Lær det bedste fra andre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lær det bedste fra andre"

Transkript

1 Lær det bedste fra andre Af Karsten Kock, Faglig direktør i Performex Human Resources Denne artikel er en forholdsvis fagteknisk beskrlse, som for den interesserede kan g et indblik i NLP-disciplinen, der siden starten af 1970 erne har udviklet sig til mange nyttige fremgangsmåder og indsigter i det at lære. Modeling er en proces som Richard Bandler og John Grinder i begyndelsen af 1970erne oprindelig brugte til at udvikle Neuro Lingvistisk Programmering - NLP. Modeling er selve kernen i NLP, og er den proces man udfører, når man observerer, kortlægger og efterprøver succesfulde menneskers adfærd på et bestemt område. Målet med modeling er i videst mulig omfang, at kunne præstere de samme resultater som en ekspert på et gnt område. Metoden er at gøre dette, ved at reproducere (eller kopiere) væsentlige aspekter af de tanke-sekvenser, sprogog adfærdsmønstre, som eksperten betjener sig af på det område. Dét de fleste almindeligvis forstår ved NLP, er således resultaterne af modeling nemlig NLP disciplinens efterhånden særdeles omfattende værktøjskasse. Modeling sætter os i stand til at reproducere særlige hos f.eks. succesfulde sælgere, ledere, undervisere, coaches m.fl. Disse mennesker kører mentale, sproglige og fysiologiske succes-programmer, som de selv (oftest) er temmelig ubevidste om, og som stort set aldrig findes beskrevet i bøger om salgsteknikker, ledelsesmodeller og præsentationsteknikker m.v. Modeling kan opdeles i forskellige underdiscipliner: Inside modeling (nogle steder kaldet implicit modeling) Modeling er afledt af det engelske ord model, som også på dansk betyder model. Det betyder mønster, forbillede, at modellere, forme, indrette og i denne sammenhæng med at lære, kunne det bedst udtrykkes på dansk med begrebet at sætte på opskrift Kopiering (efterabning) af en anden persons fysiologi og sprogmønstre Lege/skuespille, at man er en anden iv modeling (nogle steder kaldet eksplicit modeling) Inspirations-modeling anvende delvise stykker af modellens strategier på forskellige logiske nauer til fri inspiration for egne Præcisions-modeling på et eller flere (eller alle) logiske nauer Gruppe-modeling at modellere en gruppe af eksperter samt evt. en kontrolgruppe og sammenholde og bearbejde resultaterne.

2 2 Hvad er forskellen på inside modeling og kognitiv modeling? Inside modeling er at lege eller skuespille, at man er en anden, og ved at personen udfører dette som-om-identitetsskifte, opnås der adgang til andre sider af iboende indre og ydre. Her opererer vi i feltet af ubevidst kompetence. iv modeling er disciplinen at afdække dvs. sprogliggøre og systematisere helt specifikke strategier for indre og ydre adfærd hos et andet menneske, og dernæst sekvensmæssigt eftergøre (som en opskrift) disse sanse-specifikt (som man også kunne beskr som at trække nye neurologiske spor). Her opererer vi i feltet af bevidst kompetence. Hvor kender vi modeling fra i forvejen? Mange af vore grundlæggende har vi lært ved at modellere mennesker i vore omglser. Babyer og mindre børn er eksperter i inside modeling (kopiering) af deres nærmeste omglser. Lidt større børn benytter naturligt idolisering som modeling ved at lege, at de er en anden. Efterhånden som de blr undervist efter de mere traditionelle dedukt indlæringsmetoder, synes disse evner i nogen grad at forsvinde eller glemmes. I virksomheder kender vi til føl -ordninger, der for mange mennesker er og har været en af metoderne til at lære deres job. Dette system virker kun godt, hvis den ansvarlige for føllet, selv er en model for excellent adfærd og/eller hvis føllet selv er i stand til at kunne skille skidt fra kanel, idet sådanne ordninger ofte også har en tendens til reproducere (rolle)modellens dårlige vaner. Mange virksomheder har et system med mentorer, hvor en medarbejder blr tilknyttet en seniormedarbejder, som en del af deres professionelle udvikling. Alt for ofte afhænger succesen i en sådan ordning dog af, at den erfarne medarbejder også har evnen til at overføre de, som han/hun besidder. Hovedregelen er desværre, at mennesker der er gode til noget bestemt, ikke selv er ret klare på de specifikke trin i deres bedste - og nærmest aldrig ved hvordan de udøver dem endsige er i stand til at forklare det til andre med et egnet ordforråd. Mentoren kan i mange tilfælde bl beriget af at bl bevidst om strukturen i sine egne, hvis han eller eleven kender til NLP kognitiv modeling. Med en sådan bevidsthed kan mentoren opnå valgmuligheder til fortsat at forfine sine egne excellente og/eller til at vælge også at kunne gøre noget andet. Det er karakteristisk, at mennesker der udviser excellent adfærd inden for mange forskellige områder, eksempelvis er særlig gode til at motre sig selv [og andre], sælge, øve indflydelse, opnå personlige rekorder i sport, være gode til at lytte, stave korrekt, gode til at forklare og g eksempler, effekt til at styre tilstande i givne situationer osv. (og andre er med modsat fortegn desværre også gode til mindre ønskelige, som f.eks. at bl deprimerede, bekymre sig, udsætte osv.).

3 3 Kan man modellere alt hvad der virker? Man kan i princippet modellere hvad som helst, og der findes næsten altid en ekspert med en model for en hvilken som helst færdighed på et bestemt område. Det er dog klart, at tager vi en person, som f.eks. har spillet excellent jazz-piano i en menneskealder, vil dét at få den pågældendes strategier modelleret (for at spille fremragende jazz-piano) næppe sætte en novice i stand til umiddelbart at gøre ham kunsten efter. Til gengæld vil en modeling med stor sandsynlighed kunne være nytte for en anden erfaren pianist, der blot ikke har nået samme excellente nau endnu. En modellering af de enkelte sekvenser kunne dog alt andet lige sikkert være mange pianister til inspiration næsten uanset deres nau. Som mennesker er vi grundlæggende ikke gode til at bevidstgøre hvordan i vore egne bedste, og med en viden om NLP kan man i nogen grad bruge modeling processen på sig selv. Man kunne måske ønske at reproducere en særlig evne eller færdighed man har inden for et bestemt område af sit liv eller arbejde, og overføre dette til andre sammenhænge. Og dette kan bestemt gøres så man opnår nyttevirkninger. Det bedste resultat opnås dog ved at lade en NLP uddannet person kortlægge ens, fordi det med sikkerhed vil fremvise elementer, som man ikke selv havde den ringeste anelse om. Netop disse kan vise sig at være de allervigtigste. Det vi her peger på, er, at man kan opnå forbløffende meget med en NLP modeling og selvom træerne stadig ikke vokser ind i himlen, så vokser de dog højt nok til at gøre en reel forskel og skabe ny værdi, og forbeholdene med selv-modeling har naturligvis ikke til hensigt at afholde individer fra selvudvikling. Modeling set ud fra et erhvervsmæssigt synspunkt Vi lever i en verden i en så konstant forandring, at behovet for specialist i stigende grad blr erstattet af behovet for lærevillighed og forandringsvillighed. Flere og flere virksomheder og organisationer søger at skabe Den lærende organisation, hvor nøglen til yderligere succes ligger i det enkelte menneskes evne til at tage ansvar for sine egne tanker, at forstå sin rolle som del af en større helhed, at styre sin egen motivation og kommunikation med omglserne. Der er tale om, at alle individer og grupper (teams) på stort set alle nauer i en organisation blr forsynet med en ny og tidssvarende software (ligesom på det teknologiske område). Uanset hvilken form for re-engineering en ledelse ønsker at foretage sig i virksomheden eller organisationen, er det i den sidste ende afhængig af, at virksomheden også råder over en egnet bevidsthedsteknologi til at påvirke og reorganisere tanker, holdninger og kommunikationsstile indefra. Traditionelt har virksomheder benyttet sig af standard træningskurser til at forbedre medarbejdernes evner og. Det har mere været reglen end undtagelsen, at den enkelte kursist har været overladt til sig selv mht. at overføre disse generaliserede til sine egne unikke omglser. Her er begrebet Erhvervs-NLP nok tidens mest ideelle bevidsthedsteknologi til at implementere organisationsudviklingsmodeller, som f.eks. Den lærende organisation, og tænker vi

4 4 netop i modeling, er der temmelig mange, der virker i virksomhederne på langt de fleste områder. Modeling disciplinen gør os i stand til at afdække sammenhængsspecifikke, så vi kan reproducere ekspert i vore egne omglser. Ved at udvælge de mest succesfulde personer i organisationen - fra de bedste 20 % [Paretos lov eller 80/20-reglen] blr vi i stand til at reproducere deres nau af succes til de resterende 80 %. Derudover vil processen kunne bidrage til, at de der modelleres opnår større stabilitet i deres egen performance. Lidt hovedregning på 80/20-reglen + modeling, burde mildt sagt kunne g anledning til en vis opstemthed! En systematiseret modeling proces kan bestå af følgende faser: 1. Identificere en excellent model - en ekspert (helst flere) 2. Nedbryde modellens ekspert i delkomponenter (f.eks. er færdigheden salg alt for abstrakt at modellere på direkte) 3. Afdække modellens tilhørende logiske nauer: a) Rolleidentitet som udfører af den givne færdighed b) Grundlæggende overbevisninger tilknyttet den givne færdighed c) Værdier tilknyttet færdigheden d) Interne mentale kognit strategier tilknyttet færdigheden e) Fysiologiske og sproglige mønstre tilknyttet færdigheden f) Rammer og systemstrukturer som færdigheden udføres i 4. Skabe en midlertidig model af færdigheden 5. Teste den midlertidige model bl.a. også mod kontrolgruppemodel 6. Formulere den endelige model 7. Generalisere den endelige model 8. Designe træningselementer til modeloverførsel 9. Indlede træning 10. Færdiggøre træningsdesignet 11. Træne trænere 12. Træners træning 13. Overvåge, evaluere og justere hvis nødvendigt

5 5 Hvilke skal benyttes for at gennemføre et modelingprojekt? Dels er der alle de basale og ressourcer, som naturligt indgår i ledelsen og gennemførelsen af et projekt, og dels er der de specifikke modeling, som består i at kunne: Interviewe, observere og lytte til såvel den indre som ydre adfærd hos eksperterne der skal modelleres i den relevante sammenhæng - for at identificere hvad og ikke mindst hvordan de gør. Have skærpet sansemæssig opmærksomhed, målopmærksomhed, fleksibilitet og evne til at skabe rapport, er de afgørende elementer i denne proces. At se og lytte nøje (kalibrere) f.eks. er øjenbevægelser, strukturen i sprogbruget, de små forandringer i deres nonverbale adfærd, en rigdom af informationer, der er vigtige spor at forfølge i afdækningen (her gr NLP disciplinen et større ordforråd og et veldefineret begrebsapparat for, hvad det er man overhovedet kan lægge mærke til, som almindeligvis ligger uden for det felt vi som mennesker normalt er opmærksomme på). Registrere og granske en række andre faktorer, end at lægge vægt på hvad eksperterne selv siger og tror de gør (hvilket ville være dét som vi mennesker sædvanligvis er tilbøjelige til). Hvad skal man lære for at arbejde med denne del af modeling? Pensummet på NLP Business Practitioner uddannelsen indeholder en lang række af de grundlæggende elementer for at bl i stand til at afdække andre menneskers velfungerende strategier. Det er dog også værd at bemærke, at pensummet tilbyder nogle af de mange modeller, der allerede er hentet ud af hovedet på mange mennesker og eksperter gennem tiden: Spørgeteknik, effekt sproglige påvirkningsmønstre, teknikker til hurtigt at komme på bølgelængde (rapport), at motre og problemløse, strategier for målsætning, kreativitet (f.eks. Disney-metoden), systemtænkning, statemanagement og meget andet som alle har specifikke trin og fremgangsmåder, der kan læres, trænes og reproduceres. For dem der kender til NLP fra den terapeutiske vinkel, er den væsentligste grund til populariteten, at der i NLP værktøjskassen er en række specifikke strategier for hvordan man kan overkomme en række emotionelle og psykologiske ubalancer ved at gøre som andre, der allerede har overkommet sådant på en effektiv måde. Disse teknikker anvendes i dag verden over med stor effektivitet og forbløffende resultater. Hos Performex kender vi naturligvis også disse fremgangsmåder, men vores fokus og interesse er funderet i konceptet: Bliv bedre til noget du i forvejen er god til, som er tilrettet den personlige udvikling i den professionelle ramme dvs. vi interesser os mere for det naturvidenskabelige unrs end for det terapeutiske

6 6 selv om viden om det terapeutiske har bidraget til en betydelig indsigt i hvordan mennesker er indrettet. Lidt teknisk om teknikken Det er oplagt, at strategier i den NLP ske forstand, er et nøglebegreb når vi taler om modeling det er reproduktionen af strategierne, der bringer os i stand til at gøre nogle af ekspertens excellenceområder efter, hvorved vi øger mulighederne for at producere resultater hen imod ekspertens nau. Hvad strategier er, kan vi forstå ved at tænke på f.eks. en mesterkok. Benytter vi den samme opskrift (strategi) som kokken, vil vi med meget stor sandsynlighed kunne producere samme lækre ret som mesterkokken - eller i hvert fald noget, der ligger tilfredsstillende tæt på. Man kan se på en ekspert-strategi, som en slags succes-opskrift. For at producere en dejlig velsmagende ret, er der 3 grundlæggende ting vi skal være opmærksomme på: 1. Først skal vi vide hvilke ingredienser retten består af 2. Dernæst skal vi vide, hvor meget der skal bruges af hver enkelt ingrediens og kvaliteten af hver enkelt ingrediens, og så skal vide 3. i hvilken rækkefølge det hele foregår I forbindelse med modeling af menneskers er: 1. Ingredienserne = bl.a. billeder, lyde, og f.eks. den indre dialog, der optræder i repræsentationssystemerne (de indre sanser) 2. Mængden og kvaliteten er specifikke distinktioner i ovennævnte pkt Rækkefølgen af de enkelte trin En NLP strategi er altså en bestemt rækkefølge af tanker som igangsætter en bestemt rækkefølge af kommunikation og/eller handlinger, der udmønter sig i et gnt resultat. Som mennesker har vi strategier for alt, hvad vi foretager os: Til at motre os selv, til at beslutte, til at lære, til at købe ind, til at bl glade, osv. Modeling nauer En modeling proces må indledningsvis selv modelleres ud i nogle kategorier eller (abstraktions)nauer for overhovedet at kunne påbegyndes (jf. her illustrationen på side 9). It is [still] all about chunking and sequencing Her efterfølgende vil vi beskr 6 såkaldte chunks (nauer, relationer, klumper) der samtidig indikerer nogle dybde- og kompleksitetsnauer af modeling

7 7 1) Modeling af enkle adfærdsmæssige, vil typisk dreje om at kortlægge specifikke, konkrete og nemt observerbare handlinger, som sker inden for en kortere tidsperiode (sekunder til minutter). Eksempler på enkle adfærdsmæssige, der kan kortlægges er: En særlig bevægelse i forbindelse med udøvelse af en sportsdisciplin At gå ind i en særlig tilstand ved brug af en trigger eller et anker Kaste på en bestemt måde med en dartpil eller en basketbold Benytte en bestemt vejrtrækning i forbindelse med skydning Udøvelse af enkle kropslige rapportteknikker 2) Modeling af enkle kognit, vil typisk dreje om at kortlægge specifikke, nemt identificerbare og testbare mentale processer, som optræder inden for en kortere tidsperiode (sekunder til minutter). Eksempler på enkle kognit, der kan kortlægges er: Strategier for at huske navne Strategier for at stave Tilegnelse af enkle former for ordforråd Skabelse af bestemte mentale forestillinger (f.eks. målbilleder) Benytte en kortere instrumenteret NLP teknik Disse typer af tænke- afføder nemt observerbare adfærdsmæssige resultater, der kan måles og g umiddelbar respons. 3) Modeling af enkle lingvistiske, vil typisk dreje sig om at kortlægge i brug af specifikke spørgsmål og hvordan man genkender og reagerer på bestemte typer ord og fraser. Eksempler på enkle lingvistiske, der kan kortlægges er: Hvordan bestemte typer af spørgsmål stilles Hvordan bestemte typer af ord og fraser genkendes og responderes på Hvordan man udfører back tracking (opsummering) ved brug af en anden persons ord og fraser En performance, hvor ne vil være nemt observerbare og målelige. 4) Modeling af komplekse adfærdsmæssige (interakt) indebærer, at man kortlægger simple adfærdsmæssige handlinger, der optræder koordineret i sekvenser eller i kombinationer. (Kombinationer af enkeltstående af typen som beskrevet under pkt 1) Eksempler på komplekse adfærdsmæssige (interakt), der kan kortlægges er: At jonglere Lære kampsportsteknikker Mestre en bestemt del-disciplin i en sportsgren Kunne foretage en præsentation Spille en rolle i en film En performance, hvor ne er mere komplekse at observere og måle på.

8 8 5) Modeling af komplekse kognit indebærer, at man kortlægger synteser eller sekvenser af enkle kognit. (Kombinationer af enkeltstående kognit af typen jf. punkt 2) Eksempler på komplekse kognit, der kan kortlægges er: Forfatte en historie Diagnosticere et problem Løse en gåde Komponere en sang Benytte visse NLP teknikker interaktivt En performance, hvor ne er mere komplekse at observere og måle på. 6) Modeling af komplekse lingvistiske indebærer, at man kortlægger den interakt brug af sproget i meget dynamiske (ofte spontane) situationer. (Et mere avanceret nau af de, der er beskrevet under punkt 3) Eksempler på komplekse lingvistiske kunne være: Motre nogen til noget Forhandle Kunne reframe Benytte humor Udføre story telling Timing Udvælge eller designe NLP teknikker on the spot (udnyttelse i øjeblikket) Dyb verbal rapportskabelse (mentaltræningsnau) En performance, hvor ne er mere komplekse at observere og måle på.

9 9 Abstraktionsnauer og modeling Super-kompleks færdighed (ikke egnet til modellering pga. for højt chunk) Lingvis tiske Lingvis Lingvis tiske tiske Lingvis Lingvis tiske Lingvistiske tiske Lingvis tiske Lingvis tiske Komplekse dsmæssige dsmæssige Lingvistiske Lingvistiske dsmæssige dsmæssige Lingvistiske Lingvistiske Enkle dsmæssige Lingvistiske It s all about chunking and sequencing! Når man skal modellere som f.eks.: Salg, forhandling, formidling, ledelse, coaching, kreativitet osv. må man straks gøre sig klart, at disse er superkomplekse (skills) - og at dette abstraktionsnau er alt for højt at modellere direkte på. Det handler om at få dekomponeret og underkategoriseret tilstrækkeligt til, at dét man modellerer er tilstrækkeligt konkret til at observere, at formulere ud fra, og at måle på. Når dette er identificeret kan man sætte ne på formel og begynde lære, træne og integrere hos dem, der skal lære færdigheden.

10 10 Mill s metoder - modeling John Stuart Mill s metoder er særdeles relevante i forbindelse med disciplinen modeling. Den britiske filosof og økonom John Stuart Mill ( ) har sporet mønstrene for hvordan videnskabsfolk sporer mønstre, som han i System and Logic (1843) definerer med fem primære strategier eller metoder, der fortsat dækker den videnskabelige metode: Lighed Forskellighed Kontrast Ledsagende variation, og resterende træk Efterfølgende gennemgås med grafik og eksempler kort de fem strategier/metoder: 1. Lighed At finde de træk, der normalt i forhold til det emne man studerer eller i forhold til de resultater, der måles på. Se i følgende eksempel. Træk: Ønsket resultat: Et eksempel kunne være blandt en gruppe mennesker, hvor dem der er bedst til f.eks. at overholde tider kunne have det fælles træk, at de har deres tidslinje placeret foran dem, altså på tværs (fagudtrykket for tidslinjerepræsentation er hhv. through time og in time, og indikerer, at nogle mennesker ret beset ser deres kalender som værende opslået foran sig f.eks. fra venstre mod højre hvorimod andre mennesker opfatter, at deres kalender kun viser den enkelte dag/time og går dermed fra ryggen og igennem kroppen i en lige linie, hvorved de kun opfatter nuet som præsenteret). 2. Forskellighed At finde de træk, der normalt ikke men som så pludselig er tilstede ved resultatets opnåelse. Se efter i følgende eksempel. Træk: Ønsket resultat: fraværende fraværende fraværende Et eksempel ville være, at blandt en gruppe mennesker, som er bedst til f.eks. at overholde tider kunne der være én, der var ekstraordinær god til at være opmærksom på tid som måske også har sin tidslinje foran blot ikke på tværs, men f.eks. op ned.

11 11 3. Kontrast At foretage en kontrastanalyse af de træk, der altid når resultatet er til stede og aldrig når resultatet er fraværende. Se efter i følgende eksempel. Træk: Ønsket resultat: fraværende fraværende fraværende For eksempel kunne man konstatere, at når personer lykkes med at være opmærksomme på tid - så er personernes tidslinje i deres tilfælde altid placeret foran. For dem der ikke er det så er tidslinjen f.eks. aldrig foran altså fraværende foran. 4. Ledsagende variation At finde de træk, som varierer enten direkte eller omvendt i forhold til graden af succes ved det opnåede resultat. F.eks. at jo mindre DIT - jo mindre DAT, og jo mere DIT jo mere DAT eller jo mindre DIT og mere DAT osv. DIT DAT DIT DAT Eller DIT DAT DIT DAT Et eksempel på en ledsagende variation kunne være, at mennesker, der er through time, har det sådan, at jo flere dage, uger år, der er presset sammen på linjen foran på tværs - jo mere stresset på tid vil vedkommende være og jo færre dage, uger år, der er på tidslinjen foran jo mindre stresset på tid er personen. 5. Resterende træk At operere ud fra en formodning om, at hvis man i et komplekst emne observerer, at et bestemt træk ved emnet er forbundet med en bestemt del af resultatet så kan de resterende træk ved emnet formodentligt være forbundet med de resterende træk ved resultatet. Træk: Ønsket resultat: X Y Hvis er forbundet med X Så er nok forbundet med Y Hvis nu ( tidslinje foran + tæthed af dage ) er forbundet med ( grad af tidspres + grad af strukturerethed ) og man f.eks. ved at ændre på én variabel f.eks. tæthed af dage oplever en forandring i [f.eks.] grad af tidspres, så kan man forsøgsvis antage, at forandring i den resterende variable tidslinje foran - vil medføre forandring i grad af strukturerethed.

12 12 Hvorvidt det forholder sig sådan, kan så afgøres ved at foretage det modsatte eksperiment (mod-eksempel), der så vil bekræfte eller afkræfte formodningen om effekten af de resterende træk. Mere om NLP modeling I Performex har vi naturligvis i tidens løb modelleret en række interessante og nyttige fremgangsmåder hvoraf en del er kommet til at indgå som en del af pensum på vore kurser og uddannelser. Når man beslutter sig for at lære Erhvervs- NLP lærer man i princippet at benytte sig af en lang række metoder, der allerede er modelleret fra succesrige mennesker, som alle har fremragende kommunikat og psykologiske. Et eksempel på en modeling proces som Performex har udviklet i samarbejde med Danske Bank er kurset: Lær med vilje vejen til forandring, der både afholdes som internt kursus i banken og som åbent kursus i vore egne lokaler. Og endelig kan vi da også pege på, at vores NLP Master Business Practitioner indeholder meget mere om avancerede NLP modeling teknologier bl.a. systemtænkning og værdisystemer. Når vi beskæftiger os med begrebet NLP modeling og her har ønsket at videreg lidt af det så skal det også nævnes, at der er rigtig mange og meget dygtige NLPfolk verden over, som har bidraget siden Richard Bandler og John Grinder i begyndelsen af 1970 erne introducerede begrebet. Det synes i denne sammenhæng relevant at nævne Robert Dilts (www.nlpu.com) og Dr. Wyatt Woodsmall (www.peoplepatterns.com), som nogle af de mest produkt og kompetente modeler s. I deres publikationer i form af manualer, arbejdshæfter og bøger kan der hentes megen inspiration. I øvrigt kan nævnes en håndfuld business-begreber, der er opstået gennem de seneste år, som alle har karakter af den her beskrevne modeling tankegang og principper såsom: Best Practice, Den 5. disciplin, Appreciat Inquiry, Reverse- Engineering, Pre-sensing, Knowledge Engineering - discipliner, der yderligere vil vinde ved at få tilført et vist mål af NLP. Karsten Kock, Faglig Direktør, November 2004

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre?

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II When business gets personal! Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II Acuity World Fortsæt Our field of expertise din

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner Uddannelsesbeskrivelse Denne NLP Master Coach Practitioner uddannelse er en overbygning til Asiscos NLP Coach

Læs mere

Flyt dig med effektiv kommunikation

Flyt dig med effektiv kommunikation Flyt dig med effektiv kommunikation Mette Demkjær Baggrund Cand.merc -> Salg & marketing, kommunikationsrådgivning NLP Master Coach, Enneagram Practitioner Under uddannelse til NLP & Enneagram Træner og

Læs mere

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Cheerleading 2014 DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND CHEERLEADING TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor cheerleading. Uddannelserne ligger i slutningen

Læs mere

NLP OG COACH UDDANNELSEN. Få effektive kommunikations-værktøjer

NLP OG COACH UDDANNELSEN. Få effektive kommunikations-værktøjer NLP OG COACH UDDANNELSEN Få effektive kommunikations-værktøjer BLIV BEDRE TIL AT LYTTE OG FORSTÅ - OG HJÆLPE ANDRE MED UDVIKLING Kunne du tænke dig at blive bedre til at forstå, hvad der foregår i kommunikationen

Læs mere

NLP Coach Practitioner Certificeringsuddannelse

NLP Coach Practitioner Certificeringsuddannelse NLP Coach Practitioner Certificeringsuddannelse Hvad får du ud af uddannelsen? Certificeret NLP-coach Efter afsluttet uddannelse er du certificeret NLP-coach efter International NLP Trainers Associations

Læs mere

Det er ikke altid chefens skyld

Det er ikke altid chefens skyld Det er ikke chefen, børnene eller økonomien, der stresser dig. Det er dine tanker om chefen, børnene og økonomien, der stresser dig. Det ser måske ud som om, det er verden uden for os selv, som skaber

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Det her får du ud af at deltage på uddannelsen: MejlhedeHalskov.dk

Det her får du ud af at deltage på uddannelsen: MejlhedeHalskov.dk Integrativ NLP Practitioner og Master Practitioner Vi tilbyder nu en unik uddannelse, som kombinerer det bedste fra en NLP Practitioner og en NLP Master Practitioner med Enneagrammet indsat i en integral

Læs mere

Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016

Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016 Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016 Bang Akademi, København og High Hopes, Aalborg tilbyder en unik coach-uddannelse, der giver dig stærke kommunikationsredskaber. Denne uddannelse

Læs mere

BUSINESS MASTER UDDANNELSEN - FOR DIG DER VIL VIDERE!

BUSINESS MASTER UDDANNELSEN - FOR DIG DER VIL VIDERE! ARKMANN RAINING USINESS MASTER DDANNELSEN BUSINESS MASTER UDDANNELSEN - FOR DIG DER VIL VIDERE! BLIV MASTER I BUSINESS LEDELSE Byg videre på de værktøjer som du lærte på Business Leder Uddannelsen eller

Læs mere

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Bang Akademi, København og High Hopes, Aalborg tilbyder en unik coach-uddannelse, der giver dig stærke kommunikationsredskaber. Denne uddannelse

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ...

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... Indhold COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... 4 Hovedkonklusioner fra Coaching Analysen 2004/05... 5 INTRODUKTION TIL COACHING... 6 Coaching i ledelse... 7 Hvor og hvornår er coaching relevant?... 8 Former

Læs mere

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November De 5 positioner Af Birgitte Nortvig, November 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. EVNEN TIL AT POSITIONERE SIG HEN MOD DET VÆSENTLIGE... 3 2. EKSPERT-POSITIONEN... 4 3. POSITIONEN SOM FAGLIG FORMIDLER... 5 4.

Læs mere

NLP OG COACH UDDANNELSE

NLP OG COACH UDDANNELSE NLP OG COACH UDDANNELSE www.tradium.dk Kunne du tænke dig at blive bedre til at forstå, hvad der foregår i kommunikationen mellem mennesker? Blive bedre til at lytte og forstå hvad andre fortæller og dermed

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent?

When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent? Leadership Program PLP When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent? When business gets personal! Acuity World sætter dine personlige ledelseskompetencer

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

Nyhedsbrev for oktober 2009

Nyhedsbrev for oktober 2009 Nyhedsbrev for oktober 2009 Indhold i denne udgave Kunsten at netværke 1 Kunsten at lede 1 Team Boyatzis 2 At lære er at gøre 3 Led ved ledelse 4 Kompetente bestyrelser 5 Kunsten at netværke På AOM konferencen

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen

Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen Susanne Bøgeløv Storm ALLE Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen med vurderingsøvelser om forfatteren Susanne Bøgeløv Storm leder og indehaver af Æstetisk Læring Susanne er undervisningskonsulent,

Læs mere

WEBINAR 5 TRIN I PILATES, der styrker dit helbred

WEBINAR 5 TRIN I PILATES, der styrker dit helbred WEBINAR 5 TRIN I PILATES, der styrker dit helbred ARBEJDSHÆFTE BENTE TROMBORG Side 1 Mange accepterer at have ondt i ryggen, som om det er en naturlig ting at have. Det BØR det ikke være. Vores krop er

Læs mere

UDVIKLING AF MATEMATIKFAGET

UDVIKLING AF MATEMATIKFAGET UDVIKLING AF MATEMATIKFAGET PÅ ELLEKILDESKOLEN. MATEMATIKPOLITIK Mål og principper: - At højne kvaliteten af undervisningen. - At give eleverne større faglig udbytte. - At implementere Fælles Mål II -

Læs mere

Grundlov FOR. Vanløse Skole

Grundlov FOR. Vanløse Skole Grundlov FOR Vanløse Skole 2 Hvorfor en Grundlov? - Grundloven er Vanløse Skoles DNA. Det er den man kan se, høre og mærke når man er en del af Vanløse Skole - hvad enten det er som elev, forældre eller

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Eureka råbte de gamle grækere, når der gik en prås op for dem, og de pludseligt kunne se tingene i en ny sammenhæng. Vi andre nøjes med at råbe AHA

Eureka råbte de gamle grækere, når der gik en prås op for dem, og de pludseligt kunne se tingene i en ny sammenhæng. Vi andre nøjes med at råbe AHA Ahakompagniet Eureka råbte de gamle grækere, når der gik en prås op for dem, og de pludseligt kunne se tingene i en ny sammenhæng. Vi andre nøjes med at råbe AHA I Ahakompagniet, som tæller en række innovative

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING PRAKTISK UDDANNELSESFORLØB TIL UDVIKLING AF DIT PERSONLIGE LEDERSKAB, TEAMS OG ORGANISATIONER AUGUST 2018 - MAJ 2019 Uddannelsen til dig, der vil have træning

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

i to i fokusområder 2010 foredrag kurser performance mentoring +45 2190 9999 sh@itoi.dk www.itoi.dk

i to i fokusområder 2010 foredrag kurser performance mentoring +45 2190 9999 sh@itoi.dk www.itoi.dk i to i fokusområder 2010 foredrag kurser performance mentoring +45 2190 9999 sh@itoi.dk www.itoi.dk Foredrag: Jeg ser ingen begrænsninger gør du? Få en uforglemmelig og forrygende dag eller aften med både

Læs mere

Coachuddannelsen, modulopbygning

Coachuddannelsen, modulopbygning Coachuddannelsen, modulopbygning Modul 1: Dig i rollen som coach Tænk som en coach! På modul 1 kommer du godt i gang med at coache ved at bruge vores gennemprøvede og effektive coachingmodel De seks Trin.

Læs mere

Eksamensangst, farvel og tak!

Eksamensangst, farvel og tak! Eksamensangst, farvel og tak! Eksamensangst eller præstationsangst har eksisteret siden mennesket første gang skulle stå på et forhøjning foran andre. De fleste studerende accepterer bare at eksamensangst

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Giv dig selv et forspring til at nå dine forhandlingsmål Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

PERSONLIG TIME MANAGEMENT

PERSONLIG TIME MANAGEMENT ARKMANN RAINING ERSONLIG IME MANAGEMENT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du vil få bedre overblik, kontrol og fokus.» Du vil opnå flere af dine mål og altid nå dine vigtigste opgaver.»

Læs mere

PRODUKTBLAD / Outplacement. Personlig udvikling. Baggrund. I dag er starten på et nyt kapitel i dit arbejdsliv

PRODUKTBLAD / Outplacement. Personlig udvikling. Baggrund. I dag er starten på et nyt kapitel i dit arbejdsliv PRODUKTBLAD / Outplacement Baggrund I dag er starten på et nyt kapitel i dit arbejdsliv Personlig udvikling Der er kun 1 person, der kan være ansvarlig for dit liv, ja, rigtigt gættet, det er DIG SELV.

Læs mere

Hvad er NLP. Står for nerve og refererer til nervesystemet og hjernen. Henviser til vores sprog både det talte og kropssproget.

Hvad er NLP. Står for nerve og refererer til nervesystemet og hjernen. Henviser til vores sprog både det talte og kropssproget. Hvad er NLP Neuro Står for nerve og refererer til nervesystemet og hjernen. Gennem dem indtager vi info gennem de fem sanser: - Visuelt (vi ser) - Auditivt (vi hører) - Kinestetisk (vi føler) - Olifaktorisk

Læs mere

TEST - VAK læringsstil

TEST - VAK læringsstil TEST - VAK læringsstil Marker det svar, som repræsenterer hvordan du generelt opfører dig. 1. Når jeg skal arbejde med nyt udstyr plejer jeg generelt at: a) læse instruktionerne først b) lytte til en forklaring

Læs mere

UDVIKLING MED UNGE I CENTRUM EFTERÅR 2015. Lær at bruge den coachende tilgang i dit arbejde med unge. - forløb om teenagecoaching for fagfolk

UDVIKLING MED UNGE I CENTRUM EFTERÅR 2015. Lær at bruge den coachende tilgang i dit arbejde med unge. - forløb om teenagecoaching for fagfolk UDVIKLING MED UNGE I CENTRUM EFTERÅR Lær at bruge den coachende tilgang i dit arbejde med unge COACHINGUDDANNELSE 3 MODULER - forløb om teenagecoaching for fagfolk COACHINGUDDANNELSE FORLØB OM TEENAGECOACHING

Læs mere

Salg i et oplevelsesorienteret samfund Er I forberedt - eller tager I skraldet? Preceptor

Salg i et oplevelsesorienteret samfund Er I forberedt - eller tager I skraldet? Preceptor Salg i et oplevelsesorienteret samfund Er I forberedt - eller tager I skraldet? Hvem er vi? Det innovative perspektiv Vores styrke ligger i evnen til, at forankre nye salgsprocesser, strategier og værktøjer,

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt til forhandling. I hverdagen forhandler du med kunder, leverandører, arbejdsgivere, kolleger

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

High Performance Talent

High Performance Talent High Performance Talent Akademiet for Talen9ulde Unge 20$21.Januar2015 MikaelTrolle Mikael Trolle Cand. scient. i Idræt & Biologi Sportsdirektør og herrelandstræner, Dansk Volleyball Forbund Partner og

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Newton Fitness ApS GENOPTRÆNING I PRAKSIS

Newton Fitness ApS GENOPTRÆNING I PRAKSIS Newton Fitness ApS GENOPTRÆNING I PRAKSIS Genoptræning i praksis Genskaber leddenes fulde Mobilitet. Forbedrer stabilitet i led og core. Styrker muskler og led til et langt højere niveau end før skaden.

Læs mere

Resiliens træn din mentale robusthed

Resiliens træn din mentale robusthed Resiliens træn din mentale robusthed Giv dig selv mentalt overskud og undgå stress Resiliens bliver nøglen til robusthed i en stadig mere stresset og kompleks verden hvor krydspresset mellem egne og virksomhedens

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

Hans Hansen STANDARD RAPPORT. Adaptive General Reasoning Test

Hans Hansen STANDARD RAPPORT. Adaptive General Reasoning Test Adaptive General Reasoning Test STANDARD RAPPORT Dette er en fortrolig rapport, som udelukkende må anvendes af personer med en gyldig certificering i anvendelse af værktøjet AdaptGRT fra DISCOVER A/S.

Læs mere

Coaching og Goal Mapping - Hånd i hånd GROW2 Research-rapport hold 141 af Bettina Dahl Nielsen COACHING & GOAL MAPPING FOR AT NÅ FLEST MULIGE

Coaching og Goal Mapping - Hånd i hånd GROW2 Research-rapport hold 141 af Bettina Dahl Nielsen COACHING & GOAL MAPPING FOR AT NÅ FLEST MULIGE COACHING & GOAL MAPPING FOR AT NÅ FLEST MULIGE 1 Indholdsfortegnelse Fomålet med min coach uddannelse... 2 Hvorfor dette emne?... 3 Målgruppe... 3 Problemformulering... 3 Hvad er Goal mapping?... 4 Paralleller

Læs mere

When business gets personal! Mangler du den kompetence, der skal til for at lede?

When business gets personal! Mangler du den kompetence, der skal til for at lede? Leadership PL When business gets personal! Mangler du den kompetence, der skal til for at lede? Acuity World sætter din personlige ledelseskompetence på plads sammen med de to andre kompetencer: faglighed

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Mental Træning og om at Score

Mental Træning og om at Score Mental Træning og om at Score Af Finn Havaleschka Mental Træning og om at Score. Finn Havaleschka, Garuda Research Institute. Dit Mentale Scorekort Det mentale scorekort handler ikke om at score det andet

Læs mere

ICC Europe Howzat Text Danish Version

ICC Europe Howzat Text Danish Version ICC Europe Howzat Text Danish Version Velkommen til Howzat! ECB Coach Education, i samarbejde med ICC Europa, er forpligtet til at yde ressourcer i verdensklasse; Howzat! er designet til at spille en vigtig

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere K ARRIERE UDVIKLING VIDEN Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere sine egne præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære, frem for at undervise dem (John Whitmore en

Læs mere

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Resume af ph.d. afhandling Baggrund Patienter opfattes i stigende grad som ressourcestærke borgere,

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Kræves det, at eleverne opbygger og anvender viden? Er denne viden tværfaglig?

Kræves det, at eleverne opbygger og anvender viden? Er denne viden tværfaglig? VIDENSKONSTRUKTION Kræves det, at eleverne opbygger og anvender viden? Er denne viden tværfaglig? Oversigt Mange skoleaktiviteter kræver, at eleverne lærer og gengiver de oplysninger, de modtager. Det

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Har vi forskellig læringsstil? (testskema)

Har vi forskellig læringsstil? (testskema) Har vi forskellig læringsstil? (testskema) Dette spørgeskema er udformet for at finde frem til din foretrukne læringsstil. I årenes løb har du sikkert udviklet læringsvaner, som hjælper til at give en

Læs mere

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 1 2008 Tema: Forandringsledelse i praksis Drejebog for ledelse af forandringer! Forandringer er over os! Store omvæltninger præger mange organisationer, omstruktureringer og forandringsprocesser

Læs mere

Paradigmer. Hvilket paradigme holder dig fast? Hvilke nye paradigmer er du på vej hen mod?

Paradigmer. Hvilket paradigme holder dig fast? Hvilke nye paradigmer er du på vej hen mod? Paradigmer Fastlåst eller innovativ? Hvem er lyst til det første? Vi vil vel alle gerne være innovative? Alligevel kan vi opleve, at vi også selv sidder fast i nogle mønstre og har svært ved at komme ud

Læs mere

Kend dig selv og andre

Kend dig selv og andre KURSUSPROGRAM Kend dig selv og andre MÆGLEREN IDEALISTEN UDFORDREREN GENERALISTEN HJÆLPEREN UDRETTEREN LOYALISTEN TÆNKEREN INDIVIDUALISTEN Når du lærer at bruge ENNEAGRAMMET, får du et effektivt værktøj

Læs mere

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Innovativ faglighed en introduktion til Otto Scharmers Teori U Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Hvad er den særlige pædagogiske faglighed man som lærer skal besidde, hvis man vil være en innovativ

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d.

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d. Introduktion til systemisk tænkning & praksis Reinhard Stelter Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk Program til dagen 09.15 Kaffe og morgenbrød 09.30 Systemet mellem stabilitet og forandring Kort

Læs mere

Introduktion til projekter

Introduktion til projekter Introduktion til projekter v. 1.0.3 Introduktion I dette materiale ser vi overordnet på, hvad projekter egentlig er, hvordan de er skruet sammen og hvilke begreber, som relaterer sig til projekter. Vi

Læs mere

introduktion lærervejledning Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7

introduktion lærervejledning Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7 lærer vejledning 1 lærervejledning Indhold side 1 2 3 4 5 Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7 introduktion På Experimentarium er vi vilde med at

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

PROFESSIONELT SALG DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A. VIRKSOMHEDENS KONKRETE UDBYTTE

PROFESSIONELT SALG DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A. VIRKSOMHEDENS KONKRETE UDBYTTE ARKMANN TRAINING ROFESSIONELT ALG DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at booke møder med nye, samt eksisterende kunder.» Du er skarpere til at lave en kort og

Læs mere

En lille bog om. nlp og

En lille bog om. nlp og En lille bog om Coaching med nlp og enneagrammet Indhold 3 Hvad er coaching? 6 Hvad skal en Coach kunne? 8 NLP og coaching 10 Enneagrammet og coaching 12 NLP Huset Hvad er coaching? Begrebet coaching stammer

Læs mere

COACHINGUDDANNELSE 3 MODULER - forløb om teenagecoaching for fagfolk

COACHINGUDDANNELSE 3 MODULER - forløb om teenagecoaching for fagfolk Foto: shutterstock.com Udvikling med Unge i centrum LÆR AT BRUGE DEN COACHENDE TILGANG I DIT ARBEJDE MED UNGE COACHINGUDDANNELSE 3 MODULER - forløb om teenagecoaching for fagfolk Aalborg Ungdomsskole Godthåbsgade

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Hogan Assessment Systems Inc.

EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Hogan Assessment Systems Inc. EQ EVNEN EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Rapport for John Doe ID UH555936 Dato 06 Juli 2016 2013 Hogan Assessment Systems Inc. Introduktion Hogan EQ vurderer

Læs mere

STIFINDER PROGRAMMET AUTHENTIC LEADERSHIP PROGRAMMES

STIFINDER PROGRAMMET AUTHENTIC LEADERSHIP PROGRAMMES STIFINDER PROGRAMMET WORTH FOLLOWING AUTHENTIC LEADERSHIP PROGRAMMES STIFINDERPROGRAMMET ET EFFEKTIVT OG UNIKT UDVIKLINGSFORLØB SIDEN 1994 LÆRINGSPRINCIPPER OG INSPIRATION E N UNIK KOMBINATION AF METODER

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Guide. mental u-vending. Sådan laver du en. sider. Styrk dit liv med Chris MacDonald Guide: Sådan skal du tænke for at ændre livsstil

Guide. mental u-vending. Sådan laver du en. sider. Styrk dit liv med Chris MacDonald Guide: Sådan skal du tænke for at ændre livsstil Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan laver du en mental u-vending 12 sider Styrk dit liv med Chris MacDonald Guide: Sådan skal du tænke for at ændre livsstil Mental u-vending

Læs mere

SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Forslag til overnatning.

SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Forslag til overnatning. SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Du er inviteret til to dages sommer-symposium - en fordybelse i feltet grafisk facilitering. Dagene bliver

Læs mere

Vækst, mennesker og service

Vækst, mennesker og service 1 Vækst, mennesker og service Det kan Cremans rådgivning gøre for din forretnings vækst I mere end 25 år har Cremans stifter arbejdet med virksomheders idéer, og menneskene bag dem. Hos Creman har vi,

Læs mere

WORKSHOP. SKAB BALANCE i dit liv MED PILATES ARBEJDSHÆFTE BENTE TROMBORG. Side 1

WORKSHOP. SKAB BALANCE i dit liv MED PILATES ARBEJDSHÆFTE BENTE TROMBORG. Side 1 WORKSHOP SKAB BALANCE i dit liv MED PILATES ARBEJDSHÆFTE BENTE TROMBORG Side 1 Skab balance i dit liv med pilates Jeg ser rigtig mange mennesker, som lever med evig stress. De har vænnet sig til det. De

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Coaching. Et redskab der styrker engagement og ejerskab. Den menneskelige faktor og implementering

Coaching. Et redskab der styrker engagement og ejerskab. Den menneskelige faktor og implementering Coaching Et redskab der styrker engagement og ejerskab Den menneskelige faktor og implementering Trine Mottlau Divisionschef Privathospitalet Hamlet Breakthrough Qeep Coach, Qeep Danmark AS Chefjordemoder

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM FOLKE- OG MUSIKSKOLE

SAMARBEJDE MELLEM FOLKE- OG MUSIKSKOLE SAMARBEJDE MELLEM FOLKE- OG MUSIKSKOLE lægger op til et tværprofessionelt samarbejde mellem folkeskole og musikskole. Samarbejdet mellem folkeskolelærer og musikskolelærer går sjældent af sig selv. Det

Læs mere

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden.

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Derfor rummer du som særligt sensitiv et meget stort potentiale for at udvikle dig. Men potentialet

Læs mere

Kend dig selv og andre

Kend dig selv og andre Kend dig selv og andre kursusprogram Mægleren Idealisten Udfordreren Generalisten Hjælperen Udretteren Loyalisten Tænkeren Individualisten Når du lærer at bruge Enneagrammet, får du et effektivt værktøj

Læs mere

Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år

Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år Følgende emner er grundlæggende på hvert modul, hvorfor de ikke altid nævnes under de enkelte modulbeskrivelser. Emnerne behandles både teoretisk og praktisk:

Læs mere

SOCIALE KOMPETENCER. Side 1 af 13 LÆRINGSOMRÅDE: EMPATI

SOCIALE KOMPETENCER. Side 1 af 13 LÆRINGSOMRÅDE: EMPATI SOCIALE KOMPETENCER LÆRINGSOMRÅDE: EMPATI Her angiver du inden for hvert af læringstemaets tre læringsområder jeres vurdering af barnets udgangspunkt for at deltage i leg- og læringsaktiviteter. Læringsmålene

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Konflikthåndtering fra kaos til kontrol

Konflikthåndtering fra kaos til kontrol Konflikthåndtering fra kaos til kontrol Konflikthåndtering fra kaos til kontrol Få værktøjerne til effektivt at forebygge og løse konflikter med konceptet Have A Nice Conflict Få værktøjer til effektiv

Læs mere