Grant Thornton. DK Hostmaster A/S. CVR-nr Årsrapport 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grant Thornton. DK Hostmaster A/S. CVR-nr. 24 21 03 75. Årsrapport 2006"

Transkript

1 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2007 (dirigent) DK Hostmaster A/S CVR-nr Årsrapport 2006 Stockholmsgade 45 Postboks 869 DK 2100 København Ø Telefon Telefax CVR nr Member of Grant Thornton International

2 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger... 1 Ledelsesberetning... 2 Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Årsregnskab 1. januar december 2006 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Noter DK-Hostmaster A/S

3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Selskabet DK Hostmaster A/S Kalvebod Brygge 43, 4. sal 1560 København V Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 1. juli 1999 Hjemsted: Københavns Kommune Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Mads Bryde Andersen, formand Allan Christiansen, næstformand Anders Christian Andersen Peter Bredgaard Janne Lisbeth Glæsel Martin von Haller Baggesen Grønbæk Per Palmkvist Knudsen Lis Lysholm Falck Agnete Sigurd Direktion Per Ole Jørgensen Kølle Revisor Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Stockholmsgade København Ø Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes 30. april DK Hostmaster A/S 1

4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 1. Aktivitet DK Hostmaster A/S har indgået kontrakt med Dansk Internet Forum (DIFO) om at administrere domænenavne, der ender på.dk. Selskabet er dermed ansvarlig for administrationen af den danske del af internettets navnerum, dvs. de domænenavne, der ender på.dk. I administrationen indgår både tildeling af nye og vedligeholdelse af allerede eksisterende danske domænenavne. Administrationen foregår i overensstemmelse med dansk lovgivning og internationalt accepterede normer og retningslinjer for landekodedomænenavne. Driften af DK Hostmaster skal ske på et forretningsmæssigt grundlag, der sikrer, opgaverne udføres med så lave driftsomkostninger som muligt uden at gå på kompromis med datasikkerhed og daglig driftsstabilitet. Selskabet skal have en egenkapital, der er tilstrækkelig i forhold til forretningsaktiviteten, men skal ikke generere midler til udbytte eller andre lignende udbetalinger. 2. Baggrund Nærværende regnskab for driftsselskabet DK Hostmaster A/S der er 100 pct. ejet af DIFO omhandler regnskabsåret 1. januar 31. december Der har ikke været ændringer i ejerskabet i perioden. 3. Ledelse DK Hostmaster A/S bestyrelse har gennem hele beretningsperioden været identisk med DIFOs bestyrelse. Personsammenfaldet i de to bestyrelser sikrer udviklingen og løsningen af de interne arbejdsopgaver og optimerer koordinationen i forhold til eksterne samarbejdsrelationer. Bestyrelsens sammensætning var fra 1. januar 2006 og frem til den ordinære generalforsamling den 5. april 2006: Professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen, formand, Cand. Jur. Anette Høyrup, Advokat Janne Glæsel (udpeget for især at varetage private brugeres interesse) og Direktør Per Palmkvist Knudsen, Advokat Martin von Haller Grønbæk, Adm. direktør Anders Chr. Andersen (udpeget for især at varetage professionelle brugeres interesse) og Adm. direktør Allan Christiansen, næstformand (fra den 5. april) Direktør Lis Lysholm Manager Michael Reich, næstformand (udpeget for især at varetage leverandørers interesse) DK Hostmaster A/S 2

5 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Forud for generalforsamlingen havde næstformand Michael Reich meddelt, at han ønskede at forlade bestyrelsen. Alle andre bestyrelsesmedlemmer var - med undtagelse af cand.jur. Anette Høyrup - på valg og blev genvalgt. Til den vakante post blev direktør Peter Bredgaard, der var indstillet af IT-Branchen, valgt. På førstkommende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med professor dr.jur. Mads Bryde Andersen som formand og direktør Allan Christiansen som ny næstformand. Pr. 30. oktober 2006 trådte cand.jur. Anette Høyrup ud af bestyrelsen. Forbrugerrådet indstillede derefter jurist Agnete Sigurd, der blev valgt til bestyrelsen den 1. november Direktionen har i hele perioden bestået af adm. direktør Per Kølle. 4. Økonomi DK Hostmaster A/S præsterede efter skat et positivt resultat på 3,2 mio. kr. for Det er 1,6 mio. kr. mere end budgetteret. Afvigelsen skyldes primært færre udgifter til hhv. klagenævnets drift og advokathjælp samt større indtægter fra gebyrer for hhv. genoprettelser og navneserverregistreringer. DK Hostmasters egenkapital er herefter 21,7 mio. kr. ultimo Trods beslutningen sidste år om at sænke årsgebyret fra 50 kr. til 40 kr. fra og med den 1. januar 2006, kunne bestyrelsen i DIFO allerede tidligt på året konstatere, at driften i DK Hostmaster kunne opretholdes på et sikkert niveau med et endnu lavere årsgebyr. Derfor besluttede bestyrelsen efter grundige overvejelser at DK Hostmaster skulle nedsætte gebyret yderligere til 36 kr. med virkning fra den 1. juli DI- FO har således nedbragt omkostningerne ved domænenavnsregistrering med 40 % på 3 år. Samtidig nedsatte DIFO DK Hostmasters bidrag til DIFO fra 5 til 4 kr. pr. aktive domænenavn pr. år med virkning fra den 1. januar Ledelsen er tilfreds med resultatet. 5. Drift DK Hostmaster arbejder løbende på at effektivisere sin administration, så brugerne både sikres høj kvalitet og service uden, at det kompromitterer den daglige driftsstabilitet og sikkerhed. Virksomheden har i årets løb gennemført forskellige tiltag, der alle bidrager til udviklingen i en serviceorienteret og fremadrettet virksomhed, der er til for sine interessenter. DK Hostmaster A/S 3

6 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 5.1 Fokus på service Ledelsen har gennem flere år arbejdet målrettet på at forbedre og udvikle sine ydelser. DK Hostmaster foretager jævnligt målinger af kundernes oplevelse i forhold til service og forsøger at afdække nye behov. Resultaterne af disse undersøgelser bruges aktivt til at udvikle og optimere selskabets ydelser, der kendetegnes af Troværdighed Tillid Fairness og Effektivitet DK Hostmaster har sammen med sin ejer, foreningen Dansk Internet Forum (DIFO) løbende indbudt offentligheden, herunder registratorer og brugere, til høring for at sikre en dialog om relevante problemstillinger. En sådan høring fandt i beretningsåret sted i marts måned, hvor der bl.a. blev diskuteret spørgsmål som Bør DIFO tage særlige skridt mod hamstring? Bør en evt. brugspligt gælde generelt eller kun for særlige domænenavne? Bør dele af navnerummet reserveres for bestemte formål? Bør der etableres særlig kvalitets- og sikkerhedssikring for visse domænenavne? Bør DIFO tage selvstændige initiativer vedrørende ENUM-systemet? På høringen var der ingen generel og udtalt stemning for at tage særlige skridt inden på nuværende tidspunkt. Alle forslag og idéer er blevet drøftet i DK Hostmasters bestyrelse, der indarbejder de indkomne synspunkter i det fremadrettede arbejde Back Office er frontlinjen De ansatte i Back Office (DK Hostmasters kundeservice) er kundernes første kontakt, når de ringer eller mailer til virksomheden. Medarbejderne møder kunderne dér, hvor de er og yder dem den individuelle service, det kræver. DK Hostmaster A/S 4

7 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Antallet af kunder og henvendelser er voksende i DK Hostmaster. Det skærper kravene til virksomheden og ikke mindst til Back Office, der - trods det voksende antal kunder og henvendelser opfylder ledelsens mål om, at 95 pct. af alle opkald bliver besvaret inden for 20 sekunder Besvarelse af sker inden for 2 arbejdsdage Øvrige henvendelser behandles inden for 3 arbejdsdage I løbet af året er administrationen desuden overgået til en fælles it-platform, Citrix, der gør sagsbehandlingen mere effektiv Kommunikation Kommunikation er et nyt indsatsområde. For at styrke denne væsentlige del af sit arbejde har selskabet ansat cand.com. Lotte Wissendorff Seheim som kommunikationschef i maj Indsatsen gælder intern og ekstern kommunikation og indgår ligesom indsatsen i Back Office i selskabets samlede fokus på forbedring og udvikling af service Behandling af personoplysninger I beretningsåret har selskabet arbejdet intenst med at opfylde de krav, domæneloven stiller vedrørende behandling af persondata og dermed oplysninger om, hvem der står bag et domæne (de såkaldte whoisoplysninger). Domænelovens 8, stk. 2 præciserer, at oplysninger om registranten på et domænenavn som udgangspunkt skal være offentligt tilgængelige, med mindre anden lovgivning bestemmer andet. DK Hostmasters udfordring har været at tilpasse sin kundedatabase i forhold til netop denne del af domæneloven. Det er et arbejde, der kræver forsigtig fremfærd, fordi det netop handler om personoplysninger. Behandling af persondata er på flere måder ømfindtlig både hvad angår lovgivning og de mennesker, det hele handler om. Derfor var det magtpåliggende for selskabet at udføre anonymitetskampagnen så korrekt og nænsomt som muligt. Den første halvdel af året var DK Hostmaster i dialog med Datatilsynet for at få tilsynets accept af de procedurer, der skulle bære kampagnen over for de kunder, som tidligere har været anonyme i DK Hostmasters whois-database. Datatilsynet gav sin accept sidst på foråret, hvorefter DK Hostmaster tog fat på det konkrete arbejde. I løbet af sommeren blev de mange kunder kontaktet og oplyst om de nye regler vedrørende anonymitet både hvad angår domæneloven og DK Hostmasters egen politik, herunder Generelle Vilkår. Kort før nytår nåede kampagnen i mål alle relevante registranter var kontaktet, informeret og givet mulighed for at agere ud fra de nye forudsætninger. Det omfattende arbejde med at tilpasse whois-databasen til de nye data om registranterne er godt i gang og forventes færdiggjort i begyndelsen af 2. kvartal DK Hostmaster A/S 5

8 Ledelsesberetning Ledelsesberetning DK Hostmaster har tillige valgt at stille sin politik om personlige oplysninger til rådighed på Samme sted er der også grundig information om, hvordan DK Hostmaster indsamler og behandler persondata i forbindelse med brugen af hjemmesiden (cookies): Et besøg på DK Hostmasters hjemmeside efterlader ingen elektroniske spor om brugeren, fordi dataopsamling ophører og destrueres i samme øjeblik, som siden forlades Flytning af maskinparken I slutningen af beretningsåret flyttede DK Hostmaster sin maskinpark fra TDC s hosting-faciliteter på Østerbro til en stor udbyder på Københavns vestegn. Flytningen blev gennemført i løbet af en weekend og forløb optimalt uden afbrydelser i driften og uden konsekvenser for DK Hostmasters kunder. Flytningen betyder, at DK Hostmaster på flere har forbedret sikkerheden i kraft af bl.a. Garanti på nedkøling af systemerne Biometrisk adgangskontrol (dvs. identifikation via fingeraftryk) To redundante strømforsyninger (UPS) Brandsikkerhed 5.6. Øget sikkerhed Samtidig med flytningen af maskinparken er DK Hostmaster overgået til at have to netværksudbydere. Sammenholdt med at DK Hostmaster står for sin egen netværksdrift og i princippet kan kontrollere alle dele af driften, er den samlede sikkerhed øget betydeligt. Et eventuelt nedbrud betyder mindre, når der er flere netværksudbydere, der sørger for, at DK Hostmasters kan modtage og afsende data. DK Hostmaster har også fået redundans på sin fiber, så virksomheden er dækket ind i forhold til nedbrud; dvs. bliver et kabel f.eks. gravet over et sted, rykker forbindelsen til et andet kredsløb Udvikling i antallet af domænenavne I beretningsperioden er der nyoprettet ASCII domænenavne og IDN domænenavne, dvs. domænenavne, der indeholder nationale karakterer som æ, ø og å. Samtidig er der blevet afregistreret domænenavne. Det samlede antal.dk domænenavne udgjorde den 31. december 2006 således mod budgetteret Prisen DIFOs bestyrelse besluttede i starten af 2006 at sætte årsgebyret ned fra 40 kr. til 36 kr. ekskl. moms startende den 1. juli DK Hostmaster A/S 6

9 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Prisnedsættelsen afspejler, at DK Hostmaster jævnligt har formået at nedsætte den gennemsnitlige omkostning til driften af et.dk domænenavn. Gennemsnitsudgiften pr. år. pr. domæneregistrering er således faldet fra 64 kr. i 2000 til beskedne 34 kr. i e-handelsfonden I september fik DK Hostmaster e-handelsfondens blå stempel og erhvervede e-mærket. Selvom virksomhedens tjenesteydelser er atypiske i forhold til traditionel handel på nettet, formåede selskabet at tilpasse sig de omfattende krav, e-handelsfonden har stillet. Kravene sikrer forbrugerne en tryg og etisk korrekt behandling, når de handler med DK Hostmaster via På hjemmesiden finder forbrugerne desuden alle informationer om DK Hostmasters politikker i forhold til fx cookies, behandling af persondata m.m Driftsoverenskomsten med DIFO I 2006 blev DK Hostmasters driftsoverenskomst med DIFO revideret. Driftsoverenskomsten er den aftale, der bemyndiger DK Hostmaster til på DIFOs vegne at virke som daglig administrator af.dk-domænet. Den præciserer fordelingen af ansvar og beføjelser mellem parterne og fastslår, at DIFO fastlægger de overordnede rammer og betingelser for DK Hostmasters forretning, mens DK Hostmaster har ansvaret for at udarbejde forretningsbetingelserne for registrering af.dk domænenavne. Det betyder i praksis, at kunderne indgår aftale med DK Hostmaster, når de registrerer et.dk domænenavn. De er således underlagt de til enhver tid gældende forretningsbetingelser hos DK Hostmaster, herunder Generelle Vilkår. Den gældende version af Generelle Vilkår er altid tilgængelig på Driftsoverenskomsten indeholder desuden de konkrete retningslinjer for DK Hostmasters opgaver og pligter og pålægger DK Hostmaster at Drive et offentligt tilgængeligt website, der oplyser om gældende navnepolitik, ansøgnings- og fornyelsesprocedurer, vejledninger og registrerede domænenavne Drive og opdatere en offentlig tilgængelig whois-database Behandle persondata korrekt og i overensstemmelse med persondataloven Udforme og vedligeholde en it-sikkerhedsplan Levere optimal sikkerhed og drift i forhold til hostmasterfunktionen DK Hostmaster A/S 7

10 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Den gældende driftsoverenskomst mellem DIFO og DK Hostmaster er tilgængelig på DIFOs hjemmeside: 6. Eksterne relationer 6.1. Registratorerne DK Hostmaster administrerer udelukkende.dk domænenavne. Selve formidlingen af ansøgninger foregår via såkaldte registratorer. Dem er der 375 af, og det er gennem dem, at den første kontakt med kunderne foregår. Registratorerne modtager løbende informationer, så de hele tiden er ajour og kommer på forkant med udviklingen i DK Hostmaster. Det sker - ud over den daglige kontakt - via jævnlige elektroniske nyhedsbreve. Der har ikke været ændringer i de økonomiske forbindelser mellem registratorerne og DK Hostmaster i løbet af perioden CENTR det europæiske netværk DK Hostmaster valgte at genindtræde i den europæiske forening for administratorer af landekodedomænenavne (cctlds). CENTR er europæisk mødested for nationale administratorer, der på tværs af grænser og lovgivning kan diskutere emner og politikker, som berører administrationen af domænenavne. 6.3 Nordnært administrator-samarbejde det nordiske netværk I maj indledte DK Hostmaster et uformelt samarbejde med administrator-kolleger fra Sverige, Norge, Finland og Færøerne. Det nordiske netværk mødtes 2 gange og udvekslede erfaringer i forhold til domæneog persondatalovgivning, administration, it-sikkerhed, web m.m. 7. Tvister 7.1. Digital Marketing Support ApS Den 23. januar 2006 fastslog Højesteret i sin afgørelse af justifikationssagen vedrørende.co.dk, at såvel DIFO som DK Hostmaster har det retlige grundlag for at drive administratorvirksomhed af.dk domænet. Højesteret stadfæstede dermed Sø- og Handelsrettens dom og konstaterede, at administrationen af.dk bygger på privatretligt grundlag. Samtidig slog Højesteret fast, at Aftalerne med de enkelte indehavere af domænenavne har karakter af masseaftale, og at Der kan foretages ændringer i indgåede aftaler, når der er særligt behov for eller grund til det. DK Hostmaster A/S 8

11 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Med afgørelsen afviste Højesteret således Digital Marketing Support ApS påstand om, at hverken DIFO, Folketinget eller andre end den lovgivende forsamling i USA kan udforme regler for opretholdelse, inddragelse eller nedlæggelse af en gang registrerede domænenavne. Digital Marketing Support ApS har efter det oplyste forsøgt at få genoptaget sagen, men indtil videre uden held Øvrige tvister Der verserer stadig uafsluttede sager ved Sø- og Handelsretten, rejst af Digital Marketing Support ApS, SØG A/S (nu Netdenmark ApS) og virksomheden 3f-group. Ledelsen forventer ikke, at retssagernes udfald vil medføre tab for selskabet, og har derfor ikke afsat beløb i regnskabet til dækning af eventuelle tab Øjeblikkelig suspendering I beretningsperioden har DIFOs formand og DK Hostmasters adm. direktør fået forelagt 4 sager, hvor der er rejst krav om øjeblikkelig suspension af et givent domænenavn jf. den særlige suspensionsregel. Ledelsen valgte at benytte den særlige regel om suspension i to tilfælde. På brugeres opfordring blev reglen om øjeblikkelig suspension indført 1. juli Det betyder, at DIFOs formand og DK Hostmasters adm. direktør har mulighed for at gribe ind over for domænenavne, hvis det kan godtgøres, at der er tale om forvekslelighed, og at der for brugeren er tale om skadeligt og/eller åbenbart ulovligt indhold. Sagerne er omtalt på DK Hostmasters hjemmeside 8. Selskabets forventede udvikling 8.1. Økonomi DK Hostmaster forventer, at udviklingen i antallet af domænenavne vil stige moderat til i alt registreringer pr. 31. december Derfor budgetterer virksomheden i 2007 med en periodiseret omsætning for domænenavne på 26,2 mio. kr., når det forventede tab på manglende fornyelser er trukket fra resultatet for DK Hostmaster forventes herefter at blive -2,2 mio. kr. efter skat. DK Hostmaster A/S 9

12 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 8.2. Udbudsforretningen udskudt I efteråret 2006 indledte Videnskabsministeriet via IT- & Telestyrelsen forberedelserne til udbuddet og tilknyttede konsulentfirmaet Devoteam til at forestå arbejdet med udbudsforretningen vedrørende administrationen af.dk. Kort før nytår blev det imidlertid oplyst fra IT- & Telestyrelsen, at processen af forskellige grunde var blevet forsinket. Dette vil sandsynligvis betyde, at udbudsforretningen om administration af.dk er udskudt i foreløbig mindst et halvt år. En afklaring om udbudsforretningen ventes derfor nu tidligst at foreligge i efteråret Som nuværende administrator af.dk afventer DK Hostmasters bestyrelse derfor situationen. DK Hostmaster havde gerne set, at der gennem et udbud var bragt klarhed om de fremtidige rammer for driften af.dk-domænet; ikke mindst set i lyset af politikernes ønske om, at skabe sådanne rammer blev formuleret helt tilbage i Langsigtede udviklingsprojekter er derfor indstillet, indtil der foreligger et gennemført udbud Forventninger og risici i forbindelse med udbudsforretningen Skulle DIFO mod forventning ikke vinde udbuddet, er konsekvensen sandsynligvis en likvidering af DK Hostmaster A/S med den i henhold til vedtægternes negative konsekvens for selskaberts egenkapital og likvider 8.4. Udfaldet af tvister Der verserer stadig retssager anlagt af Digital Marketing Support ApS og Netdanmark ApS mod DIFO og DK Hostmaster om sletning af et antal domænenavne, der ikke var blevet fornyet. Hvis en af de retssager falder anderledes ud end ledelsen i DK Hostmaster forventer jf. afsnit 7.2., vil selskaberne befinde sig i en ny situation. Sådanne afgørelser vil kunne påvirke selskabernes egenkapital negativt. Dette scenarie anser ledelsen dog ikke for sandsynligt. 9. Begivenheder efter balancedagen Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling. DK Hostmaster A/S 10

13 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2006 for DK-Hostmaster A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 30. april 2007 Direktion Per Ole Jørgensen Kølle Bestyrelse Mads Bryde Andersen Anders Christian Andersen Peter Bredgaard Formand Allan Christiansen Janne Lisbeth Glæsel Martin von Haller Baggesen Grønbæk Per Palmkvist Knudsen Lis Lysholm Falck Agnete Sigurd DK Hostmaster A/S 11

14 Påtegninger Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i DK Hostmaster A/S Vi har revideret årsrapporten for DK Hostmaster A/S for regnskabsåret 1. januar december 2006, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2006 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. DK Hostmaster A/S 12

15 Påtegninger Den uafhængige revisors påtegning Supplerende oplysninger Vi henviser til ledelsesberetningen samt note 12, som omtaler, at Foreningen Dansk Internet Forum samt DK-HostmasterA/S er sagsøgt i en række retssager. Sagerne vedrører bl.a. foreningen/selskabets kompetence til at bestride selve hostmaster-funktionen. Ledelsen er af den bestemte opfattelse, at sagerne hviler på ikke fyldestgørende grundlag, og man forventer at få medhold ved den endelige retslige afgørelse. Sagernes endelige udfald kan i sagens natur ikke afgøres på nuværende tidspunkt, men da ledelsen ikke forventer, at retssagernes udfald vil medføre tab for foreningen eller selskabet, er der ikke i regnskabet afsat beløb til dækning af eventuelle tab. Skulle sagerne falde anderledes ud end ledelsen forventer, kan selskabets egenkapital blive negativt påvirket. Opmærksomheden henledes endvidere på de ændringer i rammebetingelserne for DIFO og DK Hostmasters virke, der kan komme ved effektuering af domænelovens bestemmelse om udbud af administration af domænenavne i Danmark. Det er således muligt, at udfaldet af et sådan udbud kan blive, at det på sigt ikke er DIFO og DK Hostmaster, der skal varetage administrationsopgaven. I denne situation vil forretningsgrundlaget ophøre og dette vil naturligvis også kunne påvirke selskabets egenkapital negativt. København, den 30. april 2007 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Christian Fløistrup statsautoriseret revisor DK Hostmaster A/S 13

16 Årsregnskab 1. januar december 2006 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for DK-Hostmaster A/S for 2006 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætningen omfatter omsætning af såvel registreringer o.lign. samt af årsgebyr. Som indtægtskriterium anvendes faktureringsprincippet, dog således at årsgebyrer periodiseres. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til porto, klagenævn, edb, lokaler og administration i øvrigt. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v. Skat af årets resultat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat. DK Hostmaster A/S 14

17 Årsregnskab 1. januar december 2006 Anvendt regnskabspraksis Balancen Materielle anlægsaktiver Edb-programmel, edb-materiel samt driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Edb-programmel... Edb-materiel... Driftsmateriel og inventar... 3 år 3 år 5 år På aktiver med en anskaffelsessum på under kr samt edb-programmel foretages der en individuel vurdering af, om aktivet skal aktiveres eller udgiftsføres i anskaffelsesåret. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Værdipapirer Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Skyldig skat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. DK Hostmaster A/S 15

18 Årsregnskab 1. januar december 2006 Anvendt regnskabspraksis Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 28%. Gældsforpligtelser Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. Periodisering af årsgebyrer Årsgebyrer periodiseres således, at gebyret indtægtsføres over den periode, der fremgår af fakturaerne. Andelen af årsgebyret, der vedrører perioden efter balancedagen, er passiveret og indgår i regnskabsposten Periodeafgrænsningsposter under den kortfristede gæld. DK Hostmaster A/S 16

19 Årsregnskab 1. januar december 2006 Resultatopgørelse Note Nettoomsætning Licens Dansk INTERNET Forum DIFO Bruttoresultat Andre driftsindtægter Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Afskrivninger af materielle anlægsaktiver Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Ordinært resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Forslag til resultatdisponering Årets resultat Overført fra overført resultat Til disposition Udbytte for regnskabsåret... 0 Overført til næste år Disponeret i alt DK Hostmaster A/S 17

20 Årsregnskab 1. januar december 2006 Balance 31. december Aktiver Note Edb-programmel Edb-materiel Driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver Udskudt skat Finansielle tilgodehavender Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Tilgode tilknyttede virksomheder Tilgodehavender fra salg Selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt DK Hostmaster A/S 18

21 Årsregnskab 1. januar december 2006 Balance 31. december Passiver Note Aktiekapital Overført overskud Egenkapital i alt Hensættelse til udskudt skat Hensatte forpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Eventualposter m.v Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Nærtstående parter DK Hostmaster A/S 19

22 Årsregnskab 1. januar december 2006 Noter Note 1 - Andre driftsindtægter Dansk Internet Forum - DIFO, Administration Note 2 - Personaleomkostninger De samlede personaleomkostninger udgør: Løn og gager Pensioner Andre udgifter til social sikring Antal personer beskæftiget i gennemsnit Vederlag til bestyrelse og direktion Note 3 - Afskrivninger af materielle anlægsaktiver Edb-programmel Edb-materiel Driftsmidler og inventar Gevinst/tab ved salg af anlægsaktiver Note 4 - Finansielle indtægter Renteindtægter Udbytte investeringsforeninger Valutakursændringer Note 5 - Finansielle omkostninger Renteomkostninger Kursregulering værdipapirer Valutakursreguleringer Note 6 - Skat af årets resultat Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst Regulering af udskudt skat DK Hostmaster A/S 20

23 Årsregnskab 1. januar december 2006 Noter Note 7 - Materielle anlægsaktiver Edb- Edb- Driftsmateriel programmel materiel og inventar Kostpris 1. januar Kasserede anlæg Kostpris 1. januar efter regulering Tilgang Afgang Kostpris 31. december Afskrivninger 1. januar Kasserede anlæg Kostpris 1. januar efter regulering Årets afskrivninger Afskrivninger på afhændede aktiver Afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Note 8 - Finansielle anlægsaktiver Udskudt skat Tilgodehavender Anskaffelsessum 1. januar Tilgang i året Afgang i året Anskaffelsessum 31. december Op- og nedskrivninger 1. januar Op- og nedskrivning i året Op- og nedskrivning på afhændede aktiver Op- og nedskrivninger 31. december Bogført værdi 31. december Note 9 - Egenkapital Aktie- Overført Egenkapital kapital overskud i alt Egenkapital 1. januar Ændring i året Saldo 31. december Selskabets aktiekapital kr er opdelt i aktier af kr eller multipla heraf. Ingen aktier er tildelt særlige rettigheder. DK Hostmaster A/S 21

24 Årsregnskab 1. januar december 2006 Noter Note 10 - Anden gæld Deposita registratorer Feriepenge, ATP m.v Gager, lønninger og honorar Moms Diverse Note 11 - Periodeafgrænsningsposter Årsgebyr vedrørende efterfølgende år Note 12 - Eventualposter m.v. Eventualaktiver og eventualforpligtelser Huslejeforpligtelse vedr. lejemålet Kalvebod Brygge 43, 1560 København V, t.kr Der er ved Sø- og Handelsretten af Digital Marketing Support ApS anlagt sager mod DK Hostmaster A/S og dets moderselskab Dansk Internet Forum vedrørende kompetencen til at bestride hostmasterfunktionen samt sletninger af domæner. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere sagens udfald. Sagerne er endnu ikke berammet til domsforhandling. Der blev ved Sø- og Handelsretten den 15. juli 2006 afsagt dom i sag anlagt af NetDenmark A/S mod DK Hostmaster A/S og Klagenævnet for Domænenavne vedrørende kompetencen til at bestride hostmasterfunktionen samt overdragelse af domænenavne. Såvel DK Hostmaster som Klagenævnet blev frifundet. Dommen er anket til Højesteret. Note 13 - Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Selskabet har ikke givet pant eller stillet sikkerhed. DK Hostmaster A/S 22

25 Årsregnskab 1. januar december 2006 Noter Note 14 - Nærtstående parter Selskabets nærtstående parter omfatter følgende: Bestemmende indflydelse Dansk Internet Forum - DIFO, Kalvebod Brygge 43, 1560 København V, der ejer DK Hostmaster A/S 100%. Transaktioner med nærtstående parter Selskabet udbetaler licens til Dansk Internet Forum. Licensen androg i 2006 t.kr , svarende til kr. 5 pr. domæne. DIFO betaler til DK Hostmaster en andel af husleje samt beløb til forretningsfører og sekretær. Beløbet har i 2006 andraget t.kr Der har ikke i øvrigt været transaktioner med nærtstående parter. Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af aktiekapitalen: Dansk Internet Forum - DIFO Kalvebod Brygge København V DK Hostmaster A/S 23

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDI EJENDOMME A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/10/2013 Anne-Helene Bagenkop Nielsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2010 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport JN Holding Bramsnæs ApS Vintappervej 47 4070 Kirke Hyllinge (CVR.nr. 29 19 79 38) Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, d. 15/5-2013 Dirigent:

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår)

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR 30 54 65 20 ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18 / 12 2013. Henning Nørgaard Dirigent

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår MA-TEK ApS Randersvej 69 8370 Hadsten CVR-nr. 31286425 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

PLACE2LIVE ERHVERV A/S

PLACE2LIVE ERHVERV A/S PLACE2LIVE ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013 Henrik Høegh Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3.

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3. GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S SKELBÆKGAARD

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

DINSUNDHED FONDEN. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

DINSUNDHED FONDEN. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den DINSUNDHED FONDEN Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Advokat Jakob S. Arrevad Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/03/2014 René Steenfelddt Sørensen Dirigent

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer:

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer: Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg CVR-nummer: 10 13 96 27 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 (11. regnskabsår) Godkendt

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Grant Thornton. DK Hostmaster A/S. CVR-nr. 24 21 03 75. Årsrapport 2005

Grant Thornton. DK Hostmaster A/S. CVR-nr. 24 21 03 75. Årsrapport 2005 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2006 (dirigent) DK Hostmaster A/S CVR-nr. 24 21 03 75 Årsrapport

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 HTA Byg ApS Blichers Alle 10 6700 Esbjerg CVR nr. 30827449 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Hans Møller Horsens ApS

Hans Møller Horsens ApS Hans Møller Horsens ApS Langelinie 6 B, 8700 Horsens CVR-nr. 29 20 33 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. december Hans Møller Nielsen dirigent 20 14

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

CITY AUTOSERVICE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CITY AUTOSERVICE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CITY AUTOSERVICE ApS Årsrapport 1. januar 2014 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Shima Ali Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Kapitalforvaltning Nord A/S Råensvej 1, 9000 Aalborg

Kapitalforvaltning Nord A/S Råensvej 1, 9000 Aalborg Kapitalforvaltning Nord A/S Råensvej 1, 9000 Aalborg CVR-nr. 29 80 26 45 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2016. Eigild Bødker Christensen

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

SERVICE GROUP ESBJERG ApS

SERVICE GROUP ESBJERG ApS SERVICE GROUP ESBJERG ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Henning Gejl Jensen Dirigent Side 2

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

BRASCO CONTINENTAL ApS

BRASCO CONTINENTAL ApS BRASCO CONTINENTAL ApS Årsrapport 2. april 2013-1. april 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/08/2014 Allan Buchholdt Nielsen Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

PARTY 2010 APS. Terp Skovvej Viby J Cvr.nr.: (6. regnskabsår) Årsrapport. 1. juli juni 2016

PARTY 2010 APS. Terp Skovvej Viby J Cvr.nr.: (6. regnskabsår) Årsrapport. 1. juli juni 2016 Ryvangs Allé 18 2100 København Ø T +45 33 15 07 77 F +45 33 15 07 47 www.teamrevision.dk info@teamrevision.dk CVR. nr. 29 42 39 89 Danske Bank Reg.: 3001 Konto: 3001792865 PARTY 2010 APS Terp Skovvej 56

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Target Headhunting ApS

Target Headhunting ApS Target Headhunting ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2013 (14. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05 2014 Jan Grevelund dirigent

Læs mere

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr CVR-nr. 27 61 88 55 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.04.14 Henry Bjerg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ILP ApS. Åbenrå 33, 1 th 1124 København K. Årsrapport 1. marts februar 2016

ILP ApS. Åbenrå 33, 1 th 1124 København K. Årsrapport 1. marts februar 2016 ILP ApS Åbenrå 33, 1 th 1124 København K Årsrapport 1. marts 2015-28. februar 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/09/2016 Peder Rudbæk Dirigent Side

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

BOAS Frederiksberg ApS

BOAS Frederiksberg ApS BOAS Frederiksberg ApS Kochsvej 5A, 1812 Frederiksberg C CVR-nr. 32 83 58 99 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 21. april 2015 Som dirigent:... Michael Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS Munkevej 7B 7700 Thisted CVR-nr. 32267726 Årsrapport for 2013 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. maj 2014 Troels H. Eskerod Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

JJ BYG VVS CONSULT ApS. Årsrapport for 2014

JJ BYG VVS CONSULT ApS. Årsrapport for 2014 JJ BYG VVS CONSULT ApS c/o Ole Engelsen Søndermarken 27 3060 Espergærde CVR-nr. 32068375 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

PROFIL REVISION A-S Korskildeeng Greve Strand

PROFIL REVISION A-S Korskildeeng Greve Strand ES ÅRSRAPPORT 2011/2012 PROFIL REVISION A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Strand CVR nr. 59051318 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

AMSIV DK ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AMSIV DK ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AMSIV DK ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/03/2015 Peter Lauring Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere