Lær det bedste fra andre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lær det bedste fra andre"

Transkript

1 Lær det bedste fra andre Af Karsten Kock, Faglig direktør i Performex Human Resources Denne artikel er en forholdsvis fagteknisk beskrlse, som for den interesserede kan g et indblik i NLP-disciplinen, der siden starten af 1970 erne har udviklet sig til mange nyttige fremgangsmåder og indsigter i det at lære. Modeling er en proces som Richard Bandler og John Grinder i begyndelsen af 1970erne oprindelig brugte til at udvikle Neuro Lingvistisk Programmering - NLP. Modeling er selve kernen i NLP, og er den proces man udfører, når man observerer, kortlægger og efterprøver succesfulde menneskers adfærd på et bestemt område. Målet med modeling er i videst mulig omfang, at kunne præstere de samme resultater som en ekspert på et gnt område. Metoden er at gøre dette, ved at reproducere (eller kopiere) væsentlige aspekter af de tanke-sekvenser, sprogog adfærdsmønstre, som eksperten betjener sig af på det område. Dét de fleste almindeligvis forstår ved NLP, er således resultaterne af modeling nemlig NLP disciplinens efterhånden særdeles omfattende værktøjskasse. Modeling sætter os i stand til at reproducere særlige hos f.eks. succesfulde sælgere, ledere, undervisere, coaches m.fl. Disse mennesker kører mentale, sproglige og fysiologiske succes-programmer, som de selv (oftest) er temmelig ubevidste om, og som stort set aldrig findes beskrevet i bøger om salgsteknikker, ledelsesmodeller og præsentationsteknikker m.v. Modeling kan opdeles i forskellige underdiscipliner: Inside modeling (nogle steder kaldet implicit modeling) Modeling er afledt af det engelske ord model, som også på dansk betyder model. Det betyder mønster, forbillede, at modellere, forme, indrette og i denne sammenhæng med at lære, kunne det bedst udtrykkes på dansk med begrebet at sætte på opskrift Kopiering (efterabning) af en anden persons fysiologi og sprogmønstre Lege/skuespille, at man er en anden iv modeling (nogle steder kaldet eksplicit modeling) Inspirations-modeling anvende delvise stykker af modellens strategier på forskellige logiske nauer til fri inspiration for egne Præcisions-modeling på et eller flere (eller alle) logiske nauer Gruppe-modeling at modellere en gruppe af eksperter samt evt. en kontrolgruppe og sammenholde og bearbejde resultaterne.

2 2 Hvad er forskellen på inside modeling og kognitiv modeling? Inside modeling er at lege eller skuespille, at man er en anden, og ved at personen udfører dette som-om-identitetsskifte, opnås der adgang til andre sider af iboende indre og ydre. Her opererer vi i feltet af ubevidst kompetence. iv modeling er disciplinen at afdække dvs. sprogliggøre og systematisere helt specifikke strategier for indre og ydre adfærd hos et andet menneske, og dernæst sekvensmæssigt eftergøre (som en opskrift) disse sanse-specifikt (som man også kunne beskr som at trække nye neurologiske spor). Her opererer vi i feltet af bevidst kompetence. Hvor kender vi modeling fra i forvejen? Mange af vore grundlæggende har vi lært ved at modellere mennesker i vore omglser. Babyer og mindre børn er eksperter i inside modeling (kopiering) af deres nærmeste omglser. Lidt større børn benytter naturligt idolisering som modeling ved at lege, at de er en anden. Efterhånden som de blr undervist efter de mere traditionelle dedukt indlæringsmetoder, synes disse evner i nogen grad at forsvinde eller glemmes. I virksomheder kender vi til føl -ordninger, der for mange mennesker er og har været en af metoderne til at lære deres job. Dette system virker kun godt, hvis den ansvarlige for føllet, selv er en model for excellent adfærd og/eller hvis føllet selv er i stand til at kunne skille skidt fra kanel, idet sådanne ordninger ofte også har en tendens til reproducere (rolle)modellens dårlige vaner. Mange virksomheder har et system med mentorer, hvor en medarbejder blr tilknyttet en seniormedarbejder, som en del af deres professionelle udvikling. Alt for ofte afhænger succesen i en sådan ordning dog af, at den erfarne medarbejder også har evnen til at overføre de, som han/hun besidder. Hovedregelen er desværre, at mennesker der er gode til noget bestemt, ikke selv er ret klare på de specifikke trin i deres bedste - og nærmest aldrig ved hvordan de udøver dem endsige er i stand til at forklare det til andre med et egnet ordforråd. Mentoren kan i mange tilfælde bl beriget af at bl bevidst om strukturen i sine egne, hvis han eller eleven kender til NLP kognitiv modeling. Med en sådan bevidsthed kan mentoren opnå valgmuligheder til fortsat at forfine sine egne excellente og/eller til at vælge også at kunne gøre noget andet. Det er karakteristisk, at mennesker der udviser excellent adfærd inden for mange forskellige områder, eksempelvis er særlig gode til at motre sig selv [og andre], sælge, øve indflydelse, opnå personlige rekorder i sport, være gode til at lytte, stave korrekt, gode til at forklare og g eksempler, effekt til at styre tilstande i givne situationer osv. (og andre er med modsat fortegn desværre også gode til mindre ønskelige, som f.eks. at bl deprimerede, bekymre sig, udsætte osv.).

3 3 Kan man modellere alt hvad der virker? Man kan i princippet modellere hvad som helst, og der findes næsten altid en ekspert med en model for en hvilken som helst færdighed på et bestemt område. Det er dog klart, at tager vi en person, som f.eks. har spillet excellent jazz-piano i en menneskealder, vil dét at få den pågældendes strategier modelleret (for at spille fremragende jazz-piano) næppe sætte en novice i stand til umiddelbart at gøre ham kunsten efter. Til gengæld vil en modeling med stor sandsynlighed kunne være nytte for en anden erfaren pianist, der blot ikke har nået samme excellente nau endnu. En modellering af de enkelte sekvenser kunne dog alt andet lige sikkert være mange pianister til inspiration næsten uanset deres nau. Som mennesker er vi grundlæggende ikke gode til at bevidstgøre hvordan i vore egne bedste, og med en viden om NLP kan man i nogen grad bruge modeling processen på sig selv. Man kunne måske ønske at reproducere en særlig evne eller færdighed man har inden for et bestemt område af sit liv eller arbejde, og overføre dette til andre sammenhænge. Og dette kan bestemt gøres så man opnår nyttevirkninger. Det bedste resultat opnås dog ved at lade en NLP uddannet person kortlægge ens, fordi det med sikkerhed vil fremvise elementer, som man ikke selv havde den ringeste anelse om. Netop disse kan vise sig at være de allervigtigste. Det vi her peger på, er, at man kan opnå forbløffende meget med en NLP modeling og selvom træerne stadig ikke vokser ind i himlen, så vokser de dog højt nok til at gøre en reel forskel og skabe ny værdi, og forbeholdene med selv-modeling har naturligvis ikke til hensigt at afholde individer fra selvudvikling. Modeling set ud fra et erhvervsmæssigt synspunkt Vi lever i en verden i en så konstant forandring, at behovet for specialist i stigende grad blr erstattet af behovet for lærevillighed og forandringsvillighed. Flere og flere virksomheder og organisationer søger at skabe Den lærende organisation, hvor nøglen til yderligere succes ligger i det enkelte menneskes evne til at tage ansvar for sine egne tanker, at forstå sin rolle som del af en større helhed, at styre sin egen motivation og kommunikation med omglserne. Der er tale om, at alle individer og grupper (teams) på stort set alle nauer i en organisation blr forsynet med en ny og tidssvarende software (ligesom på det teknologiske område). Uanset hvilken form for re-engineering en ledelse ønsker at foretage sig i virksomheden eller organisationen, er det i den sidste ende afhængig af, at virksomheden også råder over en egnet bevidsthedsteknologi til at påvirke og reorganisere tanker, holdninger og kommunikationsstile indefra. Traditionelt har virksomheder benyttet sig af standard træningskurser til at forbedre medarbejdernes evner og. Det har mere været reglen end undtagelsen, at den enkelte kursist har været overladt til sig selv mht. at overføre disse generaliserede til sine egne unikke omglser. Her er begrebet Erhvervs-NLP nok tidens mest ideelle bevidsthedsteknologi til at implementere organisationsudviklingsmodeller, som f.eks. Den lærende organisation, og tænker vi

4 4 netop i modeling, er der temmelig mange, der virker i virksomhederne på langt de fleste områder. Modeling disciplinen gør os i stand til at afdække sammenhængsspecifikke, så vi kan reproducere ekspert i vore egne omglser. Ved at udvælge de mest succesfulde personer i organisationen - fra de bedste 20 % [Paretos lov eller 80/20-reglen] blr vi i stand til at reproducere deres nau af succes til de resterende 80 %. Derudover vil processen kunne bidrage til, at de der modelleres opnår større stabilitet i deres egen performance. Lidt hovedregning på 80/20-reglen + modeling, burde mildt sagt kunne g anledning til en vis opstemthed! En systematiseret modeling proces kan bestå af følgende faser: 1. Identificere en excellent model - en ekspert (helst flere) 2. Nedbryde modellens ekspert i delkomponenter (f.eks. er færdigheden salg alt for abstrakt at modellere på direkte) 3. Afdække modellens tilhørende logiske nauer: a) Rolleidentitet som udfører af den givne færdighed b) Grundlæggende overbevisninger tilknyttet den givne færdighed c) Værdier tilknyttet færdigheden d) Interne mentale kognit strategier tilknyttet færdigheden e) Fysiologiske og sproglige mønstre tilknyttet færdigheden f) Rammer og systemstrukturer som færdigheden udføres i 4. Skabe en midlertidig model af færdigheden 5. Teste den midlertidige model bl.a. også mod kontrolgruppemodel 6. Formulere den endelige model 7. Generalisere den endelige model 8. Designe træningselementer til modeloverførsel 9. Indlede træning 10. Færdiggøre træningsdesignet 11. Træne trænere 12. Træners træning 13. Overvåge, evaluere og justere hvis nødvendigt

5 5 Hvilke skal benyttes for at gennemføre et modelingprojekt? Dels er der alle de basale og ressourcer, som naturligt indgår i ledelsen og gennemførelsen af et projekt, og dels er der de specifikke modeling, som består i at kunne: Interviewe, observere og lytte til såvel den indre som ydre adfærd hos eksperterne der skal modelleres i den relevante sammenhæng - for at identificere hvad og ikke mindst hvordan de gør. Have skærpet sansemæssig opmærksomhed, målopmærksomhed, fleksibilitet og evne til at skabe rapport, er de afgørende elementer i denne proces. At se og lytte nøje (kalibrere) f.eks. er øjenbevægelser, strukturen i sprogbruget, de små forandringer i deres nonverbale adfærd, en rigdom af informationer, der er vigtige spor at forfølge i afdækningen (her gr NLP disciplinen et større ordforråd og et veldefineret begrebsapparat for, hvad det er man overhovedet kan lægge mærke til, som almindeligvis ligger uden for det felt vi som mennesker normalt er opmærksomme på). Registrere og granske en række andre faktorer, end at lægge vægt på hvad eksperterne selv siger og tror de gør (hvilket ville være dét som vi mennesker sædvanligvis er tilbøjelige til). Hvad skal man lære for at arbejde med denne del af modeling? Pensummet på NLP Business Practitioner uddannelsen indeholder en lang række af de grundlæggende elementer for at bl i stand til at afdække andre menneskers velfungerende strategier. Det er dog også værd at bemærke, at pensummet tilbyder nogle af de mange modeller, der allerede er hentet ud af hovedet på mange mennesker og eksperter gennem tiden: Spørgeteknik, effekt sproglige påvirkningsmønstre, teknikker til hurtigt at komme på bølgelængde (rapport), at motre og problemløse, strategier for målsætning, kreativitet (f.eks. Disney-metoden), systemtænkning, statemanagement og meget andet som alle har specifikke trin og fremgangsmåder, der kan læres, trænes og reproduceres. For dem der kender til NLP fra den terapeutiske vinkel, er den væsentligste grund til populariteten, at der i NLP værktøjskassen er en række specifikke strategier for hvordan man kan overkomme en række emotionelle og psykologiske ubalancer ved at gøre som andre, der allerede har overkommet sådant på en effektiv måde. Disse teknikker anvendes i dag verden over med stor effektivitet og forbløffende resultater. Hos Performex kender vi naturligvis også disse fremgangsmåder, men vores fokus og interesse er funderet i konceptet: Bliv bedre til noget du i forvejen er god til, som er tilrettet den personlige udvikling i den professionelle ramme dvs. vi interesser os mere for det naturvidenskabelige unrs end for det terapeutiske

6 6 selv om viden om det terapeutiske har bidraget til en betydelig indsigt i hvordan mennesker er indrettet. Lidt teknisk om teknikken Det er oplagt, at strategier i den NLP ske forstand, er et nøglebegreb når vi taler om modeling det er reproduktionen af strategierne, der bringer os i stand til at gøre nogle af ekspertens excellenceområder efter, hvorved vi øger mulighederne for at producere resultater hen imod ekspertens nau. Hvad strategier er, kan vi forstå ved at tænke på f.eks. en mesterkok. Benytter vi den samme opskrift (strategi) som kokken, vil vi med meget stor sandsynlighed kunne producere samme lækre ret som mesterkokken - eller i hvert fald noget, der ligger tilfredsstillende tæt på. Man kan se på en ekspert-strategi, som en slags succes-opskrift. For at producere en dejlig velsmagende ret, er der 3 grundlæggende ting vi skal være opmærksomme på: 1. Først skal vi vide hvilke ingredienser retten består af 2. Dernæst skal vi vide, hvor meget der skal bruges af hver enkelt ingrediens og kvaliteten af hver enkelt ingrediens, og så skal vide 3. i hvilken rækkefølge det hele foregår I forbindelse med modeling af menneskers er: 1. Ingredienserne = bl.a. billeder, lyde, og f.eks. den indre dialog, der optræder i repræsentationssystemerne (de indre sanser) 2. Mængden og kvaliteten er specifikke distinktioner i ovennævnte pkt Rækkefølgen af de enkelte trin En NLP strategi er altså en bestemt rækkefølge af tanker som igangsætter en bestemt rækkefølge af kommunikation og/eller handlinger, der udmønter sig i et gnt resultat. Som mennesker har vi strategier for alt, hvad vi foretager os: Til at motre os selv, til at beslutte, til at lære, til at købe ind, til at bl glade, osv. Modeling nauer En modeling proces må indledningsvis selv modelleres ud i nogle kategorier eller (abstraktions)nauer for overhovedet at kunne påbegyndes (jf. her illustrationen på side 9). It is [still] all about chunking and sequencing Her efterfølgende vil vi beskr 6 såkaldte chunks (nauer, relationer, klumper) der samtidig indikerer nogle dybde- og kompleksitetsnauer af modeling

7 7 1) Modeling af enkle adfærdsmæssige, vil typisk dreje om at kortlægge specifikke, konkrete og nemt observerbare handlinger, som sker inden for en kortere tidsperiode (sekunder til minutter). Eksempler på enkle adfærdsmæssige, der kan kortlægges er: En særlig bevægelse i forbindelse med udøvelse af en sportsdisciplin At gå ind i en særlig tilstand ved brug af en trigger eller et anker Kaste på en bestemt måde med en dartpil eller en basketbold Benytte en bestemt vejrtrækning i forbindelse med skydning Udøvelse af enkle kropslige rapportteknikker 2) Modeling af enkle kognit, vil typisk dreje om at kortlægge specifikke, nemt identificerbare og testbare mentale processer, som optræder inden for en kortere tidsperiode (sekunder til minutter). Eksempler på enkle kognit, der kan kortlægges er: Strategier for at huske navne Strategier for at stave Tilegnelse af enkle former for ordforråd Skabelse af bestemte mentale forestillinger (f.eks. målbilleder) Benytte en kortere instrumenteret NLP teknik Disse typer af tænke- afføder nemt observerbare adfærdsmæssige resultater, der kan måles og g umiddelbar respons. 3) Modeling af enkle lingvistiske, vil typisk dreje sig om at kortlægge i brug af specifikke spørgsmål og hvordan man genkender og reagerer på bestemte typer ord og fraser. Eksempler på enkle lingvistiske, der kan kortlægges er: Hvordan bestemte typer af spørgsmål stilles Hvordan bestemte typer af ord og fraser genkendes og responderes på Hvordan man udfører back tracking (opsummering) ved brug af en anden persons ord og fraser En performance, hvor ne vil være nemt observerbare og målelige. 4) Modeling af komplekse adfærdsmæssige (interakt) indebærer, at man kortlægger simple adfærdsmæssige handlinger, der optræder koordineret i sekvenser eller i kombinationer. (Kombinationer af enkeltstående af typen som beskrevet under pkt 1) Eksempler på komplekse adfærdsmæssige (interakt), der kan kortlægges er: At jonglere Lære kampsportsteknikker Mestre en bestemt del-disciplin i en sportsgren Kunne foretage en præsentation Spille en rolle i en film En performance, hvor ne er mere komplekse at observere og måle på.

8 8 5) Modeling af komplekse kognit indebærer, at man kortlægger synteser eller sekvenser af enkle kognit. (Kombinationer af enkeltstående kognit af typen jf. punkt 2) Eksempler på komplekse kognit, der kan kortlægges er: Forfatte en historie Diagnosticere et problem Løse en gåde Komponere en sang Benytte visse NLP teknikker interaktivt En performance, hvor ne er mere komplekse at observere og måle på. 6) Modeling af komplekse lingvistiske indebærer, at man kortlægger den interakt brug af sproget i meget dynamiske (ofte spontane) situationer. (Et mere avanceret nau af de, der er beskrevet under punkt 3) Eksempler på komplekse lingvistiske kunne være: Motre nogen til noget Forhandle Kunne reframe Benytte humor Udføre story telling Timing Udvælge eller designe NLP teknikker on the spot (udnyttelse i øjeblikket) Dyb verbal rapportskabelse (mentaltræningsnau) En performance, hvor ne er mere komplekse at observere og måle på.

9 9 Abstraktionsnauer og modeling Super-kompleks færdighed (ikke egnet til modellering pga. for højt chunk) Lingvis tiske Lingvis Lingvis tiske tiske Lingvis Lingvis tiske Lingvistiske tiske Lingvis tiske Lingvis tiske Komplekse dsmæssige dsmæssige Lingvistiske Lingvistiske dsmæssige dsmæssige Lingvistiske Lingvistiske Enkle dsmæssige Lingvistiske It s all about chunking and sequencing! Når man skal modellere som f.eks.: Salg, forhandling, formidling, ledelse, coaching, kreativitet osv. må man straks gøre sig klart, at disse er superkomplekse (skills) - og at dette abstraktionsnau er alt for højt at modellere direkte på. Det handler om at få dekomponeret og underkategoriseret tilstrækkeligt til, at dét man modellerer er tilstrækkeligt konkret til at observere, at formulere ud fra, og at måle på. Når dette er identificeret kan man sætte ne på formel og begynde lære, træne og integrere hos dem, der skal lære færdigheden.

10 10 Mill s metoder - modeling John Stuart Mill s metoder er særdeles relevante i forbindelse med disciplinen modeling. Den britiske filosof og økonom John Stuart Mill ( ) har sporet mønstrene for hvordan videnskabsfolk sporer mønstre, som han i System and Logic (1843) definerer med fem primære strategier eller metoder, der fortsat dækker den videnskabelige metode: Lighed Forskellighed Kontrast Ledsagende variation, og resterende træk Efterfølgende gennemgås med grafik og eksempler kort de fem strategier/metoder: 1. Lighed At finde de træk, der normalt i forhold til det emne man studerer eller i forhold til de resultater, der måles på. Se i følgende eksempel. Træk: Ønsket resultat: Et eksempel kunne være blandt en gruppe mennesker, hvor dem der er bedst til f.eks. at overholde tider kunne have det fælles træk, at de har deres tidslinje placeret foran dem, altså på tværs (fagudtrykket for tidslinjerepræsentation er hhv. through time og in time, og indikerer, at nogle mennesker ret beset ser deres kalender som værende opslået foran sig f.eks. fra venstre mod højre hvorimod andre mennesker opfatter, at deres kalender kun viser den enkelte dag/time og går dermed fra ryggen og igennem kroppen i en lige linie, hvorved de kun opfatter nuet som præsenteret). 2. Forskellighed At finde de træk, der normalt ikke men som så pludselig er tilstede ved resultatets opnåelse. Se efter i følgende eksempel. Træk: Ønsket resultat: fraværende fraværende fraværende Et eksempel ville være, at blandt en gruppe mennesker, som er bedst til f.eks. at overholde tider kunne der være én, der var ekstraordinær god til at være opmærksom på tid som måske også har sin tidslinje foran blot ikke på tværs, men f.eks. op ned.

11 11 3. Kontrast At foretage en kontrastanalyse af de træk, der altid når resultatet er til stede og aldrig når resultatet er fraværende. Se efter i følgende eksempel. Træk: Ønsket resultat: fraværende fraværende fraværende For eksempel kunne man konstatere, at når personer lykkes med at være opmærksomme på tid - så er personernes tidslinje i deres tilfælde altid placeret foran. For dem der ikke er det så er tidslinjen f.eks. aldrig foran altså fraværende foran. 4. Ledsagende variation At finde de træk, som varierer enten direkte eller omvendt i forhold til graden af succes ved det opnåede resultat. F.eks. at jo mindre DIT - jo mindre DAT, og jo mere DIT jo mere DAT eller jo mindre DIT og mere DAT osv. DIT DAT DIT DAT Eller DIT DAT DIT DAT Et eksempel på en ledsagende variation kunne være, at mennesker, der er through time, har det sådan, at jo flere dage, uger år, der er presset sammen på linjen foran på tværs - jo mere stresset på tid vil vedkommende være og jo færre dage, uger år, der er på tidslinjen foran jo mindre stresset på tid er personen. 5. Resterende træk At operere ud fra en formodning om, at hvis man i et komplekst emne observerer, at et bestemt træk ved emnet er forbundet med en bestemt del af resultatet så kan de resterende træk ved emnet formodentligt være forbundet med de resterende træk ved resultatet. Træk: Ønsket resultat: X Y Hvis er forbundet med X Så er nok forbundet med Y Hvis nu ( tidslinje foran + tæthed af dage ) er forbundet med ( grad af tidspres + grad af strukturerethed ) og man f.eks. ved at ændre på én variabel f.eks. tæthed af dage oplever en forandring i [f.eks.] grad af tidspres, så kan man forsøgsvis antage, at forandring i den resterende variable tidslinje foran - vil medføre forandring i grad af strukturerethed.

12 12 Hvorvidt det forholder sig sådan, kan så afgøres ved at foretage det modsatte eksperiment (mod-eksempel), der så vil bekræfte eller afkræfte formodningen om effekten af de resterende træk. Mere om NLP modeling I Performex har vi naturligvis i tidens løb modelleret en række interessante og nyttige fremgangsmåder hvoraf en del er kommet til at indgå som en del af pensum på vore kurser og uddannelser. Når man beslutter sig for at lære Erhvervs- NLP lærer man i princippet at benytte sig af en lang række metoder, der allerede er modelleret fra succesrige mennesker, som alle har fremragende kommunikat og psykologiske. Et eksempel på en modeling proces som Performex har udviklet i samarbejde med Danske Bank er kurset: Lær med vilje vejen til forandring, der både afholdes som internt kursus i banken og som åbent kursus i vore egne lokaler. Og endelig kan vi da også pege på, at vores NLP Master Business Practitioner indeholder meget mere om avancerede NLP modeling teknologier bl.a. systemtænkning og værdisystemer. Når vi beskæftiger os med begrebet NLP modeling og her har ønsket at videreg lidt af det så skal det også nævnes, at der er rigtig mange og meget dygtige NLPfolk verden over, som har bidraget siden Richard Bandler og John Grinder i begyndelsen af 1970 erne introducerede begrebet. Det synes i denne sammenhæng relevant at nævne Robert Dilts (www.nlpu.com) og Dr. Wyatt Woodsmall (www.peoplepatterns.com), som nogle af de mest produkt og kompetente modeler s. I deres publikationer i form af manualer, arbejdshæfter og bøger kan der hentes megen inspiration. I øvrigt kan nævnes en håndfuld business-begreber, der er opstået gennem de seneste år, som alle har karakter af den her beskrevne modeling tankegang og principper såsom: Best Practice, Den 5. disciplin, Appreciat Inquiry, Reverse- Engineering, Pre-sensing, Knowledge Engineering - discipliner, der yderligere vil vinde ved at få tilført et vist mål af NLP. Karsten Kock, Faglig Direktør, November 2004

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre?

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II When business gets personal! Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II Acuity World Fortsæt Our field of expertise din

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

NLP Coach Practitioner Certificeringsuddannelse

NLP Coach Practitioner Certificeringsuddannelse NLP Coach Practitioner Certificeringsuddannelse Hvad får du ud af uddannelsen? Certificeret NLP-coach Efter afsluttet uddannelse er du certificeret NLP-coach efter International NLP Trainers Associations

Læs mere

Flyt dig med effektiv kommunikation

Flyt dig med effektiv kommunikation Flyt dig med effektiv kommunikation Mette Demkjær Baggrund Cand.merc -> Salg & marketing, kommunikationsrådgivning NLP Master Coach, Enneagram Practitioner Under uddannelse til NLP & Enneagram Træner og

Læs mere

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner Uddannelsesbeskrivelse Denne NLP Master Coach Practitioner uddannelse er en overbygning til Asiscos NLP Coach

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent?

When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent? Leadership Program PLP When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent? When business gets personal! Acuity World sætter dine personlige ledelseskompetencer

Læs mere

Mindjuice s Coachuddannelse

Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse er opstået ud af mange års erfaring med coaching kombineret med et voksende commitment om at skabe ekstraordinære coaches. Med ekstraordinær mener

Læs mere

Salg i et oplevelsesorienteret samfund Er I forberedt - eller tager I skraldet? Preceptor

Salg i et oplevelsesorienteret samfund Er I forberedt - eller tager I skraldet? Preceptor Salg i et oplevelsesorienteret samfund Er I forberedt - eller tager I skraldet? Hvem er vi? Det innovative perspektiv Vores styrke ligger i evnen til, at forankre nye salgsprocesser, strategier og værktøjer,

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år

Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år Følgende emner er grundlæggende på hvert modul, hvorfor de ikke altid nævnes under de enkelte modulbeskrivelser. Emnerne behandles både teoretisk og praktisk:

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

Hvad er NLP. Står for nerve og refererer til nervesystemet og hjernen. Henviser til vores sprog både det talte og kropssproget.

Hvad er NLP. Står for nerve og refererer til nervesystemet og hjernen. Henviser til vores sprog både det talte og kropssproget. Hvad er NLP Neuro Står for nerve og refererer til nervesystemet og hjernen. Gennem dem indtager vi info gennem de fem sanser: - Visuelt (vi ser) - Auditivt (vi hører) - Kinestetisk (vi føler) - Olifaktorisk

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

UDVIKLING MED UNGE I CENTRUM EFTERÅR 2015. Lær at bruge den coachende tilgang i dit arbejde med unge. - forløb om teenagecoaching for fagfolk

UDVIKLING MED UNGE I CENTRUM EFTERÅR 2015. Lær at bruge den coachende tilgang i dit arbejde med unge. - forløb om teenagecoaching for fagfolk UDVIKLING MED UNGE I CENTRUM EFTERÅR Lær at bruge den coachende tilgang i dit arbejde med unge COACHINGUDDANNELSE 3 MODULER - forløb om teenagecoaching for fagfolk COACHINGUDDANNELSE FORLØB OM TEENAGECOACHING

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

PERSONLIG TIME MANAGEMENT

PERSONLIG TIME MANAGEMENT ARKMANN RAINING ERSONLIG IME MANAGEMENT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du vil få bedre overblik, kontrol og fokus.» Du vil opnå flere af dine mål og altid nå dine vigtigste opgaver.»

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Konflikter og konflikttrapper

Konflikter og konflikttrapper Konflikter og konflikttrapper Konflikter er både udgangspunkt for forandring og for problemer i hverdagen. Derfor er det godt at kende lidt til de mekanismer, der kan hjælpe os til at få grundstenene i

Læs mere

PROFESSIONELT SALG DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A. VIRKSOMHEDENS KONKRETE UDBYTTE

PROFESSIONELT SALG DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A. VIRKSOMHEDENS KONKRETE UDBYTTE ARKMANN TRAINING ROFESSIONELT ALG DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at booke møder med nye, samt eksisterende kunder.» Du er skarpere til at lave en kort og

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

ICC Europe Howzat Text Danish Version

ICC Europe Howzat Text Danish Version ICC Europe Howzat Text Danish Version Velkommen til Howzat! ECB Coach Education, i samarbejde med ICC Europa, er forpligtet til at yde ressourcer i verdensklasse; Howzat! er designet til at spille en vigtig

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

PRODUKTBLAD / Outplacement. Personlig udvikling. Baggrund. I dag er starten på et nyt kapitel i dit arbejdsliv

PRODUKTBLAD / Outplacement. Personlig udvikling. Baggrund. I dag er starten på et nyt kapitel i dit arbejdsliv PRODUKTBLAD / Outplacement Baggrund I dag er starten på et nyt kapitel i dit arbejdsliv Personlig udvikling Der er kun 1 person, der kan være ansvarlig for dit liv, ja, rigtigt gættet, det er DIG SELV.

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

SYSTEMISK PROCESLEDELSE

SYSTEMISK PROCESLEDELSE SYSTEMISK PROCESLEDELSE NLP MASTER PRACTIONER PRÆCISION LEDELSE UDVIKLING INNOVATION human REALIZING YOUR POTENTIAL SYSTEMISK PROCESLEDELSE NLP MASTER PRACTIONER Det er en kendt sag, at vi mennesker kun

Læs mere

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER De følgende elleve centrale coaching kompetencer er beskrevet for at skabe større forståelse for de færdigheder og tilgange, der anvendes i moderne coacharbejde som defineret af ICF. De vil også kunne

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

When business gets personal! Mangler du den kompetence, der skal til for at lede?

When business gets personal! Mangler du den kompetence, der skal til for at lede? Leadership PL When business gets personal! Mangler du den kompetence, der skal til for at lede? Acuity World sætter din personlige ledelseskompetence på plads sammen med de to andre kompetencer: faglighed

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Forslag til overnatning.

SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Forslag til overnatning. SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Du er inviteret til to dages sommer-symposium - en fordybelse i feltet grafisk facilitering. Dagene bliver

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi

Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi Modul 5B Intervention i et pædagogisk psykologisk perspektiv Januar 2008 11.983 anslag Gitte Holst Larsen (gl)1372685 Indholdsfortegnelse Modul

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere K ARRIERE UDVIKLING VIDEN Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere sine egne præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære, frem for at undervise dem (John Whitmore en

Læs mere

Trivselstermometeret

Trivselstermometeret Job og Trivsel - vi hjælper mennesker med mennesker 1 Trivselstermometeret Trivselstermometeret er en metode til at kortlægge, måle og udvikle trivslen på arbejdspladsen. Men Trivselstermometeret kan mere

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

Kend dig selv og andre

Kend dig selv og andre kursusprogram Kend dig selv og andre Mægleren Idealisten Udfordreren Generalisten Hjælperen Udretteren Loyalisten Tænkeren Individualisten Når du lærer at bruge Enneagrammet, får du et effektivt værktøj

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul.

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul. FAG Yoga FAGFORMÅL (OVERORDNET) Gennem yogaundervisning med fokus på relevante temaer vil eleverne arbejde med deres forhold til sig selv, andre og det omkringliggende samfund. De vil arbejde med deres

Læs mere

Angst og angstbehandling

Angst og angstbehandling Angst og angstbehandling Psykiatrifonden 25. september 2013 Anders F. Løfting Psykolog Ambulatorium for angst og personlighedspsykiatri Team for angst- og tvangslidelser Dagsorden Jeg vil berøre tre overordnede

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

Kend dig selv og andre

Kend dig selv og andre KURSUSPROGRAM Kend dig selv og andre MÆGLEREN IDEALISTEN UDFORDREREN GENERALISTEN HJÆLPEREN UDRETTEREN LOYALISTEN TÆNKEREN INDIVIDUALISTEN Når du lærer at bruge ENNEAGRAMMET, får du et effektivt værktøj

Læs mere

Eksamensangst, farvel og tak!

Eksamensangst, farvel og tak! Eksamensangst, farvel og tak! Eksamensangst eller præstationsangst har eksisteret siden mennesket første gang skulle stå på et forhøjning foran andre. De fleste studerende accepterer bare at eksamensangst

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

i to i fokusområder 2010 foredrag kurser performance mentoring +45 2190 9999 sh@itoi.dk www.itoi.dk

i to i fokusområder 2010 foredrag kurser performance mentoring +45 2190 9999 sh@itoi.dk www.itoi.dk i to i fokusområder 2010 foredrag kurser performance mentoring +45 2190 9999 sh@itoi.dk www.itoi.dk Foredrag: Jeg ser ingen begrænsninger gør du? Få en uforglemmelig og forrygende dag eller aften med både

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

En lille bog om. nlp og

En lille bog om. nlp og En lille bog om Coaching med nlp og enneagrammet Indhold 3 Hvad er coaching? 6 Hvad skal en Coach kunne? 8 NLP og coaching 10 Enneagrammet og coaching 12 NLP Huset Hvad er coaching? Begrebet coaching stammer

Læs mere

En hjælpers vigtige værktøj.

En hjælpers vigtige værktøj. En hjælpers vigtige værktøj. Denne præsentation trækker sit materiale fra forskning og viden fra bevægelsesområdet. Jeg er dog ikke i tvivl om, at disse overvejelser også kan bruges på andre områder af

Læs mere

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015 splan / KursusCenter Struer August 2015 December 2015 Om KursusCenter Struer (KCS) KCS er en del af Struerskolen. Vores kursister er i aldersgruppen, 16 år og op efter. Vi driver sundhedskurser inden for

Læs mere

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING En samling af resultater og udsagn fra Mindful Leadership MANDRUP og Mindful & Company CO 2010-2013 BAG OM TALLENE Siden 2006 har Mandrup & Co gennemført mindfulnesstræning

Læs mere

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog,

Læs mere

Et godt team er mere end en flok kloge hoveder. Det er en fælles sag.

Et godt team er mere end en flok kloge hoveder. Det er en fælles sag. Et godt team er mere end en flok kloge hoveder. Det er en fælles sag. Team og grupper med et stærkt sammenhold præsterer bedre og mere. Få hjælp til at sikre, at jeres teamwork også fungerer optimalt til

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Dit barns intelligenstype

Dit barns intelligenstype Dit barns intelligenstype Både lærere, psykologer og børneforældre vil til enhver tid skrive under på, at vores unger har forskellige evner og talenter. De er dygtige på hver deres vis, for intelligens

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Giv dig selv et forspring til at nå dine forhandlingsmål Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt

Læs mere

Sales Team Leadership

Sales Team Leadership Sales Team Leadership - Optimér dit salgsteam Sales Team Leadership - 1 Ledelse af salgsteams Har du det bedste salgsteam? I en dynamisk verden kan kundesituationen ændre sig hurtigt. Derfor må en leder

Læs mere

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Kommunikation er den udvekslingsproces, som foregår mellem to eller flere personer. Når flere mennesker er sammen vil der altid være tale om en kommunikationsproces,

Læs mere

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 1 2008 Tema: Forandringsledelse i praksis Drejebog for ledelse af forandringer! Forandringer er over os! Store omvæltninger præger mange organisationer, omstruktureringer og forandringsprocesser

Læs mere

Mental Træning og om at Score

Mental Træning og om at Score Mental Træning og om at Score Af Finn Havaleschka Mental Træning og om at Score. Finn Havaleschka, Garuda Research Institute. Dit Mentale Scorekort Det mentale scorekort handler ikke om at score det andet

Læs mere

5.6. Kernen i coaching

5.6. Kernen i coaching Coaching Forlaget Andersen 5.6. Kernen i coaching Af redaktør, M.A., Int. Cert. Coach, Lucy Vittrup, Lucy Vittrup & Company lv@lucyvittrup.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Formål 2. Hvem

Læs mere

Paradigmer. Hvilket paradigme holder dig fast? Hvilke nye paradigmer er du på vej hen mod?

Paradigmer. Hvilket paradigme holder dig fast? Hvilke nye paradigmer er du på vej hen mod? Paradigmer Fastlåst eller innovativ? Hvem er lyst til det første? Vi vil vel alle gerne være innovative? Alligevel kan vi opleve, at vi også selv sidder fast i nogle mønstre og har svært ved at komme ud

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

Integral Enneagram. - tager din viden om Enneagrammet til et nyt niveau i praktisk anvendelse

Integral Enneagram. - tager din viden om Enneagrammet til et nyt niveau i praktisk anvendelse Integral Enneagram - tager din viden om Enneagrammet til et nyt niveau i praktisk anvendelse Enneagrammet er et beskrivende værktøjer, der forklarer hvorfor du opfører dig som du gør. Ved at kombinere

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

ADHD Professionel. ADHD Professionel. En praktisk uddannelse for dig der. arbejder professionelt med mennesker. med diagnosen ADHD.

ADHD Professionel. ADHD Professionel. En praktisk uddannelse for dig der. arbejder professionelt med mennesker. med diagnosen ADHD. ADHD Professionel ADHD Professionel En praktisk uddannelse for dig der arbejder professionelt med mennesker med diagnosen ADHD. ADHD Professionel uddannelsen En uddannelse for dig der arbejder med børn,

Læs mere

Om at indrette sproghjørner

Om at indrette sproghjørner Om at indrette sproghjørner - og om lederarbejdet i sprogarbejdet Edith Ravnborg Nissen Fra læseføl til læsehest Principper for interaktion Det er vigtigt, at pædagogen reflekterer over, hvordan han/hun

Læs mere

Livsperspektiver, livskompetence og ledelse.

Livsperspektiver, livskompetence og ledelse. Livsperspektiver, livskompetence og ledelse. af Mikael Sonne. Personligt lederskab har allerede gennem flere år fyldt meget indenfor lederudvikling. Traditionelle ledelses- og styringsværktøjer synes undertiden

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

Talenternes forældre

Talenternes forældre ernes forældre DJGA Hjarbæk 2008 Martin Thomsen Langagergaard Cand.scient. idræt og psykologi Driver Learn2improve Specialiseret i psykologiske tilgange til præstation i sportens verden, erhvervslivet

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Forudsigelige regler og rutiner

Forudsigelige regler og rutiner 1 Forudsigelige regler og rutiner Der findes vidt forskellige opdragelsesstile, der spænder lige fra det meget strikse med kæft trit og retning til det helt laissez faire, hvor alt er tilladt. Man kan

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere