INDHOLD ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER. 1 Indledning. 2 Østjysk Våbenhandel A/S - præsentation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER. 1 Indledning. 2 Østjysk Våbenhandel A/S - præsentation"

Transkript

1 HEDENSTED KOMMUNE ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER ADRESSE COWI A/S Visionsvej Aalborg TLF FAX WWW cowi.dk BILAG 1 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Østjysk Våbenhandel A/S - præsentation 1 3 Detailhandlen i Hedensted Kommune 2 4 Vurdering Regionale effekter Lokale effekter 4 5 Resumé 4 1 Indledning Notatet udgør et bilag til dokumentet Supplerende oplysninger til landsplandirektiv for Østjysk Våbenhandel i Hedensted og omhandler en vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af butikken Østjysk Våbenhandel A/S i erhvervsområdet Kildeparken i Hedensted. Vurderingen er baseret på de umiddelbart tilgængelige oplysninger. PROJEKTNR. A VERSION 0.1 UDGIVELSESDATO 21. december 2012 UDARBEJDET MALN KONTROLLERET KRBR GODKENDT LLKR 2 Østjysk Våbenhandel A/S - præsentation Østjysk Våbenhandel ligger p.t. på Constantiavej i Hedensted og er en af landets største jagt- og fiskeributikker. Vareudvalget omfatter jagtvåben, genladningsudstyr, ammunition, fiskeriudstyr, beklædning/fodtøj, outdoor-grej, lerduer, våbenskabe samt diverse tilbehør til jagt (fx lokkefugle, kufferter til våben osv.). Butikkens primære omsætning (ca. 70 %) er knyttet til våben og ammunition, mens outdoor -grej til jagt og fiskeri er sekundære salgsvarer (ca. 30 % af omsætnin-

2 2/5 ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER gen). Butikken på Constantiavej er på cirka m 2 inklusiv værksted og lager. Hertil kommer ammunitionslager og skydebane. Butikkens omsætning er på cirka 45 mio. kr. - heraf stammer en mindre del fra butikkens webshop. En række sikkerhedsmæssige forhold knyttet til driften af butikken, betyder at den ikke fortsat kan drives og udvikles på sin nuværende placering. Butikken ønsker i forbindelse med en udflytning at sikre de forretningsmæssige såvel som de sikkerhedsmæssige udviklingsmuligheder. På den ønskede placering i Kildeparken 32, Hedensted, er planlagt nye lokaler til butikken i stueetagen samt kontorhotel på 1. sal. Bygningen vil blive på i alt m 2. Heraf vil detailhandelsarealet udgøre m 2. Visualisering af Østjysk Våbenhandels nye bygning i Kildeparken - perspektiv fra syd Virksomhedens primære mål er, at de nye fysiske rammer skal sikre tidssvarende - og helst fremtidssikrede - sikkerhedsforhold i forhold til håndtering og oplagring af våben og ammunition. Herudover er der en forventning om, at de nye faciliteter og den nye placering vil medvirke til at øge butikkens omsætning, blandt andet grundet nye muligheder for butiksindretning og udstilling samt muligheden for fysisk at tilknytte relaterede ydelser. Butikken forventer i den sammenhæng at kunne øge omsætningen med % svarende til mio. kr. på årsbasis. Butikkens største konkurrenter er tilsvarende butikker i Skjern og Bording. Dertil kommer flere mindre butikker. Med hensyn til Østjysk Våbenhandels sekundære varegruppe, outdoor-grej til jagt og fiskeri, er der et vist overlap til sportsbutikker og lignende. 3 Detailhandlen i Hedensted Kommune Detailhandelen i Hedensted Kommune er analyseret i rapporten Detailhandelsanalyse Hedensted Kommune Kendetegnende for kommunens detailhandelsstruktur (kortet s. 3) er, at butikkerne er koncentreret i de tre hovedbyer Hedensted- Løsning, Juelsminde og Tørring. I de tre byer ligger halvdelen af kommunens butikker og næsten to tredjedele af udvalgsvarebutikkerne. Hedensted-Løsning er den

3 VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER 3/5 klart største af de tre hovedbyer og har alene mere end en fjerdedel af kommunens udvalgsvarebutikker. Østjysk Våbenhandels nuværende placering på Constantiavej er i et område med flere andre butikker. Butikstyperne bærer præg af placeringen ved den overordnede trafikstruktur (ved rute 170 og med god adgang til motorvejen) - de nærmeste butikker er tankstationer, butikker med pladskrævende varer og lignende. Den påtænkte placering ved Kildeparken er et erhvervsområde, hvor der ikke ellers er mulighed for butikker. Denne placering ligger i umiddelbar tilknytning til motorvejstilkørsel Vurdering Østjysk Våbenhandel er med sit udvalg af våben og andet udstyr til jagt og fiskeri en højt specialiseret butikstype. Oplandet til butikken er regionalt, og det vurderes at specialiseringsgraden og de forholdsvist høje enhedspriser på jagtudstyr betyder, at kunderne ikke nødvendigvis vælger den nærmeste butik. Med udgangspunkt i butikkens kundedatabase fremgår det, at hele Syd- og Sønderjylland er det primære opland. Det sekundære opland strækker sig længere mod nord i Østjylland, og endelig lægges en mindre del af omsætningen fra kunder i resten af landet og i udlandet. Der er dermed ikke tale om en butik, der indgår i kommunens lokale forsyningsstruktur. 4.1 Regionale effekter Omsætningsstigningen som følge af butiksudviklingen kan grundlæggende genereres ved, at den nye butik udvider sit opland og attraktivitet i forhold til de konkurrerende butikker i branchen, eller ved at de nye forhold udløser et merforbrug på området. I første tilfælde vil de konkurrerende butikker samlet set opleve en tilsva- 21. december 2012

4 4/5 ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER rende nedgang i omsætningen. Det må antages, at den nye placering kun i begrænset omfang vil udløse et merforbrug. Dermed vil butiksetableringen af ØJV i Kildeparken have en påvirkning på andre butikker i samme branche. Grundet det store geografiske opland kan dette påvirke såvel regionalt, som nationalt og i udlandet. Alt i alt vurderes det, at butiksetableringen i Kildeparken i et vist omfang vil have regionale effekter inden for den specialiserede branche. Det er ikke muligt at sætte konkrete tal på påvirkningen af andre butikker. På grund af varegruppens natur og oplandets størrelse forventes det, at der vil være tale om begrænsede påvirkninger af flere butikker i et stort geografisk opland. Det forventes ikke, at påvirkningerne i nævneværdigt omfang vil have afsmitning på andre brancher end våben og outdoor-grej. Det skal nævnes, at konsekvenserne primært skyldes de fysiske rammer, butikken får mulighed for at etablere, og kun i begrænset omfang skyldes placeringen i Kildeparken lige ved motorvejen. 4.2 Lokale effekter Placeringen i Kildeparken ligger uden for kommunens nuværende detailhandelsstruktur. Sikkerhedskravene i forbindelse med Østjysk Våbenhandel gør det imidlertid vanskeligt at indpasse butikken i et butiksområde eller i bymidten. I forhold til ét af detailhandelsplanlægningens overordnede formål om trafikal tilgængelighed og begrænsning af transporten vurderes det, at den påtænkte placering ikke strider mod dette. Butikkens varesortiment betyder nemlig, at der ikke er tale om en lokal forsyning, der skal opretholdes. Tilgængeligheden for cyklister, gående og kollektiv trafik vil være dårligere på den nye placering, men vurderes allerede i nuværende situation at være uden betydning med placeringen på Constantiavej. Butikken placeres uden for Hedensted Kommunes detailhandelsstruktur, men vurderes derudover ikke at påvirke denne. 5 Resumé Østjysk Våbenhandels nye placering i Kildeparken forventes til en vis grad at øge butikkens omsætning begrundet i et større regionalt opland. Det vil primært være andre butikker inden for jagtbranchen som påvirkes - og fortrinsvist de nærmeste konkurrenter - mens andre handlende inden for outdoor-branchen påvirkes sekundært. På grund af varegruppens natur og oplandets størrelse forventes det, at der vil være tale om begrænsede påvirkninger af flere butikker i et stort geografisk opland. Herudover forventes ingen regionale påvirkninger. Den nye placering ligger uden for kommunens nuværende butiksstruktur. Placeringen er nødvendiggjort af de sikkerhedskrav, som butikken er underlagt, og vurderes derfor ikke at have væsentlige konsekvenser i forhold til detailhandelsplanlægningens formål eller i øvrigt udgøre en påvirkning af kommunens overordnede centerstruktur.

5 VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER 5/5 Endelig kan den aktuelle sag være et billede på en strukturudvikling i jagtbranchen i retning af større enheder - hvilket er en generel tendens i detailhandelsbranchen - men som her forstærkes pga. de skærpede sikkerhedsmæssige krav. 21. december 2012

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over

Læs mere

August 2014. Fredericia kommune

August 2014. Fredericia kommune August 2014 Fredericia kommune Rapport 2 3 Indhold 5 Sammenfatning 18 Rammebetingelser og regionale forhold 24 Butiksanalyse 42 forbrugsudvikling og arealbehov 48 ordforklaring 50 Branchefortegnelse 4

Læs mere

DETAILHANDELSUNDERSØGELSE

DETAILHANDELSUNDERSØGELSE Odder Kommune Juni 2014, revideret udgave DETAILHANDELSUNDERSØGELSE Detailhandelsanalyse PROJEKT Detailhandelsundersøgelse: Detailhandelsanalyse Odder Kommune Projekt nr. 214961 Version 3 Dokument nr.

Læs mere

detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg

detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg & detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg Produktivitetskommissionen har iværksat et frontalt angreb på planlovens restriktioner

Læs mere

JUNI 2014 RINGBYSAMARBEJDET FÆLLES VIDENSGRUNDLAG FOR BYOMDANNELSE I RINGBYEN - BAGGRUNDSRAPPORT

JUNI 2014 RINGBYSAMARBEJDET FÆLLES VIDENSGRUNDLAG FOR BYOMDANNELSE I RINGBYEN - BAGGRUNDSRAPPORT JUNI 2014 RINGBYSAMARBEJDET FÆLLES VIDENSGRUNDLAG FOR BYOMDANNELSE I RINGBYEN - BAGGRUNDSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2014

Læs mere

Frederikssund Kommune. Detailhandelsanalyse

Frederikssund Kommune. Detailhandelsanalyse Frederikssund Kommune Detailhandelsanalyse November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Udviklingsmuligheder og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Frederikssund Kommune 15 3. Befolknings- og forbrugsforhold 24

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015 Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015 Kl. 17:20 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Ivan Mott (Ø) Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU/TM - Placeringer til

Læs mere

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Centerstruktur Centerstruktur Detailhandelsplanlægningen baserer sig i forslag til Kommuneplan 2009 på indholdet i detailhandelstillæg nr. 89

Læs mere

OPLÆG VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALISERING AF VESTHIMMERLANDS VAND INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 1.1 Baggrund 2

OPLÆG VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALISERING AF VESTHIMMERLANDS VAND INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 1.1 Baggrund 2 VESTHIMMERLANDS VAND OPLÆG VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALISERING AF VESTHIMMERLANDS VAND ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1

Læs mere

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Til Ringsted Kommune Dokumenttype Notat Dato oktober 2009 FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Revision 0 Dato 2009-10-05 Udarbejdet af HDJ Kontrolleret

Læs mere

Foto: Marianne Diers. Odsherred Kommune. Detailhandelsanalyse - Odsherred Kommune

Foto: Marianne Diers. Odsherred Kommune. Detailhandelsanalyse - Odsherred Kommune Foto: Marianne Diers Odsherred Kommune Detailhandelsanalyse - Odsherred Kommune 14. marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Odsherred Kommune 27

Læs mere

ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED

ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED MAJ 2015 RINGSTED KOMMUNE ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2015 RINGSTED

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til kommuneplan 2009...1/143

Indholdsfortegnelse. Forslag til kommuneplan 2009...1/143 Indholdsfortegnelse Forslag til kommuneplan 2009...1/143 By og Erhverv...4/143 Ishøj By...6/143 Mål og midler...8/143 Bystruktur...10/143 Det stationsnære område...11/143 Strategisk byudvikling...14/143

Læs mere

Bymidte detailhandel bydelscenter. butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive

Bymidte detailhandel bydelscenter. butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 469 Offentligt Bymidte detailhandel bydelscenter klare regler større butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive kriterier

Læs mere

3 / 75. Se alle temakort

3 / 75. Se alle temakort By 2 2 / 75 By Byer, lokalbyer, landsbyer og landdistriktet indgår i Hjørring Kommune som forskellige elementer, der supplerer hinanden i den samlede palet af tilbud, som skal fremme bosætning og erhvervsudvikling

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen

Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen Rådsmødet den 14. maj 2008 Ikke fortrolig udgave Indholdsfortegnelse 1. Resumé...6 1.1 Indledning...6 1.2 Markedsafgrænsning...6 1.3 Vurdering...7 1.3.1

Læs mere

Samfundsøkonomiske konsekvenser af almene ungdomsboliger

Samfundsøkonomiske konsekvenser af almene ungdomsboliger Himmerland Andelsboligforening Samfundsøkonomiske konsekvenser af almene ungdomsboliger Analyse Juni 2010 COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk

Læs mere

Analyse af detailhandlen Helsingør Kommune Butiksstruktur Holdninger Forbrugeradfærd Mangler og Muligheder

Analyse af detailhandlen Helsingør Kommune Butiksstruktur Holdninger Forbrugeradfærd Mangler og Muligheder Analyse af detailhandlen Helsingør Kommune Butiksstruktur Holdninger Forbrugeradfærd Mangler og Muligheder Udarbejdet af Sven Allan Jensen as for Helsingør Kommune 2007 Forord Analyse af detailhandlen

Læs mere

AALBORG LETBANE / BRT SAMFUNDSØKONOMI INDHOLD. 1 Samfundsøkonomi 2 1.1 Tilgang 2

AALBORG LETBANE / BRT SAMFUNDSØKONOMI INDHOLD. 1 Samfundsøkonomi 2 1.1 Tilgang 2 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE / BRT SAMFUNDSØKONOMI ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Samfundsøkonomi 2 1.1 Tilgang

Læs mere

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8 REGION SJÆLLAND PARKERINGSSTRATEGI TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi

Læs mere

Vestegnssamarbejdet. Detailhandelsanalyse

Vestegnssamarbejdet. Detailhandelsanalyse Vestegnssamarbejdet Detailhandelsanalyse Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Arealudlæg og regionale vurderinger 3 2. Detailhandelen på Vestegnen 17 3. Forbrug på Vestegnen 22 4. Handelsbalance og opland

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af apotekerloven

Forslag. Lov om ændring af apotekerloven Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af apotekerloven (Friere adgang til oprettelse m.v.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk kommune. Analyse og vurdering af Bilka-placeringer

Lyngby-Taarbæk kommune. Analyse og vurdering af Bilka-placeringer Lyngby-Taarbæk kommune Analyse og vurdering af Bilka-placeringer April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Den nuværende konkurrencesituation 21 3. Befolknings- og forbrug i markedsområdet

Læs mere

Kortudsnit fra Google Earth. Roskilde Kommune. Roskilde som vinderby - Vision og tidsrækkefølge

Kortudsnit fra Google Earth. Roskilde Kommune. Roskilde som vinderby - Vision og tidsrækkefølge Kortudsnit fra Google Earth Roskilde Kommune Roskilde som vinderby - Vision og tidsrækkefølge August 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Roskilde som vinderby 3 2. Profilanalyse af detailhandelen 16 3. Nuværende

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Detailhandelsanalyse

Gladsaxe Kommune. Detailhandelsanalyse Gladsaxe Kommune Detailhandelsanalyse 15. maj 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Gladsaxe kommune 17 3. Befolknings- og forbrugsforhold 31 4. Handelsbalance 39

Læs mere

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 1 Høje-Taastrup Kommune Udviklingsstrategier Kommuneplan 2006 tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 Kommuneplan 2006, Bind 1 af 4 Udviklingsstrategier Tillæg til Kommuneplan 2000, bind 1 Udgivet 2006 Redaktion:

Læs mere

FLYTTEMØNSTRE OG KOMMUNALØKONOMI INDHOLD. 1 Baggrund & formål 2. 2 Sammenfatning & konklusioner 2

FLYTTEMØNSTRE OG KOMMUNALØKONOMI INDHOLD. 1 Baggrund & formål 2. 2 Sammenfatning & konklusioner 2 HOLBÆK KOMMUNE FLYTTEMØNSTRE OG KOMMUNALØKONOMI ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund & formål 2 2 Sammenfatning & konklusioner

Læs mere

Butikker og forbrugere - nu og i fremtiden. Betænkning fra Butiksstrukturkommissionen

Butikker og forbrugere - nu og i fremtiden. Betænkning fra Butiksstrukturkommissionen Butikker og forbrugere - nu og i fremtiden Betænkning fra Butiksstrukturkommissionen Betænkning nr. 1353 Erhvervsministeriet, marts 1998 Publikationen kan købes hos Boghandleren eller hos Statens Information

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget den 19-01-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget Protokol Onsdag den 19. januar 2011 kl. 08:15 afholdt Byplanudvalget møde i udvalgsværelse 1. Medlemmerne var til stede, undtagen:

Læs mere