FORBRUGER MAIL CHESS MAIL FRONT PAGE DISY. Den direkte vej til din målgruppe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORBRUGER MAIL CHESS MAIL FRONT PAGE DISY. Den direkte vej til din målgruppe"

Transkript

1 FORBRUGER MAIL CHESS MAIL 2011 FRONT PAGE DISY Den direkte vej til din målgruppe

2 135 målgrupper Vi har delt danskerne op i 135 unikke målgrupper. I denne folder får du en række eksempler på, hvor præcist Chess Mail kan finde frem til dine forbrugere. Med vores finmaskede rutenet dækker vi hele landet med omdeling af adresseløse forsendelser. Med Chess Mail får du mulighed for en selektering, som er nedbrudt på langt færre husstande, end noget andet system kan tilbyde. Det er uhyre effektivt og utrolig gavnligt for enhver kampagne. 5 gode grunde til at vælge Chess Mail: 1. Selektiv og effektiv markedsføring 2. Ram din målgruppe mere præcist 3. Forøg din respons lokalt og nationalt 4. Større effekt af hver reklamekrone 5. Brug kun økonomi på det, der giver resultater 2

3 Vi omdeler dit reklamemateriale, hvor responsen vil være størst Chess Mail er selektiv adresseløs reklameomdeling, der rammer målgruppen for dine produkter mere præcist end nogen anden form for kampagne. Chess Mail giver dig mulighed for at vælge de husstande, du vil i kontakt med ud fra køn, alder, boligforhold, indtægt, erhverv mv. Med Chess Mail lokaliserer vi de landsdele, byer, kvarterer og gader, hvor din målgruppe bor. Og så omdeler vi udelukkende dit reklamemateriale, hvor responsen vil være størst. En enkel logik med store resultater. Chess Mail den direkte vej til din målgruppe Chess Mail adskiller sig fra andre selekteringssystemer ved at være direkte operational. Når først din målgruppe er defineret og skåret til, er vores distributionsystem også klar med en detaljeret beskrivelse af, hvor dine tryksager skal ud for at ramme præcist. Og så er vi klar til den adresseløse husstandsomdeling lige ind ad brevsprækken til de personer, du ønsker at komme i kontakt med. Kom sikkert i hus med Chess Mail. 3

4 En Chess Mail segmentering kan skræddersys til din specielle målgruppe Chess Mail Rapporten giver dig overblik over de konkrete fordele og konsekvenser Ved Chess Mail arbejdes der med demografiske oplysninger om økonomi, familieform, boligform, erhverv/uddannelse og alder. Inden for disse 5 hovedgrupper arbejder vi pt. med 135 forskellige og detaljerede demografiske søgekriterier. Netop evnen til at kombinere flere søgekriterier, og således definere en meget præcis målgruppe, er unik for Chess Mail. Ved udvælgelse af din specielle målgruppe, drejer det sig om, at gøre nogle velovervejede valg, men ligeså vigtigt fravalg. Før et tilbud accepteres, modtager du en Chess Mail Rapport. Den giver dig svar på hvilke konkrete fordele og konsekvenser, der er ved selekteringen. Chess Mail sementering rammer både i bredden og i dybden Med udgangspunkt i vores store mængde af data og informationer om de danske husstande, kan vi målrette omdelingen af tilbuds aviser og reklametryksager, så den rammer målgruppen særdeles præcist. Metoden er Chess Mail målrettet adresseløs husstandsomdeling. Baggrunden er vores viden og mange års er faringer om de danske husstande kombineret med faktuelle oplysninger fra SKAT og Danmarks Statistik, som samler data fra offentlige registre som Folkeregistret, BBR, Motorregistret mv. Alle disse oplysninger opdateres flere gange årligt. Det giver en helt unik mulighed for at selektere på 135 forskelllige måder eksempelvis køn, alder, husstande med børn, ejendommens alder og art, størrelse og opvarmning, personindtægt, husstandsindtægt, husstandens formue, uddannelse og erhverv. Alle søgekriterier kan selekteres i udvalgte geografiske områder, så der kun distribueres i ønskede områder. 4

5 Analyser I forbindelse med Chess Mail tilbyder vi forskellige analyseformer, der understøtter og udvider søgningen af særlige målgrupper. Kundeanalyse FK Distribution kopierer en given kundedatabase og lægger de nødvendige koder på, således at informationerne kan analyseres i Danmarks Statistiks system. Bemærk, at vi udelukkende anvender adresseoplysninger og ikke navne. Alle relevante demografiske data kommer retur i en sådan form, at vi kan videregive specifikke kundeanalyser. Denne analyse har 100% validitet, hvorimod tvillingeanalysen kun sammenligner med den/de ruter, hvor adresserne ligger. Områdeanalyse For at vurdere en virksomheds potentiale i et bestemt område, kan vi udføre en demografisk analyse af samtlige husstande og personer inden for det ønskede område. Dermed får kunden et overblik over, hvilke muligheder der er i området. Et stort benzinselskab brugte denne form for analyse,da de omlagde deres tankstationer med kiosker. Ud fra kundepotentialet blev sortimentet i hver enkelt tankstation defineret ville det være bleer eller rødvin, der blev efterspurgt af nærkunderne. Distributionsanalyse Hvis en kunde ønsker at få nærmere kendskab til profilen på husstande/personer, der er omfattet af en given kampagne, kan vi udføre en demografisk analyse, der omfatter samtlige berørte husstande/personer. Distributionsanalysen svarer til områdeanalysen, blot tages der udgangspunkt i et på forhånd defineret distributionsområde. Tvillingeanalysen en effektiv optimering af målgruppen Vi danskere bosætter os meget ofte i nærheden af nogen, der ligner os. Her føler vi os hjemme og det giver os tryghed at være omgivet af ligemænd. Naboerne omkring os bor i den samme type huse bygget på nogenlunde samme tidspunkt. Indtægten ligger på samme niveau, antallet af børn, biler, fjernsyn, computere, telefoner mv. er ofte tilsvarende. Med Chess Mail kan du udnytte denne såkaldte Tvillingeeffekt til at identificere nøjagtig de ruter, hvor din målgruppe bor. Har du en kundedatabase og vil du gerne i kontakt med nye kunder, der ligner de eksisterende, så lån os dine adresser og vi finder de ruter, hvor disse kundetyper bor. Tvillingeeffekten er en særdeles effektiv måde at optimere din målgruppe på. 5

6 Økonomi Følgende CM-grupper tager udgangspunkt i økonomi. Tilbudsjægere, rige, sparsommelige, shoppe-lystne vi ved, hvor de bor. Og vi skal nok finde dem for dig. Vi ved, hvor din målgruppe bor 6

7 CM 11 Højindkomst Antal husstande: Gruppen består af de husstande, der har den højeste husstandsindkomst i hver region*. Derved er husstandene jævnt fordelt over hele landet, med færrest i centrum af de større byer. Hvis den geografiske fordeling er ligegyldig, kan der selekteres alene på husstande i Danmark med højeste indkomst. I så fald vil det fortrinsvis være velkendte højindkomstområder, der er repræsenteret. Gruppen indeholder knapt 1/3 af alle danske husstande, der næsten alle er erhvervsaktive. CM 14 Husstande med formue Antal husstande: Gruppen er udvalgt blandt de højeste formuer pr. region*. Derved er det muligt at finde vej til velstående familier i hele Danmark. Stort set alle bor i egen bolig, og friværdien er medregnet i formuen. De færreste husstande i denne gruppe er placeret i centrum af de større byer, selvom formuen er høj, er indtægten det ikke nødvendigvis. Mange pensionister har høj formue. Hvis det ønskes, kan gruppen tilskæres efter behov, både hvad angår alder og husstandsindkomst. CM 12 Mellemindkomst Antal husstande: Hvad angår økonomi og forbrug består gruppen af gennemsnitsfamilien Danmark. Gruppens samlede indtægt er som landsgennemsnittet. De faste udgifter er oftest tilpasset indtægten, og derfor er der også plads til forbrug. Gruppens husstande er jævnt fordelt over hele landet og omfatter knapt 1/3 af landets husstande, der næsten alle er erhvervsaktive. CM 15 Økonomisk stærke husstande Antal husstande: En meget speciel gruppe, der består af husstande med høj indkomst og formue. Der er et stort råderum rent økonomisk. Aldersmæssig ligger de fleste i gruppen mellem år. De er erhvervsaktive med en eller anden form for længerevarende uddannelse. Forbruget er højt og meget varieret. Mange har hjemmeboende børn. De fleste i denne gruppe bor uden for de større byer. CM 13 Lavindkomst Antal husstande: Denne gruppe bor fortrinsvis på landet eller i centrum af storbyerne. Gruppen er aldersmæssigt blandet, idet den omfatter mange unge og mange ældre. Hvis der udelukkende ønskes kontakt til de unge med den lave indkomst, kan gruppen deles, således at områderne med mange ældre udelades. Gruppen omfatter lidt over 25 % af landets husstande. Mange er studerende eller modtager pension fra det offentlige i en eller anden form. Endvidere er mange enlige. * Regionerne er inddelt som følger: Indre København, ydre København, Nordsjælland, Vest-/Midtsjælland, Sydsjælland + Lolland/Falster + Bornholm, Fyn, Trekantområdet, Århusområdet, storbyer Jylland og rest Jylland. CM-grupperne er kun eksempler, som alle kan tilpasses individuelt 7

8 Familieform De næste fem eksempler handler om danskernes familieform. Fra aleneboere og storfamilier, til par uden børn og til dem der bruger masser af penge på at få hjemmet til at fungere. Singlernes forbrug ligger på rigtig mange områder langt fra traditionelle familiers forbrug 8

9 CM 21 Husstande med bil Antal husstande: Familierne i denne gruppe er mobile, idet de alle har bil til rådighed. De ejer en eller flere biler eller har en form for firmabil. De fleste er erhvervsaktive, har en rimelig høj husstandsindkomst og bor uden for de større byers centrum. Der er ofte flere personer i husstanden, og mange har endnu hjemmeboende børn. CM 24 Singlerne Antal husstande: Singlerne er en gruppe, der er vokset meget de sidste år. Singlerne er personer, der har valgt at leve alene, uden ægtefælle og børn. De udvalgte i denne gruppe er mellem år. De bor ofte til leje i de større byer. Specielt i Storkøbenhavn er der mange singler. Indkomsten er som landsgennemsnittet for person-indkomster, men forbruget ligger på rigtig mange områder langt fra den traditionelle families forbrug. CM 22 Husstande med børn Antal husstande: Husstandene i denne gruppe har ofte hjemmeboende børn under 15 år. Gruppen bor i alle former for boliger, fordelt over hele landet. Indkomsten ligger lidt over gennemsnittet. Der er færrest i centrum af de større byer. De fleste familier i denne gruppe har to forsørgere. CM 25 Forbrugende husstande Antal husstande: Husstandsindkomsten er langt over landsgennemsnittet. Der er formue og en del friværdi i den ejede bolig. Hver husstand omfatter flere personer i aldersgruppen 0-50 år. De fleste bor udenfor de store byers centrum, men er ligeligt fordelt over hele landet, dog med en overvægt af husstande i områderne udenfor de større byer. Bil er til rådighed, og det meget varierende forbrug er stort. CM 23 Husstande med store børn Antal husstande: Denne gruppe har hjemmeboende børn mellem 7 og 19 år. De hjemmeboende børn sætter deres præg på forbruget, hvad angår de daglige fornødenheder og store investeringer. Indkomst og boligforhold adskiller sig ikke fra gennemsnitsfamilien, dog er indkomsten lidt over gennemsnittet. CM-grupperne er kun eksempler, som alle kan tilpasses individuelt 9

10 Boligform Ordet ejerbolig siger ikke noget om indretning eller farven på væggene. Men fortæl os hvilke boliger du er interesseret i, så får du kontaktmuligheder, du ikke troede var mulige. Her får du tre gode eksempler: CM 31 Villaer og rækkehuse Antal husstande: CM 32 Lejligheder Antal husstande: Eget hus villa eller rækkehus er denne gruppes boligform. I gruppen er alle typer af danskere repræsenterede unge og gamle, rige og mindre rige, erhvervsaktive og pensionister. Mange har bil, og for de flestes vedkommende er indkomsten over landsgennemsnittet. Formuen er som oftest høj, men undertiden sat i mursten, så det indikerer ikke nødvendigvis noget om forbruget. Fælles for alle er, at de er i markedet for forbrug, der er relateret til vedligeholdelse af hjemmet, haven m.v. Denne gruppe har valgt at bo i en eller anden form for flerfamiliehus. De fleste bor til leje, men gruppen omfatter også dem, der bor i ejerlejlighed eller andelsbolig. Indkomsten er under landsgennemsnittet, og der er mange helt unge og mange ældre. Gruppen kan opdeles, så der kun distribueres til bestemte husstande, fx til den aldersgruppe, der matcher den aktuelle kampagne. CM 33 Ejerboliger Antal husstande: Denne gruppe ejer den bolig, de bor i, uanset hvilken boligtype, der er tale om. De fleste husstande findes dog i villaer og rækkehuse, men der er også en del ejerlejligheder repræsenteret. Andelsboliger er statistisk registreret som lejerbolig, så de er ikke med i denne gruppe. Det er muligt at udvælge en bestemt type ejerbolig. Er der behov for at finde f.eks. andelsboliger, kan dette også effektueres, selvom de rent statistisk er placeret under lejerboliger. 10

11 Erhverv og uddannelse CM 41 Boglig uddannelse Antal husstande: Gruppen har en mellemlang eller længerevarende boglig uddannelse bag sig. Langt den overvejende del tjener over landsgennemsnittet og bor i egen bolig. Gruppen behøver ikke at være erhvervsaktive, idet nogle kan være gået på pension. De fleste bor i nærheden af de større byer. Det er muligt at selektere på alder eller erhverv efter behov. CM 44 Uden for arbejdsstyrken Antal husstande: De fleste i denne gruppe er pensionister i en eller anden form, men ikke alle er over pensionsalderen. Der er en del studerende og andre under uddannelse i gruppen. Indtægten er under landsgennemsnittet, og mange bor i lejligheder. En del har dog både bil og egen bolig. Gruppen er jævnt fordelt over hele landet. Som det også er tilfældet med øvrige grupper, kan bestemte målgrupper fx unge under uddannelse vælges ud. CM 42 Ledere og selvstændige Antal husstande: De fleste har en boglig eller faglig uddannelse. Indkomsten er høj, da gruppen er erhvervsaktive. Under ledere hører alle former for ledere, lige fra topcheferne til mellemledere. De selvstændige er også repræsenteret her lige fra den lille håndværksmester til ejeren af en stor industrivirksomhed. Hvis der ønskes kontakt til en speciel gruppe af ledere eller selvstændige, er dette også muligt. Husstandene er jævnt fordelt over hele landet. CM 43 Lønmodtagere Antal husstande: Der er to fællesnævnere for denne gruppe. De er i job, og deres indtægt er som gennemsnittet af danskerne. De fleste har en form for uddannelse, fx faglig. Det er den typiske dansker, der bor i eller i nærheden af de større byer og har et 37 timers job. CM-grupperne er kun eksempler, som alle kan tilpasses individuelt 11

12 Alderssegmenter Chess Mail kan selvfølgelig også opdele danskerne i alders grupper. Da vi typisk bosætter os i nærheden af dem, der ligner os mest, finder man ikke mange unge, der bor blandt gamle eller omvendt. Chess Mail har opdelt alderssegmentet i flere kategorier, og her er fem eksempler, som spænder meget bredt. Alderssegmentet er opdelt i flere kategorier, som spænder meget bredt 12

13 CM 51 Unge Antal husstande: Gruppen omfatter unge i alderen år. Mange er endnu ikke flyttet hjemmefra og har penge til et specielt ungt forbrug, selvom indtægten er lav eller slet ikke eksisterende. Gruppen er jævnt fordelt over hele landet. CM 54 Ældre forbrugere Antal husstande: Forbrugere over 50 år. Alt er på plads hvad bolig og økonomi angår. De store investeringer er overstået. Mange er allerede blevet pensionister, eller de er begyndt at planlægge et liv efter jobbet. Indkomsten er blandet alt efter, om pensionistalderen er indtruffet. Gruppen indeholder personer fra alle erhvervsgrupper, og den er fordelt over hele landet dog med en overvægt uden for de store byer. Gruppen kan også bruges til fravalg, således at der distribueres til hele landet eller en landsdel minus CM 54. CM 52 Etableringsalderen Antal husstande: år er alderen, hvor de fleste flytter sammen og har brug for at investere i bolig og indbo. Mange nye ting skal prøves, og rent økonomisk er der råderum til at være med på moden både hvad angår mad og tøj. Dette er gruppen med flest hjemmeboende børn. Gruppen er ligeligt fordelt over hele landet dog med overvægt i de større byer. Den første bolig er fundet, men det er ikke nødvendigvis den endelige. CM 55 Den 3. alder Antal husstande: Langt de fleste i denne gruppe er pensionister. Husstandsindkomsten er lav, og mange husstande har kun en beboer. Er ligeligt fordelt over hele landet. Gruppen kan også bruges til fravalg, således at der distribueres til hele landet eller en landsdel minus CM 55. CM 53 De etablerede Antal husstande: De årige er kommet på plads i den rette bolig. Boligen er betalt, og økonomien er i orden. Formuen er begyndt at kunne ses i statistikken. Børnene er store eller måske allerede flyttet hjemmefra. Det er tid til at begynde at udskifte det indbo, der blev købt ved etableringen. Mange er flyttet ud fra de større byer. CM-grupperne er kun eksempler, som alle kan tilpasses individuelt 13

14 M-grupper Udover vores 22 CM-grupper, har vi 113 M-grupper. M-grupperne er mere specifikke og understøtter derved vores CM-grupper. M står for Multiværdikarakteristika. Data til disse grupper modtager vi fra Danmarks Statistik. Alle data opdeles og får hver det navn, som den enkelte M-gruppe indeholder eksempelvis kvinder år. Derved opnår vi viden om, at der på en given rute eksempelvis er 20 % kvinder i alderen år af alle personer på ruten. Vi modtager data pr. rute i faktiske tal fra Danmarks Statistik. Beregningerne laves dels pr. rute, men også pr. postnummer og for hele landet samlet. Derved kan man se, om den enkelte rute ligger over eller under landsgennemsnittet, samt om ruten er i den målgruppe, som kunden ønsker. M-grupperne kan også bruges til udvælgelser, hvor der ikke er CM-grupper med i udvælgelsen. Den kan også bruges som supplement til udvælgelse, hvor der bruges CM-grupper. Du er altid velkommen til at kontakte vores salgsafdeling, så vil vi hjælpe dig med at kombinere de ønskede M-grupper. Herunder finder du alle vores M-grupper: M-gr. M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 M 11 M 12 M 13 M 14 M 15 M 16 M 17 M 18 M 19 M 20 M 21 M-gr. M 35 M 36 M 37 M 38 Alder & køn Børn 0-6 år Børn 7-14 år Teenager år Unge år Nyetablerede år Etablerede år Etablerede år Ældre år Ældre 70 år og derover Mix år (M3+M4) Mix år (M5+M6) Mix år (M6+M7) Mix. ældre over 60 år (M8+M9) Mænd år Mænd år Mænd år Mænd over 60 år Kvinder år Kvinder år Kvinder år Kvinder over 60 år Husstandstyper Enlige uden børn Enlige med børn Par uden børn Par med 1 barn M 39 Par med 2 børn M 40 Par med 3 eller flere børn M 41 Mix. husstande med børn (M36+M38+M39+M40) M-gr. Beboelse M 42 Villaer & rækkehuse M 43 Flerfamiliehuse etage M 44 Ejerbolig M 45 Lejerbolig M 46 Boligalder V & R, bygget før 1960 M 47 Boligalder V & R, bygget M 48 Boligalder V & R, bygget M 49 Boligalder V & R, bygget M 50 Boligalder V & R, bygget efter 2005 M 51 Boligalder, V & R mix. før 1983 (M46+M47) M 52 Boligalder, mix. V & R efter 1983 (M48+M49+M50) M 53 Flerfamiliehuse etage, bygget før 1983 M 54 Flerfamiliehuse etage, bygget efter 1983 M 62 Ejerbolig bor i stue- eller parcelhus M 63 Ejerbolig række-, kæde- eller dobbelthus M 64 Ejerbolig bor i etagebolig M 65 Lejerbolig bor i andelsboligforening M 66 Lejerbolig bor i almene boligselskaber M 67 Lejerbolig bor i komm./privat boligselskab M 68 Ejerboligen opvarmet med fjernvarme M 69 Ejerboligen opvarmet med naturgas M 70 Ejerboligen opvarmet med el-varme M 71 Ejerboligen opvarmet med oliefyr 14

15 M-gr. Indkomst & formue M 72 Personindkomst under M 73 Personindkomst M 74 Personindkomst M 75 Personindkomst M 76 Personindkomst M 77 Personindkomst over M 78 Personindkomst mix u (M72+M73) M 79 Personindkomst mix (M74+M75) M 80 Personindkomst mix. over (M76+M77) M 81 Husstandsindkomst under M 82 Husstandsindkomst M 83 Husstandsindkomst M 84 Husstandsindkomst M 85 Husstandsindkomst M 86 Husstandsindkomst M 87 Husstandsindkomst og derover M 88 Husstandsindkomst mix. under (M81+M82) M 89 Husstandsindkomst mix (M83+M84) M 90 Husstandsindkomst mix (M85+M86) M 91 Husstandsindkomst, mix eller derover (M86+M87) M 92 Formue incl. bolig - 0 eller negativ M 93 Formue incl. bolig M 94 Formue incl. bolig M 95 Formue incl. bolig M 96 Formue incl. bolig M 97 Formue incl. bolig og derover M 98 Formue incl. bolig mix (M93+M94) M 99 Formue incl. bolig mix. over (M95+M96+M97) M-gr. Bil M 117 Enlige uden bil M 118 Enlige med bil/biler M 119 Familie uden bil M 120 Familie med 1 bil M 121 Familie med flere biler M 122 Husstande med bil (M118+M120+M121) M 123 Husstande uden bil (M117+M119) M-gr. Pensioner M 124 Personer med pension M 125 Husstande med pensioner M-gr. Formue excl. ejendomsværdi M eller negativ M M M M M 131 Over M-gr. Campingvogne og anhængertræk M132 Husstande med campingvogn M 133 Husstande med bil med anhængertræk M-gr. M 100 M 101 M 102 M 103 M 104 M 105 M 106 M 107 M 108 M 109 M 110 M 111 M 112 M 113 M 114 M 115 M 116 Erhverv & uddannelse Personer i beskæftigelse i alt Selvstændig & medhj. ægtefælle Lønmodtagere i alt (M103+M104+M105) Topledere + ledere højeste niveau Lønmodtagere på mellemniveau Øvrige lønmodtagere Personer udenf. arbejdsstyrken (M107+M108+M111) Uddannelsessøgende Pensionister Unge med egen indtægt Mix. ledere (M103+M104) Øvrige ude af erhverv Ingen uddannelse M+K Erhvervsfaglig uddannelse M+K Kort videregående uddannelse M+K Mellem/længere uddannelse Mix. boglig uddannelse (M114+M115) 15

16 FK Distribution Bredebjergvej 6, 2630 Taastrup T: F: Blomstervej Tilst T: F: FK Distribution er Danmarks største privatejede distributionsfirma. Vi har et indgående kendskab til danske forbrugere og så ved vi, hvor de bor. Over 40 års erfaring, et indgående lokalkendskab overalt i Danmark, dygtige medarbejdere og omhyggelige omdelere gør, at vi kan tilbyde omdeling af meget høj kvalitet. FK Distribution tilbyder flere former for kontakt til forbrugerne: Adresseløs husstandsomdeling er vores absolutte hovedprodukt til hele eller udvalgte dele af landet. Chess Mail er et stærkt værktøj til at nå specifikt udvalgte målgrupper baseret på demografiske oplysninger. Front Page er det omslag, der samler tryksagerne og giver annoncørerne en helt unik eksponering. MinReklame.dk er en portal, der giver overblik over næsten alle omdelte tryksager og information om konkrete tilbud på ugebasis. Husstandsomdelte tryksager er danskernes foretrukne reklamemedie. Det bekræftes af jævnligt gennemførte TNS Gallup-analyser. Vi leverer hele vejen

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

VI VED HVOR DINE KUNDER BOR

VI VED HVOR DINE KUNDER BOR AVISEN OM MALRETTET MARKEDSFØRING 09 VI VED HVOR DINE KUNDER BOR FACTS OM DANSKERNES BRUG AF REKLAMETRYKSAGER 76% gemmer tryksagerne mindst et par dage 51% foretrækker at læse tryksagsreklamer fredag-søndag

Læs mere

DMP Segment- og Profilanalyse

DMP Segment- og Profilanalyse Forbrugeradfærdsdata Typologibaserede klassifikationer DMP Segment- og Profilanalyse Økonomiske specialvariable Demografiske variable Husstande i områder med dårlige betalere Ejendomsdata 8. august 2016

Læs mere

KOM IND AF BREVSPRÆKKEN TIL MERE END 1,6 MILLIONER DANSKE JA TAK HUSSTANDE

KOM IND AF BREVSPRÆKKEN TIL MERE END 1,6 MILLIONER DANSKE JA TAK HUSSTANDE MEDIEPROFIL- OG INFORMATION 2015 PR. 1. JANUAR 2015 KOM IND AF BREVSPRÆKKEN TIL MERE END 1,6 MILLIONER DANSKE JA TAK HUSSTANDE FAMILIEN DANMARK * + MERE END 2.000 GRATIS UNIKKE VISNINGER PÅ ** * Ifølge

Læs mere

LODRET PROCENT (VEJET) Gjensidige, 2016 Q2 P62377 (20-Sep-2016) GJENSIDIGE TNS GALLUP SIDE: 1

LODRET PROCENT (VEJET) Gjensidige, 2016 Q2 P62377 (20-Sep-2016) GJENSIDIGE TNS GALLUP SIDE: 1 KØN ALDER INTERVIEW Mand Kvinde 18-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år eller derover INTERVIEW... 1 6 7 2 1 0 0% 8 2 0 1 0 0% 8 5 2 1 0 0% 5 9 3 1 0 0% 3 1 4 1 0 0% 2 7 7 1 0 0% 4 8 8 1 0 0% når der ikke er

Læs mere

Kapitel 2: Befolkning.

Kapitel 2: Befolkning. 7 Kapitel 2: Befolkning. 2.1 Indledning. De danske kommuner har forskellige grundvilkår at arbejde ud fra. Ud fra befolkningens demografiske og socioøkonomiske sammensætning har kommunerne i forskellig

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

TILFLYTTERANALYSEN 2016

TILFLYTTERANALYSEN 2016 Sagsnr. 00.13.02-P05-1-15 Sagsbehandler Anette Olsen TILFLYTTERANALYSEN 2016 18.07.2016 FAKTA OM TILFLYTTERNE FRA TILFLYTTERANALYSEN - 34 % af tilflytterne har tidligere boet i Hedensted Kommune. - 29

Læs mere

DMP Segment- og Profilanalyse

DMP Segment- og Profilanalyse Forbrugeradfærdsdata Typologibaserede klassifikationer DMP Segment- og Profilanalyse Økonomiske specialvariable Demografiske variable Husstande på Robinsonlisten Ejendomsdata 8. august 2016 DMP Segment-

Læs mere

De ældres boligforhold 2015

De ældres boligforhold 2015 ÆLDRE I TAL 2015 De ældres boligforhold 2015 Ældre Sagen Januar 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

LODRET PROCENT (VEJET) Gjensidige, 2016 Q2 P62377 (10-Jun-2016) GJENSIDIGE TNS GALLUP SIDE: 16

LODRET PROCENT (VEJET) Gjensidige, 2016 Q2 P62377 (10-Jun-2016) GJENSIDIGE TNS GALLUP SIDE: 16 LODRET PROCENT (VEJET) Gjensidige, 2016 Q2 P62377 (10Jun2016) KØN ALDER Chi²test (95%) "" SIGF. MINDRE INTERVIEW Mand Kvinde 1839 år 4049 år 5059 år 60 år eller derover 1 6 7 2 8 2 0 1 0 0% 8 5 2 1 0 0%

Læs mere

Danskernes brug af reklame

Danskernes brug af reklame Danskernes brug af reklame TNS Gallup analyse 2011 Indhold 3 Husstandsomdelte tryksager anno 2011 5 Husstandsomdelte tryksager og Nej tak -debatten 7 De daglige indkøb og reklametryksagen 10 Antal tryksager

Læs mere

Statistik til kommunal planlægning. 1.a Nøgletal på kommuner og nøgletal på boligområder v/heidi Lucas Rasmussen og Anita Saaby Rasmussen

Statistik til kommunal planlægning. 1.a Nøgletal på kommuner og nøgletal på boligområder v/heidi Lucas Rasmussen og Anita Saaby Rasmussen Statistik til kommunal planlægning 1.a Nøgletal på kommuner og nøgletal på boligområder v/heidi Lucas Rasmussen og Anita Saaby Rasmussen DST s standardprodukter: Brugerbetalte hyldevarer Opstår når flere

Læs mere

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé:

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé: 5. marts 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 og Jakob Mølgaard Resumé: ELITEN I DANMARK Knap 300.000 personer er i eliten i Danmark og de tjener omkring 60.000 kr. pr. måned. Langt hovedparten

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

De ældres boligforhold 2016

De ældres boligforhold 2016 ÆLDRE I TAL 2016 De ældres boligforhold 2016 Ældre Sagen Februar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER Synergi og skarp segmentering kan løfte Return on Investment markant. Det viser en test, Spar Nord

Læs mere

Medieprofil- og information 2014 pr. 1. januar ,9 millioner HUSSTANDE. 25 øre

Medieprofil- og information 2014 pr. 1. januar ,9 millioner HUSSTANDE. 25 øre Medieprofil- og information 2014 pr. 1. januar 2014 1,9 millioner HUSSTANDE FÅR DINE BUDSKABER Landsdækkende kampagne for UNDER 25 øre pr. HUSsTAND INKL. TRYK FRONT PAGE Danmarks billigste adresseløse

Læs mere

Statistisk oversigt over Vollsmose

Statistisk oversigt over Vollsmose Statistisk oversigt over Vollsmose Statistisk oversigt over Vollsmose 2012 2012 Udgives af: Odense Kommune Økonomi og Organisationsudvikling Tlf. 65 51 11 13 www.odense.dk Indholdsfortegnelse Tabel IE001.

Læs mere

Den sikre vej til effektiv kontakt med de danske forbrugere

Den sikre vej til effektiv kontakt med de danske forbrugere 2011 Den sikre vej til effektiv kontakt med de danske forbrugere Vi besøger dine kunder mindst én gang om ugen vil du med? FK Distribution ved alt om danskernes økonomi, familieform, boligform, erhvervsuddannelse,

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Figur 1. Voksne københavnere opdelt på familieform ultimo

Figur 1. Voksne københavnere opdelt på familieform ultimo KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Besvarelse af uddybende spørgsmål fra Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen ang. lighedsudredning Sagsbeskrivelse Økonomiudvalget

Læs mere

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn Befolkning og folkekirke Tabel 1-2011 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Alders- Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 199 172 371 185 154 339

Læs mere

6. Formueopgørelser 2005

6. Formueopgørelser 2005 70 - Formueopgørelser 6. Formueopgørelser 2005 Danmarks Statistik har ikke produceret en statistik siden 1996. Dette er fortsat ikke muligt, men det er muligt at lave nogle opgørelser på basis af de oplysninger,

Læs mere

Oversigt i korte træk. Sådan beregnes boligydelse i 2000. Boligudgiften (A) Indtægtsandel (B) Kompensationsbeløb

Oversigt i korte træk. Sådan beregnes boligydelse i 2000. Boligudgiften (A) Indtægtsandel (B) Kompensationsbeløb forside Boligydelse 2000 Oversigt i korte træk Se nærmere om beregningen på de næste sider. Sådan beregnes boligydelse i 2000 Boligydelsen udgør i 2000: 87% af forskellen mellem (A) En beregnet boligudgift

Læs mere

SINGLER NY Aldersfordeling

SINGLER NY Aldersfordeling SINGLER NY Aldersfordeling Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 28. november- 1. december 2014 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Målgruppe:

Læs mere

Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist?

Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist? Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist? Har du råd til at blive boende i dit hus eller lejlighed, når du bliver pensionist? Vi har regnet på, hvordan økonomien ser ud for et par og en single,

Læs mere

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet En stor gruppe af personer i Danmark er ikke omfattet af et socialt og økonomisk sikkerhedsnet, fordi de hverken er medlem af en a-kasse eller kan

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

QUANTIC: Telefon: Daniel Kim Soren. Telefon: Januar 2016 Lars Fiskbæk

QUANTIC: Telefon: Daniel Kim Soren. Telefon: Januar 2016 Lars Fiskbæk QUANTIC: Januar 2016 Lars Fiskbæk Telefon: +45 2279 5947 E-mail: lfi@quantic.dk Daniel Kim Soren Telefon: +45 4091 9966 E-mail: dso@quantic.dk Indholdsfortegnelse Baggrund og analysesetup 3 Markedsandel

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000 i:\december-2000\vel-b-12-00.doc Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ 11. december 2000 FORMUERNE I DANMARK Formålet med dette notat er at give et billede af fordelingen af formuerne i Danmark. Analyserne

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

boligform 1981-2003 enlige under 30 år i egen bolig 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% boligform 1981-2003 par under 30 år uden børn i egen bolig 45%

boligform 1981-2003 enlige under 30 år i egen bolig 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% boligform 1981-2003 par under 30 år uden børn i egen bolig 45% livscyklusgrupper Unge enlige, barnløse par, singler og ældre par. Sådan lyder nogle af de livscyklusgrupper, som civilingeniør og økonom Hans Skifter Andersen og sociolog Hans Kristensen inddeler os i.

Læs mere

De ældres boligforhold 2014

De ældres boligforhold 2014 ÆLDRE I TAL 2014 De ældres boligforhold 2014 Ældre Sagen Januar 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Boligudviklingen de seneste 10 år

Boligudviklingen de seneste 10 år de seneste 10 år Boligudviklingen i Odense Kommune I de seneste 10 år er der sket en befolkningsvækst i Odense kommune på ca. 6.000 indbyggere, og indbyggertallet er stagneret de senere år. Der bor ca.

Læs mere

Befolkning og folkekirke Hover Sogn

Befolkning og folkekirke Hover Sogn Befolkning og folkekirke Tabel 1-2014 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 233 189 422 223 182 405 05-09 år

Læs mere

FAMILIEGAVEN. Hvis nøgleordene for din direkte markedsføring er: Målrettethed Opmærksomhed Respons

FAMILIEGAVEN. Hvis nøgleordene for din direkte markedsføring er: Målrettethed Opmærksomhed Respons 1 FAMILIEGAVEN Hvis nøgleordene for din direkte markedsføring er: Målrettethed Opmærksomhed Respons så er Familiegaven som skabt for dig og din virksomhed! 2 Opmærksomhed Med Familiegaven får du maksimal

Læs mere

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper?

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Håndværkere Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Elektriker 1% 3% 15% 46% 24% 11% 4.00 Tømrer 1% 4% 17% 45% 21% 13% 3.92 Snedker 1% 1% 14% 37% 14% 33% 3.92 VVS

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP 21. april 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33557720 / Mobil tlf. 42429018 Resumé: KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP Markant flere lejere står uden for a-kassesystemet

Læs mere

DANMARKS STÆRKESTE MEDIE OG STØRSTE KUPONMARKED

DANMARKS STÆRKESTE MEDIE OG STØRSTE KUPONMARKED MEDIEPROFIL- OG INFORMATION 2012 PR. 1. JANUAR 2012 DANMARKS STÆRKESTE MEDIE OG STØRSTE KUPONMARKED Få dit budskab billigt og effektivt ind af brevsprækken til mere end 2 mio. private husstande hver weekend.

Læs mere

Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde

Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde Der er udpræget forskel på efterlønsmodtagere og personer i beskæftigelse i alderen 60-64- årige. Generelt er der flere kvinder, ufaglærte og

Læs mere

Kære annoncører og mediebureauer

Kære annoncører og mediebureauer 2012 Kære annoncører og mediebureauer Vi er glade for at kunne give dig opskriften på større effekt for annoncekronerne: Tag Danmarks mest læste avis. Kombiner med stærk dækning både lokalt og regionalt.

Læs mere

Hjælp til huslejen. Boligens areal er afgørende. Oplysningerne i denne. pjece er målrettet til beboere i. almene boliger og dækker ikke altid

Hjælp til huslejen. Boligens areal er afgørende. Oplysningerne i denne. pjece er målrettet til beboere i. almene boliger og dækker ikke altid BOLIGSTØTTEN 2017 Oplysningerne i denne pjece er målrettet til beboere i almene boliger og dækker ikke altid beboere i andre boligtyper! Hjælp til huslejen Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue 2014 Tabeller og figurer

Folkepensionisternes indkomst og formue 2014 Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2016 Folkepensionisternes indkomst og formue 2014 Tabeller og figurer Ældre Sagen November 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation.

Læs mere

Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt

Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt Borgerpanelet. 6 ud af 10 i borgerpanelet vil helst bo grønt

Læs mere

Danskerne gifter sig med folk i samme sociale klasse

Danskerne gifter sig med folk i samme sociale klasse Danskerne gifter sig med folk i samme sociale klasse Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. For hver af de sociale klasser i Danmark

Læs mere

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 3 Metode til Management Summary Struktur for Management Summary Management Summary starter

Læs mere

BOLIGSTØTTEN 2015. danmarks almene boliger

BOLIGSTØTTEN 2015. danmarks almene boliger BOLIGSTØTTEN 2015 bl danmarks almene boliger Oplysningerne i denne pjece er målrettet til beboere i almene boliger og dækker ikke altid beboere i andre boligtyper! Hjælp til huslejen Hvis du bor til leje

Læs mere

Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009

Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Her bor borgerpanelet Borgerpanelet er jævnt fordelt i regionens kommuner med et stort antal i større kommuner som Odense,

Læs mere

De tomme boliger. Dette notat vil på baggrund af tal fra Danmarks Statistik kigge lidt nærmere på de tomme boliger.

De tomme boliger. Dette notat vil på baggrund af tal fra Danmarks Statistik kigge lidt nærmere på de tomme boliger. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 ULØ alm. del Bilag 21 Offentligt De tomme boliger Det faldende befolkningstal giver en række problemer og udfordringer for Lolland Kommune. Et af de vigtigste

Læs mere

Roskilde. September 2017

Roskilde. September 2017 Roskilde September 2017 1 Boligmarkedets udvikling V/ Regionsdirektør John Borrisholt EDC Erhverv Poul Erik Bech Roskilde / Lokalt Demografi Udgangspunkt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Læs mere

Medieinformation: NetPosten.dk er det tredje største medie i Danmark målt på andelen brugere med en personlig indkomst over kr. 600.000,-: ( 11.

Medieinformation: NetPosten.dk er det tredje største medie i Danmark målt på andelen brugere med en personlig indkomst over kr. 600.000,-: ( 11. Introduktion til NetPosten.dk NetPosten.dk er et førende dansk finansmedie og en oplagt samarbejdspartner, for enhver virksomhed der ønsker kontakt med brugere, der har mere end almindelig Interesse for

Læs mere

Dokumentation af serviceopgave

Dokumentation af serviceopgave Dokumentation af serviceopgave Datagrundlag Anvendte registre Befolkning pr. 2 kvartal. 2015 http://www.dst.dk/da/statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/befo lkningen.aspx Vejregistret for valgdistrikterne

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

TRIUMPH KATALOG SKABER TRAFIK I 4 NORDISKE LANDE FLOT EFFEKT AF ADRESSELØS REKLAME PÅ TRODS AF STORE MARKEDSFORSKELLE

TRIUMPH KATALOG SKABER TRAFIK I 4 NORDISKE LANDE FLOT EFFEKT AF ADRESSELØS REKLAME PÅ TRODS AF STORE MARKEDSFORSKELLE TRIUMPH KATALOG SKABER TRAFIK I 4 NORDISKE LANDE FLOT EFFEKT AF ADRESSELØS REKLAME PÅ TRODS AF STORE MARKEDSFORSKELLE Triumph har for første gang fået husstandsomdelt et katalog over de nordiske grænser.

Læs mere

Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne

Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne 9. JUNI 215 Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne AF SØS NIELSEN, PETER FOXMAN OG ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN Resume I debatten om restgruppen, der sparer for lidt op til pension, er der

Læs mere

Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet

Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet 12. marts 29 Specialkonsulen Mie Dalskov Direkte tlf.: 33 55 77 2 Mobil tlf.: 42 42 9 18 Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet 275. beskæftigede står til hverken at kunne få kontanthjælp

Læs mere

Stor stigning i gruppen af rige danske familier

Stor stigning i gruppen af rige danske familier Stor stigning i gruppen af rige danske familier Gruppen af rige danskere er steget markant siden 2004. Hovedparten af familierne består af to voksne i aldersgruppen 50-65 år uden hjemmeboende børn. Personer

Læs mere

1.1 Børneforældre over 30

1.1 Børneforældre over 30 1.1 Børneforældre over 30 Jeg kommer der med mine børn de bruger det rigtig meget i skolen. De tager derned for at søge efter bøger. Børneforælder over 30, kvindelig bruger Segmentet er, som navnet antyder,

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

BOLIGSTØTTEN 2015. danmarks almene boliger

BOLIGSTØTTEN 2015. danmarks almene boliger BOLIGSTØTTEN 2015 bl danmarks almene boliger Oplysningerne i denne pjece er målrettet til beboere i almene boliger og dækker ikke altid beboere i andre boligtyper! Hjælp til huslejen Hvis du bor til leje

Læs mere

Andel af husstandene i % med [antal] tv-apparater fordelt på regioner

Andel af husstandene i % med [antal] tv-apparater fordelt på regioner 10 Andel af husstandene i % med [antal] tv-apparater fordelt på regioner 10,5 9,9 10,6 12,7 12,4 13,3 9,2 8 22,3 20,1 20,2 25,6 23,2 25,6 25,0 21,4 22,1 19,7 21,6 26,5 23,5 17,6 8,1 Region Nordjylland

Læs mere

Index Danmark/Gallup

Index Danmark/Gallup Index Danmark/Gallup DAGENS MEDICIN Interviewperiode: 1. halvår 2010 Projektnr.: 21018 Kunde: A/S Rapporteringsmåned: Christian IX's Gade September 2010 1006 Kbh K Denne rapport må ikke offentliggøres

Læs mere

Nøglen til et BEDRE HJEM

Nøglen til et BEDRE HJEM Nøglen til et BEDRE HJEM Hvad kan vi tilbyde? BOLIUS Rådgivere boligens livscyklus BOLIUS EVENT inspirationsaften BOLIUS PDF hæfte til download BOLIUS Nyhedsbrev 88.700 modt. 2 x ugentligt BEDRE HJEM boligmagasin

Læs mere

Boligstøtten. danmarks almene boliger

Boligstøtten. danmarks almene boliger Boligstøtten 2014 bl danmarks almene boliger Oplysningerne i denne pjece er målrettet til beboere i almene boliger og dækker ikke altid beboere i andre boligtyper! Hjælp til huslejen Hvis du bor til leje

Læs mere

Læserprofil Fyens Stiftstidende (H)

Læserprofil Fyens Stiftstidende (H) Præsentation af Fynske Medier Læserprofil Fyens Stiftstidende (H) Fyens Stiftstidende (H) har 142.000 læsere Den typiske læser: 40 år og opefter Høj husstandsindkomst Højere uddannelse Funktionær Ejerbolig

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION 1. november 23 Af Peter Spliid Resumé: FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION Pensionisternes økonomiske situation bliver ofte alene bedømt udfra folkepensionen og tillægsydelser som boligstøtte, tilskud

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2016 Forord Beboere i den almene boligsektor 2016 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre Danskerne vil af med mellem- og topskatten Danskerne er parate til at skrotte både mellem- og topskatten ved en kommende skattereform. Det viser en meningsmåling foretaget af Megafon. Således erklærer

Læs mere

3. Børns familiers uddannelse, beskæftigelse, indkomst og bolig

3. Børns familiers uddannelse, beskæftigelse, indkomst og bolig Børns familiers uddannelse, beskæftigelse, indkomst og bolig 61 3. Børns familiers uddannelse, beskæftigelse, indkomst og bolig Næsten alle børns forældre har heltidsjob De fleste børns familier tilhørte

Læs mere

BYER I BEVÆGELSE. Haderslev tæt på. -- // Analyse af byer i udvikling // --

BYER I BEVÆGELSE. Haderslev tæt på. -- // Analyse af byer i udvikling // -- BYER I BEVÆGELSE Haderslev tæt på -- // Analyse af byer i udvikling // -- INTRO 2 BYANALYSER: Haderslev - tæt på Indhold Haderslev - tæt på er et projekt, hvor Region Syddanmark og Haderslev Kommune sætter

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1. Danskernes boligforhold Byggeri og boligforhold Flest boliger i parcelhuse Den 1. januar 2004 var der 2.561.306 helårsboliger i Danmark. 41 pct. af boligerne er parcelhuse, 40

Læs mere

FællesBo. Januar 2011. IB&Co. FællesBo Januar 2011 1

FællesBo. Januar 2011. IB&Co. FællesBo Januar 2011 1 FællesBo Januar 2011 IB&Co. FællesBo Januar 2011 1 IB&Co. FællesBo Januar 2011 2 OM UNDERSØGELSEN Om undersøgelsen Metode Undersøgelsen er foretaget via telefoninterview. Univers Undersøgelsens univers

Læs mere

Modtagere af boligydelse

Modtagere af boligydelse 23. APRIL 215 Modtagere af boligydelse AF ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN OG TOBIAS WENZEL ANDERSEN Sammenfatning Der er i 211 253. folkepensionister, der bor i en husstand, som modtager boligstøtte. Det svarer

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE.

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. Nærværende rapport om Indvandrere og efterkommere i Århus Kommune (ÅK) - udvalgte Århustal er en opfølgning på rapporten Indvandrere i Danmark fra Danmarks

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2006

Boligydelse og boligsikring 2006 Boligydelse og boligsikring 2006 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Penge og Pensionspanelet

Penge og Pensionspanelet Penge og Pensionspanelet Barometerundersøgelsen 2009: Befolkningsundersøgelse om danskernes finansielle adfærd og opfattelse af de finansielle sektorer 0 Indhold 1 2 3 Baggrundsvariable Demografi Finansiel

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse.

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse. 1.1 Individualisten Man kan blive inspireret på biblioteket; hvad de lige har stillet frem. Jeg finder tit nogle bøger, som jeg ikke havde tænkt på, og som viste sig at være rigtig gode. Kvindelig individualist,

Læs mere

Medlemmerne og boligforhold

Medlemmerne og boligforhold Analyse for Ældre Sagen: Medlemmerne og boligforhold Rapport August 2007 Indhold Baggrund, formål og metode side 3-4 Del 1: Konklusion side 5-9 Del 2: Detailresultat side 10-58 Side 2 Baggrund, formål,

Læs mere

Hvad ved du om dine naboer?

Hvad ved du om dine naboer? Naboer Hvad ved du om dine naboer? Hvilke(t) job de har 73% Hvilken uddannelse de har 45% Hvilken social baggrund de har 38% Hvilken religion de tilhører Hvem deres omgangskreds er 27% 27% Hvor meget de

Læs mere

Furesø Kommune Byplan borgerpanelundersøgelse November 2009

Furesø Kommune Byplan borgerpanelundersøgelse November 2009 Furesø Kommune Byplan borgerpanelundersøgelse November 2009 Kort om undersøgelsen Metode Dataindsamlings metode Borgerpanelet Periode November 2009 Stikprøve 1.043 Svarprocent 77 % Antal svar 805 Vægtning

Læs mere

Indefrosne ejendomsskatter og boligydelseslån til folkepensionister 2014

Indefrosne ejendomsskatter og boligydelseslån til folkepensionister 2014 ÆLDRE I TAL 2016 Indefrosne ejendomsskatter og boligydelseslån til folkepensionister 2014 Ældre Sagen Januar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation.

Læs mere

BOSÆTNING 2012. Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune

BOSÆTNING 2012. Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 7: Spørgeskemabaseret analyse Alderssegmenter: De 17-29 årige og de 30-39 årige BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer

Læs mere

Demografisk profil (M/K) 25-45-årige. Interesserede og garagegolfere ligner hinanden:

Demografisk profil (M/K) 25-45-årige. Interesserede og garagegolfere ligner hinanden: VELKOMMEN Demografisk profil (M/K) 25-45-årige Interesserede og garagegolfere ligner hinanden: Ejerbolig Mellemlang eller lang videregående uddannelse Funktionær med husstandsindkomst over gennemsnittet

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009 Københavns Kommune Boligydelse og boligsikring 2009 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08 Budget 2005-2008 550 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Vedtaget i Byrådet: 7. oktober 2004 Administrativ: Borgerservice@htk.dk

Læs mere

Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år

Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at analysere udviklingen i arbejdsstyrken for personer over 60 år i lyset af implementeringen

Læs mere

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold ANALYSE Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går

Læs mere

Analyse segregering i de fire største danske byområder

Analyse segregering i de fire største danske byområder 17-3-2014 Analyse segregering i de fire største danske byområder 1 Indledning Segregering betegner en overrepræsentation eller koncentration af forskellige persongrupper i bestemte områder eksempelvis

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2014 Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen September 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere