Etniske kvinder i job Den bedste vej til ligestilling og integration på arbejdspladserne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etniske kvinder i job Den bedste vej til ligestilling og integration på arbejdspladserne"

Transkript

1 Etniske kvinder i job Den bedste vej til ligestilling og integration på arbejdspladserne EU s socialfond skabte mulighederne med Equal programmet The EUROPEAN UNION The European Social Fund

2 Indhold Indledning 3 Udgivet af FIC Nyrnberggade 31, København S Telefon Copyright: FIC Grafisk produktion: Schultz Grafisk Illustrationer: Fotos på forsiden, side3, 4, 5, 6,10 12,13 og 14 er alle fotos taget af FIC i forbindelse med projektaktiviteterne. Illustrationerne side 8 og 9 er oplysningsmaterialer produceret som led i projektaktiviteterne. Projektet er støttet af: The EUROPEAN UNION The European Social Fund Etniske kvinder skal øge integration og ligestilling på arbejdspladserne 5 Uddannelsen 7 Andre aktiviteter 8 Til gavn for alle 10 Andre etniske FIC projekter 15 Vær med til at forandre 16 FIC s partnere i projektet: AOF FOA-KLS København Fagbevægelsens Videnscenter for Integration 3F Industri og Service København Havneskolen HK Privat København Københavns Tekniske Skole RBF København

3 Indledning Kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, og som er i job, kan styrke ligestilling og etnisk integration på arbejdspladserne og i samfundet. Både for dem selv og resten af familien. Og de kan være stærke rollemodeller for andre med samme baggrund. Hvis de da ellers får mulighed for det. 1.del af integrationen på det danske arbejdsmarked er at få et job. Det giver selvtillid, uafhængighed og egen indkomst, samt en mulighed for sociale netværk. Men når man kommer på en dansk arbejdsplads med en anden etnisk og kulturel baggrund end dansk, så bliver man ikke automatisk integreret. Man skal lære kultur og jargon på arbejdspladsen. Man kender ikke til relationerne mellem ansatte og ledere, de faglige klubber og fagforeningernes rolle, arbejdsmarkedssystemer, overenskomster og lovgivning. Derfor er mange forståeligt nok tilbageholdende. De marginaliseres i forhold til livet og beslutningerne på arbejdspladsen, som en slags tilskuere, når der skal vælges til faglige tillidshverv og ske karriereskift og forfremmelser. Det har negative konsekvenser for kvinderne selv. Det har også negative konsekvenser i forhold til kollegerne og virksomheden. De stadig flere ikke faglærte 3

4 ansatte med anden etnisk baggrund end dansk samles ikke tilstrækkeligt op i forhold til de faglige organisationer. Med projektet TR Kvalificering, som er støttet af EU s Socialfond over Equal programmet, har FIC tilvejebragt en mulighed for at ikke-faglærte kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, og som har et job, har kunnet deltage i en systematisk opkvalificering til fuld integration på deres arbejdspladser. FIC har kaldt det 2.bølge af integrationen på det danske arbejdsmarked. Som partnere i projektet har FIC haft AOF Danmark, FOA KLS København, Fagbevægelsens Videnscenter for Integration, 3F Industri og Service København, Havneskolen, HK Privat København, Københavns Tekniske Skole og RBF København. Her præsenterer vi projektets formål, aktiviteter og resultater. Og samtidig lægger vi vægt på, at erfaringerne kan anvendes i en række sammenhænge i fremtiden. Netværket af etniske kvinder med anden baggrund end dansk ønskes fastholdt til at styrke ligestilling og integration for endnu flere på det danske arbejdsmarked. Det mere detaljerede kendskab til projektets mange elementer kan ses på eller 4

5 Et klart mål: Etniske kvinder skal øge integration og ligestilling på arbejdspladserne Målet med projektet var at give etniske kvinder kompetencer til selv at identificere, tage ansvar for og løse opgaver på arbejdspladsen, og dermed sætte dem bedre i stand til at varetage hverv som tillidsrepræsentant eller leder. Hermed skulle den etniske og kønsmæssige ligestilling i arbejdslivet styrkes. Målgruppen Målgruppen var primært tænkt rekrutteret blandt medlemmer hos de fagforeninger, som er partnere i projektet indenfor industri, service, rengøring, hotel- og restauration, social og sundhed, butik og handel. Derfor var det fra starten forventningen, at det ville være let at rekruttere deltagere. I praksis viste det sig af flere grunde langt vanskeligere end forudset at skaffe det forventede store antal deltagere. Derfor blev der satset endnu bredere i indsatsen for at nå målgruppen direkte. Hermed blev der sikret grundlag for en systematisk uddannelse af i alt 34 kvinder fordelt på 2 hold. Deltagerne i projektet har etnisk baggrund fra følgende lande: Kina, Ukraine, Filippinerne, Irak, Tyrkiet, Albanien, Pakistan og Thailand. Adskillige har boet i Danmark i mange år. Deltagerne er fra følgende arbejdspladser: Østervang Plejehjem Frederiksberg Kommune, Rengøringen Københavns Kommune, Hennes & Mauritz, Københavns Rådhus, LSG Sky Chefs Danmark A/S, Forenede Rengøring A/S, SAS Radisson Royal Hotel, Hotel Scandic, Parkering København, Rødkilde Skole, ISS, DTU, Post Danmark, Gladsaxe Kommune, KAS Glostrup, Oehlenschlægersgades skole, Ballerup Kommune, Dansk Handicap Forbund. Den direkte kontakt til målgruppen viste sig i praksis vanskeligere end forventet. Dernæst lå der en stor opgave i at få de enkelte gjort interesserede i at melde sig til det samlede uddannelsesforløb, at få medfinansieringen på plads i forhold til de organisationer, de var medlem af. Endelig skulle virksomhedens ledelse give tilladelse til den enkeltes deltagelse i projektet 5

6 6 Mangel på arbejdskraft et problem Generelt set har mange virksomheders ledelser både i den private og offentlige sektor taget godt imod forslaget om, at en eller flere af deres kvindelige medarbejdere med anden etnisk baggrund kunne deltage i projektet. Men et er den principielle accept. Noget andet er hverdagen på den enkelte virksomhed, der arbejder på områder, hvor der er stor mangel på arbejdskraft. Projektet trak de pågældende medarbejdere væk fra deres arbejdspladser i i alt 8 uger fordelt over 9-12 måneder: Og det kan være svært at overskue, selv om velviljen er stor. For selv om et kompetenceløft til medarbejderne på længere sigt er til stor gavn for virksomheden, er det arbejdssituationen i dagligdagen, som ofte får lov til at være udslagsgivende.

7 Uddannelsen Uddannelsen har været delt op i 3 moduler: Modul 1: Introduktion med fokus på det personlige og den enkeltes baggrund. Demokrati og samfundsforståelse. Dansk. Fokus var på det sprog og de termer, der bruges på arbejdspladsen og om arbejdsmarkedsforhold. IT på tværs og integreret i alle fag. Modul 2: Kultur og sprog. Fokus på arbejdspladskultur. Tillidsrepræsentantens funktion og samarbejdet på arbejdspladsen. Karriere. Fokus har her været på den enkelte deltagers karrieremuligheder som mellemleder og leder på arbejdspladsen. Personlig udvikling og kompetenceafklaring. Deltagerne er undervist i konflikthåndtering og personlig udvikling. Der er gennemført en Individuel Kompetence Afklaring, IKA, af alle, for at afdække alles ressourcer og realkompetencer og se på hvilke uddannelsestilbud, der er relevante. Modul 3: Erhvervsrettede kurser. Disse kurser er tilpasset den enkeltes behov som er afdækket i modul 2. Det har typisk været specialiserede AMU-kurser på Københavns Tekniske Skole. Som led i projektet har der været arbejdet med etablering af mentorordninger på arbejdspladserne, hvor tillidsfolk og arbejdsledere skulle være mentorer for egne medarbejdere. Ordningen fik ikke den tilsigtede rolle, fordi alle parter var tilbageholdende i forhold til dette. Som led i uddannelsen blev der også gennemført besøg i bl.a. Folketinget og på Københavns Rådhus. Uddannelsesforløbet blev afsluttet med en translokation i LO huset. 7

8 Andre aktiviteter I tilknytning til projektet har der været gennemført en række aktiviteter, som kort skal omtales her: Lige muligheder mangfoldighed giver værdi for alle Under denne overskrift blev der gennemført en større udadvendt oplysningsaktivitet. Det omfattede en A4 plakat i 2000 eksemplarer. Et temanummer af Erhvervsmagasinet Spektrum, som når virksomheder, organisationer, presse, offentlige myndigheder m.fl., samt TV programmer med 9 etniske rollemodeller, heriblandt også deltagere fra kvindeprojektet. Disse udsendelser er sendt og genudsendes på Kanal København. Disse aktiviteter blev støttet af Socialministeriet og Europanævnet. Hallo Danmark FIC deltog i den store landsdækkende aktivitet Hallo Danmark, der havde fokus på mangfoldighed. FIC fik i den forbindelse bl.a. produceret en række TV og Radioprogrammer med interviews med deltagere fra Equal projektet. 8 EUROPA NÆVNET

9 Kvinder bygger bro Kvinder bygger Bro var et arrangement, som deltagerne i projektet påtog sig at organisere i november 2007 i 3F Danmarks hovedkvarter i København. Her blev der sat fokus på kvindernes egne historier, på kulturbaggrund, mad osv. Arrangementet havde til formål at nå repræsentanter fra de faglige organisationer. Etnisk kvindenetværk om Europa I oktober 2007 gennemførte FIC et særligt uddannelsesforløb med 4 kurser som satte fokus på hvordan EU kan øge lige muligheder, ligestilling og mangfoldighed for etniske minoriteter. Hermed fik deltagerne et indgående kendskab til, hvordan man kan anvende og påvirke EU. Europanævnet støttede denne aktivitet. Deltagerne havde etnisk oprindelse fra Kina, Usbekistan, Ukraine, Filippinerne, Mexico, Irak, Gambia og Tyrkiet samt Danmark. Netværk Kvinderne, der har deltaget i projektet, vil naturligt indgå i forskellige netværk i fremtiden i deres faglige organisationer og i andre sammenhænge. FIC etablerer imidlertid et etnisk kvindenetværk, som kan sikre deltagerne en platform for konkrete initiativer til at integration på arbejdsmarkedet. Etnisk Kvinde Netværk fic.dk Et Etnisk Kvinde Netværk i tilknytning til FIC er under etablering. Netværket skal give deltagerne en fælles platform til konkrete nye initiativer til øget integration af etniske kvinder og mænd i forhold til arbejdsmarkedet. Hvordan kan EU øge lige muligheder, ligestilling og mangfoldigheden for etniske minoritets kvinder og mænd Invitation til 4 kursusaftener d. 3., 11. og 23. oktober samt 1. november

10 Til gavn for alle Resultater for de etniske kvinder Kvinderne har fået en konkret og indgående viden om det danske arbejdsmarked og kultur på danske arbejdspladser. Hermed er de rustet til aktivt at kunne blande sig i diskussioner og beslutninger på arbejdspladsen og i de faglige klubber, men også udenfor den enkelte arbejdsplads. 10

11 De er klædt på til at håndtere konflikter, til at turde sige noget i en større forsamling, til at engagere sig aktivt i dagligdagen. Selvtilliden er vokset, og kvinderne er blevet mere ligeværdige med de øvrige kolleger. Kvinderne taler selv om den markante forandring, de har oplevet både privat og arbejdsmæssigt. Og de fortæller hvordan kolleger og arbejdsledere også har bemærket forandringen. Kvinderne har indbyrdes fået skabt et netværk, som de ikke havde før. De er blevet socialt og fagligt opkvalificeret. Det forandrer også deres rolle i andre sammenhænge, fordi de bliver rollemodeller for andre med anden etnisk baggrund. Resultater for de faglige organisationer Projektet TR kvalificering havde sit udgangspunk i de lokale fagforeninger med det klare mål at øge organiseringen af og engagementet hos medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk. For fagbevægelsen er tillidsrepræsentanterne nøglepersoner på arbejdspladsen, og derfor ville det ultimative succeskriterium være at få nogle af de etniske kvinder valgt som tillidsrepræsentant. I projektet har det dog ikke været forstået helt så bogstaveligt. Så let er det jo heller ikke at blive valgt, blot fordi man siger, at man kunne have lyst til det. Ambitionen for projektet har derimod været at give deltagerne den nødvendige viden og personlige ballast, så de er kvalificerede, hvis muligheden opstår. Men et engagement på anden vis i det faglige arbejde på arbejdspladsen eller i den lokale fagforening ses også som en succes. Enkelte er valgt til tillidsrepræsentanter. En har også droppet det igen. Der er skabt en bedre kontakt fra de faglige organisationer til de etniske kvinder i projektet. Det er nu op til de faglige organisationer at styrke deres engagement af de etniske minoriteter i deres arbejde. I fremtiden vil der være langt flere på arbejdsmarkedet med anden etnisk baggrund end dansk. For fagbevægelsen er det derfor af afgørende betydning, at de også formår at sikre dem en platform for et ligeværdigt engagement. Kvinderne i projektet har også fået en tættere kontakt til deres faglige organisationer. I det perspektiv har projektet givet nye erfaringer. Resultater for arbejdspladserne/virksomheder Succesen og fortsættelsen af den proces, som deltagelsen i projektet har givet kvinderne afhænger ikke blot af den enkelte deltagers lyst og vilje, men i høj grad også af det miljø de vender tilbage til på 11

12 arbejdspladserne. Er kollegerne parate til at tage imod deres nu opkvalificerede og stærke etniske kolleger? Tager lederne og arbejdsgiverne initiativ til at de tillærte kompetencer kan anvendes? Den lederuddannelse og personlige udvikling deltagerne har været igennem i projektet kan jo også bruges til rekruttering af nye arbejdsledere m.v. Hvis virksomhederne lægger det kompetenceløft, deres medarbejdere har fået i projektet, sammen med de øvrige kompetencer, de har med sig fra hjemlandet, kan de få endnu større gavn af at have ladet dem deltage i projektet. Virksomhederne får hermed også nogle rollemodeller, som kan styrke virksomhedens sociale profil, og gavne dem i rekrutteringen af nye medarbejdere. Endelig har virksomhederne også fået mere ansvarstagende og engagerede medarbejdere ud af projektet Resultater for FIC Projektet har givet FIC en omfattende erfaring i forhold til ikke faglærte kvinder med anden etnisk baggrund end dansk og som alle 12

13 er i beskæftigelse. Det har givet store erfaringer med hensyn til de vanskeligheder, der af mange årsager er, med at rekruttere en stor deltagerkreds. Projektet har klart vist, at en sådan opkvalificering virker efter hensigten. Hermed suppleres FIC s samlede erfaring med integration af etniske minoriteter på arbejdsmarkedet. Projektet har været tænkt i sammenhæng med en lang række andre relevante aktiviteter i FIC, så projekterne har kunnet berige og supplere hinanden og skabe synergieffekt indbyrdes. Der er skabt grundlag for etablering af et Etnisk Kvinde Netværk, som i fremtiden kan udgøre en platform for handling for deltagerne, og samtidig opkvalificere FIC s indsats for en øget indsats for integration af mennesker med anden etnisk baggrund på arbejdsmarkedet. Og for fremtiden... Projektets resultater viser, at det har en stor effekt, når der målrettet satses på at opkvalificere ikke faglærte etniske kvinder til arbejdslivet. 13

14 14 Det sikrer den 2. bølge af fuld integration på arbejdsmarkedet af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk. Det gavner deltagerne, deres organisationer, virksomhederne og samfundet. Projektet viser dog også, at det kræver en uddannelse af en vis varighed for at opnå, at deltagerne opnår tilstrækkelig viden om arbejdsmarkedsforhold og arbejdspladskultur og personligt rustes til selv at spille en aktiv rolle. I praksis viser det sig, at hvis mange skal deltage i et sådan forløb, kolliderer det ofte med virksomhedernes mangel på arbejdskraft. Det er en problemstilling, som generelt er relevant, når det gælder opkvalificering af ikke faglærte, som alle peger på skal opkvalificeres i fremtiden. Derfor må der tænkes i nye modeller for at udvikle et sammenhængende tilbud, der både kan opfylde formålet, forenes med virksomhedernes behov, og samtidig sikres finansielt. I forhold til den faglige opkvalificering har de faglige organisationer en særlig opgave med at øge det etniske minoritets medlemmers deltagelse.

15 Andre etniske FIC projekter FIC har igennem en årrække haft ledelsen af en lang række projekter med integration af mennesker med anden etnisk baggrund på det danske arbejdsmarked. Detaljer i forbindelse med projekternes formål, indhold og resultater kan ses på de respektive hjemmesider: - Nydanskere i energisektoren - Nydanskere som skraldemænd - Erhvervsuddannelse og brobygning for unge i R Minoriteter på Vagt eller eller - Hvad betyder arbejdsmiljø for etniske mindretal? FIC forbereder herudover en række nye projekter for at øge beskæftigelse og kompetencer for etniske minoriteter på arbejdsmarkedet. Etnisk samarbejde i Europa FIC er medlem af den internationale organisation SOLIDAR og deltager i denne organisations Migration Working Group, der koordinerer etniske samarbejdsprojekter i hele Europa. FIC deltager ligeledes i SOLIDAR s International Coordination Committee, der bl.a. arbejder med CO-Development, hvor etniske minoriteter i Europa inddrages aktivt i at skabe udvikling i de lande, der oprindelig kommer fra. Solidar forbereder med start i 2008 et større europæisk samarbejdsprojekt, hvor Solidar og organisationer i andre europæiske lande har ønsket FIC's deltagelse på grund af FIC's erfaringer med integration af etniske mindretal op arbejdsmarkedet. FIC ville meget gerne deltage. Men da finansieringen skal hentes fra EU Kommissionen gennem den Europæiske Integrationsfond, kan FIC ikke deltage, for den er omfattet af det danske EU forbehold på det retslige område. FIC arbejder derfor med andre typer af Europæiske samarbejdsprojekter, der kan øge etniske minoriteters integration, ligestilling og ligeværdi på arbejdsmarkedet. 15

16 Vær med til at forandre Udsatte og marginaliserede mennesker i og udenfor Danmark har brug for en håndsrækning. FIC kan også blive din platform til forandring. FIC er en landsdækkende organisation. FIC har til formål at øge menneskers sociale, økonomiske og demokratiske rettigheder, lighed og solidaritet. Alle skal sikres lige muligheder i Danmark, Europa og globalt. FIC arbejder med social og etnisk integration p arbejdsmarkedet i Danmark. FIC deltager i europæiske samarbejdsprojekter. FIC deltager aktivt i debatten om fremtidens Europa. FIC forestår internationale udviklingsprojekter til gavn for verdens fattige. Den røde tråd i FIC s arbejde er social- og arbejdsmarkedsforhold. FIC er en medlemsorganisation, hvor der både er enkeltmedlemmer og kollektive medlemmer. FIC arbejder på landsplan og regionalt. Se mere på Bliv medlem af FIC Jeg vil gerne være medlem af FIC. Årskontingent som enkeltmedlem 150 kr. Klubber 500 kr. Organisationer under medlemmer kr. - over kr. Navn: Adresse: Postnr./by Mail: Telefon: Fødselsår: Job/Uddannelse: Design og tryk: Schultz Grafisk / Sendes til FIC, Nyrnberggade 31,2., 2300 København S, Telefon Mail: Du kan også melde dig ind via 16

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Sammen med unge i andre lande arbejder vi for en retfærdig og solidarisk verden. Ungdomsnetværk

Sammen med unge i andre lande arbejder vi for en retfærdig og solidarisk verden. Ungdomsnetværk Gør en stor forskel Vær med i FIC SOLIDAR Ungdomsnetværk Ungdom i solidaritet for at forandre Sammen med unge i andre lande arbejder vi for en retfærdig og solidarisk verden Ungdomsnetværk FIC SOLIDAR

Læs mere

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Erfaringsopsamling fra Virksomhedsturné til 100 virksomheder i efteråret 2008 - virksomhedernes kapacitet og behov og turnékonceptets

Læs mere

Hvor kommer jeres næste medarbejder fra?

Hvor kommer jeres næste medarbejder fra? Hvor kommer jeres næste medarbejder fra? Nye danskere - ny arbejdskraft Et tilbud til virksomheden fra kommuner, AF, DA og LO i Frederiksborg Amt Nye danskere - ny arbejdskraft Overvejer I at ansætte nye

Læs mere

Lige muligheder. Equal Opportunities. Europæiske handicappedes muligheder for at få et job FIC. for jobs til handicappede

Lige muligheder. Equal Opportunities. Europæiske handicappedes muligheder for at få et job FIC. for jobs til handicappede Lige muligheder for jobs til handicappede Equal Opportunities for disabled people to get a job Europæiske handicappedes muligheder for at få et job FIC vvv.fic.dk Indhold Indledning 3 25.000 flere handicappede

Læs mere

Udfordrende og givende for dig og andre GØR EN FORSKEL SOM FRIVILLIG

Udfordrende og givende for dig og andre GØR EN FORSKEL SOM FRIVILLIG TILMELD DIG UNG DOMS NET VÆRKET I DAG GØR EN FORSKEL SOM FRIVILLIG BRUG CHANCEN Gør en social forskel i Danmark og internationalt. Tilbud om lokale aktiviteter, weekendkursus, studietur til Bruxelles,

Læs mere

Fra ingeniør til pizzabager - eller den omvendte vej? Mobilitet styrker mangfoldigheden på arbejdsmarkedet. v/ Margit Helle Thomsen mhtconsult

Fra ingeniør til pizzabager - eller den omvendte vej? Mobilitet styrker mangfoldigheden på arbejdsmarkedet. v/ Margit Helle Thomsen mhtconsult Fra ingeniør til pizzabager - eller den omvendte vej? Mobilitet styrker mangfoldigheden på arbejdsmarkedet v/ Margit Helle Thomsen mhtconsult Hvad er mobilitet på arbejdsmarkedet? Mobilitet handler om

Læs mere

Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet

Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet Direktør Kasper Højvang Kyed Styrelsen for International Rekruttering og Integration KL s JobCAMP 6. november 2015 Introduktion Hvad er udfordringen? Hvor er

Læs mere

GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE

GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE s GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE Globalisering og social dumping Mange af den private servicesektors arbejdsgivere er multinationale selskaber eller indgår i globale værdikæder. Offentlig service

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Talepunkter Poul-Erik Pedersen Mangfoldighedsledelse 7.maj. Mangfoldighedsledelse på danske arbejdspladser hvor står vi?

Talepunkter Poul-Erik Pedersen Mangfoldighedsledelse 7.maj. Mangfoldighedsledelse på danske arbejdspladser hvor står vi? Talepunkter Poul-Erik Pedersen Mangfoldighedsledelse 7.maj Mangfoldighedsledelse på danske arbejdspladser hvor står vi? Først og fremmest tak for invitationen og muligheden for at tale ved denne konference.

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov LO s holdning / den politiske målsætning Hvor stor er udfordringen Hvad skal der til / værktøjer i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE NYDANSKER Velkommen som medarbejder

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Politiske værksteder. - præsentation af arbejdet

Politiske værksteder. - præsentation af arbejdet Politiske værksteder - præsentation af arbejdet Hvad er de vigtigste ideer? Mødes oftere Lokale fællesskaber Det sociale kan godt være startskud Gør det let at være aktiv Hvordan er relationsopbygning

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Drøftelse og vedtagelse af DM s arbejdsprogram

Drøftelse og vedtagelse af DM s arbejdsprogram Drøftelse og vedtagelse af DM s arbejdsprogram 2017-2019 2 DM s arbejdsprogram: ændringsforslag 1 1 Det treårige arbejdsprogram er den overordnede, retningsgivende beskrivelse af de indsatsområder, som

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet NYE VEJE NYE JOB Et EU-socialfondsprojekt Introduktion til projektet NYE VEJE - et kompetenceløft på alle niveauer Vi kan blive endnu bedre til at udnytte eksisterende tilbud på tværs af organisatoriske

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Indholdsfortegnelse 1. Ringsted Kommunes overordnede mål med integrationspolitikken er:...3

Læs mere

INTEGRATIONSSTRATEGI

INTEGRATIONSSTRATEGI INTEGRATIONSSTRATEGI 2017 2018 ODENSE HAR BRUG FOR ALLE - OGSÅ PÅ ARBEJDSMARKEDET BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER 1. EN GOD START I ODENSE FOR ALLE 2. ALLE ER EN DEL AF ARBEJDSFÆLLESSKABET

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Fastholdelse. Vejle 23. september Jens Frahm-Rasmussen Integrationsservice Integrationsministeriet

Fastholdelse. Vejle 23. september Jens Frahm-Rasmussen Integrationsservice Integrationsministeriet Fastholdelse Vejle 23. september 2010 Jens Frahm-Rasmussen Integrationsservice Integrationsministeriet Fastholdelse Forskellige tilgange: Kompetenceafklaring Kompetenceudvikling Sproglig opkvalificering

Læs mere

Akademikernes bidrag til integration af højtuddannede flygtninge på arbejdsmarkedet

Akademikernes bidrag til integration af højtuddannede flygtninge på arbejdsmarkedet Akademikernes bidrag til integration af højtuddannede flygtninge på arbejdsmarkedet Akademikerne medvirker til at styrke integration og beskæftigelse af flygtninge på det danske arbejdsmarked hurtigt og

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm

Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm 2014 Indhold: Indledning... 3 Bestyrelse og daglig ledelse... 4 Overenskomster... 4 Tillidsrepræsentantuddannelse... 5 Uddannelse... 5 Det offentlige

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012 Kursusoversigt 2013 Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk August 2012 Oplag: 21.000 Udarbejdet af: TUK - Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: Flemming Rasch

Læs mere

Fagligt og politisk grundlag for Fagligt Fælles Forbund Sydfyn

Fagligt og politisk grundlag for Fagligt Fælles Forbund Sydfyn Fagligt og politisk grundlag for Fagligt Fælles Forbund Sydfyn Forord... 2 En fagforening der er til for medlemmerne... 2 Vi er én fagforening... 3 Vi er en ambitiøs fagforening... 3 3F Sydfyn er åben

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Til tillidsrepræsentanten F O A F A G O G A R B E J D E Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Velkommen på holdet! En pjece til dig, der skal starte på FOAs

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Gruppens. sociale. ansvar. jdf DIALOGVÆRKTØJ DIALOGKORT. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads

Gruppens. sociale. ansvar. jdf DIALOGVÆRKTØJ DIALOGKORT. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Gruppens sociale ansvar jdf DIALOGVÆRKTØJ DIALOGKORT Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads DBA-projektets bæredygtighedsforståelse Økonomi Viden Socialt ansvar Etisk ansvar Arbejdsmiljø Ydre

Læs mere

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

TR-konference 2001. rapport2002. Bedre vilkår til tillidsvalgte

TR-konference 2001. rapport2002. Bedre vilkår til tillidsvalgte TR-konference 2001 rapport2002 Bedre vilkår til tillidsvalgte Konference for tillidsrepræsentanter i Teknik- og servicesektoren december 2001 Bedre vilkår til tillidsvalgte Konference for tillidsrepræsentanter

Læs mere

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921 tag godt imod din nye kollega Introduktionshæfte om, hvordan DU er med til at starte mentorordninger for ny(danske) kollegaer Indhold 3 Vi er alle en del af løsningen 4 Hvad er en mentor og en mentee 4

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

gladsaxe.dk Personalepolitik

gladsaxe.dk Personalepolitik gladsaxe.dk Personalepolitik 2016 1 personalepolitik I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner. Vi er en stærk velfærdskommune, der løser de kommunale opgaver på et højt niveau. Vi er en kommune, som prioriterer

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

Mangfoldighedsorganisering. - Idekatalog til tillidsvalgte, ansatte og valgte i afdelingerne

Mangfoldighedsorganisering. - Idekatalog til tillidsvalgte, ansatte og valgte i afdelingerne Mangfoldighedsorganisering - Idekatalog til tillidsvalgte, ansatte og valgte i afdelingerne Organisering handler om at involvere og engagere medlemmerne og gøre fagforeningen til en konkret, nærværende

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

manifest for interkulturel voksenundervisning i Europa

manifest for interkulturel voksenundervisning i Europa manifest for interkulturel voksenundervisning i Europa Hvem taler? Immigranters indflydelse på voksenundervisning (Who speaks. The voices of immigrants on adult education) Co-ordinator: FACEPA Sammenslutning

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

TEMADRØFTELSE 1 B. Nøgler til bedre rekruttering

TEMADRØFTELSE 1 B. Nøgler til bedre rekruttering TEMADRØFTELSE 1 B Nøgler til bedre rekruttering Inge-Lisbeth Nygaard, Århus Kommune Astrid Jensen, Sønderborg Kommune Henrik Sønderskov, Forsvaret Jawad Sundoo, Forsvaret Kirstine Østergaard, Undervisningsministeriet

Læs mere

NIF. Evaluering 2010. (Netværk I Fagbevægelsen) Udarbejdet for LO

NIF. Evaluering 2010. (Netværk I Fagbevægelsen) Udarbejdet for LO NIF (Netværk I Fagbevægelsen) Evaluering 2010 Udarbejdet for LO Mette Semey Kubix November 2010 Kubix ApS Nørre Voldgade2 1358 København K Tlf. 3332 3352 kubix@kubix.dk www.kubix.dk Indhold Resumé... 4

Læs mere

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for Plads til alle Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen Plads til alle - mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen I Frederikshavn Kommune ønsker vi at tilbyde vores ansatte de bedste

Læs mere

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015 LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015 NYE VEJE TIL BESKÆFTIGELSE Har I brug for hjælp til at få flere ledige indvandrere og flygtninge ud på arbejdsmarkedet? Så brug branchepakker som et effektivt

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD ØKONOMISK ANALYSE Industriens opkvalificeringsindsats halter bagud Danske industrivirksomheder gør ikke nok for at opkvalificere medarbejderne. Kun 4

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

FORSLAG - A. HK Service Hovedstadens generalforsamling den 2. marts. Forslagsstillere: Bestyrelsen i HK Service Hovedstaden. Almindeligt forslag

FORSLAG - A. HK Service Hovedstadens generalforsamling den 2. marts. Forslagsstillere: Bestyrelsen i HK Service Hovedstaden. Almindeligt forslag 1 FORSLAG - A HK Service Hovedstadens generalforsamling den 2. marts Forslagsstillere: Bestyrelsen i HK Service Hovedstaden Almindeligt forslag Vision om et fagligt fællesskab drevet af relationer HK Service

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune

Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune Indledning Byrådet har besluttet at der skal udarbejdes en beskæftigelsespolitik. Udvalget for beskæftigelse har i efteråret 2007 arbejdet med at formulere denne

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram 2017-2019 Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det arbejdsprogram,

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014 Side 1 Flygtninge i Danmark og Verden 20 marts 2014 Foreningen for tosprogede børns vilkår 27.03.2014 AK/Flygtningedebat Side 2 Side Dansk Flygtningehjælp Den største danske NGO Hvor: Vi arbejder i 36

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

International mobilitet (IT)

International mobilitet (IT) International mobilitet (IT) Formål Der er masser af gode grunde til at tage til udlandet på et praktikophold. To af disse grunde er den sprogindlæring og " interkulturelle kompetenceudvikling, der som

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Sent ankomne minoritetsunge i overgangen til en ungdomsuddannelse

Sent ankomne minoritetsunge i overgangen til en ungdomsuddannelse Sent ankomne minoritetsunge i overgangen til en ungdomsuddannelse Samarbejdsprojekt mellem Fastholdelseskaravanen, UU Viborg, Viborg Ungdomsskole og Mercantec August/December 2012 Projekt- Sent ankomne

Læs mere

Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse

Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse Titel: Bedre inklusion af borgere på kanten af arbejdsmarkedet Udfordringer

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Kvindelig Meningsdanner

Kvindelig Meningsdanner Kvindelig Meningsdanner Kursus for kvinder med minoritetsbaggrund 1 På dette kursus kan du møde: Du vil selvfølgelig møde de andre spændende deltagere på kurset. Men ud over dem, vil du også møde en række

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere