Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet"

Transkript

1 Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide sig fast og er blevet stærkere. Det afspejler sig også i AE s prognose for de tre private hovederhverv - privat service, bygge og anlæg samt industrien. Samlet er der udsigt til en jobfremgang på ca job over de næste to år i de tre private hovederhverv. Den private servicesektor ventes at trække de fleste job, men som noget nyt ventes beskæftigelsen i industrien, som ellers har haft en faldende tendens de sidste tyve at vokse med samlet job over de næste to år. af chefanalytiker Erik Bjørsted 17. april 2015 Analysens hovedkonklusioner De seneste tal for lønmodtagerbeskæftigelsen viser fremgang over en bred kam på det danske arbejdsmarked. Det er ikke længere kun erhvervsservice, som trækker fremgangen. Set over det seneste år er fremgangen på det danske arbejdsmarked blevet mere bredt funderet, og industrien, som de sidste tyve år i gennemsnit har mistet arbejdspladser årligt, har haft fremgang det seneste år. Det afspejler sig også i AE s nye prognose for de tre private hovederhverv, privat service, byggeriet og industrien. Samlet er der udsigt til en jobfremgang på job i de tre erhverv. I privat service ventes beskæftigelsen at vokse med personer over de næste to år. I industrien ventes beskæftigelsen at vokse med personer i både 2015 og I byggeriet ventes en fremgang på ca personer over de næste to år. Den forholdsvis afdæmpede fremgang i byggeriet skyldes at en række midlertidige forhold samt finanspolitiske tiltag bortfalder. Kontakt Chefanalytiker Erik Bjørsted Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Fremgangen på det danske arbejdsmarked breder sig De seneste tal for lønmodtagerbeskæftigelsen afslører, at fremgangen på det danske arbejdsmarked breder sig. Hidtil har jobfremgangen været trukket af erhvervsservice, som dækker alt fra rengøringsjob til ingeniører, økonomer mfl. i konsulentbranchen. Set over det seneste år er de andre serviceerhverv, som handel og transport, information og kommunikation mfl. dog kommet bedre med, og selv industrien, som de sidste tyve år i gennemsnit har mistet arbejdspladser årligt, har det seneste år haft en fremgang på personer. Det fremgår af tabel 1, som viser udviklingen i lønmodtagerbeskæftigelsen fordelt på brancher. Bygge- og anlægsbranchen har desuden været godt hjulpet af stormene Bodil og Allan samt af offentlige bygge- og anlægsinvesteringer, boligjob-ordningen og renoveringerne i regi af Landsbyggefonden. Den eneste branche på det private arbejdsmarked, som har oplevet tilbagegang over det seneste år, er finansiering og forsikring. Tabel 1. Udviklingen i lønmodtagerbeskæftigelsen Seneste måned Siden april 2013 Seneste år Pct. I alt ,1 Landbrug, skovbrug og fiskeri ,0 Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed ,8 Bygge og anlæg ,9 Handel og transport mv ,3 Information og kommunikation ,2 Finansiering og forsikring ,3 Ejendomshandel og udlejning ,7 Erhvervsservice ,0 Offentlig administration, undervisning og sundhed ,0 Kultur, fritid og anden service ,2 Uoplyst aktivitet ,2 Kilde: AE på baggrund af Danmarks statistik. Det at fremgangen på arbejdsmarkedet er blevet spredt mere ud vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide sig fast også på arbejdsmarkedet. Det afspejler sig også i AE s seneste jobprognose for de tre private hovederhverv, privat service, bygge- og anlægsbranchen samt industrien. Samlet ventes en jobfremgang på job i de tre private hovederhverv over de næste to år. 2

3 Beskæftigelsen i privat service når tilbage på før-krise niveau Den meget jobtunge private servicesektor, som dækker, erhvervsservice, handel og transport, information og kommunikation mm, har været hårdt ramt af krisen. Mens beskæftigelsen i kølvandet på dot.com boblen i begyndelsen af 00 erne blot bremsede op, faldt beskæftigelsen de første to år under denne krise med næsten personer (svarende til en tilbagegang på ca. 5 pct.). Siden da er det kun langsomt gået fremad. Beskæftigelsen ventes dog at vokse med personer over de næste to år flere beskæftigede i 2015 og flere i Beskæftigelsen i den private servicesektor når dermed op på niveauet i 2008 før krisen satte ind. Det fremgår af figur 1. Figur 1. Beskæftigelsen i den private servicesektor Privat service Blandt de afgørende vækstmotorer for den private service sektor er det private forbrug, som har haft meget vanskeligt ved at komme op i omdrejninger i løbet af krisen. Fremadrettet tyder meget dog på, at vi omsider får mere gang i det private forbrug, som ventes at vokse med hhv.1,9 pct. i 2015 og 2,1 pct. i Derudover spiller tjenesteeksporten, og det offentlige forbrug en rolle. At det offentlige forbrug betyder noget for beskæftigelsen i den private servicesektor skyldes, at virksomheder i den private servicesektor løser opgaver for den offentlige sektor i form af fx rådgivning, transport, rengøring mv. Endelig leverer den private service sektor også input til byggeriet og industrien, hvorfor aktiviteten i disse brancher også er afgørende. Aktiviteten i byggeriet ventes godt nok at geare ned i prognosen, men industrien ventes til gengæld at komme op i et højere gear, hvilket vil kræve mere aktivitet i den private servicesektor. 3

4 6.000 flere arbejdspladser i industrien over de næste to år Industrien har under denne krise mistet lidt mere end hver femte arbejdsplads, og også de foregående år, har der været en nedadgående tendens i industriens beskæftigelse. De sidste tyve år er beskæftigelsen i industrien således faldet med i gennemsnit personer årligt. Udviklingen skyldes en kombination af voksende automatisering i produktionen, som kræver mindre arbejdskraft samt outsourcing. Sidste år havde industrien dog en beskæftigelsesfremgang på personer og også de kommende to år er der udsigt til jobfremgang. Beskæftigelsen i industrien ventes at vokse med personer i både 2015 og Det fremgår af figur 2. Figur 2. AE s jobprognose for industrien Industrien Industrien står godt rustet til fremtiden. Produktiviteten er fra 2008 til 2013 vokset med over 30 pct. og konkurrenceevnen er kraftigt forbedret. Samtidig kan vores eksport nyde godt af den lave oliepris, som øger væksten ikke bare herhjemme, men også i udlandet samt den svækkede krone, som gør vores varer og tjenester endnu billigere. Derfor peger meget også på jobfremgang i industrien de kommende år. Risikoen for industrien er naturligvis, hvis den geopolitiske uro blusser op igen, ligesom grexit kan skabe uro og usikkerhed. Derudover er det afgørende, at ECB s kvantitative lempelser virker efter hensigten og jager deflationsspøgelset, som har huseret i Euro området, bort. Ikke noget byggeboom lige nu Byggeriet har været begunstiget af stormene, Bodil og Allan samt fremrykkede offentlige bygge- og anlægsinvesteringer, renoveringsprojekter i regi af Landsbyggefonden og bolig-jobordningen. Flere af disse forhold bortfalder dog, og det påvirker naturligvis aktiviteten i byggeriet. 4

5 Samtidig peger nybyggeriet fortsat pilen ned. Beskæftigelsen ventes derfor at være nogenlunde uændret i 2015 og ventes at vokse med personer i Det fremgår af figur 3. Udviklingen på boligmarkedet er dog en joker. Hvis boligpriserne vokser mere end forventet, vil det trække boliginvesteringerne med op, og i så fald bliver jobfremgangen i byggeriet større. Figur 3. AE s jobprognose for byggeriet Bygge og anlæg 5

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv Væksten de kommende år bliver for lav til for alvor at kaste arbejdspladser af sig i de tre private hovederhverv. Kun privat service kan se frem til en beskæftigelsesfremgang, som dog tegner til at blive

Læs mere

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Arbejdsløsheden er for de unge faldende. Samtidige er den danske ungdomsledighed blandt de laveste i EU. Mindst lige så positivt er det

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport

Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport af Senioranalytiker Jens Sand Kirk og Chefanalytiker Frederik I. Pedersen 19. maj 2014 Analysens hovedkonklusioner Eksporten af dansk industriproduktion var

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

En del unge førtidspensionister

En del unge førtidspensionister En del unge førtidspensionister For at kunne få førtidspension skal man i dag have en så permanent nedsat arbejdsevne, at man ikke kan forsørge sig selv. Der er imidlertid 16 pct. af førtidspensionisterne,

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 Antallet af overførselsmodtagere voksede kraftigt under krisen. Antallet af overførselsmodtagere har siden 2011 imidlertid haft en faldende tendens.

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob en er siden årsskiftet faldet med 11.100 fuldtidspersoner. Hvor stor en del af faldet, der dækker over en reel jobfremgang, er dog usikkert, da mange i

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Bygge- og anlægssektor befinder sig i en meget dyb krise. Byggeriets beskæftigelse er det seneste år faldet med hele 25. fuldtidspersoner, svarende

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

65.000 unge har mistet jobbet

65.000 unge har mistet jobbet Mere end hver fjerde ufaglærte ung har mistet arbejdet under krisen 65.000 unge har mistet over halvdelen har ingen uddannelse Siden den økonomiske krise satte ind i slutningen af 2008, har 265.000 danskere

Læs mere

Kommunenotat. Lemvig Kommune

Kommunenotat. Lemvig Kommune Kommunenotat Lemvig Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Lemvig Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark I en ny rapport har DA udråbt Sverige som et forbillede og peget på, at Danmark bør sænke de sociale ydelser til overførselsmodtagerne for

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere