SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på med tilladelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse."

Transkript

1 SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på med tilladelse. Indledning Hvorfor overhovedet lave et bibelstudie om Israel? Se på Israel, lær om Gud. Det er målet for disse studieoplæg. Jeg ved ikke om du har rejst i Israel? Det er spændende! Når man åbner Bibelen i Israel og læser om Guds handlen med Israel folk, kan man opleve at blive overvældet. Pludselig forvandles søndagsskoleforestillingerne om Oliebjerget, Genezaret Sø og Judæas ørken og bliver til virkelighed, som er til at tage og føle på. Man bevæger sig i byer, hvor Jesus selv har været, på bjerge som engang blev erobret af Kong David, og på steder hvor Abraham lod sine får græsse. Men! Man behøver selvfølgelig ikke at være rejsende i landet for at lære Gud bedre at kende. Her handler det mere om at være på rejse med en åben Bibel. Bed og læs og tal med andre om det du læser. Dette hæfte vil prøve at zoome ind på noget af det, der er skrevet om Israel i Bibelen. Og der er sådan set nok at vælge imellem, for næsten hele Bibelen handler om forskellige personer i Israels historie, og næsten alle forfatterne var selv jøder. Der er mange personer i Israels historie, som kan fortælle mig en hel del om, hvem Gud er, og hvem jeg selv er. Det er vigtigt at have det i baghovedet, når man læser i Bibelen. Israel er relevant for alle mennesker, fordi vi gennem dem lærer noget elementært om Guds væsen og handlemåde - og om os selv! Og samtidig kan det være, vi får lov at se, at han i dag har en plan med Israel og med os. Studiematerialet er delt op i seks afsnit, der hver især kommer ind på forskellige personer i Israels historie. Hvert afsnit består af en introduktion til teksten, af spørgsmål til teksten, som kan bruges til debat og fordybelse, og til slut er der stof til eftertanke, som ikke er ment som en facitliste, men nærmere er de tanker jeg selv fik, da jeg skrev på hæftet. Abraham - den velsignede Læs 1 Mos 12,1-9; 15,1-6 Abram, bedre kendt under navnet Abraham, som han får i 1 Mos 17,5, levede omkring 2000 år før Jesus. Han er jødernes stamfar. Så selvfølgelig starter vi med ham. Det er faktisk utroligt vigtigt for forståelsen af Bibelens mange budskaber at få fat i, hvad der sker med Abraham her. I kap i 1 Mosebog hører vi om Abraham, Isak og Jakob - en farniliehistorie, kan man sige. Men ikke en hvilken som helst familie, for Abraham og hans efterkommere er udvalgt af Gud som den slægt, han har knyttet sig til på en helt speciel måde. Abraham var gammel afgudsdyrker og boede oprindeligt i det område, vi i dag kender som Kuwait (Jos 24,2-3). 1 Mos 12,1-9: Her sker noget revolutionerende i verdenshistorien! Ligesom dengang i Paradisets dage tager Gud nu igen ordet velsignelse i sin mund, og lover i den forbindelse Abraham nogle ting: Han vil føre ham til et bestemt land, gøre ham til et stort folk, velsigne ham osv. (v.1-3). Dette lover Gud, mens Abraham bor i Karan - et sted mellem Tyrkiet og Syrien, og altså en slags "mellemstation" på vandringen mod Kana'an. Han tager afsted, og pludselig en dag på Sikems støvede højdedrag siger Gud: "Jeg vil give dine efterkommere dette land." 1 Mos 15,1-6: Gud gentager sit løfte om masser af efterkommere til Abraham, som er kommet i tvivl. Han har endnu ingen børn fået, og taler om at hustrællen Eliezer måske skal arve alt hans gods. Gud slår derimod sit løfte fast med syvtommersøm: Jeg lover dig, at du skal få så mange efterkommere, at du ikke kan tælle dem! 1. Der er masser af forskellige løfter hele vejen gennem Bibelen, både i Det gamle Testamente og i Det ny Testamente. Når Gud taler til mennesker, så sker det tit ved, at han lover forskellige ting. Det kan enten være gennem "hvis..så"-løfter, som kræver noget af begge parter (f.eks. 5 Mos 11,26-28), eller gennem ubetingede løfter, hvor Gud suverænt er den, der holder, hvad han lover (f.eks. l Mos 9,11-17). Hvad slags løfter er det, som Gud giver Abraham? Og hvad kan vi deraf lære om Gud?

2 2. "I dig skal alle jordens slægter velsignes." Gud har en plan som gælder alle mennesker, allerede her så tidligt i historien. Hvad tror I, der menes? 3. Fodboldlandsholdet træner udvælger altid de fodboldspillere, der er i topform her og nu. Også Guds arbejdsmetode i sin plan for verden, er udvælgelse. Var det fordi Abraham var i åndelig topform, han blev udvalgt? Eller: Hvad kan vi lære af den måde Gud udvælger på? (Inddrag Joh 15,16-17). 4. Gud lovede Abraham velsignelse. Velsignelse er livsvigtig for os mennesker. Jesus nåede aldrig at blive færdig med at velsigne sine disciple, da han for til himmelen (Luk 24,50-53). Hvad er velsignelse? Hvis det er svært at svare på, så prøv at sætte ord på, hvad I hver især oplever som velsignelse. 5. Gælder løftet om landet i dag? Er der nogen forbindelse mellem løfterne til Abraham og så det, som sker i Israel i dag? (Inddrag l Mos 13,14-17; Rom 11,29). Gud har skabt verden ved hjælp af ord. En helt speciel slags ord. Blot ved at tale skabte han. En har engang sagt, at når Gud taler, så skaber han, hvad han nævner. Det er svært at forstå, men lader os mærke noget af magten i Guds ord. Når vi læser om de gange, Jesus uddrev onde ånder fra besatte mennesker, står der, at han brugte ord (Mark 1,21-28; Matt 8,28-34)! Han stod ikke og ruskede i folk, men talte til dæmonerne, så de blev tvunget til at forlade de mennesker, de boede i. Jesus brugte en helt speciel slags ord over for dæmonerne. Skaberord. Så var der ingen vej udenom. Det skete, som han havde sagt. Ordene til Abraham ligner disse ord. Gud taler, og det sker. Gud giver løfter, og dem holder han. Når vi ser på historien, opdager vi, at Gud har opfyldt de løfter, han gav til Abraham den dag: Hans efterkommere blev til et helt folk, et folk hvori verdens frelser blev født. Et folk som i dag bor i løftets land. Jeg tror, Abraham har blinket en ekstra gang med øjnene, da han hørte de ord. Det var ikke sandsynligt, at det kunne passe! Men han prøvede at stole på Gud, og blev ikke skuffet - men velsignet! Moses - befrieren Læs 2 Mos 3,1-14 Israel var Abrahams barnebarn. Vi kender ham måske bedre under navnet Jakob, men faktisk allerede i l Mos 32,29 får Jakob sit ekstra navn. Fra da af bliver han kaldt begge navne, sommetider endda i samme vers, f.eks. l Mos 48,2. Jakob, alias Israel, får 12 sønner, og de flytter til Egypten. Det er dem, der bliver til "det israelitiske folk," som vi første gang hører om i 2 Mos 1,9. Her taler Egyptens Farao om den gamle knark Jakobs efterkommere, som nu har boet i Egypten i henved 400 år og er blevet til hundredtusindvis af mennesker. En af disse israelitter hed Moses! 2 Mos 3,1-6: Fårehyrden Moses oplever en dag noget ret fantastisk på Horebs bjerg. I 400 år havde Himlen været tavs, men nu taler Gud atter til et af sine udvalgte børn. Guds nærvær viser sig som flammende ild, som Moses nysgerrigt vil undersøge nærmere. Han har temmelig sikkert været lamslået over advarselsråbet fra Gud, og da Gud præsenterer sig, kan han blot bøje sig i hellig respekt. Hans fjerne forfædres Gud bliver pludselig nærværende. 2 Mos 3,7-14: Gud fortæller Moses, at han ikke har glemt sit folk, som lider under slaveri i Egypten, nej, tværtimod vil han nu befri dem fra Faraos magt. Moses skal spille en hovedrolle som leder af folket, og føre dem til et frugtbart land. Moses betvivler sine evner som mellemmand mellem Gud og mennesker, men Gud lover at være med ham. 1. Moses stod på et helligt sted, hvor Gud åbenbarede sig for ham gennem flammende ild. Tal sammen om, hvordan I opfatter dette med, at Gud er hellig? 2. Hvordan taler Gud til os i dag? Tal om, hvordan vi mennesker på forskellig måde reagerer på Guds tale år er lang tid, men endelig er befrielsen en realitet. Hvad lærer vi om Gud ved at læse v.7-12? 4. Udfrielsen fra Egypten minder om en anden begivenhed: Jesu død og opstandelse for knap 2000 år siden. Hvad skete der egentlig der? Prøv at finde nogen paralleler mellem de to begivenheder... Gud har skabt og dannet sit folk Israel under Egyptens nådesløse

3 sol. Hvem havde mon troet, at det var sådan, Gud ville begynde at opfylde sine ord? Jeg er ikke sikker på, at det svarede til de forestillinger, som Abraham, Isak og Jakob gjorde sig, da de modtog løfterne. At Gud er hellig betyder, at alt i og omkring ham er rent og retfærdigt. At der ikke findes synd og ondskab, der hvor Gud er. Og når ting og personer er hellige, betyder det, at de tilhører Herren. Udvalgt, hellig, elsket. Sådan lød ordene til Israels folk før indtoget i Kana'an, og de ord forpligtede. Hør bare, hvad profeten Amos sagde 700 år senere: "Hør det ord, som Herren taler mod jer, israelitter, mod hele den slægt, jeg førte op fra Egypten: Kun jer kendes jeg ved blandt alle jordens folk, derfor straffer jeg jer for alle jeres synder" (Amos 3,1-2). Og Paulus skrev: "Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd. Kristi fred skal råde i jeres hjerter; til den blev I jo kaldet som lemmer på et legeme. Og vær taknemlige. Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. Undervis og forman med al visdom hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng med tak i jeres hjerte til Gud. Hvad I end gør i ord eller gerning, gør det alt sammen i Herren Jesu navn, og sig Gud Fader tak ved ham" (KoI3,12-17). Hoseas - profet og ægtemand Læs Hos 1,1-2,3; 3,1-5 Der går lang tid fra Moses til Hoseas. Efter fyrre års ørkenvandring indtager Josua Kana'ans land, og israelitterne slår sig ned stamme for stamme i hver sit område af landet. Der går ikke lang tid efter Josuas død, så indsætter Gud dommere til at holde skik på folket - de mest kendte er vel Gideon og Samson. Dommertiden varer omkring 400 år, så salver Samuel Saul til konge over Israel. Sauls efterfølgere, David og Salomon, formår i årene f. Kr. at skabe en samlet nation med en stærk udenrigspolitik, samhandel med fremmede lande og velstand på hjemmefronten (alt sammen noget, der kan læses om i Samuels- og Kongebøgerne). Det er forøvrigt i denne periode, at David erobrer Jerusalem og gør den til Israels hovedstad (2 Sam 5,6-10). På et tidspunkt svigter Salomon Gud til fordel for forskellige afguder, og Gud straffer ved at splitte Israel i to riger: Sydriget Juda og Nordriget IsraelÆfraim. Det er her i Nordriget, vi møder profeten Hoseas. Hoseas virkede som profet i Nordrigets sidste tid, det vil sige inden assyrerne i 722 f.kr. erobrede det. Vi lærer en hel masse, når vi læser i Hoseas' bog. Hoseas forkynder stærkt Guds dom over folket, fordi de dyrker andre guder end Den Levende. Men i samme åndedrag lyder der også forløsende og kærlige ord om fremtid og håb. Hos 1,1-9: Herren giver Hoseas besked på et gifte sig med en prostitueret, og med hende får Hoseas tre børn. Børnenes navne skal fortælle Israel, at Guds dom er over folket på grund af dets synd. Det er nemlig et ægteskab som skal illustrere forholdet mellem Gud og Israel: Israel har svigtet sin første kærlighed til Herren, har haft en masse "elskere" i stedet for at holde sig til Den Ene. De har dyrket fremmede guder. Og det har sin straf. Hos 2,1-3: Pludselig tales der i meget kærlige vendinger. Gud lover dem frugtbarhed, han lover splittelsen skal ophøre, og at de skal komme under en og samme leder. Folket skal få lov til at komme tilbage til Gud. Denne vekslen mellem dom og kærlighed er typisk Hoseas, prøv bare at læse videre: dom 2,4-15 og trøst 2, Hos 3,1-5: Selvom Israel begår ægteskabsbrud, elsker Herren

4 dem stadig - men det er ulykkelig kærlighed. Rosinkager, stenstøtter, efod og husguder hentyder a1tsammen til afgudsdyrkelsen i landet. Folket går en periode med opløsning i møde, landet skal være uden ledere, ja selv afgudsofringerne skal ophøre. Derefter vender Gud deres skæbne, og til sidst kommer Israel til Gud og Davidskongen. 1. Gud bruger Israels folk til at demonstrere over for hele verden, hvad der gemmer sig i mennesket. Hvad lærer vi her ved at se på Israel? Kan jeg genkende mig selv i Israels handlemåde overfor Gud? 2. Hvad vil Gud fortælle om sig selv gennem Hoseas? 3. Prøv at sætte navn på nutidens afguder. 4. Kap. 2,1-3 og 3,4-5 fortæller om fremtiden trods al synden. En dag skal Israels børn lære Gud at kende igen. Er profetien opfyldt? Er ordene stadig aktuelle? 5. Hvem er "David, deres konge," som omtales i 3,5? Inddrag 2 Sam 7,12-14 og Luk 1, det lider jeg ondt, ja, er i lænker som en forbryder. Dog, Guds ord er ikke bundet. Derfor udholder jeg alt for de udvalgtes skyld, for at også de kan få frelsen ved Kristus Jesus med evig kærlighed - troværdigt er det ord! For er vi døde med ham, skal vi også leve med ham; holder vi ud, skal vi også være konger med ham; fornægter vi ham, vil han også fornægte os; er vi utro, forbliver han dog tro, thi fornægte sig selv kan han ikke." Vi møder det gang på gang i Israels historie: Herren tugter den, han elsker! Israels folk troede, de kendte alt til kærlighed, og de tog sig mange afguder som elskere. Men i virkeligheden svigtede de selve kærlighedens skaber og fornyer - Gud Herren. Derfor straffede Gud dem. Men han svigtede ikke. Når vi ser på Jesus, bliver det endnu mere tydeligt: Jesus er Israels gode hyrde, han er det menneske, der har stået Gud nærmest, han er Guds søn. Men Gud straffede ham - al menneskenes synd slog ham ihjel. Men midt i alt det viser Gud os sin kærlighed og trofasthed. "For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn,for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, man have evigt liv," skriver evangelisten Johannes. Det er os, der svigter, ikke Gud. Han er Den Trofaste, som holder, hvad han lover. Det sætter vores liv i perspektiv. Når alt glipper, og mørket sænker sig, så er der en, som aldrig svigter. Ligesom han kalder på Israel, så kalder han også på os: "Kom tilbage til mig, jeg elsker dig!" 12 Tim 2,8-13 skriver Paulus: "Husk på Kristus Jesus, opstået fra de døde, af Davids slægt, ifølge mit evangelium; for

5 Ezekiel - brandaktuel profet Læs Ez 36,16-36 Vi skriver år 598 f.kr. Babylonerne regerer et enormt supermagtsimperium med hård hånd. Langt ovre mod vest ligger det lille irriterende kongedømme Juda, som ikke vil makke ret. Kong Nebudkadnezar angriber derfor hovedstaden Jerusalem og deporterer en stor mængde af de rebelske judæere til Babylon - for ligesom at markere, hvor skabet skal stå! En af de bortførte er præsten Ezekiel, som under det 70-årige, ufrivillige eksil kaldes af Gud til at profetere og forklare judæerne, hvorfor det er gået, som det er gået. Situationen minder i uhyggelig grad om de tragiske omstændigheder, som blot 130 år tidligere havde ført til Nordrigets fald. Da havde mænd som Hoseas, Amos og Mika profeteret om Assyriens krigssejr over Israel, og de havde fået ret. På den måde havde Israels Gud straffet folket for deres afgudsdyrkelse, men judæerne sydpå har åbenbart ikke taget ved lære af historien: De føres nu til Babylon som fanger, og Jerusalem - og dermed også Salomons tempel - ødelægges i 587 f.kr. Det sker altsammen, fordi Gud ikke vil tolerere judæernes afgudsdyrkelse. De burde have vidst bedre. Ez 36,16-21: Gud fortæller Ezekiel, hvorfor situationen ser ud, som den gør. Gud har spredt Israel (dvs. judæerne) blandt folkene, fordi deres synd gjorde det land, Gud havde givet dem, urent. Hermed sker der faktisk det, at Guds navn bliver spottet blandt folkene: Ha, de er Guds udvalgte folk, men det ser ud til, at han ikke mere vil have noget med dem at gøre! Hvad er det for et folk! Hvad er det for en Gud!! Ez 36,22-24: Ezekiel fortæller, at Gud igen vil gribe ind i historiens gang, nu på den måde, at han vil samle Israel fra de lande, han har spredt dem til. Når det sker, skal de huske på, at det ikke er, fordi de har fortjent det! Nej, det sker, fordi Gud vil vise sin hellighed og magt for folkene. Gud, som før blev spottet, skal i stedet have æren for det, som nu sker. Ez 36,25-36: I forbindelse med at folket vender tilbage til fædrenes land - det vil sige Abraham, Isak og Jakobs land - skal der ske noget gennemgribende fra Guds side: Han vil stænke rent vand og rense folket, give dem et nyt hjerte og en ny ånd - Guds ånd. Folket skal angre deres synder, landet skal blive frugtbart, nye byer skal bygges oven på gamle ruiner, og nabofolkene skal forstå, at Gud er Herren. 1. I dette århundrede vender jøder som aldrig før tilbage til den geografiske plet, som blev lovet deres forfædre. Hvordan skal det forstås? Kan det betyde, at Gud i dag er i gang med at opfylde profetien fra Ezekiel? 2. Israel skal renses, få et nyt hjerte og lære Gud at kende - de skal kort sagt frelses (v.25-29). Hvad betyder det? Hvordan sker det? 3. Hvordan har I selv lært Gud at kende? Er der forskel på, hvordan vi hedninger (dvs. ikke-jøder) lærer Gud at kende, og så hvordan jøderne gør det? Eller: er der en anden vej til Gud for jøder end for hedninger? 4. Hvorfor skal alt dette med Israels folk? Hvad skal vi focusere på? 5. Hvordan læser og forstår I de bibelske profetier? Inddrag 2 Tim 3,14-17 og 2 Pet 1, "- og der er ikke frelse i nogen anden, ja, der der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved," sagde apostelen Peter, da han engang stod over for Israels ledere og præster og fortalte dem om Jesus Messias. Ezekiel brugte også dette ord 'frelse' i det stykke, vi har læst. Han får lov til at se ind i fremtiden, mens Gud fortæller ham om de ting, der skal ske med Israels folk - og det er virkelig spændende læsning, især hvis man kender bare en lille smule af det jødiske folks historie. Israels historie har nemlig formet sig akkurat, som Ezekiel fik den at se. Helt op til i dag. Han var selv en af dem, der ufrivilligt kom til Babylon. Senere i historien - år 70 e.kr. - spredtes jøderne igen, denne gang over hele jordkloden. Inden for de sidste 100 år er jøder fra utallige lande vendt tilbage til deres gamle hjemland, og en selvstændig jødisk stat er atter opstået. Gud fortæller Ezekiel, at en dag skal folket komme til tro på Jesus. At Gud vil foretage en hjerteoperation, og det jødiske folk skal se, hvem Jesus i virkeligheden er. Prøv at tænke på, hvordan du selv kom til tro. Gud greb ind i

6 dit liv, og du så, hvad Jesus havde gjort for dig. Det skal også ske en dag i Israel. Tak Gud, fordi han i dag viser os sin trofasthed gennem sin handlen med det jødiske folk, og bed fra nu af om at Gud snart vil gribe ind og frelse dem. Bed også for de messianske jøder, som kender Jesus, og som ønsker at være vidner for deres landsmænd. Og husk - som rejsende i Israel har du også en chance for at være et vidne om Jesus. Jesus - verdens bedst kendte iøde Læs Joh 12,12-26 Bibelen fortæller, at dengang ondskaben og synden og døden fik magt her på jorden, da lagde Gud en plan for at fri os mennesker, som han elsker, fra Satans magt. Planen fik sit foreløbige højdepunkt i nogle begivenhedsrige dage i Jerusalem for knap 2000 år siden, da jøden Jesus døde og opstod. Han blev korsfæstet for menneskenes skyld, for at vi kunne få fred, og han stod op fra graven som et levende bevis på kærlighedens en-gang-for-alle-sejr over døden. Da Jesus blev født, var der gået over 400 år, siden Gud sidst havde talt til folket. Det var sket gennem profeten Malakias. I årene efter Malakias får de gammeltestamentlige skrifter en enorm betydning: De er Guds ord, og her kommer Guds vilje til kende. Samtidig vokser håbet om en frelser frem, en konge over Israel - Messias, Den Salvede. Her er tale om ham, som alle profeterne havde skrevet om og sukket efter, Gud selv, som ville komme til jorden! Joh 12,12-13: Ligesom tusindvis af andre jøder er Jesus på vej op til Jerusalem for at fejre påskefesten. Rygtet om ham løber i forvejen, og pludselig fyldes vejene med mennesker, som vil hylde ham. Hosianna er et jubelråb: "Frels dog," og er sammen med resten af v.13 hentet fra Salme 118, Joh 12,14-19: Jesus rider ind i byen på et æsel og opfylder dermed profetien fra Zakarias 9,9. Hans disciple tillægger det i første omgang ingen speciel betydning, men efter hans herliggørelse forstår de det. Skaren vil møde manden, som har magt over døden. Jesus havde nemlig opvakt en af deres naboer fra de døde. Han hed Lazarus. Joh 12,20-26: Der er også en del grækere i Jerusalem i forbindelse med påsken. De har hørt forskellige ting om Jesus, og spørger disciplen Filip, om han vil føre dem til Jesus. Jesus svarer ved at holde en lille tale for de mennesker, der står omkring ham. Nu er tiden inde, der skal ske noget verdenshistorisk i de dage. "Menneskesønnen" er den messiasbetegnelse, Jesus bruger om sig selv.

7 1. Disciplene forstod først profetien om æselføllet, efter at Jesus var herliggjort (v.16), og Jesus sagde også selv, at han skulle her!iggøres (v.23). Hvad mener han, når han bruger dette ord? 2. Skaren forventede, at Messias - frelseren - skulle komme. Det havde Moses og profeterne sagt. Nu kalder de Jesus Israels konge. Hvad vil det sige, at Jesus er Israels konge (v.l3)? 3. Jesus kom, døde, opstod og tog fra jorden igen. Men han sagde: "Jeg kommer igen". Hvordan er vores forventning til det? Lever vi vores liv i forventning om, at Jesus kommer igen? 4. Hvad vil Jesus fortælle med historien om hvedekornet? 5. "Den, der elsker sit liv, mister det, og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv" (v.25). Er kristendommen en livsfjendsk religion? Tal om, hvad Jesus mener, og inddrag Matt 16, "Den, der tjener mig, skal følge mig, og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Den der tjener mig, ham skal Faderen ære." Vers 26 er både en befaling og et løfte: Tjen mig, så skal du få ære fra Gud! Tal om, hvad det vil sige at tjene Jesus. meningen, Jesus skulle dø for deres skyld. Men Gud gjorde ham levende igen. Jesus kom ud af graven og mødte sine disciple ansigt til ansigt. Jesus sonede din og min synd, og han ønsker også at møde dig og mig. Han lever i dag og ønsker, at vi med vores liv skal tjene ham i tak. Og at vi lever i forventning til den dag, hvor han kommer tilbage for at dømme verden og for at skabe en ny jord uden synd og død. "For Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker og opdrager os til at sige nej til ugudelighed og verdslige lyster og leve besindigt og retskaffent i denne verden, mens vi venter på, at vort salige håb skal opfyldes og vor store Gud og frelser, Jesus Kristus, komme til syne i herlighed" (Tit 2,11-13). Hvad er meningen med livet? Hvorfor er jeg kristen? Svarene på det har noget med jøden Jesus at gøre, hvis man skal tro Bibelens forfattere. Jesus var tømrer, bosat i Nazareth i Galilæa. Få år før sin død flyttede han til Kapernaum ved Genezaret Sø, og derfra begyndte han at prædike og gøre store undere. Han sagde, han var Messias - frelseren. Han sagde, han var Livet. Han sagde, ingen kunne lære Gud at kende, uden at lære ham at kende. Han sagde, han skulle slås ihjel og opstå tre dage efter, og det fik han ret i, for få dage efter indtoget i Jerusalem, hvor han blev hyldet som Israels konge, blev han taget til fange, pisket, spottet, hånet med en tornekrone og til sidst henrettet et sted lige uden for Jerusalems bymur. Hans disciple var fortvivlede. De forstod ikke, hvad der skete. De følte ethvert håb forsvinde. De forstod ikke, at det var

8 Paulus - iøde efter Guds vilie Læs Rom 11,1-12; Som ung var Paulus en ivrig forfølger af de jøder som bekendte sig til Jesus. Han slog hårdt ned på dem, og hans navn blev kendt og frygtet. Som farisæer kendte han Det gamle Testamente utroligt godt men der lå et slør over hans øjne, og først da Gud greb ind og fjernede det, så han, at Jesus var den røde tråd i Det gamle Testamente. Det kan du læse om i ApG 9,1-25. Derefter var det, han for alvor fik travlt. Han havde jo faktisk fået lov til at møde den korsfæstede og opstandne Jesus på vejen til Damaskus, og nu skulle det fortælles til enhver, der ville høre på ham. Forkyndelsen af evangeliet om Jesus Kristus blev fra nu af Paulus' livsopgave. Paulus blev den bedst kendte forfatter i Det ny Testamente. Det blev til ikke mindre end 13 breve til de nye menigheder rundt omkring i middelhavslandene. Romerbrevet er et langt og grundigt brev, som kort og godt handler om evangeliets indhold, og hvilke konsekvenser det får at møde og komme til tro på evangeliet. Det er skrevet cirka år 57 e.kr., og kapitel 9-11 handler om Israel. Rom 11,1-6: Handler Gud stadig med det jødiske folk, eller er det et forkastet folk? Det er det spørgsmål, hele kap. 11 drejer sig om. Der er ingen tvivl om, det har været et aktuelt spørgsmål blandt de kristne i Rom, hvor menigheden bestod af både jøder og hedninger. Paulus svarer ved at gøre opmærksom på sig selv, og de jøder som er kommet til tro på Jesus: Ligesom på Elias' tid så er der nu i vores tid en troende rest i det jødiske folk. Vi jøder, som er kommet til tro på Jesus, siden han gik rundt i Israel, vi er levende beviser! Rom 11,7.12: Der skete noget tragisk, da Messias kom, for Gud greb ikke ind og omskar folkets hjerte - Israel blev ikke frelst! Tværtimod blev størstedelen af jøderne forhærdede i deres hjerter. Paulus stiller nu det spørgsmål: Blev jøderne forhærdede, for at de skulle forkastes? Nej, men Gud bruger situationen til at bringe evangeliet til hedningefolkene. Rom 11,25-27: Når Paulus bruger ordet 'hemmelighed', mener han: En sandhed, som først nu er blevet afsløret. Her er det gået op for Paulus, hvad det egentlig er, der sker med det jødiske folk i tiden indtil Jesu genkomst. Størstedelen af folket er forhærdet, men på et tidspunkt i historien vil der ske en vækkelse blandt dem. Bibelens profetier om Israels frelse skal gå i opfyldelse. 1. Har Gud forkastet det jødiske folk? Det var aktuelt for over 1900 år siden. Er det stadig vigtigt at spørge sådan i dag? Overvej konsekvenserne af jeres svar. 2. Kan man kalde de jesustroende jøder i dag for et tegn - en rest? 3. Hvad vil det sige at være forhærdet? Kan det virkelig passe, at Gud har forudset denne forhærdelse af Israel? 4. Alle folkeslag har brug for at høre evangeliet om Jesus - inklusive jøderne. Hvordan kan vi være med til at bringe evangeliet tilbage til Israels folk? 5. Paulus bruger Det gamle Testamente flittigt, når han forklarer romermenigheden disse ting. Det var hans Bibel. Hvordan er vores forhold til Det gamle Testamente i dag? Skal vi læse det som Guds ord på lige fod med Det nye Testamente? Måske kender I billedet med lysestagen. Guds lysestage, som bringer vækkelse og modtagelighed overfor evangeliet, der hvor Gud placerer den. Gud tændte stagen i Israel og "føjede hver dag nogle til, som blev frelst." "..og den dag blev der føjet næsten tre tusind mennesker til." Jeg citerer fra de sidste ti vers af ApG 2, prøv selv at læse hele kapitlet. Jo, der var virkelig vækkelse dengang. Men der var også virkelig forhærdelse. Størstedelen af folket gjorde deres hjerter uimodtagelige for evangeliet. Så flyttede Gud stagen ud i verden til os hedninger, og siden har millionvis af mennesker fundet tilgivelse for deres synder ved at tage imod Jesus. I dag er der et mindretal af jøder, der bekender sig til Jesus. Et vigtigt mindretal. De kalder sig messianske jøder. Nogle tusind mennesker som tror på Jesus som Messias, og som samtidig fastholder deres jødiske arv. De ønsker at være jøder og at fortælle om jøden Jesus til deres jødiske venner, naboer og kolleger. Når vi beder for Israel, er det vigtigt at huske dem i

9 forbøn. "Også i vor tid er der blevet en rest tilbage, som er udvalgt af nåde," skrev Paulus, Det gælder også i dag. De messianske jøder er et tegn på Guds trofasthed, og på at han ikke har opgivet sit folk Israel. Tværtimod, en dag flytter Gud lysestagen tilbage til Israel, og det jødiske folk skal finde tilgivelse for deres synder. Det har Gud nemlig lovet dem, og han løber ikke fra sine løfter. Se på Israel, lær om Gud.

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Zakarias' bog Kapitel 1

Zakarias' bog Kapitel 1 Profeten Zakarias og hans budskab Af Samuel Roswall Zakarias' bog Kapitel 1 En kærkommen og engagerende hjælp til at tilegne sig profetens anliggende. Det kan være fristende at gå uden om bibeltekster,

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Tema 9 Bibelen. Historie og forkyndelse. Begreber Bibelen Det Gamle Testa- mente Det Nye Testamente Kanon rettesnor Den Hellige Skrift autoritet

Tema 9 Bibelen. Historie og forkyndelse. Begreber Bibelen Det Gamle Testa- mente Det Nye Testamente Kanon rettesnor Den Hellige Skrift autoritet Tema 9 Bibelen. Historie og forkyndelse. Du skal kende den grundlæggende opbygning af Bibelen og have en viden om det vigtigste af Bibelen indehold. Du skal derfor vide noget om jøderne og deres historie

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

4. søndag efter trinitatis 28. juni 2015

4. søndag efter trinitatis 28. juni 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Dømmesyge eller barmhjertighed Salmer: 751, 498, 626; 276, 612 Evangelium: Luk. 6,36-42 Døm ikke, fordøm ikke, tilgiv, giv! Det er store ord der møder os i dagens tekst. Det

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9 Salmer: 74 Vær velkommen 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Det er noget underligt noget med

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Irettesættelse og straf

Irettesættelse og straf 4 TIL SABBATTEN 24. OKTOBER 2015 Irettesættelse og straf Ugens vers Introduktion Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang (Jer 17,14). Det, der

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

ISRAEL SET MED KRISTNE ØJNE. Israel - et sammensat land

ISRAEL SET MED KRISTNE ØJNE. Israel - et sammensat land ISRAEL SET MED KRISTNE ØJNE Af Samuel Roswall Lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Israel - et sammensat land Israel er et sammensat og spændende land. Det gælder for det første geografien. Trods landets

Læs mere

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til Kristi himmelfartsdag, Luk. 24,46-53, 2. tekstrække. Salmer. DDS 355 Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre. DDS 264

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Vi vokser sammen Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Opdag din tjeneste i livet De 5 tjenester 28-10-2010 2 Sidste gang: At lede og at lære FIRKANTEN! Discipelskabets fire

Læs mere

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække Salmer DDS 71: Nu kom der bud fra englekor Dåb DDS 448: Fyldt af glæde over

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014.

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Stine Munch. I år har været året, hvor vi har forkastet selvudviklings og selvhjælpsbøgerne. Eller det er måske at overdrive, men i hvert

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst?

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? 34 Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? ISLAMS UDFORDRING TIL FORKYNDELSEN I FOLKEKIRKEN * BISKOP OVER LOLLAND-FALSTER STEEN SKOVSGAARD Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? Og nu skal du ikke

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

www.centerforhistorieformidling.dk

www.centerforhistorieformidling.dk TEKST 131: Uddrag af Det nye Testamente 1 Ifølge Det nye Testamente forbød Jesus brugen af vold for at fremme sin sag (Lukas 22,3-4; Johannes 18,7-11; Mattæus 26,47-6). Kun to passager i Det Nye Testamente

Læs mere

Hundredevis af samtaler på gaden har vist mig, at de fleste danskere ikke kender den kristne tro særlig godt derfor et hæfte som dette!

Hundredevis af samtaler på gaden har vist mig, at de fleste danskere ikke kender den kristne tro særlig godt derfor et hæfte som dette! Hundredevis af samtaler på gaden har vist mig, at de fleste danskere ikke kender den kristne tro særlig godt derfor et hæfte som dette! AF LARS HYLDGÅRD JENSEN 1 2 Indhold 1. Hvis Gud er god Hvorfor er

Læs mere

Vejledende liturgihåndbog

Vejledende liturgihåndbog Vejledende liturgihåndbog Indholdsfortegnelse Forord...2 Vejledende gudstjenesteliturgi...5 Menighedsbøn...8 Skriftemål...11 Dåb...14 Konfirmation...27 Nadver...30 Vielse...33 Kirkelig velsignelse af borgerligt

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Mariæ bebudelse 22. marts 2015

Mariæ bebudelse 22. marts 2015 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske Salmer: 10, 73; 71, 101 Evangelium: Luk. 1,26-38 Mariæ bebudelsesdag er henlagt til 5. søndag i fasten og ligger altså fra år til år på forskellige datoer,

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Salme 2,11 Overgiv dig til Herren med dyb ærefrygt. (Læs Salme 2) Fil 2,12 Gør jeres gerning i frygt og med bæven så I må nå frelst frem.

Salme 2,11 Overgiv dig til Herren med dyb ærefrygt. (Læs Salme 2) Fil 2,12 Gør jeres gerning i frygt og med bæven så I må nå frelst frem. 1 Salme 1,3 Han er som et træ, plantet ved bækken, hvor rødderne ikke mangler vand; et træ, som bærer frugt, når høsten er inde, bladene kan klare tørre tider. Alt, hvad han gør, bliver i sidste ende godt.

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere