Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever."

Transkript

1 Side 1 af 13 U11R-KN3M-LFVK U11R-KN3M-LFVK Kære Kommune Der er fortsat stor interesse om folkeskolereformens implementering. I KL er vi meget optagede af at følge reformimplementeringen, og ikke mindst at kunne være styrende for de drøftelser, der foregår om dette tema med staten og i medierne. Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever. Vi vil derfor bede jer medvirke i denne korte undersøgelse, der fokuserer på fire temaer: Målstyring Kompetenceudvikling Skiftet fra år 1 til videre udvikling af folkeskolen De nye fritidstilbud Undersøgelsen forventes ikke at tage længere end 20 minutter at besvare. Når I er færdige med at udfylde spørgeskemaet, vil der være mulighed for at udskrive jeres egen besvarelse til sidst i spørgeskemaet, hvis I er interesseret i dette. I bedes svare på skemaet senest torsdag d. 23. april Faglige spørgsmål/bemærkninger kan rettes til Louise Tarp Thorgaard ( , Spørgsmål i forbindelse med tekniske problemer kan rettes til Iben Krog Rasmussen ( , Vi håber, I vil prioritere tid til at udfylde skemaet. På forhånd mange tak for jeres medvirken. Kommunenavn: Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund

2 Side 2 af 13 Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fanø Favrskov Faxe Fredensborg Fredericia Frederiksberg Frederikshavn Frederikssund Furesø Faaborg-Midtfyn Gentofte Gladsaxe Glostrup Greve Gribskov Guldborgsund Haderslev Halsnæs Hedensted Helsingør Herlev Herning Hillerød Hjørring Holbæk Holstebro Horsens Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ikast-Brande Ishøj Jammerbugt Kalundborg Kerteminde Kolding

3 Side 3 af 13 København Køge Langeland Lejre Lemvig Lolland Lyngby-Taarbæk Læsø Mariagerfjord Middelfart Morsø Norddjurs Nordfyns Nyborg Næstved Odder Odense Odsherred Randers Rebild Ringkøbing-Skjern Ringsted Roskilde Rudersdal Rødovre Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Slagelse Solrød Sorø Stevns Struer Svendborg Syddjurs Sønderborg Thisted Tønder Tårnby Vallensbæk Varde

4 Side 4 af 13 Vejen Vejle Vesthimmerlands Viborg Vordingborg Ærø Aabenraa Aalborg Aarhus Kontaktperson (navn): Anton Svendsen Direkte telefonnummer: Tema 1: Målstyring De første spørgsmål handler om kommunens målstyring og opfølgning på kvalitetsrapport I hvor høj grad har de nationale mål for folkeskolereformen og den nye kvalitetsrapport 2.0 givet anledning til fornyet politisk drøftelse af mål, resultater og indsatsområder i kommunen? I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Eventuelle uddybninger

5 Side 5 af Hvordan følges der i kommunen generelt op på resultaterne i kvalitetsrapporten? (sæt gerne flere krydser, og uddyb venligst dit svar i tekstboksen) Forvaltningen drøfter resultater og udviklingspunkter individuelt med hver af skolerne Forvaltningen besøger alle skoler Forvaltningen faciliteter læring på tværs mellem skoler Politikere mødes med skolelederkreds og drøfter opfølgning på resultaterne Alle skoler skal skriftligt beskrive mål/udviklingspunkter Andet, skriv venligst Uddyb venligst dit svar 3. Hvis resultaterne i kvalitetsrapporten for nogle skoler ikke er som forventet, hvilke opfølgende initiativer (fx i handlingsplan) kan det så give anledning til? (sæt gerne flere krydser og uddyb venligst dit svar i tekstboksen) Ressourceperson fra forvaltningen kobles til de pågældende skoler Ekstra ressourcer i budgettet til de pågældende skoler Dialog mellem skoleforvaltning og skoleledelsen om skolens faglige/pædagogiske udvikling (der lægger ud over, hvordan der eventuelt følges op på alle skoler) Hyppigere opfølgning mellem skoleforvaltning og skoleledelse på de pågældende skoler Skolerne skal sætte mål/beskrive udviklingspunkter for, hvordan man vil rette op på resultaterne De pågældende skoler kobles til anden/andre skoler mhp. læring Kompetenceudvikling af ledere/medarbejdere på de pågældende skoler Der søges ekstern hjælp, fx ministeriets læringskonsulenter Andet, skriv venligst Uddyb venligst dit svar

6 Side 6 af Hvilken type kapacitet eller ressourcer har I brug for at udvikle i forvaltningen for i endnu højere grad at kunne følge op på og handle på baggrund af resultatdata? (sæt evt. flere krydser og uddyb venligst dit svar i tekstboksen) Bedre analysekapacitet, dvs. på baggrund af data at få øje på, hvor udfordringerne er Blive bedre til at fremme samarbejde og videndeling mellem skoler/læring på tværs Blive bedre til at koble resultatdata til politiske eller administrative beslutninger Blive bedre til at koble resultatdata til faglige indsatser for skolevæsenet eller for skolerne Blive bedre til fra forvaltningens side at føre systematisk dialog med skoleledere om resultater og indsatser Blive bedre til at kommunikere resultatdata til ledere og medarbejdere på skolerne og skabe opmærksomhed omkring samspillet mellem resultater og indsatser Blive bedre til at opstille klare realistiske kommunale mål Mangler ingen kapaciteter/ressourcer Andet, skriv venligst Uddyb venligst dit svar 5. Arbejder kommunen med særlige incitamenter for skolerne til at forbedre elevresultaterne? (fx resultatløn til ledere/medarbejdere, fejring af skoler med gode resultater, dele praksis med andre skoler mv.). Beskriv venligst hvordan: nej 6. Gennemføres derpå kommunens skoler nationale test på andre klassetrin end dem, de er målrettet til (fx 3. klasses test i matematik

7 Side 7 af 13 gennemføres på 2 og/eller 4. klassetrin for at kunne se udviklingen)? Ja Nej Det er op til den enkelte skole Eventuelle uddybninger 7. Suppleres de obligatoriske nationale test med egne kommunale test på kommunens skoler, som er obligatoriske for alle skoler i kommunen (for at få andre resultatdata end natinonale test)? Ja, skriv venligst hvilke: SL og OS Nej Det er op til den enkelte skole Eventuelle uddybninger Tema 2: Kompetenceudvikling De næste spørgsmål handler om kommunens kompetenceudvikling, og hvilke kompetenceudviklingsbehov I oplever i forhold til at indfri folkeskolereformens mål. 8. Inden for hvilke områder vurderer kommunen, at kompetenceudviklingsbehovet er størst for at indfri folkeskolereformens mål for hhv. lærere og pædagoger? (sæt max 5 krydser for hhv. lærere og pædagoger) Lærere Pædagoger Undervisningskompetence (linjefag, herunder også understøttende undervisning) Undervisningskompetence (linjefag, herunder også understøttende undervisning)

8 Side 8 af 13 Andre faglige kompetencer (fx fagdidaktiske kurser mv.) Almendidaktik/undervisningsdifferentiering (undervisningslære) Målstyret undervisning, herunder anvendelse af og opfølgning på testresultater To-sprogede elever Uddannelse af ressourcepersoner (fx matematikvejledere) Specialpædagogik Arbejdet med it i undervisning og læring Klasseledelse Skole-hjem samarbejde Bevægelse i undervisningen Trivsel Samarbejde mellem lærere og pædagoger Arbejdet med børns sproglige udvikling Andet, skriv i kommentarboks Andre faglige kompetencer (fx fagdidaktiske kurser mv.) Almendidaktik/undervisningsdifferentiering (undervisningslære) Målstyret undervisning, herunder anvendelse af og opfølgning på testresultater To-sprogede elever Uddannelse af ressourcepersoner (fx matematikvejledere) Specialpædagogik Arbejdet med it i undervisning og læring Klasseledelse Skole-hjem samarbejde Bevægelse i undervisningen Trivsel Samarbejde mellem lærere og pædagoger Arbejdet med børns sproglige udvikling Andet, skriv i kommentarboks Eventuelle uddybninger 9. Hvilke typer aktiviteter har I evt. iværksat for skoleledelserne, som understøtter realiseringen af folkeskolereformen og de nye ledelsesopgaver? Efteruddannelse af alle i ledelsesteamet, i øvrigt sammen med Faxe Kommune. Tema 3: Skiftet fra år 1 af reformen og til videre realisering De næste spørgsmål handler om overgangen fra år 1 efter folkeskolereformen til den videre realisering af den ny folkeskole. Spørgsmålene fokuserer på, hvilke områder I er i god udvikling med, og på hvilke områder I oplever udfordringer. Desuden hvilke områder I fremover vil gribe anderledes an, og på hvilke områder I vil fortsætte nuværende spor.

9 Side 9 af På hvilke områder oplever I i kommunen/på skolerne god udvikling, og på hvilke områder er udviklingen mindre god og udfordringerne mere grundlæggende? God udvikling / overkommelige udfordringer Den målstyrede undervisning, herunder nye forenklede fælles mål Ledelsen tæt på faglig praksis Politisk målstyring Brug af viden fra forskning i undervisningen Pædagogernes rolle i skoledagen Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere Medarbejdernes arbejdsmiljø og trivsel Samarbejde med forældre om børns læring Inklusion Teamsamarbejde på skolerne Samarbejde med eksterne (den åbne skole) Integration af motion og bevægelse i undervisningen Lektiehjælp og faglig fordybelse Tilrettelæggelse af den understøttende undervisning Kommunikation til forældrene om tiltag og ændringer som følge af reformen Etablering af EUD-10 Nogenlunde god udvikling, dog også væsentlige udfordringer Mindre god udvikling / grundlæggende udfordringer Uddyb venligst dit svar 11. Hvilke områder vil I fremover gribe anderledes an, og på hvilke områder vil I fortsætte i det nuværende spor? Fortsætter nuværende spor Vil fremover gribe det anderledes an. Har fastlagt hvordan Vil fremover gribe anderledes an. Har endnu ikke fastlagt hvordan

10 Side 10 af 13 Den målstyrede undervisning, herunder nye forenklede fælles mål Ledelsen tæt på faglig praksis Politisk målstyring Brug af viden fra forskning i undervisningen Pædagogernes rolle i skoledagen Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere Medarbejdernes arbejdsmiljø og trivsel Samarbejde med forældre om børns læring Inklusion Teamsamarbejde på skolerne Samarbejde med eksterne (den åbne skole) Integration af motion og bevægelse i undervisningen Lektiehjælp og faglig fordybelse Tilrettelæggelse af den understøttende undervisning Kommunikation til forældrene om tiltag og ændringer som følge af reformen Etablering af EUD-10 Uddyb venligst dit svar 12. Hvad synes I især, at I er godt på vej med i arbejdet med folkeskolereformen? Åben skole og kompetenceudvikling inden for naturfag. 13. Hvad oplever I som de største udfordringer hos jer i arbejdet med at realisere folkeskolereformen? Finansiering af lærernes tid til efteruddannelse. Hverken APM-midler eller

11 Side 11 af 13 UVM-midler vil/kan dække de udgifter og det er et stort, stort problem som begrænser os rigtig meget. 14. Hvilken rolle spiller forvaltningen i forhold til kommunikation til forældrene om ændringer/tiltag på deres børns skole som følge af reformen? Forvaltningen koordinerer kommunikationen til forældrene på tværs af skoler Forvaltningen faciliteter drøftelser på tværs af skolerne om kommunikationen til forældrene Ingen, det er op til skolerne selv Andet, skriv venligst 15. Hvilke initiativer er igangsat i kommunen for at understøtte, at skolerne åbner sig mod det omgivende samfund? (sæt gerne flere kryds) Ansat/udpeget koordinatorer eller ambassadører centralt eller på skoler Afholdt arrangementer, hvor eksterne og skoler mødes Udarbejdet skabelon for samarbejdsaftaler Etableret fælles portaler, idebanker etc Kompetenceudviklingstiltag eller lignende (uddyb venligst i feltet nedenfor) Eksterne er medlem af skolebestyrelser Andet, skriv venligst Eventuelle uddybninger der har dog ikke kunnet findes eksterne bestyrelsesmedlemmer, men vedtægten er på plads i forhodl til det. 16. Hvordan evaluerer I / planlægger I at evaluere på reformens år 1? Status fra lederne på centrale spørgsmål og arbejde lokalt på de enkelte skoler. 17. Hvilke grupper inddrages i evalueringen? (sæt gerne flere kryds) Skoleledelser Medarbejdere MED-udvalg TR'er / AMR'er Elevråd Elever Skolebestyrelser

12 Side 12 af 13 Forældre Foreninger/organisationer/virksomheder, uddyb gerne: Ungdomsskoler Musikskoler Ingen Andre, skriv: Tema 4: De nye fritidstilbud Folkeskolereformen kan betyde, at kommunens fritidstilbud skal nytænkes, så børnene oplever en sammenhængende dag. De næste spørgsmål handler om de kommunale fritidstilbud. 18. Hvordan har dækningsgraden i kommunen ændret sig fra før reformen trådte i kraft til i dag (fra 1. marts 2014 til 1. marts 2015)? Angiv venligst den præcentmæssige ændring og ikke ændringen i procentpoint I SFO (0.-3.kl.)? Dækningsgraden er uændret Dækningsgraden er steget med pct. (angiv pct.). Dækningsgraden er faldet med pct. (angiv pct.). Andet (skriv) Har ikke dette tilbud I SFO (4.-6.kl.)? I klubtilbuddene? faldet mærkbart I fritidshjem? Eventuelle uddybninger 19. Planlægger I at lave organisatoriske ændringer som følge af folkeskolereformen af fritidshjem, SFO og klub i din kommune? Ja Nej Hvis ja, hvilke?

13 Side 13 af 13 Tusind tak for din tid og din besvarelse. Du kan printe din besvarelse ved at trykke på nedenstående printikon. Tryk på "Afslut" for at indsende din besvarelse og lukke vinduet.

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN Den 17. december 2007 Sidsel Vinge Cand.merc., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Indledning Dette notat afrapporterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Hans Knudsen. Sygefravær i kommunerne. Kan organiseringen nedbringe sygefraværet?

Hans Knudsen. Sygefravær i kommunerne. Kan organiseringen nedbringe sygefraværet? Hans Knudsen Sygefravær i kommunerne Kan organiseringen nedbringe sygefraværet? Publikationen Sygefravær i kommunerne kan downloades fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder

Læs mere

10,6 % danskere drikker

10,6 % danskere drikker NU ER ANSVARET DIT! 42% af danske førtidspensionister er rygere 25% af alle årlige dødsfald i Danmark kan henføres til rygning 10,6 % danskere drikker mere end højrisikogrænsen 13% er svært overvægtige

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Bilagsrapport. Danmark har ondt i modersmålet En kortlægning af kommunernes modersmålsundervisning i skoleåret 2007/08

Bilagsrapport. Danmark har ondt i modersmålet En kortlægning af kommunernes modersmålsundervisning i skoleåret 2007/08 Bilagsrapport Danmark har ondt i modersmålet En kortlægning af kommunernes modersmålsundervisning i skoleåret 2007/08 2. udgave tilføjet enkelte rettelser i forhold til 1. udgaven. Indhold Bilag 1. Kommuner

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25 Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2012 3 Forord... 5 Undersøgelsen... 6 Projekt Børnepasning... 6 Hovedresultater fra årets undersøgelse... 7 Generelle åbningstider... 7 Udvidede åbningstider

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 26. august 2009 Lokale: AOF Tidspunkt: Kl. 19:00-22:00 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen Margit Jensen Sonja Kristensen Svend Erik Trudslev

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere