Dansk Byggeri. Udlicitering og virksomhedsoverdragelse. Zapera Internetbaseret fokusgruppe Januar Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Byggeri. Udlicitering og virksomhedsoverdragelse. Zapera Internetbaseret fokusgruppe Januar 2006. Side 1"

Transkript

1 Dansk Byggeri Udlicitering og virksomhedsoverdragelse Zapera Internetbaseret fokusgruppe Januar 2006 Side 1

2 Baggrund og formål med undersøgelsen Følgende afdækkes i undersøgelsen: Medarbejdernes generelle indstilling til udlicitering/virksomhedsoverdragelse Medarbejdernes oplevelse af hvordan den gamle arbejdsplads håndterede forløbet fra annoncering af udlicitering indtil skift fra offentlig til privat virksomhed Medarbejdernes oplevelse af hvordan den nye arbejdsplads håndterede medarbejdernes skift fra offentlig til privat virksomhed Medarbejdernes generelle oplevelse af deres nuværende arbejdssituation og arbejdsforhold og en sammenligning mellem deres tidligere offentlige og nuværende private arbejdsplads Side 2

3 Metode Undersøgelsen gennemføres som en kvalitativ online analyse i form af en bulletin board (BB) diskussion Konkret fungerer en BB fokusgruppe diskussion ved, at respondenterne logger sig på mindst ½ time hver dag over flere dage og deltager i fokusgruppesamtalen, hvor moderator løbende stiller spørgsmål Derudover har moderator mulighed for løbende via at opfordre respondenterne til deltagelse og besvarelse af spørgsmål Fordelene ved en BB fokusgruppe diskussion er b.l.a.: Respondenter fra hele Danmark er repræsenteret i én gruppe Tryg/anonym interviewsituation Respondenternes svar påvirkes ikke af andres sociale status, udseende og lignende Mere ærlige svar/mindre tabu Ingen tidspres Alle respondenter kommer til orde Side 3

4 Om undersøgelsen Respondenterne Respondenter skal have oplevet selv at skifte fra en offentlig til en privat arbejdsplads som led i en udlicitering indenfor de seneste 2 år Generel spredning på respondenternes erhverv og indtjening Generel spredning på alder Generel spredning mellem mænd og kvinder 16 respondenter rekrutteret 8 har deltaget aktivt i undersøgelsesperioden Gennemførelse Respondenterne rekrutteres online via Zaperas Danmarkspanel* Respondenter motiveres efterfølgende til deltagelse gennem telefon, sms eller mailkontakt før gruppens gennemførelse Fokusgruppen er gennemført online fra den 10 jan t.o.m. den 13 jan Respondenter, der gennemfører fokusgruppen, modtager en incitamentsgave til en værdi af kr. 300,- Den kvalitative undersøgelse er planlagt, gennemført og afrapporteret af Research Consultant, Cand. comm. Torben Midtgaard og Senior Research Consultant, Cand. Merc., MBA, Dorte Murmann fra Zapera * Der er over medlemmer af Zaperas paneler i de nordiske lande, heraf lidt over det danske panel. Zapera s paneler er rekrutteret ved hjælp af mange forskellige metoder. Blandt de rekrutteringsmetoder der anvendes kan nævnes: Annoncer i dagblade og magasiner, direkte telefonisk rekruttering, spots i lokalradioer, rekruttering fra eksisterende databaser, bannerannoncer på internettet, rekruttering gennem anbefaling fra eksisterende medlemmer. Ved at vælge mange forskellige kilder og metoder, reducerer vi den potentielle risiko for skævvridning af panelernes sammensætning og forøger sandsynligheden for, at panelernes medlemmer udgøres af mange forskellige slags danskere med Internetadgang. Side 4

5 Deltagerliste Køn Alder i år Husstandsindtægt Hvilken jobtype havde du i din offentlige ansættelse på tidspunktet for virksomhedsoverdragelsen / udliciteringen? I hvilken type offentlig instans var du ansat på tidspunktet for virksomhedsoverdragelsen / udliciteringen? M til kr. Hjemmehjælper i Københavns Kommune En mobil hjemmeplejeenhed K til kr. Hjemmehjælper Hjemmehjælper K eller derover Kantine Selvejende institution M til kr. Assistent El-forsyning M til kr. Rengøring Børnehave K til kr. Værkstedsassistent Amt M til kr. IT Inst. M eller derover Chef for rengøringsafdelingen Intern afd Side 5

6 Respondenternes opfattelse af offentlig vs. privat virksomhed Hvad kendetegner den private virksomhed ifølge respondenterne Positivt Stor virksomhed - stordrift Økonomisk effektivitet Generel effektivitet Kvalitet Professionalisme Dialog Indflydelse på eget arbejde Effektiv brug af medarbejdernes ressourcer God løn og gode personalegoder Godt sammenhold blandt medarbejderne Valgfrihed for borgerne Negativt Mange regler Megen kontrol Travlhed Manglende tillid til medarbejderne Ringe strategisk medindflydelse Fyringer af medarbejdere Ringere borgerservice Hvad kendetegner den offentlige virksomhed ifølge respondenterne Positivt Mindre virksomhed Ikke nødvendigt at generere et overskud Empati Social Human Tryghed Dialog Dyberegående indsigt i medarbejderne Frie rammer Negativt Ineffektive medarbejdere Fordomme om offentlige ansatte Side 6

7 Fordomme og forestillinger Det er nemmest at generalisere, når man skal forstå en sammenhæng Respondenterne præsenterer som forventet forestillinger om, hvordan der i det offentlige er medarbejdere, der er dovne og skjuler sig i mængden Min mening er, at der til tider er for mange om det samme job i det offentlige, hvor man i det private er ved at have udluset de medarbejdere der sidder og "gemmer" sig i deres små kontorer. Jeg har oplevet det flere gange, og der er ikke noget at hente hos en, sådan så hurra for det private (Kvinde, 49, Midtjylland) Mere atypisk er der respondenter, der påpeger, at det samme forekommer i det private og, at man derfor i højere grad må forholde sig til den enkelte arbejdsplads Hm... jeg tænker at det er en skrøne efterhånden - min oplevelse af at arbejde i det offentlige er bestemt ikke, at folk får lov at sidde og gemme sig i deres små kontorer. Muligvis er det sådan nogle steder, men jeg har også oplevet uhensigtsmæssigheder i private virksomheder. Jeg har aldrig arbejdet så meget som jeg gjorde i mit job i det offentlige. Nu er jeg ansat i en privat virksomhed, hvor der er mere plads til at slappe af og gemme sig i hjørnerne (Kvinde, 30, København) Side 7

8 Overordnet holdning til udlicitering/virksomhedsoverdragelse Udlicitering/virksomhedsoverdragelse skal ske med forsigtighed Udlicitering/virksomhedsoverdragelse er noget, der skal ske med forsigtighed og ikke for eksempel på grund af ideologiske årsager eller for at afprøve effekten Udlicitering/virksomhedsoverdragelser dækker over anden politisk strategi Enkelte oplever, at udlicitering/virksomhedsoverdragelser kan være udtryk for et strategisk politisk spil, der involverer medarbejderne i forandringer primært for at forbedre leverandøraftaler m.v Udlicitering er ikke godt, det er en politisk beslutning der undertrykker alle aftaler som de selv har forhandlet på plads, men det er alt for dyrt at opsige dem, så derfor opfandt man udlicitering så man kunne slippe for deres aftaler uden at betale (Mand 50, Nordsjælland) Udlicitering/virksomhedsoverdragelse forringer kvaliteten for borgerne Enkelte oplever, at der er opgaver, der ikke bør udliciteres, da det indebærer forringelser i kvaliteten af den service, der leveres En række offentlige, b.l.a. sociale og sundhedsmæssige opgaver bør ikke udliciteres, da det kan medvirke til at service og indhold bliver ændret i negativ retning. B.l.a. har vi oplevet i Aalborg, hvor rengøring på offentlige institutioner blev udlagt til ISS, at kvaliteten faldt betragteligt. Opgaven er i dag tilbage i kommunen (Mand 50, Nordjylland) Side 8

9 Overordnet holdning til udlicitering/virksomhedsoverdragelse Udlicitering/virksomhedsoverdragelse forringer medarbejdernes arbejdsbetingelserne Der er flere respondenter, der generelt oplever, at udlicitering/virksomhedsoverdragelse fører til forringede arbejdsbetingelse og mindre medindflydelse, når nye regler indføres Ulemperne er dog, at medarbejderne ofte ikke bliver behandlet særlig godt og tit bliver glemt - derfor en kæmpe ulempe, fordi man ved ikke hvad der venter en det andet sted: ny chef, nye politikker og regler etc. (Kvinde, 30, København) Udlicitering/virksomhedsoverdragelse forbedrer økonomien og professionaliserer virksomheden Enkelte respondenter anser det for positivt med stordriftsfordele gennem udlicitering/virksomhedsoverdragelse, hvis en større virksomhed overtager opgaverne, hvilket ifølge respondenterne også medfører mere professionalisme Min generelle holdning til udlicitering har været positiv. Der kan for mig at se primært være økonomiske stordriftsfordele at hente ved at udlicitere og få tingene til at køre mere "professionelt" i et firma, der ikke laver andet end f.eks. kantinedrift (Kvinde, 30, København) Side 9

10 Overordnet holdning til udlicitering/virksomhedsoverdragelse Udlicitering/virksomhedsoverdragelse giver valgfrihed til borgerne/brugerne Større valgmuligheder og valgfrihed følger med, når tilbud fra private leverandører føjes til de allerede eksisterende offentlige tilbud Jeg synes nu udlicitering kan være godt på nogen område, især i hjemmeplejen hvor folk selv kan bestemme om de vil have fra kommunen eller en privat. Så jeg har sådan set ikke noget imod udliciteringen (Kvinde, 30, Vestjylland) Udlicitering/virksomhedsoverdragelse sikrer medarbejdernes kompetenceniveau Udlicitering/virksomhedsoverdragelse er et redskab til at fjerne eller rokere de fejlplacerede eller mindre kompetente medarbejdere Min mening er, at der til tider er for mange om det samme job i det offentlige, hvor man i det private er ved at have fjernet de medarbejdere der sidder og "gemmer" sig i deres små kontorer (Kvinde, 49, Midtjylland) Respondenternes udtalelser omhandler altså både overordnet fordele og ulemper vedrørende virksomhedens økonomi og professionalisme, kompetenceniveauet blandt medarbejderne samt kvaliteten af den service, der leveres til borgeren i sidste ende Side 10

11 Udlicitering/virksomhedsoverdragelse hvad sker der nu? Medarbejderne forbinder udlicitering/virksomhedsoverdragelse med effektivisering og fyring Umiddelbart efter at udliciteringen/virksomhedsoverdragelsen blev annonceret, oplevede flere bekymring over, om de ville miste deres job, da de forventede, at der ville ske fyringer som del af en effektivisering Den første tanke jeg følte var, at jeg følte mig truet og temmelig usikker på om det arbejde vi havde lavet hidtil havde været godt nok (Kvinde, 30, København) Det var som at hænge i et tov 270 meter oppe og nogle havde smurt olie der hvor jeg skulle holde fast (Mand, 50, Nordsjælland) Udlicitering/virksomhedsoverdragelse som fremskridt Udlicitering/virksomhedsoverdragelsen betragtes også som en positiv forandring, der er med til at løse problemer fra da virksomheden var i offentligt regi I starten er det usikkerheden for hvad det ville betyde for virksomheden, kontra min stilling og arbejdsområder. Samtidig var det også glædeligt, da virksomheden ikke fungerede godt i et kommunalt system (Mand, 35, Midtjylland) Side 11

12 Udlicitering/virksomhedsoverdragelse hvad sker der nu? At forberede sig på det værste og håbe det bedste De fleste forventede det værste, og forberedte sig på at miste deres arbejde. Flere håndterede deres usikkerhed ved, at minde sig selv og deres kolleger om de muligheder og positive ændringer, der kunne følge med skiftet fra en offentlig til en privat virksomhed Samtidig tænkte jeg, at det ville være en chance for at få lidt flere kolleger og måske nogle tiltrængte ændringer og inspiration hist og pist - og måske nogle flere ting ville kunne lade sig gøre mht. indkøb af varer etc. Samtidig dukkede der mange spørgsmål på, som ledelsen ikke kunne besvare (Kvinde, 30, København) At leve med uvisheden Det har været sværere for respondenterne, at håndtere usikkerheden og uvisheden i forbindelse med ændringerne end at håndtere de egentlige ændringer Jeg oplevede ikke rygter i mit forløb, da ledelsen var hurtige til at melde klart ud. Alligevel var der frygt for fremtiden. Det var jo nyt og usikkert (Mand, 20 Storkøbenhavn) Vi var bange for at være "tilovers" eller være genstand for en økonomisk besparelse i stedet for at blive set som gode medarbejdere. Bange for at blive vejet og fundet for let, bange for at det med den nye arbejdsgiver så ville ende med fyringer og kede af ikke at modtage nogen belønning for alt det hårde arbejde de havde givet til den gamle arbejdsplads (Kvinde, 30, København) Side 12

13 Kommunikationen til medarbejderne da udlicitering/overdragelse blev annonceret God indledende information Udliciteringen/virksomhedsoverdragelsen er blevet præsenteret på en god måde - oftest gennem personalemøder og breve og i visse tilfælde gennem personaleblade og mails osv. I mit forløb var selve beslutningen om at sende os brev og holde møder selvfølgelig positivt, fordi det hjalp på uvisheden. Til mødet var opstillet tidslinie for overdragelsen og vi blev hurtigt introduceret for den nye ledelse. Det gjorde også at vi hurtigt fik begreb om, hvem det var vi skulle arbejde for (Mand, 20 Storkøbenhavn) Medarbejderne står tilbage med spørgsmål Udover god information om ændringerne foretrækker flere en løbende dialog op til ændringen sker, da man som medarbejder ellers oplever for megen usikkerhed om, hvad der mon sker? Der var jævnlige møder i løbet af perioden, men tit var der perioder hvor der ikke var noget nyt og hvor vi var i venteposition. Det giver tid til at tænke og til usikkerhed om hvorvidt det nu bliver en god eller dårlig ny arbejdsgiver (Kvinde, 30, København) Side 13

14 Kommunikationen til medarbejderne da udlicitering/overdragelse blev annonceret Løbende dialog er godt Flere giver udtryk for, at det løser op på den anspændte situation, når der er løbende dialog på arbejdspladsen Vi blev informeret af ledelsen på et medarbejdermøde lige efter mødet i samarbejdsudvalget, så vi hørte det nogenlunde samtidig. Det var godt at høre det på et møde med de andre medarbejdere i afdelingen - vi hørte budskabet direkte fra kilden, havde mulighed for at stille spørgsmål og tale om det i afdelingen. Det var godt at vi alle havde hørt det samme, så vi på den måde kunne hjælpe hinanden og at der ikke kom fejltolkninger (Kvinde, 30, København) Medarbejderne har behov for indsigt Det er vigtigt at føle, at man bliver informeret om, hvad der sker på arbejdspladsen gennem de officielle kanaler. Modtager man f.eks. de nyeste eller andre oplysninger fra medierne, øger det usikkerheden blandt medarbejderne Det dårligste ved forløbet var, når pressen skrev om ting i forløbet inden de ansatte var informeret (Mand, 35, Midtjylland) Side 14

15 Dialog og medindflydelse? Samtale fremmer forståelsen For medarbejderne hvor den nye ledelse er indgået i en løbende dialog med medarbejderne, har overgangen været lettere at håndtere Det private firma gjorde overgangen relativt nem, ved at ledelsen mødte os til et møde om fremtiden, hvor de snakkede i et sprog som "almindelige mennesker" forstod, sammen med at de gjorde klart, at de ikke ønskede rationaliseringer, men ønskede at køre enhederne videre med tilnærmelsesvis samme opgaver (Mand, 20 Storkøbenhavn) Ja det gjorde de, døren var altid åben for os vi kunne bare komme og hvis der var tvivlsspørgsmål så fandt de ud af det med både fagforening, og den nye arbejdsgiver (Kvinde, 49, Midtjylland) Overblik er tryghed Det skaber mere ro og tryghed på arbejdspladsen, når man så tidligt i forløbet som muligt får alle oplysninger om, hvad der kommer til at ske Jeg synes måske de oplysninger kom hen af vejen hvor jeg gerne ville have dem fra starten af (Kvinde, 30, Vestjylland) Jeg tror, at de med fordel kunne have kommunikeret endnu mere, gentaget deres budskaber og prøvet at forsikre om at det måske ikke ville være så slemt, og prøve at motivere ved at få medarbejderne til at se de positive ting i udliciteringen: muligheden for at man faktisk får forbedret nogle uhensigtsmæssige ting og bare prøver noget nyt (Kvinde, 30, København) Side 15

16 Dialog og medindflydelse? Usikkerhed skaber eftertanke? Det kan vise sig, at være en fordel for nogen, at der er ting der er uafklaret. Det giver medarbejderne tid til eftertanke og stillingtagen. Det er da også tilfældet, at flere af respondenterne efterfølgende har skiftet job primært for udviklingens og forandringens skyld Måske er det meget sundt,at der opstår perioder med usikkerhed - giver tid til refleksion over det man går og laver (Kvinde, 30, København) Manglende indflydelse Næsten alle giver udtryk for, at de mangler reel medindflydelse. Uden medindflydelse virker interessen og dialogen med den nye ledelse mindre troværdig De lyttede, men mente at det nok skulle gå og at fanden ikke skulle males på væggen. Nogle af tingene fik vi ret i - så som mere kontrol og mindre plads til kreativitet og selvstændighed. Reelt var de ikke villige til andet end at lytte (Kvinde, 30, København) Nu skulle vi melde, hvornår vi kom og gik, det er svært for f.eks. sådan en som jeg, som har fuldtidsarbejde ved siden af med skiftende arbejdstider.det snakkede jeg med kommunen om, men de kunne ikke se, at det var et problem (Mand, 20, Midtjylland) Side 16

17 Dialog og medindflydelse? Reel indflydelse I nogen tilfælde har respondenter oplevet, at de ved at indgå i velargumenteret dialog har kunnet påvirke deres egen arbejdssituation i den nye virksomhed Vi oplevede også, at vi kunne påvirke beslutninger eller ændre på uhensigtsmæssigheder i strukturerne hvis vi havde gode argumenter (Kvinde, 30, København) Vigtigt med de små praktiske oplysninger Selv mindre og praktiske informationer kan virke overvældende, og give en oplevelse af at tingene foregår hen over hovederne på medarbejderne. Det forstærker oplevelsen af, at andre jonglerer med ens skæbne uden, at man selv har mulighed for at påvirke situationen Oplysninger om at vi lige pludselig skulle have uniform på og andre småting som bliver meget vigtige for en, fik vi meget sent og som en henslængt bemærkning. Der er altid nogle ting som man ikke tænker over kan være vigtige at fortælle, men når alt andet er omgivet af usikkerhed og alt er nyt, bliver små ting meget vigtige (Kvinde, 30, København) Side 17

18 Påvirkes medarbejdernes arbejdsbetingelser? Udlicitering/virksomhedsoverdragelse betyder kontrol De fleste respondenter oplever, at der er langt mere kontrol på den private arbejdsplads, end de har været vant til tidligere. Det opleves af nogen som manglende tillid og delvist manglende engagement fra ledelsen Jeg føler at der blev dårligere, mindre fleksible arbejdstider, vi bliver "checket" hver dag. Det virker irriterende, da jeg aldrig har fået en klage (Mand, 20, Midtjylland) Det er nok en forringelse, det er ligesom at man bliver holdt øje med (Kvinde, 30, Vestjylland) Kontrol i sig selv er udtryk for manglende tillid - og ikke at blive stolet på at man gør sit arbejde godt nok er ikke særlig sjovt (Kvinde, 30, København) Side 18

19 Påvirkes medarbejdernes arbejdsbetingelser? Engagement fra nærmeste leder Generelt har der været gode og dårlige oplevelser med lederne på både den gamle og den nye arbejdsplads. Lederens evne til at inddrage medarbejderne afhænger af den enkelte leder og arbejdssituation, og ikke af om det er i offentligt eller privat regi Chefen på den gamle arbejdsplads var mere nærværende. Vi så ikke meget til den nye efter den første indkøringsperiode, så så vi ham mest når der var lavet fejl eller der ikke var levet op til standarderne. Den ny leder var venlig, men ville ændre alting fra dag 1 - vi gik modstræbende med til det meste og noget af det fik vi ham talt til rette med (Kvinde, 30, København) Det var stadig samme arbejdsplads, og den nye leder var modtagelig for vores ideer og tanker. Det var den gamle leder nemlig ikke... jeg synes jo det var dejligt at hun tænkte lidt på vores ideer og tanker. Så vi også fik noget at sige, det var ligesom os der er ude hos beboerne, og kender lidt til arbejdsgang osv. (Kvinde, 30, Vestjylland) Jeg har fået mere positiv opmærksomhed fra min nye chef, men det er ikke på grund af overførslen men pga. en personlig samtale om arbejdsvilkår (Mand, 20, Storkøbenhavn) Side 19

20 Påvirkes medarbejdernes arbejdsbetingelser? Bedre løn og personalegoder men det er ikke afgørende Når respondenterne har oplevet ændringer i løn og personalegoder, har de fået bedre vilkår end tidligere. De påpeger dog, at de i højere grad lægger vægt på, at deres arbejde værdsættes og, at de har det godt, hvor de er Jeg fik bedre løn under den nye arbejdsplads. Det afhænger jo meget af den nærmeste chef, og om han ser de gode ting man gør i arbejdet. For mig er lønnen et redskab til større arbejdsglæde hos medarbejderen, men det er slet ikke det vigtigste for mig. Det er arbejdsglæden og det at føle at du er værdsat (Mand, 20, Storkøbenhavn) Bedre sammenhold og stemning på den ny arbejdsplads Sammenholdet og stemningen på arbejdspladsen opleves som bedre og mere positiv efter skiftet på grund af medarbejdernes fælles oplevelser igennem skiftet af arbejdsplads, og fordi utilfredse eller fejlplacerede medarbejdere har skiftet arbejde I vores team fik vi bedre sammenhold ud af oplevelsen. Vi har ikke meget med resten af organisationen at gøre - og vi har jo stadig kontakten til vores kunder (Kvinde, 30, København) Stemningen er ligesom blevet bedre synes jeg, og det var også fordi der trængte til udskiftning alligevel (Kvinde, 30, Vestjylland) Afgjort bedst på den gamle arbejdsplads, hvor der var kolleger. Nu er det alenearbejde. Ingen kolleger i dagligdagen - og det er kedeligt, der mangler det sociale med- og modspil, det kollegiale fis og ballade (Mand, 50, Nordjylland) Side 20

21 Medfører det højere eller ringere kvalitet? Optimal udnyttelse af ressourcerne i den private virksomhed De fleste oplever, at medarbejdernes ressourcer udnyttes meget bedre på deres nye private arbejdsplads Kvalifikationerne er tilstrækkelige til at udføre opgaverne - på den nye arbejdsplads er der bare mere fokus på de kvalifikationer man som medarbejder har. Dermed kan de også udnyttes bedre (Mand, 35, Midtjylland) Ressourceoptimering og effektivisering går ud over kvaliteten Enkelte oplever, at udnyttelsen af ressourcerne fører til en effektivisering, der går ud over kvaliteten af det arbejde, der udføres Der er mere fokus på det rationelle end før, og det betyder en ringere kontakt til den enkelte (Mand, 20, Storkøbenhavn) Nye og gamle rutiner de bedste overlever Skiftet fra offentlig til privat arbejdsplads har medført en evaluering af arbejdsrutinerne, og mange rutiner har været ændret. Når ændringerne ikke har virket, er man skiftet tilbage til de rutiner, der har været tidligere, og kører i dag efter de nye og gamle arbejdsrutiner, man efter evalueringen ved virker Vi prøvede forskellige arbejdsrutiner og opdelinger men gik faktisk tilbage til det gamle, noget af det nye er vi ikke gået fra (Kvinde, 30, Vestjylland) Nogle af de nye rutiner var dårlige - og en afspejling af at den nye arbejdsgiver ikke kendte helt til hvordan kantinen fungerede over for brugerne og hvad vi syntes der var hensigtsmæssigt (Kvinde, 30, København) Side 21

22 Ledelsens tilstedeværelse Overvejende tilfredshed med den nye ledelse Generel tilfredshed med den nye ledelse der er tilstede og til at komme i kontakt med. En vis utilfredshed med at medarbejderne ikke altid har været inddraget i ændringerne Han var der på arbejdspladsen det første stykke tid, så vi kunne lære ham at kende (Kvinde, 30, København) Jeg vil sige vores nye arbejdsgiver var der hele tiden et godt stykke tid og viste sig "frem" også så de ældre kunne se den nye giraf (Kvinde, 30, Vestjylland) Hun er her altid om morgenen når vi starter og er altid klar til en snak så vi har hurtig lært hende at kende (Kvinde, 49, Midtjylland) Kvalifikationer vs. præferencer hos medarbejderne Den nye ledelse har været velorienterede og haft godt kendskab til deres nye medarbejdere og deres grundlæggende kvalifikationer og kompetencer, dog har der manglet lidt indsigt i medarbejdernes personlige præferencer og interesser I store træk havde de viden om vores faglige kvalifikationer - men han vidste jo ikke noget om, hvad det var i dagligdagen vi godt kunne lide at lave, hvordan vi godt kunne lide at arbejde sammen osv. Det overraskede ham - han havde lavet et forslag til en opgavefordeling ud fra de faglige kvalifikationer, men vi trivedes bedst med en anden arbejdsdeling (Kvinde, 30, København) Side 22

23 Foretrækker medarbejderne en offentlig eller en privat arbejdsplads? Flest foretrækker at arbejde i det offentlige De fleste af respondenterne ville foretrække, at være på en offentlig arbejdsplads, hvis de i dag selv kunne vælge. Nogle har dog også en klar holdning om, at de under ingen omstændigheder vil tilbage til det offentlige Respondenterne indtager overordnet en enten-eller holdning til spørgsmål, uanset om de foretrækker at arbejde ved det offentlige eller ved det private erhvervsliv. Denne polaritet kan være udtryk for, at de i nogen grad vælger på baggrund af deres overordnede forestillinger om det offentlige vs. det private og kun i nogen grad på baggrund af oplevelser forbundet med deres skift af arbejdsplads De der foretrækker det offentlige lader til at blive motiveret af behovet for den tryghed og empatiske stemning, de oplever er mere fremherskende på en offentlig arbejdsplads Jeg føler mig mere tryg i det offentlige. Det er, for mig, nok noget med at føle at folk viser empati for en uden at kende en, på grund af det man står for, som medarbejder i det offentlige. Generelt kan man vel sige, at der selvfølgelig er negative fordomme, men også utrolig dejlige fordomme, når du kommer ud blandt borgerne i vores samfund som offentlig medarbejder. En privat virksomhed har slet ikke den folkelighed og naturlige opbakning som den offentlige forvaltning (Mand, 20, København) De oplever, at der er mindre pres på effektivitet og rentabilitet men dog også, at kvaliteten heller ikke er på samme niveau i det offentlige, som den kvalitet de har oplevet i det private Fordi den gamle arbejdsplads var mindre, mere human/social hvis der var nogen, der havde problemer og vi havde frie rammer til vores udfoldelse - selvfølgelig inden for et fastlagt budget - men hvis vi fik det til at løbe rundt var det fint. Nu skal vi med næsten samme midler generere et overskud, hvilket selvfølgelig er godt, men kvaliteten er ikke den samme (Kvinde, 30, København) Side 23

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Nordjylland God kommunikation N e m T n æ r v æ r e n d e e n k e l t m å l r e t t e t t r o v æ r d i g t Din indsats er vigtig Det, du siger, og måden, du siger det

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Baggrund og metode. Summary. Tabeller. Åbne besvarelser. Spørgeskema

Indholdsfortegnelse. Baggrund og metode. Summary. Tabeller. Åbne besvarelser. Spørgeskema Faglærte i byggebranchen 17. marts 3. april 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Summary Tabeller Åbne besvarelser Spørgeskema 2006 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København N - Tel 70 27 22 24 -

Læs mere

Kommunikation og adfærd

Kommunikation og adfærd Kommunikation og adfærd Indledning I dit arbejde som servicegartner kommer du i kontakt med to grupper: Planter og mennesker. Delkurserne har indtil nu handlet om at hjælpe dig med at blive bedre til at

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED. omstrukturering, udlicitering og nedskæringer

EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED. omstrukturering, udlicitering og nedskæringer EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED omstrukturering, udlicitering og nedskæringer Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte

Læs mere

Ledelse af frivillige - introduktion

Ledelse af frivillige - introduktion Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige - introduktion V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Motivation og forskellighed

Motivation og forskellighed Bøger om ledelse af frivillige sælges Motivation og forskellighed V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

FOKUSGRUPPER. Afrapportering. Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009. Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup

FOKUSGRUPPER. Afrapportering. Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009. Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009 FOKUSGRUPPER Afrapportering Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup Tel +45 39 16 27 00 www.bysted.dk Kontaktperson Adm.dir. Bo Søby Kristensen bsk@bysted.dk

Læs mere

SÅDAN NÅR DU DINE MÅL

SÅDAN NÅR DU DINE MÅL Hvad drømmer du om? Hvad vil du gerne opnå? DIT MÅL Hvor vil du placere dit mål på en skala fra 1-10? SKALA SKALA FORSKEL FORSKEL Hvorfor er du ikke allerede i mål? HVORFOR Skal dine overbevisninger ændres?

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

Pårørende, tabu og arbejdsmarked

Pårørende, tabu og arbejdsmarked Pårørende, tabu og arbejdsmarked 1. Jeg oplever, at andre synes: Det er mere acceptabelt at have en fysisk sygdom end en psykisk sygdom 85,5% 437 Det er mere acceptabelt at have en psykisk sygdom end en

Læs mere

Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer

Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer Dansk Psykolog Forening 2012 Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer Mange nyuddannede står usikre over for at skulle begynde i deres første job som psykolog og har behov for svar

Læs mere

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA Kampagne og Analyse 25. oktober 2012 Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA har i perioden 28. august til 6. september 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Operate A/S 25. 29. oktober 2007

Operate A/S 25. 29. oktober 2007 Jobno. DK2007-989 25. 29. oktober 2007 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Tabeller Åbne besvarelser Spørgeskema 2007 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København N - Tel 70 27 22 24 - Fax 70 27 22 25 -

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurderingen på Peder Lykke Skolen er vedtaget af skolens Sikkerhedsgruppe, som har valgt at benytte projektleder for Offensiv Strategi (BUF, Kontor

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

En god arbejdsplads til dine medarbejdere

En god arbejdsplads til dine medarbejdere En god arbejdsplads til dine medarbejdere Når du udliciterer lønopgaven, følger dine lønmedarbejdere med og bliver en del af vores kerneforretning. Overdragelsen sker efter gældende regler, og vi tilbyder

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø TEMAER i psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilrettelæggelse Arbejdets indhold Kvalifikationer Selvstyring og medindflydelse Kollegiale relationer Ledelsesrelationer De seks guldkorn Indflydelse

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b.

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b. Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

Arbejdsark i Du bestemmer

Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark 1 Inspiration til gruppens møderegler Arbejdsark 2 Jeg er en, der... Arbejdsark 3 Protokol for gruppesamtale Arbejdsark 4 Det rosa ark: Godt og dårligt Arbejdsark 5

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

Resultater Dette afsnit består af spørgsmålene og svarene fra de fire interviews i stikordsform

Resultater Dette afsnit består af spørgsmålene og svarene fra de fire interviews i stikordsform Indledning Det digitale biblioteksfremstød på Arla Foods i Kruså, henvender sig hovedsagligt til de ca. 136 ufaglærte, med henblik på at informere borgere der normalt ikke bruger biblioteket om de digitale

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Ligestillingsudvalget 2013-14 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål G og H (LIU d. 2. juni 2014) Tak for invitationen til

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter.

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Tillæg til Beretning Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Årets Lønforhandlinger Århus kommune. For første gang er lønforhandlingerne for daginstitutionernes rengøringsassistenter i Århus Kommune

Læs mere

Evaluering af børnesamtalen

Evaluering af børnesamtalen Evaluering af børnesamtalen 15. august - 14. oktober 2011 Statsforvaltningernes evaluering af børnesamtalen 1. Indledning I resultatkontrakt 2011 er der fastsat et krav om, at statsforvaltningerne i 2011

Læs mere

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen Marts 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden januar/februar

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.:

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.: Lederstøtte til MUS Her får du hjælp og guidelines til som leder at forberede dig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt og værdiskabende i MUS. Vi tager udgangspunkt i spørgerammen fra musskema.dk, hvor

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Af cand pæd psych Lisbeth Lenchler-Hübertz og familierådgiver Lene Bagger Vi har gennem mange års arbejde mødt rigtig mange skilsmissebørn,

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

Fører kommunal ledelse til velfærd?

Fører kommunal ledelse til velfærd? Fører kommunal ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse Den socialretlige konference 23. september 2015 Vilkår, evner og viljer i kommunal ledelse IDA HOECK Det kommunale

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Bilag 6. Interview med Emil

Bilag 6. Interview med Emil Interview med Emil 5 10 15 20 25 30 Emil: Østjyllands Politi, det er Emil. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Emil: Ja hej. Cecilia: Hej. Nåmen tak fordi du lige havde tid til at snakke. Emil: Jamen selvfølgelig.

Læs mere

Kære LINAK medarbejder

Kære LINAK medarbejder Værdihåndbog Kære LINAK medarbejder Hvad er en værdihåndbog? For LINAK er det et forsøg på at samle de holdninger, vi har til tingene og de værdier, vi bygger på. De resultater, vi har præsteret sammen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Forældre og børn sommer 2011

Forældre og børn sommer 2011 Forældre og børn sommer 2011 1. Hvilken aktivitet har du deltaget i? Djursland-lejr 23,5% 8 Falster-lejr 38,2% 13 Dagtur med Agape 28. maj 0,0% 0 Dagtur med Agape 29. maj 0,0% 0 Døgntur med Agape primo

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Har du talt med dine medarbejdere i dag? om at kommunikere forandringer

Har du talt med dine medarbejdere i dag? om at kommunikere forandringer Har du talt med dine medarbejdere i dag? om at kommunikere forandringer Stik fingeren i jorden! Tal med dine medarbejdere om forandringerne. Hør hvad der optager dem. Og kommunikér ud fra, hvad situationen

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SYGEPOLITIK SYGEPOLITIK Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Svar på spørgsmål til brug for samtale om forældretilfredshedsundersøgelsen

Svar på spørgsmål til brug for samtale om forældretilfredshedsundersøgelsen Svar på spørgsmål til brug for samtale om forældretilfredshedsundersøgelsen 1. Den pædagogiske indsats Spørgsmålet med den højeste tilfredshedsprocent: Personalets indsats for at få dit barn til at føle

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

RAMMERNE FOR BORGERBETJENING OG RETSSIKKERHED

RAMMERNE FOR BORGERBETJENING OG RETSSIKKERHED RAMMERNE FOR BORGERBETJENING OG RETSSIKKERHED Det er vigtigt, at vi som medarbejdere i Holbæk Kommune kender til de rammer for borgerbetjening og retssikkerhed, som vi arbejder indenfor. Hvis vi kender

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

KPMG Oktober/november 2009

KPMG Oktober/november 2009 KPMG CSR undersøgelse Jobno. DK2009-805 Oktober/november 2009 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Tabeller Åbne besvarelser Spørgeskema 2009 YouGov Zapera A/S Ryesgade 3 DK-2200 København N - Tel 70

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Job E04B Efter et år som færdiguddannet ergoterapeut.

Job E04B Efter et år som færdiguddannet ergoterapeut. Job E04B Efter et år som færdiguddannet ergoterapeut. Ansvarlig for Evalueringen Anette J. Madsen Udfærdigelse af rapport: Søren Ebsen Futtrup Indholdsfortegnelse 1.0 Hvor mange ansættelser har du haft

Læs mere

Sådan bliver vi opslugte af vores arbejde Ca. 2 timer

Sådan bliver vi opslugte af vores arbejde Ca. 2 timer Vejledning i verdensklasse Sådan bliver vi opslugte af vores arbejde Ca. 2 timer Det skal vi tale om i dag I dag skal vi tale om vores engagement og om, hvordan vi styrker det i hverdagen. Der er tre punkter

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Undersøgelse af arbejdstid 2015

Undersøgelse af arbejdstid 2015 Undersøgelse af arbejdstid 2015 HL s undersøgelse er gennemført som en totalundersøgelse blandt samtlige foreningens lærermedlemmer i perioden 28. januar til 3. marts 2015. I alt 811 har gennemført, hvilket

Læs mere

Evaluering af arbejdet i temagruppen kost og fysisk aktivitet og deltagernes tilfredshed

Evaluering af arbejdet i temagruppen kost og fysisk aktivitet og deltagernes tilfredshed Temagruppen : Kost og fysisk aktivitet Oktober 2012 Evaluering af arbejdet i temagruppen kost og fysisk aktivitet og deltagernes tilfredshed deltagere: 25 heraf 7 ufuldstændige gennemførte spørgeskemaer:

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Mobning. Sammenfatningsrapport

Mobning. Sammenfatningsrapport Mobning Sammenfatningsrapport Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for mobning på din arbejdsplads? Svarprocent: 1% (N=881)Spørgsmålstype: Vælg en Ja, dagligt 8 Ja, ugentligt 37 Ja, månedligt

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Indstillinger til. Patienternes Pris 2015 Psykiatrien

Indstillinger til. Patienternes Pris 2015 Psykiatrien Indstillinger til Patienternes Pris 2015 Psykiatrien Forord Region Nordjylland og Patientinddragelsesudvalget ønsker at få tilfredsheden frem. Derfor er Patienternes Pris stiftet. Indstillingerne fortæller

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvorvidt vi holder ferie

Læs mere

DEN SÆLGENDE KUNDESERVICE SÆT FART PÅ SALGET I KUNDESERVICE UDEN AT DEN GODE SERVICE RYGER I SVINGET

DEN SÆLGENDE KUNDESERVICE SÆT FART PÅ SALGET I KUNDESERVICE UDEN AT DEN GODE SERVICE RYGER I SVINGET DEN SÆLGENDE KUNDESERVICE SÆT FART PÅ SALGET I KUNDESERVICE UDEN AT DEN GODE SERVICE RYGER I SVINGET KRAV OPPEFRA: SÆLG SÆLG SÆLG! Detailhandlen er under pres i Danmark. Det betyder, at vi som virksomhed

Læs mere

løn& udvikling klar parat for andring økonomaforeningen

løn& udvikling klar parat for andring økonomaforeningen løn& udvikling klar parat for andring økonomaforeningen Klar, parat, forandrinng - Økonomaforeningens forandringsprogram Layout: Torben Wilhelmsen Tryk: Eks Skolens Trykkeri økonomaforeningen oktober 2001

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Lønsamtalen et ledelsesværktøj

Lønsamtalen et ledelsesværktøj Lønsamtalen et ledelsesværktøj Indholdsfortegnelse 1.Introduktion 2 2. Generelt om lønsamtalen. 2 3. Løntilfredshed..2 4. Samtalens 3 faser 3 4.1 Forberedelse..3 4.1.1 Medarbejdervurdering 3 4.2 Gennemførsel.4

Læs mere

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Formidlingsdag, Center for Rusmiddelforskning Jakob Demant (jd@cf.au.dk) Signe Ravn (sr@crf.au.dk) Projekt Unge og alkohol (PUNA) December

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere