Morgenmøde 1. december 2011 Illoyalitet i ansættelsesforhold datagendannelse og bevissikring. Peter Brock Madsen, Deloitte & Mads Krarup, Bech-Bruun

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Morgenmøde 1. december 2011 Illoyalitet i ansættelsesforhold datagendannelse og bevissikring. Peter Brock Madsen, Deloitte & Mads Krarup, Bech-Bruun"

Transkript

1 Morgenmøde 1. december 2011 Illoyalitet i ansættelsesforhold datagendannelse og bevissikring Peter Brock Madsen, Deloitte & Mads Krarup, Bech-Bruun

2 Program Velkomst Illoyalitet i ansættelsesforhold (Mads Krarup) Pause Datagendannelse og bevissikring (Peter Brock Madsen) 2

3 Hvad er illoyalitet HG Carlsen Ikke kaste skygge på sin arbejdsgiver. Lars Svenning Andersen Passende optræden, Loyalt arbejde for virksomheden, Undgå at bringe sig i loyalitetskonflikter. 3

4 Gyldendal: illoyal, (af lat. il- u- + fr. loyal), uhæderlig; ikke loyal; utro mod aftale el. forpligtelse; ukammeratlig; ukollegial. Engelsk ordbog: faith, sb tro (in på), tillid (in til) troskab [breach of faith] løftebrud, tillidsbrud, illoyalitet [break faith with] bedrage, forråde [the Christian faith] den kristne tro [by (my) faith!] på ære, ærlig talt, sandelig [in bad faith] mod bedre vidende [in good faith] i god tro. 4

5 Ansættelseskontrakten Typeforudsætning Normer Tolerancegrænse Frisprog Stillingsindhold Ansvar Rollemodel Skaden der kan påføres eller de facto påføres Forsæt til at skade 5

6 Kan en arbejdsgiver være illoyal overfor en ansat? Overgreb Chikane Krænkelse af omsorgspligt Straffeaktioner Ukvalificeret arbejde Retorsion/gengældelse/forståelig reaktion Beskyldninger for uredelighed på urimeligt grundlag Eksport af ansvar 6

7 Afgrænsning overfor Decorum Opførsel udadtil Opførsel og fremtræden i fritid Typisk ikke skadeshensigt, men adfærden er egnet til at skade arbejdsgiver Tjenestemandslovens 10: Tjenestemanden skal samvittighedsfuldt overholde de regler, der gælder for hans stilling, og såvel i som uden for tjenesten vise sig værdig til den agtelse og tillid som stillingen kræver. 7

8 Decorum Decorumkrav: Jo højere stilling, der er tale om, og jo større ansvar over for andre menneskers ve og vel, desto mere uangribelig skal den pågældendes vandel som hovedregel være. Præstens livsstil bliver kun sjældent anfægtet. Grænsen for, hvad en præst kan tillade sig, er usynlig og vurderes fra sag til sag. Engang var sidespring og spritkørsel nok til, at de såkaldte decorum-regler trådte i kraft. I dag skal præsten normalt have en alvorlig dom eller være involveret i samarbejdsproblemer, før den usynlige grænse for, hvad præsten kan tillade sig, pludselig bliver meget tydelig i form af en advarsel eller afskedigelse. 8

9 Decorum I omgivelserne lægges der mere mærke til, hvad eksempelvis en højesteretsdommer eller en borgmester foretager sig, end hvad en kontorassistent gør. I takt med den større bevågenhed skærpes kravene altså til de pågældende. I dag bliver tendensen desuden forstærket af den intense mediedækning. Endelig følger det i sagens natur, at nogle personer, fx en politibetjent, som repræsentant for lov og orden, alene i kraft af jobbet må være mere påpasselig end andre. Ombudsmanden har behandlet en sag, hvor en overlæge opførte sig nedladende over for sine kollegaer og patienter. En anden sag drejede sig om en organist, som under en gudstjeneste rakte tunge ad præsten. 9

10 Decorum Det kan være problematisk - også i forhold til reglerne om inhabilitet - hvis fx en ansat i en skatteforvaltning i sin fritid driver revisionsvirksomhed eller er involveret i spekulative ejendomshandler på solkysten!. Den omstændighed, at en offentligt ansat har store økonomiske problemer i sit privatliv kan også svække en persons agtelse og tillid, især hvis det drejer sig om et lille lokalsamfund, hvor den pågældende indtager en fremtrædende position. En ansat i en bank, med økonomiske problemer, fx overtræk eller successive træk på kreditkort, for at inddække overtræk. 10

11 Decorum Moralske spørgsmål Udstået straf Fedme Rygning Medlem af en swingerklub Dyremishandling Julefrokosten Politik og ytringer 11

12 Bagtale kolleger Bagtale arbejdsgiver Bagtale produkter Bagtale kompetencer Fremhæve konkurrenter Negative oplysninger om arbejdsgivers soliditet Konkurrencehandlinger Sociale medier Destruktion af it-data Krænkelse af tavshedspligt/ytringsfrihed 12

13 Bagtale kolleger Alt for Damerne : I gennemsnitbruger kvinder 20 minutter om dagen på at bagtale kollegerne på arbejdspladsen, det viser tal fra en ny britisk undersøgelse. Undersøgelsen viser også, at op mod hver 5. af dine kolleger, faktisk hader dig, uden du ved det. Hadet kommer typisk til utryk via sladder bag din ryg og pr. mail. I England er mobningen blandt kolleger mest udbredt i it-branchen og handelsbranchen, og herhjemme har hele 10 % af HK/Privats medlemmer følt sig mobbet indenfor det sidste år. En lignende undersøgelse hos fagforbundet FOA viste, at næsten 12 % af medlemmerne her havde oplevet at blive mobbet på deres arbejde. 13

14 Bagtale arbejdsgiveren: Ledelsen Virksomheden som sådan Ejerkredsen Virksomhedens kunder og leverandører Sponsorer Virksomhedens spareplaner Opsigelser 14

15 Bagtale produkter: Kvalitet Pris og konkurrencedygtighed Kompetencer og erfaring, når det drejer sig om manpower Holdbarhed Miljømæssige forhold 15

16 Fremhæve konkurrenter: Nye produkter Bedre kompetencer til specialistopgaver Bedre priser Høje rabatter Mere miljøvenlige produkter Gør det forskel, om det er internt eller eksternt? 16

17 Negative oplysninger om arbejdsgivers soliditet: Børsnoteret /ikke børsnoteret Faldende omsætning Faldende indtjening Mindre udbytte Ingen investeringer Ingen innovation Konkurstruet Gør det nogen forskel, om det er internt eller eksternt? 17

18 Konkurrencehandlinger i løbende ansættelsesforhold: Bijob hos konkurrent Bijob under sygdom Egen konkurrerende virksomhed Ægtefælle driver konkurrerende virksomhed Benytter leverandørrabatter til egen konkurrerende virksomhed Besvigelser 18

19 Illoyalitet Konkurrencehandlinger ved passivitet: Kendskab til andres påbegyndelse af konkurrerende virksomhed Kendskab til mystiske kontakter mellem kunder/leverandører og ansatte Kendskab til forretningsplaner og budgetter Hvad hvis ledelsen er involveret? Skal man gå til bestyrelsen eller ejeren, CFO, afdelingsleder, mellemleder, funktionær uden ledelsesansvar? 19

20 Illoyalitet Aktiv konkurrenceadfærd i det løbende ansættelsesforhold: Forberedelseshandlinger Website og Domaine-navn Reklamering Visitkort Nyt telefonnummer Orientering af kunder egne/virksomhedens 20

21 Illoyalitet Langvarig illoyalitet i det løbende ansættelsesforhold: Opbygning af kundekontakt Knytter relationer til kunder i det skjulte Kommunikerer via webmail eller sms Mødes eksterne steder Forretningsplaner Budgetter Kaprer ansatte Aftaler om priser og rabatter indkalkuleret Opbygning af samme systemer og formater, som kunden er vant til Kopiering af kundedatabase/crm Viderefremsendelse af kontrakter og paradigmer fra netværk til privatmail 21

22 Sociale medier: Privat rum/offentlig rum Forum for meningsudveksling i en sluttet kreds Udenfor arbejdstid eller i arbejdstid Kan arbejdsgiver tilegne sig information fra det private rum? Straffelovsovertrædelse (Gemmer) Fejl, smutter Manglende viden om indstillingerne Forsæt Fri bevisførelse 22

23 - åbne/lukkede profiler? "Det er Pressenævnets opfattelse, at oplysninger på lukkede profiler er forbeholdt de personer, der har fået tilladelse til at have adgang til profilen." Fortolket med Pressenævnets briller er sagerne med Knud Løkke Rasmussens og Søren Pinds Facebook-profiler ens: Begge har lukkede profiler, som kræver, at man bliver godkendt som ven. Men der er et par afgørende forskelle mellem de to eksempler: Antallet af Facebookvenner og de to personers hverv. 23

24 Ledelsesretten og Facebook eller andre sociale medier: Fastsætte reglementariske bestemmelser i arbejdstiden Hvis kontrol, og overenskomstdækning, tillæg til Hovedaftale 6 uger Udenfor arbejdstid, kan arbejdsgiver bestemme over fritid? Hvilke forbud mulige? Omtale virksomheden Omtale ledelse Omtale kolleger Politikker 24

25 Opsummering, sociale medier: Lukkede grupper Åbne grupper Særlige personlige bånd Venners venner Falske venskaber Ved eller bør vide, at oplysninger bliver offentligt tilgængelige Forsæt, skadeshensigt Informationens art Er der politikker eller ej? Er tolerancegrænse markeret? 25

26 Ytringsfrihed: Privatansatte: Intern kommandovej Klare grænser, medmindre der er tale om strafbare forhold Berettiget kritik kan være illoyalitet Offentligt ansatte: Udvidet ytringsfrihed Ombudsmandspraksis 26

27 Tavshedspligter: Beskrevet i kontrakten Lovbestemte Børsnoteret virksomhed Erhvervshemmeligheder Siger sig selv 27

28 Begrænsninger i bevisoptagelse: Videoovervågning Gennemgang af datamateriale Privat post Holde mail åben efter fratrædelse Virksomhedspost Mobiltelefon Straffelovens 263 nr. 1: "Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget bryder eller unddrager nogen et brev, telegram eller anden lukket meddelelse eller optegnelse eller gør sig bekendt med indholdet". 28

29 Reaktionsmuligheder: Almindelige beføjelser; dvs: Påtale Advarsel Opsigelse Bortvisning Løn tilbagesøges? Erstatning Forbud Konventionalbod Straf 29

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 3. Kontrol af privat brug af sociale medier i arbejdstiden 4 4. Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed

Læs mere

Adfærd på internettet i tjenesten og privat

Adfærd på internettet i tjenesten og privat Adfærd på internettet i tjenesten og privat Adfærd på internettet i tjenesten og privat De sociale medier er nye medier for ytringer. I virkeligheden er der ikke meget nyt under solen. De sociale medier

Læs mere

Ytringsfriheden i ansættelsesforhold

Ytringsfriheden i ansættelsesforhold Ytringsfriheden i ansættelsesforhold Av Ole Hasselbalch 1. Problemstillingen og almindelige principper Et ansættelsesforhold indebærer, at der skabes en relation mellem parterne, i hvilken lønmodtageren

Læs mere

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages):

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): 0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): Når du forlader et job, er du ikke frit stillet i forhold til de fortrolige oplysninger om virksomheden, som du har

Læs mere

Afsked på grund af sygdom

Afsked på grund af sygdom Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

Når dit job er i fare

Når dit job er i fare Når dit job er i fare Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske

Læs mere

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb 1 Afskedigelse Det er fsb's mål, at afskedigelser så vidt muligt undgås. Sker der afskedigelse, er målet, at den gennemføres under hensynstagen til både medarbejderens og fsb's interesser - uanset årsagen.

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og overenskomstansat er du overenskomstansat og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Advarsel for overtrædelse af lydigheds- og loyalitetspligt. Underretningspligt

Advarsel for overtrædelse af lydigheds- og loyalitetspligt. Underretningspligt 20-5. Forvaltningsret 12.1 1.4. Advarsel for overtrædelse af lydigheds- og loyalitetspligt. Underretningspligt En museumsinspektør fik en skriftlig advarsel på baggrund af en episode hvor han i sin chefs

Læs mere

Når dit job er i fare

Når dit job er i fare Når dit job er i fare Tjenestemænd Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er

Læs mere

Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen.

Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen. Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen. 0 Etisk kodeks Indhold Meddelelse fra Direktionen................................. 04 1. Etik og efterlevelse

Læs mere

Chikane af medarbejdere på sociale medier. et idékatalog fra FTF

Chikane af medarbejdere på sociale medier. et idékatalog fra FTF Chikane af medarbejdere på sociale medier et idékatalog fra FTF Krænkelse af medarbejdere på sociale medier et idékatalog fra FTF Side 2 Forord Sammen mod chikane på sociale medier Internettet og sociale

Læs mere

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet 23 Indhold Side Indledning 5 Loven Forbuddet mod forskelsbehandling 6 Direkte og indirekte forskelsbehandling 7 Chikane og instruktion 8 Forbud mod repressalier

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Skoleleder og. tjenestemand. er du. tjenestemand. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. tjenestemand. er du. tjenestemand. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og tjenestemand er du tjenestemand og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver må overveje

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Fælles er, at den adskiller sig fra den almindelige chikane og mobning ved, at man ikke har fred i det private rum man har ingen helle.

Fælles er, at den adskiller sig fra den almindelige chikane og mobning ved, at man ikke har fred i det private rum man har ingen helle. Unge og elektronisk chikane Generel info Begreber som grooming, stalking, elektronisk chikane/mobning og happy slapping er ikke nye fænomener, men de kan stadig være vanskellige at forholde sig til. Generel

Læs mere

Opgaver og ansvar for medarbejdervalgte repræsentanter i medievirksomheders bestyrelser

Opgaver og ansvar for medarbejdervalgte repræsentanter i medievirksomheders bestyrelser Opgaver og ansvar for medarbejdervalgte repræsentanter i medievirksomheders bestyrelser Dansk Journalistforbund, januar 1994 Indhold: 1. Sådan skal valgene foregå... side 3 2. Din rolle i forhold til kollegerne...

Læs mere

Vestas Code of Conduct

Vestas Code of Conduct Vestas Code of Conduct Vestas Code of Conduct 02 Code of Conduct er udarbejdet på engelsk og oversat til forskellige sprog. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem versionerne, vil den engelske version

Læs mere

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

FotoGraferinG og privatlivets fred

FotoGraferinG og privatlivets fred FotoGraferinG og privatlivets fred Indhold 1. Fri fotografering og brug af fotos kontra privatlivets fred...................... 2 2. Redaktionens 2 vurderinger............ 3 3. Er billedet lovligt optaget?..............

Læs mere

Mange muligheder - hvordan vælger du den rigtige?

Mange muligheder - hvordan vælger du den rigtige? 2010 nr. 1 side 1 Mange muligheder - hvordan vælger du den rigtige? Dyr spam - 100,- kr. pr. mail... side 3 Fyret på grund af dårlig dansk... side 3 Tvunget til at genansætte medarbejder... side 5 Personaleservice...

Læs mere

IT- P O L I T I K F O R

IT- P O L I T I K F O R IT- P O L I T I K F O R F U R E S Ø GÅRD FRITIDSKL U B På Furesøgård har vi et multimediehus med mange spillecomputere og muligheder for kreativ udfoldelse med musik, billeder og video. I dette dokument

Læs mere

Hvordan må selskaberne efterforske mistanke om forsikringssvindel? Foredrag i AIDA Danmark 19. marts 2013

Hvordan må selskaberne efterforske mistanke om forsikringssvindel? Foredrag i AIDA Danmark 19. marts 2013 Hvordan må selskaberne efterforske mistanke om forsikringssvindel? Foredrag i AIDA Danmark 19. marts 2013 professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen Københavns Universitet mads.bryde.andersen@jur.ku.dk Udgangspunktet

Læs mere

VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER

VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER UDGIVER Advokatsamfundet Kronprinsessegade 28 1306 København K Telefon 33 96 97 98 Fax 33 36 97 50 samfund@advocom.dk www.advokatsamfundet.dk

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere