FORBRUGER MAIL CHESS MAIL FRONT PAGE DISY. Den direkte vej til din målgruppe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORBRUGER MAIL CHESS MAIL FRONT PAGE DISY. Den direkte vej til din målgruppe"

Transkript

1 FORBRUGER MAIL CHESS MAIL 2011 FRONT PAGE DISY Den direkte vej til din målgruppe

2 135 målgrupper Vi har delt danskerne op i 135 unikke målgrupper. I denne folder får du en række eksempler på, hvor præcist Chess Mail kan finde frem til dine forbrugere. Med vores finmaskede rutenet dækker vi hele landet med omdeling af adresseløse forsendelser. Med Chess Mail får du mulighed for en selektering, som er nedbrudt på langt færre husstande, end noget andet system kan tilbyde. Det er uhyre effektivt og utrolig gavnligt for enhver kampagne. 5 gode grunde til at vælge Chess Mail: 1. Selektiv og effektiv markedsføring 2. Ram din målgruppe mere præcist 3. Forøg din respons lokalt og nationalt 4. Større effekt af hver reklamekrone 5. Brug kun økonomi på det, der giver resultater 2

3 Vi omdeler dit reklamemateriale, hvor responsen vil være størst Chess Mail er selektiv adresseløs reklameomdeling, der rammer målgruppen for dine produkter mere præcist end nogen anden form for kampagne. Chess Mail giver dig mulighed for at vælge de husstande, du vil i kontakt med ud fra køn, alder, boligforhold, indtægt, erhverv mv. Med Chess Mail lokaliserer vi de landsdele, byer, kvarterer og gader, hvor din målgruppe bor. Og så omdeler vi udelukkende dit reklamemateriale, hvor responsen vil være størst. En enkel logik med store resultater. Chess Mail den direkte vej til din målgruppe Chess Mail adskiller sig fra andre selekteringssystemer ved at være direkte operational. Når først din målgruppe er defineret og skåret til, er vores distributionsystem også klar med en detaljeret beskrivelse af, hvor dine tryksager skal ud for at ramme præcist. Og så er vi klar til den adresseløse husstandsomdeling lige ind ad brevsprækken til de personer, du ønsker at komme i kontakt med. Kom sikkert i hus med Chess Mail. 3

4 En Chess Mail segmentering kan skræddersys til din specielle målgruppe Chess Mail Rapporten giver dig overblik over de konkrete fordele og konsekvenser Ved Chess Mail arbejdes der med demografiske oplysninger om økonomi, familieform, boligform, erhverv/uddannelse og alder. Inden for disse 5 hovedgrupper arbejder vi pt. med 135 forskellige og detaljerede demografiske søgekriterier. Netop evnen til at kombinere flere søgekriterier, og således definere en meget præcis målgruppe, er unik for Chess Mail. Ved udvælgelse af din specielle målgruppe, drejer det sig om, at gøre nogle velovervejede valg, men ligeså vigtigt fravalg. Før et tilbud accepteres, modtager du en Chess Mail Rapport. Den giver dig svar på hvilke konkrete fordele og konsekvenser, der er ved selekteringen. Chess Mail sementering rammer både i bredden og i dybden Med udgangspunkt i vores store mængde af data og informationer om de danske husstande, kan vi målrette omdelingen af tilbuds aviser og reklametryksager, så den rammer målgruppen særdeles præcist. Metoden er Chess Mail målrettet adresseløs husstandsomdeling. Baggrunden er vores viden og mange års er faringer om de danske husstande kombineret med faktuelle oplysninger fra SKAT og Danmarks Statistik, som samler data fra offentlige registre som Folkeregistret, BBR, Motorregistret mv. Alle disse oplysninger opdateres flere gange årligt. Det giver en helt unik mulighed for at selektere på 135 forskelllige måder eksempelvis køn, alder, husstande med børn, ejendommens alder og art, størrelse og opvarmning, personindtægt, husstandsindtægt, husstandens formue, uddannelse og erhverv. Alle søgekriterier kan selekteres i udvalgte geografiske områder, så der kun distribueres i ønskede områder. 4

5 Analyser I forbindelse med Chess Mail tilbyder vi forskellige analyseformer, der understøtter og udvider søgningen af særlige målgrupper. Kundeanalyse FK Distribution kopierer en given kundedatabase og lægger de nødvendige koder på, således at informationerne kan analyseres i Danmarks Statistiks system. Bemærk, at vi udelukkende anvender adresseoplysninger og ikke navne. Alle relevante demografiske data kommer retur i en sådan form, at vi kan videregive specifikke kundeanalyser. Denne analyse har 100% validitet, hvorimod tvillingeanalysen kun sammenligner med den/de ruter, hvor adresserne ligger. Områdeanalyse For at vurdere en virksomheds potentiale i et bestemt område, kan vi udføre en demografisk analyse af samtlige husstande og personer inden for det ønskede område. Dermed får kunden et overblik over, hvilke muligheder der er i området. Et stort benzinselskab brugte denne form for analyse,da de omlagde deres tankstationer med kiosker. Ud fra kundepotentialet blev sortimentet i hver enkelt tankstation defineret ville det være bleer eller rødvin, der blev efterspurgt af nærkunderne. Distributionsanalyse Hvis en kunde ønsker at få nærmere kendskab til profilen på husstande/personer, der er omfattet af en given kampagne, kan vi udføre en demografisk analyse, der omfatter samtlige berørte husstande/personer. Distributionsanalysen svarer til områdeanalysen, blot tages der udgangspunkt i et på forhånd defineret distributionsområde. Tvillingeanalysen en effektiv optimering af målgruppen Vi danskere bosætter os meget ofte i nærheden af nogen, der ligner os. Her føler vi os hjemme og det giver os tryghed at være omgivet af ligemænd. Naboerne omkring os bor i den samme type huse bygget på nogenlunde samme tidspunkt. Indtægten ligger på samme niveau, antallet af børn, biler, fjernsyn, computere, telefoner mv. er ofte tilsvarende. Med Chess Mail kan du udnytte denne såkaldte Tvillingeeffekt til at identificere nøjagtig de ruter, hvor din målgruppe bor. Har du en kundedatabase og vil du gerne i kontakt med nye kunder, der ligner de eksisterende, så lån os dine adresser og vi finder de ruter, hvor disse kundetyper bor. Tvillingeeffekten er en særdeles effektiv måde at optimere din målgruppe på. 5

6 Økonomi Følgende CM-grupper tager udgangspunkt i økonomi. Tilbudsjægere, rige, sparsommelige, shoppe-lystne vi ved, hvor de bor. Og vi skal nok finde dem for dig. Vi ved, hvor din målgruppe bor 6

7 CM 11 Højindkomst Antal husstande: Gruppen består af de husstande, der har den højeste husstandsindkomst i hver region*. Derved er husstandene jævnt fordelt over hele landet, med færrest i centrum af de større byer. Hvis den geografiske fordeling er ligegyldig, kan der selekteres alene på husstande i Danmark med højeste indkomst. I så fald vil det fortrinsvis være velkendte højindkomstområder, der er repræsenteret. Gruppen indeholder knapt 1/3 af alle danske husstande, der næsten alle er erhvervsaktive. CM 14 Husstande med formue Antal husstande: Gruppen er udvalgt blandt de højeste formuer pr. region*. Derved er det muligt at finde vej til velstående familier i hele Danmark. Stort set alle bor i egen bolig, og friværdien er medregnet i formuen. De færreste husstande i denne gruppe er placeret i centrum af de større byer, selvom formuen er høj, er indtægten det ikke nødvendigvis. Mange pensionister har høj formue. Hvis det ønskes, kan gruppen tilskæres efter behov, både hvad angår alder og husstandsindkomst. CM 12 Mellemindkomst Antal husstande: Hvad angår økonomi og forbrug består gruppen af gennemsnitsfamilien Danmark. Gruppens samlede indtægt er som landsgennemsnittet. De faste udgifter er oftest tilpasset indtægten, og derfor er der også plads til forbrug. Gruppens husstande er jævnt fordelt over hele landet og omfatter knapt 1/3 af landets husstande, der næsten alle er erhvervsaktive. CM 15 Økonomisk stærke husstande Antal husstande: En meget speciel gruppe, der består af husstande med høj indkomst og formue. Der er et stort råderum rent økonomisk. Aldersmæssig ligger de fleste i gruppen mellem år. De er erhvervsaktive med en eller anden form for længerevarende uddannelse. Forbruget er højt og meget varieret. Mange har hjemmeboende børn. De fleste i denne gruppe bor uden for de større byer. CM 13 Lavindkomst Antal husstande: Denne gruppe bor fortrinsvis på landet eller i centrum af storbyerne. Gruppen er aldersmæssigt blandet, idet den omfatter mange unge og mange ældre. Hvis der udelukkende ønskes kontakt til de unge med den lave indkomst, kan gruppen deles, således at områderne med mange ældre udelades. Gruppen omfatter lidt over 25 % af landets husstande. Mange er studerende eller modtager pension fra det offentlige i en eller anden form. Endvidere er mange enlige. * Regionerne er inddelt som følger: Indre København, ydre København, Nordsjælland, Vest-/Midtsjælland, Sydsjælland + Lolland/Falster + Bornholm, Fyn, Trekantområdet, Århusområdet, storbyer Jylland og rest Jylland. CM-grupperne er kun eksempler, som alle kan tilpasses individuelt 7

8 Familieform De næste fem eksempler handler om danskernes familieform. Fra aleneboere og storfamilier, til par uden børn og til dem der bruger masser af penge på at få hjemmet til at fungere. Singlernes forbrug ligger på rigtig mange områder langt fra traditionelle familiers forbrug 8

9 CM 21 Husstande med bil Antal husstande: Familierne i denne gruppe er mobile, idet de alle har bil til rådighed. De ejer en eller flere biler eller har en form for firmabil. De fleste er erhvervsaktive, har en rimelig høj husstandsindkomst og bor uden for de større byers centrum. Der er ofte flere personer i husstanden, og mange har endnu hjemmeboende børn. CM 24 Singlerne Antal husstande: Singlerne er en gruppe, der er vokset meget de sidste år. Singlerne er personer, der har valgt at leve alene, uden ægtefælle og børn. De udvalgte i denne gruppe er mellem år. De bor ofte til leje i de større byer. Specielt i Storkøbenhavn er der mange singler. Indkomsten er som landsgennemsnittet for person-indkomster, men forbruget ligger på rigtig mange områder langt fra den traditionelle families forbrug. CM 22 Husstande med børn Antal husstande: Husstandene i denne gruppe har ofte hjemmeboende børn under 15 år. Gruppen bor i alle former for boliger, fordelt over hele landet. Indkomsten ligger lidt over gennemsnittet. Der er færrest i centrum af de større byer. De fleste familier i denne gruppe har to forsørgere. CM 25 Forbrugende husstande Antal husstande: Husstandsindkomsten er langt over landsgennemsnittet. Der er formue og en del friværdi i den ejede bolig. Hver husstand omfatter flere personer i aldersgruppen 0-50 år. De fleste bor udenfor de store byers centrum, men er ligeligt fordelt over hele landet, dog med en overvægt af husstande i områderne udenfor de større byer. Bil er til rådighed, og det meget varierende forbrug er stort. CM 23 Husstande med store børn Antal husstande: Denne gruppe har hjemmeboende børn mellem 7 og 19 år. De hjemmeboende børn sætter deres præg på forbruget, hvad angår de daglige fornødenheder og store investeringer. Indkomst og boligforhold adskiller sig ikke fra gennemsnitsfamilien, dog er indkomsten lidt over gennemsnittet. CM-grupperne er kun eksempler, som alle kan tilpasses individuelt 9

10 Boligform Ordet ejerbolig siger ikke noget om indretning eller farven på væggene. Men fortæl os hvilke boliger du er interesseret i, så får du kontaktmuligheder, du ikke troede var mulige. Her får du tre gode eksempler: CM 31 Villaer og rækkehuse Antal husstande: CM 32 Lejligheder Antal husstande: Eget hus villa eller rækkehus er denne gruppes boligform. I gruppen er alle typer af danskere repræsenterede unge og gamle, rige og mindre rige, erhvervsaktive og pensionister. Mange har bil, og for de flestes vedkommende er indkomsten over landsgennemsnittet. Formuen er som oftest høj, men undertiden sat i mursten, så det indikerer ikke nødvendigvis noget om forbruget. Fælles for alle er, at de er i markedet for forbrug, der er relateret til vedligeholdelse af hjemmet, haven m.v. Denne gruppe har valgt at bo i en eller anden form for flerfamiliehus. De fleste bor til leje, men gruppen omfatter også dem, der bor i ejerlejlighed eller andelsbolig. Indkomsten er under landsgennemsnittet, og der er mange helt unge og mange ældre. Gruppen kan opdeles, så der kun distribueres til bestemte husstande, fx til den aldersgruppe, der matcher den aktuelle kampagne. CM 33 Ejerboliger Antal husstande: Denne gruppe ejer den bolig, de bor i, uanset hvilken boligtype, der er tale om. De fleste husstande findes dog i villaer og rækkehuse, men der er også en del ejerlejligheder repræsenteret. Andelsboliger er statistisk registreret som lejerbolig, så de er ikke med i denne gruppe. Det er muligt at udvælge en bestemt type ejerbolig. Er der behov for at finde f.eks. andelsboliger, kan dette også effektueres, selvom de rent statistisk er placeret under lejerboliger. 10

11 Erhverv og uddannelse CM 41 Boglig uddannelse Antal husstande: Gruppen har en mellemlang eller længerevarende boglig uddannelse bag sig. Langt den overvejende del tjener over landsgennemsnittet og bor i egen bolig. Gruppen behøver ikke at være erhvervsaktive, idet nogle kan være gået på pension. De fleste bor i nærheden af de større byer. Det er muligt at selektere på alder eller erhverv efter behov. CM 44 Uden for arbejdsstyrken Antal husstande: De fleste i denne gruppe er pensionister i en eller anden form, men ikke alle er over pensionsalderen. Der er en del studerende og andre under uddannelse i gruppen. Indtægten er under landsgennemsnittet, og mange bor i lejligheder. En del har dog både bil og egen bolig. Gruppen er jævnt fordelt over hele landet. Som det også er tilfældet med øvrige grupper, kan bestemte målgrupper fx unge under uddannelse vælges ud. CM 42 Ledere og selvstændige Antal husstande: De fleste har en boglig eller faglig uddannelse. Indkomsten er høj, da gruppen er erhvervsaktive. Under ledere hører alle former for ledere, lige fra topcheferne til mellemledere. De selvstændige er også repræsenteret her lige fra den lille håndværksmester til ejeren af en stor industrivirksomhed. Hvis der ønskes kontakt til en speciel gruppe af ledere eller selvstændige, er dette også muligt. Husstandene er jævnt fordelt over hele landet. CM 43 Lønmodtagere Antal husstande: Der er to fællesnævnere for denne gruppe. De er i job, og deres indtægt er som gennemsnittet af danskerne. De fleste har en form for uddannelse, fx faglig. Det er den typiske dansker, der bor i eller i nærheden af de større byer og har et 37 timers job. CM-grupperne er kun eksempler, som alle kan tilpasses individuelt 11

12 Alderssegmenter Chess Mail kan selvfølgelig også opdele danskerne i alders grupper. Da vi typisk bosætter os i nærheden af dem, der ligner os mest, finder man ikke mange unge, der bor blandt gamle eller omvendt. Chess Mail har opdelt alderssegmentet i flere kategorier, og her er fem eksempler, som spænder meget bredt. Alderssegmentet er opdelt i flere kategorier, som spænder meget bredt 12

13 CM 51 Unge Antal husstande: Gruppen omfatter unge i alderen år. Mange er endnu ikke flyttet hjemmefra og har penge til et specielt ungt forbrug, selvom indtægten er lav eller slet ikke eksisterende. Gruppen er jævnt fordelt over hele landet. CM 54 Ældre forbrugere Antal husstande: Forbrugere over 50 år. Alt er på plads hvad bolig og økonomi angår. De store investeringer er overstået. Mange er allerede blevet pensionister, eller de er begyndt at planlægge et liv efter jobbet. Indkomsten er blandet alt efter, om pensionistalderen er indtruffet. Gruppen indeholder personer fra alle erhvervsgrupper, og den er fordelt over hele landet dog med en overvægt uden for de store byer. Gruppen kan også bruges til fravalg, således at der distribueres til hele landet eller en landsdel minus CM 54. CM 52 Etableringsalderen Antal husstande: år er alderen, hvor de fleste flytter sammen og har brug for at investere i bolig og indbo. Mange nye ting skal prøves, og rent økonomisk er der råderum til at være med på moden både hvad angår mad og tøj. Dette er gruppen med flest hjemmeboende børn. Gruppen er ligeligt fordelt over hele landet dog med overvægt i de større byer. Den første bolig er fundet, men det er ikke nødvendigvis den endelige. CM 55 Den 3. alder Antal husstande: Langt de fleste i denne gruppe er pensionister. Husstandsindkomsten er lav, og mange husstande har kun en beboer. Er ligeligt fordelt over hele landet. Gruppen kan også bruges til fravalg, således at der distribueres til hele landet eller en landsdel minus CM 55. CM 53 De etablerede Antal husstande: De årige er kommet på plads i den rette bolig. Boligen er betalt, og økonomien er i orden. Formuen er begyndt at kunne ses i statistikken. Børnene er store eller måske allerede flyttet hjemmefra. Det er tid til at begynde at udskifte det indbo, der blev købt ved etableringen. Mange er flyttet ud fra de større byer. CM-grupperne er kun eksempler, som alle kan tilpasses individuelt 13

14 M-grupper Udover vores 22 CM-grupper, har vi 113 M-grupper. M-grupperne er mere specifikke og understøtter derved vores CM-grupper. M står for Multiværdikarakteristika. Data til disse grupper modtager vi fra Danmarks Statistik. Alle data opdeles og får hver det navn, som den enkelte M-gruppe indeholder eksempelvis kvinder år. Derved opnår vi viden om, at der på en given rute eksempelvis er 20 % kvinder i alderen år af alle personer på ruten. Vi modtager data pr. rute i faktiske tal fra Danmarks Statistik. Beregningerne laves dels pr. rute, men også pr. postnummer og for hele landet samlet. Derved kan man se, om den enkelte rute ligger over eller under landsgennemsnittet, samt om ruten er i den målgruppe, som kunden ønsker. M-grupperne kan også bruges til udvælgelser, hvor der ikke er CM-grupper med i udvælgelsen. Den kan også bruges som supplement til udvælgelse, hvor der bruges CM-grupper. Du er altid velkommen til at kontakte vores salgsafdeling, så vil vi hjælpe dig med at kombinere de ønskede M-grupper. Herunder finder du alle vores M-grupper: M-gr. M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 M 11 M 12 M 13 M 14 M 15 M 16 M 17 M 18 M 19 M 20 M 21 M-gr. M 35 M 36 M 37 M 38 Alder & køn Børn 0-6 år Børn 7-14 år Teenager år Unge år Nyetablerede år Etablerede år Etablerede år Ældre år Ældre 70 år og derover Mix år (M3+M4) Mix år (M5+M6) Mix år (M6+M7) Mix. ældre over 60 år (M8+M9) Mænd år Mænd år Mænd år Mænd over 60 år Kvinder år Kvinder år Kvinder år Kvinder over 60 år Husstandstyper Enlige uden børn Enlige med børn Par uden børn Par med 1 barn M 39 Par med 2 børn M 40 Par med 3 eller flere børn M 41 Mix. husstande med børn (M36+M38+M39+M40) M-gr. Beboelse M 42 Villaer & rækkehuse M 43 Flerfamiliehuse etage M 44 Ejerbolig M 45 Lejerbolig M 46 Boligalder V & R, bygget før 1960 M 47 Boligalder V & R, bygget M 48 Boligalder V & R, bygget M 49 Boligalder V & R, bygget M 50 Boligalder V & R, bygget efter 2005 M 51 Boligalder, V & R mix. før 1983 (M46+M47) M 52 Boligalder, mix. V & R efter 1983 (M48+M49+M50) M 53 Flerfamiliehuse etage, bygget før 1983 M 54 Flerfamiliehuse etage, bygget efter 1983 M 62 Ejerbolig bor i stue- eller parcelhus M 63 Ejerbolig række-, kæde- eller dobbelthus M 64 Ejerbolig bor i etagebolig M 65 Lejerbolig bor i andelsboligforening M 66 Lejerbolig bor i almene boligselskaber M 67 Lejerbolig bor i komm./privat boligselskab M 68 Ejerboligen opvarmet med fjernvarme M 69 Ejerboligen opvarmet med naturgas M 70 Ejerboligen opvarmet med el-varme M 71 Ejerboligen opvarmet med oliefyr 14

15 M-gr. Indkomst & formue M 72 Personindkomst under M 73 Personindkomst M 74 Personindkomst M 75 Personindkomst M 76 Personindkomst M 77 Personindkomst over M 78 Personindkomst mix u (M72+M73) M 79 Personindkomst mix (M74+M75) M 80 Personindkomst mix. over (M76+M77) M 81 Husstandsindkomst under M 82 Husstandsindkomst M 83 Husstandsindkomst M 84 Husstandsindkomst M 85 Husstandsindkomst M 86 Husstandsindkomst M 87 Husstandsindkomst og derover M 88 Husstandsindkomst mix. under (M81+M82) M 89 Husstandsindkomst mix (M83+M84) M 90 Husstandsindkomst mix (M85+M86) M 91 Husstandsindkomst, mix eller derover (M86+M87) M 92 Formue incl. bolig - 0 eller negativ M 93 Formue incl. bolig M 94 Formue incl. bolig M 95 Formue incl. bolig M 96 Formue incl. bolig M 97 Formue incl. bolig og derover M 98 Formue incl. bolig mix (M93+M94) M 99 Formue incl. bolig mix. over (M95+M96+M97) M-gr. Bil M 117 Enlige uden bil M 118 Enlige med bil/biler M 119 Familie uden bil M 120 Familie med 1 bil M 121 Familie med flere biler M 122 Husstande med bil (M118+M120+M121) M 123 Husstande uden bil (M117+M119) M-gr. Pensioner M 124 Personer med pension M 125 Husstande med pensioner M-gr. Formue excl. ejendomsværdi M eller negativ M M M M M 131 Over M-gr. Campingvogne og anhængertræk M132 Husstande med campingvogn M 133 Husstande med bil med anhængertræk M-gr. M 100 M 101 M 102 M 103 M 104 M 105 M 106 M 107 M 108 M 109 M 110 M 111 M 112 M 113 M 114 M 115 M 116 Erhverv & uddannelse Personer i beskæftigelse i alt Selvstændig & medhj. ægtefælle Lønmodtagere i alt (M103+M104+M105) Topledere + ledere højeste niveau Lønmodtagere på mellemniveau Øvrige lønmodtagere Personer udenf. arbejdsstyrken (M107+M108+M111) Uddannelsessøgende Pensionister Unge med egen indtægt Mix. ledere (M103+M104) Øvrige ude af erhverv Ingen uddannelse M+K Erhvervsfaglig uddannelse M+K Kort videregående uddannelse M+K Mellem/længere uddannelse Mix. boglig uddannelse (M114+M115) 15

16 FK Distribution Bredebjergvej 6, 2630 Taastrup T: F: Blomstervej Tilst T: F: FK Distribution er Danmarks største privatejede distributionsfirma. Vi har et indgående kendskab til danske forbrugere og så ved vi, hvor de bor. Over 40 års erfaring, et indgående lokalkendskab overalt i Danmark, dygtige medarbejdere og omhyggelige omdelere gør, at vi kan tilbyde omdeling af meget høj kvalitet. FK Distribution tilbyder flere former for kontakt til forbrugerne: Adresseløs husstandsomdeling er vores absolutte hovedprodukt til hele eller udvalgte dele af landet. Chess Mail er et stærkt værktøj til at nå specifikt udvalgte målgrupper baseret på demografiske oplysninger. Front Page er det omslag, der samler tryksagerne og giver annoncørerne en helt unik eksponering. MinReklame.dk er en portal, der giver overblik over næsten alle omdelte tryksager og information om konkrete tilbud på ugebasis. Husstandsomdelte tryksager er danskernes foretrukne reklamemedie. Det bekræftes af jævnligt gennemførte TNS Gallup-analyser. Vi leverer hele vejen

VI VED HVOR DINE KUNDER BOR

VI VED HVOR DINE KUNDER BOR AVISEN OM MALRETTET MARKEDSFØRING 09 VI VED HVOR DINE KUNDER BOR FACTS OM DANSKERNES BRUG AF REKLAMETRYKSAGER 76% gemmer tryksagerne mindst et par dage 51% foretrækker at læse tryksagsreklamer fredag-søndag

Læs mere

Danskernes brug af reklame

Danskernes brug af reklame Danskernes brug af reklame TNS Gallup analyse 2011 Indhold 3 Husstandsomdelte tryksager anno 2011 5 Husstandsomdelte tryksager og Nej tak -debatten 7 De daglige indkøb og reklametryksagen 10 Antal tryksager

Læs mere

DERFOR FLYTTER VI. Geografisk mobilitet i den danske arbejdsstyrke METTE DEDING / TRINE FILGES KØBENHAVN 2004 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 04:19

DERFOR FLYTTER VI. Geografisk mobilitet i den danske arbejdsstyrke METTE DEDING / TRINE FILGES KØBENHAVN 2004 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 04:19 DERFOR FLYTTER VI Geografisk mobilitet i den danske arbejdsstyrke METTE DEDING / TRINE FILGES KØBENHAVN 2004 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 04:19 INDHOLD FORORD 4 RESUME 6 Perspektivering af rapportens resultater

Læs mere

Geodemografisk klassifikation

Geodemografisk klassifikation A Boligejere med overskud Boligejere med overskud Geodemografisk klassifikation Operationel adgang til viden Danmark Geodemografisk klassifikation generation Indholdsfortegnelse Geomatics geodemografiske

Læs mere

Indkomster 2006. Særskilt afsnit om pensionsindbetaling

Indkomster 2006. Særskilt afsnit om pensionsindbetaling Indkomster 2006 Særskilt afsnit om pensionsindbetaling Indkomster 2006 Udgivet af Danmarks Statistik September 2008 Oplag: 300 Printet hos ParitasDigital Trykt udgave: Pris: 135,00 kr. inkl. 25 pct. moms

Læs mere

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Energirenovering i enfamiliehuse Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Rapport udarbejdet for Energistyrelsen Marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Præsentation af 60+-segmentet... 9 3. Præsentation af

Læs mere

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Rapport udarbejdet for Byforum af: Statens Byggeforskningsinstitut og Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Projekt nr: F8-156 Februar-juni

Læs mere

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud.

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. Konklusioner Undersøgelsen viser at: Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. I husstanden læser de

Læs mere

Befolkningens boligønsker. Hans Kristensen og Hans Skifter Andersen

Befolkningens boligønsker. Hans Kristensen og Hans Skifter Andersen Befolkningens boligønsker Hans Kristensen og Hans Skifter Andersen Center for Bolig og Velfærd Realdania Forskning August 2009 Indhold 1. Indledning, konklusioner og sammenfatning... 4 Indledning... 4

Læs mere

Rapport om tiltrækning af nye borgere og færre fraflyttere. Herning Kommune. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning

Rapport om tiltrækning af nye borgere og færre fraflyttere. Herning Kommune. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Rapport om tiltrækning af nye borgere og færre fraflyttere i Herning Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol.

Læs mere

Indhold. "Boligpræferencer, boligvalg og livsstil" Bilagsdel

Indhold. Boligpræferencer, boligvalg og livsstil Bilagsdel "Boligpræferencer, boligvalg og livsstil" Bilagsdel Indhold Bilag A. At skifte bolig - en analyse...2 Introduktion...2 1. Familiesituation og livsstil...6 Tilflytterne fordelt på alder, køn, husstandstype

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Bosætningsanalyse. Esbjerg Kommune. Rapport. Juni 2014

Bosætningsanalyse. Esbjerg Kommune. Rapport. Juni 2014 Bosætningsanalyse Esbjerg Kommune Rapport Juni 2014 Indledning Introduktion til rapporten Esbjerg Kommune ønsker viden om, hvordan forskellige målgrupper opfatter kommunen. Det skal styrke Esbjerg Kommune

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Afsluttet oktober 2011 Hovedrapport Valgte undersøgelser: Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

DANSK MARKEDSANALYSE En Conzoom segmentering af potentielle kystturister

DANSK MARKEDSANALYSE En Conzoom segmentering af potentielle kystturister DANSK MARKEDSANALYSE En Conzoom segmentering af potentielle kystturister Indhold Side Opdrag & metode 3 o Proces & struktur o Opdrag & præmisser o Mikrosegmentering De 8 hovedgrupper 10 Summary 27 Potentiale

Læs mere

ALLE UNGE VIL GERNE HAVE ET GODT LIV. Analyse af unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen

ALLE UNGE VIL GERNE HAVE ET GODT LIV. Analyse af unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen ALLE UNGE VIL GERNE HAVE ET GODT LIV Analyse af unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Juni 2013 2013 Alle unge vil gerne have et godt liv Analyse af unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen

Læs mere

FORORD... 2 SÅDAN KOMMER DU IGANG... 2 Din online strategi... 3 Dit online CV... 4 JOBPORTALER... 5 Svare på jobopslag... 5 Oprette en jobprofil...

FORORD... 2 SÅDAN KOMMER DU IGANG... 2 Din online strategi... 3 Dit online CV... 4 JOBPORTALER... 5 Svare på jobopslag... 5 Oprette en jobprofil... FORORD... 2 SÅDAN KOMMER DU IGANG... 2 Din online strategi... 3 Dit online CV... 4 JOBPORTALER... 5 Svare på jobopslag... 5 Oprette en jobprofil... 5 Oprette en jobagent... 6 Jobnet... 7 Jobindex... 7

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION I foråret 2015 foretog Analyse & Tal en survey blandt landets studerende. 2884 studerende fordelt på alle landets universiteter på nær IT Universitetet besvarede hele

Læs mere

Demografisk Analyse. - med kirkeligt perspektiv!

Demografisk Analyse. - med kirkeligt perspektiv! Demografisk Analyse - med kirkeligt perspektiv! Danmark 2014 Demografisk Analyse - med kirkeligt perspektiv af Danmark 2014 Tekst og redigering: Sille M. Fusager Talbearbejdelse: Sille M. Fusager Kirkefondet,

Læs mere

Eksamensprojekt. www.mfyp.dk/solenergi/solenergi.html. Udarbejdet af: Stefan Skjerning Mandana Bahar Danny Salling Peter Schindler

Eksamensprojekt. www.mfyp.dk/solenergi/solenergi.html. Udarbejdet af: Stefan Skjerning Mandana Bahar Danny Salling Peter Schindler Eksamensprojekt www.mfyp.dk/solenergi/solenergi.html Udarbejdet af: Stefan Skjerning Mandana Bahar Danny Salling Peter Schindler Erhvervsakademiet København Nord Multimediedesigner, 2. semester, tr08mul01

Læs mere

Analyse af danskernes boligøkonomiske situation

Analyse af danskernes boligøkonomiske situation Analyse af danskernes boligøkonomiske situation Indledning Udviklingen på boligmarkedet har stor bevågenhed. Både fordi det direkte berører alle boligejerne, men samtidig er af stor betydning for hele

Læs mere

SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND. Udsatte enlige mødre. En rapport om vilkår og hverdag

SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND. Udsatte enlige mødre. En rapport om vilkår og hverdag SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND Udsatte enlige mødre En rapport om vilkår og hverdag Rapport om udsatte enlige mødre 2013 Susi og Peter Robinsohns Fond Center for Alternativ Samfundsanalyse, CASA Opsætning:

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

1 INDLEDNING... 3 2 VEJLENSERNE KAPITEL 1... 3 2.1 KAPITEL 1: RESULTATER... 3 2.2 DE STORE TAL VEJLE KOMMUNE SAMMENLIGNET MED DET ØVRIGE DANMARK...

1 INDLEDNING... 3 2 VEJLENSERNE KAPITEL 1... 3 2.1 KAPITEL 1: RESULTATER... 3 2.2 DE STORE TAL VEJLE KOMMUNE SAMMENLIGNET MED DET ØVRIGE DANMARK... 1 INDLEDNING... 3 2 VEJLENSERNE KAPITEL 1... 3 2.1 KAPITEL 1: RESULTATER... 3 2.2 DE STORE TAL VEJLE KOMMUNE SAMMENLIGNET MED DET ØVRIGE DANMARK... 4 2.3 ET NÆRMERE KIG PÅ BORGERE I FORSKELLIG BOLIGEJERFORMER...

Læs mere

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug Kraftig stigning i dyre lån 6. november - JP, Berlingske Tidende, Urban, 24 Timer, Nyhedsavisen, Børsen Vi gældsætter os i lyntempo Danskerne gældsætter sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Danskerne

Læs mere