justeringer mv.) * dvs. efter indgåelsen af Partnerskabsaftalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "justeringer mv.) 221 363 190 774 *01.05-31.12.2011 - dvs. efter indgåelsen af Partnerskabsaftalen"

Transkript

1 Dokumentationsskabelon til dokumentation af aktiviteter/leverancer ifm. Partnerskabsaftalen mellem Dansk Flygtningehjælp og Københavns Kommune Aktiviteter Spørgsmål Mål 2011* Total De frivillige Antal nye* frivillige? 700 (i alt) Kommentarer 2011 justeringer mv.) * dvs. efter indgåelsen af Partnerskabsaftalen (evt. Kommentarer 2012 justeringer mv.) (evt. Kommentarer 2013 justeringer mv.) (evt. Antal nye frivillige med minoritetsbaggrund*? 100 (i alt) Skøn foretaget pba. navne Skøn foretaget pba. navne Skøn foretaget pba. navne Antal frivillige, der har deltaget i landsdækkende kurser eller kurser om kerneaktiviteter (Eks. Matematik, pige/drengeklub)? Anslået værdi, da statistikken på dette felt er mangelfuld Flere temaer er i 2013 udbudt som landsdækkende kurser, hvilket har medført stigning i deltagerantal på landsdækkende kurser,men et fald i deltagerantal i regionale kurser. Antal frivillige der har deltaget i kurser og temaaftener for frivillige i Anslået værdi, da statistikken på dette felt er Københavns Kommune mangelfuld Antal frivillige der har været på koordinatorkursus? Antal frivillige,der har deltaget i kursus forløb om mangfoldighedsrekruttering Mangfoldighedskurserne fandt sted i frivillige fra Vesterbro foreningsguidning har arbejdet med mangfoldighedsrekruttering i 2011 Antal frivillige der har gennemgået et introduktionsforløb? Alle registrerede frivillige modtager en introduktionsmappe og bliver sat ind i det frivillige Alle registrerede frivillige modtager en introduktionsmappe og bliver sat ind i det frivillige arbejde af den stedlige kontaktperson. 79 nye frivillige arbejde af den stedlige kontaktperson. Et minimum af deltaget i en introduktionsaften v. regionskonsulentent. 44 frivillige har deltaget på regionskontorets Øvrige aktiviteteter: Lokale informationsmøder i informationsmøde for nye potentielle frivillige. Anslået nyopstartede frivilliggrupper. Telefonisk information og ca. 60, men statistikken er mangelfuld. rådgivning til potentielt nye frivillige, rådgivning af koordinatorer vedr. modtagelse af frivillige. Lektiecaféer Antal børn/unge i lektiehjælp for børn og unge? (p.a.) Antal piger i lektiehjælp for børn og unge? Antal drenge i lektiehjælp for børn og unge? Antal drenge i lektiehjælp for drenge?* 30 (p.a.) De tidligere etablerede lektiecaféer for drenge er på samarbejdspartners initiativ åbnet for piger. Det har derfor ikke været muligt at leve op til det kvantitative mål på denne indsats. Grundet det store antal drenge der generelt besøger lekteicaféerne er det i samråd med forvaltnignen og følgegruppen, herunder BUF's repræssentant blevet besluttet ikke at opstarte nogle yderligere initiativer.grundet et ønske om flere burgere af drenge klubber er det derfro blevet besluttet som udgangsunkt at åbne yderligere en drengeklub i Gyldenrisparken. Antal nye lektiecaféer? Lektiecafé opstartet i det almentnyttige boligbyggeri Kollektivhuset på Østerbro. Afløser, efter aftale med forvaltningen, opstart af lektiecafé i Pratergården, Nørrebro. Antal ophørte lektiecaféer? Lektiecaféen på Sjælør er lukket, pga. for få børn. Lektie caféen i Støberiet er lukket og flyttet (grundet mangel på børn) til børn og ungeinstitutionen Kvisten hvor der nu er kommet et større antal besøgende. Lektiecaféen i Tingbjerg er lukket pga., at samarbejdspartner er flyttet. Ny aftale med Utterslevshuse vedr. opstart af ny lektiecafé i februar Antal nye lektiecaféer for drenge? Antal ophørte lektiecaféer for drenge? Lektiecaféerne eksisterer stadig, men er nu også åbne for piger. I hvilke beboelsesområder ligger der lektiehjælpscaféer? Akacieparken, Aldersrogade, Blågården (Kulturhuset Støberiet), Bragesgade (Nørrebro Bibliotek) Dommerparken, Frederikssundsvej (Husum Bibliotek), Gyldenrisparken, Hornemanns Vænge, Kapelvej, Lønstrupgård/Hvidbjergvej, Mjølnerparken, Møllerlodden, Sjælør Boulevard, Sundholmsvejskvarteret, Tagensbo, Tingbjerg, Urbanplanen Akacieparken, Aldersrogade, Blågården (Kulturhuset Støberiet), Bragesgade (Nørrebro Bibliotek) Dommerparken, Frederikssundsvej (Husum Bibliotek), Gyldenrisparken, Hornemanns Vænge, Kapelvej, Lønstrupgård/Hvidbjergvej, Mjølnerparken, Møllerlodden, Sjælør Boulevard, Sundholmsvejskvarteret, Tagensbo, Tingbjerg, Urbanplanen Akacieparken, Aldersrogade, Blågården (Kvisten), Bragesgade (Nørrebro Bibliotek) Dommerparken, Frederikssundsvej (Husum Bibliotek), Gyldenrisparken, Hornemanns Vænge, Kapelvej, Lønstrupgård/Hvidbjergvej, Mjølnerparken, Møllerlodden, Sundholmsvejskvarteret, Tagensbo, Tingbjerg, Urbanplanen

2 Drengecaféer Antal drenge i drengecaféer? 100 (p.a.) Selvom målet for 2011 er nået (100/12x8=67) har vi i løbet af året måttet lukke to af de fire drengecaféer. Med de nuværende klubtilbud i RCYN og på Glasvej vil et realistisk bud for 2012 være omkring 50 drenge. Antal nye drengecaféer? Der er indgået en mundtlig aftale med bestyrelsen i Lejerbos' boligafdeling i Gyldenrisparken på Amager om oprettelse af ny drengecafé i første halvdel af Der er oprettet ny drengeklub i Gyldenrisparken, og alle tre klubber fungerer, på hver sin måde, rigtig godt med de ganske forskellige rammer og forudsætninger der er til stede. Antal ophørte drengecaféer? I hvilke beboelsesområder ligger der drengecaféer? Glasgården, Den Grønne Trekant (RCYN) Nyoprettet drengeklub i Gyldrenrisparken. Pigeklubber Antal piger i pigeklubber? 70 (p.a.) Antal nye pigeklubber? Antal ophørte pigeklubber? I hvilke beboelsesområder ligger der pigeklubber? Glasgården, Gyldenrisparken, Islandsgården, Sjællandsgade, Urbanplanen Glasgården, Gyldenrisparken, Islandsgården, Sjællandsgade, Urbanplanen Glasgården, Gyldenrisparken, Islandsgården, Sjællandsgade, Urbanplanen Foreningsguidning til børn Hvor mange foreningsguidegrupper er i gang? Antal nye foreningsguidegrupper Nye ForeningsGuide-grupper i Husum og Indre Nørrebro samt den tværgående gruppe, ForeningsGuide+ Antal ophørte foreningsguidegrupper Gruppen på Sjælør Boulevard. Gruppen i Vesterbro/Syd-vest har overtaget en del af opgaverne fra Sjælør Boulevard. Ny ForeningsGuide-gruppe i Lundtoftegade/Jagtvejskvarteret. Skolesamarbejdet er opstået i 2013 og løber til medio Helhedsplanen omkring Jagtvejsprojektet har trukket sig ud af projektet, men Lundtoftegade (som også dækkede Jagtvejdsprojektet) fortsætter uændret. Med udgangen af 2014 ser det pt. ud til, at Sundholmskvarteret nedlægger indsatsen, men med skolesamarbejdet på Amager, er det endnu for tidligt at sige noget om udviklingen i denne bydel. FG+ er ophørt med udgangen af 2013 pga. manglende ressourcer i Integration og Fritid. De frivillige fik tilbud om at fortsætte med støtte fra forskelligt hold, herunder regionskonsulenten, men er efter eget ønske blevet sluset over i andre frivillige aktiviteter. Hvor mange børn har fået formidlet kontakt til en forening? 500 (p.a.) Udover dette antal har ForeningGuiderne været i kontakt med og vejledt mere end 200 børn og deres forældre om mulighederne for at deltage i fritidsaktiviteter, uden at ForeningsGuiderne dog i disse tilfælde har forestået formidlingen til en konkret aktivitet. 437 børn er som følge af et guideforløb udført af frivilige indenfor aftalen begyndt til en idrætsaktivitet (A -forløb). Derudover har 254 børn eller deres familier modtaget råd og vejledning, uden at det umiddelbart har ført til at barnet er begyndt i en foreningsaktivitet (B - forløb). Det samlede antal A forløb for hele projektet - inkl. Frederiksberg og de forløb ansatte i Integration og Fritid har gennemført er på hhv. 529 A forløb og 297 B forløb. Det har været sværere end tidligere at tiltrække frivillige særligt til de byområder der ligger fjernest fra centrum, Tingbjerg, Husum og til dels Valby. Udskift af koordinator på Amager. Projekt skolesamarbejde og den oprindelige Amagergruppe, der primært har dækket Sundholmskvarteret, slås sammen i 2014 for at øge robustheden. Hvor mange børn har bevaret kontakten til en forening, de har fået formidlet kontakt til? Opgjort ved sæsonens afslutning. Opgjort ved sæsonens afslutning. Opgjort ved sæsonens afslutning. I hvilke beboelsesområder er der foreningsguidegrupper? Amager, Bispebjerg, Husum, Indre Nørrebro, Sjælør, Tingbjerg, Valby, Vesterbro & SV, Ydre Nørrebro, Østerbro Amager, Bispebjerg, Husum, Indre Nørrebro,Tingbjerg, Valby, Vesterbro & SV, Ydre Nørrebro, Østerbro, Lundtoftegade/Jagtvejskvarteret. Gruppen på Sjælør Boulevard er lukket, gruppen på Vesterbro/Sydvest har overtaget en del af opgaverne Mentorskaber Hvor mange match er der lavet? Den største barriere for yderligere match er efterspørgslen fra unge potentielle mentees. Derfor er der pt. fokus på at opnå kontakter til aktører, der kan henvise potentielle mentees til Mentorprogrammet. Det drejer sig om kontakt til gymnasier, Metropol, etniske ungdomsforeninger, mv. KarriereBiblioteket

3 Antal 'udlån'? Den årlige målsætning er 50 udlån. For perioden maj december 2012 giver det 50/12x7= 33. De 27 er altså lige under normeringen. Der er taget nye initiativer til at øge udlånene til målgruppen Se statusnotat Hvilke biblioteker er samarbejdspartnere? Nørrebro Bibliotek, Biblioteket i Solvang Centeret (samt Frederiksberg Hovedbibliotek) Nørrebro Bibliotek, Biblioteket i Solvang Centeret (samt Frederiksberg Nørrebro Bibliotek, Hovedbibliotek) Biblioteket i Solvang Centeret (samt Frederiksberg Hovedbibliotek). Dertil en række besøg på komptenceafklaringscentre og 10. klassecenter. Sprogtræning og studiestøtte til voksne Antal voksne i sprogtræning og studiestøtte? I hvilke beboelsesområder finder sprogtræning/studiestøtte for voksne sted? Akacieparken, Bragesgade (Nørrebro Bibliotek), Frederikssundsvej (Husum Bibliotek), Urbanplanen (Biblioteket i Solvangcenteret) Akacieparken, Bragesgade (Nørrebro Bibliotek), Frederikssundsvej (Husum Bibliotek), Urbanplanen (Biblioteket i Solvangcenteret) En ny sprogcafé er oprettet i samarbejde med Husum Bibliotek & Medborgercenter og en gruppe frivillige tilbyder nu sprogtræning til voksne i Akacieparken. Akacieparken, Bragesgade (Nørrebro Bibliotek), Frederikssundsvej (Husum Bibliotek), Urbanplanen (Biblioteket i Solvangcenteret) Værtsfamilier / netværksfrivillige Hvor mange nyankomne har fået tilknyttet en værtsfamilie/ netværksfrivillig? Største udfordring: At organisere indsatsen effektivt og Aftale indgået med Jobcenter Musvågevej om at Aftale med Jobcenter Musvågevej ikke fornyet tilføre tilstrækkelige frivilligressourcer til selve matchningen. Rekrutteringsindsats gennemført for at tilbyde netværksfamilieordning i deres regi, og arbejdet med dette har krævet de fleste ressourcer på finde flere frivillige. til matchning. Næste udfordring: At området i nå målgruppen. Følgeordning Hvor mange frivillige deltager i følgeordninger Arbejdet med følgeordninger er et potentielt udviklingsprojekt. Udviklingsarbejde igangsat i efteråret Usikkert hvorvidt en følgeordning vil blive afprøvet i praksis. Følgeordningen er blevet implementeret på Vesterbro/Kgs. Enghave og i Valvy som forsøg. Gode resultaterne er gode. Primo 2014 vurderes om og/eller hvordan forsøget skal sættes i almindelig drift. Hvor mange børn har haft gavn af følgeordninger? Indsats målrettet kvinder Antal besøgende kvinder i Café Nora Anta kvinder u. 18 der har besøgt Café Nora 2 5 Study group Hvor mange unge har deltaget i studiegruppen 4 4 Metodeudviklingsprojekt. Har afløst "Sprogdating" efter aftale med forvaltningen. Indsatsen opstået i samarbejde mellem Frivilliggruppen på Kapelvej, Gadepulsen+ og DFH pba. behov blandt unge i Gadepulsen. DFH samlede indsats (også initiativer udenfor partnerskabsaftalen) Hvor mange børn/unge/voksne har fået gavn af/ deltaget i aktiviteterne i samtlige boligområder i Københavns Kommune? Hvor mange frivilliggrupper er aktive under DFH i Københavns Kommune Hvor mange frivillige er aktive i DFH indenfor Københavns Kommunes geografiske område Forbehold: Der kan forekomme overlap, da den samme frivillige kan være aktiv i flere forskellige aktiviteter. Tallet kan indeholde frivillige, der reelt er holdt op, men endnu ikke har meldt ophør. Frivillige der endnu ikke har afgivet samtykkeerklæring er ikke inkluderet. Forbehold: Der kan forekomme overlap, da den samme frivillige kan være aktiv i flere forskellige aktiviteter. Tallet kan indeholde frivillige, der reelt er holdt op, men endnu ikke har meldt ophør. Frivillige der endnu ikke har afgivet samtykkeerklæring er ikke inkluderet.

4 * 2011: Fra 1/5 *Hermed menes der antal børn/unge, der er fast bruger af tilbuddet

5

6

Perioden for optælling er 1. januar 2011 31. december 2011.

Perioden for optælling er 1. januar 2011 31. december 2011. Afrapportering på aftale mellem Social- og Integrationsministeriet og Dansk Flygtningehjælp (DFH) om videreførelse og videreudvikling af det frivillige integrationsarbejde for finansåret 2011. 1. Rapportering

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget. 1. Resumé... 3 2. Forord... 4. 2.1 Tilgangen til arbejdet med indsatserne...

Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget. 1. Resumé... 3 2. Forord... 4. 2.1 Tilgangen til arbejdet med indsatserne... Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget 2014-2018 ALDERSROGADE VORES KVARTER 2 Aldersrogade vores kvarter Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget Indhold 1. Resumé...

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Det Gode Naboskab Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...1 1.1 Problemkomplekset på Indre Nørrebro...1 1.1.1 Børn og unge er overladt til sig selv og hinanden...1

Læs mere

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG BEBOERPROJEKT BISPEBJERG FSB S HELHEDSPLAN FOR DEN BOLIGSOCIALE INDSATS PÅ BISPEBJERG 2013-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 PROBLEMKOMPLEKSET PÅ BISPEBJERG... 3 BØRN, UNGE

Læs mere

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 1 Indhold: 1. Forord 3 2. Resumé 3 3. Boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde 4 4. Indsatserne 7 Vision og overordnede mål 8 5.1 Indsatsområde

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Endelig helhedsplan november 2008 for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Indhold Indledning... 4 Forhistorie... 4 Beskrivelse af kvarteret og boligafdelingerne... 6 Beboersammensætning...

Læs mere

Frivilligt baserede mentorprogrammer

Frivilligt baserede mentorprogrammer Frivilligt baserede mentorprogrammer 1 Resume og konklusioner...3 1.1 Projektets formål... 3 1.2 Projektets hovedkonklusioner... 3 2 Mentorkorpset...5 2.1 Formålet med projektet... 5 2.2 Målgrupperne...

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Juni 2010 1 Indhold Forord side 4 Indledning side 4 Baggrund side 4 Vision side 5 Indsatsområder side 5 Beskrivelse

Læs mere

Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej

Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej - Et samarbejde mellem boligorganisationerne AAB, 3B og SAB samt

Læs mere

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Evaluering af integrationspartnerskaber mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Udarbejdet af Navigent, maj 2011 1. Indhold 2. Baggrund...

Læs mere

Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012

Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012 Rådhuspladsen 59 1550 København V Telefon 33 13 21 44 Telefax 33 14 12 60 Giro 7 02 51 30 CVR 10 35 51 17 e-mail fsb@fsb.dk www.fsb.dk Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012 18.

Læs mere

Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet

Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet - Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors, Hang Out og KVINFOs mentornetværk

Læs mere

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Formålet med ForeningsMentorer i Aarhus er at hjælpe børn og unge mellem 11-14 år i særligt udsatte positioner ind i foreningslivet. ForeningsMentorer i Aarhus

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

Bydelsmødre projekterne

Bydelsmødre projekterne side 1 Bydelsmødreprojekterne i Københavns Kommune - resultater og erfaringer i et komparativt perspektiv Bydelsmødre projekterne resultater og erfaringer i komparativt perspektiv side 2 Indhold Indledning

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Hothers Plads Helhedsplanen (HPHP) Lejerbo Københavns boligsociale indsats på Nørrebro 2013-2016

Hothers Plads Helhedsplanen (HPHP) Lejerbo Københavns boligsociale indsats på Nørrebro 2013-2016 Hothers Plads Helhedsplanen (HPHP) Lejerbo Københavns boligsociale indsats på Nørrebro 2013-2016 Indholdsfortegnelse Forfatter: Det boligsociale sekretariat i Lejerbo København Redigering: Ditte Bjarnild,

Læs mere

Brøndby Strand for Fremtiden

Brøndby Strand for Fremtiden Indhold 1. Forord... 3 2. Resume... 4 3. Boligområdet og perspektiverne i den boligsociale helhedsplan... 5 4. Vision... 9 5. Introduktion til indsatsen... 10 6. Indsatsområde 1: Børn, unge og familier...

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Projekt Videreudvikling af Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter 2010-2012

Projekt Videreudvikling af Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter 2010-2012 Projekt Videreudvikling af Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter 2010-2012 Afsluttende evaluering december 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Områdeprofil... 5 2.1. Indkomster... 6 2.2.

Læs mere

PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE

PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE BOLIGSELSKABERNE: FSB DFB VIBO LEJERBO AAB I SAMARBEJDE MED KØBENHAVNS KOMMUNE November 2008 INDHOLD 1 INDLEDNING...3 2 BESKRIVELSE AF KVARTERET...3 2.1 BEBOERSAMMENSÆTNING

Læs mere

Hasseris Boligselskab

Hasseris Boligselskab Hasseris Boligselskab Boligsocial Helhedsplan for en social og forebyggende indsats Afd. 5 Grønnegården, Dyrskuevej og Stationsmestervej, 9200 Aalborg SV Afd. 6 Skelagergårdene, Skelagervej, 9000 Aalborg

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I:

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I: MIDTVEJSRAPPORT EVALUERING AF BRUG FOR ALLE UNGES OMRÅDEINDSATS 2011-2014 UNDERVISNINGSMINISTERIET INDSATSERNE I: KORSKÆRPARKEN OG SØNDERPARKEN, FREDERICIA URBANPLANEN OG SUNDHOLMSKVARTERET, KØBENHAVN

Læs mere