HusInformation nr. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HusInformation nr. 2"

Transkript

1 2014 DEH Socialt ansvar på tværs af grænser - europeanhouse.org HusInformation nr. 2 Ukraine. Netop nu er der br ug for at væ r e m ed til at støtte op om de mest udsatte menneskers rettigheder og muligheder. En i forvejen vanskelig udfordring er blevet endnu sværere i den nuværende krise i landet. Derfor er der brug for at samarbejde med Ukraine - og det er DEH gået i gang med. 1

2 Indhold Det kan du læse 2 Ukraine har brug for samarbejde 3 Samarbejde med Ukraine 4 Barfods-engelsklærere igang 6 Alfred Dam blev 85år 7 Center for Autisme på besøg 8 Belarus projektet 9 Ertan, Ahmad og Younis + Kwame 10 DEH Sport er mere end fodbold 11 Bagsmækken v/lise From 12 det kan du læse Sommeren er over os. Men i et land som Ukraine er det måske nok sommer, men situationen for alle er ekstrem svær. Og som altid er det de mest udsatte grupper som f.eks. udviklingshæmmede og andre mennesker med handicap, der rammes aller hårdest i en krise som den, der er opstået i Ukraine. Både politisk, menneskerettighedsmæssigt og økonomisk. Derfor er der brug for at vi er med til at gøre noget. Netop nu. Og det kan du læse mere om i dette nummer af HusInformation. Du kan også læse om projektet i nabolandet Belarus, hvor DEH også er med til at støtte op om inklusionsindsatsen og udflytning fra en stor institution. Forsidefoto: De to herrer er nogle af de heldige, der ikke er blevet sendt på institution, men bor i Ukraines eneste bofællesskab startet af forældreforeningen i Kiev. Og de har plads på et af de fire dagcentre. Men 9 ud af 10 handicappede er placeret på store institutioner i en stil som for 50 år siden i Danmark. Husk at betale dit medlemskontingent 2 I Centralasien, Kirgisistan, er vi også ved at tage nye skridt i udviklingen af nye decentrale indsatser for børn og unge med handicap. Og der skal gang i engelsk undervisningen for social work studerende på et par universiteter i Bishkek her fra efteråret. Endelig kan du læse om DEH Sport, et initiativ af unge for børn og unge på Nørrebro, som løber af stablen i august - og som en gruppe af unge nu har arbejdet intenst med i et halvt års tid. Redaktion og tekst i dette nummer: Lise From og Henrik Haubro

3 Ukraine har brug for samarbejde Maidan pladsen i Kiev er et go dt billede på den fastlåste situ atio n, det uk rainsk e samfund befinder sig i. Lise From og Henrik Haubro besøgte Ukraine i maj måned og fik et førstehåndsindtryk af behovet for at støtte de kræfter, der trods ekstreme vanskeligheder arbejder med at skabe livsmuligheder for mennesker med intelligenshandicap uden for de store institutioner. De fleste har utvivlsomt set i medierne om Ukraines tumultagtige situation de sidste mange måneder. Og hørt om Danmarks og EU's ønske om at hjælpe. Men det er noget helt andet at være midt i det. At få syn for sagen - ikke mindst når det gælder de mennesker, som næsten alle steder kommer sidst i køen - både hvad angår rettigheder og hjælp fra lande som Danmark. DEH var inviteret med til 10-års jubilæumskonferencen i paraplyorga- nisationen maj. På grund af krisen nogle uger inden præsidentvalget blev det dog kun til et par møder, fordi mange af de 103 lokale og regionale foreninger ikke kunne rejse til Kiev. Men så fik vi lejlighed til også at besøge nogle institutioner og initiativer i og uden for Kiev - udover at deltage i møderne med Ombudsmandsinstitutionen og Socialministeriet. Og det førte til, at DEH allerede sammen med vores nye partner har indsendt en EU ansøgning. 3

4 Samarbejde med Ukraine haster DEH er meget spændt på om det kan lykkes at skaffe støtte i Danmark eller EU til et konkret samarbejde for og med en af de allersvageste grupper i Ukraine: de udviklingshæmmede. Eller om de mange pæne ord fra danske og EU officials blot er festtaler og blokpolitik af den gamle Fra konferencen hos Ombudsmanden i Kiev (tv). DEHs samarbejdspartner Raisa, formand for All-Ukrainian NGO skuffe. Eastern Partnership skulle Coalition for People with Intellectual Disabilities sidder til højre i panelet jo også handle om udvikling af et civilsamfund, der ogdet var helt tydeligt, når man rejste så rummer de svageste grupper som rundt i Ukraine, at det på mange f.eks. udviklingshæmmede og andre måder var et lammet samfund både handicappede børn og unge og deres socialt, økonomisk og politisk. Og at familier! der derfor er brug for at samarbejde og støtte fra andre - om noget, som de fleste kan blive enige om uanset hvilket sprog de taler. Det kunne være at skabe bedre muligheder for mennesker med handicap. Med All-Ukrainian NGO Coalition for People with Intellectual Disabilities og dens 103 regionale og lokale foreningsmedlemmer i hele Ukraine vil der kunne etableres et godt, konkret fælles civilsamfundsarbejde. 4

5 Samarbejde med Ukraine haster Derfor er vi også glade for allerede store neuro-psykiatriske institutioefter 14 dage sammen med Allner som defekte mennesker. Mødet Ukrainian NGO Coalition at have med nogle af de 103 lokale grupper knoklet en første del af en projektan- viste, at det er muligt at gøre noget. søgning til EU på plads. En såkaldt Hvis vi giver en hånd med! Concept note. Og at have den ukrainske Ombudsmandsinstitution med som associeret partner i et fortaler-projekt kombineret med helt konkrete, nye måder at behandle mennesker med handicap - i stedet for blot at gemme Olga, Raisa - næstformand og formand for All-Ukrainian NGO Coalition og Lise fra DEH. Opmuntret af møde med en gruppe stærdem væk på en af ke mødre - der vil skabe en fremtid for deres børn uden for institutide mere end 200 onerne, i deres lokale samfund her i en by med indbyggere 5

6 Barfods-engelsklærerne er igang I sidste nummer af HusInformation efterlyste vi interesserede danske seniorer til at fungere som barfodsengelsklærere på et par universiteter i Bishkek, Kirgisistan. Og nu er der allerede en lille gruppe med 6-7 deltagere i gang med at udvikle denne aktivitet. Allerede i august 2014 tager Lars Steinov til Bishkek for at aftale nærmere med universiteterne, hvordan man kan sætte dette skib bedst muligt i søen. Bl.a. er det vigtigt at få forventningsafstemt, at det handler om at skabe et rum for at tale-ogbruge engelsk sammen, og ikke at lave et universitetsstudium. Og at de studerende skal være med på at vise deres by og land til de danske lærere. Både for at skabe balance, men også fordi det er en god måde at lære at tale engelsk på og at lære om hinandens kulturbaggrunde. 6 Projektgruppen har fortsat plads til nye seniorer, der har lyst til at opleve Kirgisistan og prøve kræfter med en hel ny måde at arbejde med unge social work studerende på. I projektgruppen var der enighed om, at der ikke skulle være noget krav om hverken en socialfaglig eller sproglærerbaggrund for at være med. Netop mange forskellige erhvervsbaggrunde kunne bruges konstruktivt i Bishkek - lige fra at fortælle om Danmark og Vesten til helt specifikke lektioner om forskellige socialfaglige eller andre faglige temaer. Så der er ingen grund til at holde sig tilbage, for der er god brug for seniorer, der har lyst og mod på at være aktive på en ny og anderledes måde. Med spændende oplevelser forude. Kom den 4/9 kl 10 til det næste møde (og giv os lige et praj aht. kaffen)

7 Tillykke. Alfred Dam fylder 85 år Den 18. maj fyldte Alfred 85 år. Alfred er en af de socialpolitiske kæmper, som der ikke findes mange af mere. Han var civilsamfundsudvikler og fortaler for de svageste grupper fra lang tid før, man talte om disse begreber. Derfor er det jo med stolthed, DEH kan sige, at Alfred var foreningens første formand og medgrundlægger. Ordene i Berlingske giver i koncentreret form Alfreds virke - men ånden hans indsats var også helt unik. Med sin store viden og sin personlige dynamik har der været bud efter Alfred Dam fra mange sider var han således formand for Det Særlige Styringsråd for Christiania. Fra 1989 var han med i demokratiserings og genopbygningsopgaver i Rumænien, Albanien, Polen og Litauen. Alfred Dam var med til at grundlægge Det Europæiske Hus og blev foreningens første formand fra En af han sidste professionelle opgaver gik ud på som formand for Sjakket på Nørrebro i København at hjælpe unge med indvandrerbaggrund godt på vej. Alfred er nu ude af de mange organisationer og opgaver, som han har været engageret i. I stedet skriver han på de mange ting han har beskæftiget sig med, bl.a. forsorgen for de psykisk udviklingshæmmede. 85 Alfred Dam, tidl. amtssocialdirektør, Charlottenlund. Alfred Dam blev først uddannet som typograf, men blev i 1957 socialrådgiver. Efter at have været leder af Højskolernes Sekretariat i Vartorv, blev han leder af Den Sociale Højskole i Århus, hvorfra han i 1966 kom til Grønland som arbejds og socialdirektør var han med kortere afbrydelser (bl.a. som rektor for Danmarks Sociale Højskole i København) amtssocialdirektør i Storstrøms amt. 7

8 Center for Autisme i DEH Fredag den 23. maj havde DEH besøg af en gruppe (4 medarbejdere + 1 pædagog) fra Center for Autisme. Vi er altid glade for besøg, men især denne gruppe var velkommen. Årsag: de hjælper os med at få scannet bøger, dokumenter og rapporter der efter vores opfattelse rummer en væsentlig del af handicaphistorien. Især tiden fra slutningen af 1960 erne og op til udlægning af særforsorgen med nedlægning af de store institutioner og udflytning i bofællesskaber og egen bolig. 8 Snakken gik lystigt, mens vi spiste frokost. Om hvad vi beskæftiger os med i DEH. Ulrik (også medlem af DEH s bestyrelse) fortalte om de opgaver, han varetager på kontoret - hvilket gruppen var meget interesseret i at høre om. Gruppen var i det hele taget glade over muligheden for at besøge DEH så vi kan se og høre om hvem vi arbejder for. DEH har desuden i de sidste uger af juni haft en STU-elev fra Center for Autisme i praktik på kontoret, Hüseyin. Hüseyin var tidligere i en uges praktik i DEH og ville gerne tilbage i praktik.

9 Inclusion of people with disabilities Projektet Inklusion af mennesker med handicap i Hviderusland er for alvor kommet i gang - med alle mulige udfordringer man kan forestille sig. Så DEH-projektleder Lene Petersen har hænderne fulde. 2 fra ledelsesniveau og personale i Kobrin Social servicecenter, 10 repræsentanter for ngo'er, der arbejder med handicappede og repræsentanter for institutioner, der beskæftiger sig med rehabilitering af handicappede børn i Kobrin. Sergei og Galina fra 'Kontoret f. rettighede Tatyana Kavalova samt Lene Petersen Fotoet illustrerer måske bedre end 'DEH'. I alt 24 mange ord det samfund, projektet ardeltagere. Projektet blev rettet mod planlægning af 15 beboere til fremtidig udflytning af en stor Kobrin institution. Projektet har dog besluttet at omdanne dette planlægning af et "miniprojekt" indenfor det samlede projekt. bejder i Ideen er nu at flytte 3 5 beboere ud af institutionen til et uafhængigt liv. De flytter ud og alle deres relaterede gøremål vil så blive det grundlæggende i projektet, således at køreplanen bliver en manual. Køreplanen = manualen antages at blive et strategipapir for at flytte ud beboere fra institutionerne, hvor de fleste har levet fra 18 år og opefter, uanset deres evner til at leve uafhængigt. I dagene maj gennemførtes det første træningsseminar med henblik på at lave institutionsudviklingsplan (IDP). Deltagerne var de valgte Kobrin beboere (2 ud af 3 er valgt), et familiemedlem af (1 valgt bosiddende), 3 valgte servicemedarbejdere for de fraflyttende beboere, 2 fra ledelsesniveau af Kobrin Institution, Træningsresultater Alle deltagere præsenterede resultater og curricula for de relevante ADL områder og aktiviteter til livsrutiner for beboerne. Næste skridt vil være at udvikle læreplanerne for delaktiviteter og teste dem, diskutere det i gruppen og forbedre læreplanerne. Lederen af Kobrin Social Center påtog sig ansvaret for at fortsætte processen, så dens gennemførelse ikke stoppede efter træningsdagene. Mange deltagere udtrykte, at det var første gang, de blev præsenteret og trænet i praktiske værktøjer til det pædagogiske arbejde, der var struktureret og resultatorienteret. Mange følte, at de ofte udførte pædagogisk arbejde er baseret på intuition og ikke fagligt arbejde. 9

10 Ertan, Ahmad og Younis + Kwame Af Kwame Antwi Se de 3s videointroduktion på Det drejer sig om, først og fremmest unge børn i deres lokalområde til en om 3 unge mennesker ved navn Er- bedre og lysere hverdag. Men takket tan Redzep, Ahmad Baginna, og You- være DEH s hjælp, som har villet støtnis Ali som er en del af foreningen te drengene i alle henseende der har DEH. De 3 nævnte drenge har længe været indenfor rækkevidde, har de nu haft et bærende ønske om at gøre fået den nødvendige støtte og hjælp til noget for de unge at få sat børn, dels i deres DEHs sportsprojekt er et nyt deres ideer eget lokalområde, og planer og spændende tiltag, der er ved men så sandelig igangsat også i de øvrige at blive sat i værk, og som har med bydele i køben- været under bearbejdning i de Kwame havnsområdet, hvis sidste måneder. Antwi som det en dag skulle vejleder. blive en mulighed. Gruppen er nu i godt samarbejde med Hjælpen til igangsætning, vejlednin- Anoir fra Ressourcehuset på Nørrebro. gen, og bare noget så enkelt som et Desuden har DEH-bestyrelsesmedlem opholdssted har gjort det næsten Jørgen Segall skaffet økonomisk støtumuligt for de 3 unge drenge at ar- te, så projektet kan gennemføres fra bejde på deres ønske om at hjælpe de august

11 DEH Sport er mere end fodbold Hvad er årsagen til at ville hjælpe de unge børn? Til at begynde med, har Ertan, Ahmad og Younis selv været unge børn engang naturligvis. De husker tydeligt hvordan frivillige og pædagoger lavede adskillige projekter og arrangementer for dem dengang. De spillede fodbold, var på ture, lærte nye kammerater at kende, og fik til tider lektiehjælp. Det er nogle vigtige dagligdagsbehov mange unge børn ikke har mulighed for at få, dels grundet forældrenes manglende ressourcer, tidsmæssige uoverensstemmelser og forhindringer, samt der ikke har været den nødvendige og passende håndsrækningen ud til børnene grundet diverse årsager. Drengene fra DEH mener, aktiviteterne og pædagogernes initiativ til at gide og ville de unge, har været en vigtig forudsætning for dem i forhold til at klare sig godt i det videre liv. Det at omgås i det sociale, og dele nogle positive glædesøjeblikke sammen med andre børn, venner og kammerater har kunnet gøre en positiv forskel som har haft indflydelse på deres tidlige ungdomsliv. Dette er hvad de gerne vil videreføre til den næste generation. De ønsker at være den håndsrækning de selv fik da de var børn. De unge børn skal eksempelvis ikke være på gaden med deres ældre brødre, sidde på netcafé til sent om aften med ældre unge som kan have en negativ indflydelse på børnene, eller opholde sig for oftest derhjemme for den sags skyld. De ønsker de unge skal have en fælles tredje. De skal være med i et fællesskab, de skal have noget at glæde sig til, de skal have medbestemmelse og tage ansvar i en tidlig alder, alle sammen elementer der kan gøre sig gældende i en positiv retning, elementer de også kan tage med videre i skolen. Der er tale om forebyggende arbejde i forhold til at afkriminalisere. Skabe en bedre forudsætning for at kunne klare sig bedre i livet, i skolen, på fritidsjobbet osv., samt give dem andre anderledes alternativer til deres fritid. Det er nu man skal gribe ind før de unge børn risikerer at give op. Der er hjælp at hente og det er hvad de ønsker at give via dette sportsprojekt. Hvorfor os? Mange kan stille spørgsmålstegn ved om disse tiltag ikke er set før hos de kommunale fritidsklubber eksempelvis, og det er det nok også. MÈN DEH Sportsprojekt lægger stor vægt på de unge børns ønsker, præferencer, mangler, lyster og behov. Med andre ord børnene får ikke utilpassede og uønsket aktiviteter og planer smidt i hovedet, men snarere har de i stor stil medbestemmelse for hvad der skal foretages, og de planlægger selv hvilken retning denne sportsforening skal gå. De er sammen om deres forening, hvilket påtvinger børnene til at lære at tage ansvar på en sjov måde de selv deltager i. Dette er hovedforskellen mellem det kommunale og DEH, og det er denne vej vi ved, der er den rette og mest hensigtsmæssige. Vi tror på os selv og egne erfaringer i forhold til dette område, hvilket gør os bedre rustet til at påtvinge os sådanne opgaver. Det er vores styrke. 11

12 BAGSMÆKKEN Strøtanker fra lænestolen... Af Lise From, formand for DEH Både lokalt og globalt er der fart på, og det har selvfølgelig også indflydelse på DEH og vi er nødt til at følge med. Formålet har for os altid været UDVIKLING, og det er det fortsat: udvikling af godt naboskab og inkludering af alle mennesker. Men forhåbentlig er kvaliteten af indsatsen i de enkelte projekter også blevet bedre og ses nu et bredere civilsamfundsperspektiv. DEH DEH Ved Glyptoteket 6, kld København V Definitionen af, hvad udviklingsbistand kan indbefatte (fattigdom, ulighed og globale fællesgoder), Telefon: er gennem tiden blevet justeret enkelte gange, men Fax: man har undgået større ændringer af frygt for, at europeanhouse.org definitionen blev udvandet. Men nu har OECD s (Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling ) Komité for Udviklingsbistand DAC i Giro: (kt. art 01) adskillige år har indsamlet oplysninger, der dancvr nr.: ner grundlag for en vurdering af, om de enkelte Det Europæiske Hus lande lever op til FN s målsætning om, at industriuraniavej 5 lande skal bruge mindst 0,7% af deres bruttonatio1878 Frederiksberg C nalprodukt på udviklingsbistand. DAC besluttede i 2013 at nedsætte en ekspertgruppe, som skal kigge DEH er en humanitær forening, på den 43 år gamle definition af, hvad udviklingsder arbejder for godt bistand kan indbefatte. Det handler om hvad der naboskab og inkludering skal ind og hvad der skal ud af ODA (ODA= Officiaf alle mennesker. elle udviklingsbistand). Fx vil man gerne have udformålet er at støtte gifter til asylansøgere i donorlandene ud og udgifde mest udsatte grupper med at komme videre i livet ter til globale fælles goder, fx klimabistand ind i og være en aktiv del definitionen af udviklingsbistand, dvs nye mål, nye af deres samfund. aktører og nye instrumenter. Anbefalinger fra ekspertgruppen forventes ult. juni d.å. En fremtid med fokus på fattigdom, ulighed og globale fællesgoder afhænger af en ny fortælling, der accepteres af både donor- og modtagerlande. DEH følger naturligvis med i hvad der videre sker. 12

HusInformation nr. 3

HusInformation nr. 3 2014 DEH Socialt ansvar på tværs af grænser - europeanhouse.org HusInformation nr. 3 Belarus. Nu skal vejene til et liv uden for de store institutioner banes i Hviderusland. Det bliver hårdt og besværligt.

Læs mere

Hus Information nr. 1-2014

Hus Information nr. 1-2014 DEH Socialt ansvar på tværs af grænser - europeanhouse.org Hus Information nr. 1-2014 Det kan gå voldsomt til. Natten til den 5. februar 2014 var der indbrud på kontoret og både DEH og NGOFontana fik stjålet

Læs mere

deh Socialt ansvar på tværs af grænser HusInformation nr. 2-2013 1

deh Socialt ansvar på tværs af grænser HusInformation nr. 2-2013 1 deh Socialt ansvar på tværs af grænser HusInformation nr. 2-2013 1 det kan du læse Der er altid mennesker bag, na r der sker noget godt - og noget skidt. Desværre er det næsten altid mere krævende at lave

Læs mere

S O C I A L R E S P O N S I B I L I T Y A C R O S S B O R D E R S

S O C I A L R E S P O N S I B I L I T Y A C R O S S B O R D E R S Nr 4-2011 deh I deh mener vi, at socialt arbejde for mennesker i udsatte situationer er en vigtig del og vej til opbygning af civilsamfundet. Fordi det handler om at mennesker gør noget for at løfte hele

Læs mere

DEH Socialt ansvar på tværs af grænser - europeanhouse.org HusInformation nr. 4

DEH Socialt ansvar på tværs af grænser - europeanhouse.org HusInformation nr. 4 2014 DEH Socialt ansvar på tværs af grænser - europeanhouse.org HusInformation nr. 4 DEH er med i et europæisk projekt NO LIMIT, der går ud på at skabe et salgsnetværk for socialøkonomiske virksomheder

Læs mere

Velkommen til din logbog!

Velkommen til din logbog! Logbog for: Junior Velkommen til din logbog! Denne bog er til dig, der skal træne med Hukommelsesleg Flex. I logbogen får du information om arbejdshukommelsen. Du får at vide, hvordan træningen foregår,

Læs mere

Undersøgelse om årsager til frafald i spejderbevægelsen

Undersøgelse om årsager til frafald i spejderbevægelsen Undersøgelse om årsager til frafald i spejderbevægelsen - Frafald blandt 11-14-årige lavet af Center for Ungdomsforskning for Spejderne i Danmark, 2010 Personerne i præsentationen har ingen relation til

Læs mere

Koncentration og trivsel

Koncentration og trivsel Koncentration og trivsel Svinninge Skytteforening skaber trivsel og bedre koncentrationsevne blandt unge på specialeskole. Nogle af skolens idrætstimer omlægges til den lokale skytteforening, hvor der

Læs mere

deh Socialt ansvar på tværs af grænser HusInformation nr. 3-2013 1

deh Socialt ansvar på tværs af grænser HusInformation nr. 3-2013 1 deh Socialt ansvar på tværs af grænser HusInformation nr. 3-2013 1 Forsidefoto: Hans Henrik i Laos i april måned 2013, som blev hans sidste besøg i det projekt - Mr. Hans House - han havde lagt mange kræfter

Læs mere

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Mette Fabricius Madsen

Læs mere

SOCIAL RESPONSIBILITY ACROSS BORDERS

SOCIAL RESPONSIBILITY ACROSS BORDERS Nr 2-2010 deh Besøg fra Hviderusland for at høre om danske patientforeninger SOCIAL RESPONSIBILITY ACROSS BORDERS 1 det bør du læse I dette nummer af Husinformation kan du læse forskellige fortællinger

Læs mere

Vend bøtten på hovedet!

Vend bøtten på hovedet! BØRNEKULTUR En af de store udfordringer for klubbernes trænere og ledere er, at de i højere grad skal opbygge det fællesskab, en holdsport nu en gang er, omkring det enkelte individ og ikke omvendt. Sådan

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 16. AUGUST 2015-17. JUNI 2016 5 facts om Navigator * Uddannelsen varer 42 uger * Eleverne bor på Navigator Campus

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

» Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen« Delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune

» Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen« Delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune » Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen«delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune Delpolitik børn og unge med handicap Denne delpolitik er den fælles ramme

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Syddjurs Friskoles Ugebrev 45

Syddjurs Friskoles Ugebrev 45 Syddjurs Friskoles Ugebrev 45 2017 Ugebrevet udkommer normalt i weekenden Indlæg sendes senest fredage kl. 20.00 til syddjursfriskolenyhedsbrev@hotmail.com KALENDER: 9. - 10. november: Pædagogiske dage.

Læs mere

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder.

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 461 Offentligt Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Lad mig indlede med

Læs mere

PERSPEKTIVER PÅ SUNDHED OG FLYGTNINGE I DANMARK

PERSPEKTIVER PÅ SUNDHED OG FLYGTNINGE I DANMARK ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER PERSPEKTIVER PÅ SUNDHED OG FLYGTNINGE I DANMARK BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE ELEV PERSPEKTIVER PÅ SUNDHED OG FLYGTNINGE I DANMARK En undersøgelse i Børnerådets Børne-

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

FOLKESKOLEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE - ET SAMARBEJDE FOR BØRNENES SKYLD

FOLKESKOLEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE - ET SAMARBEJDE FOR BØRNENES SKYLD FOLKESKOLEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE - ET SAMARBEJDE FOR BØRNENES SKYLD Kære forældre I modtager denne folder, fordi I har et eller flere børn i folkeskolen i Frederiksberg Kommune En folkeskole, som vi

Læs mere

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige VELoverstået - eksamen. Vi skaber succeser. Det er vores

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

udfordrer kristne fællesskaber

udfordrer kristne fællesskaber 101 Mennesker med autisme og Aspergers syndrom udfordrer kristne fællesskaber Det er ikke særlig kaffehyggeligt, når der er en med, som hele tiden ødelægger det kaffehyggelige fællesskab, siger Henrik

Læs mere

Pædagogik i udsatte boligområder. Konference, DPU, 9. juni 2015

Pædagogik i udsatte boligområder. Konference, DPU, 9. juni 2015 Pædagogik i udsatte boligområder Konference, DPU, 9. juni 2015 Kultur, fattigdom eller eksklusion? Spørgsmålet stilles, fordi vi tit hører, at problemer i daginstitutionen skyldes kulturforskelle I kort

Læs mere

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus.

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. Der er brug for helhed i indsatsen Lad mig præsentere jer for 3 børn i Danmark der møder konssekvensen af at vokse op i fattigdom:. I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. 1) Jakob er otte år og bor alene

Læs mere

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU?

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Bilag 3 Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013 Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Ole: Jamen det har jeg en positiv holdning til. Altså de udfordringer vi står overfor

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Børn skriver til børn - om mobning Ide og redaktion: Birgit Madsen

Børn skriver til børn - om mobning Ide og redaktion: Birgit Madsen Børn skriver til børn - om mobning Ide og redaktion: Birgit Madsen Kroghs Forlag Indhold 7 Forord Birgit Madsen 11 Frosset ude Lotte, 13 år 17 Totalt ydmyget Nikolaj, 15 år 21 Jeg flippede ud Jeanne, 12

Læs mere

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse I LÆRE PÅ VÆRFTET Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse Helsingør Kommunes Museer 2013 Introduktion Velkommen til Helsingør Værftsmuseum. Museet handler

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

det kan du læse Indhold

det kan du læse Indhold deh 1 Indhold Det bør du læse 2 Kirgisistan update 3-5 Skelsættende dialog 6-8 Foredrag på Hotellet 9 Ny hjemmeside 10 Fradrag til bidrag... 10 Nyt projekt i deh 11 Ny frivillig i deh 11 Bagsmækken 12

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Viljestærke. er vejen frem. God integration:

Viljestærke. er vejen frem. God integration: foto God integration: Viljestærke kvinder er vejen frem Forestil dig at komme til et nyt land med fremmede vaner, nyt sprog og ikke mindst en anderledes kultur. Det er virkeligheden for de kvinder, der

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAGET OG DE PÆDAGOGISKE MÅL

VÆRDIGRUNDLAGET OG DE PÆDAGOGISKE MÅL VÆRDIGRUNDLAGET OG DE PÆDAGOGISKE MÅL Værdigrundlaget er udarbejdet af både personale og brugere af Kulturhuset. Værdierne er diskuteret og bearbejdet ved lave nogle udsagn, der dækker indholdet og ved

Læs mere

Budgettale - 1. behandling af budget 2016. Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget

Budgettale - 1. behandling af budget 2016. Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget Budgettale - 1. behandling af budget 2016 Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget 1 2 Budgettale ved 1. behandling af budget 2016 Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget Jeg er glad for i dag at

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Råd til forældre. www!netstof!dk

Råd til forældre. www!netstof!dk Råd til forældre til teenagere www!netstof!dk indledning indledning Det at være forældre til en teenager kan være et udfordrende job! Puberteten er præget af store udsving# både fysisk og psykisk! For

Læs mere

Dialogmøde Region Øst

Dialogmøde Region Øst Dialogmøde Region Øst Hotel Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted Kære deltager Vi er nu trekvart inde i tilsynsreformens første år, og i LOS er vi glade for muligheden for at kunne følge op på sidste

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet TAO

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet TAO Tilsynsrapport For Opholdsstedet TAO Uanmeldt tilsyn den 1.maj 2013 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik Volmer

Læs mere

Min mor eller far har ondt

Min mor eller far har ondt Min mor eller far har ondt En pjece til børn af smerteramte Når mor eller far har ondt Dette hæfte er til dig, der har en mor eller far, som har ondt i kroppen og har haft det i lang tid. Det kan være,

Læs mere

BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN

BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN MÅLGRUPPE: De voksne BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN Ved IS IT A BIRD 20. februar, 2015 Annika Porsborg Nielsen annika@isitabird.dk Hvem er de voksne? De voksne kæmper for at genskabe

Læs mere

Ordet til de unge. Det er disse ideer og anbefalinger til forældre, vejledere og skoler, som vi bringer et udpluk af her. God læselyst!

Ordet til de unge. Det er disse ideer og anbefalinger til forældre, vejledere og skoler, som vi bringer et udpluk af her. God læselyst! Ordet til de unge Ordet til de unge I dagens Danmark taber vi desværre alt for mange børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund i skolesystemet. Mange taler om, hvad der bør gøres, for at disse unge får

Læs mere

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk SCENARIE 1 Det Politiske Operation Dagsværk Projektet - Befri Grønland! Operation Dagsværk vil ikke bare hjælpe undertrykte mennesker - vi vil også ændre på de årsager, der er selve grunden til, at mennesker

Læs mere

Særudgave september 2015

Særudgave september 2015 Særudgave september 2015 En ny og tidssvarende børne- og ungepolitik sendes i disse dage i høring. Politikken er blevet til i et bredt og inddragende samarbejde på tværs af hele Aarhus Kommune og bysamfundet

Læs mere

Hvordan kan it hjælpe med at løse sociale udfordringer i praksis?

Hvordan kan it hjælpe med at løse sociale udfordringer i praksis? Hvordan kan it hjælpe med at løse sociale udfordringer i praksis? Jesper Nygård Adm. direktør, KAB Digitale færdigheder for vækst og velfærd Konference den 23. februar 2011, Christiansborg Danskere med

Læs mere

FC Horsens. cyberspace

FC Horsens. cyberspace FC Horsens et skridt længere ud i cyberspace Lars Jensen, pigeudvalgsformand i FC Horsens, holder et vågent øje med klubbens Facebook-profiler. Han vil gerne have, at de Facebook-grupper der bliver oprettet

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax:

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax: N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 27. juni 2008 Kære 9. årgang. Vi skal sige farvel til jer og I skal sige

Læs mere

Anse Leroy 5. februar 1933 30.april 2011

Anse Leroy 5. februar 1933 30.april 2011 SOCIAL RESPONSIBILITY ACROSS BORDERS Nr 2-2011 deh Anse Leroy 5. februar 1933 30.april 2011 Anse har efter mange års kamp måtte give slip på livet, som hun elskede - næsten lige så højt som at kæmpe for

Læs mere

Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013

Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013 Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013 Tale ved gallamiddag i Silkeborg den. 18.01.13 Kære Rotary-venner og venner af Rotary Kære præsident: Jette Phillipsen

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

S O C I A L R E S P O N S I B I L I T Y A C R O S S B O R D E R S

S O C I A L R E S P O N S I B I L I T Y A C R O S S B O R D E R S Nr 2-2012 deh deh er en humanitær forening der gerne vil være med til at omsætte idéer og teori til praksis: at samarbejde om at lære at forstå, at håndtere - og ikke mindst om at det giver mening Så kan

Læs mere

Allerførst så er dette indlæg jagt efter systemet og ikke mine sagsbehandlere og min støtte person.

Allerførst så er dette indlæg jagt efter systemet og ikke mine sagsbehandlere og min støtte person. Allerførst så er dette indlæg jagt efter systemet og ikke mine sagsbehandlere og min støtte person. Til at starte med her i indlægget kommer jeg med de anbefalinger der er kommet ud af en VISO rapport,

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Familieliv En undersøgelse blandt 8. klasses elever i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet juni 2015

Læs mere

I denne uge er det skolebestyrelsens formand, Anne-Mette, der skriver et indlæg om sig selv:

I denne uge er det skolebestyrelsens formand, Anne-Mette, der skriver et indlæg om sig selv: Fredagsnyt d. 10. februar 2017 Kære alle I denne uge er det skolebestyrelsens formand, Anne-Mette, der skriver et indlæg om sig selv: Jeg hedder Anne-Mette Nygaard Jørgensen og er 44 år gammel. Jeg er

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse Kommunalvalg 2017 Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse 1 Det kan du finde i materialet 1. Kommunalvalg i Friluftsrådets kredse 2. Idékatalog med eksempler på mærkesager 3. Guide og værktøjer

Læs mere

Scenarie 1 Let adgang til ressourcer og gode individuelle løsninger

Scenarie 1 Let adgang til ressourcer og gode individuelle løsninger Scenarie 1 Let adgang til ressourcer og gode individuelle løsninger Hvad du ønsker, skal du få... Velkommen til år 2020. I skal nu møde familien Jensen, der består af far Per, mor Ulla og deres to børn,

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen. (Det talte ord gælder) Økonomiforvaltningen

Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen. (Det talte ord gælder) Økonomiforvaltningen Økonomiforvaltningen 29-08-2017 Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen (Det talte ord gælder) Overborgmesteren Tale til Anledning Sted Titel Overborgmesteren Første behandling af budgettet BR salen Budgettale

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Vision 2017 Esbjerg. For den boligsociale indsats i. Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris

Vision 2017 Esbjerg. For den boligsociale indsats i. Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris Vision 2017 Esbjerg For den boligsociale indsats i Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris Udgiver og redaktion Bydelsprojekt 3i1 Kvaglundparken 4 6705 Esbjerg Ø Tlf.: 61 20 33 89 www.bydelsprojekt3i1.com

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012 Tilstede: Rikke Skovfoged, Nimet Topcu, Suzan Saygili, Tagharid Rahmah, Kirsten Fischer, Inger Frydendahl, Line Hillerup, Mai-Britt Haugaard Jeppesen Afbud: Gitte Larsen, Maja Langhorn, Jeppe Fisker Mødetid

Læs mere

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Gældende fra den September 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil skabe og vedligeholde et miljø, hvor eleverne kan udvikle sig, og som er præget

Læs mere

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Dokument oprettet 09. juli 2014 Sag 10-2014-00390 Dok. 166248/kp_dh Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Indledning Frivillighed har i de seneste år haft en fremtrædende rolle i den generelle

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg torsdag den 6. april 2006 kl. 15.30 (SOU alm.

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

Forskning, praksis og politik

Forskning, praksis og politik Forskning, praksis og politik Oplæg den 3.12 2013 på konferencen Træning og rehabilitering af førn og unge med nedsat funktionsevne hvad ved vi, hvad gør vi? Helnan Marselis Hotel, Århus Steen Bengtsson

Læs mere

De nye verdensmål for bæredygtig udvikling

De nye verdensmål for bæredygtig udvikling De nye verdensmål for bæredygtig udvikling Nu skal I høre om nogle fælles mål for at gøre verden et bedre sted, som ledere fra alle lande har arbejdet med. Først vil nogle måske gerne vide, hvad et mål

Læs mere

Fredagsbrev. Juleværkstederne gløder af energi

Fredagsbrev. Juleværkstederne gløder af energi Juleværkstederne gløder af energi Forældre på Aarhus Friskole får hjemmelavede gaver og det er eleverne glade fo. Det føles nemlig meget bedre at give en hjemmelavet gave end bare at købe noget, siger

Læs mere

Velkommen til Ålholm IF

Velkommen til Ålholm IF Velkommen til Ålholm IF Sponsor katalog Sæsonen 2015/16 Hvem er Ålholm IF - Håndbold? Å.I.F. Håndbold er en afdeling af Ålholm Idrætsforening, som oprindeligt blev stiftet under navnet Tjæreby Idrætsforening

Læs mere

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab.

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab. Beretning 2015/2016 Sæson 15/16 det sportslige. Der har fra 2014 til 2015 været en mindre fremgang. Fra 239 til 252 medlemmer. I en periode hvor håndbold som sport er trængt fra mange side, så er det dejligt,

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Benedicte Clausen

Benedicte Clausen 2. Rejsebrev Studerendes navn: Studienummer: E-mail.: Praktikperiode: 2. el. 3. Praktik fra til: dd.mm.år: Benedicte Clausen PV11303 benedicteclausen@hotmail.dk 3.praktikperiode 01.08.13 31.01.14 Institutionens

Læs mere