Litteratur om Bramming udgave. Af Stig Hegn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Litteratur om Bramming. 2013 udgave. Af Stig Hegn"

Transkript

1 Litteratur om Bramming udgave. Af Stig Hegn 4H Smidt, Solveig: En ung landmand må ikke kunne kaldes ufaglært - Emil Løymose Danielsen. Lokal-årbogen, 2001, side Affald Ribe Amtskommune. Affaldsplanlægning. Plan Side 61-68: Benzinudslip [fra Civilforsvarets kommandocentral].(69.86) Afholdsbevægelse Bak, Olaf: Et 100 års minde[afholdslogen IOGT]. Lokalårbogen,1986, side Afholdsbevægelse Bundsgaard, Inge: Afholdsbevægelse, krokampe og "Den Personlige Friheds Værn". Lokal-årbogen,1988, side Afholdsloger Frøsig, Krestine: Dr. Jensens havehus [NIOGT]. I: Træk af Gørding sogns historie /redaktionsudvalg: Ejler Nielsen. Bind 2, Side 76-77, illustreret. [findes også som lydbog] (46.4)* Afholdsloger Pedersen, Olga: Afholdslogen Støt os vel i Bramminge. I: Fra Ribe amt, Side 75-94, illustreret.* Aftægt Pedersen, Hans: Krise og modreaktioner [Aftægtskontrakt fra Frøsiggård]. I: Vestjysk Jul: mandelgaven Årgang 5, 1980, side * Aike Nielsen, Ejler: Aike sider, illustreret. AikePlantage Jensen, Lars Eskild: Danske skovdistriker Side (63.4)* Alkohol Personlig frihed [mod forbudspolitik]. Sommeren Bestyrelsesmedlemmer [i 6740 Bramminge], side 4. (66.83)* Altertavler Haahr, Mia: Da Bramming kom på det kulturelle landkort: ny altertavle i Brammings Sct. Ansgar. Lokal-årbogen, 2003, side 7 Andelsbevægelse [Andelsværkerne i Bramming]. Ole Videbæk i: Mark og Montre, 1980, side 90-91, illustreret.* Andelsselskaber Poulsen, Svend Erik: Vejrup om Omegns Kalk og Mergelselskab Lokal-årbogen, 2003, side Andersen, Anders Jensen I: Danske Landmænd og deres Indsats Bind 1: Ribe og Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 282.* Andersen, Bastian [smed i Høe i 1690erne] Kusk, Jens: Smede og stenhuggere i Tjæreborg. I: Fra Ribe Amt. Bind Side Andersen, Bendix [Aike] Lampe, Jens Kongsted: Urmageriet i Ribe Amt Side 36. (68.13)* Andersen, Bendix [smed Lourup, plov] I: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt). Kjøbenhavn, Agerdyrkningsredskaber. Side 116.* Andersen, Bendix [smed Lourup, vinde til vanding] I: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de

2 danske Provindsers nærværende Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt). Kjøbenhavn, Jordens Beskaffenhed, side 16.* Andersen, Bendix [smed Lourup] Andersen, Poul: Et mekanisk Geni. I: Fra Ribe Amt. Bind 1: (1905), side , illustreret* Andersen, Iver [f. i Bøel 1907, Tiny Anderson, død i den Spanske Borgerkrig 1938] I: De drog ud og kæmpede for friheden : to udvandrerskæbninger fra depressionen, den Spanske borgerkrig og 2. Verdenskrig. Redigeret af Grethe Jæger og Søren Manøe. Udgivet af Historisk Samfund for Ribe amt, Side 11-52, illustreret.* Andersen, Iver Fra Bøel til Den spanske Borgerkrig. [Iver "Tiny" Andersen]. Lokalårbogen, 2006, side 127. Andersen, Peder [f. 1835, læge i Bramming ] Præstegaard, Roll: En redningsdåd i 1862 i København. I: Vilslev Hjortlund Sogneblad 1997 marts side15-19.* Andersen, Peder [læge i Bramming ] Juhl, Magne: Redningsmedalje til bondesøn fra Vilslev og senere læge i Bramming. I: Fra Ribe amt, Bind 26, side , illustreret. (99.4)* Andersen, Thomas R. Bak, Olaf og Stig Hegn: Smøremand og møbelpolstrer [ Thomas R. Andersen, Bramming]. Lokal-årbogen, 2001, side Andersen, Thomas To nekrologer: Keld Fink Pedersen, Thomas Andersen. Lokalårbogen, 2006, side 132. Andersen, Verner Nielsen, Tage: Lily og Verner Andersen: Et liv med FN (De kom tilbage, 2). Lokal-årbogen, 2004, side Andersen, Aage Henning [Sejstrup] I: Danske Landmænd og deres Indsats Bind 1: Ribe og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side , illustreret.* AnsgarKirke se SktAnsgarKirke Apostolere Gabriel Christensen, Vejrup. I: Apostolske kirke i Danmark side (27.65)* Apoteker Bak, Olaf: Dumpede ind på formandsposten : [Werner Hansen] Blev apoteker på Bramming Apotek. Lokal-årbogen, 2005, side Apoteker Hansen, Werner: Gørding Apoteks 100 års jubilæum. Lokal-årbogen, 2003, side Arbejderbevægelse Andersen, Jefrey: Bramming FO i 50 år[arbejdernes Fællesorganisation].Lokal-årbogen,1983, side Arbejdsmiljø Milde domme skabte voldsom debat om arbejdsmiljøloven [Knud Svarre, Kalmargården] I: Horisont, 1988, side 10, illustreret. (61.44)* Arkitektur [Bramminge Hovedgård, Endrupholm, Gørding kirke, Hunderup Kirke, Kærgård). I: Hvem byggede hvad. Ved Harald Langberg. 2. udgave. Bind 3: Jylland. side 21, 41, 76, , 134. (71.6)* Arkitektur Bevaringsværdige huse i Hunderup-Sejstrup (71.64)* Arkitektur Bevaringsværdige huse i St. Darum. Udarbejdet af Bramming kommune (71.64)*

3 Arkiver [Bramming kommune] Arkiver i Ribe amt: En vejviser : Ribe amts lokalarkiver Side 31-39, illustreret.* Arkiver Schmidt, Erling: Darum Sognearkiv. Lokal-årbogen, 1994, side Arkiver Smidt, Thea: Hunderup Sognearkiv. Lokal-årbogen, 1995, side Arkiver Sognearkiverne: Hvad skete der for hundrede år siden i Bramming kommunes sogne? Lokal-årbogen, 1995, side Arkiver Årene , ved Gørding Sognearkiv. I: Historier fra Ribe amt: RAL : Ribe Amts Lokalarkivers 25 års jubilæum Esbjerg Byhistoriske Arkiv: Skriftrække B nr Side * Arkæologi [guldbrakteater fra Darum] Skovmand, Roar: Vesteregnens Skattefund. I: Fra Ribe Amt. Bind , side , illustreret.* Arkæologi [Darum, runebrakteater] Kristensen, Marius: Ribe Amts Runeindskrifter.. I: Fra Ribe Amt. Bind , side , illustreret.* Arkæologi [Darum, Tømmerby] Nielsen, Leif Chr.: Nogle grave fra yngre germansk jernalder og vikingetid i Sydvestjylland. I: Mark og Montre, Side 38-48, illustreret. (91.115)* Arkæologi [guldfund fra germansk jernalder i Darum]. I: Danmark. Ved Bent Rying Bind 10, side 126. (91.15)* Arkæologi [Hansen, Iver, arbejdsmand, Tømmerby] Siemen, Palle: Nationalmuseets kampagne en fiasko?[salg til læge P.N. Fenger] I: Enkeltgravs Tidende. Udgivet af Esbjerg Museum, februar Side 8.* Arkæologi Bencard, Mogens: En gårdtomt fra før-romersk jernalder [Darum]. I: Mark og Montre, Side 5-17, illustreret. (91.115)* Arkæologi Fortidsminder i Bramming kommune. Udgivet af Lokalhistorisk Forening. Pjece (91.1)* Arkæologi Frydendahl, H.C.: Jernudvinding i Grimstrup. Særtryk af Fra Ribe Amt, Arkæologi Jensen, S(tig?): Et grubehus fra Darum : bidrag til keramikudviklingen gennem 6. årh.e.kr.: I: Kuml 1985, side Iflg. Fra Ribe Amt , side 418. Arkæologi Lerche: Bramminge-skæret og andre nyere fund af pileformede ardskær. I: Mark og Montre, Side 78-98, illustreret. (91.155)* Arkæologi Mejdahl, Ulla og Palle Siemen: Oldtid og middelalder i Gørding sogn. I: Træk af Gørding sogns historie /redaktionsudvalg: Ejler Nielsen. Bind 1, Side 5-10, illustreret. [findes også som lydbog] (46.4)* Arkæologi Naamansen, Arne Tubæk: Kirkebro og ti gravhøje fra yngre stenalder: Lidt om stenalderudgravninger i Ribe amt. I: Fra Ribe Amt. Bind Side Litteraturhenvisninger.* Arkæologi Naamansen, Arne Tubæk: Kirkebro: en landsby fra midten af første årtusinde. I: Fra Ribe Amt. Bind Side , litteraturhenvisninger.* Arkæologi Siemen, Palle: år gamle oldsager fundet i sandkasse [Gørding station]. I: Enkeltgravs Tidende. Udgivet af Esbjerg Museum, februar Side 5.*

4 Arkæologi Siemen, Palle: Salg af oldsager reddede ikke driftig teglværksejer [læge P.N. Fenger 1903]. I: Enkeltgravs Tidende. Udgivet af Esbjerg Museum, februar Side 5, illustreret.* Arkæologi Siemen, Palle: Ødelæggende udgravningsvirksomhed [Aike, Smedegård af arbejdsmand Iver Hansen, Tømmerby]. I: Enkeltgravs Tidende. Udgivet af Esbjerg Museum, februar Side 7.* Arkæologi Thomsen, Niels [ildbukke fra Sønderhøe]. I: Kuml, Side 161. (91.15) (iflg. Fra Ribe amt 1969, side 330) Arkæologi Thomsen, Niels: Tragtbægerkultur i Sydvestjylland [Bramming, Gørding, Vejrup]. I: Mark og Montre Side (91.15, )* Arkæologi Øksefund ved Bramming [fra Kongehøjene]. I: Vardesyssel Aarbog. Årgang Side 54-55, illustreret.* Asmussen Jæger, Mathias se Jæger, Mathias Asmussen Autrup, Hans Chr. [maler og billedskærer, Gørding og Nykirke kirker] i: Autrup, Jens: Landsbydreng og svend på valsen Side (99.4)* Aviser Søllinge, Jette D.: [aviser i Bramminge]. I: De danske aviser Bind Side , illustreret. (07.96)* Badeanstalter Badeanstalten - der kom og forsvandt. I: Da Bramming blev stor: Bramming historie- fortrinsvis fra 1960erne og 1970erne/redigeret af Stig Hegn og Olaf Bak Side 24-25, illustreret.* Baghuset Hoffmann, Birthe: Baghuset - et værksted for kvinder. Lokal-årbogen, 2006, side Bak, Ejner Chr. Christensen I: Danske Landmænd og deres Indsats Bind 1: Ribe og Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 282.* Bak, Olaf Bak, Olaf: Fra plov til pen [erindringer]. Lokal-årbogen, 2005, side Bakkely Kartofler [Gårdbutik, Vejrup] Balslev [præst i Bramming] Bøgh Andersen, Niels: Feltdegn fra Harreslev Mark Side (96.71)* Balslev, V. [sognepræst Bramming] I :Danske Byer og Sogne : historiske og personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt (d.v.s 1932 eller senere). Side 294, illustreret.* Balslev, Vilhelm Birkedal [præst Bramming ] I: Paul Nedergaard: En dansk sogne- og præstehistorie. Bind 9A Ribe stift Side 141.* Banker Steensen, John: Runder de 100 år i Bramming - bankinstitutionen/sparekasse i Nørregade. Lokal-årbogen, 2001, side Barchmann, Christoffer [præst, Vilslev-Hunderup ] Alkjærsig, Søren: En smuglerhistorie fra I: Fra Ribe Amt. Bind 1: (1905), side 98, 101,113-99* Bech Nygård, Erik Haahr, Poul: Absolut dygtigste kommunalpolitiker [Erik Bech Nygaard]. Lokal-årbogen, 2002, side 70-77

5 Bech, Niels Søren Pedersen I: Danske Landmænd og deres Indsats Bind 1: Ribe og Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 283.* BechToldassistent [Toldassistent Beck, Darum]. I: Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv /ved Evald Tang Kristensen Bind 4: Tillægsbind 5. Nr (34.31) Beck, Mary Haahr, Poul: DE TURDE GODT! De første kvinder i egnens lokale råd. Lokalårbogen, 2003, side 74/-85 Befolkning Bramming kommune befolkningsprognose. Årligt. 1985/1999. Befolkning Bramming kommune i fremtiden: Statusrapport for kommuneplanlægningen. Marts Løsblade. [2 Befolkning]( Bramming)* Begravelser [Darum, Hunderup, Vejrup] Futtrup, A.M.: Begravelsesskikke i Ribe Amt : inden for kirkegårdens port. I: Fra Ribe Amt. Bind Side 398, 400, 401, 403, 404, 405, 407.* Begravelser [Darum, Vejrup Hunderup, Bramming] Futtrup, A.M.: Begravelsesskikke i Ribe Amt : fra varsler til kirkegårdens port. I: Fra Ribe Amt. Bind Side 180, 183, 184, 187, 188, 195, 198, 201.* Beier, Johan N. Bak, Olaf: To sten [Niels Hansen-Jacobsens mindesten]. Lokal-årbogen, 1989, side * Bennedsen, Benned [Gørding] I: Danmarks kommunale Forvaltning: Ringkøbing Amt, Ribe Amt. Vort Samfund, ca Side 391, illustreret.* Bennedsen, Hans [Lourup] Vig, P.S.: Peter Vig i Fitting. I: Fra Ribe Amt. Bind , side * Bennedsen, Nis [Hjortkær][ Om Fællesslagteri (andels-) i Esbjerg] I: Ribe Amts Tidende (66.85) (iflg. Frifelt: Fra Vildornen til Baconsvinet side 180.) Bennedsen, Peder [Lourup] Vig, P.S.: Peter Vig i Fitting. I: Fra Ribe Amt. Bind , side * BergFurniture [Tobo Series fra Berg Furniture]. Design from Scandinavia. Nr Side 54, illustreret. (76.6)* Bertelsen, Chr. Nielsen [Hunderup] I: Danske Landmænd og deres Indsats Bind 1: Ribe og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 304, illustreret.* Bertelsen, Hans Madsen [Hunderup] I: Danmarks kommunale Forvaltning: Ringkøbing Amt, Ribe Amt. Vort Samfund, ca Side 397, illustreret.* Bertelsen, Johanne [Bramming] I: Danmarks kommunale Forvaltning: Ringkøbing Amt, Ribe Amt. Vort Samfund, ca Side 394.* Beskæftigelse Bramming kommune i fremtiden: Statusrapport for kommuneplanlægningen. Marts Løsblade. [4 Erhverv og beskæftigelse]( bramming)* Besættelsen se Krige Besættelsen Haahr, Poul og Tage Nielsen: Hans Peter Graverholt - modstandsmand, lærer, spejder. Lokal-årbogen, 2002, side 90-98

6 Bevaringsfonden Dylmer, Poul: Lidt om bevaringsfonden i Bramming kommune : præmiering [i ringbind] (71.01) Bevaringsfonden Kjær, Hans: Bevaringsfonden for Bramming Kommune. Lokalårbogen,1986, side Bibliografi Litteratur om Bramming. I: Da Bramming blev stor: Bramming historiefortrinsvis fra 1960erne og 1970erne/redigeret af Stig Hegn og Olaf Bak Side , illustreret.* Bibliografi I: Hegn, Stig: Brammingbogen: en samling skitser fra byens første årtier. Forlaget Bramming, side , illustreret. Litteraturhenvisninger.* Biblioteker [Darum] Schmidt, August F. : Lambert Hansens Breve [ ] til H.F. Feilberg. I: Fra Ribe Amt 1956/59, side 419.* Biblioteker [Eskesen, Ingeborg, bibliotekar, Bramming]: I: Hegn, Stig: Brammingbogen: en samling skitser fra byens første årtier. Forlaget Bramming, side , illustreret. Litteraturhenvisninger.* Biblioteker Bibliotek med vokseværk. I: Da Bramming blev stor: Bramming historiefortrinsvis fra 1960erne og 1970erne/redigeret af Stig Hegn og Olaf Bak Side 84-85, illustreret.* Biblioteker Bramming kommune: Folkebiblioteksplanlægning Ved Skole- og Kulturforvaltningen (02.1)* Biblioteker Bundgård, Kristian: Darum bibliotek. I: Darum Sogn; 15. årgang. 3; oktober Side 2-6, illustreret. (02)* Biblioteker Christensen, Karen: Gørding Bibliotek I: Træk af Gørding sogns historie /redaktionsudvalg: Ejler Nielsen. Bind 2, Side 33-39, illustreret. [findes også som lydbog] (46.4)* Biblioteker Darum Bibliotek. I: Historier fra Ribe amt: RAL : Ribe Amts Lokalarkivers 25 års jubilæum Esbjerg Byhistoriske Arkiv: Skriftrække B nr Side 20-21, illustreret [m. billede af filialbibliotekar Hanne Schmidt].* Biblioteker Eskesen, Anne-Grethe: Den økonomiske krises indvirkning på biblioteksbetjeningen (02.1)* Biblioteker Jensen, Ingrid: Rids af Vejrup Sogns bibliotekshistorie. Lokal-årbogen, 1993, side Biblioteker Katalog for Bramminge Bibliotek. 1937, (01)* Biblioteker Møldrup, Lene: Bramming bibliotek : udkast til pr-pjece (02.1)* Biblioteker Rasmussen, Minna: Børn i Bramming, Fredensborg-Humlebæk og Ringe kommuner (02.1) Biblioteker Aaberg Madsen, Lis: Fritidstilbud til de unge i Bramming og et alternativt bibliotek for de unge. [praktiktidsopgave] Biler [i Darum] Hedegaard Rasmussen, J. : De første automobiler. I: Vestjysk jul: mandelgaven. Årgang Side 8-9.*

7 Billedehuggersymposier Internationalt billedhuggersymposium 1999 i Bramming / with an English summary sider, illustreret.(73.17)* Billedhuggere Internationalt billedhugger symposium 1997 i Bramming (73.17)* Billedhuggere Internationalt billedhugger symposium 1999 i Bramming (73.17)* Billedtæpper [Mortensen, Rita] BRA-bladet. Juni 1993, side 3,5, 14, illustreret. (76.49)* Biltoft, Chr. M. [sognedegn 1841 V. Nykirke] Kristensen, H.K.: Skast herreds ting, fogder og skrivere. I: Fra Ribe Amt. Bind /59, side * Biografer Frøsig, Krestine: Den gamle biograf. I: Træk af Gørding sogns historie /redaktionsudvalg: Ejler Nielsen. Bind 2, Side 54-55, illustreret. [findes også som lydbog] (46.4)* Biografer Iversen, Lasse: Kosmorama - en biograf i Bramming. Lokal-årbogen, 1996, side Biografer Sørensen, Chr.: Gørding Biograf. Lokal-årbogen,1988, side Birkevangen [Birkevangen] I: Institutionshåndbogen 85. Udgivet af Ribe amtsråd Side , illustreret. (38.7)* Birkevangen [Birkevangen] I: Ribe amtskommune. amtsrådet: Amtskommunale 11- udbygningsplaner : Social- og sundhedssektoren. Side (38.4)* Bjerndrup Bjerndrup : Gørding sogn. Tekst m.v. Ejler Nielsen og Hans Peder Hansen * Bjerndrup Henriksen, Åge Kristian: Las Lassen [Bjerndrup]. Lokal-årbogen, 1996, side Bjerndrup Willadsen, Poul: Bjerndrup Møbelfabrik. Lokal-årbogen, 1992, side Bjerrum Nielsen, Niels Andersen, H.C.: Bjerrum Nielsen [møbelfabrik]. Lokalårbogen, 1999, side Bjerrum, Peder I: Danske Landmænd og deres Indsats Bind 1: Ribe og Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 283.* Bjerrum, Svend Trøst [Sejstrup]I: Danske Landmænd og deres Indsats Bind 1: Ribe og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 304, illustreret.* BjerrumNielsen [Møbelfabrik] Andersen, H.C.: Bjerrum Nielsen : en rejse gennem tid, udvikling og produktion. Udgivet af Bjerrum Nielsen A/S, (68.5)* Bjøvlund [Bjørlund-Aastrup plantage]jensen, Lars Eskild: Danske skovdistriker Side 298.(63.4)* Bjøvlund Alkærsig, S.: Malthøj. I: Fra Ribe Amt. Bind , side * Bjøvlund Bjøvlund-Aastrup Plantager : [delvis beliggende i Vejrup sogn].(63.4)* Bjøvlund Olesen, Vagn: Lourup, Bjøvlund, Plynder Hans og Bjøvlundtrold. Lokal-årbogen, 2001, side

8 Bjøvlund Teilman, Andreas Charles [ ]: Bjovlund Trold. I: Orion (månedsskrift) 1839 nr. 2. Iflg. Richter, J.; Jægermesteren på Kærgaard. I: Fra Ribe Amt. Bind , side 619 BjøvlundPlantage Frøsig, Krestine: Bjøvlund Plantage [og Æ Bjøvlund Trold]. Lokalårbogen, 1995, side Blomsterdekoration Ritter, Louise: Blomsterelsker deler ud af sine ideer [Irene Hunderup, Krogen 8]. I: Lokalbladet Budstikken Ribe Bramming , side 4, illustreret. Boel, Niels K. [1846-] Tobiassen Kragelund, T.: Livet som Kræmmer. I: Fra Ribe Amt. Bind , side 1938/ , illustreret.* Boesen, Boe Olesen, Vagn: Gammelt brev [fra Boe Boesen, Darum] fra Colorado i U.S.A.. Lokal-årbogen, 2005, side Boesen, Hans Nielsen [Darum] I: Danmarks kommunale Forvaltning: Ringkøbing Amt, Ribe Amt. Vort Samfund, ca Side 396, illustreret.* Boghandler Haahr, Poul: Vestjyllands bedste boghandel - mindst : Bent og Birgit Schack, kulturpersonligheder i Bramming. Lokal-årbogen, 2003, side Bolbjerg, Jakob Olesen, Vagn: Originaler fra det farverige Gørding [Skranner Kirstine, Jakob Bolbjerg]. Lokal-årbogen, 2004, side Boliger Boligforeningen startede udviklingen : Hildur Thomsen har ordet. I: Da Bramming blev stor: Bramming historie- fortrinsvis fra 1960erne og 1970erne/redigeret af Stig Hegn og Olaf Bak Side 18-23, illustreret.* Boliger Bramming kommune i fremtiden: Statusrapport for kommuneplanlægningen. Marts Løsblade. [3 Boliger]( Bramming)* Boliger Ingen spekulant har fået et ben til jorden i Bramminge.[Interview med Kurt Timmermann, Bramming Boligforening]. I: Beboerbladet Boligen 1970; juli; side 46-47, illustreret. (33.956)* Boligforeninger [Kildeparken i Bramming]. I: Arbejderbo. Årsberetning Side 10, illustreret.(33.956)* Boligforeninger [Lærkevej, Godthåbparken].I: Arbejderbo Side 42, 52, illustreret.(33.956)* Boligforeninger Bramming Boligforening. Juli, [Pjece: Boligforeningens 548 lejligheder]. (33.956)* Boligforeninger En forlænget arm: Bramming Boligforening [af Stig Hegn]. Lokal-årbogen, 2005, side 121. Boligforeninger Hegn, Stig: En forlænget arm: Bramming Boligforening Udgivet af Bramming Boligforening, sider, illustreret.* Boligforeninger Timmermann, Kurt: 40 år i Bramming : Bramming Boligforening sider. (33.956)* Bondegårde [Gørding herred] Jespersen, Svend: Studier i Danmarks bønderbygninger Bilag 5: Placeringen af stuelænge, staldrum og karlekammer i de firelængede gårde, side 142: Gørding herred, Ribe amt. Brandtaksationer fra (71.6)*

9 Bondegårdsferie Vejrup, Grethe: Bondegårdsferie [Vibækvej 23, Endrup]: Farm house holiday : Bauernhof Ferien: Mini Zoo (40.8)* Borgerforeninger Bak, Olaf: En nybyggerby og dens borgerforening - noget om Bramming i årene I Fra Ribe Amt. Bind Side , illustreret.* Borgerforeninger Borgerforeningen for Gørding og omegn (36.9)* Borgerforeninger Dragsbo, Peter: Drømmen om en by: Bramming borgerforening I: Nyt fra Stationsbyen. nr. 6, Side Iflg. Fra Ribe Amt. Bind 23, side 459. Borgerforeninger Højlund, Jes: Darum Borgerforening. Lokal-årbogen, 1992, side Borgerforeninger Love for Borgerforeningen for Bramminge og Omegn (36.9)* Borgerforeninger Sørensen, Chr. Der var engang : Gørding Borgerforening. I: Træk af Gørding sogns historie /redaktionsudvalg: Ejler Nielsen. Bind 1, Side 63-65, illustreret. [findes også som lydbog] (46.4)* Bork, Hans Christensen [rakker, , Hunderup] Tobiassen Kragelund, T.: Hans Bork mæ æ kwæelpues. I: Jyder vester fra er mange slags Side (99.4)* Bramidan Nielsen, Tage: Bramidan A/S : man kører da ikke rundt med tomme kasser. Lokal-årbogen, 2004, side Braming Gotfredsen, Bent: [Avisudklip og dokumenter i anledning af] Bramming by's 100 års jubilæum * [haves Byhistorisk Arkiv] Bramming [angreb på Bramming station og godstog øst for Bramming]. i: Bågøe Anthonisen, Bent: Luftangreb på Vestjylland 27. august Side (96.71)* Bramming Kann Rasmussen, Aino: Bramming station Udgivet af Esbjerg Museum sider med 29 fotografier af Leif Bo Eriksen. (65.84)* Bramming P.R. [pseudonym]: En Beretning om Fordums Tider på Bramming Egnen. 8 artikler [røverhistorier] fra Ugeavisen. Fotokopi (46.4Bramming)* Bramming [ Præst Hans Curtz 1750, 1760] Madsen, Thorv.: Fra Biskop H.A. Brorsons Visitatser i Ribeegnen. I: Fra Ribe Amt. Bind , side * Bramming [1683] Madsen, Jesper: Sneum og Tjæreborg sogne. I: Fra Ribe Amt. Bind , side 413.* Bramming [begyndelsen af 1950erne] Kirk, Maren: Strofer af en stilfærdig livsmelodi Side (99.4)* Bramming [Bramming Boldklub] Den dyre langside Side (79.71)* Bramming [Bramming Sogn] Nielsen, Oluf: Historiske Efterretninger om Gørding Herred optryk. side (46.4Gørding)* Bramming [Bramming station, stationsforstander Sieck, lokomotiv og vogne] Guldbæk Christensen, J.: Strejftog Bind 1, side 24, side 13, 26, 29, 33, 35, 38, 48, illustreret. (65.84)* Bramming [Bramming, Gørding] Brøns, Peter: Danmark rundt. 17. udgave Side 36, 85. (46.2)*

10 Bramming [Bramminge Jernbanestation, Gørding Jernbanestation] Danmarks Jernbaner : Historisk og biografisk Haandbog. Redaktion: Martin Buch og C.V. Gomard. Bind [Genoptrykt, 1987]. Side 59, 213, illustreret. (65.84)* Bramming [Bramminge Landbohjem] Kristensen, Terkel: Kjære Broder Side 157. (64.9)* Bramming [Bramminge] I: Hans Duborg: Ribe Amts Sogneraadsforening Side 52. (36.06)* Bramming [Bramminge] I: Harald Nielsen: Fra det kommunale skolevæsen i Ribe amt , illustreret. Side (37.36)* Bramming [Bramminge]. I: Apostolske kirke i Danmark side 88. (27.65)* Bramming [Bramminge]I: Zone-Redningskorpset til lands. 2. udgave Side 39. Bramming [bygning af ringovn i Bramming, Andelsværkerne i Bramming]. Ole Videbæk i: Mark ogmontre, 1980, side 82, 90-91, illustreret.* Bramming [det frie Nord; Frit Danmark; militærgrupper; sabotage; strejke] i: Trommer, Aage: Modstandarbejde i nærbillede : det illegale arbejde i syd- og sønderjylland under den tyske besættelse af Danmark Side 22, 62, 305, 151, 171, 208, 305, 243. (96.71)* Bramming [enge] I: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt). Kjøbenhavn, Jordens Beskaffenhed, side 41* Bramming [faldne Gørding, Darum, Bramminge, Vejrup, Hunderup] Høgsbro Østergaard: Faldne og døde i krigen I: Fra Ribe Amt. Bind , side 241, 242, 243.* Bramming [Folkstrejken, Handlende m.v. der betjener tyskerne] Vestjyden. Udgivet af Danmarks kommunistiske Parti: Esbjerg Afdeling. 1. Juli Side 9. (Byhistorisk arkiv, Esbjerg). (96.71)* Bramming [Forsamlingshuse Gørding, Bramming]. Bruhn, Verner: Plint og talerstol Side 95, 126. (79.506)* Bramming [foto Fengers alle ca. 1921] Dragsbo, Peter: Aastrup : et sydvestjysk landsogns møde med den nye tid. I: Bygd, årgang 14: , side 30: Manufakturgrosserer Peter Christensen, (99.4)* Bramming [Gymnastik og ungdomsforeninger Bramming] Bruhn, Verner: Plint og talerstol Side 95, 175. (79.506)* Bramming [Gørding og Bramming] Strøm, Henning: Kommunalreformen i Ribe amt I: Fra Ribe amt, Bind 25, , side 253, 261. (36.1)* Bramming [Handel og Industri i Bramming] Særtryk af: Dansk Handel og Industri [fotokopi i Bramming bibliotek].* Bramming [Helms, Jacob: Bramminge, Vejrup, Darum og Hunderup Kirker] Særtryk: Danske Tufstenskirker [fotokopi] (71.864)*

11 Bramming [Interiør fra Bramminge Filial] Landbosparekassen for Ribe og Omegns : marts Side 37, illustration. (33.221)* Bramming [Kikkenborg] Bak, Olaf: Hotelbygning gennem 100 år. I: Vestjydske fortællere, årgang 1998, side 43-45, illustreret.* Bramming [Kirkegods] Kristensen, H.K. : Varde Syssels Kirkestol [1608]. I: Fra Ribe Amt. Bind , side * Bramming [kirkehistorie] Sørensen, H.J.J.: Om Vilslev og Darum Præstekald ved Ribe. I: Kirkehistoriske Samlinger , side Iflg. Chr. Heilskov I: Fra Ribe Amt. Bind , side 317. Bramming [Kirker: Sankt Ansgar + Skt. Knud] De danske kirker. Red. af Erik Horskjær Bind 17. Side 78-81, illustreret. (71.864)* Bramming [klæde-, margarine- og ølindustri i Bramming]I: Kristensen, H.K.: Fra Koldingfjord til Blaavandshuk. Side 307. (60.96) Bramming [kortspil om stude i Bramming] Uhrskov, Anders: Jysk sind i sammenligning med fynsk og sjællandsk Side (79.47)* Bramming [Krige] Øllgaard, N.E.: Faldne og døde fra Sydvestjylland under Kampene for Sønderjylland i og I: Fra Ribe Amt. Bind 2: (1909), side 113.* Bramming [Kurtz, Poul Hansen,sognepræst Darum/Bramming ]. Kristensen, Marius: Fra Ribe og Omegn på Chrstian Falsters Tid. I: Fra Ribe Amt. Bind , side 467.* Bramming [Lokalhistoriske film, 11: Modstandskampen "En kamp for frihed" [video i Bramming bibliotek](46.4)* Bramming [Lokalhistoriske film, 14: Bramming byfest 1995 [video i Bramming bibliotek](46.4)* Bramming [Lokalhistoriske film, 3: Bramming Filmen [ , 1946] [video i Bramming bibliotek](46.4)* Bramming [Lokalhistoriske film, 5: Bramming Filmen [ ] [video i Bramming bibliotek](46.4)* Bramming [Lokalhistoriske film, 6: Bramming Filmen [ ] [video i Bramming bibliotek](46.4)* Bramming [Lokalhistoriske film, 7: Bramming Filmen med tale[ ] [video i Bramming bibliotek](46.4)* Bramming [Lokalhistoriske film, 8: Bramming Film] [video i Bramming bibliotek](46.4)* Bramming [Lokalhistoriske film, 9: Bramming Film [ ] [video i Bramming bibliotek](46.4)* Bramming [Lynkontrolstation ved Bramminge] Danmark. Ved Bent Rying Bind 10, Bramming [Møbelfabrik] Andersen, H.C.: Bjerrum Nielsen : en rejse gennem tid, udvikling og produktion. Udgivet af Bjerrum Nielsen A/S, (68.5)*

12 Bramming [om Bramminge Kro : Kikkenborg]. Afsides Kroge midt i Verden. Af Salomon J. Frifelt og Side (64.9)* Bramming [Planer om svineslagteri i Bramming. I: Ribe Amts Tidende (66.85) (iflg. Frifelt: Fra Vildornen til Baconsvinet side 183.) Bramming [Plantager]. I: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt). Kjøbenhavn, Skove. Sluttede Plantninger. Side 184* Bramming [Postvæsen] Buchwald, Elisabeth: Post- og Telekommunikationens huse Udgivet af Kulturarvsstyrelsen: Kulturministeriet, Side 26 (28), illustreret. På nettet: * Bramming [Poulsen, P., kunstmaler Bramming, samvær med Chr. Lyngbo, oplevelser i Esbjerg ] Sørensen, Tage: Esbjerg indtil 1989 i malerkunst og farver Side 50-52, 435. (99.4)* Bramming [Sct. Angsar, kirkeskib] Henningsen, Henning: Kirkeskibe i Ribe amt.i: Fra Ribe amt. Bind /59. Side 360.* Bramming [Spøgeri på Bramminge kirkegårdsdige] I: Danmark. Ved Bent Rying Bind 10 side 164. (39.3)* Bramming [St. Knuds Kirke, Bramming]. Uldall, F.: Danmarks middelalderlige Kirkeklokker Side 53. (67.3)(Iflg. Trap) Bramming [studeavl] I: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt). Kjøbenhavn, Qvægavl. Mejerier. Foderstude. Side 158* Bramming [Ungdomsforeninger] St. Quentin Bulletin [Diverse numre]. (37.206)* Bramming [Valgmøde i Bramming 1876, Valget 1901 i Bramming]. I: Johs. Garnæs Petersen: Jens Busk Side 35-36, (32.8)* Bramming 100 år i Bramming med handel - håndværk og industri. Udgivet af HHI (68.08)* Bramming Agersnap, E[rling].: Bramminge By. I: Jyske Byer og deres Mænd. Bind (46.4Bramming) (Iflg. Trap) Bramming Andersen, Aksel: Bramming Station. Lokal-årbogen, 1989, side Bramming Andersen, Hans Christian: Brammings ældste butik [Klingenberg Sko]. Lokalårbogen, 2000, side Bramming Andersen, Jefrey: Bramming FO i 50 år[arbejdernes Fællesorganisation].Lokal-årbogen,1983, side Bramming Andersen, Thomas R.: Barn i mellemkrigstiden[bramming]. Lokal-årbogen, 1987, side Bramming Andersen, Thomas R.: Bramming Sangforening(Mandskor). Lokalårbogen,1988, side 41-47

13 Bramming Andersen, Thomas R.: Dreng i Nørregade i 30'erne[Bramming]. Lokalårbogen, 1991, side Bramming Andersen, Thomas R.: Farup-Hansens Ægpakkeri[Bramming]. Lokal-årbogen, 1992, side Bramming Bak, Olaf og Stig Hegn: Mellem himmel og jord og jævn- og vekselstrøm [elektriker Asger Thomsen]. Lokal-årbogen, 2002, side Bramming Bak, Olaf og Stig Hegn: Smøremand og møbelpolstrer [ Thomas R. Andersen, Bramming]. Lokal-årbogen, 2001, side Bramming Bak, Olaf: Beskyttelsesrum i Bramming-baghave [hos Martin Kjær]. I: Besættelsestidshistorier fra Ribe amt Side 49, illustreret.* Bramming Bak, Olaf: Bramming fik et sygehjem. Lokal-årbogen,1986, side Bramming Bak, Olaf: Bramming i Lokal-årbogen, 1996, side Bramming Bak, Olaf: En by vågner[bramming ]. Lokal-årbogen, 1991, side Bramming Bak, Olaf: En nybyggerby og dend borgerforening - noget om Bramming i årene I Fra Ribe Amt. Bind Side , illustreret.* Bramming Bak, Olaf: Flygtninge i Bramming. Lokal-årbogen, 1994, side 74-76, Lokalårbogen, 1995, side 35 Bramming Bak, Olaf: Hotel i 90 år[storegade 38, Gæstgivergården]. Lokal-årbogen, 1985, side Bramming Bak, Olaf: Hvad sketer der i Bramming for 100 år siden?. Lokal-årbogen, 1998, side Bramming Bak, Olaf: Palmehaven[restaurant]. Lokal-årbogen, 1987, side Bramming Bak, Olaf: Th. Jensens Planteskole. Lokal-årbogen, 1991, side Bramming Bak, Olaf: Tilbageblik på runde og halvrunde år fra Bramming. Lokal-årbogen, 1999, side 38 Bramming Bak, Olaf: Træpumper fra Bramming. Lokal-årbogen, 1993, side Bramming Bakkevejens skole : jubilæumsskrift (37.5)* Bramming Benmoyal, Helle: Bramminge-sange. Lokal-årbogen, 1990, side Bramming Bi-fo nyhedsbrev : Udgivet af Bramming Idræts-Forbund. December ( )* Bramming Bramminge Efterskole : jubilæumsskrift / redigeret af Jørgen Engkebølle (37.5)* Bramming Bramminge Kirke. I: Illustreret Familieblad , side 311. Iflg. Chr. Heilskov I: Fra Ribe Amt. Bind , side 297. Bramming Bramminge Sangforening (78.06)* Bramming Brugsens forbrugerråd giver nye ideer. I: Samvirke 1973 nr. 4, side 12, illustreret(=billede af Tove Christiansen). (65.1)* Bramming Bruun-Petersen, Jens: [Gørding, Bramming stationer]. I: Jernbanehistorisk årbog Side 8-9, illustreret. (65.841)*

14 Bramming Clemmensen, Anne Grete: Stationsbyen Bramming / [red.: Anne Grete Clemmensen... [et al.]. - Esbjerg : [s.n.], sider [Undervisningsmateriale til ældste klassetrin]* Bramming Da Bramming blev stor : Brammings historie - fortrinsvis fra 1960erne og 1970erne /redigeret af Stig Hegn og Olaf Bak sider. (46.4)* Bramming Danmark : Land og Folk: Historisk-topografisk-statistisk Haandbog. Udgivet ved Daniel Bruun, Bind Side 111, 118.* Bramming Danske Byer og deres Mænd. Redaktør: Andr. K. Jensen. Bind 31: Ribe By og Omegn; under medvirkning af H. Reincke og K. Rosenstand Side , illustreret. (46.4Bramming)* Bramming Debatoplæg og strategi 2000 : Bramming kommune i fremtiden. Udgivet af Bramming kommune sider, illustreret. * Bramming Dragsbo, Peter: Bramming - en stationsbys fødsel. Lokal-årbogen, 1983, side Bramming Dragsbo, Peter: Drømmen om en by : Bramming borgerforening I: Nyt fra Stationsbyen. nr. 6, Side Iflg. Fra Ribe Amt. Bind 23, side 459. Bramming Eg Poulsen, Ayo: Huset i Skolegade[Bramming]. Lokal-årbogen, 1991, side Bramming Eg Poulsen, Ayo: Underfundige funderinger [noveller med selvbiografisk tilsnit, findes også som lydbog].(99.4)* Bramming Engkebølle, Jørgen: Bramminge Efterskole , 2. Lokal-årbogen, 2000, side Bramming Engkebølle, Jørgen: Bramminge Efterskole, 1. Lokal-årbogen, 1999, side Bramming Fra Fanø til Holmsland Klit / ved Henning Dehn-Nielsen Side (46.4Bramming)* Bramming Futtrup, A.M.: Begravelsesskikke i Ribe Amt : fra varsler til kirkegårdens port. I: Fra Ribe Amt. Bind Side 184.* Bramming Før Bramming blev stor - historien indtil 2. Verdenskrig. I: Da Bramming blev stor: Bramming historie- fortrinsvis fra 1960erne og 1970erne/redigeret af Stig Hegn og Olaf Bak Side 94-98, illustreret.* Bramming Gantzel Lauridsen, J.: En fasttømret vestjyde [P. Schou, Bramming]. Lokalårbogen, 1989, side Bramming Geertsen, Frants: En have i Danmark under besættelsen[bramming]. Lokalårbogen, 1992, side Bramming Gohr Jensen, Niels: Bramming Kommune set fra politistationen. Lokalårbogen, 1987, side Bramming Gommesen, A.: Hvad man ser fra Toget. Hefte Optryk Side 6-7. (46.4Bramming)*

15 Bramming Hammel, Gerhard: Op og ned ad Nørregade - anno 2010 [byens fremtid]. Lokal-årbogen, 2004, side 6-9 Bramming Hegn, Stig: Bramming 1913 : banen, byen, jernbaneulykken 26. juli / Stig Hegn og Olaf Bak. 39 sider, illustreret. (65.841)* Bramming Hegn, Stig: Brammingbogen: en samling skitser fra byens første årtier. Forlaget Bramming, sider, illustreret. Litteraturhenvisninger.* Bramming Hegn, Stig: Børnehaven Regnbuen. Lokal-årbogen, 2002, side Bramming Hegn, Stig: En forlænget arm: Bramming Boligforening Udgivet af Bramming Boligforening, sider, illustreret.* Bramming Hegn, Stig: Fengers allé: Huse og mennesker (Bramming Byhistoriske Arkivs skrifter)* Bramming Hegn, Stig: Inge Høy Kristensen - forretningskvinde og brammingenser. Lokal-årbogen, 2001, side Bramming Hegn, Stig: Jernbanegade og Brammin g Banegård (Bramming Byhistoriske Arkivs skrifter)* Bramming Hegn, Stig: Lindegade og Elmegade: Huse og mennesker (Bramming Byhistoriske Arkivs skrifter)* Bramming Hegn, Stig: Nørregade: Huse og mennesker: Fra Trianglen til Møllegade (Bramming Byhistoriske Arkivs skrifter)* Bramming Hegn, Stig: Ribevej: Huse og mennesker (Bramming Byhistoriske Arkivs skrifter)* Bramming Hegn, Stig: Storegade - lige: : Huse og mennesker (Bramming Byhistoriske Arkivs skrifter)* Bramming Hegn, Stig: Storegade - ulige: : Huse og mennesker (Bramming Byhistoriske Arkivs skrifter)* Bramming Hejbøl, Karen: Spejderlivet i Bramming. Lokal-årbogen, 1999, side Bramming Henriksen, Mogens: En by i provinsen: Bramming. Af Mogens Henriksen og Margrethe Eli. 1½ time. Optaget 1981, udsendt i Provinsafdelingens serie: Et sted i Danmark. Spor 1: Programoversigt. Interview med Peter Dragsbo om stationsbyer og deres udvikling, herunder Bramming med dens specielle villakvarterer. Town Beat trio spiller swingmusik. Ejner Mathiesen fortæller om arbejde i byen og udenbys, plus om hans arbejdsplads Bramin med storke. Knud Svarrer om Kalmargården. Ejner Mathiesen synger Sorgens mørke sky nu over landet hviler [om Bramming-ulykken] plus på harmonika og V. Gimm på savblad. Oplæsning om ulykken, som Ingrid Heise Jensen fortæller om. Bramming Hovedgård, Vestjysk Messingkvintet spiller gammel musik (bla. John Dowland). Spor 2. Vestjysk Messingkvartet spiller. Sognepræst Poul Haahr om Sct. Knuds kirkes gravmonumenter (C.C.Gabel) og Kaj Lykke, vekslende med sange af musikstuderende Brynhild Tophøj der synger Brorson og Kingo. Finn Birkholm Clausen fortæller om ugler, storke, svaler og overtro. Shiny Stockings spiller jazz. Det lykkes i Bramming, publikumsforespørgsel over byens slogan. Intermezzo på jernbanestationen. Jazz. [haves Byhistorisk Arkiv]* Bramming Historisk billedbog 1985, Bramming kommune. Udgivet af Lions Club sider, illustreret. (46.4Bramming)*

16 Bramming Holger: En Mønsterskole i Bramminge. I: Danmarks kommunale Efterrretninger , Side Iflg. Chr. Heilskov I: Fra Ribe Amt. Bind , side 297. Bramming Horten, Sofie: Bramminge. I: Husmoderens Blad Side 453. Iflg. Chr. Heilskov I: Fra Ribe Amt. Bind , side 297. Bramming Husted, Vagn: Lokalhistorie på Mødetstedet i Bramming. Lokal-årbogen, 1991, side Bramming Hvad skete der i Bramming kommunes sogne for 100 år siden? [Bramming, Gørding]. Lokal-årbogen, 1997, side Bramming Haahr, Poul: Erik Madsen - en folkelig politiker. Lokal-årbogen, 2001, side Bramming Haahr, Poul: Historien om Sct. Ansgar Kirkes tilblivelse.lokal-årbogen, 1990, side Bramming Haahr, Poul: Jeg har altid gerne villet arbejde med tal : Samtale med Johanne Petersen. Lokal-årbogen, 2004, side Bramming I :Danske Byer og Sogne : historiske og personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt (d.v.s 1932 eller senere). Side , illustreret.* Bramming Ingvardsen, Bent: En Bramming-dreng ser tilbage sider.(99.4)* Bramming Internationalt billedhugger symposium 1997 i Bramming (73.17)* Bramming Internationalt billedhugger symposium 1999 i Bramming (73.17)* Bramming Ipsen, L.G.: Flygtningelejre i Ribe amt efter I: Fra Ribe amt. Bind , side 206* Bramming Jensen, Andr. K.: Bramminge. Udsnit af: Ribe By og Omegn; under medvirkning af H. Reincke og K. Rosenstand Side , illustreret.[fotokopi] (46.4Bramming)* Bramming Johansen, Eigil Rohde: Håndværkere i Bramming : i en hundredeårig periode fra 1885 og indtil sider. (68.06)* Bramming Johansen, Eigil Rohde: Håndværkere i Bramming : I en hundredårig periode fra 1885 til sider (68.06)* Bramming Johansen, Eigil Rohde: Ribe - Bramming : Historisk beretning sider. (46.4)* Bramming Karkov, J.P.: Lægerne i Bramming kommune. Lokal-årbogen, 1984, side Bramming Karkov, Johan P. : En landsbydreng blev læge [Erindringer fra (Stenderup og Bramming] side 37-66, illustreret.(99.4)* Bramming Karkov, Johan P.: Ung læge i Bramming i den første efterkrigstid. Lokalårbogen,1983, side Bramming Karkov, Niels-Erik: Minder fra verdens navle[bramming]. Lokal-årbogen,1988, side

17 Bramming Katalog for Bramminge Bibliotek. 1937, (01)* Bramming Kirk, Maren: Strofer af en stilfærdig livsmelodi Side (99.4)* Bramming Kromann, N.M.: Af Jordemodervæsenets Historie i Ribe Amt. I: Fra Ribe Amt. Bind , side 423.* Bramming Kulturhistoriske bevaringsinteresser Bind 1, side 85. (50.26)* Bramming Kaae, Bue: Bramming-egnen Lokal-årbogen,1988, side Bramming Larsen, Tommi: Jørgen Dinnesen [maler Bramming]. Lokal-årbogen, 1995, side Bramming Larsen, Tommi: Utroligt, hvad der gemmer sig under Bramming! Lidt om Kirkebroudgravningen i Lokal-årbogen, 1995, side Bramming Lerche: Bramminge-skæret og andre nyere fund af pileformede ardskær. I: Mark og Montre, Side 78-98, illustreret. (91.155)* Bramming Love for Borgerforeningen for Bramminge og Omegn (36.9)* Bramming Lund, Hans: Hvordan fik Ribe Amt sine Præster først i det 17. Aarhundrede? I: Fra Ribe Amt. Bind , side 390.* Bramming Luren : Bramming Skoleblad (37.33)* Bramming Madsen, Erik: Bramminge for 55 år siden. I: Bramminge Ugeblad, 1950 [iflg. Peter Dragsbo i Lokal-årbogen 1983, side 88] Bramming Mystisk dødsfald [arbejdsmand Jep Madsen 1899]. (Hovedstadspressen). Lokal-årbogen, 2004, side Bramming Nielsen, Holger K.: Barndom i Bramminge. Lokal-årbogen, 1999, side Bramming Nielsen, Tage: Bramidan A/S : man kører da ikke rundt med tomme kasser. Lokal-årbogen, 2004, side Bramming Olesen, C.K.: Bramminge i ældre Tid. I: Vestkysten Iflg. N.M. Kromann: Fortegnelse over Artikler af lokalhistorisk-topografisk Art i lokale Blade i Ribe Amt i: Fra Ribe Amt. Bind , side 360 Bramming Olesen, C.K.: Fra ældre Tid i Bramminge. I: Vestkysten og Iflg. N.M. Kromann: Fortegnelse over Artikler af lokalhistorisk-topografisk Art i lokale Blade i Ribe Amt i: Fra Ribe Amt. Bind , side 360 Bramming Pedersen, Andreas K.: Til marked i Bramming. Lokal-årbogen, 1993, side Bramming Petersen, Dorthe: Familien vejassistent Jensen[Bramming]. Lokal-årbogen, 1989, side Bramming Petersen, Dorthe: Thue og hans tid: skæbner, oplevelser og hverdag under Danmarks besættelse Illustreret. (96.71)* Bramming Petersen, Marie: Min livshistorie. [Gørding , Bramming 1923-]Eget forlag, 1966 [Industritrykkeriet, Bramming]. side 88-90, (99.4)* Bramming Pinborg, Frede: Fra Bramminge Kommuneskole til Bakkevejens Skole - tiden Lokal-årbogen, 1995, side

18 Bramming Poulsen, P.L.: 47 Aar ved D.S.B. [ca. 1898] Kapitel 13, side (46.4Bramming)* Bramming Rask Knudsen, Irving: Når skyggerne bliver lange: læge i Bramming i 1960erne. Lokal-årbogen, 2004, side Bramming Refsing, Helge: Bramming-valsen. Musik og tekst: Svend og Helges Orkester side. (78.611)* Bramming Rend og hop : udgivet af Bramming Idrætsforening (79:606)* Bramming Rohde Johansen, E.: Små træk fra Bramming - for 60 år siden og fremefter til nu. Lokal-årbogen, 1994, side Bramming Rohde-Johansen, E.: Bramming Kro. Lokal-årbogen, 1995, side Bramming Romanus: Bramminge. I: Verdens-Spejlet , side 86. Iflg. Chr. Heilskov I: Fra Ribe Amt. Bind , side 297. Bramming Siemen, Palle: Højene på Bramming-egnen, 2. Lokal-årbogen, 1995, side Bramming Skatte- og Adressebogen for Bramming kommune. 1914, 1932, 1938, , [iflg. Lokale småtryk, 1. p. 248].(33.8) Bramming Steensen, John: Runder de 100 år i Bramming - bankinstitutionen/sparekasse i Nørregade. Lokal-årbogen, 2001, side Bramming Søren Manøe Hansen: Klokkeskatter i Ribe amt og I: Fra Ribe amt. Bind , side 168* Bramming Sørensen, Paul H.: De gamle telefoncentraler i Sydjyske Distrikt Side 6. (65.87)* Bramming Thellesen, Peder V.: Bramming som storkeby. Lokal-årbogen,1986, side Bramming Thomsen, Niels: Tragtbægerkultur i Sydvestjylland [Bramming, Gørding, Vejrup]. I: Mark og Montre Side (76.236)* Bramming Trap, J.P.: Danmark. 5. udgave. Bind 9:2(bind 23): Ribe Amt side bykort. (46)* Bramming Trap, J.P.: Kongeriget Danmark. 3. Udgave Bind 5. Side , 918.* Bramming Tubæk Naamansen, Arne: På sporet af Brammings fortid. Lokal-årbogen, 1993, side Bramming Tæt på Bramming kommune. Udgivet af Thomsens Forlag Erhverv Jylland, Esbjerg (46.4) Bramming Willadsen, Poul Desvignes: Solgården for lille fra starten: 50 års jubilæum Lokal-årbogen, 2006, side Bramming, Søren Jensen [gravsten over herredsfoged 1598 Søren Jensen Bramming i Gørding] I: Samlinger til jydsk Historie og Topografi. Bind 1. [1866], side 259 og følgende, iflg. Trap, J.P.: Kongeriget Danmark. 3. Udgave Bind 5. Side 808. (73.08) BrammingAndelsmejeri I: Dansk Mejeristat : Odense Ribe Amt Side , illustreret.*

19 BrammingBoldklub C.C. [Grejsen] savner klubånden [i Bramming Boldklub]. I: Jysk Fodbold, februar 2008, side 33-37, illustreret.* BrammingBoligforening Hegn, Stig: En forlænget arm: Bramming Boligforening Udgivet af Bramming Boligforening, sider, illustreret.* BrammingByhistoriskeArkiv Arkiver i Ribe amt: En vejviser : Ribe amts lokalarkiver Side 32-33, illustreret.* BrammingeBørne- og Optagelseshjem Bak, Olaf: Børnehjemmet i Bramming I: Fra Ribe amt. Bind Side 19-22, illustreret.* BrammingeBørne- og Optagelseshjem Hansen, Lambert: Børne og Optagelseshjemmet i Bramming. I: Børnesagens tidende. Årgang Side [Ilfg. DTI 1916:98]. (38.5) BrammingeEfterskole Engkebølle, Jørgen: Bramminge Efterskole, 1. Lokal-årbogen, 1999, side BrammingeEfterskole [Bramminge Efterskole] I: De frie ungdoms- og efterskoler Side 34-35, illustreret. BrammingeEfterskole [Bramminge Efterskole] I: Efterskoler. Fortegnelse m.m. Undervisningsministeriet, juni Årgang 1975/76. Side 15. (37.41)* BrammingeEfterskole [Jensen og Madsen, lærere Bramming Efterskole 1919/20]. I: Før genforeningen Side 127.* BrammingeEfterskole Bak, Olaf: En skole og et hus runder de 100 år. I: Vestjydske fortællere, årgang 1997, side * BrammingeEfterskole Bramminge Efterskole : Elevskrift. [Årligt] [muligvis udkommet tidligere] (37.5) BrammingeEfterskole Bramminge Efterskole : jubilæumsskrift / redigeret af Jørgen Engkebølle (37.5)* BrammingeEfterskole Engkebølle, Jørgen: Bramminge Efterskole , 2. Lokalårbogen, 2000, side BrammingEfterskole se også BrammingGymnastik og Idrætsefterskole BrammingeUlykken se Jernbaneulykker BrammingGymnastik og Idrætsefterskole Vi skal gør eleverne til selvstændige mennesker: interview med Kirsten Tygesen ved Team Copsø. I: Vi er. 2008:2, side 4-7, illustreret.* Bramminggård [Kvægpest ] Alkjærsig, Søren: Kvægpest. I: Fra Ribe Amt. Bind , side 1938/47.* Bramminggård Larsen, Henrik: Storgaarde og Storgods i Ribe Amt. I: Fra Ribe Amt. Bind , side 533, 535, 540, 544, 545, 546, 548.* Bramminggård[Bramminggård/Nisse, maneri for spøgeri] I: Tang Kristensen, Evald: Danske Sagn. 2. udgave Bind 2, side 60 nr. 80.Bind 5, side 215, nr (39.13)*

20 BramminggårdVandmølle Bøcher, Steen B.: Vandmøller og andre Vandkraftudnyttelser i Ribe Amt. Udgivet af Historisk Samfund for Ribe Amt Side 19-20, litteraturhenvisninger * BrammingHovedgård Skov, M. I: Bramminge Efterskoles Elevskrift. 1931, side 5-12, illustreret. (Iflg. Estvad Petersen: Danske Herregårde) (46.4BrammingHovedgård). BrammingHovedgård [Bramminge Hovedgård] I: Benzon, Gorm: Sagnenes Danmark. Bind 3: Vestjylland Nr. 6, side (39.13)* BrammingHovedgård [Hovbønderne snyder forvalteren] I: Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv /ved Evald Tang Kristensen Bind 1: afdeling 2. Nr. 61. (63.012).* BrammingHovedgård [Landbrug] I: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt). Kjøbenhavn, Udskiftning. Side 77.* BrammingHovedgård [Lokalhistoriske film, 13: Bramming Hovedgaard[video i Bramming bibliotek](46.4)* BrammingHovedgård [Lund, Paul] Birger, Arthur: En lettisk flygtning i Vestjylland. I: Fra Ribe Amt. Bind side , illustreret.* BrammingHovedgård [med trehovede og Kaj Lykkes hovedskal tegnet af Claus Seidel] i: Broby-Johansen, R.: Med Broby i Sydjylland Side 73-74, illustreret. (91.1, 70.96)* BrammingHovedgård [tiende fra hovbønderne fra Darum og Bramming] I: Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv /ved Evald Tang Kristensen Bind 1: afdeling 2. Nr (63.012).* BrammingHovedgård [tiendeydelse fra Gørding] I: Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv /ved Evald Tang Kristensen Bind 3: Tillægsbind 2. Nr. 35. (63.012). BrammingHovedgaard [Udstykning] Ebbesen, M.A.: Udstykning i Ribe Amt gennem 25 Aar. I: Fra Ribe Amt. Bind , side 1936/ * BrammingHovedgaard Agerbæk, Kirsten: Klassisisme i Sydvestjylland : bygmestrene Peder Frisvad og Mikkel Stobberup Side 20-21, illustreret. (71.64)* BrammingHovedgård Amatør fandt granithoveder : Uløst gåde om stenhoveder fra Glejbjerg og Bramming Hovedgaard - kan nu ses på museet [i Esbjerg]. I: Vestkysten , illustreret. (91.1)* BrammingHovedgård Christensen, Laura Joh.: Hjemme i Vestjyland Kapitel 8, side (46.4BrammingHovedgård)* BrammingHovedgård Danmark : Land og Folk: Historisk-topografisk-statistisk Haandbog. Udgivet ved Daniel Bruun, Bind Side 99, illustreret, side 121, illustreret, side 122.* BrammingHovedgård Danmark. Ved Bent Rying Bind 10, side , illustreret [farve m. Rigsråd Niels Langes våben]. (46.4BrammingHovedgård)* BrammingHovedgård Danske Slotte og Herregaarde. Ny Samling Bind 3. Side *

Litteratur om Bramming. 2013 udgave. Af Stig Hegn

Litteratur om Bramming. 2013 udgave. Af Stig Hegn Litteratur om Bramming. 2013 udgave. Af Stig Hegn Uddrag: Søgeord: Gørding Gørding [Gørding kirke] Løffler: Kirkeb[ygninger?] side 119, iflg. Trap, J.P.: Kongeriget Danmark. 3. Udgave. 1904. Bind 5. Side

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 2004

Han Herred Bogen - Billedindex - 2004 Han Herred Bogen - Billedindex - 2004 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Apoteker. Frøstrup 2004 (138) Foto Apoteker. Frøstrup 2004 (139) Foto Dagligstueinteriør, 1925 Apoteker. Frøstrup 2004 (142) Foto Vaskedag,

Læs mere

BOWLING PROGRAM EFTERÅR 2015 HUSK!! FINALESTÆVNE I DECEMBER

BOWLING PROGRAM EFTERÅR 2015 HUSK!! FINALESTÆVNE I DECEMBER BOWLING PROGRAM EFTERÅR 2015 HUSK!! FINALESTÆVNE I DECEMBER Bowling Turnerings- og spilleregler 1 Der skal skiftes til anerkendt bowlingsko, og i øvrigt skal enhver hal s ordensregler følges. 2 Der skal

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Faglig netværksgruppe Natur/teknik

Faglig netværksgruppe Natur/teknik N/T Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder MBS Bente Mathiesen Tovholder bente@gefibermail.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Ejer Bavnehøj Skolen Gl.Rye Skole Gyvelhøjskolen

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Horsbøl. INDEX på 180 stk skiftepotekoller.

Horsbøl. INDEX på 180 stk skiftepotekoller. Skifteprotekoller 2 - Nørholm gods - 1815-1850 https://familysearch.org/search/image/index#uri=https%3a//familysearch.org/records/collection/ 2015318/waypoints Af John Bach Thygesen januar 2015, medumgaard@gmail.com

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Texel Får 81607-00080 11.03.93 39908-00529 127 119 109 107 120 104 94 113 106 50 K Flemming Ulrich 98838020 85393-00810 17.03.98 85393-00543 126 115 104 110 127 103 104 112 101 40 Mogens Ladefoged 75299192

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880.

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880. Brandtaksationer i Øster Horne herred, Ribe amt. Af John Bach Thygesen - Ølgod d. 4. januar 2013 INDEX til arkivalieronline.dk http://www.sa.dk/ao/andre/brandforsikring.aspx Taksationsprotokol anno 1845

Læs mere

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 108643 Rasmus Bellahn 10-456 Vejle Skytteforening 199/11 200/09 399/20 G 2 109630 Adrian Olsen 06-012 Arnborg Idrætsforening 199/09 196/09

Læs mere

Ved eventuelle rettelser til oplysningerne kontakt politiet tlf. 9614 1448 - eller mail mvjyl@politi.dk

Ved eventuelle rettelser til oplysningerne kontakt politiet tlf. 9614 1448 - eller mail mvjyl@politi.dk Fortegnelse over strandfogeder pr. 1. oktober 2010 Ringkøbing opdatering: også VC-info og politi.dk Strandlen Længde Navn Adresse By Tlf. Mobilnr. Udnævnelse 1 6000 alen Peder Christian Dahl Vadgårdshaven

Læs mere

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 N Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 Se efterfølgende sider vedrørende personerne bag de forskellige træplantninger i område A-E. 136 135 134 99 130 133 E D 95 96 97 98 94 93 92 91 90 140 139 88 87

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Indendørs FITA Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Resultatliste for: Compound Elite 1 1A Martin Damsbo Brande 292 295 587 47 13 2 8A Per Knudsen Broager Bueskyttelaug 292 291 583 43 17 3 11C

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797 1777 d. 6 apr. Daniel Andersen fra Lundager. Christen Jensen af Husted. Christen Jepsen fra Hølled. Niels Eskesen Kast fra Kastkjær. Jens Michelsen fra Lunde. Christen Lauridsen fra Lunde. 1778 d. 26 apr.

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Adelborg, Ib 1999 118 Foto Adelborg, Jonna 1999 116 Foto Adelborg, Jonna 1999 118 Foto Adelborg, Nadja 1999 110 Foto Adelborg, Nadja 1999

Læs mere

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do Mandag Navne haltider kl. 08-09 Anders Tøstrup Rengøring 23318165 kl. 09-10 Lisbeth Bieber Jørn Malmstrøm Mogens Nielsen Hans Hallenberg 24651977 23489059 51949098 20418678 kl. 10-11 Gorm K. Jensen Jørgen

Læs mere

Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Næsbjerg\Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814.

Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Næsbjerg\Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. Confirmation Næsbjerg 1751 Thomas Pedersen fra Næsbjerg 1751 Niels Christensen fra Biltoft 1751 Peder Madsen fra Skonager 1751 Jens Nielsen fra Skonager 1751 Dorthe Jensdatter fra Skonager 1752 Jens Poulsen,

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

St. Championats Pokal

St. Championats Pokal St. Championats Pokal 2015 Th. & Poul Pedersen "013 Svendborg" 2014 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2013 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2012 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2011 Svend Kærgård

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Resultatliste SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Lørdag d. 8. oktober 2011 Idet vi takker for deltagelsen i SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet, fremsender vi hermed resultatet af jeres anstrengelser.

Læs mere

OCT Holdmatch Søndag den 9. September 2012

OCT Holdmatch Søndag den 9. September 2012 Søndag den 9. September 2012 Parkvej cykelsport 1 Parkvej Cykelsport Hold 1 Parkvej 174-6710 Esbjerg V Email: info@parkvejcykelsport.dk Smede Steffen Henrik Ole Køretid for de tre omgange (tt:mm:ss): 01:13:44

Læs mere

Krydsning Får SNEHVIDE HV 33711-00011 20.03.94 85319-00771 125 126 115 107 112 108 97 94 99 46 A. & C. Geisler Elmgreen 98375323 56050-00424 06.03.98 87891-00103 124 110 102 113 121 107 100 104 108 40

Læs mere

bystævne - Viborg Amt Bowling 2012 Resultatliste Individuel

bystævne - Viborg Amt Bowling 2012 Resultatliste Individuel bystævne - Viborg Amt Resultatliste Individuel By Firma DA DB DC Spiller A Klasse 1 serie 1 TFS Oticon A/S 1 Maybritt Andersen DC 158 175 130 199 9 14 69 504 2 TFS N.V.jydsk Vikarservice Ane Marie Andersen

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Georg Metz Danske billeder fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Illustrationsliste 6 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk Arkiv for 9 Roskilde Lokalhistoriske Arkiv 11 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk

Læs mere

FORMDUER. Romer. Montauban. Sottobanca

FORMDUER. Romer. Montauban. Sottobanca FORMDUER Romer Blå 471 90 1,0 Henning Jørgensen 472 95 1,0 Arne Moos 473 93 1,0 Henning Jørgensen 474 91 1,0 02 Henning Jørgensen 475 92 1,0 02 Arne Moos 476 95 0,1 Henning Jørgensen 477 90 0,1 02 Peder

Læs mere

SPIDSBARREN. Årgang Side Artikel/ titel Forfatter

SPIDSBARREN. Årgang Side Artikel/ titel Forfatter SPIDSBARREN Årgang Side Artikel/ titel Forfatter 1985 1 Hvad skal vi med museumsforening? Charlotte Boysen 2 At indenticifere sig med sin egn N.M. Schaiffel-Nielsen 4 Det daglige virke i museet Th.Thomsen

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016

RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016 13-03-2016 17:41:59 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 116598 Nicolai Mathiesen 11-072 Helle Skytteforening 200/12 198/08 398/20 2 99520 Stine Jacobsen

Læs mere

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 MeOS 2015-01-26 10:50:10, Lang, (1/5) Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 Lang (30 / 30) Tid Efter 1. Michael Sørensen OK Øst Birkerød 1:53:30 3:48 (3:48) 2:11 (5:59) 2:58 (8:57) 1:24 (10:21) 3:16 (13:37)

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Folketælling Grene 1850

Folketælling Grene 1850 Elkjær, 1. familie, et aftægtshus Jens Pallesen, 57, g, Hoven, aftægtsmand Karen Sofie Andersdatter, 63, g, sognet, hans kone Elkjær, 2. familie, en gård Christen Nielsen, 33, g, sognet, gårdmand og husfader

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 1998

Han Herred Bogen - Billedindex - 1998 Han Herred Bogen - Billedindex - 1998 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Banner, Erik 1998 127 Tegning Gravsten i Torslev kirke Brandi, Børge 1998 79 Foto Dilettant, 1947 Brandi, Sylle 1998 79 Foto Dilettant,

Læs mere

Resultat. Decemberstævne i Bredebro Idrætscenter 6-7. december 2014

Resultat. Decemberstævne i Bredebro Idrætscenter 6-7. december 2014 Resultat Decemberstævne i Bredebro Idrætscenter 6-7. december 2014 1 Resultatliste Hold Klasse A M.Com HFFS 584 Morten E. Kristensen 199,07 Børge Hansen 194,09 Kjeld Østergaard 191,05 Anders Jeppesen 177,00

Læs mere

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 106441 Thomas Grøn Bendixen 01-412 Hjørring Skytteforening 200/11 200/15 400/26 G 2 113586 Christian Bols Pedersen 01-513 Vester Hassing

Læs mere

Vinderliste for Lør- og Søndagsstævner 2016. Stævne: Række: Navn: Klub:

Vinderliste for Lør- og Søndagsstævner 2016. Stævne: Række: Navn: Klub: Vinderliste for Lør- og Søndagsstævner 2016 Stævne: Række: Navn: Klub: M1p1 Viggo Kring Vesterhede M1p1 Stenn Hansen Vesterhede M1p2 Christian Jacobsen Nordenskov M1p2 Verner Nielsen Nordenskov M2p1 Anna

Læs mere

Børn- og Skoleforvaltningen. ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde

Børn- og Skoleforvaltningen. ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde 198 VIGGO STEN CHRISTENSEN Skærbæk Børn og Skole Børn og Skolechef 299 TOVE RISBJERG NIELSEN Bredebro Børn og Skole Konsulent 205 INGE MARIE FJORDHAUGE

Læs mere

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014 RESULTATLISTE Ølgod Skydning 204 Gevær, 5m. - Mesterskab BK 07780 Mads Olesen 05-09 Skjern Skytteforening 200/09 99/06 399/5 Guld 2 88088 Marie Bæk Pagaard 05-09 Skjern Skytteforening 200/2 98/09 398/2

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Festskrift i anledning af Halgaard Skoles 100 års jubilæum. Scannet, digitaliseret og suppleret med skolebilleder.

Festskrift i anledning af Halgaard Skoles 100 års jubilæum. Scannet, digitaliseret og suppleret med skolebilleder. 1 Festskrift i anledning af Halgaard Skoles 100 års jubilæum. Scannet, digitaliseret og suppleret med skolebilleder. Jacob Halgaard og Bent Bak - Januar 2014 2 3 Halgaard Skole 1916 - Elever og lærer Barbesgaard.

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

og Pokalturnering DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 2013-14 1. division 1. Team PharmaService 11.

og Pokalturnering DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 2013-14 1. division 1. Team PharmaService 11. Divisionsturneringen Klubhold, Seniorhold og 2013-14 1. division 1. Team PharmaService H. C. Graversen, Henrik Caspersen (Dennis Bilde, Morten Bilde, Emil Jepsen, Lars Tofte) Semifinale: PharmaService

Læs mere

JYSK KVÆG Dyr med prøver

JYSK KVÆG Dyr med prøver 1 JYSK 1 87001 920034 Karl Nielsen JYSK 2 87002 920035 Vendsyssel Hist. Museum JYSK 3 87003 920036 6458300003 87001 Karl Nielsen JYSK. - 87001 4 87004 920037 Oregaard JYSK 5 87005 920038 Oregaard JYSK

Læs mere

RESULTAT FRA 1. AFDELING - KAJ's AUTO CUP. UNGDOM: Resultat 1. afd.

RESULTAT FRA 1. AFDELING - KAJ's AUTO CUP. UNGDOM: Resultat 1. afd. RESULTAT FRA 1. AFDELING - KAJ's AUTO CUP UNGDOM: Resultat 1. afd. Nr. Navn Klub Klasse Afd.1 1 407 Christian Zeeberg Varde Cykelklub Ungdom 00:54:00 2 424 Mikkel Møller Vejen BC Ungdom 00:54:04 3 406

Læs mere

OCT Holdmatch søndag d. 4. sept. 2011 arrangeret af Oksbøl Cykel Team

OCT Holdmatch søndag d. 4. sept. 2011 arrangeret af Oksbøl Cykel Team EHM 1 Starttid: 10:02:00 Holdnavn: EHM 1 Startnumre: 21-26 Spangsbjerghaven 145-6700 Email: angar@mail.dk 1. Smede 2. Nilie 3. Jesper Lykke Nielsen 4. Flemming Riis (Ørnen) 5. Flemming Jensen (Hønne) 6.

Læs mere

DELTAGERE / PARTICIPANTS

DELTAGERE / PARTICIPANTS Anders Johansen Anders Lund Andrea Luth Anette Pedersen Annemarie H. Kristensen Axel Grønkjær Bente Skovgaard Kristensen Berit Puggaard Birgitte Nielsen Bo Vestergaard Bodil Halkjær Kristensen Brian Askvig

Læs mere

Åbningsstævne 2013. Herrer

Åbningsstævne 2013. Herrer Herrer Navn Klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Rene Hcp I alt beløb 1 Casper Sidelmann Brønderslev BK 193 212 227 174 238 229 1273 120 1393 2000,- 2 Rene Sejling ST 167 226 248 256 249 190 1336 42 1378 1000,- 3 Steen

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013 DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013 Klubbens samlede medaljehøst Guld Sølv Bronze 28 (1) 24 (2) 15 (4) TOP 5 Guld Sølv Bronze 1 Birger Frederiksen 6 (1) 3 (1) 2 Karin

Læs mere

Side 1 af 7 1709 96b Trolovet Niels Christenen og Maren Nielsdatter i Oens 1709 96b Trolovet Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter i Bottrup 1709 96b Copuleret Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter

Læs mere

RØDDER RANGLISTE 2012

RØDDER RANGLISTE 2012 OVERFØRTE POINTS 50% TOTAL RØDDER OPENING SØNDAG 29. APRIL THEKRATLUSKERS LØRDAG 12. MAJ MANFRED F.Q. CUP LØRDAG 9. JUNI HOOK & SLICE OPEN SØNDAG 24. JUNI MIDSUMMER MASTERS LØRDAG 7. JULI HOLIDAY INVITATIONAL

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

2014 / 2015. 5. afd. 26. februar 2015 Romalt Bakker. Arrangør: PI-Randers Dansk Politiidrætsforbund

2014 / 2015. 5. afd. 26. februar 2015 Romalt Bakker. Arrangør: PI-Randers Dansk Politiidrætsforbund 26. februar 2015 Romalt Bakker 2014 / 2015 5. afd. Arrangør: PI- Dansk Politiidrætsforbund Formanden har ordet Som formand for politiidrætsforening vil jeg gerne byde velkommen til MTB-vintercuppen. Efter

Læs mere

BK Roar NineTap Søndag d. 20. December

BK Roar NineTap Søndag d. 20. December BK Roar NineTap Søndag d. 20. December Plac Spiller By 1.serie 2.serie I alt Xer 1. serie Præmie 1 Viktor Rentsch Søborg BK 278 262 540 20 278 3 retters middag for 2, Værdi KR. 600,- 2 Lars Mikkelsen Søborg

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker Damer B Anna Laura Johansen 206 170 187 COLAS 563 1 DB Katja Madsen 156 178 182 Slangetaemmer.dk 516 2 DB Christina Worre Rasmussen 169 157 174 APPLIANCE 500 3 DB Agathe Andersen 151 156 164 A A KONFEKTION

Læs mere

HVAD BETYDER ORDET ARKIV?

HVAD BETYDER ORDET ARKIV? ARKIV I DAG Arkivfoto, arkivklip Lydarkiv DRs digitale arkiv Politikens avisarkiv O.s.v. Et broget landskab, hvor vi i vores verden nok bedst kender Statens Arkiver, lokalarkiver og 7-arkiver HVAD BETYDER

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Individuelle Resultater Turnering 2 Sommer

Individuelle Resultater Turnering 2 Sommer Individuelle Resultater Turnering 2 Sommer Gevær, 50m. - Klasse BK1 1 99520 Stine Jacobsen 11-072 Helle Skytteforening 199/10 2 109523 Kasper Johannsen 11-001 Ribe Skyttekreds 198/09 3 114084 Magnus Ølgod

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 160 - Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 160 - Bilag 1 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 160 - Bilag 1 Offentligt Den Danske Dommerforening,,Post@dommerforening.dk,105 Hedeselskabets,,jep@hedeselskabet.dk,105 Ejnar Schultz,,ejs@landscentret.dk,105

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat 4-Kløver Bam bam SFS SFS Holdleder Navn Lisbeth Pedersen Adresse Hollandsvej 1 Telefon 2945 7114 Holdleder Navn Niels J. Pedersen Adresse Frodesvej 23 Telefon 2859 2201 hollandsvej1@gmail.com nielsjp@mail.com

Læs mere