ÅRBOG 2009/2010 Synergi fra erfaring til metode

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRBOG 2009/2010 Synergi fra erfaring til metode"

Transkript

1 ÅRBOG 2009/2010 Synergi fra erfaring til metode Børn og ældre under samme tag Diakonisser hjælper sosu-elever Ældre i et nyt perspektiv Et værdifuldt fællesskab

2 INDHOLD Side 03 En styrket organisation På vej mod de 150 år Synergi må man lytte sig til Vi lærer af hinanden 10 Projekt Livets Afslutning 11 Børn og ældre under samme tag 11 UC Diakonissestiftelsen ønsker synergi 12 Bliv professionsbachelor på Diakonissen 13 Diakonisser hjælper sosu-elever 14 Byggeri baseret på international forskning 15 Ældre i et nyt perspektiv 16 Budget 17 Mad med følelse 17 Danmarks eneste alterbrødsbageri Et døgn på Diakonissestiftelsen 20 Vedbygaard i vækst 21 Cafe Kram vil hjælpe Der er brug for dig 23 De fælles rammer er guld værd 24 Ny visuel identitet 25 Hjælp os med at hjælpe andre Et værdifuldt fællesskab 29 Året der gik 30 Færdiguddannede i Diakonifællesskabet 32 Mindeord 33 Diakonissestiftelsens delegeretforsamling 34 Bestyrelse Navne & kontaktinformation Synergi der bringer håb Temaet for årets årbog er Synergi fra erfaring til metode, og handler om de unikke muligheder, som vi har ved at udnytte synergien mellem vores mange forskellige institutioner og fagligheder. Synergi opstår, når helheden bliver større end enkeltdelene, og her på Diakonissestiftelsen tror vi på, at vi forbedrer vores omsorg for døende, syge, ældre og børn, når vi deler erfaringer, arbejder sammen, udvikler fælles metoder og alle bidrager med input til hinanden. God læselyst! Hanne Thomsen Årbog Redaktionen afsluttet 15. marts 2010 Diakonissestiftelsen Peter Bangs Vej 1D 2000 Frederiksberg Tlf Giro: Bank: (4180) Protektor Hendes Majestæt Dronningen Redaktion Hanne Thomsen (ansvarshavende) Anja Klemp Vilgaard (redaktør) Kontakt: Formand for bestyrelsen Mogens Madsen Direktion Hanne Thomsen, generalsekretær Erik Jensen, vicedirektør Foto & Grafisk produktion Design: Designit A/S Foto: Simon Klein-Knudsen ISS Oplag: 5000 Tak til Sosu-elev Ann-Sofie Mikkelsen, søster Erna Lauridsen og klinisk sygeplejespecialist Rita Nielsen (forside).

3 Mogens Madsen / Diakonissestiftelsens bestyrelsesformand. En styrket organisation Det seneste år har været præget af forandring. Vi har set nedskæringer, fået en ny uddannelse og en ny grafisk linje. Og så har vi lagt en dugfrisk strategi: Vi vil vise omverdenen, at vi lærer af hinanden og lærer fra os. På Diakonissestiftelsen blander vi os i, hvordan vi som kirke og samfund tager os af mennesker, der har det svært. Vi udnytter synergien, der opstår hvor ældrepleje, sygepleje, pædagogik, tro og etik krydser hinanden. Og vi ønsker at gøre det gennem uddannelse og metodeudvikling har været et travlt år for Diakonissestiftelsen. Store beslutninger, store udfordringer og store udviklingsprojekter har præget året. Efter mere end 30 års indsats for at skabe en offentligt anerkendt og finansieret uddannelse i sognediakoni og religionspædagogik fik vi lige før nytår godkendelsen af den nye professionsbacheloruddannelse Kristendom, Kultur og Kommunikation. Samtidig er mere end 17 års indsats på rehabiliteringsområdet på vej mod sin foreløbige afslutning. Farvel og goddag Ved årsskiftet er 34 medarbejdere flyttet ud sammen med Sundhedscentret, og Frederiksberg Kommunes beslutning om selv at etablere Den ny Døgnenhed betyder, at Diakonissestiftelsens Døgnenhed ophører. Allerede ved udgangen af 2010 flyttes cirka halvdelen af døgnpladserne og dermed arbejdspladserne i 2015 forventer vi, at alt er afviklet. Vi har måttet spare og foretage afskedigelser i centrale funktioner, men er også motiveret til at fokusere på muligheder og styrker. Synlighed, uafhængighed og fælles fokus Vi skal styrke Diakonissestiftelsens økonomi, og gøre os mere uafhængige af offentlige midler. Visionen om at skabe et miljø på Diakonissestiftelsen, hvor der er synergi mellem at bo, leve og lære bliver nu konkret i planer på ældre- og uddannelsesområdet. Vi er i forhandlinger om at bygge 72 nye plejeboliger, og det fælles uddannelsescenter UC-Diakonissestiftelsen tilfører planer om flere uddannelser, flere studerende og ny kursusvirksomhed. På sundhedsområdet ønsker vi i de kommende år at udvikle nye tilbud i tilknytning til hospice. Der er ingen tvivl om, at Diakonissestiftelsen er på rette kurs og fortsat spiller en vigtig rolle. Det kommende år markerer fortsat vores styrke og vilje til at kæmpe for samfundets svageste.

4 DIAKONISSESTIFTELSEN / JUBILÆUM Diakonissestiftelsen på vej mod de 150 år I 2013 fylder Diakonissestiftelsen 150 år, og det giver anledning til selvransagelse. På de følgende sider vil du møde en organisation, der lever, lærer og bor sammen. En organisation, der er klar til at runde et skarpt hjørne i fuld fart men også med fællesskabet og erfaringerne i behold. På Diakonissestiftelsen ønsker vi at skabe synergi mellem det at bo, leve og lære. Det sker i et fælles miljø med fokus på kristne værdier, og i 2010 lægger vi kimen til mere af det hele. Vi vil være et sted, hvor man har lyst til at komme både som barn, ung, voksen og gammel. Ifølge generalsekretær Hanne Thomsen betyder alt dette, at Diakonissestiftelsen vil udfordre kvaliteten i ældreplejen og komme med nye tilbud om at bo i et fællesskab. Organisationen vil i stigende grad selv tage ansvaret for økonomi og indsatsområder. Den vil satse på udvikling af sine seks tønder land for at skabe et sted, hvor der både bor studerende, forskere og aktive ældre med mod på fællesskabet. Stærk, faglig og frigjort For Diakonissestiftelsen drejer det sig om at drage omsorg og bringe håb. At have medmenneskelig forståelse, en høj grad af faglighed og et konstant fokus på udviklingen af det liv, der bliver levet i organisationens insitutioner, boliger, skoler og afdelinger. Den 150 årige historie forpligter og det er vigtigt at føre de stærke værdier videre.

5 Diakonissestiftelsen er en stærk, faglig og frigjort kvinde, for hvem tro er noget helt naturligt. Hun er veluddannet og engageret i sit arbejde, synes, hun gør en forskel og videreuddanner sig gennem hele livet. Hanne Thomsen, generalsekretær I 2010 hedder indsatsområderne uddannelse, ældre og sundhed. Det er hér, Diakonissestiftelsen har sine rødder og sin erfaring og det er hér, der er størst mulighed for at præge samfundets udvikling, sætte faglige standarder, tjene flere penge og få flere midler til uddeling. Når generalsekretær Hanne Thomsen beskriver Diakonissestiftelsen som en person, siger hun, at organisationen er en stærk, faglig og frigjort kvinde, for hvem tro er noget helt naturligt. Hun er veluddannet og engageret i sit arbejde, synes hun gør en forskel og videreuddanner sig gennem hele livet. Hun er velorienteret i kirke og samfund, men især i sit fag. Og så er hun også lidt af en rødstrømpe. Hun er selvbevidst og kender sit eget værd hun går op i at bruge sine erfaringer til metodeudvikling og nyder at være en del af et fællesskab. Væk fra glansbilledet I denne beskrivelse er uniformerede kvinder glansbilledet af diakonisser, der lever efter omsorg som hovedord og har katten i fodenden, billeder, der er alt for gode til at fjerne fokus fra det, Diakonissestiftelsen i virkeligheden er. I diakonien beskriver vi ofte os selv som de hænder, der handler, når mennesker er i nød. Og derfor er det vigtigt, at vi har dygtige hænder og satser på faglighed, erfaring og metodeudvikling. Ligesom Diakonifællesskabet har ændret sin form og fremtoning, siden det hele begyndte i 1863, har Diakonissestiftelsen også gjort det ud fra kærligheden til formålet, siger Hanne Thomsen og tilføjer: Denne årbog handler om synergi og fremtidens krav til virksomheden. På de følgende sider viser vi, hvad det er, der gør os til noget særligt; at Diakonissestiftelsen har en organisation og en opbygning, der både gør den i stand til at arbejde for det offentlige og fungere som forretning samtidig med, at den som frivillig organisation kan mobilisere frivillige ressourcer på områder, hvor der er særlige behov. Og vi viser, at den gør det. Indsamling og vidensdeling På Diakonissestiftelsen bliver der samlet penge ind for at kunne hjælpe ældre, døende og syge mennesker, der har brug for det. Organisationen indeholder pensionister, studerende, diakonisser og borgere med og uden fuldtidsarbejde, der donerer timevis af frivilligt arbejde. Den har hospice-sygeplejersker, der øser af deres erfaring med døden til plejepersonale på andre af de tilknyttede institutioner. I denne årbog præsenterer Diakonissestiftelsen en række eksempler på fællesskabets betydning. Årsagen er, at det netop er dette helt unikke faglige fællesskab, der gør organisationen konkurrencedygtig, giver den mulighed for at arbejde på tværs, pulje sin viden og dagligt kæmpe for mennesker i udsatte situationer. Årbogen har synergien som fokus, fordi det er den, der skal bringe organisationen godt ind i dette og de kommende år.

6 DIAKONISSESTIFTELSEN / INPUT UDEFRA 6-7 Hør nøden og reagér på den / Teolog Hans Raun Iversen giver sit bud på, hvad synergi er og indebærer i Kristi forbillede. Her ses sygeplejerske Jesper Grud med en patient på Hospice. Der er mange, der lytter meget til mennesker med hver deres nød (...) på Diakonissen. Men der er også behov for, at medarbejdere af alle slags lytter til hinanden.

7 Synergi må man lytte sig til En lærende virksomhed må begynde med at være lyttende siger dette års klummeskribent lektor i praktisk teologi Hans Raun Iversen. Alice havde været syg i cirka fire år, da hun døde. Og når man kommer fra et presset hospitalsvæsen og ud til roen på Diakonissestiftelsens Hospice, så er det som at lande i himlens forgård. Der er tid til at se og høre mennesker, tid til pleje. Der er kærlighed nok til at udføre mirakler. Gunnar Vosgerau, 70 år. Gift med Alice, der døde på Hospice i Hvad er synergi? Det kan man læse om i Det nye Testamente. Gud og mennesker kan samvirke eller synergere (Mark. 16,20), tro og gerninger kan samvirke hos et menneske (Jak. 2,22). Ja, alt kan virke sammen til det gode for dem, der elsker Gud (Rom. 8,28). Begyndelsen til synergi er, at man lytter til andre ud fra kristendommens synergistiske menneskesyn. Ethvert menneske er enestående For kristendommen gælder det, at ethvert menneske er skabt i Guds billede og lighed. Som sådan er ethvert menneske et budskab fra Gud til os og derfor enestående og uerstatteligt. Det er ingen selvfølge i dagens samfund, hvor et elitært menneskesyn baner sig vej, blandt andet i kraft af nye biomedicinske muligheder, så mennesker gradueres efter deres grad af perfektion målt ud fra tidens målestokke. I den situation er det afgørende, at diakonien samtidig med at konkret nød afhjælpes lytter sig ind på mennesker. På den måde kan den være med til at udtrykke og fastholde det menneskesyn, at ethvert menneske har uendelig værdi på forhånd, uanset kvalifikationerne. Det gælder også på det samfundspolitiske plan: Kun ved at leve meget tæt med og hver dag lytte til mennesker af enhver art (handicappede, misbrugere, døende etc.) kan man med fuld styrke gøre gældende, at alle mennesker virkelig er så ligeværdige og værdifulde, som kristendommen siger. I livet som i mødet med døden er den kristne altid kaldet til at være det medmenneske, i hvis dragt Kristus kan komme til et menneske hver dag og i den sidste nattevagt. Som mennesker kan samvirke med Gud til bedste for deres medmennesker, kan vi også samvirke med hinanden. Metoden er først og fremmest intensiv lytning. Overalt i diakonien gælder det, at det er den virkelige nød, der skal forstås. Det er den tjeneste, der virkelig er behov for, der skal udføres: Du må ganske nøiagtigt finde det Sted, hvor den Anden er, og begynde der, som Kierkegaard udtrykker det. Lyt og lær af hinanden Der er mange, der lytter meget til mennesker med hver deres nød hver dag på Diakonissen. Men der er også behov for, at medarbejdere af alle slags lytter til hinanden og lærer af hinandens erfaringer som lyttere. En lærende virksomhed må begynde med at være lyttende. Jeg har gennem de sidste par år haft lejlighed til at lytte til 17 patienter med den dødelige sygdom Kronisk Obstruktiv Lungelidelse (KOL). Det skyldes, at jeg er vejleder for Ingeborg Ilkjærs Ph.D.-projekt om KOL-patienters eksistentielle åndenød. Når man lytter til mennesker i nød, er verden ikke længere den samme. For så hører man også, hvad man selv kan og bør gøre i ens eget virke som medmenneske, plejer, lærer, præst eller leder og beslutningstager. Først da har vi hørt den nød, som Jesus Kristus har hørt. I Kristi forbillede Det nye Testamentes billede af Jesus Kristus som den diakon, der ved sig sendt til mennesker for at udtrykke Guds kærlighed til dem, koste hvad det vil til og med døden på et kors er uafrysteligt. Derfor er den kristne altid udfordret til at møde og tjene Jesus i en af disse mine mindste (Matt. 25,40), men også til selv at blive en Kristus for sin næste. Først ved at lytte til mennesker, som Jesus gjorde, og så give skikkelse til noget af Kristus og hans kærlighed til medmennesket. Teolog Hans Raun Iversen / I diakonien gælder det, at det er den virkelige nød, der skal forstås.

8 DIAKONISSESTIFTELSEN /TEMA 8-9 Livsglæde i centrum / Vi kan lære af hinanden, og små hverdagsprojekter kan blive grundlaget for større viden og nye metoder. Det oplevede børn, ældre og personale på Louisegården og Søster Sophies Minde i Vi lærer af hinanden på tværs af faggrænser Vi skal skabe rammer for samarbejde, idéudvikling og fælles projekter. De første skridt er allerede taget fra flere forskellige sider på Diakonissestiftelsen. Få inspiration fra nogen af dem, der oplevede synergi-effekter i Pædagoger, plejepersonale, sygeplejersker og studerende har arbejdet sammen på kryds og tværs i 2009, og det er der kommet rigtig meget reflektion, lærdom og metode ud af. Louisegården og Søster Sophies Minde tog i 2009 initiativ til at lade deres børn og ældre mødes. Det betød livsglæde og værdifuld læring for alle. Projekt Livets Afslutning bød på erfarings- og vidensdeling mellem Hospice og det plejepersonale, der har med ældre at gøre andre steder i organisationen. Nu bliver erfaringerne udgivet på bog. Det nye uddannelsescenter er en realitet, og kræfterne på de sundheds- og kirkefaglige uddannelser bliver samlet. Der er ingen tvivl om, at faglige fælleskaber er i centrum på Diakonissestiftelsen i disse år.

9 Jeg er meget glad for Louisegården. Den er rummelig og personlig, pædagogerne er meget opmærksomme og ens barn forsvinder aldrig i mængden. Og så kan jeg godt lide ånden på Diakonissestiftelsen ; jeg kan godt lide historien, og at der er plads til næstekærlighed uden at det skal lyde kristent og frelst. Line Thit Klein-Knudsen, 32 år. Mor til Vega og Filuka, der går i Louisegården. Vidste du / At der i november 1980 blev samlet underskrifter ind i protest mod, at Diakonissestiftelsens Hospital skulle lukkes og at det virkede. / At søstre har kunnet gifte sig uden at udtræde af søsterfællesskabet siden De ældre får lys i øjnene, når de ser børnene, de minder dem om deres egen barndom, giver dem livsglæde og nogen at være noget for, siger Søster Sophies Mindes forstander Arne Kolsum med et smil, da han bliver spurgt til det samarbejde, som han og Børnehuset Louisegården indledte i efteråret For ham er der ingen tvivl om, at de ældre finder det livsbekræftende at have besøg af børn og at børnene har godt af at være sammen med den meget ældre generation. De børn vil jo ikke være fremmede over for gamle og syge mennesker. De vil have nogle billeder med sig af vores ældre, som de vil kunne nyde godt af senere i livet, siger han og rammer dermed direkte ned i årsagen til, at Louisegården har lyst til at udvidde samarbejdet. Det sociale barn Vi stræber efter at skabe sociale børn, og derfor finder vi det vigtigt, at de forstår forskellighed, lærer, at vi ser forskellige ud, har forskellige baggrunde og opfører os forskelligt afhængigt af om vi er unge, voksne eller gamle, siger Louisegårdens konstituerede leder Anita Kleischmann. Hun har lagt mærke til, at mange af vuggestue- og børnehavebørnene hovedsageligt er omgivet af raske og endnu ikke pensionerede bedsteforældre og derfor ikke rigtig ved, hvad det vil sige at være gammel og bo på plejehjem. Derfor vil hun rigtig gerne fortsætte samarbejdet med Søster Sophies Minde og er lige nu i færd med at udvikle og evaluere projektet. Lær døden at kende Også klinisk sygeplejespecialist Rita Nielsen fra Hospice er i fuld gang med erfaringsindsamling baseret på et frugtbart samarbejde på Diakonissestiftelsen. Hun har deltaget som underviser på projektet Livets Afslutning hvor plejepersonale fra Salem, Søster Sophies Minde og Døgnenheden blev undervist i at pleje døende og deres pårørende samt håndtere deres egne følelser i forbindelse med det sidste farvel fra en beboer og nu arbejder hun på en bog, der skal fungere som opslagsværk i det daglige arbejde. De, der har fået undervisningen under projektet, siger, at de er blevet meget bedre til at drage omsorg for de døende på afdelingerne. De kan nu se, hvornår et menneske er døende, og hvornår det er på tide med en anden form for pleje, siger Rita Nielsen og glæder sig over, at Uddannelsescentret på sigt vil undervise i det materiale, hun i øjeblikket arbejder med.

10 DIAKONISSESTIFTELSEN /TEMA Projekt Livets Afslutning bliver til kursusmateriale Døden i hverdagen / Klinisk sygeplejespecialist på Hospice, Rita Nielsen, færdes til daglig blandt døende mennesker. Nu kommer hendes erfaringer i en bog, så andre kan få glæde af dem. En ny bog er på trapperne, en bog, der handler om Livets Afslutning, om hvordan man som professionel taler med én, der er ved at dø, italesætter sorgen hos de pårørende og i det hele taget forholder sig til det sidste farvel. Bogen bliver på cirka sider, vil fungere som et opslagsværk og kan bruges under de kurser, som Diakonissestiftelsen ønsker at lancere i emnet på Uddannelsescentret. Og så er den opstået på baggrund af et projekt, der har fundet sted i et samarbejde mellem Diakonissestiftelsens Hospice, præsterne, skolerne og plejepersonale på henholdsvis Salem, Søster Sophies Minde og Døgnenheden. Nogle patienter skal have lov at dø Der er behov for en øget viden om, at man ikke nødvendigvis skal sende den ældre på sygehuset for at få et drop i armen, hvis han eller hun ikke kan spise eller drikke længere. Når det er tid til at dø, har kroppen ikke brug for mad og drikke. Man dør ikke af tørst, kroppen kan bare ikke omsætte væsken, og derfor har man ikke brug for det. I sådan en situation synes jeg, at det er synd for de gamle, hvis plejepersonalet sender dem afsted til det virvar, et sygehus også er. I stedet skulle de have lov til at blive på plejehjemmet, hvor de har det trygt og godt få en god sidste tid med de pårørende omkring sig og et personale de kender, siger Rita Nielsen. En stor hjælp for plejehjemmene Projekt Livets Afslutning opstod i sin tid, fordi der var en stor del af personalet på Diakonissestiftelsen, der efterlyste mere viden om døende. Hospice havde erfaringen, og det virkede som en god idé at lade dem dele deres viden og erfaringer og i øvrigt samarbejde med både Sosu-skolen, Sygeplejeskolen og præsterne. Der er ingen tvivl om, at projektet har været en succes. Plejepersonalet har fået nogle konkrete redskaber til kommunikation og til samarbejde med de pårørende, og de tør nu gå ind og tale med de døende om det åndelige, om at forberede sig til døden og begravelsen og måske endda bede en bøn med dem, siger Rita Nielsen og tilføjer, at det nu gælder om, at få den viden fastholdt og udbredt. Jeg tror, at bogen vil kunne være en stor hjælp på plejehjem og i hjemmeplejen landet over. Der er flere, der dør på plejehjem end på hospice i Danmark, og der er brug for en opkvalificering. Det er noget, vi kan bidrage med, siger hun. Nye bøger opstået i forbindelse med projektet Livets Afslutning. Rita Nielsen: Venteværelset en døendes fortælling om livet Udkommer 10. juni 2010 på Unitas Forlag. Pris: kr. 199,- Bogen er en ung mands fortælling om livet, det at være døende og at skulle tage afsked med sin søn på 3-4 år. Læsere af Diakonissestiftelsens Årbog kan få 10% i rabat ved bestilling af bogen på Unitas Forlags hjemmeside inden den 1. juni Marianne Bønløkke: Ord til livet Udkommer i sommeren Bogen er en samling af blandt andet salmer, sange, bibeltekster, bønner, udvalgte tekster til eftertanke og eksempler på ritualer. Den kan bruges af sundheds- og plejepersonale samt pårørende, når et ældre menneske dør. Vil du vide mere om projektet Livets Afslutning kan du klikke ind på

11 TEMA Jeg kan godt lide, at man kan have glæde af hinanden på tværs af alder og alting. Hvis mine børn kan bidrage til en lille solstråle i nogle ældres liv så er det helt i orden. Line Thit Klein-Knusen, mor til to i Louisegården. Børn og ældre under samme tag Det var et tilfældigt møde mellem en gruppe børn fra Louisegården og nogle vinkende ældre på Søster Sophies Minde, der skabte grobunden for et utraditionelt samarbejde. I dag er samarbejdet under udvikling og en faglig inspiration i det daglige for både pædagoger og plejepersonale. Jeg synes, at det er et fantastisk budskab, vi kommer med: Hvis du tænker utraditionelt, kan du ramme nogle behov, skabe en gnist og bruge ressourcerne anderledes, end du plejer til glæde og gavn for både børn, ældre og ansatte, siger Anita Kleischmann, der er konstitueret leder i Børnehuset Louisegården. I november gik en af hendes ansatte, pædagogmedhjælper Jakob Nyborg, en tur med en gruppe af børnehusets børn, og da de passerede Søster Sophies Minde, var der et par ældre beboere, der vinkede og smilede til dem. Det fik Jakob Nyborg til at tænke tanken: Hvofor ikke give dem et besøg? Og dernæst tog begivenhederne fart. Louisegården kontaktede Søster Sophies Minde, besøgene blev skemalagt til at finde sted hver onsdag mellem klokken 9.30 og og det blev besluttet af gruppen af børn maksimalt skulle være på 8-10 styk, både vuggestue- og børnehavebørn. 104-årig leger med Det var rigtig, rigtig sjovt. Halvdelen af de ældre sad der bare, den anden halvdel klappede i deres hænder og smilede i et væk, En dame på 104 år legede rent faktisk med børnene nede på gulvet, fortæller Jakob Nyborg, der selv er overrasket over den succes, som besøgene er blevet og den påvirkning, de har haft på alle, der har været med. Forældrene føler, at vi gør en god gerning og glæder sig til, at det er deres børn, der skal afsted. Børnene, der er med i gruppen, snakker ikke om andet dagen før og dagen efter, de føler sig specielle, når de bliver udvalgt til at komme med, siger han og bliver bakket op af Anite Kleischmann: Der er kommet liv ind i de ældres rum personalet bliver gladere og der opstår i det hele taget en følelse af større fællesskab på tværs af arbejdsplajdserne. Det er imponerende, hvad blot en time om ugen kan betyde for så mange, siger hun. UC-Diakonissestiftelsen ønsker synergi Det nye uddannelsescenter er tæt på at være en realitet. Centrets leder Vibeke Nørholm glæder sig over den udvikling og synergi, der kan opstå ved at samle de sundheds- og kirkefaglige uddannelser fagligt og økonomisk. Vi samler uddannelserne, fordi vi tror på, at vi kan opnå en synergi. Sygeplejeskolen og Sosu-skolen er små skoler, og vi har manglet nogle at sparre med fagligt det får vi nu. Det faglige fællesskab bliver styrket af, at vi kommer til at bo sammen, siger hun. Ifølge Vibeke Nørholm er det tid til at arbejde mere sammen, udnytte hinandens ressourcer og lade synergien komme til udtryk i både de formelle og uformelle sammenhænge. Fagligt fællesskab og stabil økonomi Det vil blive mere udfordrende for personalet at få nogle flere kollegaer. Det er hyggeligt at være en lille skole, hvor alle kender hinanden men vi er også nødt til at tænke i størrelse, både fordi det skaber udvikling, men også fordi det bidrager til en god og stabil økonomi, siger hun. Vibeke Nørholm ser desuden frem til synergieffekterne alle steder på Diakonissestiftelsen og vil arbejde for, at Uddannelsescentret bliver samlingspunkt for mere metodeudvikling. Eksempelvis skal vi nu på baggrund af projektet Livets Afslutning lave kurser til Sygeplejeskolens studerende, Sosuskolens hjælpere og assistenter. Vores styrke ligger i den måde, vi møder mennesker på de erfaringer skal gøres til metode, siger hun. Diakonissestiftelsen satser på uddannelse Også Diakonissestiftelsens generalsekretær Hanne Thomsen glæder sig over Uddannelsescentret og det fokus, som det vil give metodeudviklingen i organisationen. Uddannelse er primær for Diakonissestiftelsens arbejde og selvforståelse, og det nye uddannelsescenter betyder, at vi får en fast ramme at forankre dette fokus i. Vores sundhedsog omsorgstradition er tæt forbundet med Sosu- og Sygeplejeskolerne, og nu vil Uddannelsescentret styrke vores kurser og videreuddannelsestilbud yderligere, siger hun og tilføjer: Ved at etablere et uddannelsescenter, som får synergi, samtænkning og metodeudvikling som omdrejningspunkt, fastholder vi fokus på faglighed, og vi håber, at det vil inspirere andre inden for sygeplejen.

12 DIAKONISSESTIFTELSEN / UDDANNELSE Det er dejligt at komme fra Diakonissen vi har et godt ry, når vi kommer ud, og vi er lidt specielle. Man ved, at der bliver taget godt hånd om os, at Diakonissestiftelsens Sygeplejeskole er en af landets ældste, og at den har sjæl. Jeg er stolt af at gå her. Navne Navnesen 01 Sygeplejestuderende, Caroline Lemb, 24 år. 6. semester Kristendom, Kultur og Kommunikation bliv professionsbachelor på Diakonissen Til september begynder det første hold studerende på den nye professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation. Kort før nytår fik Diakonissestiftelsen den glædelige besked, at uddannelsen i Kristendom, Kultur og Kommunikation var blevet godkendt af Undervisningsministeret. Professionsbachelor-uddannelsen, der bliver udbudt på Diakonissestiftelsen og Diakonhøjskolen i Århus, varer 4 år, er SUberettiget og giver adgang til job som eksempelvis sognemedhjælper, kristendomsunderviser eller informationskonsulent i Folkekirken. Uddannelsen betyder, at vi kan uddanne kvalificerede medarbejdere til Folkekirken. Mange af sognemedhjælperne mangler noget grundlæggende kristendomskundskab ikke teologi, men basiskundskaber der vil hjælpe dem til at vælge de rigtige tekster til de rigtige sammenhænge, siger uddannelseskoordinator på den nye uddannelse, Ruth Bjerrum. Ikke forkyndelse Hun understreger, at 3K-uddannelsen ikke er forkyndende men derimod en professionsrettet uddannelse, der primært peger ind i et kirkeligt arbejdsmarked. Det drejer sig om at være i dialog med alle slags mennesker, hvad enten de er muslimer, kristne, budhister eller borgere, der måske finder det svært at tro. Ifølge Ruth Bjerrum fylder den nye uddannelse et hul, der har eksisteret i årevis. Øget viden og kommunikation Præster, efterskoler og sognemedhjælpere har igennem længere tid efterspurgt en uddannelse, der giver dem en større viden om ungdommen i et sekulariseret samfund. Hvordan får man kristendom tilbudt, så den får relevans for unge mennesker i dag? Hvordan giver man et reelt tilbud til dem, der ikke nødvendigvis er omgivet af den i forvejen?, siger Ruth Bjerrum og fortæller, at uddannelsens færdige professions bachelorer vil være klædt på til at formidle det kristne budskab bredt. Vibeke Nørholm, der er øverste leder af uddannelsescentret, og dermed også af den nye uddannelse, glæder sig til at se de nye studerende til efteråret. Og til den betydning som uddannelsen vil få for Diakonissestiftelsen. 3K-uddannelsen passer fantastisk ind i Diakonissestiftelsens visioner og værdigrundlag. Vi har altid haft uddannelse her nu har vi så fået denne nye anerkendte, kirkefaglige uddannelse. Det vil give muligheder for andre uddannelser og kursusforløb inden for det kirkelige, og det ser vi frem til, siger hun.

13 INPUT UDEFRA Diakonisser hjælper sosu-elever En ny mentorordning på Diakonissestiftelsens Sosu-skole er blevet så stor en succes, at der nu er brug for flere mentorer. I juni mødtes 8 mentorer med 8 Sosu-elever for første gang. I dag knap et år senere har ordningen vist sig at være en kæmpe succes. Vores overordnede mål var at fastholde elever i uddannelsen på trods af de eksterne problemer, de måtte have; hvis de eksempelvis ikke trivedes, var kede af det eller havde brug for lidt opbakning i en svær tid. I dag viser det sig, at ordningen også appellerer til de elever, der vil benytte sig af mentorernes erfaringer for at sikre sig det bedste udgangspunkt og de bedste rammer for deres uddannelse, siger uddannelsesdirektør Jørgen Kløve. Ifølge ham er det især de pensionerede søstre, som Diakonissestiftelsen råder over, der har været en stor hjælp i mentorordningen. Kvinder med bred sygeplejeerfaring og masser af menneskeligt overskud. Den her ordning er udviklet sammen med de andre Sosuskoler i regionen, og regionen støtter den økonomisk. Vores styrke ligger i det frivillige netværk, som Diakonissestiftelsen allerede råder over det har de andre skoler ikke, og forskellen er mærkbar. Vi gør virkelig en forskel, siger han. Hun giver mig styrke Også på elevsiden møder mentorordningen rosende ord. En af de elever, der har nydt godt af at have en mentor, siger således til mentorkoordinator Annette Helmer: Min mentor giver mig styrke, og selvom hun ikke er med mig altid, tænker jeg ofte på, hvad hun ville sige, hvis hun var. Fakta / Overvejer du at blive mentor? Så stiller vi følgende krav til dig. Kan du nikke genkendende til dem, er du meget velkommen til at kontakte Anette Helmer på: Du skal have lyst til at være noget for et andet menneske. Du behøver ikke nogen særlig faglig baggrund. Du skal være villig til at binde dig i minimum et halvt år. Du skal have lyst til at udøve et stykke frivilligt arbejde. Du skal kunne afsætte 1-2 timer om måneden. Elev Iben Sperling Harster og søster Merete Lynge-Nyeboe / Ifølge søster Merete er det givende og ikke nødvendigvis tidskrævende at være mentor.

14 DIAKONISSESTIFTELSEN / ÆLDRE Byggeri baseret på international forskning Diakonissestiftelsens vil i årene, der kommer, satse på nybyggeri og en bedre udnyttelse af de eksisterende kvadratmeter. Arkitekt Rune Ulrick Madsen fra Thora Arkitekter A/S i København er en af de arkitekter i Danmark, der ved mest om ældreboliger og sociale bofællesskaber for ældre. Han skal være bygherrerådgiver for Diakonissestiftelsen og fortæller her, hvorfor kollektive boligformer fungerer så godt for ældre. Alle mennesker har nogle basale behov, og dér hvor de får flest opfyldt, dér trives de. Så enkelt lyder budskabet fra arkitekt Rune Ulrick Madsen, når man spørger ham om menneskers valg af bolig. Og hvad enten man er ung, voksen eller gammel, er det den samme sandhed, der gælder: Som menneske skal man kunne identificere sig med sin bolig og sit boligmiljø, man skal kunne lide de fysiske rammer og de sociale sammenhænge, man indgår i, for at trives. Behov for socialt fællesskab Rune Ulrick Madsen er i øjeblikket en del af forskningsprojektet Fremtidens kollektive boligformer for ældre, og han mener, at et menneskes behov ændrer sig, når det bliver sygt. Når man er svag eller ude af balance, har man brug for et netværk, der fungerer som en familie. Et sted man hører til uden at behøve at yde hele tiden, siger han og understreger, at det er vigtigt, at vi som samfund gør noget for ældregruppen, før plejehjemmet bliver aktuelt. Det, man gør i dag, er ikke godt nok. Som menneske trives man bedst med både at give og modtage ellers bliver det ubehageligt, siger han. Diakonissestiftelsen et bud på fremtiden Rune Ulrick Madsen kigger mod USA, når han fremhæver eksempler på velfungerende kollektive boligformer for ældre. Ikke fordi amerikanerne er særlig gode til ældrepleje, men fordi de har udviklet en række communities for ældre, der virker. Denne kollektive boligform består ofte af ejerboliger, lejerboliger og gruppeboliger kombineret med naturskønne omgivelser, gode restauranter, fælles aktiviteter, biografer og tilbud om at komme på en plejeafdeling, hvis behovet opstår. Det har vist sig, at bofællesskaberne bliver til en kulturel motor for lokalområdet de bliver besøgt af borgere udefra. Og ikke nok med det beboerne har også vist sig at blive ældre, sundere og ikke at have brug for så meget pleje som andre. Forudsætningen for alt dette er dog, at man kommer med på et tidspunkt, hvor man stadig kan skabe sig et socialt netværk. Måske er man lidt for dårlig til at klippe hæk, måske er man blevet mere alene, fordi venner og familiemedlemmer er døde. Måske kan man forudse, at man inden for en overskuelig fremtid får brug for støtte, siger Rune Ulrick Madsen og tilføjer, at livet på Diakonissestiftelsen har en fin sammenhæng til ældrekollektivet og det, vi kalder en ordentlig alderdom. Diakonissen har et aktivt miljø, kulturelle aktiviteter, en bred aldersmæssig sammensætning, trænings- og plejefaciliteter, er tæt på byen og et uddannelsesmiljø. Der er gode muligheder for at skabe fremtidens bud på et aktivt boligmiljø for ældre, siger Rune Ulrick Madsen. Arkitekt Rune Ulrick Madsen / Diakonissestiftelsens bygherrerådgiver.

15 Forstander Arne Kolsum / Nutidens ældre ser ikke sig selv som gamle, de vil være en del af fællesskabet og have indflydelse på deres eget liv. Ældre i et nyt perspektiv Moderne ældre stiller krav. De ønsker at have indflydelse på deres eget liv, er mere globale, mere digitale og langt mere individuelle end de var for 10 år siden. Det er en udfordring, vi er nødt til at møde og tage alvorligt, siger forstander på Søster Sophies Minde, Arne Kolsum. Arne Kolsum er forstander på ældreinstitutionen Søster Sophies Minde. Igennem de senere år har han bemærket, hvordan beboerne har ændret sig fra at være en mere eller mindre homogen gruppe til individer med særlige behov og ønsker. Og det stiller krav til personalet og de ressourcer, der er til rådighed, siger han. Kræftplejepladser Diakonissestiftelsen har mange års erfaring i at pleje mennesker med kræft. Disse erfaringer skal nu bringes i spil i forbindelse med byggeriet af 72 nye plejeboliger dér, hvor Døgnenheden ligger i dag. Planen er, at Diakonissestiftelsen, integreret med de ny boliger, vil udvikle 12 kræftplejepladser for mennesker, der kan drage nytte af organisationens ekspertise, pleje og viden på kræftområdet. Det er et tilbud om en professionel hjælp til kræftramte, der har brug for et par ekstra hænder i hverdagen. Mange af de ældre vi får ind i dag, stiller krav på en måde de ikke har gjort tidligere. De vil have mere indflydelse på deres hverdag og mere individuel behandling. Og så ønsker de at fastholde et mere aktivt liv. De rejser, går til foredrag og ud at spise, siger Arne Kolsum, der anser udviklingen for at være naturlig og helt i tråd med det samfund, vi omgiver os med. Det stiller dog nye krav til ældreplejen, personalet skal være mere åbne for beboernes personlige ønsker, og det vil være fornuftigt at tænke lokalområdet mere ind i dagligdagen, Den geografiske synergi Jeg kan helt klart set muligheder i at kopiere den amerikanske model, som vores arkitekt taler om (se modsatte side, red.). I den vision vi har, skal Café Kram ligge tæt på den nye plejeinstitution, så vores ældre får et naturligt netværk her. Et sted, hvor de kan møde nye mennesker, siger han. I det hele taget mener Arne Kolsum, at Diakonissestiftelsen skal blive bedre til at udnytte den synergieffekt, der er i et hus, hvor der er så mange forskellige aldersgrupper. Et hus, hvor vi geografisk set kan færdes på kryds og tværs både socialt og fagligt. Og han vil gøre, hvad han kan for at realisere det via det nye Søster Sophies Minde. Det at kunne dele vores interesser med hinanden er vigtigt. For så bekræfter vi hinanden som medmennesker. Det er vigtigt at kunne give tilbage til fællesskabet også selvom man er blevet gammel og svækket fysisk, siger han.

16 DIAKONISSESTIFTELSEN / BUDGET Figur 1 Øvrige: 600 Psykiatri: Budget 2010 Diakonissestiftelsens samlede udgiftsbudget er i 2010 på i alt knapt 278 mio. kroner. Fordelingen fremgår af figur 1. Tværgående aktiviteter: Børn: Ældre: Finansieringen sker gennem en række forskellige kilder afhængig af aktiviteten. En væsentlig del af finansieringen kommer gennem driftsoverenskomster med det offentlige. Finansieringen fremgår af figur 2. Sundhed: Figur 2 Gæstfrihed: Uddannelse: Fondsbudgettet for 2010 Fondsbudgettet er opdelt i en del, hvor indtægter og udgifter er formålsbestemte, og hvor bestyrelsen principielt ikke kan ændre ved uddelingen. En anden del, den ikke formålsbestemte, er udtryk for bestyrelsens prioritering. Fondsindtægterne fremgår af tabel 1 og uddelingerne af tabel 2. Egenfinansiering: Frederiksberg kommune: Salemfonden: Vedbygaard: Professionshøjskolen: Undervisningsministeret: Region Hovedstaden: Udviklings- og projektbudget Diakonissestiftelsens udviklingsbudget for 2010 er på i alt 1,774 mio. kr., og finansieres alene af Diakonissestiftelsens egne midler. Det samlede udviklingsbudget fremgår af tabel 3. Projektbudgettet er, bortset fra Ph.D.-projekterne, eksternt finansieret af forskellige puljer og fonde. Det samlede projektbudget er på 1,256 mio. kr. Fordelingen fremgår af tabel 4. Tabel 1 Gentofte Kommune: Tabel 3 FondsIndtægter Renter, legater og gaver med bestemte formål Renter, legater, gaver og andre indtægter i alt Resultat af indtægtsskabende virksomhed ,2 % tilbageholdes til senere disposition Til særlige formål, jvf. ovenfor I alt til ikke formålsbestemt uddeling Udviklingsbudget Generel udvikling 254 Jubilæumsprojekt 40 Diakonal profil 100 Masterplan 400 Fundraising aktiviteter 250 PR-udvikling 350 Lønsystem 130 Elektronisk fakturering 250 Udvikling i alt Tabel 2 Uddelinger Gæstfrihed ELIM -34 Emmauskirken -542 Søsterhjemmet inkl. kantinen Café Kram inkl. Frivillighedskoordinator Kvindenødherberget -200 Præster Diakoniår -307 Kirkefaglig videreuddannelse Bestyrelsesbesluttede uddelinger Tabel 4 Projekter Forskning (erhvervs ph.d.) 60 Søster Sophies Minde Det 3. øje 102 Ph.D.-jubilæumsprojekt 100 Livsmestring og livskvalitet 556 Sundhed for frivillige 197 Udvikling af frivillighed på Diakonissestiftelsen 182 Åben rådgivning i Café Kram 59 Projekter i alt Alle tal i figurer og tabeller er angivet i kr.

17 Køkkenchef Majken Alexander / Mad skal laves med smil og arbejdsglæde så bliver den bedre. Mad med følelse Diakonissens Køkken laver kvalitetsmad, krydret med arbejdsglæde og spædet op med kulturel forskellighed. Jo mere kolorit, jo bedre, siger køkkenchefen der lægger vægt på, at hendes personale lærer af hinanden. Vi skaber god mad gennem arbejdsglæde og folk fra forskellige kulturer. Det smitter alt sammen af på maden. Sådan lyder den smilende besked fra køkkenchef Majken Alexander, der mener, at Diakonissestiftelsens kristne værdier om omsorg og pleje har smittet af på Køkkenet og gør det unikt på et marked, hvor fokus hovedsageligt ligger på indtjening og overskud. Hér er det værdierne, der styrer indtjeningen. Vi vil ikke gå på kompromis med kvaliteten, siger hun og tilføjer, at det på kort sigt kan betyde, at Diakonissestiftelsen taber nogle udbud, men at det på længere sigt er en god investering. Nogle køber Mercedes andre Skoda men det betyder jo ikke, at man ikke kan få solgt en Mercedes, som hun siger. I øjeblikket har Majken Alexander og hendes medarbejdere fokus på at dygtiggøre sig på det konkurrenceprægede marked. De skal blive endnu bedre til at markedsføre Køkkenets mad, der sætter fokus på kvalitet, sundhed og variation. Lige i øjeblikket kører vi en masse forsøg med varm mad, aldersbestemte madpakker til reduceret pris og nye bestillingssystemer. Vi vil gerne lægge vægt på værdierne og give vores kunder en høj grad af individuel behandling. Det er oven i købet et godt forretningskoncept ja, det er vel i grunden bare det, der hedder god service, siger hun. Danmarks eneste alterbrødsbageri Maskinens mange rør og stempler fylder det lille hvidmalede kælderlokale under plejehjemmet Søster Sophies Minde på Diakonissestiftelsen. Klatterne med alterbrødsdej af mel, rismel, vand og olie sprøjtes ud på en plade, bliver mast flade, bagt og spyttet ud som færdige oblater med et tryk af Kristus i den sprøde overflade. Lyden er øredøvende og alterbrødsbager Johnny Brinkmann på 55 år er nødt til at have ørepropper i hele dagen. Hvad?! hvad siger du?, råber han over larmen, mens den fuldautomatiske maskine bag ham knokler derudaf, og radioen spiller endnu et hit på fulde drøn for at overdøve infernoet. Hver dag byder på cirka oblater, der bliver sendt ud fra Frederiksberg til menigheder over hele Danmark, på Grønland, Færøerne og til flere sømandskirker verden over. Det er et sjovt arbejde, fordi det er specielt og fordi, det er noget, som mange har glæde af, siger Johnny Brinkmann, mens han stryger sig over panden. Vi har travlt hernede, det kører hele dagen, forklarer han, og lader en hånd glatte en fold i det hvide arbejdstøj, mens han endnu engang kaster et blik over på den store maskine. 134 år med alterbrød Maskinen er Johnny Brinkmanns ansvar, og han tager sit arbejde alvorligt. Overskuddet fra alterbrødsproduktionen går til driften af Diakonissestiftelsens kirke, Emmauskirken, og har gjort det siden kirken blev indviet nytårsaftensdag i Dengang modtog Diakonissestiftelsen et hostiejern i gave fra nogle katolske søstre i Tyskland. Et hostiejern med en påtrykt figur af Kristus, som det sig hør og bør i den katolske verden. Dette er årsagen til at brødene den dag i dag, bærer den selvsamme figur. Traditionen blev holdt i hævd, selvom det i Danmark var de protestantiske diakonisser, der tog sig af produktionen, og ikke de katolske nonner. I dag er det i Danmark som i de øvrige nordiske lande det ældste diakonissehus, der bager alterbrød til den protestantiske kirke.

18 DIAKONISSESTIFTELSEN / DØGNUR Et døgn på Diakonissestiftelsen Diakonissestiftelsen sover aldrig. Der er medarbejdere på arbejde døgnet rundt, aktiviteter morgen, middag, aften og nat. Mød nogle af de mennesker som lever dele af deres liv side om side i løbet af døgnets 24 timer. kl Hospice-sygeplejerskerne Anni Nissen og Karin Castberg går ind på Stue 8, vender den sovende patient, giver mundpleje og veksler et par ord med hans kone, som hviler på en drømmeseng ved siden af sin mand. kl Bager Morten Frandsen møder ind og slår den dej sammen, som senere skal blive til brødene i skolemaden. Køkkenet leverer til 12 skoler i Hvidovre, Gentofte og på Frederiksberg. kl Pædagogmedhjælper Grazyna Dara fra Louisegården tager imod nogle af de første vuggestuebørn ved morgenbordet. Børnene nyder den stille morgenstund, før dagen går i gang. kl kl Rengøringsmedarbejder Miguel del Pino går ned på rengøringskontoret for at hente diverse nøgler og fylde vand i sine spande. Han begynder at vaske gulve og tørre støv af. Kantineansvarlig Lis Simonsen sætter boller i ovnen og gør klar til, at de studerende fra Sygeplejeskolen og eleverne fra Sosu-skolen indfinder sig for at hente dagens første ration af kaffe og morgenbrød. kl Produktionsansvarlig Johnny Brinkmann starter alterbrødsmaskinen og gør klar til dagens produktion af oblater. Når maskinen er varm går den i gang med at spytte de første af dagens alterbrød ud. kl Receptionist Lise Lünell fra receptionen i Indgang 1D begynder morgenens sortering af post. Alt skal være lagt i de rette dueslag før klokken 9.00.

19 kl Vicedirektør Erik Jensen forlader værelse 216 på gæstegangen, hvor han har overnattet for at være klar til dagens morgenmøder. kl Præst Henny Kvists mobiltelefon ringer, netop som hun er gået ud af døren. Årsagen er, at nogle pårørende på Døgnenheden gerne vil have hende til at tale med en døende patient. kl Maria Gosia Grau fra Søster Sophies Minde åbner vinduet og tænder et stearinlys hos en afdød beboer, hun har gjort i stand. Næste dag bliver den døde kvinde hentet, efter at familie og personale har sunget hende ud med en salme og en bøn. kl Beboer Inger Hansen ryger en cigaret i Salems sansehave før sengetid, en vane hun dyrker året rundt uanset vejr og vind. kl Marthagårdens medarbejdere pakker sammen efter et tre timer langt personalemøde, hvor børnenes dagligdag og diverse pædagogiske principper er vendt og diskuteret livligt. kl Køkkenansvarlig Fie Luna Brisson serverer frokosten sammen med beboere og medlemmer i Det Hvide Hus i Gentofte. De 14 spisende taler sammen hen over den sunde mad. kl Aftenvagt Junnye Stilling reder sin seng i De Psykiatriske Bofællesskaber på Dronningensvej. Hvis nogen skulle føle angst eller blive dårlig i nattens løb, er hun tilstede og parat til at hjælpe.

20 DIAKONISSESTIFTELSEN / LIVSMESTRING Vedbygaard i vækst Diakonissestiftelsens vestsjællandske herregård fra 1200-tallet, Vedbygaard, er nu åben året rundt. Fokus ligger på kurser i livsmestring for ældre, der har mistet deres livs partner og det skorter ikke på interesse. Der har været fem livsmestrings-kurser i 2009, og det har skabt grobund for flere. Derfor slog Vedbygaard fra årsskiftet 2010 dørene op for endnu flere af slagsen og holder nu åbent året rundt. Det savn og den meningsløshed som opstår i kølvandet på at miste sin livsledsager er til at tage at føle på og alt for mange ældre står alene med den, siger Vedbygaards direktør Pia Thøgersen. Efter hendes mening er der ingen tvivl om, at det er en mangel i vores velfærdssamfund, at vi ikke er bedre i stand til at tage hånd om ældre, der har mistet, og derfor er hun glad for at være med til at gøre noget ved det. Vi holder livsmestringskurser for disse mennesker, fokuserer på kost, motion, sorgbehandling, sociale relationer og vigtigheden af at skabe netværk med andre, når man pludselig bliver alene, siger hun og understreger at det især kan være svært at komme videre, hvis ens elskede har været igennem et langt sygdomsforløb. Det bliver sværere, fordi det ikke er en lettelse, at ens partner har fået fred. I stedet får man dårlig samvittighed over den magtesløshed og vrede, man følte, og det savn, man nu har svært ved at leve med. I sådan en situation hjælper det ikke, at omgivelserne siger, at man må se at komme videre. Det gør simpelthen for ondt, siger hun. Samværet med andre For at opnå en psykisk balance, er det vigtigt med en kontakt til andre mennesker. Og så er det vigtigt med ro og tryghed. Vedbygaard råder over 12 herskabelige værelser, og der er maksimalt 8-12 personer på livsmestringskurserne. Årsagen er, at det ellers bliver for voldsomt og noget af den nærhed, der er alfa og omega på kurserne, forsvinder. På Vedbygaard er der en helt unik bygning, en unik historie og en unik mulighed for fordybelse. De mennesker, der allerede har været på livsmestringsophold her, fortæller, at kurserne har bragt dem glæde, og at de aldrig har været et sted, hvor de har følt så meget omsorg, siger Pia Thøgersen. For yderligere information: Ring venligst

21 Jeg savner min kone men accepterer, at hun er væk hun blev 83 år. Jeg tror, at det er vigtigt, at man ikke går i stå, når sådan noget sker. Sætter man sig i stolen alene, så stopper livet. Vi er skabt til at lave noget, helst sammen med andre mennesker, derfor deltog jeg i kurset på Vedbygaard. John Christensen, 85 år. Mistede sin kone gennem 55 år i 2009 og var deltager på kurset Ældre, der har mistet på Vedbygaard. Cafe Kram vil hjælpe de kronisk syge Flere patientforeninger har allerede fået øjnene op for Café Krams unikke rammer, fællesskaber og netværk. Nu vil caféleder Kirsten Astafanos udbrede kendskabet og samarbejdet med foreningerne endnu mere. Gigtforeningen, Høreforeningen, Diabetesforeningen, parkinsonsforeningen og Kræftens Bekæmpelse er der allerede nu skal caféens gode faciliteter, store kontaktflade med kronisk syge borgere og fokus på livskvalitet blive til gavn for endnu flere patientforeninger. Eller det er i hvert fald caféleder Kirsten Astafanos drøm som hun håber, at caféen får økonomisk støtte til. Mennesker, der er berørt af de her forskellige diagnoser, kan få noget ekstra ud af at komme her hos os. Derfor vil vi gerne i kontakt med endnu flere patientforeninger, end vi allerede er, siger hun. Som Kirsten Astafanos ser det, vil et øget samarbejde give foreningerne mulighed for at komme i kontakt med nogle mennesker, de ellers ikke når. Caféens gæster er nemlig i vid udstrækning også deres målgruppe. Ved at lægge deres møder og kurser her hos os, får de kronisk syge noget ekstra viden om deres sygdom og møder mennesker, der har prøvet det på egen krop. Det drejer sig om en unik mulighed for erfaringsudveksling og så er der selvfølgelig også den sociale dimension, siger hun. Under alle omstændigheder ser cafélederen det som rigtig vigtigt, at de kronisk syge får et tilbud ud over det sundhedsfaglige. På hospitalet er det sygdommen, der er i centrum, men her hos os kan det sociale også komme det. Det giver bedre livskvalitet, og vi er af den overbevisning at netværk er lige så vigtigt som medicin. Vi mennesker har brug for sociale relationer for at mestre livet og i visse tilfælde kan man skrue helt ned for medicinen i takt med at ens sociale velfærd stiger, siger Kirsten Astafanos. Caféleder Kirsten Astafanos / Netværk og sociale kontakter er lige så vigtigt som medicin, når man er syg, mener Kirsten Astafanos. Interesseret i at høre mere? Kontakt Kirsen Astafanos på telefon: /

22 DIAKONISSESTIFTELSEN / FRIVILLIGHED Dorte Schønning Andersen / Arbejder som frivillig, selvom hun har fuldtidsarbejde ved siden af. Der er brug for dig Mød Dorte Schønning Andersen og hør, hvorfor hun mener, at man bliver en rigtig borger af at hjælpe andre som frivillig. Man behøver ikke at være uden for arbejdsmarkedet for at være frivillig man skal bare have lyst til at hjælpe andre mennesker, være interesseret i at bidrage til fællesskabet og kende en organisation, man kan identificere sig med. Sådan lyder budskabet fra en af Diakonissestiftelsens frivillige medarbejdere, der har fuldtidsjob ved siden af. Samfundet hænger ikke sammen uden frivilligt arbejde. I det frivillige arbejde bliver jeg til en borger, én der løfter mit ansvar over for andre borgere i samfundet. Uden det er der ingen sammenhængskraft. Så kan vi alle sammen bare gå rundt med en t-shirt, hvor der står MIG på, uden at have øje for at livet går op og ned, og at alle bliver ramt af skæbne, ulykke og uretfærdighed på et eller andet tidspunkt i deres liv, siger Dorte Schønning Andersen, der er arbejds- og organisationspsykolog i sit arbejdsliv og frivillig på Diakonissestiftelsen. Siden hun var 20 år, har hun arbejdet frivilligt i flere forskellige sammenhænge, for Dannerhuset, Dansk Kvindesamfund og Hyltebjerg Kirke i Vansløse. Jeg har det ligesom Obelix med trylledrikken jeg faldt i gryden med frivillighed, da jeg var ganske ung og så har jeg lavet frivilligt arbejde lige siden, siger Dorte Schønning Andersen med et smil, mens hun tilføjer, at det dog er første gang, hun selv har været med til at forme sin rolle som frivillig ud fra de evner og erfaringer, hun har. Jeg er frivillig i min folkekirke også dér deler jeg raslebøsser ud til sogneindsamling, bager kage, laver mad og sælger kaffe. Men jeg tænkte, at jeg måske kunne bidrage med noget andet her på Diakonissestiftelsen. Jeg er jo god til at arbejde organisatorisk, til at formidle og til at få gode idéer, som bliver ført ud i livet, siger hun. Lykkeligere med frivilligt arbejde Og det var da også, hvad Dorte Schønning Andersen kom til at bidrage med. I dag er hun involveret i at arrangere foredrag og andre offentligt rettede aktiviteter i samarbejde med Vennekredsen og hun nyder det. Som hun ser det, er det overhovedet ikke svært at få den frivillige indsats til at hænge sammen med et aktivt arbejdsliv ved siden af. Jeg kan jo altid tage en telefon hjemmefra, gå til møde om aftenen eller sidde og skrive på noget i en weekend, siger hun og opfordrer andre til at involvere sig i det frivillige arbejde: Jeg tror, at alle mennesker, der laver frivilligt arbejde, bliver lykkeligere af det. De opdager, at der er brug for dem og noget af det bedste, man kan gøre for et menneske, er at bede det om hjælp.

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere

KamillianerGaardens Hospice

KamillianerGaardens Hospice s Hospice Årsberetning 2014 2 Indhold Redaktion: Anette Agerbæk, Lisbeth Halager og Jette Bjørn Bjørnes Foto: Hanne og Poul Klingberg Korrektur: Charlotte Bjørnes Grafisk opsætning: Kim Winge Dagen Tryk:

Læs mere

ÅND & RØDDER i Danske Diakonhjem. INSPIRATION til værdiarbejdet.

ÅND & RØDDER i Danske Diakonhjem. INSPIRATION til værdiarbejdet. ÅND & RØDDER i Danske Diakonhjem. INSPIRATION til værdiarbejdet. Det er et stort ansvar, at få andres liv lagt i hænderne. Vi kan passe mennesker ned i vore kasser, men det er en større kunst at få deres

Læs mere

ÅND & RØDDER i Danske Diakonhjem. INSPIRATION til værdiarbejdet.

ÅND & RØDDER i Danske Diakonhjem. INSPIRATION til værdiarbejdet. ÅND & RØDDER i Danske Diakonhjem. INSPIRATION til værdiarbejdet. Det er et stort ansvar, at få andres liv lagt i hænderne. Vi kan passe mennesker ned i vore kasser, men det er en større kunst at få deres

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Læs i dette nummer: Københavns biskop om I troskab mod folkekirken Om samarbejde mellem organisationerne og folkekirken

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

baptist.dk Masser af succes Nummer 1 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk Masser af succes Nummer 1 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 1 baptist.dk Nummer 1 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Masser af succes Lones Logbog Afrikanere i Nakskov! Igennem 2012 vil vi følge generalsekretær Lone Møller-Hansen på besøg rundt

Læs mere

TEMAMAGASIN # 2. hjælp - det hjælper

TEMAMAGASIN # 2. hjælp - det hjælper TEMAMAGASIN # 2 hjælp - det hjælper Bedre Psykiatri Ungdom August/2013 Temamagasin #2 Bedre Psykiatri Ungdom Livjægergade 20 2100 København Ø www.bp-ungdom.dk Telefon // 35 25 46 16 Find os på Facebook

Læs mere

Esset. Vi er til for dig og for hinanden. På arbejde med hjertet God service er kernen i vores job Skal vi så åbne den isbod?

Esset. Vi er til for dig og for hinanden. På arbejde med hjertet God service er kernen i vores job Skal vi så åbne den isbod? Esset Esset Særnummer November 2010 På arbejde med hjertet God service er kernen i vores job Skal vi så åbne den isbod? Vi er til for dig og for hinanden 4 PORTAL, PLAKAT OG PIXI 6 KORT NYT 8 PÅ ARBEJDE

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. Hospice Sjælland

ÅRSRAPPORT 2008. Hospice Sjælland ÅRSRAPPORT 2008 Hospice Sjælland Årsrapport 2008 Hospice Sjælland Tønsbergvej 61 4000 Roskilde 2. udgave - 1. oplag 2009 Oplag: 600 stk. Layout og produktion: Roskilde Mediecenter Tryk: Print Partner Trykt

Læs mere

SEPTEMBER 2013 50. ÅRGANG TEMA. Lang vej til job

SEPTEMBER 2013 50. ÅRGANG TEMA. Lang vej til job SEPTEMBER 2013 DIAKONbl bladet adet TEMA 1234 50. ÅRGANG Lang vej til job 2 Diakonforbundet DIAKONbladet Filadelfia og Diakonhøjskolens Diakonforbund www.diakonforbund.dk DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE

Læs mere

KH bladetmaj 2 2015. Fernisering i Galleri Bibelland Malerierne fra kunstkurset 11. april udstilles i Galleri Bibelland til efteråret.

KH bladetmaj 2 2015. Fernisering i Galleri Bibelland Malerierne fra kunstkurset 11. april udstilles i Galleri Bibelland til efteråret. KH bladetmaj 2 2015 15 Fernisering i Galleri Bibelland Malerierne fra kunstkurset 11. april udstilles i Galleri Bibelland til efteråret. 3 10 Kristelig Handicapforening Katrinebjergvej 75 8200 Århus N

Læs mere

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. April 2011 60. årgang bladet kommune nægter at lade ung kvinde selv vælge et ellers totalt egnet botilbud Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave

Læs mere

Danmark som skræk-eksempel i Norge

Danmark som skræk-eksempel i Norge KH bladet februar 1 2012 10 Besøg på efterskole Side 10 Hvordan vil du bo? Viden og debat om boformer og aktiviteter for mennesker med udviklingshæmning. Side 3, 5, 16 og 18. Kristelig Handicapforening

Læs mere

agapetema at stå udenfor en kernefamilie Når, det der håbes på, endnu ikke er sket OIKOS - den udvidede familie At være aseksuel Nummer 1 2013

agapetema at stå udenfor en kernefamilie Når, det der håbes på, endnu ikke er sket OIKOS - den udvidede familie At være aseksuel Nummer 1 2013 agapetema Nummer 1 2013 at stå udenfor en kernefamilie Single, men ikke alene Når, det der håbes på, endnu ikke er sket Hvorfor har du ingen far? OIKOS - den udvidede familie Fra kollektiv til kernefamilie

Læs mere

Jysk børneforsorg Fredehjem. Årsskrift 2010

Jysk børneforsorg Fredehjem. Årsskrift 2010 Jysk børneforsorg Fredehjem Årsskrift 2010 Jysk børneforsorg/fredehjem Indhold Årsskrift 2010 Foreningen Jysk børneforsorg/fredehjem Redaktion Lars Bundgaard (ansv. redaktør) Bent Ulrikkeholm Journalist

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

5 år efter kommunalreformen

5 år efter kommunalreformen SEPTEMBER 2011 DIAKONbladet 348. ÅRGANG 5 år efter kommunalreformen 2 DIAKONbladet Diakonforbundet Filadelfia og Diakonhøjskolens Diakonforbund www.diakonforbund.dk > DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE Indlæg

Læs mere

tæt på kræft tætpåkræft

tæt på kræft tætpåkræft Nr. 4 December 2009 7. årgang Kræftens Bekæmpelse tæt på kræft tætpåkræft Man har pligt til at være der, når nogen bliver ramt af kræft Indhold Hurtigere diagnoser kan redde 500 liv om året 3 Et hus uden

Læs mere

baptist.dk 5 Fællesskab Nummer 5 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk 5 Fællesskab Nummer 5 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 5 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 5 Fællesskab Forsmag på jubilæet Jubilæumsudvalgets formand, Trine Engbo Sørensen, indvier os i sine drømme om en fejring i 2014,

Læs mere

KH bladetseptember. Bibelcamping. Forkyndelse og fællesskab. Ny landsleder i KH

KH bladetseptember. Bibelcamping. Forkyndelse og fællesskab. Ny landsleder i KH KH bladetseptember 3 2014 12 Bibelcamping Flere af Kristelig Handicapforenings bofællesskaber og medlemmer var med på bibelcamping i Haderup. 3 14 Kristelig Handicapforening Katrinebjergvej 75 8200 Århus

Læs mere

AT FLYTTE PÅ PLEJEHJEM

AT FLYTTE PÅ PLEJEHJEM AT FLYTTE PÅ PLEJEHJEM AT FLYTTE PÅ PLEJEHJEM et temahæfte udgivet af Dorthe Mariehjemmet Redaktion: Flemming Høj Jermiin Charlotte Bach Foto: Wouter van Dam Layout: www.double-u.dk Wouter van Dam Tryk:

Læs mere

KAMILLIANERGAARDENS HOSPICE

KAMILLIANERGAARDENS HOSPICE KAMILLIANERGAARDENS HOSPICE ÅRSBERETNING 2013 2 3 4 Copyright: KamillianerGaardens Hospice Redaktion: Anette Agerbæk, Lisbeth Halager og Jette Bjørn Bjørnes Foto: Hanne og Poul Klingberg Korrektur: Charlotte

Læs mere

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Socialminister Benedikte Kiær mener at tidlig indgriben er svaret side 4-5 Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13 Manglende anerkendelse

Læs mere

Det kan lade sig gøre

Det kan lade sig gøre ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. april 2010 59. årgang Det kan lade sig gøre Tema om inklusion... side 7 Annonce 22 39 46 14 4 Kort nyt 5 Leder Det kan lade sig gøre 7 Tema Fra isolation

Læs mere

marts 2015 // nr. 1 Tema: DEMENS Lisbet Dahl har været med til at nedbryde tabuer om demens Aarhus kommune

marts 2015 // nr. 1 Tema: DEMENS Lisbet Dahl har været med til at nedbryde tabuer om demens Aarhus kommune marts 2015 // nr. 1 Tema: DEMENS Lisbet Dahl har været med til at nedbryde tabuer om demens Aarhus kommune Hjemmeplejen aarhus Kommune altid I nærheden Hjemmeplejen aarhus Kommune tilbyder kompetent og

Læs mere

Profession i forandring

Profession i forandring MARTS 2012 2 23 1 DIAKONbl bladet adet 49. ÅRGANG Profession i forandring Viden giver muligheder Man skal lytte Ånden i hånden TEMA: Diakoni mellem teori og praksis 2 DIAKONbladet Diakonforbundet Filadelfia

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere