PRESSEMEDDELELSE samling i Rådet. Økonomi og finans. Bruxelles, den 10. marts Miroslav KALOUSEK Den Tjekkiske Republiks finansminister

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRESSEMEDDELELSE. 2931. samling i Rådet. Økonomi og finans. Bruxelles, den 10. marts 2009. Miroslav KALOUSEK Den Tjekkiske Republiks finansminister"

Transkript

1 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 7048/09 (Presse 54) (OR. en) PRESSEMEDDELELSE samling i Rådet Økonomi og finans Bruxelles, den 10. marts 2009 Formand Miroslav KALOUSEK Den Tjekkiske Republiks finansminister PRESSE Rue de la Loi 175 B 1048 BRUXELLES Tlf.: +32 (0) /6319 / 6319 Fax: +32 (0) /09 (Presse 54) 1

2 De vigtigste resultater af Rådets samling Rådet nåede til politisk enighed om anvendelsen af nedsatte satser for merværdiafgiften (moms) i visse sektorer. Det godkendte et mandat for EU's deltagelse i et møde mellem G20-finansministrene og centralbankcheferne den 14. marts, som skal forberede G20-topmødet om international finansiel styring den 2. april i London. Det vedtog et dokument om nøglespørgsmål, der redegør for de vigtigste politiske mål, der skal fastsættes for 2009 for så vidt angår økonomiske og finansielle anliggender, samt en rapport om opdateringen i 2009 af EU's landespecifikke henstillinger til medlemsstaterne vedrørende deres økonomiske politikker og beskæftigelsespolitikker. Rådet vedtog også konklusioner om internationale finansielle aspekter af klimaforandringer. Alle disse dokumenter vil blive forelagt for Det Europæiske Råd på forårsmødet den 19. og 20. marts. Derudover vurderede Rådet en række opdaterede stabilitets- og konvergensprogrammer, som medlemsstaterne havde fremlagt, og opstillede prioriteterne for EU's budget for /09 (Presse 54) 2

3 INDHOLD 1 DELTAGERE... 4 PUNKTER BEHANDLET VED DEBAT STABILITS- OG VÆKSTPAGTEN... 6 Årlige opdateringer af medlemsstaternes stabilitets- og konvergensprogrammer... 6 FORBEREDELSE AF DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE... 7 Dokument om nøglespørgsmål vedrørende økonomiske og finansielle anliggender... 7 Fælles budskaber til G20-topmødet... 8 Landespecifikke henstillinger... 9 Nedsatte momssatser Internationale finansielle aspekter af klimaforandringer EU's ALMINDELIGE BUDGET Rådets prioriteter for 2010-budgettet ARRANGEMENTER I TILKNYTNING TIL RÅDETS SAMLING ANDRE PUNKTER, DER BLEV GODKENDT ØKONOMISKE OG FINANSIELLE ANLIGGENDER Reduktion af de administrative byrder Når Rådet formelt har vedtaget erklæringer, konklusioner eller resolutioner, angives dette i overskriften for det pågældende punkt, og teksten er sat i anførselstegn. Dokumenter med en dokumentreference er tilgængelige på Rådets internetsted Asterisk ved en afgørelse betyder, at der er fremsat offentligt tilgængelige erklæringer til optagelse i Rådets protokol; disse erklæringer findes ligeledes på Rådets internetsted eller kan fås ved henvendelse til Pressetjenesten. 7048/09 (Presse 54) 3

4 DELTAGERE Medlemsstaternes regeringer og Europa-Kommissionen var repræsenteret således: Belgien: Didier REYNDERS Bulgarien: Plamen Vassilev ORESHARSKI Den Tjekkiske Republik: Miroslav KALOUSEK Peter CHRENKO Danmark: Lars Løkke RASMUSSEN Tyskland: Peer STEINBRÜCK Jörg ASMUSSEN Estland: Raul MÄLK Irland: Bobby McDONAGH Grækenland: Ioannis PAPATHANASIOU Spanien: Pedro SOLBES MIRA Frankrig: Christine LAGARDE Italien: Giulio TREMONTI Cypern: Charilaos STAVRAKIS Letland: Atis SLAKTERIS Litauen: Algirdas Gediminas ŠEMETA Luxembourg: Jean-Claude JUNCKER Jeannot KRECKÉ Ungarn: Álmos KOVÁCS Malta: Tonio FENECH Nederlandene: Jan Kees de JAGER Østrig: Josef PRÖLL Polen: Jan VINCENT- ROSTOWSKI Portugal: Fernando TEIXEIRA DOS SANTOS Vicepremierminister og finansminister Vicefinansminister, Told- og Skatteafdelingen Forbundsfinansminister Statssekretær, Forbundsfinansministeriet Fast repræsentant Fast repræsentant Økonomi- og finansminister Anden viceministerpræsident samt økonomi- og finansminister Økonomi-, industri- og beskæftigelsesminister Økonomi- og finansminister Premierminister, ministre d'etat og finansminister Minister for økonomi og udenrigshandel samt sportsminister Statssekretær, iet Finans-, økonomi- og investeringsminister Statssekretær for finansspørgsmål Vicekansler og forbundsfinansminister Ministro de Estado, finansminister 7048/09 (Presse 54) 4

5 Rumænien: Cosmin COMAN Slovenien: Franc KRIŽANIČ Slovakiet: Maroš ŠEFOVIČ Finland: Jyrki KATAINEN Sverige: Anders BORG Det Forenede Kongerige: Alistair RLING Kommissionen: Joaquín ALMUNIA László KOVÁCS Charlie MCCREEVY Endvidere deltog: Lucas PAPADEMOS Philippe MAYSTADT Thomas WIESER Christian KASTROP Statssekretær, iet Fast repræsentant Vicestatsminister, finansminister Medlem Medlem Medlem Næstformand for Den Europæiske Centralbank Formand for Den Europæiske Investeringsbank Næstformand for Det Økonomiske og Finansielle Udvalg Formand for Udvalget for Økonomisk Politik 7048/09 (Presse 54) 5

6 PUNKTER BEHANDLET VED DEBAT STABILITS- OG VÆKSTPAGTEN Årlige opdateringer af medlemsstaternes stabilitets- og konvergensprogrammer Rådet vedtog i overensstemmelse med EU's stabilitets- og vækstpagt udtalelser om en række årlige opdateringer af medlemsstaternes stabilitets- og konvergensprogrammer. Udkastene til udtalelser vedrører: opdaterede stabilitetsprogrammer fremlagt af Tyskland, Grækenland, Irland, Spanien, Frankrig, Italien, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Portugal og Finland opdaterede konvergensprogrammer fremlagt af Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Danmark, Estland, Letland, Litauen, Ungarn, Polen, Sverige og Det Forenede Kongerige. I henhold til stabilitets- og vækstpagten skal medlemsstater, der anvender møntenheden euro, forelægge stabilitetsprogrammer, og lande, der ikke deltager i den fælles valuta, skal forelægge konvergensprogrammer. Formålet er at sikre sunde offentlige finanser som et middel til at styrke forudsætningerne for prisstabilitet og vedvarende og beskæftigelsesskabende vækst. Rådets udtalelser findes i følgende dokumenter: Bulgarien (7308/09), Den Tjekkiske Republik (7310/09), Danmark (7311/09), Tyskland (7315/09), Grækenland (7316/09), Estland (7312/09), Irland (7318/09), Spanien (7323/09), Frankrig (7314/09), Italien (7327/09), Letland (7319/09), Litauen (7328/09), Luxembourg (7329/09), Ungarn (7317/09), Nederlandene (7325/09), Polen (7322/09), Portugal (7330/09), Finland (7313/09), Sverige (7324/09), Malta (7320/09) og Det Forenede Kongerige (7326/09). 7048/09 (Presse 54) 6

7 FORBEREDELSE AF DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE Dokument om nøglespørgsmål vedrørende økonomiske og finansielle anliggender Rådet vedtog et dokument om nøglespørgsmål til forelæggelse på Det Europæiske Råds forårsmøde (den 19. og 20. marts), der redegør for de vigtigste politiske mål, som skal fastsættes for 2009 for så vidt angår økonomiske og finansielle anliggender (økofin). Dokumentet om nøglespørgsmål findes i dok. 6784/1/09 REV 1. Dokumentet om nøglespørgsmål fokuserer på følgende spørgsmål: finansmarkederne: hvordan markederne kan stabiliseres og deres funktion genoprettes på kort sigt, og hvordan der kan udvikles global finansiel styring på længere sigt den europæiske økonomiske genopretningsplan: gennemførelse af finanspolitiske fiskale stimuleringsplaner offentlige finanser: konsekvenserne af ekspansive budgetpolitikker i medlemsstaterne og sikring af holdbare finanspolitikker og makroøkonomiske politikker. I betragtning af den igangværende finansielle og økonomiske krise forventes Det Europæiske Råd: at gøre status over de fremskridt, der er gjort med at sikre større stabilitet og bedre tilsyn og gennemsigtighed på finansmarkederne, og det vil om nødvendigt overveje yderligere foranstaltninger, navnlig på baggrund af Kommissionens analyse og forslag baseret på henstillingerne fra den refleksionsgruppe på højt plan, der har Jacques de Larosière som formand 1 at vurdere gennemførelsen af den europæiske økonomiske genopretningsplan, som den godkendte i december at gentage medlemsstaternes tilsagn om at vende tilbage til holdbare budgetstillinger så hurtigt som muligt 1 Tidligere administrerende direktør for Den Internationale Valutafond. 7048/09 (Presse 54) 7

8 at fremhæve den øgede betydning af at gøre fornyede fremskridt med gennemførelsen af EU's Lissabonstrategi for vækst og beskæftigelse at understrege, at medlemsstaterne er fast besluttede på at efterleve principperne i EU's indre marked at fastlægge EU's holdning på G20-topmødet den 2. april i London. Økofinrådet er en af de forskellige rådssammensætninger, der bidrager til Det Europæiske Råd med dokumenter om nøglespørgsmål. De Faste Repræsentanters Komité vil lægge de vigtigste budskaber i disse dokumenter til grund, når den forbereder udkastet til konklusioner fra Det Europæiske Råd. Fælles budskaber til G20-topmødet Rådet godkendte mandatet for EU's deltagelse i et møde mellem G20-finansministrene og centralbankcheferne den 14. marts, der skal forberede G20-topmødet om den globale økonomi og den internationale finansielle styring den 2. april i London. Der blev holdt et uformelt møde mellem EU's stats- og regeringschefer i G20 den 22. februar i Berlin. På mødet den 19. og 20. marts forventes Det Europæiske Råd at godkende de fælles budskaber til G20-mødet. Londontopmødet vil samle stats- og regeringschefer for verdens udviklede økonomier og nye vækstøkonomier og repræsentanter for internationale finansielle institutioner (IFI'er) med henblik på at indkredse, hvordan den økonomiske tillid og finansielle stabilitet kan genoprettes. Det vil ligge i forlængelse af et topmøde den 15. november i Washington, som var det første G20- møde på stats- og regeringschefniveau. Målet vil være at nå til enighed om koordinerede aktioner for at puste nyt liv i den globale økonomi og reformere og forbedre de finansielle systemer og om principperne for reform af IFI'erne, navnlig Den Internationale Valutafond, Forummet for Finansiel Stabilitet og Verdensbanken. 7048/09 (Presse 54) 8

9 EU's mandat omfatter følgende spørgsmål: tættere international koordination af de makroøkonomiske politikker global regulering af finansmarkederne på grundlag af øget gennemsigtighed og ansvarliggørelse styrket samarbejde mellem de finansielle myndigheder på internationalt plan styrkelse af Den Internationale Valutafond den rolle, som de multilaterale udviklingsbanker spiller med hensyn til at imødegå virkningerne af den finansielle og økonomiske krise, navnlig for de fattigste og mest sårbare befolkninger. Landespecifikke henstillinger Rådet godkendte en rapport til forelæggelse på Det Europæiske Råds forårsmøde (den 19. og 20. marts) om 2009-opdateringen af EU's landespecifikke integrerede henstillinger til medlemsstaterne vedrørende deres økonomiske politikker og beskæftigelsespolitikker. Når henstillingerne er blevet godkendt af Det Europæiske Råd, vil de blive forelagt Rådet til vedtagelse. Henstillingerne findes i dok. 6638/ /09 (Presse 54) 9

10 Nedsatte momssatser Det Europæiske Råd anmodede i december 2008 Rådet (økonomi og finans) om inden marts 2009 at forholde sig til spørgsmålet om "muligheden for, at de medlemsstater, der ønsker det, kan anvende nedsatte momssatser i visse sektorer". Rådet (økonomi og finans) havde en indgående drøftelse af den overordnede ordning for nedsatte momssatser, hvoraf det fremgik, at det ANERKENDER, at nedsatte momssatser afhængig af omstændighederne kan have positive og negative økonomiske virkninger, hvorfor det altid bør undersøges, om der findes andre og mere effektive løsninger, inden en medlemsstat beslutter at benytte muligheden for at anvende nedsatte momssatser; NÅEDE TIL POLITISK ENIGHED OM, at alle medlemsstater ved en ændring af direktiv 2006/112/EF bør have mulighed for permanent at anvende nedsatte momssatser i forbindelse med: (1) ydelserne i bilag IV til direktiv 2006/112/EF, uden at det berører bilag III til direktiv 2006/112/EF: småreparationer af cykler, sko og lædervarer, beklædningsgenstande og linned (herunder reparation og ændring) vinduespudsning og rengøring i private husholdninger pleje i hjemmet, f.eks. hjemmehjælp og pleje af børn, ældre, syge eller handicappede frisørvirksomhed reparation og renovering af private boliger, bortset fra materialer, som udgør en betydelig del af værdien af den leverede ydelse 7048/09 (Presse 54) 10

11 (2) restaurationsydelser (3) bøger (i alle fysiske medier) Portugals tilladelse til at anvende en nedsat momssats på broafgifter i Lissabonområdet, Cyperns tilladelse til at anvende en nedsat momssats på flaskegas, og at alle de øvrige punkter i Kommissionens forslag fra 2008 ikke er omfattet af nedsatte momssatser; NOTERER SIG i tråd med resultaterne af relevante økonomiske undersøgelser af virkningen af nedsatte momssatser af hensyn til miljøet, at nedsatte momssatser som et redskab til at nå miljøpolitiske mål kun er relevant i en vis udstrækning; NOTERER SIG, at Kommissionen agter at forelægge et forslag om at forlænge Det Forenede Kongeriges undtagelse vedrørende ordningen for omvendt betalingspligt i to år, og ERKLÆRER sin støtte til forlængelsen; OPFORDRER Kommissionen til, inden Maltas overgangsperiode for opretholdelsen af nulsatsen for moms i stedet for den nedsatte sats på 5% for leveringer af fødevarer og farmaceutiske produkter udløber den 31. december 2010, at forelægge et passende forslag om forlængelsen af denne ordning indtil vedtagelsen af den endelige momsordning, der er omhandlet i artikel 402 i direktiv 2006/112/EF, og ERKLÆRER sin støtte til forlængelsen. 7048/09 (Presse 54) 11

12 Internationale finansielle aspekter af klimaforandringer Rådet havde en udveksling af synspunkter om de internationale finansielle aspekter af klimaforandringer med henblik på Det Europæiske Råds forårsmøde (den 19. og 20. marts). Rådet vedtog følgende konklusioner, der skal forelægges for Det Europæiske Råd, idet sidste afsnit (i skarp parentes) skal overvejes i Det Europæiske Råd. "Økofinrådet ERINDRER OM Det Europæiske Råds konklusioner af juni 2008, hvori der opfordres til en samlet strategi vedrørende de finansielle aspekter af klimaforandringer, og hilser Kommissionens meddelelse "Mod en global klimaændringsaftale i København" velkommen. Økofinrådet BEKRÆFTER på ny, at EU er fast besluttet på, at der skal opnås en global og samlet klimaaftale i december 2009 i København. Det generelle mål med en sådan aftale bør være at begrænse den gennemsnitlige temperaturstigning på verdensplan til under 2 C i forhold til de førindustrielle niveauer. Økofinrådet ERINDRER OM, at de skønnede samlede udgifter til tackling af klimaforandringerne gennem en koordineret international reaktion stadig er langt lavere end omkostningerne ved ikke at handle, når blot der handles hurtigt for at anvende de billigste reduktionsmuligheder, der findes internationalt. Økofinrådet UNDERSTREGER, at en omkostningseffektiv indsats kræver, at der i alle de største udlederlande gennemføres reduktionsmuligheder med negative omkostninger, hvilket vil begrænse finansieringsbehovet på internationalt plan. Økofinrådet NOTERER SIG, at der er store muligheder for at opnå en lang række fordele, hvis der anlægges en koordineret tilgang til at løse den nuværende globale økonomiske krise og tackle energisikkerhed og klimaforandringer. Nyttevirkningen og effektiviteten af EU's klima- og energipakke og en omkostningseffektiv overgang til en lavemissionsøkonomi afhænger således i vid udstrækning af, at der indgås en ambitiøs og samlet global aftale. Økofinrådet ERINDRER OM de stærke modvirkningstilsagn og de bidrag til klimabeskyttelse, der allerede er iværksat af EU, samt betydningen af, at alle de udviklede lande yder en indbyrdes tilsvarende indsats. Økofinrådet ER AF DEN OPFATTELSE, at de udviklede lande fortsat bør spille en ledende rolle, men UNDERSTREGER dog, at alle, bortset fra de mindst udviklede lande (LDC) og de små udviklingsøstater (SIDS), bør forpligte sig til målbare, rapporterbare og verificerbare (MRV) modvirkningstiltag og deltagelse i finansieringen i forbindelse hermed på grundlag af en dynamisk vurdering af de individuelle niveauer for reduktionspotentiale og -udvikling, hvis klimaforandringerne skal imødegås effektivt. 7048/09 (Presse 54) 12

13 Økofinrådet UNDERSTREGER, at den internationale finansielle bistand til udviklingslande til dækning af ekstraomkostninger, som landene ikke uden videre selv kan dække, skal være effektiv og derfor skal være knyttet til effektive resultater med hensyn til emissionsreduktioner som følge af gennemførelse af konkrete tiltag. I den forbindelse bør udviklingslandene, bortset fra LDC- og SIDS-landene, forpligte sig til senest i 2012 at vedtage eller ajourføre udviklingsstrategier med lavt CO 2 -udslip på grundlag af passende MRV-modvirkningspolitikker, der dækker alle de vigtigste emissionssektorer. Denne definition af nationale modvirkningstiltag i udviklingslandene bør være en betingelse for, at der kan ydes international offentlig finansiel støtte. Økofinrådet UNDERSTREGER, at markedsbaserede instrumenter, der giver en høj grad af fleksibilitet, har central betydning for en virkningsfuld og omkostningseffektiv imødegåelse af klimaforandringerne, herunder handel med enheder tildelt mængde (AAU). Økofinrådet STØTTER udviklingen af et robust incitamentsforbedrende globalt CO 2 -marked, der fremmer incitamenter gennem såvel sammenkædning af lige ambitiøse emissionshandelsordninger verden over i OECDlandene senest i 2015, hvilket udvides til at omfatte de mere avancerede udviklingslande senest i 2020 som ydelse af støtte til udformning og gennemførelse af nye kredit- og handelsmekanismer, og NOTERER SIG, at de økonomisk mere avancerede udviklingslande bør deltage efter deres fælles, men differentierede ansvar og respektive kapaciteter. Økofinrådet ERKENDER, at CDM-mekanismen har spillet og fortsat bør spille en væsentlig rolle for navnlig udviklingslandenes deltagelse i CO 2 -markedet, for fremme af en omkostningseffektiv global reduktion og for tilvejebringelse af finansiering til overførsel af ren teknologi. For at styrke mekanismens bidrag til bæredygtig udvikling, sikre dens miljøintegritet, og sikre, at det kun er foranstaltninger, der resulterer i reelle yderligere emissionsreduktioner, der anerkendes, bør mekanismen forbedres, og sektor- og programtilgange bør fremmes, også med henblik på udvidet deltagelse af udviklingslande. Økofinrådet NOTERER SIG, at gennemførelsen af EU's klima- og energipakke vil kunne medføre væsentlige finansielle strømme fra EU til udviklingslandene, navnlig gennem CDM-mekanismen. Økofinrådet UNDERSTREGER, at der til finansiering af modvirknings- og tilpasningstiltag er behov for passende indenlandske og udenlandske finansieringskilder, såvel private som offentlige, og FREMHÆVER, at privat finansiering inden for passende politiske rammer kommer til at udgøre den væsentligste kilde til de nødvendige investeringer. Der er behov for supplerende offentlig finansiering på de områder, hvor der ikke kan skaffes tilstrækkelig finansiering fra den private sektor, for at fremme private investeringer og sikre incitamenter til at gøre en yderligere indsats. 7048/09 (Presse 54) 13

14 Økofinrådet UNDERSTREGER PÅ NY, at forvaltningen af de mekanismer, der kanaliserer den internationale støtte, skal sikre en effektiv og virkningsfuld beslutningstagning og en gennemsigtig opfølgning. Offentlig og international finansiering skal styres efter principper om effektivitet, efficiens og retfærdighed og være underlagt gennemsigtighed og tilsvarende forsvarlig forvaltningspraksis. Økofinrådet FINDER, at finansiel bistand bør ydes via mekanismer, der øger sammenkædningen og synergierne med den eksisterende udviklingsbistand mest muligt og bygger på internationale erfaringer med finansiering og udvikling, navnlig erfaringer med bistandseffektivitet. I bevidstheden om, at udviklingslandene står over for en tilpasningsudfordring, og at deres finanspolitiske spillerum i den nære fremtid sandsynligvis vil være begrænset, UNDERSTREGER Økofinrådet de eksisterende finansielle mekanismers væsentlige rolle og FINDER, at indførelse af nye instrumenter bør vurderes omhyggeligt med hensyn til deres ekstra nytteværdi i forhold til de eksisterende strukturer og deres tilstrækkelighed inden for en sammenhængende finansiel arkitektur og kun bør overvejes, hvis der er et klart behov herfor. Økofinrådet ERKENDER, at international finansiel støtte er altafgørende for opnåelse af en ambitiøs aftale i København. Økofinrådet bekræfter, at EU inden for rammerne af en samlet international aftale er rede til at bidrage med sin rimelige andel. I forbindelse med international enighed ERINDRER Økofinrådet om, at de medlemsstater, der ønsker det, kan anvende mindst halvdelen af indtægterne fra auktioner over emissionskvoter til aktiviteter i relation til klimaforandringerne, herunder støtte til de udviklingslande, der ratificerer Københavnsaftalen. [Økofinrådet ER REDE til nærmere at udvikle de praktiske muligheder for finansiering af modvirkning, tilpasning, teknologistøtte og kapacitetsopbygning. Der vil blive foretaget en omhyggelig vurdering af det nødvendige niveau for offentlig finansiering, idet der bl.a. vil blive set nærmere på de budgetmæssige og makroøkonomiske virkninger. Både EFC og EPC opfordres til at bidrage yderligere med hensyn til finansiel arkitektur og mulige finansielle mekanismer med henblik på tiden efter 2012 og beslægtede økonomiske aspekter som forberedelse af konferencen i København. Økofinrådet OPFORDRER Europa-Kommissionen til at fortsætte arbejdet med vurdering af behovet for private investeringer og international offentlig finansiering.]" 7048/09 (Presse 54) 14

15 EU's ALMINDELIGE BUDGET Rådets prioriteter for 2010-budgettet Rådet vedtog konklusionerne i dok. 6767/1/09 REV /09 (Presse 54) 15

16 ARRANGEMENTER I TILKNYTNING TIL RÅDETS SAMLING Følgende arrangementer fandt sted i tilknytning til Rådets samling: - Eurogruppen Ministrene fra de medlemsstater, der er medlemmer af euroområdet, deltog i et møde i Eurogruppen den 9. marts. - Morgenmadsmøde om den økonomiske situation Ministrene deltog i et morgenmadsmøde for at drøfte den økonomiske situation. De blev også orienteret om stats- og regeringschefernes uformelle møde den 1. marts og om Eurogruppens møde den 9. marts. - Konventionen om centraliseret toldbehandling Ministrene undertegnede en konvention om centraliseret toldbehandling for så vidt angår fordelingen af de nationale opkrævningsomkostninger, der tilbageholdes, når de traditionelle egne indtægter overdrages til EU's budget (dok. 5641/09). I overensstemmelse med konventionen skal den kontraherende part, på hvis område toldangivelsen indgives, omfordele 50% af de tilbageholdte opkrævningsomkostninger til fordel for den kontraherende part, på hvis område varerne frembydes. Den centraliserede toldbehandling, som er fastlagt i den moderniserede toldkodeks, indfører mulighed for at angive varer til fri omsætning i én medlemsstat, men at frembyde dem for toldmyndighederne i en anden medlemsstat. 7048/09 (Presse 54) 16

17 ANDRE PUNKTER, DER BLEV GODKENDT ØKONOMISKE OG FINANSIELLE ANLIGGENDER Reduktion af de administrative byrder Rådet vedtog følgende konklusioner: "Under henvisning til Det Europæiske Råds konklusioner af marts 2007, hvori det anmodede om status over fremskridtene vedrørende bedre regulering en gang om året, hilser Rådet Kommissionens rapport "Tredje strategiske gennemgang af programmet for bedre lovgivning i Den Europæiske Union" velkommen. Økofinrådet FINDER, at bedre regulering, herunder reduktion af de administrative byrder, er et centralt element i den fornyede Lissabonstrategi. Bedre lovgivning er af afgørende betydning for at realisere det indre markeds fulde potentiale, stimulere iværksætterkultur og innovation og øge konkurrenceevnen. I betragtning af den begrænsede budgetmæssige manøvrefrihed i den nuværende svære økonomiske situation, vil reduktion af unødige administrative byrder, der vil lette den økonomiske krises indvirken på virksomhederne på en finanspolitisk neutral måde, bidrage til stimulans på kort sigt og være i overensstemmelse med målsætningerne på mellemlang og lang sigt. Derimod må indsatsen for at reducere de administrative byrder ikke være i strid med foranstaltningerne til sikring af de finansielle markeders integritet og gennemsigtighed. Økofinrådet VÆRDSÆTTER Kommissionens arbejde på dette område, især opgørelsen af de administrative byrder for erhvervslivet, de første forslag om reduktion af de administrative byrder (de potentielle besparelser anslås af Kommissionen til 30 mia. EUR i EU) og den foreslåede forlængelse af handlingsprogrammet som forelagt af Kommissionen i dens tredje strategiske gennemgang af programmet for bedre lovgivning. Økofinrådet UNDERSTREGER dog, at der er behov for yderligere foranstaltninger, hvis der skal opnås rettidige resultater. Økofinrådet OPFORDRER derfor Kommissionen til at fortsætte med at fjerne unødvendige administrative byrder og kortlægge, hvilke særlige reduktioner der skal foretages på hvert af de 13 prioriterede områder, og vedtage forslag på baggrund af det nuværende handlingsprogram inden udløbet af sin embedsperiode. Fællesskabsinstitutionerne bør gøre en fælles indsats for at opnå hurtige fremskridt med hensyn til en reduktion på 25% af de administrative byrder som følge af EU-lovgivningen med henblik på mærkbare virkninger for virksomhederne senest i 2010 og virkninger i alle kortlagte nøglesektorer senest i Økofinrådet SER MED TILFREDSHED PÅ, at Kommissionen har opstillet tal for reduktionen på sektorplan inden for to områder (beskatning og selskabsret), og at den inden udløbet af sin embedsperiode agter at fastlægge, hvilket bidrag hver enkelt basissektor skal yde til det samlede reduktionsmål på 25%. 7048/09 (Presse 54) 17

18 Økofinrådet FREMHÆVER vigtigheden af en vejledende tidsplan for handlingsprogrammet og en nøje overvågning af de fremskridt, der gøres, samt årlig rapportering til Det Europæiske Råds forårsmøde om gennemførelsen af handlingsprogrammet og om ændringer af de administrative byrder. Fremskridtene med reduktion af de administrative byrder vil blive undergravet af yderligere administrative omkostninger som følge af nye lovgivningsforslag. Økofinrådet OPFORDRER derfor Kommissionen til at vurdere de potentielle administrative byrder som følge af nye lovgivningsforslag i overensstemmelse med sine retningslinjer for konsekvensanalyser for at sikre, at de administrative byrder holdes på et nødvendigt minimum for nye politikinitiativer. Ved udgangen af 2008 havde 21 medlemsstater fastsat deres nationale mål for reduktion af de administrative byrder som følge af national lovgivning i overensstemmelse med anmodningen fra Det Europæiske Råds forårsmøde i Rådet TILSKYNDER de resterende medlemsstater til at fastsætte deres nationale mål med et tilsvarende ambitionsniveau inden Det Europæiske Råds forårsmøde i 2009 og alle medlemsstater til aktivt at gennemføre konkrete foranstaltninger til reduktion af unødvendige administrative byrder i overensstemmelse med deres landespecifikke retlige og fovaltningsmæssige procedurer. Rådet OPFORDRER medlemsstaterne til at fuldføre deres specifikke nationale basisopgørelse snarest muligt, helst inden udgangen af 2010." 7048/09 (Presse 54) 18

Bruxelles, den 30. oktober 2009 (OR. en) RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO 15265/09 CO CL 3

Bruxelles, den 30. oktober 2009 (OR. en) RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO 15265/09 CO CL 3 RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO Bruxelles, den 30. oktober 2009 (OR. en) 15265/09 CO CL 3 FØLGESKRIVELSE fra: formandskabet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD I BRUXELLES DE 29.-30. OKTOBER 2009

Læs mere

Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt

Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 24. marts 2006 (OR. en) 7775/06 CONCL 1 FØLGESKRIVELSE fra: formandskabet til: delegationerne

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

VDPOLQJL5nGHW.2120,2*),1$16 GHQPDML%UX[HOOHV

VDPOLQJL5nGHW.2120,2*),1$16 GHQPDML%UX[HOOHV & den 25. maj 1999 i Bruxelles 8440/99 (Presse 165) VDPOLQJL5nGHW.2120,2*),1$16 GHQPDML%UX[HOOHV Formænd:+DQV(,&+(/ Forbundsrepublikken Tysklands finansminister &DLR.2&+:(6(5 Statssekretær,Forbundsrepublikken

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2.2015 COM(2015) 85 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN Det europæiske semester 2015: Vurdering

Læs mere

Europaudvalget 2012 Det Europæiske Råd 13-14/12-12 Bilag 8 Offentligt

Europaudvalget 2012 Det Europæiske Råd 13-14/12-12 Bilag 8 Offentligt Europaudvalget 2012 Det Europæiske Råd 13-14/12-12 Bilag 8 Offentligt DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. december 2012 (OR. en) EUCO 205/12 CO EUR 19 CO CL 5 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet

Læs mere

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt 29. januar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts 2009 a) Den europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 27. maj 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. december 2005 (10.01) (OR. en) 16065/05 POLGEN 51 NOTE

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. december 2005 (10.01) (OR. en) 16065/05 POLGEN 51 NOTE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 22. december 2005 (10.01) (OR. en) 16065/05 POLGEN 51 NOTE fra: til: Vedr.: den østrigske og den finske delegation delegationerne Rådets arbejdsprogram for

Læs mere

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

Europaudvalget 2008 Det Europæiske Råd 11-12/12-08 Bilag 7 Offentligt

Europaudvalget 2008 Det Europæiske Råd 11-12/12-08 Bilag 7 Offentligt Europaudvalget 2008 Det Europæiske Råd 11-12/12-08 Bilag 7 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 12. december 2008 (OR. en) 17215/08 LIMITE POLGEN 142 ENER 472 ENV 1010 NOTE fra: til:

Læs mere

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Den Økonomiske og Monetære For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa Union og euroen En velfungerende økonomisk og monetær union og en stærk stabil euro er fundamentet for

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt 27. maj 2010 Samlenotat dagsorden vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 8. juni 2010 1. (evt.) EIB s eksterne lånemandat 2007-2013 midtvejsevaluering

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 1 Offentligt 29. oktober 2009 Samletnotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den 6. og 7. november

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 315/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 10. marts 2015

Samlenotat til ECOFIN 10. marts 2015 Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3375 - økofin Bilag 2 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler DEPTLK Koordineret med Sagsnr. 2015-1583 Doknr. 211998 Dato 04-03-2014 Samlenotat til ECOFIN 10.

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2999 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2999 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2999 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Notat Samlenotat Rådsmøde (konkurrenceevne) (det indre marked, industri, forskning) den 1.-2. marts 2010. Forskningsdelen: Punkt 4:

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER MARTS 2010 30.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 83/1 T E U KONSOLIDEREDE UDGAVER AF T E U F TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Forberedelse af de næste skridt hen imod bedre økonomisk styring i euroområdet

Forberedelse af de næste skridt hen imod bedre økonomisk styring i euroområdet Forberedelse af de næste skridt hen imod bedre økonomisk styring i euroområdet Analysenotat Jean-Claude Juncker i tæt samarbejde med Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem og Mario Draghi Det Europæiske Råds

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende 9.2.2013 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 (Tekst af relevans for EØS og

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.2.2013 COM(2013) 48 final 2013/0027 (COD) C7-0035/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles niveau for

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.4.2011 KOM(2011) 218 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Styrkelse af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 20.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 348/129 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1316/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, om ændring af forordning

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts 2011

Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3073 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts 2011 17. februar 2011 J.nr. 2011-00001078

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse. (EØS-relevant tekst)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse. (EØS-relevant tekst) DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.3.2011 KOM(2011) XXX endelig 2011/0062(COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt 20. august 2010 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. september 2010 1. Europæisk Semester - Politisk enighed KOM-dokument foreligger

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 5 Offentligt 16. juni 2011 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 20. juni 2011 1) Forslag til revision af direktiv om indskydergarantiordninger

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.6.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 176/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2011 KOM(2011) 656 endelig 2011/0298 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om markeder for finansielle instrumenter og ophævelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009 1 ONSG DEN 25. MARTS 2009 FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING Formand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 9.10.) 2. Det Europæiske Råds resultater (19.-20. juni 2009) (forhandling) Formanden. Mine damer og herrer!

Læs mere