HusInformation nr. 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HusInformation nr. 2"

Transkript

1 2014 DEH Socialt ansvar på tværs af grænser - europeanhouse.org HusInformation nr. 2 Ukraine. Netop nu er der br ug for at væ r e m ed til at støtte op om de mest udsatte menneskers rettigheder og muligheder. En i forvejen vanskelig udfordring er blevet endnu sværere i den nuværende krise i landet. Derfor er der brug for at samarbejde med Ukraine - og det er DEH gået i gang med. 1

2 Indhold Det kan du læse 2 Ukraine har brug for samarbejde 3 Samarbejde med Ukraine 4 Barfods-engelsklærere igang 6 Alfred Dam blev 85år 7 Center for Autisme på besøg 8 Belarus projektet 9 Ertan, Ahmad og Younis + Kwame 10 DEH Sport er mere end fodbold 11 Bagsmækken v/lise From 12 det kan du læse Sommeren er over os. Men i et land som Ukraine er det måske nok sommer, men situationen for alle er ekstrem svær. Og som altid er det de mest udsatte grupper som f.eks. udviklingshæmmede og andre mennesker med handicap, der rammes aller hårdest i en krise som den, der er opstået i Ukraine. Både politisk, menneskerettighedsmæssigt og økonomisk. Derfor er der brug for at vi er med til at gøre noget. Netop nu. Og det kan du læse mere om i dette nummer af HusInformation. Du kan også læse om projektet i nabolandet Belarus, hvor DEH også er med til at støtte op om inklusionsindsatsen og udflytning fra en stor institution. Forsidefoto: De to herrer er nogle af de heldige, der ikke er blevet sendt på institution, men bor i Ukraines eneste bofællesskab startet af forældreforeningen i Kiev. Og de har plads på et af de fire dagcentre. Men 9 ud af 10 handicappede er placeret på store institutioner i en stil som for 50 år siden i Danmark. Husk at betale dit medlemskontingent 2 I Centralasien, Kirgisistan, er vi også ved at tage nye skridt i udviklingen af nye decentrale indsatser for børn og unge med handicap. Og der skal gang i engelsk undervisningen for social work studerende på et par universiteter i Bishkek her fra efteråret. Endelig kan du læse om DEH Sport, et initiativ af unge for børn og unge på Nørrebro, som løber af stablen i august - og som en gruppe af unge nu har arbejdet intenst med i et halvt års tid. Redaktion og tekst i dette nummer: Lise From og Henrik Haubro

3 Ukraine har brug for samarbejde Maidan pladsen i Kiev er et go dt billede på den fastlåste situ atio n, det uk rainsk e samfund befinder sig i. Lise From og Henrik Haubro besøgte Ukraine i maj måned og fik et førstehåndsindtryk af behovet for at støtte de kræfter, der trods ekstreme vanskeligheder arbejder med at skabe livsmuligheder for mennesker med intelligenshandicap uden for de store institutioner. De fleste har utvivlsomt set i medierne om Ukraines tumultagtige situation de sidste mange måneder. Og hørt om Danmarks og EU's ønske om at hjælpe. Men det er noget helt andet at være midt i det. At få syn for sagen - ikke mindst når det gælder de mennesker, som næsten alle steder kommer sidst i køen - både hvad angår rettigheder og hjælp fra lande som Danmark. DEH var inviteret med til 10-års jubilæumskonferencen i paraplyorga- nisationen maj. På grund af krisen nogle uger inden præsidentvalget blev det dog kun til et par møder, fordi mange af de 103 lokale og regionale foreninger ikke kunne rejse til Kiev. Men så fik vi lejlighed til også at besøge nogle institutioner og initiativer i og uden for Kiev - udover at deltage i møderne med Ombudsmandsinstitutionen og Socialministeriet. Og det førte til, at DEH allerede sammen med vores nye partner har indsendt en EU ansøgning. 3

4 Samarbejde med Ukraine haster DEH er meget spændt på om det kan lykkes at skaffe støtte i Danmark eller EU til et konkret samarbejde for og med en af de allersvageste grupper i Ukraine: de udviklingshæmmede. Eller om de mange pæne ord fra danske og EU officials blot er festtaler og blokpolitik af den gamle Fra konferencen hos Ombudsmanden i Kiev (tv). DEHs samarbejdspartner Raisa, formand for All-Ukrainian NGO skuffe. Eastern Partnership skulle Coalition for People with Intellectual Disabilities sidder til højre i panelet jo også handle om udvikling af et civilsamfund, der ogdet var helt tydeligt, når man rejste så rummer de svageste grupper som rundt i Ukraine, at det på mange f.eks. udviklingshæmmede og andre måder var et lammet samfund både handicappede børn og unge og deres socialt, økonomisk og politisk. Og at familier! der derfor er brug for at samarbejde og støtte fra andre - om noget, som de fleste kan blive enige om uanset hvilket sprog de taler. Det kunne være at skabe bedre muligheder for mennesker med handicap. Med All-Ukrainian NGO Coalition for People with Intellectual Disabilities og dens 103 regionale og lokale foreningsmedlemmer i hele Ukraine vil der kunne etableres et godt, konkret fælles civilsamfundsarbejde. 4

5 Samarbejde med Ukraine haster Derfor er vi også glade for allerede store neuro-psykiatriske institutioefter 14 dage sammen med Allner som defekte mennesker. Mødet Ukrainian NGO Coalition at have med nogle af de 103 lokale grupper knoklet en første del af en projektan- viste, at det er muligt at gøre noget. søgning til EU på plads. En såkaldt Hvis vi giver en hånd med! Concept note. Og at have den ukrainske Ombudsmandsinstitution med som associeret partner i et fortaler-projekt kombineret med helt konkrete, nye måder at behandle mennesker med handicap - i stedet for blot at gemme Olga, Raisa - næstformand og formand for All-Ukrainian NGO Coalition og Lise fra DEH. Opmuntret af møde med en gruppe stærdem væk på en af ke mødre - der vil skabe en fremtid for deres børn uden for institutide mere end 200 onerne, i deres lokale samfund her i en by med indbyggere 5

6 Barfods-engelsklærerne er igang I sidste nummer af HusInformation efterlyste vi interesserede danske seniorer til at fungere som barfodsengelsklærere på et par universiteter i Bishkek, Kirgisistan. Og nu er der allerede en lille gruppe med 6-7 deltagere i gang med at udvikle denne aktivitet. Allerede i august 2014 tager Lars Steinov til Bishkek for at aftale nærmere med universiteterne, hvordan man kan sætte dette skib bedst muligt i søen. Bl.a. er det vigtigt at få forventningsafstemt, at det handler om at skabe et rum for at tale-ogbruge engelsk sammen, og ikke at lave et universitetsstudium. Og at de studerende skal være med på at vise deres by og land til de danske lærere. Både for at skabe balance, men også fordi det er en god måde at lære at tale engelsk på og at lære om hinandens kulturbaggrunde. 6 Projektgruppen har fortsat plads til nye seniorer, der har lyst til at opleve Kirgisistan og prøve kræfter med en hel ny måde at arbejde med unge social work studerende på. I projektgruppen var der enighed om, at der ikke skulle være noget krav om hverken en socialfaglig eller sproglærerbaggrund for at være med. Netop mange forskellige erhvervsbaggrunde kunne bruges konstruktivt i Bishkek - lige fra at fortælle om Danmark og Vesten til helt specifikke lektioner om forskellige socialfaglige eller andre faglige temaer. Så der er ingen grund til at holde sig tilbage, for der er god brug for seniorer, der har lyst og mod på at være aktive på en ny og anderledes måde. Med spændende oplevelser forude. Kom den 4/9 kl 10 til det næste møde (og giv os lige et praj aht. kaffen)

7 Tillykke. Alfred Dam fylder 85 år Den 18. maj fyldte Alfred 85 år. Alfred er en af de socialpolitiske kæmper, som der ikke findes mange af mere. Han var civilsamfundsudvikler og fortaler for de svageste grupper fra lang tid før, man talte om disse begreber. Derfor er det jo med stolthed, DEH kan sige, at Alfred var foreningens første formand og medgrundlægger. Ordene i Berlingske giver i koncentreret form Alfreds virke - men ånden hans indsats var også helt unik. Med sin store viden og sin personlige dynamik har der været bud efter Alfred Dam fra mange sider var han således formand for Det Særlige Styringsråd for Christiania. Fra 1989 var han med i demokratiserings og genopbygningsopgaver i Rumænien, Albanien, Polen og Litauen. Alfred Dam var med til at grundlægge Det Europæiske Hus og blev foreningens første formand fra En af han sidste professionelle opgaver gik ud på som formand for Sjakket på Nørrebro i København at hjælpe unge med indvandrerbaggrund godt på vej. Alfred er nu ude af de mange organisationer og opgaver, som han har været engageret i. I stedet skriver han på de mange ting han har beskæftiget sig med, bl.a. forsorgen for de psykisk udviklingshæmmede. 85 Alfred Dam, tidl. amtssocialdirektør, Charlottenlund. Alfred Dam blev først uddannet som typograf, men blev i 1957 socialrådgiver. Efter at have været leder af Højskolernes Sekretariat i Vartorv, blev han leder af Den Sociale Højskole i Århus, hvorfra han i 1966 kom til Grønland som arbejds og socialdirektør var han med kortere afbrydelser (bl.a. som rektor for Danmarks Sociale Højskole i København) amtssocialdirektør i Storstrøms amt. 7

8 Center for Autisme i DEH Fredag den 23. maj havde DEH besøg af en gruppe (4 medarbejdere + 1 pædagog) fra Center for Autisme. Vi er altid glade for besøg, men især denne gruppe var velkommen. Årsag: de hjælper os med at få scannet bøger, dokumenter og rapporter der efter vores opfattelse rummer en væsentlig del af handicaphistorien. Især tiden fra slutningen af 1960 erne og op til udlægning af særforsorgen med nedlægning af de store institutioner og udflytning i bofællesskaber og egen bolig. 8 Snakken gik lystigt, mens vi spiste frokost. Om hvad vi beskæftiger os med i DEH. Ulrik (også medlem af DEH s bestyrelse) fortalte om de opgaver, han varetager på kontoret - hvilket gruppen var meget interesseret i at høre om. Gruppen var i det hele taget glade over muligheden for at besøge DEH så vi kan se og høre om hvem vi arbejder for. DEH har desuden i de sidste uger af juni haft en STU-elev fra Center for Autisme i praktik på kontoret, Hüseyin. Hüseyin var tidligere i en uges praktik i DEH og ville gerne tilbage i praktik.

9 Inclusion of people with disabilities Projektet Inklusion af mennesker med handicap i Hviderusland er for alvor kommet i gang - med alle mulige udfordringer man kan forestille sig. Så DEH-projektleder Lene Petersen har hænderne fulde. 2 fra ledelsesniveau og personale i Kobrin Social servicecenter, 10 repræsentanter for ngo'er, der arbejder med handicappede og repræsentanter for institutioner, der beskæftiger sig med rehabilitering af handicappede børn i Kobrin. Sergei og Galina fra 'Kontoret f. rettighede Tatyana Kavalova samt Lene Petersen Fotoet illustrerer måske bedre end 'DEH'. I alt 24 mange ord det samfund, projektet ardeltagere. Projektet blev rettet mod planlægning af 15 beboere til fremtidig udflytning af en stor Kobrin institution. Projektet har dog besluttet at omdanne dette planlægning af et "miniprojekt" indenfor det samlede projekt. bejder i Ideen er nu at flytte 3 5 beboere ud af institutionen til et uafhængigt liv. De flytter ud og alle deres relaterede gøremål vil så blive det grundlæggende i projektet, således at køreplanen bliver en manual. Køreplanen = manualen antages at blive et strategipapir for at flytte ud beboere fra institutionerne, hvor de fleste har levet fra 18 år og opefter, uanset deres evner til at leve uafhængigt. I dagene maj gennemførtes det første træningsseminar med henblik på at lave institutionsudviklingsplan (IDP). Deltagerne var de valgte Kobrin beboere (2 ud af 3 er valgt), et familiemedlem af (1 valgt bosiddende), 3 valgte servicemedarbejdere for de fraflyttende beboere, 2 fra ledelsesniveau af Kobrin Institution, Træningsresultater Alle deltagere præsenterede resultater og curricula for de relevante ADL områder og aktiviteter til livsrutiner for beboerne. Næste skridt vil være at udvikle læreplanerne for delaktiviteter og teste dem, diskutere det i gruppen og forbedre læreplanerne. Lederen af Kobrin Social Center påtog sig ansvaret for at fortsætte processen, så dens gennemførelse ikke stoppede efter træningsdagene. Mange deltagere udtrykte, at det var første gang, de blev præsenteret og trænet i praktiske værktøjer til det pædagogiske arbejde, der var struktureret og resultatorienteret. Mange følte, at de ofte udførte pædagogisk arbejde er baseret på intuition og ikke fagligt arbejde. 9

10 Ertan, Ahmad og Younis + Kwame Af Kwame Antwi Se de 3s videointroduktion på Det drejer sig om, først og fremmest unge børn i deres lokalområde til en om 3 unge mennesker ved navn Er- bedre og lysere hverdag. Men takket tan Redzep, Ahmad Baginna, og You- være DEH s hjælp, som har villet støtnis Ali som er en del af foreningen te drengene i alle henseende der har DEH. De 3 nævnte drenge har længe været indenfor rækkevidde, har de nu haft et bærende ønske om at gøre fået den nødvendige støtte og hjælp til noget for de unge at få sat børn, dels i deres DEHs sportsprojekt er et nyt deres ideer eget lokalområde, og planer og spændende tiltag, der er ved men så sandelig igangsat også i de øvrige at blive sat i værk, og som har med bydele i køben- været under bearbejdning i de Kwame havnsområdet, hvis sidste måneder. Antwi som det en dag skulle vejleder. blive en mulighed. Gruppen er nu i godt samarbejde med Hjælpen til igangsætning, vejlednin- Anoir fra Ressourcehuset på Nørrebro. gen, og bare noget så enkelt som et Desuden har DEH-bestyrelsesmedlem opholdssted har gjort det næsten Jørgen Segall skaffet økonomisk støtumuligt for de 3 unge drenge at ar- te, så projektet kan gennemføres fra bejde på deres ønske om at hjælpe de august

11 DEH Sport er mere end fodbold Hvad er årsagen til at ville hjælpe de unge børn? Til at begynde med, har Ertan, Ahmad og Younis selv været unge børn engang naturligvis. De husker tydeligt hvordan frivillige og pædagoger lavede adskillige projekter og arrangementer for dem dengang. De spillede fodbold, var på ture, lærte nye kammerater at kende, og fik til tider lektiehjælp. Det er nogle vigtige dagligdagsbehov mange unge børn ikke har mulighed for at få, dels grundet forældrenes manglende ressourcer, tidsmæssige uoverensstemmelser og forhindringer, samt der ikke har været den nødvendige og passende håndsrækningen ud til børnene grundet diverse årsager. Drengene fra DEH mener, aktiviteterne og pædagogernes initiativ til at gide og ville de unge, har været en vigtig forudsætning for dem i forhold til at klare sig godt i det videre liv. Det at omgås i det sociale, og dele nogle positive glædesøjeblikke sammen med andre børn, venner og kammerater har kunnet gøre en positiv forskel som har haft indflydelse på deres tidlige ungdomsliv. Dette er hvad de gerne vil videreføre til den næste generation. De ønsker at være den håndsrækning de selv fik da de var børn. De unge børn skal eksempelvis ikke være på gaden med deres ældre brødre, sidde på netcafé til sent om aften med ældre unge som kan have en negativ indflydelse på børnene, eller opholde sig for oftest derhjemme for den sags skyld. De ønsker de unge skal have en fælles tredje. De skal være med i et fællesskab, de skal have noget at glæde sig til, de skal have medbestemmelse og tage ansvar i en tidlig alder, alle sammen elementer der kan gøre sig gældende i en positiv retning, elementer de også kan tage med videre i skolen. Der er tale om forebyggende arbejde i forhold til at afkriminalisere. Skabe en bedre forudsætning for at kunne klare sig bedre i livet, i skolen, på fritidsjobbet osv., samt give dem andre anderledes alternativer til deres fritid. Det er nu man skal gribe ind før de unge børn risikerer at give op. Der er hjælp at hente og det er hvad de ønsker at give via dette sportsprojekt. Hvorfor os? Mange kan stille spørgsmålstegn ved om disse tiltag ikke er set før hos de kommunale fritidsklubber eksempelvis, og det er det nok også. MÈN DEH Sportsprojekt lægger stor vægt på de unge børns ønsker, præferencer, mangler, lyster og behov. Med andre ord børnene får ikke utilpassede og uønsket aktiviteter og planer smidt i hovedet, men snarere har de i stor stil medbestemmelse for hvad der skal foretages, og de planlægger selv hvilken retning denne sportsforening skal gå. De er sammen om deres forening, hvilket påtvinger børnene til at lære at tage ansvar på en sjov måde de selv deltager i. Dette er hovedforskellen mellem det kommunale og DEH, og det er denne vej vi ved, der er den rette og mest hensigtsmæssige. Vi tror på os selv og egne erfaringer i forhold til dette område, hvilket gør os bedre rustet til at påtvinge os sådanne opgaver. Det er vores styrke. 11

12 BAGSMÆKKEN Strøtanker fra lænestolen... Af Lise From, formand for DEH Både lokalt og globalt er der fart på, og det har selvfølgelig også indflydelse på DEH og vi er nødt til at følge med. Formålet har for os altid været UDVIKLING, og det er det fortsat: udvikling af godt naboskab og inkludering af alle mennesker. Men forhåbentlig er kvaliteten af indsatsen i de enkelte projekter også blevet bedre og ses nu et bredere civilsamfundsperspektiv. DEH DEH Ved Glyptoteket 6, kld København V Definitionen af, hvad udviklingsbistand kan indbefatte (fattigdom, ulighed og globale fællesgoder), Telefon: er gennem tiden blevet justeret enkelte gange, men Fax: man har undgået større ændringer af frygt for, at europeanhouse.org definitionen blev udvandet. Men nu har OECD s (Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling ) Komité for Udviklingsbistand DAC i Giro: (kt. art 01) adskillige år har indsamlet oplysninger, der dancvr nr.: ner grundlag for en vurdering af, om de enkelte Det Europæiske Hus lande lever op til FN s målsætning om, at industriuraniavej 5 lande skal bruge mindst 0,7% af deres bruttonatio1878 Frederiksberg C nalprodukt på udviklingsbistand. DAC besluttede i 2013 at nedsætte en ekspertgruppe, som skal kigge DEH er en humanitær forening, på den 43 år gamle definition af, hvad udviklingsder arbejder for godt bistand kan indbefatte. Det handler om hvad der naboskab og inkludering skal ind og hvad der skal ud af ODA (ODA= Officiaf alle mennesker. elle udviklingsbistand). Fx vil man gerne have udformålet er at støtte gifter til asylansøgere i donorlandene ud og udgifde mest udsatte grupper med at komme videre i livet ter til globale fælles goder, fx klimabistand ind i og være en aktiv del definitionen af udviklingsbistand, dvs nye mål, nye af deres samfund. aktører og nye instrumenter. Anbefalinger fra ekspertgruppen forventes ult. juni d.å. En fremtid med fokus på fattigdom, ulighed og globale fællesgoder afhænger af en ny fortælling, der accepteres af både donor- og modtagerlande. DEH følger naturligvis med i hvad der videre sker. 12

HusInformation nr. 3

HusInformation nr. 3 2014 DEH Socialt ansvar på tværs af grænser - europeanhouse.org HusInformation nr. 3 Belarus. Nu skal vejene til et liv uden for de store institutioner banes i Hviderusland. Det bliver hårdt og besværligt.

Læs mere

Hus Information nr. 1-2014

Hus Information nr. 1-2014 DEH Socialt ansvar på tværs af grænser - europeanhouse.org Hus Information nr. 1-2014 Det kan gå voldsomt til. Natten til den 5. februar 2014 var der indbrud på kontoret og både DEH og NGOFontana fik stjålet

Læs mere

deh Socialt ansvar på tværs af grænser HusInformation nr. 2-2013 1

deh Socialt ansvar på tværs af grænser HusInformation nr. 2-2013 1 deh Socialt ansvar på tværs af grænser HusInformation nr. 2-2013 1 det kan du læse Der er altid mennesker bag, na r der sker noget godt - og noget skidt. Desværre er det næsten altid mere krævende at lave

Læs mere

S O C I A L R E S P O N S I B I L I T Y A C R O S S B O R D E R S

S O C I A L R E S P O N S I B I L I T Y A C R O S S B O R D E R S Nr 4-2011 deh I deh mener vi, at socialt arbejde for mennesker i udsatte situationer er en vigtig del og vej til opbygning af civilsamfundet. Fordi det handler om at mennesker gør noget for at løfte hele

Læs mere

DEH Socialt ansvar på tværs af grænser - europeanhouse.org HusInformation nr. 4

DEH Socialt ansvar på tværs af grænser - europeanhouse.org HusInformation nr. 4 2014 DEH Socialt ansvar på tværs af grænser - europeanhouse.org HusInformation nr. 4 DEH er med i et europæisk projekt NO LIMIT, der går ud på at skabe et salgsnetværk for socialøkonomiske virksomheder

Læs mere

SOCIAL RESPONSIBILITY ACROSS BORDERS

SOCIAL RESPONSIBILITY ACROSS BORDERS Nr 2-2010 deh Besøg fra Hviderusland for at høre om danske patientforeninger SOCIAL RESPONSIBILITY ACROSS BORDERS 1 det bør du læse I dette nummer af Husinformation kan du læse forskellige fortællinger

Læs mere

deh Socialt ansvar på tværs af grænser HusInformation nr. 3-2013 1

deh Socialt ansvar på tværs af grænser HusInformation nr. 3-2013 1 deh Socialt ansvar på tværs af grænser HusInformation nr. 3-2013 1 Forsidefoto: Hans Henrik i Laos i april måned 2013, som blev hans sidste besøg i det projekt - Mr. Hans House - han havde lagt mange kræfter

Læs mere

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Mette Fabricius Madsen

Læs mere

Velkommen til din logbog!

Velkommen til din logbog! Logbog for: Junior Velkommen til din logbog! Denne bog er til dig, der skal træne med Hukommelsesleg Flex. I logbogen får du information om arbejdshukommelsen. Du får at vide, hvordan træningen foregår,

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

» Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen« Delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune

» Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen« Delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune » Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen«delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune Delpolitik børn og unge med handicap Denne delpolitik er den fælles ramme

Læs mere

Anse Leroy 5. februar 1933 30.april 2011

Anse Leroy 5. februar 1933 30.april 2011 SOCIAL RESPONSIBILITY ACROSS BORDERS Nr 2-2011 deh Anse Leroy 5. februar 1933 30.april 2011 Anse har efter mange års kamp måtte give slip på livet, som hun elskede - næsten lige så højt som at kæmpe for

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Råd til forældre. www!netstof!dk

Råd til forældre. www!netstof!dk Råd til forældre til teenagere www!netstof!dk indledning indledning Det at være forældre til en teenager kan være et udfordrende job! Puberteten er præget af store udsving# både fysisk og psykisk! For

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Dokument oprettet 09. juli 2014 Sag 10-2014-00390 Dok. 166248/kp_dh Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Indledning Frivillighed har i de seneste år haft en fremtrædende rolle i den generelle

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

det kan du læse Indhold

det kan du læse Indhold deh 1 Indhold Det bør du læse 2 Kirgisistan update 3-5 Skelsættende dialog 6-8 Foredrag på Hotellet 9 Ny hjemmeside 10 Fradrag til bidrag... 10 Nyt projekt i deh 11 Ny frivillig i deh 11 Bagsmækken 12

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013

Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013 Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013 Tale ved gallamiddag i Silkeborg den. 18.01.13 Kære Rotary-venner og venner af Rotary Kære præsident: Jette Phillipsen

Læs mere

Hvordan kan nye partnerskaber og samarbejde med civilsamfundet hjælpe de unge i arbejde og uddannelse? November 2013

Hvordan kan nye partnerskaber og samarbejde med civilsamfundet hjælpe de unge i arbejde og uddannelse? November 2013 Klaus Goldschmidt Henriksen Chefkonsulent SPUK Hvordan kan nye partnerskaber og samarbejde med civilsamfundet hjælpe de unge i arbejde og uddannelse? November 2013 Socialrådgiverdage Telefon: 26 18 26

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Budgettale - 1. behandling af budget 2016. Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget

Budgettale - 1. behandling af budget 2016. Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget Budgettale - 1. behandling af budget 2016 Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget 1 2 Budgettale ved 1. behandling af budget 2016 Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget Jeg er glad for i dag at

Læs mere

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus.

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. Der er brug for helhed i indsatsen Lad mig præsentere jer for 3 børn i Danmark der møder konssekvensen af at vokse op i fattigdom:. I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. 1) Jakob er otte år og bor alene

Læs mere

Børn skriver til børn - om mobning Ide og redaktion: Birgit Madsen

Børn skriver til børn - om mobning Ide og redaktion: Birgit Madsen Børn skriver til børn - om mobning Ide og redaktion: Birgit Madsen Kroghs Forlag Indhold 7 Forord Birgit Madsen 11 Frosset ude Lotte, 13 år 17 Totalt ydmyget Nikolaj, 15 år 21 Jeg flippede ud Jeanne, 12

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

S O C I A L R E S P O N S I B I L I T Y A C R O S S B O R D E R S

S O C I A L R E S P O N S I B I L I T Y A C R O S S B O R D E R S Nr 2-2012 deh deh er en humanitær forening der gerne vil være med til at omsætte idéer og teori til praksis: at samarbejde om at lære at forstå, at håndtere - og ikke mindst om at det giver mening Så kan

Læs mere

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision På skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision I Norddjurs Kommune ønsker vi, at alle børn i skoler og dagtilbud skal være

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAGET OG DE PÆDAGOGISKE MÅL

VÆRDIGRUNDLAGET OG DE PÆDAGOGISKE MÅL VÆRDIGRUNDLAGET OG DE PÆDAGOGISKE MÅL Værdigrundlaget er udarbejdet af både personale og brugere af Kulturhuset. Værdierne er diskuteret og bearbejdet ved lave nogle udsagn, der dækker indholdet og ved

Læs mere

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU?

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Bilag 3 Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013 Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Ole: Jamen det har jeg en positiv holdning til. Altså de udfordringer vi står overfor

Læs mere

Vend bøtten på hovedet!

Vend bøtten på hovedet! BØRNEKULTUR En af de store udfordringer for klubbernes trænere og ledere er, at de i højere grad skal opbygge det fællesskab, en holdsport nu en gang er, omkring det enkelte individ og ikke omvendt. Sådan

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Hvordan kan it hjælpe med at løse sociale udfordringer i praksis?

Hvordan kan it hjælpe med at løse sociale udfordringer i praksis? Hvordan kan it hjælpe med at løse sociale udfordringer i praksis? Jesper Nygård Adm. direktør, KAB Digitale færdigheder for vækst og velfærd Konference den 23. februar 2011, Christiansborg Danskere med

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 16. AUGUST 2015-17. JUNI 2016 5 facts om Navigator * Uddannelsen varer 42 uger * Eleverne bor på Navigator Campus

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Børn og unge er eksperter i eget liv

Børn og unge er eksperter i eget liv Børn og unge er eksperter i eget liv NBK Stockholm 14. september 2012 Trine Nyby, Chefkonsulent Flemming Schultz, Kommunikationschef Børnerådets undersøgelse blandt anbragte børn & unge Udspringer af viden

Læs mere

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud 2013/ 14 Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud Liselotte Birkholm. Afdelingsleder Vesthimmerlands Kommune 01-04-2013 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

En god handicapmor er jeg vist ikke

En god handicapmor er jeg vist ikke Artikel fra Muskelkraft nr. 4, 1992 En god handicapmor er jeg vist ikke Den traditionelle handicaprolle skal have et spark. Man skal tænke l muligheder frem for begrænsninger. Og gøre de ting sammen med

Læs mere

Nr. 3 September 2013 25. årgang

Nr. 3 September 2013 25. årgang KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS Nr. 3 September 2013 25. årgang I dette nummer bl.a.: Portræt af en frivillig samtale med Sven Aage Knudsen Formidling af følelser uden ord Videnskabelig skabt legeplads til børn

Læs mere

Forskning, praksis og politik

Forskning, praksis og politik Forskning, praksis og politik Oplæg den 3.12 2013 på konferencen Træning og rehabilitering af førn og unge med nedsat funktionsevne hvad ved vi, hvad gør vi? Helnan Marselis Hotel, Århus Steen Bengtsson

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Vision 2017 Esbjerg. For den boligsociale indsats i. Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris

Vision 2017 Esbjerg. For den boligsociale indsats i. Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris Vision 2017 Esbjerg For den boligsociale indsats i Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris Udgiver og redaktion Bydelsprojekt 3i1 Kvaglundparken 4 6705 Esbjerg Ø Tlf.: 61 20 33 89 www.bydelsprojekt3i1.com

Læs mere

Det skal gi` mening for Kristian

Det skal gi` mening for Kristian Kristian benytter sig af de muligheder, der er for at deltage i aktiviteter i Else Hus i det omfang han kan rumme det. Det går bedst i mindre doser som her på billedet, hvor Kristian er på sit ugentlige

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

S. 3 BROEN HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE

S. 3 BROEN HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE hjælper børn og unge til en aktiv fritid S. 3 BROEN HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE S. 5 BROEN SAMARBEJDER LOKALT S. 6 SAGT OM BROEN S. 7 HJÆLP OS MED AT HJÆLPE FLERE BØRN www.broen-danmark.dk 1 OM BROEN

Læs mere

Hus nformation Nr. 2. Det Europæiske Hus - forening for samarbejde om at skabe plads til alle - www.europeanhouse.org

Hus nformation Nr. 2. Det Europæiske Hus - forening for samarbejde om at skabe plads til alle - www.europeanhouse.org Hus nformation Nr. 2 Nr. 2-2009 Det Europæiske Hus - forening for samarbejde om at skabe plads til alle - www.europeanhouse.org 1 INDHOLD I DETTE NUMMER side Husinformation til Folketinget 2 Generalforsamling

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Fredagsbrev. Juleværkstederne gløder af energi

Fredagsbrev. Juleværkstederne gløder af energi Juleværkstederne gløder af energi Forældre på Aarhus Friskole får hjemmelavede gaver og det er eleverne glade fo. Det føles nemlig meget bedre at give en hjemmelavet gave end bare at købe noget, siger

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

FC Horsens. cyberspace

FC Horsens. cyberspace FC Horsens et skridt længere ud i cyberspace Lars Jensen, pigeudvalgsformand i FC Horsens, holder et vågent øje med klubbens Facebook-profiler. Han vil gerne have, at de Facebook-grupper der bliver oprettet

Læs mere

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige VELoverstået - eksamen. Vi skaber succeser. Det er vores

Læs mere

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk SCENARIE 1 Det Politiske Operation Dagsværk Projektet - Befri Grønland! Operation Dagsværk vil ikke bare hjælpe undertrykte mennesker - vi vil også ændre på de årsager, der er selve grunden til, at mennesker

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Om Lille Veum professionel støtte til et godt liv

Om Lille Veum professionel støtte til et godt liv Om Lille Veum professionel støtte til et godt liv Rapport fredag d. 27. november 2009 1 www.marketminds.dk Hvad er Lille Veum? Et bo- og arbejdstilbud for udviklingshæmmede På Lille Veum yder vi støtte

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Velkommen til Ålholm IF

Velkommen til Ålholm IF Velkommen til Ålholm IF Sponsor katalog Sæsonen 2015/16 Hvem er Ålholm IF - Håndbold? Å.I.F. Håndbold er en afdeling af Ålholm Idrætsforening, som oprindeligt blev stiftet under navnet Tjæreby Idrætsforening

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!!

Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!! Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!! Hvad definerer mig? Står på 4 søjler Illeris Modkvalificeringens pædagogik Spillerummet Empowerment Fremtidsværkstedsmodel Ung til ung

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015.

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. En gang om året skal skolebestyrelsen redegøre for, hvad den har beskæftiget sig med i årets løb. Referater fra de enkelte møder findes på skolens intranet

Læs mere

Referat fra dialogmøde med brugere af tilbud i Gentofte Kommune den 07. 29. juni maj 2007

Referat fra dialogmøde med brugere af tilbud i Gentofte Kommune den 07. 29. juni maj 2007 Referat fra dialogmøde med brugere af tilbud i Gentofte Kommune den 07. 29. juni maj 2007 Unge med nedsat funktionsevne Kommentarer: paavej@gentofte.dk Læs mere: www.gentoftehandicappolitik.dk Referat

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Guide. Sådan håndterer du parforholdets faresignaler. De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det

Guide. Sådan håndterer du parforholdets faresignaler. De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det Foto: Iris Guide September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan håndterer du parforholdets faresignaler De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det Faresignaler

Læs mere

Lærernes stemme mangler i skolediskussionen

Lærernes stemme mangler i skolediskussionen Lærernes stemme mangler i skolediskussionen Aktivitetstimer med pædagoger, øget faglighed og længden af skoledagen er til diskussion i forhandlingerne om folkeskolen. Det er politikernes svar på de udfordringer,

Læs mere

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder?

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Lars Hilberg Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Sørup Herregård Hvem er BRFkredit? BRFkredit er en finansiel virksomhed... Fondsejet og uafhængigt Forretningsområder:

Læs mere

HUSinformation nr. 3-2006

HUSinformation nr. 3-2006 Nr. 3 - november 2006 12. årgang HUSINFORMATION HUSinformation nr. 3-2006 Foto fra Minsk i Hviderusland DEH arbejder for at fremme socialt og økonomisk dårligt stillede menneskers adgang til arbejde, uddannelse

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev sommer 2014 2013 Sommeren er for længst gået på hæld og efteråret er over os med gyldne farver, blæst og regn. Men vi har haft en dejlig sommer og som I kan se af dette

Læs mere

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG AF JOURNALIST IBEN BAADSGAARD AL-KHALIL, 2013 21 årige Osman Sari er kurder og blind. Da han kom til Danmark fra Tyrkiet for fem år siden,

Læs mere

Dialogmøde Region Øst

Dialogmøde Region Øst Dialogmøde Region Øst Hotel Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted Kære deltager Vi er nu trekvart inde i tilsynsreformens første år, og i LOS er vi glade for muligheden for at kunne følge op på sidste

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard w Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Uanmeldt tilsyn den 28. september 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Viljestærke. er vejen frem. God integration:

Viljestærke. er vejen frem. God integration: foto God integration: Viljestærke kvinder er vejen frem Forestil dig at komme til et nyt land med fremmede vaner, nyt sprog og ikke mindst en anderledes kultur. Det er virkeligheden for de kvinder, der

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Handicappolitik i Norddjurs Kommune

Handicappolitik i Norddjurs Kommune 2013 Handicappolitik i Norddjurs Kommune 13. august 2013 Dok.nr. 105692-13 Norddjurs Kommunes handicappolitik skal sikre, at borgere med et handicap får mulighed for at deltage i samfundslivet på lige

Læs mere

Tale til studiestart 25. august 2015

Tale til studiestart 25. august 2015 Tale til studiestart 25. august 2015 1 Velkommen God morgen God morning! Hjertelig velkommen til Ingeniøruddannelserne på Syddansk Universitet. A very warm welcome to Engineering at SDU My name is Henrik

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Forebyggende arbejde for og med udsatte unge 42172 Udviklet af: Puk Kejser UCC,

Læs mere

Velkomst ved fondssymposium onsdag den 11. maj 2011

Velkomst ved fondssymposium onsdag den 11. maj 2011 Velkomst ved fondssymposium onsdag den 11. maj 2011 Flemming Borreskov FN s Global Compact I år har vi valgt at sætte fokus på filantropiske fonde og foreningers samfundsansvar. Eller rettere - hvordan

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere