Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 13.11.2013."

Transkript

1 Tilstede: Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d N-J Bärtel, Aage Weigelt, Agna Skriver, Per N. Jensen, Ole Jensen og Palle Laugesen. Dagsorden: 1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra mødet d Forelæggelse af evt. indførsler i revisionsprotokollen. 3. Orientering fra driftschefen. 4. Mødeplan Bench-Marking Orientering om miljøforhold. 7. Grundlag, budget Henvendelse fra Hadsten Boligforening. 9. Blue Idea varslingssystem. 10. CO 2 kvoter. 11. Strategisk Varmeplanlægning. 12. Evt. 13. Næste møde. 1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra mødet d Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 2. Forelæggelse af evt. indførsler i revisionsprotokollen. Ingen. 3. Orientering fra driftschefen. a) Tekniske nøgletal: Gennemgås på mødet. b) Likviditet / kvartalsregnskab: Gennemgås på mødet. c) Digital postkasse: På et tidligere møde blev der forespurgt på en digital postkasse på vores hjemmeside til referater, bilag m.m. Vi har drøftet det med vores IT supporter, der mener at vores hjemmeside er så gammel at det vil være urimeligt besværligt. Man foreslår i stedet brug af en Internet baseret drop-down box. Vi har oprettet en sådan på vores webserver og det fungerer ved, at vi fremsendes et link som man umiddelbart kan aktivere. Dette link vil være aktivt i 60 dage. Prøv evt. nedenstående. ev%c3%a6rk% doc d) Beplantning eller jordvold ned mod Nygårdsvænget: Der har været en kontakt til Nygårdsvænget om ovenstående. Man har tænkt samme tanke selv, men mener at hverken grundejerne eller Hadsten Varmeværk skal ha en omkostning ved etablering af beplantning eller jordvold. Man har derfor kontaktet Favrskov Kommune. e) Eventuelle klager: Ingen

2 4. Mødeplan Udkast til mødeplan fremsendes separat. Mødeplanen tilrettes og godkendes. Mødeplanen blev tilrettet og besluttet. UGE DAG Aktivitet 8 Mandag d. 17. februar Årsregnskab 2013 samt beretning 10 Tirsdag d. 4. marts Tilretning af beretning samt oplæg generalforsamling 12 Onsdag d. 26. marts Generalforsamling 17 Torsdag d. 24. april 1.Kvartalsregnskab/udflugt 25 Mandag d. 16. juni Opfølgning + Kommunebesøg 35 Tirsdag d. 26. august 2.Kvartalsregnskab 45 Onsdag d. 5. november 3.Kvartalsregnskab 51 Onsdag d. 17. december Juleafslutning Budget Bench-Marking 2012 Der er udarbejdet en redigeret Bench-Marking i lighed med tidligere år- se venligst vedhæftede bilag. Det uredigerede bilag kan ses her: tikker/benchmarking%20nogletal%202013%2022%20okt.ashx - 2 -

3 6. Orientering om miljøforhold. Støj: Trods indbygningen af 2 nye støjdæmpere har vi og kommunen stadig modtaget klager over støjgener. Oprindeligt havde vi aftalt med kommunen, at vi skulle afvente en ny støjmåling inden vi traf en endelig konklusion om de nye klager, men vi har besluttet at fortsætte med at finde en støjkilde. Vi har således fået undersøgt røggassugeren ekstra godt i forbindelse med et ordinært eftersyn samt fået inspiceret skorsten og kanaler ekstraordinært uden at finde en støjkilde. Vi har modtaget et tilbud på yderligere en dæmper til montering i skorstenen. Ligeledes overvejer vi at udskifte blæserhjulet til et reservehjul uanset der ikke er nogen der rigtig tror på, at det kan være en fejlkilde. Lugt: Vi har haft Linka til at kontrollere justeringen af kedlerne. På kedel 12 var der nogen justering. På kedel 13 forslog Linka at vi foretager en mindre ombygning for at forbedre forbrændingen. Denne ombygning bliver udført i uge Grundlag, budget På Generalforsamlingen blev der stillet et spørgsmål om afgifterne kommer til at figurere særskilt på de kommende opkrævninger. Dette ønskes afklaret. Ligeledes ønskes det afklaret om der skal gøres en øget indsats udover formelle krav for at mindske miljømæssige påvirkninger. Punktet drøftes. Alle afgifter d.v.s. Svovl- NOx- og Forsyningssikkerhedsafgift samles i en fælles linie på opkrævningerne fremover. Det kan evt. betyde, at selve varmeprisen falder en smule. Der bruges ikke penge på miljøforbedringer udover det nødvendige for at opfylde lovkrav. 8. Henvendelse fra Hadsten Boligforening. Vi har fået en henvendelse fra Hadsten Boligforening om dispensation for brug af gennemstrømningsvandvarmere se venligst vedhæftede korrespondance

4 Der vil blive redegjort for de tekniske forhold på mødet. Vi har i den forbindelse rettet henvendelse til Dansk Fjernvarme og Energitilsynet og de svarer nogenlunde samstemmende, at det kan vi ikke bestemme. Energitilsynet tilføjer dog medmindre det influerer på værkets drift Vi har derfor meddelt Hadsten Boligforening, at deres valg af varmtvandssystem i det konkrete område ikke ligger indenfor vores kompetenceområde. Generelt vil vi fortsat opretholde et forbud, da gennemstrømningsvandvarmere i almindelighed påvirker driften af nettene. 9. Blue Idea varslingssystem. Vi har besluttet at indkøbe ovennævnte varslingssystem i næste regnskabsår. Tanken med systemet er at få en bedre og mere sikker information til vores kunder ved både planlagt og ikke planlagte forstyrrelser i forsyningen. I øjeblikket bruger vi husstandsomdelte breve evt. kombineret med annoncer og opslag på hjemmesiden og ofte er der alligevel kunder, der af den ene eller anden grund ikke får informationen. Varslingssystemet er baseret på SMS beskeder. Firmaet bag varslingssystem, sammenholder vores kundedatabase med offentligt tilgængelige telefonoplysninger og udarbejder en liste med alle mobiltelefonnumre hos vores kunder. Denne liste bliver løbende opdateret. Vi kan så fremsende en SMS til kunderne med de aktuelle informationer. Såfremt, der er kunder der ikke har et tilgængeligt mobiltelefonnummer adviseres disse som tidligere. Der vil ligeledes være en gruppe, der bruger mobiltelefon men ikke sender SMS. Disse kan henvende sig telefonisk eller mail og blive slettet fra listen. Der er et enkelt forhold der skal understreges. Alle husstandens mobilnumre får som udgangspunkt en SMS. Såfremt kunden ikke ønsker dette, kan man sende en SMS eller framelde et eller flere numre på vores hjemmeside

5 10. CO 2 - kvoter. Som det tidligere er orienteret om er vi ikke længere med i CO 2 - kvoteordningen. Som et punktum for ordningen har vi solgt vores overskydende kvotebeholdning på 907 tons til beskedne ,68 kr. 11. Strategisk Varmeplanlægning. 12. Evt. Favrskov Kommune har sendt forslag til Strategisk Varmeplanlægning til behandling i Teknikog Miljøudvalget. Se venligst dette link. =56345&itemId=56354&attachmentId=56356 Set ud fra Hadsten Varmeværks synsvinkel er det interessant at man som udgangspunkt vedtage tilslutningspligt. I praksis vil det betyde at man vil pålægge varmeværkerne at udarbejde et projektforslag under en forudsætning om tilslutningspligt. Orienteringen tages til efterretning idet det samtidig besluttedes, at formanden tager kontakt til det politiske niveau for at invitere den kommende udvalgsformand for Teknik & Miljøudvalget til et møde med henblik på at få uddybet den Strategiske Varmeplan. Danske Andelskassers Bank er kommet på Nasdaqs observationsliste. Foreløbigt vil vi højest indsætte kr. på vores konto der. Formanden orienterede om seneste Formandsmøde. 13. Næste møde. Onsdag den 19. december Niels Jørgen Bärtel Bestyrelsesformand - 5 -

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012.

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012. Tilstede: Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012. N-J Bärtel, Aage Weigelt, Agna Skriver, Erik Jensen, Ole Jensen, Jacob Toft, Anders G. Christensen og Palle Laugesen.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013, kl. 16.15 afdelingsbestyrelsens lokale, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs.

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013, kl. 16.15 afdelingsbestyrelsens lokale, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013, kl. 16.15 afdelingsbestyrelsens lokale, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Lyngby Tilstede: Kaj Eliasen, Hanne Lentz-Nielsen, Jonna Wildgaard,

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis.

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis. 1 Ekstraordinært afdelingsmøde Boligforeningen AAB afdeling 20 Tjørnevangen 16 2700 Brønshøj Brønshøj den 23. december 2014 1. varsel I henhold til boligforeningens vedtægter 14 indkaldes til ekstraordinært

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2009 Der var mødt 26 andelshavere inkl. næstformand og sekretær fra bestyrelsen samt advokat Susanne Mendoza

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Glostrup, den 02.12.2011 /SA Referat Den 01. december 2011

Glostrup, den 02.12.2011 /SA Referat Den 01. december 2011 Glostrup, den 02.12.2011 /SA Referat Den 01. december 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Mødedag...: Torsdag den 29. november 2007 Mødetidspunkt.: Kl. 18.30 Mødested.. : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen

Læs mere

Formandsberetning til generalforsamlingen den 26. februar 2008. Introduktion

Formandsberetning til generalforsamlingen den 26. februar 2008. Introduktion Slagslunde Fjernvarmelaug Formand Marie Louise Allerslev, Egetoften 7, Slagslunde 3660 Stenløse. Tlf.: 4818 3884 e-mail: SFL@SlagslundeFjernvarmelaug.dk Formandsberetning til generalforsamlingen den 26.

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 16. april 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 16. april 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 16. april 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree Administrativ

Læs mere

Sidst ændret: 2011-03-07 Kl. 20:44

Sidst ændret: 2011-03-07 Kl. 20:44 2011-03-01, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-03-07 Kl. 20:44 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

UDDYBENDE REFERAT TIL ORGANISATIONSBESTYRELSEN

UDDYBENDE REFERAT TIL ORGANISATIONSBESTYRELSEN Humlebæk Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Mandag d. 11. februar 2013 kl. 17.30 I Multihuset, Baunebjerghuse, Baunebjergvej 283, 3050 Humlebæk UDDYBENDE REFERAT TIL ORGANISATIONSBESTYRELSEN

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 62 13. december 2012 kl. 17.00 På 71 Nyhavn Hotel, Nyhavn 71, 1050 København K

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 62 13. december 2012 kl. 17.00 På 71 Nyhavn Hotel, Nyhavn 71, 1050 København K Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 62 13. december 2012 kl. 17.00 På 71 Nyhavn Hotel, Nyhavn 71, 1050 København K Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

REFERAT TIL INTERN BRUG I BESTYRELSEN

REFERAT TIL INTERN BRUG I BESTYRELSEN Humlebæk Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 3. februar 2011 kl. 17.00 I Langebjergparkens Fælleshus, Langebjergvej 374, 3050 Humlebæk REFERAT TIL INTERN BRUG I BESTYRELSEN

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008. Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008. Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009 Poststemplets dato, oktober 2008 HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008 Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009 O R D I N Æ R G E N

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp

Læs mere

Referat af generalforsamling 27. september 2007

Referat af generalforsamling 27. september 2007 Vedbæk, den 11. oktober 2007 Referat af generalforsamling 27. september 2007 Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Bestyrelsens valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2006/2007

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse www.gnv.dk Referat af ordinær generalforsamling den 31. Marts 2014 Mødested: Rytterskolen, Østergade, Ganløse Deltagere ved Generalforsamlingen:

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere