) Velkommen, Valg af ordstyrer og referent, godkendelse af dagsorden. Valg af arrangør til næste møde d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "21.02.2012. 9.00-9.15 1) Velkommen, Valg af ordstyrer og referent, godkendelse af dagsorden. Valg af arrangør til næste møde d. 11.06.12."

Transkript

1 Referat Referat af møde i: Det kommunale TR-netværk, Region Hovedstaden Dato for møde: For referat: Charlotte Larsen Dagsorden ) Velkommen, Valg af ordstyrer og referent, godkendelse af dagsorden. Valg af arrangør til næste møde d ) Præsentationsrunde, med velkomst til nye TR. Nyt fra kommunerne ) Sanne Nikolaisen om TR og MED Frokost. Kaffepause undervejs ) Refleksion i mindre grupper over hvilke dele af Sanne s indlæg vi hver i sær kan/vil gå hjem og bruge ) Input til mulig konkurrence udsættelse af Lyngby-Taarbæk kommune. Andre aktuelle emner fra mødedeltagerne. Kaffepause undervejs ) Kort nyt fra Danske Fysioterapeuter v. Charlotte Larsen Referat 1) Velkommen, valg af ordstyrer og referent samt arrangører til næste møde Line bød velkommen til alle særligt de nye. Charlotte tilbød at skrive referat og Line meldte sig som ordstyrer.

2 Valgt af arrangører til det næste møde d. 11/6 blev Hanne Knudsen og Lise Cronström 2) Præsentationsrunde samt kort nyt fra arbejdspladserne (stikordsreferat!) Rudersdal: Skal til at holde åbent i weekender er meget spændt på hvordan det kommer til at gå. Gribskov: Konkurrenceudsættes med private virksomheder. Skarp overvågning af budgettet. Har tidligere haft 3 SoSuér ansat, fremover skal der kun være terapeuter. Vestegnen: Job og Aktivitet for voksne udviklingshæmmede har været igennem en større fusion og er nu oppe på 150 ansatte Helsingør: Børneterapi og genoptræning af børn. Er nu oppe på 7 terapeuter. Egedal: Genoptræningen er omstruktureret og hører nu til i Sundhed og Omsorg. Der er en del arbejde med at skabe fælles kultur, MED strukturen er endnu ikke helt på plads. Der oprettes et nyt Sundhedhedshus/center og Tina er i gang med at skrive høringssvar på det. Taarnby: Arbejder med hverdagsrehabilitering, der er 2 nye terapeuter ansat til arbejdet. Der samarbejdes med Dragør, som er i gang med at lave en samarbejdsaftale med København. Annette kender endnu ikke meget til hvilke konsekvenser det evt. kan få for samarbejdet med Taarnby. Har haft lønforhandling og har fået et funktionstillæg hjem trods det at der ingen penge var. Frederiksborg: Har fået ny leder. Der er nu 5 plejecentre, og gang i nybygning af et rehab.center med 19 rehab. pladser og 5 akut-plejepladser. I det nye rehab.center ansættes terapeuterne under plejen. Lise undrer sig over den manglende involvering det har slet ikke været drøftet i MED. Er usikker på om hun også er TR for de nye eller hvad, når de nu er under en anden leder. København: SOF/Center for multiple funktionsnedsættelser: Er helt ny TR og det er første gang arbejdspladsen har en TR. Glostrup: Er omstruktureret og hører nu til under kultur og idræt (kommer fra ældreområdet). Det kan være en fordel i forhold til at komme værk fra alderdom og sygdom. Havde ønsker at hører til under Sundhed. Er i gang med at opstarte MED samarbejdet det er lidt op ad bakke. Frederikssund: Ny TR har lige været på G1 og det har været en kæmpe succes. Er ved at lære MED systemet at kende og det er en udfordring. 2/10

3 Halsskov: Centret sammenlægges med Frederiksværk og Hundested. Skal have gang i nybyggerri, men afventer, kommer formentlig først i gang til efteråret. Har gang i projekt online træning, hvor træning online og træning på centret sammenlignes. Har også gang i hverdagsrehabilitering, der er ansat 1 ergoterapeut for 1 år derefter evalueres det. Har startet vederlagsfri fysioterapi, men har endnu ikke fået nogen henvendelser. Det drejer sig om parkinson, gigt og sclerose og det er kun holdtræning. Problematisk at der sættes projekter i gang uden at der er terapeuter involveret! Herlev: Aktiv liv/hverdagsrehabilitering har skabt megen begejstring. Det er kun ergoterapeuter og hjemmepleje involveret, arbejder for at få fysioterapeuter ind. Har haft lønforhandling med godt resultat (igen på trods af at der ingen penge var!) har fået kr. hjem. Opnormeres med 2 3 nye stillinger, så der er pladsproblemer, som forsøges løst her i foråret. København SOF/Center for specialterapi voksne udviklingshæmmede: "Specialfysioterapien på Persillevej i socialforvaltningen Kbh. kom. Er organisatorisk kommet ind under et job og aktivitetscenter. Der lægges op til øget samarbejde med det pædagogiske personale til at understøtte den fysioterapeutiske behandling i hverdagen på bostederne og der sættes fokus på træning som en del af den forebyggende sundhedsindsats på dagtilbuddene. Pt. betyder det, at 4 terapeuter pr arbejder 2 dage om ugen på bostedet Grøndalsvænge. Der er forhandlinger i gang om, hvordan borgernes fremtidige behandling, træning og den fremtidige forebyggende indsats bedst muligt varetages i forhold til dagtilbuddene. Udfordringerne ligger på bostederne i at pædagogerne er meget presset i forhold til at skulle deltage aktivt i at understøtte behandlingen. Da der ikke er kommet øgede ressourcer til opgaven, frygter vi at den forebyggende indsats udfordrer indsatsen omkring den lovpligtige behandling / træning." Brøndby: Genoptræningscentret har fået en opnormering, men har allerede måtte afskedige før prøveperioden udløb!. Har også haft lønforhandlinger, der mest er gået til engangstillæg. Har fået lavet en lokalaftale omkring lønforhandlinger og den er god at have. Har gang i pilot projekt med hverdagsrehabilitering. København SUF /TC Bispebjerg/Nørrebro: Bispebjerg og Nørrebro sammenlægges driftmæssigt og på længere sigt også fysisk. Det gør at der skal arbejdes med kulturen på arbejdspladsen. Har haft 3 forskellige MED strukturer i løbet af det sidste år, det har været noget værre rod. (en MED struktur for BBH, som dækkede TC, rehab og aktivitetscenter, en struktur med personalemøde med MED status og en MED struktur som dækker TC N og TC BBH.) Der er lige ansat 2 faglige vejledere til hverdagsrehabilitering og træning på plejehjem. 3/10

4 Allerød: Brigitte er lige kommet med i forvaltnings MED, er spændt på hvad det kommer til at betyde. Har søgt penge fra hjerneskadepuljen og har fået dem til projekt med rehabilitering af neurologiske patienter. København SUF TC Amager: Er mest optaget af de aktivitetsstyrede budgetter, som gør hverdagen svær at manøvrerer i! Frihjulet Kirkebækskolen i Vallensbæk: er for multihandicappede børn er lige kommet tilbage fra barsel og mærker tydeligt at kulturen på arbejdspladsen har ændret sig til det noget køligere. Skal nu også arbejde med PPR, har 11 timer pr. uge og får et tillæg på ca kr. årligt. Lyngby-Taarbæk: Har også haft lønforhandlinger og fået kr. hjem til 2 tillæg. Servicerer plejehjem med hjælpemidler og forflytninger, men det stopper nu her til sommer. Det kommer til at betyde at der er for mange ressourcer i centret, men løses formentlig ved at en del går på barsel(4 stk.). Hverdagsrehabiliteringen varetages af ergoterapeuter. København SUF: Vi har fået ansat 5 faglige vejledere til træning på plejehjem og 5 faglige vejledere til hverdagsrehabilitering, disse faglige vejledere er nu alle tilknyttet træningscentrene. Vi afventer en samlet udmelding omkring BTP/ATA, som kommer til at gælde for hele København. Der sker store administrative besparelser og tilpasninger i København. Vi har fået 12 mil. kr. af hjerneskadepuljen og skal lave et tværfagligt projekt på tværs af SUF; SOF; BUF og BIF (står for sundheds og omsorgsforvaltningen, Socialforvaltningen, Børne- og ungeforvaltningen og Beskæftigelses og integrationsforvaltningen). 3) TR og MED v. Sanne Nikolaisen Sanne Nikolaisen kommer fra OAO som er Offentlige Ansatte s Organisation, en LO organisation der samarbejdet med FTF (Funktionærer og tjenestemænd), som er vores hovedorganisation. Sanne har gennem mange år arbejdet med MED og holder i samarbejde med FTF møder for alle næstformænd i hovedudvalgene med erfaringsudveksling mv. Desuden har der været afholdt budgetkonsultationsmøder i samme regi. Sanne foreslog at vi stillede spørgsmål til hende og at hun så ville komme rundt om alle emnerne. Vi summe sammen lidt og kom frem med følgende: Med uddannelse hvad er ret og pligt? Hvor meget tid har vi? MED mødet bliver til orientering og information vi ønsker MED bestemmelse og indflydelse! MED niveauer hvem og hvad drøftes på hvilke niveauer? Valg og udpegning til MED 4/10

5 Budget og voldgift Hvem skal høres/ høringssvar Hvem er jeg TR for ved en omstrukturering? Indflydelse på ny jobprofil? Budget hvor meget information har jeg som TR ret til Fordeling af pladser i MED leder/tr medarbejder AMIR? Tid til forberedelse, formøder Gensidig informationsforpligtigelse Hvad hvis spillereglerne ikke overholdes? Det gule kort Ledelsesretten? Der kommer nogle korte referats notater, som ikke er uddybende for hele Sannes oplæg! Sanne startede med at sige at orientering ikke findes i MED aftalen. MED er en aftale mhp. Information og drøftelse. Høringer hører ikke til i MED, men i forvaltningsloven! Ligeledes talte vi om at vi ikke kan pålægges tavshedspligt udover hvad der hører til i forvaltningsloven og vores autorisation som fysioterapeuter. Personsager drøftes aldrig i MED. Til gengæld gælder grundloven for os alle og det at vi her ret til at ytre os vi er faktisk særlig forpligtiget til at udtale os, hvis vi mener der er en god grund til at gør anskrig i forhold til forvaltning af offentlige midler. MED aftalen er en rammeaftale, som blev indgået centralt af KL/KTO/SHK, første gang i Den lokale MED aftale er indgået af de forhandlingsberettigede organisationer fordelt på LO/FTF og AC. Så talte vi om procedurerretningslinier, som er en slags spilleregler for hvem der gør hvad og hvornår. Der er 3 SKAL procedurerretningslinier: en om omstilling og udlicitering, en om budget og en om det personale politiske, herunder kompetenceudvikling. Disse procedureretningslinier udarbejdes af hovedudvalget. Der er ingen ledelsesret i MED! Så talte vi om Den danske Model, som er fra Den gang handlede det om løn, arbejdstid og ferie og om retten til at organisere sig. Senere er der kommet mange flere emner til bl.a. uddannelse og kompetenceudvikling, MUS, TR, Arbejdsret, MED, barsel og meget mere. Alt dette hører til under AFTALTERET, Sanne talte om at vi som TR har den røde hat på. Så er der MED strukturen - her sker der en drøftelse vi har medindflydelse på nogen ting og medbestemmelse på andre. Her talte Sanne om at vi som TR har den blå hat på. Her taler vi fx om normeringer, sammenhæng mellem ressourcer og opgaver, stress og voldspolitik, og andre personalepolitikker, arbejdsmiljø og om budget mm. 5/10

6 Efter at lederen har drøftet disse emner i MED og medarbejdersiden har forsøgt at få indflydelse på beslutningerne, så har lederen mulighed for at bruge sin ledelsesret og at tage sine beslutninger I MED strukturen har AMIR den grønne hat på. Når vi som TR har den røde hat på, repræsenterer vi medlemmerne og organisationen Danske Fysioterapeuter. Når vi som TR har den blå hat på, altså i MED strukturen, repræsenterer vi vores hovedorganisationer og ikke det fag-snævre / fysioterapeuterne, men FTF, LO og AC. Når vi som TR i samarbejde med AMIR i MED, har vi den grønne hat på og taler vi hovedsageligt om arbejdsmiljøet for alle ansatte. Så talte vi om MED aftalens 6 som handler om MED indflydelse og MED bestemmelse: MED indflydelse er information og drøftelse af alle forhold af betydning for arbejds,- personale,- samarbejds, og arbejdsmiljøforhold. MED bestemmelse ved fastlæggelse af retningslinier for tilrettelæggelse af arbejds,-personale,-samarbejds- og arbejdsmiljøhorhold. Herefter talte vi om 7 information og drøftelse, som skal ske i så god tid, at man har tid og mulighed for at konsultere sit bagland. Det gule kort kan trækkes, hvis man mener der er brud på 7 stk. 4; Det påhviler lederen at a) informere om den seneste udvikling og den forventede udvikling af virksomheden aktiviteter og økonomiske situation b) informere og drøfte situationen, strukturen, og den forventede udvikling mht. beskæftigelsen samt alle planlagte foranstaltninger, navnlig når beskæftigelsen er truet c) informere og drøfte de beslutninger, der kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene herunder virksomhedsoverdragelse. Når det gule kort er trukket skal beslutningen trækkes tilbage. Der er 1 måneds frist for at for at lade MED drøfter forholdene. 6/10

7 Hvis man trækker det gule kort, skal man lade en kopi gå til formandskabet i hovedudvalget og naturligvis til den leder, som ikke har overholdt reglerne. OAO og FTF kører af og til sager på voldgiftsniveau. Mht. niveauer i MED, så følger MED ledelsesniveauerne i organisationen. MHT valg og udpegning så er der valg på den enkelte arbejdes plads, og valg af, blandt de tillidsvalgte, til det næste niveauer og udpegning foregår til det øverste niveau af organisationen. I Vores region er det regionsformanden Tine Nielsen, der udpeger. Der nævnes ikke noget i MED om tid til forberedelse, men det er anbefalesværdigt at få prioriteret at holde formøder. Der er i MED en aftale omkring uddannelse (5 dage) og det skal vi naturligvis sørge for at vi får.. Sanne lover at sende os sine slides. Der er lige kommet en ny MED aftale fra KTO og der en stærkt på vej fra SHK (SundhedsKartellet). (De er enslydende) Charlotte sender en pjece fra FTF; velkommen til dit nye hverv som MED repræsentant. Godt at bruge tid på at kende sin MED aftale grundigt. Godt at kende disse to organisationers hjemmesider: og På vores egen regionale hjemmeside, under tillidsvalgte, ligger der allerede noget materiale om MED 4) Refleksion og erfaringsudveksling i mindre grupper fra formiddagens indlæg. Vi gik sammen og drøftede vores erfaringer og udfordringer med MED. 5) Input til konkurrenceudsættelse i Lyngby-Taarbæk kommune Er der penge at spare ved at lade andre/private byde ind på træningsopgaven? I første omgang har der været gang i opgavebeskrivelser af alle arbejdsfunktioner. Det har været meget omfattende og er nu stoppet og udsat. Man vil i stedet lade det ske i 2014 i forbindelse med de nybyggede plejehjem. Kommunen skal drøfte hvilke opgaver, der ønskes konkurrence udsat og hvilke dele af terapien der ønskes fokus på. Herlev har erfaringer med udlicitering af rengøring og plejen. En ulempe er at der kan være forskellige firmaer på opgaverne og der er ingen fælles forpligtigelse, eller koordinering, til at melde tilbage, hvis noget ikke er som det skal være! Gribskov har udbudsbeskrivelse i gang. Der er forskel på prisen på genoptræning af en kompleks borger og på genoptræning af en knæ- eller hofte borger. Erfaringerne 7/10

8 er, at der godt kan være et vist samarbejde mellem det offentlige og de private leverandører og at det faktisk fungerer godt. Der skal evalueres til efter året. Så er der spørgsmålet om frit valg og om tilkøbsydelser. Det kan give et skævt billede i konkurrencen. Der stilles også krav til de private aktører om at indgå i hverdagsrehabilitering og der er ansat en konsulent som skal koordinere mellem de forskellige aktører. København SUF har vi kun erfaringer med private aktører i plejen og her stilles de sammen dokumentations og kvalitetskrav som i det offentlige. Halsskov ligeledes kun erfaringer inden for plejen. Det kan være problematiks i forhold til arbejdsmiljøet hos de private det stiller vi i det offentlige jo store krav til måske er der ikke helt så skarpe krav hos de private aktører?? Vigtigt at huske at beskrive alt det tværfaglige samarbejdet der foregår. Hvad med forebyggelsen det koster jo i hvert fald penge på sigt. Er vores fornemste opgave at gøre os overflødige i fht. at yde hjælp til selvhjælp er der samme mål hos de private, de skal jo tjene penge?? Lyngby-Taarbæk samarbejder med Rudersdal og Gentofte hvordan vil det gå med dette samarbejde når/hvis der kommer private aktører ind over? 6) Kort nyt fra Danske Fysioterapeuter TRR (Tillidsrepræsentant Rådet) Har næste møde d. 9 marts. Vi arbejder med TR uddannelse og en revision og opdatering af kurserne. Vi har gang i TR spørgeskema undersøgelsen og er spændte på at få jeres svar. Til det blev det bemærket at svarfristen gerne må være lidt længere. Flere undrede sig over at den var tilsendt deres private mail?? En bemærkede at undersøgelsen var sendt af en ukendt afsender og derfor meget vel kunne blive slettet! Så arbejder vi med FTF s Carma undersøgelse der beskriver TR s forhold til samarbejdet i og omkring MED. Konklusionen er at TR mangler uddannelse og mod til at træde i karakter og stille forslag på MED dagsordenen. I den forbindelse kan det oplyses at FTF afholder et eftermiddagsmøde d. 11/4 kl om Carma undersøgelsen og om MED indflydelse og MED bestemmelse. Charlotte lover at skrive ud så snart vi ved hvor det foregår. I forhold til uddannelse så fortæller Charlotte om muligheden for at tage FTF s diplomuddannelse i organisation og ledelse for tillidsrepræsentanter og organisationsansatte sidste frist for til melding d.22/6. 8/10

9 Så arbejder TRR naturligvis med OK 13 der er kick off møde d. 31/5 i Odense kongres center mere information følger. Der er årskonference for TR og suppleanter d. 3/9 emnet bliver formentlig noget med social kapital. Mere information følger, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. En stor opfordring til at prioritere vores næste fælles regions TR netværksmøde d. 8/3, hvor der bliver mulighed for mere drøftelse af Carma undersøgelsen og det med MED bestemmelse og MED indflydelse og møde formand Johnny Kuhr og, høre om FTF s 2020 plan, OK 13 og andre aktuelle emner. HB Hovedbestyrelsen HB havde møde d. 20/1 - arbejder med; Den politiske struktur i foreningen frem mod repræsentantskabet i november. Specialistordningen vi har nu 9 specialer og 67 godkendte specialister. Foreningens forhold til frivillige Fagfestival marts 12 Mit fysio, nu med log in der har været debatteret fordele og ulemper på hjemmesiden Erhvervspolitik FTF s 2020 plan De kommende trepartsforhandlinger RB regionsbestyrelsen. Næste møde er d. 5 marts. Vi arbejder meget med politisk opgavevaretagelse inden for følgende emner: Psykiatri Vederlagsfri fysioterapi opgaveglidning Mindre kniv mere træning Genoptræning Lokal løn. Der er udarbejdet politiske holdningspapirer, hvor man kan læse Danske fysioterapeuters holdning til emnerne. Disse findes på hjemmesiden under hovedbestyrelsen og det politiske arbejde. Det skal munde ud i regionskonference d. 30. maj, hvor vi samles i hele landet og udveksler erfaringer og drøfter gode ideer til arbejdet. 9/10

10 Der er medlemsmøde d. 26. april: Brugerstyret genoptræning med fokus på den kroniske smertepatient, kl i De Gamles By Edith Rohdes vej 4 Festsalen 2200 København N. Tilmelding via hjemmesiden. Endelig arbejder vi på et dialog møde d. 9. maj - mere information følger. Eventuelt. Vi talte om emner til det næste møde kunne være innovation, kommunernes innovative dagsordner tilbagemelding fra mødet i november ved Julie og Pia? Ny teknologi og besparelser ved Julie? En formiddag/eftermiddag med budgetforståelse. Fx ved nogle fra OAO eller FTF Birgitte vil prøve at undersøge. Tak for et godt og konstruktivt møde Næste møde er d. 11/6. 10/10

Referat fra Region Hovedstadens kommunale TR. netvæksmøde

Referat fra Region Hovedstadens kommunale TR. netvæksmøde Referat fra Region Hovedstadens kommunale TR. netvæksmøde d. 4. februar 2015. 1) Velkommen og kort nyt fra HB,TRR, RB. 2) Planlægning af næste møde EVT. 3) Kort nyt fra arbejdspladserne Dagsorden 4) Arbejdstidstilrettelæggelse

Læs mere

Referat fra TR møde Region Hovedstanden onsdag den 29. oktober 2008

Referat fra TR møde Region Hovedstanden onsdag den 29. oktober 2008 Referat fra TR møde Region Hovedstanden onsdag den 29. oktober 2008 (Deltagerliste findes til slut i referatet) Dagsorden 1) Kort fra TRR og Årskonference 2) Kort fra regionsbestyrelsen 3) Regions TR møder;

Læs mere

Beretning 2010. Beretning for Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden 2010. Indledning s. 2. Regionsbestyrelsens medlemmer s. 3

Beretning 2010. Beretning for Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden 2010. Indledning s. 2. Regionsbestyrelsens medlemmer s. 3 Beretning for Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden 2010 Beretning 2010 Indledning s. 2 Regionsbestyrelsens medlemmer s. 3 Regionsbestyrelsens arbejdsgrupper s. 5 Fremtidens forening/rekruttering s.

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 2. - 3. maj 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 2. - 3. maj 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 2.-3. maj 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Janus Pill Christensen 6. maj 2011 Deltagere: Johnny Kuhr, Lise Hansen, Tina Lambrecht,

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej.

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Dagsorden: Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden Pkt. 3: Opfølgning fra sidst Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Pkt. 4: Kort orientering

Læs mere

HK -KLUBBEN i. Socialforvaltningen, Københavns kommune. Klubbestyrelsens beretning. For perioden 14.11.11-10.11.12

HK -KLUBBEN i. Socialforvaltningen, Københavns kommune. Klubbestyrelsens beretning. For perioden 14.11.11-10.11.12 1 HK -KLUBBEN i Socialforvaltningen, Københavns kommune Klubbestyrelsens beretning For perioden 14.11.11-10.11.12 2 Klubben Indledning Klubben hedder, siden 23.1.06, HK-klubben i Socialforvaltningen og

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager:

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 26. september 2007 AFBUD FRA: Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: Jørgen Nørris Christensen MØDELEDER: Charlotte Graungaard Bech

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne

Læs mere

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning Årsmøde 2013 Skriftlig beretning 1 2 Kære FTF-medlem Det er en fornøjelse hermed at præsentere dig for den skriftlige beretning 2013 fra FTF Region Sjælland. Beretningen forsøger i korte træk at beskrive

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Solstien Tilsynsbesøg Dato: 12. juni 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Birgitte Larsen (leder), Rina Schwerdtfeger Roikjær (souschef), Hanne Carlsen

Læs mere

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning.

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 29. august 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Mette Winsløw 29. august 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen,

Læs mere

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.:

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Medindflydelse i århus

Medindflydelse i århus MAGASINET særtillæg 2009 4 GodE råd der gør MED-arbejdet effektivt 7 TIllæG Medindflydelse i århus En vigtig MED-spiller 4 Hjerte og hjerne kommer i spil 16 Nye karriereveje med coach 18 MAGASINET særtillæg

Læs mere

UDLICITERING PÅ KØKKENOMRÅDET VEJLEDNING TIL TILLIDSVALGTE

UDLICITERING PÅ KØKKENOMRÅDET VEJLEDNING TIL TILLIDSVALGTE UDLICITERING PÅ KØKKENOMRÅDET VEJLEDNING TIL TILLIDSVALGTE Forord Udlicitering har store konsekvenser for medarbejderne på køkkenområdet i kommunerne og regionerne. Vi hører tit medlemmer udtrykke stor

Læs mere

Dato for møde: 20. aug. 2013

Dato for møde: 20. aug. 2013 Referat Referat for møde i: Regionsbestyrelsen i region hovedstaden Referant: Tenna von Cappeln Dato for møde: 20. aug. 2013 Dato for udarbejdelse: 6. sept. 2013 Referat til regionsbestyrelsesmøde 20.

Læs mere

Derefter fik jeg tid til at introducere mig selv. Kent stemte i, at det ikke er noget ledelsen har sat mig til

Derefter fik jeg tid til at introducere mig selv. Kent stemte i, at det ikke er noget ledelsen har sat mig til Bilag 1 Observationsnoter fra den 9. juni 11 på Gudenåcentret Fælles personalemøde for alle 4 afdelinger på plejehjemmet Jeg lagde ud med at blive introduceret Da alle medarbejdere var dukket op sagde

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionalt ansatte TR 23. 01. 2012

Referat. Dagsorden. Regionalt ansatte TR 23. 01. 2012 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionalt ansatte TR 23. 01. 2012 Deltagere: Pernille Hoppe (Gentofte Hospital), Christina Jørgensen (Frederikssund Hospital), Birte Jønsson (Bornholms Hospital),

Læs mere

infoa Faglighedskonference i fagforeningen Side 4 6 Fratagelse af kompetencer i psykiatrien Side 11 14 OK 08 lønhistorie Side 28 31

infoa Faglighedskonference i fagforeningen Side 4 6 Fratagelse af kompetencer i psykiatrien Side 11 14 OK 08 lønhistorie Side 28 31 Social- og Sundhedsafdelingen infoa oktober 2010 nr. 6 Faglighedskonference i fagforeningen Side 4 6 Fratagelse af kompetencer i psykiatrien Side 11 14 OK 08 lønhistorie Side 28 31 Faglighedsdag FOA-ansatte

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 18. marts, 2015. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014. Leder: OK 2015 - status

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Region sjælland Beretning

Region sjælland Beretning Region sjælland Beretning 2011/2012 2 Indhold Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region sjælland 3 4 7 9 11 14 15 Regionsbestyrelsens medlemmer Beskæftigelse innovation på dagsordenen nye roller

Læs mere

At forandring fryder er ikke altid til at få øje på

At forandring fryder er ikke altid til at få øje på At forandring fryder er ikke altid til at få øje på Både små og store køkkener oplever i disse år forandringer, der påvirker arbejdsvilkårene for medarbejderne på godt og ondt. Her får du hjælp til at

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere