R E K L A M E F O R A L V O R B R I E F I N G UNG TIL UNG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R E K L A M E F O R A L V O R B R I E F I N G UNG TIL UNG"

Transkript

1 R E K L A M E F O R A L V O R B R I E F I N G UNG TIL UNG

2 U N G T I L U N G - R E K L A M E F O R A L V O R S I D E 2 KAMPAGNENS BAGGRUND Det er ikke let at være ung flygtning i Danmark. Ud over at være kommet til Danmark under ulykkelige omstændigheder, er det svært for unge flygtninge at blive integreret blandt unge danskere. Selv på uddannelsesinstit utionerne er der en knivskarp grænse mellem danskere og flygtningene, der lever deres helt eget liv uden kontakt til jævnaldrende danskere. Ung[til]Ung er et projekt under Dansk Flygtningehjælp, der søger at skabe rammerne for et møde og en kontakt mellem unge danskere og unge flygtninge. Unge flygtninge/familiesammenførte og unge danskere møder nemlig ikke hinanden af sig selv, og derfor skal der ydes en indsats for at bryde isolationen og nedbryde fordommene. Ung[til]Ung formidler kontakt mellem unge med anden etnisk baggrund og danskere. Rammerne er aktiviteter, som de unge selv bestemmer i fællesskab. Den gensidige kontakt bliver skabt gennem f.eks. biografture, madklubber, idræt eller bare hygge over en kop kaffe TO FORSKELLIGE MÅLGRUPPER A. Unge flygtninge og familiesammenførte Unge (16-26 år) flygtninge eller familiesammenførte, der er kommet til Danmark i løbet af folkeskolen eller senere. MÅLSÆTNING At gøre opmærksom på, at danskere og flygtninge har mulighed for aktivt at mødes omkring sociale aktiviteter og etablere netværk. (Husk, at målgrupperne ikke nødvendigvis skal rammes direkte, men godt kan blive orienteret gennem en bredere skare mennesker). Sekundære målsætninger - Vise unge flygtninge (og danskere), at de er velkomne i Danmark. - Skabe en positiv stemning for integration af unge flygtninge. - At få både danskere og flygtninge til at føle (og tage) ansvar for en eller anden form for aktivitet eller kontakt, der kan være med til at komme integration nærmere. - At gøre opmærksom på, at danskere og flygtninge har en fælles udfordring i at integrere flygtningene i samfundet. ØNSKET REAKTION I sidste end at få unge danskere og unge flygtningene til at tage initiativ til at tale sammen. Enten ved at tilmelde sig Ung[til]Ung-projektet, ved selv at planlægge aktiviteter eller bare ved at gøre en synlig forskel i hverdagen. Målgruppen er spredt over hele landet ikke mindst i landkommunerne. De seneste fire år er der kommet ca flygtninge og familiesammenførte. De største grupper af flygtninge er fra Afghanistan, Irak og Somalia, men der kommer også unge fra Fjernøsten (Kina, Vietnam) og fra det øvrige Afrika. B. Unge danskere Unge (16-26 år) danskere uanset etnisk baggrund.

3 U N G T I L U N G - R E K L A M E F O R A L V O R S I D E 3 UDFORDRINGEN MED KOMMUNIKATION TIL FLYGTNINGE Dansk Flygtningehjælp har erfaring for, at det ikke er svært at skaffe danske projektdeltagere, men næsten umuligt af få flygtningene i tale. UDFORDRINGEN MED KOMMUNIKATION TIL DANSKERNE - De har på grund af sprogbarrierer ikke samme mulighed for at orientere sig i medierne. - Danskerne tager normalt ikke initiativ til kontakt med flygtninge - De er svære at ramme mediemæssigt. Flygtninge bruger i udstrakt grad internet (hvor de kan bruge deres eget sprog), mobiltelefon, SMS og læser gratisaviser, men bruger ikke i så høj grad de traditionelle medier. Dog ser de tv. - Det kan være svært at overtale de unge flygtninge til at henvende sig. Nogle føler sig utrygge. Nogle vil ikke identificeres som ofre eller som en del af en gruppe, der ofte tales meget negativt om. - Selv om man virkelig er flygtning eller familiesammenført, vil man ikke identificeres som sådan pga. de medfølgende negative konnotationer. De betragter ikke sig selv som flygtninge, men vil f.eks. sige Jeg har ikke altid boet i Danmark eller Jeg har boet i et andet land, før jeg kom hertil. - Danskerne knytter sjældent bånd på tværs af kulturer - Danskerne føler intet ansvar for integration af flygtninge - De seneste år har debatten i den danske offentlighed om flygtninge ikke været positiv. De danske medier har været med til at forstærke polariseringen og med til at skabe yderligere afstand til flygtninge. For de unge flygtninges vedkommende bliver det endnu mere vanskeligt at indgå i sociale netværk, der omfatter unge danskere. - En betragtelig del af de unge har muslimsk baggrund. For en stor del betyder det, at de ikke drikker alkohol. Og for nogle piger betyder det, at de ikke er glade for sene aftenarrangementer, men mere er til weekendeftermiddage eller arrangementer, der starter ved 17- tiden. - De kan de have problemer med at overbevise deres familier om, at det er ok at deltage i fritidsaktiviteter. Forældrene kan være bekymrede på de unges vegne og er mere restriktive over for deres børn. - Flygtningene kan have fordomme over for danskere, f.eks.: Danskere mangler fantasi, for de bliver nødt til at drikke alkohol for at more sig. - Der er en række tabuer forbundet med det danske samfund, f.eks. seksualitet, alkohol og vilde fester.

4 U N G T I L U N G - R E K L A M E F O R A L V O R S I D E 4 STIL OG TONE Dansk Flygtningehjælp ønsker ikke en løsning, der ligner en sædvanlig lalleglad kampagne fra godhedsindustrien. Men kampagnen skal kunne kommunikere på tværs af kulturer med forskellige værdi- og normsæt. Det bør afspejles i en spændende, anderledes, men også sober stil uden seksuelle undertoner o.l. SUPPLERENDE OPLYSNINGER Afsender af kampagnen Ung[til]Ung og Dansk Flygtningehjælp Ung[til]Ung indgår som en integreret del af det øvrige frivilligt baserede og landsdækkende integrationsarbejde i Dansk Flygtningehjælp. Der er ikke tale om en politisk debatskabende kampagne, idet problemstillingen ikke handler om, hvorvidt man er for eller imod dansk flygtningepolitik eller flygtninge generelt (selvom vi går ind i et valgår). Projektnavn Dansk Flygtningehjælp vurderer, at projektets navn - Ung[til]Ung - fungerer godt, især over for flygtningemålgruppen, men er åbne for andre forslag. Frem for at fokusere på offerrollen skal der lægges vægt på ligeværdigheden; på at man selv tager et ansvar, således at integration bliver noget, man gør helt naturligt. Ikke bare noget, man snakker om i dagligstuen over Ekstrabladet eller arabisk satellit-tv. Der skal ikke være tale om positiv særbehandling af flygtninge. Det kan nemlig virke negativt på flygtningene, der ikke vil marginaliseres yderligere. Og det kan virke negativt på danskere, der er skeptisk indstillede over for flygtninge. De unge flygtninge vil ikke have medlidenhed. Ung[til]Ung lægger vægt på at være i de unges øjenhøjde, dvs. for unge af unge. Kampagnens tone og stil bør derfor understrege den aktive og ligeværdige tovejskommunikation de unge imellem og undgå tendenser til klientgørelse. Kampagnen må gerne fremhæve det positive i forskelligheden i stedet for det negative. I kampagnen skal der endelig opfordres til at tage kontakt til Dansk Flygtningehjælp, der kan sætte begge sider af målgruppen i kontakt med en Ung[til]Ung-aktivitet, men kan også indeholde en opfordring til selv at gøre noget i dagligdagen. Det gælder for begge målgrupper. Talspersoner Etniske personer eller ikoner inden for musik- og sportsverdenen kunne med fordel inddrages. Samarbejdspartnere Dansk Flygtningehjælp samarbejder med diverse institutioner f.eks.: Sprogskoler Ungdomsskoler Forberedelsesklasser Evt. etniske foreninger Forskellige kommuner Landsindsamling Landsindsamling. Dansk Flygtningehjælp har landsindsamling den 29. maj. Pengene går til flygtninge i verdens brændpunkter. Det er vigtigt at få rigtigt mange indsamlere. Det har ikke nogen direkte sammenhæng med kampagnen, men det ville være fint, hvis unge danskere og flygtninge i fællesskab vil gå ud og samle ind sammen. Merchandise Kampagnen kan evt. suppleres med en eller anden merchandise, f.eks. beklædning eller andre elementer, der er identitetsskabende for unge. Kampagnen skal kunne fungere over for begge målgrupper, men ikke nødvendigvis rettes mod begge målgrupper på samme tid.

5 U N G T I L U N G - R E K L A M E F O R A L V O R S I D E 5 CITATER FRA UNGE FLYGTNINGE CITATER FRA UNGE DANSKERE Jeg har aldrig været sammen med danskere på min egen alder. Jeg kender to, vi mødes meget sjældent - men om vi er venner, det tror jeg ikke, man kan sige. Jeg ved ikke, om jeg er genert, men jeg kan ikke snakke med danskere. Når jeg har spurgt om et eller to spørgsmål, så ved jeg ikke, hvad jeg skal snakke om. Og nogle gange siger de nogle mærkelige sætninger, som jeg ikke forstår. Det er altså hårdt arbejde at lære det danske samfund at kende, især hvis du ikke kender nogle danskere. Jeg troede faktisk, at jeg ville være den, der vidste en masse, og nu skulle jeg nok lære de her flygtninge om dansk kultur. Men det blev ikke den envejskommunikation, som jeg forventede, for jeg lærte lige så meget. Jeg havde ikke nogen venner, da jeg kom til Danmark, og nu har jeg heller ikke nogen. Jeg er ligesom lidt mere ensom. Jeg lukker mig inde for de fire vægge. Min mor siger, jeg skal gå til fest for at lære nogen at kende, men det er kedeligt at gå til fest alene. Jeg vil gerne have folk til at indse, at jeg gerne vil føle mig velkommen i skolen, på gaden og på arbejdsmarkedet. Samtidigt med at jeg kan komme, som jeg er. Uanset om jeg har briller, hue eller tørklæde på. Jeg har ingen kontakt til danskere, jeg har mine veninder, og det er nok. Men på den anden side så er det jo ikke nok, for når jeg skal ud på det rigtige arbejdsmarked, skal jeg jo kunne tale dansk, og så meget kan jeg ikke.

6 U N G T I L U N G - R E K L A M E F O R A L V O R S I D E 6 OM UNG [til] UNG PROJEKTET BAGGRUND Hvad er projekt Ung [til] Ung? Ung[til]Ung er et nyt projekt under Dansk Flygtningehjælp. Projektet søger at skabe rammerne for et møde og en kontakt mellem unge danskere og unge flygtninge. Rammerne er aktiviteter, som de unge selv bestemmer i fællesskab. Målgruppen er unge danskere og flygtninge omkring år. Unge flygtninge/familiesammenførte og unge danskere møder nemlig ikke hinanden af sig selv, og derfor skal der ydes en indsats for at bryde isolationen og nedbryde fordommene. Ung[til]Ung er et projekt, der formidler kontakt mellem unge med anden etnisk baggrund og danskere. Den gensidige kontakt bliver skabt gennem aktiviteter som biografture, madklubber, idræt eller bare hygge over en kop kaffe. Ung[til]Ung projektet er startet på baggrund af en interviewundersøgelse blandt unge flygtninge og familiesammenførte tilknyttet Guideprojektet. Interviewundersøgelse afdækkede et generelt behov hos unge sent ankomme flygtninge og familiesammenførte for kontakt med jævnaldrende danskere. Sent ankomme flygtninge og familiesammenførte vil typisk have opholdt sig 2-4 år i landet. De unge giver udtryk for enten at have begrænset eller ingen kontakt til jævnaldrende danskere, selvom de meget gerne vil have kontakten etableret. Det skyldes til dels, at de unge flygtninge og familiesammenførte færdes på sprogskoler og i forberedelsesklasser, overvejende blandt andre etniske minoriteter. Indtil videre eksisterer der Ung[til]Ung grupper i Storkøbenhavn, Esbjerg, Vejle og Thisted. Disse grupper udgør i alt ca. 60 danskere. Ung[til]Ung er finansieret gennem privat fundraising og frivilligafdelingens eksisterende budget under Dansk Flygtningehjælp. Når de så starter i det normale uddannelsessystem, kan det føles overvældende, at majoriteten af klassekammerater er danske. Det kan virke skræmmende, og de unge føler sig ofte alene. Desværre er danske skolekammerater ikke ensbetydende med danske venner og en gensidig kontakt. For hvordan griber man egentlig den første kontakt an? Sidst men ikke mindst synes de unge flygtninge selv, at en tidlig kontakt med jævnaldrende danskere er en af forudsætningerne for en hurtig integration i det danske samfund. Erfaringen viser desuden, at selve aktiviteten ikke er det primære. Det vigtige er, at de unge flygtninge føler sig velkomne i samværet med andre unge og har nogen på deres egen alder at tale med. Det er altså aktiviteter, der fremmer den sociale interaktion, der har størst succes. Simpelthen fordi der er tid til at hyggesnakke, dele oplevelser og pjatte sammen, i stedet for at koncentrere sig om ydre indtryk.

7 U N G T I L U N G - R E K L A M E F O R A L V O R S I D E 7 Rekruttering af unge flygtninge og familiesammenførte Ung[til]Ung laver opsøgende arbejde på diverse uddannelsessteder, institutioner og projekter, hvor unge flygtninge og familiesammenførte kommer. F.eks. erhvervssprogskoler, Guideprojektet eller ungdomsskoler. På uddannelsesstederne præsenterer de danske deltagere selv projektet, fordi den personlige kontakt og det, at de unge kan sætte ansigter på involverede i projektet er vigtig. Inden besøget har læreren indimellem integreret en artikel om Ung[til]Ung i undervisningen for at gøre projektet mere nærværende for eleverne. Efter oplægget kan interesserede melde sig til projektet. Derefter modtager de en skriftlig invitation til den næste aktivitet i Ung[til]Ung og en efterfølgende opringning. Derudover får Ung[til]Ung henvendelser fra kommunen, ungdomsskoler eller andre projekter for etniske minoriteter, der har hørt om projektet eller læst om Ung[til]Ung på nettet. En del af disse henvendelser bliver til krydshenvisninger. Rekruttering af de unge danskere Flere danskere har via DFHs hjemmeside læst om Ung[til]Ung og tilmelder sig på baggrund af det. Andre igen bliver hvervet på gymnasierne via oplæg ved morgensamlingerne og efterfølgende rekruttering i frikvarteret. Flere gymnasier har en ordning, hvor frivilligt arbejde bliver meritoverført som en bestået eksamen. På de videregående uddannelser hverver Ung[til]Ung studerende gennem eksisterende mail-lister, som oftest på hold, hvor det frivillige arbejde har en vis studierelevans. Ellers bliver budskabet om Ung[til]Ung spredt via jungletrommerne i de danske projektdeltageres egne netværk. Fortløbende aktiviteter En gang om måneden mødes de danske projektdeltagere til et praktisk informationsmøde. Her aftaler de kommende aktiviteter og evaluerer tidligere aktiviteter. Fællesaktiviteterne bliver afholdt ca. 2 gange om måneden, og projektdeltagerne planlægger og afvikler selv aktiviteterne. Ideelt set sammen med flygtningene. En positiv interesse fra flygtningenes side er dog ikke ensbetydende med, at de dukker op. Ofte er der langt fra et positivt svar til faktisk at møde op til Ung[til]Ungs aktiviteter. Det tager gerne gentagne invitationer og opringninger, før de vil deltage i projektet. Det skyldes dels allerede nævnte faktorer som oplevet diskrimination, dels sproglige barrierer og dét at skulle finde vej og møde op alene. For at give samtlige unge et tilhørsforhold til projektet har vi oprettet en vennebog, hvor både flygtninge og danskere har en profil. Vennebogen kan bruges, hvis man lige vil orientere sig om, hvem der er med i projektet, og hvem der har de samme interesser som en selv. Den virker forpligtende i forhold til projektet. Udgangspunktet for alle aktiviteter er de lokale frivilliggrupper rundt omkring i landet, der både fungerer som mødested og værested. Danskere, der selv ønsker at opstarte Ung[til]Ung i en frivilliggruppe, bliver støttet og rådgivet af den pågældende regionskonsulent i samarbejde med hovedkontoret i København. Mødet er det centrale Aktiviteterne skal på en gang afspejle et fællesskab på tværs af kulturer, altså dét hele gruppen har tilfælles, og samtidig give flygtningene mulighed for at vise deres særkompetencer. Venskab er den foretrukne indfaldsvinkel og det sociale samvær omdrejningspunkt. I mødet får flygtningene en konkret men mindre risikofyldt forsmag på, hvad et dansk ungdomsliv er. Der er mulighed for at aflæse sociale koder og omgangsformer samt øve sig i det danske sprog. I København mødes p.t. ca. 25 unge sent ankomne flygtninge og lige så mange engagerede danske unge jævnligt til forskellige aktiviteter. Det sociale samvær er omdrejningspunktet for alle aktiviteterne, og de danske projektdeltagere tager selv initiativ til dem. Flygtningene er medbestemmende i det omfang, de ønsker. Erfaringen viser, at de unge flygtninge føler sig mest på hjemmebane, når vi diskuterer gensidige fordomme og oplevede kulturforskelle. Altså når de kan få afløb for al deres undren over danske unge og den danske kultur. Flygtningene udvider faktisk de danske projektdeltageres horisont i kraft af deres unikke baggrund og historie samt kulturelle identitet. I det konkrete møde vil der altid være en del vidensudveksling på tværs af flygtninge-fri

8 U N G T I L U N G - R E K L A M E F O R A L V O R S I D E 8 Indtil videre har Ung[til]Ung været på fotoudstilling, i Experimentariet, og der har været arrangeret fællesspisning, lektiehjælp og afholdt fødselsdage og skovture. Aktiviteterne sigter - ud over det sociale samvær - på at give flygtningene et indblik i, hvad der rører sig i København, og hvad danske unge laver i deres fritid. På den måde danner projektet trygge rammer for flygtningenes første forsøg på at indgå i majoritetssamfundet. Samtidig får de unge flygtninge lejlighed til at få besvaret spørgsmål og afkræftet eventuelle fordomme igennem det personlige møde. Aktiviteterne foregår i større eller mindre grupper efter ønske og behov. Eksempler på afviklede aktiviteter: Fællesspisning Skovtur Biografture Udstilling Experimentariet Basketturnering Dramagrupper Se mere om Ung[til]Ung på

9 U N G T I L U N G - R E K L A M E F O R A L V O R S I D E 9 DANSK FLYGTNINGEHJÆLP OM DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Dansk Flygtningehjælp er en humanitær organisation, der samarbejder og har kontakt med mange forskellige mennesker. Kommunikation med og om mennesker står derfor centralt i al vores kommunikation. Overordnet set er formålet med kommunikationen fra Dansk Flygtningehjælp: Nødhjælp og Dansk Røde Kors får en høj vurdering. Befolkningen føler lige meget for katastrofe- og langsigtet udviklingshjælp. At vi får en lav vurdering skyldes nok, at flygtningearbejdet af en stor gruppe anses for at være politisk. Det er derfor også en del af vores særkende, at Dansk Flygtningehjælp er en flygtningepolitisk organisation og bliver opfattet som sådan. At påvirke den politiske beslutningsproces i Danmark og det internationale samfund til gavn for flygtninge. At nuancere flygtningedebatten, oplyse om flygtningeforhold og dermed påvirke opinionen og styrke den folkelige opbakning til flygtningearbejdet. At udbrede kendskabet til Dansk Flygtningehjælps arbejde, opgaver og resultater. Vores position Dansk Flygtningehjælps arbejde er karakteriseret ved at nå hele vejen rundt om flygtningesagen. Dansk Flygtningehjælp er til stede i verdens brændpunkter, hvor vi hjælper flygtninge i nærområderne med at skabe sig en fremtid. Gennem vores asylarbejde er vi med til at sikre, at flygtninge får beskyttelse mod forfølgelse. Vores repatrieringsarbejde hjælper med forsoning og hjemvenden. Sidst, men ikke mindst arbejder Dansk Flygtningehjælp på flere fronter med at integrere flygtninge i det danske samfund. Det sker både gennem vores konsulentarbejde, hvor Dansk Flygtningehjælp samarbejder med kommuner, arbejdsplader mm. om at integrere flygtninge. Og det sker gennem vores frivilligarbejde, hvor en stor gruppe mennesker er engageret i at hjælpe flygtninge godt på vej i det danske samfund. For alle vores opgaver gælder det, at Dansk Flygtningehjælp så vidt muligt inddrager flygtninges egne ressourcer i arbejdet, og vi har speciel fokus på at hjælpe de svage flygtningegrupper. Højt kendskab middel vurdering En befolkningsundersøgelse foretaget i februar 2003 viser, at kendskabet til Dansk Flygtningehjælp er højt. Men vurderingen af os er kun til middel, mens Folkekirkens Vores position består af tre særkender: Dansk Flygtningehjælp har flygtninge som hovedfokus, vi arbejder politisk med at forbedre forholdene for flygtninge i Danmark og ude i verden, og vi arbejder med at skabe konkrete løsninger for flygtninge både nationalt og internationalt. Vores Brand: Dansk Flygtningehjælp Giv flygtninge en fremtid Det centrale i vores brand er indholdet i vores arbejde altså vores bidrag til at hjælpe flygtninge i Danmark og ude i verden. Med vores brand vil Dansk Flygtningehjælp gerne markere, at vi alle har et ansvar for flygtninge, og at vi alle kan gøre en forskel. Vi skal gennem vores kommunikation vise, at vi skaber en bedre fremtid for en stor gruppe af flygtninge, og at andre også kan være med til at gøre det. Dansk Flygtningehjælps mission er: Dansk Flygtningehjælp arbejder for at skabe en bedre fremtid for flygtninge i Danmark og i verdens brændpunkter. Dansk Flygtningehjælp vil i sin kommunikation tale til både hjernen og til hjertet. I al vores kommunikation skal Dansk Flygtningehjælp være: Professionelle og saglige vi er eksperter på området. Offensive og tidssvarende vi er aktuelle og løsningsorienterede. Menneskelige vi sætter mennesker i centrum. Dansk Flygtningehjælp nu med nyt logo Dansk Flygtningehjælp får i efteråret 2004 et nyt logo, der i højere grad understøtter vores brand. Logoet skal med på alt materiale, kampagne mm., hvor Dansk Flygtningehjælp er involveret Se mere om Dansk Flygtningehjælp på

10 U N G T I L U N G - R E K L A M E F O R A L V O R S I D E 1 0 PRAKTISKE OPLYSNINGER Media Kampagnen skal køre i de medier, som gratis stiller plads til rådighed for Reklame for Alvor. Der er tale om følgende mediekanaler: - Dagspresse - Ugepresse - Månedspresse - Fagpresse - Tv - Radio - Go-Cards - Outdoor - Internet Den konkrete opgave Udarbejd kommunikationsstrategi og løsning/layouts til kampagnen baseret på denne briefing. Det står deltagerne frit at indsende flere forslag. Bureauet skal være i stand til at færdiggøre den endelige kampagne. Et kampagneforslag skal således bestå af layouts/løsninger til: - Dagspresse - 3 helsides annoncer - Uge-/måneds-/fagpresse helsides annoncer - Tv tv-spots - Radio radiospots - Outdoor bushængeskilte - Postkort - 1 postkort - Internet annoncering og alternative medier er velkomne, men ikke nødvendige for at deltage - En kortfattet kommunikationsstrategi på max. 2 A4 sider. Afleveringsmateriale Annoncer og øvrige elementer opklæbes på karton (max 35 x 70 cm). Idéer til film og radio leveres som storyboard, manuskript eller VHS/DVD/kassettebånd. Idéerne skal kunne produceres til lave omkostninger og må ikke overstige 30 sekunder. Bureauets navn, adresse og telefonnummer, team og overskrifter fra kampagnen skrives ned og lægges i en anonym konvolut mærket Bureau. I en anden anonym konvolut mærket Kommunikationsstrate gi, lægges kommunikationsstrategi på max. 2 A4 sider. Begge konvolutter limes på bagsiden af den første annonce i kampagnen. Indsendes der mere end én kampagne, skal hver kampagne indsendes for sig. Bureauets navn må ikke fremgå af kampagneelementerne. Alle elementer i hver kampagne skal nummereres på bagsiden: 1/12, 2/12, 3/12 osv. Teknisk gennemførelse Vinder-teamet og deres bureau vinder æren og ansvaret for færdiggørelsen af kampagnen. Det vil sige produktion af annoncer, tv-spots, radiospots, outdoor, postkort m.m. Dette gøres i samarbejde med leverandører og producenter, der støtter Reklame for Alvor. Det forudsættes, at vinderteamet færdiggør kampagnen mellem den 1. november 2004 og 1. januar Indsendelses- og øvrige tidsfrister Fredag den 22. oktober 2004 kl er sidste frist for indsendelse af kampagneforslag. Alt materiale sendes til: Dansk Marketing Forum Att.: Bolette Hagen Nordre Fasanvej Postboks Frederiksberg C. Vinderen findes ultimo oktober 2004 og kåres ved en prisoverrækkelse primo november i København. Her vil alle indsendte kampagner være udstillet. Fra den 1. november 2004 har vinderen frem til den 1. januar 2005 til at færdiggøre kampagnen til indrykning. Dog skal enkelte medier have materialet tidligere. Sponsorering I perioden fra 1. november 2004 til den 1. januar 2005 står en række sponsorer klar til at hjælpe det vindende bureau med eksekvering af kampagnen. Se de tilmeldte sponsorer på Kampagneperiode Kampagnen begynder den 2. januar 2005 og kører 6-8 uger frem.

11 U N G T I L U N G - R E K L A M E F O R A L V O R S I D E 1 1 YDERLIGERE INFORMATION For yderligere information omkring briefingen, kontakt: 360* A/S Mark Patterson Store Strandstræde Kbh K T M E For yderligere information omkring Dansk Flygtningehjælp og Ung[til]Ung kontakt: Mutya Koudal Dansk Flygtningehjælp Frivillig-afdelingen Borgergade 10 T M E For yderligere information omkring Reklame for Alvor, kontakt: Dansk Marketing Forum Formand Niels Heilberg PeopleGroup Vester Farimagsgade Kbh. V T M E Dansk Marketing Forum Projektleder Bolette Hagen Nordre Fasanvej Postbox Frederiksberg C T E Dansk Flygtningehjælp Kommunikationschef Susse Maria Holst Borgergade Kbh.K T E Dansk Flygtningehjælp Afdelingschef Jens Frederiksen Borgergade Kbh.K T E Dansk Flygtningehjælps logo. Kan downloades som Adobe Illustrator fil fra

BRIEF. Briefing Del II Praktiske informationer

BRIEF. Briefing Del II Praktiske informationer Briefing Del II Praktiske informationer Indholdsfortegnelse: 5: Praktiske oplysninger side 3 6: Kontaktpersoner side 7 7: Juridiske forhold side 8 5. Praktiske oplysninger 5.1 Afsender af kampagnen: Alzheimerforeningen

Læs mere

Briefing 2006. HjerneSagen

Briefing 2006. HjerneSagen Briefing 2006 HjerneSagen 1 In an industry that is unfairly accused of being selfish and spoilt, it is good to see advertising people demonstrating how they can help a good cause. It makes it even more

Læs mere

Briefing 2005. Dansk Førstehjælpsråd

Briefing 2005. Dansk Førstehjælpsråd Briefing 2005 Dansk Førstehjælpsråd 1 In an industry that is unfairly accused of being selfish and spoilt, it is good to see advertising people demonstrating how they can help a good cause. It makes it

Læs mere

0. Konklusion. Resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse ved Stille Piger under Ungdomsskolen Favrskov 2011

0. Konklusion. Resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse ved Stille Piger under Ungdomsskolen Favrskov 2011 Modelfoto: Colourbox Denne rapport indeholder resultater af en anonym spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt deltagerne på Ungdomsskolen Favrskovs tre Stille Piger Hold i henholdsvis Ulstrup og Hinnerup

Læs mere

rfaoo8 rfa Reklame for Alvor 2 REKLAME FOR ALVOR BRIEFING 2009

rfaoo8 rfa Reklame for Alvor 2 REKLAME FOR ALVOR BRIEFING 2009 REKLAME FOR ALVOR BRIEFING 2009 oo8 2 oo8 2 1. 2009 GirlTalk.dk er valgt som årets afsender-organisation for. Juryen, der består af Lisbeth Knudsen (koncernchef og ansv. chefredaktør for Berlingske Tidende),

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

IAA 2011. 1. Baggrund/opdragsgiver/kampagneårsag. 2. Formål (ønsket effekt på viden, holdning eller adfærd)

IAA 2011. 1. Baggrund/opdragsgiver/kampagneårsag. 2. Formål (ønsket effekt på viden, holdning eller adfærd) IAA 2011 1. Baggrund/opdragsgiver/kampagneårsag 2. Formål (ønsket effekt på viden, holdning eller adfærd) 3. Målsætning (de konkrete målbare mål for den aktuelle kampagne) 4. Kampagne- og kommunikationsstrategien

Læs mere

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål.

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Film og spørgsmål Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Spørgsmål til 2 sider af samme sag Nikolajs version Hvad tænker

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014 1 Bilag 2 Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014 Frivillignet, der er Dansk Flygtningehjælps landsdækkende netværk af frivillige, har i 2014 haft kontakt til 13.693 brugere

Læs mere

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014 Side 1 Flygtninge i Danmark og Verden 20 marts 2014 Foreningen for tosprogede børns vilkår 27.03.2014 AK/Flygtningedebat Side 2 Side Dansk Flygtningehjælp Den største danske NGO Hvor: Vi arbejder i 36

Læs mere

Forsvarets uddannelser Elitekampagne 2009. IIA prisen 2009

Forsvarets uddannelser Elitekampagne 2009. IIA prisen 2009 Forsvarets uddannelser Elitekampagne 2009 IIA prisen 2009 Baggrund Kunden: Forsvaret Vigtig baggrundsviden: Forsvaret uddanner og udsender soldater til deltagelse i de internationale aktioner, som Danmark

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

- lev livet grønnere, sjovere og smartere...

- lev livet grønnere, sjovere og smartere... Reklamer & kampagner V i ser dem i tv, biografer og busser. I aviser og blade. På internettet. Hver eneste dag og alle vegne fra bliver vi bombarderet med reklamer og kampagner for alle mulige varer og

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

Orientering om VILDE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole

Orientering om VILDE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Orientering om VILDE PIGER Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Til den unge ER LIVET FOR VILDT? ER DU EN PIGE MELLEM 13-15 ÅR? Kan du kende noget af dette fra dig selv: Du kommer ofte op at skændes med

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

6. Hvem har ansvaret for at de fire mål føres ud i livet?

6. Hvem har ansvaret for at de fire mål føres ud i livet? Indholdsfortegnelse: 1. Vision. 2. Hvorfor have en ungdomspolitik? 3. Ungdomspolitikkens målgruppe. 4. Mål. 5. Hvordan føres de fire mål ud i livet? 5.1. Sådan får unge medbestemmelse i eksisterende institutioner

Læs mere

Projektforslag af: Netværksgruppen i København Nørrebrogade 32, mezz 2200 København www.frivillighuset.net

Projektforslag af: Netværksgruppen i København Nørrebrogade 32, mezz 2200 København www.frivillighuset.net Projektforslag af: Netværksgruppen i København Nørrebrogade 32, mezz 2200 København www.frivillighuset.net Udarbejdet af: Karen Maria Gonzalez Lundager, Formand Virginia Díez Aagaard, Frivillig Sidsel

Læs mere

Hvorfor ikke? Hvorfor ikke?

Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? En kampagne der skal nedbryde kønsbestemte barrierer til uddannelse, arbejde og foreningsliv blandt kvinder og mænd med anden etnisk baggrund end dansk Hvorfor ikke? Hvis du vil vide mere - se www.hvorfor-ikke.dk

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Agenda. 1. Baggrunden: 2. Evaluering: Kvantitativ analyse Kvalitativ analyse. Mediaomtale. Foranalyse Kreativ eksekvering Mediaplan

Agenda. 1. Baggrunden: 2. Evaluering: Kvantitativ analyse Kvalitativ analyse. Mediaomtale. Foranalyse Kreativ eksekvering Mediaplan BAR - togkampagne Agenda 1. Baggrunden: Foranalyse Kreativ eksekvering Mediaplan 2. Evaluering: Kvantitativ analyse Kvalitativ analyse Togpassagerer Medarbejdere Mediaomtale Hvor og hvornår Problembaggrund

Læs mere

BRIEFING. For i sandhed at kunne hjælpe en Anden, må jeg forstå mere end men dog først og fremmest forstå det, han forstår Søren Kierkegaard

BRIEFING. For i sandhed at kunne hjælpe en Anden, må jeg forstå mere end men dog først og fremmest forstå det, han forstår Søren Kierkegaard BRIEFING For i sandhed at kunne hjælpe en Anden, må jeg forstå mere end men dog først og fremmest forstå det, han forstår Søren Kierkegaard 1. Indledning I 1990 fik bureaumanden Ottar Samuelsen en idé.

Læs mere

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge grafisk design designkolonien.dk sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge KONTAKT URK Hvis du har spørgsmål om kommunikation, så er du altid velkommen til at kontakte pr-konsulenten på

Læs mere

Medieinformation 2010 GO-CARD

Medieinformation 2010 GO-CARD Medieinformation 2010 GO-CARD KONCEPT GO-CARD er reklame på gratis postkort, som er målrettet unge trendsættere. GO-CARD postkort er et velegnet medie til kulturelle og humanitære budskaber samt virksomheder

Læs mere

Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...??

Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...?? Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...?? Antal / Procent (%kolonne) kvinde mand 6 526 5 419 59% 945 32% 260 41% 320 36% 580 26 6% 48 74

Læs mere

Referat af møde i Frivilligudvalget

Referat af møde i Frivilligudvalget Referat af møde i Frivilligudvalget Dato: 13. november 2013 Tid: 16.00 18.30 Sted: Borgergade 10, 1300 København K, mødelokale 5. sal Mødeleder: IF Referent: HMJ Deltagere: Frivilligudvalget Afbud: Dagsorden

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Inspirationshæfte. Ung-til-Ung-netværk. med unge uledsagede flygtninge. www.dfunk.dk

Inspirationshæfte. Ung-til-Ung-netværk. med unge uledsagede flygtninge. www.dfunk.dk Inspirationshæfte Ung-til-Ung-netværk med unge uledsagede flygtninge www.dfunk.dk SIDE 3 Forord DFUNK - Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - arbejder for at skabe dialog, netværk og fælles oplevelser

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Forældreforeningen Brug Folkeskolen

Forældreforeningen Brug Folkeskolen Forældreforeningen Brug Folkeskolen Hvad er Brug Folkeskolen? - Forældre til forældre Stiftet af forældre på Nørrebro i 2003 Arbejder i Bispebjerg, på Amager og Nørrebro m.m. Målsætning: etnisk og socialt

Læs mere

UDFYLDES OG AFLEVERES SAMMEN MED DINE LØSNINGER

UDFYLDES OG AFLEVERES SAMMEN MED DINE LØSNINGER Opgavesæt UDFYLDES OG AFLEVERES SAMMEN MED DINE LØSNINGER Navn: Alder: Adresse: By: Postnr: Email: Telefonnr: Evt hjemmeside: Rettigheder på alt indsendt materiale tilfalder Nørgård Mikkelsen ODENSE KØBENHAVN

Læs mere

Kirkeskolens. Håndbog for Klasseforældreråd. Kære forældre på Kirkeskolen!

Kirkeskolens. Håndbog for Klasseforældreråd. Kære forældre på Kirkeskolen! s Håndbog for Klasseforældreråd Kære forældre på! I skolebestyrelsen lægger vi stor vægt på, at der i hver klasse vælges et Klasseforældreråd. Jeres vigtigste opgave som klasseforældreråd er at sikre klassens

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Markedsinspiration 2013 De digitale unge

Markedsinspiration 2013 De digitale unge Markedsinspiration 2013 De digitale unge Kim Angel, Head of Media 2013 Side 1 Hvorfor er studiet af de unge interessant? Værdifuld målgruppe Vigtig tid for mange beslutninger Første generationer, der er

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

rfaoo8 rfaoo8 Reklame for Alvor Briefing 2008 HopeNow - Menneskehandel reklame for alvor Reklame for Alvor 2oo8 Reklame for Alvor 2oo8

rfaoo8 rfaoo8 Reklame for Alvor Briefing 2008 HopeNow - Menneskehandel reklame for alvor Reklame for Alvor 2oo8 Reklame for Alvor 2oo8 Reklame for Alvor Briefing 2008 HopeNow - Menneskehandel 1 In an industry that is unfairly accused of being selfish and spoilt, it is good to see advertising people demonstrating how they can help a good

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

Organdonationskampagnen 2008 for Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen

Organdonationskampagnen 2008 for Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen Organdonationskampagnen 2008 for Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen Udviklet og gennemført af konsortiet Advice A/S og Metaphor Reklamebureau BAGGRUND Kunden Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Advarselssignaler på at dit barn er udsat for mobning:

Advarselssignaler på at dit barn er udsat for mobning: Advarselssignaler på at dit barn er udsat for mobning: Barnet vil ikke i skole/sfo Barnet er bange for skolevejen Barnet får blå mærker, skrammer og skader Barnets tøj, bøger og andre ting bliver ødelagt,

Læs mere

Oplysningskampagne i Grønland

Oplysningskampagne i Grønland Rådet for Sikker Trafik 2008 Baggrund Justitsministeriet havde fremsat et lovforslag, der medførte en række ændringer af Færdselsloven i Grønland som ikke havde været ændret siden 1991. Lovforslaget blev

Læs mere

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole VÆRDIREGELSÆTTET BES TÅR AF: Vores vision og mål Vores værdier og deres betydning Levendegørelse af værdier Regelsæt og prioriteringer Samarbejde og rettigheder Trivsels-

Læs mere

Brugerstudier i Dansk Fitness

Brugerstudier i Dansk Fitness Brugerstudier i Dansk Fitness - Observationer og overvejelser om Mødesteder for ældre I april måned (2011) foretog jeg en række brugerstudier i Dansk Fitness med henblik på at undersøge betydningen af

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

WHAT IS YOUR DREAM Konceptbeskrivelse 2015

WHAT IS YOUR DREAM Konceptbeskrivelse 2015 WHAT IS YOUR DREAM Konceptbeskrivelse 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Præsentation Indledning Budskab Formål Projektets indhold Projektets produkter Eksempel på udstilling i byrum Sociale og kulturelle aftryk

Læs mere

SÅDAN DET SIGES. Ni klare konklusioner på fem års kommunikation til beboere

SÅDAN DET SIGES. Ni klare konklusioner på fem års kommunikation til beboere SÅDAN SKAL DET SIGES Ni klare konklusioner på fem års kommunikation til beboere Albertslund Boligsociale Center, juni 2013 ABC 2008-2012 ABC var i 2008-2012 et boligsocialt samarbejde mellem ni boligafdelinger

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

DFUNK. www.dfunk.dk. Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk

DFUNK. www.dfunk.dk. Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk DFUNK Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk I DFUNK kan du sammen med andre unge gøre en forskel for flygtninge i Danmark og internationalt. Læs mere i denne folder om vores formål og aktiviteter. www.dfunk.dk

Læs mere

Idéerne skal kunne virkeliggøres

Idéerne skal kunne virkeliggøres Idéerne skal kunne virkeliggøres Om Ritzau Management Mere end blot planlægning og praktisk ekspertise 2 Ritzau Management er et event- og marketingbureau, der står for mere end blot planlægning og praktisk

Læs mere

Fastholdelse og rekruttering af piger og kvinder

Fastholdelse og rekruttering af piger og kvinder Fastholdelse og rekruttering af piger og kvinder Gode råd og anbefalinger 1 Indhold FORORD... 2 LIDT OM PIGER... 2 MOTIVATION OG FASTHOLDELSE... 3 TRÆNEREN OG FASTHOLDELSE... 4 TONEN I TRÆNINGEN... 4 PUBERTETEN...

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

Nordisk Psykiatritopmøde

Nordisk Psykiatritopmøde Nordisk Psykiatritopmøde 6. november 2015 Session 4: Kampagner - metoder for interventioner, erfaring og effekt Oplæg: Om effekten av att våga prata om psykisk ohälsa Hjärnkoll, oplægsholder er Madelene

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Undersøgelse af elevernes forventninger og selvopfattelse forud for deres rejse. Hvor gammel

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned

Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned Annemette Nielsen og Maria Kristiansen Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

REJSEKORTET. Af Christian Thorsø og Nanna Søderquist. Roskilde Tekniske Skole Kom/It

REJSEKORTET. Af Christian Thorsø og Nanna Søderquist. Roskilde Tekniske Skole Kom/It REJSEKORTET Af Christian Thorsø og Nanna Søderquist Roskilde Tekniske Skole Kom/It Indholdsfortegnelse Informations problem... 2 Afsender... 3 Hvordan er kendskabet til den eksisterende kommunikation?...

Læs mere

Idékatalog: Alle etniske minoritetsbørn i Esbjerg får en god skolestart - hvordan skaber vi den succes?

Idékatalog: Alle etniske minoritetsbørn i Esbjerg får en god skolestart - hvordan skaber vi den succes? Idékatalog: Alle etniske minoritetsbørn i Esbjerg får en god skolestart - hvordan skaber vi den succes? Ideer og anbefalinger fra dialog om integration og det gode børneliv på Open Space-seminaret lørdag

Læs mere

Den vigtige kommunikation

Den vigtige kommunikation Ørenlyd Den vigtige kommunikation 2 3 VI SKABER ØRENLYD Succes handler i høj grad om at få ørenlyd, såvel privat som professionelt. Mange råber højt for at få deres budskab ud. Nogle finder på noget skørt

Læs mere

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen.

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

Enhedslistens ændringsforslag til udkast til Københavns Kommunes Integrationspolitik.

Enhedslistens ændringsforslag til udkast til Københavns Kommunes Integrationspolitik. 27. marts 2006 Enhedslistens ændringsforslag til udkast til Københavns Kommunes Integrationspolitik. AT en vision for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets dialogpolitik og for Integrationsrådets rolle

Læs mere

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Direktoratet for Postmåling nr. 1 Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Formål Målgruppe Metode/antal Fra efteråret 2004 frem til efteråret 2005 introduceres et nyt

Læs mere

Kære læser. Velkommen til nyhedsbrevet for februar 2011. Nyhedsgruppen Email: nyheder.hrk@drk.dk Hovedstadens afdeling Dansk Røde Kors

Kære læser. Velkommen til nyhedsbrevet for februar 2011. Nyhedsgruppen Email: nyheder.hrk@drk.dk Hovedstadens afdeling Dansk Røde Kors Kære læser I dette brev: KÆRE LÆSER... 1 SPRED BUDSKABET... 1 2011 ER FRIVILLIGHEDENS ÅR... 2 DE ENSOMME HANDSKERS BUTIK BLEV EN SUCCES... 3 VENSSKABSFAMILIER SKABER BEDRE INTEGRATION... 4 MÅNEDENS PROFIL:

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009

Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009 Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009 Året har budt på en del ændringer i IMU og mange store oplevelser sammen med jer. Vi har haft en masse sociale arrangementer, vi har arrangeret koncert med The Dawn,

Læs mere

Projektoplysninger vedrørende Projekt ID

Projektoplysninger vedrørende Projekt ID Projektoplysninger vedrørende Projekt ID Projektets formål Projektets formål er at styrke nydanskeres deltagelse i demokratiske processer, herunder det brede fritids- og foreningsliv. Ydermere har projektet

Læs mere

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev September 2011 Fredag den 30. fejres frivilligheden Politiker i praktik Røde Kors indsamlingen nærmer sig Cathrine Lindberg Bak Frivilligt PR-team klar til landsindsamlingen

Læs mere

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Dette er en oversigt over hvilke kurser vi udbyder i foråret 2010 til frivillige tilknyttet Dansk Flygtningehjælp. Vi er grundet

Læs mere

SIGER DU NEJ TIL STOFFER?

SIGER DU NEJ TIL STOFFER? SIGER DU NEJ TIL STOFFER? AKTIVT Du har altid et valg. DrugRebels støtter dig i at træffe det valg, der bringer dig tættere på dine inderste drømme. Caroline Klein, Founder of DrugRebels DrugRebels udfordrer:

Læs mere

BetterNow - Kristen Bernikowsgade 6-1105 København K. orgsupport@betternow.dk - Tel. +45 7734 0686 www.betternow.dk

BetterNow - Kristen Bernikowsgade 6-1105 København K. orgsupport@betternow.dk - Tel. +45 7734 0686 www.betternow.dk BetterNow - Kristen Bernikowsgade 6-1105 København K. orgsupport@betternow.dk - Tel. +45 7734 0686 www.betternow.dk Indholdsfortegnelse Side 3 // Kort om os Side 4 // Sådan virker det Side 5 // Indsamlings

Læs mere

Røde Kors Hovedstaden/2013

Røde Kors Hovedstaden/2013 årsrapport Røde Kors Hovedstaden/2013 Bestyrelsens beretning v/ formanden Indholdsfortegnelse Et rigtigt 03 Indledning 04 røde kors hovedstaden 4 godt år 06 Netværk 08 Ensomhed Allerførst skal der lyde

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald CORPORATE VOLUNTEERING Tryghedsopkald Vejledning til samarbejde mellem virksomheder og Røde Kors om tryghedsopkald foretaget af virksomhedsfrivillige. RødeKors.dk 1 INTRODUKTION OG FORMÅL Denne vejledning

Læs mere

Et stærkt lokalt aftryk kræver, at kommunen tager kampagnen til sig Kommuner og regioner får kampagnens elementer til rådighed

Et stærkt lokalt aftryk kræver, at kommunen tager kampagnen til sig Kommuner og regioner får kampagnens elementer til rådighed Forord Et stærkt lokalt aftryk kræver, at kommunen tager kampagnen til sig: Den landsdækkende kampagne vil blive rullet ud, hvor vi for færrest midler kan møde flest mulige borgere indenfor målgruppen.

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Baggrund. Denne præsentation danner rammen for startskuddet til Danmarks første officielle refleksdag i oktober 2011.

Baggrund. Denne præsentation danner rammen for startskuddet til Danmarks første officielle refleksdag i oktober 2011. Baggrund Med inspiration fra en årlig refleksdag i Norge, der i år blev gennemført for 6.år i træk, besluttede Børneulykkesfonden, at et lignende tiltag skulle indføres i Danmark. I samarbejde med Codan

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Lektiehjælp for 0-9 klasse Vi har oprettet lektiehjælp for de mindste på Hovedbiblioteket i Birkerød. Med den nye skolereform troede de fleste børn, at de kunne nøjes med skolens

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

BOLIGSOCIAL 2012 ÅRSKONFERENCE

BOLIGSOCIAL 2012 ÅRSKONFERENCE BOLIGSOCIAL 2012 ÅRSKONFERENCE Hans-Erik Rasmussen, herasmussen2006@yahoo.dk og Ruth Borrits ruth.borrits@webspeed.dk HÅNDBOGEN OM OPSØGENDE SOCIALT ARBEJDE INDEHOLDER Inspiration, konkrete forslag og

Læs mere

Nyt om Mentorskab. nr. 1, december 2006. Pointer fra seminaret Samtale i centrum

Nyt om Mentorskab. nr. 1, december 2006. Pointer fra seminaret Samtale i centrum nr. 1, december 2006 Nyt om Mentorskab Nyt om mentorskab er nyhedsbrev fra socialfondsprojekt Mentorservice. Det første nummer af nyhedsbrevet sendes ud elektronisk. Fra februar 2007 kan vores nyhedsbrev

Læs mere

HJÆLP OS MED AT HVERVE INDSAMLERE TIL VALGET BLIV UNGDOMSAMBASSADØR. Foto: Mariantonietta Peru

HJÆLP OS MED AT HVERVE INDSAMLERE TIL VALGET BLIV UNGDOMSAMBASSADØR. Foto: Mariantonietta Peru HJÆLP OS MED AT HVERVE INDSAMLERE TIL VALGET BLIV UNGDOMSAMBASSADØR Foto: Mariantonietta Peru DELTAG I HVERVEKAMPAGNEN OG GØR EN FORSKEL FOR FORÆLDRELØSE BØRN I ØSTAFRIKA VIL DU HJÆLPE OS MED AT HJÆLPE

Læs mere

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indledning Emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til

Læs mere