Til tjeneste. Diakoni betyder tjeneste. Ordet anvendes om den del af kirkens virke, der omfatter hjælp til nødstedte.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til tjeneste. Diakoni betyder tjeneste. Ordet anvendes om den del af kirkens virke, der omfatter hjælp til nødstedte."

Transkript

1 i KØBENHAVN VOR FRUE KiRKE domkirken.dk 72. årgang nr. 4 september november 2008 Til tjeneste Diakoni betyder tjeneste. Ordet anvendes om den del af kirkens virke, der omfatter hjælp til nødstedte. Kirken har en række funktioner og opgaver, som er nødvendige for at være kirke: Der skal fejres gudstjeneste, hvor man med sang, forkyndelse og bøn takker Gud for livet og hans beskyttelse, og man samles om hans bord for at få del i ham. Og der skal døbes og undervises, så den kristne tro lever videre i de kommende generationer. Og så skal der øves diakoni, det vil sige, man skal dele alt det, man selv har fået for intet, med andre. Ingen kristen tro uden denne form for næstekærlighed, som altid vil have fokus på dem, der er mest udsat. Uanset om de findes lige uden for ens dør eller på den anden side af jorden. Al ulighed og uretfærdighed vil til alle tider være en anstødssten for kristne og en opgave at bekæmpe. Med Jesu eget liv som forbillede i tjeneste for næsten. Hvordan det bedst praktiseres, får vi ingen opskrift på det er vort eget ansvar. Sammen og hver for sig. Hvad er du til? Ét er sikkert: Kirken er altid til tjeneste. ag Christian Lemmerz: Monument for Afrika, bronze, Galleri Franz Pedersen, Horsens

2 Om Kirkens Diakoni Diakoni er græsk og betyder tjeneste. Det handler om pligten til at gøre godt imod sin næste. Selv om denne pligt gælder alle mennesker, har begrebet diakoni fået et særligt kristent indhold, fordi Jesus brugte det om sig selv:»jeg er iblandt jer som den, der tjener«(ordret: som diakon, Lukas 22,27) Af Anders Gadegaard I den kristne tro står den enkelte i centrum som den unikke person, der er uendeligt elsket og værdifuld i Guds øjne. Alligevel kan Guds kærlighed til den enkelte ikke tænkes uden den tjeneste at sige Gud tak og tjenesten at række kærligheden videre til andre. At sige Gud tak sker i musik og bøn, når vi kommer sammen til gudstjeneste. Og tjenesten for næsten sker, når vi deler, hvad der er vort, med andre. Gudstjeneste og tjeneste for næsten hører uløseligt sammen. Som Kristus tog al menneskelig lidelse på sig på korset og delte sig selv ud til enhver, som ville tage imod sådan fortsætter han med at gøre hver eneste gang, vi fejrer nadver i kirken. Fællesskabet ved bordet, hvor brød og vin deles og vi bliver ét med Kristus, skal fortsætte udenfor kirken, idet vi gør os til ét med dem, der lider her i verden. Deler ud af alt, hvad vi ejer: Materielle goder, tid, opmærksomhed, hjælp og støtte, solidaritet og venskab. Først og fremmest med dem, som lider nød af hvilken art og af hvilken grund det end måtte være. Dét er kirkens særlige grundlag for at øve diakoni: En Kristustjeneste i verden, for verdens skyld. Eller med Martin Luthers ord:»her må det gøre dig ondt at se alle de uretfærdige lidelser, der rammer uskyldige alt dette, som der er så overvættes meget af alle vegne i verden på samme tid. Her må du gøre modstand, handle, bede eller, hvis du ikke formår mere, have inderlig medlidenhed. Se, dette er at bære Kristi og hans helliges nød og genvordigheder.«politisk diakoni Til denne mission»for verdens skyld«hører at bidrage til det fælles bedste, og for en kristen må det altid ske ud fra forestillingen om det sande i Jesu ord og liv. Her ligger kirkens diakonale ikke bare opgave, men forpligtelse: At gøre gældende, hvad der tjener til retfærdighed og fred i fællesskabet. Og dermed også gøre opmærksom på, hvad der virker uretfærdigt. Al politik i et demokratisk samfund handler om at nå frem til det fælles bedste. Denne proces skal kirken bidrage til ud fra sin idealdannelse, som er forestillingen om Guds rige. Ikke fordi vi skal tro, at vi kan indføre det, men fordi vi skal tro, at vi kan sætte små tegn på det. Og vi kan indrette os med love og regler, så vi tvinges til at gøre dét, vi ved fra vores forestilling om Guds rige, der er ret og gavnligt for mennesker. Med næstekærlighedens etik, som vi kender den fra Jesus, som vores rettesnor. Hvor omsorgen for de mennesker iblandt os, der har det sværest, er det vigtigste. I et kristent samfund måles velfærd ikke så meget på materiel rigdom som på, hvordan vi tager vare på de ringest stillede. Hvor de svigtes, er det bl.a. kirkens pligt at gøre opmærksom på det og gøre noget ved det for den enkelte kirke og menighed på det lokale plan og så vidt muligt også på det nationale og internationale plan. Politisk diakoni, kunne man kalde det. Det er godt at give et måltid mad til hjemløse, som vi gør med spisestedet Den Sorte Gryde, men det er muligvis ikke godt nok, hvis det, de har mest brug for, er utraditionelle boliger. Så må vi søge at overbevise vore kommunale myndigheder om, at det skal der arbejdes for. Det er også godt at besøge ensomme og gamle, som vi 2

3 Alberto Giacometti og Barnett Newman: Skulpturgruppe,1955. Prolitteris, Zürich gør med vores besøgstjeneste, men hvis det de mest har brug for, er at komme i beskyttet bolig eller på plejehjem inden de bliver for affældige til at have glæde af det, jamen så er det dét, der skal arbejdes for politisk, fordi det gavner mest. Hvis den store hjælp, der kan skabe forbedring for mange udsatte, ligger i politiske forandringer, så må diakonien række længere end til de lokale løsninger. Oprørende forhold Den kristne vision tjener på denne måde som konstruktiv, skabende kritisk kraft i vort samfundsliv. At tænke og handle politisk i denne forstand er både påkrævet og nødvendigt. For den enkelte som kristen og for de kristne fællesskaber. På det nære lokale plan (som de eksempler, jeg har nævnt) og på det globale plan i kampen for en retfærdig(ere) fordeling af verdens goder. Det mest foruroligende, ja oprørende forhold i verden i dag, er den ufatteligt uretfærdige fordeling af verdens goder mellem os stenrige mennesker i vesten og de flere milliarder fattige i den tredje verden. Hvis kirken/kirkerne kunne bidrage til at ændre på dét f.eks. gennem en politisk kamp for ændrede handelsforhold mellem rige og fattige lande ville det også være udtryk for en sand kris ten diakoni. Det er én af de (mange)grunde til nødvendigheden af et verdensomspændende kirkeligt fællesskab (den økumeniske bevægelse): At hjælpe de fattigste befolkningsgrupper og støtte deres kirker i denne kamp for overhovedet at holde disse spørgsmål på den nale dagsorden. internatio Magtløs, ikke magtesløs Denne kirkelige indsats må og skal ske uden, at kirkerne opnår eller tildeles egentlig politisk magt. Overbevisningens kraft er den eneste, der er legitim for kirken. Der kan ikke drives direkte politik på en religiøs bevisning. Tror man det, begår man fundamentalismens fundamentale fejl. Troen er motivations og inspirationskraft, ikke en opskrift på den rette politik. Kirken skal ifølge sit væsen være magtløs. Men det er langtfra ensbetydende med, at den skal fremtræde som magtesløs. Den (vi) er kaldet til konstant at være optaget af tidens brændende spørgsmål for at bidrage til mere retfærdighed og mere lighed. Kaldet til over tjeneste. Alberto Giacometti: Frau für Venedig IV; Bronze,

4 Københavnsk diakoni Af Bjarne Lenau Henriksen Den københavnske diakoni er trendsættende, omstillings og udviklingsparat. Det har den været, siden industrialiseringen skabte et nyt København med komprimeret social armod i sidste halvdel af det 19. århundrede. Den københavnske diakoni er stadigvæk pionér og spydspids. Den går direkte ind i en hvilken som helst form for menneskelig elendighed for at finde ud af, hvad den rummer, og hvad den har brug for. Nøgternt og nænsomt ser den ind i og bag ved det mest kaotiske, uforståelige, ubegribelige og angstprovokerende menneskeliv for at se, om ikke Gud selv skulle være til stede. Det viser sig hver gang, at det er han. Det er derfor, den københavnske diakoni er progressiv og kan tage det lange seje træk. Den går fortsat ud til de yderste gærder og slår sig ned dér, hvor ikke så forfærdeligt mange andre ønsker at være. Den lever på gadeplan året rundt og har fingeren på pulsen døgnet rundt, også om natten hvor mørket skruer pulsen op i en sådan fart, at den næsten ikke kan mærkes. Den følges sammen med det misbrugte menneskeliv i en sådan grad, at den kommer til at ligne det. Der opstår et aparte, skævt og asymmetrisk venskab mellem den københavnske diakoni og det misbrugte, ødelagte og forspildte menneskeliv. Hjemløshed Den mest profilerede diakoni op er erer nederst på bunden af samfundet og er meget synlig i byens gadebillede. Den færdes i fuld offentlighed sammen med de socialt udsatte og sætter gaden under tag forskellige steder i byen, hvor de kan opholde sig og få pulsen i ro. Den udføres mest af de frivillige, private diakoniorganisationer, som har hjemløsheden som den største udfordring. Hjemløshed er i dag en samlebetegnelse for mennesker, der lever med en række sociale misforhold som f.eks. ubehandlede psykiske lidelser, varierende former for misbrug, fysiske sygdomme, kriminalitet, manglende fast bopæl og fast arbejde, offentlig forsørgelse/eller ingen forsørgelse, prostitution, tiggeri m.m. De hjemløse færdes på kryds og tværs i København. Brokvartererne har hver deres store andel af hjemløse. Kirkens Korshærs varmestuer er repræsenteret i kvartererne og tilbyder overlevelseshjælp i form af mad, tøj, bad, midlertidig overnatning og medmenneskeligt nærvær og omsorg. Multikulturel hjemløshed Den københavnske hjemløshed har i de sidste år fået et internationalt og multikulturelt tilsnit. På Nørrebro drejer det sig i vid udstrækning om somaliere. På Vesterbro er det polske og andre østeuropæiske EU borgere, der er kommet for at søge arbejde. Hertil kommer gruppen af handlede kvinder fra Østeuropa og Afrika. I de senere år er romaerne kommet til på flugt fra en ussel rumænsk fattigdom. I disse tilfælde arbejder diakonien uden grænser. Samtidig møder den en stigende fattigdom blandt familier, der lever af beskåret kontanthjælp. De sidder fast i fattigdomsfælden og bliver langtidsfattige med en så minimalistisk økonomi, at det mærkes på børnenes sundhedstilstand Den københavnske menighedsdiakoni ligger lettere underdrejet i forhold til disse tunge samfundsmæssige udfordringer. Det er primært den frivillige organisationsdiakoni, der er aktiv. Indsatsen kan få mere vægt, hvis menighederne gik aktivt med i det diakonale arbejde blandt udsatte mennesker. En organisatorisk og strukturel nytænkning er nødvendig. Skal diakonien slå igennem i København, skal menighederne og de diakonale organisationer stå sammen. Et eksempel på, at et sådant samarbejde kan lade sig gøre, er Mariatjenesten på Vesterbro, hvor Maria Kirke arbejder sammen med Kirkens Korshær. Det har betydet, at Mariatjenesten/Mariakirken har været åben for kvarterets nødstedte mennesker hver eneste dag og aften siden Her er menigheds og organisationsdiakoni blevet et fællesskab. Fremtidens diakoni vil kunne styrkes og udbygges, når der indgås partnerskaber mellem 4

5 menighed og organisation. Den diakonale organisation kan fastholde sin folkekirkelige identitet i det daglige arbejde, mens den med sin erfaring kan støtte sognemenigheden i at virkeliggøre dens diakonale forpligtelse. Hellere kunst end mennesker En helt anderledes, men meget stor udfordring for den københavnske diakoni er den øgede polarisering mellem normalbefolkningen og de udsatte grupper. De opleves som en trussel mod den danske middelklasses privilegerede liv, som ønsker dem fjernet fra deres nabolag. Mariatjenesten har siden 1990 levet med hetz fra Politi og lokale beboere, der ønsker kvarteret elendighedsfrit. Vesterbro har 9 forbuds zoner, hvor hjemløse ikke må tage ophold! I Blågårds Kirke, der forventes taget ud af sognekirkelig brug, er der heftig aktivitet blandt lokale beboere, som protesterer imod Kirkens Korshærs ønske om at etablere en diakonikirke med nye aktiviteter for hjemløse, fattige familier og etniske minoriteter. De ønsker en kirkebygning, der formidler kunst og folkeoplysning. Diakoniens allerstørste udfordring er, om den tør solidarisere sig med de udsatte. Det gør den kun, når den møder den nødstedte næste i øjenhøjde, også når han ligger ned, og det uanset om det passer ind i de velstilledes velfærdsæstetik. Der er rigelig med evangeliske begrundelser for kirkens solidaritet med de udstødte. Bjarne Leanu Henriksen er Generalsekretær for Kirkens Korshær Natkirken Natkirkens åbningstider: Søndag kl Torsdag og fredag kl med midnatsbøn kl Ny Ny sognemedhjælper er den 31 årige cand. teol. Christian Monrad. Han har bl.a. erfaring fra Ungdommens Røde Kors, hvor han var afdelingsleder i UngPåLinie/ UngOnline, et anonymt samtaletilbud for børn og unge. Christian er i øjeblikket i gang med et projekt, der skal tilbyde lektiehjælp og vejledning til studerende fanger i de danske fængsler. Christian vil være med til at give Natkirkens frivilligområde et løft. Menighedens opbakning og det frivillige engagement skal være Natkirkens grundlag og danne rammen om de aktiviteter og kirkelige handlinger som Natkirken indeholder allerede nu, siger han. Foto: Ann Mari Berg 5

6 Besøg med kultur En besøgsven kan åbne muligheder for at realisere et aktivt liv Af Anne Dorte Schwarz Nielsen Selv om man er 92 år og svagsynet, behøver man ikke være gået i stå. Det er Anna Vibeke Jørgensen et levende bevis på. Med børn bosat i udlandet og ikke flere venner på hendes egen alder, ja så kan livet blive trist, selv om gå på modet og appetitten på livet ikke fejler noget. Anna Vibeke efterlyste derfor en samtalepartner ved kommunens omsorgsbesøg. Jeg var lidt overrasket over, at det var Domkirkens telefonnummer jeg fik. Mit forhold til kirken er som de fleste andres. Er det ikke vanekristen, det hedder, spørger hun med et smil. Sognemedhjælper Liselotte Wiemer kom på besøg for at kunne finde den helt rigtige besøgsven. Det lykkedes ikke i første omgang, men 2. gang blev lykkens gang. Ikke blot for Anna Vibeke, men vist også for besøgsvennen. Det er nu fem år siden. Han er både veluddannet og dannet, siger Anna Vibeke, hvis hjem bærer præg af, at de samme ord kan sættes på hende selv. Ud over indholdsrige samtaler er det blevet til mange aktiviteter både på natklub, restauranter, udstillinger, i teateret og til koncerter. Gennem min besøgsven er jeg blevet mere nysgerrig om kristendommen, som betyder meget for ham. Da jeg bor tæt på domkirken, har jeg da også været til gudstjeneste. Jeg kan bedst lide at høre præsten tale. Salmer er ikke så meget for mig, for jeg kan jo ikke læse i salmebogen. Derimod er det spændende at høre, hvordan præsten udlægger dagens tekst. En af de helt store oplevelser var en rejse med besøgsvennen, som Anna Vibeke foretog sammen med en veninde. Turen gik til Kiev, og ikke mindst besøget i Sct. Michael Katedralen står tydeligt i erindringen. Den russisk ortodokse gudstjeneste med messedrenge, en vidunderlig bassanger og det»skuespil«med mennesker, der kommer og går og slår korsets tegn for dig, der udfolder sig ved sådan en messe, gjorde indtryk. På det seneste har Anna Vibeke været på besøg hos domprovsten for at tale lidt om, hvad der er muligt for en person, der ikke er døbt. Min mor døde i barselsseng, og jeg tror, at man i forvirringen glemte at få mig navngivet og døbt. Det opdagede jeg, da jeg som ung pige skulle have kørekort. På min medbragte attest stod der blot mine forældres navne og så at de havde fået en pige. Jeg kunne derfor selv beslutte, hvad jeg ville hedde, men jeg kunne nu ikke finde på noget andet end det, jeg altid var blevet kaldt, fortæller hun. Selv om Anna Vibeke Jørgensen benytter sig af Dansk Blindesamfunds oplysningsforbunds tilbud om kurser i sprog, filosofi o.l. så er der ingen tvivl om, at det bedste er besøgsvennen. Det er fantastisk, det kan varmt anbefales. Anna Vibeke Jørgensen i sit hjem. Foto: Ando 6

7 Fattigdom og ejendom Om Vor Frue Kirkes hjælp til hjemløse Midt i uddelingen af varm chili con carne på Rådhuspladsen i København spurgte en turist hvad anledningen var. På mit bedste engelsk svarede jeg»international Day of Poverty«, hvilket i turis tens øre blev til»property«, altså ejendom! Udover et godt grin, gav det god anledning til en nærmere snak om fattigdom. Af Susanne Torgard Den 17. oktober er af FN udnævnt til international fattigdomsdag. I Danmark er det blevet til Hjemløsedagen og derfor var kirken med på Rådhuspladsen, som en enkelt tråd i det store netværk af frivillige organisationer, der arbejder både for at gøre opmærksom på og for at bedre situationen for det stigende antal mennesker, der er hjemløse. I februar 2008 prøvede organisationerne bag Hjemløsedagen også kræfter med et nødherberg i Thorsgade, og vi tager udfordringen op igen til vinter. I det daglige finder mange hjemløse og socialt udsatte mennesker ind i Vor Frue kirke. Dels er kirken jo bogstaveligt et rum, der giver ly, mulighed for en pause, et sted at sidde, og dels søger vi at skabe et andet rum, hvor hjælp kan gives uden det kræver registrering, aftaler og sagsbehandling. Her er hjælpens karakter mangeartet. Der kan være megen snak med herlige historier, tragiske hændelser, dybe problemer og finurlige livsfilosofier. Der kan være konkrete ønsker om praktisk hjælp, enkelte gange af økonomisk art, men ofte er det ganske enkelt et ønske om en spisebillet til Den Sorte Gryde og nej, det er ikke burgerkæden af samme navn. Udover at være en hel basal hjælp til dagens måltid varme mad, er den røde spisebillet ofte indledningen til en god kontakt, så det f.eks. i svære livssituationer bliver naturligt at bruge kirken som støtte. Engagementet i de hjemløses vilkår grundes selvfølgelig i den almindelige, medmenneskelige forpligtigelse til hjælp og omsorg, bekræftes i det kristne budskab om kærlighed til næsten og i det faktum at Vor Frue kirke er tildelt opgaven at være sognekirke for alle her i København, der netop ikke har en adresse og dermed heller ikke en egentlig sognekirke. Sorte Gryde Den Sorte Gryde ligger i Gothersgade, i Dronning Caroline Amalies Hus og siden den åbnede i 1996, har kokken Hans og gode hjælpere tilberedt og serveret et solidt og sundt varmt måltid til mellem 50 og 70 mennesker på alle hverdage året rundt (bortset fra juli måned). Initiativet var primært sognepræst Mads Bjørn Jørgensens, og nu drives Den Sorte Gryde som en del af Citykirkesamarbejdet, pt. hovedsagligst i kraft af midler fra Sct. Andreas, Trinitatis og Vor Frue Kirker, men med et budget på kr. er hjælpen fra en række private fonde og legater helt uundværlig. 1. september og 17. oktober Nogle gange er det gryderne, der ruller ud og kommer til menneskene der, hvor de er. Den 1. september kl sker det på Christiansborg Slotsplads i anledning af udgivelsen af Peter Olesens bog»spegepølsen og Suppeterrinen«, hvor Sorte Gryde og Caroline Amalie er beskrevet sammen med andre finurlige københavnernavne. Desuden afholdes reception denne dag kl i Sorte Gryde, Gothersgade 141, i anledning af udgivelsen af bogen. Den 17. oktober kl er det Hjemløsedagen på Rådhus pladsen det gælder, både med chili og med opfordring til at støtte arbejdet. 7

8 Foto: Mark Knudsen/Monsun Bispekåber i Domkirken Den gyldne kåbe som biskop Mynster fik af Christian den 8. i 1840 blev brugt helt frem til Nu er den udstillet i kirkens museum, sammen med andre kirketekstiler. På udstillingen vises to af kirkens messehagler og i alt fem af kirkens bispekåber, med fokus på to af Vor Frue Kirkes stærke symboler, nemlig Marias Bebudel se og Jerikorosen. For at komme til udstillingen skal man op i koret, bag om alteret og op ad trappen. Foruden historien om kåberne fortælles også kirkens historie i billeder og tekst. Efter besøget kan man fortsætte helt ned under gadeniveau og se resterne af den gotiske kirkebygning, der blev bygget i årene efter Museet er åbent tirsdage, onsdage og torsdage kl Pilgrimsvandring i by og ved vand Søndag den 21. september kl. 14 fra Vor Frue Kirke Vi mødes i kirkens kor, og vandringen indledes med en kort andagt i kirken Til alle tider har mennesket vandret også efter Gud. Kristendommen er præget af vandringen og vejens billeder. I den kristne tradition har man fra gammel tid valfartet til helligsteder og relikvier. Men man har også altid vidst, at der skete noget ganske særligt på vandringen. I den protestantiske pilgrimstradition er fokus sat ikke på bestemmelsesstedet men på selve vandringen: Bevægelsen og den indre monolog, der bliver til bøn og samtale. Den indre og den ydre vandring, der smelter sammen i tiden til eftertanke. Den levende tro og det levede liv. Opmærksomheden på de nye eller de kendte omgivelser og os selv som del af skaberværket. Denne søndag går vandringen gennem by og langs vand, i stilhed, andagt og bøn. Undervejs fejrer vi nadver i det fri. Vandringen er på 6 8 km og foregår i rask tempo, og vi er tilbage ved Vor Frue inden 17 tjenesten. Husk, gode sko og tøj der passer til vejret. Vandringen forestås af sognepræst Pernille Østrem. Alle er velkomne, uanset om de er pilgrims novicer eller har vandret til Santiago de Compostela. PØ 8

9 Københavns Drengekor i efteråret 2009 bliver et sandt jubelår for klassisk kormusik. Der er runde år for både Händel, Purcell, Mendelssohn og Haydn. For at opføre så meget musik som muligt af komponisterne, tager vi hul på fejringen allerede i 2008 Af Ebbe Munk I dag har vi måske den oplevelse, at engelsk kormusik i baroktiden er ligeligt repræsenteret med Henry Purcell og Georg Friedrich Händel. Men de repræsenterer hver deres århundrede af samme stilepoke og komponerede ofte musik til de samme typer af anledninger, til de samme tekster, men med et vidt forskelligt resultat. Desuden var Purcell født i den engelske kortradition, mens Händel bragte nye tiltag med til England, da han ankom til det engelske hof fra Hannover i Georg den IIIs følge. Københavns Drengekor vil indlede fejringen af Händel og Purcell med en håndfuld af de berømte kongelige Anthems flere af dem med samme tekstforlæg. Det bedst kendte af dem er nok Zadok the Priest, der lød i Domkirken sidst ved kronprinsparrets bryllup i De kan opleves ved Kirkemusikaftenen fredag den 7.november kl. 20. Koncerten gennemføres i samarbejde med Druen DRs ungdomssymfoniorkester og dirigeres af Ebbe Munk. I de kommende sæsoner vil der også bliver lejlighed til at opleve de større»symfoniske«klassikere som Haydns Skabelsen og Nelson Messen, Händels oratorium Israel in Egypt og Mendelssohn som luthersk kirkemusiker fra sin tid som kantor i Berliner Dom. Den spanske Ambassade i København har sammen med Augustinus Fonden taget initiativ til en koncert med spansk kormusik. Udgangspunktet er den spanske renæssance, men der vil også være nyere musik. Programmet spænder fra 1500 tallets mestre Morales og Victoria over Soller til Granados. Koncerten er søndag den 28. september kl.14. Den spanske orgelmusik vil blive præsenteret af Flemming Dreisig, consort musikken af Den Kongelige Livgardes Messingensemble og kormusikken af Københavns Drengekor. Ebbe Munk dirigerer. Som opfølgning på denne koncert vil også årets Kulturnat fredag den 10.oktober kl. 20 og kl. 21 være med et spansk tema Spanske Hymner til Vor Frue. Efterårets vespere begynder Alle Helgen, lørdag den 1. nov. kl. 19. ORGELMATINÉER OKTOBER Den 4. Den 11. Den 18. Den 25. NOVEMBER Den 1. Den 8. Den 15. Den 22. Den 29. Lørdage kl. 12 fri adgang Rasmus Gravers Knive, tenor, Hanne Kuhlmann, orgel Bach, Händel Elisabeth Ørsnes, alt, Hanne Kuhlmann, orgel Bach, Mozart, Gade Stefan Cushion, baryton, Flemming Dreisig, orgel Bl.a. Messiaen Lene Arberg, alt, Flemming Dreisig, orgel Sasse Flodgaard, alt, Flemming Dreisig, orgel Wagner Simon Reichert, orgel Buxtehude, Duruflé, Liszt, Escaich Hans Jørgen Østergaard, orgel Mendelssohn, Liszt, Østergaard Henrik Bo Hansen, orgel Hampus Lindwall, orgel Demessieux og Lindwall (improvisation) Sangeftermiddage i Trinitatis sognehus, Pilestræde 67, kl Det er sangens år, og alle er velkomne til at deltage i fællessang. Der er gratis adgang, og man kan købe kaffe og kage i pausen for 10 kr. Ved flygelet sidder organist Søren Chr. Vestergaard. Torsdag 25. sept. vælges sangene af sangerinde og sangskriver Elisabeth Gjerluff Nielsen. Torsdag 23. okt. vælges sangene af biskop Erik Norman Svendsen. Torsdag 27. nov. vælges sangene af domprovst Anders Gadegaard. 9

10 Det sker i Domkirken Børn i kirken, dyr i biblen I samarbejde med Menighedsbørnehaven i Skt. Peders Stræde inviterer vi til englesang og dyrebrøl. Vi skal finde dyrespor i biblen og høre om både løven og lammet, slangen og æslet. Vi har de 3 til 5 årige i tankerne, men alle børn er velkomne. Det er tors. kl. 10, vi mødes oppe ved dåbsenglen og efter en god time slutter vi af med at tænde lys og tegne engle. Ved Susanne Torgard og Jesper Stange. Torsdage 11. og 25. sept. 9. og 23. okt. 13. og 27. nov. samt 11. dec. Englene forrest!! Vi skal gå historien om barnet, der blev født og lagt i en krybbe. Historien springer ud af biblen og vi følger med, både til stalden, forbi englene og sammen med de vise mænd fra Østerland. Når barnet er fundet og bogen er lukket igen taler vi videre i Rotunden over en æbleskive eller ti. Alle er velkomne. Ved Susanne Torgard og Jesper Stange. Krybbespil søn. den 7. dec. kl. 14. Høstgudstjeneste med stående frokostbord d. 14. sept. kl. 10 Før præstens prædiken inviteres alle børn med ud i Rotunden. Her skal vi lave lagkager af høstens dejlige frugter. Lagkagerne serveres til den frokost som kirken byder på i forhallen. Kirkekaffe Hver søndag efter højmessen er der kaffe og tid til en snak i forhallen. Skulle du have lyst til at lave kaffen, så kontakt sognemedhjælperne Susanne Torgard eller Liselotte Wiemer. Oplysningstiden Ved eftermiddagsmøderne i efteråret 2008 vil vi sætte fokus på den epoke, vi kalder oplysningstiden. Det var dengang, Gud (og djævelen) så at sige trak sig tilbage fra verden, og menneskers religiøse hverdagsdialog blev erstattet med andre metoder til at få overblik over verden. Med foredragsrækken skulle vi gerne blive klogere på både oplysningstiden og vor egen tid mht. religiøsitet, kultur og samfund. Velkommen til»oplysningstid«følgende torsdage i Trinitatis sognehus, Pilestræde 67, kl : 11. sept. 9. okt. og 13. nov. Den 11. sept., med professor Erik A. Nielsen: Om Holberg Juleindledning Foredragsrækken sluttes torsdag d. 11. dec. kl med den traditionsrige juleindledning. Først er der andagt i Trinitatis kirke, hvor præludiet ikke spilles på orglet, men synges af Luciabruden og alle hendes terner. Derefter er der kaffebord og adventshygge. Tilmelding er nødvendig på kordegnekontoret fra 1. nov. til den 8. dec. Fredagsfrokost Hver anden uge, efter fredagens andagt, er alle velkomne til et let måltid mad. Vi mødes i Rotunden til sang og hyggeligt samvær. Det koster 10 kr. Datoerne i efteråret er: 5. og 19. sept., 3. og 31. okt. samt 14. og 28. nov. Den 17 okt. er spisningen flyttet udendørs til Rådhuspladsen, se side 7. Omvisning i kirken v. cand.phil. Helle Blomquist. Hør den gode historie om kirken og få mulighed for at komme på steder, der ikke er tilgængelige på egen hånd. Turen er desværre ikke let for gangbesværede. Lør. den 13. og 27. sept. kl Menighedsrådsvalg Der er valg til menighedsrådet ved Vor Frue Kirke til november. Offentligt orienterings- og opstillingsmøde 10. sept. kl. 19 i kirkens Rotunde, indgang fra Fiolstræde. Himmelske samtaler i Fiolstræde Når vi ikke har mere for men tid til at tænke efter. I foråret udgav medlem af Vor Frue sogns menighedsråd, Bente Hansen Gud og hvermand en bog om tro og politik. Gennem møder med personer, som har krydset Bente Hansens liv så tæt, at der mellem år og dag er opstået ganske væsentlige samtaler om religiøsitet, spejler forfatteren de grundlæggende kristne spørgsmål. På den måde kan bogen læses som en formidabel folkelig troslære. Vi vil som baggrund for efterårets himmelske samtaler læse et kapitel til hver gang. Deltagelse forudsætter derfor, at man læser bogen. Samtalerne finder sted i Jesper Stanges præstebolig Fiolstræde 8 st. tirsdagene 9. og 13. sep., 7. og 21. okt., 4. og 18. nov. Hver gang fra Tilmelding til enten Susanne Torgard, eller Jesper Stange

11 Gudstjenester september november 2008 SEPTEMBER: Torsdag den 4. Fredag den 5. Søndag den 7. kl. 11: Jesper Stange kl. 10: Pernille Østrem 16. s. e. trinitatis kl. 14: Pernille Østrem, konfirmandgudstjeneste Torsdag den 11. Fredag den 12. Søndag den 14. kl. 17: Anna Mejlhede kl. 11: Johannes Langhoff kl. 10: Jesper Stange, høstgudstjeneste 17. s. e. trinitatis kl. 14: Jesper Stange, konfirmandgudstjeneste Torsdag den 18. Fredag den 19. Søndag den 21. kl. 17: Lone Fatum kl. 20: Taizéandagt med Natkirkens kor kl. 22: Pernille Østrem, nadvergudstjeneste kl. 11: Pernille Østrem kl. 10: Anders Gadegaard 18. s. e. trinitatis kl. 14: Pernille Østrem, Pilgrimsvandrings gudstjeneste Torsdag den 25. Fredag den 26. Søndag den 28. kl. 17: Jesper Stange kl. 11: Jesper Stange kl. 10: Jesper Stange 19. s. e. trinitatis kl. 14: Drengekorskoncert med spansk kor OKTOBER: Torsdag den 2. Fredag den 3. Søndag den 5. kl. 17: Signe M. Berg kl. 11: Anders Gadegaard kl. 10: Pernille Østrem 20. s. e. trinitatis kl. 17: Anders Gadegaard Onsdag den 8. Torsdag den 9. Fredag den 10. Søndag den 12. kl. 20: Taizéandagt med Natkirkens kor kl. 19: Landemode, prædikant: Gotfred Larsen kl. 11: Anna Mejlhede kl. 23: Jesper Stange (Kulturnatten) kl. 10: Jesper Stange 21. s. e. trinitatis kl. 17: Anders Gadegaard Torsdag den 16. Fredag den 17. Søndag den 19. kl. 11: Signe M. Berg kl. 10: Anna Mejlhede 22. s. e. trinitatis kl. 17: Jesper Stange Torsdag den 23. Fredag den 24. Søndag den 26. kl. 11: Pernille Østrem kl. 10: Anders Gadegaard 23. s. e. trinitatis kl. 17: Harald Nielsen Torsdag den 30. Fredag den 31. NOVEMBER: Lørdag den 1. Søndag den 2. Allehelgens dag Torsdag den 6. Fredag den 7. Søndag den 9. kl. 11: Jesper Stange kl. 19: Jesper Stange, vesper kl. 10: Jesper Stange kl. 14: Anders Gadegaard og Tom Kjær Mindegudstjeneste for døde spædbørn kl. 17: Anders Gadegaard kl. 20: Taizéandagt med Natkirkens kor kl. 22: Susanne Olsen, nadvergudstjeneste kl. 11: Anders Gadegaard kl. 10: Anders Gadegaard 25. s. e. trinitatis kl. 17: Jesper Stange Torsdag den 13. Fredag den 14. Søndag den 16. kl. 11: Signe M. Berg kl. 10: Anders Gadegaard 26. s. e. trinitatis kl. 17: Mogens Hansen Torsdag den 20. Fredag den 21. Søndag den 23. Sidste s. i kirkeåret Torsdag den 27. Fredag den 28. Lørdag den 29. Søndag den 30. kl. 11: Pernille Østrem kl. 10: Jesper Stange kl. 17: Pernille Østrem kl. 11: Jesper Stange kl. 19: Anders Gadegaard, vesper kl. 10: Anders Gadegaard 1. s. i. advent kl. 14: Anders Gadegaard, musikgudstjeneste kl. 17: Jesper Stange 11

12 Rundbordsprædikener Mon ikke det ofte hænder, at en og anden sidder på kirkebænken til gudstjenesten og tænker:»hvorfor mon lige præsten siger sådan? Bare jeg havde fået læst teksten hjemmefra og fået talt med nogen om den på forhånd, så jeg var sporet ind på, hvad det her skulle handle om!«nu er muligheden der! Og tilmed sådan, at jeg lover, at den rundbordssamtale, jeg inviterer til, vil få indflydelse på den efterfølgende søndags prædiken. Så den forhåbentlig bliver så meget mere vedkommende, lige til tiden. Samtalerne finder sted hos mig (Fiolstræde 8) på følgende onsdage kl : Den 22. oktober, 12. november og 17. december. Tilmelding finder sted til hver enkelt gang senest ugedagen før til kirkekontoret, tlf Max. deltagerantal: 15. Er holdet fuldtegnet, skal man blot lade sig skrive op til den følgende aften. Teksterne, som skal være læst og overvejet på forhånd, er til 23. søndag efter trinitatis: Markus 12,38-44, til 26. søndag efter trinitatis: Matthæus 13,24-30 og til 4. søndag i advent: Johannes 1, Jeg vil supplere med historiske og tekstkritiske bemærkninger undervejs i samtalerne. Anders Gadegaard Adresser Vor Frue Kirkes kontor Pilestræde 67, 1112 Kbh. K., Tlf: man.- ons. 10 til 13, tors. 10 til 18, fre. 10 til 13 Domprovst Anders Gadegaard Fiolstræde 8, 1171 København K Tlf: , hjemme: Tlf: Fax: , Træffes kl undt. man., tors. tillige kl Sognepræst Jesper Stange Fiolstræde 8 st København K Tlf: , mobil: Træffes kl undt. fre. Sognepræst Pernille Østrem Mimersgade 126B 2.th N Tlf: Natkirkepræst Signe M. Berg Træffes torsdag og fredag. Iøvrigt efter aftale. Tlf: mobil: Kulturnatten i Vor Frue Kirke Kulturnatten er begyndelsen på børnenes efterårsferie, fredag den 10. oktober. Vor Frue Kirke vil naturligvis igen i år deltage hvor Københavns Drengekor under ledelse af Ebbe Munk kl. 20:00 og kl. 21:00 synger spanske hymner til Vor Frue. Domorganist Flemming Dreisig ved orglet og liturg Jesper Stange. Der bliver også mulighed for at høre vores nye organist Hanne Kühlmann bla. til Musikgudstjeneten kl. 23:00., hvor kirkens eget kantori medvirker. Liturg er Jesper Stange. Kirkens museum er åbent, og der er fri entré. Kulturpas kan købes på S-togsstationer, museer og biblioteker i København og på Frederiksberg, Movia Kundecenter på Rådhuspladsen og på Sognepræst Anna Mejlhede Frederiksborgg. 41, 2. tv, 1360 Kbh K Tlf: , Træffetid i Sankt Andreas Kirke: Tirs. og tors og efter aftale. Træffetid hjemme: Ons. kl Domorganist Flemming Dreisig Tlf: Organist Hanne Kuhlmann Tlf: Kirketjenere Tlf: bedst kl og Sognemedhjælper Susanne Torgard Tlf Sognemedhj. Liselotte Wiemer Tlf: Sognemedhjælper Christian Monrad Menighedsrådsformand Ole Ehlers, Violinvej 4, 2730 Herlev Tlf: , Kirkeværge Viggo Grunnet Tlf.: Domkirkens åbningstider Morgenandagt alle Gironummer: , eller hvis du ikke bor i sognet mandag-lørdag hverdage Kirkekontoret tegn abonnement 50 kr./år. torsdag-fredag tillige Domkirken udgives af Pilestræde 67 Ansv. red.: Anders Gadegaard søndag Vor Frue sogns menighedsråd København K. Layout: Mediesyndikatet Monsun herefter Natkirke til Støt bladet med en gave, Tryk: Arco

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen Også denne søndag følges højmessen og

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 21,28-44

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 21,28-44 1 20. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 21. oktober 2012 kl. 10.00. Salmer: 443/434/290,v.5-6/347//589/439/421/332 Uddelingssalme: se ovenfor: 421 Åbningshilsen Vi er gået i kirke denne efterårssøndag.

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst.

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst. Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1 Prædiken til Julesøndag 2014. Prædiketekst. Lukas 2,25-40 Et øjeblik i historien. Der sad de på kirkebænken juleaften, hele familien, og bedstefar sad med sit yngste

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Prædiken den 25. september 2016 kl. 10.00 i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Lad os rejse os og høre dette hellige evangelium skrevet af evangelisten (Gud være lovet

Læs mere

Faktisk har der kun været én menighed. Er der kun én menighed. Det er derfor Grundtvig i dag på Alle Helgens dag lader os indlede med at synge, at

Faktisk har der kun været én menighed. Er der kun én menighed. Det er derfor Grundtvig i dag på Alle Helgens dag lader os indlede med at synge, at PRÆDIKEN ALLE HELGENS DAG 7.NOVEMBER 2010 VESTER AABY KL. 9 - AASTRUP KL. 10.15 Tekster: Es.49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-15 Salmer: 573,332,571,552,518 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 1 4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 Åbningshilsen Den sidste søndag inden jul. Fire lys tændt, fylde, klar. Ja, og risengrød

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017 Arbejdspapir til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om er 2017 Udarbejdet af visionsgruppen under Viborg Stiftsråd med udgangspunkt i oplæg fra Stiftsudvalgene side 1 Løbenr.

Læs mere

Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke juledag den 25. december 2011 Læsninger: Es. 52,7-10 Hebr. 1,1-6 Joh.

Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke juledag den 25. december 2011 Læsninger: Es. 52,7-10 Hebr. 1,1-6 Joh. Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke juledag den 25. december 2011 Læsninger: Es. 52,7-10 Hebr. 1,1-6 Joh. 1,1-18 I nat hørte vi i første læsning om det store lys, som skal ses af de

Læs mere

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 1 7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. I årets skønne

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

KIRKEFOLDER. Kirketjenester for 5. klasses drenge i Københavns Domkirke (Vor Frue kirke)

KIRKEFOLDER. Kirketjenester for 5. klasses drenge i Københavns Domkirke (Vor Frue kirke) KIRKEFOLDER Kirketjenester for 5. klasses drenge i Københavns Domkirke (Vor Frue kirke) Maj 2011 Til alle drenge i 4. klasse og til drengenes forældre 2 Med denne lille folder byder vi jer alle velkommen

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS 289: Nu bede vi den

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

10. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 24. juli 2016 kl Salmer: 443/2/484/174//592/332/1

10. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 24. juli 2016 kl Salmer: 443/2/484/174//592/332/1 1 10. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 24. juli 2016 kl. 10.00. Salmer: 443/2/484/174//592/332/1 Åbningshilsen Så følger den tredje søndag om De To Veje, som kirkeåret ligger hen til os. Om

Læs mere

22. søndag efter Trinitatis 2013 - Gettrup. Må jeg godt få opskriften? spørger vi engang imellem, når vi får noget der smager rigtig godt.

22. søndag efter Trinitatis 2013 - Gettrup. Må jeg godt få opskriften? spørger vi engang imellem, når vi får noget der smager rigtig godt. 22. søndag efter Trinitatis 2013 - Gettrup Må jeg godt få opskriften? spørger vi engang imellem, når vi får noget der smager rigtig godt. På Tv er det blevet en del af tidens fylde, let mad og opskriften

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Hvad så med kirkernes sociale ansvar?

Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Konference og høring på Christiansborg Tirsdag d. 22. oktober 2013 Der er mange sociale udfordringer at tage fat på i dagens, og ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22,

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, side 1 Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, 24-32. I en tid hvor religion nærmest anses for at være roden til alt ondt, er det 3 vigtige tekster vi har fået at lytte til. Fastetiden i kirkeåret

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Dette emne vil vi gerne arbejde videre med: Vi har storpastoratet periode 1, og det sigter vel mod fælles menighedsråd. Men: GØR DET IKKE! Vi tåler

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

Ja, du gør alting nyt på jord, En sommer rig på nåde. Men klarest lyser dog dit Ord Af kærlighedens gåde.

Ja, du gør alting nyt på jord, En sommer rig på nåde. Men klarest lyser dog dit Ord Af kærlighedens gåde. PRÆDIKEN HØSTGUDSTJENESTE SØNDAG DEN 28.SEPTEMBER 2014 15.SETRIN AASTRUP KL. 10.15 VESTER AABY KL. 14.00 Tekster: Sl.73,23-28; Ap.G. 8,26-39; Luk. 10,38-42 Salmer: 729,728,730,Nat med mørke,11 Ja, du gør

Læs mere

17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016

17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016 17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016 Læsninger: Salme 40,2-6 Jud 20-25 Mark 2, 14-22 Salmer: 752: Morgenstund har guld i mund 729: Nu falmer skoven 320: Midt iblandt os er Guds rige 730:

Læs mere

Jule-gudstjeneste ,00 - Brændkjærkirken

Jule-gudstjeneste ,00 - Brændkjærkirken Jule-gudstjeneste 241214 14.45 + 16,00 - Brændkjærkirken Prædiken af: sognepræst Ole Pihl Bibeltekster: Es 9,1-6a, Luk 2,1-14 Salmer: DDS 94 Det kimer nu DDS 117 En rose så jeg skyde DDS 120 - Glade jul

Læs mere

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 1 11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 Åbningshilsen Skoleferien er slut, de fleste er ved at være tilbage fra

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74.

1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74. 1 1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl. 10.00. Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn Amen! Jesus kommer

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Præludium og indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs.

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 15. februar 2015 Kirkedag: Fastelavns søndag/a Tekst: Matt 3,13-17 Salmer: SK: 192 * 441 * 141 * 388,5 * 172 LL: 192 * 450 * 388,3 * 441 * 141 * 388,5 *

Læs mere

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5.

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5. 1 af 6 Prædiken søndag d. 6. november 2016. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, 20-31 & Åb 21,3-5. Alle Helgen Salige er I som græder, Salige er I som er fattige, Salige er

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Kristendom på 7 x 2 minutter

Kristendom på 7 x 2 minutter Kristendom på 7 x 2 minutter Der er skrevet tusindvis af tykke bøger om kristendommen. Men her har jeg skrevet kort og enkelt, hvad den kristne tro går ud på. Det har jeg samlet i syv punkter, som hver

Læs mere

Klynger & fællesskaber

Klynger & fællesskaber Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen Den sidste søndag i efterårsferien. Frokost bagefter. Det er blevet

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Onsdag d. 1. april 2015 Anders Fisker. Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder. Jesus Kristus!

Onsdag d. 1. april 2015 Anders Fisker. Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder. Jesus Kristus! Onsdag d. 1. april 2015 Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder Jesus Kristus! Du er midt iblandt os, og dagligdagen er gennemlyst af din kærlighed. Men du kender også vores svigt og vores forvirrede

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

salmer:252,251,259,257, Helligånd tag mig v. hånden sandhedens ånd, som udgår fra Faderen, skal han vidne om

salmer:252,251,259,257, Helligånd tag mig v. hånden sandhedens ånd, som udgår fra Faderen, skal han vidne om Livet og troen er ikke for fastholdere Prædiken til 6. søndag efter påske 2013 salmer:252,251,259,257, Helligånd tag mig v. hånden Jesus sagde; Når talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra Faderen,

Læs mere

16. søndag efter trinitatis, den 20. september 2015 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Luk 7,1-17 Salmer: 739, 434, 305, 148, 349, 467, 728 v.

16. søndag efter trinitatis, den 20. september 2015 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Luk 7,1-17 Salmer: 739, 434, 305, 148, 349, 467, 728 v. 1 16. søndag efter trinitatis, den 20. september 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 7,1-17 Salmer: 739, 434, 305, 148, 349, 467, 728 v.3-4, 560 Gud, lad os leve af dit ord som dagligt

Læs mere

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 1 Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor?

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Studie 5 Dåben 31 Åbent spørgsmål Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Åbningshistorie En lignelse: En teenagepige (lad os kalde

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere