MiD Magasin 25. Tema: Smartphones

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MiD Magasin 25. Tema: Smartphones"

Transkript

1 MiD Magasin 25 Tema: Smartphones

2 Indhold MiD Magasin nr. 25. Oktober 2011 Tema: Smartphones ISSN: Museumsformidlere i Danmark, MID Redaktion: Birgit Pedersen (ansv.) Henrik Sell Dorthe Godsk Larsen Layout: Henrik Sell Bestyrelsen for Museumsformidlere i Danmark, MID: Carina Serritzlew (formand) Tlf: Birgit Pedersen (næstformand) ARoS Aarhus Kunstmuseum ARoS Allé Aarhus C Tlf: Pernille Lyngsø Blåbærvænget Skanderborg Mobil: Henrik Sell Naturhistorisk Museum Wilhelm Meyers Allé Aarhus C Tlf: Michael Gyldendal Danmarks Tekniske Museum Fabriksvej Helsingør Tlf: Dorthe Godsk Larsen Koldkrigsmuseum Stevnsfort / Østsjællands Museum Korsnæbsvej Rødvig Tlf: Dorthe Danner Lund Danmarks Borgcenter Slotsruinen Vordingborg Tlf.: Indhold Smartphones Leder...3 Carina Serritzlew En digital schweizerkniv...4 Lars Ulrich Tarp Hansen, Hvor du fra?...8 Mette Bom Energikrisen som app Michael Gyldendal På mediets eller museets præmisser? David Holt Olsen Aarhus på mobilen Martin Brandt Djupdræt Min festival Carina Serritzlew og Anne Birgitte Stilling Jessen KØS Kunstjagt Karen Hojer Bangert og Kirsten Hegner, Den digitale gravhøj Merete Essenbæk De smukke unge mennesker Laura Vibe Hobolt At formidle Bjørn Nørgaards værker Anne Grethe Uldall, Centre for Museumsundervisning og Skoletjenesten på Sjælland ICOM CECA Indkaldelse til generalforsamling

3 Leder Beta-lanceringer Carina Serritzlew, formand for MiD En af tidens store kulturelle dagsordner drejer sig om at gøre vores kulturarv tilgængelig. Fortidens spor, kunstværker, genstande, arkivalier og kulturmiljøer dukker op i nye former på nettet og er tilgængelig på mange forskellige platforme. Mange kulturinstitutioner er i gang, og befolkningen får konstant nye muligheder for at opleve, deltage og gå i dialog med kulturarvseksperter og hinanden. Brug af smartphones, QR-stregkoder og Facebook på museer og andre kulturinstitutioner åbner op for nye muligheder, hvor man i højere grad målretter formidlingen til forskellige grupper af publikum, der er tilgængelig på mange forskellige mobile og digitale platforme og medier. Der udvikles, leges og eksperimenteres for at sprænge rammerne for den eksisterende formidling. Det er tvingende nødvendigt af flere grunde. Det er et kulturarvspolitisk satsningsområde, men det er især påkrævet, fordi brugerne efterspørger det, og fordi der ligger uanede muligheder for at udvikle innovativ, brugerinddragende og differentieret formidling, der sammen med de eksisterende formidlingsformer styrker den samlede museumsformidling. Arbejdet med digitale platforme og mobile teknologier stiller os overfor en række nye spørgsmål og udfordringer, vi bør forholde os til, og som handler om autenticitet, samlingsrepræsentation, kulturbegreb, læring, brugerinddragelse og oplevelsesøkonomi, og dét med brug af medier og platforme i rivende teknologisk udvikling. Det er vilkårene. På MiD s temadag om applikationer til smartphones i september 2011 var begrebet Beta-lanceringer derfor måske dagens mest centrale begreb. Med beta-lanceringer er det muligt konstant at lancere aktuelle e-projekter, der samtidigt kan udvikles og videreudvikles og gør det muligt for os hele tiden at formidle viden og give oplevelser, som vores brugerne ønsker at gribe og være medskabere af. Museerne kan meget, især sammen! Vi har viden og erfaringer, der bringes i spil i netværk og partnerskaber. Vi bygger bro mellem viden og oplevelser, og vi står overfor samme teknologiske udfordringer. Så man kan undre sig over, at dette potentiale ikke allerede er forankret og bragt i spil som et tværmusealt projekt i Kulturarvsstyrelsens populære site 1001 fortællinger om Danmark. En mulig udvikling af sitet er at udvide sitets database, hvor også museernes særlige faglige viden sammen med allerede eksisterende kulturarvsrelaterede databaser (f.eks. Museernes Samlinger, Arkibas og KiD) formidles gennem en aktiv, fælles museumsapplikation, der giver brugere adgang til en større del af vores fælles kulturarv. MiD s formål er at skabe fora for formidling af den viden og de erfaringer, formidlere på danske museer og kulturinstitutioner har. I dette MiD- Magasin gives aktuelle, digitalbårne formidlingsprojekter derfor videre til dig. Vi erobrer nyt land, og vi har meget at erfare af hinanden, museer, arkiver, biblioteker og øvrige kulturinstitutioner imellem. 3

4 En digital schweizerkniv En digital schweizerkniv - applikationen kan både bruges i det fysiske museumsrum og i det åbne landskab Lars Ulrich Tarp Hansen, kommunikationsmedarbejder, KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg. Fire museer i Nordjylland er gået sammen om at udvikle en applikation til smartphones. Applikationen kan bruges både i det fysiske museumsrum og i det åbne landskab. Som en del af projektet udvikles en database i samarbejde med DR, så indholdet i applikationen kan bruges på flere platforme. Applikationen er midt i udviklingsprocessen. Der er allerede udviklet en del digitalt materiale, som kan bruges i applikationen. Publikum får vist vej ved hjælp af telefonens GPS, og da lydfilen ligger på telefonen skal turisterne ikke betale dyr udlandstakst. Augmented Reality kræver en præcis GPS-position, hvis det er nødvendigt, at AR-laget ligger præcist over det billede brugeren ser på skærmen. (Skitse fra forprojekt) Nykredit udviklede i starten af 2010 en applikation, som hjælper brugeren frem til nærmeste kontantautomat. Den enkle applikation udnytter flere af smartphonens funktioner. På tre måder får brugeren overblik. En listevisning, hvor automaterne er oplistet afhængigt af, hvor tæt de er på brugeren. En visning af automaterne på google maps samt en visning via Augmented Reality (AR), hvor der, når man ser gennem telefonens kamera, lægges et filter ind på skærmen, så automaterne toner frem. Hvis automaten er tæt på, er ikonet større, end hvis automaten er længere væk. I praksis kræver det en præcis gps-position, da placeringen af ikonerne på skærmen ellers er misvisende. Applikationen gav dengang inspiration til at udvikle en digital kulturarvsguide. I stedet for kontantautomater skulle applikationen formidle skulpturer, gravpladser og anden kulturarv. Fire museer gik sammen. Vendsyssel Historiske Museum, Nordjyllands Kystmuseum, Skagens Museum og KUNSTEN. To kunsthistoriske og to kulturhistoriske museer, der er en del af foreningen Kulturarv Nord, som består af de fleste statsanerkendte museer i Nordjylland. Vi gik sammen, da det dels ville være ressourcekrævende at udvik- 4

5 En digital schweizerkniv 2. Scenarie: Kulturarv nær mig. En turist har lejet et sommerhus og ønsker at få information om kulturarven i lokalområdet. Personen ved ikke præcis, hvad han eller hun leder efter, men kan se, hvad der findes i en radius af fx 10 km. Der er mulighed for at filtrere i informationerne alt efter interesse (kunst- eller kulturhistorie, kultur for børn, hvad har åbent nu m.v.). Vores ønske er desuden at få integration med fx Kultunaut.dk, så der også kan være oplysninger om museernes arrangementer og udstillinger. 3. Scenarie: Filtrering ud fra interesser Hvis man har interesse i et særligt område, fx 2. Verdenskrig, skal brugeren få information om alle væsentlige steder og genstande i Nordjylland, der omhandler dette emne. Eller hvis man ønsker at se alle de lokaliteter, hvor landskabsmalere har hentet deres motiver, skal applikationen opliste dem,og naturligvis hjælpe brugeren med at finde frem til stedet (og det museum, hvor værket hænger. Brugeren kan hente forskellige pakker via trådløst internet, så brugeren ikke skal betale dyr datatrafik eller er afhængig af gode modtageforhold. (Skitse fra forprojekt) le hver vores applikation. Dels da det efterfølgende ville være hensigtsmæssigt kun at markedsføre én applikation, som publikum skulle downloade for at få adgang til den nordjyske kulturarv. Forprojektet skal teste brugervenligheden. Er menupunkterne sigende og overskuelige? Skal menupunkterne vises som tekst eller ikoner? (Skitse fra forprojekt) Fire brugerscenarier De fire museer formidler kulturarv i forskellige kontekster. Nogle primært i museumsbygningen, andre i det åbne landskab. Vi opererer derfor med fire scenarier, som alle tager udgangspunkt i brugeren. Den grundlæggende tanke bag de fire scenarier er, at publikum skal kunne hente hjælp i applikationen, uanset om de ved, hvad de leder efter, eller de ikke ved, hvad de leder efter. 1. Scenarie: Formidling i det fysiske museum Her vil applikationen minde om en klassisk audioguide. Ved en museumsgenstand scannes en QRkode for at få informationer i form af lyd, video eller tekst. I dette tilfælde ved publikum, hvad de leder efter. Men applikationen skal også give mulighed for at fordybe sig yderligere i relaterede informationer/genstande. 5

6 En digital schweizerkniv 4. Scenarie: Browserne Dette scenarier dækker over de brugere, som ikke leder efter noget bestemt, men som ønsker at få information om kulturarven i Nordjylland. Det kan også være brugere, der forbereder sit besøg. Forprojekt For at få et overblik over de forskellige typer information applikationen skal håndtere, samt hvilke funktioner og hvilken struktur materialet skal have, valgte vi i foråret 2011 at igangsætte et forprojekt i samarbejde med en udvikler af iphoneapplikationer. Med forprojektet vil vi undersøge, hvilke strukturer og funktioner appen skal have, samt udvikle en primitiv prototype, vi kan brugerteste. Det er vigtigt for os at teste applikationen tidligt i processen. Dette for at undgå, at vi udvikler noget, som senere er omkostningstungt at ændre. Indholdet i applikationen er omfattende, men skal være lettilgængeligt og intuitivt at navigere i, så vi har et stort fokus på brugervenlighed. Brugeren opgiver hurtigt, hvis navigationen er ulogisk. Workshop Projektgruppen afholdte en workshop med medarbejdere fra de forskellige museer, hvor eksempler på materiale blev lagt frem. Udviklerne noterede ivrigt, så de senere kan præsentere prototypen. Selvom projektet har fokus på slutbrugeren, er der en teknisk struktur bag, og det skal være let for de Applikationen giver mulighed for at få yderligere information om kunstneren. (Skitse fra forprojekt) Mulighed for at filtrere efter interesser, så kortvisningen er overskuelig og målrettet. (Skitse fra forprojekt) Eksisterende materiale De deltagende museer har de seneste år udviklet materiale, som umiddelbart kan bruges i en applikation. Eksempelvis giver Vendsyssel Historiske Museum publikum mulighed for flere steder i området ved Rubjerg Knude at ringe til en audioguide. Det kræver dog at publikum kan finde frem telefonpælene. Sandflugtens historie er et af de emner, der formidles, og det er ironisk nok også en konkret virkelighed, der rammer telefonpælene : De sander til, så publikum ikke kan se dem. KUNSTEN har udviklet Den Digitale Billedskole, med blandt andet app-egnede beskrivelser af 100 værker. Skagens Museum; projektet Zig-Zag med app-egnet materiale og Nordjyllands Kystmuseum; materiale i forbindelse med Bangsbo Fort. 6

7 En digital schweizerkniv museumsansatte at lægge materiale ind. Et svært og tidskrævende administrationsmodul vil afskrække personalet fra at opdatere og vedligeholde applikationen. Database til flere platforme Netop frygten for at skulle opdatere endnu et system har været en udfordring, som dette projekt adresserer. I dag skal vi opdatere vores hjemmeside, info-skærme, diverse kalendere på nettet - og nu også en applikation? På nær få variationer i indhold og brugergrænseflade er indholdet på de forskellige platforme ens, og det store arbejde med at lægge materiale ind og relatere det til andet materiale kan udnyttes andre steder. Vi har derfor været interesserede i at opbygge en database, der kan håndtere alt dette indhold på forskellige platforme. Vi er endnu ikke stødt på databasesystemer, der umiddelbart kan håndtere vores behov. Vi skulle således opbygge en database fra grunden. En opgave, som vi hverken har viden om eller økonomi til at opbygge eller vedligeholde alene. Vi tog derfor kontakt til Tobias Golodnoff, som er leder af og redaktør på DR s kulturarvsprojekt under DR Medier. DR er med i databasen CHAOS:\, som DR blandt andet bruger til at opbevare deres digitale arkiv. DR og de fire projektmuseer er derfor gået i dialog om at udvikle CHAOS:\\, så basen kan anvendes som fundament for applikationen. I første fase er samarbejdet med DR overvejende af teknisk karakter. På sigt er det ønsket, at det også skal blive tale om et indholdsmæssigt samarbejde, hvor museerne kan anvende materiale fra DR s arkiver og omvendt. Tæt ved museumsgenstanden er en qr-kode, som publikum kan scanne for at få mere information. (Skitse fra forprojekt) Perspektiver At vi er fire forskelligartede museer, der går sammen om at udvikle en applikation og database, betyder at også andre museer kan få glæde af applikationen, hvis de ønsker det. Alt udvikles i open source, så det vil være lettere for andre museer at koble sig på systemet. Når applikationen er udviklet, tilbydes den de øvrige museer i Kulturarv Nord. Senere er vi meget åbne for, at andre museers publikummer får glæde af systemet. Men først skal det udvikles og idéerne blive til virkelighed! 7

8 Hvor du fra? Hvor du fra? fortællinger om Danmark Mette Bom, kommunikationschef, Kulturarvsstyrelsen. Danmarks store historiefortællere Karen Blixen og H.C. Andersen var meget forankret til de steder, hvor de boede og skrev om stederne i deres fortællinger. Kulturarvsstyrelsens oplevelsessite, 1001 fortællinger om Danmark bygger videre på denne fortælletradition og på folks lyst til at fortælle, hvor de kommer fra fortællinger om Danmark har omkring besøgende om dagen. Brugerne læser, kommenterer og bidrager med nye fortællinger om dansk kulturarv og steder, de holder af. Siden sitet blev lanceret i maj 2010, er der kommet flere hundrede nye steder på, flere tusinde billeder og kommentarer fra brugerne. 8

9 Hvor du fra? Og det er præcis meningen med sitet. Det er vigtigt, at brugerne selv bidrager med deres fortællinger og opfattelser af, hvad kulturarv er. For én af Kulturarvsstyrelsens opgaver er at synliggøre kulturarven og gøre den vedkommende. Erfaringen viser, at jo mere folk ved om kulturarven desto mere passer de på den. Sitet skulle derfor være en ny måde at formidle vores fælles kulturarv på til nye målgrupper både nationalt og internationalt. Arbejdsmarkedets Feriefond var med på ideen, gav en massiv støtte til projektet. Interaktiv kulturturisme Det er blevet sværere at tiltrække turister til Danmark, og i den globale konkurrence er det ikke længere nok at lokke med sol, strand og sommerhuse. Vi ved, hvilken mangfoldig kultur og hvilken unik kulturarv vi har, og at hele landet er spækket med kulturperler i både stor og lille format. Udfordringen ligger mindre i at opfinde eller redesigne vores steder og attraktioner, og mere i at få fortalt stedernes historie til andre i vores netværk, som så fortæller det videre i deres. Denne netværkstankegang er tænkt ind i sitet; brugerne kan gå på opdagelse i universet og fortælle, hvorfor stedet er væsentligt for dem, og selv bidrage med indhold. Det åbner op for en diskussion og dialog om kulturarv, gode turistmål og væsentlighed. Brugerne guider hinanden indbyrdes til at finde gode lokaliteter og mere hemmelige steder, som ikke normalt omtales i de traditionelle guidebøger, akkurat som det foregår på de store sociale rejsesites. Bredde i kulturarvsbegrebet Besøgende på kan læse om 1001 særlige kultursteder i Danmark. I udviklingen af sitet var det vigtigt for os at anlægge et meget bredt perspektiv på, hvad kulturarv er, og at de 1001 steder skulle dække hele vores historie op til vor egen tid. Derfor er Roskildefestivalen med som eksempel på dansk musikkultur, og derfor er Danmarks første motorvej, Hørsholmsmotorvejen, med som eksempel på velfærdssamfundets øgede tempo, privatbillismen og infrastrukturens udvikling. På sitet findes der fortællinger om små landsbykirker, store herregårde, underjordiske gravhøje og industrikultur - som for eksempel cementfabrikken Aalborg Portland. Sådan bliver fortællinger ikke et fakta-ark over Danmarks kulturarv, men udvalgte steder, som indeholder en god kulturhistorie, og som kan besøges. Mobile muligheder og ruter Sitet kan tilgås fra mange forskellige platforme. Man kan downloade stederne til sin GPS eller bruge sin smartphone, så man kan køre rundt i landet og lytte til nye historier om kendte eller ukendte 9

10 Hvor du fra? steder. Der er udviklet både en iphone-app og en Android app til Den finder du i hhv. Appstore og Android Market. Vi er i gang med at få udarbejdet et rutemodul til sitet, så man kan planlægge og lave sin egen tur i landet. Sharing is caring widget og webservice Kulturarvsstyrelsen tilbyder alle interesserede at få en såkaldt 1001-widget installeret på deres website. Widgetten eller Iframe er et lille kortudsnit af 1001-websitet, og gør det muligt for brugerne af jeres website at se netop et udsnit af de 1001 fortællinger, som findes i denne region/område i både tekst og billede. Widgetten kan tilpasses museets website egne farver og fonte. Vi tilbyder også snart andre sites at suge data fra 1001 i form af en webservice. Send en mail til Mette Bom eller Morten Stenak i Kulturarvsstyrelsen, hvis du er interesseret i at dele trafik med vores sites til gavn for jeres brugere. FAKTABOKS 1001 i tal 1001 fortællinger om Danmark er Danmarks første sociale medie om kulturarv, hvor både danske og udenlandske brugere kan bidrage med indhold. De 1001 fortællinger er fordelt på alle landets 98 kommuner. Sitet indeholder 50 tværgående temaer og 1001 fortællinger om steder med politisk, historisk eller kulturel betydning for Danmarks kulturarv. Teksterne er skrevet af 180 fagfolk fra museer, arkiver og universiteter, samt styrelsens egne medarbejdere. Sitet kan også tilgås via mobil og GPS og via iphone og Android. Sitets fortællinger er skrevet og speaket både på dansk og engelsk. Sitet er støttet af Arbejdsmarkedets Feriefond. 10

11 Energikrisen som app Energikrisen som app - en måde at tilegne sig ny viden om teknologi, energi og ressourceforbrug Michael Gyldendal, leder af Skoletjenesten, Danmarks Tekniske Museum. Danmarks Tekniske Museum lancerede i december 2010 som det første museum i Danmark en app til smartphones: Energikrisen. Applikationen er en del af et undervisningsforløb om Energikrisen i 1973, og eleverne skal tilegne sig ny viden om teknologi, energi, ressourceforbrug og deres betydning og indflydelse på samfundets udvikling. Alt dette sker via en app overført til elevernes egne smartphones. Brugen af smartphones på museer og andre kulturinstitutioner vil bliver mere og mere almindeligt i de kommende år. Teknologien åbner op for nye muligheder for formidlingen, hvor man i højere grad kan tilrettelægge formidlingen til forskellige grupper af publikum, uden at vi behøver at plastre museet til med plancher og videoskærme. Informationerne bliver usynlige, fordi de bliver formidlet via brugernes egne mobiltelefoner. Ved at anvende en teknologi man normalt ikke forbinder med museumsundervisning, nemlig elevens egen mobiltelefon eller en ipad, opnår vi en motivation fra elevernes side til aktivt at tage del i den fortælling, som museet vil formidle. Fælles mål Energikrisen i 1973 er fra 2009/10 en del af Undervisningsministeriets historiekanon og et emne, som Skoletjenesten på Teknisk Museum derfor valgte at inddrage i vores undervisningstilbud. Med inspiration fra den øgede fokusering på energi, klima og CO 2 udledning har vi udviklet et forløb til skoleklasser. Vi arbejder kontrafaktisk med emnet og tager spørgsmål op som: Hvad nu hvis vi ikke havde været afhængige af olie på samme måde som i dag? Hvad nu hvis atomkraften var blevet indført i Danmark i 1970 erne? Hvad nu hvis elbilen havde været fremtiden, som en artikel i Illustreret Tidende forudsagde allerede i 1902: Den dag vil komme, da benzinmotoren til vognbrug vil være henvist til et museum. Vi ville have en anden form for infrastruktur, hvor elopladningsstationer ville være fremherskende i stedet for benzinstationer, og vi ville ikke længere være afhængige af olie. Mange skolebørn i dag er ikke klar over, at energiproblematikken ikke er ny, og at vi længe før energikrisen i 1973 havde fokus på vores forsynings- Test af forløb på pap og papir. 11

12 Energikrisen som app sikkerhed og afhængighed af energi. Under 2. verdenskrig blev tørv for en tid en væsentlig del af Danmarks brændselsforsyning, og man ombyggede biler, så de ikke var afhængige af olie. Blandt andet ombyggede den danske opfinder Ellehammer sin bil til at køre på elektricitet fra en vindmølle, og han arbejdede og tog patent på en motor, der kunne køre på kartoffelsprit. Hvad nu hvis Ellehammer ikke blot havde været en god opfinder, men også havde valgt at koncentrere sig om denne opfindelse? Kan det så være, at hans tanker om biobrændsel var slået igennem i efterkrigstiden, og den jyske hede i dag var plantet til med kartofler? Energikrisen i 1973 øgede vores fokus på og udvikling af alternative energikilder, såsom vindmøller, solfangere og bølgekraft. Vi skruede ned for varmen: Husk max 18 grader! var rådet fra Handelsministeriets Energispareudvalg. Vi slukkede for lyset i de rum, vi ikke befandt os i, og hver anden gadelygte blev slukket. Energikrisen i 1973 gjorde os, i hvert fald for en kort tid, til kompetente borgere, der tog medansvar for at nedbringe vores energibehov. Energikrisen 1973 trækker dermed tråde helt op til i dag, hvor energiforbrug og forurening også er aktuelle temaer. Elevernes mobiltelefoner Energikrisens app ikon response.) Vi kontaktede derfor producenterne på Vera fra Vestbyen og Dacman og indgik i et samarbejde med dem. Vi fik vores første erfaringer på området og besluttede, at vi kunne gå i gang med et større undervisningsprojekt, hvor vi anvendte bluetooth og sms som formidlingsværktøjer. Emnet skulle være Energikrisen i 1973, og med en bevilling fra Kulturarvsstyrelsens formidlingspuljer gik vi i gang. Vores bevilling dækkede også en brugerundersøgelse af målgruppen. Sammen med firmaet Anex, der stod for undersøgelsen, udformede vi en udgave på pap og papir af det foreløbige forløb. Det blev afprøvet på to klasser og gav nogle markante resultater, der stærkt var med til at udforme det videre arbejde og den endelige version. Det blev især evident, at arbejdet med det kontrafaktiske slet ikke var så nemt, som vi havde forestillet os. Eleverne havde især svært ved at hoppe rundt i tidsperioderne og ledte generelt efter rigtigt og forkert, til trods for at der i vores kontrafaktiske model ikke var noget, der var forkert. Brugerundersøgelsen Selve udviklingen af undervisningsforløbet foregik over to år. I 2009 fik Teknisk Museum midler fra KulturnetDanmark puljen til at undersøge, hvorledes man kunne bruge bluetooth som formidlingsredskab på elevernes mobiltelefoner. Dette projekt lå i forlængelse af tidligere formidlingsprojekter i Nordjylland, hvor man ligeledes havde arbejdet med bluetooth, sms og IVR. (interactive voice Vi havde valgt at tage udgangspunkt i den kontrafaktiske metode, fordi den ligger op til interaktion med historien, du kan simpelthen lave om på den. En spilmekanisme, som mange af de unge computerspiller kender fra titler som Civilization, Europa Universalis, Ages of Empire og utallige andre strategispil. Den kontrafaktiske historieformidling kan gøre os bevidste om historien. Dannelsen af historiebevidsthed fordrer oplevelse og indlevelse, 12

13 Energikrisen som app Eleverne afprøver vores app på museet. medleven og engagement. Det åbner op for en diskussion og perspektivering af, at vores fremtid er et produkt af vores fortid, og her bliver ændringer i fortiden en vigtig brik i forståelsen af vores nutid. Aktualiteten bliver således sat i centrum. Og den kontrafaktiske metode kan være et vigtigt erkendelsesmæssigt værktøj til at forstå, hvorfor verden ser ud, som den gør. Historien bliver levende og nyttig. Vi forstår, at ændringer i fortiden har indflydelse på nutiden og dermed også på, hvad der vil ske i fremtiden. Det er netop en pay-off situation, som især skolebørn kan forholde sig til. De ser gerne at, fortiden har nytte: hvad kan jeg bruge det til i dag?. Vi konstruerede således et forløb, hvor eleverne skulle rejse 100 år tilbage i tiden og derfra tage stilling til vores teknologiske udvikling. Kunne vi have valgt anderledes, og hvad vil det betyde for vores nutid. Kunne vi f.eks. med andre valg slippe uden om energikrisen, og kunne vi slippe for global opvarmning i fremtiden? Så skete der det, at vores tekniske leverandør gik konkurs I sidste ende viste det sig måske at være til vores fordel, for nu måtte vi gennemtænke hele projektet, for den teknologiske udvikling gik pludselig rigtig hurtig. En af de ting, vi havde oplevet i vores undersøgelse var, at et højt antal af eleverne nu havde smartphones, især iphones, som ikke kunne bruges på vores bluetooth sendere. Vi tog derfor den drastiske beslutning, at tidspunktet var modent til at skrotte vores oprindelige bluetoothprojekt og lave en app i stedet for. På det tidspunkt i foråret 2010 begyndte udviklingen indenfor smartphones at eksplodere og alle skulle med ét have lavet en app. Museumsapp blev hurtigt et begreb, og teknikken åbnede også op for en lang række nye muligheder (se f.eks. Udenlandske museer begyndte at lancere gratis apps via Apples App Store. Louvre udgav en lækker app, hvor man kan tilgå store dele af deres samlinger og generelt var det især de store udenlandske kunstmuseer, der var først på området. MOMA og Tate Modern lancerede flotte apps, hvor jeg især vil fremhæve Tate Trumps, som nyskabende på området. Inspireret af de klassiske bilkort skal man ind- 13

14 Energikrisen som app ipad samle forskellige værker på museet. Værkerne har forskellige egenskaber, og i sidste ende skal deltagerne samles og spille deres kort ud mod hinanden. Hvis man i dag på App Store søger på emnet museum, dukker der hundredvis af apps op. Du kan lære om dinosaurer på The American Museum of Natural History, du kan udforske historiske steder i London via Museum of Londons Streetmuseum eller kigge på biler på Mercedes-Benz museet i Tyskland. For forholdsvis få midler lykkes det os at få skabt en betaudgave af den første app om Energikrisen, som vi kunne lancere i efteråret Vi gik dernæst i gang med den sidste del af brugerundersøgelsen, hvor vi kunne afprøve forløbet i praksis med ipads på museet. En af opgaverne var at afdække de unges konkrete brug af moderne teknologi i mødet med udstillingen. Denne undersøgelsesdel skulle gå i dybden med de unges brug af teknologien i praksis: Hvordan vil de unge faktisk bruge ipads på udstillingen? Her blev vi så opmærksomme på nogle andre punkter vedrørende brugervenlighed og interaktionsdesign. Generelt var brugerne meget optaget af forløbet. For mange var der naturligvis en fascination af, at det var første gang de holdt en ipad i hånden. Men ud over begejstringen for selve teknikken, var der også et stort fagligt udbyttet af indholdet. Eleverne havde rent faktisk fanget pointerne. Men vi kunne også mærke på eleverne, at de havde brug for at blive styret mere igennem forløbet, end vi først havde antaget. De havde også brug for, at der var et entydigt pay-off. Slutningen på spillet skulle være tydeligere for dem. Opgaven var at lave om på danmarkshistorien. Alt efter hvilke valg man træffer, kommer man til sidst frem til et nyt slutscenarie. Måske havde du valgt meget tidligt at satse på vedvarende energi og havde dermed løst nogle af problemerne med fossile brændstoffer, eller også havde du valgt en mere laissez faire-agtig tilgang og var ved at drukne i forurening. Men de viste sig, at eleverne valgte de politisk korrekte valg, vedvarende energi og elbiler, der kørte på strøm fra vindmøller. De ledte helt instinktivt efter de rigtige valg. Men der er naturligvis også en faglig pointe i, at vælge de forkerte. Som en elev udbrød, da jeg bad hende gøre det hele omvendt: men det er jo det samfund, vi har nu! Det er derfor også vigtigt, at selve forløbet indgår i et dialogbaseret undervisningsforløb på museet, hvor eleverne får sat temaet ind i en større kontekst og får mulighed for at diskutere deres valg med underviseren og de andre elever. For at gøre det 100 % omkostningsneutralt for brugerne besluttede vi at opsætte en WIFI anlæg på museet, som vores gæster frit kunne logge sig på. Men desværre viste det sig ikke at være lige så let, som at installere et trådløst netværk i hjemmet. Grundet vores bygnings særlige karakter var sendeforholdene ikke optimale. Det betød blandt andet, at videostreamingen gik langsomt og ustabilt. Løsningen var at overføre alt materialet til app en, som således blev væsentlig større, men til gengæld stabil. Vi gik således i gang med videreudviklingen og færdiggørelsen af vores app, som blev relanceret op til sommerferien 2011, nu både i en udgave til App Store og til Android Marked. Nu går projektet over i en driftsperiode, hvor det gerne skulle vælte ind på museet med elever udstyret med smartphones eller ipads (det er muligt at låne et klassesæt ipads på museet). Vi er nemlig sikre på, at arbejdet med smartphones -applikationer er kommet for at blive. Sammen med Naturhistorisk Museum i Aarhus og J.F. Willumsens Museum er vi derfor gået i gang med et fælles udviklingsprojekt. Museumsapp Vi tror mobiltelefonen og smartphones har et stort potentiale i museumsverden. Mange danske og udenlandske museer har allerede gjort sig erfarin- 14

15 Energikrisen som app ger på området. Dog har ingen indtil videre stået bag en fælles Museumsapp, der kan dække flere forskellige typer museer. Det er derfor dette projekts ambition er, at udvikle et stykke software til smartphones, der kan bruges af alle interesserede museer, uanset om det er et kultur-, kunst- eller naturhistorisk museum. Museernes store udfordringer, når de gerne vil anvende digital formidling i udstillingerne, er dels store udgifter til hardware, dels store udgifter til IT -firmaer til udvikling og implementering af software. Ved at benytte sig af de besøgenes egne smartphones, opnår man dels en stor besparelse i anskaffelse af hardware og dels en nemmere tilgang til mediet, da ejerne er bekendt med anvendelse og funktioner. Ved at udvikle en skabelon eller template til museumsapplikationer vil museerne spare det meget dyre mellemled af ITudviklingsfirmaer. blive vakt til live. Det kunne være en veteranbil, der pludselig starter, eller et kunstværk af Willumsen, hvor nogle lag af maleriet bliver fjernet eller maleriets farveholdning ændret osv. Men det vil ikke udelukkende være museet, der afsender oplysninger til brugeren. Brugerne vil også blive inddraget som medforfattere til oplysninger og informationer om værket, da det vil være muligt at efterlade sine kommentarer virtuelt til de udstillede genstande. Andre gæster vil efterfølgende kunne se kommentaren og føje egne iagttagelser og fortællinger om genstandene til. På den måde blandes museets stemmer med publikums i formidlingen af de udstillede værker. Vi håber at kunne skaffe midler til at starte projektet op i løbet af efteråret 2011, og andre interesseret museer og kulturinstitutioner må meget gerne deltage i projektet. Ideen er at få udviklet en applikation, der kan lægge et eller flere ekstra lag henover museumsgenstande og lave en såkaldt augmented reality via mobiltelefonens kamera. Når brugeren således panorerer henover en genstand på museet, vil applikation i kraft af fotogenkendelse vise oplysninger om den valgte genstand. Det kan være som et rent informationsfelt med fakta hentet fx fra Regin, Kunstindeks Danmark(KID) eller leksikonartikler fra Wikipedia. Den kan hente videoer om genstanden fx fra Youtube eller billeder fra Flick. Det kunne også være animationer af skeletter, der Hvad nu hvis Hope Whisper ikke var kørt galt? grafik Ignacio Pena 15

16 På mediets eller museets præmisser? På mediets eller museets præmisser? - måske apps bare ikke egner sig til et historisk museum? David Holt Olsen, formidlingsinspektør, Industrimuseet. Ideen er god, men der mangler et eller andet, før I er i mål. Måske apps bare ikke egner sig til et historisk museum? behov for en formidling, der ikke skæmmer de eksisterende miljøudstillinger, som en stor del af vores ældre besøgsgrupper er glade for. Ovenstående er en kommentar i en række af ellers positive evalueringer af vores pilotprojekt med 2D -stregkoder, som vi har fået støtte til at gennemføre fra Kulturarvsstyrelsens formidlingspulje. Jeg er uenig i, at apps ikke egner sig til museer, men jeg er enig i, at en del museum-apps mangler et eller andet. Den erkendelse gælder også for vores eget pilotprojekt med 2D-stregkoder i vores arbejderboliger og maskinhal, som lige nu er ved at blive lavet om til en app og udbredt til hele museet. Potentialet er enormt: Formidlingen kan komme ud til gæsten og tilpasses det behov, gæsten har in situ. Onsite og online flyder sammen. Både den tekniske udformning og indhold kan dog stadig diskuteres. Skal indholdet bestå af tekst, video, billeder eller spil? Sker det bedst med en egentlig app eller mobiloptimerede websites, der tilgås via en 2D-stregkodescanner som scanlife eller neoreader? På Industrimuseet valgte vi i vores pilotprojekt sidstnævnte løsning, da vi mente, at den passede bedst til vores formidlingsbehov. Industrimuseet Industrimuseet blev grundlagt i 1977 som Danmarks første arbejder-, håndværker- og industrimuseum. Tænkt som folkets museum: Her skulle genstande ikke gemmes væk i montrer eller bag reb, glas og lange tekster. Flertallet af museets udstillinger er derfor miljøudstillinger uden særlig brug af tekst eller andre traditionelle formidlingsformer. Fordelen ved denne formidlingsstrategi har været, at museet, bl.a. i følge Kulturarvsstyrelsens store brugerundersøgelse, har godt fat i de besøgsgrupper, der normalt ikke kommer på museerne. Vores udfordring er de yngre gæster, der ikke er rundet af industrisamfundet og derfor finder det vanskeligt at aflæse vores miljøer. Der er 2D-stregkoder Her er 2D-stregkoder og gæsternes egne smartphones oplagte. Dels er stregkoderne diskrete i udstillingerne. Dels er der ikke problemer med udlevering af PDA, ipod eller andet udstyr, der altid er i fare for at blive forældet. Teknologien bag 2Dkoderne bygger på, at indhold er placeret på en central server, som den enkelte stregkode henviser til. Når telefonens kamera aflæser stregkoden, kommunikerer den med serveren. Herfra bliver en URL pushet ud i telefonens browser. Differentieret formidling Indholdsmæssigt har balancen været mellem at skabe en differentieret formidling tilpasset individuelle interesser samt en vægtning af, at det stadig skal være en social oplevelse at gå på museum. Gæsten kan vælge en rundtur med fokus på teknik og opfindelser, der repræsenterer en teknologihistorisk vinkel på udstillingerne; en rundtur med fokus på dagligliv, der repræsenterer en kulturhistorisk vinkel på udstillingerne, og en generel rundvisning. Derudover er der en spildimension, hvor gæsten skal træffe de rigtige valg på vegne af børnene i lejlighederne. Industrimuseets gør brug af udstillinger af hele miljøer. Her er det et kig ind i museets lejlighed fra

17 På mediets eller museets præmisser? gang. De gæster, der kommer i grupper eller to af gangen, bruger ofte én telefon, selvom de egentlig har flere. Dvs. de benytter sig ikke af den differentierede formidling på den måde, som vi havde tænkt det, men de gør stadig guiden til en del af en social oplevelse. Ved at scanne 2D-stregkoden får man adgang til mobiloptimerede websites. Projektets begrænsninger Vores egen konklusion er, at pilotprojektet er endt med at være for meget på museets, og ikke mediets, præmisser. Indholdsmæssigt er mulighederne differentierede, men ikke differentierede nok. Indholdet består dels af videoklip med museets inspektører, der fortæller om udstillingerne, dels af historiske fotos med en fortællerstemme. De forskellige historier er delvist overlappende, således at gæsten opfordres til at dele historierne med resten af gruppen. Evaluering Vi har udleveret evalueringsskemaer, hvor vi kan se, at det største flertal finder det let at komme i Teknisk har de mobiloptimerede websites en begrænsning, da man hopper frem og tilbage mellem forskellige programmer: Når man scanner koden med f.eks. scanlife, sendes man til browseren, men når man skal scanne næste kode, ledes man ikke automatisk tilbage til scanlife. Brugen af mobiloptimerede websites tillader ikke brug af de native features, en smartphone har, som kamera, GPS og kompas. Hovedmenu hvor gæsten kan vælge sin egen rundtur efter interesse. 17

18 På mediets eller museets præmisser? Fra mobiloptimerede websites til app En app giver os mulighed for at gøre flowet bedre samt at gøre brug af telefonens native features. Det åbner op for at integrere funktioner, der ikke som vores videoer nødvendigvis holder sig inden for en informativ ramme, men kan suppleres af en mere individuel fortolkning og iscenesættelse af kulturarven. Her er vi inspireret af apps som hipstamatic, oldbooth og fatbooth. Fælles for dem er, at de lægger et lag ind over det billede, man tager. Hipstamatic giver fotos patina, så de ligner fotos taget med ældre kameraer. Old- og fatbooth viser, hvordan du ville se ud som overvægtig eller med frisurer fra 1950 erne og 60 erne. Det er naturligvis ikke meningen, at vi vil gøre vores gæster voldsomt overvægtige, men selve funktionaliteten er oplagt at gøre brug af. I vores boliger fra 1880, 1920, 1950 og 1970 skal man kunne scanne en 2D -kode og tage et fotografi af sig selv, vennerne eller familien med det mest populære kamera fra den tid, man er i. I vores værksteder skal man kunne se, hvordan man selv ville se ud som typograf, maskinarbejder eller telefonistinde og dele det via de sociale medier for at skabe en mere emotionel indgang til kulturarven: Det sociale kommer i fokus på en anden måde, når man selv er medskabende og medtolkende i præsentationen af de bearbejdede historiske billeder, når de deles via de sociale medier. Fotografi af maskinhallen som den så ud, da der stadig var elektricitetsværk. Samtidig integrerer vi bl.a. vores Velfærdsspil, der indtil nu har fungeret på almindelige præmisser med 7 instruktører. Her trækker hver gæst en rolle, og gruppen skal rundt på museet og løse opgaver, hvor sværhedsgraden afhænger af, hvornår ens rolle er født. Jo ældre, jo hårdere opgave. Tanken er, at instruktionen overføres til app en, hvorfor spillet kan gennemføres med et mere begrænset antal ansatte. Det spændende spørgsmål for os er, om spillet virker ordentlig på en app, eller om den menneskelige kontakt er bærende for, at spillet bliver en god oplevelse. Augmented reality Desuden er der, siden vi startede vores projekt for snart 2 år siden, kommet nye muligheder til for at kombinere onsite og online. Det helt store er augmented reality, hvor der sker en hybridisering af de to dimensioner. Et af de mest overbevisende projekter, jeg har set, er Streetmuseum af Museum of London, hvor man gør brug af kompas og GPS til at placere historiske fotos fra London på de steder, hvor de er taget, som kan ses, når man holder sin smartphone op. Da vores udstillinger ligger i Horsens gamle elektricitets- og gasværk, er det oplagt at iscenesætte de historiske billeder herfra på denne måde og give gæsten en mulighed for at udforske de historiske bygninger. Apps er ikke hjemmesider En del udenlandske museum-apps ligner i høj grad museernes normale hjemmesider. Det minder mere om en traditionel præsentation af museet, hvor der mangler et eller andet. En app bør efter min mening i højere grad være et værktøj, der åbner museet op på nye måder. Vores mål med at omdanne pilotprojektet fra mobiloptimerede websites til app er således at lave en formidling, der i højere grad tager udgangspunkt i mediets egne præmisser med en valgfrihed mellem flere vidt forskellige typer formidling fra det informative til det mere emotionelle. Men stadig med det dybereliggende formidlingsmæssige formål at åbne industrihistorien op for vores gæster. 18

19 Aarhus på mobilen Aarhus på mobilen - lokationsbestemt formidling Martin Brandt Djupdræt, overinspektør, Den Gamle By. En guide med paraply og en gruppe turister er ikke et sjældent syn i de europæiske storbyer. Det at få fortalt historien og se arkitekturen på stedet har til alle tider været et stærkt formidlingsgreb. Ligesom det originale værk kan have en kraft, så har det originale sted det bestemt også. I de seneste par år er det blevet muligt at lave lokationsbestemt formidling gennem mobiltelefonen. De nyere digitale formidlingsprojekter Hikuins blodhævn og Aarhus StreetMuseum formidler begge Aarhus historie gennem en mobiltelefon. En gennemgang af de to projekter viser to forskellige greb i stedsspecifik formidling og fortæller om udviklingen i brugen af mobiltelefonen som formidlingsredskab. Hikuins blodhævn blev lanceret i 2009 og var et samarbejde mellem Moesgård Museum, Teater Katapult, Alexandra Instituttet, VisitAarhus, Midtjysk Turisme og Aarhus Kommune. Hikuins blodhævn er en vikingekrimi, der foregår i Aarhus Midtby og et AudioMove drama, det vil sige dramatik, der afvikles ved hjælp af en mobiltelefon. I Hikuins blodhævn kommer brugeren på en tidsrejse, der går små 1000 år tilbage tilbage til dengang, hvor Aarhus var vikingebyen Aros. Formidlingen foregår 12 udvalgte steder, hvor Moesgård Museum har fundet spor efter huse eller handlinger i vikingetiden. De steder er der placeret en semacode, en to-dimensional stregkode. Når koden fotograferes af mobiltelefonens kamera, afspilles et afsnit i et lyttedrama skrevet af Maria Det billede af Store Torv og domkirken, der kan ses på telefonen i Aarhus StreetMuseum og billede af Store Torv i dag. Foto: Lokalhistorisk Samling og Claus Dalby. 19

20 Aarhus på mobilen og Svend Åge Madsen og udført af Teater Katapults instruktører og skuespillere. Derudover ses på telefonen et billede af stedet, som det så ud i vikingetiden eller en genstand fundet på stedet. Projektet findes i en engelsk og dansk udgave og kører stadig, men er planlagt til at lukke ned i løbet af efteråret 2011 for muligvis at genopstå i en teknologisk opdateret version. Aarhus StreetMuseum er lavet af Den Gamle By i et samarbejde med Brønnum kommunikation og Appfactory og bliver lanceret i oktober 2011, indtil videre i en dansk version. Aarhus StreetMuseum er en app til iphone og smartphones, der benytter Googles androidstyresystem. Et kort over Aarhus er indgangen til historierne. Markeringer i kortet viser lokaliteterne, hvor historierne er, og på kortet er det også muligt at se sin egen position, hvis man tillader sin telefon at være forbundet med GPS-satellitter. Ved de enkelte lokaliteter er der en beskrivelse af, hvor man helst skal stå for at få det samme udsnit af bybilledet, som det gamle fotografi viste. Med Aarhus StreetMuseum er det muligt at få historier om knapt 40 udvalgte steder i Aarhus. Det centrale i formidlingen er et ældre foto fra det pågældende sted, man befinder sig, og derudover er der en kort fortælling om stedets historie. Den teknologiske platform Der er sket en markant udvikling indenfor mobiltelefonernes styresystemer og kunnen i de to år, der er gået mellem lanceringerne af de to formidlingsprodukter. Det javaprogram, der skal bruges til at afvikle Hikuins blodhævn, kan gratis downloades ved Vikingemuseet eller VisitAarhus velkomstcenter gennem Bluethooth eller en WiFi-forbindelse. Ideen var, at brugerne her nemt og gratis kunne få programmet installeret, men selve downloadproceduren var ikke uden problemer. I en evaluering af projektet gennemført af netværksgruppen Digitale Informationspiloter fra de midtjyske turistdestinationer fremgår det, at projektets tekniske aspekt volder mange problemer. Allerede fra lanceringen af projektet blev denne problematik imødegået ved, at der blev indkøbt telefoner med de rette programmer installeret, som det var muligt at låne i VisitAarhus velkomstcenter. Det var heller ikke alle mobiltelefoner, der kunne afvikle det nødvendige javaprogram. Blandt andet iphones og telefoner med android styresystem har svært ved det. Det viste sig i midlertidig, at blive to typer telefoner, det kunne have været fint at satse på i et produkt som Hikuins blodhævn, da det blev telefoner kendt for deres evne til at installere eksterne programmer og dermed til at have ekstra indhold. Aarhus StreetMuseum er en app, en teknologi som netop iphone og androidtelefoner har et stort marked med. I marts 2011 var der over apps i Apples App Store og over i Googles Android Marked. Apps er i downloadfasen oftest meget brugevenligt og kræver ingen særlig teknisk forhåndsviden. Hvor er vi, og hvor er historien? I Hikuins blodhævn bliver informationen ved de enkelte lokationer kaldt frem gennem en semacode, der fysisk er placeret på en mur eller i et vindue. Udover at semacoden sætter et afsnit af 20

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

Energien i Horsens: Rundvisning

Energien i Horsens: Rundvisning Energien i Horsens: Rundvisning - historien om hvordan byen blev afhængig af fossile brændstoffer Når klassen ankommer til Danmarks Industrimuseum, vil den blive modtaget af en rundviser, der viser rundt

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

RUTE. Følg en rute og bliv guidet på en spændende tur under åben himmel.

RUTE. Følg en rute og bliv guidet på en spændende tur under åben himmel. 1 RUTE Følg en rute og bliv guidet på en spændende tur under åben himmel. 2 POI Stedbeskrivelser (Points Of Interest). Via billeder, film eller lyd får man en spændende beskrivelse af det sted du er i

Læs mere

Qr-koder som evalueringsform eller produktionsform

Qr-koder som evalueringsform eller produktionsform Qr-koder som evalueringsform eller produktionsform RAMMESÆTNING QR (Quick Response) koderne bliver også omtalt som 2D stregkoder og er kort fortalt en lille stregkode, som ved hjælp af en læser i din mobiltelefon,

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Byvandrings-app. Giv jeres turister og borgere en ekstra oplevelse Få en skræddersyet app med lydguide fra Nexus

Byvandrings-app. Giv jeres turister og borgere en ekstra oplevelse Få en skræddersyet app med lydguide fra Nexus Byvandrings-app Giv jeres turister og borgere en ekstra oplevelse Få en skræddersyet app med lydguide fra Nexus Nexus Kommunikation A/S - www.nexus.dk Nexus lancerer ny app med byvandringer 3 ud af 4 danskere

Læs mere

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans Dette er et gratis undervisningsforløb, der åbner op for fysisk tilgang til tekst. Vi vil gerne forundre,

Læs mere

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE At lave innovation og tænke nye forretningsområder kræver et velfunderet grundlag, der sikre kendskab til målgruppens behov og forretningens strategiske mål. Det er vigtigt at være sin position bevidst

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling

Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling Til Kulturstyrelsen Ang. J.nr. 2011-7.42.03-0022 Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling Greve Museum d. 25. oktober 2013 På Greve Museum modtog vi i 2011 tilsagn

Læs mere

App til museeum Af Alan Mohedeen 3.5

App til museeum Af Alan Mohedeen 3.5 2012 App til museeum Af Alan Mohedeen 3.5 Mohedeen 4/15/2012 Inholdsfortegnelse Indledning... 2 Indledende problemanalyse... 2 Projekt- og produktmål... 2 Bollemodel... 3 Kravspecifikation... 4 Løsningsforslag...

Læs mere

AFRAPPORTERING: Brugersamarbejde Konklusioner fra brugersamarbejdet

AFRAPPORTERING: Brugersamarbejde Konklusioner fra brugersamarbejdet AFRAPPORTERING: Thorvaldsens Museum har i perioden september 2011 til marts 2012 gennemført projektet Bruger-talks skal lære museet om formidling af Regin, hvor to nye former for digital formidling af

Læs mere

murenes minder Digitalt og interaktivt formidlingskoncept til Koldinghus

murenes minder Digitalt og interaktivt formidlingskoncept til Koldinghus murenes minder Digitalt og interaktivt formidlingskoncept til Koldinghus kidsntweens.dk DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Kids n Tweens spinderihallerne

Læs mere

opsamling * Hvordan var det at arbejde med casen? * hvad har I lært (fokus på design)? * feedback på bloggen? * LInks til websites

opsamling * Hvordan var det at arbejde med casen? * hvad har I lært (fokus på design)? * feedback på bloggen? * LInks til websites dagens program * opsamling på IA projekt * næste temaprojekt: Go mobile * Brugsscenarier og wireframes * Øvelse * Modebranchen som case + fælles brainstorm * Øvelse/lektie * næste gang opsamling * Hvordan

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste Udforsk billedkunsten og den visuelle kultur med dine elever gennem det digitale univers Klatværket. Oplev mange anerkendte kunstværker gennem fem fællesmenneskelige temaer. Lad eleverne gå på opdagelse

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen.

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Index INDHOLDSFORTEGNELSE side Innovativ digital formidling... 3 Idékatalog 4 Udvalgte funktioner 5 Kort 6 Kalender 7

Læs mere

InfoGalleri i detaljer

InfoGalleri i detaljer InfoGalleri i detaljer InfoGalleri er et digitalt formidlingsværktøj, der hjælper dig til at kommunikere bedre med dine brugere ved brug af storskærme. Ved hjælp af vores brugervenlige redaktionsværktøj,

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

TVM 7 Gruppe 8 Signe, Sanne, Rebekka, Karen og Mads. Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads

TVM 7 Gruppe 8 Signe, Sanne, Rebekka, Karen og Mads. Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads A) Find 2 forskellige eksempler på web- tv, hvor indslag er integreret i webkontekst og tekst (nyheder, tema, how to mv.) Beskriv

Læs mere

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Indledning Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Her følger en lærervejledning, et undervisningsforløb og en beskrivelse af kriterier for undervisningsforløbet. Afsnittene skal forklare, hvordan lærer

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

MYPLACE. Fotodeling på nettet med topografisk fokus. Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS)

MYPLACE. Fotodeling på nettet med topografisk fokus. Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS) MYPLACE Fotodeling på nettet med topografisk fokus Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS) Kulturnet DK tematimer 10.12.2008 Andreas Brøgger Vestsjællands Kunstmuseum ab@vestkunst.dk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

Energi på lager. CASE Catalysis for Sustainable Energy. Følg forskernes jagt på ren energi og fremtidens brændstoffer. Elisabeth Wulffeld Anne Hansen

Energi på lager. CASE Catalysis for Sustainable Energy. Følg forskernes jagt på ren energi og fremtidens brændstoffer. Elisabeth Wulffeld Anne Hansen Energi på lager Følg forskernes jagt på ren energi og fremtidens brændstoffer Elisabeth Wulffeld Anne Hansen CASE Catalysis for Sustainable Energy 1 Energi på lager DTU 1. udgave, 1. oplag, 2011 Oplag:

Læs mere

Skoletjensten/Arbejdermuseet. Lav en udstilling om 1950'erne. Version 200901

Skoletjensten/Arbejdermuseet. Lav en udstilling om 1950'erne. Version 200901 Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel: Version 200901 Forfatter: Mellemtrin, 3.-6. klasse Kold krig og kiksekage Lav en udstilling om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen Lav en udstilling på skolen,

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber INVITATION Kulturens Laboratorium æstetiske læreprocesser i partnerskaber Hvor: Magasinet/Kulturmaskinen, 5000 Odense Hvornår: 8. juni 2017 Arrangør: Kulturens Laboratorium, Kulturregion Fyn Pris: 625.-/725.-

Læs mere

VIDENSKABERNESOG LIDENSKABERNESRUM. Fortolkning af rummenes brug og indhold gennem storytelling

VIDENSKABERNESOG LIDENSKABERNESRUM. Fortolkning af rummenes brug og indhold gennem storytelling VIDENSKABERNESOG LIDENSKABERNESRUM Fortolkning af rummenes brug og indhold gennem storytelling FORTÆLUDSTILLINGERNE GENNEMBILLEDER Vælg et overordnet tema Fortældennehistoriegennem3-4 billeder Upload til

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme Facebook, LinkedIn, The Sima, Twitter, My Space alle sociale medier - og der er nok at vælge imellem. De kan bruges til langt mere end at fortælle om den seneste

Læs mere

Tryksagen er blevet levende!

Tryksagen er blevet levende! TRYKSAGEN 2.0 Tryksagen er blevet levende! I denne tryksag vil vi gerne vise, hvad Augmented Reality (AR) er. AR er en teknologi, der gør det muligt at lægge et computerskabt lag oven på den fysiske virkelighed,

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar.

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. Anmeldelse Marianne Grønnow Magasinet Kunst Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. WONDERWORLD 28. oktober 2014 Reportage

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

Hemmelige Stier. Projektstatus Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren

Hemmelige Stier. Projektstatus Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren Hemmelige Stier Projektstatus 2012 Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren KMØ Ramme Organisationsmodel Mål Afsæt Mødeaktivitet Digital platform Forandringsteori Udfordringer 2013 Gevinster

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål

Oftest stillede spørgsmål Oftest stillede spørgsmål Her finder du svaret på nogle væsentlige spørgsmål vedrørede brugen af Historiefaget.dk. Tekniske spørgsmål Elevernes navne stemmer ikke overens med deres eget Der kan være to

Læs mere

Mobilplatforme. - intelligente app-løsninger til dagligdagssituationer og logistiske udfordringer

Mobilplatforme. - intelligente app-løsninger til dagligdagssituationer og logistiske udfordringer 1 Mobilplatforme - intelligente app-løsninger til dagligdagssituationer og logistiske udfordringer Mobile Identity har siden 2001 udviklet software til en lang række digitale projekter heriblandt mere

Læs mere

Overvågningskamera. ~Af Svend, Valdemar og Frederik~

Overvågningskamera. ~Af Svend, Valdemar og Frederik~ Lavet af Svend, Valdemar og Frederik 2.3 HTX - Roskilde Overvågningskamera ~Af Svend, Valdemar og Frederik~ I dette forløb har vi arbejdet med overvågningskameraer. Det handlede om at lære, hvordan et

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

NOTAT Sagsnr Bilag 2. Dokumentnr Historie & Kunst i Gadeplan indhold og vision

NOTAT Sagsnr Bilag 2. Dokumentnr Historie & Kunst i Gadeplan indhold og vision KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Historie & Kunst NOTAT 08-02-2017 Bilag 2 Sagsnr. 2017-0047948 Historie & Kunst i Gadeplan indhold og vision Fra sommeren 2017 bliver Stormgade 20 et

Læs mere

Museumspolitiske synspunkter 2014

Museumspolitiske synspunkter 2014 Museumspolitiske synspunkter 2014 Deltagere Fra Kunst på på ODM s byens årsmøde hegn, Marmorkirken på Nyborg Strand et remix i 2010. af C.W. Eckersberg og Cornelis Cornelisz van Haarlem Foto: Thorkild

Læs mere

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Webintegrator Thomas á Rógvi 221191-2505 Indholdsfortegnelse Opgaven... 3 Tidsplan... 4 Målgruppe... 5 Layout... 6 Design... 7 Fonte... 7 Browser... 7 Bilag... 8 Det

Læs mere

DIGITALE TEKNOLOGIER I VVS ENERGIUDDANNELSEN FORSKER-PRAKTIKERNETVÆRKSMØDE OM IT I EUD

DIGITALE TEKNOLOGIER I VVS ENERGIUDDANNELSEN FORSKER-PRAKTIKERNETVÆRKSMØDE OM IT I EUD DIGITALE TEKNOLOGIER I VVS ENERGIUDDANNELSEN FORSKER-PRAKTIKERNETVÆRKSMØDE OM IT I EUD SØREN HELBO UNDERVISER VVS ENERGIMONTØR VVS INSTALLATØR LIDT OM MIG SELV. COMPUTERNØRD - ELLER SOM GYNTHER BENÆVNER

Læs mere

Kravsspecifikation til Nationalpark App

Kravsspecifikation til Nationalpark App Kravsspecifikation til Nationalpark App Kravsspecifikation til Nationalpark App...1 1. Introduktion og platform...1 2. Ikke funktionelle specifikationer...2 3. Brugeroplevelse...2 4. Indholdsleverandører...2

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Odder er en digital kommune, derfor var den analoge løsning ikke en mulighed. Selv ikke i sparetider.

Odder er en digital kommune, derfor var den analoge løsning ikke en mulighed. Selv ikke i sparetider. Odder satser digitalt i disse år. Ikke blot på skoleområdet, men også inden for andre sektorer. Skoleområdet har fået en del fokus, fordi vi er den første kommune i Europa, som indfører Ipads til både

Læs mere

Tematik: København, elevernes egen verden går herfra. De bedste arkivalier, mulighed for at koble på elevernes egen verden og hverdag.

Tematik: København, elevernes egen verden går herfra. De bedste arkivalier, mulighed for at koble på elevernes egen verden og hverdag. Undervisning onsdag d.18.2.15 Unge Stemmer Tematik: København, elevernes egen verden går herfra. De bedste arkivalier, mulighed for at koble på elevernes egen verden og hverdag. Grupperne skal arbejde

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015:

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: Galten Bibliotek Brug din iphone / ipad til Bibliotekets online tjenester Mandag d. 26. oktober kl. 11.00-12.30 Hørning Bibliotek Android tablet / smartphone

Læs mere

Foto: Museum Vestsjælland

Foto: Museum Vestsjælland Målgruppe: Modtagelsesklasser (mellemtrinnet) Din historie - min historie - vores historie Fagområder: Dansk som andet sprog, historie Kort beskrivelse: Din historie - min historie - vores historie er

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10. VEJLEDNING KU LTU RARVSST YRE LSEN Vejledning om ansøgning til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 postmus@kulturarv.dk

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

MyWay. ios & Android

MyWay. ios & Android MyWay ios & Android MyWay Brugervejledning a2i Systems ApS Blangstedgårdsvej 8 DK-5220 Odense SØ Denmark Telefon: +45 7020 3120 Mail: support@a2i.dk Web: www.a2i.dk Det er tilladt at tage kopier af dette

Læs mere

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 KUNST PÅ TAPETET MATERIALET BESTÅR AF TRE DELE: VEJLEDNING & PRAKTISK INFO SPØRGSMÅL & INSPIRATION TAPET-MODUL TIL PRINT/KOPI VEJLEDNING & PRAKTISK INFO OPGAVEBESKRIVELSE:

Læs mere

Årets tema for Nordisk Råds miljøpris er digital innovation som støtter bæredygtig livsstil

Årets tema for Nordisk Råds miljøpris er digital innovation som støtter bæredygtig livsstil Årets tema for Nordisk Råds miljøpris er digital innovation som støtter bæredygtig livsstil Forskellige tekniske apparater kalder på forskellige digetale bruger. Valg af indhold og kontinuitet på en langsigtet

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Hotmail bliver til Outlook

Hotmail bliver til Outlook FÅ MEST UD AF DIN MAILKONTO: Hotmail bliver til Outlook Den populære e-mail-tjeneste Hotmail har fået en ordentlig overhaling og har samtidig skiftet navn til Outlook. Følg med i vores guide, og bliv fortrolig

Læs mere

Digital Signage. Information på rette tid og sted

Digital Signage. Information på rette tid og sted Digital Signage Information på rette tid og sted Digital Signage Infoløsninger der formidler information hurtigt og enkelt Behovet for information i virksomheder, uddannelsesinstitutioner og butikker har

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

FRA DIGITALISERING TIL OPLEVELSE

FRA DIGITALISERING TIL OPLEVELSE FRA DIGITALISERING TIL OPLEVELSE MICHAEL HALD OPERATE EXPERIENCE Operate A/S Side 1 Operate A/S Side 2 HVAD I KAN FORVENTE AT HØRE MERE OM DE NÆSTE 20 MIN 2 1 3 EMNETS AKTUALITET DIGITALE TRENDS INDENFOR

Læs mere

På KØS kommer eleverne bag om kunsten

På KØS kommer eleverne bag om kunsten På KØS kommer eleverne bag om kunsten I et nyt samarbejde med Nørrebroskoler møder eleverne både kunsten i byrummet og på museet, hvor de kommer bag om kunstværkerne og skaber deres egne værker. Det foregår

Læs mere

Steder med sjæl. Idébank til aktiviteter i udstillingen. side 1. www.bygningskultur2015.dk

Steder med sjæl. Idébank til aktiviteter i udstillingen. side 1. www.bygningskultur2015.dk Steder med sjæl Idébank til aktiviteter i udstillingen side 1 Indholdsforetegnelse Indledning side 3 Platforme i udstillingen side 4 Samarbejdspartnere og målgrupper side 5 Ideer til brug af kulturarvscruiseren

Læs mere

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Artikel til Vejforum 2011 Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Civilingeniør Troels Andersen, Fredericia Kommune, troels.andersen@fredericia.dk CykelScore er et helt nyt kampagnekoncept til

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

CBAS. Vi lytter til jeres ønsker. Nyheder fra CBAS og DaBUFbio - april 2014. Cinema Booking & Administration System. dabufbio

CBAS. Vi lytter til jeres ønsker. Nyheder fra CBAS og DaBUFbio - april 2014. Cinema Booking & Administration System. dabufbio Nyheder fra CBAS og DaBUFbio - april 2014 Vi lytter til jeres ønsker Sidste år talte vi med mange filmklubber, som fortalte os, at de ønskede flere funktioner i CBAS administrationssystemet. Vi har derfor

Læs mere

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Indholdsfortegnelse Nye veje i arbejdet med synliggørelse af AMU s styrker, projektnummer 135798 omtales i publikationen som

Læs mere

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Et enkeltkunstnermuseum som J. F. Willumsens Museum er særdeles velegnet i kunstformidling til børn og unge. Tilegnelsen af værkerne bliver mere overskuelig,

Læs mere

InfoGalleri Interaktiv formidling og kommunikation i det offentlige rum

InfoGalleri Interaktiv formidling og kommunikation i det offentlige rum Interaktiv formidling og kommunikation i det offentlige rum Agenda Introduktion af Baggrund Demo Udvikling / muligheder Spørgsmål Koncept Interaktivt system til at eksponere digitale informationer på en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1calendar ApS Kompagnistræde 20B, 1 th, 1208 KBH K, Denmark

Indholdsfortegnelse. 1calendar ApS Kompagnistræde 20B, 1 th, 1208 KBH K, Denmark Gymnasie håndbogen Indholdsfortegnelse Velkommen til 1calendar 2 Hvad er 1calendar? 3 Gymnasie kalender 3 Mobile applikationer 3 Online to-do 4 Lectio i din Outlook 4 Hvordan kommer vi i gang? 4 Hvad med

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

BKOOL LANCERER ONE, DEN MEST PRISBILLIGE HOMETRAINER MED PROGRESSIV MODSTANDSKURVE

BKOOL LANCERER ONE, DEN MEST PRISBILLIGE HOMETRAINER MED PROGRESSIV MODSTANDSKURVE BKOOL LANCERER ONE, DEN MEST PRISBILLIGE HOMETRAINER MED PROGRESSIV MODSTANDSKURVE Med autentisk cykelfornemmelse og indbygget simulator Madrid den 4. august 2015. Teknologifirmaet Bkool, der laver interaktive

Læs mere

Tilmelding til skoleåret 2010/2011

Tilmelding til skoleåret 2010/2011 Nyhedsbrev, august 2010 Velkommen tilbage til 2010/2011 Læs om: Tilmelding til skoleåret Grønt Flag går online Tønder kommune - Alle folkeskoler er Grønt Flag skoler Grønt Flag kurser på Økolariet og Science

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

App en Danmarks Museer

App en Danmarks Museer App en Danmarks Museer - effektiv markedsføring og formidling - Danmarks Museer - effektiv formidling og markedsføring Turisme og medborgerskab med byvandringsapps Webudvikling til museer Museumsdesign

Læs mere

Billedbølge over Midt- og Vestjylland

Billedbølge over Midt- og Vestjylland Kultur- og Fritidsudvalget Herning Kommune 07-03-2013 Billedbølge over Midt- og Vestjylland Ansøgning om 28 000 kr. til parafraseprojekt I forbindelse med Kulturfestivalen BØLGEN vil vi som Billedskoler

Læs mere

Til KFU. Sagsnr Dokumentnr

Til KFU. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Service og Forandring BILAG Til KFU Bilag 1. Inspirationsoplæg i arbejdet med visionen for sammenlægningen af Museer, Arkiv og Kunst Baggrund Arbejdet

Læs mere

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden. 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2017 p/l Styring sområde

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden. 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2017 p/l Styring sområde Bilag 4 BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Brugerne som medskabere Digital Historie & Kunst Flere brugere af kommunens historiske

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier.

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Fortidens ansigter projiceret levende formidling

Fortidens ansigter projiceret levende formidling Rapport: Fortidens ansigter projiceret levende formidling Et samarbejdsprojekt mellem Ringkøbing-Skjern Museum og Museet for Varde By og Omegn. Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.42-03-0025 Kontaktperson:

Læs mere

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var en gang i Søby Dette projekt henvender sig til fagene historie, samfundsfag, geografi og dansk i udskolingen. Hensigten med projektet

Læs mere