Etniske kvinder i job Den bedste vej til ligestilling og integration på arbejdspladserne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etniske kvinder i job Den bedste vej til ligestilling og integration på arbejdspladserne"

Transkript

1 Etniske kvinder i job Den bedste vej til ligestilling og integration på arbejdspladserne EU s socialfond skabte mulighederne med Equal programmet The EUROPEAN UNION The European Social Fund

2 Indhold Indledning 3 Udgivet af FIC Nyrnberggade 31, København S Telefon Copyright: FIC Grafisk produktion: Schultz Grafisk Illustrationer: Fotos på forsiden, side3, 4, 5, 6,10 12,13 og 14 er alle fotos taget af FIC i forbindelse med projektaktiviteterne. Illustrationerne side 8 og 9 er oplysningsmaterialer produceret som led i projektaktiviteterne. Projektet er støttet af: The EUROPEAN UNION The European Social Fund Etniske kvinder skal øge integration og ligestilling på arbejdspladserne 5 Uddannelsen 7 Andre aktiviteter 8 Til gavn for alle 10 Andre etniske FIC projekter 15 Vær med til at forandre 16 FIC s partnere i projektet: AOF FOA-KLS København Fagbevægelsens Videnscenter for Integration 3F Industri og Service København Havneskolen HK Privat København Københavns Tekniske Skole RBF København

3 Indledning Kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, og som er i job, kan styrke ligestilling og etnisk integration på arbejdspladserne og i samfundet. Både for dem selv og resten af familien. Og de kan være stærke rollemodeller for andre med samme baggrund. Hvis de da ellers får mulighed for det. 1.del af integrationen på det danske arbejdsmarked er at få et job. Det giver selvtillid, uafhængighed og egen indkomst, samt en mulighed for sociale netværk. Men når man kommer på en dansk arbejdsplads med en anden etnisk og kulturel baggrund end dansk, så bliver man ikke automatisk integreret. Man skal lære kultur og jargon på arbejdspladsen. Man kender ikke til relationerne mellem ansatte og ledere, de faglige klubber og fagforeningernes rolle, arbejdsmarkedssystemer, overenskomster og lovgivning. Derfor er mange forståeligt nok tilbageholdende. De marginaliseres i forhold til livet og beslutningerne på arbejdspladsen, som en slags tilskuere, når der skal vælges til faglige tillidshverv og ske karriereskift og forfremmelser. Det har negative konsekvenser for kvinderne selv. Det har også negative konsekvenser i forhold til kollegerne og virksomheden. De stadig flere ikke faglærte 3

4 ansatte med anden etnisk baggrund end dansk samles ikke tilstrækkeligt op i forhold til de faglige organisationer. Med projektet TR Kvalificering, som er støttet af EU s Socialfond over Equal programmet, har FIC tilvejebragt en mulighed for at ikke-faglærte kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, og som har et job, har kunnet deltage i en systematisk opkvalificering til fuld integration på deres arbejdspladser. FIC har kaldt det 2.bølge af integrationen på det danske arbejdsmarked. Som partnere i projektet har FIC haft AOF Danmark, FOA KLS København, Fagbevægelsens Videnscenter for Integration, 3F Industri og Service København, Havneskolen, HK Privat København, Københavns Tekniske Skole og RBF København. Her præsenterer vi projektets formål, aktiviteter og resultater. Og samtidig lægger vi vægt på, at erfaringerne kan anvendes i en række sammenhænge i fremtiden. Netværket af etniske kvinder med anden baggrund end dansk ønskes fastholdt til at styrke ligestilling og integration for endnu flere på det danske arbejdsmarked. Det mere detaljerede kendskab til projektets mange elementer kan ses på eller 4

5 Et klart mål: Etniske kvinder skal øge integration og ligestilling på arbejdspladserne Målet med projektet var at give etniske kvinder kompetencer til selv at identificere, tage ansvar for og løse opgaver på arbejdspladsen, og dermed sætte dem bedre i stand til at varetage hverv som tillidsrepræsentant eller leder. Hermed skulle den etniske og kønsmæssige ligestilling i arbejdslivet styrkes. Målgruppen Målgruppen var primært tænkt rekrutteret blandt medlemmer hos de fagforeninger, som er partnere i projektet indenfor industri, service, rengøring, hotel- og restauration, social og sundhed, butik og handel. Derfor var det fra starten forventningen, at det ville være let at rekruttere deltagere. I praksis viste det sig af flere grunde langt vanskeligere end forudset at skaffe det forventede store antal deltagere. Derfor blev der satset endnu bredere i indsatsen for at nå målgruppen direkte. Hermed blev der sikret grundlag for en systematisk uddannelse af i alt 34 kvinder fordelt på 2 hold. Deltagerne i projektet har etnisk baggrund fra følgende lande: Kina, Ukraine, Filippinerne, Irak, Tyrkiet, Albanien, Pakistan og Thailand. Adskillige har boet i Danmark i mange år. Deltagerne er fra følgende arbejdspladser: Østervang Plejehjem Frederiksberg Kommune, Rengøringen Københavns Kommune, Hennes & Mauritz, Københavns Rådhus, LSG Sky Chefs Danmark A/S, Forenede Rengøring A/S, SAS Radisson Royal Hotel, Hotel Scandic, Parkering København, Rødkilde Skole, ISS, DTU, Post Danmark, Gladsaxe Kommune, KAS Glostrup, Oehlenschlægersgades skole, Ballerup Kommune, Dansk Handicap Forbund. Den direkte kontakt til målgruppen viste sig i praksis vanskeligere end forventet. Dernæst lå der en stor opgave i at få de enkelte gjort interesserede i at melde sig til det samlede uddannelsesforløb, at få medfinansieringen på plads i forhold til de organisationer, de var medlem af. Endelig skulle virksomhedens ledelse give tilladelse til den enkeltes deltagelse i projektet 5

6 6 Mangel på arbejdskraft et problem Generelt set har mange virksomheders ledelser både i den private og offentlige sektor taget godt imod forslaget om, at en eller flere af deres kvindelige medarbejdere med anden etnisk baggrund kunne deltage i projektet. Men et er den principielle accept. Noget andet er hverdagen på den enkelte virksomhed, der arbejder på områder, hvor der er stor mangel på arbejdskraft. Projektet trak de pågældende medarbejdere væk fra deres arbejdspladser i i alt 8 uger fordelt over 9-12 måneder: Og det kan være svært at overskue, selv om velviljen er stor. For selv om et kompetenceløft til medarbejderne på længere sigt er til stor gavn for virksomheden, er det arbejdssituationen i dagligdagen, som ofte får lov til at være udslagsgivende.

7 Uddannelsen Uddannelsen har været delt op i 3 moduler: Modul 1: Introduktion med fokus på det personlige og den enkeltes baggrund. Demokrati og samfundsforståelse. Dansk. Fokus var på det sprog og de termer, der bruges på arbejdspladsen og om arbejdsmarkedsforhold. IT på tværs og integreret i alle fag. Modul 2: Kultur og sprog. Fokus på arbejdspladskultur. Tillidsrepræsentantens funktion og samarbejdet på arbejdspladsen. Karriere. Fokus har her været på den enkelte deltagers karrieremuligheder som mellemleder og leder på arbejdspladsen. Personlig udvikling og kompetenceafklaring. Deltagerne er undervist i konflikthåndtering og personlig udvikling. Der er gennemført en Individuel Kompetence Afklaring, IKA, af alle, for at afdække alles ressourcer og realkompetencer og se på hvilke uddannelsestilbud, der er relevante. Modul 3: Erhvervsrettede kurser. Disse kurser er tilpasset den enkeltes behov som er afdækket i modul 2. Det har typisk været specialiserede AMU-kurser på Københavns Tekniske Skole. Som led i projektet har der været arbejdet med etablering af mentorordninger på arbejdspladserne, hvor tillidsfolk og arbejdsledere skulle være mentorer for egne medarbejdere. Ordningen fik ikke den tilsigtede rolle, fordi alle parter var tilbageholdende i forhold til dette. Som led i uddannelsen blev der også gennemført besøg i bl.a. Folketinget og på Københavns Rådhus. Uddannelsesforløbet blev afsluttet med en translokation i LO huset. 7

8 Andre aktiviteter I tilknytning til projektet har der været gennemført en række aktiviteter, som kort skal omtales her: Lige muligheder mangfoldighed giver værdi for alle Under denne overskrift blev der gennemført en større udadvendt oplysningsaktivitet. Det omfattede en A4 plakat i 2000 eksemplarer. Et temanummer af Erhvervsmagasinet Spektrum, som når virksomheder, organisationer, presse, offentlige myndigheder m.fl., samt TV programmer med 9 etniske rollemodeller, heriblandt også deltagere fra kvindeprojektet. Disse udsendelser er sendt og genudsendes på Kanal København. Disse aktiviteter blev støttet af Socialministeriet og Europanævnet. Hallo Danmark FIC deltog i den store landsdækkende aktivitet Hallo Danmark, der havde fokus på mangfoldighed. FIC fik i den forbindelse bl.a. produceret en række TV og Radioprogrammer med interviews med deltagere fra Equal projektet. 8 EUROPA NÆVNET

9 Kvinder bygger bro Kvinder bygger Bro var et arrangement, som deltagerne i projektet påtog sig at organisere i november 2007 i 3F Danmarks hovedkvarter i København. Her blev der sat fokus på kvindernes egne historier, på kulturbaggrund, mad osv. Arrangementet havde til formål at nå repræsentanter fra de faglige organisationer. Etnisk kvindenetværk om Europa I oktober 2007 gennemførte FIC et særligt uddannelsesforløb med 4 kurser som satte fokus på hvordan EU kan øge lige muligheder, ligestilling og mangfoldighed for etniske minoriteter. Hermed fik deltagerne et indgående kendskab til, hvordan man kan anvende og påvirke EU. Europanævnet støttede denne aktivitet. Deltagerne havde etnisk oprindelse fra Kina, Usbekistan, Ukraine, Filippinerne, Mexico, Irak, Gambia og Tyrkiet samt Danmark. Netværk Kvinderne, der har deltaget i projektet, vil naturligt indgå i forskellige netværk i fremtiden i deres faglige organisationer og i andre sammenhænge. FIC etablerer imidlertid et etnisk kvindenetværk, som kan sikre deltagerne en platform for konkrete initiativer til at integration på arbejdsmarkedet. Etnisk Kvinde Netværk fic.dk Et Etnisk Kvinde Netværk i tilknytning til FIC er under etablering. Netværket skal give deltagerne en fælles platform til konkrete nye initiativer til øget integration af etniske kvinder og mænd i forhold til arbejdsmarkedet. Hvordan kan EU øge lige muligheder, ligestilling og mangfoldigheden for etniske minoritets kvinder og mænd Invitation til 4 kursusaftener d. 3., 11. og 23. oktober samt 1. november

10 Til gavn for alle Resultater for de etniske kvinder Kvinderne har fået en konkret og indgående viden om det danske arbejdsmarked og kultur på danske arbejdspladser. Hermed er de rustet til aktivt at kunne blande sig i diskussioner og beslutninger på arbejdspladsen og i de faglige klubber, men også udenfor den enkelte arbejdsplads. 10

11 De er klædt på til at håndtere konflikter, til at turde sige noget i en større forsamling, til at engagere sig aktivt i dagligdagen. Selvtilliden er vokset, og kvinderne er blevet mere ligeværdige med de øvrige kolleger. Kvinderne taler selv om den markante forandring, de har oplevet både privat og arbejdsmæssigt. Og de fortæller hvordan kolleger og arbejdsledere også har bemærket forandringen. Kvinderne har indbyrdes fået skabt et netværk, som de ikke havde før. De er blevet socialt og fagligt opkvalificeret. Det forandrer også deres rolle i andre sammenhænge, fordi de bliver rollemodeller for andre med anden etnisk baggrund. Resultater for de faglige organisationer Projektet TR kvalificering havde sit udgangspunk i de lokale fagforeninger med det klare mål at øge organiseringen af og engagementet hos medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk. For fagbevægelsen er tillidsrepræsentanterne nøglepersoner på arbejdspladsen, og derfor ville det ultimative succeskriterium være at få nogle af de etniske kvinder valgt som tillidsrepræsentant. I projektet har det dog ikke været forstået helt så bogstaveligt. Så let er det jo heller ikke at blive valgt, blot fordi man siger, at man kunne have lyst til det. Ambitionen for projektet har derimod været at give deltagerne den nødvendige viden og personlige ballast, så de er kvalificerede, hvis muligheden opstår. Men et engagement på anden vis i det faglige arbejde på arbejdspladsen eller i den lokale fagforening ses også som en succes. Enkelte er valgt til tillidsrepræsentanter. En har også droppet det igen. Der er skabt en bedre kontakt fra de faglige organisationer til de etniske kvinder i projektet. Det er nu op til de faglige organisationer at styrke deres engagement af de etniske minoriteter i deres arbejde. I fremtiden vil der være langt flere på arbejdsmarkedet med anden etnisk baggrund end dansk. For fagbevægelsen er det derfor af afgørende betydning, at de også formår at sikre dem en platform for et ligeværdigt engagement. Kvinderne i projektet har også fået en tættere kontakt til deres faglige organisationer. I det perspektiv har projektet givet nye erfaringer. Resultater for arbejdspladserne/virksomheder Succesen og fortsættelsen af den proces, som deltagelsen i projektet har givet kvinderne afhænger ikke blot af den enkelte deltagers lyst og vilje, men i høj grad også af det miljø de vender tilbage til på 11

12 arbejdspladserne. Er kollegerne parate til at tage imod deres nu opkvalificerede og stærke etniske kolleger? Tager lederne og arbejdsgiverne initiativ til at de tillærte kompetencer kan anvendes? Den lederuddannelse og personlige udvikling deltagerne har været igennem i projektet kan jo også bruges til rekruttering af nye arbejdsledere m.v. Hvis virksomhederne lægger det kompetenceløft, deres medarbejdere har fået i projektet, sammen med de øvrige kompetencer, de har med sig fra hjemlandet, kan de få endnu større gavn af at have ladet dem deltage i projektet. Virksomhederne får hermed også nogle rollemodeller, som kan styrke virksomhedens sociale profil, og gavne dem i rekrutteringen af nye medarbejdere. Endelig har virksomhederne også fået mere ansvarstagende og engagerede medarbejdere ud af projektet Resultater for FIC Projektet har givet FIC en omfattende erfaring i forhold til ikke faglærte kvinder med anden etnisk baggrund end dansk og som alle 12

13 er i beskæftigelse. Det har givet store erfaringer med hensyn til de vanskeligheder, der af mange årsager er, med at rekruttere en stor deltagerkreds. Projektet har klart vist, at en sådan opkvalificering virker efter hensigten. Hermed suppleres FIC s samlede erfaring med integration af etniske minoriteter på arbejdsmarkedet. Projektet har været tænkt i sammenhæng med en lang række andre relevante aktiviteter i FIC, så projekterne har kunnet berige og supplere hinanden og skabe synergieffekt indbyrdes. Der er skabt grundlag for etablering af et Etnisk Kvinde Netværk, som i fremtiden kan udgøre en platform for handling for deltagerne, og samtidig opkvalificere FIC s indsats for en øget indsats for integration af mennesker med anden etnisk baggrund på arbejdsmarkedet. Og for fremtiden... Projektets resultater viser, at det har en stor effekt, når der målrettet satses på at opkvalificere ikke faglærte etniske kvinder til arbejdslivet. 13

14 14 Det sikrer den 2. bølge af fuld integration på arbejdsmarkedet af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk. Det gavner deltagerne, deres organisationer, virksomhederne og samfundet. Projektet viser dog også, at det kræver en uddannelse af en vis varighed for at opnå, at deltagerne opnår tilstrækkelig viden om arbejdsmarkedsforhold og arbejdspladskultur og personligt rustes til selv at spille en aktiv rolle. I praksis viser det sig, at hvis mange skal deltage i et sådan forløb, kolliderer det ofte med virksomhedernes mangel på arbejdskraft. Det er en problemstilling, som generelt er relevant, når det gælder opkvalificering af ikke faglærte, som alle peger på skal opkvalificeres i fremtiden. Derfor må der tænkes i nye modeller for at udvikle et sammenhængende tilbud, der både kan opfylde formålet, forenes med virksomhedernes behov, og samtidig sikres finansielt. I forhold til den faglige opkvalificering har de faglige organisationer en særlig opgave med at øge det etniske minoritets medlemmers deltagelse.

15 Andre etniske FIC projekter FIC har igennem en årrække haft ledelsen af en lang række projekter med integration af mennesker med anden etnisk baggrund på det danske arbejdsmarked. Detaljer i forbindelse med projekternes formål, indhold og resultater kan ses på de respektive hjemmesider: - Nydanskere i energisektoren - Nydanskere som skraldemænd - Erhvervsuddannelse og brobygning for unge i R98 - Minoriteter på Vagt eller eller - Hvad betyder arbejdsmiljø for etniske mindretal? FIC forbereder herudover en række nye projekter for at øge beskæftigelse og kompetencer for etniske minoriteter på arbejdsmarkedet. Etnisk samarbejde i Europa FIC er medlem af den internationale organisation SOLIDAR og deltager i denne organisations Migration Working Group, der koordinerer etniske samarbejdsprojekter i hele Europa. FIC deltager ligeledes i SOLIDAR s International Coordination Committee, der bl.a. arbejder med CO-Development, hvor etniske minoriteter i Europa inddrages aktivt i at skabe udvikling i de lande, der oprindelig kommer fra. Solidar forbereder med start i 2008 et større europæisk samarbejdsprojekt, hvor Solidar og organisationer i andre europæiske lande har ønsket FIC's deltagelse på grund af FIC's erfaringer med integration af etniske mindretal op arbejdsmarkedet. FIC ville meget gerne deltage. Men da finansieringen skal hentes fra EU Kommissionen gennem den Europæiske Integrationsfond, kan FIC ikke deltage, for den er omfattet af det danske EU forbehold på det retslige område. FIC arbejder derfor med andre typer af Europæiske samarbejdsprojekter, der kan øge etniske minoriteters integration, ligestilling og ligeværdi på arbejdsmarkedet. 15

16 Vær med til at forandre Udsatte og marginaliserede mennesker i og udenfor Danmark har brug for en håndsrækning. FIC kan også blive din platform til forandring. FIC er en landsdækkende organisation. FIC har til formål at øge menneskers sociale, økonomiske og demokratiske rettigheder, lighed og solidaritet. Alle skal sikres lige muligheder i Danmark, Europa og globalt. FIC arbejder med social og etnisk integration p arbejdsmarkedet i Danmark. FIC deltager i europæiske samarbejdsprojekter. FIC deltager aktivt i debatten om fremtidens Europa. FIC forestår internationale udviklingsprojekter til gavn for verdens fattige. Den røde tråd i FIC s arbejde er social- og arbejdsmarkedsforhold. FIC er en medlemsorganisation, hvor der både er enkeltmedlemmer og kollektive medlemmer. FIC arbejder på landsplan og regionalt. Se mere på Bliv medlem af FIC Jeg vil gerne være medlem af FIC. Årskontingent som enkeltmedlem 150 kr. Klubber 500 kr. Organisationer under medlemmer kr. - over kr. Navn: Adresse: Postnr./by Mail: Telefon: Fødselsår: Job/Uddannelse: Design og tryk: Schultz Grafisk / Sendes til FIC, Nyrnberggade 31,2., 2300 København S, Telefon Mail: Du kan også melde dig ind via 16

20 år i solidaritet med andre - for at forandre

20 år i solidaritet med andre - for at forandre 20 år i solidaritet med andre - for at forandre 20 år i solidaritet med andre for at forandre Udgivet af: FIC, Fagligt Internationalt Center Teglværksgade 27,1. 2100 København Ø T: +45 3325 3854 E: fic@fic.dk

Læs mere

Ny lokal struktur med fokus på sektionerne

Ny lokal struktur med fokus på sektionerne Nyhedsbrev til LO s amter og sektioner #2 / Juni 2005 Ambassadører i uddannelse Efter et år på skolebænken er 20 ildsjæle fra 3F og FOA nu klar til at sætte kurser i gang for deres kolleger LO Roskilde

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

"Missing Link" og aktivering

Missing Link og aktivering "Missing Link" og aktivering - herunder deltagernes og kommunernes forventninger 1. delrapport Maj 2004 Henning Hansen, Mette Marie Juul og Flemming Jakobsen CASA "Missing Link" og aktivering - herunder

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilbage til indholdsfortegnelsen Tilbage til indholdsfortegnelsen KURSUSKATALOG 16 Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk Oktober 15 Oplag: 22.000 Udarbejdet af: TUK Tillidsvalgte, Udvikling

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. Oktober 2014

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. Oktober 2014 KURSUSKATALOG 15 Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk Oktober 14 Oplag: 22.000 Udarbejdet af: TUK Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: CoolGray Tryk:

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns.

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns. LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB AS3 Employment Dag- og Døgncentret Hans Knudsen Instituttet Hartmanns Hovedstadens Oplysningsforbund Incita Integro-Cortex Kofoeds Skole Konsortiet KKB markman

Læs mere

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. August 2013

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. August 2013 KURSUSKATALOG 2014 Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk August 2013 Oplag: 22.000 Udarbejdet af: TUK Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: CoolGray Tryk:

Læs mere

Afsluttende rapport for Socialfondsprojektet Uddannelse Til Tiden

Afsluttende rapport for Socialfondsprojektet Uddannelse Til Tiden Afsluttende rapport for Socialfondsprojektet Uddannelse Til Tiden Yderligere om projektet og download af rapporten: www.utt.socialfonden.net www.fic.dk www.3f.dk www.ambu.dk Uddannelsesinstitutioner der

Læs mere

Agenda En sammenhængende organisation

Agenda En sammenhængende organisation F O A F A G O G A R B E J D E Agenda En sammenhængende organisation FOAs målprogram kongressen 7.-9. oktober 2008 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Mona Striib Redaktion: Tom Bjerregaard, Maria

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

KVINDER FOR FREMTIDEN

KVINDER FOR FREMTIDEN KVINDER FOR FREMTIDEN Slutevaluering DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Sprogpris Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid skal erstattes med ny fil Slutevaluering Kvinder for fremtiden September

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

- tanker om at lære dansk på arbejdspladsen

- tanker om at lære dansk på arbejdspladsen - tanker om at lære dansk på arbejdspladsen Kolofon: Udgivere: KAD - Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark SiD - Specialarbejderforbundet i Danmark LVU Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere Redaktionsgruppe:

Læs mere

mangfoldige talenter

mangfoldige talenter mangfoldige talenter Inspiration til større mangfoldighed MANGFOLDIGE TALENTER er titlen på dette magasin, fordi den mangfoldighed af mennesker, som lever i Danmark, rummer masser af talenter. De mange

Læs mere

Evaluering af. Projekt want2work. 2. runde, maj 2005-april 2008. Asylafdelingen, Dansk Røde Kors

Evaluering af. Projekt want2work. 2. runde, maj 2005-april 2008. Asylafdelingen, Dansk Røde Kors Evaluering af Projekt want2work 2. runde, maj 2005-april 2008 Asylafdelingen, Dansk Røde Kors April 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 4 Evalueringsrapportens opbygning... 4 Kort projektbeskrivelse

Læs mere

Alle kan tegne abonnement på LO s elektroniske kongres-nyhedsbrev ved at skrive sin e-mailadresse på www.lokongres.dk

Alle kan tegne abonnement på LO s elektroniske kongres-nyhedsbrev ved at skrive sin e-mailadresse på www.lokongres.dk Nyhedsbrev til LO s amter og sektioner Nr. 9 Kongres 1999 Indhold Læs Udspil fra kongressen Alle kan tegne abonnement på LO s elektroniske kongres-nyhedsbrev ved at skrive sin e-mailadresse på www.lokongres.dk

Læs mere

Hurtigt i arbejde - Brobygning mellem virksomheder og nydanskere under uddannelse

Hurtigt i arbejde - Brobygning mellem virksomheder og nydanskere under uddannelse Hurtigt i arbejde - Brobygning mellem virksomheder og nydanskere under uddannelse De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Hurtigt i arbejde Redigeret af Søren Carøe og Tine Sørensen Hurtigt

Læs mere

Ikke-faglærte seniorer veje videre på jobmarkedet. Seniorer

Ikke-faglærte seniorer veje videre på jobmarkedet. Seniorer Ikke-faglærte seniorer veje videre på jobmarkedet Erfaringerne fr a projektet Beskæftigelsess trategi for Seniorer Hvad der skal til for, at ledige ikke-faglærte sen iorer får job og bliver fastholdt på

Læs mere

MIA PRISEN 2012 BEST PRACTICE

MIA PRISEN 2012 BEST PRACTICE MIA PRISEN 2012 BEST PRACTICE INDHOLD BEST PRACTICE 3 ØGE MANGFOLDIGHEDEN 4 Etnicitet 4 Alder 7 handicap 8 seksuel orientering 9 køn 9 Alle Diskriminationsgrunde 11 FASTHOLDE MANGFOLDIGHEDEN 12 Etnicitet

Læs mere

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2006 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere

UDFORDRINGEN. dilemmaer og udfordringer i rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

UDFORDRINGEN. dilemmaer og udfordringer i rekruttering af udenlandsk arbejdskraft UDFORDRINGEN dilemmaer og udfordringer i rekruttering af udenlandsk arbejdskraft UDFORDRINGEN dilemmaer og udfordringer i rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Redaktion: Jens Folkersen og Ole Jensen

Læs mere