Referat til mødet i Vækstforum den 12. december 2011 kl. 10:00 i Regionshuset i Viborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat til mødet i Vækstforum den 12. december 2011 kl. 10:00 i Regionshuset i Viborg"

Transkript

1 Page 1 of 40 Tilbage til oversigten Udskriv Referat til mødet i Vækstforum den 12. december 2011 kl. 10:00 i Regionshuset i Viborg Pkt. Tekst 1 Godkendelse af referat * 2 Gensidig orientering * 3 Opfølgning på Vækstforums handlingsplan og de otte indsatsområder pr. 1. september Forlængelse af Regionsrådets bevilling til KOMPETENCEmidt 5 Bevilling til en styrkelse af innovation og entreprenørskab i folkeskolen Bevilling til en styrkelse af entreprenørskab i ungdomsuddannelserne og på området for kortere videregående 6 uddannelser (KVU området) 7 Bevilling til og forlængelse af projekt Fastholdelse af udenlandske studerende * Bevilling til forretningsområdet Stærke Feriesteder Øst og Stærke Feriesteder Vest som led i Handlingsplan Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland Bevilling til tre projekter vedrørende mersalg som led i Handlingsplan Ny VÆKST i turismen i Region 9 Midtjylland Bevilling til projekt Madlandet i vest som led i Vækstforums handlingsplan - fødevareudvikling i landdistrikter og 10 yderområder (Grøn Vækst) 11 Ansøgning om støtte til klyngeudviklingsprojektet Vestkystens Fiskeriklynge Konsumfisk 12 Ansøgning om støtte til FOOD Festival 2012 og Udpegning af suppleanter til Foreningen Vestdansk Investeringsfremme * 14 Program til pulje til kommuners og regionens landdistriktsprojekter under aftalen om Grøn Vækst * 15 Eventuelt * Godkendelse af referat Resumé Den administrative styregruppe indstiller, at Beslutning Bilag

2 Page 2 of 40 Referat fra Vækstforums møde den 25. oktober kort udgave Gensidig orientering Den administrative styregruppe indstiller, Sagsfremstilling # $ %&'()*+,#-./ #01 # / 0/-.%0'() /$#. 2-./1 3/ 1# %&'(0) *+,#/$/1-. %0'(0) 4 # #6.1/3 5 2 #2#5 & % # # 7&' ) % / # at

3 Page 3 of 40 8# # 9 ( /- (:/: ;/.6; 6/- /., Beslutning Bilag VF økonomi 12. december Opfølgning på Vækstforums handlingsplan og de otte indsatsområder pr. 1. september 2011 Resumé # $ $ %$ $ & $ $$ % '$ ( Den administrative styregruppe indstiller, Sagsfremstilling ; 7 # / ##/ / / /.. #/ - ### # at # #/# #

4 Page 4 of 40 / 9-9 / -94 # / -# / # /# / # 2 / / % # # ; <(. ;% % * %5 /# <(. ; =# / -# / /

5 Page 5 of 40 Beslutning Bilag Økonomiopfølgning september 2011 Aktivitetsopfølgning september Forlængelse af Regionsrådets bevilling til KOMPETENCEmidt Resumé ()* +',-.-/0-1, $ $ $ +',-.-/0-2 $# -13 4#%- &)% 5 +',-.-/0-$12+',-.-/0-)-61 Den administrative styregruppe indstiller, Sagsfremstilling #$* % 5/>1% %* -.6=8*(*:<*##/#? # 6=8*(*:<* * -. at #/?//$ # 6=8*(*:<*

6 Page 6 of 40 6=8*(*:<*/ / /.* 9 / / %'*+)/ $ /1$$1 *+/ / #B / # #/ //. # 3 #0#/ # / ## *. / /.. / -./ 3# /. 5 # #./#./# 2 #/ #/ # #/ 6=8*(*:<*#9 # / *+ #

7 Page 7 of 40 *+. / 8 ## 8 #0#9 # / / / / # 2 /.# /./. # ;?.#/6=8*(*:<* #// *+.8 #/.D #/. *+. / 8 #$$%&'())*+)())*+)#$ ())*+) ())*+) #$ ') #$$%,#$&& #$&# #$&' #$&#, #$&' & &? + $ $ & ;? & &? - $ + 0? 1 1. #$$%,#$&& #$&# #$&' #$&# #$&'

8 Page 8 of 40 * E & &? E*+-.#0/ * %5/&* -. /6=8*(*:<*/#1 #%0 Beslutning # Bevilling til en styrkelse af innovation og entreprenørskab i folkeskolen Resumé #&./ * /.# #92/# # ## +/ + 8#?;+< ;,//.##/<2 +;+< /#/ 8# / %./.. # Den administrative styregruppe indstiller, at #//& ;+<;* #; 59$?$$?$0/ at * %5/&/&* -.;+<;* #; 59//0 0 Sagsfremstilling #&.* /#;

9 Page 9 of 40 *.%/ / 8. / # /./# / #/ / # #2# / B/ / 2## 2 * 2; 2* 6./.. 2 # B.## <+;+</ / / # / / 8# / 2* #/ #. /0 8# #/ # 8# / 3 ## F*D2*/# # 8 #9 *./%%/

10 Page 10 of 40 +./%% 6. +.D / ;</ # 8 /./# 8;* # ; # 8##/ /.< /## B 1 2 ).. 8. / /B. / B %/ / - /.

11 Page 11 of 40...D.../. 8#* - ') 2/ 6. C./. / / #$&# #$&' / $ $ 33$4 33$5 %%&&. ') *+,-. 2D ; #$&# #$&' / 0 && $0 $0 &1 0 33$4 33$5 %%&& Beslutning #9 3 Bilag Ansøgning til projekt innovation i folkeskolen Bevilling til en styrkelse af entreprenørskab i ungdomsuddannelserne og på området for kortere videregående uddannelser (KVU området)

12 Page 12 of 40 Resumé #&.* *#### ##*#* / 8### /../ 8# #/ Den administrative styregruppe indstiller, at #//$ * //- #6+%#59?$?$ 0/ Sagsfremstilling #&./ * /#; /. ##92/# # ## +/ +8#? ;+<;, *.%/ /.#%6+#/ #* /* * 8#/ #/ / / /#/ *F*/....F* #/ at * %5//1?* -.* /- #6+%#59/?&/?& 0 /0 8#/#/ #/./ 8# #.

13 Page 13 of # / # / #...9 /. 8 #9 +%/ % 6. </./ #9 +*<(-'9*... ) <# / 8 #; # 8##/ 3/-/C# 1 2

14 Page 14 of 40 +./..; / *<(-%.../ / # - / 8 % G 8#* 6&$$$ 7 2/ 6./.. * // //. / #$&& #$&# /?$?$ 0$ A A 0A 11 1$ ?? 1 45%& 45%#&&'5'. 6&$$$ 7 + *+-. / #$&# #$&' /?$?$ 0$?&?& 1??$?$ $ A A? 448& 448&&&'5' Beslutning #9

15 Page 15 of 40 Bilag Vækstforum ansøgning fra Erhvervsakademi Aarhus, Midtvest og Dania Bevilling til og forlængelse af projekt Fastholdelse af udenlandske studerende Resumé $ # / #;/ + < +## #0/?/;+</(3 3##0/5 #A ; / // # / 8 Den administrative styregruppe indstiller, at * %5/2 % ;.+<# 0&/ / ##/ at * %5/2 % ;.;+<# 0&/ / ##/ at * %5/* -. 2 %;.+< # / at * %5/* -. 2 %;.;+< # Sagsfremstilling +<;+< / #./8// 8#/ /

16 Page 16 of 40 8 / 8 /H.H2# # / 5# A +< /#+3 / +3 +./ +</ +/ +< #/ ;+< * ;+< # 3 / 2 ## / / // #'01? 0?A#+/1&?$#;+<) # /# ; #/$/ ##/ =# # /#. # ) /#/ /### /B/ <%/ ; # #/ // G /# I.% '1) ####

17 Page 17 of 40 /# 3 0/ ; / ( %2 '?) # '&) / /# -+ 2 ') 0 & ; & 6 0 &? 6.??0?? & ; $1 0 & 0 ; $1 A 0?. 0 & ; ') *+J. 00 &$ A 6 = - 00 &? A 8 ; $1 A 0? /- + ') 0 & ; 1 6 & & ? ; ; A. 0 & ; ') *+J. 1 1 &E

18 Page 18 of 40 6 = & 8 ; A E;*+% Beslutning # 9 / 3-* Bevilling til forretningsområdet Stærke Feriesteder Øst og Stærke Feriesteder Vest som led i Handlingsplan Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland Resumé 2%&H% K#- 24/%-6# 2%& H=2H#- 25 H3%:L6-(H H% K #.# #/// H=2K #.%- 6 #/ #. Den administrative styregruppe indstiller, at /1/2#- 2%&/ ' 2 %-623% (<)/ at #/ 2-24 #/ H3%:L6-( H59A/0/ &/

19 Page 19 of 40 at / at / / / %-6 // at #/0 %-6K=2K #- 2/* #(/ K3M:L6-(K5 $/010?&1&-# / // at #/#7 '7C,):* / *+%C at /H% HH= 2H /*+ C -#*+%C Sagsfremstilling K3%:L6-(K#% / #/. #/.?- 2/ 1 #- 2 %&/ %&/ # / // *+,C K7%K -6 / / /=/33 # ' #/) at% ( 9:;9 <,=.

20 Page 20 of 40 2H% H %&8#.# # // #- #// ;/ #&'C // :-60/ &)/ 9 ; 2%# 0+ & # -H:%H % ( 9: >.9 <,=. %-6#2 H=2H%&8# #/##.# / /$ ;/ #$11'C??0/0 %-6??0)/ 9 * 2= 02- &8 / 53 ;H=2HA# $ = <E) <%%5- & 3E) 2 =

21 Page 21 of 40 : 53 = E) -. 2 D D :H%%H + 8# 3D ; & 0 &1 A /././ // %-6/E #/ # /. //E /.# -# //. -H:%H % Beslutning #/#E/...#/ Bilag Notat - Uddybende beskrivelse af og økonomi for de to projekter Ansøgning Stærke Feriesteder Øst Ansøgning Stærke Feriesteder Vest - inklusiv oversigt over rekreative faciliteter Bevilling til tre projekter vedrørende mersalg som led i Handlingsplan Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland Resumé %3 /7C#% # H3%:L6-(H / %&8# / Den administrative styregruppe indstiller, at #/#./ / /#

22 Page 22 of 40 at #// 3 H3 %.% H #/ H3%:L6-(H590 /?0A$$& at #// -6#: 7HC 7H #/ H3 %:L6-(H591$&/ &0?0/0?A$$0& # at #// 2C#HC % C#H #/ H3%:L6-( H5901&/$010 & # at #/#7 '7CJ):* / *+C at / / *+C -#*+% C Sagsfremstilling? 9 #H3%:L6-( HH:L6-(% #H3 # /# #/ #A K3%:L6-(K#/ ## -# / /#/. at% (.#

23 Page 23 of 40 #1( #3 /7C# = > :1 9 : 8# 3 # # # 3 # 3 ## / / ; 9 8% ( #>/.% 8## - ///./. 8 ##>N&. / /( *> /. 8/ / 03 D 5 3 % / / 3 = > 9? 8# 7# # #./ # 8 /7#/

24 Page 24 of 40 / / # ; 9 8/ // > +7#/ # + +H7HD# +/ +HH7 +# 8/ 5///8/ C.7 ;. */ 2% +HH *<% 88/( = > :? > 9?: 8#/ / / C# ; 9 6 : 8/ +

25 Page 25 of % +/ + HH + * +>.. 05///8/ +.C#/ +H(#C#H ;') ; 5C# 2 # /.// - /# 88 &; 6. *. Beslutning # Bilag Bilag 1 til Vækstforum vedrørende mersalgsprojekter Bilag 2 Ansøgning fra Hærvejen Bilag 3 Ansøgning vedrørende Projekt Grøn Vækst Limfjorden Bilag 4 Ansøgning fra Gudenåen

26 Page 26 of Bevilling til projekt Madlandet i vest som led i Vækstforums handlingsplan - fødevareudvikling i landdistrikter og yderområder (Grøn Vækst) Resumé 2#HH #/ #%#/ HH 3/%-/ 7-'-/3/7/%-7C )/36 2###C 8. 8##. / # 6 8%##/1 / :* Den administrative styregruppe indstiller, at #/ /& HH36#/ #/ H2 #'C )H59$11A0$ 0/ at #/#:* / /?*+%8C /&0?$ 0 Sagsfremstilling + %/#/H2 #'C )HHC 8H / # ## ;#. / # ## #./ % ;C 8# #. / ;# 6 /#. /

27 Page 27 of 40 C 8##9 ): / %/ #. / %/ % )+/ %./.. %/././.# ;HH H2=H'2=) ##2= 3/%-/7- '-/3/7/%-7C)/A #./2= A% *2=,/')/ I <3/ # ; 0 8% ) 8. / ##. # ##/ ;0 ;0 8(##

28 Page 28 of 40 ;0$ ;0 ;0. ; 09H(#H ;0 // ;09 * /2< /+.3/-(-/ 2 ;0.. 6.H#H- 2= #. :#9 8')9 +9=. ( :92 -. C - 02 : 6 2 2# - 7

29 Page 29 of 40 &22 2 J#J + M% : <3 8( -#.% # %: / /% -/7-97C%-/7C%3/7C% 7/7C%%-2%7C #$&# #$&' / : & & A / & 0 $ : /. 0 0 $ : 0? 0? $1 (/ $ $ & $1 6. A $ 0$ +?? 1 * * $ - 0 A &? $$

30 Page 30 of 40 #$&# #$&' / *+%/8C $1 1A0$ & 6'3/7/ $1 1A0$ & -/% $$ 1 2# #0/ # 6 #M# M9 # 2=/.2 # / %* 2='C=.) %22;24** %; -.8'(. ) K:K %; 2:G';2+) %.. %/ Beslutning # Bilag Ansøgning Madlandet i Vest docx Madlandet i vest 4 x interessetilkendegivelser om kommunal medfinansiering Ansøgning om støtte til klyngeudviklingsprojektet Vestkystens Fiskeriklynge Konsumfisk Resumé H26H %/ # ##% 9( /( 3-

31 Page 31 of 40 %## #/#/ /#/ # # 8 #0/ #/ Den administrative styregruppe indstiller, Sagsfremstilling 8#A H- A% ##%6 H3 #+) / #. // / ;76 5##% ###9H76M5 H H26H /?%9 %K M( 3M:. K* / //./ /?%A %K2 85K.;;5':)/ A; %/%# # at #// 76 H26H #25$$0 /. / #

32 Page 32 of 40 M/1? ' // /. )BM 2%( /3-( :/#& */ 2/#3 '= #.0?). 2#H26H/./# # / #- /#/# ## # ) %#/# 9 6%0 60 /0 / # B%#. 6 /M *##/ H26H / %. # ;%#'%0) #9 *# / :* -//

33 Page 33 of # / * #%% 76# II7/-2'26) 6/( 2 7I/( 3. 7 /2 3*C /6/: 6&$$$ 7 * %8 %6 %2 %+%G %3 %# %2 - %8 %6 %M 0>D %3 %8. %8.0 ; #$&# #$&' / 0? $ & 0 0? $ 1 1 && 0 &? 0 0

34 Page 34 of 40. 6&$$$ 7 8M'6) '6) ; 0 ; $ $ $ $ 0 2# #0/ # 6 2#%# % 9 %//# % % % / %/ Beslutning # Bilag Ansøgning til Vækstforum Ansøgning om støtte til FOOD Festival 2012 og 2013 Resumé 2='2==) /.## 6#( 0?% % %./55/.. /%. 2. 2== +* 0#/&/ #'#)2==1

35 Page 35 of 40 Den administrative styregruppe indstiller, at #/ /2==22/ 2/ Sagsfremstilling 2=/2==/#2 * % /2// <G/(C 2 #12== # +*- :< /-*/: / ##/ #/2==.% # %/ #0 ;# 6/28/ +/ 2/;7/22;/(. / /7 2/ 2== ##. '.3/ )2== ##/##. 2# # /# / ## #/# # / 2 % /.//# at22/ # 2==220 ) 82==#9 %2 /

36 Page 36 of 40 %? #0 %/ 0 %%D.#0 2 1%A#( 8#/ # / //O //. 2 #/ %/# +* 2 #9 2;92== + /.. / 28/ 6/22;/ 929* #9)2OC/)5O6/0)2/&)6/)1):%;..// /. +/O<9P #/ />//.G 59;5/ / /#/ #. 2==/. # 2// / 6&$$$ 7 Q =/ *. 0 ;? 0A

37 Page 37 of 40 * 0A& 0A& $?A * $ A 1 / 5##4 5##4&#34$. 6&$$$ 7 A #$&# #$&' / 2== &$ &$ A *B / 5##4 5##4&#34$ 2# #0/ # 6 #B%# % #9 % # %;D. Beslutning # Bilag Food Festival Letter of Interest FOOD Festival 2012 og Udpegning af suppleanter til Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Resumé 053*2 ; 52;0#/.?/ - Den administrative styregruppe indstiller, at 2;5 3*2 2 Sagsfremstilling

38 Page 38 of 40 52;.? 053*2 ; 52;0#/ 2:/ #76- ; + - 8#?/ Beslutning #/#+. :7 53* Program til pulje til kommuners og regionens landdistriktsprojekter under aftalen om Grøn Vækst Resumé 6 H8 C H*+%# A&/80 :* / & *+#&1/ Den administrative styregruppe indstiller, Sagsfremstilling #$ C 8 ') ; C :* 8.? ## #$//*+%#A&/ 8 9 at 7C9*#

39 Page 39 of 40 7C9* : 9: +9+ :92/ :* /./# # :* & 8*+#&1/ 7&' ) *+%#.? *+##9 )-> : $$/ - 1A/& 3D5 0/ - / &1/ ;?/ /# /*+; :* /# + :* // 1 :* # :* # /#/ #0/ :* /*+%/0# :* #/ / *+%/ *+%#&1/ -# /# :* :* ;/8H

40 Page 40 of 40 / / H 66 # # / 66#/ 'D. ) Beslutning Eventuelt Beslutning I 3/5 /5 % /#5 Region Midtjylland, Skottenborg 26, 8800 Viborg, , fax

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra mødet i Vækstforum 13. september 2007 kl. 12:00 i Væksthus Midt, Århus.

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra mødet i Vækstforum 13. september 2007 kl. 12:00 i Væksthus Midt, Århus. Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 2. oktober 2007 /JETSAL Refer fra mødet i Vækstforum 13. september 2007 kl. 12:00 i Væksthus Midt, Århus. Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Generelle sager

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bevilling af formåls- og tidsbestemt udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner

Bilag. Region Midtjylland. Bevilling af formåls- og tidsbestemt udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner Region Midtjylland Bevilling af formåls- og tidsbestemt udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni 2007 Punkt nr. 30 Regionshuset Viborg

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

TILLÆG TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVS- UDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND

TILLÆG TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVS- UDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND 17. juni 2008 TILLÆG TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVS- UDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND Regeringen og Vækstforum for Region Midtjylland indgik i juni

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg

Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg Job i landdistrikterne Udgivet af Region Midtjylland Regional Udvikling August 2013 Layout og print: Grafisk Service Fotos: Side 16: Niels Åge Skovbo Side 17:

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 14. oktober 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere: Afbud:

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 17. maj 2011 kl. 10:00 Grønt Center, Råhavegård. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 17. maj 2011 kl. 10:00 Grønt Center, Råhavegård. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 17. maj 2011 kl. 10:00 Grønt Center, Råhavegård Deltagere: Steen Bach Nielsen - Afbud Jens Stenbæk Flemming Stenild Henning Jensen Mette Touborg Stig Vestergaard

Læs mere

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland Til medlemmerne af Vækstforum for Region Midtjylland REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 22. juni 2006 Sagsbehandler: Helen Rosager Tlf.: 8728 2972 E-mail: hro@rm.dk Journalnr.:

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

REGIONAL UDVIKLINGSPLAN 2012 Status om samarbejder mellem region og kommuner

REGIONAL UDVIKLINGSPLAN 2012 Status om samarbejder mellem region og kommuner REGIONAL UDVIKLINGSPLAN 2012 Status om samarbejder mellem region og kommuner Senest opdateret 1. marts 2013 Side 1 I notatet er redegjort for igangsatte projekter/aktiviteter til realisering af den regionale

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech Mødet hævet kl. 11.20 Pkt. Tekst Side 19 Likviditet og resultater pr. 31. januar 2013 1 20 Maabjerg

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Grøn Vækst Limfjorden. Journalnummer: 1-33-76-23-15-11. Start- og slutdato: 2. april 2012 29.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Grøn Vækst Limfjorden. Journalnummer: 1-33-76-23-15-11. Start- og slutdato: 2. april 2012 29. Resultatkontrakt Vedrørende Grøn Vækst Limfjorden Journalnummer: 1-33-76-23-15-11 Start- og slutdato: 2. april 2012 29. oktober 2014 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Direktionen Business Region North Denmark Referat

Direktionen Business Region North Denmark Referat Direktionen Business Region North Denmark Referat Tirsdag d. 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Mødedeltagere Deltagere: Carsten Sand Nielsen Niels Højgaard Søren Steensen Johan

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013 kl. 16:30 Regionshuset i Sorø. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013 kl. 16:30 Regionshuset i Sorø. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013 kl. 16:30 Regionshuset i Sorø Deltagere: Steen Bach Nielsen, Regionsrådet Jens Stenbæk, Regionrådet Flemming Stenild, Regionsrådet Mette

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John

Læs mere

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Økonomi- og Erhvervsministeriet Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Juni 2009 Indholdsfortegnelse Vækstforum for Region Syddanmark 3 Vækstforum

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

Bestyrelsesmøde Business Region North Denmark

Bestyrelsesmøde Business Region North Denmark Bestyrelsesmøde Business Region North Denmark Referat Fredag 27. marts 2015 12.00-14.00 CREATE Rendsburggade 14 9000 Aalborg Deltagere Arne Boelt Birgit S. Hansen Hans Ejner Bertelsen Lene Kjelgaard Jensen

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat Tirsdag den 29. april 2014 Mødested: RebildPorten Praktiske oplysninger: Mødetidspunkt kl. 7.30-9.30 Mødets tema Ordinært møde Afbud/ Fraværende: Flemming

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 14. maj 2014 kl. 10:00 Kragerup Gods, 4291 Ruds Vedby. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 14. maj 2014 kl. 10:00 Kragerup Gods, 4291 Ruds Vedby. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 14. maj 2014 kl. 10:00 Kragerup Gods, 4291 Ruds Vedby Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder,

Læs mere

Monitorering af kræftpakke forløb

Monitorering af kræftpakke forløb Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012 Bilag til meddelelser Meddelelse nr. 41.03 Ansøgning om lånedispensation til refinansiering af afdrag i 2012 Meddelelse nr. 41.04 Standardiseret økonomiopfølgning

Læs mere

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted. Deltagere:

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted. Deltagere: Referat Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted Deltagere: Steen Bach Nielsen, Regionsrådet Jens Stenbæk, Regionrådet Flemming Stenild, Regionsrådet

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere