Produktrapport. Et samarbejde med: Køge Bibliotek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktrapport. Et samarbejde med: Køge Bibliotek"

Transkript

1 Produktrapport Hvad fortæller brugerne os i brugerundersøgelsen? Et samarbejde med: Køge Bibliotek Dette produkt er udarbejdet af: Nina Christine Francis, studerende ved Det Informationsvidenskabelige Akademi, IVA Københavns Universitet. Uddannelsen som Bibliotekar Det erhvervsrelaterede projekt Rapporten er udarbejdet i efteråret og er et resultat af to fokusgruppeinterviews med brugere fra Køge Bibliotek. Kontaktperson fra Køge Bibliotek: Randi Drejsig Keinicke Vejleder: Henrik Jochumsen

2 Indhold Forord... 2 Læsevejledning... 2 Projektets udgangspunkt... 3 Metode... 3 Service... 4 Værtskab... 4 Inspiration... 6 Oplevelser som iscenesættelse... 6 Oplevelser som strategisk værktøj... 7 Oplevelse som indhold... 7 Brugerinddragelse... 9 Dialogpræget brugerinddragelse... 9 Aktiv medvirken... 9 Brugerstyret udvikling Markedsføring Opsummering Litteraturliste

3 Forord Jeg har igennem de sidste måneder arbejdet med en interessant opgave på Køge Bibliotek. Formålet har været at følge op på benchmarkundersøgelsen Bibliometer, som sidst blev foretaget hos Køge Bibliotek i efteråret Min rolle har været at undersøge nærmere,hvad brugerne mener når de svare som de gør i brugerundersøgelsen. Mere specifikt har jeg undersøgt brugernes holdninger og forventninger til Bibliometerdimensionernes service, inspiration og brugerinddragelse. Det har været en udfordring og ikke mindst en spændende opgave at afdække. Allerede fra start havde jeg en vis forudantagelse, da jeg gennem tre års teoretisk uddannelse havde dannet mig en forestilling om, hvordan brugernes holdninger og forventninger gør sig gældende. Igennem mit projekt har jeg erfaret at nogle forudantagelser blev opfyldt mens andre overraskede og afvigede fra mine forestillinger, hvilket har været meget interessant at udforske. Til sidst vil jeg sige tak til Køge Bibliotek, for at lade mig anvende Biblioteket og de tilknyttede faciliteter i forbindelse med udførelsen af mit projekt. Læsevejledning På de følgende sider vil jeg præsentere resultaterne fra de to fokusgruppeinterviews bestående af biblioteksbrugere fra Køge Bibliotek. Rapporten er struktureret efter de tre Bibliometerdimensioner; service, inspiration og brugerinvolvering. Anbefalingerne er underbygget med relevante citater fra begge fokusgruppeinterviews, som er præsenteret løbende igennem rapporten i blå tekstbokse. Citaterne som er anvendt i rapporten er ca. repræsenteret med 50 procent fra hver fokusgruppe interview. Ydermere er fokusgruppedeltagernes meninger og holdninger sat i perspektiv til de tre dimensionernes score fra Bibliometerundersøgelsen. Til sidst har jeg valgt at inddrage et afsnit om markedsføring af Biblioteket i rapporten. Denne del har jeg valgt fordi, at jeg med udgangspunkt i fokusgruppedeltagerne meninger og holdninger vurderer, at markedsføring har stor betydning for Bibliotekets fremadrettede succes i forhold til at forbedre Bibliometerdimensionernes score. Afsnittene kan læses hver for sig eller samlet. Hvis du kun er interesseret i at læse rapportens overordnede handleanvisninger, kan du med fordel læse afsnittet Projektets udgangspunkt for efterfølgende at gå til opsummeringen af resultaterne på side 14. Vil du læse mere om den teoretiske baggrund for projekt, vil den væsentligste anvendte litteratur være til at finde i litteraturlisten. 2

4 Projektets udgangspunkt Formålet med projektet har været at kvalificere Køge Biblioteks anvendelse af brugerundersøgelsen Bibliometer, som blev gennemført for 3. gang i efteråret Herunder en belysning af resultatet af brugerundersøgelsen på udvalgte områder, hvor der kan være tvivl om, hvad brugerne mere konkret mener når de svarer som de gør. Dimensionerne inspiration, brugerinvolvering og service er blevet undersøgt nærmere med henblik på, hvad borgernes holdninger og forventninger er indenfor disse områder. Bibliometerundersøgelsen er blevet gennemført af et eksternt analysefirma og afdækker hvordan repræsentative brugere fra 15 år, vurderer bibliotekets værdi på en række dimensioner. Dimensionerne opfylder tilsammen bibliotekslovens formålsparagraf; uddannelse, oplysning og kulturel aktivitet. Benchmarkundersøgelsens måleenhed er den såkaldte bibliometerskala, der går fra - 10 som den laveste score til +10 for den højeste score. Metode Til at undersøge brugernes holdninger og forventninger til de tre bibliometerdimensioner, er fokusgruppeinterviews anvendt som metode. Fokusgruppeinterviewets design er tematiseret og præsenteret for fokusgruppedeltagerne med udgangspunkt i de tre Bibliometerdimensioner. Ydermere er fokusgruppeinterviewets design udformet som et kreativt metodedesign. I den forbindelse har omvendt brainstorm, assosciations-, ideforbedrigns- og visualiseringsteknikker været anvendt. Disse teknikker er anvendt for at få deltagerne til at nytænke og ideudvikle forslag til at forbedre de tre udvalgte Bibliometerdimmentioner. Der er blevet afholdt to fokusgruppeinterviews med brugere fra Køge Bibliotek. I det første fokusgruppeinterview deltog fem brugere, henholdsvis to kvinder og tre mænd. Gennemsnitsalderen af deltagerne er 45,6 år. I det andet fokusgruppeinterview deltog tre bruger, henholdsvis to kvinder og en mand, hvor den tredje kvinde kun deltog de sidste 20 minutter af fokusgruppeinterviewet. Gennemsnitsalderen af deltagerne er 59,3 år. Deltagernes alder strækker sig fra 27 til 67 år, og gennemsnitsalderen for det samlede antal deltagerne er 52,95 år. Der skal derfor tages forbehold for aldersgennemsnittet i henhold til rapportens resultater. Resultaterne af mine undersøgelse kan ikke generaliseres, men derimod give en indikation af, hvilke områder som kan forbedres og hvordan dette eventuelt kan foregå, med udgangspunkt i Køge Biblioteks egne brugere. 3

5 Service Fokusgruppedeltagerne er generelt meget tilfredse med servicen på Biblioteket og alle er enige i, at bibliotekarerne generelt giver en god service. Brugerne efterspørger dog forlængede åbningstider og selvbetjening udenfor åbningstiderne. Tekniske problemer har yderligere betydning for brugernes opfattelse af serviceniveauet, men brugerne giver ikke udtryk for det er et decideret problem på Biblioteket. Jeg synes altid de er hjælpsomme når man kommer...vi er meget godt tilfredse med det der er Der har altså været nogle gange hvor det med printerriet ikke har virket, men så finder de ud af det...da jeg arbejde vil jeg rigtig gerne have de havde åbent om søndagen.. og udvidet åbningstid... Værtskab Biblioteket kan med fordel indtænke sig selv i en værtskabsrolle, hvor brugerne ses som gæster, mens bibliotekspersonalet betegner sig selv som værter, med henblik på strategisk at øge serviceniveauet på Biblioteket. Ved at fremtoningen af personaltet bliver mere værtskabelig, vil dette kunne tilføje en oplevelsesværdi til brugernes biblioteksbesøg i form af oplevelse som et biprodukt til Bibliotekets kerneydelser. Dette vil samlet set give brugerne en bedre service og oplevelse på Biblioteket. Biblioteket kan med fordel også hyre mystery shoppers, for at få et andet perspektiv på Bibliotekets personales services, samt for at blive mere bevidst om hvor serviceindsatsen konkret kan forbedres. Der var ikke rigtig nogle der vidste der var en fokusgruppe altså her i aften vel, altså det er sådan noget som irritere mig.. jeg spurgte tre Jeg kom sidste onsdag og så spurgte jeg der ved skænken.. og der mødte jeg faktisk en lille smugle arrogance.. det er jo ikke noget vi har noget at gøre med her sagde ( ) Så stod jeg lidt, også kom der en tilkaldt... Proaktiv henvendelse Bibliotekarerne kan med fordel være mere proaktiv i deres henvendelse til brugerne på trods af, at mange brugere er selvhjulpne. Dette skyldes at et opsøgende personale kan føre til, at brugerne går hjem med materiale som de ikke havde regnet med, samtidig med at det giver brugerne mulighed for at få stillet spørgsmål som de ellers ikke ville have spurgt om. Bibliotekspersonalet kan i den forbindelse foretage florwalking. Det vil sige at personalet bliver mere opsøgende i deres tilgang til at betjene brugerne. Yderligere kan Biblioteket i travle perioder indføre en velkomstindsats, hvor personalet imødekommer brugerne ved indgangen. En proaktiv henvendelsesform kan derved være med til at forbedre brugernes oplevelse af serviceniveauet og som en sidegevinst øge Bibliotekets udlånstal. 4

6 Jeg er simpelthen så tilfreds med biblioteket, så det der med at være med at forbedre det kan være sært at tænke på, men jeg har også været ude for at om lørdagen tror jeg især, at der mangler personale.. så der er jeg gået rundt for at finde en Synlighed Brugerne kan i de travle perioder opleve at der mangler personale. Ud over at skaffe mere personale, kan de ansatte med fordel blive mere synlige, så brugerne bedre kan spotte de ansatte. Personalet kan derfor fordele sig mere fleksibelt, alt efter hvor travlt der er på Biblioteket. Yderligere kan personalet bære keychains med logo i en iøjnefaldende farve, eller anden identificerbar genstand, som derved gør bibliotekarerne nemmere genkendelige. Service og Bibliometer Brugerne er generelt meget tilfredse med Bibliotekets service, hvilket også kommer til udtryk i Bibliometerundersøgelsens service dimension, som har den næsthøjeste Bibliometerscore på 7,4. På grund af brugernes generelt høje tilfredshed med Biblioteket, kan det være svært at forbedre servicen. Biblioteket kan dog gøre en indsats for forbedring af servicen ved at mindske tekniske problemer, have mere fleksible åbningstider samt muliggøre selvbetjening udenfor åbningstiderne. Yderligere kan Biblioteket indtænke en værtsskabstankegang i Biblioteket, hvor personalet kan blive mere synlige og opsøgende med henblik på at forbedre brugernes oplevelse af servicen på Biblioteket. 5

7 Inspiration Fokusgruppedeltagerne synes at Biblioteket har tilbud som er inspirerende, men efterlyser flere inspirerende tiltag på Biblioteket. Brugerne tilkendegiver at de ønsker flere tiltag på Biblioteket. I den forbindelse nævner brugerne; foredrag, tema- og kunstudstillinger, koncerter, gør- det- selv-, børne-, kultur- og litteraturarrangementer samt muligheden for erindrings-, debat- og læsegrupper. Disse kunne eventuelt tilpasses Bibliotekets døgnrytme med arrangementer for børn om formiddagen og læsegrupper for voksne om aftenen. For brugerne er det tydeligt at inspiration opstår gennem gode og meningsfulde oplevelser, som også kan have et element af noget uventet. Så tænker jeg inspiration.. som sådan noget helt andet.. sådan en happening.. når man kom her på Biblioteket så skete der ske sådan noget uventet.. det kunne jo være man inviterede nogle gæster der kunne inspirere en med musik eller malerkunst, men altså noget uventet.. så man blev overrasket... man ved slet ikke man er interesseret før man ser det Ved at indtænke oplevelser i Biblioteket kan inspiration hos brugerne opstå. Med udgangspunkt i brugernes ønsker og forventninger til inspiration, kan inspirerende oplevelser foregå på følgende tre niveauer: Oplevelser som iscenesættelse med henblik på at inspirere Brugerne giver udtryk for at inspirationen på Biblioteket kan foregå ved iscenesatte oplevelser, som kan inspirere dem og sætte fokus på ting som de aldrig havde troet de skulle finde interessant. Ifølge brugerne kunne dette for eksempel være ved at afholde temaudstillinger og arrangementer på biblioteket, som appellere brugernes sanser eller som bliver opstillet indbydende så det fanger. Man kunne jo godt sætte det op ligesom et experitarium, hvor nogen ting skal røres ved og nogle ting skal ses mere visuelle og nogle ting skal høres hvis man jo nu lavede en niche omkring fugle så kunne man jo høre fuglestemmer og man kunne tage nogle udstoppe fugle som man kunne røre ved Sådan nogle temaer hvis man sætter nogle bøger op om et eller andet så kan jeg da godt blive fanget og så sige gud hvad er det der.. og der er da nogle emner som jeg ikke tror jeg vil hoppe på, med mindre de bliver præsenteret de skal jo frem i lyset.. Køge bys historie det tror jeg da vi få mange til låne bøger om Køge by.. ellers står de jo nede i kælderen og så skal man hen og lede efter dem... Man leder ikke efter noget man ikke ved er der... 6

8 Oplevelser som strategisk værktøj med henblik på at inspirere Brugerne giver udtryk for, at oplevelser kan anvendes mere strategisk for at inspirere dem. Dette kommer til udtryk ved at fokusgruppedeltagerne efterspørger en mere inspirerende indretning, rum som giver bedre mulighed for fordybelse, samt formelle og uformelle muligheder for at mødes. Indretningen kan derved indirekte tilrettelægges mere strategisk for at skabe bedre oplevelser for brugerne, som derved kan føre til inspiration. Mere inspirerende indretning... Hygge man kunne lave nogle hyggenicher og hyggekroge her, og sådan lidt anderledes indretning. Det kunne for eksempel være med lidt gammeldags stil man kunne sætte nogle klunkemøbler i et hjørne og en gamle lampe og et billede eller en anden stil eller en anden tidsepoke... Gamle inventar og møbler, det giver inspiration.. i dag er rigtig mange ting så moderne og koldt på et eller anden måde... De fare jo rundt her, du kan jo ikke koncentrere dig.. og bedre stole, i stedet for de der træbænke.. de er ikke skide behagelige.. hvis du skal fordybe dig skal du sidde ordenligt... Studiepladser, det synes jeg der mangler her.. hvor man kan side i fred og ro... Oplevelse som indhold med henblik på at inspirere En ting som brugerne er mindre enige i, er det konkrete indhold af tiltagene på Biblioteket. Dette skyldes at brugerne har forskellige interesser op præferencer, hvilket gør det besværligt udvikle bibliotekstilbud der henvender sig bredt og kan inspirere alle. Brugerne giver dog udtryk for at slægtsforskning, lokalhistorie, populærkulturelt- og samfundsaktuelt indhold kunne være mulige interessante emner. Samtidig handler det i høj grad for brugerne om, hvordan indholdet bliver formidlet og præsenteret. Min man har været til et foredrag om myrer.. nu har han fortalt hele omgangskredsen om det.. det opflammede ham.. en øjenåbner.. ham der fortale om det var et engageret menneske og kunne fortælle til andre.. jeg er meget overrasket over hvor inspirerende den person må have været Temaet kan sikkert blive fyret af så det er så kedeligt, så han må have været en inspirerende person at Biblioteket inviterede til samtale om noget af det aktuelle.. et aktuelt emne.. man får jo noget inspiration fra hinanden jo... Jeg har jeg deltaget i noget der hed en strikkecafe.. vi strikkede og inspirerede hinanden og så bliv der udstille bøget om strik, også meget avancerede bøger som jeg aldrig havde set før.. det virkede inspirerende indenfor et bestemt område og så supporterede Biblioteket i form af bøger... 7

9 Inspiration og Bibliometer Bibliometerundersøgelsens service dimension er 4.1, hvilket er den tredje laveste Bibliometerscore. Den lave Bibliometerscore kan blandt andet skyldes brugernes udtryk for manglende eller for få inspirerende oplevelser på Biblioteket. Biblioteket kan øge inspirationen ved at tilføje en uventet dimension til oplevelserne på Biblioteket som med fordel kan appellere til sanserne. Yderligere kan Biblioteket iscenesætte oplevelser, anvende oplevelser som strategisk værktøj, samt tilbyde oplevelser med fængende indhold som er tiltænkt bestemte målgrupper. Dette kan Biblioteket gøre med henblik på, at øge brugernes oplevelse af inspirationen i forbindelse med deres biblioteksbesøg. 8

10 Brugerinddragelse Brugerne tilkendegiver at det er vigtigt at mulighederne for at blive inddraget på Biblioteket er der, selvom der blandt deltagene er meget blandende behov for at gøre brug af denne mulighed. Dog giver deltagerne til kende, at det nok ikke er alle, der har tid eller lyst til at inddrages på biblioteket....i al almindelig gider folk ikke involvere sig så meget, du har arbejde og dit og dat... Mit behov for brugerinddragelse kunne være man havde en lille kasse hvis man jo havde en idé Deltagerne giver udtryk for at de ønsker brugerinddragelse skal være muligt på Biblioteket i form af; dialogpræget brugerinddragelse, aktiv medvirken samt brugerstyret udvikling, som kan foregå på følgende måder: Dialogpræget brugerinddragelse Brugerne efterspørger i højere grad muligheden for, at kunne gå i dialog med bibliotekarerne med ønsker eller forslag. Begge fokusgrupper tilkendegiver at en idekasse på biblioteket kunne være en løsning Man kunne jo få en større dialog med bibliotekarerne på Biblioteket.. så kunne man jo servere den til vedkommende Eller så vil de grine.. hvis jeg virkelig kom med et eller andet så ville hun grine ganske gevaldigt Aktiv medvirken Brugerne giver også udtryk for, at der skal være bedre muligheder for, mere aktivt at kunne medvirke på Biblioteket hvis man ønsker. Hvis der er nogle borgere der er gode til et eller andet emne.. eller har noget erfaring indenfor et emne måske boet i et andet land.. eller et eller andet de gerne vil fortælle om.. så kunne de jo være med til det.. så kunne de jo foreslå en aften med det.. i stedet for det altid er biblioteket der kommer med foredrag og kommer med det arrangement og det arrangement... Brugerne tilkendegiver at Køge Bibliotek kan anvende aktiv medvirken af borgerne ved at anvende følgende tre metoder: Frivillighed Brugerne tilkendegiver, at biblioteket bør gøre brug af frivillige.... Man kunne jo bruge frivillig arbejdskraft......det kunne også være lektiehjælp her, det kunne være efterlønner eller unge mennesker.. her tænker jeg også på frivillig arbejdskraft 9

11 Mesterlære Brugerne giver udtryk for at brugerinddragelse kan fungere som en form for mesterlære, hvor borgerne kan lære af hinanden på kryds og tværs af kulturer, aldre og interesser.... Det vil være en god ide.. med unge og ældre der arbejder sammen, for de kan jo give erfaring til hinanden.. de unge mennesker de kan jo lære de ældre meget og omvendt... Man har jo godt af at lære om hinanden, Biblioteket er jo et offentligt sted.. man kan jo godt interagerede i det offentlige rum.. jeg tror ikke der er nogle der ved noget om pakistansk kultur.. Partnerskaber Brugerne tilkendegiver at Biblioteket med fordel kan indgå i flere partnerskaber med borgere i lokalområdet. Man kunne jo godt lave noget med nogle lokalekunstnere og sådan noget Man kunne jo gøre lidt mere ud af at invitere nogle af debutanterne.. invitere dem der skriver noget som prøver at komme lidt ud til folk... At personalet er mere opsøgende eksempel.. og tager ud på folkeskolen.. og fortæller om Biblioteket... De mangler noget for børn.. det kunne jo foregå om dagen når der ikke er så mange mennesker.. i samarbejde med daginstitutionerne sykunst.. det kunne jo for eksempel være et samarbejde.. det er jo blevet meget moderne med strik.. invitere nogle der kan det Brugerstyret udvikling Brugerne ønsker, at der i højere skal være mulighed for en mere brugerstyret udvikling på biblioteket, hvor at Biblioteket kan fungere som facilitator ved at stille rammer til rådighed og sparre med brugerne. Man kunne jo låne huset til foredrag, det har jeg prøvet om kunne komme til at lade sig gøre, men det kunne det ikke man kunne måske også indgå i et samarbejde med Biblioteket 10

12 Biblioteksbestyrelse Brugerne udtrykker et ønske om at det skal være muligt for borgerne at deltage i en eventuel biblioteksbestyrelse eller lignende, hvor borgerne i Køge kan gøre deres indflydelse gældende. Man kunne lave en medindflydelsesgruppe Man kan jo lave en form for bestyrelse hvor man bliver valgt ind.. det skal være frivillige.. en kombination.. i hvert faldt mindst en fra Biblioteket Det skal jo være nogle der interessere sig for tingene jo.. hvad det er der foregår... Bibliotek vs Kulturhus? Der er en entydig enighed blandt brugerne om, at det er en udfordring for Biblioteket at imødekomme alles ønsker og behov. Derfor giver brugerne udtryk for, at kulturhus eller medborgerhus i Køge by kunne være en god idé. Man kunne godt have et andet hus hvor der foregik nogle andre arrangementer Så vil det jo blive nogle andre forhold og så kan det jo godt være at præmissen vil blive en hel anden end når det ligge her.. vil der nok være flere rum.. så vil det falde mere naturligt at der kom nogle flere ting ind i Biblioteket, så vil der jo heller ikke være sådan en lille cafe som den der så vil der vare en café med kaffe og kage.. ja et mødested Jeg ved ikke om man måske kunne have åbningstiderne anderledes for sådan et medborgerhus.. ligesom man låner nøglen til lokalforeningerne.. måske en bestyrelse der har nøglen til det sted.. og så kan man være med som fast bruger og låne nøglen.. altså fuldstændig brugerens eget ansvar Jeg tænker også på Biblioteket som et mødested sådan mere uformelt mødested man kun måske have en café eller sådan noget Brugerne mener at det er vigtigt at Biblioteket har et fagrelevant indhold, i modsætning til de tiltag kan foregår et eventuelt Kulturhus. Brugerne udtrykker, at et kulturhus vil kunne bedre mulighed for at imødekomme behovene for flere arrangementer og medindflydelse... jeg synes personligt at de ting Biblioteket foretager sig skal have ned Biblioteket at gøre.. Med lokalerne her.. det ville jo blive noget juks hvis der var alt for meget af alle mulige ting og sager.. 11

13 Brugerinvolvering og Bibliometer Dimensionen brugerinvolvering har Bibliometerundersøgelsens næst- laveste score på 3,6. Den lave Bibliometerscore kan ifølge deltagerne både skyldes at brugerne ikke ønsker at blive inddraget, eller at de ikke oplever muligheden for at blive inddraget. For at forbedre brugerinddragelsen på Biblioteket, kan muligheden for at brugerne kan deltage i dialog præget, aktiv medvirkende og brugerstyret inddragelse forbedres. Dog har Biblioteket nogle udfordringer i forhold til at rumme alles behov, som brugerne giver til udtryk for at et kulturhus på nogle punkter bedre kan understøtte. 12

14 Markedsføring Deltagerne giver tilkende, at Biblioteket ikke altid er god til at gøre borgerne opmærksomme på hvad der sker, og at de i høj grad selv skal være opsøgende for at finde ud af hvad der foregår på biblioteket. Derfor kan Biblioteket med fordel bedre til at synliggøre og gøre opmærksomme på sig selv. Dette kunne for eksempel ske ved at anvende mere strategisk kommunikation og formidling. Eller på Facebook.. de har jo en Facebookside.. der er bare ikke særlig mange opdateringer på. Hvis man ikke får reklamer får man ikke onsdagsavisen eller lørdagsavisen.. til gængæld får vi dagbladet.. der kunne man jo godt få en journalist til at skrive lidt om det.. så man ikke bare finder ud af det bagefter Nogle gange står der en lille notits i avisen og så læser man det først i weekenden... Man leder ikke efter noget man ikke ved er der... Hvis man ikke abonnere på Køge.nu så er det ikke altid man får det alt se det med arrangementerne Formidling og Bibliometer Brugernes oplevelse af Bibliotekets manglende synlige formidling kan være en hæmsko i sig selv. Dette skyldes at manglende synlighed kan betyde at brugerne ikke er bevidst om relevante serviceses, inspirerende tiltag og oplevelser, samt deres muligheder for at gøre deres indflydelse gældende på Biblioteket. Hvis Biblioteket når ud til flere borgere med deres tilbud, kan dette være med til at give større tilfredshed og derved en bedre samlet Bibliometerscore i næste undersøgelse. 13

15 Opsummering På baggrund af brugernes meninger og forventninger, kan biblioteket med fordel arbejde fremadrettet, med henblik på at forbedre Bibliometerdimensionerne; service, inspiration og brugerinvolvering: Service Serviceniveauet oplever brugerne som højt. Dog kan følgende initiativer foretages med henblik på at forbedre serviceniveauet: Længere og mere fleksible åbningstider. Selvbetjening udenfor åbningstiderne. Værtskabeligt personale som er opsøgende og synlig. Inspiration Brugerne ønsker flere arrangementer og oplevelser på Biblioteket, som både er af planlagt såvel som mere uventet karakter. Biblioteket kan også med fordel indtænke Bibliotekets døgnrytme for at målrette inspirationen. Brugerne tilkendegiver at inspirerende oplevelser kan ske på følgende tre måder. Iscenesatte oplevelser som giver anledning til inspiration. Dette kunne for eksempel være temaudstillinger, hvor udstillingen appellere til forskellige sanser og har form som et eksperimentarium. Oplevelser som strategisk værktøj, der giver anledning til inspiration. Dette kunne være mere inspirerende og hyggelig indretning, som giver bedre mulighed for at fordybe sig, mødes formelt og uformelt. Oplevelser hvor indholdet med fordel kan overvejes med henblik på at henvende sig til bestemte målgrupper. Ligeledes er præsentationen af indholdet væsentligt for inspirere brugerne. Brugerinddragelse Brugerne ønsker at det skal være muligt at blive inddraget på Biblioteket i det omfang man har lyst til det, men tilkendegiver at Biblioteket ikke kan rumme alles ønsker. Derfor efterspørger brugerne et kulturhus eller medborgerhus i Køge by, hvor der kan ske flere og andre aktiviteter end på Biblioteket. Brugerinddragelse på Biblioteket kan ifølge brugerne ske på følgende måder: Mulighed for dialogpræget brugerinddragelse. Dette kunne blandt andet kan ved at opsætte en idekasse på Biblioteket fysisk som visuelt. At borgerne aktivt kan medvirke i tiltag på Biblioteket. Dette kan for eksempel ske ved at benytte sig af frivillig arbejdskraft. Herunder kunne biblioteket benytte sig frivillige, for eksempel til mesterlære projekter samt til at indgå partnerskaber med foreninger fra lokalområdet. Brugerinddragelse, som er brugerstyret, hvor borgerne aktivet medvirker. Dette kunne ske ved at have en Biblioteksbestyrelse bestående af personale og borgere, samt bedre mulighed for borgerne for at få ejerskab over biblioteket. Markedsføring For at borgerne har kendskab til de muligheder som biblioteket tilbyder, er det vigtigt at Biblioteket bliver mere synligt og proaktiv i deres henvendelsesform til borgerne. Dette kan ske ved at markedsføre Biblioteket mere målrettet til netop de målgrupper som Biblioteket ønsker at henvende sig til. 14

16 Litteraturliste Andersen, E, O. (2001). At forstå forbrugerne og bliv en bedre markedsfører. Frederiksberg C: Samfundslitteratur. Björneborn, L. (2008). Serendipitetsfaktor og brugeradfærd på det fysiske bibliotek. København: Dansk Biblioteksforskning, 4(2), Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi Kulturministeriet. (2012). Reach out inspirationskatalog. Naviger i brugerinddragelse og brugerdrevet innovation. Samarbejde med Kulturministeriet. Roskilde. Fischer, M., Gråbæk, D., P. Kerrn- Jespersen., Mulvad, J. (2009). Slip brugerne løs på biblioteket: Kogebog til brugerinddragelse. Slip brugerne løs, Borgerservice og Biblioteker, Hovedbiblioteket, Århus. Gunnarsson, Jan & Blohm, Olle. (2007). Det gode værtskab Kunsten at få mennesker til at føle sig velkomne. Stockholm: Värdskapet Utveckling. Hanke, P. (2010) Kulturens skjulte styrker: Institutioner, reservater og inspiration. Gyldendals forlag. Hvenegaard Rasmussen, C., Jochumsen, H., og Skot- Hansen, D. (2011). Biblioteket i byudviklingen oplevelse, kreativitet og innovation. København: Danmarks Biblioteksforening. Jantzen, C. Vetner, M. og Bouchet, J. (2011). Oplevelsesdesign Tilrettelæggelse af unikke oplevelseskoncepter. Frederiksberg C: Samfundslitteratur. Jochumsen, H. & Rasmussen, C. H. (2008). Ej blot til oplysning: Folkebiblioteket i oplevelsessamfundet. I: Andersen, J. et al. (red.), At forstå biblioteket: En introduktion til teoretiske perspektiver. København: Danmarks Biblioteksforening. Johannsen, C, G. (2012). Projekt Værtensklasse i biblioteket. Evalueringsrapport. Det Informationsvidenskabelige Akademi. Kulturstyrelsen.(u.å). Modelprogram for folkebiblioteker. København V. Lund, J.M., Nielsen, A.P., Goldschmidt, L., Dahl, H. & Martinsen, T. (2005). Følelsesfabrikken: Oplevelsesøkonomi på dansk. København: Børsens Forlag. Moos- Bjerre Analyse. (2012). KøgeBibliotekerne. Bibliometerrapport København K. Nielsen, T., Merit, S. (2006). Vinder Kompetencer. Brugerdreven Innovation og foretningsudvikling. Danmark: Børsens Forlag. 15

17 Pine, B.J. & Gilmore, J.H. (2009). Oplevelsesøkonomien: Arbejde er teater og enhver virksomhed er en scene. Århus: Klim. Poulsgaard, K., Trovatten, R. (u.å). Dig og dine brugere. Indsigter og værktøjer til brugerinddragelse i praksis. København: Teori og Praksis. Sepstrup, P. & Fluensgaard, Ø, P. (2011). Kommunikations- og kampagneplanlægning. 4. Udgave. 2 oplag. Forfatterne og Academica Skot- Hansen, D. (2007). Byen som scene: Kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet. Frederiksberg: Bibliotekarforbundet. Striim, O. (2008). Kreativ problemløsning. Danmark: Nordisk Forlag. 16

Projektplan. Planen bag produktet

Projektplan. Planen bag produktet Projektplan Hvad fortæller brugerne os i brugerundersøgelsen? Planen bag produktet Denne projektplan er udarbejdet af: Nina Christine Francis, studerende ved Det Informationsvidenskabelige Akademi, IVA

Læs mere

Projektrapport. Projektet bag produktet

Projektrapport. Projektet bag produktet Projektrapport Hvad fortæller brugerne os i brugerundersøgelsen? Projektet bag produktet Denne rapport er udarbejdet af: Nina Christine Francis, studerende ved Det Informationsvidenskabelige Akademi, IVA

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de 16-99 årige s brug af og tilfredshed med, de danske folkebiblioteker Er det ikke mere interessant at kigge på

Læs mere

Tårnby Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Tårnby Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen - en introduktion til 4-rums modellen Bibliotekdage på Lindås Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Mit udgangspunkt Bibliotekets aktuelle situation Biblioteket

Læs mere

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014 FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014 1 Disposition 1. Undersøgelsens formål og metode 2. De ti målgrupper 3. Målgruppernes

Læs mere

Det åbne bibliotek i Lynge

Det åbne bibliotek i Lynge Allerød Kommune Det åbne bibliotek i Lynge Brugerundersøgelse Tekst og layout af Tine Schrøder Lunøe 1 Om undersøgelsen Antal udfyldte spørgeskemaer: 100 Derved svarer alle tal til %. I tolkningen af rapportens

Læs mere

Svendborg Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Svendborg Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Haderslev Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Haderslev Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Generel mening om projektet - God ide?

Generel mening om projektet - God ide? Side 1 Generel mening om projektet - God ide? Generel mening - uddybet Flere fester jeg ville ikke bruge det, på baggrund af det umiddelebare indhold af aktiviteter i huset Synes der er andet at prioritere

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Høje-Taastrup Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Vejen Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Vejen Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Odder Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Odder Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Hvem er du? Køn, alder, beskæftigelse: 1. kvinde, 63, sekretariatschef udsatte børn og unge 2. mand, 55, præst/revisor 3. pige, 20, sabbath år, arbejde 4. mand,

Læs mere

Rudersdal Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Rudersdal Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Handlingsplan for

Handlingsplan for Handlingsplan for 2016-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag og de fire værdier; identitet, relationer, tilgængelighed og læring. Det handler om at omsætte disse

Læs mere

Fredericia Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Fredericia Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Film - Få fuldt udbytte af biblioteket Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Maj 2010 Projektleder: Sonja Ibach Nissen sin-kultur@aalborg.dk Se filmen:

Læs mere

Bibliotekspolitik 2014-2017

Bibliotekspolitik 2014-2017 Bibliotekspolitik 2014-2017 Forord Den 17. juni 2013 vedtog byrådet den nye bibliotekspolitik for årene 2014-2017. Politikken er som noget nyt blevet formuleret i samarbejde med borgerne i Esbjerg Kommune,

Læs mere

Børnefamilierne påbiblioteket. Det er et godt sted at komme med børn. De er accepterede og velkomne. Vores familie bruger biblioteket som en udflugt

Børnefamilierne påbiblioteket. Det er et godt sted at komme med børn. De er accepterede og velkomne. Vores familie bruger biblioteket som en udflugt Børnefamilierne påbiblioteket Det er et godt sted at komme med børn. De er accepterede og velkomne. Vores familie bruger biblioteket som en udflugt Frederikssund Bibliotekerne Et hovedbibliotek i Frederikssund

Læs mere

opmærksomhed og adfærd i den organisatoriske

opmærksomhed og adfærd i den organisatoriske Dagens arbejde Nutid: Transformations proces Fortid: Tacit knowledge Fremtid: Kljd Kalajdoskopisk ik Dagens arbejde ikke éntydig vision ikke en vurdering af rigtigt/forkert...men pejlemærker for ledelsesmæssig

Læs mere

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Forord Formålet med en politik for Biblioteker & Borgerservice er at sætte retning på udviklingen af biblioteks- og borgerserviceområdet til

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE 1 INDLEDNING Bibliotekspolitikken er udarbejdet under hensyntagen til lovgivning, nationale biblioteksstrategier, Struer Kommunens værdier, kulturpolitik og kulturstrategier.

Læs mere

Frivillighed og velfærdssamfundet. Frivillige i bibliotekerne? Nivå Bibliotek 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School

Frivillighed og velfærdssamfundet. Frivillige i bibliotekerne? Nivå Bibliotek 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School Frivillighed og velfærdssamfundet Frivillige i bibliotekerne? Nivå Bibliotek 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School Frivillighed og velfærdssamfundet Frivillige i bibliotekerne? Nivå Bibliotek

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium. 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator.

Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium. 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator. Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator.dk) Formål og program Formål med dagen Program for dagen At gøre kort status

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

Anja Stepien Projektplan IVA, 30.9.2013 Det erhvervsrelaterede projekt

Anja Stepien Projektplan IVA, 30.9.2013 Det erhvervsrelaterede projekt Projektplan Formelle data Studerende: Anja Stepien a09anst@stud.iva.dk og a09stni@stud.iva.dk Projektstedet: Holstebro Bibliotek, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro Kontaktpersoner: Vita Debel vita.debel@holstebro.dk

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Nye tendenser i biblioteksrummet

Nye tendenser i biblioteksrummet Nye tendenser i biblioteksrummet Idékatalog udarbejdet af Signe Foght Hansen og Anne Pørksen Danmarks Biblioteksskole 2009 Introduktion Det senmoderne samfund er præget af en hastig udvikling forårsaget

Læs mere

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Endelig rapport, Thisted Bibliotek. En række irrelevante rubrikker er fjernet. Er du? Hvis du er i beskæftigelse, hvilken sektor arbejder

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Det er MIT bibliotek!

Det er MIT bibliotek! Det er MIT bibliotek! Et rollespil for udskolingsklasser om biblioteker og demokrati Partnerne bag rollespillet Det er MIT bibliotek! er resultatet af et samarbejde mellem Esbjerg Kommunes Biblioteker

Læs mere

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Roskilde Centralbibliotek, den 18. juni 2014

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Roskilde Centralbibliotek, den 18. juni 2014 FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Roskilde Centralbibliotek, den 18. juni 2014 1 Disposition 1. Metode 2. Hovedresultater segmenter (30 min.) De 10 segmenter Hovedforskelle

Læs mere

INFORMATION OM UNGDOMS KULTUR I VIBORG KOMMUNE

INFORMATION OM UNGDOMS KULTUR I VIBORG KOMMUNE INFORMATION OM UNGDOMS KULTUR I VIBORG KOMMUNE KVANTITATIV OG KVALITATIV UNDERSØGELSE, FORÅR 2014 1 ER DER INFORMATION NOK? Nej Ja 60 40 Savner du generelt mere information om kulturelle tilbud i Viborg

Læs mere

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker Serviceområde Udgøre et uforpligtende møde-, være- og oplevelsessted for borgere i Herning kommune Det nye hovedbibliotek i Østergade er Herning

Læs mere

Frederikssund Bibliotekerne Benchmarkrapport maj 2014

Frederikssund Bibliotekerne Benchmarkrapport maj 2014 Frederikssund Bibliotekerne Benchmarkrapport 2014 26. maj 2014 Moos-Bjerre Analyse Vartov, Farvergade 27A - 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 BIBLIOMETERMÅLINGEN

Læs mere

Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne

Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne 21.6.2017 1 Fakta om FMB: 1.1 Biblioteksloven Kommunal opgave ingen statsfinanciering Formål: Oplysning, uddannelse og

Læs mere

Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra 2011

Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra 2011 Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra Er du? Alder opdelt Har du hjemmeboende børn? I hvilke aldersgrupper har du hjemmeboende børn?(sæt evt. flere kryds) Alt i alt, hvor

Læs mere

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK OPGAVEN FORMÅL Opgavens formål er at fastlægge en formidlingsstrategi, der sikrer at: - bibliotekernes digitale tjenester opnår øget kendskab

Læs mere

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014 FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014 1 Disposition 1. Undersøgelsens formål og metode 2. De ti målgrupper 3. Målgruppernes

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Åbne biblioteker i Aalborg

Åbne biblioteker i Aalborg Åbne biblioteker i Aalborg Bodil Have bibliotekschef Aalborg Bibliotekerne 1 hovedbibliotek 13 by- og lokalbiblioteker 3 bogbusser 155 medarbejdere 110 mio. kr. (95 mio. kr.) 1,7 mio. udlån 1,8 mio. besøgende

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Aftenåbninger - nye oplevelser og nye målgrupper

Aftenåbninger - nye oplevelser og nye målgrupper Aftenåbninger - nye oplevelser og nye målgrupper Brugerundersøgelse på BRANDTS - september-december 2009 Lidt om undersøgelsen Formål > Hvem er det, der kommer torsdag aften? > Hvad motiverer gæsterne

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Tak for sidst! Det var en rigtig god dag lad os får nogle flere af den slags. Dialogen er drøn vigtig, ikke kun mellem bibliotekarerne og BS, men også kollegaer imellem. Vi har alt for sjældent mulighed

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris

Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris bilag 1 Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris Life Cycle Stage Ansvarlig Touch Type Statisk Interaktiv Stickers "Drive-In"-bruger "Entusiast"-bruger Ankomst Velkomst Selvbetjening Shopping

Læs mere

Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket

Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket Konklusion: Det er generelt lykkedes projektbibliotekerne at få nye brugere på bibliotekerne, så alle har haft udbytte af at deltage

Læs mere

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen Anderledes mødeoplevelser vejen til den gode mødeoplevelse en videreudvikling af meetovater uddannelsen ErhvervsturismeAkademiet for Midtjylland i samarbejde med Annhansen concept+competence anderledes

Læs mere

2010-13. Bibliotekspolitik for Randers Kommune

2010-13. Bibliotekspolitik for Randers Kommune 2010-13 Bibliotekspolitik for Randers Kommune BIBLIOTEKSPOLITIK FOR RANDERS KOMMUNE BIBLIOTEKET ER EN MENNESKERET v. formand for kultur- og fritidsudvalget Ellen Petersen De danske folkebiblioteker spiller

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Aabenraa Kommunes. Bibliotekspolitik. Biblioteket i videnssamfundet

Aabenraa Kommunes. Bibliotekspolitik. Biblioteket i videnssamfundet Aabenraa Kommunes Bibliotekspolitik Biblioteket i videnssamfundet Biblioteket gennemløber i disse år den største forandring i 50 år. Det gælder rammevilkår, indholdselementer, faglige kompetencer og service.

Læs mere

Fremtidens biblioteker Skanderborg Kommune. Indledende afdækning Kultur og Sundhedsudvalget 5. november 2015

Fremtidens biblioteker Skanderborg Kommune. Indledende afdækning Kultur og Sundhedsudvalget 5. november 2015 Fremtidens biblioteker Skanderborg Kommune Indledende afdækning Kultur og Sundhedsudvalget 5. november 2015 1 Denne præsentation Denne præsentation er et midtvejsoplæg til Kultur- og sundhedsudvalget på

Læs mere

BERETNING & STATISTIK 2016

BERETNING & STATISTIK 2016 NØGLETAL DET 3. STED BIBLIOTEKET SOM LÆRINGSSTED DIGITALE MULIGHEDER BRUGERUNDERSØGELSE ØVRIGE TILBUD PERSPEKTIVER BERETNING & STATISTIK TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER www.taarnbybib.dk For Tårnby Kommunebiblioteker,

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

MED PÅ EN LYTTER. En undersøgelse af KulturCosmos, maj 2017.

MED PÅ EN LYTTER. En undersøgelse af KulturCosmos, maj 2017. MED PÅ EN LYTTER En undersøgelse af KulturCosmos, maj 2017. Formål Undersøgelsen har til formål at styrke KulturCosmos både internt og eksternt. Det er ønsket at invitere foreningens medlemmer og kulturhusets

Læs mere

Udarbejdet den 26-09-2011. Side 1 af 6 KOMMUNIKATIONSDREJEBOG

Udarbejdet den 26-09-2011. Side 1 af 6 KOMMUNIKATIONSDREJEBOG Udarbejdet den 26-09-2011. Side 1 af 6 KOMMUNIKATIONSDREJEBOG Udarbejdet den 26-09-2011. Side 2 af 6 Kommunikationsdrejebog med informationer og hjælpemidler til kommunikationen omkring BITE, november

Læs mere

Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010

Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010 Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010 12 Hvor tilfreds er du generelt med dit bibliotek? Abs. Pct. Meget tilfreds 29 66% Tilfreds 14 32% Hverken eller 1 2% Utilfreds 0 0% Meget utilfreds

Læs mere

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Biblioteket er dødt længe leve biblioteket! Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Og det er? Mogens Vestergaard Formand for Bibliotekschefforeningen (2009- ) Bibliotekschef i Roskilde (2002- ) Medlem

Læs mere

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til Oktober - November 2008 Produkt Camilla Bøcher Roesen, Mie Aksglæde Olsen & Camilla Trihøj Nielsen Danmarks Biblioteksskole 2008 Undersøgelse angående

Læs mere

Det aktive byrum Status 2013

Det aktive byrum Status 2013 Det aktive byrum Status 2013 KulturMetropolØresund Det aktive byrum er et ud af ni projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet.

Læs mere

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet BIBLIOTEKARFORBUNDET BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet DORTE SKOT-HANSEN BYENSOMSCENE SCENE

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

KULTURGAS. kul tur gas. i Brabrand

KULTURGAS. kul tur gas. i Brabrand KULTURGAS kul tur gas i Brabrand Generel information om KulturGas KulturGas har til formål at få kulturelle aktiviteter til Gasværket i Brabrand. De foredrag, der foregår på Gasværket, varer ca. 2 timer

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014

Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014 Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014 Indledning Om undersøgelsen Undersøgelsen er udsendt via e-mail, til Ringsted Kommunes Borgerpanel. Deltagernes

Læs mere

UDVIKLINGSSPOR PROJEKT FOLKETS BIBLIOTEK

UDVIKLINGSSPOR PROJEKT FOLKETS BIBLIOTEK UDVIKLINGSSPOR PROJEKT FOLKETS BIBLIOTEK UDVIKLINGSSPOR Projekt Folkets Bibliotek har lavet fem udviklingsspor til folkebibliotekerne, som er lavet på baggrund af indsigter, læringer og erfaringer fra

Læs mere

Anderledes Mødeoplevelser - en videreudvikling af Meetovator uddannelsen

Anderledes Mødeoplevelser - en videreudvikling af Meetovator uddannelsen Vidste du, at 2 ud af 3 virksomheder efterlyser det interaktive, lærende møde? Kunderne er trætte af traditionelle møder og søger med lys og lygte efter nye måder at gennemføre deres møder, konferencer

Læs mere

Kultur & Fritid. Holbæk Bibliotek. Brugerundersøgelse 2015 KULTUR & FRITID

Kultur & Fritid. Holbæk Bibliotek. Brugerundersøgelse 2015 KULTUR & FRITID Kultur & Fritid Brugerundersøgelse 2015 KULTUR & FRITID Benchmarkrapport 2015 & Bibliometerrapport 2015 2 Indledning har i overensstemmelse med Holbæk Kommunes Strategi for brugerundersøgelser gennemført

Læs mere

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Biblioteker og biblioteksbrug i tal Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Indhold: 1. Eksisterende Statistiske Databaser a. KPI Index b. Folke-

Læs mere

Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse

Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse BILAG 1 Projektplan Målbeskrivelse Problemfelt og problemstilling - hvilken type behov er opstillet fra projektstedet, og i hvilket fagligt område befinder dette sig indenfor. Formålet for dette projekt

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Biblioteker i Struer Kommune

Biblioteker i Struer Kommune Biblioteker i Struer Kommune Beskrivelse af brugerundersøgelse 2010 Struer Indhold Indhold...2 1. Deskriptiv analyse af biblioteksbrugere i Struer kommune...3 2. Hvor ofte, hvornår på dagen besøges biblioteket

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt. RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven

Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt. RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt Rum og læring om at skabe gode læringsmiljøer

Læs mere

Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus

Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus Borgernes hus Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus med hovedbibliotek, musikskole, mødelokaler mv.

Læs mere

Personlig kontakt som investering

Personlig kontakt som investering Personlig kontakt som investering Nogle gange kan selv den bedste IT-løsning kan ikke oversætte love, regler og procedure til borgerens egen livssituation lige så effektivt som det personlige møde med

Læs mere

Granbohus, Birkerød Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Granbohus, Birkerød Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Granbohus, Birkerød Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 07-11-2010 2 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering...

Læs mere

Trivselsmåling - Elever - november 2015

Trivselsmåling - Elever - november 2015 Trivselsmåling - Elever - november 01 Publiceret af Hans Henrik Knoop 0 december 01 klokken 17:1 Side 1 Trivselsmåling - Elever - november 01 Publiceret af Hans Henrik Knoop 0 december 01 klokken 17:1

Læs mere

Danmarks Biblioteksskole

Danmarks Biblioteksskole Danmarks Biblioteksskole 30. september 2009 1 Bilag 2 Undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskov bibliotek Vi er to kvindelige studerende fra Danmarks biblioteksskole begge på 24

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

Oplevelsesdesign hvad skal vi med oplevelser på bibliotekerne?

Oplevelsesdesign hvad skal vi med oplevelser på bibliotekerne? Oplevelsesdesign hvad skal vi med oplevelser på bibliotekerne? Fremtidens biblioteksrum (temadag) v/ Rasmus Grøn 25. marts 2014 www.maerkk.aau.dk MÆRKK - Markedskommunikation & Æstetik: Kultur & Kognition

Læs mere

Svendborg Bibliometer 2014 Resultater fra brugerundersøgelse. Svendborg Bibliotek, den 3. juni 2014

Svendborg Bibliometer 2014 Resultater fra brugerundersøgelse. Svendborg Bibliotek, den 3. juni 2014 Svendborg Bibliometer 2014 Resultater fra brugerundersøgelse Svendborg Bibliotek, den 3. juni 2014 1 Disposition 1. Bibliometerkonceptet 2. Landsdækkende undersøgelse 16 biblioteksvæsner 3. Metode og svarprocent

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse. Aalborg Bibliotekerne 2011

Tilfredshedsundersøgelse. Aalborg Bibliotekerne 2011 Tilfredshedsundersøgelse Aalborg Bibliotekerne 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Introduktion og metode 3 2. Baggrundsspørgsmål 4 3. Generel tilfredshed 6 4. Bibliotekets tilbud 7 5. Bibliotekets faciliteter

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

Dit bibliotek. sammen kan vi mere.

Dit bibliotek. sammen kan vi mere. Dit bibliotek sammen kan vi mere Koldingbibliotekernes Vision 2014-2017 Dit bibliotek sammen kan vi mere Det er Koldingbibliotekernes vision at være en lokal nøglespiller og et nationalt forbillede i forhold

Læs mere

BILAG 2. Produkt. 1. Rapporten. Til Køgebibliotekerne. Fra min projektplan er der skrevet omkring produktet til KøgeBibliotekerne:

BILAG 2. Produkt. 1. Rapporten. Til Køgebibliotekerne. Fra min projektplan er der skrevet omkring produktet til KøgeBibliotekerne: BILAG 2 Produkt Til Køgebibliotekerne Fra min projektplan er der skrevet omkring produktet til KøgeBibliotekerne: Der er i projektets beskrivelse blevet fastlagt, at der afleveres en rapport over nytten

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller Styrk borgerne Den 17. april 2015 Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet // Randi Lehmann Møller Hvad vil vi fortælle om Kort opsummering af Styrk Borgerne Præsentation af de tiltag vi især gerne

Læs mere