag. Næste stop blev Marina Cay en lille bugt nordøst for Tortola. Man ankrer ved moorings og fastlandet er den lille ø Marina Cay. Her blev snorklet og på toppen blev vi underholdt af en pirat, som sang og spillede og delte rom ud. Det var også her, vi fik smag for den traditionelle drink Pussers Pain Killer. Derfra videre over i Trellis Bay, hvor der er en del lokale kunstnere, som sælger deres fremstillede varer og det var noget, der ikke lignede alt det, man normalt køber. Videre om på vestsiden af Tortola til Cane Garden Bay en fantastisk strand og en hyggelig lille by bl.a. med et 400 år gammelt romdestilleri meget primitivt, men rommen var udmærket. Den vestligste ø er Jost van Dyke, hvor der er gode bade- og snorkling bugter. I Little Harbour gik vi på Peace and Love Bar et helt specielt sted, hvor der hænger i massevis af T-shirts, trusser, tørklæder m.m. you name it. Alle skænket af folk der har været forbi. Oplevelsesrigt og specielt. Så trængte pigerne til at shoppe lidt Fortsættes på side 30. Ü 28 Marselisborg Sejlklub l November 2010 Marselisborg Sejlklub l November

16 og vi anduver Sopers Hole på den vestlige spids af Tortola. En lang bugt ind med masser af restauranter, proviant og butikker. Der blev shoppet igennem og købt gaver med hjem. Meget spændende at besøge Pussers sailorbutikker og se deres sejlertøj især landgangstøj. Inden turen gik tilbage til Road Town, nåede vi også omkring Peter Island. På hele turen har vi været heldige med vejret haft højt solskin, men også overskyet nogle gange i løbet af dagen, men det var en behagelighed, da det er meget varmt i solen selvom der er bimini på båden. Vi fik nogle dage lidt mere vind end sædvanligt for årstiden, dog aldrig mere end sek/m. Og vi fik også vind fra lidt skiftende retninger, hvilket heller ikke er så almindeligt. Vi var der i medio-ultimo april og det er ved at være slut på sejlsæsonen derovre. Vel hjemme igen kunne vi se tilbage på en oplevelsesrig tur med mange gode minder. Det kunne vi godt finde på at gøre om igen. Nu ved vi lidt om forholdene til at kunne chartre en båd og vi ved, at man godt kan sejle i Caribien uden at skulle sejle over Atlanten selv. En sådan chartertur kan virkeligt anbefales. Med sejlerhilsen fra Solveig og John/ONLY Nyt fra Havnen Mit indlæg til sidste udgave af Marsejleren nåede ikke frem til trykken, og kom aldrig i bladet, jeg vil her kort opsummere det væsentligste fra dette indlæg. Booking af søsætning og optagning Fra og med dette efterår overgår booking af tider til optagning og søsætning til en webbaseret løsning. Systemet er godt gennemprøvet fra andre havne, og det vil frigøre havnekontoret for en masse administration, og give jer mulighed for at booke når I har tid og lyst. På hjemmesiden er der en knap, der hedder Booking. Når man har oprettet sig som bruger med MH Nummer og navn, vil man kunne foretage booking af den tid, man ønsker. Skulle man efterfølgende ønske at rette eller aflyse sin tid, logger man blot på igen og foretager sine rettelser. Ca. 4 dage inden selve optagningen vil ens tid blive fastlåst. Kan man ikke komme på/ eller bruge internet ringer man og får hjælp. Tallykey Det nye Tallykey system er nu på plads og er indkørt. De fleste har fået ombyttet deres kort, og særligt har vi på kontoret kunne mærke en stor positiv forskel. Maskinen har næsten kørt perfekt, og de tilfælde, hvor der har været problemer, er blevet løst hurtigt. Særligt har vi kunne registrere at gæsters tilgang til maskinen er blevet meget lettere, og den service, at man nu kan forlænge sit ophold uden at skulle købe nyt kort, har afhjulpet mange af de problemstillinger vi havde tidligere. Til foråret vil I opleve den fordel, at I ikke skal på kontoret for at få opdateret jeres kort. Der bliver en funktion på maskinen, hvor man kan forlænge gyldighedsperioden. Ny indretning af vinterpladsen Den blå komprimator, som i en årrække har prydet pladsen efter svinget, bliver nu endelig pakket ind og placeret på en indrettet plads, som også giver bedre mulighed for at restauratørerne kan renholde omkring denne. Det skue, der tidligere har været ved ankomst til havnen, har ikke været en præsentabel indgang til MH. Fremover vil vi arbejde på at skabe et mere indbydende førstehåndsindtryk ved ankomst fra Marselisborg Havnevej. De nye P-pladser langs svinget og foran Havnehotellet er færdige, og der er etableret pladser fra miljøskuret og op til hegnet. Til foråret bliver de to telte på pladsen afviklet, og de sidste p-pladser kan etableres. Ved siden af mastestativerne har vi fået en plads til klargøring/ demontering af master. Fortsættes på side 32. Ü 30 Marselisborg Sejlklub l November 2010 Marselisborg Havn 31 l November 2010

17 De pladser til både, som vi mister fra miljøskuret og op, får vi til gengæld på det område, der tidligere er blevet anvendt til vinterparkering til biler. Klargøring af vinterpladsen Klargøring af vinterplads har i år været særdeles presset. Dels pga. arbejdet med ombytning af p-pladser, men også omrokeringer ifht. udstillingen har giver ekstra arbejde. Lars arbejder efter en plan med at få de store både opstillet ud mod vejen, i midten opstilles mellem- og småbåde, og endeligt både op 13 meter mod hegnet. Fordelen ved at vi har fået samlet vores aktiver, er at pladsen kan lukkes af i de perioder hvor vi arbejder. Bro 10 Som omtalt på pladshavermødet har der været arbejdet med planer om en omrokering på den første del af bro 10. Denne del af bro 10 har et egnet svajebassin til større både, og vi har haft en del pladshavere, der har ønsket at afvikle deres relativt små pladser uden held. Dette har været en god anledning til at få sammenlagt pladser. I alt har Havnen opkøbt 5 små pladser og tillagt nogle eksisterende pladser. Dette har givet 7 pladser på mellem 40 og 47 moduler. Til fortøjning er der indkøbt borerør, som vil blive rammet og beklædt med sort plast. Når bådene er væk, fjerner vi alle Y-bomme og forventer at påbegynde ramning primo Hammerne Det er planen, at vi skal færdiggøre de sidste hammere for enden af broerne. I foråret fik vi skiftet og sat nye afviserbrædder på ca. halvdelen af havnens hammere, og nu er turen kommet til resten. Afhængig af tidevand har det for nogle både givet store problemer at skulle lægge til ved hammerne, når der ikke var brædder hele vejen rundt. Desuden var beklædningen flere steder i så dårlig forfatning, at der var fare for søm og skruer, der stak ud. EL og Vand over vinteren. El på vinterpladsen bliver lukket, når optagning er slut, og alle er færdige med at klargøre til vinteren dvs. ultimo november. Der vil dog stadig være mulighed for el mod betaling. Hvis du har brug for el i løbet af vinteren til reparationsopgaver eller lignende, skal du koble dig på tavlen, samt give besked til Lars på Vandet på pladsen lukker vi for, når der kommer nattefrost, eller senest et par uger efter sidste optagningsdag. Højtryksrenser og miljøstøvsuger. Kontakt havnens personale. Højtryksrenseren låner du frit. Miljøstøvsugeren er et krav for at undgå den giftige bundmaling i lunger og på pladsen. Her skal du kun betale for de materialer du bruger. Lad båden blive i vandet. Vi har med stor succes etableret værft på søsætningskajen i foråret og tidlig sommer. Her er der mulighed for at ordne sin båd, normalt har man en uge. Hvis du ønsker at lade din båd blive i vandet vinteren over, skal du placere båden ved en flydebro. Både over 7 ton må ikke ligge ved Y- bomme, men har mulighed for at ligge i pæle yderst på bro 6, 3 eller 2. Pladserne i vores nye anlæg A, B og C vil også være meget velegnet til vinterpladser. Her er der flydebro samt ekstra højde på C broen. Bro 4 er ligeledes åben for større både. Den 1. marts skal din båd være tilbage på sin rette plads. HUSK: Både over 7 tons må ikke ligge ved Y bomme Med venlig hilsen Thomas D. Fog, Havnechef Informationsmøde for pladshavere torsdag den 11. november kl Marselisborg Lystbådehavn S/I indbyder pladshaverne til informationsmøde på Viby Bibliotek, Skanderborgvej 170. Bestyrelsen vil orientere om Havnens økonomi, aktuelle opgaver og fremtidige planer. Der vil blive informeret nærmere om dagsordenen ved opslag i sejlklubbens klubhus og ved havnekontoret, samt på Havnens hjemmeside. 32 Marselisborg Havn l November 2010 Marselisborg Havn l November

18 OPTAGNING AF BÅDE 2010 Fra medio november er der stadig følgende optagningsdage: Både under 5,5 ton (450 kr.) Fredag d Fredag d Fredag d Lørdag d Både fra 5,5 til 8,5 ton (550 kr.) Lørdag d Tilmelding* kan ske på Masterne skal afmonteres for salingshorn m.v. Husk også at masten skal være forsynet med MH nummer. Mærker udleveres på havnekontoret. *) Hvis båden skal stå på land længere end til 1. juni skal dette oplyses ved tilmelding. Desuden skal det meddeles, hvis der ønskes opsat telt (med sider helt til jorden) uden om båden. Endeligt skal du oplyse hvis du skal bruge permanent el. Brug af spyd samt gravning på vinterpladsen er ikke tilladt. a/s jubo Agerbakken Hørning Tlf Marselisborg Havn l November 2010 Marselisborg Havn 35 l November 2010

19 B GRAFISK PRODUKTION: ENGDAL OFFSET VIBY J. Sponsor for Marselisborg Sejlklub ID-nr Afsender: Marselisborg Sejlklub Marselisborg Havnevej 100 B 8000 Århus C.

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Sejlads er en sjov, udfordrende og afstressende aktivitet, som du kan dele med familien og dyrke på dine rejser. Vi tilbyder praktisk

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013 Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer Gennemført i maj/juni 2013 93 har svaret på spørgeskemaet 9 via hjemmesiden. De fleste er mænd, bor i Dragør og over 50 år. Under 18 år 6% 16% Kvinde Mand 18-29

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Vi når Skillinge Hamn i frisk så frisk vind, at vi blæser inde i to dage. Vi nyder solen og sprayhoodens læ og ser på det lille hyggelige samfund.

Vi når Skillinge Hamn i frisk så frisk vind, at vi blæser inde i to dage. Vi nyder solen og sprayhoodens læ og ser på det lille hyggelige samfund. Skillinge Vi når Skillinge Hamn i frisk så frisk vind, at vi blæser inde i to dage. Vi nyder solen og sprayhoodens læ og ser på det lille hyggelige samfund. Skillinge var tidligere en betydningsfuld

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

En tur til det græske øhav.

En tur til det græske øhav. Maj 2015 En tur til det græske øhav. Mange har sikkert prøvet at gå på en havnekaj sydpå, og set ind i den ene lækre båd efter den anden og tænkt, det må være dejligt at sidde i sådan en båd og sejle rundt

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO K E R T E M I N D E S E J L K L U B OPTIMIST STORJOLLER KØLBÅDE KLASSEBÅDE SEJLERSKOLE TURSEJLADS FYN RUNDT SAIL EXTREME HAVNEFEST www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig.

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig. ÅRHUSKLUBBERNE OG DANSK SEJLUNION BYDER VELKOMMEN TIL TUNØ SEJLERLEJR D. 2. 7. AUG. VIL DU GÅ GLIP AF 6 SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Alle optimister og juniorsejlere fra sejlklubberne i Århus, Egå, Kaløvig,

Læs mere

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum Silkeborg Sejlklub fejrer 125 års jubilæum I anledning af Silkeborg Sejlklubs 125 års jubilæum 1. september 2012 inviteres klubbens medlemmer, sponsorer, annoncører, leverandører og samarbejdspartnere

Læs mere

VM på fjorden. Må de største helte vinde!

VM på fjorden. Må de største helte vinde! OK-joller & Wayfarer, HSS 2016 VM på fjorden. Må de største helte vinde! (Version: 2016-HSS02) Bemærk: Vi sejler kapsejlads om mandagen, og træner om onsdagen... Tid og sted Første kapsejlads sejlads bliver

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Hans Ustrup Petersen

Hans Ustrup Petersen Formanden har ordet Det er dejligt at mærke at der nu rigtigt er kommet forår i luften over Frederikssund! Påsken faldt tidligt i år, og mange er derfor også tidligt klar til at komme i vandet. Vi forsætter

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub Sejlerskolen. Drejebog

Vallensbæk Sejlklub Sejlerskolen. Drejebog Vallensbæk Sejlklub Sejlerskolen Drejebog Denne drejebog beskriver vision og målsætning samt organisationen for Vallensbæk Sejlklubs Sejlerskole. Desuden beskrives ansvarsområder for tilknyttede personer,

Læs mere

Marinehjemmeværnet og Kapsejladsen Sjælland Rundt. Jeg blev fartøjsfører for MHV 61 i August 1971, først dog som menig fører (!). Men min anden store interesse, sejlads med sejlbåde, bevirkede at jeg deltog

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Nyhedsbrev forår 2015.

Nyhedsbrev forår 2015. Nyhedsbrev forår 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Velkommen til nye medlemmer Bådbyggeriet på Mythuegård. Laksen Aktiviteter. En lang og mild vinter ser nu ud til endeligt at være overstået. Som et nyt

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013. Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene.

KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013. Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene. KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013 Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene. Turfølget var ikke stort, men det var godt: Jan Michalik, Peter Henrik Sørensen, Gorm

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Skipperweekend. Gensynets glæde er stor!

Skipperweekend. Gensynets glæde er stor! Gensynets glæde er stor! Skipperweekend 12-13. september 2015 Vi havde arrangeret en skipperweekend hvor vi nyuddannede skippere kunne komme ud og blive luftet og lære at sejle med vore dejlige både. Det

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Nivå Bådelaugs Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Bådelaugs Sejlerskole

Nivå Bådelaugs Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Bådelaugs Sejlerskole Nivå Bådelaugs Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Bådelaugs Sejlerskole Sejlads er en sjov, udfordrende og afstressende aktivitet, som du kan dele med familien og dyrke på dine rejser. Vi tilbyder

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub

Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub Til Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab for BB 10 meter i dagene 13. til 16. august 2014. 1. Regler 1.1 Der sejles

Læs mere

2016 Sidste tur. en halv time foran og ARGO var også på vej. 24 sømil blev logget.

2016 Sidste tur. en halv time foran og ARGO var også på vej. 24 sømil blev logget. 2016 Sidste tur Fredag Så er vi startet på årets sidste tur. Efter et laaangt kryds til Oddesundbroen, hvor vi ventede et kvarter, krydsede vi videre til Jegind Tap, hvor vinden nu var øget fra 7-9 til

Læs mere

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8:

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8: Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. (repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). Følgende dagsordenen i følge vedtægterne

Læs mere

Under Overfladen. Husk. Du kan altid finde os på. www.annabang.dk

Under Overfladen. Husk. Du kan altid finde os på. www.annabang.dk Under Overfladen Husk Du kan altid finde os på w www.annabang.dk Så er Under Overfladen på ude igen. Denne gang med ny redaktør og i nyt design. Og hvorfor så det? John Andersen har takket af som redaktør

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d.15.5.2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 12.maj Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere: Anne Skjerning, Carl-Erik Carlsen, Svend Smedegaard, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Henrik Frederiksen,

Læs mere

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk 23. januar 2010 Nummer 3 NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk Opdatering Af Jørn Haahr Kære medlemmer, bruger, sponsorer og andre interessenter af Vestjysk MotoCross

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt)

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Preben og jeg deltog i år i turen rundt om Mors, også kaldet Limfjords Challenge. Det er en tursejlads i tre etaper, ca. 110 km lang. Det var en rigtig

Læs mere

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn.

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Beretning 2013 2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Vi kom ud af 2012 med et lille overskud, alle bådpladser var besatte, og vi nåede ca. samme antal af gæstesejlere som de sidste

Læs mere

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret Aktiviteter 1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret 02-06-2009: Intromøde omkring Marselisløbet med følgende aktiviteter - Konditionstest - Smoothie bar og info omkring sund kost - Generel

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

INFO fra kajakudvalget

INFO fra kajakudvalget INFO fra kajakudvalget Brejning Bådklubs kajakudvalg december 2013 Vi vil forsøge at nå mere ud til vores medlemmer. Derfor vil vi med jævne mellemrum udsende et infobrev med oplysninger om bl.a. udvalgets

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Mikkel Gundersen Esben Milling

Mikkel Gundersen Esben Milling Mikkel Gundersen Esben Milling Grundregel nr. 1 En GPS kan og må ikke erstatte navigation med kort og kompas! Kurset Basal brug af GPS Hvad er en GPS og hvordan virker systemet Navigation og positionsformater,

Læs mere

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets Formand Thomas Auens Laursen samlede for tre år siden nogle gamle venner, der havde lagt fodbolden på hylden. I dag er der 55 seniorspillere i klubben. DEN NY KLUB HAR IKKE HAFT TILGANG FRA DEN EKSISTERENDE

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 1 Horsens d. 24.10.2015 Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere : Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Klaus D. Johansen, Ole Søndermølle,

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Aktivitetsudvalget orienterer

Aktivitetsudvalget orienterer Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk sejlklub Januar, 2017 Her kommer, lidt forsinket, månedsbrevet for januar. Det har været en travl måned for kassereren (der også står for

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Kompasset december 2015

Kompasset december 2015 Kompasset december 2015 Nytårskur: Der er i Sejlklubben tradition for, at vi mødes nytårsaftensdag kl. 11.00 til lidt lækkert vådt og tørt til ganen, hvor vi så har mulighed for at ønske hinanden godt

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Marselisborg Sejlklubs

Marselisborg Sejlklubs Marselisborg Sejlklubs Ungdomsafdeling Information til nye sejlere og forældre Velkommen som sejlerforældre Velkommen i Marselisborg Sejlklubs (MS) Ungdomsafdeling. I skal vide at sejlads er en tidskrævende

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Gæt en vragrøver..:-)

Gæt en vragrøver..:-) NR. 4 Oktober 2010 37. ÅRGANG Gæt en vragrøver..:-) Bestyrelsen i VSDK: Formand: Carsten Olsen Ll.Sct.Hansgan de 10A 8800 Viborg 86600013 mob. 40607171 carsten@creativeconsult.dk Kasser: Helge Nielsen

Læs mere

Hou Matchrace Center

Hou Matchrace Center Hou Matchrace Center Det enestående koncept Hou Matchrace Center (HMC) er etableret i et samarbejde mellem Hou Maritime Idrætsefterskole (HMI), Egmont Højskolen og Hou Bådelaug. Det enestående koncept

Læs mere

Årsplan for Sejlerskolen 2017

Årsplan for Sejlerskolen 2017 Februar Fredag 10.02.2017 Medhjælperfest i sejlklubben kl. 18.00 Mandag 20.02.2017 instruktørmøde vedr. Certificering af sejlerskolen kl.19.00 Marts Tirsdag 07.03.2017 Introaften for nye sejler skoleelever

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014.

Nyhedsbrev december 2014. Nyhedsbrev december 2014. Formandens klumme Æ bådslæw. Bådbyggeriet på Mythuegård. Aktiviteter. Formandens klumme. Sikke en Sommer 2014 har budt på. Fantastisk vejr, Ikke mindst under Tall ships, hvor

Læs mere

Invitation. En saltvandsindsprøjtning til dit arbejdsliv. Woman 2012. Torsdag d. 30. august 2012

Invitation. En saltvandsindsprøjtning til dit arbejdsliv. Woman 2012. Torsdag d. 30. august 2012 Invitation Woman 2012 - kun fo r kvinde r Torsdag d. 30. august 2012 En saltvandsindsprøjtning til dit arbejdsliv Vil du styrke dine evner inden for kommunikation, ledelse og samarbejde? Ønsker du at tilføre

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Vinterens aktiviteter Ungdomsafdelingen Lyngby Radio Medlemsnyt

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Vinterens aktiviteter Ungdomsafdelingen Lyngby Radio Medlemsnyt ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 9 NOVEMBER 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang Formandens klumme Vinterens aktiviteter Ungdomsafdelingen Lyngby Radio Medlemsnyt www.odensesejlklub.dk 1 Formandens klumme

Læs mere

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk.

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk. Bestyrelsen 2011 Formand ( G17) Hans Pedersen Tlf. 40426887 hlp@tommerupnet.dk Næstformand (E50) Ivan Frost Tlf. 64791547 ivan.frost@mail.dk Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk

Læs mere

Vind, vejr og vand helt tæt på

Vind, vejr og vand helt tæt på Vind, vejr og vand helt tæt på Et projekt, der udnytter ubrugte lokale faciliteter, og hvor kommunen udbyder tilbuddet til alle skoler i kommunen og lønner en tovholder til den daglige afvikling. Projektet

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

NUMMER 4 OKTOBER 201 2 60. ÅRGANG. Afslutning af DM 201 2 Kampstatistik SPEEDBLADET

NUMMER 4 OKTOBER 201 2 60. ÅRGANG. Afslutning af DM 201 2 Kampstatistik SPEEDBLADET 1 NUMMER 4 OKTOBER 201 2 60. ÅRGANG Afslutning af DM 201 2 Kampstatistik SPEEDBLADET 2 SPEEDbladet er Rugbyklubben Speeds klubblad. Email: SpeedBladet@rkspeed.dk Udgiver: Rugbyklubben Speed Løjtegårdsvej

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år.

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 års jubilæum Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 år er meget lang tid at skulle forholde sig til, og samfundet vil sandsynligvis

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

1. Valg af dirigent Generalforsamlingen (GF) valgte Asger Christiansen, der var foreslået af bestyrelsen.

1. Valg af dirigent Generalforsamlingen (GF) valgte Asger Christiansen, der var foreslået af bestyrelsen. Referat fra Marselisborg Sejlklubs Ordinære generalforsamling torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.00 samt Ekstraordinære generalforsamling torsdag d. 4. april kl. 19.15 Dagsorden i følge vedtægterne ordinær

Læs mere

Nyhedsbrev. Hedens golfklub Sponsorer i Klubben. Formanden har ordet. Nyhedsbrev

Nyhedsbrev. Hedens golfklub Sponsorer i Klubben. Formanden har ordet. Nyhedsbrev Hedens Golfklub juni. 2017 Hedens Golfklub xx. måned år Hedens golfklub 2017 Formanden har ordet Foråret er gået på held, og vi er nu godt på vej ind i sommerperioden. Vi håber derfor på mere stabilt vejr

Læs mere

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Revision 1.0 5. august 2010 Indholdsfortegnelse Sejlerskolens målsætning... 2 Uddannelser... 2 Skoleudvalget... 3 Arbejds-/ansvarsområder... 4 Skoleudvalgs

Læs mere

Flydende bådudstilling i Marselisborg Havn... side 17 Lystfartøjer og hurtigfærger... side 20 Flytning af både under bådudstillingen...

Flydende bådudstilling i Marselisborg Havn... side 17 Lystfartøjer og hurtigfærger... side 20 Flytning af både under bådudstillingen... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JULI 2010 NR.04 Flydende bådudstilling i Marselisborg Havn... side 17 Lystfartøjer og hurtigfærger... side 20 Flytning af både under bådudstillingen...

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013

I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013 I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013 Bodil, Peter, Jørgen og Jan Märket Sidste overnatning Turku-Åbo Ryssö ön Inderskär Stora Furuholm slut Understen Märket Ängeskär r Singö start

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 15. juli 2015 Blad nr. 122 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden Godnatbillede fra Stubbekøbing Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere