Budgetoplæg Budgetseminar august Anlægsforslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetoplæg 2014. Budgetseminar 29-30. august 2013. Anlægsforslag"

Transkript

1 Budgetoplæg 2014 Budgetseminar august 2013 Anlægsforslag 1

2 budget skattefinansierede område (hele kr.) Udvalget for Side Skema Prioritet Forslag Politikområde UTM 1 UTM 2 UTM 3 Områdefornyelsesprojekter i by/landsbyer - udgifter Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter - udgifter Områdefornyelse i Breum - udgifter Plan Plan Plan Områdefornyelsesprojekter i by/landsbyer - indtægter Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter - indtægter Områdefornyelse i Breum - indtægter Plan Plan Plan UTM 4 1 Å-plan - forslag til 1. etape af kommunale tiltag Bygninger UTM 5 2 Håndtering af PBC i kommunale bygninger Bygninger UTM 6 3 Kommunale bygninger - separering af kloak i kommunale bygninger - Nr. Søby Bygninger UTM 7 4 Energibesparende foranstaltninger - EBF inkl. solceller Bygninger UTM 8 5 Udskiftning af tekniske anlæg i kommunale ejendomme Bygninger UTM 9 6 Lovliggørelse af el-tavler Bygninger UTM 10 7 Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter - skoler og institutioner Bygninger UTM 11 8 Kulturmiljøatlas for Skive Kommune Bygninger UTM 12 1 Fur Havn - Reparation af betonkaj langs Stenøre Park og Vej UTM 13 2 Glyngøre Havn - Østmolen Park og Vej UTM 14 3 Skive Havn - Katodisk beskyttelse Park og Vej UTM 15 4 Skive Søsportshavn - Sikring af sjægtehuse på Strandtangen Park og Vej UTM 16 5 Skive Havn - Asfalt ved havnebassin Park og Vej UTM 17 6 Skive Jollehavn - Diverse reparationsarbejder Park og Vej UTM 18 7 Glyngøre Havn - P-plads Park og Vej UTM 19 1 Byggemodning - erhvervsformål Park og Vej UTM 20 1 Salg af bolig- og erhvervsgrunde Park og Vej UTM 21 1 Byggemodning - arealerhvervelser Park og Vej UTM 22 1 Byggemodning - boligformål Park og Vej UTM 23 1 Cykelstier mellem Dommerby og Skive - udgifter Park og Vej Cykelstier mellem Dommerby og Skive - indtægter Park og Vej UTM 24 2 Sikker krydsning af Sdr. Boulevard ved Jægervej Park og Vej UTM 25 3 Dobbeltrettet cykelsti mellem Rødding og Balling Park og Vej UTM 26 4 Dobbeltrettet cykelsti langs Sundhøj i Glyngøre Park og Vej UTM 27 5 Dobbeltrettet cykelsti mellem Harre og Roslev Park og Vej UTM 28 6 Cykelsti fra Fjordbjerg Ager til Dommerby Park og Vej UTM 29 7 Etablering af cykelsti langs Furvej fra Hagens Mølle Bæk til Grønning Park og Vej UTM 30 8 Dobbeltrettet cykelsti mellem Lund og Ørslevkloster Park og Vej UTM 31 9 Stiforbindelse mellem Thorsvej og Skive Havn Park og Vej UTM 32 1 Omlægning af krydset Engvej/Havnevej: Park og Vej UTM 33 2 Skive by - renovering og forskønnelse af Viborgvej Park og Vej UTM 34 1 Handicaprådet - forbedring af tilgængeligheden i det offentlige rum Park og Vej UTM 35 2 Udlicitering af asfaltopgaver Park og Vej UTM 36 3 Slidlag på kørebaner Park og Vej UTM 37 4 Lukning af baneoverkørsel i Rønbjerg Park og Vej UTM 38 5 EBF på kommunalt gadelys Park og Vej UTM 39 6 Breum - renovering og byforskønnelse af hovedgaden Park og Vej UTM 40 7 Renovering/udskiftning af vejbroer og tunneller Park og Vej UTM 41 8 Udskiftning af rendestensbrønde Park og Vej UTM 42 9 Sanering af vej-, sti- og fortovsanlæg i by/boligområder Park og Vej UTM Anlæg af nye parkeringspladser i P-fondsområde Park og Vej UTM P-henvisning, Skive by Park og Vej UTM Sideudvidelser på "smalle kommuneveje" Park og Vej UTM Forlægning af Furvej Park og Vej UTM Renovering/ombygning af støttemure og trapper mv. Park og Vej UTM 48 1 Højvandssikring - Forlængelse af sydlige dige ved Skive Å bagom Statoil Park og Vej UTM 49 2 Højvandssikring - Forhøjelse af dige mellem Engvej og Østerbro Park og Vej UTM 50 3 Højvandssikring langs Skive Å (Østerbro - godsbaneareal/skive Å) Park og Vej UTM 51 4 Kystsikring ved Sundsøre Park og Vej UTM 52 5 Højvandssikring ved Lundø Park og Vej UTM 53 6 Højvandssikring ved Liselund (boligområdet) Park og Vej UTM 54 7 Højvandssikring - Kystsikring ved Skive Sten og Grus Park og Vej UTM 55 1 Trafiksikkerhedsplan Park og Vej UTM 56 2 Trafiksikring af krydset Sdr. Boulevard/Egerisvej Park og Vej UTM 57 3 Trafiksikkerhed ved skoler Park og Vej UTM 58 4 Trafiksanering i Skive Midtby, herunder Jyllandsgadeområdet Park og Vej UTM 59 5 Etablering af fortove i Højslev St. og Nr. Søby Park og Vej UTM 60 6 Trafiksanering i de mindre byer Park og Vej UTM 61 7 Trafiksikkerhed og byforskønnelse - Dalgas Alle Park og Vej UTM 62 8 Flytning af P-pladser på Skyttevej Park og Vej UTM 63 9 Trafiksikring og forskønnelse af Resenvej Park og Vej UTM Cykelbarometre Park og Vej UTM Trafiksikkerhedsfremmende anlægsprojekter Park og Vej UTM 66 1 Trafiksignalanlæg - renovering af nedslidte anlæg og gennemgang af grøn bølge Park og Vej UTM 67 2 Etablering af busholdepladser og opsætning af læskure Park og Vej i alt Turisme, Erhverv, Klima og Energiudvalget Side Skema Prioritet Forslag Politikområde TEKE i alt

3 Kultur og fritidsudvalget Side Skema Prioritet Forslag Politikområde KF 1 Jenle Kultur KF 2 Spejdersamrådet Folkeoplysning KF 3 Skive Idrætssamvirke Folkeoplysning KF 4 Brodal Jagtforening Folkeoplysning KF 5 Oddense Multicenter Folkeoplysning KF 6 Resen Multipark Folkeoplysning KF 7 Sport & Eventcenter Jebjerg Folkeoplysning KF 8 Skive Rideklub Folkeoplysning KF 9 Glyngøre hallen Folkeoplysning KF 10 Sport & Eventcenter Jebjerg kunstgræsbane Folkeoplysning KF 11 Implementering af Chipteknologi Bibliotek KF 12 KF 13 Nyt website og sociale medier Museum Salling Muse um Muse um Kultur- og fritidsudvalget i alt Sundhedsudvalget Side Skema Prioritet Forslag Politikområde Renovering og leje af lokaler til tværfaglige borgerrettet 100 SU 1 forebyggelse og velfærdsteknologi Sundhed Sundhedsudvalget i alt Arbejdsmarkedsudvalget Side Skema Prioritet Forslag Politikområde AM 1 Renovering af BOMI Tag og asfalterede områder Arbejdsmarked Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social- og ældreudvalget Side Skema Prioritet Forslag Politikområde SÆ 1 Nyt køkken på Mødestedet, Resenvej Social SÆ 2 Nye busser i socialafdelingen Social SÆ 3 Begrænsning af lejetab i ældreboliger Ældre -700 Social- og ældreudvalget i alt Børne- og familieudvalget Side Skema Prioritet Forslag Politikområde Skoler/Dagtilbud/Fa 108 BF 1 1 Pulje til bygningsrenovering/ombygning milie BF 2 2 RENT LIV for børn og Unge - Energihuset+punktet Skoler Børne- og Familieudvalget i alt Økonomiudvalget Side Skema Prioritet Forslag Politikområde ØK 1 Bydelspuljen Økonomiudvalget ØK 2 Landsbypuljen Økonomiudvalget ØK 3 Ombygninger i det gamle rådhus Økonomiudvalget Økonomiudvalget i alt Anlægsforslag i alt

4 4

5 Udvalget for Teknik og Miljø 5

6 Nr. 1 Igangværende projekt Nyt projekt Nye områdefornyelsesprojekter i by/landsbyer Udgifter Indtægter Kommunale udgifter netto Teknik- og miljøudvalget tiltrådte i møde den 7. maj 2013 følgende indstilling fra teknisk forvaltning: at alle byzonebyer og bydele i Skive indgår i en fremtidig betragtning til områdefornyelsesansøgninger, hvoraf Hald/Ørslevkloster prioriteres til en ansøgning til reservation af områdefornyelse til januar at en arbejdsgruppe i Teknisk Forvaltning løbende arbejder med prioriteringer af områdefornyelse i relation til Planstrategien, Kommuneplanen, Lokale Udviklingsprojekter (LUP) og konkrete henvendelser. at der i forbindelse med de årlige budgetlægninger fra 2014 og fremefter årligt afsættes et rådighedsbeløb til medfinansiering af nye områdefornyelsesprojekter. Intentionerne i udvalgets behandling af sagen er, at der sker en styrkelse af arbejdet med områdefornyelse, og at der hvert år arbejdes på at indsende en ansøgning om områdefornyelse samt, at der årligt opnås tilsagn om statsrefusion til projekterne. I givet fald, der søges og opnås tilsagn til eet projekt årligt i de følgende år, er der behov for, at der årligt i kommunens budget afsættes rådighedsbeløb til finansiering af udgifterne. Hvis der tages udgangspunkt i, at investeringerne i de enkelte fornyelsesområder ligger i størrelsesordenen 6,0 mio.kr., skal Skive Kommune årligt bidrage med 2/3 og staten med 1/3. Med baggrund i udvalgets beslutning foreslås der i budgettet afsat rådighedsbeløb til finansieringen af Skive Kommunes andel af udgifterne (hele kr.) - således: Projekt Eft.flg. år I alt Årlig råd-beløb Der er mulighed for at lånefinansiere kommunens andel af finansieringen med 95 % af udgifterne. Investeringerne i de enkelte områder kan muligvis være større, såfremt der kan opnås støtte fra fonde og lignende herunder fra LAG/EU. 6

7 Nr. 2 Igangværende projekt Nyt projekt Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter Udgifter Indtægter Kommunale udgifter netto Som led i regeringens VækstplanDK er der på finansloven afsat i alt 200 mio.kr. i hvert af årene 2014 og 2015 til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige boliger beliggende i byer på under indbyggere og i landdistrikter. I givet fald Skive Kommune ønsker at gøre brug af de muligheder, der ligger i loven, vil finansieringen af udgifterne være fordelt med 60% til staten og 40% til kommunen. Teknisk forvaltning har ansøgt ministeriet om andel i puljen. Det foreslås, at der i budgettet afsættes rådighedsbeløb til at fortsætte Handleplan vedrørende sundhedsfarlige boliger, tomme og forfaldne boliger og bygninger, affald, rod og skrotbiler på private ejendomme, som byrådet tiltrådte i møde den Teknisk forvaltning har gennem flere år arbejdet med nedrivning af sundhedsfarlige boliger m.v. Ud fra forvaltningens erfaringer, vil det årligt maximalt være muligt at gennemføre nedrivninger m.v., som beløber sig til i størrelsesordenen op til 4,0 mio.kr. Det foreslås, at der i kommunens budget afsættes rådighedsbeløb, som følger: Rådighedsbeløb afsættes i kommunens budget 40% Statens andel 60% Udgifter i alt

8 Nr. 3 Igangværende projekt Nyt projekt Områdefornyelse Breum Udgifter Indtægter Kommunale udgifter netto En borgergruppe i Breum har igennem et par år arbejdet med forskellige idéer til fornyelsesprojekter i byen. Borgergruppen har rettet henvendelse til teknisk forvaltning med henblik på at undersøge mulighederne for at gennemføre ideer og projekter i kommunalt regi og med statsstøtte efter byfornyelsesloven. Den blev der holdt et borgermøde i Breum med repræsentanter fra teknisk forvaltning og repræsentanter fra Teknik- og miljøudvalget. På mødet blev der vist stor interesse i at arbejde videre med et områdefornyelsesprojekt for Breum. På baggrund heraf blev der udarbejdet en ansøgning til ministeriet for By, bolig og landdistrikter, som blev indsendt den Ansøgningen blev ikke imødekommet og der er indsendt en ny ansøgning den I givet fald, at ansøgning imødekommes, og der opnås tilsagn fra ministeriet til gennemførelse af områdefornyelsen i Breum, foreslås der afsat rådighedsbeløb som følger: (1.000 kr) I alt Udgifter Indtægter (statsrefusion) Skive Kommune - nettoudgifter Herudover forventes der at kunne opnås samlet støtte fra Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri i størrelsesordenen 2,0 mio.kr. Støtten fra Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri gives til konkrete enkeltprojekter og vil blive søgt løbende, efterhånden som delprojekterne er planlagt til at blive udført. I givet fald der opnås støtte fra Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri, vil de samlede offentlige investeringer i Breum blive i størrelsesordenen 8,0 mio.kr. Gennemførelse af områdefornyelsesprojektet i Breum kan i givet fald medføre afledte kommunale driftsudgifter. Da der på nuværende tidspunkt ikke er kendskab til, hvilke projekter, der tænkes udført i Breum, er det ikke muligt at vurdere afledte driftsudgifter, da dette afhænger af, hvilke projekter, der gennemføres. 8

9 Nr. 4 Igangværende projekt Nyt projekt X Å-plan forslag til 1. etape af kommunale tiltag Teknik- og Miljøudvalg besluttede i møde den , at skitser og prisoverslag for en 1. etape af kommunale tiltag i forbindelse med Å-planen, indgår som forslag til anlægsprojekt i forbindelse med budget Udvalget har tiltrådt indstillingen om at frigive et rådighedsbeløb på kr. med henblik på nærmere undersøgelser, detailprojektering og evt. mindre anlæg. Forventes godkendt i Skive Byråd d Der er overført 2,3 mio. kr. fra tidligere år til formålet. Det har i flere år været muligt at opføre bebyggelse i 4-5 etager langs søndre Boulevard. Da der indtil videre ikke har været den store efterspørgsel efter et sådant byggeri vurderer forvaltningen, at en ombygning af Søndre Boulevard til en egentlig Boulevard med træer bør afvente konkrete projekter for byggeri, i tilknytning til vejen. Forvaltningen finder derimod at det er uhyre vigtigt, i første omgang, at få åbnet op til Åen, skabt forbindelse på tværs af Åen, således at man begynder at færdes i området langs og omkring Åen og forhåbentlig får øjnene op for de store kvaliteter og det omfattende potentiale der ligger i Å-området. Det omhandlende skitseprojekt/forslag til anlægsprojekt vurderes at være et betydeligt incitament i forhold til potentielle investorer inden for Å-planes område. Der er for nuværende et rådighedsbeløb på 2,3 mio. kr. på budgettet, til realiseringen af Å-planen. Det forelagte skitseprojekt kan umiddelbart være svær at etapedele. Anlægges f.eks. stien over en mindre del af LIDL`s areal (eksisterende jordvold) bør forbindes til den anden side af Åen, i form af en bro. I første omgang kan man måske udelade anlæg af grønt areal ved Søndre Boulevard samt grus pladsen med trappeanlæg m.v. på den østlige side af Åen. Det vurderes dog ikke at være hensigtsmæssigt, idet den skitserede 1. etape gerne skulle opleves som et samlet anlæg af høj kvalitet, og et klart signal om at Skive kommune mener det alvorligt med Å-planen og at man går forrest/viser vejen med hensyn til kvalitetsniveauet for anlæg og byggeri i Å-området. 9

10 Den foreslåede 1. etape er selvfølgelig ikke en betingelse for, at der kommer gang i detailplanlægningen og byggeri inden for Å-planens område, men da det formentlig er arealerne omkring Åen der vil have den største interesse for investorer, vurderes 1. etape at være yderst vigtig når det drejer sig om at få sat gang i udviklingen inden for området. Det anbefales at der på budget 2014 og 2015 afsættes et beløb på 5,0mil, således at projektet kan være realiseret inden udgangen af Alternativt at der hvert år fra afsættes et beløb på 2,5mill. Et projekt af omhandlende omfang bør dog kunne realiseres inden for en relativ kort årrække på maksimalt 2-3 år. 10

11 Nr. 5 Igangværende projekt Nyt projekt Håndtering af PBC i Kommunale bygninger -750 Tidligere anvendelse af PBC i bygninger har vist sig at være et alvorligt sundhedsmæssigt problem. PBC er et af de 12 mest miljøskadelige stoffer i verden i dag. Fra 1950 til 1977, hvor stoffet blev forbudt at anvende i byggematerialer, har stoffet været anvendt i byggematerialer. Det er typisk i plastiske fugematerialer, vi kender til anvendelsen, også i marginalt andre produkter som maling og spartelmasser kender vi det fra byggebranchen. PBC-en er skadelig for forplantningsevnen, hormonsystemer, lever og immunsystemer samt at kunne være kræftfremkaldende. PCB overføres via indånding, hudkontakt og indtagelse af kost. Er der brugt PCB i bygninger, vil det afgasse og optages via luften i bygningerne. Der er kommet en ny affaldsbekendtgørelse (BEK nr af ), som påbyder Skive Kommune at undersøge vore bygninger for tilstedeværelsen af PBC ved renoveringsarbejder og nedbrydningsarbejder. Ved en kortlægning kan vi imødegå fremtidige renoveringsarbejder med lovbefalede og fordyrende undersøgelser, når og efter de er undersøgt og frikendt. Sundhedsstyrelsen har opstillet klare retningslinjer for, hvad der er acceptable grænseværdier med et niveau på mindre end 300 ng. Vi har valgt at arbejde ud fra følgende handleplan 1. Bygningsregistrering. (eget arbejde) 2. Undersøgelser og identifikation (rådgiver) 3. Håndtering og bortskaffelse. (rådgiver og udbud) Vi er i fuld gang med fase 1. - at registrere og kortlægge vore bygninger med opførelses-datoer og renoveringsdatoer indenfor perioden fra Da vi ikke er færdige med registreringen, anslår vi, at ca m2 af vore bygninger skal undersøges nøjere. Alle de store skoler kan være i en risikogruppe, hvorefter der skal foretages indeklimamålinger (fase 2). Især perioder, hvor der i nogen bygninger var en udstrakt anvendelse af PVC-vinduer, skal vi være opmærksomme. Målinger ligger i et prisniveau på 5-8 kr. pr. m2 i henhold til de foreløbige priser, vi har fået. Der vil desuden komme udgifter til ekstern rådgivning. 11

12 Nr. 6 Igangværende projekt Nyt projekt X Ændring (separering) af kloak i kommunale bygninger -500 Der opleves stigende problemer med gener fra overfladevand i Nr. Søby ved parcelhusområdet Stoholmvej/Jernbanevej. Det har medført forskellige afhjælpende tiltag, heriblandt også en spildevandsaflastning ved at separere spildevandet. For at nedsætte spildevandsmængden, er det i spildevandsplanen anført, at alle øvrige bygninger inden for 1 år skal separere deres spildevand på egen grund. Dette medfører, at spildevandsinstallationen på 3 kommunale institutioner skal omlægges og separeres. Det drejer sig om Nr. Søby skole, Nr. Søby Børnehave og Nr. Søby/Højslev idrætsforenings klubhus. Sagen har været forelagt budget 2013 tidligere med baggrund i korrespondance fra Skive Vand. Teknisk Forvaltning betragter vedtagelsen af spildevandsplanen som påbudsandragende i forhold til de i planen nævnte ejendomme. Forvaltningen arbejder med en frist forlængelse til Teknisk Forvaltning skønner, at udgiften for de 3 bygninger vil koste kr. 12

13 Nr. 7 Igangværende projekt Nyt projekt x Energibesparende foranstaltninger EBF inkl. solceller Forslag til investering i EBF omhandler mange forskellige områder. Der foreslås foretaget: efterisoleringsarbejder opsætning af solceller på kommunale bygninger renovering og optimering af ventilationsanlæg udskiftning af gaskedler til nye og mere energibesparende gaskedler renovering og udskiftning af belysningsanlæg installation af varmepumper Anlægsønsket på 5 mio. kr. er en ramme, som projekterne søges frigivet fra med angivelse af udgift og heraf beregnet budgetreduktion - efterhånden som projekterne udarbejdes, og endelig prissætning fra tilbud, er hjemtaget. 13

14 Nr. 8 Igangværende projekt Nyt projekt x Udskiftning af tekniske anlæg i kommunale ejendomme Anlægsønsker ikke EBF Oddense Skole Opsætning af en ekstra silo til træpiller samt indsætning af strengregulering Roslev skole CTS anlæg udskiftning af gammelt anlæg som ikke virker ordentlig Balling Skole CTS anlæg udskiftning af gammelt anlæg som ikke virker ordentlig Højslev Skole Belysning som ikke kunne betale sig på EBF Selde skole Optimering af varmeanlæg og reparation af rør Hem Skole Rørudskiftning Breum Skole Optimering af varmeanlæg Jebjerg Skole Omforandring på varmesystem Brårup Skole Optimering af varmeanlæg og reparation af rør Brårup Skole Radiator udskiftning i tandlæge klinikken Resen Daycare Udskiftning af veksler, ventilation og rør Resen Skole Udskiftning af veksler og rør i stor teknikrum Total

15 Nr. 9 Igangværende projekt x Nyt projekt Lovliggørelse af el-tavler på kommunens institutioner Der er i 2011 og 2012 renoveret el-tavler i kommunale bygninger med henblik på at lovliggøre dem. Arbejdet har vist sig at være mere omfattende end en screening i 2010 viste, og mange institutioner mangler, dels endelig screening, dels renovering. Der er på nuværende tidspunkt 19 institutioner, hvor el-tavler er screenet, men ikke renoveret. De anslås at kunne renoveres for ca kr. Herudover mangler 40 institutioner at blive screenet. De anslås at kunne renoveres for ca. 1 mio. kr. Teknisk Forvaltning foreslår, at der til budget 2014 afsættes i alt kr. til renovering og lovliggørelse af el-tavler på de resterende ca. 60 institutioner. Eksempel på tavler, som skal renoveres. 15

16 Nr. 10 Igangværende projekt Nyt projekt x Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter skoler og institutioner Driftsbudgettet til den ordinære bygningsvedligeholdelse er forholdsvis lavt sammenlignenet med andre kommuner. Grundbudgettet (drift) kan dække de løbende akutte skader, der måtte komme, og enkelte større ofte akutte istandsættelser. En fortløbende reduktion i budgetter og manglende kompensation for indekseringer, udhuler de midler, der er til rådighed, og dermed også bygningsvedligeholdelsen. Det er derfor vanskeligt at planlægge en rationel vedligeholdelse på den måde, hvorpå økonomien/bud-gettet er skruet sammen. Nye skærpede krav til bl.a. energioptimering i Bygningsreglementet medfører generel en fordyrelse af projekterne m.h.t. isoleringstykkelser, vinduer og facader. Det er derfor vigtigt, at der sideløbende bevilges lidt større puljer, som muliggør nogle større renoveringstiltag. Senere års fremrykkede anlægsarbejder har selvfølgelig været mærkbare og nødvendige og samtidig været med til at fastholde værdien af vores bygningsmasse på de ca m 2. Den oversigt, der følger med budgetforslaget, bliver over årene revideret og ændret i forhold til de opgaver, der bliver udført. Der sker løbende fra forvaltningens faggruppe - Kommunale Bygninger - en vurdering af de renoveringsarbejder, der skønnes nødvendige at få iværksat. Bygninger (skoler og institutioner), som påtænkes/drøftes nedlagt i forbindelse med den demografiske udvikling, vil kun blive akut vedligeholdt. Der bliver naturligvis ikke foreslået iværksat aktiviteter på disse bygninger. Det er vigtigt at holde fugten ude af vore bygninger for at forebygge skimmel, svamp og råd. Det er primært fugtafhjælpende renoveringer, med fokus på tagarbejder, der er nævnt her i skema 1 og har fagområdets 1. prioritet. Skema 2 omfatter andre arbejder, som også skønnes tvingende nødvendige at få lavet inden for en kort periode. 16

17 Prioritering. Arbejderne er uprioriterede. Der vil, ved frigivelse af midlerne fra rådighedsbevillingen ske en nøjere vurderinger af, hvilke projekter, der skal udføres i Hovedvægten vil fortsat ligge på Skema 1-arbejder. Skema 1. Bygning Opgavebeskrivelse tagarbejder projekter er oplistet uprioriteret Vedligehold TMU Skovly Udskiftning af rytterlys Oddense skole Renovering af tag, gl. skole Resen Skole Udskiftning af tegltag (etape 1) Aakjærskolen Udskiftning af tagbeklædning på Asylgadefløj Lem skole Renovering af ovenlys i hallen Børnegården, Birkely, Lem Renovering af tag Selde Skole Tagrenovering Breum Skole Tagrenovering foyer Tambohus Udskiftning af skifertag på hovedbygning Oddense skole Renovering af tagrender og tagnedløb Brårup Skole Ny tag gl. skole Ungdomsskolen Durup Nyt stålpladetag Nr. Søby Børnehave Renovering af tage med tagpap Resen daginstitution Udskiftning af tagrender Glyngøre Skole Renovering af tegltag (etape 1) Højslev skole Renovering af tage Ramsing skole Tagplader udskiftning, smuldre Rødding skole Renovering af stern Sallingsund og omegns museum Ny tagbelægning Delsum Skema 2 Bygning Opgavebeskrivelse andre arbejder projekter er oplistet uprioriteret Vedligehold TMU Adalskolen Udskiftning af vinduer/glas Balling skole Udskiftning af vinduer Balling skole Udskiftning af facade - fagfløj - Etape Balling skole Kloakforhold Breum Skole Omfugning 1 facade gammel skole Breum skole fuger ved vinduer Brårup Skole Udskiftning af vinduer i gangarealer Brårup Skole Udvendig malerbehandling på idrætshal Brårup Skole Udskiftning af vinduer/facade i østfløj Hem skole Udskiftning af vinduer Højslev skole Udskiftning af vinduer Højslev skole Renovering af cykelskur Jebjerg Ældrecenter Udskiftning af facadepartier KCL Vinduesudskiftning Lem skole Udskiftning af vinduer Lem skole Renovering af kloak Nr. Søby skole Udskiftning af vinduer Resen skole Udskiftning af tag samt facade på klynge

18 Ramsing skole Udskiftning af gavlbeklædning hal Rødding skole Udskiftning af vinduer Rødding skole Udskiftning af vinduer Gymnastik sal Rønbjerg skole Udskiftning / maling af vinduer Skivehus skole Hallen Omfugning af facade Skivehus skole Renovering af udvendig rampe til SFO Ørslevkloster skole Udskiftning af vinduer Ørslevkloster idrætshal Udskiftning af vinduer Børnegården, Birkely, Lem Udskiftning af vinduer Børnegården, Birkely, Lem Renovering af gavle Børnehuset Hem Udskiftning af vinduer Børnehuset Hem Udvendig maling Børnehuset Hem Udskiftning af tagrender Dommerby børnehave Udskiftning af vinduer og døre Resen Daginstitution Vinduesudskiftning Drivhuset Rønbjerg børnehave Udvendig maling Rønbjerg børnehave Udskiftning af vinduer Troldegården Højslev Maling træværk Troldebo Ørslevkloster Udskiftning af vinduer Paletten Udskiftning af vinduer/glas Jens Laursens vej Fugning staldbygning Brårup Skole (fritidshjem) Renovering af facade mod syd Brårup Skole (fritidshjem) Udskiftning af døre og vinduer i kælder Brårup Skole (fritidshjem) Renovering af udvendig murværk Selde Børnehave Udskiftning vinduer Asylgade 4 Udskiftning af vinduer Flyvej 18 - rideklubben Facaderenovering på stuehuset Flyvej 18 - rideklubben Renovering af tagrender mv Skivevej 1 Selde Renovering af kviste Møllegården Omfugning af murværk og værn Sabrogården Udskiftning af døre Gl. Rådhus på Torvet Udskiftning/renovering af vinduer på bagfacade Delsum

19 Nr. 11 Igangværende projekt Nyt projekt X Kulturmiljøatlas for Skive Kommune Skive byråds Teknik- og Miljøudvalg besluttede den , at der i forbindelse med budget 2012 skulle fremsættes forslag om, at der afsættes midler til at udarbejde et Kulturmiljøatlas for hele Skive Kommune. Forslaget blev ikke vedtaget og tages derfor med igen i Baggrunden for Teknik- og Miljøudvalgets beslutning var: Kommuneplanen Det fremgår blandt andet af Kommuneplanen : at at at det er byrådets mål, at kulturarven beskyttes og formidles inden for udpegede og særligt beskyttelsesværdige kulturmiljøer og landsbyer skal de kulturhistoriske værdier så vidt muligt beskyttes og hensynet til kulturarven bør indgå i al planlægning og alle konkrete afgørelser. Der mangler et samlet planlægningsgrundlag, der beskriver kulturværdierne i Skive Kommune. For at understøtte Skive Kommunes bevaringsarbejde kan der udarbejdes et Kulturmiljøatlas for hele Skive Kommune. Atlasset er tænkt som et værktøj til brug i kommunens planlægning og som grundlag for politiske beslutninger om sikring / bevaring af kulturmiljøer og -værdier. Kommuneatlas Skive (KAS) KAS omhandler både den bevaringsværdige bygningskultur og i særdeleshed byens og egnens kulturhistorie, byområder, landskabstræk og andre bevaringsværdige lokaliteter. Registreringerne omfatter også ca bygninger opført før Bygningerne er vurderet på grundlag af arkitektur, kulturhistorie, miljø, bevaringsværdi. Bevaringsværdige bygninger med bevaringsværdi 1-4 skal optages i kommuneplanen. Når der udarbejdes nye lokalplaner vil disse bygninger i et vist omfang blive vurderet på ny og bygningens nye bevaringsværdi indarbejdes i lokalplanen. For eksempel er Skive Byfond et blandt mange resultater af KAS. Ved udarbejdelse af et kulturmiljøatlas skal bygningsregistreringerne i KAS opdateres, da et 19

20 kulturmiljøatlas er kortlægning af kulturarven i dens nuværende tilstand. Der er altså både tale om indsamling af ny viden og brug af eksisterende viden i nye sammenhænge i forhold til KAS. I perioden er der udarbejdet omkring 80 kommuneatlas i Danmark. Ved udgivelse af det sidste atlas ændredes titlen til Kulturmiljøatlas. Forslag til Kulturmiljøatlas Skive (KMAS) Teknisk Forvaltning foreslår, at KMAS udarbejdes efter samme principper som de tidligere kommuneatlas. Dette forudsætter følgende: A: Styregruppe og kommunal følgegruppe Der nedsættes en kommunal styregruppe, der koordinerer processen. I styregruppen medvirker et konsulentfirma, som får projektansvar for KMAS-opgaven. Der nedsættes en kommunal følgegruppe med repræsentanter for: Skive Byråd, medlemmer af lokale historiske og bygningskulturelle foreninger, Museum Salling og Byhistoriske Arkiver, handelsstandsforeningen, relevante enkeltpersoner m.m. Fra Skive Byråd deltager som minimum borgmesteren og formanden for Teknik og Miljøudvalget. B: Forundersøgelse Forundersøgelsen omfatter blandt andet prioritering af hovedtræk i KMAS, grundelementer og kulturmiljøemner, udarbejdelse af registreringsskemaer. C: Kortlægning og beskrivelse af kulturmiljøer Kortlægning og beskrivelse af kulturmiljøer foretages af konsulenten med bidrag fra lokale bygningshistoriske arkiver, museerne samt foreninger med interesse for bygnings- og landskabskultur og historiske interesser. Som grundlag for registreringerne indgår Kommuneplanen , publikationer om den lokale bygnings- og kulturhistorie, Kommuneatlas Skive m.m. D: Bygningsregistrering Det anbefales, at bygningsregistreringen omfatter alle bygninger opført før I Kommuneatlas Skive omfatter registreringen bygninger opført før Baggrunden herfor var primært besparelseshensyn. Registrering af bygninger indtil 1960 sikrer, at det ikke er nødvendigt at registrere hovedparten af nyere parcelhus-, tætlav- og etageboligområder. Indtil 1940, 1960 og 2011 var der i Skive Kommune h.h.v. opført 9.950, og bygninger. Til at registrere bygningerne uddanner konsulentfirmaet et antal lokale registranter, der på ulønnet og frivillig basis medvirker til registreringerne. Er der ikke tilstrækkelig tilslutning hertil foretages registreringerne af konsulenten. Muligheden for at tilknytte arkitektstuderende fra Arkitektskolen i Århus til løsning af opgaven ses som et alternativ, der bør undersøges. Udgifterne til transport, registrering, fotos m.m. er den samme uanset hvem der medvirker i delopgaven. Kan opgaven udføres af lokale frivillige sikres samtidig en lokal forankring af et kulturmiljøatlas. E: Atlasmanuskript, Layout og trykning af kulturmiljøatlas Atlasmanuskript, layout og trykning af kulturmiljøatlas er en del af konsulentens projektopgave. Det vurderes, at Teknisk Forvaltning i stort omfang kan udføre kortdelen. Teknisk Forvaltning indhentede i 2011 tilbud fra bogtrykker på kr. til trykning af KMAS i eksemplarer a 92 sider. Kommuneatlas Skive, der sælges i boghandler, koster 150 kr. Ved en tilsvarende pris skønnes det, at KMAS i løssalg kan indbringe kr. 20

21 F: Kommunal hjemmeside til digital kulturmiljøatlas Kommunes hjemmeside oprettes når opgaven med KMAS påbegyndes og opdateres løbende. Opgaven er konsulentens - men det vurderes, at Teknisk Forvaltning i stort omfang kan bidrage til løsning af delopgaven. Det forudsættes, at hjemmesiden indeholder det trykte atlas i digital form, fotos, en mere detaljeret beskrivelse af kulturmiljøer samt data og fotos af og om de SAVE-registrerede bygninger. Det skal være muligt at forespørge på bygninger og kulturmiljøer via interaktive GIS-kort. Oplysningerne skal kunne opdateres. G: Afslutning af opgaven Inden KMAS foreligger i trykt udgave skal atlas forelægges Skive Byråd til godkendelse. Efter byrådets vedtagelse præsentes KMAS på borgermøder o.l. Økonomi Teknisk Forvaltning skønner, at KMAS koster omkring kr. 3 mio.kr afhængig af graden af frivillig deltagelse ved løsning af opgaven. Under forudsætning af, at Skive Byråd træffer beslutning om at afsætte midler til at gennemføre projektet vil Teknisk Forvaltning herefter undersøge mulighederne for tilskud fra fonde, lokale interessenter, statslige styrelser o.l. I lighed med Kommuneatlas Skive kan projektet strækkes over 2-3 budgetår. KMAS er omfattet af reglerne for offentlige indkøb af varer og tjenesteydelser. En tjenesteydelse kan opdeles i flere tjenesteydelser. Hvis værdien af tjenesteydelserne ligger under EU-tærskelværdierne, skal der ikke ske EU-udbud. I stedet gælder den danske tilbudslov. Tilbudsloven indeholder en pligt for offentlige myndigheder til at annoncere indkøb af tjenesteydelser over kr

22 Nr. 12 Igangværende projekt Nyt projekt X Fur Havn - Reparation af betonkaj langs Stenøre Der blev i 2013 lavet en tilstandsrapport for Skive Kommunes havne. Tilstandsrapporten er lavet på baggrund af visuelle besigtigelser, dykkerundersøgelser samt tykkelsesmålinger på stålkonstruktioner. Rapporten giver derfor et meget godt billede af konstruktionernes tilstand samt restlevetid. Nordkajen på Fur havn langs vejen Stenøre er bygget på 100 betonpæle nedrammet i bunden, hvorved et betondæk på ca. 6 x 100 meter langs kajen delvist bliver båret af disse søjler sammen med den bagvedstående betonspunsvæg. Saltvand og frost har bevirket, at betonpælene er blevet eroderet og nedbrudt i et sådan omfang, at man nu har fundet det nødvendigt at begrænse trafikken på området. En reparation/renovering af pælene samt de bærende betonribbe vurderes til at koste kr. Alternativt kan der etableres en stålspunsvæg langs med kajkanten. Det eksisterende betondæk skal nedrives, knuses og bruges som fyld sammen med sand. Ovenpå kan der etableres asfaltbelægning. For at øge levetiden bør der etableres katodisk beskyttelse på spunsvæggen. Længden af spunsvæggen vil være 100 m, og overfladeareal af belægningen 600 kvm. Nedrivning og anlæg af den alternative løsning vurderes til at koste kr. Foruden nordkajen trænger andre konstruktionsdele også til reparation. Heraf kan nævnes sikring af fenderliste, udskiftning af topafdækning på bølgeskærm og diverse træplanker på kajkonstruktioner. Disse reparationer/udskiftninger vurderes til at andrage kr

23 Nr. 13 Igangværende projekt Nyt projekt X Glyngøre Havn Øst molen Øst molen, som tidligere udgjorde en del af færgelejet for jernbanefærgen Morsø, er bygget i tilhugget granitblokke sikret mod udskridning med jordankre. Forankringen er imidlertid med tiden blevet svækket, og de enkelte granitkvadre er på grund af jordtryk begyndt at skride ud mod havnebassinet. Dykkerundersøgelsen der blev foretaget i maj 2013 i forbindelse med etablering af en tilstandsvurdering for Skive Kommunes havne viste, at der er sket underminering for flere blokke. Nogle blokke har kun 5-10 cm støtte bagerst, så blokkene hænger udkraget over betonunderstøbningen principielt kun fastholdt af vægten af de overliggende blokke! Der foreslås at der snarest foretages reparationsarbejder, hhv. understøbning af udkragende granitblokke, støbning af huller mellem blokke, tilbagerykning samt tætning af forskubbede blokke over vand. Reparationsarbejderne vurderes til at andrage kr. 1,3 mio. Denne udformning af havnekaj er ikke forbundet med driftsudgifter. 23

24 Nr. 14 Igangværende projekt Nyt projekt X Skive Havn Katodisk Beskyttelse I forbindelse med etablering af spunsvægge langs kajerne i Skive erhvervshavn foretog man en besparelse i projektet og undlod katodisk beskyttelse. Ved udførelse af katodisk beskyttelse nedsættes korrosionshastigheden, og dermed forlænges levetiden. Det vurderes, at levetiden for en stålspunsvæg fordobles ved katodisk beskyttelse. Der blev i 2013 lavet en tilstandsrapport for Skive Kommunes havne. Tilstandsrapporten er lavet på baggrund af visuelle besigtigelser, dykkerundersøgelser samt tykkelsesmålinger på stålkonstruktioner. Rapporten giver derfor et meget godt billede af konstruktionernes tilstand samt restlevetid. Ud fra rapporten kan det vurderes at tilstanden om nogle år vil være kritisk. Der kan allerede nu ses rustafskalninger, og tykkelsesmålinger viser at spunstykkelsen nærmer sig minimumstykkelsen på nogle af målepunkterne. Der anbefales derfor snarest at etablere katodisk beskyttelse. Udgifterne i forbindelse med etablering af katodisk beskyttelse vurderes til kr. 1,6 mio. 24

25 Nr. 15 Igangværende projekt Nyt projekt X Skive Søsportshavn Sikring af sjægtehuse på Strandtangen Sjægtehuse på den nordlige ende af Skive Lystbådehavn står på pælefundamenter. Der er ikke etableret nogen form for kystsikring under husene. Det betyder, at tidevandet samt bølgepåvirkningerne vasker jordmaterialet ud i havnebassinet. Mængden af den udvaskede jord vil med tiden blive større og pælefundamenterne blive mere synlige. Det vil svække bæreevnen i konstruktionen, og til sidst kan det forventes, at hele bygningsværket bryder sammen. For at stoppe processen, der med tiden vil ende i nedbrydning, foreslås der etablering af kystsikring i form af udlagt geotekstil med pålagt hånd- og dæksten under sjægtehusene. Da der kan opstå problemer med at få arbejdsmaskiner under bygningerne, må det forventes, at dele af træbroen afmonteres under projektforløbet, for så at blive retableret igen ved projektafslutning. Prisen for projektet vurderes til kr. 25

26 Nr. 16 Igangværende projekt Nyt projekt X Skive Havn Asfalt ved havnebassin Der har ikke i de hidtidige driftsbudgetter for Skive havn været afsat tilstrækkelige midler til vedligeholdelse og renovering af asfalten på kørearealer ved erhvervshavnen. Arealerne bliver belastet af tunge køretøjer, heriblandt kraner som aflægger stort pres på asfaltbelægningen. Desuden bliver der til tider aflæsset materialer direkte på kajen, inden det bliver læsset på skibe, hvilket slider yderligere på belægningen. Der er således et stort behov for renovering af asfaltbelægningen. Belægningens tilstand på hele havnearealet varierer meget. Visse delarealer trænger til et nyt slidlag. Andre delarealer har aldrig fået etableret slidlag, så bærelaget med tiden er blevet slidt voldsomt. Disse steder bør der både etableres bærelag og slidlag. Desuden er der også mindre arealer der bør udjævnes, eftersom der er lokale sætninger i belægningen. Sammen med ovennævnte renovering vil det være hensigtsmæssigt at udskifte defekte brønde, kloakdæksler og nedløbsriste. Endvidere udgør jernbanesporene på havnearealet et problem for havnens brugere. Trucks og lignende oplever et bump hver gang de kører hen over et spor. Ved etablering af nyt slidlag på eksisterende belægninger vil belægningsoverfladen forhøjes yderligere med 30 mm. Altså vil der opleves et større bump. Jernbanesporene på havnearealet bliver ikke brugt, og der er heller ingen planer om brug af disse i fremtiden. Derfor vil det være på sin plads, at sporene på havnearealet optages sammen med tilhørende træsveller under ovennævnte renoveringsarbejder. Optagning af jernbanespor og asfaltering på sporarealet vurderes til at koste kr. Asfaltrenoveringen på de tiltrængte arealer samt udskiftning af defekte brønde, dæksler og riste vurderes til at koste kr. De hidtidige driftsmidler har ikke stået i forhold til den relativt høje belastning af arealet, hvorfor der anslået er behov for yderligere kr. til vedligeholdelse. 26

27 Nr. 17 Igangværende projekt Nyt projekt X Skive Jollehavn Diverse reparationsarbejder Skive Jollehavn er en speciel havn i forhold til kommunens øvrige havne. Den samler forskellige interessegrupper såsom fritidsfiskerne, båderhvervet og ikke mindst en uddannelsesinstitution. Trods alt der foregår så megen aktivitet på havnen er der ikke afgivet et driftsbudget til drift af havnen. Drifts og vedligeholdelsesopgaver udbedres ikke altid til tiden, da der skal foreligge en anlægsbevilling hver gang. Det har betydet at nogle af konstruktionerne på jollehavnen er blevet faldefærdige eftersom der går lang tid mellem vedligehold. Eksempelvis blev den vestlige kaj påsejlet adskillige gange under etableringen af slikbassinet i Kajen står derfor skævt og kan være farlig at færdes på når træbeklædningen bliver fugtig. Mange udfyldningsplanker i kajkonstruktionerne er ødelagt eller mangler. Det bagvedliggende jord skrider derfor ud i bassinet, og forårsager underminering af terrænet bag trædækket. Nogle steder er der derfor opstået store huller, som i værste fald kan forårsage ulykker. Der foreslås at de ovennævnte problemer udbedres sammen med lignende mindre opgaver på Jollehavnen, såsom fastgørelse af fortøjningspæle, tætning af belægning ved molehoved, udbedring af is-skader osv. Udgifterne i forbindelse med ovennævnte reparationsarbejder vurderes til kr

28 Nr. 18 Igangværende projekt Nyt projekt X Glyngøre Havn P-plads Der er for nu ikke tilstrækkeligt med parkeringspladser på Glyngøre havn i forhold til antallet af brugere og besøgende på havnen. Der er derfor et ønske om, at der bliver etableret et antal parkeringspladser. Parkeringspladserne tænkes etableret ved Shell Fish og Æ Kassehus i tilknytning til det kommunale areal matr. nr. 1ah, og indebærer arealerhvervelse af matr. nr. 1ad og 1ch. De pågældende arealer har gennem lang tid ligget ubenyttet hen og etablering af parkeringsplads på det pågældende areal vil medvirke til en generel forskønnelse af arealet. Parkeringspladsens areal vil blive omkring 700 m2 og vurderes at kunne rumme parkeringspladser. Pladsen agtes etableret med en SF-stensbelægning. Anlægsudgifterne vurderes at andrage kr. inklusiv arealerhvervelse. Arealet er vurderet til ca kr. ved sidste ejendomsvurdering. I forbindelse med etablering af parkeringspladsen vurderes der yderligere kr. til afledt drift, for snerydning, saltning og fejning. 28

29 Nr. 19 Igangværende projekt Nyt projekt X Byggemodning - Erhvervsformål Rådighedsbeløb afsættes til byggemodning af erhvervsområder med vej, stier, grønne områder, belysning, tilslutningsbidrag i en uspecificeret pulje. 29

30 Nr. 20 Igangværende projekt Nyt projekt X Salg af bolig- og erhvervsgrunde Indtægterne ved salg af bolig- og erhvervsgrunde anslås skønsmæssig til 8,0 mio. kr. i 2014 og overslagsårene. 30

31 Nr. 21 Igangværende projekt Nyt projekt X Byggemodning - Arealerhvervelser Rådighedsbeløb afsættes til arealerhvervelser til nye bolig- og erhvervsområder i en uspecificeret pulje. 31

32 Nr. 22 Igangværende projekt Nyt projekt X Byggemodning - Boligformål Rådighedsbeløb afsættes til byggemodning med vej, stier, grønne områder, belysning mv. I 2014 ønskes byggemodningen Bilstrupparken færdiggjort, med henblik på overdragelse til byggemodningens grundejerforening. Der er pt. solgt og bebygget 19 grunde i udstykningen, hvor der stadig er 14 usolgte grunde. Ved en færdiggørelse i 2014 af byggemodningen med fortove, kantsten og asfaltbelægninger, vil området præsentere sig bedre i forhold til grundsalg. Kommunens vil desuden kunne reducere driftsomkostninger til snerydning og vedligeholdelse af fællesarealerne i forbindelse med overdragelsen. Bilstrupparken, færdiggørelse i 2014 Nye byggemodningsområder forventes igangsat i denne rækkefølge: 1. Marianevej i Fjordbjerg Ager i Resen i 2017 Derudover undersøges muligheder for byggemodninger i Rønbjerg og Gyldendal. 32

33 Nr. 23 Igangværende projekt Nyt projekt X Cykelstier mellem Dommerby og Skive Udgifter Indtægter/tilskud Kommunale udgifter netto Dommerby, Højslev Stationsby og Nr. Søby er i dag et stort set sammenhængende byområde, hvor den cyklende trafik mellem byområderne sker langs Viborgvej, enten via cykelstier eller brede kantbaner. I alt bor der ca borgere i området. Fra byområdet og ind mod Skive By kan man i dag enten følge cykelstien rundt langs Ringvej syd (en meget lang omvej) eller vælge at cykle langs Viborgvej. Fra det vestlige byskilt i Dommerby og ind til cykelstierne i Skive, er der en mørk strækning på ca. 1,0 km, hvor mange trods kantbaner oplever utryghed ved at færdes som lette trafikanter. Årsdøgntrafikken på strækningen er på ca køretøjer. Det vurderes at etablering af oplyste cykelstier på strækningen vil kunne medvirke til, at langt flere beboere vil benytte cyklen som transportmiddel til og fra Skive By. Cykelstierne forventes benyttet af såvel unge uddannelsessøgende, af pendlere med arbejdsplads i Skive, i forbindelse med fritidsaktiviteter og af cykelturister. I forbindelse med Cykelpuljen 2013 har teknisk forvaltning valgt at ansøge om medfinansiering af cykelstier langs strækningen. Vi har endnu ikke fået en tilbagemelding på ansøgningen, men kan med en positiv tilbagemelding forvente en 40% medfinansiering til cykelstiernes etablering, svarende til kr., hvorved Skive Kommunes anlægsomkostning reduceres til kr. Skulle projektet ikke blive medfinansieret, anbefaler vi, at Skive Kommune selv finansierer hele projektet på i alt kr. Vejdirektoratet har meddelt tilsagn om tilskud på kr. 33

34 Nr. 24 Igangværende projekt Nyt projekt X Sikker krydsning af Sdr. Boulevard ved Jægervej En sikker krydsningsmulighed på Sdr. Boulevard på strækningen mellem Skyttevej og Egerisvej har i flere år været et stort ønske. Til etablering er der tidligere i 2012 og 2013, givet en samlet anlægsbevilling på kr. Krydsningen var oprindelig planlagt udført med en stitunnel ved Jægervej. Geotekniske parameterundersøgelser det pågældende sted, påviste desværre et problematisk højt grundvandsspejl, hvilket gør sig gældende på hele strækningen langs Sdr. Boulevard. På grund af det høje grundvandsspejl og på baggrund af en trafiksikkerhedsmæssig vurdering af alternative løsningsforslag udført af ekstern rådgiver i foråret 2013, anbefaler Teknisk Forvaltning, at man vælger en alternativ løsning bestående af signalregulering i krydset Sdr. Boulevard/Jægervej. Forslaget består, udover etablering af signalanlægget, endvidere af etablering af cykelstier langs Jægervej mellem Sdr. Boulevard og Dalgas Allé. Derudover foretages en sikring af krydsningerne ved Borgmester W. Madsens Allé med en hævet flade og en tilsvarende hævet flade ved Dalgas Allé, som foreslået i rapporten fra vores eksterne rådgiver. Samlede anlægsomkostninger: Etablering af signalregulering og etablering af venstresvingsbaner: kr Dobbeltrettet cykelsti langs Jægervej kr Hævet flade ved Borgmester W. Madsens Allé kr Hævet flade ved Dalgas Allé kr I alt anlægsomkostninger: kr Heraf tidligere bevilliget kr Ønsket anlægsbevilling 2014: kr

35 Nr. 25 Igangværende projekt Nyt projekt X Dobbeltrettet cykelsti mellem Rødding og Balling Grundvadvej mellem Rødding og Balling har en kørebane-bredde på ca. 7,0 meter. På en stor del af strækningen er der overhalingsforbud på grund af dårlige oversigtsforhold. Der er desuden ingen egentlige kantbaner på vejen. Årsdøgnstrafikken er på ca biler. Grundvadvej er ikke egnet som cykelrute, og vejen er også klassificeret som trafikfarlig skolevej for samtlige klassetrin. Dette indebærer, at der i dag er indsat skolebus for de ca. 50 overbygningselever fra Rødding, som går på Balling Skole. Der foreslås derfor at der afsættes midler til etablering af en dobbeltrettet cykelsti i eget tracé langs Østergade/Grundvadvej/Vestergade fra Rødding til Balling, i alt en strækning på ca. 5,0 km. Etablering af cykelstien vil betyde, at strækningen ikke længere vil være klassificeret som trafikfarlig skolevej, hvorfor alle eleverne, bosat i Rødding by, 7. til 9. klasse, vil kunne cykle til og fra skole. Cykelstien vil desuden få betydning for pendlere til og fra industriområderne mellem Rødding og Balling. 35

Anlægsforslag. Budget 2014-17

Anlægsforslag. Budget 2014-17 Nr. Igangværende projekt Nyt projekt Nye områdefornyelsesprojekter i by/landsbyer Udgifter -1.200-2.400-3.600-4.800 Indtægter 400 800 1.200 1.600 Kommunale udgifter netto -800-1.600-2.400-3.200 Teknik-

Læs mere

Renoveringsprojekter på kommunale ejendomme 2009

Renoveringsprojekter på kommunale ejendomme 2009 Renoveringsprojekter på kommunale ejendomme 2009 I det følgende er der opsummeret renoveringsprojekter, som kan igangsættes uden særlig forudgående detaljeret projektering. Hensigten med igangsætningen

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 At give Teknisk Udvalg et overblik over status på igangværende/ kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægning 2015-2018. Acadresag nr. 14/69207 Budget 2015

Læs mere

Anlægsforslag. Budget 2014-17

Anlægsforslag. Budget 2014-17 Nr. Igangværende projekt Nyt projekt x Fur havn Udvidelse af lystbådehavn -4.000 0 0 0-200 -200 Fuur Sparekassefond har foranlediget udarbejdelse af en behovsanalyse for udvikling af Fur, med henblik på

Læs mere

Opgaver for Skive Kommune? Orienteringsmøde om planlagte investeringer vedrørende drift og anlæg i 2013

Opgaver for Skive Kommune? Orienteringsmøde om planlagte investeringer vedrørende drift og anlæg i 2013 Opgaver for Skive Kommune? Orienteringsmøde om planlagte investeringer vedrørende drift og anlæg i 2013 Anlæg 2013 Skattefinansieret anlæg 1000 kr. 2013 2014 2015 2016 Borgernær service* Udvalget for Teknik

Læs mere

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning. Nummer: A101 Anlægget vedrører: jordforsyningen - boligformål Udgifter -6.005-6.321-9.769-8.662 Netto -6.005-6.321-9.769-8.662 De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Energi ansvarlighed i Skive Kommune i mere end 30 år

Energi ansvarlighed i Skive Kommune i mere end 30 år Energi ansvarlighed i Skive Kommune i mere end 30 år Michael Petersen, Maskinmester teamleder for Energibesparelser, Teknisk Forvaltning mipe@skivekommune.dk www.energibyenskive.dk Dimensionering af solvarmeanlægget,

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

BYFORNYELSE I HERNING strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune

BYFORNYELSE I HERNING strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune BYFORNYELSE I HERNING 2017-2028 - strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune Byfornyelse i Herning 2017-2028 er udarbejdet i foråret 2016 af Herning Kommune, By, Erhverv og Kultur. 3 Indhold

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse og udvikling af byer Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem

Læs mere

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi Puljen til Landsbyfornyelse Udmøntningsstrategi 19-02-2014 Med Regeringens Vækstpakke er der oprettet en pulje til landsbyfornyelse med 200 mio. kr. hvert af årene 2014 og 2015. Heraf er Vordingborg Kommune

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Kultur- og Familieforvaltning

Kultur- og Familieforvaltning Kultur- og Familieforvaltning Administration Anlæg Kultur og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5798004092026 Sekretariat og økonomi - Skole, Dagtilbud og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5790001120160 1011600936

Læs mere

Budget 2016 07.10.2015 1

Budget 2016 07.10.2015 1 Budget 2016 07.10.2015 1 Budget 2016 Dato 06.10.15 Resultatopgørelse 2016-2019 - Vedtaget budget Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.897,3 1.932,2 1.968,4 2.007,1

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

I budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007.

I budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007. Anlægsbudgettet I budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007. Anlægsoversigt P/L-2007 (i 1000 kr.) 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget Anlægsreserve -1.000-1.000-1.000 Fugning

Læs mere

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016. Investeringsoversigt Bemærkninger Konto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002.008 Hvissinge Øst 2. etape I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Nummer: A101. Anlægsforslag 2010 og overslagsår. Økonomiudvalget. Anlægget vedrører: Køb af jord. Udmøntning på konti:

Nummer: A101. Anlægsforslag 2010 og overslagsår. Økonomiudvalget. Anlægget vedrører: Køb af jord. Udmøntning på konti: Nummer: A101 Anlægget vedrører: Køb af jord Udmøntning på konti: 00.22.02 Udgifter 4.000 4.000 4.000 4.000 Netto 4.000 4.000 4.000 4.000 Beskrivelse af anlægsforslag: Pulje til køb af jord. Forslaget er

Læs mere

Vedrørende: Ejendommen Vestervold 39, Markedsgade 29-31, matr.nr. 861 Randers Bygrunde. "Guldhuset"

Vedrørende: Ejendommen Vestervold 39, Markedsgade 29-31, matr.nr. 861 Randers Bygrunde. Guldhuset Notat Forvaltning: Miljø og Teknik, Stadsarkitektens Kontor, Henri Amsler Dato: J.nr.: Br.nr.: 21. april 2013 Vedrørende: Ejendommen Vestervold 39, Markedsgade 29-31, matr.nr. 861 Randers Bygrunde. "Guldhuset"

Læs mere

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015.

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. NOTAT Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Teknisk Udvalgs anlægspulje er i 2015 på kr. 3.529.000. Indtil nu er der disponeret kr. 3.265.000 af

Læs mere

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen: Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på

Læs mere

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 20 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Centrumpladsen Ringe Fagsekretariatet Teknik Andet Teknik og Miljø Funktion: 02.28.23 Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Budget - Den frie anlægsramme Anlægsforslag

Budget - Den frie anlægsramme Anlægsforslag 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center for Økonomi og Ejendomme Projektnavn: Eventklare Værftshaller Nr.: Værftshallerne anvendes med stor succes til diverse events og der er stor søgning på leje af

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4. Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby

Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4. Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4 Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby Indhold i bemærkninger Administrations bemærkninger Ændringsforslag Ønsker at der etableres en sti vest

Læs mere

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Budgetter Byplanlægning Få indflydelse Politikker og planer Råd og nævn Udvalg Valg Åbenhed Om dagsordener

Læs mere

Anlæg - Budgetlægningen

Anlæg - Budgetlægningen BILAG NR. 5 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 26-08-2015 Sagsident: 15/6642 Sagsbehandler:

Læs mere

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Lovgrundlag BY, 03.05.11, pkt. 57 TM-U, ØK, BY Vejloven SAGENS INDHOLD I budget 2014 er der afsat 4,0 mio.

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 Alle udvalg Overførsel fra 2013 til 2014 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 11.922 14.452 2.530 - salg af jord

Læs mere

Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling

Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling 19. sep. 2015 SPØTTRUP OMRÅDET Bomiva har almennyttige boliger i flere af byerne i Spøttrup området. I Rødding, Krejbjerg og Balling

Læs mere

Jordpulje. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling.

Jordpulje. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling. Nummer 179 Projektnavn Jordpulje - Ubestemte formål (Køb af jord) Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 00.22.05 Aftaleenhed Indsatsområde Center for By Land og Kultur Bosætning - 2000 flere borgere frem

Læs mere

Stationsbyer i forandring

Stationsbyer i forandring Stationsbyer i forandring AA b y f o r n y e l s e Velkommen til Glamsbjerg Beliggenhed Tidligere vestfynsk stationsby opstået ca. 1890 i krydset mellem jernbanen Odense/Assens og landevejen Bogense/Fåborg

Læs mere

Prioritering af cykelstier 2015 Dok.nr.: 6513 Sagsid.: 14/13359 Initialer: haba Åben sag

Prioritering af cykelstier 2015 Dok.nr.: 6513 Sagsid.: 14/13359 Initialer: haba Åben sag Prioritering af cykelstier 2015 Dok.nr.: 6513 Sagsid.: 14/13359 Initialer: haba Åben sag Sagsfremstilling Der er på nuværende tidspunkt 53 ønsker til nye cykelstier i Varde Kommune (bilag1). I forskellige

Læs mere

D R I F T - O G V E D L I G E H O L D E L S E

D R I F T - O G V E D L I G E H O L D E L S E D R I F T - O G V E D L I G E H O L D E L S E G R U N D E J E R F O R E N I N G E N SØHOLM Udarbejdet af Haraldshus as i samarbejde med Ai-gruppen A/S G R U N D E J E R F O R E N I N G E N S Ø H O L M

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Referat. fra møde i Teknisk udvalg. Referat åben Mødedato 02. juni 2009 Mødetidspunkt Mødelokale 187

Referat. fra møde i Teknisk udvalg. Referat åben Mødedato 02. juni 2009 Mødetidspunkt Mødelokale 187 Referat fra møde i Teknisk udvalg Referat åben Mødedato 02. juni 2009 Mødetidspunkt 16.00 Mødelokale 187 Teknisk udvalg den 02. juni 2009 kl. 16.00 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Åben del 3 1. Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger 1. Landsbypuljen 2. Byfornyelse Bygningsfornyelse Områdefornyelse Landsbypuljen kan støtte Istandsættelse Nedrivning Ombygning Fjernelse af skrot Kommunalt opkøb Støtte Kommunernes anvendelse af de statslige

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

Projektbeskrivelse: Sagen omhandler udbygning af stisystemet i Galten Skovby samt en omlægning af torvet i Galten.

Projektbeskrivelse: Sagen omhandler udbygning af stisystemet i Galten Skovby samt en omlægning af torvet i Galten. Anlægsprojekt nr. 1 Galten Bymidte Sagen omhandler udbygning af stisystemet i Galten Skovby samt en omlægning af torvet i Galten. Der er udført nye cykelbaner og tilhørende fortovsomlægninger på Vestergade

Læs mere

Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager. Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou

Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager. Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou Plan for den næste time Formål: At give indblik i historik og nyt beslutningsgrundlag for

Læs mere

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus"

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt Skytternes Hus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 6. januar 2015 Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus" Denne indstilling handler om, at der skal opføres et

Læs mere

Status for Sølystparkens veje, fortove og stier pr. marts 2015

Status for Sølystparkens veje, fortove og stier pr. marts 2015 Status for Sølystparkens veje, fortove og stier pr. marts 2015 Der blev februar 2015 indhentet et tilbud /overslag over renovering af Sølystparkens veje, fortove og stier for at få et overblik over, hvor

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Forfaldne huse. Istandsættelse af Toldboden, Havnegade 7a-7b, Hals.

Forfaldne huse. Istandsættelse af Toldboden, Havnegade 7a-7b, Hals. Punkt 6. Forfaldne huse. Istandsættelse af Toldboden, Havnegade 7a-7b, Hals. 2014-36580. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender Bygningsforbedringsbeslutning (istandsættelse)

Læs mere

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 71 A3 1 PC'er i folkeskolen

Læs mere

9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje

9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje 15-040795 Sagsfremstilling På Børne- og Familieudvalgets møde den 24. marts

Læs mere

Byfornyelse i Bramming bymidte. Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017

Byfornyelse i Bramming bymidte. Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017 Byfornyelse i Bramming bymidte Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017 Dagsorden Velkomst og introduktion til byfornyelsesindsatsen v/ formand for Plan & Miljøudvalget John Snedker Områdefornyelsens sammenhæng

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

Indstilling. Udskiftning/reparation af tage på Kasinobygningen, Brobjergskolen. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice

Indstilling. Udskiftning/reparation af tage på Kasinobygningen, Brobjergskolen. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 28. februar 2007 Udskiftning/reparation af tage på Kasinobygningen, Brobjergskolen og Århus Kunstbygning 1. Resume Ingeniørfirmaet

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

(120) (120) H C 6 B

(120) (120) H C 6 B Justus Lars Lindy Martin Ole Michael 120 SKOLER 101 102 103 10103H 10103A (120) 10103B 104 105 (120) 106 107 108 109 10109H Balling Skole Stadion Alle 18 Breum Skole Skolevej 11 Brårup Skole Brårupvej

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter. Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 22. oktober 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014. Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014. Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 12. marts 2013 Sagsbeh.: Stig Olausson Sagsnr.: 14/3651

Læs mere

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer:

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer: Notat Vedrørende: Notat om forbedrede vejadgange til Østervangsskolen Sagsnavn: Prioritering af midler i 2016 - Mobilitetspulje, anlæg af cykelstier samt sikre skoleveje m.m. Sagsnummer: 05.13.10-P20-23-15

Læs mere

Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473

Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473 Pkt.nr. 18 Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget, at anbefale

Læs mere

Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget

Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget Bevillingsdato (i 1.000 kr.) U/I 2016 2017 2018 2019 Overordnet økonomi - inkl. Skatter og tilskud Grundkapitalindskud i nye almene boliger U 6.000 6.000 Klima og energi Klimaprojekter, følgeudgifter U

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. august 2014 Mødetidspunkt 17.02 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune.

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. 1. Baggrund. Der er på finansloven for 2014 afsat 200 mio. kr. i statsstøtte til kommunerne med henblik på byfornyelse

Læs mere

Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder

Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder 1 Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder Center for Ejendomme har i januar marts 2014 holdt møder med fagcentrene med henblik på at indsamle forslag til nye anlægsopgaver samt

Læs mere

BilagØU_120820_pkt.27_01 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING OG REGNSKAB 2011

BilagØU_120820_pkt.27_01 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING OG REGNSKAB 2011 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING OG REGNSKAB 2011 INDHOLD Lov om byfornyelse og udvikling af byer 3 Vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse...3 Bygningsforbedringsudvalgets sammensætning

Læs mere

Deltagere: Vigersted Lokalråd Palle Kristofferen Peter Hansen Kim Petersen

Deltagere: Vigersted Lokalråd Palle Kristofferen Peter Hansen Kim Petersen Referat fra møde med repræsentanter fra Vigersted lokalråd Dato/tid: tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 16:30 Sted: Rønnedevej 9, Ringsted (tekniske centre) Emne: Status for trafikale udfordringer som lokalrådet

Læs mere

Indstilling. Kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8.

Indstilling. Kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. oktober 2015 Kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger Strategi for kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger.

Læs mere

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0 Samlenotat vedr. anlæg 4. budgetopfølgning 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen på anlæg i 2010 en afvigelse på -2.314.000 kr. På nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling

Læs mere

Budget 2016 Teknik- og Miljøudvalget

Budget 2016 Teknik- og Miljøudvalget Budget 2016 Teknik- og Miljøudvalget Budgetseminar den 25. august 2015 Budgetramme 2016 drift fordelt med nye politikområder 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto Drift og anlæg 101.857-13.187 88.670 Byg

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg

Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg (negativt beløb indikerer merforbrug) (1.000 kr. Navn 2011 p/l) 2012 2013 2014 2015 DRIFTSØNSKER: Midler til vedligeholdelse af grønne, grå og sorte arealer -

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 890 8 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. marts 00 via Magistraten Tlf. nr.: 890 800 Jour. nr.:

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget Politikerforslag

Miljø- og teknikudvalget Politikerforslag Miljø- og teknikudvalget Politikerforslag Politiske forslag - Budget 2014-2017 (i 1.000 kr.) Udvalg Tekst 2014 2015 2016 2017 MTU P523 Ansættelse af medarbejder til registrering af vej- og parkopgaver

Læs mere

BALLERUP BYMIDTE helhedsplan over projekter

BALLERUP BYMIDTE helhedsplan over projekter 1. Kickstart Banegårdspladsen Omlægning af banegårdspladsen med henblik på etablering af en komprimeret busterminal og et nyt byrum samt opførelse af en ny bygning med butikker og caféer i stueplan samt

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Indstilling. Anlægstilskud til renovering af bro ved Fiskeri-, Træskibs- 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice

Indstilling. Anlægstilskud til renovering af bro ved Fiskeri-, Træskibs- 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 10.11.2008 Anlægstilskud til renovering af bro ved Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen samt til mindre genopretningsopgaver og

Læs mere

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Sekretariatet: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnemoseværkstederne nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådalen nye tag mm 2.829 3 Fornyelse og opgradering af brand- og kaldeanlæg på plejecentrene 4.149

Læs mere

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018 Udvalg 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Udvalg for Plan og teknik 36.156.000 32.954.000 28.100.000

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Aarhus Ø - Etape 5, diverse anlægsarbejder

Aarhus Ø - Etape 5, diverse anlægsarbejder Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø, Center for Byens Anvendelse Dato 11. oktober 2014 Aarhus Ø - Etape 5, diverse anlægsarbejder Anlægsbevilling til anlægsarbejder i forbindelse

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2014 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Årsberetning 2014 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere