Danmarks Katolske Kvindeforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Katolske Kvindeforening"

Transkript

1 1 Indhold Nyt fra bestyrelsen v/ Birgit Clausen Kontingent for 2012 Åsebakkeweekend v/ Birgit Clausen Beredskabsplanen v/ Anette Macko Sankt Martins Børnehave v/ Inger Harbo Andersen Kampdag eller bededag v/ Inger Harbo Andersen Kalender DKKFs bestyrelse Deadline

2 2 NYT FRA BESTYRELSEN Bestyrelsen har på de sidste møder især beskæftiget sig med at forberede og evaluere et par arrangementer, nemlig dels mødet om Beredskabsplanen, som refereres andet sted i dette blad, og dels Åsebakke-weekenden, som finder sted marts Det fylder meget ved bestyrelsesmøderne, men vi vurderer, at det er vigtigt for vores forening, at der sker noget i foreningen, og arrangementer kommer ikke af selv. Pastor Jan Ophoff O. Præm. har efter flere år som gejstlig rådgiver for DKKF ønsket at blive fritaget for denne tjeneste. Pastor Fabrizio Milazzo, som er sognepræst i Sankt Andreas og Sankt Therese menighed, København har sagt ja til at være den nye gejstlige rådgiver. Vi siger velkommen til ham og ser frem til et godt samarbejde. Ellen-Margrethe Laugesen, som på generalforsamlingen blev valgt til suppleant i bestyrelsen, har af personlige årsager trukket sig for denne opgave. Vi siger tak til Ellen- Margrethe for hendes deltagelse i bestyrelsens arbejde i den tid, der er gået, og ser frem til at mødes med hende, bl.a. i DKKF-sammenhænge. Sammen med dette medlemsblad er medlemslisten vedlagt. Ifølge regler for medlemsfortegnelser for foreninger må vi udsende medlemsfortegnelser på papir, men den kommer

3 3 selvfølgelig ikke til at ligge på vores hjemmeside. Hvis du kender én, der tidligere har været medlem af DKKF, og som ikke står på listen, kan du spørge vedkommende, om hun kan være slettet af listen, fordi hun måske uden at vide det ikke har fået betalt kontingent i et af de sidste år. Hun kan henvende sig Else Dupont (se bagsiden) for at blive meldt ind igen. Med ønsket om en fremtid for katolske kvinder i Danmark, for en fremtid for DKKF og på gensyn til vore arrangementer i 2012 sender bestyrelsen de bedste hilsener til alle medlemmer. På bestyrelsens vegne Birgit Clausen KONTINGENT FOR 2012 Nu er det tid for betaling af kontingent til DKKF for Brug vedlagte girokort til at indbetale 200 kr til DKKF eller overfør 200 kr via netbank til vores bankkonto reg.nr. 1551, konto Ifølge vores love er fristen for betaling af kontingent 1. marts, og vi beder om, at I overholder den, da udsendelse af rykkere kræver mange resurser, og bestyrelsen gør i forvejen et stort frivilligt arbejde for foreningen.

4 4 ÅSEBAKKEWEEKEND MARTS 2012 Bestyrelsen indbyder til weekend på Vor Frue Kloster, Åsebakken nord for København. Tema: Katolsk kvinde i dag - hvad betyder det for dig? Sted: Emmaus, Åsebakken, Høsterkøbvej 5, Birkerød Ankomst lørdag d. 17. marts mellem kl. 11 og 12. Vi begynder med frokost kl Lørdag eftermiddag er der 2 oplæg af Estrid Ryom og Gertrud Messerschmidt om weekendens tema. Vi vil deltage i søstrenes vesper kl i kapellet, og lørdag aften vil der efter middagen være hyggeligt samvær. Søndag begynder med højmesse sammen med søstrene, og om formiddagen vil vi dele vores tanker om temaet med hinanden. Vi slutter efter frokost kl. 14. Indkvartering foregår i klosterets to gæstehuse Subiaco og Pax og på Ll. Magleås ved kursuscentret Magleås på den anden side af Høsterkøbvej. Oplæg, måltider mm foregår i huset Emmaus. Tilmelding skal ske skriftligt til Else Dupont (se side 18) og samtidig med tilmeldingen indbetales prisen 175 kr på konto reg.nr.1551, konto Deltagere, der bor vest for Storebælt vil få refunderet 200 kr i rejsetilskud.

5 5 Vi gør opmærksom på, at lørdag d. 17. marts kører bus 197 fra Birkerød station til stoppestedet Kursuscentret Magleås kl og 11.45, og søndag d. 18. marts kører bus 197 fra kursusstedet Magleås til Birkerød Station kl og Hvis du har spørgsmål, kan du henvende dig til Birgit Clausen (se side 18). ELEKTRONISK MEDLEMSBLAD Trykning og udsendelse af medlemsbladet DKKF-Nyt koster en del penge, og vi ved, at mange gerne vil have medlemsbladet elektronisk, så de kan læse det på deres computerskærm. Hvis du er interesseret i det, skal du sende din adresse til Else Dupont, og du vil derefter få en mail, når DKKF-Nyt er lagt på vores hjemmeside. Her kan du så hente det elektronisk. Dette er et tilbud til dem, der er interesseret i det. Alle andre vil som sædvanligt få tilsendt bladet med posten.

6 6 BEREDSKABSPLANEN NU VED VI, HVAD DET ER FOR NOGET! af Anette Macko For knap to år siden rullede overskrifterne om seksuelle overgreb og pædofili-anklager mod katolske præster i Danmark hen over alle nyhedsmedier, og vi som lægfolk oplevede, at der blev set på os med andre og langt mere kritiske øjne, end vi har været vant til. Der er ingen grund til at rulle hele historien op igen her, - jeg er sikker på, at vi alle kan huske den forundring, skam og pinagtighed, som de fleste af os følte, mens sagerne blev rullet op. En lørdag eftermiddag i november i menighedssalen ved Jesu Hjerte Kirke i København var fire oplægsholdere med hver deres perspektiv med til at give en sammenhængende forståelse for, hvad kirken i Danmark samlet set gør for at mindske risikoen for pædofile overgreb mellem kirkens medarbejdere og børn og unge, som er en del af kirken, og ikke mindst en forståelse for, hvad det er for et grundlag, Kirken arbejder ud fra. En beredskabsplan er blevet udarbejdet med det formål at sikre, at mistanker om overgreb eller tilfælde af misbrug af børn og unge bliver håndteret ordentligt og professionelt. Og overskriften for mødet denne lørdag i

7 7 København var Beredskabsplanen Hvad er det for noget? Som sagt blev vi fint ført igennem eftermiddagen med oplæg af Erling Tiedemann, p. Niels Engelbrecht, Ida Pedersen og Karen Kjærgaard. Erling Tiedemann var den første oplægsholder, og han redegjorde for de rammer, som Kirken kan handle indenfor og det retsgrundlag, som man står til ansvar overfor. Det er problemfyldt farvand, fordi man på den ene side kan have mistanker om krænkende adfærd eller høre historier, som man bliver forarget over. På den anden side er Kirken forpligtet til at passe på både dem, som måtte føle sig krænket og dem, som er under mistanke som krænkere. Og det er derfor afgørende, at det er beskrevet, hvornår man kan tale om krænkelse, og hvad der skal til, for at en sag er en sag. Pædofile overgreb er kun et element i dette, for selvom det er disse forhold, som man kan straffes for gennem domstole her i landet, beskriver Beredskabsplanen, hvordan man skal forholde sig til både konkrete overgreb, som er foregået mod børn og dermed er direkte strafbare, men også om seksuelt krænkende adfærd, som kan være rettet mod unge op til 18 år.

8 8 Pastor Niels Engelbrecht overtog derefter ordet og fortalte om processen omkring udarbejdelsen af Beredskabsplanen og gennemgik desuden de tiltag, som man fra Kirkens side har sat i værk. Især lagde han vægt på at fortælle om de overvejelser, som man har gjort sig i dette arbejde. Hvordan kan man mindske risikoen for, at der sker krænkende adfærd fra præsters og andre medarbejderes side uden at give køb på den værdifulde relation mellem præster og børn og unge i vores sogne og i ungdomsarbejdet. Den udvikling, vi har set gennem den sidste generation, hvor præster er blevet mere tilgængelige for os alle, og hvor børn og unge nyder godt af at være sammen med præster også i dagligdags situationer, kan og skal ikke rulles tilbage. Men den tillid, åbenhed og umiddelbarhed, som mange børn og unge møder deres præster med, kan også være med til at give rum til, at krænkere kan folde deres intimiderende handlinger ud. Ida Pedersen, som er medlem er DUKs hovedbestyrelse, fortalte derefter om de konkrete tiltag og regler, som DUK har indført for at mindske muligheden for krænkelser. DUKs regler omfatter ikke kun præster men alle ledere i DUKs arrangementer. Ida omdelte DUKs samværspolitik, som indeholder en række regler og gode

9 9 råd, der kan være med til at sikre både deltagerne og ledere imod mistanke. Disse tre oplæg, som havde sat fokus på rammer, processer, regler og planer, blev suppleret med et indlæg ved cand. psyk. Karen Kjærgaard, som sluttede eftermiddagen af med at give os indblik i forskningen omkring børn og unge, som har været udsat for overgreb. Alt i alt var det et fint arrangement, som satte mange tanker i gang, og det var dejligt at få indblik i, at vores kirke faktisk er langt fremme i forhold til at beskytte børn og unge i kirken. Pastor Niels afsluttede dagen med at opfordre til, at DKKF fortsat sætter fokus på, at kendskabet til beredskabsplanen er bredt ud i alle menigheder og grupper, og på den måde være med til at sikre, at planen bliver brugt efter hensigten. Med dette møde kan vi, der var tilstede, i hvert fald sige Beredskabsplanen? vi ved da godt, hvad det er for noget! Alle dokumenter kan findes på og på

10 10 SANKT MARTINS BØRNEHAVE I COLOMBO ET WEEKEND-VÆRESTED I NYSA I en rejseartikel i DKKF-Nyt februar 2009 fortalte jeg om besøget i børnehaven. Jeg sluttede artiklen med ordene: en opbakning omkring arbejdet i Sankt Martins børnehave er ikke en stor, men en særdeles konkret opgave. Og det er en glæde i oktober 2011 at kunne afrunde beretningen med at aflevere 8000,- kroner til sr. Rosita. Det blev Birgitte Nielsen, København, der afleverede pengene, og jeg har modtaget kvittering fra sr. Rosita og børnehavens nye leder. Jeg har gennem alle mine katolske år været involveret i hjælpearbejde i katolske børneprojekter: Utallige fasteaktioner, Sankt Martin de Porres hus i Liepaja/Letland, Caritas børnehospital i Betlehem og senest børnehaven i Colombo/Sri Lanka. Pludselig stod jeg uden et konkret projekt! Jeg henvendte mig til Elisabethsøstrene i København for at høre, om de kunne anbefale et projekt ude i verden. Et projekt jeg kunne tage kontakt til, et projekt jeg kunne besøge (jeg har besøgt de tre

11 11 ovennævnte) og et projekt jeg kunne forsøge at rejse penge til og måske kunne anbefale til DKKF som bededagsprojekt. Men et er idé, et andet er at sælge ideen og noget helt tredje er at samle penge til projektet. Jeg inviterede til julemarked i min 2½ værelses lejlighed! Men et julemarked kræver varer at sælge! Jeg havde et mindre lager af fancy huer og hånddukker (som jeg også har haft med til DKKF arrangementer). Datoen blev fastsat. Birgitte Nielsen, som havde afleveret de hidtidige projektpenge på Sri Lanka blev medarbejder, idet hun er blomsterdekoratør af fag. Og så var der 6 uger til åbning. Oh! Jeg har erfaring for, at hjemmestrikkede sokker er et godt salgsobjekt - 12 par nåede jeg! Der var nisser på en kroget gren: skovnisser, der var nisser på en blyant, der var store nisse-gave-sokker og nisseuroer

12 12 og i den kulinariske delikatessebod var der hjemmekrydrede snapse i 4 cl flasker, små panfortekager og brændte valnødder. Der var 16 små boder. Birgitte havde større og mindre juledekorationer med og i køkkenet regerede sr. Miriam (Elisabethsøster) med salg og udskænkning af kaffe/te og et stykke kage til 5,- pr. servering. Det var med nervøs mavepine vi afventede starttidspunktet. Ville der overhovedet komme et menneske og ville de, der eventuelt kom, anerkende det prisniveau, vi havde sat, og ville de støtte det projekt, vi havde udset os. Vort julemarked blev en succes, en bragende succes. Der kom godt 50 gæster på de fire timer, vi havde åbent. Der var 6.936,- kroner i kassen ved dagens slutning. Det er ikke en trykfejl sekstusindenihundredeogseksogtredive danske kroner! Blandt gæsterne kunne vi tælle tre søstre/nonner og 4 katolske præster. Pengene er sat i banken på en speciel konto til dette formål. Og hvad er så formålet?

13 13 I Byen Nysa, i det sydvestligste Polen (en absolut udkantsby med store sociale problemer) har Elisabethsøstrene stillet lokaler til rådighed for en gruppe frivillige hjælpere, lægfolk, og 3.ordensfolk. Hver weekend hvor børnene tidligere blot drev rundt i gaderne pga. uro og drikkeri i hjemmet - kan de nu komme. Der tilbydes lektiehjælp, sport, motorik, fejring af årets fester og samvær med jævnaldrende. Da det er meget forsømte børn, sørger man også for mulighed for badning og for rent og helt tøj til børnene. Værestedet drives af Elisabethsøstrene, dvs. faste udgifter til lys, varme og vand dækkes af søstrene. Man modtager ikke tilskud fra nogen instanser hverken kirkelige eller offentlige. Alle indkøb (mad, rengøringsmaterialer, undervisningsmaterialer, legetøj, beklædning osv.) dækkes af donationer. Jeg ser frem til at besøge værestedet. Og jeg ser frem til at kunne afholde et julemarked igen i Inger Harbo

14 14 KAMPDAG ELLER BEDEDAG KUN DEN ENE ELLER DEM BEGGE? af Inger Harbo Andersen Hvert år sættes der på Kvindernes Internationale Kampdag 8. marts fokus på kvinders rettigheder og manglen på samme. Rundt i verden afholdes demonstrationer med flammende taler, bannere med slogans bæres gennem gaderne, aviserne rydder forsiderne osv. osv. Det er så godt og så rigtigt. Alligevel er der langt igen for især 3. verdens kvinder til at opnå et anstændigt liv med tid til at opdrage og uddanne egne børn og at have et arbejde, der giver en løn så familierne kan opnå et anstændigt leveniveau. Kristne kvinder er i denne sammenhæng absolut også blandt kritikerne af kvinders forhold også i vort eget land, men vi gemmer os inde i kirker, mødelokaler eller i private hjem, når vi beder om de samme muligheder og de samme friheder, som findes andre steder. Vi folder vore hænder, synger og beder Vorherre hjælpe de millioner og atter millioner af kvinder, der lider under

15 15 politiske forhold, økonomiske forhold, kvindehandel og traditionel kulturel undertrykkelse. Vi samles på Kvindernes Internationale Bededag og beder om de samme rettigheder for vore medsøstre jorden rundt som demonstranterne på Rådhuspladsen, på Tahrirpladsen og Den himmelske freds Plads råber på. Vi beder - sammen med kvinder, mænd og børn fra de andre kristne kirkesamfund i Danmark - i 2012 især for og med kvinder i Malaysia. Denne store økumeniske bevægelse begyndte i 1887 og har siden bredt sig over hele kloden. Bededagen begynder tidlig morgen den første fredag i marts 2. marts 2012 på Tongaøerne og ruller derefter videre som dagen skrider frem med enslydende bønner og ud fra enslydende bibeltekster med bøn til Gud for efter 24 timer at slutte dagen på Samoa. I hele Danmark er der bededagsarrangementer. Find de enkelte lokaliteter på

16 16 Der var engang. Birgitta af Vadstena, Katharina af Siena, Jeanne d Arc som billederne viser kunne oplade en vægtig kvinderøst i verden og blive hørt. Hildegard af Bingen, Elisabeth af Thüringen og Mother Theresa havde også gennemslagskraft. Hvor er vi? Lad os starte med at møde talstærkt frem til det lokale bededagsarrangement 2. marts 2012 og lad os høre hvad kvinderne fra Malaysia vil fortælle om deres situation. Lad os blive set, lad os blive hørt.

17 17 KALENDER Fredag d. 2. marts 2012 Kvindernes internationale Bededag. Økumeniske gudstjenester mange steder i landet. Hold øje med dagspressen og på Lørdag d. 17. marts søndag d. 18. marts 2012 Weekend på Åsebakken og Ll. Magleås, Birkerød Se særskilt artikel. Mandag d. 27. august fredag d. 31. august 2012 Dalumretræte. Yderligere informationer, bl.a. om tilmelding, i næste nr. af DKKF-Nyt.

18 18 DKKFs bestyrelse Landsleder: Birgit Clausen, Teglvangsvej 64, 8543 Hornslet tlf , mobil: Stedfortrædende landsleder: Helle Østergreen Johansen, Landgildevej 2, 2300 København S tlf Kasserer: Jytte Hansen, Østerbrogade 88A, 2100 København Ø Tlf: , , Sekretær: Lisbeth Poulsen, Ordrupvej 50, 2.th 2920 Charlottenlund, tlf Else Dupont, Udsigten 51, 6400 Sønderborg, tlf Suppleant Ruth Christophersen, Nordens Plads 4, , 2000 Frederiksberg, tlf ,

19 19 Ansvarshavende for DKKF-Nyt: Birgit Clausen, se ovenfor Repræsentant i WUCWO: Birgit Clausen, se ovenfor Repræsentanter i Danmarks økumeniske kvindekomité: Helle Østergreen-Johansen og Inger Harboe Andersen Repræsentant i Kvinderådet: Kate Hovgaard Jacobsen, Marlene Henrichsen og Kirsten Wenneberg Gejstlig rådgiver: Pastor Fabrizio Milazzo, Bernstoffsvej 56, 2900 Hellerup Layout Benedicte Knudsen tlf , Materiale til næste nummer af DKKF-Nyt, som udkommer i april 2012, bedes sendt gerne som eller elektronisk fil - til Birgit Clausen (se ovenfor) senest 15. marts Bagsidebillede: Dronning Margrethes altertavle i Skei fjellkirke, Gausdal, Norge

20 20

Nr. 2 - Maj 2009. DKKF-Nyt. En ny pinse

Nr. 2 - Maj 2009. DKKF-Nyt. En ny pinse Nr. 2 - Maj 2009 DANMARKS KATOLSKE KVINDEFORENING DKKF-Nyt En ny pinse Katolik, kend din kirke WUCWO bliver 100 år DKKF-weekend på Øm Afrikas kvinder og paven Fællesskabets dag 2009 Indhold Nyt fra bestyrelsen

Læs mere

DKKF-Nyt. Nr. 1 - marts 2006. "...Du skal elske din næste..." (matth. 22. v.37-40)

DKKF-Nyt. Nr. 1 - marts 2006. ...Du skal elske din næste... (matth. 22. v.37-40) DKKF-Nyt Nr. 1 - marts 2006 DANMARKS KATOLSKE KVINDEFORENING "...Du skal elske din næste..." (matth. 22. v.37-40) Nogle tanker omkring DKKF's nye formålsparagraf Foredrag af forfatteren Else Marie Kjerkegaard

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Danmarks Katolske Kvindeforening

Danmarks Katolske Kvindeforening 1 Indhold Julehilsen fra p. Jan Ophoff Artikel af Dorothea Sauermann, kfd, oversat af Inger Harbo WUCWOs verdenskonference v/ Birgit Clausen Niels Steensen v/ Helle Østergreen-Johansen DØK bededags-weekend

Læs mere

Profession i forandring

Profession i forandring MARTS 2012 2 23 1 DIAKONbl bladet adet 49. ÅRGANG Profession i forandring Viden giver muligheder Man skal lytte Ånden i hånden TEMA: Diakoni mellem teori og praksis 2 DIAKONbladet Diakonforbundet Filadelfia

Læs mere

ÅRGANG 58. NR. 1. 2014. Vandring i Ånden Trofasthed

ÅRGANG 58. NR. 1. 2014. Vandring i Ånden Trofasthed ÅRGANG 58. NR. 1. 2014 Vandring i Ånden Trofasthed Stor er din trofasthed, Herre og Fader. Skiftende skygger når aldrig din sti. Du er den samme, din miskundhed evig. Den, som du er, så vil altid du bli.

Læs mere

KH bladetmaj 2 2015. Fernisering i Galleri Bibelland Malerierne fra kunstkurset 11. april udstilles i Galleri Bibelland til efteråret.

KH bladetmaj 2 2015. Fernisering i Galleri Bibelland Malerierne fra kunstkurset 11. april udstilles i Galleri Bibelland til efteråret. KH bladetmaj 2 2015 15 Fernisering i Galleri Bibelland Malerierne fra kunstkurset 11. april udstilles i Galleri Bibelland til efteråret. 3 10 Kristelig Handicapforening Katrinebjergvej 75 8200 Århus N

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19.

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19. Deadline på Nybøllen 2012 (Senest kl. 18.00) 9. april 28. maj 9. juli (denne dato er ikke helt fastsat) 27. august 15. oktober 26. november Husk at Nybøllen også er på: www.nybølstenderup.dk Alt modtages

Læs mere

KH bladetdecember. Fest på slottet. Strategi under udvikling. Pres på menneskets værdi

KH bladetdecember. Fest på slottet. Strategi under udvikling. Pres på menneskets værdi KH bladetdecember 4 2014 12 Fest på slottet Det blev en kongelig Frøfestival med Les Lancier i flot gallastil, besøg af dronningen og talentshow med masser af kongelige indslag. 5 14 Kristelig Handicapforening

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2013 - nr. 2 juni-august 2013 Kære venner! Nu er sommeren på vej og det bliver dejligt igen at opleve den Danske sommer.

Læs mere

Nr. 1. MARTS 2007. 4-10: Aktivér dit medlemskab. 14: Ny til ungearrangement. 20: Hiv et sørgeligt jubilæum. BløderNyt. Terkel Andersen 50 år

Nr. 1. MARTS 2007. 4-10: Aktivér dit medlemskab. 14: Ny til ungearrangement. 20: Hiv et sørgeligt jubilæum. BløderNyt. Terkel Andersen 50 år M e d l e m s b l a d f o r D a n m a r k s B l ø d e r f o r e n i n g Nr. 1. MARTS 2007 4-10: Aktivér dit medlemskab 14: Ny til ungearrangement 20: Hiv et sørgeligt jubilæum BløderNyt Terkel Andersen

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER

TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER Juni 2013 TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER ROSKILDE FESTIVAL SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ TIL UNGE HJEMLØSE side 2 side 4 side 6 En sammenhængende

Læs mere

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m.

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Tjeles Venner 22. årgang nr. 3 maj 2015 Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Foto: Susan Tjeles Venner Tjeles Venners bestyrelse Formand... Lars

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Læs i dette nummer: Københavns biskop om I troskab mod folkekirken Om samarbejde mellem organisationerne og folkekirken

Læs mere

LOKALARBEJDE NORDISK STAMMESEMINAR PÅ ISLAND

LOKALARBEJDE NORDISK STAMMESEMINAR PÅ ISLAND STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 1 FEBRUAR 1994 19. ÅRGANG. TEMANUMMER OM LOKALARBEJDE NORDISK STAMMESEMINAR PÅ ISLAND 19/8-21/8 1994 STAMMEBLADET er medlemsblad for Foreningen for Stammere

Læs mere

MARTS 2005 www.maarslet-bladet.dk

MARTS 2005 www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet MARTS 2005 1 MARTS 2005 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet MÅRSLET MARTS 2005 VANDVÆRK I/S Manglende vand kontakt: Vandværkets VVS-instalatør: Mårslet Smedje, tlf. 86 29 04 51 Vandværkets

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Menighedsrådet. Forside: Snekunst med nissehue Bagsiden: Spejderkredsen i Viggahus

Menighedsrådet. Forside: Snekunst med nissehue Bagsiden: Spejderkredsen i Viggahus November - december 2010 Menighedsrådet Igen er et år ved at være gået, det er sidste nummer af Under1 i 2010. Og vi skal snart i gang med juleforberedelserne, både i hjemmene og i Kirken. Og igen i år

Læs mere

Nummer 59 16. årgang April 2013

Nummer 59 16. årgang April 2013 Nummer 59 16. årgang April 2013 Modtager af dette blads rose Damer til VIF gymnastik Børnehjørnet til fastelavnsgudstjeneste Der var mange flotte udklædninger til skolens fastelavnsarrangement Ophængte

Læs mere

LHC-nyt. 24. årgang September 2007 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 24. årgang September 2007 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 24. årgang September 2007 Nr. 3 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Formanden har ordet... 3 Det barn jeg bærer, har risiko for HC; hvad skal jer gøre?... 4 Ægtefælledag

Læs mere

nyheds brev Det er frivillige ildsjæle Kirkens Genbrug og Danmissions Genbrug Frivillige i genbrugsarbejdet

nyheds brev Det er frivillige ildsjæle Kirkens Genbrug og Danmissions Genbrug Frivillige i genbrugsarbejdet Genbrugs November 2010 nyheds brev Kirkens Genbrug og Danmissions Genbrug Foto af frivillige på Danmissions repræsentantskabsmøde på Nyborg Strand i august 2010. Det er frivillige ildsjæle Et nyt projekt

Læs mere

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 69 juni Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk Indholdsfortegnelse Kære medlemmer... 3 Kalender... 3 Referat af generalforsamlingen...

Læs mere

En glad flok fra Kalundborg afdelingen, med pårørende. Og to fra København, der havde sagt ja tak til at deltage i jul i Tivoli.

En glad flok fra Kalundborg afdelingen, med pårørende. Og to fra København, der havde sagt ja tak til at deltage i jul i Tivoli. En glad flok fra Kalundborg afdelingen, med pårørende. Og to fra København, der havde sagt ja tak til at deltage i jul i Tivoli. En rigtig hyggelig, men kold tur. Mød talstærkt op til ovenstående begivenhed

Læs mere