Flow Transmitter PD 340. Manual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flow Transmitter PD 340. Manual"

Transkript

1 Flow Transmitter PD 340 Manual DK Februar 1997 PROCES-DATA A/S, Navervej 8, 8600 Silkeborg, Danmark, telefon: , fax:

2 Copyright 1997, PROCES-DATA A/S. Tekst, diagramer, udformning og systematik er beskyttet i henhold til loven om ophavsret og må derfor ikke eftergøres uden tilladelse fra PROCES-DATA A/S. PROCES-DATA A/S forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. P-NET er et registreret varemærke for PROCES-DATA A/S. II/IV Flow Transmitter, PD 340 Manual

3 Indhold Page 1 Generel information Introduktion Funktioner Konstruktion Måleprincip Funktionsbeskrivelse Flowmåling Volumentæller Automatikfunktioner Temperaturmåling OUTPUT OUTPUT OUTPUT Input P-NET interface PD 210 display enhed Display Lokal display enhed, PD Flowmeter-Display, PD 4000/ Installation Valg af målerstørrelse Installation af Flow Transmitteren Elektriske forbindelser Strømforsyning OUTPUT Digitale udgangssignaler INPUT Temperatur signal, Pt Tilslutning af displayenhed, PD P-NET tilslutning Beskrivelse af variable SoftWire tabel Standardindstillinger Manual Flow Transmitter, PD 340 III/IV

4 7 Anvendelseseksempler Flow regulering Forvalg med PD 210 display Afhjælpning af fejl Fejlfinding Typiske fejl Reservedelsliste Dimensioner og kapaciteter Materialer Tilslutninger Specifikationer Flowmåling Spændingsforsyning Væske Temperaturmåling Omgivelser Godkendelser Appendiks faset udgangssignal Appendiks Hukommelsestyper Appendiks Software Diagram Indeks IV/IV Flow Transmitter, PD 340 Manual

5 1 Generel information. 1.1 Introduktion. PD 340 Flow Transmitter er en præcisionsmåler, beregnet for volumetrisk måling af væsker med en vis elektrisk ledningsevne. Transmitteren er især velegnet til anvendelse inden for områder, hvor der kræves hygiejnisk opbygning og materialevalg. Transmitterens robuste konstruktion gør den velegnet til måling på væsker, som indeholder faste partikler. PD 340 Flow Transmitteren er udstyret med en microprocessor, som styrer og overvåger alle transmitterens funktioner. Denne manual omfatter Flow Transmittere mærket med C eller på elektronikmodulet. 1.2 Funktioner. Sanitært design Vedligeholdelsesfri, ingen bevægelige dele Automatisk nulpunktsjustering Flowmåling i en eller to retninger 3 Valgfri volumenenhed, f.eks. m, liter, U.S. gallon Impulsudgang til elektronisk tæller, impulser pr. sek. Impulsudgang til elektromekanisk tæller, 0-10 impulser pr. sek. Strømudgang, 4-20 ma (udvidet version) Forvalgsfunktion Grænsekontakt funktion Flowregulator funktion (PI controller) Minimalt tryktab Enkel tilslutning af PD 210 display enheden, som kan vise volume, setpunkt for forvalgsfunktion eller PI regulator, øjeblikkeligt flow, temperatur, m. v. Stop/nulstil-funktion for tællere Temperaturmåling ved hjælp af ekstern temperaturføler Temperaturkompenseret flowmåling Kontinuerlig selvtest, som kan overvåges via PD 210 eller P-NET P-NET Fieldbus kommunikation (EN50170, Vol. 1) EMC godkendt (89/336/EEC) Vibrationsprøvet (IEC Test Fc) Manual Flow Transmitter, PD 340 1/46

6 1.3 Konstruktion. PD 340 Flow Transmitter består af tre dele: målehoved elektronikmodul terminalboks Elektronikmodul og terminalboks er ens for alle målerstørrelser. Målehovedet består af et målerør i rustfrit stål med clamptilslutninger. Uden på røret er monteret to magnetspoler. Inden i røret er anbragt to elektroder i rustfrit stål. Målehovedet har en geometri, som gør, at måleresultatet er uafhængigt af væskens flowprofil. Herved får transmitteren et meget stort linearitetsområde, idet skift fra laminar til turbulent væskestrømning ikke påvirker måleresultatet. Transmitteren er således også uafhængig af væskens viskositet. Målehovedet er kalibreret på et computerstyret kalibreringsanlæg. Elektronikmodulet er bygget op omkring en microprocessor, som bl.a. beregner måleværdier, genererer udgangssignaler fra transmitteren, samt styrer kommunikationen til displayenheden og til P-NET. Elektronikmodulet kan leveres i tre versioner: standard version, udvidet version med strømudgang og udvidet version med 3-faset udgangssignal. Se Appendiks 1. Standard versionen har to impulsudgange og en logisk indgang. En display enhed, PD 210, kan umiddelbart forbindes til Flow Transmitteren. I den udvidede version kan en af impulsudgangene ændres til en analog strømudgang, 4-20 ma. I den udvidede version med 3-fase udgange bliver de to impulssignaler ændret til et kombineret 3- faset signal. Begge udvidede versioner kan forbindes til en P-NET Fieldbus (netværk til datakommunikation) for central styring eller dataopsamling. Terminalboksen er fuldstændig adskilt fra elektronikmodulet. Man behøver således ikke åbne for elektronikken for at tilslutte transmitteren. Alle klemmerne i terminalboksen er tydeligt mærket med nummer og funktion. Boksen er forsynet med tre PG 11 forskruninger. 2/46 Flow Transmitter, PD 340 Manual

7 1.4 Måleprincip. Målehovedet består af et målerør, hvorpå der er monteret magnetspoler. Når der sendes en strøm gennem magnetspolerne, frembringes et magnetfelt vinkelret på målerøret. Figur 1: System diagram. Manual Flow Transmitter, PD 340 3/46

8 Når en ledende væske bevæger sig gennem målerøret, induceres en elektrisk spænding, som udtages over to elektroder i målerøret. Målerøret har en geometri, som gør, at denne spænding er proportional med væskens middelhastighed og dermed den gennemstrømmende væskemængde. PD 340 Flow Transmitteren anvender et kvadratisk målekammer, idet denne form reducerer måleresultatets afhængighed af viskositet, væsketype og flowprofil. Forsøg med PD 340 Flow Transmitter bekræfter, at det ikke er nødvendigt at kalibrere, når der skiftes produkt, f.eks fra vand til mælk. Dette ville være nødvendigt med traditionelt rundt målekammer. Figur 2: Måleprincip. Ue = K x B x V x D Ue = elektrodespænding K = systemkonstant B = magnetfeltstyrke V = væskens middelhastighed D = afstand mellem elektroder Microprocessoren i transmitteren styrer strømgeneratoren, så magnetfeltet holdes konstant. Elektrodespændingen føres via forstærker og signalomsætter til microprocessoren, som beregner væskegennemstrømningen. 4/46 Flow Transmitter, PD 340 Manual

9 2 Funktionsbeskrivelse. Flow Transmitteren indeholder adskillige interne funktioner og tilslutninger for eksterne signaler. Funktionerne vælges ved at indtaste et sæt konfigurationsparametre. Kalibreringsparametrene kan også ændres. Funktioner og parametre kan ændres enten ved hjælp af display/tastatur (PD 210) eller via P-NET. 3 Flow Transmitteren kan skaleres til at arbejde i enhver volumetrisk enhed, liter, m, gallon osv. Det øjeblikkelige flow kan vises enten som volumenenhed/time eller volumenenhed/minut. 2.1 Flowmåling. Flowmålingen kan filtreres for at stabilisere udlæsningen af et ustabilt flow (se side 28). Måling af flow under 0,2 % kan undertrykkes. Dette kan være en fordel når man ønsker at undgå totalisering af volumet i en periode uden flow (se side 28). Flowet måles i begge retninger. Pilen på målehovedet angiver retningen for positivt flow. Man kan vælge at se bort fra negativt flow og sætte dette til 0 (se side 28). For at kompensere for væskens udvidelseskoefficient, kan Flow Transmitteren konfigureres til at beregne flowet svarende til en fast temperatur på 4 C (se side 22) Test mode. Flow Transmitteren indeholder en simuleringsfunktion, Test mode. Ved installation og service bruges denne funktion til at simulere et flow igennem transmitteren. Alle udgangssignaler, impulssignaler såvel som strømsignaler, vil virke som om der var et flow igennem rørsystemet. På denne måde kan alle interne og eksterne funktioner samt kabelforbindelser afprøves (se side 27). 2.2 Volumentæller. Flow Transmitteren har to individuelle tællere, Volume1 og Volume2, som registrerer det volumen, der har passeret flowmåleren, siden sidste nulstilling. Tællerne kan nulstilles individuelt, eller de kan forudindstilles til en ønsket værdi (se side 23 for flere detaljer). 2.3 Automatikfunktioner. Flowmåleren indeholder et antal automatikfunktioner, som kan vælges en ad gangen (se side 27 om valg af de enkelte funktioner) Dosering. Flow Transmitteren har en indbygget forvalgsfunktion, og kan derfor nemt anvendes til at dosere et forudbestemt volumen. Det ønskede volumen indtastes i et setpunkt register. En digital indgang på Flow Transmitteren kan bruges til at starte doseringen. En digital udgang, OUTPUT 2, kan åbne doseringsventilen eller starte en pumpe. Når det indtastede setpunkt er nået, slår udgangen fra og ventilen lukker eller pumpen stopper. Volumen2 tælleren viser det doserede volumen. Se også side 27 og doseringseksemplet på side 32. Manual Flow Transmitter, PD 340 5/46

10 2.3.2 Flowregulering. I systemer hvor der kræves et konstant flow kan Flow Transmitterens indbyggede flowreguleringsfunktion anvendes direkte til at styre en ventil eller en pumpe. Det ønskede øjeblikkelige flow indtastes i setpunkt registeret, hvorefter ventilen eller pumpen styres af den indbyggede PI-regulator ved hjælp af et strømsignal (4-20 ma). Se også side 25 og flowreguleringseksemplet på side Grænsekontakt. Flow Transmitteren har en indbygget grænsekontaktfunktion, som kan bruges til at angive om en måleværdi er under eller over værdien i setpunkt registeret. Dette kan f.eks anvendes til at angive højt/lavt flow. Grænsekontakten kan aflæses på OUTPUT 2, som ON eller OFF (se side 27 for at vælge denne funktion for OUTPUT 2). 2.4 Temperaturmåling. Flow Transmitteren kan tilsluttes en Pt-100 føler, hvorefter væskens temperatur kan udlæses i C eller F (se side 28). En Pt-100 føler er nødvendig, hvis man ønsker temperaturkompenseret flowmåling. 2.5 OUTPUT 1. OUTPUT 1 er en spændingsforsyningsudgang, som kan bruges til at forsyne et eksternt tællerkredsløb (se flere detaljer på side 13). 2.6 OUTPUT 2. OUTPUT 2 udgangen kan anvendes til en af flere funktioner (se side 27): Impulssignal, 0-10 Hz. Signalet kan føres til en tæller, elektronisk eller elektromekanisk, for indikation af det totale volumen, f.eks. i liter (se eksempel på side 26). Fortegn for OUTPUT 3. Signalet angiver flowretningen. Udgangen er ON, når flowet er positivt. Ved hjælp af en UP/DOWN-tæller kan dette signal bruges til at opsummere et flow med fortegn. Styresignal fra doseringsfunktionen. Styresignal fra grænsekontaktfunktionen. Indikation af fejlfri måling. Udgangen er ON, hvis der ikke er fejl. Udgangen kan styres direkte via P-NET (se side 20). Flere oplysninger om anvendelse af OUTPUT 2 på side 14. 6/46 Flow Transmitter, PD 340 Manual

11 2.7 OUTPUT 3. OUTPUT 3 kan bruges som digitalt udgangssignal eller som en analog 4-20 ma strømudgang (gælder for Flow Transmittere i udvidet version med PD 366). Hvis OUTPUT 3 anvendes som digital udgang, kan udgangen generere et hurtigt impulssignal ( Hz) til et eksternt tællekredsløb (se skaleringsekesmpel på side 25) eller udgangen kan styres direkte via P-NET (se side 21). Se anvendelseseksemplerne på side 15 og Input. Flow Transmitteren har en logisk indgang, INPUT 1, som kan anvendes til en af følgende funktioner (om konfigurering, se side 28): Stop tællere. Signalet kan komme fra en luftdetektor og kan bruges til at standse volumentælleren, når der er luft i væsken. Nulstil Volume2 tælleren. Kan anvendes til at starte doseringsfunktionen og nulstille volumentælleren. Manuel/Automatik-vælger for PI regulator. Se flere detaljer om forbindelse af INPUT 1 på side P-NET interface P-NET er en europæisk fieldbus standard, EN50170, Vol. 1. P-NET er et fieldbus netværk udviklet til processtyring og dataopsamling. P-NET er et RS-485 serielt interface til brug for kommunikation med P-NET interface moduler. Transmissionshastigheden er baud (se side 17 for flere detaljer). De udvidede versioner af Flow Transmitteren indeholder et P-NET fieldbus kommunikations interface, som gør det muligt at forbinde Flow Transmitteren direkte til P-NET. Via P-NET er det muligt at udlæse og ændre alle data i Flow Transmitteren (på side 18 findes en komplet liste over variable). PD 4000 Flowmeter-Display (se side 10) benytter P-NET interfacet til udveksling af data mellem Flowmeter-Displayet og de tilsluttede Flow Transmittere. Man kan ændre data og konfigurere samtlige funktioner for Flow Transmitterne. Flowmeter-Displayet er forsynet med batteri backup, og vil således bevare sine data, selv om forsyningsspændingen bliver afbrudt. Flow Transmitterens P-NET interface kan også bruges til dataopsamling, f.eks på en PC. I PC'en monteres et PC P-NET interface, som giver direkte adgang fra et PC program til enhver variabel i Flow Transmitteren og andre forbundne P-NET moduler PD 210 display enhed. PD 210 er en lokal display enhed, som forbindes direkte til Flow Transmitteren. Ved hjælp af denne enhed kan man udlæse øjeblikkeligt flow, volumentællerne, temperatur, setpunkt mv. PD 210 enheden kan også bruges til at ændre setpunktværdierne og til at udføre en komplet konfiguration af Flow Transmitteren. Display enheden forbindes til Flow Transmitteren med et 2-leder kabel, som kan være op til 100m langt. Dette kabel bruges både til strømforsyning af display enheden og til dataudveksling mellem Flow Transmitter og display enhed (se en detaljeret beskrivelse på side 8). Manual Flow Transmitter, PD 340 7/46

12 3 Display. Der er flere forskellige metoder til at udlæse data fra PD 340 Flow Transmitteren. Transmitteren kan styres og overvåges via P-NET interfacet (kræver en af de udvidede versioner), hvorfra alle data er tilgængelige. En anden mulighed er at forbinde et lokalt display, PD 210, til Flow Transmitteren. Ved hjælp af PD 210 er dog kun visse data tilgængelige. 3.1 Lokal display enhed, PD 210. Display enheden PD 210 kan umiddelbart forbindes til transmitteren og kan derefter anvendes til følgende: Udlæsning af data fra transmitteren, f.eks. flow eller volumen. Ændring af data i transmitteren, f.eks. indholdet af volumen registeret eller setpunkt registeret. Konfiguration og kalibrering, f.eks indstilling af målerstørrelse eller udgangssignalernes virkemåde. Udlæsning og nulstilling af intern fejlkode. Display enheden forbindes til Flow Transmitteren med et 2-leder kabel, som kan være op til 100m langt. Dette kabel bruges både til strømforsyning af display enheden og til dataudveksling mellem Flow Transmitter og display enhed Udlæsning af registre. Indholdet af otte forskellige registre i transmitteren kan udlæses på display enheden. Med et tryk på en af de otte knapper under displayet, angiver man hvilket register, der ønskes udlæst. Udlæsningen opdateres automatisk ca. en gang i sekundet. Flere oplysninger findes i afsnit på side 21. Reg. nr. Navn Funktion SWNr. 1 FLOW 3 Aktuelt flow, f.eks i m /h $11 2 T.C.FLOW Temperaturkompenseret flow $12 3 TEMP. Temperatur i C $13 4 blank Disponibelt register $14 5 VOL. 1 3 Volumen, resultat af summering, f.eks. i m $15 6 VOL. 2 3 Volumen for sammenligning med setpunkt, f.eks. i m $16 7 SETP. 3 Setpunkt, f.eks. i m $17 8 blank Øjeblikkeligt flow $18 8/46 Flow Transmitter, PD 340 Manual

13 3.1.2 Ændring af registerindhold. Hvis indholdet i et register skal ændres må det først udlæses. Derefter indtastes det ønskede indhold efterfulgt af et tryk på = tasten. Dette giver et tomt display i ca. 1 sek., hvorefter displayet viser det nye indhold Konfigurering og kalibrering ved hjælp af PD 210. Flow Transmitteren indeholder otte forskellige konfigurationsregistre. Se også afsnit på side 24 for en detaljeret forklaring på disse registres virkemåde (registrene findes på SoftWire nummer 20-27). Hvis man ønsker at udlæse indholdet af et konfigurationsregister, trykkes der på E tasten, hvilket giver et tomt display. Derefter trykkes en numerisk taste mellem 1 og 8 for at vælge et konfigurationssregister. Registerets nummer vises i det første ciffer på displayet, og dets indhold i resten. For at kunne ændre i registrene skal Programme Enable kontakten i terminalboksen sættes i ON-position. Indholdet i et register ændres ved at indtaste det nye indhold og derefter trykke på = tasten Udlæsning af fejl. Når det interne testsystem i Flow Transmitteren finder en fejl, adviseres brugeren via displayenheden, idet der tændes et "A" for ALARM i displayets forreste ciffer. Ved tryk på "TEST"-tasten vises en tocifret fejlkode, som angiver fejlens art. Testsystemet er indrettet, så alarmen ikke slettes, før fejlkoden er udlæst på displayet, heller ikke selvom fejlen forsvinder igen. Fejlen er forsvundet hvis displayet viser "0" efter et nyt tryk på "TEST"-tasten. Fejlkoden på displayet opdateres kun ved igen at trykke på "TEST"-tasten. En komplet fortegnelse over fejlkoder findes på side Konstruktion. Displayenheden består af et LCD-display, et tastatur samt elektronik til udveksling af data mellem display og transmitter. Elektronikken styrer endvidere LCD-displayet og tastaturet. Enheden er bygget ind i en boks af NORYL PPO, med tæthedsgrad IP 65 og har dimensionerne B x H x D = 144 x 72 x 8 mm. (Standardmål for tavleinstrument). Elektronikken er bygget op omkring en microprocessor, som styrer LCD-displayet, afsøger tastaturet og kommunikerer med Flow Transmitteren Monteringsvejledning for PD 210. BEMÆRK: De fire M3 huller for monteringsskruer er kun 4 mm. dybe. Hvis der anvendes for lange skruer, ødelægges displayet. Manual Flow Transmitter, PD 340 9/46

14 3.2 Flowmeter-Display, PD 4000/340 Flowmeter-Displayet er baseret på en PD 4000 P-NET Controller og er designet til at udlæse data fra PD 340 Flow Transmittere. Endvidere er det muligt at ændre data og at vælge forskellige funktioner for transmitteren. Flowmeter-Displayet er velegnet til stationær og mobil anvendelse. Display-enheden udgør sammen med en PD 340 flowtransmitter en typegodkendt volumenmåler i Danmark, systembetegnelse IV-302. Typegodkendelsen omfatter væsketyper som mælk og mælkeprodukter samt andre ledende væsker, f.eks. øl, vand og vin. De udlæste data kan f.eks være flow eller volumen, eller man kan vælge at ændre et setpunkt eller en filterkonstant. Op til tre Flow Transmittere kan udvælges og overvåges samtidigt på Flowmeter-Displayet. Flowmeter-Displayet forbindes til Flow Transmitterne via et P-NET Fieldbus system. En standard konfiguration for en PD 340 Flow Transmitter er lagret i Flowmeter-Displayet og kan overføres automatisk via P-NET til en anden Flow Transmitter i systemet. Standard konfigurationen kan ændres, så den passer til brugerens egne krav. Den aktuelle konfiguration for hver af de udvalgte Flow Transmittere kan udskrives på displayet i ren tekst. I et ikke-godkendt system er der mulighed for printertilslutning, hvor såvel måleresultater som konfiguration kan udskrives. Desuden er der mulighed for at lagre en kundedatabase i Flowmeter- Displayet med op til 400 kunder. Databasen oprettes på en PC og er baseret på en standard database i Access 2.0 filformat. Se venligst Flowmeter-Display manualen ( ) for yderligere information. 10/46 Flow Transmitter, PD 340 Manual

15 4 Installation. 4.1 Valg af målerstørrelse. Flow Transmitteren har et meget stort måleområde. Den mest nøjagtige flowmåling opnåes, når det aktuelle flow ligger i den øverste halvdel af transmitterens måleområde, men er mindre end det højst tilladte flow for den aktuelle målerstørrelse. Dog må transmitterens maksimale flow aldrig overskrides. Erfaringer fra forskellige installationer viser, at det aktuelle flow varierer. Det anbefales derfor at det beregnede maksimale flow aldrig overstiger 90 % af det maksimalt tilladte flow for den pågældende Flow Transmitter, medmindre der er tale om et velkendt og stabilt flow. Transmitteren bør, som hovedregel, vælges i samme rørdimension som resten af rørsystemet. Måling af flowrater ned til 5% af det maksimale flow, og endda lavere er også muligt, dog med reduceret nøjagtighed (+/- 1 %) af det aktuelle flow. Målerstørrelsen skal vælges i overensstemmelse med det maksimale flow. Ved det maksimale flow forståes det absolut største flow under drift, rengøring, opstart m.v. Der vælges den mindst mulige Flow Transmitter, uden at det maksimalt tilladte flow overskrides, hvilket vil sikre størst mulig målenøjagtighed. Hvis målerørets diameter er mindre end installationens rørdimension, bør forbindelsesstykkerne være koniske. En Flow Transmitter bør ikke installeres hvor rørdiameteren er mindre end den indvendige dimensionen på Flow Transmitterens clampkravestuds. For at opnå den bedste målenøjagtighed må to produkter, der blandes før måling, være en homogen væske før den passerer Flow Transmitteren. Flow Transmitteren fås i fem forskellige størrelser, som det fremgår af nedenstående tabel: Højst tilladte flow: C 25 C 38 C 51 C 63 C m /h 20 m /h 40 m /h 80 m /h 120 m /h BEMÆRK: Flow Transmitterens maksimale flow må aldrig overskrides, idet det kan ødelægge målehovedet. Manual Flow Transmitter, PD /46

16 4.2 Installation af Flow Transmitteren. Flow Transmitteren skal monteres i rørsystemet så målehovedet altid er væskefyldt, idet transmitteren ellers kan registrere flow når målerøret er tomt. Transmitteren opfatter luft i væsken som et volumen. Derfor må mængden af luft i væsken reduceres så meget som muligt, og Flow Transmitteren bør monteres i rørsystemet, hvor trykket er størst. Her er luftens volumen mindst, og vil således have minimal indflydelse på måleresultatet. Hvis der er kraftige vibrationer i rørsystemet, f.eks resonans fra en pumpe eller hvis trykket er pulserende, f.eks i forbindelse med en homogenisator eller en stempelpumpe, skal der anvendes vibrationsdæmpning. Alternativt må Flow Transmittteren monteres et andet sted i rørsystemet, hvor der er færre vibrationer. Hvis væsken indeholder luft, skal der monteres en luftudskiller før Flow Transmitteren. Flow Transmitteren kan monteres såvel vandret som lodret, blot den monteres så der ikke kan forekomme luftlommer i målehovedet. Pilen udenpå målehovedet angiver positiv flowretning. De bedste målebetingelser opnåes, hvis der monteres et lige rørstykke, svarende til tre gange rørdiameteren, både før og efter Flow Transmitteren. Ved placering af Flow Transmitteren i rørsystemet må det påses, at omgivelsestemperaturen er indenfor det specificerede område. Endelig bør transmitteren placeres sådan, at der er plads til afog påmontering af elektronikmodul og terminalboks. BEMÆRK: Clampringene skal løsnes helt inden transmitteren drejes i rørsystemet, da der ellers er risiko for, at målehovedet ødelægges. Man bør sikre sig at hverken elektronikmodulet, målehovedet eller terminalboksen udsættes for fugt, når transmitteren adskilles. For at undgå indtrængning af fugt må kablerne monteres korrekt i forskruningerne, og elektronikmodul og terminalboks må monteres præcist med alle skruer spændt til. Strømforsyningen til Flow Transmitteren bør altid være tilsluttet, da den varme, der opstår i elektronikken forhindrer kondensering. Transmitterens strømforsyning bør derfor tilsluttes så snart som muligt efter montering, idet kondensering kan ødelægge transmitteren. 12/46 Flow Transmitter, PD 340 Manual

17 5 Elektriske forbindelser. Nedenstående figur viser printkortet i terminalboksen med alle transmitterens elektriske forbindelser. Program enable switchen, SW1 øverst til venstre, skal være i ON position, før man kan konfigurere og kalibrere transmitteren. Efter konfigurering og kalibrering skal switchen sættes tilbage i OFF position. Figur 7: Elektriske forbindelser i terminalboksen. 5.1 Strømforsyning. Flow transmitteren skal forsynes med 24 V DC eller 24 V AC. Det er muligt at måle på væsker, der har en ledningsevne under det specificerede minimum på 5 µs/cm. Flow Transmitteren må da forsynes fra en separat DC spændingskilde, hvor -24 V DC terminalen er forbundet til rørsystemet. Dette vil forøge følsomheden og måske muliggøre flowmåling. 5.2 OUTPUT 1. OUTPUT 1 i terminal boksen er en spændingsforsyning, som kan bruges til at forsyne eksterne tællekredsløb, relæer eller andre apparater, der anvender 4-20 ma. Spændingen på udgangen kan svinge fra 20 til 40 V DC, afhængig af forsyningsspændingen. (Forsyningsspænding - 2 V som minimum). Spændingsforsyningen er forbundet direkte til en ensretter, som ensretter forsyningsspændingen til transmitteren. Spændingsforsyningen er Figure 8: Diagram for spændingsforsyning. beskyttet med en zenerdiode og en strømbegrænsermodstand på samme måde som OUTPUT 2 og OUTPUT 3. Endvidere er spændingsforsyningen isoleret fra den interne elektronik ved hjælp af en transformer. Spændingsforsyningen er ikke isoleret fra den spændingskilde, der forsyner transmitteren. Manual Flow Transmitter, PD /46

18 5.3 Digitale udgangssignaler. Flow Transmitteren har to digitale udgange, OUTPUT 2 og OUTPUT 3. Udgangssignalerne kræver spændingsforsyning. Udgangene er galvanisk adskilt fra den øvrige elektronik ved hjælp af optocouplere. Desuden er udgangene beskyttet mod overbelastning med en zenerdiode og en strømbegrænsningsmodstand, R PTC. RPTCer ca. 25 Ohm ved normal belastning (max. 100 ma). Ved overbelastning stiger RPTC kraftigt og begrænser dermed strømmen til ca. 16 ma. Hvis udgangen har været overbelastet, skal spændingen afbrydes helt i nogle sekunder før udgangen igen kan belastes normalt. Udgangen kan afbrydes enten ved at afbryde tællerkredsløbet eller forsyningsspændingen til transmitteren. Et spændingsfald på op til 1,0 V kan forekomme når udgangen aktiveres. Dette bør tages i betragtning, når der anvendes lavspændings udstyr. Ved forkert polarisering vil udgangen være konstant aktiveret OUTPUT 2 Impulssignalet fra OUTPUT 2 har en impulslængde på 40 ms, og frekvensen er variabel fra 0-10 Hz. +)))))))))))), S)))))))-.))))))))Q < )))))))))))) > 40 ms Impulssignal på OUTPUT 2 Eksempel på elektrisk forbindelse af elektromekaniske tællere. Krav til tæller: Forsyningsspænding: Effektforbrug: Tællefrekvens: ON-tid: OFF-tid: OUTPUT V DC Max. 2,5 W Min. 10 Hz Typ. 40 ms Min. 60 ms 14/46 Flow Transmitter, PD 340 Manual

19 Udvidelseskortet til Flow Transmitteren, PD 366, kan generere to forskellige udgangssignaler på OUTPUT 3 - impulssignal eller analogt strømsignal. Begge signaltyper kræver spændingsforsyning. Impulssignalet fra OUTPUT 3 er symmetrisk (50-50 % duty cycle), og frekvensen er trinløs variabel fra Hz. Elektroniske tællere og PLC'er forbindes normalt til impulsudgangen OUTPUT 3. Impulsudgangen i transmitteren består af en spændingsfri elektronisk kontakt. Hvis tælleren/plc'en ikke har intern pull-up, er det derfor nødvendigt at udstyre dens tællerindgang med en pull-up modstand. Pull-up modstanden R1 skal vælges, så strømmen I er ca. 5 ma, når kontakten i Flow Transmitteren er ON OUTPUT 3, strømudgang. Signalet på strømudgangen ligger i området fra 4-20 ma. Signalet kan føres til en regulator og anvendes til flowregulering (se afsnit 7.1). Strømudgangen, OUTPUT 3, virker som en variabel modstand, og behøver derfor en ekstern spændingsforsyning, som kan give min. 12 V mellem klemme 17 og 18 i terminalboksen (eksklusive spændingsfaldet over belastningen og kablet). Den nødvendige forsyningsspænding skal beregnes for maksimal strøm, 20 ma. Strømudgangen er isoleret fra den øvrige del af elektronikken og beskyttet imod overbelastning på samme måde som impulsudgangene. Strømbegrænsermodstanden R PTC er dog dimensioneret, så beskyttelsen træder i kraft ved ca. 35 ma. Manual Flow Transmitter, PD /46

20 Eksempel hvor apparatet strømforsynes fra intern spændingsforsyning (OUTPUT 1). Eksempel hvor apparatet strømforsynes fra ekstern spændingsforsyning. 5.4 INPUT 1. INPUT 1 er en logisk indgang, som er galvanisk isoleret. Indgangen aktiveres ved at påtrykke terminalerne en spænding på mindst 18 V med den rigtige polaritet. 5.5 Temperatur signal, Pt-100 En standard temperaturføler Pt-100 kan tilsluttes Flow Transmitteren. For at undgå fejl og forstyrrelser skal temperaturføleren tilsluttes med et 4-leder kabel, der føres helt til terminalboksen. BEMÆRK: Hvis der ikke tilsluttes temperaturføler, skal terminalerne forbindes med hinanden for at undgå fejl i flowmålingen. 16/46 Flow Transmitter, PD 340 Manual

21 5.6 Tilslutning af displayenhed, PD 210. Displayenheden forbindes til transmitteren med et to-leder kabel, der kan være op til 100m langt. I dette kabel foregår udvekslingen af data mellem transmitter og displayenhed. Kablet anvendes samtidig til strømforsyning af displayenheden. Kommunikationshastigheden mellem Flow Transmitteren og PD 210 er 300 bit/sek, hvilket giver en ny dataudlæsning hvert sekund. For at forbedre den elektriske støjimmunitet ved brug af et langt kabel, anbefales det at bruge skærmet kabel. Skærmen skal kun forbindes til terminal 8 i terminalboksen og ikke til displayenheden. 5.7 P-NET tilslutning. P-NET er en multi-drop bus, som er forbundet i en fysisk ring. Der kan forbindes op til 125 enheder til bussen, f.eks. en PD 340 Flow Transmitter, et PD 4000/340 Flowmeter Display eller et andet P-NET interfacemodul. P-NET interfacet er galvanisk isoleret. Det anvendte kabel er parsnoet med skærm, hvor skærmen bruges som potentialeudligning imellem driver/receiver kredsløbene i de noder, der er tilkoblet bussen. Et P-NET modul forbindes til bussen ved hjælp af tre terminalskruer, en A-terminal, en B-terminal og en S-terminal. To moduler forbindes til hinanden ved at forbinde A til A, B til B og S til S. S-terminalen må ikke forbindes til stel. Hvis kablets længde er over 100 m, skal bussen forbindes i fysisk ring. Elektrisk specifikation for P-NET: Bus struktur: En fysisk ring uden terminering. Medium: Skærmet parsnoet kabel med et tværsnitsareal på mindst 0,22 mm² og en typisk impedans på ohm, f.eks. TWINAX IBM del nr på 105+/-5 ohm, 51 pf/m. Buslængde: Max 1200 m (EIA RS 485). Manual Flow Transmitter, PD /46

22 6 Beskrivelse af variable. PD 340 Flow transmitter indeholder at antal variable og funktioner, som alle kan nås via P-NET, og en del kan nås via PD 210 display enheden. Ved levering er Flow Transmitteren programmeret til de funktioner, der er specificeret i ordren. 6.1 SoftWire tabel. Variablerne i PD 340 Flow Transmitter befinder sig på logiske adresser kaldet SoftWire numre. Disse variable indbefatter målehovedets størrelse, setpunkt for PI-regulator, udgangssignalernes funktioner osv. I nedenstående SoftWire tabel gives en oversigt over disse variable og deres tilhørende SoftWire numre. Hukommelsestypen forklares i Appendiks 2. SWNr Identifier Hukommelsestype Udlæs- Type SI (hex) ning enhed 0 SerialNo Specialfunktion Hex LongInteger 1 DeviceType PROM Read Only Decimal Integer 2 PrgVers PROM Read Only Decimal Integer 3 Error3 RAM Read Write Hex Byte 4 Output2 RAM Read Write Hex Byte 5 Output3 RAM Read Write Hex Byte 6 Input1 RAM Read Only Hex Byte 7 BatchStart RAM Read Write Hex Byte.. 11 Flow RAM RPW Decimal Real *1 12 TcFlow RAM Read Only Decimal Real *1 13 Temperature RAM Read Only Decimal Real *2 14 Available RAM Init EEPROM Decimal Real 15 Volume1 RAM Read Write Decimal Real *3 16 Volume2 RAM Read Write Decimal Real *3 17 SetPoint RAM Init EEPROM Decimal Real *3 18 InstantFlow RAM Read Only Decimal Real * MeterSize EEPROM RPW Decimal Real *3 21 Ti RAM Init EEPROM Decimal Real s 22 PICode RAM Init EEPROM Hex LongInteger 23 MeterNumber PROM Read Only Hex LongInteger 24 Scale RAM Init EEPROM Decimal Real *4 25 Code1 EEPROM RPW Hex LongInteger 26 Code2 EEPROM RPW Hex LongInteger 27 Code3 EEPROM RPW Hex LongInteger NOTER: *1 Flowet kan udlæses som 'enheder/min' eller 'enheder/time' *2 Temperaturenhed kan være C eller F *3 Flowenheden afhænger af kalibreringsfaktoren indsat i MeterSize. *4 Hvis OUTPUT 3 er regulator, skal SI enheden for Scale og Flow være ens. 18/46 Flow Transmitter, PD 340 Manual

23 P-NET SWNo 0: SerialNo PD 210 display: kan ikke anvendes Dette register indeholder et produktionsnummer ilagt af PROCES-DATA. Serienummeret, som ikke kan ændres, er også trykt på siden af målehovedet. Serieummeret anvendes til serviceformål og som nøgle til at indstille Flow Transmitterens P-NET nummer. Den mindst betydende byte i serienummeret indeholder P-NET nummeret, således at serienummeret er indeholdt i de tre mest betydende bytes (6 cifre). P-NET nummeret kan indstilles via serienummeret (her kan modtager nummer = $7E (hex) anvendes). Den sidste data byte skal indeholde Flow Transmitterens P-NET nummer. De tre første bytes skal indeholde det samme serienummer, som allerede stod i de tre mest betydende bytes. Hvis de to serienumre ikke er identiske, bliver P-NET nummeret ikke indstillet. P-NET nummeret kan også udlæses i Code3 (se side 28). P-NET SWNo. 1: DeviceType PD 210 display: kan ikke anvendes Dette register indeholder information om apparattypen, og kan kun udlæses via P-NET. Apparattypen for Flow Transmitteren er 340. P-NET SWNo. 2: PrgVers PD 210 display: kan ikke anvendes Dette register indeholder information om programversionen, og kan kun udlæses via P-NET. Den øjeblikkelige version er P-NET SWNo. 3: Error3 PD 210 display taste: TEST Flow Transmitteren er udstyret med et omfattende testsystem, som er i stand til at afsløre fejl, som opstår på grund af forkert anvendelse af transmitteren, eller fejl, som måtte opstå i selve transmitteren. Når testsystemet finder en fejl, genereres en fejlkode, som gemmes i dette register. Hvis mere end én fejl opstår på samme tid, gemmes kun den højeste fejlkode. Fejlkoden gemmes indtil den har været udlæst. Ved at udlæse fejlkoden to gange, kan man se om fejlen er forsvundet igen. Fejlkoderne F0 til F4 kan kun udlæses via P-NET. Hvis der skrives $FF (hex) i Error3, vil Flow Transmitteren udføre en Reset og generere fejlkode $F2. Display enheden PD 210 vil vise teksten "P.FAIL" når transmitteren resettes, uanset hvilken fejl der var årsagen til at den blev resat. Manual Flow Transmitter, PD /46

24 FEJLKODE FEJL TYPE F4 RESET pga intern fejl F3 RESET pga intern fejl F2 RESET pga $FF i fejl kode via P-NET F1 RESET pga intern fejl F0 RESET pga strømsvigt 83 Fejl i programlager (PROM) 82 Fejl i programafvikling - watchdog 81 Fejl i datalager (RAM) 80 Fejl i programafvikling 76 Fejl i EEPROM-lager 75 Fejl i RAM-lager eller EEPROM-lager 64 Temperaturføler forkert forbundet 63 Temperaturføler forkert forbundet 62 Temperaturføler afbrudt 54 Magnetspolen i målehovedet afbrudt (kan, for målere i C -version, betyde tomt målerør) 52 Magnetspolen i målehovedet kortsluttet (kan, for målere i C -version, betyde tomt målerør) 44 Shunt i målehoved defekt 43 Shunt i målehoved defekt 42 Shunt i målehoved defekt 24 Temperatur >> max 23 Temperatur > 130 C / 266 F 08 Overflow, volume tæller 2 07 Overflow, volume tæller 1 05 Indgang aktiveret 04 Flow >> max / målerør tomt 03 Flow > max 02 Overflow, Output 2 01 Overflow, Output 3 P-NET SWNo. 4: Output2 PD 210 display: kan ikke anvendes Dette register kan bruges til at styre OUTPUT 2 og indeholder information om udgangens øjeblikkelige tilstand. Hvis der anvendes en af de automatiske funktioner for OUTPUT 2, kan udgangen ikke styres via dette register, men styres derimod af automatikfunktionen for OUTPUT 2. Output2 = 00 => OUTPUT 2 OFF Output2 = 01 => OUTPUT 2 ON 20/46 Flow Transmitter, PD 340 Manual

25 P-NET SWNo. 5: Output3 PD 210 display: kan ikke anvendes Dette register kan bruges til at styre OUTPUT 3 og indeholder information om udgangens øjeblikkelige tilstand, når den anvendes som simpel digital udgang. Hvis der anvendes en af de automatiske funktioner for OUTPUT 3, kan udgangen ikke styres via dette register, men styres derimod af automatikfunktionen for OUTPUT 3. I dette tilfælde vil OUTPUT 3 skifte tilstand med impulsfrekvensen eller strømsignalets værdi, og det har derfor intet formål at aflæse tilstanden. Output3 = 00 => OUTPUT 3 OFF Output3 = 01 => OUTPUT 3 ON P-NET SWNo. 6: Input1 PD 210 display: kan ikke anvendes Dette register indeholder information om den øjeblikkelige tilstand for INPUT 1. Input1 kan ikke styres. INPUT 1 OFF => Input1 = 00 INPUT 1 ON => Input1 = 01 P-NET SWNo. 7: BatchStart PD 210 display: kan ikke anvendes Når OUTPUT 2 anvendes til forvalgsfunktion, starter udmålingen enten ved at aktivere INPUT 1 eller ved at indsætte 01 i dette register. Registeret nulstilles og volumentælleren Volume2 nulstilles, hvorefter OUTPUT 2 aktiveres og udmålingen begynder Procesvariable. P-NET SWNo. 11: Flow PD 210 display taste: FLOW Dette register viser det aktuelle flow igennem transmitteren. Den viste værdi er en gennemsnitsværdi. Tidskonstanten for det digitale filter samt tidsenheden kan vælges i Code3 registeret. Filterets tidskonstant kan vælges i intervallet fra ca. 0,15 sek. til ca. 10 sek. Flow i negativ retning (i forhold til pilen på målehovedet) kan sættes til 0, og flowværdier under 0,2% af max. flow kan sættes til 0. (Indstilles i Code3 registeret). P-NET SWNo. 12: TCFlow PD 210 display taste: T.C.FLOW Ved tilslutning af en Pt-100 temperaturføler, kan Flow Transmitteren måle en temperatur, som kan bruges til at bestemme et temperaturkompenseret flow. Dette bruges for at kompensere for væskens udvidelse som funktion af dens temperatur. Det temperaturkompenserede flow udregnes automatisk af Flow Transmitteren, idet flowet ganges med en temperaturafhængig korrektionsfaktor, K. Manual Flow Transmitter, PD /46

26 Det temperaturkompenserede flow, TCFlow, kan læses direkte i dette register. Relationen imellem temperaturen og K er lagret i Flow Transmitteren og fremgår af nedenstående figur. Temperaturkompenseret flowmåling over hele temperaturområdet kræver at der tilsluttes en Pt-100 temperaturføler til terminalerne 9, 10, 11 og 12. Temperaturkompensering ved en fast temperatur er umiddelbart mulig, som beskrevet i følgende eksempel: Væskens temperatur er 75 C under produktion. Der er ikke tilsluttet Pt-100 føler, men volumentællerne skal vise temperaturkompenseret flow. Korrektionsfaktoren K aflæses i ovenstående diagram til 0,975. Denne værdi multi-pliceres nu med værdien fra SWNo. 20 (PD 210: E1), Metersize og gemmes i Metersize. Code2, (PD 210:E7) ciffer 4 skal være 1 for at vælge Flow som data for volumentællerne. BEMÆRK: Denne anvendelse af temperaturkompensering giver kun korrekt måleresultat, så længe væsken holdes på den valgte temperatur. P-NET SWNo. 13: Temperature PD 210 display taste: TEMP Når Flow Transmitteren er tilsluttet en Pt-100 føler, indeholder dette register væskens temperatur. Hvis de fire terminaler for Pt-100 føleren kortsluttes, vil den beregnede temperatur være ca -245 C, svarende til -409 F. Temperaturenheden kan vælges ved hjælp af Code3 (PD 210: E8). P-NET SWNo. 14: Available PD 210 display taste: "blank" 22/46 Flow Transmitter, PD 340 Manual

27 Dette registers funktioner afhænger af hvilken funktion, der er valgt for OUTPUT 3 og forvalg /grænsekontakt. Hvis Output3 funktion er sat til strømudgang med PI-regulator, indeholder Available registeret udgangsværdien fra regulatoren. Udgangsværdien vil ligge i området fra 0 til 100%, svarende til 4-20 ma eller 20-4 ma, afhængig af indstillingerne i PICode registeret. Hvis PI-regulatoren står til Manual drift, kan der indsættes en værdi i Available registeret, som giver værdien på strømudgangen. Available registeret kan bruges som Data input for Forvalg / Grænsekontakt. Hvis ingen af de nævnte funktioner er valgt, kan registeret frit benyttes. P-NET SWNo. 15: Volume1 PD 210 display taste: VOL.1 Dette register viser en af de to interne volumentællere i transmitteren. Tælleren tæller op når flowet er positivt og tæller ned når flowet et negativt. Opløsningen på udlæsningen (antal cifre efter kommaet) på PD 210 displayet vælges i Code1 registeret. Denne opløsning bestemmer også overflowværdien for tælleren. Udlæsningen består af seks betydende cifre, inklusive cifrene efter kommaet. Når tælleren har nået sit maksimum, genereres fejlkode 07, og tælleren starter fra 0 igen. Tællerens maksimumværdi er nået når alle seks betydende cifre viser værdien 9. Det tilhørende volumen afhænger af tællerens opløsning. Hvis opløsningen er tre cifre efter kommaet og målerstørrelsen 3 3 er indsat i m, vil maksimum være 999,999 m - også selvom der ikke er et PD 210 display forbundet til transmitteren. P-NET SWNo. 16: Volume2 PD 210 display taste: VOL.2 Volumen2 tælleren virker på samme måde som Volumen1 tælleren - dog genereres der fejlkode 08 ved overflow. Endvidere er det muligt at nulstille Volumen2 ved hjælp af INPUT 1 eller Batchstart. P-NET SWNo. 17: Setpoint PD 210 display taste: SETP. Setpunkt registeret har forskellig funktion afhængig af valgene for PI-regulator og Forvalg / Grænsekontakt. Hvis funktionen for OUTPUT 3 er regulator, indsættes regulatorens setpunkt her. Setpunktet indsættes i samme enhed som det volumen, der skal reguleres - eksempelvis m 3- /h. Manual Flow Transmitter, PD /46

28 Hvis funktionen for OUTPUT 2 er forvalg, indsættes doseringens setpunkt her. Når doseringen er startet (via INPUT1 eller BatchStart) er OUTPUT2 ON indtil volumentælleren har nået Setpunkt. Denne funktion gælder kun for positive værdier. Hvis funktionen for OUTPUT 2 er grænsekontakt, indsættes grænseværdien i dette register. Hvis data til grænsekontakten er under grænsen, er OUTPUT 2 OFF. Hvis data er over grænsen, er OUTPUT 2 ON. Da SETPOINT kan bruges både af OUTPUT 2 og OUTPUT 3 er det ikke muligt at vælge regulatorfunktionen for OUTPUT 3 og forvalg eller grænsekontakt for OUTPUT 2 på samme tid. P-NET SWNo. 18: InstantFlow PD 210 display taste: "blank" Dette register viser det øjeblikkelige flow, som det måles i transmitteren. Udlæsningen er uden udglatning igennem det digitale filter. Baglæns flow vises. Flow under 0,2% af maksimum flow vises Det øjeblikkelige flow vises - selvom transmitteren er i TEST-mode Konfigurations- og kalibreringsparametre. P-NET SWNo. 20: MeterSize PD 210 display adresse: E1, målerstørrelse Målerstørrelsen, som er angivet på målehovedet, indsættes i dette register. Det maksimale flow er 3 angivet på målehovedet i m /h. Hvis der ønskes en anden volumetrisk enhed omregnes værdien i MeterSize til denne enhed og gemmes som kalibreringsfaktor. Denne værdi skal altid opgives i volumenenheder pr time - også selvom den ønskede flowudlæsning er volumenenhed pr minut. Eksempel: 3 På målehovedet er angivet målerstørrelse 80 m /h. Den ønskede volumenenhed er liter. I register MeterSize (PD 210: E1) indsættes tallet liter/h P-NET SWNo. 21: Ti PD 210 display adresse: E2, integrationstid Ti Ti er integrationstidskonstanten for PI-regulatoren, altså den tid det tager for regulatorens I- komponent at give den samme ændring i outputsignalet som P-komponenten, efter en permanent ændring af inputsignalet. Se også anvendelseseksemplet på side 30. For yderligere oplysninger om indstilling af regulatorparametre henvises til den relevante faglitteratur på området. 24/46 Flow Transmitter, PD 340 Manual

29 P-NET SWNo. 22: PICode PD 210 display adresse: E3, PI-regulatorfunktion Dette registers indhold definerer PI-regulatorens og strømudgangens funktion (hvor in bestemmer kalkulationen af inputsignalet og out bestemmer styreretningen for strømudgangen). Registeret indeholder også en Manuel/Auto vælger. Datatypen for PICode er LongInteger, der kan opfattes som 8 cifre i hexadecimal udlæsning. De første 6 cifre repræsenterer og vælger en valgfri funktion. Ciffer 7 og 8 bruges ikke og bør sættes til 0. Oplysningerne fortolkes som vist nedenfor. ( På PD 210 display enheden anvendes kun ciffer 1 til 6). V Cif. 1 Cif. 2 Cif. 3 Cif. 4 Cif. 5 Cif. 6 Cif. 7 Cif. 8 a l. Regulator Regulator Funktion funktionsmåde in=setpunkt-data Auto 0 0 out 0-100%:4-20mA 1 in=data-setpunkt Manuel out 0-100%:4-20mA 2 in=setpunkt-data Input ON => out 0-100%:20-4mA manuel drift 3 in=data-setpunkt out 0-100%:20-4mA P-NET SWNo. 23: MeterNumber PD 210 display adresse: E4, Målernummer Flowtransmitters serienummer kan hentes fra dette register. Nummeret indsættes af PROCES- DATA og bruges kun til serviceformål. Serienummeret er ligeledes stemplet i målehovedets røde Norylplasthus (under terminalboksen) samt på identifikationsskiltet på siden af målehovedet. P-NET SWNo. 24: Scale PD 210 display adresse: E5, skalering - Output3 Når OUTPUT 3 anvendes som impulsudgang eller som strømudgang, anvendes dette register til skalering. Hvis OUTPUT 3 er sat til impulsudgang, 0 til 1000 Hz, angives det ønskede antal volumenenheder pr. impuls i Scale. Eksempel: Målerstørrelsen (MeterSize kan læses i E1 ved hjælp af PD 210 displayenheden) er liter pr. time. Der ønskes 0,01 liter pr. impuls på OUTPUT3 (lig med 100 impulser pr. liter). Tallet 0,01 indsættes i Scale ( PD 210: E5). I ovenstående eksempel vil et flow på liter pr. time give en OUTPUT 3 frekvens på l/h 0,01 l/puls 3600 sek/h 555,5 pulser/sek BEMÆRK: Det er vigtigt at frekvensen på udgangen ikke overstiger 1000 Hz. Manual Flow Transmitter, PD /46

30 Hvis OUTPUT 3 er sat til strømudgang, 4-20 ma, vil Scale angive fuldskalaværdien for data til strømudgangen. Eksempel: Der ønskes fuld skala på strømudgangen (20 ma) ved liter pr. time. Tallet indsættes i Scale. 4 ma er altid lig med et måleresultat på 0. Hvis funktionen for OUTPUT 3 er PI-regulator, angiver Scale regulatorens proportionalbånd. Proportionalbåndet for en regulator er den ændring i indgangssignalet, der skal til for at ændre udgangssignalet fra 0 til 100% (uden I). Proportionalbåndet defineres i samme enhed, som 3 indgangssignalet til regulatoren - f. eks i m /h. Se også anvendelseseksemplet på side 30. For yderligere oplysninger om indstilling af regulatorparametre henvises til den relevante faglitteratur på området. P-NET SWNo. 25: Code1 PD 210 display adresse: E6, Displayopløsning Ved hjælp af displayenheden PD 210 kan mange forskellige måleresultater udlæses fra Flow Transmitteren. Code1 bestemmer antallet af cifre efter kommaet for disse udlæsninger. Opløsningen kan vælges i intervallet fra 0 til 6. Datatypen for Code1 er LongInteger, der kan opfattes som 8 cifre i hexadecimal udlæsning. De første 6 cifre repræsenterer og vælger en opløsning for et register. Ciffer 7 og 8 bruges ikke og bør sættes til 0. Oplysningerne fortolkes som vist nedenfor. ( På PD 210 display enheden anvendes kun ciffer 1 til 6). Ciffer 1 Ciffer 2 Ciffer 3 Ciffer 4 Ciffer 5 Ciffer Flow TCFlow Volume1 Volume2 Setpoint Instantflow For ciffer 3, Volume1 og ciffer 4, Volume2, bestemmer opløsninger ligeledes den maksimale værdi for tællerne, d.v.s.. overflowværdien. Se også beskrivelsen af Volume1 på side 23. Eksempel: 3 Målerstørrelsen er 80 m /h. Flowet ønskes vist på displayet med en opløsning på 0,01 3 m /h. Sæt ciffer 1 i Code1 lig med 2 (2 cifre efter kommaet). Når OUTPUT 2 bruges som impulsudgang, 0-10 Hz, angiver opløsningen på Volume1 ligeledes opløsningen på displayudlæsningen og opløsningen på impulsudgangen. OUTPUT 2 vil give en impuls hver gang det mindst betydende ciffer på displayet ændrer sig. 26/46 Flow Transmitter, PD 340 Manual

31 Eksempel: 3 I MeterSize er målerstørrelsen angivet som 20 m /h. På OUTPUT 2, ønskes der 1 impuls 3 pr. 0,01 m (10 liter). Ciffer 3 i Code1 sættes til 2 (2 decimaler efter kommaet). 3 Ved et flow på 20 m /h er frekvensen på OUTPUT 2 20 m 3 /h 0,01 m 3 /puls 3600 sec/h 0,55 Hz BEMÆRK: Opløsningen skal vælges så frekvensen på OUTPUT 2 ikke overstiger 10 Hz. P-NET SWNo. 26: Code2 PD 210 display adresse: E7, Funktionsvælger Code2 Indholdet af Code2 er bestemmende for virkemåden af OUTPUT 2, funktioner og styredata for OUTPUT 3, data til volumetællerne, data til forvalg/grænsekontakt samt valg af driftstilstand. Datatypen for Code2 er LongInteger, der kan opfattes som 8 cifre i hexadecimal udlæsning. De første 6 cifre repræsenterer og vælger en af de ovennævnte muligheder. Ciffer 7 og 8 bruges ikke og bør sættes til 0. Oplysningerne fortolkes som vist nedenfor. ( På PD 210 display enheden anvendes kun ciffer 1 til 6). Cif. 1 Cif. 2 Cif. 3 Cif. 4 Cif. 5 Cif Funktion Data for Funktion Data til Tilstand Data for OUTPUT 3 OUTPUT 3 OUTPUT 2 vol tæller forvalg/græns 0 Ingen funktion Ingen funktion Ingen funktion Ingen tælling Normal Ingen 0 0 forv/grænsek 1 PI-regulator Flow Impulsudgang Flow Flow 0-10 Hz 2 Strømudgang, TCFlow Forvalg TCFlow TCFlow 4-20mA 3 Temp Temp 4 Impulsudgang Available Grænse- Available Hz kontakt 5 Volume1 6 Fejlkode=0 Volume2 7 8 Instantflow Fortegn for Instantflow TEST Instantflow OUTPUT 3 Manual Flow Transmitter, PD /46

32 Hvis OUTPUT 3 anvendes som PI-regulator kan man ikke samtidig vælge Forvalg/Grænsekontakt, for OUTPUT 2, da Setpoint registeret bruges af begge funktioner. OUTPUT 2 funktion Fortegn for Output3 betyder at OUTPUT 2 er aktiveret når flowet er positivt. I TEST tilstand beregnes flowet ikke af transmitteren, men kan indsættes i Flow registeret, ved hjælp af display enheden PD 210 eller via P-NET. Se også anvendelseseksemplet på side 30. P-NET SWNo. 27: Code3 PD 210 display adresse: E8, Funktionsvælger Code3 Code3 bestemmer det digitale filter for Flow, vælger beregningsmåden for flowretning og temperaturenhed, definerer funktionen af INPUT 1 og indeholder transmitterens P-NET node adresse. Datatypen for Code3 er LongInteger, der kan opfattes som 8 cifre i hexadecimal udlæsning. De første 6 cifre repræsenterer og vælger en af de ovennævnte muligheder. Ciffer 7 og 8 bruges ikke og bør sættes til 0. Oplysningerne fortolkes som vist nedenfor. ( På PD 210 display enheden anvendes kun ciffer 1 til 6). V Cif. 1 Cif. 2 Cif. 3 Cif. 4 Cif. Cif a 5 l. Flow enhed Beregning Beregning Input1 P-NET node Tidskonst. af Flow af Temp. funktion address 0 Enhed/min Én retning Tocifret tal: 0 0 Tid = 0,15 s flow<0.2% = D 1 Enhed/time Tid = 0,15 s 2 Enhed/min Én retning Enhed = C Stop tællere Tid = 1,0 s => ingen fejl 3 Enhed/time Enhed = F Stop tællere Tid = 1,0 s => fejl = 05 4 Enhed/min Begge retninger Nulstil Volume2 Tid = 5,0 s flow<0,2% =0 Start Forvalg 5 Enhed/time Tid = 5,0 s 6 Enhed/min Begge retninger Tid = 10,0 s 7 Enhed/time Tid = 10,0 s Se også anvendelseseksemplet på side /46 Flow Transmitter, PD 340 Manual

Flow Transmitter PD 340

Flow Transmitter PD 340 PROCES-DATA A/S 550 696 01 Flow Transmitter PD 340 Installationsguide DK PROCES-DATA A/S NAVERVEJ 8, DK-8600 SILKEBORG Tel. +45-87 200 300 Fax +45-87 200 301 info@proces-data.com www.proces-data.com Copyright

Læs mere

Flow Transmitter PD 340

Flow Transmitter PD 340 Flow Transmitter PD 340 Manual DK PROCES-DATA A/S NAVERVEJ 8-10, DK-8600 SILKEBORG Tel. +45-87 200 300 Fax +45-87 200 301 www.proces-data.com Copyright PROCES-DATA A/S. PROCES-DATA A/S forbeholder sig

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401

MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 PÅLIDELIG FLOWMÅLING MagFlux elektromagnetisk flowmåler har høj stabilitet og stor nøjagtighed, og anvendes til måling af flow

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 SENSOR MED MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE Oxix til måling af opløst ilt er et unikt system, hvor en avanceret solid-state optisk sensor kommunikerer

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon.

Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon. Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon. Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse... 4 1.1 Anvendelse... 4 1.2 Konstruktion... 4 Funktionsbeskrivelse...

Læs mere

E L E K T R O M A G N e t I S K e F L O W M Å l e r e

E L E K T R O M A G N e t I S K e F L O W M Å l e r e E L E K T R O M A G N e t I S K e F L O W M Å l e r e p å l i d e l i g f l o w m å l i n g MagFlux elektromagnetisk flowmåler har høj stabilitet og stor nøjagtighed, og anvendes til måling af flow i alle

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 H Ø J T E K N O L O G I S K S E N S O R M E D A V A N C E R E T O P T I K To funktioner i samme sensor Med SuSix sensorens 6

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til regulering af en ventil på et køleanlæg - fx ved: Langtidsopbevaring af frugt og grønt Klimaanlæg

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

1.1 Indledning. Features: Højintensitet LED-display. Fleksibel forsyning (12-45V). Kan placeres op til 100m fra controlleren.

1.1 Indledning. Features: Højintensitet LED-display. Fleksibel forsyning (12-45V). Kan placeres op til 100m fra controlleren. Indhold. Indledning...3.2 Strømforsyning...4.3 Modul-interface...5.3 Modul-interface...6 2. Kommandooversigt...7 2.2 Register og flag-oversigt...8 2.3 Udlæsning til display...9 2.4 Registerbeskrivelser...

Læs mere

MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL

MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf.: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL Overførsel af status og vægt for digitale vejeceller via simpel PC/PLC protokol

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

MCE9637 DeviceNet Modul

MCE9637 DeviceNet Modul Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE9637 DeviceNet Modul MCE9637 til overførsel af status og vægt for digitale vejeceller Gælder for: PIC nr.:

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord...3 Initialisering af frekvensomformeren...4 Tilslutning af motorbeskyttelse...5 Start/stop

Læs mere

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning DAN TWINCA EASY Brugervejledning EASY BrugerVejledning DK.doc Version 1.00 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Start og manuel fodring... 4 Opstart...4 Indtastning af talværdier i menuen...4 Automatisk

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. PID tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. PID tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning

Læs mere

Kommunikationscentral

Kommunikationscentral 2 529 Kommunikationscentral OCI600 for kommunikation mellem en PC-betjeningsstation og et varmeanlæg Anvendelse Brugere I varmeanlæg, som indeholder en eller flere LPB-(Local Process Bus) kompatible Landis

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30 Dr.Heron TEMPERATUR - STYRING BRUGERVEJLEDNING VER. 2.30 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Beskrivelse... 4 2.0 INSTALLATION - indkodning af parametre..................................... 6 2.1 Funktionspotmeter

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING TeeJet No. 010-219-DK Version 1.01 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond METROLOGI Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Tlf.: 35 46 62 00 Fax: 35 46 62 02 E-post: danak@danak.dk www.dansk-metrologi.dk TYPEGODKENDELSESATTEST

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

ES 999. Co2+ NTC Sensor Basic for montage på kanal. Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges

ES 999. Co2+ NTC Sensor Basic for montage på kanal. Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Co Sensor Basic for montage på kanal Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Egenskaber: har en 0- proportional udgang, på baggrund af det aktuelle CO niveau, beregnet som input til en

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

PID tilslutning og programmerings eksempler

PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC Drive FC100 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC drive FC100 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

HYDRUS ULTRALYDSVANDMÅLER

HYDRUS ULTRALYDSVANDMÅLER HYDRUS ANVENDELSE Ultralydsvandmåler til præcis registrering og udlæsning af forbrug på alle områder inden for vandforsyning. EGENSKABER 4 Batterilevetid 16 år, under alle forhold 4 Robust målerhus med

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

QUICKGUIDE multiguard Klima

QUICKGUIDE multiguard Klima QUICKGUIDE multiguard Klima Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som

Læs mere

Brunata Ray energimåler Monteringsvejledning

Brunata Ray energimåler Monteringsvejledning Monteringsvejledning QB 101455 / 08.09.2011 Indhold Side Læs vejledningen før montering 2 Forberedelse til montering 2 Montering af måler 3 Montering af temperaturfølere 4 Indstiksfølere 4 Følere for lomme

Læs mere

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL Specifikationer 20-0547 20-0547-2 Mærkespænding: 400V, 50/60Hz, 3-faset. 230V, 50/60Hz, 1-faset. Mærkeeffekt: 13000W. 3680W. Mærkestrøm: 3 X 20A. 16A. Tilladelig belastning: Pumpe: 230V, 8A, 1800W Blæser:

Læs mere

Elektromagnetisk flowmåler

Elektromagnetisk flowmåler 3.05 Da vore produkter løbende udvikles, forbeholder vi os ret til ændringer i mål og specifikationer. Generelt MagFlux er en elektromagnetisk flowmåler med høj stabilitet og stor nøjagtighed til måling

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

Niveautransmitter 2.1. Datablad. Norge MJK Automation AS Prins Chr. Plass 1 1530 Moss Tlf.: 69 20 60 70 Fax: 69 20 60 71 mjk@mjk.no www.mjk.

Niveautransmitter 2.1. Datablad. Norge MJK Automation AS Prins Chr. Plass 1 1530 Moss Tlf.: 69 20 60 70 Fax: 69 20 60 71 mjk@mjk.no www.mjk. Datablad Niveautransmitter 2.1 NY Tision 1 1, Div sorer e s s a l n K dte se n e k d Go Tlf.: 69 20 70 Fax: 69 20 71 DK 2.1 Shuttle 0708 Da vore produkter er under løbende udvikling, kan der forekomme

Læs mere

Sensorer. Temperatur transmitter - Type 2211. Målskitse

Sensorer. Temperatur transmitter - Type 2211. Målskitse 4-20 ma transmitter for Pt100 følere, termokoblere, mv og indgang. Isolationsspændning 3,75 kv ac 2-vejs programmering via FlexProgrammer Nøjagtighed < (Pt100) Valgfri linearisering, dæmpning og tilstandsindikation.

Læs mere

SM6001. Magnetisk-induktiv flowsensor. Made in Germany

SM6001. Magnetisk-induktiv flowsensor. Made in Germany Made in Germany Applikation Applikation totalisatorfunktion; til industriel anvendelse montering tilslutning til rørledning via adapter Medie Ledende væsker; vand; vandbaserede medier Medien ledningsevne:

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

PAR-600-CO2. Datablad. ØLAND A/S Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.

PAR-600-CO2. Datablad. ØLAND A/S Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland. -DK-17-01-08 Anvendelse Øland automatik PAR-600- anvendes, hvor der ønskes at måle og eller/regulerer rumluftens indhold, temperatur og relativ fugtighed. Automatikken er særdeles velegnet til styring

Læs mere

Technote. Frese S - dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu

Technote. Frese S - dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu Side 1 af 13 Anvendelse anvendes i varme- og køleanlæg hvor der skal distribueres vand i forskellige områder af systemet. Den dynamiske strengreguleringsventil sikrer en let og stabil indregulering af

Læs mere

Åben kanal flowmåler 713

Åben kanal flowmåler 713 Datablad Åben kanal flowmåler 713 Generelt Flowmåler 713 anvendes til måling og registrering af vandmængder i åbne render og kanaler. Flowmåler 713 er et komplet instrument til måling af øjebliksværdier

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Ny magnetisk induktiv flowmåler type M2000

Ny magnetisk induktiv flowmåler type M2000 Ny magnetisk induktiv flowmåler type M2000 Karakteristika: Målenøjagtighed ± 0,25% Måleområde 0,03 12 m/s 6 2000 LC display Forsyning 85-2 VC / 24 VC / 9-36 VC IP67 kabinet USB interface Beskrivelse en

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Brugervejledning & instruktion M T R 4. Varenr MTR4/1101-1

Brugervejledning & instruktion M T R 4. Varenr MTR4/1101-1 Brugervejledning & instruktion M T R 4 Varenr. 572040 MTR4/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Hvordan fungerer styringen 4.0 Kalibrering af temperaturføler 5.0 Programmering 6.0 Tekniske

Læs mere

Installations- og idriftsættelsesvejledning. Synkroniseringsrelæ type FAS-125DG uni-line B (DK) Med spændingssammenligning

Installations- og idriftsættelsesvejledning. Synkroniseringsrelæ type FAS-125DG uni-line B (DK) Med spændingssammenligning Installations- og idriftsættelsesvejledning Synkroniseringsrelæ type FAS-125DG uni-line Synkronisering af generator til samleskinne Med spændingssammenligning Statisk synkronisering Indikation af status

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

CORONA E / FLYPPER. CBR-EnergySolution ApS ELEKTRONISK FLERSTRÅLET MÅLER

CORONA E / FLYPPER. CBR-EnergySolution ApS ELEKTRONISK FLERSTRÅLET MÅLER ANVENDELSE Kompakt elektronisk vandmåler med vingehjul til volume måling. Præcis registrering af alle afregningsdata ved vand temperaturer op til 90 C. EGENSKABER 4 Elektronisk sensor til registrering

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Proportionale magnetventiler 2-vejs servostyrede Type EV260B

Proportionale magnetventiler 2-vejs servostyrede Type EV260B Proportionale magnetventiler 2-vejs servostyrede Type EV260B Egenskaber EV260B Til trinløs flowregulering i industrianlæg Kort reaktionstid Lineær karakteristik i hele reguleringsområdet Lukker ved strømsvigt

Læs mere

Frederiksen. Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X. 23.09.03 Aa 5135.3X

Frederiksen. Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X. 23.09.03 Aa 5135.3X Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X 23.09.03 Aa 5135.3X Disse to tællere er beregnet til at registrere antallet af pulser fra GM-rør. Tælleren kan indstilles til et antal faste tidsintervaller, eller

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Beskrivelse Variabel regulering af ventilflow fra lineært til logaritmisk eller omvendt. Belastningsafhængige endestopkontakter, der sikrer, at aktuator og ventil

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

U n i C o r e. I n s t a l l a t i o n s - v e j l e d n i n g

U n i C o r e. I n s t a l l a t i o n s - v e j l e d n i n g Dokument nr.: 103-230-0001A/- dansk Side nr.: 1 Copyright 1993 Crysberg A/S U n i C o r e I n s t a l l a t i o n s - v e j l e d n i n g Crysberg A/S Phone: +45 4913 8303 E-mail: mail@crysberg.dk Oldenvej

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

Indhold. 1.1 Introduktion 3 1.2 Status-Indikatorer 4 1.3 Stikforbindelser 5

Indhold. 1.1 Introduktion 3 1.2 Status-Indikatorer 4 1.3 Stikforbindelser 5 Indhold. Introduktion 3.2 Status-Indikatorer 4.3 Stikforbindelser 5 Hardware 2. Strømforsyning 6 2.2 Modulinterface 7 2.3 Indgangskredsløb 9 2.4 Udgangskredsløb 2.6 Tæller Indgange Software 3. Kommandooversigt

Læs mere

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder.

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C LED (lysdiode) instrumenter til køl/ frost infrarød IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C - COMPACT modellen

Læs mere

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2 type CCR 2 Funktioner Hvis CCR2 regulatoren registrerer, at det ikke er muligt at opnå den ønskede temperatur i alle stigestrenge samtidigt lukkes nogle af stigestrengene indtil desinfektionstemperaturen

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere