Litteratur om Bramming udgave. Af Stig Hegn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Litteratur om Bramming. 2013 udgave. Af Stig Hegn"

Transkript

1 Litteratur om Bramming udgave. Af Stig Hegn 4H Smidt, Solveig: En ung landmand må ikke kunne kaldes ufaglært - Emil Løymose Danielsen. Lokal-årbogen, 2001, side Affald Ribe Amtskommune. Affaldsplanlægning. Plan Side 61-68: Benzinudslip [fra Civilforsvarets kommandocentral].(69.86) Afholdsbevægelse Bak, Olaf: Et 100 års minde[afholdslogen IOGT]. Lokalårbogen,1986, side Afholdsbevægelse Bundsgaard, Inge: Afholdsbevægelse, krokampe og "Den Personlige Friheds Værn". Lokal-årbogen,1988, side Afholdsloger Frøsig, Krestine: Dr. Jensens havehus [NIOGT]. I: Træk af Gørding sogns historie /redaktionsudvalg: Ejler Nielsen. Bind 2, Side 76-77, illustreret. [findes også som lydbog] (46.4)* Afholdsloger Pedersen, Olga: Afholdslogen Støt os vel i Bramminge. I: Fra Ribe amt, Side 75-94, illustreret.* Aftægt Pedersen, Hans: Krise og modreaktioner [Aftægtskontrakt fra Frøsiggård]. I: Vestjysk Jul: mandelgaven Årgang 5, 1980, side * Aike Nielsen, Ejler: Aike sider, illustreret. AikePlantage Jensen, Lars Eskild: Danske skovdistriker Side (63.4)* Alkohol Personlig frihed [mod forbudspolitik]. Sommeren Bestyrelsesmedlemmer [i 6740 Bramminge], side 4. (66.83)* Altertavler Haahr, Mia: Da Bramming kom på det kulturelle landkort: ny altertavle i Brammings Sct. Ansgar. Lokal-årbogen, 2003, side 7 Andelsbevægelse [Andelsværkerne i Bramming]. Ole Videbæk i: Mark og Montre, 1980, side 90-91, illustreret.* Andelsselskaber Poulsen, Svend Erik: Vejrup om Omegns Kalk og Mergelselskab Lokal-årbogen, 2003, side Andersen, Anders Jensen I: Danske Landmænd og deres Indsats Bind 1: Ribe og Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 282.* Andersen, Bastian [smed i Høe i 1690erne] Kusk, Jens: Smede og stenhuggere i Tjæreborg. I: Fra Ribe Amt. Bind Side Andersen, Bendix [Aike] Lampe, Jens Kongsted: Urmageriet i Ribe Amt Side 36. (68.13)* Andersen, Bendix [smed Lourup, plov] I: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt). Kjøbenhavn, Agerdyrkningsredskaber. Side 116.* Andersen, Bendix [smed Lourup, vinde til vanding] I: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de

2 danske Provindsers nærværende Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt). Kjøbenhavn, Jordens Beskaffenhed, side 16.* Andersen, Bendix [smed Lourup] Andersen, Poul: Et mekanisk Geni. I: Fra Ribe Amt. Bind 1: (1905), side , illustreret* Andersen, Iver [f. i Bøel 1907, Tiny Anderson, død i den Spanske Borgerkrig 1938] I: De drog ud og kæmpede for friheden : to udvandrerskæbninger fra depressionen, den Spanske borgerkrig og 2. Verdenskrig. Redigeret af Grethe Jæger og Søren Manøe. Udgivet af Historisk Samfund for Ribe amt, Side 11-52, illustreret.* Andersen, Iver Fra Bøel til Den spanske Borgerkrig. [Iver "Tiny" Andersen]. Lokalårbogen, 2006, side 127. Andersen, Peder [f. 1835, læge i Bramming ] Præstegaard, Roll: En redningsdåd i 1862 i København. I: Vilslev Hjortlund Sogneblad 1997 marts side15-19.* Andersen, Peder [læge i Bramming ] Juhl, Magne: Redningsmedalje til bondesøn fra Vilslev og senere læge i Bramming. I: Fra Ribe amt, Bind 26, side , illustreret. (99.4)* Andersen, Thomas R. Bak, Olaf og Stig Hegn: Smøremand og møbelpolstrer [ Thomas R. Andersen, Bramming]. Lokal-årbogen, 2001, side Andersen, Thomas To nekrologer: Keld Fink Pedersen, Thomas Andersen. Lokalårbogen, 2006, side 132. Andersen, Verner Nielsen, Tage: Lily og Verner Andersen: Et liv med FN (De kom tilbage, 2). Lokal-årbogen, 2004, side Andersen, Aage Henning [Sejstrup] I: Danske Landmænd og deres Indsats Bind 1: Ribe og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side , illustreret.* AnsgarKirke se SktAnsgarKirke Apostolere Gabriel Christensen, Vejrup. I: Apostolske kirke i Danmark side (27.65)* Apoteker Bak, Olaf: Dumpede ind på formandsposten : [Werner Hansen] Blev apoteker på Bramming Apotek. Lokal-årbogen, 2005, side Apoteker Hansen, Werner: Gørding Apoteks 100 års jubilæum. Lokal-årbogen, 2003, side Arbejderbevægelse Andersen, Jefrey: Bramming FO i 50 år[arbejdernes Fællesorganisation].Lokal-årbogen,1983, side Arbejdsmiljø Milde domme skabte voldsom debat om arbejdsmiljøloven [Knud Svarre, Kalmargården] I: Horisont, 1988, side 10, illustreret. (61.44)* Arkitektur [Bramminge Hovedgård, Endrupholm, Gørding kirke, Hunderup Kirke, Kærgård). I: Hvem byggede hvad. Ved Harald Langberg. 2. udgave. Bind 3: Jylland. side 21, 41, 76, , 134. (71.6)* Arkitektur Bevaringsværdige huse i Hunderup-Sejstrup (71.64)* Arkitektur Bevaringsværdige huse i St. Darum. Udarbejdet af Bramming kommune (71.64)*

3 Arkiver [Bramming kommune] Arkiver i Ribe amt: En vejviser : Ribe amts lokalarkiver Side 31-39, illustreret.* Arkiver Schmidt, Erling: Darum Sognearkiv. Lokal-årbogen, 1994, side Arkiver Smidt, Thea: Hunderup Sognearkiv. Lokal-årbogen, 1995, side Arkiver Sognearkiverne: Hvad skete der for hundrede år siden i Bramming kommunes sogne? Lokal-årbogen, 1995, side Arkiver Årene , ved Gørding Sognearkiv. I: Historier fra Ribe amt: RAL : Ribe Amts Lokalarkivers 25 års jubilæum Esbjerg Byhistoriske Arkiv: Skriftrække B nr Side * Arkæologi [guldbrakteater fra Darum] Skovmand, Roar: Vesteregnens Skattefund. I: Fra Ribe Amt. Bind , side , illustreret.* Arkæologi [Darum, runebrakteater] Kristensen, Marius: Ribe Amts Runeindskrifter.. I: Fra Ribe Amt. Bind , side , illustreret.* Arkæologi [Darum, Tømmerby] Nielsen, Leif Chr.: Nogle grave fra yngre germansk jernalder og vikingetid i Sydvestjylland. I: Mark og Montre, Side 38-48, illustreret. (91.115)* Arkæologi [guldfund fra germansk jernalder i Darum]. I: Danmark. Ved Bent Rying Bind 10, side 126. (91.15)* Arkæologi [Hansen, Iver, arbejdsmand, Tømmerby] Siemen, Palle: Nationalmuseets kampagne en fiasko?[salg til læge P.N. Fenger] I: Enkeltgravs Tidende. Udgivet af Esbjerg Museum, februar Side 8.* Arkæologi Bencard, Mogens: En gårdtomt fra før-romersk jernalder [Darum]. I: Mark og Montre, Side 5-17, illustreret. (91.115)* Arkæologi Fortidsminder i Bramming kommune. Udgivet af Lokalhistorisk Forening. Pjece (91.1)* Arkæologi Frydendahl, H.C.: Jernudvinding i Grimstrup. Særtryk af Fra Ribe Amt, Arkæologi Jensen, S(tig?): Et grubehus fra Darum : bidrag til keramikudviklingen gennem 6. årh.e.kr.: I: Kuml 1985, side Iflg. Fra Ribe Amt , side 418. Arkæologi Lerche: Bramminge-skæret og andre nyere fund af pileformede ardskær. I: Mark og Montre, Side 78-98, illustreret. (91.155)* Arkæologi Mejdahl, Ulla og Palle Siemen: Oldtid og middelalder i Gørding sogn. I: Træk af Gørding sogns historie /redaktionsudvalg: Ejler Nielsen. Bind 1, Side 5-10, illustreret. [findes også som lydbog] (46.4)* Arkæologi Naamansen, Arne Tubæk: Kirkebro og ti gravhøje fra yngre stenalder: Lidt om stenalderudgravninger i Ribe amt. I: Fra Ribe Amt. Bind Side Litteraturhenvisninger.* Arkæologi Naamansen, Arne Tubæk: Kirkebro: en landsby fra midten af første årtusinde. I: Fra Ribe Amt. Bind Side , litteraturhenvisninger.* Arkæologi Siemen, Palle: år gamle oldsager fundet i sandkasse [Gørding station]. I: Enkeltgravs Tidende. Udgivet af Esbjerg Museum, februar Side 5.*

4 Arkæologi Siemen, Palle: Salg af oldsager reddede ikke driftig teglværksejer [læge P.N. Fenger 1903]. I: Enkeltgravs Tidende. Udgivet af Esbjerg Museum, februar Side 5, illustreret.* Arkæologi Siemen, Palle: Ødelæggende udgravningsvirksomhed [Aike, Smedegård af arbejdsmand Iver Hansen, Tømmerby]. I: Enkeltgravs Tidende. Udgivet af Esbjerg Museum, februar Side 7.* Arkæologi Thomsen, Niels [ildbukke fra Sønderhøe]. I: Kuml, Side 161. (91.15) (iflg. Fra Ribe amt 1969, side 330) Arkæologi Thomsen, Niels: Tragtbægerkultur i Sydvestjylland [Bramming, Gørding, Vejrup]. I: Mark og Montre Side (91.15, )* Arkæologi Øksefund ved Bramming [fra Kongehøjene]. I: Vardesyssel Aarbog. Årgang Side 54-55, illustreret.* Asmussen Jæger, Mathias se Jæger, Mathias Asmussen Autrup, Hans Chr. [maler og billedskærer, Gørding og Nykirke kirker] i: Autrup, Jens: Landsbydreng og svend på valsen Side (99.4)* Aviser Søllinge, Jette D.: [aviser i Bramminge]. I: De danske aviser Bind Side , illustreret. (07.96)* Badeanstalter Badeanstalten - der kom og forsvandt. I: Da Bramming blev stor: Bramming historie- fortrinsvis fra 1960erne og 1970erne/redigeret af Stig Hegn og Olaf Bak Side 24-25, illustreret.* Baghuset Hoffmann, Birthe: Baghuset - et værksted for kvinder. Lokal-årbogen, 2006, side Bak, Ejner Chr. Christensen I: Danske Landmænd og deres Indsats Bind 1: Ribe og Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 282.* Bak, Olaf Bak, Olaf: Fra plov til pen [erindringer]. Lokal-årbogen, 2005, side Bakkely Kartofler [Gårdbutik, Vejrup] Balslev [præst i Bramming] Bøgh Andersen, Niels: Feltdegn fra Harreslev Mark Side (96.71)* Balslev, V. [sognepræst Bramming] I :Danske Byer og Sogne : historiske og personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt (d.v.s 1932 eller senere). Side 294, illustreret.* Balslev, Vilhelm Birkedal [præst Bramming ] I: Paul Nedergaard: En dansk sogne- og præstehistorie. Bind 9A Ribe stift Side 141.* Banker Steensen, John: Runder de 100 år i Bramming - bankinstitutionen/sparekasse i Nørregade. Lokal-årbogen, 2001, side Barchmann, Christoffer [præst, Vilslev-Hunderup ] Alkjærsig, Søren: En smuglerhistorie fra I: Fra Ribe Amt. Bind 1: (1905), side 98, 101,113-99* Bech Nygård, Erik Haahr, Poul: Absolut dygtigste kommunalpolitiker [Erik Bech Nygaard]. Lokal-årbogen, 2002, side 70-77

5 Bech, Niels Søren Pedersen I: Danske Landmænd og deres Indsats Bind 1: Ribe og Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 283.* BechToldassistent [Toldassistent Beck, Darum]. I: Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv /ved Evald Tang Kristensen Bind 4: Tillægsbind 5. Nr (34.31) Beck, Mary Haahr, Poul: DE TURDE GODT! De første kvinder i egnens lokale råd. Lokalårbogen, 2003, side 74/-85 Befolkning Bramming kommune befolkningsprognose. Årligt. 1985/1999. Befolkning Bramming kommune i fremtiden: Statusrapport for kommuneplanlægningen. Marts Løsblade. [2 Befolkning]( Bramming)* Begravelser [Darum, Hunderup, Vejrup] Futtrup, A.M.: Begravelsesskikke i Ribe Amt : inden for kirkegårdens port. I: Fra Ribe Amt. Bind Side 398, 400, 401, 403, 404, 405, 407.* Begravelser [Darum, Vejrup Hunderup, Bramming] Futtrup, A.M.: Begravelsesskikke i Ribe Amt : fra varsler til kirkegårdens port. I: Fra Ribe Amt. Bind Side 180, 183, 184, 187, 188, 195, 198, 201.* Beier, Johan N. Bak, Olaf: To sten [Niels Hansen-Jacobsens mindesten]. Lokal-årbogen, 1989, side * Bennedsen, Benned [Gørding] I: Danmarks kommunale Forvaltning: Ringkøbing Amt, Ribe Amt. Vort Samfund, ca Side 391, illustreret.* Bennedsen, Hans [Lourup] Vig, P.S.: Peter Vig i Fitting. I: Fra Ribe Amt. Bind , side * Bennedsen, Nis [Hjortkær][ Om Fællesslagteri (andels-) i Esbjerg] I: Ribe Amts Tidende (66.85) (iflg. Frifelt: Fra Vildornen til Baconsvinet side 180.) Bennedsen, Peder [Lourup] Vig, P.S.: Peter Vig i Fitting. I: Fra Ribe Amt. Bind , side * BergFurniture [Tobo Series fra Berg Furniture]. Design from Scandinavia. Nr Side 54, illustreret. (76.6)* Bertelsen, Chr. Nielsen [Hunderup] I: Danske Landmænd og deres Indsats Bind 1: Ribe og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 304, illustreret.* Bertelsen, Hans Madsen [Hunderup] I: Danmarks kommunale Forvaltning: Ringkøbing Amt, Ribe Amt. Vort Samfund, ca Side 397, illustreret.* Bertelsen, Johanne [Bramming] I: Danmarks kommunale Forvaltning: Ringkøbing Amt, Ribe Amt. Vort Samfund, ca Side 394.* Beskæftigelse Bramming kommune i fremtiden: Statusrapport for kommuneplanlægningen. Marts Løsblade. [4 Erhverv og beskæftigelse]( bramming)* Besættelsen se Krige Besættelsen Haahr, Poul og Tage Nielsen: Hans Peter Graverholt - modstandsmand, lærer, spejder. Lokal-årbogen, 2002, side 90-98

6 Bevaringsfonden Dylmer, Poul: Lidt om bevaringsfonden i Bramming kommune : præmiering [i ringbind] (71.01) Bevaringsfonden Kjær, Hans: Bevaringsfonden for Bramming Kommune. Lokalårbogen,1986, side Bibliografi Litteratur om Bramming. I: Da Bramming blev stor: Bramming historiefortrinsvis fra 1960erne og 1970erne/redigeret af Stig Hegn og Olaf Bak Side , illustreret.* Bibliografi I: Hegn, Stig: Brammingbogen: en samling skitser fra byens første årtier. Forlaget Bramming, side , illustreret. Litteraturhenvisninger.* Biblioteker [Darum] Schmidt, August F. : Lambert Hansens Breve [ ] til H.F. Feilberg. I: Fra Ribe Amt 1956/59, side 419.* Biblioteker [Eskesen, Ingeborg, bibliotekar, Bramming]: I: Hegn, Stig: Brammingbogen: en samling skitser fra byens første årtier. Forlaget Bramming, side , illustreret. Litteraturhenvisninger.* Biblioteker Bibliotek med vokseværk. I: Da Bramming blev stor: Bramming historiefortrinsvis fra 1960erne og 1970erne/redigeret af Stig Hegn og Olaf Bak Side 84-85, illustreret.* Biblioteker Bramming kommune: Folkebiblioteksplanlægning Ved Skole- og Kulturforvaltningen (02.1)* Biblioteker Bundgård, Kristian: Darum bibliotek. I: Darum Sogn; 15. årgang. 3; oktober Side 2-6, illustreret. (02)* Biblioteker Christensen, Karen: Gørding Bibliotek I: Træk af Gørding sogns historie /redaktionsudvalg: Ejler Nielsen. Bind 2, Side 33-39, illustreret. [findes også som lydbog] (46.4)* Biblioteker Darum Bibliotek. I: Historier fra Ribe amt: RAL : Ribe Amts Lokalarkivers 25 års jubilæum Esbjerg Byhistoriske Arkiv: Skriftrække B nr Side 20-21, illustreret [m. billede af filialbibliotekar Hanne Schmidt].* Biblioteker Eskesen, Anne-Grethe: Den økonomiske krises indvirkning på biblioteksbetjeningen (02.1)* Biblioteker Jensen, Ingrid: Rids af Vejrup Sogns bibliotekshistorie. Lokal-årbogen, 1993, side Biblioteker Katalog for Bramminge Bibliotek. 1937, (01)* Biblioteker Møldrup, Lene: Bramming bibliotek : udkast til pr-pjece (02.1)* Biblioteker Rasmussen, Minna: Børn i Bramming, Fredensborg-Humlebæk og Ringe kommuner (02.1) Biblioteker Aaberg Madsen, Lis: Fritidstilbud til de unge i Bramming og et alternativt bibliotek for de unge. [praktiktidsopgave] Biler [i Darum] Hedegaard Rasmussen, J. : De første automobiler. I: Vestjysk jul: mandelgaven. Årgang Side 8-9.*

7 Billedehuggersymposier Internationalt billedhuggersymposium 1999 i Bramming / with an English summary sider, illustreret.(73.17)* Billedhuggere Internationalt billedhugger symposium 1997 i Bramming (73.17)* Billedhuggere Internationalt billedhugger symposium 1999 i Bramming (73.17)* Billedtæpper [Mortensen, Rita] BRA-bladet. Juni 1993, side 3,5, 14, illustreret. (76.49)* Biltoft, Chr. M. [sognedegn 1841 V. Nykirke] Kristensen, H.K.: Skast herreds ting, fogder og skrivere. I: Fra Ribe Amt. Bind /59, side * Biografer Frøsig, Krestine: Den gamle biograf. I: Træk af Gørding sogns historie /redaktionsudvalg: Ejler Nielsen. Bind 2, Side 54-55, illustreret. [findes også som lydbog] (46.4)* Biografer Iversen, Lasse: Kosmorama - en biograf i Bramming. Lokal-årbogen, 1996, side Biografer Sørensen, Chr.: Gørding Biograf. Lokal-årbogen,1988, side Birkevangen [Birkevangen] I: Institutionshåndbogen 85. Udgivet af Ribe amtsråd Side , illustreret. (38.7)* Birkevangen [Birkevangen] I: Ribe amtskommune. amtsrådet: Amtskommunale 11- udbygningsplaner : Social- og sundhedssektoren. Side (38.4)* Bjerndrup Bjerndrup : Gørding sogn. Tekst m.v. Ejler Nielsen og Hans Peder Hansen * Bjerndrup Henriksen, Åge Kristian: Las Lassen [Bjerndrup]. Lokal-årbogen, 1996, side Bjerndrup Willadsen, Poul: Bjerndrup Møbelfabrik. Lokal-årbogen, 1992, side Bjerrum Nielsen, Niels Andersen, H.C.: Bjerrum Nielsen [møbelfabrik]. Lokalårbogen, 1999, side Bjerrum, Peder I: Danske Landmænd og deres Indsats Bind 1: Ribe og Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 283.* Bjerrum, Svend Trøst [Sejstrup]I: Danske Landmænd og deres Indsats Bind 1: Ribe og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 304, illustreret.* BjerrumNielsen [Møbelfabrik] Andersen, H.C.: Bjerrum Nielsen : en rejse gennem tid, udvikling og produktion. Udgivet af Bjerrum Nielsen A/S, (68.5)* Bjøvlund [Bjørlund-Aastrup plantage]jensen, Lars Eskild: Danske skovdistriker Side 298.(63.4)* Bjøvlund Alkærsig, S.: Malthøj. I: Fra Ribe Amt. Bind , side * Bjøvlund Bjøvlund-Aastrup Plantager : [delvis beliggende i Vejrup sogn].(63.4)* Bjøvlund Olesen, Vagn: Lourup, Bjøvlund, Plynder Hans og Bjøvlundtrold. Lokal-årbogen, 2001, side

8 Bjøvlund Teilman, Andreas Charles [ ]: Bjovlund Trold. I: Orion (månedsskrift) 1839 nr. 2. Iflg. Richter, J.; Jægermesteren på Kærgaard. I: Fra Ribe Amt. Bind , side 619 BjøvlundPlantage Frøsig, Krestine: Bjøvlund Plantage [og Æ Bjøvlund Trold]. Lokalårbogen, 1995, side Blomsterdekoration Ritter, Louise: Blomsterelsker deler ud af sine ideer [Irene Hunderup, Krogen 8]. I: Lokalbladet Budstikken Ribe Bramming , side 4, illustreret. Boel, Niels K. [1846-] Tobiassen Kragelund, T.: Livet som Kræmmer. I: Fra Ribe Amt. Bind , side 1938/ , illustreret.* Boesen, Boe Olesen, Vagn: Gammelt brev [fra Boe Boesen, Darum] fra Colorado i U.S.A.. Lokal-årbogen, 2005, side Boesen, Hans Nielsen [Darum] I: Danmarks kommunale Forvaltning: Ringkøbing Amt, Ribe Amt. Vort Samfund, ca Side 396, illustreret.* Boghandler Haahr, Poul: Vestjyllands bedste boghandel - mindst : Bent og Birgit Schack, kulturpersonligheder i Bramming. Lokal-årbogen, 2003, side Bolbjerg, Jakob Olesen, Vagn: Originaler fra det farverige Gørding [Skranner Kirstine, Jakob Bolbjerg]. Lokal-årbogen, 2004, side Boliger Boligforeningen startede udviklingen : Hildur Thomsen har ordet. I: Da Bramming blev stor: Bramming historie- fortrinsvis fra 1960erne og 1970erne/redigeret af Stig Hegn og Olaf Bak Side 18-23, illustreret.* Boliger Bramming kommune i fremtiden: Statusrapport for kommuneplanlægningen. Marts Løsblade. [3 Boliger]( Bramming)* Boliger Ingen spekulant har fået et ben til jorden i Bramminge.[Interview med Kurt Timmermann, Bramming Boligforening]. I: Beboerbladet Boligen 1970; juli; side 46-47, illustreret. (33.956)* Boligforeninger [Kildeparken i Bramming]. I: Arbejderbo. Årsberetning Side 10, illustreret.(33.956)* Boligforeninger [Lærkevej, Godthåbparken].I: Arbejderbo Side 42, 52, illustreret.(33.956)* Boligforeninger Bramming Boligforening. Juli, [Pjece: Boligforeningens 548 lejligheder]. (33.956)* Boligforeninger En forlænget arm: Bramming Boligforening [af Stig Hegn]. Lokal-årbogen, 2005, side 121. Boligforeninger Hegn, Stig: En forlænget arm: Bramming Boligforening Udgivet af Bramming Boligforening, sider, illustreret.* Boligforeninger Timmermann, Kurt: 40 år i Bramming : Bramming Boligforening sider. (33.956)* Bondegårde [Gørding herred] Jespersen, Svend: Studier i Danmarks bønderbygninger Bilag 5: Placeringen af stuelænge, staldrum og karlekammer i de firelængede gårde, side 142: Gørding herred, Ribe amt. Brandtaksationer fra (71.6)*

9 Bondegårdsferie Vejrup, Grethe: Bondegårdsferie [Vibækvej 23, Endrup]: Farm house holiday : Bauernhof Ferien: Mini Zoo (40.8)* Borgerforeninger Bak, Olaf: En nybyggerby og dens borgerforening - noget om Bramming i årene I Fra Ribe Amt. Bind Side , illustreret.* Borgerforeninger Borgerforeningen for Gørding og omegn (36.9)* Borgerforeninger Dragsbo, Peter: Drømmen om en by: Bramming borgerforening I: Nyt fra Stationsbyen. nr. 6, Side Iflg. Fra Ribe Amt. Bind 23, side 459. Borgerforeninger Højlund, Jes: Darum Borgerforening. Lokal-årbogen, 1992, side Borgerforeninger Love for Borgerforeningen for Bramminge og Omegn (36.9)* Borgerforeninger Sørensen, Chr. Der var engang : Gørding Borgerforening. I: Træk af Gørding sogns historie /redaktionsudvalg: Ejler Nielsen. Bind 1, Side 63-65, illustreret. [findes også som lydbog] (46.4)* Bork, Hans Christensen [rakker, , Hunderup] Tobiassen Kragelund, T.: Hans Bork mæ æ kwæelpues. I: Jyder vester fra er mange slags Side (99.4)* Bramidan Nielsen, Tage: Bramidan A/S : man kører da ikke rundt med tomme kasser. Lokal-årbogen, 2004, side Braming Gotfredsen, Bent: [Avisudklip og dokumenter i anledning af] Bramming by's 100 års jubilæum * [haves Byhistorisk Arkiv] Bramming [angreb på Bramming station og godstog øst for Bramming]. i: Bågøe Anthonisen, Bent: Luftangreb på Vestjylland 27. august Side (96.71)* Bramming Kann Rasmussen, Aino: Bramming station Udgivet af Esbjerg Museum sider med 29 fotografier af Leif Bo Eriksen. (65.84)* Bramming P.R. [pseudonym]: En Beretning om Fordums Tider på Bramming Egnen. 8 artikler [røverhistorier] fra Ugeavisen. Fotokopi (46.4Bramming)* Bramming [ Præst Hans Curtz 1750, 1760] Madsen, Thorv.: Fra Biskop H.A. Brorsons Visitatser i Ribeegnen. I: Fra Ribe Amt. Bind , side * Bramming [1683] Madsen, Jesper: Sneum og Tjæreborg sogne. I: Fra Ribe Amt. Bind , side 413.* Bramming [begyndelsen af 1950erne] Kirk, Maren: Strofer af en stilfærdig livsmelodi Side (99.4)* Bramming [Bramming Boldklub] Den dyre langside Side (79.71)* Bramming [Bramming Sogn] Nielsen, Oluf: Historiske Efterretninger om Gørding Herred optryk. side (46.4Gørding)* Bramming [Bramming station, stationsforstander Sieck, lokomotiv og vogne] Guldbæk Christensen, J.: Strejftog Bind 1, side 24, side 13, 26, 29, 33, 35, 38, 48, illustreret. (65.84)* Bramming [Bramming, Gørding] Brøns, Peter: Danmark rundt. 17. udgave Side 36, 85. (46.2)*

10 Bramming [Bramminge Jernbanestation, Gørding Jernbanestation] Danmarks Jernbaner : Historisk og biografisk Haandbog. Redaktion: Martin Buch og C.V. Gomard. Bind [Genoptrykt, 1987]. Side 59, 213, illustreret. (65.84)* Bramming [Bramminge Landbohjem] Kristensen, Terkel: Kjære Broder Side 157. (64.9)* Bramming [Bramminge] I: Hans Duborg: Ribe Amts Sogneraadsforening Side 52. (36.06)* Bramming [Bramminge] I: Harald Nielsen: Fra det kommunale skolevæsen i Ribe amt , illustreret. Side (37.36)* Bramming [Bramminge]. I: Apostolske kirke i Danmark side 88. (27.65)* Bramming [Bramminge]I: Zone-Redningskorpset til lands. 2. udgave Side 39. Bramming [bygning af ringovn i Bramming, Andelsværkerne i Bramming]. Ole Videbæk i: Mark ogmontre, 1980, side 82, 90-91, illustreret.* Bramming [det frie Nord; Frit Danmark; militærgrupper; sabotage; strejke] i: Trommer, Aage: Modstandarbejde i nærbillede : det illegale arbejde i syd- og sønderjylland under den tyske besættelse af Danmark Side 22, 62, 305, 151, 171, 208, 305, 243. (96.71)* Bramming [enge] I: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt). Kjøbenhavn, Jordens Beskaffenhed, side 41* Bramming [faldne Gørding, Darum, Bramminge, Vejrup, Hunderup] Høgsbro Østergaard: Faldne og døde i krigen I: Fra Ribe Amt. Bind , side 241, 242, 243.* Bramming [Folkstrejken, Handlende m.v. der betjener tyskerne] Vestjyden. Udgivet af Danmarks kommunistiske Parti: Esbjerg Afdeling. 1. Juli Side 9. (Byhistorisk arkiv, Esbjerg). (96.71)* Bramming [Forsamlingshuse Gørding, Bramming]. Bruhn, Verner: Plint og talerstol Side 95, 126. (79.506)* Bramming [foto Fengers alle ca. 1921] Dragsbo, Peter: Aastrup : et sydvestjysk landsogns møde med den nye tid. I: Bygd, årgang 14: , side 30: Manufakturgrosserer Peter Christensen, (99.4)* Bramming [Gymnastik og ungdomsforeninger Bramming] Bruhn, Verner: Plint og talerstol Side 95, 175. (79.506)* Bramming [Gørding og Bramming] Strøm, Henning: Kommunalreformen i Ribe amt I: Fra Ribe amt, Bind 25, , side 253, 261. (36.1)* Bramming [Handel og Industri i Bramming] Særtryk af: Dansk Handel og Industri [fotokopi i Bramming bibliotek].* Bramming [Helms, Jacob: Bramminge, Vejrup, Darum og Hunderup Kirker] Særtryk: Danske Tufstenskirker [fotokopi] (71.864)*

11 Bramming [Interiør fra Bramminge Filial] Landbosparekassen for Ribe og Omegns : marts Side 37, illustration. (33.221)* Bramming [Kikkenborg] Bak, Olaf: Hotelbygning gennem 100 år. I: Vestjydske fortællere, årgang 1998, side 43-45, illustreret.* Bramming [Kirkegods] Kristensen, H.K. : Varde Syssels Kirkestol [1608]. I: Fra Ribe Amt. Bind , side * Bramming [kirkehistorie] Sørensen, H.J.J.: Om Vilslev og Darum Præstekald ved Ribe. I: Kirkehistoriske Samlinger , side Iflg. Chr. Heilskov I: Fra Ribe Amt. Bind , side 317. Bramming [Kirker: Sankt Ansgar + Skt. Knud] De danske kirker. Red. af Erik Horskjær Bind 17. Side 78-81, illustreret. (71.864)* Bramming [klæde-, margarine- og ølindustri i Bramming]I: Kristensen, H.K.: Fra Koldingfjord til Blaavandshuk. Side 307. (60.96) Bramming [kortspil om stude i Bramming] Uhrskov, Anders: Jysk sind i sammenligning med fynsk og sjællandsk Side (79.47)* Bramming [Krige] Øllgaard, N.E.: Faldne og døde fra Sydvestjylland under Kampene for Sønderjylland i og I: Fra Ribe Amt. Bind 2: (1909), side 113.* Bramming [Kurtz, Poul Hansen,sognepræst Darum/Bramming ]. Kristensen, Marius: Fra Ribe og Omegn på Chrstian Falsters Tid. I: Fra Ribe Amt. Bind , side 467.* Bramming [Lokalhistoriske film, 11: Modstandskampen "En kamp for frihed" [video i Bramming bibliotek](46.4)* Bramming [Lokalhistoriske film, 14: Bramming byfest 1995 [video i Bramming bibliotek](46.4)* Bramming [Lokalhistoriske film, 3: Bramming Filmen [ , 1946] [video i Bramming bibliotek](46.4)* Bramming [Lokalhistoriske film, 5: Bramming Filmen [ ] [video i Bramming bibliotek](46.4)* Bramming [Lokalhistoriske film, 6: Bramming Filmen [ ] [video i Bramming bibliotek](46.4)* Bramming [Lokalhistoriske film, 7: Bramming Filmen med tale[ ] [video i Bramming bibliotek](46.4)* Bramming [Lokalhistoriske film, 8: Bramming Film] [video i Bramming bibliotek](46.4)* Bramming [Lokalhistoriske film, 9: Bramming Film [ ] [video i Bramming bibliotek](46.4)* Bramming [Lynkontrolstation ved Bramminge] Danmark. Ved Bent Rying Bind 10, Bramming [Møbelfabrik] Andersen, H.C.: Bjerrum Nielsen : en rejse gennem tid, udvikling og produktion. Udgivet af Bjerrum Nielsen A/S, (68.5)*

12 Bramming [om Bramminge Kro : Kikkenborg]. Afsides Kroge midt i Verden. Af Salomon J. Frifelt og Side (64.9)* Bramming [Planer om svineslagteri i Bramming. I: Ribe Amts Tidende (66.85) (iflg. Frifelt: Fra Vildornen til Baconsvinet side 183.) Bramming [Plantager]. I: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt). Kjøbenhavn, Skove. Sluttede Plantninger. Side 184* Bramming [Postvæsen] Buchwald, Elisabeth: Post- og Telekommunikationens huse Udgivet af Kulturarvsstyrelsen: Kulturministeriet, Side 26 (28), illustreret. På nettet: * Bramming [Poulsen, P., kunstmaler Bramming, samvær med Chr. Lyngbo, oplevelser i Esbjerg ] Sørensen, Tage: Esbjerg indtil 1989 i malerkunst og farver Side 50-52, 435. (99.4)* Bramming [Sct. Angsar, kirkeskib] Henningsen, Henning: Kirkeskibe i Ribe amt.i: Fra Ribe amt. Bind /59. Side 360.* Bramming [Spøgeri på Bramminge kirkegårdsdige] I: Danmark. Ved Bent Rying Bind 10 side 164. (39.3)* Bramming [St. Knuds Kirke, Bramming]. Uldall, F.: Danmarks middelalderlige Kirkeklokker Side 53. (67.3)(Iflg. Trap) Bramming [studeavl] I: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt). Kjøbenhavn, Qvægavl. Mejerier. Foderstude. Side 158* Bramming [Ungdomsforeninger] St. Quentin Bulletin [Diverse numre]. (37.206)* Bramming [Valgmøde i Bramming 1876, Valget 1901 i Bramming]. I: Johs. Garnæs Petersen: Jens Busk Side 35-36, (32.8)* Bramming 100 år i Bramming med handel - håndværk og industri. Udgivet af HHI (68.08)* Bramming Agersnap, E[rling].: Bramminge By. I: Jyske Byer og deres Mænd. Bind (46.4Bramming) (Iflg. Trap) Bramming Andersen, Aksel: Bramming Station. Lokal-årbogen, 1989, side Bramming Andersen, Hans Christian: Brammings ældste butik [Klingenberg Sko]. Lokalårbogen, 2000, side Bramming Andersen, Jefrey: Bramming FO i 50 år[arbejdernes Fællesorganisation].Lokal-årbogen,1983, side Bramming Andersen, Thomas R.: Barn i mellemkrigstiden[bramming]. Lokal-årbogen, 1987, side Bramming Andersen, Thomas R.: Bramming Sangforening(Mandskor). Lokalårbogen,1988, side 41-47

13 Bramming Andersen, Thomas R.: Dreng i Nørregade i 30'erne[Bramming]. Lokalårbogen, 1991, side Bramming Andersen, Thomas R.: Farup-Hansens Ægpakkeri[Bramming]. Lokal-årbogen, 1992, side Bramming Bak, Olaf og Stig Hegn: Mellem himmel og jord og jævn- og vekselstrøm [elektriker Asger Thomsen]. Lokal-årbogen, 2002, side Bramming Bak, Olaf og Stig Hegn: Smøremand og møbelpolstrer [ Thomas R. Andersen, Bramming]. Lokal-årbogen, 2001, side Bramming Bak, Olaf: Beskyttelsesrum i Bramming-baghave [hos Martin Kjær]. I: Besættelsestidshistorier fra Ribe amt Side 49, illustreret.* Bramming Bak, Olaf: Bramming fik et sygehjem. Lokal-årbogen,1986, side Bramming Bak, Olaf: Bramming i Lokal-årbogen, 1996, side Bramming Bak, Olaf: En by vågner[bramming ]. Lokal-årbogen, 1991, side Bramming Bak, Olaf: En nybyggerby og dend borgerforening - noget om Bramming i årene I Fra Ribe Amt. Bind Side , illustreret.* Bramming Bak, Olaf: Flygtninge i Bramming. Lokal-årbogen, 1994, side 74-76, Lokalårbogen, 1995, side 35 Bramming Bak, Olaf: Hotel i 90 år[storegade 38, Gæstgivergården]. Lokal-årbogen, 1985, side Bramming Bak, Olaf: Hvad sketer der i Bramming for 100 år siden?. Lokal-årbogen, 1998, side Bramming Bak, Olaf: Palmehaven[restaurant]. Lokal-årbogen, 1987, side Bramming Bak, Olaf: Th. Jensens Planteskole. Lokal-årbogen, 1991, side Bramming Bak, Olaf: Tilbageblik på runde og halvrunde år fra Bramming. Lokal-årbogen, 1999, side 38 Bramming Bak, Olaf: Træpumper fra Bramming. Lokal-årbogen, 1993, side Bramming Bakkevejens skole : jubilæumsskrift (37.5)* Bramming Benmoyal, Helle: Bramminge-sange. Lokal-årbogen, 1990, side Bramming Bi-fo nyhedsbrev : Udgivet af Bramming Idræts-Forbund. December ( )* Bramming Bramminge Efterskole : jubilæumsskrift / redigeret af Jørgen Engkebølle (37.5)* Bramming Bramminge Kirke. I: Illustreret Familieblad , side 311. Iflg. Chr. Heilskov I: Fra Ribe Amt. Bind , side 297. Bramming Bramminge Sangforening (78.06)* Bramming Brugsens forbrugerråd giver nye ideer. I: Samvirke 1973 nr. 4, side 12, illustreret(=billede af Tove Christiansen). (65.1)* Bramming Bruun-Petersen, Jens: [Gørding, Bramming stationer]. I: Jernbanehistorisk årbog Side 8-9, illustreret. (65.841)*

14 Bramming Clemmensen, Anne Grete: Stationsbyen Bramming / [red.: Anne Grete Clemmensen... [et al.]. - Esbjerg : [s.n.], sider [Undervisningsmateriale til ældste klassetrin]* Bramming Da Bramming blev stor : Brammings historie - fortrinsvis fra 1960erne og 1970erne /redigeret af Stig Hegn og Olaf Bak sider. (46.4)* Bramming Danmark : Land og Folk: Historisk-topografisk-statistisk Haandbog. Udgivet ved Daniel Bruun, Bind Side 111, 118.* Bramming Danske Byer og deres Mænd. Redaktør: Andr. K. Jensen. Bind 31: Ribe By og Omegn; under medvirkning af H. Reincke og K. Rosenstand Side , illustreret. (46.4Bramming)* Bramming Debatoplæg og strategi 2000 : Bramming kommune i fremtiden. Udgivet af Bramming kommune sider, illustreret. * Bramming Dragsbo, Peter: Bramming - en stationsbys fødsel. Lokal-årbogen, 1983, side Bramming Dragsbo, Peter: Drømmen om en by : Bramming borgerforening I: Nyt fra Stationsbyen. nr. 6, Side Iflg. Fra Ribe Amt. Bind 23, side 459. Bramming Eg Poulsen, Ayo: Huset i Skolegade[Bramming]. Lokal-årbogen, 1991, side Bramming Eg Poulsen, Ayo: Underfundige funderinger [noveller med selvbiografisk tilsnit, findes også som lydbog].(99.4)* Bramming Engkebølle, Jørgen: Bramminge Efterskole , 2. Lokal-årbogen, 2000, side Bramming Engkebølle, Jørgen: Bramminge Efterskole, 1. Lokal-årbogen, 1999, side Bramming Fra Fanø til Holmsland Klit / ved Henning Dehn-Nielsen Side (46.4Bramming)* Bramming Futtrup, A.M.: Begravelsesskikke i Ribe Amt : fra varsler til kirkegårdens port. I: Fra Ribe Amt. Bind Side 184.* Bramming Før Bramming blev stor - historien indtil 2. Verdenskrig. I: Da Bramming blev stor: Bramming historie- fortrinsvis fra 1960erne og 1970erne/redigeret af Stig Hegn og Olaf Bak Side 94-98, illustreret.* Bramming Gantzel Lauridsen, J.: En fasttømret vestjyde [P. Schou, Bramming]. Lokalårbogen, 1989, side Bramming Geertsen, Frants: En have i Danmark under besættelsen[bramming]. Lokalårbogen, 1992, side Bramming Gohr Jensen, Niels: Bramming Kommune set fra politistationen. Lokalårbogen, 1987, side Bramming Gommesen, A.: Hvad man ser fra Toget. Hefte Optryk Side 6-7. (46.4Bramming)*

15 Bramming Hammel, Gerhard: Op og ned ad Nørregade - anno 2010 [byens fremtid]. Lokal-årbogen, 2004, side 6-9 Bramming Hegn, Stig: Bramming 1913 : banen, byen, jernbaneulykken 26. juli / Stig Hegn og Olaf Bak. 39 sider, illustreret. (65.841)* Bramming Hegn, Stig: Brammingbogen: en samling skitser fra byens første årtier. Forlaget Bramming, sider, illustreret. Litteraturhenvisninger.* Bramming Hegn, Stig: Børnehaven Regnbuen. Lokal-årbogen, 2002, side Bramming Hegn, Stig: En forlænget arm: Bramming Boligforening Udgivet af Bramming Boligforening, sider, illustreret.* Bramming Hegn, Stig: Fengers allé: Huse og mennesker (Bramming Byhistoriske Arkivs skrifter)* Bramming Hegn, Stig: Inge Høy Kristensen - forretningskvinde og brammingenser. Lokal-årbogen, 2001, side Bramming Hegn, Stig: Jernbanegade og Brammin g Banegård (Bramming Byhistoriske Arkivs skrifter)* Bramming Hegn, Stig: Lindegade og Elmegade: Huse og mennesker (Bramming Byhistoriske Arkivs skrifter)* Bramming Hegn, Stig: Nørregade: Huse og mennesker: Fra Trianglen til Møllegade (Bramming Byhistoriske Arkivs skrifter)* Bramming Hegn, Stig: Ribevej: Huse og mennesker (Bramming Byhistoriske Arkivs skrifter)* Bramming Hegn, Stig: Storegade - lige: : Huse og mennesker (Bramming Byhistoriske Arkivs skrifter)* Bramming Hegn, Stig: Storegade - ulige: : Huse og mennesker (Bramming Byhistoriske Arkivs skrifter)* Bramming Hejbøl, Karen: Spejderlivet i Bramming. Lokal-årbogen, 1999, side Bramming Henriksen, Mogens: En by i provinsen: Bramming. Af Mogens Henriksen og Margrethe Eli. 1½ time. Optaget 1981, udsendt i Provinsafdelingens serie: Et sted i Danmark. Spor 1: Programoversigt. Interview med Peter Dragsbo om stationsbyer og deres udvikling, herunder Bramming med dens specielle villakvarterer. Town Beat trio spiller swingmusik. Ejner Mathiesen fortæller om arbejde i byen og udenbys, plus om hans arbejdsplads Bramin med storke. Knud Svarrer om Kalmargården. Ejner Mathiesen synger Sorgens mørke sky nu over landet hviler [om Bramming-ulykken] plus på harmonika og V. Gimm på savblad. Oplæsning om ulykken, som Ingrid Heise Jensen fortæller om. Bramming Hovedgård, Vestjysk Messingkvintet spiller gammel musik (bla. John Dowland). Spor 2. Vestjysk Messingkvartet spiller. Sognepræst Poul Haahr om Sct. Knuds kirkes gravmonumenter (C.C.Gabel) og Kaj Lykke, vekslende med sange af musikstuderende Brynhild Tophøj der synger Brorson og Kingo. Finn Birkholm Clausen fortæller om ugler, storke, svaler og overtro. Shiny Stockings spiller jazz. Det lykkes i Bramming, publikumsforespørgsel over byens slogan. Intermezzo på jernbanestationen. Jazz. [haves Byhistorisk Arkiv]* Bramming Historisk billedbog 1985, Bramming kommune. Udgivet af Lions Club sider, illustreret. (46.4Bramming)*

16 Bramming Holger: En Mønsterskole i Bramminge. I: Danmarks kommunale Efterrretninger , Side Iflg. Chr. Heilskov I: Fra Ribe Amt. Bind , side 297. Bramming Horten, Sofie: Bramminge. I: Husmoderens Blad Side 453. Iflg. Chr. Heilskov I: Fra Ribe Amt. Bind , side 297. Bramming Husted, Vagn: Lokalhistorie på Mødetstedet i Bramming. Lokal-årbogen, 1991, side Bramming Hvad skete der i Bramming kommunes sogne for 100 år siden? [Bramming, Gørding]. Lokal-årbogen, 1997, side Bramming Haahr, Poul: Erik Madsen - en folkelig politiker. Lokal-årbogen, 2001, side Bramming Haahr, Poul: Historien om Sct. Ansgar Kirkes tilblivelse.lokal-årbogen, 1990, side Bramming Haahr, Poul: Jeg har altid gerne villet arbejde med tal : Samtale med Johanne Petersen. Lokal-årbogen, 2004, side Bramming I :Danske Byer og Sogne : historiske og personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt (d.v.s 1932 eller senere). Side , illustreret.* Bramming Ingvardsen, Bent: En Bramming-dreng ser tilbage sider.(99.4)* Bramming Internationalt billedhugger symposium 1997 i Bramming (73.17)* Bramming Internationalt billedhugger symposium 1999 i Bramming (73.17)* Bramming Ipsen, L.G.: Flygtningelejre i Ribe amt efter I: Fra Ribe amt. Bind , side 206* Bramming Jensen, Andr. K.: Bramminge. Udsnit af: Ribe By og Omegn; under medvirkning af H. Reincke og K. Rosenstand Side , illustreret.[fotokopi] (46.4Bramming)* Bramming Johansen, Eigil Rohde: Håndværkere i Bramming : i en hundredeårig periode fra 1885 og indtil sider. (68.06)* Bramming Johansen, Eigil Rohde: Håndværkere i Bramming : I en hundredårig periode fra 1885 til sider (68.06)* Bramming Johansen, Eigil Rohde: Ribe - Bramming : Historisk beretning sider. (46.4)* Bramming Karkov, J.P.: Lægerne i Bramming kommune. Lokal-årbogen, 1984, side Bramming Karkov, Johan P. : En landsbydreng blev læge [Erindringer fra (Stenderup og Bramming] side 37-66, illustreret.(99.4)* Bramming Karkov, Johan P.: Ung læge i Bramming i den første efterkrigstid. Lokalårbogen,1983, side Bramming Karkov, Niels-Erik: Minder fra verdens navle[bramming]. Lokal-årbogen,1988, side

17 Bramming Katalog for Bramminge Bibliotek. 1937, (01)* Bramming Kirk, Maren: Strofer af en stilfærdig livsmelodi Side (99.4)* Bramming Kromann, N.M.: Af Jordemodervæsenets Historie i Ribe Amt. I: Fra Ribe Amt. Bind , side 423.* Bramming Kulturhistoriske bevaringsinteresser Bind 1, side 85. (50.26)* Bramming Kaae, Bue: Bramming-egnen Lokal-årbogen,1988, side Bramming Larsen, Tommi: Jørgen Dinnesen [maler Bramming]. Lokal-årbogen, 1995, side Bramming Larsen, Tommi: Utroligt, hvad der gemmer sig under Bramming! Lidt om Kirkebroudgravningen i Lokal-årbogen, 1995, side Bramming Lerche: Bramminge-skæret og andre nyere fund af pileformede ardskær. I: Mark og Montre, Side 78-98, illustreret. (91.155)* Bramming Love for Borgerforeningen for Bramminge og Omegn (36.9)* Bramming Lund, Hans: Hvordan fik Ribe Amt sine Præster først i det 17. Aarhundrede? I: Fra Ribe Amt. Bind , side 390.* Bramming Luren : Bramming Skoleblad (37.33)* Bramming Madsen, Erik: Bramminge for 55 år siden. I: Bramminge Ugeblad, 1950 [iflg. Peter Dragsbo i Lokal-årbogen 1983, side 88] Bramming Mystisk dødsfald [arbejdsmand Jep Madsen 1899]. (Hovedstadspressen). Lokal-årbogen, 2004, side Bramming Nielsen, Holger K.: Barndom i Bramminge. Lokal-årbogen, 1999, side Bramming Nielsen, Tage: Bramidan A/S : man kører da ikke rundt med tomme kasser. Lokal-årbogen, 2004, side Bramming Olesen, C.K.: Bramminge i ældre Tid. I: Vestkysten Iflg. N.M. Kromann: Fortegnelse over Artikler af lokalhistorisk-topografisk Art i lokale Blade i Ribe Amt i: Fra Ribe Amt. Bind , side 360 Bramming Olesen, C.K.: Fra ældre Tid i Bramminge. I: Vestkysten og Iflg. N.M. Kromann: Fortegnelse over Artikler af lokalhistorisk-topografisk Art i lokale Blade i Ribe Amt i: Fra Ribe Amt. Bind , side 360 Bramming Pedersen, Andreas K.: Til marked i Bramming. Lokal-årbogen, 1993, side Bramming Petersen, Dorthe: Familien vejassistent Jensen[Bramming]. Lokal-årbogen, 1989, side Bramming Petersen, Dorthe: Thue og hans tid: skæbner, oplevelser og hverdag under Danmarks besættelse Illustreret. (96.71)* Bramming Petersen, Marie: Min livshistorie. [Gørding , Bramming 1923-]Eget forlag, 1966 [Industritrykkeriet, Bramming]. side 88-90, (99.4)* Bramming Pinborg, Frede: Fra Bramminge Kommuneskole til Bakkevejens Skole - tiden Lokal-årbogen, 1995, side

18 Bramming Poulsen, P.L.: 47 Aar ved D.S.B. [ca. 1898] Kapitel 13, side (46.4Bramming)* Bramming Rask Knudsen, Irving: Når skyggerne bliver lange: læge i Bramming i 1960erne. Lokal-årbogen, 2004, side Bramming Refsing, Helge: Bramming-valsen. Musik og tekst: Svend og Helges Orkester side. (78.611)* Bramming Rend og hop : udgivet af Bramming Idrætsforening (79:606)* Bramming Rohde Johansen, E.: Små træk fra Bramming - for 60 år siden og fremefter til nu. Lokal-årbogen, 1994, side Bramming Rohde-Johansen, E.: Bramming Kro. Lokal-årbogen, 1995, side Bramming Romanus: Bramminge. I: Verdens-Spejlet , side 86. Iflg. Chr. Heilskov I: Fra Ribe Amt. Bind , side 297. Bramming Siemen, Palle: Højene på Bramming-egnen, 2. Lokal-årbogen, 1995, side Bramming Skatte- og Adressebogen for Bramming kommune. 1914, 1932, 1938, , [iflg. Lokale småtryk, 1. p. 248].(33.8) Bramming Steensen, John: Runder de 100 år i Bramming - bankinstitutionen/sparekasse i Nørregade. Lokal-årbogen, 2001, side Bramming Søren Manøe Hansen: Klokkeskatter i Ribe amt og I: Fra Ribe amt. Bind , side 168* Bramming Sørensen, Paul H.: De gamle telefoncentraler i Sydjyske Distrikt Side 6. (65.87)* Bramming Thellesen, Peder V.: Bramming som storkeby. Lokal-årbogen,1986, side Bramming Thomsen, Niels: Tragtbægerkultur i Sydvestjylland [Bramming, Gørding, Vejrup]. I: Mark og Montre Side (76.236)* Bramming Trap, J.P.: Danmark. 5. udgave. Bind 9:2(bind 23): Ribe Amt side bykort. (46)* Bramming Trap, J.P.: Kongeriget Danmark. 3. Udgave Bind 5. Side , 918.* Bramming Tubæk Naamansen, Arne: På sporet af Brammings fortid. Lokal-årbogen, 1993, side Bramming Tæt på Bramming kommune. Udgivet af Thomsens Forlag Erhverv Jylland, Esbjerg (46.4) Bramming Willadsen, Poul Desvignes: Solgården for lille fra starten: 50 års jubilæum Lokal-årbogen, 2006, side Bramming, Søren Jensen [gravsten over herredsfoged 1598 Søren Jensen Bramming i Gørding] I: Samlinger til jydsk Historie og Topografi. Bind 1. [1866], side 259 og følgende, iflg. Trap, J.P.: Kongeriget Danmark. 3. Udgave Bind 5. Side 808. (73.08) BrammingAndelsmejeri I: Dansk Mejeristat : Odense Ribe Amt Side , illustreret.*

19 BrammingBoldklub C.C. [Grejsen] savner klubånden [i Bramming Boldklub]. I: Jysk Fodbold, februar 2008, side 33-37, illustreret.* BrammingBoligforening Hegn, Stig: En forlænget arm: Bramming Boligforening Udgivet af Bramming Boligforening, sider, illustreret.* BrammingByhistoriskeArkiv Arkiver i Ribe amt: En vejviser : Ribe amts lokalarkiver Side 32-33, illustreret.* BrammingeBørne- og Optagelseshjem Bak, Olaf: Børnehjemmet i Bramming I: Fra Ribe amt. Bind Side 19-22, illustreret.* BrammingeBørne- og Optagelseshjem Hansen, Lambert: Børne og Optagelseshjemmet i Bramming. I: Børnesagens tidende. Årgang Side [Ilfg. DTI 1916:98]. (38.5) BrammingeEfterskole Engkebølle, Jørgen: Bramminge Efterskole, 1. Lokal-årbogen, 1999, side BrammingeEfterskole [Bramminge Efterskole] I: De frie ungdoms- og efterskoler Side 34-35, illustreret. BrammingeEfterskole [Bramminge Efterskole] I: Efterskoler. Fortegnelse m.m. Undervisningsministeriet, juni Årgang 1975/76. Side 15. (37.41)* BrammingeEfterskole [Jensen og Madsen, lærere Bramming Efterskole 1919/20]. I: Før genforeningen Side 127.* BrammingeEfterskole Bak, Olaf: En skole og et hus runder de 100 år. I: Vestjydske fortællere, årgang 1997, side * BrammingeEfterskole Bramminge Efterskole : Elevskrift. [Årligt] [muligvis udkommet tidligere] (37.5) BrammingeEfterskole Bramminge Efterskole : jubilæumsskrift / redigeret af Jørgen Engkebølle (37.5)* BrammingeEfterskole Engkebølle, Jørgen: Bramminge Efterskole , 2. Lokalårbogen, 2000, side BrammingEfterskole se også BrammingGymnastik og Idrætsefterskole BrammingeUlykken se Jernbaneulykker BrammingGymnastik og Idrætsefterskole Vi skal gør eleverne til selvstændige mennesker: interview med Kirsten Tygesen ved Team Copsø. I: Vi er. 2008:2, side 4-7, illustreret.* Bramminggård [Kvægpest ] Alkjærsig, Søren: Kvægpest. I: Fra Ribe Amt. Bind , side 1938/47.* Bramminggård Larsen, Henrik: Storgaarde og Storgods i Ribe Amt. I: Fra Ribe Amt. Bind , side 533, 535, 540, 544, 545, 546, 548.* Bramminggård[Bramminggård/Nisse, maneri for spøgeri] I: Tang Kristensen, Evald: Danske Sagn. 2. udgave Bind 2, side 60 nr. 80.Bind 5, side 215, nr (39.13)*

20 BramminggårdVandmølle Bøcher, Steen B.: Vandmøller og andre Vandkraftudnyttelser i Ribe Amt. Udgivet af Historisk Samfund for Ribe Amt Side 19-20, litteraturhenvisninger * BrammingHovedgård Skov, M. I: Bramminge Efterskoles Elevskrift. 1931, side 5-12, illustreret. (Iflg. Estvad Petersen: Danske Herregårde) (46.4BrammingHovedgård). BrammingHovedgård [Bramminge Hovedgård] I: Benzon, Gorm: Sagnenes Danmark. Bind 3: Vestjylland Nr. 6, side (39.13)* BrammingHovedgård [Hovbønderne snyder forvalteren] I: Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv /ved Evald Tang Kristensen Bind 1: afdeling 2. Nr. 61. (63.012).* BrammingHovedgård [Landbrug] I: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt). Kjøbenhavn, Udskiftning. Side 77.* BrammingHovedgård [Lokalhistoriske film, 13: Bramming Hovedgaard[video i Bramming bibliotek](46.4)* BrammingHovedgård [Lund, Paul] Birger, Arthur: En lettisk flygtning i Vestjylland. I: Fra Ribe Amt. Bind side , illustreret.* BrammingHovedgård [med trehovede og Kaj Lykkes hovedskal tegnet af Claus Seidel] i: Broby-Johansen, R.: Med Broby i Sydjylland Side 73-74, illustreret. (91.1, 70.96)* BrammingHovedgård [tiende fra hovbønderne fra Darum og Bramming] I: Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv /ved Evald Tang Kristensen Bind 1: afdeling 2. Nr (63.012).* BrammingHovedgård [tiendeydelse fra Gørding] I: Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv /ved Evald Tang Kristensen Bind 3: Tillægsbind 2. Nr. 35. (63.012). BrammingHovedgaard [Udstykning] Ebbesen, M.A.: Udstykning i Ribe Amt gennem 25 Aar. I: Fra Ribe Amt. Bind , side 1936/ * BrammingHovedgaard Agerbæk, Kirsten: Klassisisme i Sydvestjylland : bygmestrene Peder Frisvad og Mikkel Stobberup Side 20-21, illustreret. (71.64)* BrammingHovedgård Amatør fandt granithoveder : Uløst gåde om stenhoveder fra Glejbjerg og Bramming Hovedgaard - kan nu ses på museet [i Esbjerg]. I: Vestkysten , illustreret. (91.1)* BrammingHovedgård Christensen, Laura Joh.: Hjemme i Vestjyland Kapitel 8, side (46.4BrammingHovedgård)* BrammingHovedgård Danmark : Land og Folk: Historisk-topografisk-statistisk Haandbog. Udgivet ved Daniel Bruun, Bind Side 99, illustreret, side 121, illustreret, side 122.* BrammingHovedgård Danmark. Ved Bent Rying Bind 10, side , illustreret [farve m. Rigsråd Niels Langes våben]. (46.4BrammingHovedgård)* BrammingHovedgård Danske Slotte og Herregaarde. Ny Samling Bind 3. Side *

Andersen, P. N. Købmand, Storegade 3, Br. (Data om PNA givet af billedskærer Martin Kjær, Plantagevej 3, d. 31/10 1984).

Andersen, P. N. Købmand, Storegade 3, Br. (Data om PNA givet af billedskærer Martin Kjær, Plantagevej 3, d. 31/10 1984). Abildtrup, Karen, Gl. Landevej 2, Spørring, 8380 Trige. -1179-196. - Hun omtaler slægstforhold på vegne af sin broder, Johannes Abildtrup, Sejrsallé 40, 8240 Risskov. Aftægtskontrakt af 5/2 1895, skænket

Læs mere

Krønikeskrivningen startet april 2007. Indskannet 19.5.2008. 2 filer sammensat juli 2010 (1950_5 og 53_59).

Krønikeskrivningen startet april 2007. Indskannet 19.5.2008. 2 filer sammensat juli 2010 (1950_5 og 53_59). Baks krønike ved Ellen Jensen. 1950-, 1953-59 ved Olaf Bak. Krønikeskrivningen startet april 2007. Indskannet 19.5.2008. 2 filer sammensat juli 2010 (1950_5 og 53_59). Året 1950 Januar 1950 4. Overpostbud

Læs mere

Bibliografi over Herning

Bibliografi over Herning Bibliografi over Herning Historisk Forening for Herning Kommune Dansk Center for Byhistorie og Brian Wiborg Den digitale udgivelsesrække 2 2005 Indledning Der er skrevet meget om Herning og om Hernings

Læs mere

02.18 Udklip om bogvalgssagen i Thisted /. - Thisted : Thisted Bibliotek, 1977-1980. - bind DK5: 02.18

02.18 Udklip om bogvalgssagen i Thisted /. - Thisted : Thisted Bibliotek, 1977-1980. - bind DK5: 02.18 96.71 Hebsgrd, Holger Modstandsbevægelsen i Thisted amt / af Holger Hebsgaard. - [s.l.] : [s.n.], 1949. - side 73-87 DK5: 96.71 Del af: Danmarks frihedskamp, 1949 01.764 Thisted Skamris

Læs mere

Baks kroenike - Året i glimt 1918-1959

Baks kroenike - Året i glimt 1918-1959 Baks kroenike - Året i glimt 1918-1959 Året i hovedpunkter - udpluk af lokalsiden i dagbladetvestkysten 1918. Året 1918: Skomager A.M. Hansens ejendom Storegade nedrevet for at give plads til Viadukten

Læs mere

LOKALHISTORISK ARKIV I HEE.

LOKALHISTORISK ARKIV I HEE. LOKALHISTORISK ARKIV I HEE. På et bestyrelsesmøde i J. C. Christensens Hus den 30. oktober 1998 blev man enige om at opbygge et lokalt historisk arkiv i Hee. OPBYGNING AF ARKIVET: Alt materiale arkiveres

Læs mere

13. årgang BORGER- OG SOGNEBLAD FOR VEJRUP OG VESTER NYKIRKE SOGNE EN RIGTIG GOD DAG!

13. årgang BORGER- OG SOGNEBLAD FOR VEJRUP OG VESTER NYKIRKE SOGNE EN RIGTIG GOD DAG! 5 2004 13. årgang BORGER- OG SOGNEBLAD FOR VEJRUP OG VESTER NYKIRKE SOGNE EN RIGTIG GOD DAG! 2 Foreningsregister: Endrup Borgerforening Carsten Ladefoged 7519 1360 Endrup Idrætsforening Verner Bertelsen,

Læs mere

Vejrup Endrup. Nyt. For Vejrup og Vester Nykirke sogne. Tillykke med den nye multihal

Vejrup Endrup. Nyt. For Vejrup og Vester Nykirke sogne. Tillykke med den nye multihal Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Tillykke med den nye multihal 18. årgang Nr. 1 2009 Foreningsregister: Endrup Borgerforening Carsten Ladefoged 7519 1360 Endrup Idrætsforening Søren

Læs mere

Vejrup Endrup. Glædelig Jul. Ønskes alle af Vejrup Endrup Nyt

Vejrup Endrup. Glædelig Jul. Ønskes alle af Vejrup Endrup Nyt Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Glædelig Jul Ønskes alle af Vejrup Endrup Nyt Så er der dømt efterår og vinter - og det indebærer også at vi skal have de indendørs hobbyer fundet frem.

Læs mere

Vejrup Endrup. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt

Vejrup Endrup. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt En festlig afslutning på 5 forrygende dage til Vejrup Sportsfest Pigerne her, har en god tilgang til fælles sang, sammen med Kandis søndag aften. 23.

Læs mere

Vejrup Endrup Nyt. Foreningsregister: Sponsor Lars Utoft Nielsen 4027 6306. Modelflyveklub Claus Utoft Nielsen 2092 3130

Vejrup Endrup Nyt. Foreningsregister: Sponsor Lars Utoft Nielsen 4027 6306. Modelflyveklub Claus Utoft Nielsen 2092 3130 Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Det første spadestik blev taget til den nye købmandsbutik torsdag den 6. august i sportsfestugen Sangen som Ingrid Jensen skrev i 1986 er stadig aktuel

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

Mappe Side Beskrivelse A01 21, Maleriet, historie om lærer Vejbjerg 1926. A01 28 Provinsbørn på skolerejse til København. A01 32 E.

Mappe Side Beskrivelse A01 21, Maleriet, historie om lærer Vejbjerg 1926. A01 28 Provinsbørn på skolerejse til København. A01 32 E. A01 21, Maleriet, historie om lærer Vejbjerg 1926. A01 28 Provinsbørn på skolerejse til København. A01 32 E. Jespersen skrev om Middelalderens riddere. A01 32 Venstres margarinelov og vestjydsk beundring.

Læs mere

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Foto: 1989 1878 Nis Sørensen, grd. Hustru: Jensine Hansdatter 1879 Laust Johansen, købm. --- Ane Johansen, f. Hansen 1899 Hans

Læs mere

Vejrup Endrup. Nyt. For Vejrup og Vester Nykirke sogne

Vejrup Endrup. Nyt. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Michael Kristensen med det synlige bevis på at have vundet titlen som danmarksmester i gokartklassen A 18. årgang Nr. 5 2009 Foreningsregister: Endrup

Læs mere

24. Erindringer om skole og uddannelse

24. Erindringer om skole og uddannelse 24. Erindringer om skole og uddannelse 10033 Barndomserindringer. Erindringer skrevet af "gamle" beboere fra sognet. Nørre Tranders 2008. 55 s. 10034 Da køerne skulle flyttes i frikvarteret. Red. Jens

Læs mere

Vejrup Endrup. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt

Vejrup Endrup. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Vejrup skole Imens børnene har holdt sommerferien, er der blevet bygget til på skolens udeområde. 25 m 2 til udeskole-hytte - udeundervisning året rundt,

Læs mere

Vejrup Endrup. Nyt. For Vejrup og Vester Nykirke sogne

Vejrup Endrup. Nyt. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Vejrup-Endrup Nyt-Nr.6 29/11/07 14:49 Side 1 Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Det nye Center i Endrup indeholder købmandsforretning - Hårbiksen - Fodklinnik - Solcenter og Wellness.

Læs mere

19. Folkeoplysende virksomhed.

19. Folkeoplysende virksomhed. 19. Folkeoplysende virksomhed. Voksenundervisning 19.1 I almindelighed 7755 Bach, Ingeborg, Inger Marie Dyrberg og Mette Ringsted: Arbejderkvinders oplysningsforbund. I: Kvindfolk. En danmarkshistorie

Læs mere

Vejrup Endrup. Endrup har bygget 3 stk. Shelters på Dambrugsarealet. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt

Vejrup Endrup. Endrup har bygget 3 stk. Shelters på Dambrugsarealet. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Endrup har bygget 3 stk. Shelters på Dambrugsarealet Vi er så stolte på Endrups vegne, fordi sammenholdet er så stærkt, og at bygningen af de tre Shelters,

Læs mere

Vejrup Endrup. Der blev kæmpet bravt om at få tønderne slået i stykker da Børnehaven var i Fritidscenteret for at slå katten af tønden.

Vejrup Endrup. Der blev kæmpet bravt om at få tønderne slået i stykker da Børnehaven var i Fritidscenteret for at slå katten af tønden. Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Der blev kæmpet bravt om at få tønderne slået i stykker da Børnehaven var i Fritidscenteret for at slå katten af tønden. 24. årgang Nr. 2 2015 Foreningsregister:

Læs mere

6. Folkeskolen og andre børneskoler

6. Folkeskolen og andre børneskoler 6. Folkeskolen og andre børneskoler 6.1 I almindelighed 6.1.1 Flere perioder 2701 Af Landsbyskolens saga. Red. Albert Johansen. Århus 1964. 245 s. 2702 Andersen, Erik Vitus: Skolen i et demokrati. I: Uddannelse.

Læs mere

BIBLIOTEKSLISTE for DIS Sokkelund Herred Januar 2015

BIBLIOTEKSLISTE for DIS Sokkelund Herred Januar 2015 BIBLIOTEKSLISTE for DIS Sokkelund Herred Januar 2015 Søg: Ctrl + f Titel Forfatter Udgivet af Art Undertitel/Indhold Reol Hylde det var på Frederiksberg Strandbers Forlag Historie det var på Frederiksberg,

Læs mere

Vejrup Endrup. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt

Vejrup Endrup. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Badminton afslutningshygge i Cafeteriet, madmor Helle Burkal serverede pommes frites og saftevand til alle, der var ved den sidste træning inden de

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011 Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Indhold Bestyrelsens beretning 3 Konsulentens beretning 5 Billund Kommune 7 Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn 7 Filskov Lokalhistoriske

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 3 Modvig. Loft. Jerrig. Eg. Jens Madsen 1995. Stikordsregister på vejnavne, gårdnavne og matrikelnumre 1 1 Eg...18 1 Jerrig...11 1a Loft...7

Læs mere

Vejrup Endrup. Rasmus TanTholdT. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt. Vejrup Borgerforening. inviterer til foredrag med

Vejrup Endrup. Rasmus TanTholdT. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt. Vejrup Borgerforening. inviterer til foredrag med Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Vejrup Borgerforening inviterer til foredrag med Rasmus TanTholdT Danmarks yngste krigskorrespondent Torsdag den 21. marts kl. 19.00 i Vejrup/Endrup

Læs mere

Vejrup Endrup. Arbejdet med ny købmandsbutik går planmæssigt! Vi forventer derfor fortsat, at kunne have butikken klar i efteråret 2015.

Vejrup Endrup. Arbejdet med ny købmandsbutik går planmæssigt! Vi forventer derfor fortsat, at kunne have butikken klar i efteråret 2015. Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Arbejdet med ny købmandsbutik går planmæssigt! Vi forventer derfor fortsat, at kunne have butikken klar i efteråret 2015. 23. årgang Nr. 5 2014 Foreningsregister:

Læs mere

1. Årgang Nr. 2 Maj 2014. Indhold

1. Årgang Nr. 2 Maj 2014. Indhold 1 Indhold UP-DATE. Vi Unge (Unge Skriver ) 2 Fra Redaktionen 4 Årre Skole 5 Lokalhistorisk Årre 8 Blomstrende Landsby 9 Årre/Grimstrup Pensionistforening 14 Årre Borgerforening 15 Årre Boldklub 16 Kirkenyt

Læs mere