Grant Thornton. DK Hostmaster A/S. CVR-nr Årsrapport 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grant Thornton. DK Hostmaster A/S. CVR-nr. 24 21 03 75. Årsrapport 2006"

Transkript

1 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2007 (dirigent) DK Hostmaster A/S CVR-nr Årsrapport 2006 Stockholmsgade 45 Postboks 869 DK 2100 København Ø Telefon Telefax CVR nr Member of Grant Thornton International

2 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger... 1 Ledelsesberetning... 2 Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Årsregnskab 1. januar december 2006 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Noter DK-Hostmaster A/S

3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Selskabet DK Hostmaster A/S Kalvebod Brygge 43, 4. sal 1560 København V Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 1. juli 1999 Hjemsted: Københavns Kommune Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Mads Bryde Andersen, formand Allan Christiansen, næstformand Anders Christian Andersen Peter Bredgaard Janne Lisbeth Glæsel Martin von Haller Baggesen Grønbæk Per Palmkvist Knudsen Lis Lysholm Falck Agnete Sigurd Direktion Per Ole Jørgensen Kølle Revisor Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Stockholmsgade København Ø Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes 30. april DK Hostmaster A/S 1

4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 1. Aktivitet DK Hostmaster A/S har indgået kontrakt med Dansk Internet Forum (DIFO) om at administrere domænenavne, der ender på.dk. Selskabet er dermed ansvarlig for administrationen af den danske del af internettets navnerum, dvs. de domænenavne, der ender på.dk. I administrationen indgår både tildeling af nye og vedligeholdelse af allerede eksisterende danske domænenavne. Administrationen foregår i overensstemmelse med dansk lovgivning og internationalt accepterede normer og retningslinjer for landekodedomænenavne. Driften af DK Hostmaster skal ske på et forretningsmæssigt grundlag, der sikrer, opgaverne udføres med så lave driftsomkostninger som muligt uden at gå på kompromis med datasikkerhed og daglig driftsstabilitet. Selskabet skal have en egenkapital, der er tilstrækkelig i forhold til forretningsaktiviteten, men skal ikke generere midler til udbytte eller andre lignende udbetalinger. 2. Baggrund Nærværende regnskab for driftsselskabet DK Hostmaster A/S der er 100 pct. ejet af DIFO omhandler regnskabsåret 1. januar 31. december Der har ikke været ændringer i ejerskabet i perioden. 3. Ledelse DK Hostmaster A/S bestyrelse har gennem hele beretningsperioden været identisk med DIFOs bestyrelse. Personsammenfaldet i de to bestyrelser sikrer udviklingen og løsningen af de interne arbejdsopgaver og optimerer koordinationen i forhold til eksterne samarbejdsrelationer. Bestyrelsens sammensætning var fra 1. januar 2006 og frem til den ordinære generalforsamling den 5. april 2006: Professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen, formand, Cand. Jur. Anette Høyrup, Advokat Janne Glæsel (udpeget for især at varetage private brugeres interesse) og Direktør Per Palmkvist Knudsen, Advokat Martin von Haller Grønbæk, Adm. direktør Anders Chr. Andersen (udpeget for især at varetage professionelle brugeres interesse) og Adm. direktør Allan Christiansen, næstformand (fra den 5. april) Direktør Lis Lysholm Manager Michael Reich, næstformand (udpeget for især at varetage leverandørers interesse) DK Hostmaster A/S 2

5 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Forud for generalforsamlingen havde næstformand Michael Reich meddelt, at han ønskede at forlade bestyrelsen. Alle andre bestyrelsesmedlemmer var - med undtagelse af cand.jur. Anette Høyrup - på valg og blev genvalgt. Til den vakante post blev direktør Peter Bredgaard, der var indstillet af IT-Branchen, valgt. På førstkommende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med professor dr.jur. Mads Bryde Andersen som formand og direktør Allan Christiansen som ny næstformand. Pr. 30. oktober 2006 trådte cand.jur. Anette Høyrup ud af bestyrelsen. Forbrugerrådet indstillede derefter jurist Agnete Sigurd, der blev valgt til bestyrelsen den 1. november Direktionen har i hele perioden bestået af adm. direktør Per Kølle. 4. Økonomi DK Hostmaster A/S præsterede efter skat et positivt resultat på 3,2 mio. kr. for Det er 1,6 mio. kr. mere end budgetteret. Afvigelsen skyldes primært færre udgifter til hhv. klagenævnets drift og advokathjælp samt større indtægter fra gebyrer for hhv. genoprettelser og navneserverregistreringer. DK Hostmasters egenkapital er herefter 21,7 mio. kr. ultimo Trods beslutningen sidste år om at sænke årsgebyret fra 50 kr. til 40 kr. fra og med den 1. januar 2006, kunne bestyrelsen i DIFO allerede tidligt på året konstatere, at driften i DK Hostmaster kunne opretholdes på et sikkert niveau med et endnu lavere årsgebyr. Derfor besluttede bestyrelsen efter grundige overvejelser at DK Hostmaster skulle nedsætte gebyret yderligere til 36 kr. med virkning fra den 1. juli DI- FO har således nedbragt omkostningerne ved domænenavnsregistrering med 40 % på 3 år. Samtidig nedsatte DIFO DK Hostmasters bidrag til DIFO fra 5 til 4 kr. pr. aktive domænenavn pr. år med virkning fra den 1. januar Ledelsen er tilfreds med resultatet. 5. Drift DK Hostmaster arbejder løbende på at effektivisere sin administration, så brugerne både sikres høj kvalitet og service uden, at det kompromitterer den daglige driftsstabilitet og sikkerhed. Virksomheden har i årets løb gennemført forskellige tiltag, der alle bidrager til udviklingen i en serviceorienteret og fremadrettet virksomhed, der er til for sine interessenter. DK Hostmaster A/S 3

6 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 5.1 Fokus på service Ledelsen har gennem flere år arbejdet målrettet på at forbedre og udvikle sine ydelser. DK Hostmaster foretager jævnligt målinger af kundernes oplevelse i forhold til service og forsøger at afdække nye behov. Resultaterne af disse undersøgelser bruges aktivt til at udvikle og optimere selskabets ydelser, der kendetegnes af Troværdighed Tillid Fairness og Effektivitet DK Hostmaster har sammen med sin ejer, foreningen Dansk Internet Forum (DIFO) løbende indbudt offentligheden, herunder registratorer og brugere, til høring for at sikre en dialog om relevante problemstillinger. En sådan høring fandt i beretningsåret sted i marts måned, hvor der bl.a. blev diskuteret spørgsmål som Bør DIFO tage særlige skridt mod hamstring? Bør en evt. brugspligt gælde generelt eller kun for særlige domænenavne? Bør dele af navnerummet reserveres for bestemte formål? Bør der etableres særlig kvalitets- og sikkerhedssikring for visse domænenavne? Bør DIFO tage selvstændige initiativer vedrørende ENUM-systemet? På høringen var der ingen generel og udtalt stemning for at tage særlige skridt inden på nuværende tidspunkt. Alle forslag og idéer er blevet drøftet i DK Hostmasters bestyrelse, der indarbejder de indkomne synspunkter i det fremadrettede arbejde Back Office er frontlinjen De ansatte i Back Office (DK Hostmasters kundeservice) er kundernes første kontakt, når de ringer eller mailer til virksomheden. Medarbejderne møder kunderne dér, hvor de er og yder dem den individuelle service, det kræver. DK Hostmaster A/S 4

7 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Antallet af kunder og henvendelser er voksende i DK Hostmaster. Det skærper kravene til virksomheden og ikke mindst til Back Office, der - trods det voksende antal kunder og henvendelser opfylder ledelsens mål om, at 95 pct. af alle opkald bliver besvaret inden for 20 sekunder Besvarelse af sker inden for 2 arbejdsdage Øvrige henvendelser behandles inden for 3 arbejdsdage I løbet af året er administrationen desuden overgået til en fælles it-platform, Citrix, der gør sagsbehandlingen mere effektiv Kommunikation Kommunikation er et nyt indsatsområde. For at styrke denne væsentlige del af sit arbejde har selskabet ansat cand.com. Lotte Wissendorff Seheim som kommunikationschef i maj Indsatsen gælder intern og ekstern kommunikation og indgår ligesom indsatsen i Back Office i selskabets samlede fokus på forbedring og udvikling af service Behandling af personoplysninger I beretningsåret har selskabet arbejdet intenst med at opfylde de krav, domæneloven stiller vedrørende behandling af persondata og dermed oplysninger om, hvem der står bag et domæne (de såkaldte whoisoplysninger). Domænelovens 8, stk. 2 præciserer, at oplysninger om registranten på et domænenavn som udgangspunkt skal være offentligt tilgængelige, med mindre anden lovgivning bestemmer andet. DK Hostmasters udfordring har været at tilpasse sin kundedatabase i forhold til netop denne del af domæneloven. Det er et arbejde, der kræver forsigtig fremfærd, fordi det netop handler om personoplysninger. Behandling af persondata er på flere måder ømfindtlig både hvad angår lovgivning og de mennesker, det hele handler om. Derfor var det magtpåliggende for selskabet at udføre anonymitetskampagnen så korrekt og nænsomt som muligt. Den første halvdel af året var DK Hostmaster i dialog med Datatilsynet for at få tilsynets accept af de procedurer, der skulle bære kampagnen over for de kunder, som tidligere har været anonyme i DK Hostmasters whois-database. Datatilsynet gav sin accept sidst på foråret, hvorefter DK Hostmaster tog fat på det konkrete arbejde. I løbet af sommeren blev de mange kunder kontaktet og oplyst om de nye regler vedrørende anonymitet både hvad angår domæneloven og DK Hostmasters egen politik, herunder Generelle Vilkår. Kort før nytår nåede kampagnen i mål alle relevante registranter var kontaktet, informeret og givet mulighed for at agere ud fra de nye forudsætninger. Det omfattende arbejde med at tilpasse whois-databasen til de nye data om registranterne er godt i gang og forventes færdiggjort i begyndelsen af 2. kvartal DK Hostmaster A/S 5

8 Ledelsesberetning Ledelsesberetning DK Hostmaster har tillige valgt at stille sin politik om personlige oplysninger til rådighed på Samme sted er der også grundig information om, hvordan DK Hostmaster indsamler og behandler persondata i forbindelse med brugen af hjemmesiden (cookies): Et besøg på DK Hostmasters hjemmeside efterlader ingen elektroniske spor om brugeren, fordi dataopsamling ophører og destrueres i samme øjeblik, som siden forlades Flytning af maskinparken I slutningen af beretningsåret flyttede DK Hostmaster sin maskinpark fra TDC s hosting-faciliteter på Østerbro til en stor udbyder på Københavns vestegn. Flytningen blev gennemført i løbet af en weekend og forløb optimalt uden afbrydelser i driften og uden konsekvenser for DK Hostmasters kunder. Flytningen betyder, at DK Hostmaster på flere har forbedret sikkerheden i kraft af bl.a. Garanti på nedkøling af systemerne Biometrisk adgangskontrol (dvs. identifikation via fingeraftryk) To redundante strømforsyninger (UPS) Brandsikkerhed 5.6. Øget sikkerhed Samtidig med flytningen af maskinparken er DK Hostmaster overgået til at have to netværksudbydere. Sammenholdt med at DK Hostmaster står for sin egen netværksdrift og i princippet kan kontrollere alle dele af driften, er den samlede sikkerhed øget betydeligt. Et eventuelt nedbrud betyder mindre, når der er flere netværksudbydere, der sørger for, at DK Hostmasters kan modtage og afsende data. DK Hostmaster har også fået redundans på sin fiber, så virksomheden er dækket ind i forhold til nedbrud; dvs. bliver et kabel f.eks. gravet over et sted, rykker forbindelsen til et andet kredsløb Udvikling i antallet af domænenavne I beretningsperioden er der nyoprettet ASCII domænenavne og IDN domænenavne, dvs. domænenavne, der indeholder nationale karakterer som æ, ø og å. Samtidig er der blevet afregistreret domænenavne. Det samlede antal.dk domænenavne udgjorde den 31. december 2006 således mod budgetteret Prisen DIFOs bestyrelse besluttede i starten af 2006 at sætte årsgebyret ned fra 40 kr. til 36 kr. ekskl. moms startende den 1. juli DK Hostmaster A/S 6

9 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Prisnedsættelsen afspejler, at DK Hostmaster jævnligt har formået at nedsætte den gennemsnitlige omkostning til driften af et.dk domænenavn. Gennemsnitsudgiften pr. år. pr. domæneregistrering er således faldet fra 64 kr. i 2000 til beskedne 34 kr. i e-handelsfonden I september fik DK Hostmaster e-handelsfondens blå stempel og erhvervede e-mærket. Selvom virksomhedens tjenesteydelser er atypiske i forhold til traditionel handel på nettet, formåede selskabet at tilpasse sig de omfattende krav, e-handelsfonden har stillet. Kravene sikrer forbrugerne en tryg og etisk korrekt behandling, når de handler med DK Hostmaster via På hjemmesiden finder forbrugerne desuden alle informationer om DK Hostmasters politikker i forhold til fx cookies, behandling af persondata m.m Driftsoverenskomsten med DIFO I 2006 blev DK Hostmasters driftsoverenskomst med DIFO revideret. Driftsoverenskomsten er den aftale, der bemyndiger DK Hostmaster til på DIFOs vegne at virke som daglig administrator af.dk-domænet. Den præciserer fordelingen af ansvar og beføjelser mellem parterne og fastslår, at DIFO fastlægger de overordnede rammer og betingelser for DK Hostmasters forretning, mens DK Hostmaster har ansvaret for at udarbejde forretningsbetingelserne for registrering af.dk domænenavne. Det betyder i praksis, at kunderne indgår aftale med DK Hostmaster, når de registrerer et.dk domænenavn. De er således underlagt de til enhver tid gældende forretningsbetingelser hos DK Hostmaster, herunder Generelle Vilkår. Den gældende version af Generelle Vilkår er altid tilgængelig på Driftsoverenskomsten indeholder desuden de konkrete retningslinjer for DK Hostmasters opgaver og pligter og pålægger DK Hostmaster at Drive et offentligt tilgængeligt website, der oplyser om gældende navnepolitik, ansøgnings- og fornyelsesprocedurer, vejledninger og registrerede domænenavne Drive og opdatere en offentlig tilgængelig whois-database Behandle persondata korrekt og i overensstemmelse med persondataloven Udforme og vedligeholde en it-sikkerhedsplan Levere optimal sikkerhed og drift i forhold til hostmasterfunktionen DK Hostmaster A/S 7

10 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Den gældende driftsoverenskomst mellem DIFO og DK Hostmaster er tilgængelig på DIFOs hjemmeside: 6. Eksterne relationer 6.1. Registratorerne DK Hostmaster administrerer udelukkende.dk domænenavne. Selve formidlingen af ansøgninger foregår via såkaldte registratorer. Dem er der 375 af, og det er gennem dem, at den første kontakt med kunderne foregår. Registratorerne modtager løbende informationer, så de hele tiden er ajour og kommer på forkant med udviklingen i DK Hostmaster. Det sker - ud over den daglige kontakt - via jævnlige elektroniske nyhedsbreve. Der har ikke været ændringer i de økonomiske forbindelser mellem registratorerne og DK Hostmaster i løbet af perioden CENTR det europæiske netværk DK Hostmaster valgte at genindtræde i den europæiske forening for administratorer af landekodedomænenavne (cctlds). CENTR er europæisk mødested for nationale administratorer, der på tværs af grænser og lovgivning kan diskutere emner og politikker, som berører administrationen af domænenavne. 6.3 Nordnært administrator-samarbejde det nordiske netværk I maj indledte DK Hostmaster et uformelt samarbejde med administrator-kolleger fra Sverige, Norge, Finland og Færøerne. Det nordiske netværk mødtes 2 gange og udvekslede erfaringer i forhold til domæneog persondatalovgivning, administration, it-sikkerhed, web m.m. 7. Tvister 7.1. Digital Marketing Support ApS Den 23. januar 2006 fastslog Højesteret i sin afgørelse af justifikationssagen vedrørende.co.dk, at såvel DIFO som DK Hostmaster har det retlige grundlag for at drive administratorvirksomhed af.dk domænet. Højesteret stadfæstede dermed Sø- og Handelsrettens dom og konstaterede, at administrationen af.dk bygger på privatretligt grundlag. Samtidig slog Højesteret fast, at Aftalerne med de enkelte indehavere af domænenavne har karakter af masseaftale, og at Der kan foretages ændringer i indgåede aftaler, når der er særligt behov for eller grund til det. DK Hostmaster A/S 8

11 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Med afgørelsen afviste Højesteret således Digital Marketing Support ApS påstand om, at hverken DIFO, Folketinget eller andre end den lovgivende forsamling i USA kan udforme regler for opretholdelse, inddragelse eller nedlæggelse af en gang registrerede domænenavne. Digital Marketing Support ApS har efter det oplyste forsøgt at få genoptaget sagen, men indtil videre uden held Øvrige tvister Der verserer stadig uafsluttede sager ved Sø- og Handelsretten, rejst af Digital Marketing Support ApS, SØG A/S (nu Netdenmark ApS) og virksomheden 3f-group. Ledelsen forventer ikke, at retssagernes udfald vil medføre tab for selskabet, og har derfor ikke afsat beløb i regnskabet til dækning af eventuelle tab Øjeblikkelig suspendering I beretningsperioden har DIFOs formand og DK Hostmasters adm. direktør fået forelagt 4 sager, hvor der er rejst krav om øjeblikkelig suspension af et givent domænenavn jf. den særlige suspensionsregel. Ledelsen valgte at benytte den særlige regel om suspension i to tilfælde. På brugeres opfordring blev reglen om øjeblikkelig suspension indført 1. juli Det betyder, at DIFOs formand og DK Hostmasters adm. direktør har mulighed for at gribe ind over for domænenavne, hvis det kan godtgøres, at der er tale om forvekslelighed, og at der for brugeren er tale om skadeligt og/eller åbenbart ulovligt indhold. Sagerne er omtalt på DK Hostmasters hjemmeside 8. Selskabets forventede udvikling 8.1. Økonomi DK Hostmaster forventer, at udviklingen i antallet af domænenavne vil stige moderat til i alt registreringer pr. 31. december Derfor budgetterer virksomheden i 2007 med en periodiseret omsætning for domænenavne på 26,2 mio. kr., når det forventede tab på manglende fornyelser er trukket fra resultatet for DK Hostmaster forventes herefter at blive -2,2 mio. kr. efter skat. DK Hostmaster A/S 9

12 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 8.2. Udbudsforretningen udskudt I efteråret 2006 indledte Videnskabsministeriet via IT- & Telestyrelsen forberedelserne til udbuddet og tilknyttede konsulentfirmaet Devoteam til at forestå arbejdet med udbudsforretningen vedrørende administrationen af.dk. Kort før nytår blev det imidlertid oplyst fra IT- & Telestyrelsen, at processen af forskellige grunde var blevet forsinket. Dette vil sandsynligvis betyde, at udbudsforretningen om administration af.dk er udskudt i foreløbig mindst et halvt år. En afklaring om udbudsforretningen ventes derfor nu tidligst at foreligge i efteråret Som nuværende administrator af.dk afventer DK Hostmasters bestyrelse derfor situationen. DK Hostmaster havde gerne set, at der gennem et udbud var bragt klarhed om de fremtidige rammer for driften af.dk-domænet; ikke mindst set i lyset af politikernes ønske om, at skabe sådanne rammer blev formuleret helt tilbage i Langsigtede udviklingsprojekter er derfor indstillet, indtil der foreligger et gennemført udbud Forventninger og risici i forbindelse med udbudsforretningen Skulle DIFO mod forventning ikke vinde udbuddet, er konsekvensen sandsynligvis en likvidering af DK Hostmaster A/S med den i henhold til vedtægternes negative konsekvens for selskaberts egenkapital og likvider 8.4. Udfaldet af tvister Der verserer stadig retssager anlagt af Digital Marketing Support ApS og Netdanmark ApS mod DIFO og DK Hostmaster om sletning af et antal domænenavne, der ikke var blevet fornyet. Hvis en af de retssager falder anderledes ud end ledelsen i DK Hostmaster forventer jf. afsnit 7.2., vil selskaberne befinde sig i en ny situation. Sådanne afgørelser vil kunne påvirke selskabernes egenkapital negativt. Dette scenarie anser ledelsen dog ikke for sandsynligt. 9. Begivenheder efter balancedagen Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling. DK Hostmaster A/S 10

13 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2006 for DK-Hostmaster A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 30. april 2007 Direktion Per Ole Jørgensen Kølle Bestyrelse Mads Bryde Andersen Anders Christian Andersen Peter Bredgaard Formand Allan Christiansen Janne Lisbeth Glæsel Martin von Haller Baggesen Grønbæk Per Palmkvist Knudsen Lis Lysholm Falck Agnete Sigurd DK Hostmaster A/S 11

14 Påtegninger Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i DK Hostmaster A/S Vi har revideret årsrapporten for DK Hostmaster A/S for regnskabsåret 1. januar december 2006, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2006 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. DK Hostmaster A/S 12

15 Påtegninger Den uafhængige revisors påtegning Supplerende oplysninger Vi henviser til ledelsesberetningen samt note 12, som omtaler, at Foreningen Dansk Internet Forum samt DK-HostmasterA/S er sagsøgt i en række retssager. Sagerne vedrører bl.a. foreningen/selskabets kompetence til at bestride selve hostmaster-funktionen. Ledelsen er af den bestemte opfattelse, at sagerne hviler på ikke fyldestgørende grundlag, og man forventer at få medhold ved den endelige retslige afgørelse. Sagernes endelige udfald kan i sagens natur ikke afgøres på nuværende tidspunkt, men da ledelsen ikke forventer, at retssagernes udfald vil medføre tab for foreningen eller selskabet, er der ikke i regnskabet afsat beløb til dækning af eventuelle tab. Skulle sagerne falde anderledes ud end ledelsen forventer, kan selskabets egenkapital blive negativt påvirket. Opmærksomheden henledes endvidere på de ændringer i rammebetingelserne for DIFO og DK Hostmasters virke, der kan komme ved effektuering af domænelovens bestemmelse om udbud af administration af domænenavne i Danmark. Det er således muligt, at udfaldet af et sådan udbud kan blive, at det på sigt ikke er DIFO og DK Hostmaster, der skal varetage administrationsopgaven. I denne situation vil forretningsgrundlaget ophøre og dette vil naturligvis også kunne påvirke selskabets egenkapital negativt. København, den 30. april 2007 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Christian Fløistrup statsautoriseret revisor DK Hostmaster A/S 13

16 Årsregnskab 1. januar december 2006 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for DK-Hostmaster A/S for 2006 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætningen omfatter omsætning af såvel registreringer o.lign. samt af årsgebyr. Som indtægtskriterium anvendes faktureringsprincippet, dog således at årsgebyrer periodiseres. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til porto, klagenævn, edb, lokaler og administration i øvrigt. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v. Skat af årets resultat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat. DK Hostmaster A/S 14

17 Årsregnskab 1. januar december 2006 Anvendt regnskabspraksis Balancen Materielle anlægsaktiver Edb-programmel, edb-materiel samt driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Edb-programmel... Edb-materiel... Driftsmateriel og inventar... 3 år 3 år 5 år På aktiver med en anskaffelsessum på under kr samt edb-programmel foretages der en individuel vurdering af, om aktivet skal aktiveres eller udgiftsføres i anskaffelsesåret. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Værdipapirer Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Skyldig skat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. DK Hostmaster A/S 15

18 Årsregnskab 1. januar december 2006 Anvendt regnskabspraksis Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 28%. Gældsforpligtelser Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. Periodisering af årsgebyrer Årsgebyrer periodiseres således, at gebyret indtægtsføres over den periode, der fremgår af fakturaerne. Andelen af årsgebyret, der vedrører perioden efter balancedagen, er passiveret og indgår i regnskabsposten Periodeafgrænsningsposter under den kortfristede gæld. DK Hostmaster A/S 16

19 Årsregnskab 1. januar december 2006 Resultatopgørelse Note Nettoomsætning Licens Dansk INTERNET Forum DIFO Bruttoresultat Andre driftsindtægter Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Afskrivninger af materielle anlægsaktiver Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Ordinært resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Forslag til resultatdisponering Årets resultat Overført fra overført resultat Til disposition Udbytte for regnskabsåret... 0 Overført til næste år Disponeret i alt DK Hostmaster A/S 17

20 Årsregnskab 1. januar december 2006 Balance 31. december Aktiver Note Edb-programmel Edb-materiel Driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver Udskudt skat Finansielle tilgodehavender Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Tilgode tilknyttede virksomheder Tilgodehavender fra salg Selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt DK Hostmaster A/S 18

21 Årsregnskab 1. januar december 2006 Balance 31. december Passiver Note Aktiekapital Overført overskud Egenkapital i alt Hensættelse til udskudt skat Hensatte forpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Eventualposter m.v Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Nærtstående parter DK Hostmaster A/S 19

22 Årsregnskab 1. januar december 2006 Noter Note 1 - Andre driftsindtægter Dansk Internet Forum - DIFO, Administration Note 2 - Personaleomkostninger De samlede personaleomkostninger udgør: Løn og gager Pensioner Andre udgifter til social sikring Antal personer beskæftiget i gennemsnit Vederlag til bestyrelse og direktion Note 3 - Afskrivninger af materielle anlægsaktiver Edb-programmel Edb-materiel Driftsmidler og inventar Gevinst/tab ved salg af anlægsaktiver Note 4 - Finansielle indtægter Renteindtægter Udbytte investeringsforeninger Valutakursændringer Note 5 - Finansielle omkostninger Renteomkostninger Kursregulering værdipapirer Valutakursreguleringer Note 6 - Skat af årets resultat Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst Regulering af udskudt skat DK Hostmaster A/S 20

23 Årsregnskab 1. januar december 2006 Noter Note 7 - Materielle anlægsaktiver Edb- Edb- Driftsmateriel programmel materiel og inventar Kostpris 1. januar Kasserede anlæg Kostpris 1. januar efter regulering Tilgang Afgang Kostpris 31. december Afskrivninger 1. januar Kasserede anlæg Kostpris 1. januar efter regulering Årets afskrivninger Afskrivninger på afhændede aktiver Afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Note 8 - Finansielle anlægsaktiver Udskudt skat Tilgodehavender Anskaffelsessum 1. januar Tilgang i året Afgang i året Anskaffelsessum 31. december Op- og nedskrivninger 1. januar Op- og nedskrivning i året Op- og nedskrivning på afhændede aktiver Op- og nedskrivninger 31. december Bogført værdi 31. december Note 9 - Egenkapital Aktie- Overført Egenkapital kapital overskud i alt Egenkapital 1. januar Ændring i året Saldo 31. december Selskabets aktiekapital kr er opdelt i aktier af kr eller multipla heraf. Ingen aktier er tildelt særlige rettigheder. DK Hostmaster A/S 21

24 Årsregnskab 1. januar december 2006 Noter Note 10 - Anden gæld Deposita registratorer Feriepenge, ATP m.v Gager, lønninger og honorar Moms Diverse Note 11 - Periodeafgrænsningsposter Årsgebyr vedrørende efterfølgende år Note 12 - Eventualposter m.v. Eventualaktiver og eventualforpligtelser Huslejeforpligtelse vedr. lejemålet Kalvebod Brygge 43, 1560 København V, t.kr Der er ved Sø- og Handelsretten af Digital Marketing Support ApS anlagt sager mod DK Hostmaster A/S og dets moderselskab Dansk Internet Forum vedrørende kompetencen til at bestride hostmasterfunktionen samt sletninger af domæner. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere sagens udfald. Sagerne er endnu ikke berammet til domsforhandling. Der blev ved Sø- og Handelsretten den 15. juli 2006 afsagt dom i sag anlagt af NetDenmark A/S mod DK Hostmaster A/S og Klagenævnet for Domænenavne vedrørende kompetencen til at bestride hostmasterfunktionen samt overdragelse af domænenavne. Såvel DK Hostmaster som Klagenævnet blev frifundet. Dommen er anket til Højesteret. Note 13 - Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Selskabet har ikke givet pant eller stillet sikkerhed. DK Hostmaster A/S 22

25 Årsregnskab 1. januar december 2006 Noter Note 14 - Nærtstående parter Selskabets nærtstående parter omfatter følgende: Bestemmende indflydelse Dansk Internet Forum - DIFO, Kalvebod Brygge 43, 1560 København V, der ejer DK Hostmaster A/S 100%. Transaktioner med nærtstående parter Selskabet udbetaler licens til Dansk Internet Forum. Licensen androg i 2006 t.kr , svarende til kr. 5 pr. domæne. DIFO betaler til DK Hostmaster en andel af husleje samt beløb til forretningsfører og sekretær. Beløbet har i 2006 andraget t.kr Der har ikke i øvrigt været transaktioner med nærtstående parter. Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af aktiekapitalen: Dansk Internet Forum - DIFO Kalvebod Brygge København V DK Hostmaster A/S 23

Grant Thornton. DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum. Årsrapport 2004

Grant Thornton. DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum. Årsrapport 2004 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2005 (dirigent) DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum Årsrapport

Læs mere

DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum

DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2004 (dirigent) DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum Årsrapport 2003 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2007 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den 2008 Jens Ive Formand Store Kongensgade 68

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Groupcare A/S. Årsrapport for 2010. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Dirigent

Groupcare A/S. Årsrapport for 2010. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Dirigent Groupcare A/S CVR-nr. 29 52 15 49 Årsrapport for 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Athos Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nimbusparken

Læs mere

Selskabsoplysninger... 2. Ledelsespåtegning... 3. Resultatopgørelse... 16. Balance... 17-18. Noter... 19-25

Selskabsoplysninger... 2. Ledelsespåtegning... 3. Resultatopgørelse... 16. Balance... 17-18. Noter... 19-25 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger... 2 Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning... 4-5 Ledelsesberetning Ledelsesberetning... 6-11 Årsregnskab

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2007. (dirigent) CVR-nr. 28 51 16 04. Årsrapport 2006/07

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2007. (dirigent) CVR-nr. 28 51 16 04. Årsrapport 2006/07 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2007 (dirigent) CVR-nr. 28 51 16 04 Årsrapport 2006/07 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Årsrapport 2006. Andersen & Martini A/S CVR-nr. 15 31 37 14

Årsrapport 2006. Andersen & Martini A/S CVR-nr. 15 31 37 14 Årsrapport 2006 CVR-nr. 15 31 37 14 Ledelsesberetning Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger............................................ 3 Hoved- og nøgletal.............................................

Læs mere

CESS-DANMARK A/S. Industrivej 8 9440 Aabybro. Årsregnskab 1. januar - 31. december (4. regnskabsår) CVR-nr. 30194179

CESS-DANMARK A/S. Industrivej 8 9440 Aabybro. Årsregnskab 1. januar - 31. december (4. regnskabsår) CVR-nr. 30194179 CESS-DANMARK A/S Industrivej 8 9440 Aabybro Årsregnskab 1. januar - 31. december (4. regnskabsår) CVR-nr. 30194179 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Den / 2011

Læs mere

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret

Læs mere

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig...

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... esoft systems esoft systems a/s ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... 2 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet: esoft systems a/s Skibshusvej 52 C 5000 Odense

Læs mere

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126527 / 2123069 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. marts 2014. Dirigent

Læs mere

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR.

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR. jem & fix A Skomagerve 7100 Vejle 10360641 JEM & FIX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015 Peter Lambert CVR-NR.

Læs mere

IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007

IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S IT InterGroup A/S Lyngby Hovedgade 4, 3. CVR nr. 25 53 66 06 2800 Kongens Lyngby Årsrapport for 1. januar 2007-31. december 2007 i 1.000

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab haderslev bdo.dk Jomfrustien 27, Box 391 www.bdo.dk DK-61 00 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT 2010 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Årsrapport 2010 Ordinær generalforsamling Torsdag den 31. marts 2011 kl. 19.00 på Helnan Marina Hotel Dagsorden på den ordinære generalforsamling er: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3.

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2010 30. juni 2011. www.mannaz.com

Årsrapport. 1. juli 2010 30. juni 2011. www.mannaz.com Årsrapport 1. juli 2010 30. juni 2011 www.mannaz.com www.mannaz.com ÅRSRAPPORT 2010/2011 Mission Vi hjælper mennesker og organisationer med at udvikle de kompetencer, de behøver for at lykkes med deres

Læs mere

SmartGuy A/S. Årsrapport 2010/2011

SmartGuy A/S. Årsrapport 2010/2011 Årsregnskab 2010/11 CVR-nummer 25286510 Årsrapport 2010/2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. november 2011 Christian Bjerre Kusk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27 Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K CVR-nr. 28 98 58 27 Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere