Referat til mødet i Vækstforum den 12. december 2011 kl. 10:00 i Regionshuset i Viborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat til mødet i Vækstforum den 12. december 2011 kl. 10:00 i Regionshuset i Viborg"

Transkript

1 Page 1 of 40 Tilbage til oversigten Udskriv Referat til mødet i Vækstforum den 12. december 2011 kl. 10:00 i Regionshuset i Viborg Pkt. Tekst 1 Godkendelse af referat * 2 Gensidig orientering * 3 Opfølgning på Vækstforums handlingsplan og de otte indsatsområder pr. 1. september Forlængelse af Regionsrådets bevilling til KOMPETENCEmidt 5 Bevilling til en styrkelse af innovation og entreprenørskab i folkeskolen Bevilling til en styrkelse af entreprenørskab i ungdomsuddannelserne og på området for kortere videregående 6 uddannelser (KVU området) 7 Bevilling til og forlængelse af projekt Fastholdelse af udenlandske studerende * Bevilling til forretningsområdet Stærke Feriesteder Øst og Stærke Feriesteder Vest som led i Handlingsplan Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland Bevilling til tre projekter vedrørende mersalg som led i Handlingsplan Ny VÆKST i turismen i Region 9 Midtjylland Bevilling til projekt Madlandet i vest som led i Vækstforums handlingsplan - fødevareudvikling i landdistrikter og 10 yderområder (Grøn Vækst) 11 Ansøgning om støtte til klyngeudviklingsprojektet Vestkystens Fiskeriklynge Konsumfisk 12 Ansøgning om støtte til FOOD Festival 2012 og Udpegning af suppleanter til Foreningen Vestdansk Investeringsfremme * 14 Program til pulje til kommuners og regionens landdistriktsprojekter under aftalen om Grøn Vækst * 15 Eventuelt * Godkendelse af referat Resumé Den administrative styregruppe indstiller, at Beslutning Bilag

2 Page 2 of 40 Referat fra Vækstforums møde den 25. oktober kort udgave Gensidig orientering Den administrative styregruppe indstiller, Sagsfremstilling # $ %&'()*+,#-./ #01 # / 0/-.%0'() /$#. 2-./1 3/ 1# %&'(0) *+,#/$/1-. %0'(0) 4 # #6.1/3 5 2 #2#5 & % # # 7&' ) % / # at

3 Page 3 of 40 8# # 9 ( /- (:/: ;/.6; 6/- /., Beslutning Bilag VF økonomi 12. december Opfølgning på Vækstforums handlingsplan og de otte indsatsområder pr. 1. september 2011 Resumé # $ $ %$ $ & $ $$ % '$ ( Den administrative styregruppe indstiller, Sagsfremstilling ; 7 # / ##/ / / /.. #/ - ### # at # #/# #

4 Page 4 of 40 / 9-9 / -94 # / -# / # /# / # 2 / / % # # ; <(. ;% % * %5 /# <(. ; =# / -# / /

5 Page 5 of 40 Beslutning Bilag Økonomiopfølgning september 2011 Aktivitetsopfølgning september Forlængelse af Regionsrådets bevilling til KOMPETENCEmidt Resumé ()* +',-.-/0-1, $ $ $ +',-.-/0-2 $# -13 4#%- &)% 5 +',-.-/0-$12+',-.-/0-)-61 Den administrative styregruppe indstiller, Sagsfremstilling #$* % 5/>1% %* -.6=8*(*:<*##/#? # 6=8*(*:<* * -. at #/?//$ # 6=8*(*:<*

6 Page 6 of 40 6=8*(*:<*/ / /.* 9 / / %'*+)/ $ /1$$1 *+/ / #B / # #/ //. # 3 #0#/ # / ## *. / /.. / -./ 3# /. 5 # #./#./# 2 #/ #/ # #/ 6=8*(*:<*#9 # / *+ #

7 Page 7 of 40 *+. / 8 ## 8 #0#9 # / / / / # 2 /.# /./. # ;?.#/6=8*(*:<* #// *+.8 #/.D #/. *+. / 8 #$$%&'())*+)())*+)#$ ())*+) ())*+) #$ ') #$$%,#$&& #$&# #$&' #$&#, #$&' & &? + $ $ & ;? & &? - $ + 0? 1 1. #$$%,#$&& #$&# #$&' #$&# #$&'

8 Page 8 of 40 * E & &? E*+-.#0/ * %5/&* -. /6=8*(*:<*/#1 #%0 Beslutning # Bevilling til en styrkelse af innovation og entreprenørskab i folkeskolen Resumé #&./ * /.# #92/# # ## +/ + 8#?;+< ;,//.##/<2 +;+< /#/ 8# / %./.. # Den administrative styregruppe indstiller, at #//& ;+<;* #; 59$?$$?$0/ at * %5/&/&* -.;+<;* #; 59//0 0 Sagsfremstilling #&.* /#;

9 Page 9 of 40 *.%/ / 8. / # /./# / #/ / # #2# / B/ / 2## 2 * 2; 2* 6./.. 2 # B.## <+;+</ / / # / / 8# / 2* #/ #. /0 8# #/ # 8# / 3 ## F*D2*/# # 8 #9 *./%%/

10 Page 10 of 40 +./%% 6. +.D / ;</ # 8 /./# 8;* # ; # 8##/ /.< /## B 1 2 ).. 8. / /B. / B %/ / - /.

11 Page 11 of 40...D.../. 8#* - ') 2/ 6. C./. / / #$&# #$&' / $ $ 33$4 33$5 %%&&. ') *+,-. 2D ; #$&# #$&' / 0 && $0 $0 &1 0 33$4 33$5 %%&& Beslutning #9 3 Bilag Ansøgning til projekt innovation i folkeskolen Bevilling til en styrkelse af entreprenørskab i ungdomsuddannelserne og på området for kortere videregående uddannelser (KVU området)

12 Page 12 of 40 Resumé #&.* *#### ##*#* / 8### /../ 8# #/ Den administrative styregruppe indstiller, at #//$ * //- #6+%#59?$?$ 0/ Sagsfremstilling #&./ * /#; /. ##92/# # ## +/ +8#? ;+<;, *.%/ /.#%6+#/ #* /* * 8#/ #/ / / /#/ *F*/....F* #/ at * %5//1?* -.* /- #6+%#59/?&/?& 0 /0 8#/#/ #/./ 8# #.

13 Page 13 of # / # / #...9 /. 8 #9 +%/ % 6. </./ #9 +*<(-'9*... ) <# / 8 #; # 8##/ 3/-/C# 1 2

14 Page 14 of 40 +./..; / *<(-%.../ / # - / 8 % G 8#* 6&$$$ 7 2/ 6./.. * // //. / #$&& #$&# /?$?$ 0$ A A 0A 11 1$ ?? 1 45%& 45%#&&'5'. 6&$$$ 7 + *+-. / #$&# #$&' /?$?$ 0$?&?& 1??$?$ $ A A? 448& 448&&&'5' Beslutning #9

15 Page 15 of 40 Bilag Vækstforum ansøgning fra Erhvervsakademi Aarhus, Midtvest og Dania Bevilling til og forlængelse af projekt Fastholdelse af udenlandske studerende Resumé $ # / #;/ + < +## #0/?/;+</(3 3##0/5 #A ; / // # / 8 Den administrative styregruppe indstiller, at * %5/2 % ;.+<# 0&/ / ##/ at * %5/2 % ;.;+<# 0&/ / ##/ at * %5/* -. 2 %;.+< # / at * %5/* -. 2 %;.;+< # Sagsfremstilling +<;+< / #./8// 8#/ /

16 Page 16 of 40 8 / 8 /H.H2# # / 5# A +< /#+3 / +3 +./ +</ +/ +< #/ ;+< * ;+< # 3 / 2 ## / / // #'01? 0?A#+/1&?$#;+<) # /# ; #/$/ ##/ =# # /#. # ) /#/ /### /B/ <%/ ; # #/ // G /# I.% '1) ####

17 Page 17 of 40 /# 3 0/ ; / ( %2 '?) # '&) / /# -+ 2 ') 0 & ; & 6 0 &? 6.??0?? & ; $1 0 & 0 ; $1 A 0?. 0 & ; ') *+J. 00 &$ A 6 = - 00 &? A 8 ; $1 A 0? /- + ') 0 & ; 1 6 & & ? ; ; A. 0 & ; ') *+J. 1 1 &E

18 Page 18 of 40 6 = & 8 ; A E;*+% Beslutning # 9 / 3-* Bevilling til forretningsområdet Stærke Feriesteder Øst og Stærke Feriesteder Vest som led i Handlingsplan Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland Resumé 2%&H% K#- 24/%-6# 2%& H=2H#- 25 H3%:L6-(H H% K #.# #/// H=2K #.%- 6 #/ #. Den administrative styregruppe indstiller, at /1/2#- 2%&/ ' 2 %-623% (<)/ at #/ 2-24 #/ H3%:L6-( H59A/0/ &/

19 Page 19 of 40 at / at / / / %-6 // at #/0 %-6K=2K #- 2/* #(/ K3M:L6-(K5 $/010?&1&-# / // at #/#7 '7C,):* / *+%C at /H% HH= 2H /*+ C -#*+%C Sagsfremstilling K3%:L6-(K#% / #/. #/.?- 2/ 1 #- 2 %&/ %&/ # / // *+,C K7%K -6 / / /=/33 # ' #/) at% ( 9:;9 <,=.

20 Page 20 of 40 2H% H %&8#.# # // #- #// ;/ #&'C // :-60/ &)/ 9 ; 2%# 0+ & # -H:%H % ( 9: >.9 <,=. %-6#2 H=2H%&8# #/##.# / /$ ;/ #$11'C??0/0 %-6??0)/ 9 * 2= 02- &8 / 53 ;H=2HA# $ = <E) <%%5- & 3E) 2 =

21 Page 21 of 40 : 53 = E) -. 2 D D :H%%H + 8# 3D ; & 0 &1 A /././ // %-6/E #/ # /. //E /.# -# //. -H:%H % Beslutning #/#E/...#/ Bilag Notat - Uddybende beskrivelse af og økonomi for de to projekter Ansøgning Stærke Feriesteder Øst Ansøgning Stærke Feriesteder Vest - inklusiv oversigt over rekreative faciliteter Bevilling til tre projekter vedrørende mersalg som led i Handlingsplan Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland Resumé %3 /7C#% # H3%:L6-(H / %&8# / Den administrative styregruppe indstiller, at #/#./ / /#

22 Page 22 of 40 at #// 3 H3 %.% H #/ H3%:L6-(H590 /?0A$$& at #// -6#: 7HC 7H #/ H3 %:L6-(H591$&/ &0?0/0?A$$0& # at #// 2C#HC % C#H #/ H3%:L6-( H5901&/$010 & # at #/#7 '7CJ):* / *+C at / / *+C -#*+% C Sagsfremstilling? 9 #H3%:L6-( HH:L6-(% #H3 # /# #/ #A K3%:L6-(K#/ ## -# / /#/. at% (.#

23 Page 23 of 40 #1( #3 /7C# = > :1 9 : 8# 3 # # # 3 # 3 ## / / ; 9 8% ( #>/.% 8## - ///./. 8 ##>N&. / /( *> /. 8/ / 03 D 5 3 % / / 3 = > 9? 8# 7# # #./ # 8 /7#/

24 Page 24 of 40 / / # ; 9 8/ // > +7#/ # + +H7HD# +/ +HH7 +# 8/ 5///8/ C.7 ;. */ 2% +HH *<% 88/( = > :? > 9?: 8#/ / / C# ; 9 6 : 8/ +

25 Page 25 of % +/ + HH + * +>.. 05///8/ +.C#/ +H(#C#H ;') ; 5C# 2 # /.// - /# 88 &; 6. *. Beslutning # Bilag Bilag 1 til Vækstforum vedrørende mersalgsprojekter Bilag 2 Ansøgning fra Hærvejen Bilag 3 Ansøgning vedrørende Projekt Grøn Vækst Limfjorden Bilag 4 Ansøgning fra Gudenåen

26 Page 26 of Bevilling til projekt Madlandet i vest som led i Vækstforums handlingsplan - fødevareudvikling i landdistrikter og yderområder (Grøn Vækst) Resumé 2#HH #/ #%#/ HH 3/%-/ 7-'-/3/7/%-7C )/36 2###C 8. 8##. / # 6 8%##/1 / :* Den administrative styregruppe indstiller, at #/ /& HH36#/ #/ H2 #'C )H59$11A0$ 0/ at #/#:* / /?*+%8C /&0?$ 0 Sagsfremstilling + %/#/H2 #'C )HHC 8H / # ## ;#. / # ## #./ % ;C 8# #. / ;# 6 /#. /

27 Page 27 of 40 C 8##9 ): / %/ #. / %/ % )+/ %./.. %/././.# ;HH H2=H'2=) ##2= 3/%-/7- '-/3/7/%-7C)/A #./2= A% *2=,/')/ I <3/ # ; 0 8% ) 8. / ##. # ##/ ;0 ;0 8(##

28 Page 28 of 40 ;0$ ;0 ;0. ; 09H(#H ;0 // ;09 * /2< /+.3/-(-/ 2 ;0.. 6.H#H- 2= #. :#9 8')9 +9=. ( :92 -. C - 02 : 6 2 2# - 7

29 Page 29 of 40 &22 2 J#J + M% : <3 8( -#.% # %: / /% -/7-97C%-/7C%3/7C% 7/7C%%-2%7C #$&# #$&' / : & & A / & 0 $ : /. 0 0 $ : 0? 0? $1 (/ $ $ & $1 6. A $ 0$ +?? 1 * * $ - 0 A &? $$

30 Page 30 of 40 #$&# #$&' / *+%/8C $1 1A0$ & 6'3/7/ $1 1A0$ & -/% $$ 1 2# #0/ # 6 #M# M9 # 2=/.2 # / %* 2='C=.) %22;24** %; -.8'(. ) K:K %; 2:G';2+) %.. %/ Beslutning # Bilag Ansøgning Madlandet i Vest docx Madlandet i vest 4 x interessetilkendegivelser om kommunal medfinansiering Ansøgning om støtte til klyngeudviklingsprojektet Vestkystens Fiskeriklynge Konsumfisk Resumé H26H %/ # ##% 9( /( 3-

31 Page 31 of 40 %## #/#/ /#/ # # 8 #0/ #/ Den administrative styregruppe indstiller, Sagsfremstilling 8#A H- A% ##%6 H3 #+) / #. // / ;76 5##% ###9H76M5 H H26H /?%9 %K M( 3M:. K* / //./ /?%A %K2 85K.;;5':)/ A; %/%# # at #// 76 H26H #25$$0 /. / #

32 Page 32 of 40 M/1? ' // /. )BM 2%( /3-( :/#& */ 2/#3 '= #.0?). 2#H26H/./# # / #- /#/# ## # ) %#/# 9 6%0 60 /0 / # B%#. 6 /M *##/ H26H / %. # ;%#'%0) #9 *# / :* -//

33 Page 33 of # / * #%% 76# II7/-2'26) 6/( 2 7I/( 3. 7 /2 3*C /6/: 6&$$$ 7 * %8 %6 %2 %+%G %3 %# %2 - %8 %6 %M 0>D %3 %8. %8.0 ; #$&# #$&' / 0? $ & 0 0? $ 1 1 && 0 &? 0 0

34 Page 34 of 40. 6&$$$ 7 8M'6) '6) ; 0 ; $ $ $ $ 0 2# #0/ # 6 2#%# % 9 %//# % % % / %/ Beslutning # Bilag Ansøgning til Vækstforum Ansøgning om støtte til FOOD Festival 2012 og 2013 Resumé 2='2==) /.## 6#( 0?% % %./55/.. /%. 2. 2== +* 0#/&/ #'#)2==1

35 Page 35 of 40 Den administrative styregruppe indstiller, at #/ /2==22/ 2/ Sagsfremstilling 2=/2==/#2 * % /2// <G/(C 2 #12== # +*- :< /-*/: / ##/ #/2==.% # %/ #0 ;# 6/28/ +/ 2/;7/22;/(. / /7 2/ 2== ##. '.3/ )2== ##/##. 2# # /# / ## #/# # / 2 % /.//# at22/ # 2==220 ) 82==#9 %2 /

36 Page 36 of 40 %? #0 %/ 0 %%D.#0 2 1%A#( 8#/ # / //O //. 2 #/ %/# +* 2 #9 2;92== + /.. / 28/ 6/22;/ 929* #9)2OC/)5O6/0)2/&)6/)1):%;..// /. +/O<9P #/ />//.G 59;5/ / /#/ #. 2==/. # 2// / 6&$$$ 7 Q =/ *. 0 ;? 0A

37 Page 37 of 40 * 0A& 0A& $?A * $ A 1 / 5##4 5##4&#34$. 6&$$$ 7 A #$&# #$&' / 2== &$ &$ A *B / 5##4 5##4&#34$ 2# #0/ # 6 #B%# % #9 % # %;D. Beslutning # Bilag Food Festival Letter of Interest FOOD Festival 2012 og Udpegning af suppleanter til Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Resumé 053*2 ; 52;0#/.?/ - Den administrative styregruppe indstiller, at 2;5 3*2 2 Sagsfremstilling

38 Page 38 of 40 52;.? 053*2 ; 52;0#/ 2:/ #76- ; + - 8#?/ Beslutning #/#+. :7 53* Program til pulje til kommuners og regionens landdistriktsprojekter under aftalen om Grøn Vækst Resumé 6 H8 C H*+%# A&/80 :* / & *+#&1/ Den administrative styregruppe indstiller, Sagsfremstilling #$ C 8 ') ; C :* 8.? ## #$//*+%#A&/ 8 9 at 7C9*#

39 Page 39 of 40 7C9* : 9: +9+ :92/ :* /./# # :* & 8*+#&1/ 7&' ) *+%#.? *+##9 )-> : $$/ - 1A/& 3D5 0/ - / &1/ ;?/ /# /*+; :* /# + :* // 1 :* # :* # /#/ #0/ :* /*+%/0# :* #/ / *+%/ *+%#&1/ -# /# :* :* ;/8H

40 Page 40 of 40 / / H 66 # # / 66#/ 'D. ) Beslutning Eventuelt Beslutning I 3/5 /5 % /#5 Region Midtjylland, Skottenborg 26, 8800 Viborg, , fax

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.267.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste

Læs mere

Fra regional styrkeposition til nationalt klyngeinitiativ

Fra regional styrkeposition til nationalt klyngeinitiativ Fra regional styrkeposition til nationalt klyngeinitiativ Svensk RegLab besøg, Agro Food Park, 3. september 2014 Chefkonsulent Lars Haahr Jensen www.regionmidtjylland.dk Menu Case: Agro Food Park og Danish

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk Regional Udvikling Direktør Lars Hansson Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa www.regionmidtjylland.dk Regional Udviklings opgaver Lovgivningsbestemt Regionsrådet: Regional udviklingsplan Uddannelse

Læs mere

FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND

FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.270.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 Baggrund I projektbeskrivelserne bag Kompetenceplatform Midtjylland, KOMPETENCEmidt

Læs mere

Klubhåndbold 2015-2016 Dato Dag Tid Hjemmehold Udehold Turnering Køn Kanal Seere genn. 1. halvl. 2. halvl. Share

Klubhåndbold 2015-2016 Dato Dag Tid Hjemmehold Udehold Turnering Køn Kanal Seere genn. 1. halvl. 2. halvl. Share Klubhåndbold 2015-2016 Dato Dag Tid Hjemmehold Udehold Turnering Køn Kanal Seere genn. 1. halvl. 2. halvl. Share 1 28 05 2016 Lørdag 18.00 KIF Kolding København GOG Håndbold HHL h TV2Sport 65.500 55.000

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-23-24-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Resultatkontrakt Vedrørende Djursland Vækst gennem oplevelser Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. juni 2015 Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Bevilling af midler 2015 til den regionale operatør Midtjysk Turisme til udmøntning af Handlingsplan 2015 under Ny VÆKST i Turismen i Region Midtjylland Kontrakten løber fra

Læs mere

Andre tilknyttede initiativer og finansieringsmuligheder. Iværksætteri. Team VækstDanmark. InnoBooster. Kapitalformidling. Kompetenceudvikling

Andre tilknyttede initiativer og finansieringsmuligheder. Iværksætteri. Team VækstDanmark. InnoBooster. Kapitalformidling. Kompetenceudvikling Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ på fødevareområdet: "Innovationssamarbejde

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Vedrørende Udbud af forløb ved Aarhus Universitet, der skal introducere studerende til højtuddannedes jobfunktioner i små og mellemstore virksomheder -

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Midtjysk Turisme Nøgletal 10. september 2013. http://www.midtjyskturisme.com/viden/noegletal/turismens-oekonomiske-betydning.aspx

Midtjysk Turisme Nøgletal 10. september 2013. http://www.midtjyskturisme.com/viden/noegletal/turismens-oekonomiske-betydning.aspx Pop-up restauranter viser turisterne vej til den gode lokale madoplevelse Formål/relevans Turismen er Danmarks største eksporterhverv, idet turisterne i Danmark bruger 82,4 mia. kr. når de opholder sig

Læs mere

09.30 10.00 kaffe og rundstykker 10.00 10.05 velkomst 10.05 10.30 udviklingen på arbejdsmarkedet i Region Midtjylland, herunder behovet for

09.30 10.00 kaffe og rundstykker 10.00 10.05 velkomst 10.05 10.30 udviklingen på arbejdsmarkedet i Region Midtjylland, herunder behovet for Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft 14. maj 2009 www.regionmidtjylland.dk 09.30 10.00 kaffe og rundstykker 10.00 10.05 velkomst 10.05 10.30 udviklingen på arbejdsmarkedet i Region Midtjylland,

Læs mere

LAG Tønder. www.lag-toender.dk

LAG Tønder. www.lag-toender.dk LAG Tønder Oplæg om økonomiske muligheder Om økonomiske muligheder i forbindelse med erhvervsudvikling i Nationalpark Vadehavet, specielt Landdistrikts- og Fiskeriudviklingsmidler V/ Karsten H. Jensen,

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Referat

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Referat Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 14. december 2010 /BRIMAD Refer af mødet i Udvalg vedrørende Klimaudfordringer 9. december 2010 kl. 13:00 i Mødelokale F8, Regionshuset Viborg, Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme] Resultatkontrakt Vedrørende [Hærvejen en international destination for cykel og vandreturisme] [1. januar 2013 31. oktober 2014] Journalnummer: 13376231411 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Projektets baggrund, tilblivelse og organisering:

Projektets baggrund, tilblivelse og organisering: Statusnotat - bilag til Kompetencerådsmøde 27. februar, dagsordenens pkt. 3 Dette er et kortfattet statusnotat for Vækstforums projekt KOMPETENCEmidt. Notatet skitserer kort projektets progression og dets

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

KlyngeMIDT 2009-2011

KlyngeMIDT 2009-2011 KlyngeMIDT 2009-2011 Vækstforums regionale partnerskab om netværk og klynger. v/ Bent B. Mikkelsen, Region Midtjylland Væksthus Midtjylland d. 15 januar 2009 1 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden Vækstforum

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg

Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg Job i landdistrikterne Udgivet af Region Midtjylland Regional Udvikling August 2013 Layout og print: Grafisk Service Fotos: Side 16: Niels Åge Skovbo Side 17:

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg

Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg Job i landdistrikterne Udgivet af Region Midtjylland Regional Udvikling August 2013 Layout og print: Grafisk Service Fotos: Side 16: Niels Åge Skovbo Side 17:

Læs mere

I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er ikke færdigbearbejdet.

I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er ikke færdigbearbejdet. Bilag til sagsfremstilling Dato: 7. august 2012 Synopsis for Handlingsplan 2013-2014 for den regionale udviklingsstrategi I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Hvor bevæger den danske regionale erhvervspolitik sig hen en vækstpolitik eller på forkant med udviklingen af Udkantsdanmark?

Hvor bevæger den danske regionale erhvervspolitik sig hen en vækstpolitik eller på forkant med udviklingen af Udkantsdanmark? Hvor bevæger den danske regionale erhvervspolitik sig hen en vækstpolitik eller på forkant med udviklingen af Udkantsdanmark? v/ Pernille von Lillienskjold, Erhvervs- og Byggestyrelsen Regional erhvervspolitik

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Referat Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 11:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende: Vækst 2011 Thyborøn Havn: Nordeuropas center for landing og omsætning af højkvalitets konsumfisk

Resultatkontrakt. Vedrørende: Vækst 2011 Thyborøn Havn: Nordeuropas center for landing og omsætning af højkvalitets konsumfisk Resultatkontrakt Vedrørende: Vækst 2011 Thyborøn Havn: Nordeuropas center for landing og omsætning af højkvalitets konsumfisk Kontraktperiode: 01.01.2008 31.08.2009 Journalnummer: 1-33-76-92-07 Kontraktens

Læs mere

KKR den 11. juni 2014

KKR den 11. juni 2014 KKR den 11. juni 2014 Erhverv, vækst og beskæftigelse Fokuseret Vækstdagsorden Regional erhvervs- og udviklingsstrategi, herunder turisme Klimastrategi (punkt 2.2) KKR SJÆLLAND En brændende platform OECD

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland Region Midtjylland Ansøgning om anlægsbevilling til udarbejdelse af projektforslag for flytning af Respirationscenter Vest samt om- og tilbygning til intensiv på Århus Universitetshospital, Skejby Bilag

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Cross Media-satsningen: opgaver, organisering og økonomi. 1. Baggrund. 2. Formål med erhvervssatsningen på Cross Media

Cross Media-satsningen: opgaver, organisering og økonomi. 1. Baggrund. 2. Formål med erhvervssatsningen på Cross Media Regionshuset Viborg Cross Media-satsningen: opgaver, organisering og økonomi Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dette

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling. Dagsorden

Region Midtjylland Regional Udvikling. Dagsorden Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 28. august 2008 /BODPRI Dagsorden til mødet i panel for uddannelse og kompetence 4. september 2008 kl. 10:00 13:00 på Herning HF og VUC, Brorsonsvej 2,

Læs mere

Erhvervsfremme og turisme side 1

Erhvervsfremme og turisme side 1 Erhvervsfremme og turisme side 1 Indhold 6.51 Sekretariat og forvaltninger... 2 6.62 Turisme... 3 6.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi... 5 6.67 Erhvervsservice og iværksætteri... 6 Erhvervsfremme

Læs mere

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Sagsnr. 14/142258 Sagsansvarlig: vpjacu Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Uddannelsesinstitutioner med internationale studerende Viborg Kommunes udviklingsstrategi beskriver indsatsområderne

Læs mere

Initiativerne rettes mod ungdomsuddannelser, korte videregående uddannelser og især mellemlange og lange videregående uddannelser.

Initiativerne rettes mod ungdomsuddannelser, korte videregående uddannelser og især mellemlange og lange videregående uddannelser. Mere Iværksætteri i uddannelser Resume Der etableres en regional indsats til fortsat styrkelse af uddannelsesinstitutionernes fokus på at gøre karrierevejen som selvstændig synlig hos de studerende. Indsatsen

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland Til medlemmerne af Vækstforum for Region Midtjylland REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 22. juni 2006 Sagsbehandler: Helen Rosager Tlf.: 8728 2972 E-mail: hro@rm.dk Journalnr.:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør Strategiske satsninger i Region Sjælland v. Koncerndirektør Per Bennetsen Vækstforum Vækstforums formål er at skabe og udvikle rammerne for erhvervsudviklingen i Region Sjælland. Målet er økonomisk vækst

Læs mere

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 161 Erhvervsudvalget Bevillingsområde Erhvervsservice og iværksætteri Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet

Læs mere

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om godkendelse

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Vedtagelse af udtalelse om uddannelsesinstitutionernes udbud af fællesindgange til erhvervsfaglige uddannelser i 2008

Bilag. Region Midtjylland. Vedtagelse af udtalelse om uddannelsesinstitutionernes udbud af fællesindgange til erhvervsfaglige uddannelser i 2008 Region Midtjylland Vedtagelse af udtalelse om uddannelsesinstitutionernes udbud af fællesindgange til erhvervsfaglige uddannelser i 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 14. november 2007 Punkt nr. 32

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Møde 6. oktober 2010 kl. 13:00 i mødelokale 4

Møde 6. oktober 2010 kl. 13:00 i mødelokale 4 Sundhedsudvalg Referat Møde 6. oktober 2010 kl. 13:00 i mødelokale 4 Afbud/fraværende: Helle Lyng Pkt. Tekst Side 59 Orientering 42 60 Ansøgning om levering af vederlagsfri fysioterapi 43 61 Projekt SundhedscenterThyholm,

Læs mere

Referat af åben dagsorden

Referat af åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 7. oktober 2009 /METANE Refer af åben dagsorden til mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. september 2009 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

(virksomhed) (projektnavn) (måned år)

(virksomhed) (projektnavn) (måned år) Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Bilag 1 Månedsrapport Månedsrapport nr. (måned år) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Bilag 1

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Referat smødet Dato: 30. januar 2012 kl. 19.00 Sted: Fåborg, Fåborghus Deltagere: Troels Sandager, Jesper Christiansen, Connie Ibsen, Birthe Skovbjerg Jens Peter Christensen, Lars Bo Niels Jørgen Nielsen,

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 26. august 2015 kl. 08.30 til 10.30 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen

Læs mere

TILLÆG TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVS- UDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND

TILLÆG TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVS- UDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND 17. juni 2008 TILLÆG TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVS- UDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND Regeringen og Vækstforum for Region Midtjylland indgik i juni

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om godkendelse

Læs mere

Sags- og projektstyringsliste: Erhverv & udvikling Opdateret 18.01.2013

Sags- og projektstyringsliste: Erhverv & udvikling Opdateret 18.01.2013 s- og projektstyringsliste: Erhverv & udvikling Opdateret 18.01.2013 Sag Udkast til bosætningspolitik LMS 21. februar DIR Høring af uddannelsespolitikken KK 21. februar Fremtidig turisme HLT 21. februar

Læs mere

Referat (åben dagsorden)

Referat (åben dagsorden) Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 17. juni 2009 /LISPOU Refer (åben dagsorden) fra mødet i Samarbejdsudvalget på kiropraktorområdet 27. maj 2009 !"# $"%!"&! $"%!# # $"% '(" $"% Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgninger fra VUC Århus, VUC Djursland og Århus Akademi om oprettelse af nye uddannelsesudbud

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgninger fra VUC Århus, VUC Djursland og Århus Akademi om oprettelse af nye uddannelsesudbud Region Midtjylland Ansøgninger fra VUC Århus, VUC Djursland og Århus Akademi om oprettelse af nye uddannelsesudbud Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni 2007 Punkt nr. 29 Region Midtjylland Tingvej

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatet Viborg, den 17. maj 2013 /METGRE Referat fra møde den i det rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det Alle medlemmer var mødt bortset fra Mette Rohde

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Kommissorium for Studievalgsrådet

Kommissorium for Studievalgsrådet Dato 03. juni 2013 cheg Initialer Kommissorium for Studievalgsrådet Studieservice Koncernadministration Tagensvej 18 2200 København N Tlf. nr. 72 48 75 00 info@phmetropol.dk www.phmetropol.dk CVR. 3089

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 21. august 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

International strategi

International strategi Region Midtjyllands internationale arbejde Kontorchef Niels Erik Andersen Internationale Relationer International strategi Hvad kan vi gøre for virksomheder, kommuner og organisationer som region? Hvad

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra mødet i Vækstforum 16. december 2009 kl. 12:00 i Regionshuset i Viborg

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra mødet i Vækstforum 16. december 2009 kl. 12:00 i Regionshuset i Viborg Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 17. december 2009 /JETSAL Referat fra mødet i Vækstforum 16. december 2009 kl. 12:00 i Regionshuset i Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Mødeindkaldelse 7. september 2009

Mødeindkaldelse 7. september 2009 Mødeindkaldelse 7. september 2009 Mødeforum: Bestyrelsen Dato: 14. september Tid: 15.30 18.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Pædagoguddannelsen i Gedved, Egebjergsvej 1, 8751 Gedved, lokale A14 Bestyrelsen,

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Deltagere: Henrik Nielsen, Bjarne Hansen, Christian Kaastrup, Grete Schødts Afbud: Morten Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling

Region Midtjylland Regional Udvikling Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 17. juni 2008 /DORNIE Referat af mødet i kl. 16:00 i Viborg Lounge Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Projekt Landsbyfornyelse 1 2 Projekt Profilering

Læs mere

Formand Partierne forpligter sig til at stemme på Socialdemokratiet ved Bent Hansen ved formandsvalget.

Formand Partierne forpligter sig til at stemme på Socialdemokratiet ved Bent Hansen ved formandsvalget. Konstitueringsaftale Der er den 20. november 2013 indgået følgende konstitueringsaftale mellem partierne,, Det Konservative Folkeparti,, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Venstre og. Formand erne forpligter

Læs mere

Erhvervsakademi Kolding iba@iba.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi Kolding iba@iba.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi Kolding iba@iba.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Koldings ansøgning om godkendelse

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 12. marts 2012 /CLAJEN Referat fra mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-integrationsraad-2005.11.03.htm. Dato. 3. november 2005. Tid 16:00. Sted. Mødelokale 8 NB.

Indholdsfortegnelse. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-integrationsraad-2005.11.03.htm. Dato. 3. november 2005. Tid 16:00. Sted. Mødelokale 8 NB. Page 1 of 7 Referat Integrationsråd Ordinært møde Dato Tid Sted 3. november 2005 16:00 Mødelokale 8 NB. Fraværende Til stede Ulla Pedersen og Jørgen Tousgaard, begge med afbud. Indholdsfortegnelse 1. Orientering

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Innovation i folkeskolen 16. september 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1337622811 Kontraktens parter : Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 Eannr:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere] Resultatkontrakt Vedrørende [Flexseniority En3karriere] [1. september 2011 ultimo februar 2014 med aktivitets afslutning 31. august 2013] Journalnummer: 1-33-76-22-3-11 ESFM-11-0037 Kontraktens parter

Læs mere

Miljøminister Troels Lund Poulsen Miljøministeriet By- og Landsskabsstyrelsen Haraldsgade København Ø

Miljøminister Troels Lund Poulsen Miljøministeriet By- og Landsskabsstyrelsen Haraldsgade København Ø Regionshuset Viborg RUP-Team Sekretariatet Regional Udvikling Miljøminister Troels Lund Poulsen Miljøministeriet By- og Landsskabsstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner

Bilag. Region Midtjylland. Bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner Region Midtjylland Bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner Bilag til Regionsrådets møde den 20. februar 2008 Punkt nr. 29 Oversigt over projektansøgninger

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Partnerskabet for brint og brændselsceller Hobro den 3. april 2014 Margrethe Høstgaard Udviklingskonsulent Regionens opgaver Regional Udviklingsplan: Ny plan

Læs mere

Fritidsudvalget. Referat fra møde Onsdag den 13. august 2014 kl. 16.00 i F6

Fritidsudvalget. Referat fra møde Onsdag den 13. august 2014 kl. 16.00 i F6 Fritidsudvalget Referat fra møde Onsdag den 13. august 2014 kl. 16.00 i F6 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Morten Skovgaard (V) Anne-Lise Kuhre (A) Kenneth Jensen (A) Kristian Moberg (V) Lars Jepsen-Sølvhøj

Læs mere

Videncentre skal udvikle velfærd

Videncentre skal udvikle velfærd Videncentre skal udvikle velfærd Undervisningsministeriets videncenterpulje har bidraget til at redefinere erhvervsakademiernes og CVU ernes rolle i forhold til det omgivende samfund. Formand for videncenterpanelet

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Bliv klogere på innovation Tænk som en iværksætter Hjælp din lokale virksomhed. Innovationsuge 47

Bliv klogere på innovation Tænk som en iværksætter Hjælp din lokale virksomhed. Innovationsuge 47 Bliv klogere på innovation Tænk som en iværksætter Hjælp din lokale virksomhed Innovationsuge 47 Tilmelding Tilmelding af en klasse/hold Tilmelding til lærer-workshop Tilmelding senest 1. september 2015.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 10. august 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Skolesag Lukket sag 2. Styrkelse af ledelseskvaliteten

Læs mere

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Referat Møde nr. : 04/2010 Sted : Mødelokale 3. Rådhuset i Grenaa Dato : 24. august 2010 Start kl. : 12:00 Slut kl. : 15:00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen,

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat Tirsdag den 29. april 2014 Mødested: RebildPorten Praktiske oplysninger: Mødetidspunkt kl. 7.30-9.30 Mødets tema Ordinært møde Afbud/ Fraværende: Flemming

Læs mere