25 danske indikator-arter (svampe, mosser og laver) til overvågning af skovhabitat-typer (NOVANA). Flemming Rune, Erik Aude og Jacob Heilmann-Clausen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "25 danske indikator-arter (svampe, mosser og laver) til overvågning af skovhabitat-typer (NOVANA). Flemming Rune, Erik Aude og Jacob Heilmann-Clausen"

Transkript

1 25 danske indikator-arter (svampe, mosser og laver) til overvågning af skovhabitat-typer (NOVANA). Flemming Rune, Erik Aude og Jacob Heilmann-Clausen

2 Rødmende Læderporesvamp Daedaleopsis confragosa En poresvamp med seje, etårige konsolformede frugtlegemer der er op til 15 cm brede og 4 cm tykke med skarp rand. Friske frugtlegemer dannes i sommeren og efteråret. Oversiden er rynket til ribbet og først cremefarvet til okkerbrun i koncentriske zoner. I løbet af vinteren ændres overfladens farve til mere ensfarvet hvidlig eller teglrød, men man kan også findes frugtlegemer der er tofarvede i skarp adskilte zoner. Undersiden har porer, der med alderen og mod frugtlegemets rand er næsten lamelagtigt langstrakte, 1-2 pr. mm. Poreoverfladen anløber kødrødt på friske eksemplarer (gælder ikke overvintrede frugtlegemer). Lugt svag, syrlig. På grene og stammer af løvtræ, især el og pil. Oftest på døde stående træer. Almindelig i visse skovtyper, især i sumpskove med urørt præg Forvekslingsmuligheder Rødmende Læderporesvamp kan næppe forveksles med andre svampe der forekommer i Danmark. Ege-Labyrintsvamp vokser næsten udelukkende på eg og er flerårig med labyrintagtige porer, der er over 1 mm brede. Birke-Læderporesvamp har på oversiden stærkt hårede frugtlegemer. Fyrre- Korkhat vokser på nåletræ og har tyndere frugtlegemer med rødbrunt kød.

3 Grov Kulskorpe Eutypa spinosa En kernesvamp, der danner et mangeårigt ofte meterlangt, stenkulsagtigt, hårdt fællesvæv som er skorpeagtigt tilvokset tykke grene og stammer af bøg. Fællesvævet er 2-8 mm tykt og groft vortet af godt ½ mm brede knortede udvækster, der vokser ud fra de mm-store kugleformede frugtlegemer der sidder dybt indsænkede i fællesvævet (kan ses som glinsende klumper, hvis friske frugtlegemer gennemskæres med en skarp kniv). Ingen lugt. Almindelig i ældre bøgeskove med større mængder af dødt ved, men stort set manglende i forstligt drevne bevoksninger. Forvekslingsmuligheder Grov Kulskorpe kan næppe forveksles med andre svampe der forekommer i Danmark. Andre arter af Kulskorpe (Diatrype og Eutypa) danner tyndere, næsten glatte fællesvæv eller meget små fællesvæv der maksimalt når en ustrækning af få centimeter. Skorpe- og Purpur-Kulbær har en teglrød til purpur farvetone og er tæt besat af afrundede brystformede vorter. Det samme gælder diverse arter af slægten Kuldyne, der desuden har et tyndere fællesvæv. Stor Kulsvamp har et 5-10 mm tykt fællesvæv, med en næsten glat, bølget overflade. Fællesvævet er sprødt og knaser når man trykker hårdt på det. Også Elle- og Knudret Kulsnegl har et tykkere fællesvæv (ca 10 mm) og en næsten glat overflade. Samtidigt er de enkelte fællesvæv relativt små og veldefineret pudeformede.

4 Tøndersvamp Fomes fomentarius En poresvamp der danner flerårige, hovformede, op til 50 cm brede og 25 cm tykke frugtlegemer Konsistensen er træagtig hård. Frugtlegemernes overside er furet i koncentriske zoner; ældre væktszoner er grålige eller evt. grønne af alger, mens yngre vækszoner og unge frugtlegemer er okkerbrune til rødbrune. Undersiden er hvidlig med 2-4 porer pr. mm, men anløber gerne brunligt ved berøring. Især i forsommeren afgives et hvidligt sporestøv der kan lægge sig tæt over frugtlegemer og omgivende vegetation. Den findes på stammer, højstubbe og tykke grene af løvtræer, især bøg og birk. Almindelig i ældre utyndede løvskove, men særligt hyppig i udlevede bevoksninger af birk og bøg, hvor træerne er ved at nå deres maksimale alder. Også almindelig i bevoksninger af elm angrebet af elmesyge. Flad Lakporesvamp kan ligne en del, men har mere ensfarvet gråbrun overflade, typisk med en hvidlig vækstzone yderst og en tyndere knasende hatskorpe. Desuden er sporestøvet rødbrunt og lægger sig ofte som et tykt lag på frugtlegemerne. Det samme gælder hos Grov Lakporesvamp der kan blive op til 25 cm tyk, og under det brune sporestøv har en umbrabrun til sortbrun overside. Især på el, poppel, pil og birk findes en række flerårige Ildporesvampe, der for den uøvede kan minde en del om Tøndersvamp. Disse arter har dog alle kanelfarvede til lyst rødbrune porer og en næsten sort overside, der typisk sprækker radiært med alderen. Desuden er undersiden typisk hvælvet, mens tøndersvamp næsten altid har et næsten plant underside

5 Randbæltet Hovporesvamp Fomitopsis pinicola En poresvamp der danner flerårige, hovformede, op til 30 cm brede og 10 cm tykke frugtlegemer. Oversiden er furet i koncentriske zoner; ældre dele er purpurbrune til sortagtige, men de yngre ydre dele er gullige til orangebrune og typisk harpiksagtig glinsende. Undersiden er oftest gullig med 2-3 porer pr. mm. Lugten er karakteristisk syrligt voksagtig. Konsistensen er læderagtigt sej til træagtig hård. Arten findes på stammer af nåletræ, især gran, og løvtræ, især el og bøg. Den er almindelig, især i uplejet ældre nåleskov, men er ligeledes hyppig i løv og sumpskove med mere eller mindre urørt præg. Forvekslingsmuligheder Med en smule erfaring kan randbæltet hovporesvamp ikke forveksles med andre svampe der forekommer i Danmark Arter af Lakporesvamp kan være glinsende på overfladen, men de danner brunt sporestøv i store mængder der typisk dækker frugtlegemernes overside. Den glinsende rand af Randbæltet Hovporesvamp smelter ved varmen fra en tændstikflamme, ligesom hos Kobberrød Lakporesvamp.

6 Flad Lakporesvamp Ganoderma lipsiense En poresvamp der danner flerårige, konsolformede, op til 50 cm brede og 8 cm tykke frugtlegemer med læder- til træagtig konsistens. Oversiden er furet i koncentriske zoner, og gråbrun, men ofte helt dækket af rustbrunt sporestøv, der bliver mørkt, næsten sortagtigt i vådt vejr. Den yderste vækstzone er typisk hvidlig og ret blød. Oversiden er dækket af en relativt tynd skorpe, der perforeres og knaser når man trykker på den med en negl. Kødet er gråbrunt. Undersiden er hvidlig men markant brunt anløbende ved berøring, med 3-4 porer pr. mm. Flad lakporesvamp findes på døde stammer, tykke grene og sjældent stød af forskellige løvtræer, især asp og bøg. Den er almindelig i ældre uplejede eller urørte løvskove med forekomst af dødt ved. Forvekslingsmuligheder blandt andre lign. poresvampe med brune sporer: Den sjældne Grov Lakporesvamp har tykkere skorpe, der ikke kan perforeres med en negl. Desuden er den væsentligt tykkere og har mere rødligt kød end Flad Lakporesvamp. Den er i Danmark knyttet til levende træer i parker og alleer og er kun meget sjældent fundet i skov. Helt sporedækkede frugtlegemer af Kobberrød Lakporesvamp kan ligne en del, men den har en skorpe der smelter i varmen fra en tændstik.

7 Kobberrød Lakporesvamp Ganoderma pfeifferi En poresvamp der danner store, knudrede, lavt hovformede, op til 30 cm brede og 10 cm tykke, flerårige frugtlegemer med træagtig hård konsistensen. Oversiden er furet i koncentriske zoner, som udgangspunkt ±blank harpiksagtig, mørkt violet til rødbrun mod midten og lysere okkerbrun mod kanten. Ofte er hele frugtlegemets overflade dog farvet rustbrunt af sporestøv, men den harpiksagtige skorpe kan erkendes hvis man trykker hårdt på frugtlegemet, hvilket får skorpen til at revne og opsprække på en voksagtig måde. Undersiden er hvidlig med 5-6 porer pr. mm (meget fine). Arten findes typisk ved basis af levende, gamle bøgetræer, samt på knækkede bøge op til ca. 10 år efter træets død. Langt sjældnere kan den findes på andre løvtræer. Angrebne træer knækker næsten altid lige over basis, hvorefter frugtlegemer vokser ud på begge sider af brudstedet. Den er generelt sjælden men kan optræde hyppigt i lysåbne skove med mange gamle træer fx i dyrehaver Forvekslingsmuligheder blandt andre lign. poresvampe med brune sporer: Øvrige arter af Lakporesvamp med blank overflade er enårige og tilvoksede voksestedet via en stilkagtig forlængelse af frugtlegemets bagside. Se desuden Flad Lakporesvamp. Også randbæltet Hovporesvamp kan ligne lidt, men den har hvidt sporestøv og har en sej skorpe der ikke sprænges voksagtigt ved tryk.

8 Stiv Ruslædersvamp Hymenochaete rubiginosa En lædersvamp med ca. 1 mm tykke, udstående, taglagte frugtlegemer. Disse er bredt tilvoksede, rager op til 4 cm ud og har en bugtet rand. Oversiden er ru med sortbrune og orangebrune zoner. Undersiden er glat (uden porer), måske lidt knudret og er rødbrunt til kakaobrunt. Konsistensen er læderagtig sej til sprødt træet. Almindelig på stammer og grene, sjældnere stubbe af eg. Andre lædersvampe (uden porer) med udstående, taglagte frugtlegemer er ikke så stive, men bløde og filtagtige, eller de vokser på nåletræ eller har lysere og mere livlige farver.

9 Elle-Spejlporesvamp Inonotus radiatus. En poresvamp med taglagte, op til 5 cm udstående, frugtlegemer, der nærmest har tre-kantet omrids. Frugtlegemerne er enårige og vokser frem i løbet af efteråret. De har en korkagtig sej konsistens og bliver siddende i op til flere år i mere eller mindre nedbrudt tilstand. Oversiden på friske frugtlegemer er radiærfibret og tottet, med koncentriske orangebrune zoner. Porefladen er grålig okkerbrun og har en hvidlig spejlrefleks, når man vipper frugtlegemet. Overvintrede frugtlegemer er delvist nedbrudte og er mørkere rødbrune, uden tydelig spejlrefleks. Arten er almindelig på døde stammer og højstubbe af el i ellesumpe; sjældnere findes den på andre løvtræer, især hassel og avnbøg. Forvekslingsmuligheder Friske frugtlegemer kan kun forveksles med Kroghåret Spejlporesvamp, der er sjælden og mest knyttet til bøg. Den danner væsentligt større frugtlegemerne som er op til 4 cm tykke og mere saftigt kødede. Ligeledes på bøg findes Bøge-Spejlporesvamp, der normalt ikke danner hatte, men mere sammenhængende skorpeagtige frugtlegemer. De overvintrede og halvt nedbrudte frugtlegemer er særdeles karakteristiske og kan ikke med rimelighed forveksles med andre arter end Ræve-Spejlporesvamp.

10 Ræve-Spejlporesvamp Inonotus rheades En poresvamp med op til 6 cm udstående, konsolagtige frugtlegemer, der nærmest har trekantet omrids. Frugtlegemerne er enårige og vokser frem i løbet af efteråret. De har en korkagtig sej konsistens og bliver siddende i op til flere år i mere eller mindre nedbrudt tilstand. Oversiden er som ung børstehåret, med koncentriske orangebrune zoner, senere næsten glat. Ved gennemskæring af friske frugtlegemer bemærker man nærmest veddet en stor, hård, afrundet myceliekerne med en afvigende, marmoreret struktur. Dette er helt specielt for arten. Overvintrede frugtlegemer er mørkere rødbrune og ofte delvist nedbrudte uden velbevaret porelag, ligesom mycelkerne kan være svær at erkende. Ræve-spejlporesvamp findes på bævreasp, sjældent på andre løvtræer. Den ses mest på endnu stående døde træer eller på faldne stemmer og tykke grene uden jordkontakt. Den er generelt sjælden, men kan optræde ret hyppigt i egekrat og kystnære sumpskove med mange gamle bævreaspe. Friske frugtlegemer kan forveksles med Kroghåret og Elle-Spejlporesvamp der dog begge mangler myceliekerne i frugtlegemerne og er meget sjældne på bævreasp. Overvintrede frugtlegemer kan minde noget om tilsvarende frugtlegemer hos Elle-Spejlporesvamp. De kendes fra hinanden på værten, på at enkelt-frugtlegermerne hos Ræve-Spejlporesvamp er større og mindre udpræget taglagte.

11 Løv-Tjæreporesvamp Ischnoderma resinosum En poresvamp med op til 20 cm brede, noget taglagte, op til 10 cm udstående, konsolagtige frugtlegemer. Oversiden er fint håret, og først rødbrun til kakaobrun, men gradvist tjæreagtigt sortbrun, selve randen er hvidlig hos helt friske frugtlegemer. Undersidens porelag er ofte nedløbende ad det træ den vokser på og først hvidligt, senere lyst brunligt. Lugt lidt syrlig hos friske frugtlegemer, men i løbet af det sene efterår og lagt ud på foråret udpræget sødlig anisagtig. Frugtlegermerne er enårige og vokser frem i løbet af sensommeren og det tidlige efterår. De er først kødede og saftige, men bliver snart kork- til barkagtigt hårde. De nedbrydes gradvis i løbet af foråret og spises ivrigt af rådyr, hvorfor det kan være lidt vanskeligt at erkende arten om sommeren. De nedløbende porepartier er dog generelt bevarede, det samme gælder frugtlegemer der sidder utilgængeligt fra ivrige rådyr. Arten findes på løvtræ, især store stammer af bøg. Den har hidtil været meget sjælden i Danmark, men er tilsyneladende under spredning i kraft af naturskovsstrategien. Hidtil kun fundet på Sjælland (7 lokaliteter). Den er ganske hyppig i urskovsagtige bøgeskove i udlandet samt herhjemme i Suserup Skov. Den mere almindelige Gran-Tjæreporesvamp ligner meget. Frugtlegemernes rand er dog ikke så blødt afrundet, men mere skarpt, og den vokser altid på nåletræ

12 Aspe-Ildporesvamp Phellinus tremulae En poresvamp med flerårige bredt tilvoksede, op til 5 cm udstående frugtlegemer, sjældent over 10 cm på nogen led. Oversiden er først filtet og lys, men bliver snart mørk, skorpeagtig og karakteristisk sprukken med lys rand. Porefladen er skrå og okkerbrun til gråbrun, med 5-6 porer pr. mm. Frygtlegemet er træagtigt hårdt. Vokser kun på bævreasp, typisk på levende gamle træer, hvor frugtlegemerne dannes under døde sidegrene eller i mindre knasthuller efter døde grene. Den er sjælden i de fleste egne, men kan være ret hyppig fx i gamle egekrat med rigelig forekomst af asp. På bævreasp kan arten forveksles med Poppel-Ildporesvamp, der adskiller sig gennem et mere horisontalt, hvælvet porelag og ved ikke at vokse i tilknytning til mindre knasthuller. Også Tøndersvamp kan ligne lidt, men har helt plant porelag og er lysere og normalt ikke opsprækkende på oversiden. På andre værter især birk og pil findes lignede ildporesvampe, men disse kan nemt adskilles ved en korrekt bestemmelse af værtstræet

13 Birkeporesvamp Piptoporus betulins En poresvamp med enårige, sidestillede, næsten cirkulære frugtlegemer, der har stokagtig basis. Op til 20 cm brede, 20 cm udstående og 10 cm tykke. Oversiden er læderbrun til hvid, tør og fjedrende. Rand afrundet. Underside med hvid poreflade og ca. 3 porer pr. mm. Lugt syrlig og kød sejt, hvidt og ufibret. Friske frugtlegemer vokser frem i løbet af sommer og efterår, men bliver siddende i ca. et år. Overvintrede frugtlegemer er ofte angrebne af insektlarver der navnlig æder porelaget, der derfor kan mangle. Ofte ses desuden angreb af Snyltende Kødkernesvamp der danner gullige galleagtige til vidt udbredte frugtlegemer på porelaget. Arten er almindelig på friskvæltede stammer og grene af birk, især i uplejede sumpskove med gamle birke. Der findes ingen forvekslingsmuligheder på birk. På ege kan den meget sjældne Egetunge minde lidt om en Birkeporesvamp, men den har gulligbrunt anløbende overside og poreflade.

14 Kruset Silkemos Homalothecium sericeum Et gulliggrønt bladmos, der danner flade puder på bark (allerhelst furet bark). Det har korte sidegrene, som i tørt vejr bøjer sig karakteristisk ind over skuddenes hovedakse, og giver skudspidserne en særlig silkeglans. I fugtigt vejr ligger sidegrenene tæt ind mod underlaget. De enkelte blade er stærkt længdefoldede med en veludviklet ribbe. Sjældent med krumme sporehuse (på 2 cm lange børster), som modnes om efteråret. Findes typisk på gamle gamle stammer og dødt ved af bøg, men kan også findes på andre træarter. Egernhale-Buemos (Leucodon sciuroides) kan ligne en del. Den har samme vækstmåde, om end sidegrenene ikke bøjer så kraftigt opad i tørke, og de enkelte blade er bredere og uden ribbe.

15 Stor Stammemos Isothecium alopecuroides (tidligere Isothecium myurum) 1x Et gulliggrønt bladmos, der danner løse gulliggrønne puder ved foden af træer og over trærødder, men kan på gode lokaliteter danne samlede bevoksninger til brysthøjde. Findes typisk på gamle stammer af bøg. Fra en krybende hovedstamme udgår opstigende sideskud, der grener sig palmeformet med ensidigt krummede, nedhængende, trinde grene samlet i tætte kvaste ( rottehaler ). Bladene er hule, taglagte og kun tandede i den korte spids. En tynd ribbe når lidt over bladets midte. Sporehuse er oprette. Den nærtstående Slank Stammemos (I. myosuroides) ligner, men bladene er langt tilspidsede og takkede næsten til basis. Sporehusene er lidt nikkende. Se nedenfor.

16 Slank Stammemos Isothecium myosuroides Lidt mindre og spinklere end den foregående art. Den vokser på lignende steder, men får ofte lidt mere brunligt skær. Arten er meget mere almindelig end ovenstående og kan under gunstige forhold danne homogene bevoksninger i op til flere meters højde. Arten findes typisk på gamle stammer af bøg. Den forgrener sig som Stor Stammemos, men kan også i nogle tilfælde være fjerformet forgrenet. Bladenes lange spids, der er tandede næsten til basis, er sammen med de lidt nikkende sporehuse det bedste kendetegn. Den nærtstående Stor Stammemos (I. alopecuroides) ligner. Se ovenfor.

17 Almindelig Fladmos Neckera complanata Et bladmos med flade, fjergrenede, skinnende grønne skud, der kan blive over 15 cm lange og godt 5 mm brede. Skuddene danner flade puder på træstammer, med halvtag-agtige skud i etager over hinanden. Bladene er tungeformede og lidt asymmetriske med kort spids. Sporehuse er sjældne. Arten findes typisk på den nederste del af gamle bøgestammer. Tre andre arter af Fladmos er alle sjældne i Danmark og har til forskel fra Almindelig Fladmos fint tværbølgede blade.

18 Radeløv Bregnemos Plagiochila asplenioides ssp. asplenioides Et levermos, der når det er bedst udviklet kan ligne en lille bregne med indtil 13 cm lange og 5-9 mm brede skud (som regel dog kun et par cm lange). Ugrenede, oprette skud udgår fra en rigt forgrenet, krybende hovedstængel. Bladene er afrundede, har fint tandet rand og danner flade skud. De er skråthæftede og underliggende, så deres forkant dækkes af de følgende blads bagkant. Vokser udelukkende i meget fugtige biotoper på jord, sten, på kanten af elletrunter, på dødt ved og kan på brinker udvikle tætte bestande. Skal derfor primært eftersøges i aske-ellesumpe (91E0). Plagiochila asplenoides kan være meget variable afhængig af fugtighedsforholdene. Arten kan opdeles i forskellige underarter og varieteter. Plagiochila asplenioides ssp. asplenioides er den underart med de bredeste skud og det er typisk den man finder i aske-elleskovene. Kan af ukyndige måske forveksles med arter af Stjernemos (Mnium), der dog er et bladmos med ribber i bladene.

19 Almindelig Skælryg Porella platyphylla Et kraftigt levermos med 3-8 cm lange, fjergrenede skud, der har taglagte sideblade (overliggende så forkanten dækker over det følgende blads bagkant). Bladene er opdelt i to flige, en lille smal bugflig og en stor oval rygflig. Rygfligene har nedadbøjet kant, så skuddene bliver lidt hule og kommer til at ligne den skællede ryg på et krybdyr. Danner løse måtter på gamle træstammer (især bøg) i beskyggede og fugtige miljøer. To andre arter af Skælryg i Danmark har til forskel fra Alm. S. enten rygflige smallere end stænglen eller tandede bugflige. Glinsende Bronzemos (Frullania tamarisci) ligner lidt, men har indskåret bladspids på de små, indfoldede bugflige.

20 Ulvefod-Kransemos Rhytidiadelphus loreus Et kraftigt bladmos som danner løse, ret stive, brunliggrønne måtter på jord, sten, dødt ved og i gunstige tilfælde på basis af gamle stammer med op til 25 cm lange skud. Bladene sidder udspærret på det meste af skuddet, men mod spidsen er de gerne bøjet til samme side. De enkelte blade er brede ved grunden og har en lang, tilbagebøjet spids. Stænglerne er lidt rødlige. Med sine opstigende grene kan arten ligne en mini-ulvefod. De ulvefod-agtige skud med udstående blade gør den vanskelig at forveksle. De to andre almindelige arter i slægten vokser kun på jord, har sjældent sporehuse og har enten kraftig bladribbe eller lang, tilbagebøjet spids.

21 Køllemos-art Zygodon sp. Et meget lille topfrugtet bladmos som i Danmark omfatter tre arter, der alle danner små tuer på gamle træstammer. Bladene er æglancet- eller linielancetformede, spidse og med flad rand. I fugtig tilstand er de udstående, i tør tilstand er de spiralformet vredne. Sporehuse er sjældne. I stedet har mosset vegetativ formering ved hjælp af talrige, små, aflange ynglelegemer, som sidder på stænglen mellem bladene. Foretrækker træer med næringsrig bark, f.eks. elmetræer men findes også på gamle bøgestammer. Kan vokse iblandt andre større epifytiske mosarter så det gælder om at komme tæt på! Kan ikke forveksles, da den særegne vegetative formering ikke findes hos andre mosser. Ynglelegemernes form varierer mellem de tre køllemosarter: ægformet, kølleformet eller flercellet. Fordi en sikker artsbestemmelse af køllemosarterne kræver mikroskopiering og fordi de vokser i samme habitater ønskes kun slægtsniveau.

22 Grå Dugskivelav Lecanactis abietina En tynd, grå, skorpeformet lav med 1-2 mm store, runde, bleggult pudrede frugtlegemer, apothecier. Sporerne er smalle, firecellede og ufarvede. Stedvis har laven små, lyse udposninger, som består af ukønnede formeringsceller, pyknokonidier. Vokser i Danmark især på barken af gamle ege men findes også på bøg. Kan næppe forveksles med andre arter pga. sine bleggule frugtlegemer, den tynde, bleggrå vækstform og de mange udposninger af pyknokonidier. Sterilt kan arten forvekles med Nåleprikket bogstavlav (se nedenfor)

23 Almindelig Lungelav Lobaria pulmonaria En stor, bladformet lav, der kan blive over 20 cm og har dybt indskårne flige med bugtet kant. Løvets grønne overside er netformet grubet med fremspringende lister, og undersiden har tilsvarende lyse og nøgne buler på en eller brunlig filthåret bund. Ved tørke bliver overfladen mere brunlig-grålig. Løvet er løst fæstnet til underlaget, og loberne bøjer sig ofte udad. På barken af gamle løvtræer primært i Jylland. Kan næppe forveksles med andre laver. Der er fundet tre andre arter af Lungelav I Danmark (Bredfliget, Sølvgrå og Lysegrøn L.), men de er alle mindre, meget sjældne eller uddøde.

24 Nåleprikket Bogstavlav Opegrapha vermicellifera En tynd, lysegrå til grå, skorpeformet lav med glat eller fint sprukken overflade. Frugtlegemerne (apothecierne) er sorte, langstrakte og danner gerne et grenet eller måske stjerneformet mønster på den grå baggrund. Mønstrene kan være op til 2 mm store. Imellem frugtlegemerne ses på overfladen talrige, hvidlige vorter, som er pyknider (organer hvori der dannes ukønnede sporer, pyknokonidier). På neutral til basisk bark, især elm, løn og ask. Forekommer ofte steril og kan derfor nemt forveksles med Lecanactis abietina på de hvidlige vortelignende pyknider (se ovenfor). Grå Dugskivelav, når ingen af arterne har frugtlegemer. Dugskivelav har ofte et lilla skær. Arter af Skriftlav (Graphis) har også nogle gange grenede frugtlegemer, hvorom thallus sprækker op.

25 Glinsende Kernelav Pyrenula nitida En tynd, glat og nogle gange glinsende skorpelav, lyst olivengrå til olivengrøn ofte noget sprukken og med talrige, runde, sorte frugtlegemer, 0,5-1,5 mm store (perithecier) og halvt indsænkede. Frugtlegemernes top er fremspringende og de åbner sig med en pore i toppen. Laven kan nogle gange dække store dele af barken på skovtræer især bøg. Liden Kernelav (Pyrenula nitidella) ligner, men har mindre, sorte frugtlegemer (<0,5 mm) og sjælden. Hvidlig Punktlav (Acrocordia gemmata) har ca. 1 mm store sorte frugtlegemer, men kan kendes på sin hvidlige, langt lysere farve.

26 Almindelig Slørkantlav Thelotrema lepadinum En skorpelav med talrige frugtlegemer (apothecier), der tæt, side om side, sidder dybt placeret i kraterlignende indsænkninger. Inden for indsænkningen sidder en hindeagtig, tandet apotheciekant nærmest som et slør omkring den mørkegrå apothecieflade. Vokser på glat bark af løvtræer, f.eks. bøg, men den kan også trives på en række andre arter. Svensk Slørkantlav (T. suecicum) har let rynket thallus og langt mindre sporer (20-35 μm i modsætning til T. lepadinums μm). Der findes ikke lignende arter.

Svampejagten. Svampejagten

Svampejagten. Svampejagten Svampejagten Svampejagten af Jacob Heilmann-Clausen, Thomas Læssøe, Jens H. Petersen & Jan Vesterholt Danmarks svampeatlas, 2009 Layout og foto (hvor ingen anden er nævnt) Jens H. Petersen/Low Budget Publishing

Læs mere

SVAMPE i verden. Foreningen til Svampekundskabens Fremme

SVAMPE i verden. Foreningen til Svampekundskabens Fremme SVAMPE i verden Foreningen til Svampekundskabens Fremme Foreningen til Svampekundskabens Fremme 1905-2005 Kære Læser Foreningen til Svampekundskabens Fremme fejrer i 2005 100 års jubilæum. Det er en forening

Læs mere

Mosser i Tofte Skov og den sydlige del af Ll. Vildmose

Mosser i Tofte Skov og den sydlige del af Ll. Vildmose Mosser i Tofte Skov og den sydlige del af Ll. Vildmose Af Simon Lægaard, Irina Goldberg og Arne Jørgensen Indledning Der er tidligere udgivet en rapport om mosserne i Høstemark Skov og herunder den tilhørende

Læs mere

Naturgrunde. Skærby strand Grundejerforening. Anbefalinger til udvikling og pleje af forskellige naturtyper

Naturgrunde. Skærby strand Grundejerforening. Anbefalinger til udvikling og pleje af forskellige naturtyper Naturgrunde Skærby strand Grundejerforening Anbefalinger til udvikling og pleje af forskellige naturtyper 1 Indhold Hvordan hjælper vi hinanden med at bevare den smukke og mangfoldige natur i vores sommerhusområde?

Læs mere

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen Tegninger: Peter Rørbæk Hansen Forord Denne bog henvender sig til kursister, eud-skovbrugerelever og studerende ved Skovskolen. Bogen vil også med

Læs mere

Fisk, krebs- og bløddyr

Fisk, krebs- og bløddyr Kapitel 15 side 115 Fisk, krebs- og bløddyr Dette kapitel giver en kort beskrivelse af forskellige arter af fisk, krebsog bløddyr. Listen indeholder mest kommercielle arter. Listen er ikke fuldkommen,

Læs mere

A. Bøg springer ud. 88

A. Bøg springer ud. 88 A. Bøg springer ud. 88 B. Bøg springer ud. Knopskællene falder af, mens bladene folder sig ud. 7.Træer og buske Træer er de største levende væsener på Jorden. Deres ældste dele findes i veddet. Hvert år

Læs mere

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog B Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A Filen

Læs mere

Arbejdsområder. Pattedyr i skoven. Du har brug for naturen. Og den har brug for dig!

Arbejdsområder. Pattedyr i skoven. Du har brug for naturen. Og den har brug for dig! Arbejdsområder Pattedyr i skoven Du har brug for naturen. Og den har brug for dig! Indhold Ræven Indledning... 2 Ræven... 3 Grævlingen... 4 Rævegrav eller grævlingegrav?... 5 Hjortene... 7 Egernet... 12

Læs mere

Indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016

Indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016 Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016 Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016 Allerød Kommune Teknik & Miljø Bjarkesvej 2 3450 Allerød Juni 2006 Indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo

Læs mere

Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget

Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget Katalog over naturtiltag i marken Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget - udførelse og effekt Udarbejdet af Rasmus Ejrnæs, Aarhus Universitet i forbindelse med et samarbejdsprojekt med Cammi Aalund

Læs mere

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog A Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A. Filen

Læs mere

Opgørelsesmetoder og udvikling i dødt ved. Vivian Kvist Johannsen (ed.) IGN Rapport

Opgørelsesmetoder og udvikling i dødt ved. Vivian Kvist Johannsen (ed.) IGN Rapport institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Opgørelsesmetoder og udvikling i dødt ved Vivian Kvist Johannsen (ed.) IGN Rapport Januar 2015 Titel Opførelsesmetoder og udvikling

Læs mere

Naturcenter Fosdalen Hvad sker der i december www.naturcenterfosdalen.dk

Naturcenter Fosdalen Hvad sker der i december www.naturcenterfosdalen.dk Hvad sker der i december? Materiale fra www.naturcenterfosdalen.dk December betyder den tiende. Decem betyder ti på latin. Den var den tiende måned efter den gamle romerske kalender, der startede i marts.

Læs mere

Andet godt fra havet. Krebsdyrs opbygning Krebsdyrets krop er leddelt og opbygget med et hoved, en (for)krop og en hale/bagkrop.

Andet godt fra havet. Krebsdyrs opbygning Krebsdyrets krop er leddelt og opbygget med et hoved, en (for)krop og en hale/bagkrop. Kapitel 2 side 15 Andet godt fra havet Man fisker andre dyr fra havet end fisk. Det er krebs og bløddyrene. Der findes mange arter af krebs- og bløddyr, men det er kun nogle få af dem, der er interessante

Læs mere

Forårskur til HAVEGLÆDER. Forårets skovhave. De mange forårsbebudere i havens bund skaber ægte haveglæde. Side 14

Forårskur til HAVEGLÆDER. Forårets skovhave. De mange forårsbebudere i havens bund skaber ægte haveglæde. Side 14 Forårskur til Påskeklokker side 4 græsplænen side 30 Så selv side 22 Forårets skovhave De mange forårsbebudere i havens bund skaber ægte haveglæde. Side 14 TIDLIG FORÅR 2015 Forårets blomster 4 Påskeklokker

Læs mere

Laverne i Botanisk Have

Laverne i Botanisk Have Laverne i Botanisk Have 13 Ulrik Søchting, lektor cand. scient. ulriks@bio.ku.dk Biologisk Institut, Københavns Universitet. I Botanisk Have er der bede med planter. Planterne har ettiketter og skilte

Læs mere

Katalog over skovudviklingstyper i Danmark

Katalog over skovudviklingstyper i Danmark 1 S K O V U D V I K L I N G S T Y P E K A T A L O G Katalog over skovudviklingstyper i Danmark af Skov- og Naturstyrelsen og J. Bo Larsen 2005 Katalog over skovudviklingstyper i Danmark Udgivet af Miljøministeriet,

Læs mere

Hørrens rejse fra mark til mand. Forsøg på Ribe VikingeCenter

Hørrens rejse fra mark til mand. Forsøg på Ribe VikingeCenter Hørrens rejse fra mark til mand Forsøg på Ribe VikingeCenter Birgit Thomsen og Bo Ejstrud Ribe VikingeCenter/Syddansk Universitet 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Et fælles projekt...5 Hør og hørdyrkning...

Læs mere

Skovens træer en opslagsbog

Skovens træer en opslagsbog Skovens træer en opslagsbog Træfabler Thorstein Thomsen Tegninger Bettina B. Reimer Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, Skoven i Skolen og Dansk Skovforening i forbindelse med Skovens Dag 2003 1 Emma sagde

Læs mere

Indretning og drift af hønsegårde

Indretning og drift af hønsegårde Indretning og drift af hønsegårde KATALOG Bedre udnyttelse af ressourcerne i økologisk ægproduktion 1 Indholdsfortegnelse 1) Indledning... 3 2) Hønsehusets placering... 4 a) Nærarealet... 4 3) Dræning

Læs mere

Anlægsgartnerens. plejehåndbog

Anlægsgartnerens. plejehåndbog Anlægsgartnerens plejehåndbog Forord Anlægsgartnerens plejehåndbog giver en kortfattet oversigt over, hvad haveejeren skal huske at gøre efter aflevering af en ny belægning, beplantning eller græsplæne.

Læs mere

Forsvarets fremtidige behov og ønsker

Forsvarets fremtidige behov og ønsker Forsvarets fremtidige behov og ønsker )5(07,',*(%(+292* 16.(5 )RUVYDUHWVIUHPWLGLJHEHKRYRJ QVNHU I forbindelse med udarbejdelsen af nærværende drifts- og plejeplan har Prinsens Livregiment beskrevet de

Læs mere

Grøn Viden, Havebrug. Plant et frugttræ

Grøn Viden, Havebrug. Plant et frugttræ Grøn Viden, Havebrug Plant et frugttræ Redigeret af Hanne Lindhard Pedersen, Forskningscenter Årslev. Denne Grøn Viden beskriver vigtige forhold omkring valg, plantning og etablering af frugttræer i haven.

Læs mere

MILJØVENLIG BRUG AF TRÆ I HAVE OG LANDSKAB HAVE & LANDSKABSRÅDET. Miljøvenlig brug af træ i have og landskab

MILJØVENLIG BRUG AF TRÆ I HAVE OG LANDSKAB HAVE & LANDSKABSRÅDET. Miljøvenlig brug af træ i have og landskab MILJØVENLIG BRUG AF TRÆ I HAVE OG LANDSKAB HAVE & LANDSKABSRÅDET RESUMÉ Ved brug af træ til småkonstruktioner i have og landskab må konstruktionens ønskede levetid afstemmes med træart og graden af konstruktiv

Læs mere

God praksis for skovarealer med flagermus

God praksis for skovarealer med flagermus God praksis for skovarealer med flagermus 1 God praksis for skovarealer med flagermus 2 God praksis for skovarealer med flagermus INDHOLD KAPITEL 1 INTRODUKTION 4 Indledning 4 Formålet med vejledningen

Læs mere

Hvirveldyr og skeletter

Hvirveldyr og skeletter Kapitel 1 side 3 En underlig fisk Fiskeri handler om at fange fisk. Men før man giver sig i kast med at fange fisken, vil det være en god idé at vide lidt om, hvad fisk er for en størrelse. Ikke kun fordi

Læs mere

Sedimenterne på bunden af inderfjorden

Sedimenterne på bunden af inderfjorden M A R I A G E R F J O R D - E N F J O R D D A L S I S T O R I E græs brækkede af lige over bunden. svindet fortsatte i to uger indtil en frisk kuling atter blandede ilt fra luften ned i vandet som det

Læs mere

I denne bog står næsten ALT OM SKOVEN. (og hvis det ikke står der, står der, hvor det står)

I denne bog står næsten ALT OM SKOVEN. (og hvis det ikke står der, står der, hvor det står) I denne bog står næsten ALT OM SKOVEN (og hvis det ikke står der, står der, hvor det står) Udgivet af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen og Dansk Skovforening, 2004 Tekst: Thorstein Thomsen, Stephan

Læs mere

Overvågning af de højmosearealer der indgår i LIFE højmoseprojektet LIFE05 NAT/DK000150. Af Mette Risager, RisagerConsult.

Overvågning af de højmosearealer der indgår i LIFE højmoseprojektet LIFE05 NAT/DK000150. Af Mette Risager, RisagerConsult. Overvågning af de højmosearealer der indgår i LIFE højmoseprojektet LIFE05 NAT/DK000150 Af Mette Risager, RisagerConsult RisagerConsult NORDISK MILJØMÆRKNING LIFE Projekt Restaurering af højmoser I Danmark

Læs mere