10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case"

Transkript

1 Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. genbrug af adresser på personområdet Version: 1.0 Status: Tiltrådt af styregruppen Oprettet: 11 december 2011 Rettet: 20. december 2011 Fil:102b_Arbejdspakke_3-Processer_ift_genbrug_af_adressedata_på_personområdet_ver_1.0.doc

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer Intern bearbejdning efter WS 2 KH-S&D Klargjort til kommentering KH-S&D MLI-EBST PH-S&D Klargjort efter kommenteret PH-S&D MLI-EBST Klargjort til styregruppeaflevering PH-S&D Tiltrådt af styregruppen som grundlag for videre arb. MLI Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 PROJEKTETS ANLEDNING OG BAGGRUND...4 PROCES...4 METODE...4 LÆSEVEJLEDNING...5 PRINCIPPER FOR GENBRUG AF ADRESSER PÅ PERSONOMRÅDET... 6 PROCES 3.1A HÅNDTERING AF PERSON MELDER FLYTNING... 8 NUVÆRENDE PROCES...8 FREMTIDIG PROCES SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse PROCES 3.1B HÅNDTERING AF PERSON SOM FLYTTER ADRESSE NUVÆRENDE PROCES FREMTIDIG PROCES SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse PROCES 3.2 HÅNDTERING AF ÆNDRET ADRESSEBETEGNELSE NUVÆRENDE PROCES FREMTIDIG PROCES PROCES 3.3 SÆRSKILT HÅNDTERING AF MANGLENDE PERSONADRESSER NUVÆRENDE PROCES MØNSTER A FREMTIDIG PROCES MØNSTER A SYSTEMUNDERSTØTTELSE MØNSTER A Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse af 51 - EBST-REF:

3 NUVÆRENDE PROCES MØNSTER B FREMTIDIG PROCES NUVÆRENDE PROCES MED SYSTEMUNDERSTØTTELSE MØNSTER B PROCES 3.4 INDBERETNING ELLER SAGSBEHANDLING VEDR. PERSONER NUVÆRENDE PROCES FREMTIDIG PROCES SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse BILAG - PROCESDIAGRAMMER af 51 - EBST-REF:

4 Indledning Projektets anledning og baggrund I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der under fokusområdet fælles grunddata for alle myndigheder formuleret to initiativer, der sigter på genbrug af ejendomsog bygningsdata samt adressedata: Initiativ 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata, samt Initiativ 10.2b om Genbrug af adressedata. Nærværende dokument indgår i gennemførelsen af spor 1 under sidstnævnte initiativ. Dokumentet indeholder en beskrivelse af nuværende og fremtidige processer i relation til genbrug af adressedata på personområdet inkl. tilhørende systemunderstøttelse. Beskrivelsen er fokuseret på processer af væsentlig betydning for kvalificering af business casen: Dokumentet vil sammen med dokumentet Arbejdspakke 2 - Gevinster og forudsætninger ift. genbrug af adressedata på personområdet udgøre grundlaget til det efterfølgende spor 2 Kvalificering af business case. Proces Analysen af de forskellige arbejdsprocesser er gennemført i perioden fra primo oktober til medio november. I denne periode har der været afholdt nedenstående workshops: 1. workshop afholdt den 24.oktober 2011 hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. Afklaring af de nuværende processer inkl. nuværende systemunderstøttelse. Deltagere: KL, Københavns Kommune, Haderslev Kommune, Socialministeriet, CPR kontoret, ATP, Post Danmark samt Erhvervs- og Byggestyrelsen. 2. workshop afholdt den 28. oktober 2011 hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. Verifikation af To-Be processer og identifikation af gevinster og øvrige forudsætninger. Deltagere: KL, Københavns Kommune, Haderslev Kommune, Socialministeriet, CPR kontoret, ATP, Post Danmark samt Erhvervs- og Byggestyrelsen. Derudover har der været afholdt nogle interne møder i Strand & Donslund samt koordinationsmøder med hhv. Devoteam og Erhvervs- og Byggestyrelsen. Metode Projektet fokuserer på arbejdsgange/processer af et vist omfang eller kompleksitet, hvor effektiviseringspotentialet skønnes størst. Processerne er grupperet i 4 arbejdspakker. De nuværende og fremtidige processer er afdækket via workshops med deltagelse af relevante parter. Disse workshops er gennemført efter nedenstående model: I den første workshop beskrives de nuværende processer og den tilhørende systemunderstøttelse (As-Is). Endvidere skitseres ideer til den fremtidige situation (To-Be). Med dette udgangspunkt udarbejdes et forslag til de fremtidige processer og tilhørende systemunderstøttelse (To-Be), som drøftes og verificeres på den anden workshop. På begge workshops indsamles forslag til gevinster og infrastrukturforbedringer. Processen er mere detaljeret beskrevet i dokumentet Metode Spor 1 - Genbrug af data. - 4 af 51 - EBST-REF:

5 Læsevejledning Dokumentet indeholder et kapitel med beskrivelse af hver af nedenstående processer: 3.1A Håndtering af person som melder flytning 3.1B Håndtering af person som flytter adresse 3.2 Håndtering af ændret adressebetegnelse 3.3A&B Særskilt håndtering af manglende personadresser 3.4 Indberetning eller sagsbehandling vedr. person Hver af processerne er dokumenteret med en model og en kort beskrivelse af hhv. nuværende og fremtidig situation inkl. tilhørende systemunderstøttelse. De enkelte delprocesser i en proces er fortløbende nummereret ( 1.1.1, etc.). Disse numre anvendes som referencer i dokumentet Udkast til gevinster og forudsætninger ift. Arbejdspakke 3 ift Genbrug af adressedata på personområdet. - 5 af 51 - EBST-REF:

6 Principper for genbrug af adresser på personområdet De fremtidige processer i denne arbejdspakke bygger på følgende principper: Adresser anvendes i mange offentlige og private forretningsprocesser som en fælles reference, der gør det muligt at identificere og stedfæste en oplysning og knytte den til informationer fra andre kilder. BBRs adressedata er allerede udpeget som autoritative data, og det skal sikres at den offentlige registrering af personoplysninger, herunder især i CPR, anvender disse oplysninger, inklusive de tilhørende geoobjekter (adressepunkter) For at sikre et konsekvent genbrug af de autoritative adressedata på personområdet, skal BBR s adresser i fornødent omfang suppleres med adresser, der er i faktisk brug og i øvrigt overholder regler og standarder for adresser, herunder om entydighed De autoritative adressedata skal stilles til rådighed gennem den fællesoffentlige datafordeler ved hjælp af services og standardiserede udtræk, således at myndigheder og virksomheder kan anvende dem i næsten realtid (bedre time to market ) Geoobjekterne er i deres natur egnede til at effektivisere og automatisere processer jf. Referencearkitekturen for Stedbestemt information Alle myndigheder der håndterer personoplysninger, bør genbruge adressedata på modenhedsniveau fem (N5) som vist i figuren nedenfor, idet dette niveau bedst muligt vil eliminere behovet for at myndigheden selv skal udføre adressetekniske aktiviteter CPRs registre med stamoplysninger om personer anvender fremover de autoritative adresser i BBR (N5). For andre myndigheder giver initiativet mulighed for at modernisere håndteringen adresser, når det besluttes at omlægge systemerne. En person eller en myndighed bør aldrig genindtaste adresser, som det offentlige allerede har. Når en person eller en myndighed skal angive en adresse, skal denne ikke indtastes fra bunden men udvælges blandt de autoritative adresser i BBR. En person, virksomhed eller myndighed skal på en enkel og fyldestgørende måde kunne meddele fejl og mangler i vejnavne eller adresser til adressemyndigheden i kommunen - 6 af 51 - EBST-REF:

7 Figur 1. Modenhedsniveauer for behandling af adresser. - 7 af 51 - EBST-REF:

8 Proces 3.1A Håndtering af person melder flytning Nuværende proces Figur 2. Håndtering af person melder flytning nuværende proces Frekvens: Haderslev: Ca anmeldelser pr. år. Evt. flere personer pr. anmeldelse. Denne proces er relevant for folkeregistreringen i kommunen, som har til opgave at godkende og registrere en persons indflytning på en adresse. Anmeldelse af en flytning foregår i dag enten via en digital flytteløsning med en række digitale valideringer eller det forgår analogt gennem udfyldelse af en flytteblanket (digitalt eller på papirform). Person melder flytning digitalt: Personen anvender en digital flytteløsning til at anmelde flytning til en adresse. Heri er der en høj grad af automatisering af kontrolprocesser bl.a. valideres adressen i den nye flytteløsning mod BBR-adresser, men den nye flytteløsning er i dag kun en af kanalerne. Så Post Danmark - 8 af 51 - EBST-REF:

9 oplever (i proces 3.3) at CPR-flytninger eksempelvis kommer uden etage og sideangivelse fx Løvegade 13, 4200 Slagelse hvor adgangsadressen er benyttet frem for en enhedsadresse. Hvilken type flytning, som der er tale om, afgøres bl.a. ud fra egenskaber ved tilflytningsadressen og de af kommunen opsatte advisregler. Er der tale om en ukompliceret flytning registreres flytningen uden behov for en egentlig sagsbehandling i kommunen (delproces 3.1.2). Er der tale om en kompliceret flytning foretages først, baseret på et advis, en kommunal sagsbehandling af flytningen (delproces 3.1.1) Oplysning af digital flytning Komplicerede flyttesager medfører en sagsbehandling i kommunen. Det er muligt at sætte kriterierne for advis op. Komplicerede flytninger omfatter eksempelvis: Indflytning som logerende hos en logivært - kræver en godkendelse heraf i form af en logiværterklæring. Børneflytning - her kan der være behov for en forælderhøring i forhold til anden forælder. Indflytning på en erhvervsadresse. Indflytning på en sommerhusadresse. Indflytning på en kritisk adresse (adresseområde defineret af kommunen) Indflytning på en ukendt adresse. Valg af læge som kræver godkendelse fra den pågældende læge Registrer digital flytning Når flytteanmeldelsen er godkendt og alle oplysninger er på plads, registreres flytningen gennem en opdatering af CPR-registret (gennem CPR flytteindberetning ). Selve flytteanmeldelsen med tilhørende sagsbehandling og ændringer undervejs samles i et PDF dokument til arkivering i kommunens ESDH system. Medfører flytningen et nyt sundhedskort, udsendes et sådan (uden for scope af denne analyse, men illustreret i proces 3.1B). Person melder flytning analogt : Oplysning analog af flytning Oplysning om flytning modtages i analog form fra personen gennem udfyldelse af en flytteblanket (digitalt eller i papirform). Kommunen underkaster denne en sagsbehandling. Gennem opslag i CPR undersøges det om adressen findes, om der bor nogen på denne adresse eller om der tidligere har boet nogen, og om det er en korrekt adresse ift. at der kan bo nogen på denne adresse. Det undersøges om der er behov for en logiværterklæring, en høringsproces ift. en børneflytning eller yderligere kontroller ift. adressen, boligen etc. Der er forskellig praksis fra kommune til kommune om hvor meget der tjekkes i denne delproces og hvor meget der tjekkes i separate kontrolprocesser fx vedr. socialt bedrageri. Der er forskellige specialsituationer fx flytning til institution, annullering af flytning, registrering på rådhusadresse (dvs. uden fast bopæl), periodisk behandling af eftersøgte, indrejste, som ikke analyseres i detaljer her Registrer flytning Når sagsbehandlingen er gennemført registreres flytteanmeldelsen/flytningen. Er alt OK godkendes flytningen med opdatering i COR, udskrivelse af nyt sundhedskort etc, som ikke er i scope i denne analyse, men illustreret ved procesmønstret i 3.1B. - 9 af 51 - EBST-REF:

10 Er alt ikke OK arbejdes videre med at opklare de evt. adressetekniske problemer i delproces og Opklar adressesag Det undersøges i BBR og kommunens byggesagssystem om der er en adressesag ift. den nye adresse. Evt. oprettes en sådan (jf. proces i arbejdspakke 1) Opklar BBR-sag/byggesag Er dette ikke nok til at få registreret den nye adresse, sendes sagen til byggesagsafdelingen, som undersøger sagen nærmere. Er der eksempelvis tale om en udstykningsproces (jf. proces i initiativ 10.2a Arbejdspakke 1), som ikke er registreret i BBR endnu? Fremtidig proces Figur 3. Håndtering af person som melder flytning fremtidig proces. Delprocesser der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces. De ændrede og de nye beskrives nedenfor. Udgår: Ændres: Der ændres ikke væsentligt på disse, men med N5 adresser kan der evt. foretages flere automatiske kontroller også vedr. de boligrelaterede oplysninger. Disse delprocesser er en god indgangsvinkel til kontrol af adresse- og bygningsrelaterede grunddata, og med mere automatisk opfølgning. Fx håndtering af at indflytning er OK selvom hele byggesagen (andre - 10 af 51 - EBST-REF:

11 Tilføjes: lejligheder i et projekt) ikke er klar til indflytning En tidlig registrering af vejnavne og adresser vil gøre sagsbehandlingen her mere enkel. Et større antal tilflytningsadresser vil være synlige i BBR på et tidligere tidspunkt En tidlig registrering af udstykninger vil gøre sagsbehandlingen her mere enkel. Et større antal tilflytningsadresser vil være synlige i BBR på et tidligere tidspunkt. Den fremtidige proces følger principperne fra indledningen og er ellers identisk med den nuværende proces Først og fremmest sikres det, at der altid flyttes ind på N5 enhedsadresser. Der er ingen delprocesser som udgår, men der vil ske et skift fra analog til digital flytteanmeldelse. Dette vil lette arbejdsgange for sagsbehandlere i kommunen med en høj grad af automatisering af kontrolprocesserne, således at antallet af sager, som skal behandles manuelt i kommunerne, begrænses mest muligt. Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 4. Håndtering af person som melder flytning nuværende systemunderstøttelse af 51 - EBST-REF:

12 As-Is systemunderstøttelse: CPR-klient med N3 adresser CSC flytteløsning (ældre flytteløsning som stadig anvendes i nogle kommuner) CSC Umbrella flytteløsning (ny flytteløsning som er udviklet under KOMBIT Umbrella arkitekturen) De med grå markerede systemer er ikke beskrevet, da de som sådan er uden for scope. Adressemyndigheden, BBR-ansvarlig og byggesagsafdelingen benytter endvidere forskellig BBR-funktionalitet Fremtidig systemunderstøttelse Figur 5. Håndtering af person som melder flytning fremtidig systemunderstøttelse. To-Be systemunderstøttelse Se beskrivelse under Totaloversigt over infrastrukturforbedringer i infrastrukturarbejdspakke AP 5: Adressevælger-komponent (eller tilsvarende funktionalitet)i de borgervendte flytteløsninger sikrer N5 adresser. Bagved benyttes Datafordeleren for Adresser. Det vil være godt at vise alle adresser, også dem man pt. Ikke kan vælge. Der stilles videre til BBR (Adr)-fejlmelde-klient når adresser ikke findes eller ikke kan vælges i Adressevælgerkomponenten af 51 - EBST-REF:

13 CSC flytteløsning (Umbrella) evt. andre løsninger med tilsvarende funktionalitet kan justeres til at benytte N5 adresser og mulighederne med sammenstilling med Boligrelaterede data og mære præcise adviser. CPR-services med N5 adresser CPR-klient+ der benyttes N5 adresser gennem Adressevælger-komponenten (eller tilsvarende funktionalitet) Myndighedens egne systemer anvender Datafordeleren for Adresser som datakilde Adressemyndigheden, BBR-ansvarlig og byggesagsafdelingen benytter endvidere forskellig opdateret BBR-funktionalitet (jf. 10.2a og 10.2b AP 1) Til forskellige myndighedsopgaver ifm. flytningen vil det være oplagt at benytte og sammenstille adresse- og bolig-data gennem en Boligkontrolkomponent enten interaktivt ifm. den enkelte flytning (måske indbygge i Kommunens klient af Flytteløsningerne) eller analytisk ved at se på en periodes flytninger. En sådan komponent er uden for scope af initiativet, og der er ikke taget stilling hvordan en sådan integreres med fx regler i sagsstyringssystemer, fx hvis der ser ud til at bo for mange personer ift. boligens antal kvadratmeter af 51 - EBST-REF:

14 Proces 3.1B Håndtering af person som flytter adresse Nuværende proces Frekvens: Figur 6. Håndtering af person som flytter adresse nuværende proces. Samme frekvens som 3.1A. Der kan dog håndteres flere på samme flytteanmeldelse, så i princippet højere frekvens her. Processen er relevant for hver myndighed, der abonnerer. CPR foretager ca. 320 ændringsudtræk hver aften, i alt med 2000 kunder/abonnenter. Denne proces er relevant for alle myndigheder der har opgaver på personområdet og som skal kende personens adresse. Myndigheden vil typisk have mindst et eget system, der opbevarer stamobjekter, som der kan knyttes egne opgaverelevante attributter/oplysninger til. Denne analyse har ikke til opgave at ændre selve myndighedsopgaverne, som derfor slet ikke er detaljeret i denne analyse. Der er fokus på en effektiv genbrug af adressedata ifm. personer. Derfor har de generiske processer nedenfor vægt på selve adressehåndteringen ifm. myndighedsopgaverne og de typiske hændelser, hvor der i sagens natur arbejdes med en persons adresse. I Udbetaling Danmark (jf. ATP) håndteres der store udbetalinger af fx Folke/førtidspension, Boligstøtte/ydelse, Familieydelser(Underholdsbidrag, børnetilskud, børne/unge-ydelser, barselsdagpenge). Andre eksempler er ansøgning om økonomisk friplads og SU. Mange ydelser er afhængige af korrekt registrering af alle personer i husstanden (på samme adresse), og i denne proces ift. justering af ydelserne ifm. flytning. Processen er som sådan også relevant for virksomheder der abonnerer på CPR-hændelser. CPR har - 14 af 51 - EBST-REF:

15 Myndigheden modtager besked fra CPR om oprettelse af ny personadresse Ret myndighedsspecifikke objekter Til brug for myndighedsopgaverne oprettes der typisk automatisk stam-objekter hvortil der kan tilknyttes opgavespecifikke attributter/oplysninger. Specielt vedrørende adresserne er der vidt forskellig praksis: adresserne bevares som modtaget fra CPR som N3, og at synkronisering med CPRs adresser altid bevares. Det er det mest ambitiøse i de behandlede eksempler på As-Is processer. Der er også eksempler fra AP2 på at systembegrænsninger i myndighedens nuværende CRM, ESDH og fagsystemer medfører at adressen må kopieres til N0, N1 eller N2. Også fra AP2 antages det at nogle myndigheder i dag selv får geokodet adresser fra ekstern kilde. I nogle løsninger er der endda mulighed for selv at ændre og dermed vedligeholde adressen. Det giver risiko for dalende datakvalitet ift. selv N3. Som eksempel blev nævnt visse bibliotekssystemer, hvor låneren godt nok identificerer sig vha. sygesikringsbevis, men hvor adressen opbevares og antageligt opdateres lokalt. I denne delproces skal de myndighedsspecifikke objekter vedligeholdes så automatisk som muligt som konsekvens af CPR-hændelsen, i denne forbindelse fx en flytning Foretag myndighedsspecifik behandling af flytningen Myndigheden foretager relevante registreringer og beslutninger forårsaget af selve flytningen. Det kunne fx være oprettelse og udsendelse af nyt sundhedskort/sygesikringsbevis. Allerede her kan N3 adresser skabe problemer, men ellers er det typisk senere under udførelse af forskellige myndighedsopgaver, at forkerte adresser eller ikke valide adresser skabe problemer. Især med ønsket om effektive og meget automatiserede processer ifm. fx objektiv sagsbehandling i Udbetaling Danmark. (Citat fra kl.dk om objektiv sagsbehandling i Udbetaling Danmark: ATP har mange års erfaring med billig og effektiv administration i stor skala. Den erfaring skal udnyttes til de nye opgaver ). Fremtidig proces Figur 7. Håndtering af person som flytter adresse fremtidig proces af 51 - EBST-REF:

16 Delprocesser der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces. De ændrede og de nye beskrives nedenfor. Udgår: Ændres: Ret myndighedsspecifikke objekter Tilføjes: Foretag myndighedsspecifik behandling af flytningen Den fremtidige proces følger principperne fra indledningen og er ellers identisk med den nuværende proces. Myndigheden har mulighed for at foretage mangeartede geografiske analyser på baggrund af at adresserne er i N5 og dermed geokodede. Eksempelvis har myndigheden mulighed for at foretage kørselsplanlægning på baggrund af at adresserne er i N5 og koblede til (et) vejnet Ret myndighedsspecifikke objekter Stam-objekterne skal adresseteknisk blot have en UUID, og derved kan oprettelsen/opdatering af stamobjekter hos Myndigheden forenkles, når adresser er på niveau 5 i CPRs leverancer Foretag myndighedsspecifik behandling af flytningen Med udgangspunkt i opdateringen af stam-objekterne fra kan der pga. bedre adressedata foretages de rigtige handlinger og beslutninger som konsekvens af flytningen. Der kan også sammenstilles og reageres på sammenstillinger med bolig og andre personrelaterede oplysninger, fx om husstanden. Dette kombineret med fx de af Udbetaling Danmark (ATP) beskrevne register over huslejer i almennyttige boliger. Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 8. Håndtering af person som flytter adresse nuværende systemunderstøttelse af 51 - EBST-REF:

17 As-Is systemunderstøttelse: CPR-services med N3 adresser De med grå markerede systemer er ikke beskrevet, da de som sådan er uden for scope bortset fra Geokodningsfunktionaliteten Fremtidig systemunderstøttelse Figur 9. Håndtering af person som flytter adresse fremtidig systemunderstøttelse. To-Be systemunderstøttelse Se beskrivelse under Totaloversigt over infrastrukturforbedringer i infrastrukturarbejdspakke AP 5: CPR-services med N5 adresser, som kan udnyttes i myndighedens egne systemer Myndighedens egne systemer kan endvidere anvende Datafordeleren for Adresser som datakilde, kombineret med andre data fx fra 10.2a, evt. sammenstilles i fællesoffentlige komponenter der på en standardiseret måde sammenstiller adresse, person og boligdata af 51 - EBST-REF:

18 Proces 3.2 Håndtering af ændret adressebetegnelse Nuværende proces Figur 10. Håndtering af ændret adressebetegnelse nuværende proces. Frekvens: Ikke angivet, da forbedringspotentialet ikke er så stort. Her er der tale om ændringer fra CPR som netop ikke er flytninger, men meddelelse om ændret adressebetegnelse. I dag foregår det på grundlag af N3-adresser med relevante koder og datoer CPR, der viser at det er en adresseteknisk ændring. Så der er ikke de samme problemer her som på erhvervsområdet (AP2 proces 2.2/2.3). Derfor blev det valgt ikke at behandle denne proces ikke særligt indgående Ret myndighedsspecifikke objekter Myndigheden skal i dag i alle tilfælde opdatere de myndighedsspecifikke stam-objekter opdateres, mens typisk kun initieres hvis der er tale om en faktisk ændret adressebetegnelse der kan resultere i et nyt sygesikringsbevis. Der skelnes således mellem omadressemyndigheden har foretaget en adresseteknisk ændring med konsekvens for adressebetegnelsen (fx nyt postnummer) eller ikke (fx nyt kommunenummer) af 51 - EBST-REF:

19 3.2.2 Foretag myndighedsspecifik behandling af ændringen af adressebetegnelsen Myndigheden foretager relevante registreringer og beslutninger forårsaget af den adressetekniske ændring. I modsætning til erhvervsområdet (og abonnementerne fra CVR) er det forholdsvis let at skelne/sortere disse fra de egentlige flytninger i CPRs leverancer. Det kræver dog at der tolkes på de koder og datoer der modtages. På workshoppen blev det fremhævet at specielt for virksomheder er det svært at håndtere og vedligeholde disse regler (dvs. forretningslogik ) typisk kodet ind i de forskellige IT-løsninger. Fremtidig proces I en praktisk implementering på personområdet vil 3.2 blot blive behandlet som et specialtilfælde i 3.1B. I den fremtidige proces vil N5 adresserne med tilhørende koderne dog give myndigheder (og virksomheder) et bedre datagrundlag. Specielt vil skiftet fra N3 til N5 sikre uafhængighed af den kommunale inddeling rent adresseteknisk. Forbedringen af processen er medtaget under gevinster, men den bliver ikke yderligere behandlet i denne analyse. Derfor er der heller ikke beskrevet systemunderstøttelse, da den som sådan ikke er væsensforskellig fra den for proces 3.1B. Før en implementering af N5 adresser skal det vurderes i hvilke situationer der skal skiftes UUID (dvs. et nyt adresseobjekt) og hvornår der ikke skal fx ved ændring af adressen på en hjørneejendom og ved sammenlægning af to lejligheder af 51 - EBST-REF:

20 Proces 3.3 Særskilt håndtering af manglende personadresser I As-Is er der en større uoverensstemmelse mellem personadresser i faktisk anvendelse, de adresser, der er registeret i CPR, og de adresser, der er registeret i BBR. Det kan være adresser som bare mangler eller som af den ene eller anden grund ikke kan N3 valideres. Der kan også være tale om adresser der er underbehandling i en adressesag eller en byggesag. Proces 3.3A giver et overblik over de aktiviteter som en aktør/myndighed i dag har valgt at foretage for at kunne udføre sin myndighedsopgave overhovedet, for at kunne effektivisere egne processer eller tilbyde nødvendige eller efterspurgte selvbetjeningsløsninger. På personområdet er der nedenfor (proces 3.3B) også analyseret en kontrolproces der periodisk checker for manglende overensstemmelse mellem CPR og BBR. Det er bl.a. en konsekvens af manglende konsistens mellem CPR og BBR i dag. Nuværende proces mønster A Figur 11. Særskilt håndtering af manglende personadresser (A) nuværende proces. Frekvens: Der er ca fiktive kolonihaveadresser. Post Danmark har et ikke-match på ca personadresser ift. de officielle personadresser af 51 - EBST-REF:

21 Bemærk at processen her er en modificeret kopi fra den tilsvarende proces i AP2 (Proces 2.4A). Den vil i princippet have samme potentielle forbedringsmuligheder, omend antallet af manglende adresser på personområdet skønnes mindre. Myndigheden modtager en CPR-hændelse fra CPR eller en flyttemeddelelse fra en person. Der er højst tale om N3 adresser, men det kan også være fx N2 adresser der modtages til behandling Check mod egen kundedatabase Myndigheden matcher mod egen kunde -database for at finde kunden og den registrerede adresse. Det undersøges, om adressen er kendt allerede. For Post Danmark er der en speciel problematik om at være foran sådan at en flytning i CPR ikke skal benyttes, når personen allerede har meddelt flytningen direkte til Post Danmark. Post Danmark håndterer også midlertidige flytninger til fx sommerhus, og har derfor brug for en større mængde adresser en dem der kan benyttes til personregistrering Korrigér adresse Hvis adressen ikke findes lokalt korrigerer myndigheden adressen ved at slå op i fx BBR, og adressen korrigeres derefter. Der kan også indgå lokale check/forespørgsler Udvid evt. husnummerinterval og opret adresse (lokalt) Hvis adressen først kan registreres efter en udvidelse af et husnummerinterval i CPR-vej gøres dette først af myndigheden i egen kopi af CPR-vej. Til eksempel har Post Danmark i dag omkring intervaludvidelser. Der kan også være tale om at lægge nye vejnavne og vejkoder ind fx for en udstykning eller en ny ejendom Knyt adresse til kunde Når adressen er N3+ ok lokalt, kan myndigheden knytte den til den pågældende kunde, og registrere øvrige modtagne data der hører til opgaveudførelsen som fx ophørsdato for eftersendelse Geokod efter behov For en ny adresse kan myndigheden have behov for at geokode den. Det kan enten være lig et adressepunkt i BBR (og dermed i princippet dobbeltregistrering) eller kodning af et punkt af opgavespecifik interesse, fx brevkassen for Post Danmark af 51 - EBST-REF:

22 Fremtidig proces mønster A Figur 12. Særskilt håndtering af manglende personadresser (A) fremtidig proces. Delprocesser der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces. De ændrede og de nye beskrives nedenfor. Udgår: Korrigér adresse Udvid evt. husnummerinterval og opret adresse (lokalt) Ændres: Check mod egen kundedatabase Tilføjes: Knyt adresse til kunde Geokod efter behov (Evt.) Den fremtidige proces følger principperne fra indledningen. Den kommer faktisk mere til at ligne proces 3.1B, da det ekstra arbejde med egen supplering af adresser udgår, men selve myndighedsopgaven selvsagt består Check mod egen kundedatabase Når CPR leverer N5 adresser og andre løsninger (inkl. myndighedens egne selvbetjeningsløsninger) leverer adresser på N5, forsvinder de adressetekniske dele fra denne delproces. Der er stadig behov myndighedsspecifik behandling af de modtagne oplysninger af 51 - EBST-REF:

23 3.3.4 Knyt adresse til kunde Denne aktivitet kan også forenkles da der blot skal knyttes en UUID til kunden. og dermed måske være en integreret del af sammen med registrering af andre modtagne data fx ophørsdato for en midlertidig eftersendelse Geokod efter behov (Evt.) Ved benyttelse af N5 adresser falder behovet for egen geokodning. Der er stadig behov for punkter af opgavespecifik interesse, fx et punkt for brevkassen for Post Danmark. Systemunderstøttelse mønster A Nuværende systemunderstøttelse Figur 13. Særskilt håndtering af manglende personadresser (A) nuværende systemunderstøttelse. As-Is systemunderstøttelse: CPR-services med N3 adresser Egne selvbetjeningsløsninger med indtastning af N0-N3 adresser De med grå markerede systemer er ikke beskrevet, da de som sådan er uden for scope af 51 - EBST-REF:

24 Fremtidig systemunderstøttelse Figur 14. Særskilt håndtering af manglende personadresser (A) fremtidig systemunderstøttelse. To-Be systemunderstøttelse Se beskrivelse under Totaloversigt over infrastrukturforbedringer i infrastrukturarbejdspakke AP 5: Adressevælger-komponent sikrer N5 adresser. Bagved benyttes Datafordeleren for Adresser Evt. CPR-services med N5 adresser Egne selvbetjeningsløsninger med indtastning af N5 adresser Som i 3.1 anvender myndighedens egne systemer Datafordeleren for Adresser som datakilde - 24 af 51 - EBST-REF:

25 Nuværende proces mønster B Figur 15. Særskilt håndtering af manglende personadresser (B) nuværende proces. Frekvens: Der tjekkes mod BBR (3.3.6) i hver kommune (fx hver 3. måned i Haderslev). Der tjekkes for tomme boliger (3.3.14) i hver kommune (landsdækkende kørsel i december og marts). Kommunen foretager periodisk et check mellem adresser anvendt i CPR og adresser/boliger BBR for at fange og evt. behandle uoverensstemmelser Check CPR mod BBR Kommunen matcher adresser for personer i kommunen i CPR med adresser i BBR, og typen af fejl markeres (fx på en liste med forskellige farver). Den videre behandling afhænger af typen af fejl. Med det lokale kendskab undlades behandling af visse fejl idet det er gengangere eller nye sager som vides snart at falde på plads Opklar adressefejl Den manglende overensstemmelse mellem CPR og BBR kan fx skyldes at der mangler side betegnelse eller et bogstav i CPR. Det klares op her om BBR er korrekt og fejlsagen sendes videre i processen. Hvis fejlen er i BBR-adressen rettes fejlen, illustreret ved at en AP1 proces udløses hos Adressemyndigheden Opklar og ret BBR-fejl Den manglende overensstemmelse mellem CPR og BBR kan fx skyldes at der er fejl i enhedsregistreringen i BBR. Hvis dette er tilfældet rettes fejlen efter opklaring. Fejlsagen sendes videre i processen. Denne delproces hører i princippet til 10.2a af 51 - EBST-REF:

26 3.3.9 Opklar og ret byggesagsproblem Den manglende overensstemmelse mellem CPR og BBR kan fx skyldes at der er en igangværende byggesag som giver en midlertidig uoverensstemmelse eller afsluttet en afsluttet byggesag hvor der er en adresserelateret fejl. Hvis dette er tilfældet rettes fejlen efter opklaring. Fejlsagen sendes videre i processen. Denne delproces hører i princippet til 10.2a Knyt adresse til kunde Når adressen er N3+ ok lokalt, kan myndigheden knytte den til den pågældende kunde, og registrere øvrige modtagne data der hører til opgaveudførelsen som fx ophørsdato for eftersendelse Send resultat til Folkereg For så vidt uoverensstemmelsen ser ud til at kræve en rettelse i CPR, sendes fejlsagen videre Forbered tilretning i CPR & Opklar evt. spm omkontrol Fejlsagen behandles og det konstateres hvad fejlen består i. Evt. skal den BBR ansvarlige svare på spørgsmål om uoverensstemmelsen fundet i kontrollen Foretag tilretning i CPR Den nødvendige rettelse i CPR ifm. fejlsagen foretages. Fremtidig proces Den fremtidige proces er i princippet uændret, men som det er angivet i udkastet til gevinster vil N5 adresserne i CPR, og især den tidligere registrering af nye adresser give langt færre fejlsager når CPR sammenkøres med BBR i I teorien vil der ikke være brug for denne kontrol. Kontrollen af tomme boliger i kan stadig foregå på samme måde i fremtiden, men N5 adresserne i CPR vil sikre et mere korrekt billede af tomme boliger af 51 - EBST-REF:

27 Nuværende proces med systemunderstøttelse mønster B Figur 16. Særskilt håndtering af manglende personadresser (B) nuværende systemunderstøttelse. As-Is systemunderstøttelse: CPR-services med N3 adresser Kommunens eget udtræk til CPR-BBR kontrol BBR(Adr) hos Adressemyndigheder BBR-kommune-klient CPR-klient De med grå markerede systemer er ikke beskrevet, da de som sådan er uden for scope. BBR-kørsel til kontrol af tomme boliger - 27 af 51 - EBST-REF:

28 Proces 3.4 Indberetning eller sagsbehandling vedr. personer Nuværende proces Figur 17. Indberetning eller sagsbehandling vedr. personer nuværende proces. Frekvens: Ikke identificeret da det afhænger af den konkrete myndighedsopgave. I modsætning til proces 3.1 skal personen i denne proces aktivt melde sig til myndigheden, når personen har behov, der er dækket af en given lovgivning eller bekendtgørelse. Det kan fx være ifm. ansøgning om Folkepension, til/framelding hos forsyningsvirksomheder inkl. alternative regningsadresser, forskellige selvbetjeningsløsninger hvor man søger om noget på forhånd dvs. til anden end nuværende bopæl, opskrivning til skole eller institution flere år frem, førtidspension, midlertidige adresser fx til eftersendelse til anden adresse end den i CPR, boligtilskud, SU, førtidspension etc. Henvendelserne kommer i dag ad flere kanaler såvel analogt og digitalt på mere eller mindre struktureret form. Myndigheden modtager indberetning eller modtager en ny hændelse i en igangværende sag vedr. en person. Myndigheden vil typisk have mindst et eget system, der opbevarer stamobjekter, som der kan knyttes egne opgaverelevante attributter/oplysninger til af 51 - EBST-REF:

29 Denne analyse har ikke til opgave at ændre selve myndighedsopgaverne, som derfor slet ikke er detaljeret i denne analyse. Der er fokus på en effektiv genbrug af adressedata ifm. personer. Derfor har de generiske processer nedenfor vægt på selve adressehåndteringen ifm. myndighedsopgaverne og de typiske hændelser, hvor der i sagens natur arbejdes med en persons adresse Opret eller find og evt. ret myndighedsspecifikke stam-objekter Myndigheden foretager relevante registreringer og beslutninger om personen, der indberetter eller henvender sig. Personen kan allerede være registreret i den pågældende myndighed eller der kan være tale om en ny person. Der kan være tale om tildeling af referencenumre og at knytte andre data til, som kommer med leverancen. I denne analyse er adresseoplysningerne selvsagt i fokus. I de eksisterende løsninger er der mange eksempler på at sammen med CPR-nr lægger indberetningsløsningen op til eller lige frem forlanger at der angives en allerede kendt adresse. (I visse situationer er dette påkrævet i henhold til persondataloven, men ofte er dette ikke tilfældet), Denne adresse angives typisk på N2 eller N3 men med skiftende måder at angive adressefelter i N2 på for eksempel om bogstavet skilles ud. Det er uklart, hvad en sådan adresse benyttes til ift. den, der er registreret i CPR bortset fra kontrol i henhold til persondataloven. De forskellige indberetninger er vidt forskellige fra Word-dokumenter, til mere eller mindre intelligente pdf-blanketter til egentlige indtastningsløsninger med digital signatur. I de første tilfælde taster/kopier myndigheden de modtagne data ind i myndighedens sags/fagsystemer. For mange typer indberetninger er det nok at angive CPR-nr Indtast og tilknyt opgavespecifik adresse For andre opgaver skal myndigheden oprette en opgavespecifik adresse. Den oprettes med grundoplysninger og øvrige data ud fra de indkomne oplysninger. For den givne situation for den givne type indberetning skal det besluttes om personens adresse er tilstrækkelig eller om der er brug for en opgavespecifik adresse Foretag behandling af indberetningen/sagen Myndigheden foretager relevante beslutninger og handlinger forårsaget af selve indberetningen eller sagshændelsen Korrigér adresse hvis den opdages forkert For så vidt der registreres egne evt. redundante adresser i 3.4.1/3.4.2 skal myndigheden vedligeholde og korrigere dem ved fejl og ændringer enten baseret på henvendelse fra personen eller i den løbende opgavevaretagelse Vedligehold opgavespecifik adresse For så vidt der registreres opgavespecifikke adresser i skal myndigheden vedligeholde og korrigere dem ved fejl og ændringer enten baseret på henvendelse fra personen eller i den løbende opgavevaretagelse af 51 - EBST-REF:

30 Fremtidig proces Figur 18. Indberetning eller sagsbehandling vedr. personer fremtidig proces. Delprocesser der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces. De ændrede og de nye beskrives nedenfor. Udgår: Korrigér adresse hvis den opdages forkert Adressetekniske korrektion undgås, da der benyttes N5 adresser. Ændres: Opret eller find og evt. ret myndighedsspecifikke stam-objekter Tilføjes: Tilknyt opgavespecifikke adresser Vedligehold opgavespecifik adresse Den fremtidige proces følger principperne fra indledningen Opret eller find og evt. ret myndighedsspecifikke stam-objekter Når indberetningen digitalt leveres med N5 adresser forsvinder de adressetekniske dele fra denne delproces. Der er stadig behov myndighedsspecifik behandling af de modtagne oplysninger. Der kan være tale om tildeling af referencenumre og at knytte andre data til, som kommer med leverancen. I denne analyse er adresseoplysningerne i fokus og ikke en vurdering af om der er behov for disse myndighedsspecifikke personregistre Tilknyt opgavespecifikke adresser Når indberetningen digitalt leveres med N5 adresser forsvinder de adressetekniske dele fra denne delproces. Derved skal adressen blot knyttes til opgaven af 51 - EBST-REF:

31 2.5.8 Vedligehold opgavespecifik adresse Det adressetekniske vedligehold forsvinder. Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 19. Indberetning eller sagsbehandling vedr. personer nuværende systemunderstøttelse. As-Is systemunderstøttelse: Egne selvbetjeningsløsninger med indtastning af N0-N3 adresser De med grå markerede systemer er ikke beskrevet, da de som sådan er uden for scope. CPR-services eller klient til opslag - 31 af 51 - EBST-REF:

32 Fremtidig systemunderstøttelse Figur 20. Indberetning eller sagsbehandling vedr. personer fremtidig systemunderstøttelse. To-Be systemunderstøttelse Se beskrivelse under Totaloversigt over infrastrukturforbedringer i infrastrukturarbejdspakke AP 5: Adressevælger-komponent i myndighedsløsningen sikrer N5 adresser. Bagved benyttes Datafordeleren for Adresser Der skal være adgang til BBR(Adr)-fejlmeldeklienten CPR-services udstilles med N5 adresser Som i 3.1 anvender myndighedens egne systemer Datafordeleren for Adresser som datakilde - 32 af 51 - EBST-REF:

33 Bilag - Procesdiagrammer Figur 2. Håndtering af person melder flytning nuværende proces - 33 af 51 - EBST-REF:

34 Figur 3. Håndtering af person som melder flytning fremtidig proces af 51 - EBST-REF:

35 Figur 4. Håndtering af person som melder flytning nuværende systemunderstøttelse af 51 - EBST-REF:

36 Figur 5. Håndtering af person som melder flytning fremtidig systemunderstøttelse af 51 - EBST-REF:

37 Figur 6. Håndtering af person som flytter adresse nuværende proces af 51 - EBST-REF:

38 Figur 7. Håndtering af person som flytter adresse fremtidig proces af 51 - EBST-REF:

39 Figur 8. Håndtering af person som flytter adresse nuværende systemunderstøttelse af 51 - EBST-REF:

40 Figur 9Figur 9. Håndtering af person som flytter adresse fremtidig systemunderstøttelse af 51 - EBST-REF:

41 Figur 10. Håndtering af ændret adressebetegnelse nuværende proces af 51 - EBST-REF:

42 Figur 11. Særskilt håndtering af manglende personadresser (A) nuværende proces af 51 - EBST-REF:

43 Figur 12. Særskilt håndtering af manglende personadresser (A) fremtidig proces af 51 - EBST-REF:

44 Figur 13. Særskilt håndtering af manglende personadresser (A) nuværende systemunderstøttelse af 51 - EBST-REF:

45 Figur 14. Særskilt håndtering af manglende personadresser (A) fremtidig systemunderstøttelse af 51 - EBST-REF:

46 Figur 15. Særskilt håndtering af manglende personadresser (B) nuværende proces af 51 - EBST-REF:

47 Figur 16. Særskilt håndtering af manglende personadresser (B) nuværende systemunderstøttelse af 51 - EBST-REF:

48 Figur 17. Indberetning eller sagsbehandling vedr. personer nuværende proces af 51 - EBST-REF:

49 Figur 18. Indberetning eller sagsbehandling vedr. personer fremtidig proces af 51 - EBST-REF:

50 Figur 19. Indberetning eller sagsbehandling vedr. personer nuværende systemunderstøttelse af 51 - EBST-REF:

51 Figur 20. Indberetning eller sagsbehandling vedr. personer fremtidig systemunderstøttelse af 51 - EBST-REF:

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 2 Processer ift. genbrug af adresser på erhvervsområdet

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBRregistrering

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 4 Processer ift. genbrug af adresser i øvrigt Version:

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. dannelse af vejnavne og adresser

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 2: Processer ift. ejerskifte

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 5 - Processer ift. ejendomsvurdering

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Brug adresserne bedre Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens adressedata 3 Tre vigtige forbedringer 4 Smartere arbejdsgange 6 Investeringer og

Læs mere

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Brug adresserne bedre Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Marts 2012 Forord Fremtidens adressedata Indhold Fremtidens adressedata 3 Tre vigtige forbedringer 4 Smartere arbejdsgange

Læs mere

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. ejendomsdannelse

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 4 - Processer ift. Kommunal

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17-06-2014 MST Oprettelse af krav 0.2 18-05-2014 MST Tilretning af tabeller 0.3 18.06.2014 PKR

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Digital selvbetjening. 2 cases. Opskrivning i Dagtilbud og Flytning

Digital selvbetjening. 2 cases. Opskrivning i Dagtilbud og Flytning Digital selvbetjening 2 cases Opskrivning i Dagtilbud og Flytning Baggrund Lov om Obligatorisk Digital Selvbetjening i 4 bølger 2012-2015 Obligatorisk for kommunerne at stille digitale løsninger til rådighed

Læs mere

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering 28. oktober 2009 Rev. 6./11. november 2009 Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering Sag 07/ mli 1. Indledning Dette notat skal søge at svare på en række spørgsmål som KL har modtaget,

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

EDS Udrejse Kontekst, regler, proces og data

EDS Udrejse Kontekst, regler, proces og data EDS Udrejse Kontekst, regler, proces og data 1. Indledning Denne rapport indgår som en del af leverancen fra Effektiv digital selvbetjening i forbindelse med As-Is og To-Be analyserne af de selvbetjeningsområder,

Læs mere

Vejledning for KOMHEN 2015

Vejledning for KOMHEN 2015 Vejledning for KOMHEN 2015 Senest opdateret 23. september 2015 Indsamling af data for selvbetjening Da der er konstateret problemer med Det fællesoffentlige tællerscript, leverer KL kun data for en række

Læs mere

NOTUS eflyt INTRODUKTION VEJLEDNING

NOTUS eflyt INTRODUKTION VEJLEDNING NOTUS eflyt INTRODUKTION VEJLEDNING KOMMUNAL INTEGRATION OG FAGLIGT INDBLIK Integration og aktører GENERELT OM SYSTEMET NOTUS eflyt er en moderne og yderst fleksibel flytteløsning, baseret på en kombination

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata

Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata 23. maj 2012 Rettelser og tilføjelser 26. juni og 10.-25. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund MBBL s initiativ

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 NOTAT VERSION 0.6 Dato: 31. marts 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg Grunddata 7. Marts 2012 Peter Falkenberg pfl@kl.dk Vision Grunddata er den offentlige sektors fælles forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, der effektivt opdateres ét sted og anvendes af alle Hvad er grunddata?

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 NOTAT VERSION 0.4 Dato: 19. december 2013 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 1.

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Inddataboksen set i sammenhæng... 5 2.1.

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

10.2b. Genbrug af adressedata

10.2b. Genbrug af adressedata 10.2b. Genbrug af adressedata 17. maj 2011 Målsætning Offentlige myndigheder skal ikke anvende ressourcer til dobbeltregistrering af adressedata, ligesom borgere og virksomheder ikke skal tvinges til at

Læs mere

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense CPR Broker version 2.0 Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense Steen Deth, Chefarkitekt sde@gentofte.dk CPR data hvor svært (og interessant) kan det være? Kommune Borgerservice

Læs mere

Digitale boligstøtteansøgninger. En administrativ fordel med voksende effekt for både borgere og administration

Digitale boligstøtteansøgninger. En administrativ fordel med voksende effekt for både borgere og administration Digitale boligstøtteansøgninger En administrativ fordel med voksende effekt for både borgere og administration JUNI 2003 1 Titel: Digitale boligstøtteansøgninger En administrativ fordel med voksende effekt

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt

RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt AdvoForum A/S RKI indberetning...3 Indledning...3 Opsætning...3 Aktiviteter...6 Part kort...6 Klient kort...7 Sagskort...8

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 NOTAT VERSION 0.5 Dato: 17. februar 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 1. Indledning

Læs mere

CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg.

CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg. CAMPridge for Dynamics AX - Tilvalg Landeuafhængige tilvalg til CAMPridge Medlems-system CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg. Persondata,

Læs mere

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen BBR-programmet - til understøttelse af ejendomsvurderingen BBR-programmet Version 0.2 28. oktober 2015 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. IDENTIFICEREDE

Læs mere

Snitfladeoversigt KMD aktiv - Systemafhængigheder Sorø - AS-IS

Snitfladeoversigt KMD aktiv - Systemafhængigheder Sorø - AS-IS Snitfladeoversigt aktiv - afhængigheder Sorø - AS-IS Doc2archive Svag afhængighed: Ingen indvirkning på s drift af andre systemer samt den fortsatte integration til 3.partssystemer. Snitfladen opsiges

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 5 - Infrastruktur Version: 1.0 Status: Tiltrådt

Læs mere

DUBU Sag og Dokument integrationer

DUBU Sag og Dokument integrationer DUBU Sag og Dokument integrationer Formålet med dette notat er at informere DUBU kommuner omkring hvilke integrationer vedrørende Sager og Dokumenter der er en del af DUBU, samt hvilke integrationsmuligheder

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Nyt BBR En ny platform for adresserne. Jysk-Fynsk GIS Konference Skanderborg Kulturhus 10. juni 2010

Nyt BBR En ny platform for adresserne. Jysk-Fynsk GIS Konference Skanderborg Kulturhus 10. juni 2010 Nyt BBR En ny platform for adresserne Jysk-Fynsk GIS Konference Skanderborg Kulturhus 10. juni 2010 Overblik Nyt BBR og adresserne: Baggrund og vision Lovgivning og myndighed 2001-2010- Nyt BBR: Aftaler,

Læs mere

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Kom godt i gang Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Side 1 af 69 sider INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 5 Begreber... 6 Adgangspunkter, husnumre og adresser... 6 Status af

Læs mere

Leverancebeskrivelse - Bilag 1

Leverancebeskrivelse - Bilag 1 Leverancebeskrivelse - Bilag 1 Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 17-07-2008 Kontor: Udviklingsenhed J.nr.: I4148 Sagsbeh.: CHS Fil-navn: Leverancebeskrivelse bilag

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsforslag for Anmeldelse af udrejse 1. Indledning Nedenstående beskriver kommunale forslag til udviklingstiltag for eksisterende og nye løsninger inden for området Anmeldes af udrejse. Forslagene

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

Styr på kontantydelserne

Styr på kontantydelserne Styr på kontantydelserne Henriette Günther G Sørensen, S Konsulent, KL Arbejdsgangsbanken hgs@kl.dk IT-arkitekturkonferencen 2009 Baggrund og budskaber Projektets pointer Set på kontantydelserne ud fra

Læs mere

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Version: 0.8 Status: udkast Oprettet: 10.3.2014 Dato: 16. juni 2014 Dokument historie

Læs mere

INDBERET TILDEL ADMINISTRATIVT PERSONNUMMER

INDBERET TILDEL ADMINISTRATIVT PERSONNUMMER INDBERET TILDEL ADMINISTRATIVT PERSONNUMMER Hændelsen Tildel Administrativt personnummer anvendes når: en person, der ikke skal eller kan folkeregistreres (bopælsregistreres) i CPR, skal have foretaget

Læs mere

Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter

Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter Indberetningssystemet skal bruges til at indberette datafiler med oplysninger om energimærkningerne. Indberetningssystemet fungerer på den måde,

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne.

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne. Annoncering af opgave vedr. konsulentb i- stand til standardiseret opsætning og b e- handling af digitale underretninger (adviser) i kommunerne. KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt

Læs mere

Nordisk Adressemøde juni 2009 Island Landerapport Danmark

Nordisk Adressemøde juni 2009 Island Landerapport Danmark Nordisk Adressemøde 10.-11. juni 2009 Island Landerapport Danmark af Katrine Langballe Erhvervs- og Byggestyrelsen kla@ebst.dk Siden sidst Status på entydige vejnavne og erfaringer Adressevejledning, eksempelsamling

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 6 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 6 3.1.1 MODTAGERORIENTERET SPROG...

Læs mere

Vejledning i anvendelse af attentionformatet i Digital Post-løsningen. December 2017, version 0.9

Vejledning i anvendelse af attentionformatet i Digital Post-løsningen. December 2017, version 0.9 Vejledning i anvendelse af attentionformatet i Digital Post-løsningen December 2017, version 0.9 Hvad kan du læse om? Denne vejledning handler om Attentionformatet i Digital Post. Du kan læse om hvad det

Læs mere

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt

Læs mere

Førmå ling på udbetåling åf sygedågpenge fælleskommunål vålidering

Førmå ling på udbetåling åf sygedågpenge fælleskommunål vålidering Førmå ling på udbetåling åf sygedågpenge fælleskommunål vålidering I februar 2014 sendte KL resultaterne af den førmåling, der blev gennemført i foråret 2013 i fire, ud til de resterende for at få deres

Læs mere

Gevinstpotentialer for bølge 3 Gennemgang af opgaveområder i bølge 3 i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening.

Gevinstpotentialer for bølge 3 Gennemgang af opgaveområder i bølge 3 i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening. Gevinstpotentialer for bølge 3 Gennemgang af opgaveområder i bølge 3 i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening September 2013 Læsevejledning I Materialet henvender sig som udgangspunkt til konsulenter

Læs mere

Umbrella Blanketløsning

Umbrella Blanketløsning 12. januar 2012 Umbrella Blanketløsning Opdateret beskrivelse af løsningen Umbrella Blanketløsningen er en digital selvbetjeningsløsning, der omfatter blanketforløb inden for borgerserviceområdet og Teknik

Læs mere

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse Automatisk og obligatorisk tilslutning 1. november 2014 blev det lovpligtig at være tilsluttet Digital Post fra det offentlige. Denne dato skete der derfor en automatisk og obligatorisk tilslutning for

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Jysk-Fynsk GIS konference 2013

Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Ejendomsdataprogrammet Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens

Læs mere

Her udover vil der som konsekvens af aftalen skulle ske ændringer i flere kommunale fagsystemer primært ESR-området (EjendomStamRegister).

Her udover vil der som konsekvens af aftalen skulle ske ændringer i flere kommunale fagsystemer primært ESR-området (EjendomStamRegister). N O TAT Økonomien i det fælles grunddataprogram Grunddataprogrammet handler grundlæggende om at forbedre kvaliteten af grunddata og at effektivisere brug, opbevaring og distribution af grunddata, herunder

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Generelle bemærkninger Formen på standarden er så teknisk og kompliceret, at

Læs mere

Registrering i Patientadministrativt system - OPUS

Registrering i Patientadministrativt system - OPUS Sygehus: Oprettet af: Gælder for: Oprettet dato: August 2011 Side 1 af 11 ANVENDELSE AF CPR-KOMPONENT ved generering af Erstatnings CPR-numre Formål: At sikre, at der oprettes éntydige erstatnings CPR-numre

Læs mere

Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 forår 2014

Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 forår 2014 Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 - forår GD2 - Adresseprogrammet: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Plan for grunddataforbedringer efterår 2013

Læs mere

Sagsnr.: 2014-2136. BBR-tilsynsrapport for Odense Kommune 2014. Gammel Mønt 4 1117 København K T +45 33 92 29 00 E mbbl@mbbl.dk www.mbbl.

Sagsnr.: 2014-2136. BBR-tilsynsrapport for Odense Kommune 2014. Gammel Mønt 4 1117 København K T +45 33 92 29 00 E mbbl@mbbl.dk www.mbbl. Dato: Lovsekretariatet Januar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2136 BBR-tilsynsrapport for Odense Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Odense kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Odense

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger

Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger af sociale ydelser Analysens formål Det er centralt for finansieringen af fremtidens velfærdssamfund, at sociale ydelser alene udbetales til de borgere,

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST8

It-sikkerhedstekst ST8 It-sikkerhedstekst ST8 Logning til brug ved efterforskning af autoriserede brugeres anvendelser af data Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST8 Version 1 Maj 2015 Logning

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Maj konferencen 2013

Maj konferencen 2013 Ejendomsdataprogrammet Maj konferencen 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens udvidelse

Læs mere

Udkast Projektplan Fødselsanmeldelse

Udkast Projektplan Fødselsanmeldelse Udkast Projektplan Fødselsanmeldelse Projektplan version 0.1 1 Indholdsfortegnelse Projektgrundlag...3 Baggrund...3 Formål...4 Mål...4 Faser og Milepæle...5 Fase 1 (5 mdr):...5 Fase 2 (3 mdr):...5 Fase

Læs mere

Nyt BBR En ny platform for adresserne. Maj-konferencen HRKS DTU 20. maj 2010

Nyt BBR En ny platform for adresserne. Maj-konferencen HRKS DTU 20. maj 2010 Nyt BBR En ny platform for adresserne Maj-konferencen HRKS DTU 20. maj 2010 Overblik Nyt BBR og adresserne: Baggrund og vision Lovgivning og myndighed 2001-2010- Nyt BBR: Aftaler, principper, arkitektur

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Støttesystemerne. Det er tid til

Støttesystemerne. Det er tid til 1 Det er tid til Støttesystemerne 2 Kombit Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, hvor bedre borgerservice med færre ressourcer er i centrum. Kommunernes mål er at bevare

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Borgerforslag.dk. Supplerende dokument til flowchart. Ref

Borgerforslag.dk. Supplerende dokument til flowchart. Ref Borgerforslag.dk Supplerende dokument til flowchart Ref. 17-000197-1 Indhold 1. Flowchart-forklaring... 3 Opret nyt forslag med Medstillere... 3 Få forslaget publiceret, så andre kan stemme... 4 Få forslaget

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 4. april 2014 SRS Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen

Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele,

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 33 92 93 00 Fax. 33 93 25 18 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Ministerredegørelse til Statsrevisorerne

Læs mere

Vejledning til e-sygesikring

Vejledning til e-sygesikring CSC SCANDIHEALTH A/S Vejledning til e-sygesikring e-sygesikring 2.1 01.03.2008 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 Formål...3 1.2 Dokumentoversigt...3 2. E-SYGESIKRING BESKRIVELSE...4 2.1.1 CPR/Flytteintegration...4

Læs mere