Krudtuglen. I dette nummer: Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé Solrød Strand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krudtuglen. I dette nummer: Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé 25 2680 Solrød Strand"

Transkript

1

2 Krudtuglen I dette nummer: Nyheder og nyt fra... Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé Solrød Strand Telefon: Fax: Redaktion: Preben Larsen Eva Vedsø Lisbeth Mikkelsen Ansvarshavende: Finn Løbner-Olesen Layout: Preben Larsen Tryk: SHS Tryksager, Havdrup Krudtuglen udkommer 3 gange i skoleåret: Tirsdag efter efterårsferien, tirsdag efter vinterferien og 2. tirsdag før sommerferien Oplag: 1100 Krudtuglen udleveres gratis til alle elever og ansatte på Uglegårdsskolen, skolebestyrelsen, og skolens øvrige samarbejdspartnere. Gengivelse af bladets artikler er tilladt med kildeangivelse. Indlæg afleveres på skolens kontor. Helst via skolens ! Redaktionen af dette nummer er afsluttet d. 13. Oktober 2006 Nyt fra kontoret...side 4 Nyt fra Skolebestyrelsen...side 7 Nyt fra SFO...side 8 Nyt fra Skolebiblioteket...side 9 Nyt fra Ungdomsskolen og SSP...side 10 Skolernes motionsdag...side 22 Nye medarbejdere...side 32 Opslagstavlen...side 36 Artikler Sure tæer og flæskesvær...side 9 Pythagoras og H.C. Andersen...side 18 Skraldevaner på Uglegårdsskolen...side 20 Skolernes motionsdag...side 22 Grøn dag...side 31 Nye medarbejdere...side 32 Lejrskoler 8.c og 8.d i Holland...side 14 8.b på Samsø...side 15 4.a på Stevns...side 16 8.a på Bornholm...side 28 Fra klasser og team Lejre forsøgscenter... 4b-4d...side 13 Idrætstur til Gershøj... Team 6...side 19 Skraldevaner... 5.d...side 20 Ishøj Teater... Team 0...side 25 Snegle... 4.j...side 26 Jyllandsposten... 9.b...side 27 Underholdning Præmieopgaver... Side 23 Krudtuglen og Musen Mango... Side 36 Forsiden: 8.d afprøver en del af den nye legeplads Side 2 Krudtuglen Oktober 2006

3 Fra redaktionen Velkommen! Velkommen til dette skoleårs første nummer af Krudtuglen. Særligt er det os en glæde at byde velkommen til vores mange nye læsere: Alle skolens nye elever og deres forældre, fra de nye børnehaveklasser til 9. klasse. Også de 10 nye, eller næsten nye, lærere og vores nye skolesekretær byder vi velkommen i læserskaren. Vi håber, at I alle vil blive tilfredse med at være på Uglegårdsskolen, og at I vil deltage i skolens liv både i og udenfor skoletiden. Skolebladet Krudtuglen er en del af dette liv. Ud over det nummer, du læser i nu, udkommer der et nummer tirsdag efter vinterferien og et nummer to tirsdage før sommerferien. I Krudtuglen informerer skolens ledelse, Skolebestyrelsen, lærerne, eleverne, forældrene, SFO erne Ungdomsskolen og mange andre om livets gang på Uglegårdsskolen. En stor del af disse informationer kommer kun i Krudtuglen. Det er derfor vigtigt, at kigge i Krudtuglen når den udkommer. I den uge hvor Krudtuglen udkommer, bliver den uddelt til eleverne når det passer ind i undervisningen, så det er ikke sikkert, at bladet kommer hjem lige om tirsdagen. Men husk at kigge i skoletaskerne. Vi sender også Krudtuglen til skolens samarbejdspartnere udenfor skolen: Byrådet, lokalaviserne og de andre skoler i kommunen. Når Krudtuglen er udkommet, lægger vi den på skolens hjemmeside i pdf-format under menupunktet Information. Her kan man også læse de tidligere Krudtugler fra 2005 og I dette nummer af Krudtuglen fortæller vi om nogle af de lejrskoler, der har været afholdt i det efterår, der er ved at være gået. Vi har ikke plads til dem alle, så resten af lejrskolerne kommer i næste nummer. Vi har bedt de 11 nye medarbejdere præsentere sig selv, så der er en stor sektion med præsentationer på side Desuden er der artikler fra kontoret, skolebestyrelsen, Ungdomsskolen, Skolebiblioteket, og SFO erne. Der er selvfølgelig, som sædvanlig, artikler om emner og aktiviteter fra en stor del af skolens klasser. Velkommen og god fornøjelse. Redaktionen Krudtuglen oktober 2006 Side 3

4 Fra Kontoret af Finn Løbner-Olesen Skoleinspektør Ændringer i skolens personale Pensionering To af skolens børnehaveklassemedarbejdere går på pension med udgangen af oktober, nemlig børnehaveklasseleder Kirsten Pedersen og børnehaveklasseassistent Nete Ziener De har begge været ansat i så mange år, at antallet af børn, der er gledet igennem deres hænder virker uendeligt. Deres forestående otium må derfor også betegnes som så meget mere velfortjent. Vi ønsker held og lykke i fremtiden, og vi takker for den store indsats. De konkrete datoer, hvor sidste arbejdsdag for Kirsten og Nete ligger, er ikke 31/10, men er aftalt individuelt. Mette Svarrer afløser Kirsten som Børnehaveklasseleder i 0.b. Mette har været børnehaveklasseassistent i 0.d, og Janne Bruun er ansat som ny assistent i 0.d. Pia Lindenhoff afløser Nete i 0.c. Janne og Pia præsenterer sig selv i næste nummer. Ansættelser Ved skoleårets begyndelse har vi ansat nye lærere i normerede stillinger (på grund af flere stillinger) og et stort antal barselsvikarer. Alle præsenterer sig på side 32-35, og velkommen til siger vi også her. Barsler Generelt kan vi oplyse, at vi har rigtig mange lærere på barsel i øjeblikket, hvilket kan give en vis uro i lærerdækningen af børnenes undervisning. Det er ikke altid, at det lykkes for os at holde på en barselsvikar i hele perioden, fordi sådanne ansættelser er tidsbegrænsede og derfor ikke så attraktive som normerede faste stillinger. Men vi bestræber os selvfølgelig på så få forandringer som muligt. Aktuelle ombygnings- og renoveringsopgaver på skolen Fysik/kemi Fysik/kemi-lokalerne er taget i brug og der mangler nu kun ganske små detaljer. Lokalerne har vakt glæde hos alle. Forløbet har været stramt rent tidsmæssigt, men vi har endnu en gang haft et rigtig godt samarbejde med rådhusets folk og de involverede håndværkere. Billedkunst og Uglebo/Ugleib Flytning af billedkunst og ombygning og renovering af de nye SFO-lokaliteter til den sammenlagte Uglebo-Ugleib skrider noget langsommere frem, end vi havde håbet på. Vi er stødt ind i forsinkelser af materialer, og de nødvendige byggesagsforløb på rådhuset er løbet ind i forsinkelser, som så mange andre har oplevet. Side 4 Krudtuglen oktober 2006

5 ...fra kontoret I uge 38 er der gået positivt skred i tingene for alvor, men der er et stykke vej endnu. Vi når det dog inden vinteren for alvor kommer over os. Billedkunstlokalet d. 5/ Skolens kanal Et af skolens fornemme vartegn, kanalen, skal i den kommende tid renoveres. Der er skader i bunden forårsaget af de mange rødder fra træerne, som visse steder drikker lystigt direkte af vandet, og også kanterne, de store runde bjælker, er nedslidt mange steder. I budget 2006 er der afsat særlige midler til en renovering, som igangsættes hurtigst muligt. Den har været prioriteret lavere end færdiggørelsen af vore lokaler. Det indgår i de nuværende planer, at kanalen skal tilføres endnu mere vand fra vore tage end nu. På den måde kan vi så på længere sigt få en besparelse i vandforbruget, idet vi i fortiden i meget tørre perioder har måttet anvende drikkevand til opfyldning, så udtørring af bunden blev forhindret. Elevplaner Se mere: Som en del af ændringerne af folkeskoleloven har Folketinget vedtaget, at alle elever skal have en skriftlig elevplan. Det lokale udmøntningsarbejde begynder med en behandling i vores politiske udvalg, og derefter overlades det til skolerne at få det hele konkretiseret. I de til loven hørende bestemmelser har ministeriet tilkendegivet forståelse for, at skoleåret 06/07 anvendes til igangsætning på grund af lovens meget sene færdiggørelsestidspunkt. Vi har som mål, at vi i forbindelse med forårets skole-hjem-samtaler anvender elevplaner første gang. Næste skoleårs samspil mellem samtaler, tests og elevplaner kan præsenteres med skolebladet inden sommerferien. Krudtuglen oktober 2006 Side 5

6 ...fra kontoret Tests Se mere: I foråret 2007, fra 1/5 til 29/6 løber de første tests af stabelen. De første er udvalgt i ministeriet, hvad angår fag og årgange. Det bliver matematik i 6.klasserne, fysik/kemi og læsetest i dansk i 8. klasserne. Selve gennemførelsesbekendtgørelsen er til høring her medio september, så vi vil få yderligere oplysninger om de konkrete forløb og regler. Så vidt vi lige nu kan se, indeholder den samlede testmanøvre en del regelstyring med dertil hørende bureaukrati, men det bliver op til os at få gennemført test-forløbene så stille og roligt som muligt ikke mindst for børnene. Det ligger allerede nu fast, at forældrene skriftligt skal have resultatet af barnets test. Vi håber, det kan gøre digitalt via Forældreintra. I skolebladets vinterferieudgave vil vi præsentere flere detaljer, idet vi håber at have modtaget alle oplysninger fra ministeriet. Vi er i gang med at gennemtænke, hvordan vi skal "oplære" eleverne i at deltage i tests, som er digitale. Ny karakterskala for 8. og 9. klasserne Se mere: Vi havde til dette skoleår håbet på, at vi for 8. klassernes vedkommende kunne arbejde i den nye såkaldte "7- skala" allerede i år. Så skulle eleverne på den årgang ikke ind i oversættelsesproblemerne, der opstår når man én gang har prøvet 13-skalaen og skal skifte til den ny. Vi har fået oplyst fra ministeriet, at dette ikke er tilladt, da selve vejledningen for den nye karakterskala først ventes færdig til april. Side 6 Krudtuglen oktober 2006

7 Fra Skolebestyrelsen af Pia Junker Formand for Skolebestyrelsen Så er det nye skoleår i gang Vi har igen i år forsøgt at komme rundt til forældremøderne i klasserne til og med 7. Årgang, for at fortælle lidt om det arbejde, vi allerede er i gang med, samt lidt om de opgaver, der venter os i indeværende skoleår. Næste års budgetforslag Første opgave har været skolebestyrelsens kommentar til næste års budgetforslag fra kommunalbestyrelsen. Der er ikke varslet besparelser på skoleområdet, hvilket vi er meget tilfredse med. Dog har vi udtrykt vor bekymring over den foreslåede nedskæring i SFO ernes åbningstider. Vi har tidligere gjort opmærksom på, at det stadig stigende elevantal på Uglegårdsskolen giver stor belastning i SFO erne. En yderligere nedskæring af åbningstiderne vil øge denne belastning. Hertil kommer det faktum, at Solrød er en pendlerkommune, og reducering i åbningstiderne vil give problemer for forældre, der skal nå hjem og hente børn inden SFO-lukketid. Herudover har skolebestyrelsen gjort opmærksom på, at vi tager afstand fra forslaget om vandreklasser, der vil give unødvendig uro i børnenes skoledag. Desuden vil skolens ønske om fordeling af elever fra forskellige årgange omkring de forskellige storrum ikke kunne opnås. Trafiksikkerheden Trafiksikkerheden er og bliver et punkt, der er meget fokus på. Vi har gennem de senere år, ved flere lejligheder, påpeget betydelige problemer med trafiksikkerheden på Uglegårsdsskolens skolevej. Vi har derfor kraftigt opfordret kommunen til, at der senest i 2007 afsættes midler til at afslutte de nødvendige projekter til sikring af børnenes skolevej. Lektiehjælp og hjemmeside Ud over arbejdet med skolens principper, forventer vi i skoleårets løb at drøfte lektiehjælp I SFO, samt at færdiggøre skolebestyrelsens område på skolens hjemmeside. Lektiehjælp I SFO erne Mange har en holdning til lektiehjælp I SFO erne, som kan blive et lovkrav, og vi planlægger, at vi sammen med klassernes kontaktforældre skal debattere forældrenes holdning til emnet. Skolebestyrelsens område på skolens hjemmeside..håber vi på, vil komme op at køre I indeværende skoleår, således at vi herigennem blandt andet kan kommunikere den gennemgang af skolens principper, som vi løbende arbejder med. Krudtuglen oktober 2006 Side 7

8 Nyt fra SFO af Lizette Tronier Nørager SFO-leder Uglebo sammenlægges med Ugleib - en proces som er i gang men ikke færdig endnu. I skrivende stund Uglebo er flyttet ud af de gamle lokaler og rykket ind nye lokaler overfor Ugleib, altså der, hvor der hidtil har været billedkunstlokale og Ungdomsskolens kontor Istandsættelsen Istandsættelse af lokalerne er fordelt over 2 budget år 2006 og Det betyder, at der er foretaget en prioritering af i hvilken rækkefølgen tingene skal færdiggøres. Dette er sket i samarbejde med medarbejderne for at sikre optimale forhold for brugerne i det daglige. gode til at udnytte de udendørs faciliteterne og vejret har jo været med os. Derudover er dramatisk værksted daglig til rådighed i åbningstiden. Færdiggørelsen og indvielse Færdiggørelsen af lokalerne holder indtil videre tidsplanen, så vi forventer at de sidste arbejder er færdiggjort i begyndelsen af Når lokalerne er helt færdige vil borgmester Niels Hörup gerne indvie lokalerne og dette glæder vi os meget til. SFO-hjemmesiden er gået i luften Nye større tiltag vil påbegyndes i skoleferieperioder, hvor det er mulig at samle børnene i én afdeling. Uglegårdsskolens SFO har, i forbindelse med Solrød Kommunes nye hjemmeside, fået egen hjemmeside. Lokalerne er nyindrettet i grundplan, hvor der er opsat gibsvægge som senere vil blive beklædt med brædder. Yderbeklædningen er desværre først klar i læøbet af oktober, idet man afventer ankomsten af de specielle brædder som er kendetegnende for skolen. Det betyder blandt andet at, de indvendige døre ikke kan monteres med det samme. Brugbare... Medarbejderne har indrettet lokalerne så de er tiltalende og brugbare i det daglige arbejde og efterhånden som lokalerne færdiggøres, tages de i brug. Medarbejderne er På kommunens hjemmeside, finder man os ved at klikke på børn > SFO > Uglegårdsskolens SFO.Herfra er der mulighed for at klikke til den enkelte SFO-afdeling. Man kommer samme sted hen, hvis man klikker på SFO-punktet på Uglegårdsskolens hjemmeside Hjemmesiden er ment som et arbejdsredskab til glæde for medarbejdere, børn og forældre og derfor vil vi i løbet at det næste år igangsætte en brugerundersøgelse for at tilpasse hjemmesiden til brugerne. Side 8 Krudtuglen oktober 2006

9 Fra Skolebiblioteket Sure tæer er lige så lækkert som flæskesvær af Leo borch Skolebibliotekar prinsesse, en trold, der lugtede fælt (lort, hundelort, kattelort og endnu en gang lort var elevernes forslag - så det kom trolden til at lugte af) og en grydeske, der kunne trylle. Overskriften for denne artikel er et citat fra den forestilling, skolebiblioteket havde arrangeret med Musik, Eventyr og Unoder, som består af skuespilleren Marianne Frost og musikerne Kjeld Lauritsen, Pernille Bevort og Klavs Bo Larsen. Gruppen fremførte forestillingen Prinsessen, Trolden og Grydeskeen for og med eleverne i skolens fire 1.klasser onsdag d Ligestilling Resultatet blev en humorfyldt forestilling spækket med masser af god musik. Undervejs drillede musikerne fortælleren ved at spille musik, der slet ikke passede til historien. Den lykkelige slutning blev - efter forslag fra børnene - at trolden blev forvandlet til en prins, og at prinsessen skulle fri til ham - ligestilling er en helt naturlig ting i år 2006!! Seje børn! Gennem hele forestillingen var der god kontakt mellem gruppen og børnene, og undervejs klappede de rytmen, knipsede i takt og rappede med på troldens og prinsessens rapnummer. Musik som inspiration Gruppen har i flere år arbejdet med musik som inspiration til børns fortælling. Musikken er med til at skabe fælles billeder og stemninger hos børnene. Nogle af disse kan være svære at beskrive med ord. Inden i dette fælles rum og med udgangspunkt i et på forhånd skitseret skelet skabte Marianne Frost og børnene et endnu aldrig hørt eventyr. Skelettet bestod af en sur Forestillingen afrundedes med et ekstranummer, hvor eleverne fyrede den af og dansede rundt i gymnastiksalen. Mariane Frost sluttede med at sige, at de var de sejeste børn, de nogen sinde havde spillet for. Sandt eller ej: Eleverne i 1.klasserne var rigtigt gode. Krudtuglen oktober 2006 Side 9

10 Fra Ungdomsskolen af Bente Wardil Ungdomsskolens souschef Indvielse af SSP og Ungdomsskolens lokaler i Solrød Idrætscenter Indvielsen af SSP og Ungdomsskolens lokaler var en uhøjtidelig, men alligevel rigtig festlig begivenhed med ca. 110 gæster! Niels Hörup Helge Rasmussen Ungdomsskoleleder Helge Rasmussen bød velkommen og udtrykte på den ene side glæde over de nye, flotte og lyse lokaler i Solrød Idrætscenter, men kunne samtidig ikke undertrykke den vemodighed, det var at forlade de trange, men gode år på Uglegårdsskolen, hvor Ungdomsskolen har holdt til lige siden starten for 32 år siden. Derefter var det Borgmester Niels Hörups tur. Han benyttede lejligheden til at ønske tillykke med de nye lokaler, men gjorde samtidig opmærksom på, at de faktisk befandt sig i Roskilde Amts største ungdomsskole med både 10. klassecenter, dagklasse, SSP-funktion, junior- og ungdomsklubber og en stor, spændende fritidsafdeling med masser af forskellige aktiviteter. Dette var dog aldrig sket uden medarbejdernes store engagement og store arbej- Side 10 Krudtuglen oktober 2006

11 ...nyt fra Ungdomsskolen de for en sag, som forhåbentlig er med til at "give de unge rod i en rodløs tid", sagde Niels Hörup. Herefter talte både Henrik T. Larsen, formand for Ungdomsskolebestyrelsen og Karin Siim Viftrup formand for Børneudvalget, som begge udtrykte håb om, at endnu flere unge finder vej til Ungdomsskolens mange tilbud - især nu hvor Ungdomsskolen og SSP er blevet meget synlige i gadebilledet ved Idrætscentret. Derefter kom der gang i karikaturtegningerne, idet "De Splittergale Tegnere" var hyret til at tegne karikaturer af gæsterne samtidig med, at guitarholdet underholdt med sang og musik. Helge Rasmussen, Bente Wardil, Kirsten Adrian og Ole Ejlersen - set gennem De Splittergale Tegneres briller Sæsonstart og ny hjemmeside Indvielsen og sæsonstarten fandt sted næsten samtidigt, idet de fleste hold i den almindelige fritidsundervisning startede i uge 38. Igen i år er der pænt fyldt op på alle hold - især rejserne til Paris og Østrig var hurtigt udsolgt og begge hold har lange ventelister. Men også hold som matematik, engelsk, modesyning, El-guitar, Motion- og styrketræning, Liverollespil og dykning er fyldt op på nuværende tidspunkt. Der er enkelte ledige pladser på tysk-holdet, lektie-caféen, Digital billedbehandling, Teatermusical og rollespilsworkshop samt få andre. Ungdomsskolen har også fået ny hjemmeside, som er tilpasset kommunes forskrifter vedrørende logo, farve, opsætning mm. samtidig med, at de unge nu kan melde sig direkte til holdene ved hjælp af deres cpr.nr. - noget der i tilmeldingsfasen har lettet arbejdet meget for Kirsten Adrian, som er ungdomsskolens altid servicemindede sekretær. Ny souchef Og jeg, Bente Wardil, som er tiltrådt pr. 1. august som souschef i Solrød Ungdomsskole, er meget glad for mit nye job. Jeg har arbejdet i forskellige ungdomsskoler siden først som lærer, derefter som afdelingsleder og souschef og synes, at ungdomsskolearbejdet her i Solrød er meget spændende - også fordi, som borgmesteren sagde: "Vi er amtets største Ungdomsskole" og netop derfor har mange forskellige aktiviteter og arbejdsopgaver. Men tjek selv Solrød Ungdomsskoles hjemmeside: Krudtuglen oktober 2006 Side 11

12 Elevrådet af Elevrådet Elevrådet på Uglegårdsskolen består for det kommende skoleår af: 6. årgang: Anders, Christian H, Mikkel og Emil 7. årgang: Simone, Cecilie, Mette og Mads 8. årgang: Inger, Kasper Emil, Fadime og Sezar 9. årgang: Maria, Rikke, Jonas og Freja Vi ser det som en vigtig opgave, at få miljøgrupperne omkring storrummene til at fungere bedre. Ud over dette har vi allerede besluttet at vi vil se på flg. punkter: - Brug af skateboard og rulleskøjter - Anskaffelse af borde/bænke (udendørs) - Udearealerne, for eksempel fodboldbaner/basketbane mm. - Snereglerne, skal de justeres - Toiletforhold ved faglokaler/ 9. klasse Formand: Maria 9.a Næstformand: Inger 8.a Maria og Inger er også elevrådets repræsentanter i skolebestyrelsen. Elevrådet lavede sidste år skema til undersøgelse af elevernes undervisningsmiljø. Besvarelsen af dette vil ligge til grund for flere af de emner, som vi skal arbejde med i år. Elevrådet vil se på udearealerne Side 12 Krudtuglen oktober 2006

13 Historie 4.b og 4.d på tur til Lejre Forsøgscenter af Anne Grethe Hunsbal og eleverne i 4b og 4d Torsdag den 31.august var 4.d + 4.b på tur til Lejre Forsøgscenter. Vi skulle være med i et rollespil, som foregik for 2000 år siden midt i jernalderen. Der var hungersnød i landsbyen, høsten var slået fejl og næsten alle dyr var døde. Guderne havde svigtet og vi skulle derfor medbringe offergaver til guden Nerthus. Som I kan se på billederne havde nogle elever fra 4.b flettet en flot blomsterkrans som blev ofret i offermosen og elever fra 4.d ofrede æbler, rødbeder, strådukker og vættelys. Hver klasse skulle udpege en høvding og så gik det spændende og lærerige rollespil i gang. dreje stenen til at grutte mel. Jeg lavede byggrød og der var æbler i. Vi spiste suppe, den smagte godt og turen var sjov. Oliver F: Jeg var på smedeholdet, hvor vi skulle grave tørv til bålet og kløve brænde. Vi skulle smede en kniv. Vi stak en metalstang ind i bålet og når den så var blevet varm nok, tog vi den ud og hamrede på den og formede den til en kniv. Mette E : Vi lavede kiks af honning, mel og vand. De små stykker dej skulle trykkes flade, lægges på potteskår og ind på bålet og så skulle man huske at vende dem, så de ikke brændte på og når de var færdige kunne man putte smør og ost på som de andre havde lavet. Jeg synes det var sjovt i Lejre. Høvdingene fra hestefolket og vædderfolket (Anders 4.b og Ayse 4.d) beder ypperstepræsten om at træde igennem tidsporten til jernalderlandsbyen Eleverne fortæller Maja: Lejre er en slags land. I Lejre er der flere forskellige slags tider, for eksempel stenalder og jernalder. Vi var i jernalderen. Man kunne vælge om man ville være smed eller arbejde i husholdningen - det valgte jeg. Jeg skulle plukke urter (brændenælder, mynte, hyldebærøre og svampen støvbold). Det kom i suppen sammen med oksekød. Laura: I jernalderlandsbyen var der kun 6 huse og jeg lavede mad. Det var hårdt at Offermosen Frederik: Jeg kærnede smør sammen med Tobias og skrællede æbler og Tobias og jeg lavede en græsdukke som skulle ofres ved offermosen. Vi ofrede løg, rødbeder, vættelys, græsdukker, armbånd flettet og plantefarvet og nogle fra 4.b ofrede en blomsterkrans de havde flettet. Oliver P: Jeg valgte træværkstedet, hvor jeg skulle sy læderpung, men så duede den man skulle lave huller i læderet ikke, så det var svært at stikke nålen i læderet, men det var sjovt alligevel! Krudtuglen oktober 2006 Side 13

14 Lejrskoler 8.c og 8.d i Holland af 8.c og 8.d 8.c 8.c og 8.d har med en uges mellemrum været på lejskole på en flodbåd i Amsterdam. Fire elever fra hver klasse har så interviewet hinanden og det er der kommet følgende ud af: Hvordan oplevede du busturen? 8.c: På vejen derned sov de fleste. Vi havde ikke bussen for os selv, der var også københavnere. Men på vejen tilbage var det kedeligt på grund af, alle var sure og der lugtede dårligt. 8.d: På vej derned var der god stemning og alle glædede sig helt vildt til vores Amsterdamtur. På vejen tilbage, var de fleste meget trætte og lidt småsure. Men vi så film i bussen. Alle faldt hurtigt i søvn, fordi vi var så trætte. Hvad synes du om flodbåden? Hvordan var det at bo så tæt sammen? 8.d 8.c: Det var ok, men man blev bare lidt træt af hinanden efter nogle dage, fordi man var så tæt sammen. Nogle syntes det var mega nederen. 8.c: De fleste syntes, det var fint nok i et kort stykke tid. Men når man bor så tæt på hinanden, kan det godt blive lidt stressende. Pigerne var rigtig rigtig søde. Sagt af Mark 8.d. Nogle af drengene blev meget irriterende. Man lærte virkelig hinanden at kende. Hvad gjorde indtryk på dig i Amsterdam? 8.c: De solgte meget hash. Red Light District. Bortset fra det, var det ikke så anderledes fra København. Der var mange sex-forretninger. Der stank sindssygt meget ude foran de der coffeeshops. 8.d "Red Light District". Og så, at byen mindede så meget om København. Der var så mange duer. Det så vildt ud, de var ligesom tamme. Det hårde miljø. Der var det bedste shoppingcenter. Det var for nice. Souvenirbutikkerne. 8.c: Den var fin. Den hed Jacob. Den var større indeni end den så ud udenpå. 8.d: Godt, men meget meget trangt på værelserne. Der var hyggeligt. Det var sjovt at sejle. Hr. Skipper og Fru. Skipper var meget flinke. Side 14 Krudtuglen oktober 2006

15 Lejrskoler 8.b s lejrskole på Samsø af Eva Torngaard Turene ud på øen gik for eksempel til Naturskolen ved Stavns Fjord, hvor Bjarne gav os en orientering om fugle og dyr samt stedets historiske betydning, Under en vandring i området blev krabber og vandmænd studeret under fnis og gys. Vi blev ligeledes orienteret om, at Samsø - af EU - er blevet udvalgt til energimæssigt at være selvforsynende indenfor en årrække. Også turen til Labyrinten var vellykket - ingen blev væk. Alle havde stadig energi til en tur til Issehoved, Samsøs nordspids, hvor vi gik ledte efter rav, muslinger og sten. Fra den 18/9 til den 22/9 sled 8.b på Samsøs landeveje. Kondien blev udfordret, der blev trampet hårdt i pedalerne. De daglige cykelture rundt på øen udgjorde km. med udgangspunkt fra Sælvig Camping i den nordlige del af øen. Og hvis man havde glemt noget under sin indkøbstur i Tranebjerg, måtte man tage turen en gang til, og adskillige kilometer kunne lægges til dagens ellers høje tal. Eleverne i 8.b er gode til, og glade for sport. Dette kom til udtryk på sports- og aktivitetscenteret Stensbjerggård. En klatrevæg på 12,5 meter var ingen hindring. Kammeraternes positive tilråb gjorde sit stil, at de fleste nåede til tops og kunne ringe med klokken. Flot præstation. Resten af dagen blev brugt til de mange andre sportsaktiviteter, som stedet kunne byde på. De km hjem var anstrengende, men nogen skulle dog lige en smut til Tranebjerg og købe ind til gruppens aftensmad, en vigtig del af dagens program. Afsluttende var der natløb natten før afrejsen, så der er ikke noget at sige til, at alle var trætte, da vi fredag aften stod på Solrød Station. Krudtuglen oktober 2006 Side 15

16 Lejrskoler 4.a på Stevns af Christine, 4.a Vi tager afsted Da jeg kom i skole skulle jeg aflevere mit sygesikringsbevis til Kirsten. Så gik vi op til toget og kørte til Køge og så tog vi Grisen ned til en bus som kørte til Stevns Natur Center. og Marcus j s hold. På Sallys hold var Sally, Linea, Dennis, Jonas og Rasmus. På Marcus J s hold var Marcus j, Philip F, Morten C og Kirstine. Sallys hold vandt en pose vingummier. Vi fik to vingummier hver og vinderholdet delte resten, l den sidste gruppe var Mette, Markus F, Thomas, Martin og Andreas. Så var det slut med quizzen. Så var det mig og Caroline og Sally. Vi lavede to små teaterstykker og et dansenummer. Det ene teater hed Titanik og det andet hed Majsbrød. Vi dansede til sangen We are the Champions. Bagefter dansede alle til sangen. Så fik vi SLIK og CHIPS hmm det smagte godt. Ankomsten Så stillede vi vores tasker og spiste vores madpakker. Så skulle vi gå rundt og se hvor vi måtte gå og hvor vi ikke måtte være. Så tog vi vores kufferter med oven på der hvor vi skulle sove. Så undersøgte vi huset og der var det vi opdagede gymnastiksalen. Der var vi det meste af tiden. Leg og mad Vi legede fangeleg og så legede vi i gymnastiksalen. Så skulle vi spise men inden det, lavede mig og Caroline, Thomas og Philip aftensmad. Det var dejlige burgere vi skulle lave. Caroline og mig lavede salat og drengene lavede bøffer. Så skulle vi spise. Vi fik Fanta Coca Cola og Is tea. Så er dagen slut Vi gik op i vores senge og så tog vi nattøj på og gik ned og børstede tænder. Så gik vi op og spilede min makker melder tegn. Det var sjovt men så kom Kirsten og Eva og vi skulle sove. Men drengene larmede så meget at vi ikke kunne sove. Endelig faldt vi i søvn. Morgenmad Næste dag skulle morgenmadsholdet lave morgenmad. Vi andre sov længe. Så tog vi tøj på og børstede tænder. Så legede vi i gymnastiksalen. Vi spillede bold. Det var også sjovt. Så spiste vi morgenmad. Vi fik toast og boller med syltetøj og chokolade. Kridtfabrikken og fossiler Underholdning Så skulle vi til underholdningen. Det var hold 1, 2 og 3. Thomas og Markus F. Markus F var en hund og Thomas var et menneske som sagde rul rundt og så gjorde hunden det som han sagde. Så var det Morten C tur. Så lavede Philip B og Frederik og Morten H en quiz. Jeg var på hold med Julie, Marcus B, Caroline og Laura. Der var to hold der kom i finalen. Det var Sallys hold der var i finalen Så tog vi jakke og sko på og gik over til et lille museum. Det var ikke særlig stort. Så Side 16 Krudtuglen oktober 2006

17 ...4.a på Stevns gik Kirstine, en voksen dame, med os ned til kridtfabrikken og ned til klinten. Der fandt vi en masse fossiler. Jeg fandt en hajtand men jeg tabte den. Så den blev væk. Så gik vi hjem og rensede vores fossiler og så spiste vi frokost. Cykelturen Derefter skulle vi leje nogle cykler. De var underlige at cykle på. Så begyndte det at øsregne, det var ikke særlig godt. Vi blev nødt til at stå inde i et skur. Halvdelen af klassen cyklede ned til vores hytte, der tog de regntøj på. Men Andreas faldt på en rist og fik en flænge i benet så jeg kørte ned og hentede lærerne. Så sagde Eva og Kirsten at vi ikke kunne cykle fordi Andreas havde slået sig. Men så kom der en mand som passede huset han ville gerne køre Andreas ned til lægen. Da vi så kom i gang med at cykle var det smadder godt det var rigtig sjovt. Vi skulle cykle seks kilometer hver vej. Museet og kirken Så kom vi endelig til museet. Der var en flyver, en økse noget flint og en hel masse mere der var noget gammelt tøj og et gammelt fotografiapparat. Så købte vi slik. Nogle købte en is hos en rigtig sur dame. Derefter skulle vi se en gammel kirke. Halvdelen af den faldt i vandet for lang tid siden. Der var 600 korpiger og drenge i kirken, mens den brød sammen. Det var ikke så godt. Hjemme igen Vi gik ud til cyklerne og kørte de seks kilometer hjem. Da vi kom hjem fra cykelturen legede vi i gymnastiksalen. Vi spillede bordtennis og bordfodbold. Derefter spiste vi aftensmad, det var spaghetti med kødsovs - det smagte mums rigtig godt. Mere underholdning Nu var vi klar til underholdningen. Det var et cirkus med Andreas, Rasmus, Dennis, Marcus B, Jonas, Philip F, Marcus J og Martin. Efter det lavede Mette, Kirstine, Julie, Laura og Linea et teater med en quiz. Mette var værten. Linea og Laura var to gamle mennesker og Julie og Kirstine var to børn. Konkurrencen endte uafgjort. Så Mette spurgte publikum. Alle svarede børnene undtagen Markus F. Da underholdningen var slut, gik vi ud og fik chips og slik. Godnat Nu var det tid til at tage nattøj på og børste tænder. Vi spillede kort indtil Eva og Kirsten kom og sagde, at vi kun fik lov til at spille ti minutter mere. Da der var gået ti minutter, sov vi. Drengene var heldigvis også stille. Sidste dag - hjemrejse Da det blev morgen, spiste vi morgenmad og legede indtil vi skulle pakke. To af drengene fejede i deres rum og Caroline og mig fejede inde hos os. Vi spiste frokost, fejede og gjorde rent. Så kom Julies mor og far og Carolines og Markus mor. De hentede al bagagen. Det var dejligt. Da de voksne kørte, ventede vi alle på bussen, vi steg på og kørte ned til stationen. Vi ventede på Grisen, steg af i Køge og tog S-toget til Jersie station. Hjemme igen Da vi steg ud af toget, så vi en hel masse mennesker længere nede. Det var alles forældre, vi gik ned til bilerne, tog vores bagage og kørte hjem. Krudtuglen oktober 2006 Side 17

18 Matematik er kunst Formens evige Magie (Et poetisk Spilfægteri) af H.C. Andersen forfatter I 1831 var H.C. Andersen støttelærer i Helsingør. Det var her, han skrev digtet om at bevise den Pythagoræiske læresætning (Den med a 2 +b 2 =c 2 ). At H.C. Andersen overhovedet har skrevet et digt om Pythagoras vil sikkert være en overraskelse for en del. Om Kageformen, eller selve Kagen Er Hovedsagen I denne Verden, gaae vi her forbi. Jeg bringer - (ja, det kommer til det samme) Jeg bringer nemlig her en lille Ramme Til hvad jeg skrev og kaldte Poesi. Og muligvis faaer Rammen meest Værdi, Thi den har Formens evige Magie Og den kan stikke Hjertets Poesi. Han, som til Dato vragede hvert Stykke, Jeg bragte frem (fordi deri var Skygge) Maaskee hos ham min Ramme gjør sin Lykke, Thi jeg skal trænge den i Formen ind; Jeg vil den seje Prosa-Lyng oprykke, Og, kort sagt - lave Suppe paa en Pind. Hvad der er mest mod Poesien bister, Geometriens yndede Magister Matheseos, jeg her paa Bladet rister; See saa! pas paa Enhver. Trianglen ABC er givet her, Retvinklet og paa Siderne Quadrater; Beviset er nu om de to Krabater, Det, at Quadraterne paa hvert Catheder AC, BC (jeg naevne disse Steder) Er just i Eet og Alt, som den Krabat, Hypothenusen kalder sin Quadrat. Nu gaae vi da til vore Præparater. En lodret Linie maa man som De veed Her drage til den større Side ned, Og saa forlænge den endnu til K, Da vil man finde, ei det mindste mangler, AB-Quadraten ganske rigtig staae Delt (som AK BK) i to Rectangler. (Thi tvende Linier, man veed, Har just det generelle, Naar paa en tredie de staae lodret ned, Saa er de ogsaa ganske paralelle.) Nu drages en fra A til G, fra C til I, Og da Præparationen er forbi. Ei sandt, o Mester! - true dog ei med Riset! Nu gaae vi til Beviset. - Vi har de to Triangler ABG Og CBI, hos dem er Vinklen p Lig Vinklen o, men o er lig en Ret, Ja, der er Ingen, som vil nægte det, Thi rette Vinkler er der i Quadrater, Nu Vinklen r lig Vinklen r. Ei sandt? (Thi sund Fornuft kan sige Hver størrelse jo med sig selv er lige.) Saaledes p plus r lig o plus r man fandt, (Her i Figuren staae de smaa Krabater.) Naar lige nu til begge bliver lagt, En lige Sum er da tilvejebragt. (Nu er vi med Beviset snart forbi, Det stærkt mod Enden lider.) See Vinklen ABG lig CBI, AB er lig BI, BG er lig BC (I en Quadrat er lige store Sider, Derfor, saasandt som Tre gjør altd Tre, To Sider og en Vinkel vil os lette), Trianglen ABG vi her tør sætte Lig CBI (og det er intet Træf), Nu ABG er lig en halv BF Pas paa! Nu CBI er lig en halv BK. (Husk: lige stort for lige stort kan gaae.) Eens er Divisor, eens er Dividenden; Eens bliver altsaa ogsaa Quotientent, Og ad den samme Vei vi faae: AD er lig AK. Der har Du Maaden, Snart som Pythagoras man løser Gaaden. Ja løst, beviist - Du store Trylleri! Du Himmel Tak! - at det er nu forbi! Thi slige Vers er ikke Narreri; De løbe vel, som der var Intet i - Dog her var jo Fornuft og Form-Magi. Det sidste vil jeg haabe, Og denne Form er i det minste fri For hvad der dæmper slemt hver Melodi: En Mudderdraabe. Fornuft og Form har her skabt - Poesi. Her seer man Formens evige Magie Side 18 Krudtuglen oktober 2006

19 Idræt 6. årgangs idrætstur til Gershøj af Else Pedersen og eleverne i 6.b og 6.d Hele 6. årgang havde i uge 39 idrætsaktiviteter på tapetet. I denne uge samlede vi årgangens 3. idrætstime og resultatet blev blandt andet en overnatningstur til Gershøj. Elevernes kommentarer efter turen: - Jeg synes, at det var sjovt at cykle de 40 km, men det var ret hårdt. Da vi kom derhen havde jeg ret ondt i benene - Da vi ankom, fandt vi vores bagage og satte telte op. Nogle af dem var svære at sætte op. - Det var hyggeligt at lave mad sammen med de andre fra klassen. Vi var jo nød til at arbejde sammen, ellers ville maden jo blive dårlig. Så det var en god samarbejdsopgave. - Slikken i kiosken var dyrt. - Jeg synes, det var hyggeligt, når man lå inde i teltet og snakkede sammen med de andre, som lå i en anden kabine. Og når det så regnede var det ekstra hyggeligt, fordi man kunne høre små dryp på teltet. - Vi lavede forskellige idrætsaktiviteter. Ude i skoven skulle vi lære at klatre med rigtigt klatreudstyr, vi lavede også samarbejdsøvelser og hjemme ved teltpladsen skulle vi lave vandøvelser og gamle lege. Det var sjovt at lave tovtrækning og grænsekamp. - På turen hjem havde vi mange ophold på grund af kæder, der hoppede af og punkteringer. - Mange af vores ting blev våde, men vi tørrede dem ved bålet. Da vi kom hjem lugtede de ikke særlig godt. - Det var et dejligt sted. Jeg mener det - helt alvorligt. - Jeg synes turen var god, bortset fra det regnede. Krudtuglen oktober 2006 Side 19

20 Affald Hovedrengøring på skolens ejendom af Signe, Rasmus, Amar og Savannah, 5.d Vi er en gruppe i 5.d, som har undersøgt hvor meget skrald der findes på skolens udendørsarealer. Vi har brugt en time på at samle affald og vi fyldte to store poser. Derefter sorterede vi affaldet, og vi fandt ud af, at meget af det affald vi fandt, blandt andet kan købes i skoleboden. Vi fandt: Paptallerkner, slikpapir, servietter, plastikflasker, mælke-, kakao- og juicekartoner, rigtig mange propper fra mælkekartoner, yoghurtbægre, ostehapspapir, mange plastikposer, madplastikbægre fra skoleboden, plastiskbestik, frugtskrald, en halv plastikspand, 2 øl dåser, 2 cola dåser, tøj, aviser, gamle opgaver og meget mere. Vi synes, at en udendørs skraldespand vil være en god idé, for det tager meget lang tid for naturen at nedbryde affaldet. Hvis man smider skrald, så bliver naturen forgiftet! Levetider for affald Appelsin og bananskræller: 2-5 uger Aviser: 3-12 måneder Cigaretpakke uden cellofan: 1 år Cigaretfilter: 1-5 år Tyggegummi: 5 år Malet træ: 13 år Skosåler: år Aluminiumsdåser: år Plastikposer: år Plastik 6-pack låg: 450 år Elevernes affaldsvaner! af Mikkel L, David, Nikolaj, William og Stephanie, 5.d Vi er en gruppe elever fra 5.d, som har lavet en undersøgelse omkring elevernes affaldsvaner. Vi har arbejdet med skrald/affald i natur teknik, og vi har i klassen lavet forskellige projekter. Vores gruppe har interviewet en elev fra hver klasse fra 0-5 og både piger og drenge er blevet interviewet. Hvad fandt vi ud af? Vi fandt ud af, at 6 ud af 24 elever syntes at deres klasse smider skrald uden at tænke sig om. Men det er kun 6 ud af 24 elever, der siger at de selv smider skrald. Hvordan kan det så være at en anden gruppe fra vores klasse fandt rigtig meget skrald udenfor? Grunden til at de smider skrald, er Side 20 Krudtuglen oktober 2006

21 ...affald blandt andet, at der ikke er nok skraldespande på udendørsarealer, eller at de er ligeglade med miljøet. Skuffende nok ved kun 8 ud af 24 elever, hvor farligt det er for naturen hvis man smider skrald. Skolen har sorteringsskraldespande, så vi spurgte eleverne, om de vidste, hvordan skraldespandene skulle benyttes. Det er kun 9 ud af 24 elever der ved hvordan man benytter skolens skraldespande! Derfor har en tredje gruppe fra klassen lavet skilte til skraldespandene, så eleverne bedre kan se, om deres skrald er til papir eller til normalt skrald. På disse skilte står der: Til de grønne skraldespande Kun til: plastik, madaffald, mælkekarton, slikpapir osv. Til de røde skraldespande Kun til: pap aviser ugeblade servietter Affaldsteaterstykke Den sidste gruppe lavede teaterstykket En dag på Skraldevejen, som de fremviste for deres venskabsklasse. Moral var Støt miljøet. Husk på vores miljø! Krudtuglen oktober 2006 Side 21

22 Motion Et af verdens største motionsarrangementer Skolernes motionsdag er et af verdens største motionsarrangementer, som hvert år afholdes på den sidste fredag inden efterårsferien. I 2006 blev motionsdagen afholdt for 24. gang, og på landsplan deltog i år elever i arrangementet. I Roskilde Amt deltog 76 skoler og i alt elever. Starten Motionsdagen blev opfundet på Fyn i 1982 under titlen De fynske skolers løbedag. Her gjaldt det udelukkende 3, 5 og 10 km løb og blev en succes med deltagende elever. På Uglegårdsskolen På Uglegårdsskolen har elever, forældre og lærere de sidste mange år, og altså også i år, kunnet vælge mellem følgende aktiviteter på dagen: Motionsløb på 3, 5 eller 10 km, rulleskøjteløb på 8 eller 16 km, cykelløb på 30 eller 50 km og Minitriathlon. Minitriathlon består af 500 m. svømning, 20 km. cykling og 5 km. løb, og man kan vælge at deltage personligt i alle 3 discipliner, eller deltage som hold, hvor én svømmer, en anden cykler og en tredie løber. Alle deltagere får et personligt diplom. Side 22 Krudtuglen oktober 2006

23 Præmieopgaver Denne gang lavet af 6.a N år du har løst en eller flere af opgaverne på side 23 og 24, klipper du siden ud og afleverer den til din klasselærer eller i Krudtuglens postkasse, som er flyttet, så den nu sidder ved siden af døren til lærerværelset, inden 22. December. Blandt alle indsendte rigtige løsninger trækkes lod om flødeboller eller lignende til alle i vinderens klasse. Skriv dit navn og klasse her før du afleverer: Farv tegningen: Sort=10 Gul=6 Orange=14 Blå=9 Grøn=4 Hvid=2 Rød=5 Løs rebusserne: Krudtuglen oktober 2006 Side 23

24 Præmieopgaver Hanmusen Hanmusen skal finde vej til hunmusen,så de kan blive gift Hunmusen Find 10 dyr Lodret eller Vandret N otarius Ugleus har udtrukket vinderne af opgaverne i Krudtuglens sommernummer. Vindernes klasser har vundet flødeboller eller noget lignende til alle i klassen. Klasselæreren kommer med præmien når det passer ind i klassens program. 6.a får flødeboller for opgaverne. Vindere: Isabella 6.b og Sarina 1.a (klasserne er den klasse, som vinderne går i i år) Side 24 Krudtuglen Oktober 2006

25 Teater Ishøj Teater i børnehaveklasserne af Mette Svarrer Børnehaveklasserne på Uglegårdsskolen fik besøg af Ishøj teater i uge 38. Teatret skulle bruge nogle børn der ville være prøveklude til en ny forestilling, som de er ved at bygge op. Skuespilleren viste os hvordan man kan spille forskellige roller og bagefter var det børnene der skulle prøve. Alle pigerne fik prinsessekjoler på, og drengene fik troldekostumer på - og så skulle der spilles teater. Prinsesserne blev reddet af troldene og det hele endte med at der var bal på slottet med dans. Til sidst viste teatret en dukkeforestilling som også handlede om en prinsesse og en trold. Det har været nogle meget spændende dage, hvor vi har lært lidt om at spille teater. Krudtuglen oktober 2006 Side 25

26 Små krybende dyr Snegle i 4.j af Sussi Laursen lagde blade, kviste og græs i burene. Så var der en lærer på skolen, som gav os en god idé. Vi skulle blande lidt mel og vand sammen. Smøre jævningen ind i et glas, og derefter putte en snegl derind. Igennem glassets sider kunne vi nu se, hvordan sneglene spiste jævningen med deres små tunger. Det var en sjov oplevelse....det må være ret tungt - men alligevel ret smart Tænk at bære rundt på sit eget hus - det må være ret tungt - men alligevel ret smart. Man kan altid finde ly for vejr og vind. Ja det er en snegl, som vi taler om, men i 4.j fandt vi også ud af, at ikke alle snegle har et hus. For eksempel må skovsneglene leve uden et hus, hvorimod Vinbjergsneglene bærer rundt på et temmelig stort et. Når man skal finde en snegl, er det en rigtig god idé, at se efter de slimspor, som sneglen efterlader på sin vej. Eleverne i 4.j fandt snegle, som de lavede terrarier til. Vi puttede sand i bunden, fugtede med lidt vand, og Da vi skulle slippe sneglene ud i det fri igen, gav vi dem en lille lyserød klat neglelak på sneglehuset. På den måde kan vi måske finde dem igen en dag, eller I kan møde dem og sige "Nåh ja, det var jo også 4.j der havde snegleemne". Mathias, som går i 4.j, har tit fortalt om sine ferier til Frankrig. Der spiser de ofte snegle, så vi måtte selvfølgelig også prøve. En bakke med Vinbjergsnegle blev sat i ovnen og der duftede lifligt i klassen. Nogle syntes det smagte godt og andre nøjedes med at sidde lidt på afstand, og kigge på. Vi har også været på to ture i skov og ved å, sammen med en naturvejleder. Her fandt vi både noget vi kunne spise og en masse dyr. Det har været nogle lærerige og hyggelige uger i 4.j. Snegle laver slimspor......og snegle kan spises Side 26 Krudtuglen oktober 2006

27 Aviser 9.b på tur på Jyllandsposten af Martin, Hannan og Mathias, 9.c Journalisterne er klar med blokken Vi startede dagen med at mødes på Solrød station kl derefter tog vi toget til Nørreport, hvor metroen ventede. Vi tog metroen til Kongens Nytorv hvor Jyllandsposten var. Da vi kom ind i Jyllandsposten, mødte vi gutten Rene der instruerede os i spillet. Så startede det. Vi var opdelt i forskellige redaktioner, vi selv havde valgt hjemmefra. Vi var i redaktionerne: Sport, indland, udland, forbrug og kultur. Bagefter skulle vi vælge en forside som vi syntes passede bedst til de oplysninger vi havde fået. Efter turen på Jyllandsposten blev vi sluppet løs i København, hvor vi gik tur på strøget. Efter en time gik turen tilbage til Sunred Beach hvor efter vi havde fri. Tak for en god dag på Jyllandsposten. Ude i redaktionerne fik vi lavet nogle pressekort og fik hver en opgave derefter. En af opgaverne var for eksempel at gå rundt i "byen" og spørge folk ad, om hvad de vidste angående det man havde om. Byen var ikke en rigtig by. Det var en by bygget inde i Jyllandsposten. Midt i opgaverne lød der en alarm, da der var sket en katastrofe. Der var sket et tog sammenstød på Fyn. Der skulle løbes, ringes, spørges osv. Det var de mest nerve pirrende minutter fordi vi havde ti minutter til deadline da historien kom ud. Resultatet? Krudtuglen oktober 2006 Side 27

28 Lejrskoler 8.a på Bornholm Glimt fra 8.a. s dagbogsblade fra lejrskolen på Bornholm september 2006 af eleverne i 8.a Opgave for opgave, mine ben går i stå. Er der snart ikke lidt granit at løbe på? Kufferten er klar, vejret er perfekt, så lad os køre og smide opgaverne væk! Udhvilet kom vi til Rønne, vi smilede til solen. Alle grinte og var glade, ingen savnede vist skolen. Vi fik pakket ud, men skulle ud og se helleristninger 7 km skulle vi gå. Gid vi alle havde haft vinger. Trætte elever på Hovedbanegården kl. ja, se selv på uret. Og det er om morgenen! Dagbogsblad fra mandag den 11.9: Vi skulle mødes på Solrød Station klokken 5.20, fordi vi skulle af sted med S-toget 5.34, så jeg skulle op klokken Jeg var meget træt. Vi kørte i tog i en halv time. I den halve time sad vi bare og snakkede. Klokken 6.04 ankom vi til Københavns Hovedbanegård. Klokken 6.39 tog vi toget til Ystad, hvor vi fandt hurtigfærgen. Vi kom ombord på færgen. Her fandt vi et hjørne, hvor vi lyttede til musik, som vi hørte på mine medbragte højttalere. Vi gik ud på dækket, hvor der var så meget vind, at man var ved at falde. Vi gik i land klokken Derefter tog vi en bus til Sandvig Feriecenter. Vi kom for tidligt, så vi kunne ikke få hytterne med det samme. Vi gik ud på en hoppepude til vi fik hytterne. Derefter pakkede vi ud. Senere gik vi en tur til nogle helleristninger. Derfra gik vi til det lokale supermarked og købte ind. Vi gik tilbage til vores hytter, lavede mad og hyggede os resten af aftenen. Helleristningerne ved Madseløkke Dagbogsblad fra tirsdag den 12.9.: Tirsdag fik vi æg og bacon. Vi mødte ved lærerhuset kl og skulle på orienteringsløb hammerknuden rundt. Ret hårdt. Min gruppe tog det roligt og vi kom også hjem som nogle af de sidste. Vi spiste frokost som var lavet af B og mig. Vi venter på bussen i Gudhjem Kl tog vi bussen til Gudhjem, hvor vi fik set et røgeri, et glaspusteri og kirken med Oluf Høst s gravsted. Jeg fik en is med 6 kugler.. Vi tog bussen hjem igen. Kl. 19 spiste vi aftensmad. Pizza lavet af S og mig. Side 28 Krudtuglen oktober 2006

29 ...8.a på Bornholm Den blev 4 cm. Vildt høj. Kl var der ro, men vi kom først i seng kl.24, fordi vi så film på min playstation. Orienteringsløb og cykeltur, det gik hårdt ud over vores ben. Bakke op, bakke op, bakke op og næsten kun på sten Vi sukkede lidt meget, hvornår mon vi var hjemme? Opalsøen, klipperne og havet, en natur vi aldrig vil glemme! Onsdag på cykeltur vi sku På bilerne jeg blev jaloux. Ved Olsker kirke gjorde vi holdt. Den var hvid som en snebold Kunstmuseet var det næste stop. Billeder vi så i samlet trop. Nogle af os så klipper og vandfald Det var smukt, det synes vi i hvert fald Dagbogsblade fra onsdag den :..Da de (lærerne) havde forklaret nogle ting, gik vi til Allinge, hvor vi skulle hente de cykler, vi skulle cykle på. For i dag var dagen, hvor vi skulle ud på en "lille" cykeltur. Først cyklede vi til Olsker Rundkirke for at se på den. Der er 7,4 km til Olsker Kirke fra Allinge. Da vi ankom til kirken, samledes vi og fik papirer til nogle opgaver, vi skulle lave om Olsker Rundkirke...Opgaverne var en slags orienteringsløb, hvor vi skulle svare på spørgsmål, som vi fandt rundt om i kirken. Vi klarede opgaverne rimeligt hurtigt, og det endte med at der stod "Olaf den Hellige".. Da alle var færdige med opgaverne, cyklede vi videre med kurs mod Bornholms Kunstmuseum. Vi kom til museet og startede med at holde frokostpause. Vi var sultne efter at have cyklet så meget. Efter frokostpausen gik vi ind på museet og fik en rundvisning af en dame, som arbejdede der. Hun fortalte blandt andet, at alle kunstnerne, som hang på dette museum, havde noget med Bornholm at gøre. Jeg synes at rundvisningen var kedelig, fordi jeg ikke bryder mig om kunstsamlinger, og jeg var helt vildt træt efter cykelturen. Helligdomsklipperne Dagbogsblade fra torsdag den :..Efter endt morgenmadsspisning, oprydning og alle de andre ting man nu en gang laver om morgenen var gjort og lærerne havde været på inspektion, skulle vi ned til den gamle busstation i Sandvig, hvor vi kom med en bus, som satte os af 1-2 km fra Jons Kapel. Det var vi ikke så lykkelige for, da mange var trætte og havde ømme lårbasser efter gårsdagens cykeltur. Mange troede, at Jons Kapel var en kirke eller bygning eller noget af den art, men der blev vi overraskede. Jons Kapel var nemlig ikke andet end en stor klippe nedenfor en ufattelig lang trappe. Vi havde fået at vide hjemmefra, at man ikke behøvede at give sig i kast med den lange trappe (181 trin mener jeg), men man kunne nøjes med at nyde udsigten og kigge på fugle. Alle ville gerne ned ad trappen, så inden vi fik lov, sagde Iben et par ord om stedet og så var det goodbye med os. Krudtuglen oktober 2006 Side 29

30 ...8.a på Bornholm...Vi var ret gode og vi så vandfaldet Pissebækken Dagbogsblade 2 fra torsdag: Det var fedt at klatre på klipperne, og lige med et glemte man, at man var på Bornholm. Lige pludselig troede man, at man var i Himalaya og er en af verdens bedste bjergbestigere. Da vi skulle hjemad igen, var vi sammen S og jeg. Vi var ret gode og vi så vandfaldet Pissebækken. Vi klatrede op ad klippevejen, så vi kunne se vandfaldet fra toppen og det var godt nok flot. Vi gik og gik og gik op ad bakke selvfølgelig. Vi fandt faktisk mange af de 7 ting vi skulle skaffe. Da vi havde gået helt vildt længe, begyndte vi at tro, at vi var fuldstændig faret vild, og at alle andre var kommet hjem. Så lige pludselig så vi nogle af de andre. Så gik vi til, selvom vi flere gange troede vi var faret vild.men vi kom tilbage som de første 10 minutter før alle andre. Dagsbogsblade fra fredag den : Vi stod op som sædvanlig og spiste morgenmad. Vi fik ikke særlig meget mad den morgen, da vi blev nødt til at gemme penge til færgen. I dag skulle vi ud og se Hammershus. Det var faktisk utrolig flot, meget mere end jeg havde regnet med. Jeg tog en masse billeder med min mobil. Det var et rigtig dejligt område. Bagefter skulle vi ud og se et stenbrud. Det var da også meget pænt Det sidste hop inden turen går hjem mod Solrød Strand Dagbogsblade 2 fra fredag: Da vi kom hjem fra Moseløkke Stenbrud var der fælles frokost i lærerhuset. Der kunne kun være 5 derinde ad gangen i huset og tage frokost og jeg kom som nummer 3. Da vi havde spist frokost blev vi hentet med bus kl Den kørte os til Rønne Havn, hvor vi ventede på færgen. Den kom og skulle sejle kl Da vi kom til Ystad var toget forsinket, fordi nogle svenske tog var kommet før os. Da vi kom til Hovedbanegården tog vi med et tog, som kørte os til Solrød Station. Stenbrud, byer, Jons Kapel, alt dette som vi så; Og endnu en høj bakke med Hammershus liggende på. Vi sagde farvel til hytterne med udsigten til en gammel borg. En hyggelig og sjov lejrskole, selvom det gik ud over vores lår. Bornholm er skøn Bornholm er køn. Bakker op bakker ned, som bare bliver ved og ved. Solen skinner Røde kinder. I det fjerne om natten en stjerne. Drømme, tænke, vide. Side 30 Krudtuglen oktober 2006

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3 .oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og Elever indtager vandrehjem og oplever Danmarks fødsel på Møns Klint Rejsen til Møn Lavet af: Nambahlou D.1/10.2014 Det var en lang rejse. Vi skulle både tage

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 FREDAGSNYT FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 Sidste skoledag Fredag den 24. juni fra kl. 8.05-11.15. Storegruppen møder allerede kl. 7.30 til morgenkaffe med lærerne. Efter morgensang

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR. 1

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR. 1 Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 79 96 51 60 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR. 1 KALENDER FOR SEPTEMBER:

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

GRIBBEN VI TRODSEDE REGNEN! Mandag d. 19. August, blev der holdt Stor ipad dag på Gribskov efterskole.

GRIBBEN VI TRODSEDE REGNEN! Mandag d. 19. August, blev der holdt Stor ipad dag på Gribskov efterskole. GRIBBEN August 2013 NR. 1 VI TRODSEDE REGNEN! VI CYKLEDE CA. 40 KM PÅ 3 DAGE. hdjfksadbfksbfwvcbnsvmhjsgfkjwedl hdjfksadbfksbfwvcbnsvmhjsgfkjwedl hdjfksadbfksbfwvcbnsvmhjsgfkjwedl Selvom det regnede på

Læs mere

Nyt fra AKT Til forældre i AKT-klassen Jamen, - hvad mener du Jette??

Nyt fra AKT Til forældre i AKT-klassen Jamen, - hvad mener du Jette?? Nyt fra AKT Velkommen tilbage til et nyt skoleår. Den nye skolereform har betydet ændringer i forhold til sidste år. Ændringerne ses tydeligst i den længere skoledag. Det var noget kroppen lige skulle

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

S K O L E N Y T. Du kommer ikke langt, hvis du ikke ved, hvor du skal hen. Oliver Cromwell

S K O L E N Y T. Du kommer ikke langt, hvis du ikke ved, hvor du skal hen. Oliver Cromwell S K O L E N Y T Du kommer ikke langt, hvis du ikke ved, hvor du skal hen Oliver Cromwell Vildbjerg Skole September 2011 September 2011 1. Forældremøde 0.A, 0.B og 9.E Biologitur 8.B og 8.D 2. Biologitur

Læs mere

Kære forældre! Post Danmark Rundt. Bornholm. Fripladsansøgning. Fredag den 24. august 2012

Kære forældre! Post Danmark Rundt. Bornholm. Fripladsansøgning. Fredag den 24. august 2012 Kære forældre! Fredag den 24. august 2012 Post Danmark Rundt I onsdags var vi en lille flok, der var kørt til Rimsø for at se feltet fra Post Danmark Rundt komme susende forbi. Vi fik både lidt merchandise

Læs mere

Lørdag eftermiddag. Søndag morgen

Lørdag eftermiddag. Søndag morgen Drømmekommunen Der var engang en familie, der ville tage på ferie langt væk fra København. De valgte en by, der hed Halsnæs, fordi de havde hørt hvor fantastisk og fortryllet den var blevet. De tog af

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Dagbog fra Falster 2011

Dagbog fra Falster 2011 Dagbog fra Falster 2011 Klara Toft 394, Sigrid R. Poulsen 324, Kristine Dahl 396, Freja Restorff 285 Mandag d. 27. juni I dag ankom vi til campingpladsen, fyldt med glæde og spænding med alle vores tunge

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. 2. Indhold: O K T O B E R

KONTAKT 12/13 nr. 2. Indhold: O K T O B E R KONTAKT 12/13 nr. 2 O K T O B E R Indhold: Aktuelt i Ny pædagogisk leder Fritter-nyt 4.B fremstiller ramper A-dage i første årgang 9. årgang på studietur A-dage i 0. årgang Stemningsbilleder Broer bygget

Læs mere

Sidste / Første skoledag på Æblegård Friskole

Sidste / Første skoledag på Æblegård Friskole Sidste / Første skoledag på Æblegård Friskole Nogle er blevet blå, nogle lysegrønne, andre er blevet grønneog der er endda en hel flok der er blevet gule Dagens dejlige overraskelse var at hele 9. klasse

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng Projekt Godnat CD Se jeg ligger i min seng Se mig jeg ligger i min seng x 2 Og tænker på alle de skøre ting som jeg så ud-i-haven her idag Uh-ha - Jeg tror - jeg så en stor giraf, men dens prikker de var

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Uge 11. Emne: Dyr. HippHopp. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Emne: Dyr side 1 HIPPY. Uge11_dyr.indd 1 06/07/

Uge 11. Emne: Dyr. HippHopp. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Emne: Dyr side 1 HIPPY. Uge11_dyr.indd 1 06/07/ Uge 11 Emne: Dyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Emne: Dyr side 1 HIPPY HippHopp Uge11_dyr.indd 1 06/07/10 12.02 Uge 11 l Dyr Hipp og Hopp står under træet. Det er koldt, og de fryser. De

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Farv denne skønne løve i alle de. cirkusfarver du kan finde på! Tryllesøstrene. Manden på ethjulet cykel har skifte køretøj

Farv denne skønne løve i alle de. cirkusfarver du kan finde på! Tryllesøstrene. Manden på ethjulet cykel har skifte køretøj Manden på ethjulet cykel har skifte køretøj Manden på ethjulet cykel skifter køretøj til en lille cykel Skrevet af Ardeshir og Noah Manden på den ethjulede cykel skiftede køretøj til en tohjulet lille

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Vi holdt en lege pause, i en hule og der blev fisket i et vandhul. Diverse blade, grene og svampe blev samlet, til at tage med hjem.

Vi holdt en lege pause, i en hule og der blev fisket i et vandhul. Diverse blade, grene og svampe blev samlet, til at tage med hjem. Rundt om Slotssøen.. Idag gik turen til Gråsten, hvor vi startede med en tur gennem slotshaven. Her fik vi en rutchetur, inden vi satte kurs mod skoven. Med alle sanser i brug, begav vi os nu på vej rundt

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013 Fælles info Fastelavn. Vi holdt fastelavn mandag efter vinterferien. Vi flyttede det hertil fordi vi havde Danmarks Indsamling i uge 6, men til næste år flytter vi det tilbage, så det ligger tættere på

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

http://www.vestermarie.skoleintra.dk VESTNYT

http://www.vestermarie.skoleintra.dk VESTNYT VESTNYT http://www.vestermarie.skoleintra.dk Hans Rømer Skolen Afdeling Vestermarie Oktober 2014 Indhold:... Kalender... 3 Nyt fra ledelsen... 4 5 Skolernes motionsdag... 6 Billeder fra Ironkid... 7 9

Læs mere

August 2009. Indhold: Skolestart & sommerhistorier Orientering om regler for brug af mobiltelefoner Et spørgsmål til børnene

August 2009. Indhold: Skolestart & sommerhistorier Orientering om regler for brug af mobiltelefoner Et spørgsmål til børnene August 2009 Indhold: Sidste nyt: Info: Konkurrence: Kalender : Opslagstavlen: Redaktion: Poul Skolestart & sommerhistorier Orientering om regler for brug af mobiltelefoner Et spørgsmål til børnene August

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse.

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Svømmeklubben MK 31, K1 Træningslejr uge 7, 2013 Palma, Mallorca Lørdag 9/2-13 Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Pga. bagage

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

FREDAGSNYT FJALTRING FRI - OG UDESKOLE

FREDAGSNYT FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAGSNYT FJALTRING FRI - OG UDESKOLE Den 21. juni 2013 Sommerfest Endnu et skoleår er snart gået og vi skal igen fejre sommeren og sige farvel til de elever der skal videre ud i verden. Det sker jo som

Læs mere

Race report fra Triple Ironman i Lensahn

Race report fra Triple Ironman i Lensahn Race report fra Triple Ironman i Lensahn Jeg vil her skrive lidt om projektet 3 double ironman - fra ide til handling. Da jeg i 2011 gennemførte Copenhagen Challenge, var det en super fed oplevelse, og

Læs mere

4. klasses avis 17. 21. maj 2010

4. klasses avis 17. 21. maj 2010 4. klasses avis 17. 21. maj 2010 Den fede overraskelse Mandag morgen klokken tidlig tog 4 og 5 til tyskland med tog I toget fik de at vide hvad de skulle alle dagene. Mandag med tog, tirsdag kanotur, onsdag

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

S K O L E N Y T. Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes. Francis Bacon

S K O L E N Y T. Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes. Francis Bacon S K O L E N Y T Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes Francis Bacon Vildbjerg Skole November 2011 November 2011 1. Åbent hus for forældre 3.A skole/hjem

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Februar 2014 Siden sidst Foråret og fremtiden banker på. Vi har alle nok bemærket, at det er blevet lysere om morgen og eftermiddagen, og vejret her i februar giver os i

Læs mere

SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST. Christiansminde

SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST. Christiansminde SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST Christiansminde Lørdag Regnvejr Luna kommer hjem fra 2 uger i Thailand og vi henter hende i lufthavnen ved halvottetiden. Hjemme hos Luna spiser vi morgenmad og snakker

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig!

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! N vember Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen blev Katrine 2.B tillykke! 2 Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! Om den alternative uge før efterårsferien:

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

1. årgang nr. 9. April 2009/10. Teamteatrets forestilling MÆRKELIG. Brobygningsprojekt i 7. årgang

1. årgang nr. 9. April 2009/10. Teamteatrets forestilling MÆRKELIG. Brobygningsprojekt i 7. årgang 1. årgang nr. 9 April 2009/10 Teamteatrets forestilling MÆRKELIG Brobygningsprojekt i 7. årgang Nyt fra ledelsen side 2 Af Thomas Henten, skoleleder Tiden flyver af sted og inden vi ser os om er skoleåret

Læs mere

Light Island! Skovtur!

Light Island! Skovtur! Light Island! Skovtur! En tidlig morgen står de 4 drenge op, og spiser morgen mad. Så snakker de om at tage ud i skoven og sove. Da de er i skoven leder de efter et sted til teltet. Zac går ind imellem

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé...

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé... Det er mig, Anna! Polfoto Maskot Indhold 1. Facebook....................... side 2 2. En ny ven....................... side 2 3. En lille hilsen................... side 2 4. På Skype.......................

Læs mere

DYR PÅ LANDET & FRA JORD TIL BORD

DYR PÅ LANDET & FRA JORD TIL BORD DYR PÅ LANDET & FRA JORD TIL BORD Vi glædede os vist begge rigtig meget til vores første temauge og var nok samtidig lidt spændte på hvordan det hele ville forløbe. Det var jo meget anderledes især for

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

Simon og Viktoria på skovtur

Simon og Viktoria på skovtur Simon og Viktoria på skovtur En fantasihistorie tegnet og fortalt af eleverne i 3.klasse på Rønnebæk skole 2009 Simon og Viktoria gik en tur ud i skoven. Og så så de en giraf og de så også en løve. De

Læs mere

Næste orientering udkommer 1.oktober 2016

Næste orientering udkommer 1.oktober 2016 Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Nr.1 September 2015 53. Årgang Kære elever og forældre Så er det nye skoleår skudt i gang igen. Som det efterhånden er blevet for vane, er det også et

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde Sommerskole En verden udenfor Fællesskab på den fede måde 2013 Sommerskole i Kirkeladen Kære sommerskoledeltagere. Efter en skøn uge i dejligt selskab, synes vi, at I skal vide, at det var skønt at være

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

GULDBORGSUND SÆT- TER FOKUS PÅ MILJØET Energiavisen Oktober 2015

GULDBORGSUND SÆT- TER FOKUS PÅ MILJØET Energiavisen Oktober 2015 GULDBORGSUND SÆT- TER FOKUS PÅ MILJØET Energiavisen Oktober 2015 Børn og unge har i denne uge påbegyndt et forløb om miljø. I skolerne er der startet et forløb om miljø, da Guldborgsund Kommune sætter

Læs mere

Vibeke skriver. Vibeke Gaden

Vibeke skriver. Vibeke Gaden Vibeke skriver. Så er et nyt skoleår godt i gang på Kragelund Skole og med det ligeledes en masse nye og spændende ting. Skolen summer af liv og forventninger til ny viden, nye oplevelser og nye venner.

Læs mere

Marias sommerferieeventyr 2006

Marias sommerferieeventyr 2006 Marias sommerferieeventyr 2006 Vi har i lang tid glædet os til at det blev sommerferie og så endelig skete det, faktisk så var vi så heldig at Mormor kom og legede med os hele fredagen mens mor og far

Læs mere

Vi leger lege. Vi har leget To mand frem for en enke. Det var ikke særligt sjovt, for vi har leget legen mange gange før. Så blev legen kedelig.

Vi leger lege. Vi har leget To mand frem for en enke. Det var ikke særligt sjovt, for vi har leget legen mange gange før. Så blev legen kedelig. #oldschool1962 På opdagelse i 1962 Alle mine kyllinger, Bro bro brille og To mand frem for en enke er alle en del af de lege, som workshop 6 omhandlede. Skolegården var fyldt med smilende piger med røde

Læs mere

Overnatning i Buerup d. 22 23. august 2013

Overnatning i Buerup d. 22 23. august 2013 Torsdag d. 22. august Så kom dagen endelig hvor vi igen skulle af sted på overnatning i Buerup, så da vi havde sagt farvel til mor og far, og bussen var pakket, blev GPS en indstillet til forsamlingshuset

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013 Fælles info Indsamling. I aften kulminerer de mange indsamlingsaktiviteter når DR åbner op for tvshowet den store Danmarksindsamling. Et af de fremstød vi lavede var salg af brød & kaffe i vores morgenåbning.

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar Børnerådet Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

Lejrskole til Svendborg. - Slotte og natur på Sydfyn. Karina, Simon, Janni, Lea, Kasper, Louise og Mette. Sus, Karina, Lisa Ann og Lisbeth

Lejrskole til Svendborg. - Slotte og natur på Sydfyn. Karina, Simon, Janni, Lea, Kasper, Louise og Mette. Sus, Karina, Lisa Ann og Lisbeth Lejrskole til Svendborg - Slotte og natur på Sydfyn Karina, Simon, Janni, Lea, Kasper, Louise og Mette Sus, Karina, Lisa Ann og Lisbeth Limfjordsskolen 2007 I dag kom dagen, hvor vi tog til Svendborg.

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie! Fælles info Efterårsferie! Vi har åbent i efterårsferien fra kl. 06.30 til 16.00. Bemærk venligst at vi lukker 1 time tidligere end til daglig! Tilmelding ikke nødvendig (se forklaring om dette i de sidste

Læs mere

Guldhvalpen. Dorte Marcussen

Guldhvalpen. Dorte Marcussen Guldhvalpen Dorte Marcussen GULDHVALPEN Tekst og tegning Dorte Marcussen Udgivet i ét eksemplar i 1981 Til Frida og Karla 2013 Forlaget Muffin Der var uro i hundekennelen Hundens Fryd. Freja havde været

Læs mere

Grisejagt i Sverige. 19. 22. september 2012. Onsdag den 19. september

Grisejagt i Sverige. 19. 22. september 2012. Onsdag den 19. september Grisejagt i Sverige 19. 22. september 2012 Onsdag den 19. september For cirka en måned siden blev jeg af et par gode jagtkammerater, Anette og Kim, spurgt om jeg ville med dem til Sverige på jagt. Det

Læs mere

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin Opgavesæt nr. 1 Dansk 4. Klassetrin Opgave 1-5: Opgave 6-7: Opgave 8-11: Opgave 12-14: Opgave 15: Opgave 16-17: Opgave 18: Navneord Sætningsanalyse og ord Tillægsord Udsagnsord Skriv selv Dobbeltkonsonanter

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Hallo Skovmus, så er det forår, kan I mærke at det kribler og krabler. Snart kan man bade uden at få lungebetændelse. Komme ud i teltene, og tænde bål, og side og hygge medens

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

5.A ved Ceres stranden

5.A ved Ceres stranden 5.A ved Ceres stranden Den 25. august 2015 tog 5.A en tur til Korsør Ceres engens strand og arbejdede med livet under Storebælt. Vi var sammen med biolog- og naturvejleder Søren Larsen. Han fangede forskellige

Læs mere

Egebladet. Egebladet. Nummer 5-14. årgang - juni 2010. Redaktion: Næste nummers deadline: Niels A. Hansen

Egebladet. Egebladet. Nummer 5-14. årgang - juni 2010. Redaktion: Næste nummers deadline: Niels A. Hansen Egebladet Nummer 5-14. årgang - juni 2010 Egebladet Ansvarshavende: Marianne Persson 8 Redaktion: Næste nummers deadline: Niels A. Hansen 24. september 2010 Anette Hareskov egeblad.169012@taastruprealskole.dk

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere