Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2012 Acadre sagsnr. 11/30085

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2012 Acadre sagsnr. 11/30085"

Transkript

1 om frivilligt socialt arbejde i 2012 Acadre sagsnr. 11/30085 Nr: 1 Sydfyns Frivilligcenter Kontakt mellem Mennesker 1a Sydfyns Frivilligcenter Kontakt mellem Mennesker 2 Vestfyns Ferieklub, Aarup 3 KLO for læsehandicappede, Vejen Drift og iværksættelse af Drift og iværksættelse af Udgifter til frivillige ulønnede hjælpere på rejser Indlæsning af lydbøger o.l. 4 Nørklegruppen Egebjerg Køb af materialer, telebus, møder, telefon 5 Hjælpende Hænder, 6 IOGT Børne- og ungegrupper Koordinatorers og hjælperes telefon, kørsel o.l. Rådgivning, information og til børn og unge fra misbrugsfamilier 7 IOGT Rådgivning og information om alkohol og misbrug. Værested for clean misbrugere 8 Børns Voksenvenner 9 Kirkens Korshær 10 Ældre Sagen Gudme- Massiv markedsføring i Fortsat drift af varmestuen i Ørkildsgade Besøgstjenesten med 48 besøgsvenner samt husleje Besøgstjenesten med 40 besøgsvenner Formidling af frivilligt arbejde rettet mod borgere og er Formidling af frivilligt arbejde, selvhjælpsarbejde, projetkvugge, sservice, netværksdannelse m.v. Udbyder rejser og ferieophold for handicappede fra hele landet, modtager kr. fra Socialministeriet forudsat kommunalt tilskud kr se ovenstående se ovenstående Ikke søgt Publicering og konvertering af lydbøger andre kommuner Ikke søgt At holde ældre hjemmeboende beskæftiget, mødes og udveksle ideer og erfaringer At hjælpe ældre med de små ting i dagligdagen, hvor det offentlige ikke har mulighed for at yde støtte At få mere viden og psykologi og kommunikation i familien. Der tages udgangspunkt i de følelser, der opstår, når forældre drikker, fx mistillid, flovhed og skyld Rådgivning, individuelle samtaler og parsamtaler, fælleshjælpsgrupper samt kurser. Bryde eller forebygge ensomhed og isolation for børn og unge med et meget svagt voksennetværk. At være en del af brugernes liv, uanset hvor usselt det måtte være. Parat med mad, tøj og et bad samt støtte, vejledning, håb, omsorg, forståelse, tid, humor og empati. At fastholde de ældres aktivitetsniveau og livsglæden 11 Ældre Sagen Egebjerg At fastholde de ældres aktivitetsniveau og livsglæden 12 Lænken Drift og sociale At støtte mennesker med alkoholproblemer og deres pårørende, så beslutningen om at få styr på alkoholen bliver fastholdt. Nej Er i fare for at lukke pga manglende tilskud i Nej Nej Nyt projekt , PUF midler. Bevilget i Legater fra er, PUF-midlerne Plejer at modtage kr Nej Nej Modt. tilskud fra Langeland Kommune og Hoveden i

2 13 Sex og Sundhed 14 Frelsens Hær 15 Dansk Præmatur Forening, Roskilde 16 SIND-nettet 17 Netværket for selvmordsramte (NEFOS) Kredsen 18 Stenstrup Lunde Kirkeby Pensionist 19 Det Grønlandske Hus Opsøgende virksomhed blandt hiv-smittede i Kommune Åbent Hus med servering af varm mad, akuthjælp, husleje, lys og varme, familiearbejde samt juleuddeleing Kampagne: God trivsel og for tidligt fødte børn i skole og daginstitutioner Hvervning, PR-arbejde, uddannelse, supervision, frivillige Rådgivning og pårørende eller nære venner til selvmordstruede samt til efterladte og fagpersoner Aktiviteter for pensionister Netværkscafé i, startet 5/ IF Sydfyn Betaling af halleje, indkøb af idrætsrekvisitter og afholdelse af arrangementer 21 Kræftens Bekæmpelse 22 Scleroseen Lokalafd. Langeland, og Ærø 23 Foreningen Danske Døvblinde, Hvidovre 24 Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutik 25 Tandemklubben SYDFYN 26 O.K. Klubben Fortsættelse af Frivillig Rådgivningen i Afholdelse af arrangementer for mennesker med sclerose og pårørende Lokale ERFagruppemøder for døvblinde Busudflugt for frivillige medarbejdere Vedligeholdelse af klubbens 12 cykler Omsorg for klubbens medlemmer Opretholdelse og videreudvikling af støttefunktion til Hiv-smittede og deres pårørende i HIV-nettet Netværksskende socialt samvær samt udbygning af dårligt stillede børnefamilier, der modtaget julehjælp At udbrede kendsket til præmature børns særlige behov At forebygge ensomhed, at ske kontakt til den øvrige befolkning og at støtte op om hverdagen for den sindslidende Telefon- og rådgivning, individuel støttende og rådgivende samtaler, samtalegrupper, frivillige mentorer samt løbende efteruddannelse og supervision af frivillige og fagpersoner Møder, udflugter, foredrag, hyggeligt samvær og jubilæum At styrke herboende og nytilflyttede grønlænderes sociale netværk med henblik at mindske oplevelsen af social isolation. Idræts for psykisk skrøbelige mennesker. Tilbyder idræts til sindslidende i trygge og kendte rammer samt uddannelse af idrætsinstruktører fra egne rækker. Åben rådgivning 2 gange ugentlig, samtaler efter aftale, café i Ollerup, grupper for kræftramte og pårørende, samarbejde om Hjem i hjemmet, pjecer m.m. Bowling, RoseLiv-koncert, udflugt til en sydfynsk ø, lægeforedrag på OUH, møde med psykolog, Rap om Kap. Relevante foredragsholdere, diskussionstemaer, udflugter, socialt netværk og positive oplevelser At styrke sammenholdet og øge det sociale liv blandt de frivillige Seende samt blinde og svagtseende foretager cykelture fra april til oktober Busture og underholdning, så medlemmerne føler sig glade og værdsatte fra Kommune til kommunens borgere Fonde, gaver og indsamlinger Ikke søgt Nej Ikke søgt Nej ansøgt Kommune, PUF-midler og diverse fonde Ikke søgt Nej Nej Ikke søgt Nej Nej Nej Nej Søgt Ærø og Langeland Kommune Søgt alle kommuner med borgere i ERFAgrupperne Nej Modtaget kr. fra Danske Bank Modtaget Tips- og Lottomidler Ikke søgt Ikke søgt

3 27 Projekt Luftballon SV Sommerlejr for børn og unge mellem 10 og 17 år med astma, allergi og eksem At undervise deltagerne i brugen af medicinske præparater, så handicappet ikke sker konsekvenser for børnenes udfoldelse i hverdagen Der er søgt tilskud hos fonde o.l. for den del af lejren, der omhandler den ikke-frivillige del Ikke søgt Foreningen Den Blå Lagune, Drift af værested for 70 medlemmer -og istandsættelse af utæt tag 29 Blomster Cafeen Administration, lokale- og inventarudgifter Forbedring af livskvaliteten for udsatte og hjemlæse i Kommune Alternativt, alkoholfrit spise- og værested for pensionister i Kommunes østlige bydel Nej Nej Bedre Psykiatri Lokalafdeling Sydfyn 31 Osteoporoseen Afdeling Fyn og øer 32 Svagføreturen Vester Skerninge 33 Hjerneskadeen Sydfyn 34 Dansk Handicap Forbund 35 FBU Forældrelandsen - syd 36 Dansk Parkinson Klub 37 Støtteen Sygekassens Hjem 38 Pensionist 39 Medborgercafeen Arbejdet med afstigmatisering af psykisk sårbare Offentligt borgermøde i Årlig ferietur for 60 enlige handicappede Informationsmøder og foredrag Hjælpeudgifter til weekendtur til Slette Strand med liftbus Støtte rådgivning og til forældre med børn/unge anbragt uden for eget hjem - med og uden børn At gøre parkinsomramte i Kommune mere aktive Videreføresle af og fællesspisning i lokalerne på Christinedalsvej 20 Foredrag, rejser, udflugter, spisning, dans Husleje og drift af cafeen Oplysning om psykisk sygdom i forhold til pårørende, familie, venner eller arbejdskolleger, samtalegrupper, foredrag Oplysning om osteoporose og behandling via foredrag ved læge, idætist, fysioterapeut En uges ophold på Lyngsbolejren i Fredericia med og udflugter 2 informationsmøder i 2012, foredrag med speciallæge i neurologi Aase Engberg, foredrag ved medlemmer og pårørende Give alle handicappede mulighed for at komme på en forlænget weekend til en pris, de kan klare med deres pension Samle, støtte og rådgive forældre og andre pårørende, drift af Forældrefristedet, telefonrådgivning, bisidder. Nej Ikke søgt Nej Ikke søgt , søgt andre kommuner, pengeinstitutter, fonde og firmaer Ikke søgt Nej Ikke søgt Nej Ikke søgt Søgt PUF-midler Ikke søgt Sommerudflugt Projekt Aktivt Liv Nej Socialt samvær, fællesspisning og hver dag for ældre borgere i lokal-området At ske indhold i tilværelsen og dagligdagen Medborgercafeen er et sted for alle ikke mindst forældre der ellers er fastlåste Modtaget kr. fra fonde Modtaget fra Tips og Lotto Søger fmt. Kultur og Fritid Bevilget fra Jobcentrets nationale Ikke søgt Rykket Ikke søgt

4 40 Husets venner, Ollerup Plejecenter 41 Natteravnene i Drift af Klubben, lørdagssammenkomster og Søndagscafé Bolsjer, kondomer m.v. derhjemme på grund af børn eller økonomi. Fællesspisning og andre Efter beslutningen om nedlæggelse af dagcentret større behov for at styrke sammenholdet blandt de ældre på hjemmet og andre pensionister i området At være synlige i lokalområdet, ske tryghed og livsglæde samt fremme integration i byen for de unge pulje Nej 0 Rykket Modtaget tilskud fra Sparekasse, Sydbank, Rise Bank Red Barnets Lokal, 43 Børns Vilkår Valby 44 Dietesen Lokal 45 Dietesen Lokal 46 Home-Start Familiekontakt Hjælp til børn, som af forskellige årsager ikke har mulighed for at gå til sport. BørneTelefonen, BørneChatten, BørneBrevkassen og Uddannelse af 2 motivationsgruppeinstruk tører Foredrag om dietesbehandling og rundvisning på Steno Dietes Center At forebygge og afhjælpe kriser, isolation og sammenbrud i familier med små børn 47 Lejeren Sydfyn Rådgivningsarbejde for lejere på Sydfyn samt deltagelse i lejerpolitisk arbejde 48 Ungdommens Røde Kors Frederiksberg 49 Offerrådgivningen på Midt- og Sydfyn 50 Angsten Frederiksberg Afholdelse af en uges ferielejr på Sydvestfyns Efterskole Offerrådgivningens daglige arbejde Minikampagne i i SAND Fyn Organisering af hjemløse med henblik på at få indflydelse At give børn indtil 18 år mulighed for at søge friplads til en ønsket sportsaktivitet At yde rådgivning, støtte og vejledning til børn, som enten ikke har voksne at tale med, eller som ikke ønsker at delagtiggøre forældre m.v. i deres problemer At genetlere lokalt forankret motivationsgruppe i 2013 ledet af uddannet instruktør, der kan sikre kvalitet og kontinuitet i tilbuddet At motivere til egenomsorg ved at oplyse borgerne om nuværende og fremtidens behandling af dietes Småbørnsfamilier tilbydes en frivillig familieven, som gennem regelmæssige besøg giver forældrene en mulighed for aflastning, at spejle adfærd m.v. Åben rådgivning to gange månedligt, deltagelse i arbejdet i Sammenslutningen Danmarks Lejerer samt medfinansiering af lejerretlige kurser Ferielejr for socialt udsatte børn fra 7-13 år fra Kommune og andre kommuner At give tid og rum til at lytte til ofre, pårørende og vidner. Vejledning om hjælpeforanstaltninger At få sundhedspersonale opmærksomme på sygdomsangst og på, at der faktisk findes billig og effektiv behandling for det Hjælper hjemløse på gaden, boformer og væresteder med at komme til orde. Bisiddere ved kontakt til offentlige myndigheder Modtaget fra Sparekasse, indsamling Støt udsatte børn i Søgt andre kommuner og får andel i bevilling fra Trygfonden på Nej Ikke søgt Nej Ikke søgt Nej Nej Ikke søgt søgt andre kommuner. Modtaget fra Nyborg Kommune Rykket Modt fra Faorg-Midtfyn og fra Rigspolitiet Nej Ikke søgt Søgt alle kommuner. Tilsagn fra og Nordfyn Ikke søgt

5 om partnersksaftale og Dansk Flygtningehjælp Frivilligt integrationsarbejde for nytilflyttede borgere med etnisk minoritetsbaggrund i Kommune Aktiviteter som kontaktfamilier, mentorordning, lektiehjælp, sprogtræning. Deltagelse i danske højtidsfester, ekskursioner og kulturelle og sociale arrangementer Dansk Flygtningehjælp bidrager med forsikringsdækning og kompetenceudvikling af frivillige, samt konsulentstøtte Status følger midler til fordeling i alt (delvis momsrefusion indregnet) Søgt for i alt Frivilligrådet er tildelt kr. for 2012 til rådets særskilt konto

Omfanget af målgruppen.

Omfanget af målgruppen. Foreningens navn Beskrivelses af foreningens frivillige social arbejde Omfanget af målgruppen. Antal frivillige hjælpere Beslutning på Socialudvalgs mødet. 214 Aflastere i Demensramte Familier At hjælpe

Læs mere

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge.

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge. 1. 9220 De Frivillige Foreningens formål: At udføre frivilligt socialt arbejde til fordel for borgere i Aalborg Øst, herunder særligt børn og unge. Formålsbeskrivelse: Udøve sociale og fysiske aktiviteter

Læs mere

Notat. 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup

Notat. 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup Foreningens formål: At være bindeled mellem fagforeningen og medlemmerne, og derved styrke sammenholdet. At oprette og deltage i fritidsaktiviteter af forskellig

Læs mere

antal frivillige (cirka) / gæster eller medlemmer (cirka) Pensionister som har - eller har haft tilknytning til Vestermose området

antal frivillige (cirka) / gæster eller medlemmer (cirka) Pensionister som har - eller har haft tilknytning til Vestermose området Nr. Forening / organisationen s navn Vedtægter vedlagt ja/nej kontaktperson Driftregnskab 2011 vedlagt ja/nej Formue / kassebeholdn ing(senest opgjorte) Foreningens sociale arbejde målgruppen antal brugere

Læs mere

Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT

Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 13, Glesborg Dato: Mandag den 23. marts 2015 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 20:45 Medlemmer: Orla Lund Kaj Aagaard Margit Schumacher Hans Stagstrup Kristensen

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Ansøger: Aktivitet/Projekt: Formål/indsats: Ansøgning: Tidl. 18: Indstilling: Bevilling/

Læs mere

18 ansøgning til hovedpuljen 2015

18 ansøgning til hovedpuljen 2015 1 of 34 18 ansøgning til hovedpuljen 2015 Ans.nr. Foreningens navn 1 A-husets Vennekreds Målgruppe Formål - kort beskrivelse vore aktiviteter er hver torsdag året rundt,med undtagelse af jul og påske.vores

Læs mere

FrivilligCenter Lolland Året 2010

FrivilligCenter Lolland Året 2010 FrivilligCenter Lolland FrivilligCenter Lolland Året 2010...Tid, Lyst og Overskud......Glæde......At være der... FrivilligCenter Lolland - Årsrapport 2010 Udgivet marts 2010 Søndre Boulevard 84 st., 4930

Læs mere

Alle på plejecenteret 6.000 12.000 8.400. Beboerne på Egehaven 6.000 15.000 8.400. Beboere på plejecentre og ved andre arrangementer

Alle på plejecenteret 6.000 12.000 8.400. Beboerne på Egehaven 6.000 15.000 8.400. Beboere på plejecentre og ved andre arrangementer Oversigt over ansøgninger til 18 midler til frivilligt socialt arbejde 2015 Målgruppe opdelingen af ansøgninger om SEL 18 midler til frivilligt socialt arbejde 2015 Ældre (pensionister, efterlønsmodtagere,

Læs mere

Home-Start Familiekontakt

Home-Start Familiekontakt Home-Start Familiekontakt Vær med i Folkebevægelsen mod Ensomhed og gør en indsats for at halvere antallet af ensomme inden 2020! Flere end 35 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder

Læs mere

Postkort til Byrådet

Postkort til Byrådet Postkort til Byrådet Mandecentret.dk Kriseramte mænd v/skilsmisse, parbrud, samværsproblemer og arbejdsløshed, sygdom Samtaler Støtte Bisidderfunktion Finde støtte hos ligestillede/netværksmøder Rådgivning

Læs mere

Pkt. 151 Fordeling af frivilligmidler 2015

Pkt. 151 Fordeling af frivilligmidler 2015 Pkt. 151 Fordeling af frivilligmidler Sagsnr. 264769 Sundheds- og Omsorgsudvalget Lukket punkt Resume Der er indkommet 97 ansøgninger til frivilligmidler i efter 18 og 79 i Serviceloven. På baggrund af

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009 Informationsaften for nye frivillige Onsdag den 4. februar 2009 kl. 17.00-20.00 i De Frivilliges Hus Omtrent en tredjedel af alle voksne danskere er engageret

Læs mere

NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS

NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS December 2005 Sorg og sygdom Et 2 dages kursus for frivillige, der støtter og rådgiver syge Der findes mange sygdomsforeninger i Aalborg Kommune, som gør et stort og nødvendigt

Læs mere

Frivilligrådet 01.01.10 31.12.13

Frivilligrådet 01.01.10 31.12.13 Frivilligrådet 01.01.10 31.12.13 Kontaktperson Frivilligrådet Gerda Eskesen, HUSET frivilligcenter Østergade 2 6600 Vejen Telefon: 75365230 Mail: frivillig@huset-vejen.dk Ældre Ældre Sagen, Vejen Jette

Læs mere

Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet: September 2008 4. udgave: Oktober 2014 Ordrenr.

Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet: September 2008 4. udgave: Oktober 2014 Ordrenr. Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet: September 2008 4. udgave: Oktober 2014 Ordrenr.: 00146 Frivilligrådet 01.01.14 31.12.17 Kontaktperson Frivilligrådet

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 Tina Raun Nielsen er frivillig i Parkinsonforeningen Læs mini-portræt i nyhedsbladet, hvor Tina bl.a. fortæller om en ny ParkinsonCafé i Aalborg. I nyhedsbladet

Læs mere

STYRELSENS BERETNING 2012-13

STYRELSENS BERETNING 2012-13 STYRELSENS BERETNING 2012-13 FOTO: JOHNNY WICHMANN Vi har fællesskabet som udgangspunkt RØDEKORS.DK RØDE KORS I BEVÆGELSE - MED FÆLLESSKABET I CENTRUM Røde Kors er verdens største humanitære organisation

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS December 2009

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS December 2009 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS December 2009 De Frivilliges Hus fejrer FN's Internationale Frivillighedsdag 2009 Fredag 4. december kl. 14-16 i Julemandens Hus på Gammel Torv i Aalborg International Frivillighedsdag

Læs mere

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel 2013 Frivilligcenter LYNGBY-TAARBÆK 1 På landsplan arbejder mere end en kvart million mennesker frivilligt inden for

Læs mere

NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS

NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS Inspirationskurser NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS Marts 2006 Inspirationskurser foråret 2006 i De Frivilliges Hus Hvis du har lyst til at løse frivillige sociale opgaver Uge 12: onsdag torsdag d. 22. 23.

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2014 Peter Als fra Amnestys lokalforening i Aalborg er en glad mand Læs mini-portræt i bladet, hvor Peter fortæller om Amnestys erfaringer med udenlandske frivillige.

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. For børn, unge, deres familier og netværk i Ringkøbing-Skjern Kommune

Hjælp til selvhjælp. For børn, unge, deres familier og netværk i Ringkøbing-Skjern Kommune Hjælp til selvhjælp For børn, unge, deres familier og netværk i Ringkøbing-Skjern Kommune 1 2 Forord Kataloget er udviklet på tværs af de faglige organisationer i Ringkøbing- Skjern Kommune, og i samarbejde

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS April-maj 2015

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS April-maj 2015 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS April-maj 2015 Månedens frivillig-portræt, Mie Jensen & Natalia Sick Conradsen Mie Jensen & Natalia Sick Conradsen fra 3.a. på Hasseris Gymnasium er blevet hædret som månedens

Læs mere

FrivilligCenter Greve Årsberetning 2014.

FrivilligCenter Greve Årsberetning 2014. FrivilligCenter Greve Årsberetning 2014. Bestyrelsen blev fotograferet under sidste generalforsamling 2014 Bestyrelsen i FrivilligCenter Greve fra generalforsamling 2014 består af: Nederst fra venstre:

Læs mere

Oversigt over indstilling af tilskud 2015 fra 18-puljen til frivilligt socialt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommmune

Oversigt over indstilling af tilskud 2015 fra 18-puljen til frivilligt socialt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommmune 1. Diverse Borris og Faster Besøgstjeneste v. Elsie Holm efholm@hotmail.com CVR: 27182259 1 2015-99 2 2015-92 3 2015-41 4 2015-39 6.600 6.600 Café Værestedet, KFUM's sociale arbejde, Skjern v. Lise Lotte

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat 's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen Afbud: Bente Bondebjerg,

Læs mere

GUIDE. til det frivillige sociale København. Oversigt over frivillige sociale foreninger og borgerindgange for socialt udsatte i Københavns Kommune

GUIDE. til det frivillige sociale København. Oversigt over frivillige sociale foreninger og borgerindgange for socialt udsatte i Københavns Kommune GUIDE til det frivillige sociale København Oversigt over frivillige sociale foreninger og borgerindgange for socialt udsatte i Københavns Kommune Indhold Læsevejledning 5 Frivillighedscentre i København

Læs mere

Hvem gør hvad? Et oversigtshæfte over tilbuddene til socialt udsatte i Herning Kommune

Hvem gør hvad? Et oversigtshæfte over tilbuddene til socialt udsatte i Herning Kommune Hvem gør hvad? Et oversigtshæfte over tilbuddene til socialt udsatte i Herning Kommune Revideret oktober 2014 Akutte instanser AA s vagttelefon (Anonyme alkoholikere)... 70 10 12 24 Alarm (Politi/Falck)...

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS August-September 2011

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS August-September 2011 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS August-September 2011 Det Store Frivilligmarked 2011 Lørdag den 27. august kl. 11-15 på Gammel Torv i Aalborg Frivilligmarked i Aalborg Hvert år den sidste lørdag i august

Læs mere