Fordeling af 18 midler Side 1 April bruges til følgende aktiviteter: midler marts Foredrag med oplæg og gruppearbejde mhp.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fordeling af 18 midler Side 1 April 2014. bruges til følgende aktiviteter: midler marts 2014. Foredrag med oplæg og gruppearbejde mhp."

Transkript

1 Fordeling af 18 midler Side 1 April Side 1 af 11 marts ADHD foreningen i Næstved, Faxe og Stevns Danny Cook Ringstedvej 16A, 1. 4, Børn, unge og voksne med angst og deres familier Foredrag med oplæg og gruppearbejde mhp. netværk ikke relevant ADHD foreningen i Næstved, Faxe og Stevns Danny Cook Ringstedvej 16A, 1. 4, Børn, unge og voksne med ADHD, familie eller anden pårørende til nogen med ADHD. Lærere og pædagoger til gavn for den nye folkeskolelov med inklusion af børn og unge med særlige behov. Foredrag om kognitiv terapi og netværk ikke relevant Alzheimerforeningen Storstrøm Birgit Parkdal Pælen Stege (medlemmer og øvrige borgere og plejepersonale fra plejecentre/daghjem). Rådgivning, oplysningsaktivitet, foredrag m.m ja Angstforeningen Claus Sersar Peter Bangsvej 1, 2000 Frederiksberg n er psykisk syge Vi søger tilskud til vores i alle aldre med panikangst kampagne om panikangst i Faxe samt de relevante kommune, der går ud på at gøre personalegrupper, der sundhedspersonale, der er i kommer i kontakt med dem. kontakt med panikangste Der er en overvægt af yngre opmærksomme på panikangst kvinder med panikangst, der og på, at der findes billig og ofte er droppet ud af arbejde effektiv behandling til denne eller uddannelse. udsatte gruppe ikke relevant BMI Brikken Gitte Haack Bækgårdsvej 9A 4700 Næstved Til 4 foredragsaktiviteter, der skal samle folk med interesse for 'vægt-problemer' til at mødes og få viden Andelsdækning ifht. Faxe Kommunes brugere. Hjælp til selvhjælp - 'sygdoms'gruppe og pårørende ikke relevant

2 Fordeling af 18 midler Side 2 April Side 2 af 11 marts Børns Vilkår Hans Christian Niebuhr Trekronergade 126 F, Valby Børn, unge og familier Telefon- og chatrådgivning samt rådgivning på skoler og inddragelse af børn og unge i skoler mv Andelsdækning ifht. Faxe Kommunes brugere. Hjælp til selvhjælp - 'sygdoms'gruppe og pårørende ja Cafe Paraplyen Anne Petersen Vestergade 4, Aktiviteten går på tilbyde undervisning brugere og frivillige (uddannelse og ajourføring i forhold til digitaliseringskravene) - hertil kræves flere og nyere pc'er Dette ligger ud over 'værested's-kriterierne for driftstilskuddet, som caféen modtager årligt fra Faxe Kommune. Aktiviteten kan ses som en styrkelse af brugernes muligheder som borgere men også være med til at fastholde dem i et godt socialt netværk. ja Cafe Paraplyen Anne Petersen Vestergade 4, Supervision og opkvalificering af frivillige der dagligt samarbejder med socialt udsatte borgere - pengene skal bruges til køb af konsulent til undervisningen Styrkelse af de frivilliges indsats og muligheder i caféen. ja Dansk epilepsi forening kreds sydsjælland Linda Jakobsen Skovburren Næstved Familier hvor en eller flere har Eeilepsi (45 personer i Faxe Kommune) At skabe et netværk for berørte personer og at fremme oplysning om epilepsi. Bidrage til at øge livskvaliteten for personer med epilepsi ikke relevant Datastuen Dalgården Kai Lassen Poppelvej Rønnede Ældre Det ansøgte beløb skal gå til drift, vedligeholdelse og reparation af pc'er og tilsluttet enheder såsom projekter og printer (blæk, papir m.v.) Grundet overskud i regnskab samt fremadrettet vejledning mhp. 79 ja

3 Fordeling af 18 midler Side 3 April Side 3 af 11 marts Døveforeningen af 1866 Julie Hejndorf Brohusgade København N Foreningens primære målgruppe er døve, hørehæmmede og CItegnsprogsbrugere, der er en handicap, sproglig og kulturel minoritet. (7 medlemmer + pårørende i Faxe Kommune). Aktiviteter, som er særligt tilrettelagte for medlemmerne. Værested med daglige åbningstider samt aftentilbud og månedlige arrangementer. Målet er at kunne mødes med ligesindende og have et åndehul, hvor man ikke behøver at føle sig 'unormal' Aktiviteterne har både et socialt og et kulturelt sigte, idet de både modvirker social isolation og øger den kulturelle orientering. ikke relevant Familie & Samfund Karise Inge Christoffersen Sneppevej Karise Primært ældre Kulturelle og sociale engagementer i nærområdet. 0 0 Ligger uden for 18. Overført til kulturpulje og fremadrettet vejledning om 79 ikke relevant Faxe Gospel Lone Carlson Vivede Møllehuse At holde en workshop med fokus på sangteknik (ca. 50 medlemmer) Ligger uden for 18. Overført til Kulturpuljen. ikke relevant Faxe og Hylleholdt Boligforening, afdelingerne på Lærkevej (1, 7 og 8) Lisbeth Gadekær Lærkevej men særligt de ensomme og udsatte beboere. Styrkelse af frivilligheden blandt beboerne, sådan at de styrker deres netværk og kompetencer. Styrkelse af et stærkere socialt netværk beboerne imellem. Aktiv og tryggere boligområde. De konkrete aktiviteter er endnu ikke besluttet Sociale aktiviteter for udsatte målgrupper ja Forældreforening Hylleholt Kamma Gundgaard Schou Elmuevej Faxe Ladeplads Pull UP station, G-STALK, Armgang, barstation, balancebom - diverse instrumenter Målet er at skabe rammer i naturen, hvor der kan opnås sociale netværk og relationer ikke relevant Frikvarter Birgit Knudsen Folmer Sangers Vej Karise Borgere, som er blevet ene, uanset alder. Borgere som har en syg ægtefælle. Foredrag i efteråret, om Grønland med Dorte Pedersen fra Østsjællands Museum At skabe netværk for pårørende - hjælp til selvhjæp ikke relevant

4 Fordeling af 18 midler Side 4 April marts Frivilligforeningen ved Hylleholtcentret Karsten Mathiasen Hugkrogen Ældre Der søges om tilskud til en trehjulet ladcykel, som er special-konstrueret til, at man kan rulle en kørestolsbruger op på det lave lad. Kørestol og borger spændes forsvarlig fast Til støtte for det innovative sociale og frivillige engagement. ikke relevant Gigtforeningen, lokalafdeling Haslev Birgit Ambo Bråbyvej Foredrag og netværksarrangementer Til opstart af ny sygdomsgruppe - ny netværksmulighed for særlige borgere. ikke relevant Haslev Bokseklub af 1976 Haslev Frivilligruppe - en del af DFH's Frivillignet Kirsten Mikkelsen Kornagervej Jette Schmidt Humlevænget 43, m Til det nuværende juniorhold som klubben tilsigter bliver til flere. Flytninge, alle aldersgrupper til indkøb af bolde, måtter og andet udstyr til juniorholdet. Boksehandsker i rigtig str.forhold Lektiehjælp til børn og voksne. Oplysning om praktiske og kulturelle forhold (indkøb, bank post,hygiejne, sundhed). Bisidder ved forældremøder,lægebesøg, hospitalsbesøg og andre steder. Klubaftener med forskellige kulturelle indslag: besøg af borgmester, af DFH fra København, de to sagsbehandlerne fra integrationsteamet kommer på skift Sociale arrangementer og integrationsaftner - hygge/fest på dansk m.m Ligger uden for 18. Overført til Udviklingspuljen. Frivilligt socialt arbejde med særlig målgruppe ikke relevant ja Side 4 af 11

5 Fordeling af 18 midler Side 5 April Side 5 af 11 marts HK Køge Seniorklub Johs. Rnleff-Madsen Gennervej Køge Pensionister og efterlønnere samt deres ægtefælle/samboende. Sociale aktiviteter og samvær som giver mulighed for oplysning om vores liv som ældre. Forerdrag, musikalske indslag, skabe netværk mellem mennesker, der er nået til pensionsalderen Da målgruppen er ældre, fremadrettet vejledning til 79. Pga. beløbets størrelse tilgodeses ansøgningen i denne overgangsfase. ja Hygge- og Kulturklubben i Faxe Leif Nielsen Stenagervej Pensionister/efterlønnere i Faxe kommune Foredrag, udflugter, rejser, bankospil, biograf mv Har fået tilskud til aktiviteter i fra 79. Ved en evt. senere tildeling vil ansøgningen blive genoptaget. ja Håndtryk & Hatemalo KLO, Kultur og Litteratur Orientering Kamal Kumar Koirala Grøndalsvej 32, 1th m Grethe Nissen Torvegade Vejen Bhutanesiske flygtninge, der har brug for at lytte til den trykte tekst, som ikke kan se, læse af eller på anden måde har et handicap, der umuliggør, at læse en bog. Kontorartikler, Dansk sommerfest, Bhutanesisk kulturfest, Mini-sportsdag Fortsat udvikling og vedligeholdelse af specialbibliotek Frivilligt socialt arbejde med særlig målgruppe ikke relevant Overført til Kulturpuljen. ikke relevant Kongsted Spejderne Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS) Gert Gade Jørgensen Saksholmvej, Rønnede tlf Sine Gadeberg Dronningens Tværgade 46, stuen 1302 København K Børn og Unge Børn og Unge - og familier Lære at begå sig i natur, passe på den, aflæse den, lære sammenhold, hjælpsomhed, tilegne sig viden mm. Nye borde, bænke ved spejderhutten som er handicap venlig, samt fornyelse af bålpladsen og granrafter. Personlig rådgivning, Landsdækkende telefon-, mailog chatrådgivning, Foredrag i Faxe kommune Overført til Udviklingspuljen ikke relevant Andelsdækning ifht. Faxe Kommunes brugere ja

6 Fordeling af 18 midler Side 6 April Side 6 af 11 marts Motionisterne Dalgården Mænd og Kræft Fanica Nielsen Kongstedvej Rønnede Søren Hammer Præstemarksvej Karise Borgere, der har været tilknyttet den kommunale træning og som efterfølgende er henvist til selvtræning for at vedligholde træningsindsatsen. Efterlønsmodtagere/ pensionister. Mænd fra 40 år og opefter Køb af romaskine og kontorstole med armlæn til borgere med særlige behov. Begge materialer, som de kommunale FYS'er har taget med sig og som nu mangler. Reklamer, foredrag, kok til madlavning - aktivitet for kræftkramte. Holde foredrag på arbejdspladser og andre steder, hvor det er relavant at sætte fokus på denne målgruppe som et særligt netværk Nystartet motionsgruppe, som fremadrettet vejledes til at søge 79. Grundet overgangsfasen til nye regler og ansøgningsfrister tilgodeses ansøgningen. Hjælp til opstart. Netværksgruppe for særlig målgruppe. ikke relevant har ikke selv cvr ikke relevant Oasen Mødestedet Tingvej Flemming Wangy Tingvej 7 haslev.dk brugere af Oasen Socialt samvær og bevægelse Har fået tilskud fra 79 for aktiviteter i. Ved en evt. senere tildeling vil ansøgningen blive genoptaget. ja Osteoporoseforeninge n afd. storstrøm Anne Marie Hellenberg Frederiksmindevej Netværk og foredrag samt annoncering ikke relevant Paraply Sjakket Anne Petersen Vestergade 4, Primært pensionerede mænd men også kvinder, der er lidt ensomme er velkomne. Derudover er målgruppen, socialt udsatte borgere, hvor der også er andre problematikker ind over. At socialt udsatte borgere arbejder sammen med frivillige, og der igennem spejler og udvikler sig, med nye kompetencer, ved ex at dyrke grønsager, passe genbrugsforretningen, pckompetencer, male og reparere møbler Netværkskabelse for særligt udsatte - Frivilligt socialt arbejde ja

7 Fordeling af 18 midler Side 7 April Side 7 af 11 marts Parkinsonforeningen Storstrømmens Kreds Thomas Nielsen Floraparken Næstved Parkinsonramte og pårørende Oplysning og udveksling af erfaring for sygdomsramte og pårørende primært i Haslev ja Perlen's Brugerforening Danny Cook c/o Værestedet Perlen, Tingvej 7, Fysisk og psykisk handicappede samt socialt isolerede borgere. Bl.a.: Fitness: kr Ridning: kr Kulturelle arrangementer: kr Kurser og konferencer: kr Til brug for kurser til opkvalificering af frivillige ikke relevant Roholte Kulturforening (Tidligere Kludeegen). Røde Kors Faxe afd. Jan Kjærgaard Hansen Præstøvej 126 com Karen Spring Egedevej Flygtninge Ældre Børn Opreklamering ved husstands omdeling og opsætning af bannere og skilte. Brug af web. og lokale aviser. Gennem aktiviteter skabe sociale kontakter til gavn for alle i lokalsamfundet. Førstehjælp, Integrationsarbejde, Nørklere, Ungdommens Røde Kors, Ferielejr til 6 udsatte børn Ligger uden for 18. Overført til kulturpuljen. Til det frivilllige sociale arbejde og styrkelse af de frivilliges kompetencer. Ifølge retningslinjerne kan 18 midlerne ikke støtte børn til ferielejre men foreningen har fået informerende mail vedr. ministeriel pulje, hvor netop foreninger, der gerne vil sende børn til ferielejre kan støttes i deres arbejde. ikke relevant ja

8 Fordeling af 18 midler Side 8 April Side 8 af 11 marts Røde Kors afd. Haslev Aage Heering Hansen Præstevænget 30, k Flygtninge Ældre Børn Besøgstjeneste, nørklere (7.000 kr.) Integrationshjælp til flygtninge i Faxe Kommune (8.000 kr.) 1.hjælpkurser til såvel frivillige som andre i kommunen (7.500 kr) Ferielejre til 4 udsatte børn og unge i Faxe Kommune ( kr.) Julehjælp til sårbare familier i Haslev og Freerslev sogne Til det frivilllige sociale arbejde og styrkelse af de frivilliges kompetencer. Ifølge retningslinjerne kan 18 midlerne ikke støtte børn til ferielejre men foreningen har fået tilsendt informerende mail vedr. ministeriel pulje, hvor netop foreninger, der gerne vil sende børn til ferielejre i, kan støttes i deres arbejde. Ifølge retningslinjerne for 18 er det ikke muligt at yde støtte til julehjælp. ja Røde Kors Rønnede afd. Mona Døssing Vordingborgvej Ældre, Børn Vågetjenestens telefonudgifter Mødeforplejning Garn til nørklerne Ferielejr til 4 børn Frivilligt socialt arbejde primært til ensomme ældre og nødlidende. Ifølge retningslinjerne kan 18 midlerne ikke støtte børn til ferielejre men foreningen har fået tilsendt informerende mail vedr. ministeriel pulje, hvor netop foreninger, der gerne vil sende børn til ferielejre i, kan støttes i deres arbejde. ja Rønnede Efterløns og Pensionistklub Tage Laursen Birkevej 10C, 1.th Rønnede Til film, foredrag, Demonstrationer, Bankospil og andre kulturelle aktiviteter Har fået tilskud til aktiviteter i fra 79 til samme formål og aktivitetsprogram. ja Scleroseforeningens lokalafdeling Faxe og stevns Jan Winther Jensen Frøslev Bygade 23, 4660 St. Heddinge Cafemøder, socialt netværk, foredrag og udflugter, ja

9 Fordeling af 18 midler Side 9 April Side 9 af 11 marts Sct. Georgsgildet i Faxe Leo Sørensen Gl. Strandvej afhænger af aktiviteter. Hvert år i februar besøger Gildets medlemmer plejehjemmene i Faxe, Hylleholt og Karise for at spille banko med beboerne. Vi har gevinster med til alle samt en forårsblomst til deres stuer. Disse arrangementer er altid meget populære blandt beboerne. Ialt drejer det sig om ca. 90 ældre mennesker Frivilligt socialt arbejde der tilgodeser ekstra opgaver og målgrupper ud over foreningens primære aktiviteter og målgrupper. ikke relevant Støtteforeningen for Dalby Ældrecenter Bendt Hansen Månebakken 1, Dalby Frivillige Arrangementer for beboere på ældrecentret samt pensionister i området Har fået tilskud til aktiviteter i fra 79 til samme formål og målgruppe. ja Støtteforeningen for Plejeboligerne på Tycho Brahes Vej 2, Haslev Niels Hansen Rosenvænget 40, Plejeboligernes +65 beboere der stort set alle er med transport stol/rollator Ekskursion til Knuthenborg Safaripark Har fået tilskud til aktiviteter i fra 79. Da ansøgningen kun angår en udflugt som hovedaktivitet, falder den desuden uden for 18 puljens formål. ja Støtteforeningen for Ringsted Krisecenter Kirsten Jensen Sorøvej Ringsted Krisecenterets frivillige medarbejdere, samt det fastansatte personale Deltagelse ved særlige arrangementer f.eks. tøndeslagning, juletræsfest, hotdog klub og udflugter, samt børneklub i samarbejde med Krisecenterets pædagoger. Desuden vagtordning, herunder telefonvagt uden for arbejdstid Pga. manglende tilknytning til Faxe Kommunes borgere. ikke relevant Søndagsskolernes sommerlejr på Feddet Mia Schmidt Jensen Helgesvej 22b st tv 2000 Frederiksberg Primært udsatte børn i alderen 7-13 år fra Faxe Kommune og Næstved kommune. Bl.a.: Hytteleje: 6000 kr. Køkkenudgifter: kr. Materialer til aktiviteter og legetøj: 4000kr. Annoncering og lejrhæfter: 2000kr Får tilskud via Udviklingspuljen ikke relevant

10 Fordeling af 18 midler Side 10 April Side 10 af 11 marts Terslev G&IF Hans Erik Hansen Ternesøvej Formålet med at søge 18 midler er at fastholde borgere der af forskellige årsager ikke benytter de lokale idrætstilbud. Primært tænkes på de borgere der Aktiviteten er herreseniorfodbold ellers ville have svært ved at indgå i sunde sociale aktiviteter samt formå at indgå/indordne sig i det sammenholde der er i en idrætsklub Særlig indsats og fokus på udsatte grupper i lokalområdet ja Tirsdagsklubben i Roholte Peer Mogensen Orupgade 20, Ældre Foredrag og socialt samvær Har ikke fået midler fra 79 for. Fremadrettet vejledes foreningen til at søge i 79. Grundet overgangsfasen til nye regler og ansøgningsfrister tilgodeses ansøgningen. ja Udviklingshæmmedes LandsForbund Ældre Sagen Faxe- Rønnede Christian Arffmann Dæmningen Vejle Henning Christiansen Solvænget Udviklingshæmmede i Faxe Kommune Efterlønnere og pensionister Støtte til koordinering, Bestyrelsesarbejde og aktiviteter, Materiale / Porto, Transport, Lokaleleje & forplejning af deltagere og undervisere, introduktionsforedrag Motion, Foredrag, Søndagscafeer, Busture Ny gruppe. Opstartshjælp. Samt støtte til hjælp til selvhjælp - sygdomsgruppe og pårørende Ikke ansøgt 79 mhp.. Da målgruppen er ældre, fremadrettet vejledning til 79. Ansøgningen tilgodeses grundet overgangsfasen til nye regler og ansøgningsfrister. ikke relevant ja Ældresagen Haslev Kjeld Nielsen Levetoftevej Efterlønnere og pensionister Motion, ugentlige ture i skov, stavgang m. instruktør, månedlig foredrag, petanqe, fitness, bowling, socialt samvær, besøgsvenner, tryghedsopkald, hjælpende hånd, IT., bisidder, ældredans Ikke ansøgt 79 mhp.. Da målgruppen er ældre, fremadrettet vejledning til 79. Ansøgningen tilgodeses grundet overgangsfasen til nye regler og ansøgningsfrister. ja

11 Fordeling af 18 midler Side 11 April Side 11 af 11 marts Østsjællands Dansere Inger Ellekær Søndergade Primært aldergruppen år. Men alle er velkomne. Bl.a. til undervisning af de frivillige Til opkvalificering og fastholdelse af undervisere. ikke relevant Budget i alt: I alt til senere fordeling (til nye ( ) foreninger/aktiviteter):

Alle på plejecenteret 6.000 12.000 8.400. Beboerne på Egehaven 6.000 15.000 8.400. Beboere på plejecentre og ved andre arrangementer

Alle på plejecenteret 6.000 12.000 8.400. Beboerne på Egehaven 6.000 15.000 8.400. Beboere på plejecentre og ved andre arrangementer Oversigt over ansøgninger til 18 midler til frivilligt socialt arbejde 2015 Målgruppe opdelingen af ansøgninger om SEL 18 midler til frivilligt socialt arbejde 2015 Ældre (pensionister, efterlønsmodtagere,

Læs mere

antal frivillige (cirka) / gæster eller medlemmer (cirka) Pensionister som har - eller har haft tilknytning til Vestermose området

antal frivillige (cirka) / gæster eller medlemmer (cirka) Pensionister som har - eller har haft tilknytning til Vestermose området Nr. Forening / organisationen s navn Vedtægter vedlagt ja/nej kontaktperson Driftregnskab 2011 vedlagt ja/nej Formue / kassebeholdn ing(senest opgjorte) Foreningens sociale arbejde målgruppen antal brugere

Læs mere

18 ansøgning til hovedpuljen 2015

18 ansøgning til hovedpuljen 2015 1 of 34 18 ansøgning til hovedpuljen 2015 Ans.nr. Foreningens navn 1 A-husets Vennekreds Målgruppe Formål - kort beskrivelse vore aktiviteter er hver torsdag året rundt,med undtagelse af jul og påske.vores

Læs mere

Oversigt over bevilling af tilskud 2014 fra 18-puljen til frivilligt socialt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommmune

Oversigt over bevilling af tilskud 2014 fra 18-puljen til frivilligt socialt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommmune 1 2014-116 1. Diverse Borris og Faster Besøgstjeneste v. Elsie Holm efholm@hotmail.com 27182259 2 2014-88 3 2014-96 4 2014-95 5 2013-44 Café Værestedet Skjern v.lise Lotte Fogde Lauridsen vaerestedet.skjern@kfumsoc.dk

Læs mere

Omfanget af målgruppen.

Omfanget af målgruppen. Foreningens navn Beskrivelses af foreningens frivillige social arbejde Omfanget af målgruppen. Antal frivillige hjælpere Beslutning på Socialudvalgs mødet. 214 Aflastere i Demensramte Familier At hjælpe

Læs mere

Vejviser for frivilligt socialt arbejde i Randers Kommune

Vejviser for frivilligt socialt arbejde i Randers Kommune Vejviser for frivilligt socialt arbejde i Randers Kommune 2009 Frivilligvejviseren 2009 I 1 Indholdsfortegnelse Foreninger på børn og unge området Indre Missions Børnearbejde 12 Loproc Computerforening

Læs mere

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge.

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge. 1. 9220 De Frivillige Foreningens formål: At udføre frivilligt socialt arbejde til fordel for borgere i Aalborg Øst, herunder særligt børn og unge. Formålsbeskrivelse: Udøve sociale og fysiske aktiviteter

Læs mere

FrivilligCenter Lolland Året 2010

FrivilligCenter Lolland Året 2010 FrivilligCenter Lolland FrivilligCenter Lolland Året 2010...Tid, Lyst og Overskud......Glæde......At være der... FrivilligCenter Lolland - Årsrapport 2010 Udgivet marts 2010 Søndre Boulevard 84 st., 4930

Læs mere

Notat. 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup

Notat. 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup Foreningens formål: At være bindeled mellem fagforeningen og medlemmerne, og derved styrke sammenholdet. At oprette og deltage i fritidsaktiviteter af forskellig

Læs mere

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel 2013 Frivilligcenter LYNGBY-TAARBÆK 1 På landsplan arbejder mere end en kvart million mennesker frivilligt inden for

Læs mere

MOTION og samvær. for seniorer i Køge Kommune

MOTION og samvær. for seniorer i Køge Kommune MOTION og samvær for seniorer i Køge Kommune 1 MOTION Kolofon Senioraktivitetskatalog Tekst og produktion Sundhedsafdelingen, Køge Kommune Foto Hans Søndergård Layout Andersson og Jantzen Reklamebureau

Læs mere

humanitære foreninger og aktiviteter 1 Kort over det Frivillige arbejde i Ballerup 2011

humanitære foreninger og aktiviteter 1 Kort over det Frivillige arbejde i Ballerup 2011 humanitære foreninger og aktiviteter 1 Kort over det Frivillige arbejde i Ballerup 2011 2 humanitære foreninger og aktiviteter Forord 3 Kort over det frivillige arbejde i Ballerup 2011 Serviceloven forpligter

Læs mere

FRIVILLIGHE RIVILLIGHEDSG DSGUIDEN VEJVISER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE I VIBORG KOMMUNE

FRIVILLIGHE RIVILLIGHEDSG DSGUIDEN VEJVISER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE I VIBORG KOMMUNE FRIVILLIGHE RIVILLIGHEDSG DSGUIDEN VEJVISER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE I VIBORG KOMMUNE 2010 Udgivelse: August 2010 Udgiver: De Frivilliges Hus Vesterbrogade 1 87 25 49 25 viborg@frivilligeshus.dk

Læs mere

Årsberetning 2010. Frivillige - gør en forskel lokalt og globalt. Guldborgsund Frivilligcenter

Årsberetning 2010. Frivillige - gør en forskel lokalt og globalt. Guldborgsund Frivilligcenter Frivillige - gør en forskel lokalt og globalt Årsberetning 2010 Guldborgsund Frivilligcenter Indholdsfortegnelse Formandens beretning 2 Centerlederens indlæg 3 Bestyrelsen Guldborgsund Frivilligcenter

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS April-maj 2015

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS April-maj 2015 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS April-maj 2015 Månedens frivillig-portræt, Mie Jensen & Natalia Sick Conradsen Mie Jensen & Natalia Sick Conradsen fra 3.a. på Hasseris Gymnasium er blevet hædret som månedens

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 Tina Raun Nielsen er frivillig i Parkinsonforeningen Læs mini-portræt i nyhedsbladet, hvor Tina bl.a. fortæller om en ny ParkinsonCafé i Aalborg. I nyhedsbladet

Læs mere

NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS

NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS December 2005 Sorg og sygdom Et 2 dages kursus for frivillige, der støtter og rådgiver syge Der findes mange sygdomsforeninger i Aalborg Kommune, som gør et stort og nødvendigt

Læs mere

Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT

Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 13, Glesborg Dato: Mandag den 23. marts 2015 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 20:45 Medlemmer: Orla Lund Kaj Aagaard Margit Schumacher Hans Stagstrup Kristensen

Læs mere

Seniorguide. Livskraft hele livet sundheden frem i hverdagen

Seniorguide. Livskraft hele livet sundheden frem i hverdagen Seniorguide Livskraft hele livet sundheden frem i hverdagen Indholdsfortegnelse Side 3 Velkommen til Seniorguiden 2013 Side 4 Side 5 Side 8 Side 14 Side 15 Side 17 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side

Læs mere

Oversigt over indstilling af tilskud 2015 fra 18-puljen til frivilligt socialt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommmune

Oversigt over indstilling af tilskud 2015 fra 18-puljen til frivilligt socialt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommmune 1. Diverse Borris og Faster Besøgstjeneste v. Elsie Holm efholm@hotmail.com CVR: 27182259 1 2015-99 2 2015-92 3 2015-41 4 2015-39 6.600 6.600 Café Værestedet, KFUM's sociale arbejde, Skjern v. Lise Lotte

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2014 Peter Als fra Amnestys lokalforening i Aalborg er en glad mand Læs mini-portræt i bladet, hvor Peter fortæller om Amnestys erfaringer med udenlandske frivillige.

Læs mere

Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet: September 2008 4. udgave: Oktober 2014 Ordrenr.

Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet: September 2008 4. udgave: Oktober 2014 Ordrenr. Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet: September 2008 4. udgave: Oktober 2014 Ordrenr.: 00146 Frivilligrådet 01.01.14 31.12.17 Kontaktperson Frivilligrådet

Læs mere

Frivilligrådet 01.01.10 31.12.13

Frivilligrådet 01.01.10 31.12.13 Frivilligrådet 01.01.10 31.12.13 Kontaktperson Frivilligrådet Gerda Eskesen, HUSET frivilligcenter Østergade 2 6600 Vejen Telefon: 75365230 Mail: frivillig@huset-vejen.dk Ældre Ældre Sagen, Vejen Jette

Læs mere

Årsrapport 2013 for Café Parasollen

Årsrapport 2013 for Café Parasollen Årsrapport 2013 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev - Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Side 1 Kamp må der til skal

Læs mere

STYRELSENS BERETNING 2012-13

STYRELSENS BERETNING 2012-13 STYRELSENS BERETNING 2012-13 FOTO: JOHNNY WICHMANN Vi har fællesskabet som udgangspunkt RØDEKORS.DK RØDE KORS I BEVÆGELSE - MED FÆLLESSKABET I CENTRUM Røde Kors er verdens største humanitære organisation

Læs mere

Frivillig Fredag Praktik 2012 Arkivfoto fra 2011 - Frivillig i psykiatrien

Frivillig Fredag Praktik 2012 Arkivfoto fra 2011 - Frivillig i psykiatrien Frivillig Fredag Praktik 2012 Arkivfoto fra 2011 - Frivillig i psykiatrien Kære Praktikant Tak fordi du har meldt dig til Frivillig Fredag Praktik 2012! Læs venligst denne Vejledning til praktik, før du

Læs mere

Ældre Sagens frivilligpolitik. April 2011

Ældre Sagens frivilligpolitik. April 2011 Ældre Sagens frivilligpolitik April 2011 Hånd om hinanden Når vi tager hånd om hinanden i det frivillige arbejde bidrager vi til sammenhængskraften i samfundet. Fodboldtræneren, forældrebestyrelsen og

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - december...2

Læs mere

Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2012

Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2012 Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2012 Hjælp til Selvhjælp, Fredensgade 14, 7400 Herning Telefon 97 21 65 88 herning@hjaelptilselvhjaelp.dk - www.hjaelptilselvhjaelp.dk Hvem er vi? Hjælp til Selvhjælp

Læs mere

Frivillig FreDag. velkommen til. PrOgram. PrOgram

Frivillig FreDag. velkommen til. PrOgram. PrOgram annoncetillæg til sydsjællands tidende udgivet af vordingborg kommune: Psykiatri Og HanDiCaPsekretariatet PrOgram Fælles arrangement vordingborg sociale virksomhed byder indenfor til fælles arrangement

Læs mere