Nr sept Pak Papir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 4 5. sept. 2005. Pak Papir"

Transkript

1 Pak Papir Nr sept L E D E R OPBRUD I BRANCHERNE Papir- og emballagebranchen fortsætter med at tilpasse sig markederne, og især de katastrofale papirpriser. SCA har netop besluttet at lukke den 50 år gamle papirfabrik i Grenå, fordi der er en overkapacitet på det europæiske marked på en million ton om året. Også andre af koncernens europæiske papirfabrikker lukker. Petterson Bech på Bornholm lægges sammen med Cartolit i Århus. Tilsammen står de to danske virksomheder for 97 procent af verdensmarkedet for kasser til produktion af fiskepinde. På bølgepapsiden ser det nu ud til at investeringsselskabet bag Kappa-koncernen forlader markedet, og sælger til Jefferson-Smurfit. Hvis EU godkender, vil der kun være to aktører på det danske marked. Nemlig SCA og Smurfit. Læs mere om fusioner, opkøb og lukninger inde i bladet. BRANCHEBLADET FOR E M B A LL A G E O G PA P I R

2 Gode kolleger mobber ikke Hos Amcor Flexible i Horsens gør de ansatte og ledelsen i fællesskab noget imod mobning. Alle ansatte har ret til at blive behandlet med respekt og værdighed i et miljø, hvor der ikke foregår mobning. Sådan hedder det i den personalepolitik, som ledelse og medarbejdere hos Amcor Flexibles i Horsens har fastlagt. Arbejdet med at lave en personalepolitik, der tog fat i problemet mobning, startede i det tidlige forår Det med en firmapolitik om et eller andet emne er ikke noget særligt. Der er rygepolitik, alkoholpolitik med videre. Mange af dem er i virkeligheden blot en formulering af forbud. Det er forbudt at ryge, eller det er forbudt at drikke alkohol. Sådan set er det også bare et forbud om, at det er forbudt at mobbe. Men på dette område er det straks lidt sværere. Mobning er: Her er der tale om en helt anden bearbejdning. Og det er måske grunden til, at kun meget få virksomheder har en egentlig mobbepolitik. Da vi startede, beroede det på, at vi havde nogle problemer i en af afdelingerne. Der var et par stykker, der havde det ubehageligt med at gå på arbejde, siger Willy Nielsen, der, ud over jobbet som rulleskærer, er sikkerhedsmand og nøgleperson. Nøglepersonsembedet har ikke noget med de andre funktioner at gøre. Blot er det vigtigt, at alle afdelinger er repræsenteret i kredsen af nøglepersoner, som er dem, medarbejderne og ledelsen kan henvende sig til, hvis der er mobbeproblemer. Allerede i 1998 havde vi haft emnet oppe at vende i Samarbejdsudvalget. Men først da der kom en ny direktør til, tog han fat i problemstillingen. Vi fik etableret en gruppe, der skulle lave en politik på området. I februar 2000 gik vi så i gang. Vi kontaktede Bedriftssundhedstjenesten (BST), som havde konkret viden om, hvordan man går Tekst fra pjecen. Er du en mobber? Har du for eksempel: l talt nedsættende over for andre om en kollega gennem længere tid? l rottet dig sammen med andre mod en kollega? l gennem tavshed og ligegyldighed afholdt en kollega fra at deltage i fællesskabet? l gentagne gange latterliggjort eller udelukkende fokuseret på eventuelle negative sider ved en kollega? l gennem en længere periode i tale og handling nedgjort en kollega, hver gang du har talt med ham? l direkte eller indirekte medvirket til at sabotere eller vanskeliggøre det for en kollega at udføre sit arbejde? l og hvornår har du egentlig sidst tænkt over, om det, du selv udøver som venskabeligt drilleri, måske kunne opleves anderledes af den, som bliver drillet? Egentlig er det ganske let. Nemlig at du som udgangspunkt behandler andre, som du gerne selv vil have, de behandler dig. ind i arbejdet med en mobbepolitik, fortæller Willy Nielsen. BST gav os så nogle rammer for, hvad vi kunne gøre. En politik betyder blandt andet, at der skal være nogle sanktioner. Helst skal vi snakke os ud af de problemer, der er. Men hvis nogen stiller sig på bagbenene, skal der være sanktionsmuligheder. Vi har et konfliktråd, hvor problemerne kan tages op, hvis vi fem nøglepersoner ikke kan løse dem på stedet. I sidste ende er det så virksomhedens direktør, der sidder for bordenden, hvis der virkelig skal gøres noget ved problemet. Men den situation har vi da heldigvis ikke været i endnu. Men det er som sagt vigtigt, at er ikke er nogen, der er i tvivl om, at der kan blive tale om en sanktion, siger Willy Nielsen. Pilotprojekt Vores erfaring var, at store grupper har svært ved at beslutte sig, så vi nedsatte en gruppe med en fra hver side, plus en fra BST. Derefter etablerede vi et pilotprojekt, omfattende to afdelinger, med tilsammen 35 ansatte. De blev, anonymt naturligvis, spurgt, om de havde følt mobning på deres egen krop. Det havde syv, altså 20 procent. En af dem følte det næsten ugentligt, tre af dem af og til og tre af dem følte det i hverdagen. Symptomerne kunne være, at man blev syg med dårlig mave, manglende lyst til at møde på arbejde med videre. Det var BST, der foretog undersøgelsen, hvor alle fik spørgeskemaer, og hvor alle besvarede spørgeskemaerne. Med det materiale kunne vi gå videre. Det var et reelt behov, så vi udtog fem nøglepersoner. To fra kartonnageområdet, der er det største, en fra trykkeriet, en fra ledelsen og en fra administrationen. Det er SU, der har stået for denne udvælgelse. Vor kontakt til kollegerne kan foregå på mange måder. Måske er det en, der trækker en af os til side for at gøre opmærksom på, at 2 Pak & Papir 4 / september 2005

3 Willy Nielsen: Nøgleperson hos Amcor Flexibles i Horsens. vedkommende selv bliver mobbet, eller at vedkommende er opmærksom på en kollega, der bliver moppet. Men det kan da også godt være, vi bliver ringet op privat, eller vi kan aftale, at vi går et andet sted hen på fabrikken for at snakke. I første omgang hører vi så, hvad problemet er. Derefter kan vi tage kontakt med mobberen, der måske ikke selv er klar over, at kollegaen føler sig mobbet. I nogle tilfælde kan en snak mellem de to faktisk løse problemet. Men der er da også kolleger, der har den holdning, at der skal være et vist frisprog på en arbejdsplads, siger Willy Nielsen. I så fald må vi så gå videre i konfliktrådet for at løse op på situationen. Måske er der helt andre grunde til mobningen end lige det, vi ser i første omgang. Så må vi rådgive. Hvis det ikke lykkes at stoppe mobningen, ja, så er det vores direktør, der er øverste myndighed, og som er den, der i sidste ende kan afskedige en medarbejder, der fortsætter med at mobbe. Men det har vi nu ikke været udsat for endnu, siger han. I alt har Amcor Flexible i Horsens i tidens løb haft en halv snes sager, hvor nøglepersonerne har været involveret. Mobning Mobning kan være mange ting, fortæller Willy Nielsen. Det kan være, at en kollegas materialer hele tiden forsvinder, at der hele tiden er nogen, der forhindrer at en maskine kan køre og så videre. Første gang kan det være meget sjovt, at kollegaen pludselig står med en maskine, som vedkommende ikke kan starte, fordi nogen har lavet et eller andet nummer. Men sker det igen og igen, kan det gå ud over den berørtes selvværd. Og måske kan den, der laver nummeret, ikke se, at nu begynder det at gøre ondt på den, der bliver ramt. Hvis nøglepersonen er i stand til at stoppe drilleriet, uden at nogen af parterne føler sig forurettede, er det den bedste løsning. Ellers tages sagen op i konfliktrådet. En anden slags mobning kan være brug af øgenavn. På mange arbejdspladser er det almindeligt, at kolleger har øgenavne. Mange af dem lyder navnet, når der bliver kaldt. Og sådan går det godt. Men pludselig en dag er det måske bare for meget. Det kan være meget svært for den, der har et øgenavn og som lyder det, at forstå, at det med øgenavnet er for meget for en kollega. For der er måske ikke noget ondt i det. I hvert fald for den, der bruger det. Også her er det et spørgsmål om at skabe forståelse mellem de berørte. Nøglepersonerne optræder til tider som en slags garanter for, at alle behandles ordentligt. Men til gengæld kan den, der pludselig ser sig selv beskyldt som mobber, godt føle sig uretfærdigt behandlet. Så er det nøglepersonens opgave at tage den skyld på sig, så det ikke bliver den, der har klaget sin nød, forløbet går ud over. Willy Nielsen fortæller gerne om de sager, der er gået godt. Men han indrømmer gerne, at der da er folk, som han har fået et noget mere køligt forhold til, efter at han som nøgleperson har kørt en sag igennem. Det må man være forberedt på, hvis man går ind i det her arbejde, siger han. Som de fire andre nøglepersoner har han fuld tavshedspligt. Hvis man bryder den, er man helt færdig. Det er en del af fundamentet, siger han. Nøglepersonen fortæller kun om personer og sager, hvis han eller hun bringer en sag videre til konfliktrådet, fordi det ikke er lykkedes at løse sagen i første omgang. Konfliktrådet består af direktøren for enheden plus en tillidsmand fra det konkrete område. Konfliktrådet kan i givet fald høre de berørte parter, og så søge at løse sagen. Lykkes det ikke, kan rådet give en irettesættelse, en mundtlig advarsel, en skriftlig advarsel ved gentagelser eller forflytning i afdelingen, så tvistigheden måske kan undgås. De berørte kan måske flyttes til en anden afdeling. I absolut sidste ende kan der blive tale om afskedigelse. I en pjece, som Amcor Flexible i Horsens har udgivet, står der blandt andet: Amcor Flexible tilkendegiver, at vi ikke accepterer mobning eller anden negativ behandling af ledere og medarbejdere. Pjecen udleveres sammen med andet materiale om virksomheden ved ansættelse. Pjece Et andet sted i pjecen står der blandt andet: Det er din pligt at gribe ind, hvis du observerer, at mobning finder sted. Hvis der opstår en konflikt, skal vi selv prøve at løse den på det laveste niveau i organisationen. En kollega kan selv forsøge at hjælpe med at løse problemet. Såfremt du ikke ønsker dette, skal du kontakte en nøgleperson eller en leder, som efterfølgende vil tage sagen op. P&P 3 Pak & Papir 4 / september 2005

4 Slut i Grenå efter 50 år Papirfabrikken Djursland lukker efter 50 år. Dermed føjes endnu 120 medarbejdere til de mange på Djursland, der har mistet deres arbejde. Det er noget skidt, lyder det sagtmodigt fra tillidsmand Preben Skaarup. Hverken han eller kollegerne er endnu kommet sig over chokket. Svenske SCA har lukket deres arbejdsplads. Overkapaciteten på det europæiske papirmarked har gjort det nødvendigt, siger SCA. 120 medarbejdere mister deres arbejde, når virksomheden lukker. SCA s nabovirksomhed, bølgepapfabrikken, har netop været igennem en omlægning, hvor der blev investeret en kvart milliard kroner, og fyret omkring 70 medarbejdere. Den kur slipper de ikke med på papirfabrikken. I Grenå har lønmodtagerne følt pisken i de senere år. Arla lukkede, Spinderiet lukkede og Kemifabrikken er ved at blive lukket. I alt har Grenå mistet omkring 1000 arbejdspladser i løbet af de seneste år. Vi ligger åbenbart ude, hvor det er svært for koncernerne at drive virksomheder, siger Preben Skaarup. Tilpasset Fabrikken har ellers været tilpasset af flere omgange. En gammel papirmaskine er pillet ned, og de øvrige er moderniserede. Men det har åbenbart ikke været nok. Vi har jo godt været klar over, at der skulle ske noget, og at vi også kunne komme i søgelyset. Men omvendt har vi på de fem år, SCA har ejet os, genereret et sted mellem 45 og 50 millioner kroner til koncernen. Vi har ikke tjent noget det seneste år. Men det er der ikke nogen, der har, med de papirpriser vi har. Men vi har ellers ikke haft røde tal på bundlinien. Vi er en virksomhed, der producerer dansk genbrugspapir. Og det skulle jo ellers være det miljørigtige. Men det har åbenbart heller ikke været nok. Vi har desuden et fravær blandt medarbejderne, der er langt under andre SCAvirksomheder. Vi er nede omkring to procent, andre ligger omkring fire. SCA gør meget ud af, at der ikke skal være arbejdsskader på virksomhederne. Og det bliver der holdt nøje statistik med. Fabrikscheferne står til udskæld, hvis de har arbejdsskader, og vi bliver hele tiden mindet om det på skiltning uden for arbejdspladsen og på arbejdspladsen. På nuværende tidspunkt har vi da også haft 824 dage uden skader, og uden situationer, der kunne have ført til egentlige skader. Fabrikken har også været indstillet til at blive årets arbejdsplads i SiD for et par år siden. 4 Pak & Papir 4 / september 2005

5 Overkapacitet På det europæiske marked er der en overkapacitet på en million ton om året. Fra næste år åbner andre koncerner to megafabrikker i henholdsvis Italien og Spanien. De vil hver producere en halv million ton papir. Det vil altså sige, at overkapaciteten til den tid vil være to millioner tons, hvis ikke der bliver skåret. De nye bølgepapfabrikker, har større maskiner end de nuværende. Vi producerer papir i en rullebredde på to en halv meter. Men hvad hjælper det, når de nye fabrikker vil producerer i en rullebredde på ti meter!, siger Preben Skaarup. SCA har altså følt sig presset til at nedsætte tonnagen betydeligt. Så det er langt fra sikkert, at Grenå er den eneste fabrik i Europa der skal lukkes. Smurfit koncernen, der producerer papir andre steder i Europa, har meddelt, at den vil skære en halv million ton for at bringe den europæiske overkapacitet ned. Grenå alene producerer omkring ton. Dermed er Grenå langt den største danske papirfabrik, de andre er Dalum, der producerer ton og Hartmann i Skjern, der producerer ton. Grenå har hidtil modtaget omkring ton genbrugspapir. Skævt nok er priserne på vej op, mens der er overkapacitet af papir. Det skyldes det voksende marked i Kina og Japan. For aktørerne på dette marked er priserne på genbrugspapir meget lave, og det kan betale sig at fragte papiret over på den anden side af jorden for at benytte i papirfabrikkerne der. Med til at gøre det rimeligt billigt at sende gamle aviser fra Danmark til Kina har været, at der har været en større tom skabskapacitet retur fra Europa til Kina og Japan. SCA-koncernen har, gennem lokale erhvervsfolk, investeret meget i især Kina. Så selvom det eftersigende var kineserne, der opfandt papiret, så er det nu SCA, der får det produceret i Kina, med afsmitning på den europæiske papirindustri Vi har haft meget høje energipriser. Men samtidig har vi altså også produceret hurtigere og mere effektivt genbrug end andre i koncernen, ja, end andre på markedet, siger Preben Skaarup, der ikke lægger skjul på, at både han selv og kollegerne var rystede, da de fik meldingen om lukningen. Vi tillidsfolk havde et møde med den lokale ledelse. Den havde det også dårligt med koncernens beslutning. Det var om mandagen. Vi fik lov til at samle kollegerne for at fortælle dem, at SCA s koncernledelse torsdag ville træffe den endelige beslutning om lukning af en eller flere virksomheder. Heriblandt altså os. Det var rystende. Det skulle være fortroligt ind til den endelige dødsdom torsdag. Men hvis man tror, at 120 medarbejdere kan miste deres job, og så ikke sige noget som helst til nogen som helst, ja så, siger tillidsmanden. Selvfølgelig fik den lokale presse snart viden om, hvad der var under opsejling. Så jeg er taknemmelig for, at vi nåede at samle kollegerne først, så de ikke skulle læse i bladene, eller høre i radioen, at de var på vej mod en fyring. Historie Med lukningen af papirfabrikken er der føjet endnu et kapitel til historien om Grenås fortid som industriby. I 1955 lukkede det daværende hørskætteri i byen. Dampvæveriet var der stadig. Men der var ikke behov for hør i produktionen mere. Til gengæld fik en dansk fabrikant den idé, at han ville starte produktion af papir i fabrikken. En del af de to produktioner kan nemlig godt ligne hinanden. Fabrikanten fandt en brugt papirmaskine i England. Maskinen var fra 1895, og kørte, med løbende renoveringen, indtil årtusindskiftet. Papirarbejderne kom især fra Sverige, og Grenå har i dag mange svensklydende familienavne. Fabrikanten blev træt af papirproduktion, og solgte virksomheden til en svigersøn, der så siden solgte til De Danske Sukkerfabrikker. Dermed kom fabrikken ind i Danisco, der ved en omstrukturering, hvor man koncentrerede sig om andre områder, solgte fra til SCA, der i forvejen var inde som arbejdsplads, efter koncernen året før havde købt bølgepapfabrikken på nabogrunden af DANAPAK. P&P 5 Pak & Papir 4 / september 2005

6 Smurfits bølgepapfabrik i Dublin. Papir- og emballagebranchen så nærmere på den da koncernen var på vej ind på det danske marked. Enighed om Smurfit-Kappa handel De sidste søm mangler endnu at blive slået i. Men bestyrelserne i de to selskaber har nikket ja til, at Smurfit køber Kappa fra ejeren, et hollandsk investeringsselskab. SCA vil være en klar vinder hvis Jefferson- Smurfit og Kappa smelter sammen til én virksomhed. Det mener i hvert fald svenske bankfolk i en kommentar, der trak SCA s aktier op igen. I Danmark vil der, hvis sammenlægningen går i orden, og hvis EU s konkurrencemyndigheder ellers accepterer købet, kun være SCA og Smurfit tilbage. De fleste af de nye virksomheder i Smurfits danske fold kommer fra Kappa, der købte sig ind på det danske marked ved at købe blandt andet AssiDoman. Smurfit kom ind på det danske marked, da EU sagde fra til SCA s opkøb af Neopac. SCA ville simpelthen blive for stor. SCA beholdt dog en enkelt virksomhed af det tidligere opkøb. Mens de to store Neopac-virksomheder i henholdsvis Randers og Næstved blev overtaget af den irske koncern. Umiddelbart kan den svenske finansanalyse virke lidt kryptisk, men den går ud på, at markedet bliver mere overskueligt med færre aktører. Det fusionerede selskab vil få en europæisk markedsandel på 23 procent. Fusionen indebærer at SCA bliver nummer to i Europa. Men samtidig bliver SCA den eneste europæiske konkurrent til Kappa-Smurfit. Eller måske rettere Smurfit-Kappa. Den nye alliance kommer til at se nærmere på omkostningerne, imens SCA med den seneste sparerunde, der blandt andet ramte papirfabrikken i Grenå, kan koncentrere sig om deres markedsandel, mens konkurrenten altså skal i gang med lukninger. Det er det, der i erhvervskredse hedder struktur-rationaliseringer. Men reelt betyder fyringer. Analytikerne vurderer, at SCA efter deres lukningsrunde igen vil satse mere på bølgepapvirksomhederne. Vurderingen er, at SCA kommer til at vinde på den nye konsolidering af markedet. Handel og vandel Som sagt handles der stadig. Og aktørerne venter spændt på EU. For det bliver noget af en mastodont ved Smurfits overtagelse af Kappa, der i øvrigt også ejer svenske Munksjö. På verdensplan beskæftiger Kappa medarbejdere og har en omsætning på omkring 35 milliarder kroner, mens Jefferson- Smurfit beskæftiger medarbejdere, og har en omsætning tæt på 60 milliarder kroner. Det skal i den forbindelse bemærkes, at Jefferson-Smurfit har en væsentlig del af sine aktiviteter i USA, Storbritannien, og hjemme i Irland, hvor firmaets stifter startede med et købe en papirmølle for at understøtte den boghandel, han i forvejen drev. P&P 6 Pak & Papir 4 / september 2005

7 Dansk fiskemonopol Bechs Kartonnage i Rønne og Cartolit i Århus har tilsammen 97 procent af verdensmarkedet i kasser til at fryse fiskeblokke i. Nu samles de. 75 medarbejdere hos Bechs Kartonnage i Rønne og 23 kollegaer hos Cartolit får efter mange års konkurrence samme ejerskab. Det overordnede ejerskab ligger hos Espersens fond af 18. oktober Som navnet siger en fond med forbindelser til en af de store i den bornholmske fiskeindustri. Fonden overtog fabrikken fra de norske ejer Petterson i Mindre end et år efter blev Cartolit så købt op. Vi er orienteret om opkøbet, siger tillidsmand Carl Jakobsen fra Cartolit. Vi ved ikke så meget om, hvad der efterfølgende vil ske. Men vi har da fået klare markeringer, om at der ikke er tale om nogen lukning i første omgang, siger Carl Jakobsen. Den bornholmske avis, Bornholms Tidende, kalder direkte købet for genialt, og citerer direktør Roar Schou for at sige, at på et så begrænset marked kan man enten opkøbe hinanden, eller man kan samarbejde. Det er den sidste udvikling han ser her. De to fabrikker har nemlig godt nok samme ejerkreds, men de er selvstændige, og ikke underlagt hinanden. Begge virksomheder eksporterer mere end 95 procent af deres produktion til udlandet. Hovedsageligt med skib. Et stort marked er Sydamerika, men det meste af verden er repræsenteret. Fiskepinde Produktet er en papkasse, der fyldes med udskårne fisk, mens skibet er i søen. Kassen står i en solid metalramme. Til gengæld er der ikke meget samlearbejde med kassen, der fyldes med fiskestykkerne. Herefter fryses kassen ned, og fisken tages ud af rammen. Nu holder kassen sig fint i frostrummet, indtil fisken skal behandles. Typisk til fiskepinde. Så fjernes kassen, og de store blokke af frossen fisk skæres til fiskepinde med en maskinsav. Et meget specialiseret produkt, men der er et marked over hele verden for det. P&P Arla ude af emballage Mejerigiganten Arlas flugt fra emballagemarkedet. er nu fuldbyrdet. Til gengæld bliver Danapak virksomhederne i Herning, Korsør og Bremen på danske hænder, efter at danske Schur har købt dem. Salgsprisen er en hemmelighed. Men det er vist ikke nogen hemmelighed, at Arla har haft svært ved at tjene penge på Danapak i flere år. Efter at den mejeriejede koncern solgte ud inden for bølgepap, har det været småt med de sorte tal i regnskabet. Samtidig ligger Danapaks produkter langt fra det, som er koncernens målgruppe. Regnskabsmæssigt har Danapak en indre værdi på cirka en halv milliard kroner. Med Schurs køb er det ikke blot en dansk virksomhed, som køber. Der er også tale om en aktør, der er inden for branchen. I mange andre tilfælde har der været tale om salg til investorer, der ikke kender til emballagebranchen. Overtagelsen skete fra 1.august. Danapak har 150 danske ansatte på de to fabrikker. De skal nu til at lære kollegerne fra de øvrige Schur virksomheder bedre at kende. Det sker blandt andet ved et møde, hvor tillidsfolk fra de to koncerner mødes i Horsens. Det sker i starten af september. Det er både i vor, og i koncernens interesse, at vi får snakket sammen, og får samarbejdet vore vilkår, siger faglig sekretær i 3F Horsens, Flemming Thuesen. P&P 7 Pak & Papir 4 / september 2005

8 SCA-Mariager Kort tidshorisont I et stadig mere trængt marked er kravene til emballageproducenternes fleksibilitet presset i vejret. Produktionschef Jørgen Møller fra SCA Packaging i Mariager siger rent ud, at han ikke ved, hvilke opgaver de 50 medarbejdere på virksomheden skal tage sig af om tre uger. Nogle opgaver får virksomheden først et par dage før, emballagen skal leveres. Men der er så meget rift om opgaverne, at det vil være utænkeligt at sige til en kunde, at man ikke kan påtage sig en opgave. Det er ikke en situation, der er værre, eller for den sags skyld bedre, på andre af branchens virksomheder. Vort store konkurrenceparameter er omstillingsevnen og fleksibiliteten, siger Jørgen Møller. Kunderne har ikke kapacitet til selv at have emballagen på lager. Den skal produceres, når den skal bruges. Vort lager er også begrænset. Vi har ingen færdigvarer, mens vi har en del råvarer. Især til vore store kunder, hvor vi ved, at de skal bruge bestemte typer. Men tryk og lignende kan ændres fra serie til serie. Vore kunder ved jo heller ikke, hvornår teksten på deres emballager pludselig skal ændres, fordi et nyt EU-direktiv fastlægger det, siger han. Medarbejdere Fleksibiliteten i forhold til kunderne går så ud over medarbejderne. Der kan blive tale om overarbejde, når en kunde pludselig skal bruge et parti med få dages varsel. Kundens kunder er på samme måde presset. Hvis indkøbsafdelingen i en stor supermarkedskæde pludselig synes, det er en god ide at køre et stort spottilbud, så kan det betyde, at der pludselig skal en masse varer af en given slags hjem. Det betyder øget behov for en eller anden specifik pakning, som lynhurtigt skal skaffes hjem. Produktion af laksepap. Det er kunderne, der ejer de elektroniske filer til emballagerne. De færdige film produceres ud fra det materiale fra gang til gang. Alt i Mariager. Og det betyder igen, at emballagevirksomhedens kunder blot kan sige til SCA i Mariager, at de vælger at gå andre steder hen. Så overfører de deres fil til en anden virksomhed, der kan producere emballagen med det samme. SCA i Mariager er organiseret i 3F i Randers. Her er brancheformand Jan Guldmann meget opmærksom på problemstillingen. Vi er godt klar over at konkurrencen er hård, og at leveringsbetingelserne er pressede i markedet. Men samtidig må vi sige, at det ikke er befordrende for virksomhederne, hvis de skal ansætte folk til måske en uges arbejde, og så siden hen skal skille sig af med disse vikarer, som de måske har brug for en uge efter igen. Det er vel det, virksomhederne kalder en arbejdskraftreserve. Den havde vi godt været i stand til at leve med, hvis timelønningerne havde været et par hundrede kroner, som eksempelvis hos murerne. Men det er de altså ikke her. Det betyder, at medarbejderne ikke bare venter på, at der bliver brug for dem igen. Men at de i stedet søger andre steder hen. Derfor kan det være svært at fastholde de folk, der har lært noget om emballageproduktionen. Nye folk, der kommer til, arbejder lige så stabilt. Men de når måske ikke at få den fornødne rutine på de aktuelle maskiner. Jeg mener faktisk, at man i branchen ville opnå meget ved at styrke planlægningen. Måske sørge for at der var andre emner, man kunne køre med, så man fastholdt en lidt større fast stab, end den man har i dag. Men ellers er jeg enig i, at branchen presses. Men at den omvendt kunne vinde på at lave aftaler i forhold til serviceringen af kunderne, siger Jan Guldmann. Salt En af de helt store kunder er Dansk Salt i Mariager, for år siden opkøbt af hollandske AkzoNobel. Med den virksomhed har SCA i Mariager en stor kunde lige ved siden af. Men ellers kan det ligge lidt svært. En meget stor 8 Pak & Papir 4 / september 2005

9 Produktionschef Jørgen Møller. SCA i Mariager er leverandør til fiskeindustrien del af produktionen er til virksomheder udefra. Mange af dem er inden for fiskeindustrien. Blandt andet er kasser til rejer en stor del af produktionen. Og der fanges ikke ret mange rejer i Mariager Fjord - i hvert fald ikke til industribrug. SCA i Mariager startede oprindeligt i Randers med Randers Emballage, hvor to udbrydere fra Colons bølgepapfabrik i Stevnstrup lidt uden for Randers følte, at der var et marked for mere forfinet emballage. Der var tale om en nicheproduktion, som de mente, kunne køre udmærket. I 1988 startede de i Ridehuset i Randers med at lave små serier af kartonnage til fødevareproducenterne i området. En lokal emballageproducent med lokale kunder havde set dagens lys. Snart kom rejeindustrien ind over, og virksomheden flyttede til Mariager. Der var lokaler til leje hos den lokale producent af brandsikre døre, hvor emballagevirksomheden lejede sig ind i en del af lokalerne. Den del voksede løbende, indtil branddørsvirksomheden på et tidspunkt lukkede. Samtidig købte Colon virksomheden som de to tidligere medarbejdere havde etableret. Som det ofte sker i emballagebranchen, blev virksomheden solgt igen. Denne gang var det Danisco, der købte den sammen med de øvrige Colon fabrikker i Fredericia, Brøndby og Randers og den anden kartonnagevirksomhed i Skovlunde ved København. Senere blev det så SCA, der købte op, efter at Danisco valgte at koncentrere sig om andre aktiviteter. Daniscos satsning var ellers meget omfattende, idet koncernens daværende chef på emballageområdet, Uffe Jensen, besluttede at ville satse to milliarder kroner i opkøb. Siden har strategien ændret sig. Hos SCA er Skovlunde og Mariager ene om egentlig kartonnageproduktion, mens de andre virksomheder mere kører bølgepap. Produktion I Mariager svinger produktionen fra tryl, udstansning og limning, limning i 5 kilos karton til behandling af bølgepapemballager med både F- og med G-flute. Bølgepappet kommer hovedsageligt fra SCA-virksomheder i Sverige. Men der er ingen aftale om, at virksomheden alene skal støtte koncernens egne fabrikker. Maskinparken består af to trykmaskiner. Den nyeste er en Roland farver. Den blev for tre år siden hentet i Frankrig, da en af koncernens virksomheder skulle af med den. Den anden trykmaskine er ligeledes en 6-farvet maskine med lak. I stanseafsnittet står også to maskiner. Blandt andet en nyere Bobst. Endelig består produktionsudstyret af to klæbemaskiner. Stansemaskinerne kører for tiden i treskift. I øjeblikket er der desuden weekend bemanding på. Så disse maskiner holder kun stille fra fredag aften til lørdag formiddag. SCA i Mariager har hidtil ikke benyttet sig særlig meget af branchens efteruddannelser. Man har i stedet benyttet sig af sidemandsoplæring. Og så er det et spørgsmål, om det er sidemands -oplæring. Rettelig er det sidekvinde -oplæring. For på stanseafsnittet er det kvinderne, der er i overtal. En sjældenhed for branchen når det drejer sig om stansearbejde. Produktionen bygger i høj grad på selvstyrende grupper. Dog foretages materialeindkøb hovedsageligt af firmaets daglige ledelse, der består af en direktør, Mogens Tøth, der i 1988 var med til at starte virksomheden i Ridehuset i Randers, og som siden har været i firmaets ledelse. Derudover af produktionschef Jørgen Møller, der både står for produktion og indkøb sammen med den lille tegnestue på fabrikken. Så er der en lille håndfuld kontorfolk og sidst, men ikke mindst, de 45 fast timelønnede og eventuelle vikarer til de ekstraordinære opgaver. P&P 9 Pak & Papir 4 / september 2005

10 Kartonnage- og Papirvarearbejdernes Ferieby ved Halsnæs fejrede 50-års-jubilæum med lokal sol. Rene Jensen fik overrakt gave fra Amcors medarbejdere i Lyngby. Naboen kom først Allerede på vej mod feriebyen i Halsnæs bryder solen - på samme måde som ved svenskelandskampene i 1950 erne - frem. Det var i Gunnar Nu s velmagtsdage, og de, der fulgte landskampene på Halsnæs ved Hundested, havde ingen mulighed for at tjekke, om det nu var rigtigt med solen, der brød frem bag en sky. Til gengæld vidste de af erfaring, at der var, og er, mere sol langs Kattegat-kysten, end der er længere nede på Sjælland. Således også denne tidlige sommerdag i år 2005, hvor Kartonnage- og Papirvarearbejdernes ferieby fejrer 50-års jubilæum. Feriebyens bestyrelse har satset på sol. For det plejer der jo at være. Sådan så det ikke ud, da vi forlod Københavnsområdet, men det holder stik. Der er rejst festtelt og tændt gril til glæde for de fremmødte venner, medlemmer og naboer. Heriblandt Johs, der ikke alene er nabo, men som også var den første, der arbejdede for feriebyen. Dengang for 50 år siden. Johs havde allerede under krigen købt en grund lige ved siden af den mark, hvor der siden skulle vokse en ferieby op. Der gik i øvrigt nogle år, før han kunne bygge sit hus, for der var restriktioner under krigen. Så først efter den kom der gang i byggeriet på grunden. En nabo, der var hønseavler, havde en mark på 2,5 tønder land. Og da det blev helt ringe med hønseholdet, var han interesseret i at sælge fra. Samtidig havde Kartonnage- og Papirvarearbejdernes Fagforening i København besluttet sig for at etablere en ferieby, så medlemmerne kunne få mulighed for at få frisk luft og et sted at bruge deres ferie. Efter det på en generalforsamling blev fastslået, at der skulle arbejdes videre med den plan, kontaktede afdelingsformand Helge Djørup bestyrelsesmedlemmerne Mathias Jensen og Kjeld Olsen Erfaring Jeg tror, sagde nu afdøde Kjeld Olsen ved feriebyens 40-års jubilæum, at de mest ville have mig med, fordi jeg lige havde bygget hus på Amager og derfor formodedes at have en vis viden om byggeri. Det var en bar mark, de gik i gang med. Otte huse blev bygget, og der blev plantet træer. Afdelingen bevilligede i alt kroner til byggeriet, ligesom den gav tilsagn om et lån på kroner. Ved det daværende DBKF s jubilæum havde forbundet givet kroner til hver af de daværende københavnske afdelinger samt et tilsvarende beløb til provinsen til brug for ferieformål. Det var nogle år før de to afdelinger i 10 Pak & Papir 4 / september 2005

11 Tidligere formand for feriebyen, forhandlingssekretær i 3F s Industrigruppe Jørgen Hansen, holdt styr på grillen, mens feriebyens tilsynsmand Johannes Christensen hjalp til. Feriebyformanden fik også gave fra naboen Johs, som tømte latrinspande i feriebyen en halv snes år, før Rene Jensen blev født. hovedstaden var gået sammen om at købe et pensionat ved Gilleleje. Pensionatet blev døbt Bog og Æske. Men det blev aldrig nogen stor succes. Det var simpelthen for dyrt for medlemmerne, når de både skulle betale for leje og for deres forplejning. Pensionatet blev solgt til Dansk Folkeferie, som i forvejen havde feriehus i området ved Gilleleje. Her har Dansk Folkeferie i øvrigt stadig en stor ferieby. Om end den siden er blevet fornyet. Men Kartonnage- og Papirvarearbejderne havde altså nu økonomi til at gå i gang. Grunden blev købt i 1954, og i 1955 stod de første otte huse færdige sammen med to toiletbygninger. Da Johs boede ved siden af, var det naturligt, at han, sammen med hustruen, tog sig af blandt andet lokumsspande. At han stadig føler for feriebyen, viste han ved 50-års jubilæet, hvor han stillede med et selvgjort skjold med motiv fra den nordiske mytologi. Især med jætter, for vejen hvor feriebyen ligger hedder Jættevænget. Udbygget Fra bar mark er beplantningen siden vokset op. Stormene har taget deres. Noget er fældet, og andet er vokset op. Blandt andet den rødbøg som tidligere byggeudvalgsmedlem og forbundsformand Kjeld Olsen gav til feriebyen ved 40-års jubilæet. Fra otte huse er antallet af huse vokset til tolv. Dertil kommer et tilsynshus, for feriebyen har i dag eget opsyn. Alle huse er moderniserede og har, i modsætning til de første huse, eget bad og toilet. De steder, hvor de to lokummer stod, er nu blevet plads for henholdsvis et værksted og et fælleshus med mulighed for tv, sport og bordtennis. Som for ti år siden hedder formanden for feriebyen Rene Jensen. I dag faglig sekretær i 3F Vestegnen. Dengang var han faglig sekretær i Grafisk Forbund København. Også ved det jubilæum var det ham, der tog i mod gaverne: skjoldet fra Johs og en gave fra klubben hos Amcor - det tidligere Otto Nielsen. Hvorfra medlem af klubbestyrelsen, Lars Blücher, overrakte en check. P&P 11 Pak & Papir 4 / september 2005

12 Finsk papirsejr Det lykkedes ikke papirgiganterne at presse de finske papirarbejdere til væsentligt ringere forhold. Havde det stået til de finske papirfabrikker, skulle de ansatte være gået med til en lønudvikling, der var ringere end udviklingen på det øvrige arbejdsmarked. Til gengæld har de ansatte været nødsaget til at acceptere en treårig overenskomstperiode. De ansatte har også givet sig, når det drejer sig om arbejde i julen og ved midsommer. Ved disse tider har der hidtil været fuldstændigt driftsstop på virksomhederne. Som kompensation forkortes arbejdstiden på kontinuerligt treholds-skift med otte timer om året. Arbejdsgiverne havde heller ikke held til at indføre en gennemsnitsarbejdstid, der skulle placeres efter virksomhedernes eget skøn. En arbejdsgivers krav om at splitte ferien op i mindre perioder lykkedes heller ikke. Fremover skal fordelingen af lønsummen stadig fordeles lokalt. Alt i alt lykkedes det ikke for Stora Enso, UPM-Kymmene og M-real at gennemføre deres angreb på de ansatte i papirindustrien. Konflikten startede med en lockout først i maj. Konflikten fortsatte i et par måneder, og så på et tidspunkt ud til at ramme den danske emballage- og papirindustri. Medarbejderne på de danske virksomheder var fra 3F s industrigruppe advaret om, at de ikke kunne udføre konfliktramt arbejde, hvis en eller flere arbejdsgivere ville forsøge. Jan S. Andersen på en udstilling i kongressens forhal. Det udstillede produkt er en finsk variant af det, hans egen virksomhed laver i Tønder. Støbepap og æggebakker. Men så vidt kom det ikke inden arbejdsgiverne indgik en aftale, hvor de værste anstødssten var fjernet. Heriblandt også et krav om to dages karenstid ved sygdom. Papir- og emballagebranchen fulgte konflikten tæt, og deltog blandt andet i de finske papirarbejderes kongres. Den var, naturligt nok, præget af stridighederne. Foruden brancheformand Peter B. Andersen deltog fællestillidsmand hos Hartmann i Tønder Jan S. Andersen. Kampklar Jan S. Andersen fortalte fra Kongressen: Det er et kampklart Pappersförbund, som holder kongres i Folkets Hus i Hagnas i Helsingfors. Arbejdsgiverne har taget et ellers uhørt skridt. Nemlig at lockoute flere af de kendte virksomheder. Presset på papirarbejderne er også af økonomisk karakter, idet deres løn er faldet fra 3000 euro om måneden til 16 euro om dagen. Trods denne nedgang er der fuld opbakning til Jouko Ahonen. Hans popularitet bygger på en blanding af folkelighed, humor og standhaftighed som forhandler. Arbejdsgiverne på deres side betegner ham som ensporet - en mula. Jouko Ahonen blev genvalgt til den næste fireårs periode. Det betyder, at han ikke alene skal sikre, forhandlingsresultatet bliver ført ud i livet, men at han også bliver den, der skal forhandle ved næste overenskomstforhandling om tre år. Han er desuden den, der skal hele såret efter konflikten. Efter kongressen gav forbundsformanden udtryk for, at konflikten ikke kun var et spørgsmål om at arbejdsgiverne ville af med fridagene i midsommer og ved juletid, men også at der er en overproduktion på papirområdet, og at konflikten skulle tjene til at begrænse overproduktionen, samtidig med at planen var, at de meget lave papirpriser skulle presses i vejret. P&P Kongressen fik omfattende mediedækning. 12 Pak & Papir 4 / september 2005

13 Industrioperatør Svendebrev til emballagearbejderne Så er der igen mulighed for emballagearbejderne at få et svendebrev. Det tredje hold af faglærte kartonnagearbejdere er nu ved at være på vej. 24. oktober starter holdet, og der er ifølge brancheformand Peter Andersen en meget stor interesse for holdet. Fra en tung start med at skaffe interesse i virksomhederne for de første hold er der nu en markant større interesse. Arrangørerne opfordrer alle, der er interesserede i denne uddannelse, til at tage en snak med tillidsfolk og ledelse om mulighederne for at tage uddannelsen som industrioperatør med speciale i emballage. Der er en lang række tilskudsmuligheder, så det ikke bliver nogen udgift at tage uddannelsen. Tredje hold starter 24. oktober, og det er endnu muligt at tilmelde sig, fortæller Henning Aaberg, der kommer fra Fredericia-Middelfart Tekniske Skole. Kurset er specielt for erfarne medarbejdere fra branchen. Det gennemføres i et omfattende samarbejde mellem Fredericia-Middelfart Tekniske Skole, AMU Syd i Kolding, Emballageindustrien og Emballagebranchen i 3F s Industrigruppe. Praktikpladser Mange af branchens arbejdspladser har allerede haft folk på kursus. De første blev udlært sidste år. Der var folk fra SCA Packaging i Skovlunde, Amcor Flexibles A/S, Kappa Dansk Kraftemballage A/S, Kappa Corrpack og Kappa Colorprint. Andet hold, der endnu har et år tilbage, kommer fra Unibag A/S, SCA Packaging Taulov, SCA Packaging Stevnstu, SCA Packaging Grenå, Kappa Dansk Kraftemballage i Kolding, Kappa Dyboflex A/S og AMCOR Flexibles. Uddannelsen strækker sig over halvandet år. Heraf fire moduler á otte uger på skolerne i Kolding og Fredericia og resten af tiden i praktik i de virksomheder, eleverne kommer fra. Henning Aaberg: Industrioperatøruddannelsen vil på basis af elevernes praktiske erfaringer danne grundlag for et værktøj til, at den erfarne kan påtage sig nye opgaver og udfordringer. Hvad enten det nu sker i samarbejde med virksomheden eller på egen hånd. I de fire gange otte uger eleverne er på sko- len, er der mulighed for at bo i det nære område. Det kan de kommende lærlinge læse mere om en folder, der hedder Industrioperatør inden for emballage Virksomheder, der sender deres medarbejdere på uddannelsen, vil få tilskud fra Emballageindustriens Uddannelsesfond, Arbejdsgivernes Elevrefusion eller Arbejdsformidlingen, således at eleverne ikke stilles økonomisk HK Medie Grafisk, 3F Kolding, 3F Fredericia, 3F Vejle og 3F Horsens Industri indbyder alle tillidsvalgte i de fem afdelinger til MILJØKONFERENCE på Langsøhus i Silkeborg 24. og 25. september 2005 Programmet for lørdag og søndag ser således ud: Lørdag 24. september 2005: Kl Frokost og indkvartering. Kl Psykisk arbejdsmiljø - med særlig vinkel på mobning. Ved Inger Lise Eriksen-Jensen, specialist i Psykisk Arbejdsmiljø med særlig vinkel på mobning. Der sættes fokus på de omstændigheder, der kan føre til mobning, og hvilke konsekvenser det kan få for de personer, der bliver udsat for mobningen. Kl En historie fra det virkelige liv. Ved May-Britt Wachmann. Kl Kaffepause. Kl Spørgsmål til: En historie fra det virkelige liv. Kl Hvad er mobning, og hvilke konsekvenser har det for den ramte, kollegerne, virksomheden og samfundet? Kl Værktøjer til at forebygge mobning samt TR og SiR s rolle. Kl Afrunding Kl ? Middag og kammeratligt samvær. Søndag 25. september 2005: Kl Morgenmad. Kl Hjertet på arbejde. Så længe dit hjerte slår. Hjerteforeningen giver her et bud på, hvordan du får en sundere måde at leve på. Kom og hør lidt om Hjertestart, Samarbejde, Sundhedsprofiler, Ernæring, Kolesterol, Blodtryk, Rygning og Kulilte. Kl Frokost og hjemrejse. Der vil blive arrangeret fælles transport med bus fra Kolding via Vejle til Horsens og derfra til Langsøhus. Afgang fra Kolding Rutebilstation kl , kl fra Vejle Banegård og kl fra Håndværkerforeningen i Horsens. Eventuel tilmelding til 3F Kolding tlf , 3F Horsens tlf , 3F Vejle tlf , 3F Fredericia tlf og HK Horsens tlf Seneste tilmelding 5. september ringere, og arbejdsgiveren er også næsten dækket ind, rent økonomisk. Har du fået lyst til at gå på kursus, og har du overbevist din arbejdsgiver om det gode i idéen, kan du ringe. Enten til Niels Peter Jensen fra AMU Syd på telefon: , eller til Henning Aaberg fra Fredericia-Middelfart Tekniske Skole på telefon: P&P 13 Pak & Papir 4 / september 2005

14 AMU-Syd Emballageuddannelserne på AMU Syd har for tiden følgende tilbud til interesserede: Multiklæbning: Afvikles over ti dage med start 29. august. Logistik og samarbejde: Afvikles over fem dage med start 31. oktober. Udstansning: Afvikles over ti dage med start 5. september. Nulfejlsproduktion: Afvikles over tre dage med start 22. november. Hvis du er interesseret, kan du ringe til AMU Syd i Kolding på og tale med kursussekretær Gitte Fogtmann. Bagerst i billedet 3F s Peter B. Andersen, HK s Ulla Jeppesen og HK s Bjarne Nielsen, der er næstformand for NGU. NGU Danmark vil også fortsat være repræsenteret af HK s Bjarne Nielsen i Nordisk Grafisk Unions styrelse. På årsmødet besluttedes det, at der fortsat skal betales en medlemsafgift på 16 svenske kroner pr. medlem. Medlemstallet er De fordeler sig på danske medlemmer, svenske, norske, fra Finland og 1000 fra Island og Færøerne. Brandts klædefabrik Du kan endnu nå at se udstillingen I begyndelsen var Fyn på mediemuseet Brandts Klædefabrik i Odense. Den kører frem til 25. september. Det er kunstneren Peter Brandes, der står for udstillingen. Den grafiske afdeling på museet, har desuden sin faste udstilling. Kommende særudstilling om mediernes dækning af Kronprins Frederiks bryllup med kronprinsesse Mary, og dækningen af oversvømmelseskatastrofen i julen sidste år følger. Peter Brandes spændende litografiske arbejder på udstillingen. Lønstatistik Igen i år har Papir- og Emballagebranchen besluttet at optage en lønstatistik. Det sker i uge 43. Statistikken omfatter alle branchens virksomheder og giver et overblik over gennemsnitslønnen på den enkelte virksomhed, stigning i lønnen siden sidste år, antallet af beskæftigede i virksomheden med videre. Det er i første omgang tillids- og kontaktfolk på de enkelte virksomheder, der bliver kontaktet fra Papir- og Emballagebranchen/Industrigruppen i 3F. Ny organisation IN hedder en ny organisation, der er stiftet på nordisk plan. Det er en sammenslutning af Nordisk Metal og NIF, som er en organisation for de nordiske industrifag. Formålet med organisationen er at styrke det grænseoverskridende organisatoriske arbejde. Blandt de emner, den sammenlagte organisation skal beskæftige sig særligt med, er omstruktureringen. Brancheformand Peter B. Andersen fra Papir- og Emballagebranchen i Industrigruppen deltager i IN s arbejde. Udtalelse Vedtaget med baggrund i Nordisk Grafisk Unions kongres: De grafiske forbund i Danmark, Norge, Island, Færøerne, Sverige og Finland udgør Nordisk Grafisk Union. Vi repræsenterer lønmodtagere på det grafiske område, der udtrykker deres støtte til Finlands papirarbejdere, og deres forbund i kampen mod forringede arbejdsvilkår. Arbejdsgivernes krav om store forringelser er et tegn på storkapitalens, og de multinationale firmaers hensynsløse maksimering af deres gevinster, og deres forsøg på at forringe arbejdstagernes faglige rettigheder. Vi ønsker jer fremgang i kampen imod de forringede vilkår. Göteborg, 14. juni 2005 Nordisk Grafisk Unions kongres. 14 Pak & Papir 4 / september 2005

15 Pak&Papir nummer 4/2005 Indbydelse til Grafisk Jubilarfest F Grafisk - Randers afdeling De grafiske arbejdere har gennem årene haft tradition for at fejre afdelingens jubilarer, der i løbet af året har opnået 25, 40, 50, 60, 65 og 70 års jubilæum som medlem af de grafiske fagforeninger, og dette vil naturligvis fortsætte i 3F Grafisk - Randers afdeling. På denne baggrund inviterer den grafiske gruppe derfor alle medlemmer, der i året 2004 har opnået ovennævnte jubilæum, samt ledsager til jubilarfest. Fredag 9. september 2005 klokken i afdelingens lokaler, Tronholmen 9 i Randers. Der vil blive budt på lidt godt at spise samt det nødvendige tilbehør i form af kølige drikke, og alt sammen garneret med én af byens flotteste udsigter, og i forbindelse med sammenkomsten vil den grafiske gruppe overrække en lille erindringsgave. Der er udsendt personlig indbydelse til alle jubilarer - har du ikke modtaget en indbydelse, vil dit jubilæum måske falde inden for de kommende år, hvor du vil blive indbudt til jubilarfest. ISSN Pak&Papir udgives af Papir- og emballagebranchen i 3F. Redaktion: Peter B. Andersen. Adresse: Pak&Papir Kampmannsgade 4 Postboks København V Telefon Telefax Layout og teknik: Fagbladet 3F. Tryk: Jønsson & NKN, Kastrup. Papir: 115g cyclus print, dansk genbrugspapir. Redaktionen påtager sig ikke noget ansvar for manuskripter, billeder, tegninger eller andet materiale, der indsendes uopfordret. Udgivelsesdag: 5. september Nummer 5 udkommer 17. oktober Deadline nummer 5: 29. september Pak Papir 3F Grafisk - Randers TILLIDSMANDSKONFERENCE 2005 Fredag 30. september til lørdag 1. oktober på Låsby kro Konferencen starter fredag morgen kl og slutter lørdag kl Afdelingen arrangerer fællestransport til og fra Låsby Kro. Herudover betaler afdelingen alle udgifter ved din deltagelse (arbejdstab, transport, overnatning i enkeltværelse samt ophold med fuld forplejning). Arrangementet omfatter også kammeratligt samvær fredag aften. Det er vores håb, at samtlige arbejdspladser i den grafiske gruppe vil have mulighed for at deltage og dermed være med til at diskutere, hvordan overgangen fra SID-Grafisk til 3F Grafisk har været, samt være med til at fastlægge den fremtidige fagpolitiske linje omkring overenskomstforhold og lønforhold på arbejdspladserne. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at tilmelde sig. Vi har sammensat et spændende program, som blandt andet omfatter: l Hvordan fungerer det i 3F Grafisk kan vi gøre det bedre? l Hvordan sikrer vi os, at overenskomstens bestemmelser omkring anvisning af ledige medlemmer bliver overholdt? l Hvordan står det til med de lokale aftaler på vores virksomheder? l Hvordan gik årets lønforhandlinger og hvad gør vi i år 2006? l Herudover kan alle øvrige branchespørgsmål selvfølgelig drøftes. Alle tilmeldte vil forud for konferencen få tilsendt program. Det er som nævnt vigtigt, at så mange arbejdspladser som muligt deltager, og konferencens indhold er jo også en blanding af faglig debat samt et godt socialt samvær, som vil knytte nye forbindelser mellem deltagerne. Alle kan derfor roligt tilmelde sig på konferencen vil der blive taget et stort hensyn til såvel nye folk samt deltagere fra de mindre arbejdspladser. Tilmelding til afdelingen på telefon senest torsdag 22. september. 15 Pak & Papir 4 / september 2005

16 Pak&Papir Kampmannsgade København V Maskinel magasinpost PP DANMARK Stans -lige et øjeblik Af Jan Guldmann, gruppeformand for emballage i 3F Randers. Stop brugen af vikarer - stil krav til din arbejdsgiver Som grafisk branche har vi altid været kendt for at have rimelige og ordnede forhold på vores arbejdspladser, herunder det naturlige i at alle ansatte er medlem af vores fagforening. Dette skyldes både, at vores overenskomster har regler om, at alle ansættelser skal ske gennem fagforeningen, at vores ret til fuld løn under sygdom i over et år kræver medlemskab af den grafiske branche, samt at vi på vores arbejdspladser altid har haft et stærkt og solidarisk sammenhold. Nu er der kommet et nyt fænomen, der truer de forhold, vi gennem årene har fået opbygget. Dette fænomen hedder vikarer. Visse arbejdsgivere har fundet det som en bedre løsning at ansætte nogle vikarer uden rettigheder i stedet for at ansætte nogle af de ledige grafiske medlemmer. Det skal allerede her slås fast med syvtommersøm - såfremt en arbejdsgiver ansætter en vikar uden forud at have tilbudt arbejdet til de ledige medlemmer i fagforeningen, er der tale om et klart overenskomstbrud, hvor arbejdsgiveren pålægges at betale bod. Det er derfor vigtigt straks at kontakte fagforeningen, hvis der starter en vikar på din arbejdsplads, så vi kan få dette overgreb på vores oparbejdede forhold stoppet. Men hvorfor betaler arbejdsgiveren hellere penge til et vikarbureau (som jo tjener penge på at levere vikaren) i stedet for selv at ansætte en ny medarbejder? Generelt skyldes det arbejdsgiverens ønske om kun at have vikaren ansat i en enkelt eller nogle få dage, eller måske endda kun i nogle timer, i stedet for at ansætte et ledigt medlem for minimum en uge ad gangen, som det er praksis i vores overenskomster. Men hvis vikaren nu er tilfreds, kan vi så ikke være ligeglade? Nej, på ingen måde - og det er der flere årsager til. For det første bliver vikaren jo ikke automatisk en del af fællesskabet i fagforeningen eller den faglige klub, med det resultat at sammenholdet på arbejdspladsen forsvinder. Dernæst får vikaren ofte heller ikke den samme løn som de øvrige ansatte, ligesom vikaren jo aldrig optjener ret til fuld løn under sygdom, pension, feriefridage eller andre af de goder, som andre medarbejdere har. Nogle fastansatte kan måske synes, at det blot er ganske naturligt, at vikaren ikke får de samme goder, for han/hun har jo heller ikke de samme kvalifikationer. Problemet er blot, at kan arbejdsgiveren ansætte vikarer til en enkelt dags arbejde og samtidig til en lavere løn, ja, så kan det jo synes som en fordel at bruge denne form for ansættelser mere og mere. Det betyder blot, at de øvrige ansatte kan blive opfattet som mere besværlige og dyrere medarbejdere end vikarer og derfor på sigt selv kan blive smidt på gaden for at blive erstattet med en vikar. Det betyder også, at man selv vil få sværere ved at finde sig et nyt stykke ordinært arbejde, hvis vores arbejdsgivere kun vil tilbyde ansættelse som daglejer og til lavere løn. Jeg kan hilse fra mange ledige, som ikke synes, det er særlig attraktivt at blive ringet op tirsdag middag med et tilbud om at blive ansat nogle få dage hos en arbejdsgiver. Det skal nævnes, at såfremt en vikar bliver underbetalt, kører vi ikke sag mod vikarbureauet, men mod arbejdsgiveren, ligesom vi skal understrege, at vores overenskomster altså ikke indeholder mulighed for at ansætte personer blot for nogle få timer. Alligevel oplever vi, at arbejdsgivere kontakter os med dette ønske og ellers truer med at ville benytte et vikarbureau. Jeg skal til gengæld opfordre alle grafiske arbejdspladser til at sige nej til brugen af vikarer - både fordi det ødelægger vores tilkæmpede rettigheder om blandt andet opsigelsesvarsler og løn under sygdom, ligesom det fratager vores egne ledige medlemmer muligheden for et nyt job. Hvis det i næste måned er dig, der er ledig, ønsker du vel heller ikke at blive tilbudt sådanne forhold, vel? P&P

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap Kap.0.0 0 0 0 Organisering på arbejdsmarkedet A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i F? Stemmer du ja til overenskomstforslaget? Hvad mener man egentlig med den danske model? Husk,

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Pak Papir. Foto: Kollergang opstillet ved Dalum Papirfabrik. Nr. 5 17. okt. 2005 BRANCHEBLADET FOR

Pak Papir. Foto: Kollergang opstillet ved Dalum Papirfabrik. Nr. 5 17. okt. 2005 BRANCHEBLADET FOR Pak Papir Nr. 5 17. okt. 2005 L E D E R PÅ DANSKE HÆNDER... Skjern Papirfabrik er solgt til lokale investorer. Dermed sikrer Brdr. Hartmann A/S sin fremtidige struktur med fokus på kerneområdet. Og for

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter.

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Tillæg til Beretning Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Årets Lønforhandlinger Århus kommune. For første gang er lønforhandlingerne for daginstitutionernes rengøringsassistenter i Århus Kommune

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år.

Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år. Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år. Jeg tør påstå, at medlemmernes udvikling i endnu højere grad end nu vil være omdrejningspunkt

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Velkommen til alle vore medlemmer forhandlingssekretærer og gæster, med ønsket om en god generalforsamling og konference her på Langsøhus. Landsklubben Siden sidste konference,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

TOPMØDE SEPTEMBER NYBORG STRAND

TOPMØDE SEPTEMBER NYBORG STRAND TOPMØDE 2016 22. -23. SEPTEMBER 2016 - NYBORG STRAND TOPMØDE 2016 Du indbydes til topmøde for alle forbundets tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Mødet afholdes den 22. 23. september 2016 på Hotel

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Sjælland & Øerne. Fødevarearbejdsplads 2016. Bornholmerne går på 4-dages arbejdsuge. Mangel på bagerog slagterlærlinge TEMA:

Sjælland & Øerne. Fødevarearbejdsplads 2016. Bornholmerne går på 4-dages arbejdsuge. Mangel på bagerog slagterlærlinge TEMA: 4/2015 Sjælland & Øerne TEMA: Fødevarearbejdsplads 2016 Bekymringer på Danish Crown Rønne Bornholmerne går på 4-dages arbejdsuge Rift om ungdommen: Mangel på bagerog slagterlærlinge Henriks kommentar Fødevarearbejdsplads

Læs mere

Udsigt til billigere mode på nettet

Udsigt til billigere mode på nettet LØRDAG 27. SEPTEMBER NR. 39 / 2014 LØRDAG Udsigt til billigere mode på nettet Onlinegiganten Boozt.com med Hermann Haraldsson i spidsen udfordrer konkurrenterne om det nordiske herredømme. Foreløbig kan

Læs mere

lev bedre med natarbejde tips til dig med natarbejde

lev bedre med natarbejde tips til dig med natarbejde lev bedre med natarbejde tips til dig med natarbejde 1 Lev bedre med 2 natarbejde Fremstillet af: SID s holddriftudvalg Kampmannsgade 4 1790 København V Produktion: NKN Grafisk a/s Fotos: Harry Nielsen

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

3/2016. Østjylland. De fik Århus Festuge ind i deres gamle flæskehal Det laver de i dag efter Hammel-lukning Færre står uden job i Østjylland

3/2016. Østjylland. De fik Århus Festuge ind i deres gamle flæskehal Det laver de i dag efter Hammel-lukning Færre står uden job i Østjylland 3/2016 Østjylland De fik Århus Festuge ind i deres gamle flæskehal Det laver de i dag efter Hammel-lukning Færre står uden job i Østjylland Flemmings leder Forbundet har styrken til at fortsætte alene

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os.

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Kim Simonsen tale 1. maj Det talte ord gælder. I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Men måske skulle vi ikke kun kalde det en kampdag. Måske skal vi også

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 1.0 INDLEDNING Jobpatruljens sommerkampagne er nu nået til vejs ende for i år, og det er tid til at gøre status.

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

Vi er også elektrikere!

Vi er også elektrikere! Vi sørger for Danmarks elektrikere Vi er også elektrikere! Der er en ting, der gør Dansk El-forbund til noget særligt. Vi beskæftiger os med dit fag. Faktisk har de fleste af os selv en baggrund som elektrikere.

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013.

Bestyrelsens beretning 2013. Bestyrelsens beretning 2013. Velkommen til alle vore medlemmer - forhandlingssekretærer og gæster, med ønsket om en god generalforsamling og konference her på Langsøhus. Landsklubben. Igen i år har vi

Læs mere

Velkomstguide og Medarbejdervejledning for:

Velkomstguide og Medarbejdervejledning for: Velkomstguide og Medarbejdervejledning for: Din kontaktperson er: som kan træffes på telefon: 2015 Velkommen til Center for Job og Oplevelse. Vi glæder os meget til, at du skal starte på Centeret. Center

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

OPLÆG TIL KONTAKT FORLØBET MED NYVALGTE TR

OPLÆG TIL KONTAKT FORLØBET MED NYVALGTE TR OPLÆG TIL KONTAKT FORLØBET MED NYVALGTE TR INTRODUKTIONSFORLØB FOR NYE TILLIDSREPRÆSENTANTER SIDE: 2 Velkomstpakke til nyvalgt TR TRUS for nyvalgte Kom godt i gang (introdag) Opfølgning på TRUS for nyvalgte

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Indhold Skolelederen juni 2014... s. 2 Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6 Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Legepatruljen på tur på Vejle Idrætshøjskole 15. maj 2014 Skolenyt jul

Læs mere

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant Industritekniker og Klejnsmed Information PRAKTIK Velkommen som skolepraktikant Syddansk Erhvervsskole Tillykke med din optagelse som skolepraktikant på Syddansk Erhvervsskole Som skolepraktikelev på Syddansk

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015

Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015 Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015 I år er et ekstra godt år at holde 1. maj. I år har vi nemlig virkelig noget at fejre. Vi kan fejre, at det går bedre i Danmark. Vi kan

Læs mere

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014 s FERIEFOLDER 2014 Forord har i en årrække tilbudt gratis feriehjælp til en række forskellige målgrupper. Feriehjælp er et af de større aktivitetsområder i det frivillige sociale arbejde, som kendetegner.

Læs mere

Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel

Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel Denne folder er først og fremmest skrevet til jer, der overvejer at få et barn, er gravide eller er på barselsorlov. Formålet med pjecen er dels

Læs mere

FÆLLESTILLIDSMANDEN. Udover samlægningen har arbejdsopgaverne været:

FÆLLESTILLIDSMANDEN. Udover samlægningen har arbejdsopgaverne været: FÆLLESTILLIDSMANDEN Mange ting er sket siden sidste generalforsamling og den ekstraordinære generalforsamling, der er blevet ro om det, det drejer sig om, det faglige arbejde, ordentlige arbejdsforhold

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade?

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? ELEV Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Får jeg den rigtige løn? Meld dig ind i FOA Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? Pædagogisk assistentelev Social- og sundhedshjælperelev

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

Pak Papir. Nr. 4 21. august 2006. branchebladet for emballage og papir

Pak Papir. Nr. 4 21. august 2006. branchebladet for emballage og papir Pak Papir Nr. 4 21. august 2006 LEDER Et æble om dagen... holder lægen fra døren, siger i hvert fald et reklameslogan. Hos Schur i Horsens får medarbejderne tilbudt to stykker frugt hver dag. Det sker

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Velkommen i FOA. FOA støtter dig som elev. Find fagligt fællesskab i elevklubben. FOA kender dine rettigheder

Velkommen i FOA. FOA støtter dig som elev. Find fagligt fællesskab i elevklubben. FOA kender dine rettigheder ELEV FOA støtter dig som elev Find fagligt fællesskab i elevklubben FOA kender dine rettigheder Velkommen i FOA Et fagligt og socialt fællesskab, der giver dig ballast Indhold Ikke dyrt at sikre sig 3

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2010 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2010 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2010 Af: StilladsInformation Torsdag den 11. november blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København. Jubilarerne

Læs mere