Fordeling af 18 midler Side 1 April bruges til følgende aktiviteter: midler marts Foredrag med oplæg og gruppearbejde mhp.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fordeling af 18 midler Side 1 April 2014. bruges til følgende aktiviteter: midler marts 2014. Foredrag med oplæg og gruppearbejde mhp."

Transkript

1 Fordeling af 18 midler Side 1 April Side 1 af 11 marts ADHD foreningen i Næstved, Faxe og Stevns Danny Cook Ringstedvej 16A, 1. 4, Børn, unge og voksne med angst og deres familier Foredrag med oplæg og gruppearbejde mhp. netværk ikke relevant ADHD foreningen i Næstved, Faxe og Stevns Danny Cook Ringstedvej 16A, 1. 4, Børn, unge og voksne med ADHD, familie eller anden pårørende til nogen med ADHD. Lærere og pædagoger til gavn for den nye folkeskolelov med inklusion af børn og unge med særlige behov. Foredrag om kognitiv terapi og netværk ikke relevant Alzheimerforeningen Storstrøm Birgit Parkdal Pælen Stege (medlemmer og øvrige borgere og plejepersonale fra plejecentre/daghjem). Rådgivning, oplysningsaktivitet, foredrag m.m ja Angstforeningen Claus Sersar Peter Bangsvej 1, 2000 Frederiksberg n er psykisk syge Vi søger tilskud til vores i alle aldre med panikangst kampagne om panikangst i Faxe samt de relevante kommune, der går ud på at gøre personalegrupper, der sundhedspersonale, der er i kommer i kontakt med dem. kontakt med panikangste Der er en overvægt af yngre opmærksomme på panikangst kvinder med panikangst, der og på, at der findes billig og ofte er droppet ud af arbejde effektiv behandling til denne eller uddannelse. udsatte gruppe ikke relevant BMI Brikken Gitte Haack Bækgårdsvej 9A 4700 Næstved Til 4 foredragsaktiviteter, der skal samle folk med interesse for 'vægt-problemer' til at mødes og få viden Andelsdækning ifht. Faxe Kommunes brugere. Hjælp til selvhjælp - 'sygdoms'gruppe og pårørende ikke relevant

2 Fordeling af 18 midler Side 2 April Side 2 af 11 marts Børns Vilkår Hans Christian Niebuhr Trekronergade 126 F, Valby Børn, unge og familier Telefon- og chatrådgivning samt rådgivning på skoler og inddragelse af børn og unge i skoler mv Andelsdækning ifht. Faxe Kommunes brugere. Hjælp til selvhjælp - 'sygdoms'gruppe og pårørende ja Cafe Paraplyen Anne Petersen Vestergade 4, Aktiviteten går på tilbyde undervisning brugere og frivillige (uddannelse og ajourføring i forhold til digitaliseringskravene) - hertil kræves flere og nyere pc'er Dette ligger ud over 'værested's-kriterierne for driftstilskuddet, som caféen modtager årligt fra Faxe Kommune. Aktiviteten kan ses som en styrkelse af brugernes muligheder som borgere men også være med til at fastholde dem i et godt socialt netværk. ja Cafe Paraplyen Anne Petersen Vestergade 4, Supervision og opkvalificering af frivillige der dagligt samarbejder med socialt udsatte borgere - pengene skal bruges til køb af konsulent til undervisningen Styrkelse af de frivilliges indsats og muligheder i caféen. ja Dansk epilepsi forening kreds sydsjælland Linda Jakobsen Skovburren Næstved Familier hvor en eller flere har Eeilepsi (45 personer i Faxe Kommune) At skabe et netværk for berørte personer og at fremme oplysning om epilepsi. Bidrage til at øge livskvaliteten for personer med epilepsi ikke relevant Datastuen Dalgården Kai Lassen Poppelvej Rønnede Ældre Det ansøgte beløb skal gå til drift, vedligeholdelse og reparation af pc'er og tilsluttet enheder såsom projekter og printer (blæk, papir m.v.) Grundet overskud i regnskab samt fremadrettet vejledning mhp. 79 ja

3 Fordeling af 18 midler Side 3 April Side 3 af 11 marts Døveforeningen af 1866 Julie Hejndorf Brohusgade København N Foreningens primære målgruppe er døve, hørehæmmede og CItegnsprogsbrugere, der er en handicap, sproglig og kulturel minoritet. (7 medlemmer + pårørende i Faxe Kommune). Aktiviteter, som er særligt tilrettelagte for medlemmerne. Værested med daglige åbningstider samt aftentilbud og månedlige arrangementer. Målet er at kunne mødes med ligesindende og have et åndehul, hvor man ikke behøver at føle sig 'unormal' Aktiviteterne har både et socialt og et kulturelt sigte, idet de både modvirker social isolation og øger den kulturelle orientering. ikke relevant Familie & Samfund Karise Inge Christoffersen Sneppevej Karise Primært ældre Kulturelle og sociale engagementer i nærområdet. 0 0 Ligger uden for 18. Overført til kulturpulje og fremadrettet vejledning om 79 ikke relevant Faxe Gospel Lone Carlson Vivede Møllehuse At holde en workshop med fokus på sangteknik (ca. 50 medlemmer) Ligger uden for 18. Overført til Kulturpuljen. ikke relevant Faxe og Hylleholdt Boligforening, afdelingerne på Lærkevej (1, 7 og 8) Lisbeth Gadekær Lærkevej men særligt de ensomme og udsatte beboere. Styrkelse af frivilligheden blandt beboerne, sådan at de styrker deres netværk og kompetencer. Styrkelse af et stærkere socialt netværk beboerne imellem. Aktiv og tryggere boligområde. De konkrete aktiviteter er endnu ikke besluttet Sociale aktiviteter for udsatte målgrupper ja Forældreforening Hylleholt Kamma Gundgaard Schou Elmuevej Faxe Ladeplads Pull UP station, G-STALK, Armgang, barstation, balancebom - diverse instrumenter Målet er at skabe rammer i naturen, hvor der kan opnås sociale netværk og relationer ikke relevant Frikvarter Birgit Knudsen Folmer Sangers Vej Karise Borgere, som er blevet ene, uanset alder. Borgere som har en syg ægtefælle. Foredrag i efteråret, om Grønland med Dorte Pedersen fra Østsjællands Museum At skabe netværk for pårørende - hjælp til selvhjæp ikke relevant

4 Fordeling af 18 midler Side 4 April marts Frivilligforeningen ved Hylleholtcentret Karsten Mathiasen Hugkrogen Ældre Der søges om tilskud til en trehjulet ladcykel, som er special-konstrueret til, at man kan rulle en kørestolsbruger op på det lave lad. Kørestol og borger spændes forsvarlig fast Til støtte for det innovative sociale og frivillige engagement. ikke relevant Gigtforeningen, lokalafdeling Haslev Birgit Ambo Bråbyvej Foredrag og netværksarrangementer Til opstart af ny sygdomsgruppe - ny netværksmulighed for særlige borgere. ikke relevant Haslev Bokseklub af 1976 Haslev Frivilligruppe - en del af DFH's Frivillignet Kirsten Mikkelsen Kornagervej Jette Schmidt Humlevænget 43, m Til det nuværende juniorhold som klubben tilsigter bliver til flere. Flytninge, alle aldersgrupper til indkøb af bolde, måtter og andet udstyr til juniorholdet. Boksehandsker i rigtig str.forhold Lektiehjælp til børn og voksne. Oplysning om praktiske og kulturelle forhold (indkøb, bank post,hygiejne, sundhed). Bisidder ved forældremøder,lægebesøg, hospitalsbesøg og andre steder. Klubaftener med forskellige kulturelle indslag: besøg af borgmester, af DFH fra København, de to sagsbehandlerne fra integrationsteamet kommer på skift Sociale arrangementer og integrationsaftner - hygge/fest på dansk m.m Ligger uden for 18. Overført til Udviklingspuljen. Frivilligt socialt arbejde med særlig målgruppe ikke relevant ja Side 4 af 11

5 Fordeling af 18 midler Side 5 April Side 5 af 11 marts HK Køge Seniorklub Johs. Rnleff-Madsen Gennervej Køge Pensionister og efterlønnere samt deres ægtefælle/samboende. Sociale aktiviteter og samvær som giver mulighed for oplysning om vores liv som ældre. Forerdrag, musikalske indslag, skabe netværk mellem mennesker, der er nået til pensionsalderen Da målgruppen er ældre, fremadrettet vejledning til 79. Pga. beløbets størrelse tilgodeses ansøgningen i denne overgangsfase. ja Hygge- og Kulturklubben i Faxe Leif Nielsen Stenagervej Pensionister/efterlønnere i Faxe kommune Foredrag, udflugter, rejser, bankospil, biograf mv Har fået tilskud til aktiviteter i fra 79. Ved en evt. senere tildeling vil ansøgningen blive genoptaget. ja Håndtryk & Hatemalo KLO, Kultur og Litteratur Orientering Kamal Kumar Koirala Grøndalsvej 32, 1th m Grethe Nissen Torvegade Vejen Bhutanesiske flygtninge, der har brug for at lytte til den trykte tekst, som ikke kan se, læse af eller på anden måde har et handicap, der umuliggør, at læse en bog. Kontorartikler, Dansk sommerfest, Bhutanesisk kulturfest, Mini-sportsdag Fortsat udvikling og vedligeholdelse af specialbibliotek Frivilligt socialt arbejde med særlig målgruppe ikke relevant Overført til Kulturpuljen. ikke relevant Kongsted Spejderne Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS) Gert Gade Jørgensen Saksholmvej, Rønnede tlf Sine Gadeberg Dronningens Tværgade 46, stuen 1302 København K Børn og Unge Børn og Unge - og familier Lære at begå sig i natur, passe på den, aflæse den, lære sammenhold, hjælpsomhed, tilegne sig viden mm. Nye borde, bænke ved spejderhutten som er handicap venlig, samt fornyelse af bålpladsen og granrafter. Personlig rådgivning, Landsdækkende telefon-, mailog chatrådgivning, Foredrag i Faxe kommune Overført til Udviklingspuljen ikke relevant Andelsdækning ifht. Faxe Kommunes brugere ja

6 Fordeling af 18 midler Side 6 April Side 6 af 11 marts Motionisterne Dalgården Mænd og Kræft Fanica Nielsen Kongstedvej Rønnede Søren Hammer Præstemarksvej Karise Borgere, der har været tilknyttet den kommunale træning og som efterfølgende er henvist til selvtræning for at vedligholde træningsindsatsen. Efterlønsmodtagere/ pensionister. Mænd fra 40 år og opefter Køb af romaskine og kontorstole med armlæn til borgere med særlige behov. Begge materialer, som de kommunale FYS'er har taget med sig og som nu mangler. Reklamer, foredrag, kok til madlavning - aktivitet for kræftkramte. Holde foredrag på arbejdspladser og andre steder, hvor det er relavant at sætte fokus på denne målgruppe som et særligt netværk Nystartet motionsgruppe, som fremadrettet vejledes til at søge 79. Grundet overgangsfasen til nye regler og ansøgningsfrister tilgodeses ansøgningen. Hjælp til opstart. Netværksgruppe for særlig målgruppe. ikke relevant har ikke selv cvr ikke relevant Oasen Mødestedet Tingvej Flemming Wangy Tingvej 7 haslev.dk brugere af Oasen Socialt samvær og bevægelse Har fået tilskud fra 79 for aktiviteter i. Ved en evt. senere tildeling vil ansøgningen blive genoptaget. ja Osteoporoseforeninge n afd. storstrøm Anne Marie Hellenberg Frederiksmindevej Netværk og foredrag samt annoncering ikke relevant Paraply Sjakket Anne Petersen Vestergade 4, Primært pensionerede mænd men også kvinder, der er lidt ensomme er velkomne. Derudover er målgruppen, socialt udsatte borgere, hvor der også er andre problematikker ind over. At socialt udsatte borgere arbejder sammen med frivillige, og der igennem spejler og udvikler sig, med nye kompetencer, ved ex at dyrke grønsager, passe genbrugsforretningen, pckompetencer, male og reparere møbler Netværkskabelse for særligt udsatte - Frivilligt socialt arbejde ja

7 Fordeling af 18 midler Side 7 April Side 7 af 11 marts Parkinsonforeningen Storstrømmens Kreds Thomas Nielsen Floraparken Næstved Parkinsonramte og pårørende Oplysning og udveksling af erfaring for sygdomsramte og pårørende primært i Haslev ja Perlen's Brugerforening Danny Cook c/o Værestedet Perlen, Tingvej 7, Fysisk og psykisk handicappede samt socialt isolerede borgere. Bl.a.: Fitness: kr Ridning: kr Kulturelle arrangementer: kr Kurser og konferencer: kr Til brug for kurser til opkvalificering af frivillige ikke relevant Roholte Kulturforening (Tidligere Kludeegen). Røde Kors Faxe afd. Jan Kjærgaard Hansen Præstøvej 126 com Karen Spring Egedevej Flygtninge Ældre Børn Opreklamering ved husstands omdeling og opsætning af bannere og skilte. Brug af web. og lokale aviser. Gennem aktiviteter skabe sociale kontakter til gavn for alle i lokalsamfundet. Førstehjælp, Integrationsarbejde, Nørklere, Ungdommens Røde Kors, Ferielejr til 6 udsatte børn Ligger uden for 18. Overført til kulturpuljen. Til det frivilllige sociale arbejde og styrkelse af de frivilliges kompetencer. Ifølge retningslinjerne kan 18 midlerne ikke støtte børn til ferielejre men foreningen har fået informerende mail vedr. ministeriel pulje, hvor netop foreninger, der gerne vil sende børn til ferielejre kan støttes i deres arbejde. ikke relevant ja

8 Fordeling af 18 midler Side 8 April Side 8 af 11 marts Røde Kors afd. Haslev Aage Heering Hansen Præstevænget 30, k Flygtninge Ældre Børn Besøgstjeneste, nørklere (7.000 kr.) Integrationshjælp til flygtninge i Faxe Kommune (8.000 kr.) 1.hjælpkurser til såvel frivillige som andre i kommunen (7.500 kr) Ferielejre til 4 udsatte børn og unge i Faxe Kommune ( kr.) Julehjælp til sårbare familier i Haslev og Freerslev sogne Til det frivilllige sociale arbejde og styrkelse af de frivilliges kompetencer. Ifølge retningslinjerne kan 18 midlerne ikke støtte børn til ferielejre men foreningen har fået tilsendt informerende mail vedr. ministeriel pulje, hvor netop foreninger, der gerne vil sende børn til ferielejre i, kan støttes i deres arbejde. Ifølge retningslinjerne for 18 er det ikke muligt at yde støtte til julehjælp. ja Røde Kors Rønnede afd. Mona Døssing Vordingborgvej Ældre, Børn Vågetjenestens telefonudgifter Mødeforplejning Garn til nørklerne Ferielejr til 4 børn Frivilligt socialt arbejde primært til ensomme ældre og nødlidende. Ifølge retningslinjerne kan 18 midlerne ikke støtte børn til ferielejre men foreningen har fået tilsendt informerende mail vedr. ministeriel pulje, hvor netop foreninger, der gerne vil sende børn til ferielejre i, kan støttes i deres arbejde. ja Rønnede Efterløns og Pensionistklub Tage Laursen Birkevej 10C, 1.th Rønnede Til film, foredrag, Demonstrationer, Bankospil og andre kulturelle aktiviteter Har fået tilskud til aktiviteter i fra 79 til samme formål og aktivitetsprogram. ja Scleroseforeningens lokalafdeling Faxe og stevns Jan Winther Jensen Frøslev Bygade 23, 4660 St. Heddinge Cafemøder, socialt netværk, foredrag og udflugter, ja

9 Fordeling af 18 midler Side 9 April Side 9 af 11 marts Sct. Georgsgildet i Faxe Leo Sørensen Gl. Strandvej afhænger af aktiviteter. Hvert år i februar besøger Gildets medlemmer plejehjemmene i Faxe, Hylleholt og Karise for at spille banko med beboerne. Vi har gevinster med til alle samt en forårsblomst til deres stuer. Disse arrangementer er altid meget populære blandt beboerne. Ialt drejer det sig om ca. 90 ældre mennesker Frivilligt socialt arbejde der tilgodeser ekstra opgaver og målgrupper ud over foreningens primære aktiviteter og målgrupper. ikke relevant Støtteforeningen for Dalby Ældrecenter Bendt Hansen Månebakken 1, Dalby Frivillige Arrangementer for beboere på ældrecentret samt pensionister i området Har fået tilskud til aktiviteter i fra 79 til samme formål og målgruppe. ja Støtteforeningen for Plejeboligerne på Tycho Brahes Vej 2, Haslev Niels Hansen Rosenvænget 40, Plejeboligernes +65 beboere der stort set alle er med transport stol/rollator Ekskursion til Knuthenborg Safaripark Har fået tilskud til aktiviteter i fra 79. Da ansøgningen kun angår en udflugt som hovedaktivitet, falder den desuden uden for 18 puljens formål. ja Støtteforeningen for Ringsted Krisecenter Kirsten Jensen Sorøvej Ringsted Krisecenterets frivillige medarbejdere, samt det fastansatte personale Deltagelse ved særlige arrangementer f.eks. tøndeslagning, juletræsfest, hotdog klub og udflugter, samt børneklub i samarbejde med Krisecenterets pædagoger. Desuden vagtordning, herunder telefonvagt uden for arbejdstid Pga. manglende tilknytning til Faxe Kommunes borgere. ikke relevant Søndagsskolernes sommerlejr på Feddet Mia Schmidt Jensen Helgesvej 22b st tv 2000 Frederiksberg Primært udsatte børn i alderen 7-13 år fra Faxe Kommune og Næstved kommune. Bl.a.: Hytteleje: 6000 kr. Køkkenudgifter: kr. Materialer til aktiviteter og legetøj: 4000kr. Annoncering og lejrhæfter: 2000kr Får tilskud via Udviklingspuljen ikke relevant

10 Fordeling af 18 midler Side 10 April Side 10 af 11 marts Terslev G&IF Hans Erik Hansen Ternesøvej Formålet med at søge 18 midler er at fastholde borgere der af forskellige årsager ikke benytter de lokale idrætstilbud. Primært tænkes på de borgere der Aktiviteten er herreseniorfodbold ellers ville have svært ved at indgå i sunde sociale aktiviteter samt formå at indgå/indordne sig i det sammenholde der er i en idrætsklub Særlig indsats og fokus på udsatte grupper i lokalområdet ja Tirsdagsklubben i Roholte Peer Mogensen Orupgade 20, Ældre Foredrag og socialt samvær Har ikke fået midler fra 79 for. Fremadrettet vejledes foreningen til at søge i 79. Grundet overgangsfasen til nye regler og ansøgningsfrister tilgodeses ansøgningen. ja Udviklingshæmmedes LandsForbund Ældre Sagen Faxe- Rønnede Christian Arffmann Dæmningen Vejle Henning Christiansen Solvænget Udviklingshæmmede i Faxe Kommune Efterlønnere og pensionister Støtte til koordinering, Bestyrelsesarbejde og aktiviteter, Materiale / Porto, Transport, Lokaleleje & forplejning af deltagere og undervisere, introduktionsforedrag Motion, Foredrag, Søndagscafeer, Busture Ny gruppe. Opstartshjælp. Samt støtte til hjælp til selvhjælp - sygdomsgruppe og pårørende Ikke ansøgt 79 mhp.. Da målgruppen er ældre, fremadrettet vejledning til 79. Ansøgningen tilgodeses grundet overgangsfasen til nye regler og ansøgningsfrister. ikke relevant ja Ældresagen Haslev Kjeld Nielsen Levetoftevej Efterlønnere og pensionister Motion, ugentlige ture i skov, stavgang m. instruktør, månedlig foredrag, petanqe, fitness, bowling, socialt samvær, besøgsvenner, tryghedsopkald, hjælpende hånd, IT., bisidder, ældredans Ikke ansøgt 79 mhp.. Da målgruppen er ældre, fremadrettet vejledning til 79. Ansøgningen tilgodeses grundet overgangsfasen til nye regler og ansøgningsfrister. ja

11 Fordeling af 18 midler Side 11 April Side 11 af 11 marts Østsjællands Dansere Inger Ellekær Søndergade Primært aldergruppen år. Men alle er velkomne. Bl.a. til undervisning af de frivillige Til opkvalificering og fastholdelse af undervisere. ikke relevant Budget i alt: I alt til senere fordeling (til nye ( ) foreninger/aktiviteter):

18 Tilskudsfordeling marts 2014

18 Tilskudsfordeling marts 2014 Fordeling af 18 midler Side 1 April 214 18 Tilskudsfordeling marts 214 marts 214 214 ADHD foreningen i Næstved, Faxe og Stevns Danny Cook Ringstedvej 16A, 1. 4, dllholmvig@gmail.com 5573987 588987 Børn,

Læs mere

18 tilskudsfordeling for 2015

18 tilskudsfordeling for 2015 Ansøger Det ansøgte beløb skal bruges til følgende aktiviteter i 2015 Målgruppe Budgeteret beløb, der ansøges om Bevilling for 2015 Bemærkninger Bevilligede midler for 2014 (evt. til andre aktiviteter)

Læs mere

18 tilskudsfordeling for 2016

18 tilskudsfordeling for 2016 18 tilskudsfordeling for til følgende aktiviteter i ADHD lokalafdeling Næstved Faxe og Stevns Karina Olsen Edith Rodes Vej 68, 4700 Næstved kolsen@live.dk 41 93 98 89 Foredrag med Caroline Lilja Unge og

Læs mere

79 tilskudsfordeling 2015

79 tilskudsfordeling 2015 Prioritering: p1: Aktiviteter der gør deltagerne aktive via bevægelse, motion og idræt p2: Aktiviteter der skaber og plejer sociale relationer blandt deltagerne p3: Aktiviteter der skaber viden, oplysning

Læs mere

79 tilskudsfordeling 2016

79 tilskudsfordeling 2016 Priotering i henhold til retningslinjer: p1: Aktiviteter der gør deltagerne aktive via bevægelse, motion og idræt p2: Aktiviteter der skaber og plejer sociale relationer blandt deltagerne p3: Aktiviteter

Læs mere

18 tilskudsfordeling for 2015

18 tilskudsfordeling for 2015 ADHD afdelingen NFS i Næstved, Faxe og Stevns i ADHD foreningen Tilskud søges til 1/3 af et arrangement med Peter Mygind omkring mobning og inklusion i Folkeskolen (1/3 fordi arrangementet omhandler også

Læs mere

Bevilgede midler marts 2012

Bevilgede midler marts 2012 Bevilgede midler marts 2012 Ansøger Kontaktperson Målgruppe Det ansøgte beløb skal bruges til følgende aktiviteter: Ansøgte midler marts 2012 Bevillinger marts 2012 Aktivitetshuset Dalgården Ernst Hansen

Læs mere

79 tilskudsfordeling 2015

79 tilskudsfordeling 2015 Prioritering: p1: Aktiviteter der gør deltagerne aktive via bevægelse, motion og idræt p2: Aktiviteter der skaber og plejer sociale relationer blandt deltagerne p3: Aktiviteter der skaber viden, oplysning

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2014-745.000 kr. Der er indkommet 37 ansøgninger. Forening + ansøgning om

Læs mere

18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede

18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede 18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede Alm. 18 Projekter Dokumen Bemærkning tation for til an- 2014 ca. Forening Ansøgt Beløb Ansøgt

Læs mere

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper:

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: 18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: Alm. 18 Projekter Grøn = Patientforening Blå = Ældre/ensomme Rød = Handicappede Orange = Særligt udsatte grupper Forening Ansøgt Beløb 1 Vetterslev Høm 11,445 2

Læs mere

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem Ansøgninger vedr. tilskud til frivilligt socialt arbejde 18 2017 1. ansøgningsrunde Børn/unge: Dok. 1 Dansk Præmatur Forening 2 Ungdmens Røde Kors Støtte og rådgivning til familier og fagpersoner til for

Læs mere

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI).

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). Ansøgninger april 2014-18 Ansøger 2014 Aktivitet Ansøgt beløb DH Hørsholm DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). 20.000 kr. Ja De 32 medlemsorganisationer i DH har tilsammen

Læs mere

3.500 3.500 Ingen bemærkninger

3.500 3.500 Ingen bemærkninger Fordeling af 18 midler Side 1 Marts 2013 Bevilling Korshøjgårdsvej 10, Børn, unge og voksne med ADHD - og deres pårørende Foredrag med Merethe Møller omkring konflikthåndtering. 7.000 2.000 Til støtte

Læs mere

Bilag til Kultur- og Trivselsudvalgsmøde 13. december Orientering om uddeling af 18 tilskud for perioden

Bilag til Kultur- og Trivselsudvalgsmøde 13. december Orientering om uddeling af 18 tilskud for perioden Ansøger Ansøgt Tilskud Projektets aktiviteter Bemærkninger til ansøgning beløb Ældre og ensomme Tværfaglig seniorklub 10.000 2.000 Foredrag mv. på klubdage i efteråret Foreningen har modtaget kr. 10.000

Læs mere

79 Tilskudsfordeling 2014 til forebyggende frivillige indsatser for ældre - ordinær fordeling (okt. 2013)

79 Tilskudsfordeling 2014 til forebyggende frivillige indsatser for ældre - ordinær fordeling (okt. 2013) 79 Tilskudsfordeling 2014 til forebyggende frivillige indsatser for ældre - ordinær fordeling (okt. 2013) Ansøger Kontaktperson Beskrivelse af aktivitet Anbefalet tilskud til 2014 Beregning efter medlemstal/

Læs mere

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018 79 - tilskud til aktiviteter 2018 Fordeling af 79-puljen til aktiviteter 2018 Nr Forening Projekt Målgruppe Projekts hovedformål 1 Aktivitetscentret VOC Aktivitetscenter for Udsatte, ITsvage, Pårørende

Læs mere

18 ansøgninger efterår 2013

18 ansøgninger efterår 2013 18 ansøgninger efterår 2013 Fokusgrupper: Grøn = Patientforening Blå = Ældre/ensomme Rød = Handicappede Orange = Særligt udsatte grupper Alm. 18 Projekter Forening Ansøgt Ansøgt til / Aktivitet Indstilling

Læs mere

Ansøgningsskema 2014 om støtte til frivilligt, socialt arbejde

Ansøgningsskema 2014 om støtte til frivilligt, socialt arbejde Aalborg Kommune giver tilskud til frivilligt, socialt arbejde jf. Servicelovens 18 og Aalborg Kommunes retningslinjer. Der kan søges to gange om året: Den 15. oktober og den 15. april. Foreninger, der

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015. 53.000 kr.

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015. 53.000 kr. Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015 Forening + ansøgning om tilskud til: Ansøgt Frivilligrådets indstilling

Læs mere

Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012

Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012 Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012 Farvekode: Grøn = Patientforening Lilla= Aktivitet i lokalområdet Blå = Ældreforening Alm. 18 Projekter Orange = Sårbare og udsatte grupper Brun= Misbrugsområdet Rød=Aktiviteter

Læs mere

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem 1 Børns Vilkår Rådgivning til børn og unge 2 Ungdommens Røde Kors Oplevelser for børn af udsatte familier 3 Natteravnene i Aabenraa Skabe tryghed for unge i nattelivet 4 Red Barnet, Aabenraa Netværk for

Læs mere

Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning kr.

Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning kr. Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2016 - kr. Forening + ansøgning om tilskud til: Ansøgt Frivilligrådets 1.

Læs mere

Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 5.000 15.000 5.000 Pensionistforening

Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 5.000 15.000 5.000 Pensionistforening Modtaget Ansøgt Indstillet Nr. Forening/Ansøger Aktivitet Målgruppe beløb i 2015 beløb i kr. beløb i 2016 1 Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 5.000 15.000 5.000

Læs mere

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010 Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Indstilling Uddeling SP-møde 26.10.09 1. Svanevig Hospice Frivillige på Svanevig Hospice 50.000 10.000./.

Læs mere

Ansøgninger til 18-puljen - 2016

Ansøgninger til 18-puljen - 2016 Ansøgninger til 18-puljen - 2016 Nr. Forening Kort beskrivelse Ansøgt 2016 Bevilliget 2016 Bevilliget 2015 Kategori Planlægning af 2 årlige 1 Vejlefjords Venner arrangementer for 5.000 Sygdomsgrupper og

Læs mere

Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 4.000? 4.000 Pensionistforening

Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 4.000? 4.000 Pensionistforening Modtaget Ansøgt Indstillet Nr. Forening/Ansøger Aktivitet Målgruppe beløb i 2013 beløb i kr. beløb i 2014 1 Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 4.000? 4.000 Pensionistforening

Læs mere

Ansøgninger oktober midler

Ansøgninger oktober midler Ansøgninger - 18 midler Ansøger Dansk Præmatur Forening Ikke søgt om midler Dansk Præmatur Forening har bl.a. til formål: At støtte og rådgive forældre til for tidligt fødte børn, voksne der er født for

Læs mere

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000 ANSØGNINGER OM TILSKUD JF. 18 2011 Budget 2011: 1.143.000 Reserveres til Dialogdag -40.000 Reserveres til 2. uddeling 2011-100.000 Diverse uforudsete møder, annoncering m.m. -15.000 Rest til 1. uddeling

Læs mere

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000 Opfølgning på midlerne fra Social- og Sundhedsudvalgets digitaliserings- og ensomhedspulje Baggrund Social- og Sundhedsudvalget etablerede i foråret 2014 to puljer for henholdsvis afhjælpning af ensomhed

Læs mere

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Notat Sagsnr.: 2014/0013472 Dato: 3. marts 2015 Titel: Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Børns Vilkår Aktivitet:

Læs mere

Ansøgninger april midler

Ansøgninger april midler Ansøgninger april 2013-18 midler Ansøger Bevilget beløb i 2012 2013 - Aktivitet Ansøgt beløb i april 2013 Lokal forankring Rungsted Sogns Menighedspleje Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm Frivilligcenter

Læs mere

Ansøgninger om tilskud efter 79 i Serviceloven pr søges der om. Hvilket beløb. aktiviteter i 2013 Bemærkninger.

Ansøgninger om tilskud efter 79 i Serviceloven pr søges der om. Hvilket beløb. aktiviteter i 2013 Bemærkninger. Ansøgninger om tilskud efter 79 i Serviceloven 1.10.2012 2011 Dalby Ældrecenters Støtteforening Marie Hansen Månebakken 3, Dalby 4690 Haslev 19.475 Avisen "Husvennen" For- og efterårstur Koncerter, sangkor

Læs mere

Sagsnr. Ansøgere Ansøgt kr. Afslag kr. Bevilling kr. Flerårig 45.500 15.500 30.000. 4 Idrætsforeningen Kæmperne 60.000 30.000 30.

Sagsnr. Ansøgere Ansøgt kr. Afslag kr. Bevilling kr. Flerårig 45.500 15.500 30.000. 4 Idrætsforeningen Kæmperne 60.000 30.000 30. Ansøgninger 2015 1 Sagsnr. VOKSNE MED SINDSLIDELSE 1 Angstforeningen 84.876 44.876 40.000 2 Benzorådgivningen, Landsforeningen SIND 45.500 15.500 30.000 3 DepressionsForeningen 13.000 3.000 10.000 4 Idrætsforeningen

Læs mere

Skema over ansøgere 2. runde 2015

Skema over ansøgere 2. runde 2015 Skema over ansøgere 2. runde 2015 Ansøger Aktivitet, der søges tilskud til Ansøgt beløb Vurdering 1. KFUM s soldaterhjem 1. Ansøgning om støtte til etablering af hobbyværksted. Målgruppen: er hjemvendte

Læs mere

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen En frivilligt social indsats er, når der ydes en ulønnet og utvungen indsats med et socialt sigte, og når indsatsen

Læs mere

Tilskud 18 midler 2015 Udarbejdet af sekretariatet for Sundhed og Handicap Samlet budget:

Tilskud 18 midler 2015 Udarbejdet af sekretariatet for Sundhed og Handicap Samlet budget: Tilskud 18 midler 2015 Udarbejdet af sekretariatet for Sundhed og Handicap Samlet budget: 1.683.507 48% til Frivillighedshusene 808083,36 16% til ældreområdet 269361,12 16% til børneområdet 269361,12 16%

Læs mere

Ansøgninger om tilskud efter 79 i Serviceloven pr

Ansøgninger om tilskud efter 79 i Serviceloven pr pr. 1.9. - tation 3F Midt Østsjællands Efterløns- Seniorklub, Haslev Ole Rahbek Poppelvej 6b tlf.29294515 Dokumentation i form af prram for kommer ca. til at se ligedan ud. 3.900 (26x150) 26 JA Modtaget

Læs mere

18 tilskudsfordeling for 2017

18 tilskudsfordeling for 2017 følgende aktiviteter i ADHD lokalafdeling Næstved, Faxe og Stevns Kasserer Karina Olsen Edith Rodes Vej 68, 4700 Næstved kolsen@live.dk 41 93 98 89 Der er planlagt 3 foredrag og vi deltager i foreningernes

Læs mere

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18.

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18. Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 214 efter Servicelovens 18. (Side 1-4: ansøgninger for hele 214 nye ansøgninger markeret med rødt, side 5: oversigt over ansøgninger pr. 1.5.214) Navn:

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Ældreområdet. Forventer at give de ældre beboere en 8.000 4.000 Plejeboligerne

Ældreområdet. Forventer at give de ældre beboere en 8.000 4.000 Plejeboligerne Foreningens navn Aktivitetscenter Vikingegården Balle Hyllested Rosmus Beboerpårørenderådet, v. Plejeboligerne Ringparken Bruger pårørende råd Mørke/Ådalen Ældreområdet Formål Søger om Kr. Tildelt. Kr.

Læs mere

Uddybende bemærkninger Ansøgt beløb Indstilling Cvr.nr. Søgt:kørsel 8900, lokaleleje 6000, fået: kørsel husleje

Uddybende bemærkninger Ansøgt beløb Indstilling Cvr.nr. Søgt:kørsel 8900, lokaleleje 6000, fået: kørsel husleje 79 ansøgninger 2012 - budgetramme: 335.000 kr. Ansøger Formål Uddybende bemærkninger Ansøgt beløb Indstilling Cvr.nr. 1. Motionstilbud Hobro vandrene gåture, udflugter 5.000 1.000 32914896 Fruerlundparken

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Ansøger: Aktivitet/Projekt: Formål/indsats: Ansøgning: Tidl. 18: Indstilling: Bevilling/

Læs mere

Alle på plejecenteret 6.000 12.000 8.400. Beboerne på Egehaven 6.000 15.000 8.400. Beboere på plejecentre og ved andre arrangementer

Alle på plejecenteret 6.000 12.000 8.400. Beboerne på Egehaven 6.000 15.000 8.400. Beboere på plejecentre og ved andre arrangementer Oversigt over ansøgninger til 18 midler til frivilligt socialt arbejde 2015 Målgruppe opdelingen af ansøgninger om SEL 18 midler til frivilligt socialt arbejde 2015 Ældre (pensionister, efterlønsmodtagere,

Læs mere

Ansøgninger til 18-puljen om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2016 Nr. Ansøger Aktivitet Ansøgt 1. Reduktion

Ansøgninger til 18-puljen om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2016 Nr. Ansøger Aktivitet Ansøgt 1. Reduktion Ansøgninger til 18-puljen om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2016 Nr. Ansøger Aktivitet Ansøgt 1. Reduktion 1 Alzheimerforeningen Netværkscafé og klub for demensramte og pårørende kr. 12,000.00

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Brohusklubben

Læs mere

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 36 Budget / Regnskab 1 37 Store Gå Dag 1 38 Struer Fjerkræklub 2 39 Lokalforeningen

Læs mere

Mødested: Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00

Mødested: Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00 Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Kultur- og Socialudvalg Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00 OBS OBS - bemærk ændret mødetidspunkt Medlemmer af pensionistforeningen

Læs mere

Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling

Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling Nr. Målgruppe Forening/ Ansøgningens formål Tidligere bevilliget Ansøgt beløb Frivillighedsråds Frivillighedsrådets Organisation fra 18-2 år tilbage i kr. indstilling

Læs mere

Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune 090715 Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune Fokus på frivilligt socialt arbejde I Sundhed og Omsorg At udvikle samarbejdet med frivillige foreninger er en hjørnesten

Læs mere

Et Godt Ældreliv i Broby. Oversigt over aktiviteter for ældre i 5672 Broby

Et Godt Ældreliv i Broby. Oversigt over aktiviteter for ældre i 5672 Broby Et Godt Ældreliv i Broby Oversigt over aktiviteter for ældre i 5672 Broby 1 Faaborg-Midtfyn Kommune er utrolig rig på foreninger, og Broby-området er ikke en undtagelse. Alene for gruppen af +65-årige

Læs mere

(reduceres forholdsmæssigt for allle. tilskud) Telefonstjerne/besøgstjeneste og tryghedsopkald ,00 96.

(reduceres forholdsmæssigt for allle. tilskud) Telefonstjerne/besøgstjeneste og tryghedsopkald ,00 96. 79 midler 2013 Forening Kontaktperson aktivitet Forslag før reduktion formue telefonstjern e/besøgsord ning lokaleleje kørsel formuse under 20000 Opsamling Lokaleleje 33.250,00 28.150 Aktivitetsbestemt

Læs mere

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé Forening /Organisation Målgruppe Hvad søges der til? Ansøgte beløb Bevilling 2007 Bevilling 2008 Afghansk Kultural forening Børn, Unge, Voksne med flygtninge og indvandrebaggrund Kultur, Idræt og svømmeture

Læs mere

Skema over ansøgere 1. runde 2016

Skema over ansøgere 1. runde 2016 Skema over ansøgere 1. runde 2016 Ansøger Aktivitet, der søges tilskud til Ansøgt beløb Vurdering støtte støtte 1. Ældre Sagen Aktiviteterne omfatter blandt andet tryghedskald, besøgstjeneste, demenscafé,

Læs mere

a) Ældrecentre o.lign.

a) Ældrecentre o.lign. 18 ansøgninger 2012 - budgetramme: 882.000 Ansøger Formål Begrundelse Ansøgt beløb Indstilling Cvr.nr. Overført fra 79 1. Svage ældre a) Ældrecentre o.lign. Optimistforeningen Solgavens Venner Arden Pensionistforening

Læs mere

18 tilskud til sociale foreninger

18 tilskud til sociale foreninger 18 tilskud til sociale foreninger Guide til ansøgning og nye kriterier Oplæg på Vindrosen 24. August 2017 Sofie Valbjørn, Borger & Arbejdsmarked Rammer for 18 tilskud Formål Støtte frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Randers Kommune c/o Frivilligværket, Stemannsgade 9 C, 8900 Randers C Tlf. 2916 1921 frivilligvaerket@frivilligvaerket.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Røde Kors Hovedstaden

Læs mere

Slagelse kommunes Frivilligpolitik

Slagelse kommunes Frivilligpolitik April 2011 Slagelse kommunes Frivilligpolitik Frivilligt Socialt Arbejde 1 1 Indholdsfortegnelse Frivilligpolitik for Slagelse kommune 2 Formål med Frivilligpolitikken 2 Mål for tildeling af midler til

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt Tidligere bevilget i 2012, 2013 og 2014 Kr. Ansøgt beløb (afr.

Læs mere

1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn)

1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn) 1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn) AnsøgerNavn Projekttitel 2015 2014 2013 Backspin Social Cafe for socialt udsatte familier 70.000 BenzoRådgivningen

Læs mere

Der søges om tilskud til: Der søges om kr.: Bevilling/afslag Budget rest 518.010,00

Der søges om tilskud til: Der søges om kr.: Bevilling/afslag Budget rest 518.010,00 Ansøgninger og bevillinger vedr. Frivilligt Socialt Arbejde Samlet budget til Frivilligt Socialt Arbejde: Frivillighedshusene 31%: 1.671.000,00 518.010,00 Til brug i april 77% af 1.671.000 = 1.286.670-768660

Læs mere

Nik7 gæl udviklinqatkmmedes L At1DS en0 fld

Nik7 gæl udviklinqatkmmedes L At1DS en0 fld L L91700 1.6 l0l014z 1. Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset, Gothersgade 20 7000 Fredericia Nik7 gæl udviklinqatkmmedes L At1DS en0 fld Vejle 28. august 2013 Kære Fredericia Kommune Her med sender

Læs mere

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Pkt. Tekst Side 49 Budget/regnskab 1 50 Fastsættelse af møder i 2016. 1 51 Lukket punkt: Cafe Kilen 1 52 Lukket punkt:

Læs mere

Oversigt over ansøgninger/aktiviteter og målgrupper i forbindelse med tildeling af 18 midler i 2008.

Oversigt over ansøgninger/aktiviteter og målgrupper i forbindelse med tildeling af 18 midler i 2008. Oversigt over ansøgninger/aktiviteter og målgrupper i forbindelse med tildeling af 18 midler i 2008. Nr. Ansøger Att. Ansøgt beløb Bemærkning Aktivitet Målgruppe 1 Lokalkomite i 19.000 kr. ønskes Fik tildelt

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Randers Kommune c/o Frivilligværket, Stemannsgade 9 C, 8900 Randers C Tlf. 2916 1921/ 2916 1920 frivilligvaerket@frivilligvaerket.dk

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Den Gule Kultur

Læs mere

Frivillighedspuljen og 79

Frivillighedspuljen og 79 Frivillighedspuljen 2016 18 og 79 Ansøger (forening, organisation, gruppe) I det videre skema anvendes betegnelsen "forening" om ansøger Foreningens navn Kontaktperson Adresse Telefon E-mail Gentag e-mail

Læs mere

Indstillingsskema rundeuddeling

Indstillingsskema rundeuddeling 1.2-2016 Indstillingsskema 18 2016-2 rundeuddeling Nr. Målgruppe Forening/ Ansøgningens formål Tidligere bevilliget Ansøgt beløb Frivillighedsråds Frivillighedsrådets Organisation fra 18-2 år tilbage i

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Sera Træf Adresse:

Læs mere

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde.

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Retningslinjer for tildeling af 18 midler i Struer Kommune Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold

Læs mere

Statistik på 18 ansøgere i

Statistik på 18 ansøgere i Statistik på 18 ansøgere i 2012-2016 Nedenstående tabeller vedrører uddelingen af 18-puljen/Frivillighedsmidler i Sociale Forhold og Beskæftigelse i perioden fra 2012 til 2016. I årene fra 2012 til 2015

Læs mere

I alt 823.506 723506-208406

I alt 823.506 723506-208406 Tilskud 18 midler 2010 Kt. 599 00 120-50 Udarbejdet af sekretariatet for Sundhed og Handicap april 2010 Samlet budget 1.700.000 politisk besparelse 185.000 1.515.000 34% til Frivillighusene 515100 25%

Læs mere

Tildelte midler fra 18 puljen til nye og ekstraordinære tiltag i 2015

Tildelte midler fra 18 puljen til nye og ekstraordinære tiltag i 2015 Oversigt over 18-ansøgninger til "Puljen til nye eller ekstraordinære aktviteter" 015 1 3 4 5 A B C D E F G H Journal nr. E-015-1- 1 E-015-1- Forening el. lign Julehjælpen v/ Rene Husted Vahl, København

Læs mere

Ansøgt beløb. Søger penge til årlig sommerlejr. Børn og unge,

Ansøgt beløb. Søger penge til årlig sommerlejr. Børn og unge, Overordnet målgruppe Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøgers navn Forvaltningens kommentar Søger penge til at yde tilskud til børn, som ikke har råd til at deltage i fritidsaktiviteter. Broens arbejde vurderes

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Randers Kommune c/o Frivilligværket, Stemannsgade 9 C, 8900 Randers C Tlf. 2916 1921/ 2916 1920 frivilligvaerket@frivilligvaerket.dk

Læs mere

Åbent møde for Frivilligrådets møde den 15. maj 2012 kl. 15:00 i Firkløveren, Vester Hornum

Åbent møde for Frivilligrådets møde den 15. maj 2012 kl. 15:00 i Firkløveren, Vester Hornum Åbent møde for Frivilligrådets møde den 15. maj 2012 kl. 15:00 i Firkløveren, Vester Hornum Indholdsfortegnelse 008. Gennemgang af ansøgninger om økonomisk støtte 18 midler... 16 009. Frivilligdagen 2012...

Læs mere

Notat vedr. analyse af Værestedet.

Notat vedr. analyse af Værestedet. HANDICAP- OG PSYKIATRIAFDL. Dato: 20.07.2009 Notat vedr. analyse af Værestedet. Værestedet flytter pr. 1.9.2009 til nye lokaler i Humlehuset på Bryggerivej. Efter aftale med direktør Ulla Andersen er der

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 18-puljen 18 i Lov om Social Service har til formål at sikre et samarbejde mellem kommunen og den frivillige sociale indsats,

Læs mere

Indstillingsskema 18 2013-1 rundeuddeling

Indstillingsskema 18 2013-1 rundeuddeling Indstillingsskema 18 2013-1 rundeuddeling Nr. Mål Forening/ Ansøgningens formål Tidligere bevilliget Ansøgt beløb Friv.råds Frivillighedsrådets Gruppe Organisation fra 18-2 år tilbage kr. indstilling i

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i runde

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i runde om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2008 2. runde Nr.: 1 Kontakt mellem Mennesker 2 Ældre Sagen -Gudme Nyt uddannelsesforløb for frivillige sociale foreninger Tillægsansøgning til oprindelig ansøgning,

Læs mere

Oversigt over ansøgninger til 18 midler april 2010

Oversigt over ansøgninger til 18 midler april 2010 Oversigt over ansøgninger til 18 midler april 2010 Indsatsområder: Misbrug, Integration, Træning og sundhedsfremme på plejecentre, Ældre, handicappede og udsatte grupper Aktiviteter i lokalområdet, Foreninger

Læs mere

Frivillighedspuljen og 79

Frivillighedspuljen og 79 Frivillighedspuljen 2017-18 og 79 Her kan du se, hvilke spørgsmål der skal besvares i det elektroniske ansøgningsskema. Hvilken pulje søges der om midler fra? 18: Støtte frivilligt socialt arbejde, der

Læs mere

Antal medlemmer: ca. 120 medlemmer i Regionen 4 i Halsnæs Kommune, 100 støttemedlemmer 4-5 i Halsnæs Kommune

Antal medlemmer: ca. 120 medlemmer i Regionen 4 i Halsnæs Kommune, 100 støttemedlemmer 4-5 i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2016/0000050 Dato: 5. februar 2016 Titel: Administrationens bemærkninger til ansøgningerne Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Dansk Landsforening for hals- og mundhuleopererede

Læs mere

Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013

Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013 Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013 Indhold Fokus i det frivillige sociale arbejde... 4 Samarbejdet om det frivillige sociale arbejde... 5 Tilskudsfordeling... 8 Ansøgning om midler

Læs mere

Samlede høringssvar vedr. forslag til ændrede retningslinjer for tildeling af 18 puljemidler samlet efter høringsfristens udløb den 25.

Samlede høringssvar vedr. forslag til ændrede retningslinjer for tildeling af 18 puljemidler samlet efter høringsfristens udløb den 25. Samlede høringssvar vedr. forslag til ændrede retningslinjer for tildeling af 18 puljemidler samlet efter høringsfristens udløb den 25. oktober 2013 Indsendt af Høringssvar Administrationens bemærkninger

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service

Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service RETNINGSLINJER September 2011 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bilag 1 Regnskab for bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2014

Bilag 1 Regnskab for bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2014 Budget for 337.299 kr. Bevilget til sundhedsfremmende tiltag i henhold til Overført fra Årets frivillige sociale pris 22.341 kr. - 4.000 kr. Sundhedspolitikken eserveret til nye foreninger i - 3.500 kr.

Læs mere

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk FAMILIENETVÆRK [SEPT. 2013] Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj og Ishøj Kommune RødeKors.dk INDHOLD 1 Data vedrørende samarbejdspart i kommunen... 3 2 Data vedrørende Røde Kors-afdelingen

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015

Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015 Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015 Nr. Ansøger Aktiviteten/projektets formål Beskrivelse Ansøgt beløb Bevilling 1. Alkorådet (søgt begge puljer) Rådgivning og oplysning til misbrugeren

Læs mere

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014 1 Bilag 2 Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014 Frivillignet, der er Dansk Flygtningehjælps landsdækkende netværk af frivillige, har i 2014 haft kontakt til 13.693 brugere

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 28-januar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.45 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff Fraværende:

Læs mere

Værestedet. For personer i Ikast-Brande Kommune, som er fyldt 18 år og er psykisk sårbare.

Værestedet. For personer i Ikast-Brande Kommune, som er fyldt 18 år og er psykisk sårbare. Værestedet For personer i Ikast-Brande Kommune, som er fyldt 18 år og er psykisk sårbare. Hvad er Værestedet Laicos? Værestedet er et tilbud/fristed for alle over 18 år, som er psykisk sårbare. Vi holder

Læs mere

Indhold. 3 Vejen til fællesskabet 4 Portræt af en Gå-med-ven 7 Kom godt i gang 8 En venlig ledsager 11 Bliv synlig

Indhold. 3 Vejen til fællesskabet 4 Portræt af en Gå-med-ven 7 Kom godt i gang 8 En venlig ledsager 11 Bliv synlig Gå-med-venner Indhold 3 Vejen til fællesskabet 4 Portræt af en Gå-med-ven 7 Kom godt i gang 8 En venlig ledsager 11 Bliv synlig TEKST: FRIVILLIGAFDELINGEN/GITTE ROE ERIKSEN, JOURNALIST GRAFIK/DESIGN: OLE

Læs mere

Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde

Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Nr. Forening/ 18 Anvendt til Forbrug Retur Forvaltningens Organisation/Formål Bevilling kr. kr. bemærkninger 1 1-2010 Boligfonden

Læs mere

Fordeling af 18 og 79 midler 2016 Forening Hvad søges der til Ansøgt beløb 18

Fordeling af 18 og 79 midler 2016 Forening Hvad søges der til Ansøgt beløb 18 Fordeling af 18 og 79 midler 2016 Forening Hvad søges der til Ansøgt beløb 18 Røde Kors Ældre som er særligt udsatte eller ensomme Besøgstjenesten, Vågetjenesten, Sociale cafeer, Cykling uden alder, kaffeklub

Læs mere