SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på med tilladelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse."

Transkript

1 SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på med tilladelse. Indledning Hvorfor overhovedet lave et bibelstudie om Israel? Se på Israel, lær om Gud. Det er målet for disse studieoplæg. Jeg ved ikke om du har rejst i Israel? Det er spændende! Når man åbner Bibelen i Israel og læser om Guds handlen med Israel folk, kan man opleve at blive overvældet. Pludselig forvandles søndagsskoleforestillingerne om Oliebjerget, Genezaret Sø og Judæas ørken og bliver til virkelighed, som er til at tage og føle på. Man bevæger sig i byer, hvor Jesus selv har været, på bjerge som engang blev erobret af Kong David, og på steder hvor Abraham lod sine får græsse. Men! Man behøver selvfølgelig ikke at være rejsende i landet for at lære Gud bedre at kende. Her handler det mere om at være på rejse med en åben Bibel. Bed og læs og tal med andre om det du læser. Dette hæfte vil prøve at zoome ind på noget af det, der er skrevet om Israel i Bibelen. Og der er sådan set nok at vælge imellem, for næsten hele Bibelen handler om forskellige personer i Israels historie, og næsten alle forfatterne var selv jøder. Der er mange personer i Israels historie, som kan fortælle mig en hel del om, hvem Gud er, og hvem jeg selv er. Det er vigtigt at have det i baghovedet, når man læser i Bibelen. Israel er relevant for alle mennesker, fordi vi gennem dem lærer noget elementært om Guds væsen og handlemåde - og om os selv! Og samtidig kan det være, vi får lov at se, at han i dag har en plan med Israel og med os. Studiematerialet er delt op i seks afsnit, der hver især kommer ind på forskellige personer i Israels historie. Hvert afsnit består af en introduktion til teksten, af spørgsmål til teksten, som kan bruges til debat og fordybelse, og til slut er der stof til eftertanke, som ikke er ment som en facitliste, men nærmere er de tanker jeg selv fik, da jeg skrev på hæftet. Abraham - den velsignede Læs 1 Mos 12,1-9; 15,1-6 Abram, bedre kendt under navnet Abraham, som han får i 1 Mos 17,5, levede omkring 2000 år før Jesus. Han er jødernes stamfar. Så selvfølgelig starter vi med ham. Det er faktisk utroligt vigtigt for forståelsen af Bibelens mange budskaber at få fat i, hvad der sker med Abraham her. I kap i 1 Mosebog hører vi om Abraham, Isak og Jakob - en farniliehistorie, kan man sige. Men ikke en hvilken som helst familie, for Abraham og hans efterkommere er udvalgt af Gud som den slægt, han har knyttet sig til på en helt speciel måde. Abraham var gammel afgudsdyrker og boede oprindeligt i det område, vi i dag kender som Kuwait (Jos 24,2-3). 1 Mos 12,1-9: Her sker noget revolutionerende i verdenshistorien! Ligesom dengang i Paradisets dage tager Gud nu igen ordet velsignelse i sin mund, og lover i den forbindelse Abraham nogle ting: Han vil føre ham til et bestemt land, gøre ham til et stort folk, velsigne ham osv. (v.1-3). Dette lover Gud, mens Abraham bor i Karan - et sted mellem Tyrkiet og Syrien, og altså en slags "mellemstation" på vandringen mod Kana'an. Han tager afsted, og pludselig en dag på Sikems støvede højdedrag siger Gud: "Jeg vil give dine efterkommere dette land." 1 Mos 15,1-6: Gud gentager sit løfte om masser af efterkommere til Abraham, som er kommet i tvivl. Han har endnu ingen børn fået, og taler om at hustrællen Eliezer måske skal arve alt hans gods. Gud slår derimod sit løfte fast med syvtommersøm: Jeg lover dig, at du skal få så mange efterkommere, at du ikke kan tælle dem! 1. Der er masser af forskellige løfter hele vejen gennem Bibelen, både i Det gamle Testamente og i Det ny Testamente. Når Gud taler til mennesker, så sker det tit ved, at han lover forskellige ting. Det kan enten være gennem "hvis..så"-løfter, som kræver noget af begge parter (f.eks. 5 Mos 11,26-28), eller gennem ubetingede løfter, hvor Gud suverænt er den, der holder, hvad han lover (f.eks. l Mos 9,11-17). Hvad slags løfter er det, som Gud giver Abraham? Og hvad kan vi deraf lære om Gud?

2 2. "I dig skal alle jordens slægter velsignes." Gud har en plan som gælder alle mennesker, allerede her så tidligt i historien. Hvad tror I, der menes? 3. Fodboldlandsholdet træner udvælger altid de fodboldspillere, der er i topform her og nu. Også Guds arbejdsmetode i sin plan for verden, er udvælgelse. Var det fordi Abraham var i åndelig topform, han blev udvalgt? Eller: Hvad kan vi lære af den måde Gud udvælger på? (Inddrag Joh 15,16-17). 4. Gud lovede Abraham velsignelse. Velsignelse er livsvigtig for os mennesker. Jesus nåede aldrig at blive færdig med at velsigne sine disciple, da han for til himmelen (Luk 24,50-53). Hvad er velsignelse? Hvis det er svært at svare på, så prøv at sætte ord på, hvad I hver især oplever som velsignelse. 5. Gælder løftet om landet i dag? Er der nogen forbindelse mellem løfterne til Abraham og så det, som sker i Israel i dag? (Inddrag l Mos 13,14-17; Rom 11,29). Gud har skabt verden ved hjælp af ord. En helt speciel slags ord. Blot ved at tale skabte han. En har engang sagt, at når Gud taler, så skaber han, hvad han nævner. Det er svært at forstå, men lader os mærke noget af magten i Guds ord. Når vi læser om de gange, Jesus uddrev onde ånder fra besatte mennesker, står der, at han brugte ord (Mark 1,21-28; Matt 8,28-34)! Han stod ikke og ruskede i folk, men talte til dæmonerne, så de blev tvunget til at forlade de mennesker, de boede i. Jesus brugte en helt speciel slags ord over for dæmonerne. Skaberord. Så var der ingen vej udenom. Det skete, som han havde sagt. Ordene til Abraham ligner disse ord. Gud taler, og det sker. Gud giver løfter, og dem holder han. Når vi ser på historien, opdager vi, at Gud har opfyldt de løfter, han gav til Abraham den dag: Hans efterkommere blev til et helt folk, et folk hvori verdens frelser blev født. Et folk som i dag bor i løftets land. Jeg tror, Abraham har blinket en ekstra gang med øjnene, da han hørte de ord. Det var ikke sandsynligt, at det kunne passe! Men han prøvede at stole på Gud, og blev ikke skuffet - men velsignet! Moses - befrieren Læs 2 Mos 3,1-14 Israel var Abrahams barnebarn. Vi kender ham måske bedre under navnet Jakob, men faktisk allerede i l Mos 32,29 får Jakob sit ekstra navn. Fra da af bliver han kaldt begge navne, sommetider endda i samme vers, f.eks. l Mos 48,2. Jakob, alias Israel, får 12 sønner, og de flytter til Egypten. Det er dem, der bliver til "det israelitiske folk," som vi første gang hører om i 2 Mos 1,9. Her taler Egyptens Farao om den gamle knark Jakobs efterkommere, som nu har boet i Egypten i henved 400 år og er blevet til hundredtusindvis af mennesker. En af disse israelitter hed Moses! 2 Mos 3,1-6: Fårehyrden Moses oplever en dag noget ret fantastisk på Horebs bjerg. I 400 år havde Himlen været tavs, men nu taler Gud atter til et af sine udvalgte børn. Guds nærvær viser sig som flammende ild, som Moses nysgerrigt vil undersøge nærmere. Han har temmelig sikkert været lamslået over advarselsråbet fra Gud, og da Gud præsenterer sig, kan han blot bøje sig i hellig respekt. Hans fjerne forfædres Gud bliver pludselig nærværende. 2 Mos 3,7-14: Gud fortæller Moses, at han ikke har glemt sit folk, som lider under slaveri i Egypten, nej, tværtimod vil han nu befri dem fra Faraos magt. Moses skal spille en hovedrolle som leder af folket, og føre dem til et frugtbart land. Moses betvivler sine evner som mellemmand mellem Gud og mennesker, men Gud lover at være med ham. 1. Moses stod på et helligt sted, hvor Gud åbenbarede sig for ham gennem flammende ild. Tal sammen om, hvordan I opfatter dette med, at Gud er hellig? 2. Hvordan taler Gud til os i dag? Tal om, hvordan vi mennesker på forskellig måde reagerer på Guds tale år er lang tid, men endelig er befrielsen en realitet. Hvad lærer vi om Gud ved at læse v.7-12? 4. Udfrielsen fra Egypten minder om en anden begivenhed: Jesu død og opstandelse for knap 2000 år siden. Hvad skete der egentlig der? Prøv at finde nogen paralleler mellem de to begivenheder... Gud har skabt og dannet sit folk Israel under Egyptens nådesløse

3 sol. Hvem havde mon troet, at det var sådan, Gud ville begynde at opfylde sine ord? Jeg er ikke sikker på, at det svarede til de forestillinger, som Abraham, Isak og Jakob gjorde sig, da de modtog løfterne. At Gud er hellig betyder, at alt i og omkring ham er rent og retfærdigt. At der ikke findes synd og ondskab, der hvor Gud er. Og når ting og personer er hellige, betyder det, at de tilhører Herren. Udvalgt, hellig, elsket. Sådan lød ordene til Israels folk før indtoget i Kana'an, og de ord forpligtede. Hør bare, hvad profeten Amos sagde 700 år senere: "Hør det ord, som Herren taler mod jer, israelitter, mod hele den slægt, jeg førte op fra Egypten: Kun jer kendes jeg ved blandt alle jordens folk, derfor straffer jeg jer for alle jeres synder" (Amos 3,1-2). Og Paulus skrev: "Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd. Kristi fred skal råde i jeres hjerter; til den blev I jo kaldet som lemmer på et legeme. Og vær taknemlige. Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. Undervis og forman med al visdom hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng med tak i jeres hjerte til Gud. Hvad I end gør i ord eller gerning, gør det alt sammen i Herren Jesu navn, og sig Gud Fader tak ved ham" (KoI3,12-17). Hoseas - profet og ægtemand Læs Hos 1,1-2,3; 3,1-5 Der går lang tid fra Moses til Hoseas. Efter fyrre års ørkenvandring indtager Josua Kana'ans land, og israelitterne slår sig ned stamme for stamme i hver sit område af landet. Der går ikke lang tid efter Josuas død, så indsætter Gud dommere til at holde skik på folket - de mest kendte er vel Gideon og Samson. Dommertiden varer omkring 400 år, så salver Samuel Saul til konge over Israel. Sauls efterfølgere, David og Salomon, formår i årene f. Kr. at skabe en samlet nation med en stærk udenrigspolitik, samhandel med fremmede lande og velstand på hjemmefronten (alt sammen noget, der kan læses om i Samuels- og Kongebøgerne). Det er forøvrigt i denne periode, at David erobrer Jerusalem og gør den til Israels hovedstad (2 Sam 5,6-10). På et tidspunkt svigter Salomon Gud til fordel for forskellige afguder, og Gud straffer ved at splitte Israel i to riger: Sydriget Juda og Nordriget IsraelÆfraim. Det er her i Nordriget, vi møder profeten Hoseas. Hoseas virkede som profet i Nordrigets sidste tid, det vil sige inden assyrerne i 722 f.kr. erobrede det. Vi lærer en hel masse, når vi læser i Hoseas' bog. Hoseas forkynder stærkt Guds dom over folket, fordi de dyrker andre guder end Den Levende. Men i samme åndedrag lyder der også forløsende og kærlige ord om fremtid og håb. Hos 1,1-9: Herren giver Hoseas besked på et gifte sig med en prostitueret, og med hende får Hoseas tre børn. Børnenes navne skal fortælle Israel, at Guds dom er over folket på grund af dets synd. Det er nemlig et ægteskab som skal illustrere forholdet mellem Gud og Israel: Israel har svigtet sin første kærlighed til Herren, har haft en masse "elskere" i stedet for at holde sig til Den Ene. De har dyrket fremmede guder. Og det har sin straf. Hos 2,1-3: Pludselig tales der i meget kærlige vendinger. Gud lover dem frugtbarhed, han lover splittelsen skal ophøre, og at de skal komme under en og samme leder. Folket skal få lov til at komme tilbage til Gud. Denne vekslen mellem dom og kærlighed er typisk Hoseas, prøv bare at læse videre: dom 2,4-15 og trøst 2, Hos 3,1-5: Selvom Israel begår ægteskabsbrud, elsker Herren

4 dem stadig - men det er ulykkelig kærlighed. Rosinkager, stenstøtter, efod og husguder hentyder a1tsammen til afgudsdyrkelsen i landet. Folket går en periode med opløsning i møde, landet skal være uden ledere, ja selv afgudsofringerne skal ophøre. Derefter vender Gud deres skæbne, og til sidst kommer Israel til Gud og Davidskongen. 1. Gud bruger Israels folk til at demonstrere over for hele verden, hvad der gemmer sig i mennesket. Hvad lærer vi her ved at se på Israel? Kan jeg genkende mig selv i Israels handlemåde overfor Gud? 2. Hvad vil Gud fortælle om sig selv gennem Hoseas? 3. Prøv at sætte navn på nutidens afguder. 4. Kap. 2,1-3 og 3,4-5 fortæller om fremtiden trods al synden. En dag skal Israels børn lære Gud at kende igen. Er profetien opfyldt? Er ordene stadig aktuelle? 5. Hvem er "David, deres konge," som omtales i 3,5? Inddrag 2 Sam 7,12-14 og Luk 1, det lider jeg ondt, ja, er i lænker som en forbryder. Dog, Guds ord er ikke bundet. Derfor udholder jeg alt for de udvalgtes skyld, for at også de kan få frelsen ved Kristus Jesus med evig kærlighed - troværdigt er det ord! For er vi døde med ham, skal vi også leve med ham; holder vi ud, skal vi også være konger med ham; fornægter vi ham, vil han også fornægte os; er vi utro, forbliver han dog tro, thi fornægte sig selv kan han ikke." Vi møder det gang på gang i Israels historie: Herren tugter den, han elsker! Israels folk troede, de kendte alt til kærlighed, og de tog sig mange afguder som elskere. Men i virkeligheden svigtede de selve kærlighedens skaber og fornyer - Gud Herren. Derfor straffede Gud dem. Men han svigtede ikke. Når vi ser på Jesus, bliver det endnu mere tydeligt: Jesus er Israels gode hyrde, han er det menneske, der har stået Gud nærmest, han er Guds søn. Men Gud straffede ham - al menneskenes synd slog ham ihjel. Men midt i alt det viser Gud os sin kærlighed og trofasthed. "For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn,for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, man have evigt liv," skriver evangelisten Johannes. Det er os, der svigter, ikke Gud. Han er Den Trofaste, som holder, hvad han lover. Det sætter vores liv i perspektiv. Når alt glipper, og mørket sænker sig, så er der en, som aldrig svigter. Ligesom han kalder på Israel, så kalder han også på os: "Kom tilbage til mig, jeg elsker dig!" 12 Tim 2,8-13 skriver Paulus: "Husk på Kristus Jesus, opstået fra de døde, af Davids slægt, ifølge mit evangelium; for

5 Ezekiel - brandaktuel profet Læs Ez 36,16-36 Vi skriver år 598 f.kr. Babylonerne regerer et enormt supermagtsimperium med hård hånd. Langt ovre mod vest ligger det lille irriterende kongedømme Juda, som ikke vil makke ret. Kong Nebudkadnezar angriber derfor hovedstaden Jerusalem og deporterer en stor mængde af de rebelske judæere til Babylon - for ligesom at markere, hvor skabet skal stå! En af de bortførte er præsten Ezekiel, som under det 70-årige, ufrivillige eksil kaldes af Gud til at profetere og forklare judæerne, hvorfor det er gået, som det er gået. Situationen minder i uhyggelig grad om de tragiske omstændigheder, som blot 130 år tidligere havde ført til Nordrigets fald. Da havde mænd som Hoseas, Amos og Mika profeteret om Assyriens krigssejr over Israel, og de havde fået ret. På den måde havde Israels Gud straffet folket for deres afgudsdyrkelse, men judæerne sydpå har åbenbart ikke taget ved lære af historien: De føres nu til Babylon som fanger, og Jerusalem - og dermed også Salomons tempel - ødelægges i 587 f.kr. Det sker altsammen, fordi Gud ikke vil tolerere judæernes afgudsdyrkelse. De burde have vidst bedre. Ez 36,16-21: Gud fortæller Ezekiel, hvorfor situationen ser ud, som den gør. Gud har spredt Israel (dvs. judæerne) blandt folkene, fordi deres synd gjorde det land, Gud havde givet dem, urent. Hermed sker der faktisk det, at Guds navn bliver spottet blandt folkene: Ha, de er Guds udvalgte folk, men det ser ud til, at han ikke mere vil have noget med dem at gøre! Hvad er det for et folk! Hvad er det for en Gud!! Ez 36,22-24: Ezekiel fortæller, at Gud igen vil gribe ind i historiens gang, nu på den måde, at han vil samle Israel fra de lande, han har spredt dem til. Når det sker, skal de huske på, at det ikke er, fordi de har fortjent det! Nej, det sker, fordi Gud vil vise sin hellighed og magt for folkene. Gud, som før blev spottet, skal i stedet have æren for det, som nu sker. Ez 36,25-36: I forbindelse med at folket vender tilbage til fædrenes land - det vil sige Abraham, Isak og Jakobs land - skal der ske noget gennemgribende fra Guds side: Han vil stænke rent vand og rense folket, give dem et nyt hjerte og en ny ånd - Guds ånd. Folket skal angre deres synder, landet skal blive frugtbart, nye byer skal bygges oven på gamle ruiner, og nabofolkene skal forstå, at Gud er Herren. 1. I dette århundrede vender jøder som aldrig før tilbage til den geografiske plet, som blev lovet deres forfædre. Hvordan skal det forstås? Kan det betyde, at Gud i dag er i gang med at opfylde profetien fra Ezekiel? 2. Israel skal renses, få et nyt hjerte og lære Gud at kende - de skal kort sagt frelses (v.25-29). Hvad betyder det? Hvordan sker det? 3. Hvordan har I selv lært Gud at kende? Er der forskel på, hvordan vi hedninger (dvs. ikke-jøder) lærer Gud at kende, og så hvordan jøderne gør det? Eller: er der en anden vej til Gud for jøder end for hedninger? 4. Hvorfor skal alt dette med Israels folk? Hvad skal vi focusere på? 5. Hvordan læser og forstår I de bibelske profetier? Inddrag 2 Tim 3,14-17 og 2 Pet 1, "- og der er ikke frelse i nogen anden, ja, der der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved," sagde apostelen Peter, da han engang stod over for Israels ledere og præster og fortalte dem om Jesus Messias. Ezekiel brugte også dette ord 'frelse' i det stykke, vi har læst. Han får lov til at se ind i fremtiden, mens Gud fortæller ham om de ting, der skal ske med Israels folk - og det er virkelig spændende læsning, især hvis man kender bare en lille smule af det jødiske folks historie. Israels historie har nemlig formet sig akkurat, som Ezekiel fik den at se. Helt op til i dag. Han var selv en af dem, der ufrivilligt kom til Babylon. Senere i historien - år 70 e.kr. - spredtes jøderne igen, denne gang over hele jordkloden. Inden for de sidste 100 år er jøder fra utallige lande vendt tilbage til deres gamle hjemland, og en selvstændig jødisk stat er atter opstået. Gud fortæller Ezekiel, at en dag skal folket komme til tro på Jesus. At Gud vil foretage en hjerteoperation, og det jødiske folk skal se, hvem Jesus i virkeligheden er. Prøv at tænke på, hvordan du selv kom til tro. Gud greb ind i

6 dit liv, og du så, hvad Jesus havde gjort for dig. Det skal også ske en dag i Israel. Tak Gud, fordi han i dag viser os sin trofasthed gennem sin handlen med det jødiske folk, og bed fra nu af om at Gud snart vil gribe ind og frelse dem. Bed også for de messianske jøder, som kender Jesus, og som ønsker at være vidner for deres landsmænd. Og husk - som rejsende i Israel har du også en chance for at være et vidne om Jesus. Jesus - verdens bedst kendte iøde Læs Joh 12,12-26 Bibelen fortæller, at dengang ondskaben og synden og døden fik magt her på jorden, da lagde Gud en plan for at fri os mennesker, som han elsker, fra Satans magt. Planen fik sit foreløbige højdepunkt i nogle begivenhedsrige dage i Jerusalem for knap 2000 år siden, da jøden Jesus døde og opstod. Han blev korsfæstet for menneskenes skyld, for at vi kunne få fred, og han stod op fra graven som et levende bevis på kærlighedens en-gang-for-alle-sejr over døden. Da Jesus blev født, var der gået over 400 år, siden Gud sidst havde talt til folket. Det var sket gennem profeten Malakias. I årene efter Malakias får de gammeltestamentlige skrifter en enorm betydning: De er Guds ord, og her kommer Guds vilje til kende. Samtidig vokser håbet om en frelser frem, en konge over Israel - Messias, Den Salvede. Her er tale om ham, som alle profeterne havde skrevet om og sukket efter, Gud selv, som ville komme til jorden! Joh 12,12-13: Ligesom tusindvis af andre jøder er Jesus på vej op til Jerusalem for at fejre påskefesten. Rygtet om ham løber i forvejen, og pludselig fyldes vejene med mennesker, som vil hylde ham. Hosianna er et jubelråb: "Frels dog," og er sammen med resten af v.13 hentet fra Salme 118, Joh 12,14-19: Jesus rider ind i byen på et æsel og opfylder dermed profetien fra Zakarias 9,9. Hans disciple tillægger det i første omgang ingen speciel betydning, men efter hans herliggørelse forstår de det. Skaren vil møde manden, som har magt over døden. Jesus havde nemlig opvakt en af deres naboer fra de døde. Han hed Lazarus. Joh 12,20-26: Der er også en del grækere i Jerusalem i forbindelse med påsken. De har hørt forskellige ting om Jesus, og spørger disciplen Filip, om han vil føre dem til Jesus. Jesus svarer ved at holde en lille tale for de mennesker, der står omkring ham. Nu er tiden inde, der skal ske noget verdenshistorisk i de dage. "Menneskesønnen" er den messiasbetegnelse, Jesus bruger om sig selv.

7 1. Disciplene forstod først profetien om æselføllet, efter at Jesus var herliggjort (v.16), og Jesus sagde også selv, at han skulle her!iggøres (v.23). Hvad mener han, når han bruger dette ord? 2. Skaren forventede, at Messias - frelseren - skulle komme. Det havde Moses og profeterne sagt. Nu kalder de Jesus Israels konge. Hvad vil det sige, at Jesus er Israels konge (v.l3)? 3. Jesus kom, døde, opstod og tog fra jorden igen. Men han sagde: "Jeg kommer igen". Hvordan er vores forventning til det? Lever vi vores liv i forventning om, at Jesus kommer igen? 4. Hvad vil Jesus fortælle med historien om hvedekornet? 5. "Den, der elsker sit liv, mister det, og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv" (v.25). Er kristendommen en livsfjendsk religion? Tal om, hvad Jesus mener, og inddrag Matt 16, "Den, der tjener mig, skal følge mig, og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Den der tjener mig, ham skal Faderen ære." Vers 26 er både en befaling og et løfte: Tjen mig, så skal du få ære fra Gud! Tal om, hvad det vil sige at tjene Jesus. meningen, Jesus skulle dø for deres skyld. Men Gud gjorde ham levende igen. Jesus kom ud af graven og mødte sine disciple ansigt til ansigt. Jesus sonede din og min synd, og han ønsker også at møde dig og mig. Han lever i dag og ønsker, at vi med vores liv skal tjene ham i tak. Og at vi lever i forventning til den dag, hvor han kommer tilbage for at dømme verden og for at skabe en ny jord uden synd og død. "For Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker og opdrager os til at sige nej til ugudelighed og verdslige lyster og leve besindigt og retskaffent i denne verden, mens vi venter på, at vort salige håb skal opfyldes og vor store Gud og frelser, Jesus Kristus, komme til syne i herlighed" (Tit 2,11-13). Hvad er meningen med livet? Hvorfor er jeg kristen? Svarene på det har noget med jøden Jesus at gøre, hvis man skal tro Bibelens forfattere. Jesus var tømrer, bosat i Nazareth i Galilæa. Få år før sin død flyttede han til Kapernaum ved Genezaret Sø, og derfra begyndte han at prædike og gøre store undere. Han sagde, han var Messias - frelseren. Han sagde, han var Livet. Han sagde, ingen kunne lære Gud at kende, uden at lære ham at kende. Han sagde, han skulle slås ihjel og opstå tre dage efter, og det fik han ret i, for få dage efter indtoget i Jerusalem, hvor han blev hyldet som Israels konge, blev han taget til fange, pisket, spottet, hånet med en tornekrone og til sidst henrettet et sted lige uden for Jerusalems bymur. Hans disciple var fortvivlede. De forstod ikke, hvad der skete. De følte ethvert håb forsvinde. De forstod ikke, at det var

8 Paulus - iøde efter Guds vilie Læs Rom 11,1-12; Som ung var Paulus en ivrig forfølger af de jøder som bekendte sig til Jesus. Han slog hårdt ned på dem, og hans navn blev kendt og frygtet. Som farisæer kendte han Det gamle Testamente utroligt godt men der lå et slør over hans øjne, og først da Gud greb ind og fjernede det, så han, at Jesus var den røde tråd i Det gamle Testamente. Det kan du læse om i ApG 9,1-25. Derefter var det, han for alvor fik travlt. Han havde jo faktisk fået lov til at møde den korsfæstede og opstandne Jesus på vejen til Damaskus, og nu skulle det fortælles til enhver, der ville høre på ham. Forkyndelsen af evangeliet om Jesus Kristus blev fra nu af Paulus' livsopgave. Paulus blev den bedst kendte forfatter i Det ny Testamente. Det blev til ikke mindre end 13 breve til de nye menigheder rundt omkring i middelhavslandene. Romerbrevet er et langt og grundigt brev, som kort og godt handler om evangeliets indhold, og hvilke konsekvenser det får at møde og komme til tro på evangeliet. Det er skrevet cirka år 57 e.kr., og kapitel 9-11 handler om Israel. Rom 11,1-6: Handler Gud stadig med det jødiske folk, eller er det et forkastet folk? Det er det spørgsmål, hele kap. 11 drejer sig om. Der er ingen tvivl om, det har været et aktuelt spørgsmål blandt de kristne i Rom, hvor menigheden bestod af både jøder og hedninger. Paulus svarer ved at gøre opmærksom på sig selv, og de jøder som er kommet til tro på Jesus: Ligesom på Elias' tid så er der nu i vores tid en troende rest i det jødiske folk. Vi jøder, som er kommet til tro på Jesus, siden han gik rundt i Israel, vi er levende beviser! Rom 11,7.12: Der skete noget tragisk, da Messias kom, for Gud greb ikke ind og omskar folkets hjerte - Israel blev ikke frelst! Tværtimod blev størstedelen af jøderne forhærdede i deres hjerter. Paulus stiller nu det spørgsmål: Blev jøderne forhærdede, for at de skulle forkastes? Nej, men Gud bruger situationen til at bringe evangeliet til hedningefolkene. Rom 11,25-27: Når Paulus bruger ordet 'hemmelighed', mener han: En sandhed, som først nu er blevet afsløret. Her er det gået op for Paulus, hvad det egentlig er, der sker med det jødiske folk i tiden indtil Jesu genkomst. Størstedelen af folket er forhærdet, men på et tidspunkt i historien vil der ske en vækkelse blandt dem. Bibelens profetier om Israels frelse skal gå i opfyldelse. 1. Har Gud forkastet det jødiske folk? Det var aktuelt for over 1900 år siden. Er det stadig vigtigt at spørge sådan i dag? Overvej konsekvenserne af jeres svar. 2. Kan man kalde de jesustroende jøder i dag for et tegn - en rest? 3. Hvad vil det sige at være forhærdet? Kan det virkelig passe, at Gud har forudset denne forhærdelse af Israel? 4. Alle folkeslag har brug for at høre evangeliet om Jesus - inklusive jøderne. Hvordan kan vi være med til at bringe evangeliet tilbage til Israels folk? 5. Paulus bruger Det gamle Testamente flittigt, når han forklarer romermenigheden disse ting. Det var hans Bibel. Hvordan er vores forhold til Det gamle Testamente i dag? Skal vi læse det som Guds ord på lige fod med Det nye Testamente? Måske kender I billedet med lysestagen. Guds lysestage, som bringer vækkelse og modtagelighed overfor evangeliet, der hvor Gud placerer den. Gud tændte stagen i Israel og "føjede hver dag nogle til, som blev frelst." "..og den dag blev der føjet næsten tre tusind mennesker til." Jeg citerer fra de sidste ti vers af ApG 2, prøv selv at læse hele kapitlet. Jo, der var virkelig vækkelse dengang. Men der var også virkelig forhærdelse. Størstedelen af folket gjorde deres hjerter uimodtagelige for evangeliet. Så flyttede Gud stagen ud i verden til os hedninger, og siden har millionvis af mennesker fundet tilgivelse for deres synder ved at tage imod Jesus. I dag er der et mindretal af jøder, der bekender sig til Jesus. Et vigtigt mindretal. De kalder sig messianske jøder. Nogle tusind mennesker som tror på Jesus som Messias, og som samtidig fastholder deres jødiske arv. De ønsker at være jøder og at fortælle om jøden Jesus til deres jødiske venner, naboer og kolleger. Når vi beder for Israel, er det vigtigt at huske dem i

9 forbøn. "Også i vor tid er der blevet en rest tilbage, som er udvalgt af nåde," skrev Paulus, Det gælder også i dag. De messianske jøder er et tegn på Guds trofasthed, og på at han ikke har opgivet sit folk Israel. Tværtimod, en dag flytter Gud lysestagen tilbage til Israel, og det jødiske folk skal finde tilgivelse for deres synder. Det har Gud nemlig lovet dem, og han løber ikke fra sine løfter. Se på Israel, lær om Gud.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED

MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED 1 MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED Kim Torp, søndag d. 29. juni 2014 Menigheden er ikke underlagt nogen lov, undtagen kærlighedens lov. Romerbrevet 2:16 på den dag, da Gud dømmer det, som skjuler sig i mennesker,

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Bibelgnask. kasperbergholt.dk/jesus. Bibelgnask. 2 Sam 7

Bibelgnask. kasperbergholt.dk/jesus. Bibelgnask. 2 Sam 7 Bibelgnask 2 Sam 7 Bibelgnask Dommerne frelste folket Moralsk forfald Ruth Introduktion til 1-2 Sam Første Samuelsbog Samuelsbogen Anden Samuelsbog 1 Sam 2 Sam 1-7 8-15 16-1 2-9 10-20 21-24 Kaldelse af

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Jesus Kristus indvarsler Guds rige her i verden

Jesus Kristus indvarsler Guds rige her i verden Jesus Kristus indvarsler Guds rige her i verden igennem sin myndige lære, overnaturlige tegn og inderlige barmhjertighed Niels Pauli Nónstein Indledning Jesus forkynder de gode nyheder om Guds rige (Mt

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn.

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Anden vidner sammen med vores egen and

Anden vidner sammen med vores egen and Anden vidner sammen med vores egen and Anden selv vidner sammen med vor egen and om at vi er Guds børn. ROM. 8:16. DET var søndag først pa formiddagen. For dem der var i Jerusalem, var det en særlig dag.

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal.

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal. Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Jerusalem er landets hovedstad. Her er Guds hus, kongens palads, her skal festerne fejres. Det er landets hjerte. Jesus drog

Jerusalem er landets hovedstad. Her er Guds hus, kongens palads, her skal festerne fejres. Det er landets hjerte. Jesus drog Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. april 2017 Kirkedag: Palmesøndag/A Tekst: Zak 9,9-10; Fil 2,5-11; Matt 21,1-9 Salmer: SK: 176 * 447 * 449 * 57 * 192 * 208 * 209 LL: 403 * 220 * 200

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Hvem er Jesus. Så hvem var ham Jesus egentlig?

Hvem er Jesus. Så hvem var ham Jesus egentlig? Hvem er Jesus Præster tror ikke på, at Jesus genopstod Flere præster tror hverken på en skabende Gud eller Jesu genopstandelse. Københavns biskop vil gå ind i sagen. En række af landets præster afviser

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 Jesus fortæller i dagens evangelietekst to lignelser. I dem begge sigter han til folkets ledere: ypperstepræsterne, folkets ældste og farisæerne,

Læs mere

Denne hellige lektie skrives i 2. mosebog

Denne hellige lektie skrives i 2. mosebog Denne hellige lektie skrives i 2. mosebog Gud sagde til Moses ved den brændende tornebusk: Gå nu! Jeg vil sende dig til Farao. Du skal føre mit folk israelitterne ud af Egypten.«v11 Moses sagde til Gud:»Hvem

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 100-111/ 98-101- 118 Vinderslev kl.10.30: 100-121- 107/ 98-101- 118 Tekst: Joh 1,1-14 I begyndelsen

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Gl Autoriserede Ef. 1,11. I Ham har VIogså fået vor arvelod, VI, som forud var bestemte dertil efter hans forsæt, der virker alt i

Gl Autoriserede Ef. 1,11. I Ham har VIogså fået vor arvelod, VI, som forud var bestemte dertil efter hans forsæt, der virker alt i FÆLLES MED DEM Gl Autoriserede. 1965 Ef. 1,11. I Ham har VIogså fået vor arvelod, VI, som forud var bestemte dertil efter hans forsæt, der virker alt i overensstemmelse med sin egen viljes beslutning,

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Julesøndag 28. december 2014

Julesøndag 28. december 2014 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Opfyldt forventning Salmer: 108, 115, 103; 132, 117 Evangelium: Luk. 2,25-40 Fra alteret hørte vi juleevangeliet ifølge apostelen Paulus. I brevet til galaterne fortæller Paulus

Læs mere

Impossibilium nihil obligatio

Impossibilium nihil obligatio Impossibilium nihil obligatio Advent Advent betyder bekendtgørelsen af at noget skal komme. Advent er med andre ord forberedelsestid, hvor man gør sig parat til det og den, der skal komme: Jesus og julen.

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

#2 Hvorfor du behøver en frelser

#2 Hvorfor du behøver en frelser #2 Hvorfor du behøver en frelser I vores sidste lektie så vi, at Gud tilbyder os fred gennem Jesus Kristus. Men hvordan fungerer det helt præcist? Hvorfor måtte Jesus dø for os? Og hvad betød det for hele

Læs mere

365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest

365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest Joel 3,1-5, Rom 8,31b-39, Joh 17,20-26 Salmer: Lihme 9.00 749 I Østen, 292 Kærligheds og sandheds Ånd!, 365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest Lem 10.30 749 I Østen, Dåb: 448, 292

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Prædiken til sidste søndag efter Hellig tre konger, Vor Frue Kirke, d. 17. januar 2016

Prædiken til sidste søndag efter Hellig tre konger, Vor Frue Kirke, d. 17. januar 2016 1 Prædiken til sidste søndag efter Hellig tre konger, Vor Frue Kirke, d. 17. januar 2016 Stine Munch Et hvedekorn fylder kun ganske lidt, og sådan i sig selv synes jeg faktisk heller ikke det smager særligt

Læs mere

Jesus og Kristus. Hvem er Jesus? Lektion 7

Jesus og Kristus. Hvem er Jesus? Lektion 7 Lektion 7 Jesus og Kristus Han blev født i en stald, og var ven med de forkerte. Jesus. Guds søn. Menneskesønnen. Befrieren. Frelseren. Kristus. En mand med mange betydninger, som har betydet meget for

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Bibelstudie: Kvinder i Bibelen

Bibelstudie: Kvinder i Bibelen Læs 1 Joh. 4,4 Maria Magdalene havde fået hjælp af Jesus, og nu levede hun med ham, som Herre i sit liv. Hvorfor bliver man nødt til at vælge mellem Jesus eller djævelen? Læs Matt 6,24 Hvad betyder det

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

PÅLIDELIGE MENNESKER

PÅLIDELIGE MENNESKER 1 PÅLIDELIGE MENNESKER Kim Torp, søndag d. 14. juni 2015 HVEM ER DE PÅLIDELIGE MENNESKER? 2. Timotheus 2:1 7 Og du, mit barn, vær stærk ved nåden i Kristus Jesus! Hvad du har hørt af mig i mange vidners

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

5. søndag efter trinitatis 26. juni 2016

5. søndag efter trinitatis 26. juni 2016 Kl. 10.00 Burkal Sognehus Kl. 14.00 Tinglev Kirke Tema: Bekendelse - fornægtelse Salmer: 318, (398,) 332; 54, 345 Evangelium: Matt. 16,13-26 I dagens tekst har vi vi den ældste kristne trosbekendelse:

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Lad dig fylde med Guds Ord!

Lad dig fylde med Guds Ord! Lad dig fylde med Guds Ord! Prædikener på CD og DVD Her kan du vælge mellem en række prædikener på CD og DVD. Det er åndsinspireret undervisning, som artiklerne her på Kampen om Sandheden. Men her er meget

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

ÅNDELIGHED. Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014

ÅNDELIGHED. Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014 1 ÅNDELIGHED Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014 DE 5 DOKTRINER 1. Født på ny (Position) Syndernes forladelse Det gamle er forbi noget nyt er blevet til 2. Ny natur/identitet Vi er en del af familien Vi

Læs mere

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Prædiken til 2.påskedag Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Lad os bede! Herre, kald os ud af det mørke, som vi fanges i. Og kald os ind

Læs mere

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 1 Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Johs 12,23-33 Salmer: 749, 434, 383, 449v.1-3, 289, 319, 467, 192v.7, 673 Du soles sol fra Betlehem

Læs mere

2. påskedag. Salmevalg

2. påskedag. Salmevalg 2. påskedag Salmevalg Tag det sorte kors fra graven Jesus lever, graven brast Opstandne Herre, du vil gå Hvad er det at møde den opstandne mester Tænk, at livet koster livet Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Prædiken til Alle Helgen Søndag

Prædiken til Alle Helgen Søndag Prædiken til Alle Helgen Søndag Salmer: Indgangssalme: DDS 732: Dybt hælder året i sin gang Salme mellem læsninger: DDS 571: Den store hvide flok vi se (mel.: Nebelong) Salme før prædikenen: DDS 573: Helgen

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

2 På skedåg. 6.åpril. Vinderslev kirke kl.9. Hinge kirke kl.10.30.

2 På skedåg. 6.åpril. Vinderslev kirke kl.9. Hinge kirke kl.10.30. 2 På skedåg. 6.åpril. Vinderslev kirke kl.9. Hinge kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 234-219/ 244-240 Hinge kl.10.30: 234-219- 238/ 244-232- 240 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas:

Læs mere

Bibelen. Kendte fra Bibelen Hvilke bibelske personer kender du?

Bibelen. Kendte fra Bibelen Hvilke bibelske personer kender du? Bibelen Hvilket af disse bibelvers synes du bedst om? Hvorfor? Jesus siger: Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende! (Matt 28,20) Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre

Læs mere

3. søndag i advent 11. december 2016

3. søndag i advent 11. december 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke (dåb) Tema: Forventning skuffelse Salmer: 84, 78, 448; 86, 87 Evangelium: Matt. 11,2-10 Johannes Døberen havde fuldstændigt helliget sig den store opgave, som Gud havde givet ham:

Læs mere

MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED

MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED Troens lydighed MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED Fordi vores kulturs forståelse af ordet tro er anderledes end Bibelens forståelse af ordet tro, er mange der misforstår hvad det vil sige at

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

19 s e Trin. 26.oktober 2014. Hinge kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30.

19 s e Trin. 26.oktober 2014. Hinge kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30. 19 s e Trin. 26.oktober 2014. Hinge kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 332-347/ 348-62 Vinderslev kl.10.30: 332-347- 337/ 348-477- 62 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 2. marts 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække Salmer DDS 10: Alt hvad, som fuglevinger fik DDS 645: Stille er min sjæl til Gud FS3

Læs mere

21. søndag efter trinitatis 9. november 2014

21. søndag efter trinitatis 9. november 2014 Kl. 9.00 Burkal Kirke Kl. 10.30 Bjolderup Kirke Tema: Guds tålmodighed med os Salmer: 547, 308, 493, 332 547, 661, 308; 493, 522 Evangelium: Luk. 13,1-9 "Nu får du en sidste chance." Sådan kan vi nogle

Læs mere

Jeg Har Set Mit Folks Lidelser...

Jeg Har Set Mit Folks Lidelser... Jeg Har Set Mit Folks Lidelser... II Mos 3:1-14 Prædiken v. pastor Jais H. Tinglund 19. juli 2010 på Evangelisk Luthersk Frikirkes sommerlejr Herren har set sit folks lidelse. Og Han sender frelse til

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

studie Døden & opstandelsen

studie Døden & opstandelsen studie 13 Døden & opstandelsen 75 Åbningshistorie En dreng og hans far var ude at køre bil, da en bi fløj ind ad det åbne vindue. Drengen var så ekstremt allergisk over for bistik, at både han og faren

Læs mere

Prædiken til Pinsedag, Joh 14,22-31. 1. tekstrække

Prædiken til Pinsedag, Joh 14,22-31. 1. tekstrække 1 Urup Kirke. Søndag d. 19. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Pinsedag, Joh 14,22-31. 1. tekstrække Salmer DDS 290: I al sin glans nu stråler solen DDS 299: Ånd over ånder, kom ned fra

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Skærtorsdag d. 17. april 2014 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække Salmer DDS 458: Zion, pris din saliggører DDS 58: Jesus! Frelser og befrier

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Nollund Kirke. Søndag d. 15. maj 2016 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Nollund Kirke. Søndag d. 15. maj 2016 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Nollund Kirke. Søndag d. 15. maj 2016 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til pinsedag, Joh. 14,15-21, 2. tekstrække. Salmer. DDS 290 I al sin glans nu stråler solen. DDS 291 Du, som går ud fra den

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Joh 3,1-15. 1. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Joh 3,1-15. 1. tekstrække 1 Urup Kirke Søndag d. 31. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Joh 3,1-15. 1. tekstrække Salmer DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere