) Velkommen, Valg af ordstyrer og referent, godkendelse af dagsorden. Valg af arrangør til næste møde d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "21.02.2012. 9.00-9.15 1) Velkommen, Valg af ordstyrer og referent, godkendelse af dagsorden. Valg af arrangør til næste møde d. 11.06.12."

Transkript

1 Referat Referat af møde i: Det kommunale TR-netværk, Region Hovedstaden Dato for møde: For referat: Charlotte Larsen Dagsorden ) Velkommen, Valg af ordstyrer og referent, godkendelse af dagsorden. Valg af arrangør til næste møde d ) Præsentationsrunde, med velkomst til nye TR. Nyt fra kommunerne ) Sanne Nikolaisen om TR og MED Frokost. Kaffepause undervejs ) Refleksion i mindre grupper over hvilke dele af Sanne s indlæg vi hver i sær kan/vil gå hjem og bruge ) Input til mulig konkurrence udsættelse af Lyngby-Taarbæk kommune. Andre aktuelle emner fra mødedeltagerne. Kaffepause undervejs ) Kort nyt fra Danske Fysioterapeuter v. Charlotte Larsen Referat 1) Velkommen, valg af ordstyrer og referent samt arrangører til næste møde Line bød velkommen til alle særligt de nye. Charlotte tilbød at skrive referat og Line meldte sig som ordstyrer.

2 Valgt af arrangører til det næste møde d. 11/6 blev Hanne Knudsen og Lise Cronström 2) Præsentationsrunde samt kort nyt fra arbejdspladserne (stikordsreferat!) Rudersdal: Skal til at holde åbent i weekender er meget spændt på hvordan det kommer til at gå. Gribskov: Konkurrenceudsættes med private virksomheder. Skarp overvågning af budgettet. Har tidligere haft 3 SoSuér ansat, fremover skal der kun være terapeuter. Vestegnen: Job og Aktivitet for voksne udviklingshæmmede har været igennem en større fusion og er nu oppe på 150 ansatte Helsingør: Børneterapi og genoptræning af børn. Er nu oppe på 7 terapeuter. Egedal: Genoptræningen er omstruktureret og hører nu til i Sundhed og Omsorg. Der er en del arbejde med at skabe fælles kultur, MED strukturen er endnu ikke helt på plads. Der oprettes et nyt Sundhedhedshus/center og Tina er i gang med at skrive høringssvar på det. Taarnby: Arbejder med hverdagsrehabilitering, der er 2 nye terapeuter ansat til arbejdet. Der samarbejdes med Dragør, som er i gang med at lave en samarbejdsaftale med København. Annette kender endnu ikke meget til hvilke konsekvenser det evt. kan få for samarbejdet med Taarnby. Har haft lønforhandling og har fået et funktionstillæg hjem trods det at der ingen penge var. Frederiksborg: Har fået ny leder. Der er nu 5 plejecentre, og gang i nybygning af et rehab.center med 19 rehab. pladser og 5 akut-plejepladser. I det nye rehab.center ansættes terapeuterne under plejen. Lise undrer sig over den manglende involvering det har slet ikke været drøftet i MED. Er usikker på om hun også er TR for de nye eller hvad, når de nu er under en anden leder. København: SOF/Center for multiple funktionsnedsættelser: Er helt ny TR og det er første gang arbejdspladsen har en TR. Glostrup: Er omstruktureret og hører nu til under kultur og idræt (kommer fra ældreområdet). Det kan være en fordel i forhold til at komme værk fra alderdom og sygdom. Havde ønsker at hører til under Sundhed. Er i gang med at opstarte MED samarbejdet det er lidt op ad bakke. Frederikssund: Ny TR har lige været på G1 og det har været en kæmpe succes. Er ved at lære MED systemet at kende og det er en udfordring. 2/10

3 Halsskov: Centret sammenlægges med Frederiksværk og Hundested. Skal have gang i nybyggerri, men afventer, kommer formentlig først i gang til efteråret. Har gang i projekt online træning, hvor træning online og træning på centret sammenlignes. Har også gang i hverdagsrehabilitering, der er ansat 1 ergoterapeut for 1 år derefter evalueres det. Har startet vederlagsfri fysioterapi, men har endnu ikke fået nogen henvendelser. Det drejer sig om parkinson, gigt og sclerose og det er kun holdtræning. Problematisk at der sættes projekter i gang uden at der er terapeuter involveret! Herlev: Aktiv liv/hverdagsrehabilitering har skabt megen begejstring. Det er kun ergoterapeuter og hjemmepleje involveret, arbejder for at få fysioterapeuter ind. Har haft lønforhandling med godt resultat (igen på trods af at der ingen penge var!) har fået kr. hjem. Opnormeres med 2 3 nye stillinger, så der er pladsproblemer, som forsøges løst her i foråret. København SOF/Center for specialterapi voksne udviklingshæmmede: "Specialfysioterapien på Persillevej i socialforvaltningen Kbh. kom. Er organisatorisk kommet ind under et job og aktivitetscenter. Der lægges op til øget samarbejde med det pædagogiske personale til at understøtte den fysioterapeutiske behandling i hverdagen på bostederne og der sættes fokus på træning som en del af den forebyggende sundhedsindsats på dagtilbuddene. Pt. betyder det, at 4 terapeuter pr arbejder 2 dage om ugen på bostedet Grøndalsvænge. Der er forhandlinger i gang om, hvordan borgernes fremtidige behandling, træning og den fremtidige forebyggende indsats bedst muligt varetages i forhold til dagtilbuddene. Udfordringerne ligger på bostederne i at pædagogerne er meget presset i forhold til at skulle deltage aktivt i at understøtte behandlingen. Da der ikke er kommet øgede ressourcer til opgaven, frygter vi at den forebyggende indsats udfordrer indsatsen omkring den lovpligtige behandling / træning." Brøndby: Genoptræningscentret har fået en opnormering, men har allerede måtte afskedige før prøveperioden udløb!. Har også haft lønforhandlinger, der mest er gået til engangstillæg. Har fået lavet en lokalaftale omkring lønforhandlinger og den er god at have. Har gang i pilot projekt med hverdagsrehabilitering. København SUF /TC Bispebjerg/Nørrebro: Bispebjerg og Nørrebro sammenlægges driftmæssigt og på længere sigt også fysisk. Det gør at der skal arbejdes med kulturen på arbejdspladsen. Har haft 3 forskellige MED strukturer i løbet af det sidste år, det har været noget værre rod. (en MED struktur for BBH, som dækkede TC, rehab og aktivitetscenter, en struktur med personalemøde med MED status og en MED struktur som dækker TC N og TC BBH.) Der er lige ansat 2 faglige vejledere til hverdagsrehabilitering og træning på plejehjem. 3/10

4 Allerød: Brigitte er lige kommet med i forvaltnings MED, er spændt på hvad det kommer til at betyde. Har søgt penge fra hjerneskadepuljen og har fået dem til projekt med rehabilitering af neurologiske patienter. København SUF TC Amager: Er mest optaget af de aktivitetsstyrede budgetter, som gør hverdagen svær at manøvrerer i! Frihjulet Kirkebækskolen i Vallensbæk: er for multihandicappede børn er lige kommet tilbage fra barsel og mærker tydeligt at kulturen på arbejdspladsen har ændret sig til det noget køligere. Skal nu også arbejde med PPR, har 11 timer pr. uge og får et tillæg på ca kr. årligt. Lyngby-Taarbæk: Har også haft lønforhandlinger og fået kr. hjem til 2 tillæg. Servicerer plejehjem med hjælpemidler og forflytninger, men det stopper nu her til sommer. Det kommer til at betyde at der er for mange ressourcer i centret, men løses formentlig ved at en del går på barsel(4 stk.). Hverdagsrehabiliteringen varetages af ergoterapeuter. København SUF: Vi har fået ansat 5 faglige vejledere til træning på plejehjem og 5 faglige vejledere til hverdagsrehabilitering, disse faglige vejledere er nu alle tilknyttet træningscentrene. Vi afventer en samlet udmelding omkring BTP/ATA, som kommer til at gælde for hele København. Der sker store administrative besparelser og tilpasninger i København. Vi har fået 12 mil. kr. af hjerneskadepuljen og skal lave et tværfagligt projekt på tværs af SUF; SOF; BUF og BIF (står for sundheds og omsorgsforvaltningen, Socialforvaltningen, Børne- og ungeforvaltningen og Beskæftigelses og integrationsforvaltningen). 3) TR og MED v. Sanne Nikolaisen Sanne Nikolaisen kommer fra OAO som er Offentlige Ansatte s Organisation, en LO organisation der samarbejdet med FTF (Funktionærer og tjenestemænd), som er vores hovedorganisation. Sanne har gennem mange år arbejdet med MED og holder i samarbejde med FTF møder for alle næstformænd i hovedudvalgene med erfaringsudveksling mv. Desuden har der været afholdt budgetkonsultationsmøder i samme regi. Sanne foreslog at vi stillede spørgsmål til hende og at hun så ville komme rundt om alle emnerne. Vi summe sammen lidt og kom frem med følgende: Med uddannelse hvad er ret og pligt? Hvor meget tid har vi? MED mødet bliver til orientering og information vi ønsker MED bestemmelse og indflydelse! MED niveauer hvem og hvad drøftes på hvilke niveauer? Valg og udpegning til MED 4/10

5 Budget og voldgift Hvem skal høres/ høringssvar Hvem er jeg TR for ved en omstrukturering? Indflydelse på ny jobprofil? Budget hvor meget information har jeg som TR ret til Fordeling af pladser i MED leder/tr medarbejder AMIR? Tid til forberedelse, formøder Gensidig informationsforpligtigelse Hvad hvis spillereglerne ikke overholdes? Det gule kort Ledelsesretten? Der kommer nogle korte referats notater, som ikke er uddybende for hele Sannes oplæg! Sanne startede med at sige at orientering ikke findes i MED aftalen. MED er en aftale mhp. Information og drøftelse. Høringer hører ikke til i MED, men i forvaltningsloven! Ligeledes talte vi om at vi ikke kan pålægges tavshedspligt udover hvad der hører til i forvaltningsloven og vores autorisation som fysioterapeuter. Personsager drøftes aldrig i MED. Til gengæld gælder grundloven for os alle og det at vi her ret til at ytre os vi er faktisk særlig forpligtiget til at udtale os, hvis vi mener der er en god grund til at gør anskrig i forhold til forvaltning af offentlige midler. MED aftalen er en rammeaftale, som blev indgået centralt af KL/KTO/SHK, første gang i Den lokale MED aftale er indgået af de forhandlingsberettigede organisationer fordelt på LO/FTF og AC. Så talte vi om procedurerretningslinier, som er en slags spilleregler for hvem der gør hvad og hvornår. Der er 3 SKAL procedurerretningslinier: en om omstilling og udlicitering, en om budget og en om det personale politiske, herunder kompetenceudvikling. Disse procedureretningslinier udarbejdes af hovedudvalget. Der er ingen ledelsesret i MED! Så talte vi om Den danske Model, som er fra Den gang handlede det om løn, arbejdstid og ferie og om retten til at organisere sig. Senere er der kommet mange flere emner til bl.a. uddannelse og kompetenceudvikling, MUS, TR, Arbejdsret, MED, barsel og meget mere. Alt dette hører til under AFTALTERET, Sanne talte om at vi som TR har den røde hat på. Så er der MED strukturen - her sker der en drøftelse vi har medindflydelse på nogen ting og medbestemmelse på andre. Her talte Sanne om at vi som TR har den blå hat på. Her taler vi fx om normeringer, sammenhæng mellem ressourcer og opgaver, stress og voldspolitik, og andre personalepolitikker, arbejdsmiljø og om budget mm. 5/10

6 Efter at lederen har drøftet disse emner i MED og medarbejdersiden har forsøgt at få indflydelse på beslutningerne, så har lederen mulighed for at bruge sin ledelsesret og at tage sine beslutninger I MED strukturen har AMIR den grønne hat på. Når vi som TR har den røde hat på, repræsenterer vi medlemmerne og organisationen Danske Fysioterapeuter. Når vi som TR har den blå hat på, altså i MED strukturen, repræsenterer vi vores hovedorganisationer og ikke det fag-snævre / fysioterapeuterne, men FTF, LO og AC. Når vi som TR i samarbejde med AMIR i MED, har vi den grønne hat på og taler vi hovedsageligt om arbejdsmiljøet for alle ansatte. Så talte vi om MED aftalens 6 som handler om MED indflydelse og MED bestemmelse: MED indflydelse er information og drøftelse af alle forhold af betydning for arbejds,- personale,- samarbejds, og arbejdsmiljøforhold. MED bestemmelse ved fastlæggelse af retningslinier for tilrettelæggelse af arbejds,-personale,-samarbejds- og arbejdsmiljøhorhold. Herefter talte vi om 7 information og drøftelse, som skal ske i så god tid, at man har tid og mulighed for at konsultere sit bagland. Det gule kort kan trækkes, hvis man mener der er brud på 7 stk. 4; Det påhviler lederen at a) informere om den seneste udvikling og den forventede udvikling af virksomheden aktiviteter og økonomiske situation b) informere og drøfte situationen, strukturen, og den forventede udvikling mht. beskæftigelsen samt alle planlagte foranstaltninger, navnlig når beskæftigelsen er truet c) informere og drøfte de beslutninger, der kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene herunder virksomhedsoverdragelse. Når det gule kort er trukket skal beslutningen trækkes tilbage. Der er 1 måneds frist for at for at lade MED drøfter forholdene. 6/10

7 Hvis man trækker det gule kort, skal man lade en kopi gå til formandskabet i hovedudvalget og naturligvis til den leder, som ikke har overholdt reglerne. OAO og FTF kører af og til sager på voldgiftsniveau. Mht. niveauer i MED, så følger MED ledelsesniveauerne i organisationen. MHT valg og udpegning så er der valg på den enkelte arbejdes plads, og valg af, blandt de tillidsvalgte, til det næste niveauer og udpegning foregår til det øverste niveau af organisationen. I Vores region er det regionsformanden Tine Nielsen, der udpeger. Der nævnes ikke noget i MED om tid til forberedelse, men det er anbefalesværdigt at få prioriteret at holde formøder. Der er i MED en aftale omkring uddannelse (5 dage) og det skal vi naturligvis sørge for at vi får.. Sanne lover at sende os sine slides. Der er lige kommet en ny MED aftale fra KTO og der en stærkt på vej fra SHK (SundhedsKartellet). (De er enslydende) Charlotte sender en pjece fra FTF; velkommen til dit nye hverv som MED repræsentant. Godt at bruge tid på at kende sin MED aftale grundigt. Godt at kende disse to organisationers hjemmesider: og På vores egen regionale hjemmeside, under tillidsvalgte, ligger der allerede noget materiale om MED 4) Refleksion og erfaringsudveksling i mindre grupper fra formiddagens indlæg. Vi gik sammen og drøftede vores erfaringer og udfordringer med MED. 5) Input til konkurrenceudsættelse i Lyngby-Taarbæk kommune Er der penge at spare ved at lade andre/private byde ind på træningsopgaven? I første omgang har der været gang i opgavebeskrivelser af alle arbejdsfunktioner. Det har været meget omfattende og er nu stoppet og udsat. Man vil i stedet lade det ske i 2014 i forbindelse med de nybyggede plejehjem. Kommunen skal drøfte hvilke opgaver, der ønskes konkurrence udsat og hvilke dele af terapien der ønskes fokus på. Herlev har erfaringer med udlicitering af rengøring og plejen. En ulempe er at der kan være forskellige firmaer på opgaverne og der er ingen fælles forpligtigelse, eller koordinering, til at melde tilbage, hvis noget ikke er som det skal være! Gribskov har udbudsbeskrivelse i gang. Der er forskel på prisen på genoptræning af en kompleks borger og på genoptræning af en knæ- eller hofte borger. Erfaringerne 7/10

8 er, at der godt kan være et vist samarbejde mellem det offentlige og de private leverandører og at det faktisk fungerer godt. Der skal evalueres til efter året. Så er der spørgsmålet om frit valg og om tilkøbsydelser. Det kan give et skævt billede i konkurrencen. Der stilles også krav til de private aktører om at indgå i hverdagsrehabilitering og der er ansat en konsulent som skal koordinere mellem de forskellige aktører. København SUF har vi kun erfaringer med private aktører i plejen og her stilles de sammen dokumentations og kvalitetskrav som i det offentlige. Halsskov ligeledes kun erfaringer inden for plejen. Det kan være problematiks i forhold til arbejdsmiljøet hos de private det stiller vi i det offentlige jo store krav til måske er der ikke helt så skarpe krav hos de private aktører?? Vigtigt at huske at beskrive alt det tværfaglige samarbejdet der foregår. Hvad med forebyggelsen det koster jo i hvert fald penge på sigt. Er vores fornemste opgave at gøre os overflødige i fht. at yde hjælp til selvhjælp er der samme mål hos de private, de skal jo tjene penge?? Lyngby-Taarbæk samarbejder med Rudersdal og Gentofte hvordan vil det gå med dette samarbejde når/hvis der kommer private aktører ind over? 6) Kort nyt fra Danske Fysioterapeuter TRR (Tillidsrepræsentant Rådet) Har næste møde d. 9 marts. Vi arbejder med TR uddannelse og en revision og opdatering af kurserne. Vi har gang i TR spørgeskema undersøgelsen og er spændte på at få jeres svar. Til det blev det bemærket at svarfristen gerne må være lidt længere. Flere undrede sig over at den var tilsendt deres private mail?? En bemærkede at undersøgelsen var sendt af en ukendt afsender og derfor meget vel kunne blive slettet! Så arbejder vi med FTF s Carma undersøgelse der beskriver TR s forhold til samarbejdet i og omkring MED. Konklusionen er at TR mangler uddannelse og mod til at træde i karakter og stille forslag på MED dagsordenen. I den forbindelse kan det oplyses at FTF afholder et eftermiddagsmøde d. 11/4 kl om Carma undersøgelsen og om MED indflydelse og MED bestemmelse. Charlotte lover at skrive ud så snart vi ved hvor det foregår. I forhold til uddannelse så fortæller Charlotte om muligheden for at tage FTF s diplomuddannelse i organisation og ledelse for tillidsrepræsentanter og organisationsansatte sidste frist for til melding d.22/6. 8/10

9 Så arbejder TRR naturligvis med OK 13 der er kick off møde d. 31/5 i Odense kongres center mere information følger. Der er årskonference for TR og suppleanter d. 3/9 emnet bliver formentlig noget med social kapital. Mere information følger, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. En stor opfordring til at prioritere vores næste fælles regions TR netværksmøde d. 8/3, hvor der bliver mulighed for mere drøftelse af Carma undersøgelsen og det med MED bestemmelse og MED indflydelse og møde formand Johnny Kuhr og, høre om FTF s 2020 plan, OK 13 og andre aktuelle emner. HB Hovedbestyrelsen HB havde møde d. 20/1 - arbejder med; Den politiske struktur i foreningen frem mod repræsentantskabet i november. Specialistordningen vi har nu 9 specialer og 67 godkendte specialister. Foreningens forhold til frivillige Fagfestival marts 12 Mit fysio, nu med log in der har været debatteret fordele og ulemper på hjemmesiden Erhvervspolitik FTF s 2020 plan De kommende trepartsforhandlinger RB regionsbestyrelsen. Næste møde er d. 5 marts. Vi arbejder meget med politisk opgavevaretagelse inden for følgende emner: Psykiatri Vederlagsfri fysioterapi opgaveglidning Mindre kniv mere træning Genoptræning Lokal løn. Der er udarbejdet politiske holdningspapirer, hvor man kan læse Danske fysioterapeuters holdning til emnerne. Disse findes på hjemmesiden under hovedbestyrelsen og det politiske arbejde. Det skal munde ud i regionskonference d. 30. maj, hvor vi samles i hele landet og udveksler erfaringer og drøfter gode ideer til arbejdet. 9/10

10 Der er medlemsmøde d. 26. april: Brugerstyret genoptræning med fokus på den kroniske smertepatient, kl i De Gamles By Edith Rohdes vej 4 Festsalen 2200 København N. Tilmelding via hjemmesiden. Endelig arbejder vi på et dialog møde d. 9. maj - mere information følger. Eventuelt. Vi talte om emner til det næste møde kunne være innovation, kommunernes innovative dagsordner tilbagemelding fra mødet i november ved Julie og Pia? Ny teknologi og besparelser ved Julie? En formiddag/eftermiddag med budgetforståelse. Fx ved nogle fra OAO eller FTF Birgitte vil prøve at undersøge. Tak for et godt og konstruktivt møde Næste møde er d. 11/6. 10/10

3. Oplæg om MED indflydelse ved Line og Charlotte Gruppearbejde og erfaringsudveksling om MED indflydelse

3. Oplæg om MED indflydelse ved Line og Charlotte Gruppearbejde og erfaringsudveksling om MED indflydelse Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR- Møde, region Hovedstaden 08.03 2012 Dagsorden Velkomst og godkendelse af dagsorden 1. Nyt fra Tillidsrepræsentant råd og regionsbestyrelse 2. Møde formanden

Læs mere

REFERAT FRA DET KOMMUNALE TR-MØDE 14. MAJ 2009

REFERAT FRA DET KOMMUNALE TR-MØDE 14. MAJ 2009 REFERAT FRA DET KOMMUNALE TR-MØDE 14. MAJ 2009 Dagsorden: 8.30-9.00 Valg af ordstyrer og referent Godkendelse af referat fra den 14.01.09 Kort nyt fra region, TRR m.m. 9.00-9.30 Trepartsforhandlinger Hvor

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012

Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012 Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012 1) Velkomst og godkendelse af dagsordenen Charlotte bød velkommen særlig til de nye TR. Præsenterede Pernille Hoppe, som nu er TRR s medlem. Vi gennemgik

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Hovedstaden 23. oktober 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 29. oktober 2012 Deltagere: Tine Nielsen, Per Normann Jørgensen,

Læs mere

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF KERNEN i MED-systemet Torben Lenike Petersen Konsulent FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen Konsulent OAO MED-aftalen har 3 niveauer De 3 procedureretningslinjer Den lokale MED-aftale MED-rammeaftalen Septemberforliget

Læs mere

Referat fra region Hovedstaden kommunale TR netværksmøde d.15 november 2011.

Referat fra region Hovedstaden kommunale TR netværksmøde d.15 november 2011. Referat fra region Hovedstaden kommunale TR netværksmøde d.15 november 2011. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer og referent 2) Præsentationsrunde 3) Kort nyt fra Danske Fysioterapeuter 4) Ny teknologi besparelser,

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 Dagsorden punkter: 1. Evaluering af generalforsamlingen 2. Mål og fokus områder for 2008 Herunder følgende indsatsområder nævnt på generalforsamlingen

Læs mere

Udvalgs-/mødereferat. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. TR-rådet den 31. januar Dato for udarbejdelse: 14. februar 2011

Udvalgs-/mødereferat. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. TR-rådet den 31. januar Dato for udarbejdelse: 14. februar 2011 Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 31. januar 2011 Dato for udarbejdelse: 14. februar 2011 [Dagsordens pkt. / Sagstype] L For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Region Hovedstaden TR netværksmøde

Region Hovedstaden TR netværksmøde Region Hovedstaden TR netværksmøde Referat fra den 6. april 2016 Dagsorden 1)Velkomst og kort nyt fra Danske Fysioterapeuter 2) Stress - forebyggelse, håndtering og om at afhjælpe stress v/ Stressekspert

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN KOMMUNAL NETVÆRKSGRUPPE. Referat af møde 26 maj 2011

REGION HOVEDSTADEN KOMMUNAL NETVÆRKSGRUPPE. Referat af møde 26 maj 2011 REGION HOVEDSTADEN KOMMUNAL NETVÆRKSGRUPPE Referat af møde 26 maj 2011 Dagsorden 1) Valg af ordstyrer og referent. 2) Kort nyt fra TRR, regionsbestyrelse og AUOP 3) Lokallønforhandling 4) Kort nyt fra

Læs mere

Referat TR netværksmøde for de regionalt ansatte Onsdag den 12.03.2014 kl. 8.30-12.30

Referat TR netværksmøde for de regionalt ansatte Onsdag den 12.03.2014 kl. 8.30-12.30 Referat TR netværksmøde for de regionalt ansatte Onsdag den 12.03.2014 kl. 8.30-12.30 Sted: Danske Fysioterapeuter, Holmbladsgade. Mødelokale 1AB Tilstede: Line/HH, Marianne/Gentofte, Leif/BBH (Frb), Tine/Psyk.

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden TR møde for hele regionen

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden TR møde for hele regionen Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden TR møde for hele regionen Referat fra den 17. november 2015 Dagsorden Kl. 9.00-9.15 Velkommen særligt til de nyvalgte. Dagsorden godkendes Kl. 9.15 10.45 TR rollen

Læs mere

Referat fra Region Hovedstadens kommunale TR. netvæksmøde

Referat fra Region Hovedstadens kommunale TR. netvæksmøde Referat fra Region Hovedstadens kommunale TR. netvæksmøde d. 4. februar 2015. 1) Velkommen og kort nyt fra HB,TRR, RB. 2) Planlægning af næste møde EVT. 3) Kort nyt fra arbejdspladserne Dagsorden 4) Arbejdstidstilrettelæggelse

Læs mere

Region Hovedstadens kommunale TR - netværksmøde

Region Hovedstadens kommunale TR - netværksmøde Region Hovedstadens kommunale TR - netværksmøde Referat fra den 10. februar 2016 Dagsorden 1) Velkommen Godkendelse af dagsorden Aktuelle punkter til drøftelse Evt. punkter 2) Lønforhandling, når der er

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation.

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation. VELKOMMEN Kære Regionsbestyrelsesmedlem Tillykke med valget som medlem af Radiograf Rådets regionsbestyrelse i Region Hovedstaden, og velkommen til arbejdet i Radiograf Rådet. Du er valgt for en treårig

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 1. Referent: Maria Hansen Ordstyrer: Jette Clausen 2. Referat godkendt 3. Netværksansvarlig: Lene Lebech, Kolding kommune (lele@kolding.dk) melder sig frivilligt.

Læs mere

13.03 2012. Der henvises inden mødet til avisudklip vedhæftet mødekaldelsen, med omtale af Louise Thule Christensen.

13.03 2012. Der henvises inden mødet til avisudklip vedhæftet mødekaldelsen, med omtale af Louise Thule Christensen. Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen, region Syddanmark Dato for møde: 13.03 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Esther Skovhus 18. 03 2012 Deltagere: Helene Benfeldt, Zanny Bowley, Helle

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Ulrikke Bryde Nielsen, konsulent, Center for Sundhed, Region Hovedstaden

Ulrikke Bryde Nielsen, konsulent, Center for Sundhed, Region Hovedstaden Møde i: Arb.gruppen vedr. genoptræning, rehabilitering og hjælpemidler Dato: 13. november 2015 Kl.: Formøde kl. 9.00 og ordinært møde kl. 10-12.00. Der serveres frokost, og kaffe/the. Sted: Hjælpemiddelcenteret,

Læs mere

Dagsorden. TR netværksmøde d. 24 maj kl Sofiendalsvej 3, Aalborg

Dagsorden. TR netværksmøde d. 24 maj kl Sofiendalsvej 3, Aalborg Dagsorden TR netværksmøde d. 24 maj kl. 9-15. Sofiendalsvej 3, Aalborg Der er morgenkaffe kl. 8.30 9.00. 1. Valg af ordstyrer 2. Valg af referent 3. Godkendelse af dagsorden (B) (Herunder prioritering

Læs mere

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009.

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Dagsorden for den fælles del: 1) Status på 3-partsforhandlingerne i region og kommunerne 2) Status på genoptræningsområdet 3) Danske fysioterapeuters

Læs mere

Referat fra det kommunale TR netværksmøde den 10. april 2014

Referat fra det kommunale TR netværksmøde den 10. april 2014 Referat fra det kommunale TR netværksmøde den 10. april 2014 Dagsorden 1) Velkomst, præsentationsrunde Nyt fra HB, RB og TRR Planlægningsgruppe til næste møde + forslag til emner 2) Udlicitering Oplæg

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Referat af regions -TR møde i Region Sjælland. Tid: Torsdag den 6. marts, 2014 kl. 9.00-14.00. Ordstyrer: Tine Bech Referent: Karen Mejlstrup.

Referat af regions -TR møde i Region Sjælland. Tid: Torsdag den 6. marts, 2014 kl. 9.00-14.00. Ordstyrer: Tine Bech Referent: Karen Mejlstrup. Referat af regions -TR møde i Region Sjælland. Tid: Torsdag den 6. marts, 2014 kl. 9.00-14.00. Ordstyrer: Tine Bech Referent: Karen Mejlstrup. Oplæg fra Sannie Jørgensen: Løntilskudsordning, hvad er det

Læs mere

Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017

Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017 Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017 Sanne Kjærgaard Nikolajsen, FOA Lars Kehlet Nørskov, FTF 1 En guide til MED-forhandling Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger 1 MED-aftalen

Læs mere

REFERAT FRA REGION HOVEDSTADENS TR. NETVÆRKSMØDE D. 28/9 2010

REFERAT FRA REGION HOVEDSTADENS TR. NETVÆRKSMØDE D. 28/9 2010 REFERAT FRA REGION HOVEDSTADENS TR. NETVÆRKSMØDE D. 28/9 2010 Dagsorden Velkommen Godkendelse af dagsorden Opfølgning fra det sidste møde i februar Nyt fra TRR, AUOP og regionsbestyrelsen OK 11 hvor langt

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Afbud: Sussi Rasmussen (ferie). Sanne Ifversen Hansen er på barsel til 1. september og hendes suppleant Merete Mørch har fået nyt job.

Afbud: Sussi Rasmussen (ferie). Sanne Ifversen Hansen er på barsel til 1. september og hendes suppleant Merete Mørch har fået nyt job. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet (møde 3/2008) den 22/08/2008 J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 5. sept. 2008 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Karima

Læs mere

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg oao.dk 1 Kære MED-repræsentant Din opgave er at være med til at sikre, at alle medarbejdere kan få medindflydelse og medbestemmelse på deres arbejdsforhold.

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 29. august 2014 kl. 9.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 29. august 2014 kl. 9.00-12.00 29. august 2014 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 29. august 2014 kl. 9.00-12.00 Mødet var i DSR, Kreds Hovedstaden, Frederiksborggade 15, 4. sal, 1360 København K Deltagere

Læs mere

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen.

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet den 1/09/2009 (møde 3/2009) J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 29.september 09 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Sussi

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

30.01 2012 kl. 13 17.30

30.01 2012 kl. 13 17.30 Referat Referat af møde i: Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark Dato for møde: 30.01 2012 kl. 13 17.30 For referat: Dato for udarbejdelse: Esther Skovhus 19.02 2012 Deltagere: Helene Benfeldt, Zanny Bowley,

Læs mere

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TR s platform Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant 2 / TR I DANSKE FYSIOTERAPEUTER Kære tillidsrepræsentant Velkommen til og tak fordi, du vil være tillidsrepræsentant. Du er et

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

TR netværksmøde for de regionalt ansatte Torsdag den 27.08.2013 kl. 8.30-12.30

TR netværksmøde for de regionalt ansatte Torsdag den 27.08.2013 kl. 8.30-12.30 TR netværksmøde for de regionalt ansatte Torsdag den 27.08.2013 kl. 8.30-12.30 Sted: Danske Fysioterapeuter i mødelokale A19 Ordstyrer: Tilde Referent: Elise Til stede: Line HH, Pernille Gentofte med.,

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Line Reffelt Jørgensen, Marjanne den Hollander, Mette Johansen, Rosa Fuglsang. Karen

Læs mere

Hovedstadens Beredskab REFERAT

Hovedstadens Beredskab REFERAT Hovedstadens Beredskab REFERAT Referat F-med møde 21. august 2015 Dato: 21. august Tid: 12:30 14:00 Sted: Kbh. Rådhus - udvalgsværelse F, 2. sal Mødedeltagere: Fra medarbejdersiden: Hannibal Christensen,

Læs mere

Regionsældreråd Hovedstaden

Regionsældreråd Hovedstaden Regionsældreråd Hovedstaden Ændringsforslag til : VEDTÆGTER FOR REGIONSÆLDRERÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN. Gældende vedtægter 1. Grundlag Regionsældrerådet er et ældrepolitisk samarbejdsforum for regionens

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Generalforsamling 2010- Mundtlig beretning Regionsformanden Tine Nielsens mundtlig beretning 2010 Da jeg startede med at lave denne mundtlige beretning, havde

Læs mere

TR netværksmøde d.10. juni 2014 kl. 9-15.

TR netværksmøde d.10. juni 2014 kl. 9-15. TR netværksmøde d.10. juni 2014 kl. 9-15. Der er morgenkaffe kl. 8.30 til 9.00 1. Valg af ordstyrer 2. Valg af referent: Lene Birk Nielsen 3. Godkendelse af dagsorden. Ingen ændringer 4. Præsentationsrunde

Læs mere

Dagsorden. TR netværksmøde d. 31. august 2016 kl Sofiendalsvej 3, Aalborg

Dagsorden. TR netværksmøde d. 31. august 2016 kl Sofiendalsvej 3, Aalborg Dagsorden TR netværksmøde d. 31. august 2016 kl. 9-15. Der er morgenkaffe kl. 8.30 9.00. Sofiendalsvej 3, Aalborg Elin Lau (forhandlingskonsulent Danske Fysioterapeuter) kommer kl. 9.00 og holder oplæg

Læs mere

CENTRALFORENINGEN FOR STAMPERSONEL

CENTRALFORENINGEN FOR STAMPERSONEL CENTRALFORENINGEN FOR STAMPERSONEL Notat vedrørende definitioner og afgrænsninger i forhold til aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten og aftale om tillidsrepræsentanter i Staten Et af de områder,

Læs mere

TR netværksmøde for de regionalt ansatte

TR netværksmøde for de regionalt ansatte TR netværksmøde for de regionalt ansatte Referat fra d. 31.08.16 Dagsorden: Mødeleder og ordstyre: Anders Nielsen Referent: Nina Sandholdt Tilstede: Marianne (Gentofte), Leif (Bispebjerg), Line (Hvidovre),

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionalt ansatte TR 23. 01. 2012

Referat. Dagsorden. Regionalt ansatte TR 23. 01. 2012 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionalt ansatte TR 23. 01. 2012 Deltagere: Pernille Hoppe (Gentofte Hospital), Christina Jørgensen (Frederikssund Hospital), Birte Jønsson (Bornholms Hospital),

Læs mere

Referat. TR-rådet 26. april 2016

Referat. TR-rådet 26. april 2016 Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 26. april 2016 For referat: Dato for Karen Fischer-Nielsen udarbejdelse: 10. maj 2016 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lone Guldbæk

Læs mere

Udvalgs-/mødereferat. Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. Dato for udarbejdelse: 4.

Udvalgs-/mødereferat. Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. Dato for udarbejdelse: 4. Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012 Dato for udarbejdelse: 4. december 2013 L For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Pernille Hoppe, Lisbet Jensen,

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Referat fra møde den 14. juni 2007

Referat fra møde den 14. juni 2007 Referat fra møde den 14. juni 2007 Mødested: Røntgenafdelingen Sønderborgsygehus Sydvang 1 6400 Sønderborg Fremmødte: Anne-Grethe Hansen, Dorthe Møller, Lars Jensen, Jørgen Nørris Christensen og Boye Eckmann

Læs mere

Skab gode forandringer

Skab gode forandringer Skab gode forandringer Vi hjælper dig Arbejdsmarkedet er under pres. Vi bliver dagligt mødt med krav om, at vi skal yde mere for færre penge. Også i vores profession oplever vi konstante forandringer -

Læs mere

LEDER-TR PJECE. Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker

LEDER-TR PJECE. Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker LEDER-TR PJECE Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker 1 Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker Redaktion: Lederforeningen i DSR Layout: Lederforeningen i DSR Tryk: Dansk Sygeplejeråd Copyright

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 22/6-09 kl. 9.30 17.30. Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K, Lokale: A19 Deltagere: Tine Nielsen, Jes Mogensen, Lene Banke, Solvejg Pedersen,

Læs mere

Referat fra fælles TR-møde i Region Midtjylland d.3/11-2008

Referat fra fælles TR-møde i Region Midtjylland d.3/11-2008 Referat fra fælles TR-møde i Region Midtjylland d.3/11-2008 For referat : Kirsten Ægidius KÆ bød deltagerne velkommen - derefter kort præsentationsrunde. I alt 19 tillidsrepræsentanter deltog på mødet.

Læs mere

Side 1 OG TAKSTNÆVN. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal

Side 1 OG TAKSTNÆVN. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal Side 2 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 FORORD... 3 1. ANVENDELSESOMRÅDE... 4 2. FORMÅL...

Læs mere

REFERAT FRA DET KOMMUNALE TR. NETVÆRKSMØDE 18 JUNI 2013

REFERAT FRA DET KOMMUNALE TR. NETVÆRKSMØDE 18 JUNI 2013 REFERAT FRA DET KOMMUNALE TR. NETVÆRKSMØDE 18 JUNI 2013 Dagsorden 1)Velkomst, kort præsentationsrunde og godkendelse af dagsorden. 2) Sundhedslov/servicelov hvad er forskellen og hvilke rammer er der oplæg

Læs mere

TR møde d. 27. maj 2013

TR møde d. 27. maj 2013 TR møde d. 27. maj 2013 Morgenkaffe fra kl. 9.00 til 9.15. Der er netværksmøde fra kl. 9.15 til 12.00. Frokost kl. 12.00-12.30 Karen Fischer holder oplæg om TR vilkår fra kl. 12.30 til 15.00 Fælles møde

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Samarbejde i regioner og kommuner

Samarbejde i regioner og kommuner FORBUND Samarbejde i regioner og kommuner Information om dit arbejde i MED 2 FOA MED-HOVEDUDVALG Indhold Kære MED-repræsentant 3 Din udpegning 3 Din opgave 4 MED-aftalens formål 4 MED-systemets opbygning

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Bestyrelsesmøde Region Hovedstaden, Referat 24.01.12 Dagsorden 1) Velkommen og formalia... 1 2) Politisk interessevaretagelse... 1 3) Dialogmøde 9.maj V/ Charlotte Larsen og Børge Bo Hansen... 2 4) Konference

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune 1 Hvad er MED? 3 Hvad laver MED-organisationen? 4 4 niveauer i samarbejdet 6 Hvad

Læs mere

14. marts 9-15. PKT 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Tina og Charlotte) Der var TR netværksmøde d. 28. februar

14. marts 9-15. PKT 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Tina og Charlotte) Der var TR netværksmøde d. 28. februar Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen i Region Nordjyllan Dato for møde: 14. marts 9-15 Dagsorden PKT 1: Valg af ordstyrer og referent PKT 2: Godkendelse af dagsorden. PKT 3: Opfølgning fra sidst

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 25. januar 2016 kl i mødelokalet, Nørre Voldgade 90

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 25. januar 2016 kl i mødelokalet, Nørre Voldgade 90 Referat af Regionsbestyrelsesmøde 25. januar 2016 kl. 14.00-18.00 i mødelokalet, Nørre Voldgade 90 Indhold 1. Velkommen v. Line Schiellerup... 2 2. Plan for evaluering af næstformand... 2 3. Den medlemsinddragende

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 25.-26.08.10 2. Mødeaktivitet og

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. juni 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. juni 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 14. juni. 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Janus Pill Christensen 15. juni 2011 Deltagere: Johnny Kuhr, Lise Hansen, Tina Lambrecht,

Læs mere

Referat. TR-rådets møde 3/2015. TR-rådet 2. juni Karen Fischer-Nielsen 11. juni 2015

Referat. TR-rådets møde 3/2015. TR-rådet 2. juni Karen Fischer-Nielsen 11. juni 2015 Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 2. juni 2015 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Fischer-Nielsen 11. juni 2015 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Lene Lebech (LL), Kirsten Thoke

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 30. august 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 30. august 2013 kl. 09.00-12.00 24. september 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 30. august 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet blev afholdt i Kost- og Ernæringsforbundet, Nørre Voldgade 90, 1358 København K Mødelokalet

Læs mere

Bestyrelsesreferat 1/3 2012

Bestyrelsesreferat 1/3 2012 Referat af afdelingsbestyrelsesmødet torsdag den 1. marts 2012 kl. 8.30-16.00 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Susanne Døssing, Benny Andersen, Jytte Flyvbjerg Kristiansen, Tina Groth, Lene Blume,

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Personlig pleje og praktiskhjælp (SEL 83)

Personlig pleje og praktiskhjælp (SEL 83) KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg NOTAT 05-08-2014 Bilag 1: Forslag til harmonisering af serviceniveau - uddybende beskrivelse Personlig pleje og praktiskhjælp (SEL

Læs mere

Nyt fra TRR ( TillidsRepræsentantRådet): Pernille Hoppe er nyt medlem i TRR i stedet for Charlotte, som nu er suppleant.

Nyt fra TRR ( TillidsRepræsentantRådet): Pernille Hoppe er nyt medlem i TRR i stedet for Charlotte, som nu er suppleant. Referat Referat af møde i: Region Hovedstadens kommunale TR-netværk Dato for møde: 14. 11. 2012 Dagsorden 1) Velkommen og nyt fra TRR, Rep. HB og RB 2) Fleksibel arbejdstilrettelæggelse 1. Hvad er udfordringerne?

Læs mere

Vær MED. i en dans for alle ansatte!

Vær MED. i en dans for alle ansatte! Version 20130911/DJ Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MEDbestemmelse i Næstved Kommune Hvad er MED - hvordan skal musikken spille? MED er gensidig

Læs mere

I notatet er samlet svar på spørgsmål som ofte stilles til FTF og OAO. Spørgsmål med svar som har hjemmel i MED-rammeaftalen.

I notatet er samlet svar på spørgsmål som ofte stilles til FTF og OAO. Spørgsmål med svar som har hjemmel i MED-rammeaftalen. 4. maj 2011 I notatet er samlet svar på spørgsmål som ofte stilles til FTF og OAO Spørgsmål med svar som har hjemmel i MED-rammeaftalen. På hvilket niveau i MED-systemet skal ledelsens beslutninger drøftes?

Læs mere

4. Det fremadrettede arbejde.

4. Det fremadrettede arbejde. Til: Den Administrative Koordinationsgruppe vedrørende rammeaftaler på det sociale område Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Merethe Fehrend, Lars Nielsen, Dorthea Stubbe Østergaard, Marjanne den Hollander, Mette Johansen(indtil

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. september 2008

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. september 2008 Tilstede: Anette, Eva, Bo, Sidse og Gladys Mødeleder og referent: Gladys Dagsorden: Referat fra bestyrelsesmøde den 22. september 2008 1. Godkendelse og prioritering af dagsorden. Godkendt 2. Evt. kommentarer

Læs mere

Referat TR netværksmøde 24. september 2012

Referat TR netværksmøde 24. september 2012 Referat TR netværksmøde 24. september 2012 Deltagere: Bente Brandhøj Pedersen, Dorte Rytter, Lise Stensgaard, Helle Yde Thomsen, Inge Marie Melgaard, Charlotte Krogh Sørensen, Louise Mulvad Suhr, Anne

Læs mere

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Retsgrundlaget 1. Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM september 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Fortrolig sag

Læs mere

Beredskabsområdet i omstilling

Beredskabsområdet i omstilling Beredskabsområdet i omstilling Det skal på MED-dagsorden Kommunerne skal inden 1. januar 2016 finde sammen i højst 20 beredskabsenheder. De konkrete sammenlægninger skal drøftes i de kommunale MED-Hovedudvalg

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre NOTAT Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre Baggrund KL har tidligere orienteret om aftalen om samarbejde og samarbejdsudvalg i jobcentre på KLs hjemmeside. Selve aftalen og

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde. D. 4. november 2011

Referat fra regionsbestyrelsesmøde. D. 4. november 2011 Referat fra regionsbestyrelsesmøde D. 4. november 2011 1. Fastholdelse og rekruttering 2. Status og indsatser vedr. nationale retningslinjer på ryg og knæ området her i regionen 3. Neurorehabilitering

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Til stede: Tina Frank, Carsten B. Jensen, Kirsten Møller Hansen, Nina Pedersen, Caroline Wichmann, Jytte Leschly, Kirsten Ægidius, Mette Krarup, Jesper Abildtrup,

Læs mere

Referat. Dagsorden 23.02.2012. TR-møde for regionalt ansatte i Region Hovedstaden

Referat. Dagsorden 23.02.2012. TR-møde for regionalt ansatte i Region Hovedstaden Referat Referat af møde i: TR-møde for regionalt ansatte i Region Hovedstaden Dato for møde: 23.02.2012 Deltagere: Pernille Hoppe (Gentofte Hospital, Medicinsk), Tilde Randsborg (RH), Birte Jønsson (Bornholms

Læs mere