visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser"

Transkript

1 visualisering & LIVS K VALI T E T à Lær at håndtere stres s 4 e f f e k t i v e ø v e l s e r 4 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te

2 HVAD ER STRESS? Stress er resultatet af negative tanker, følelser og adfærdsmæssige reaktioner på ud fordringer og belastninger i vores liv. Årsager til stress kan være større negative livsbegivenheder, arbejdspres og andre livsbetingelser, som vi har vanskeligt ved at håndtere. Mange års forskning peger på, at længerevarende stress kan have en negativ ind flydelse på vores psykiske og fysiske trivsel. I forbindelse med stress udskiller vi bl.a. stress hormoner, som påvirker vores hjerte-kar-system, immunforsvar, hjerne og andre biologiske processer af betydning for helbredet. Stress kan også påvirke vores helbred indirekte ved at påvirke vores sundhedsadfærd. Når vi er stressede, mangler vi ofte overskud til at spise sundt og få tilstrækkelig motion. Stress kan også betyde, at vi ryger mere, drikker for meget alkohol og sover dårligt. Mens kortvarig stress, som det at gå til eksamen, nå en deadline eller lignende, sjældent får konsekvenser, er der blandt forskerne enighed om, at længerevarende stress kan øge vores risiko for at udvikle eller forværre en række fysiske og psykiske sygdomme, fx hjertekar-sygdomme, infektionssygdomme, allergier, angsttilstande og depression. Er jeg stresset? Betydningen af ordet stress, som det anvendes i medierne og daglig tale, kan ofte opleves som uklart og upræcist, og ikke alle mener det samme, når de taler om stress. Stress er ikke blot at have travlt men opstår, når vi udsættes for påvirkninger fra vores omgivelser, som vi oplever os tvungne til at forholde os til, og hvor vi ikke føler, at vi har tilstrækkelige ressourcer til at håndtere situationen. Hvis du er usikker på, om du er stresset, så tænk på den sidste tid, fx den sidste måned, og læs sætningerne på næste side. I jo højere grad du har oplevet de pågældende følelser, jo større sandsynlighed er der for, at du er stresset.

3 Været bekymret over noget, som skete uventet? Følt, at du ikke var i stand til at kontrollere vigtige aspekter ved din livssituation? Følt dig nervøs og stresset? Følt, at du ikke kunne nå de ting, du skulle? Følt vrede over hændelser, som du ikke havde indflydelse på? Følt, at vanskelighederne hobede sig sådan op, at du ikke kunne klare dem? Følt, at du ikke havde evnerne til at klare dine personlige problemer? Følt, at tingene ikke udviklede sig, som du ønskede? Tænk endvidere over, om du i samme periode eventuelt har oplevet nogle af de nedenstående fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symptomer: Fysiske Psykiske Adfærdsmæssige Hovedpine Muskelsmerter Rygsmerter Maveproblemer Søvnløshed Træthed Svedeture Appetitproblemer Sure opstød Kolde hænder/fødder Andre symptomer Nedtrykthed/depression Lavt selvværd Hjælpeløshed/håbløshed Irritabilitet Vredesudbrud Angst Mareridt Humørsvingninger Koncentrationsbesvær Hukommelsesbesvær Andre symptomer Skærer tænder/bider negle Rastløshed Ubeslutsomhed Drikker mere alkohol Ryger mere Tager mere medicin Spiser mere/mindre end ellers Banker med fingre/fødder Undgår andre Sløv/langsom Andre symptomer Mens stressede personer kan opleve flere af de ovennævnte symptomer, reagerer vi forskelligt på stress. Nogle mennesker vil måske først og fremmest opleve smerter, mens andre reagerer med humørsvingninger osv. Symptomerne behøver ikke at skyldes stress. Man

4 kan godt være deprimeret uden at være stresset, og fysiske symptomer kan også have rent fysiske årsager. Hvis du har fysiske symptomer, bør du altid få dem undersøgt hos lægen, før du drager den konklusion, at de skyldes stress. HVAD ER VISUALISERING? Visualisering er en psykologisk teknik, der udnytter det forhold, at vi foruden at tænke i ord også tænker i indre ikke-sproglige billeder og forestillinger. Man danner såkaldte mentale forestillingsbilleder. Vi kan fx forestille os billeder for det indre øje, høre lyde for det indre øre og forestille os kropslige følelser og fornemmelser for vores indre sanser. Denne ikkesproglige tænkning foregår sideløbende med vores sproglige tænkning, men ofte uden at vi tænker direkte over det. Visualisering er en teknik, der hjælper os til at fokusere vores bevidsthed på de indre sanseforestillinger. Når vi forestiller os noget kropsligt, påvirkes vores krop i større eller mindre grad. Hvis vi forestiller os selv i en positiv og behagelig situation, vil vi kunne fornemme en positiv følelse i kroppen. Og omvendt: forestiller vi os en skræmmende situation, fx at blive boret hos tandlægen eller at gå til eksamen, vil vi også i kroppen kunne fornemme de følelser, der er forbundet med en sådan situation. Nogle af de ændringer i kroppen kan man måle. Hvis vi forestiller os, at vi løber, vil man kunne måle ændringer i den elektriske aktivitet i de muskler, vi anvender, når vi løber. Hvis vi koncentrerer os om at forestille os, at vi bider i en sur citron, vil de fleste opleve øget spytproduktion. Undersøgelser har tilsvarende vist, at man kan påvirke håndens temperatur, hvis man i en afslappet og koncentreret tilstand forestiller sig, at den befinder sig i nærheden af en varm kaminild. Visualisering er således en teknik, der ved at instruere lytteren i at danne og koncentrere sig om bestemte indre billeder og sanseforestillinger kan have en positiv indflydelse på lytterens psykiske og kropslige balance.

5 Visualisering, helbredelse og velbefindende De seneste årtiers forskning har påvist, at vores tanker og følelser er forbundet med de kropslige processer og kan have betydning for helbredet. Psykisk stress, dvs. de negative reaktioner på ydre krav og belastninger, påvirker centralnervesystemet og frigør stresshormoner, der påvirker kroppens funktioner. Længerevarende aktivering af kroppens stressreaktioner kan svække kroppens indre balance og belaste hjerte-kar-systemet, immunforsvaret, mave-tarm-systemet og hjernen. Psykisk stress er først og fremmest resultatet af oplevelsen og den psykiske reaktion på ydre begivenheder, ikke begivenhederne i sig selv. Man kan modvirke negative følger af stress og genoprette den indre psykiske og kropslige balance ved at lære at bearbejde de fysiske og følelsesmæssige reaktioner på belastende situationer og oplevelser. Her kan visualisering være et nyttigt redskab. At arbejde med visualisering Når du lytter til øvelserne på denne cd, er det vigtigt, at du sørger for at ligge eller sidde så behageligt som muligt. Sørg desuden for, at du kan arbejde uforstyrret med øvelsen i den tid, det tager. Som ved de fleste andre færdigheder kræver visualisering øvelse, og din oplevelse vil kunne ændre sig med tiden. Det er vigtigt ikke at anstrenge sig for meget. Visualisering er en øvelse i fokuseret ikke-anstrengelse. Lad tingene ske af sig selv, og lad kroppen og dine fornemmelser lede din oplevelse på vej. Vi er alle forskellige, vi oplever forskelligt, og der findes ikke en rigtig eller forkert måde at opleve visualisering på. Sørg derfor først og fremmest for at være åben og nysgerrig over for dine oplevelser med øvelserne. Vær opmærksom på, at visualisering kræver øvelse som de fleste andre færdigheder. Det kan godt være, at du ikke de første gange opnår det, du forventede. Visualisering er ikke

6 en passiv proces, hvor resultaterne kommer af sig selv. At påvirke og ændre dine tanker og følelser kræver et stykke mentalt arbejde. Hvis du har særligt vanskeligt ved at slappe af under øvelserne, kan det måske hænge sammen med, at du har vanskeligt ved at give dig hen. Udbyttet af afspændings- og visualiseringsøvelserne afhænger bl.a. af, at vi er i stand til at give slip på kontrollen. Selvom du har vanskeligt ved at give slip fortsæt med at træne. Efterhånden vil det føles mere naturligt, og du vil i højere grad kunne give slip. Hvis du er alt for træt og udmattet, kan det ske, at du falder i søvn under øvelserne. Det behøver dog ikke at bekymre dig. Sørg blot for at finde et andet tidspunkt, hvor du er forholdsvis vågen og frisk. Hvis du har tendens til at falde i søvn, kan du lade være med at ligge ned og i stedet bruge en behagelig stol under øvelserne. Øvelse 1: Generel afspænding Den første visualiseringsøvelse giver dig mulighed for at træne generel afspænding. Afspænding er en af de grundlæggende psykologiske behandlingsteknikker i forbindelse med kropslige og psykiske problemer. Derfor indgår afspænding som et vigtigt led i de fleste visualiseringsteknikker, og stort set alle vil kunne have gavn af det. Det har vist sig, at afspænding kan lindre de fleste følgevirkninger af såvel psykisk som fysisk stress og kan hjælpe til med at genoprette organismens psykiske og fysiske balance. Adskillige undersøgelser har vist, at afspænding kan have en positiv indvirkning på blodtrykket, immunforsvaret og hormonbalancen. Afspænding er et vigtigt redskab i forbindelse med forebyggelse og bearbejdning af kroppens reaktioner på forskellige former for stress. Hvis du gør afspænding til en vane, vil det kunne have positiv indvirkning på din helbredstilstand.

7 à At kunne spænde af er desuden en forudsætning for at kunne arbejde optimalt med de øvrige visualiseringsøvelser på denne cd. Det kan derfor anbefales, at du bruger et stykke tid til at blive fortrolig med afspændingsøvelsen, før du går videre med de andre øvelser. Hvis visualisering er nyt for dig, er afspænding en god teknik at begynde med. Øvelse 2: Stresshåndtering Stresshåndtering forudsætter, at man er i stand til at tænke realistisk og konstruktivt. Når vi er stressede, bliver vi ofte overvældet af negative følelser og tænker derfor uklart. Den anden visualiseringsøvelse er et redskab til håndtering af en konkret belastende/stressende situation. Øvelsen kombinerer to teknikker: ➊ Dissociering: En situation opleves som stressende, fordi den er forbundet med og udløser negative følelser. Ved at betragte den belastende/stressende situation udefra i en afspændt og afslappet tilstand, får du mulighed for at tænke mere neutralt over situationen, uden at den udløser de negative reaktioner, som gør den vanskelig at overskue. Når vi spænder af og slapper af, er det lettere for os at lægge uproduktive og negative tanker til side og lettere at få øje på nye måder at håndtere situationen på. ➋ Mental træning: Når vi er stressede, har vi tendens til katastrofetænkning, hvor vi fokuserer på de negative aspekter ved situationen og har svært ved at få øje på muligheder og ressourcer. Vores forestillinger og vores handlinger er tæt forbundne, og vores indre forestillinger og forventninger fungerer ofte som selvopfyldende spådomme. Hvis en tennisspiller forestiller sig, at han eller hun rammer ved siden af, er der større sandsynlighed for, at slaget mislykkes. Omvendt, hvis tennisspilleren forestiller sig tydeligt og levende, at han eller hun rammer præcist, er der større sandsynlighed for, at slaget lykkes. I øvelsen får du mulighed for at træne mentalt, hvordan du kan håndtere den belastende situation på en konstruktiv måde.

8 Øvelse 3: At identificere og udtrykke følelser Når man føler sig stresset, er det forbundet med negative følelser. I akutte stress- eller krisesituationer kan det somme tider være hensigtsmæssigt at kunne undertrykke sine følelser. På længere sigt et det imidlertid en forudsætning for at kunne håndtere belastende situationer, at vi er i stand til at udtrykke vores følelser. Følelser er vigtige signaler, som hjælper os med at håndtere livets udfordringer. Negative følelser fortæller os, hvilke aspekter ved en belastende situation, man bør forholde sig til. Hvis vi ikke er klar over, om vi er ængstelige, vrede eller triste, har vi vanskeligt ved at vide, hvordan vi skal handle. At blive bevidst om og kunne udtrykke følelser er således en vigtig forudsætning for at kunne håndtere stress. Det er end videre de negative følelser i forbindelse med stress, som belaster kroppen. At få mulighed for at forholde sig til og udtrykke negative følelser reducerer de fysiske reaktioner ved stress. I denne øvelse får du mulighed for at udforske dine følelser generelt. Du får lige ledes mulighed for at eksperimentere med at udtrykke følelserne. Du kan eventuelt vælge at fokusere på en belastende/stressende problemstilling, som har betydning for dig, og lade denne problemstilling danne baggrund for øvelsen. Øvelse 4: Kort afspændingsøvelse Når man har trænet visualisering og afspænding, er det ikke længere nødvendigt at bruge så lang tid til at blive afslappet og afspændt. Når du er blevet fortrolig med visualisering, kan kroppen huske de følelser og fornemmelser, som er forbundet med afspænding. Afspændingen kan blive mere automatiseret, uden at du behøver at tænke over det. Denne øvelse er en kort afspændingsøvelse, som du kan bruge, når du ikke har så meget tid til rådighed. VIGTIGT! Visualisering er et supplement ikke en erstatning for lægelig eller psykologisk behandling! Hvis du har længerevarende smerter eller andre fysiske symptomer, bør du altid søge læge. ISBN BOBBY ZACHARIAE OG ROSINANTE & CO 2009 Alle rettigheder forbeholdes den fonografiske producent og ejer af det indspillede værk. Uden tilladelse er kopiering, udlejning, udlån, anvendelse af dette fonogram til offentlig udførelse og radiospredning forbudt. Grafisk design: Bettina Kjærulff-Schmidt. Musik: Christian Alvad Rosinante&Co. Købmagergade 62, 4, Postboks 2252, 1019 København K

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det. Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det

Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det. Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det 2007 Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det 1 Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det. Center for Forebyggelse Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel EN VÆRKTØJSKASSE OM STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte i at

Læs mere

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse person- og godstransport stress Forord Denne værktøjskasse er skrevet til ledere og ansatte, der arbejder

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk Sov godt Af Anne Søvang Juni 2012 www.annesoevang.dk Copyright 2012 1 Søvn er vigtig. En god søvn hjælper kroppen med at regenerere og forny sig. Så kan føle os veludhvilede og er klar til den nye dag,

Læs mere

Hvordan holder man op med at ryge hash? - en gør det selv guide til at holde op med at ryge hash

Hvordan holder man op med at ryge hash? - en gør det selv guide til at holde op med at ryge hash Hvordan holder man op med at ryge hash? - en gør det selv guide til at holde op med at ryge hash Indhold Introduktion 3 Har jeg et problem med hash 4 SDS skala 5 Hvordan ændrer jeg det 6 Skriv din beslutning

Læs mere

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!(

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!( Indhold Forord.......................... 2 Udsendelsen betyder nye oplevelser......... 3 Hverdagen ændrer sig.................. 3 Den fremmede kultur.................. 3 Klima..........................

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag

Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag et godt liv med kronisk Sygdom Bianca Solveig Stjerne Dansk Psykologisk Forlag et godt liv med kronisk sygdom Bianca Solveig Stjerne et godt liv med kronisk Sygdom Dansk Psykologisk Forlag Bianca Solveig

Læs mere

Nogle gange går alarmberedskabet imidlertid i gang i situationer, som er ufarlige, og vi oplever ubegrundet angst også kaldet panikangst.

Nogle gange går alarmberedskabet imidlertid i gang i situationer, som er ufarlige, og vi oplever ubegrundet angst også kaldet panikangst. Angst Oplever du en pludselig voldsom angstfølelse, uden nogen logisk grund? Eventuelt ledsaget af vejrtrækningsbesvær, hjertebanken og svimmelhed? Eller gribes du af frygt for pludselig sygdom, sindssyge

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

PÅ TOLV UGER ELLER MER

PÅ TOLV UGER ELLER MER STRESSFRI PÅ TOLV UGER ELLER MER Af Majken Matzau og Christina Bølling People spresss forord VI KAN LIGE så godt sige det, som det er: Stress er kommet for at blive. I de sidste ti år er antallet af stressramte

Læs mere

At finde balancen. - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde

At finde balancen. - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde At finde balancen - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde At finde balancen mellem at bevare selvstændigheden og at afgive kontrol det er en af de mange svære og energikrævende udfordringer,

Læs mere

Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst

Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst Indhold Forord............................. 3 De forskellige angstlidelser................. 4-5 Mette er pårørende.................... 6-7 Angsten

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN Forebyggelse og håndtering af sygefravær Information om udbygning af 1-5-14 HR-AFDELINGEN BAGGRUND Horsens Kommune prioriterer sunde arbejdspladser. Med sunde arbejdspladser forstår vi et godt fysisk og

Læs mere

ADD - Den stille ADHD

ADD - Den stille ADHD ADD - Den stille ADHD Hvad er ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende DepressionsForeningen INDLEDNING 3 Indhold Om depression og bipolar lidelse....3 Depression Sådan opleves

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

-foreningens. Håndbog for støttepersoner

-foreningens. Håndbog for støttepersoner -foreningens Håndbog for støttepersoner 1. Fakta om ADHD 2. Sådan kommer ADHD til udtryk 3. Diagnose og behandling 4. Kommunikation og samarbejde 5. Hvordan støtter jeg bedst? 6. Struktur i hverdagen 7.

Læs mere

skal løses i fællesskab

skal løses i fællesskab skal løses i fællesskab Indhold: 3 Stress et arbejdsmiljøproblem 4 Stress er kroppens naturlige alarmberedskab 7 Vi reagerer forskelligt 8 Forebyg den skadelige stress 10 En fælles indsats 12 Hvad gør

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere