PRESSEMEDDELELSE samling i Rådet. Økonomi og finans. Bruxelles, den 10. marts Miroslav KALOUSEK Den Tjekkiske Republiks finansminister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRESSEMEDDELELSE. 2931. samling i Rådet. Økonomi og finans. Bruxelles, den 10. marts 2009. Miroslav KALOUSEK Den Tjekkiske Republiks finansminister"

Transkript

1 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 7048/09 (Presse 54) (OR. en) PRESSEMEDDELELSE samling i Rådet Økonomi og finans Bruxelles, den 10. marts 2009 Formand Miroslav KALOUSEK Den Tjekkiske Republiks finansminister PRESSE Rue de la Loi 175 B 1048 BRUXELLES Tlf.: +32 (0) /6319 / 6319 Fax: +32 (0) /09 (Presse 54) 1

2 De vigtigste resultater af Rådets samling Rådet nåede til politisk enighed om anvendelsen af nedsatte satser for merværdiafgiften (moms) i visse sektorer. Det godkendte et mandat for EU's deltagelse i et møde mellem G20-finansministrene og centralbankcheferne den 14. marts, som skal forberede G20-topmødet om international finansiel styring den 2. april i London. Det vedtog et dokument om nøglespørgsmål, der redegør for de vigtigste politiske mål, der skal fastsættes for 2009 for så vidt angår økonomiske og finansielle anliggender, samt en rapport om opdateringen i 2009 af EU's landespecifikke henstillinger til medlemsstaterne vedrørende deres økonomiske politikker og beskæftigelsespolitikker. Rådet vedtog også konklusioner om internationale finansielle aspekter af klimaforandringer. Alle disse dokumenter vil blive forelagt for Det Europæiske Råd på forårsmødet den 19. og 20. marts. Derudover vurderede Rådet en række opdaterede stabilitets- og konvergensprogrammer, som medlemsstaterne havde fremlagt, og opstillede prioriteterne for EU's budget for /09 (Presse 54) 2

3 INDHOLD 1 DELTAGERE... 4 PUNKTER BEHANDLET VED DEBAT STABILITS- OG VÆKSTPAGTEN... 6 Årlige opdateringer af medlemsstaternes stabilitets- og konvergensprogrammer... 6 FORBEREDELSE AF DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE... 7 Dokument om nøglespørgsmål vedrørende økonomiske og finansielle anliggender... 7 Fælles budskaber til G20-topmødet... 8 Landespecifikke henstillinger... 9 Nedsatte momssatser Internationale finansielle aspekter af klimaforandringer EU's ALMINDELIGE BUDGET Rådets prioriteter for 2010-budgettet ARRANGEMENTER I TILKNYTNING TIL RÅDETS SAMLING ANDRE PUNKTER, DER BLEV GODKENDT ØKONOMISKE OG FINANSIELLE ANLIGGENDER Reduktion af de administrative byrder Når Rådet formelt har vedtaget erklæringer, konklusioner eller resolutioner, angives dette i overskriften for det pågældende punkt, og teksten er sat i anførselstegn. Dokumenter med en dokumentreference er tilgængelige på Rådets internetsted Asterisk ved en afgørelse betyder, at der er fremsat offentligt tilgængelige erklæringer til optagelse i Rådets protokol; disse erklæringer findes ligeledes på Rådets internetsted eller kan fås ved henvendelse til Pressetjenesten. 7048/09 (Presse 54) 3

4 DELTAGERE Medlemsstaternes regeringer og Europa-Kommissionen var repræsenteret således: Belgien: Didier REYNDERS Bulgarien: Plamen Vassilev ORESHARSKI Den Tjekkiske Republik: Miroslav KALOUSEK Peter CHRENKO Danmark: Lars Løkke RASMUSSEN Tyskland: Peer STEINBRÜCK Jörg ASMUSSEN Estland: Raul MÄLK Irland: Bobby McDONAGH Grækenland: Ioannis PAPATHANASIOU Spanien: Pedro SOLBES MIRA Frankrig: Christine LAGARDE Italien: Giulio TREMONTI Cypern: Charilaos STAVRAKIS Letland: Atis SLAKTERIS Litauen: Algirdas Gediminas ŠEMETA Luxembourg: Jean-Claude JUNCKER Jeannot KRECKÉ Ungarn: Álmos KOVÁCS Malta: Tonio FENECH Nederlandene: Jan Kees de JAGER Østrig: Josef PRÖLL Polen: Jan VINCENT- ROSTOWSKI Portugal: Fernando TEIXEIRA DOS SANTOS Vicepremierminister og finansminister Vicefinansminister, Told- og Skatteafdelingen Forbundsfinansminister Statssekretær, Forbundsfinansministeriet Fast repræsentant Fast repræsentant Økonomi- og finansminister Anden viceministerpræsident samt økonomi- og finansminister Økonomi-, industri- og beskæftigelsesminister Økonomi- og finansminister Premierminister, ministre d'etat og finansminister Minister for økonomi og udenrigshandel samt sportsminister Statssekretær, iet Finans-, økonomi- og investeringsminister Statssekretær for finansspørgsmål Vicekansler og forbundsfinansminister Ministro de Estado, finansminister 7048/09 (Presse 54) 4

5 Rumænien: Cosmin COMAN Slovenien: Franc KRIŽANIČ Slovakiet: Maroš ŠEFOVIČ Finland: Jyrki KATAINEN Sverige: Anders BORG Det Forenede Kongerige: Alistair RLING Kommissionen: Joaquín ALMUNIA László KOVÁCS Charlie MCCREEVY Endvidere deltog: Lucas PAPADEMOS Philippe MAYSTADT Thomas WIESER Christian KASTROP Statssekretær, iet Fast repræsentant Vicestatsminister, finansminister Medlem Medlem Medlem Næstformand for Den Europæiske Centralbank Formand for Den Europæiske Investeringsbank Næstformand for Det Økonomiske og Finansielle Udvalg Formand for Udvalget for Økonomisk Politik 7048/09 (Presse 54) 5

6 PUNKTER BEHANDLET VED DEBAT STABILITS- OG VÆKSTPAGTEN Årlige opdateringer af medlemsstaternes stabilitets- og konvergensprogrammer Rådet vedtog i overensstemmelse med EU's stabilitets- og vækstpagt udtalelser om en række årlige opdateringer af medlemsstaternes stabilitets- og konvergensprogrammer. Udkastene til udtalelser vedrører: opdaterede stabilitetsprogrammer fremlagt af Tyskland, Grækenland, Irland, Spanien, Frankrig, Italien, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Portugal og Finland opdaterede konvergensprogrammer fremlagt af Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Danmark, Estland, Letland, Litauen, Ungarn, Polen, Sverige og Det Forenede Kongerige. I henhold til stabilitets- og vækstpagten skal medlemsstater, der anvender møntenheden euro, forelægge stabilitetsprogrammer, og lande, der ikke deltager i den fælles valuta, skal forelægge konvergensprogrammer. Formålet er at sikre sunde offentlige finanser som et middel til at styrke forudsætningerne for prisstabilitet og vedvarende og beskæftigelsesskabende vækst. Rådets udtalelser findes i følgende dokumenter: Bulgarien (7308/09), Den Tjekkiske Republik (7310/09), Danmark (7311/09), Tyskland (7315/09), Grækenland (7316/09), Estland (7312/09), Irland (7318/09), Spanien (7323/09), Frankrig (7314/09), Italien (7327/09), Letland (7319/09), Litauen (7328/09), Luxembourg (7329/09), Ungarn (7317/09), Nederlandene (7325/09), Polen (7322/09), Portugal (7330/09), Finland (7313/09), Sverige (7324/09), Malta (7320/09) og Det Forenede Kongerige (7326/09). 7048/09 (Presse 54) 6

7 FORBEREDELSE AF DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE Dokument om nøglespørgsmål vedrørende økonomiske og finansielle anliggender Rådet vedtog et dokument om nøglespørgsmål til forelæggelse på Det Europæiske Råds forårsmøde (den 19. og 20. marts), der redegør for de vigtigste politiske mål, som skal fastsættes for 2009 for så vidt angår økonomiske og finansielle anliggender (økofin). Dokumentet om nøglespørgsmål findes i dok. 6784/1/09 REV 1. Dokumentet om nøglespørgsmål fokuserer på følgende spørgsmål: finansmarkederne: hvordan markederne kan stabiliseres og deres funktion genoprettes på kort sigt, og hvordan der kan udvikles global finansiel styring på længere sigt den europæiske økonomiske genopretningsplan: gennemførelse af finanspolitiske fiskale stimuleringsplaner offentlige finanser: konsekvenserne af ekspansive budgetpolitikker i medlemsstaterne og sikring af holdbare finanspolitikker og makroøkonomiske politikker. I betragtning af den igangværende finansielle og økonomiske krise forventes Det Europæiske Råd: at gøre status over de fremskridt, der er gjort med at sikre større stabilitet og bedre tilsyn og gennemsigtighed på finansmarkederne, og det vil om nødvendigt overveje yderligere foranstaltninger, navnlig på baggrund af Kommissionens analyse og forslag baseret på henstillingerne fra den refleksionsgruppe på højt plan, der har Jacques de Larosière som formand 1 at vurdere gennemførelsen af den europæiske økonomiske genopretningsplan, som den godkendte i december at gentage medlemsstaternes tilsagn om at vende tilbage til holdbare budgetstillinger så hurtigt som muligt 1 Tidligere administrerende direktør for Den Internationale Valutafond. 7048/09 (Presse 54) 7

8 at fremhæve den øgede betydning af at gøre fornyede fremskridt med gennemførelsen af EU's Lissabonstrategi for vækst og beskæftigelse at understrege, at medlemsstaterne er fast besluttede på at efterleve principperne i EU's indre marked at fastlægge EU's holdning på G20-topmødet den 2. april i London. Økofinrådet er en af de forskellige rådssammensætninger, der bidrager til Det Europæiske Råd med dokumenter om nøglespørgsmål. De Faste Repræsentanters Komité vil lægge de vigtigste budskaber i disse dokumenter til grund, når den forbereder udkastet til konklusioner fra Det Europæiske Råd. Fælles budskaber til G20-topmødet Rådet godkendte mandatet for EU's deltagelse i et møde mellem G20-finansministrene og centralbankcheferne den 14. marts, der skal forberede G20-topmødet om den globale økonomi og den internationale finansielle styring den 2. april i London. Der blev holdt et uformelt møde mellem EU's stats- og regeringschefer i G20 den 22. februar i Berlin. På mødet den 19. og 20. marts forventes Det Europæiske Råd at godkende de fælles budskaber til G20-mødet. Londontopmødet vil samle stats- og regeringschefer for verdens udviklede økonomier og nye vækstøkonomier og repræsentanter for internationale finansielle institutioner (IFI'er) med henblik på at indkredse, hvordan den økonomiske tillid og finansielle stabilitet kan genoprettes. Det vil ligge i forlængelse af et topmøde den 15. november i Washington, som var det første G20- møde på stats- og regeringschefniveau. Målet vil være at nå til enighed om koordinerede aktioner for at puste nyt liv i den globale økonomi og reformere og forbedre de finansielle systemer og om principperne for reform af IFI'erne, navnlig Den Internationale Valutafond, Forummet for Finansiel Stabilitet og Verdensbanken. 7048/09 (Presse 54) 8

9 EU's mandat omfatter følgende spørgsmål: tættere international koordination af de makroøkonomiske politikker global regulering af finansmarkederne på grundlag af øget gennemsigtighed og ansvarliggørelse styrket samarbejde mellem de finansielle myndigheder på internationalt plan styrkelse af Den Internationale Valutafond den rolle, som de multilaterale udviklingsbanker spiller med hensyn til at imødegå virkningerne af den finansielle og økonomiske krise, navnlig for de fattigste og mest sårbare befolkninger. Landespecifikke henstillinger Rådet godkendte en rapport til forelæggelse på Det Europæiske Råds forårsmøde (den 19. og 20. marts) om 2009-opdateringen af EU's landespecifikke integrerede henstillinger til medlemsstaterne vedrørende deres økonomiske politikker og beskæftigelsespolitikker. Når henstillingerne er blevet godkendt af Det Europæiske Råd, vil de blive forelagt Rådet til vedtagelse. Henstillingerne findes i dok. 6638/ /09 (Presse 54) 9

10 Nedsatte momssatser Det Europæiske Råd anmodede i december 2008 Rådet (økonomi og finans) om inden marts 2009 at forholde sig til spørgsmålet om "muligheden for, at de medlemsstater, der ønsker det, kan anvende nedsatte momssatser i visse sektorer". Rådet (økonomi og finans) havde en indgående drøftelse af den overordnede ordning for nedsatte momssatser, hvoraf det fremgik, at det ANERKENDER, at nedsatte momssatser afhængig af omstændighederne kan have positive og negative økonomiske virkninger, hvorfor det altid bør undersøges, om der findes andre og mere effektive løsninger, inden en medlemsstat beslutter at benytte muligheden for at anvende nedsatte momssatser; NÅEDE TIL POLITISK ENIGHED OM, at alle medlemsstater ved en ændring af direktiv 2006/112/EF bør have mulighed for permanent at anvende nedsatte momssatser i forbindelse med: (1) ydelserne i bilag IV til direktiv 2006/112/EF, uden at det berører bilag III til direktiv 2006/112/EF: småreparationer af cykler, sko og lædervarer, beklædningsgenstande og linned (herunder reparation og ændring) vinduespudsning og rengøring i private husholdninger pleje i hjemmet, f.eks. hjemmehjælp og pleje af børn, ældre, syge eller handicappede frisørvirksomhed reparation og renovering af private boliger, bortset fra materialer, som udgør en betydelig del af værdien af den leverede ydelse 7048/09 (Presse 54) 10

11 (2) restaurationsydelser (3) bøger (i alle fysiske medier) Portugals tilladelse til at anvende en nedsat momssats på broafgifter i Lissabonområdet, Cyperns tilladelse til at anvende en nedsat momssats på flaskegas, og at alle de øvrige punkter i Kommissionens forslag fra 2008 ikke er omfattet af nedsatte momssatser; NOTERER SIG i tråd med resultaterne af relevante økonomiske undersøgelser af virkningen af nedsatte momssatser af hensyn til miljøet, at nedsatte momssatser som et redskab til at nå miljøpolitiske mål kun er relevant i en vis udstrækning; NOTERER SIG, at Kommissionen agter at forelægge et forslag om at forlænge Det Forenede Kongeriges undtagelse vedrørende ordningen for omvendt betalingspligt i to år, og ERKLÆRER sin støtte til forlængelsen; OPFORDRER Kommissionen til, inden Maltas overgangsperiode for opretholdelsen af nulsatsen for moms i stedet for den nedsatte sats på 5% for leveringer af fødevarer og farmaceutiske produkter udløber den 31. december 2010, at forelægge et passende forslag om forlængelsen af denne ordning indtil vedtagelsen af den endelige momsordning, der er omhandlet i artikel 402 i direktiv 2006/112/EF, og ERKLÆRER sin støtte til forlængelsen. 7048/09 (Presse 54) 11

12 Internationale finansielle aspekter af klimaforandringer Rådet havde en udveksling af synspunkter om de internationale finansielle aspekter af klimaforandringer med henblik på Det Europæiske Råds forårsmøde (den 19. og 20. marts). Rådet vedtog følgende konklusioner, der skal forelægges for Det Europæiske Råd, idet sidste afsnit (i skarp parentes) skal overvejes i Det Europæiske Råd. "Økofinrådet ERINDRER OM Det Europæiske Råds konklusioner af juni 2008, hvori der opfordres til en samlet strategi vedrørende de finansielle aspekter af klimaforandringer, og hilser Kommissionens meddelelse "Mod en global klimaændringsaftale i København" velkommen. Økofinrådet BEKRÆFTER på ny, at EU er fast besluttet på, at der skal opnås en global og samlet klimaaftale i december 2009 i København. Det generelle mål med en sådan aftale bør være at begrænse den gennemsnitlige temperaturstigning på verdensplan til under 2 C i forhold til de førindustrielle niveauer. Økofinrådet ERINDRER OM, at de skønnede samlede udgifter til tackling af klimaforandringerne gennem en koordineret international reaktion stadig er langt lavere end omkostningerne ved ikke at handle, når blot der handles hurtigt for at anvende de billigste reduktionsmuligheder, der findes internationalt. Økofinrådet UNDERSTREGER, at en omkostningseffektiv indsats kræver, at der i alle de største udlederlande gennemføres reduktionsmuligheder med negative omkostninger, hvilket vil begrænse finansieringsbehovet på internationalt plan. Økofinrådet NOTERER SIG, at der er store muligheder for at opnå en lang række fordele, hvis der anlægges en koordineret tilgang til at løse den nuværende globale økonomiske krise og tackle energisikkerhed og klimaforandringer. Nyttevirkningen og effektiviteten af EU's klima- og energipakke og en omkostningseffektiv overgang til en lavemissionsøkonomi afhænger således i vid udstrækning af, at der indgås en ambitiøs og samlet global aftale. Økofinrådet ERINDRER OM de stærke modvirkningstilsagn og de bidrag til klimabeskyttelse, der allerede er iværksat af EU, samt betydningen af, at alle de udviklede lande yder en indbyrdes tilsvarende indsats. Økofinrådet ER AF DEN OPFATTELSE, at de udviklede lande fortsat bør spille en ledende rolle, men UNDERSTREGER dog, at alle, bortset fra de mindst udviklede lande (LDC) og de små udviklingsøstater (SIDS), bør forpligte sig til målbare, rapporterbare og verificerbare (MRV) modvirkningstiltag og deltagelse i finansieringen i forbindelse hermed på grundlag af en dynamisk vurdering af de individuelle niveauer for reduktionspotentiale og -udvikling, hvis klimaforandringerne skal imødegås effektivt. 7048/09 (Presse 54) 12

13 Økofinrådet UNDERSTREGER, at den internationale finansielle bistand til udviklingslande til dækning af ekstraomkostninger, som landene ikke uden videre selv kan dække, skal være effektiv og derfor skal være knyttet til effektive resultater med hensyn til emissionsreduktioner som følge af gennemførelse af konkrete tiltag. I den forbindelse bør udviklingslandene, bortset fra LDC- og SIDS-landene, forpligte sig til senest i 2012 at vedtage eller ajourføre udviklingsstrategier med lavt CO 2 -udslip på grundlag af passende MRV-modvirkningspolitikker, der dækker alle de vigtigste emissionssektorer. Denne definition af nationale modvirkningstiltag i udviklingslandene bør være en betingelse for, at der kan ydes international offentlig finansiel støtte. Økofinrådet UNDERSTREGER, at markedsbaserede instrumenter, der giver en høj grad af fleksibilitet, har central betydning for en virkningsfuld og omkostningseffektiv imødegåelse af klimaforandringerne, herunder handel med enheder tildelt mængde (AAU). Økofinrådet STØTTER udviklingen af et robust incitamentsforbedrende globalt CO 2 -marked, der fremmer incitamenter gennem såvel sammenkædning af lige ambitiøse emissionshandelsordninger verden over i OECDlandene senest i 2015, hvilket udvides til at omfatte de mere avancerede udviklingslande senest i 2020 som ydelse af støtte til udformning og gennemførelse af nye kredit- og handelsmekanismer, og NOTERER SIG, at de økonomisk mere avancerede udviklingslande bør deltage efter deres fælles, men differentierede ansvar og respektive kapaciteter. Økofinrådet ERKENDER, at CDM-mekanismen har spillet og fortsat bør spille en væsentlig rolle for navnlig udviklingslandenes deltagelse i CO 2 -markedet, for fremme af en omkostningseffektiv global reduktion og for tilvejebringelse af finansiering til overførsel af ren teknologi. For at styrke mekanismens bidrag til bæredygtig udvikling, sikre dens miljøintegritet, og sikre, at det kun er foranstaltninger, der resulterer i reelle yderligere emissionsreduktioner, der anerkendes, bør mekanismen forbedres, og sektor- og programtilgange bør fremmes, også med henblik på udvidet deltagelse af udviklingslande. Økofinrådet NOTERER SIG, at gennemførelsen af EU's klima- og energipakke vil kunne medføre væsentlige finansielle strømme fra EU til udviklingslandene, navnlig gennem CDM-mekanismen. Økofinrådet UNDERSTREGER, at der til finansiering af modvirknings- og tilpasningstiltag er behov for passende indenlandske og udenlandske finansieringskilder, såvel private som offentlige, og FREMHÆVER, at privat finansiering inden for passende politiske rammer kommer til at udgøre den væsentligste kilde til de nødvendige investeringer. Der er behov for supplerende offentlig finansiering på de områder, hvor der ikke kan skaffes tilstrækkelig finansiering fra den private sektor, for at fremme private investeringer og sikre incitamenter til at gøre en yderligere indsats. 7048/09 (Presse 54) 13

14 Økofinrådet UNDERSTREGER PÅ NY, at forvaltningen af de mekanismer, der kanaliserer den internationale støtte, skal sikre en effektiv og virkningsfuld beslutningstagning og en gennemsigtig opfølgning. Offentlig og international finansiering skal styres efter principper om effektivitet, efficiens og retfærdighed og være underlagt gennemsigtighed og tilsvarende forsvarlig forvaltningspraksis. Økofinrådet FINDER, at finansiel bistand bør ydes via mekanismer, der øger sammenkædningen og synergierne med den eksisterende udviklingsbistand mest muligt og bygger på internationale erfaringer med finansiering og udvikling, navnlig erfaringer med bistandseffektivitet. I bevidstheden om, at udviklingslandene står over for en tilpasningsudfordring, og at deres finanspolitiske spillerum i den nære fremtid sandsynligvis vil være begrænset, UNDERSTREGER Økofinrådet de eksisterende finansielle mekanismers væsentlige rolle og FINDER, at indførelse af nye instrumenter bør vurderes omhyggeligt med hensyn til deres ekstra nytteværdi i forhold til de eksisterende strukturer og deres tilstrækkelighed inden for en sammenhængende finansiel arkitektur og kun bør overvejes, hvis der er et klart behov herfor. Økofinrådet ERKENDER, at international finansiel støtte er altafgørende for opnåelse af en ambitiøs aftale i København. Økofinrådet bekræfter, at EU inden for rammerne af en samlet international aftale er rede til at bidrage med sin rimelige andel. I forbindelse med international enighed ERINDRER Økofinrådet om, at de medlemsstater, der ønsker det, kan anvende mindst halvdelen af indtægterne fra auktioner over emissionskvoter til aktiviteter i relation til klimaforandringerne, herunder støtte til de udviklingslande, der ratificerer Københavnsaftalen. [Økofinrådet ER REDE til nærmere at udvikle de praktiske muligheder for finansiering af modvirkning, tilpasning, teknologistøtte og kapacitetsopbygning. Der vil blive foretaget en omhyggelig vurdering af det nødvendige niveau for offentlig finansiering, idet der bl.a. vil blive set nærmere på de budgetmæssige og makroøkonomiske virkninger. Både EFC og EPC opfordres til at bidrage yderligere med hensyn til finansiel arkitektur og mulige finansielle mekanismer med henblik på tiden efter 2012 og beslægtede økonomiske aspekter som forberedelse af konferencen i København. Økofinrådet OPFORDRER Europa-Kommissionen til at fortsætte arbejdet med vurdering af behovet for private investeringer og international offentlig finansiering.]" 7048/09 (Presse 54) 14

15 EU's ALMINDELIGE BUDGET Rådets prioriteter for 2010-budgettet Rådet vedtog konklusionerne i dok. 6767/1/09 REV /09 (Presse 54) 15

16 ARRANGEMENTER I TILKNYTNING TIL RÅDETS SAMLING Følgende arrangementer fandt sted i tilknytning til Rådets samling: - Eurogruppen Ministrene fra de medlemsstater, der er medlemmer af euroområdet, deltog i et møde i Eurogruppen den 9. marts. - Morgenmadsmøde om den økonomiske situation Ministrene deltog i et morgenmadsmøde for at drøfte den økonomiske situation. De blev også orienteret om stats- og regeringschefernes uformelle møde den 1. marts og om Eurogruppens møde den 9. marts. - Konventionen om centraliseret toldbehandling Ministrene undertegnede en konvention om centraliseret toldbehandling for så vidt angår fordelingen af de nationale opkrævningsomkostninger, der tilbageholdes, når de traditionelle egne indtægter overdrages til EU's budget (dok. 5641/09). I overensstemmelse med konventionen skal den kontraherende part, på hvis område toldangivelsen indgives, omfordele 50% af de tilbageholdte opkrævningsomkostninger til fordel for den kontraherende part, på hvis område varerne frembydes. Den centraliserede toldbehandling, som er fastlagt i den moderniserede toldkodeks, indfører mulighed for at angive varer til fri omsætning i én medlemsstat, men at frembyde dem for toldmyndighederne i en anden medlemsstat. 7048/09 (Presse 54) 16

17 ANDRE PUNKTER, DER BLEV GODKENDT ØKONOMISKE OG FINANSIELLE ANLIGGENDER Reduktion af de administrative byrder Rådet vedtog følgende konklusioner: "Under henvisning til Det Europæiske Råds konklusioner af marts 2007, hvori det anmodede om status over fremskridtene vedrørende bedre regulering en gang om året, hilser Rådet Kommissionens rapport "Tredje strategiske gennemgang af programmet for bedre lovgivning i Den Europæiske Union" velkommen. Økofinrådet FINDER, at bedre regulering, herunder reduktion af de administrative byrder, er et centralt element i den fornyede Lissabonstrategi. Bedre lovgivning er af afgørende betydning for at realisere det indre markeds fulde potentiale, stimulere iværksætterkultur og innovation og øge konkurrenceevnen. I betragtning af den begrænsede budgetmæssige manøvrefrihed i den nuværende svære økonomiske situation, vil reduktion af unødige administrative byrder, der vil lette den økonomiske krises indvirken på virksomhederne på en finanspolitisk neutral måde, bidrage til stimulans på kort sigt og være i overensstemmelse med målsætningerne på mellemlang og lang sigt. Derimod må indsatsen for at reducere de administrative byrder ikke være i strid med foranstaltningerne til sikring af de finansielle markeders integritet og gennemsigtighed. Økofinrådet VÆRDSÆTTER Kommissionens arbejde på dette område, især opgørelsen af de administrative byrder for erhvervslivet, de første forslag om reduktion af de administrative byrder (de potentielle besparelser anslås af Kommissionen til 30 mia. EUR i EU) og den foreslåede forlængelse af handlingsprogrammet som forelagt af Kommissionen i dens tredje strategiske gennemgang af programmet for bedre lovgivning. Økofinrådet UNDERSTREGER dog, at der er behov for yderligere foranstaltninger, hvis der skal opnås rettidige resultater. Økofinrådet OPFORDRER derfor Kommissionen til at fortsætte med at fjerne unødvendige administrative byrder og kortlægge, hvilke særlige reduktioner der skal foretages på hvert af de 13 prioriterede områder, og vedtage forslag på baggrund af det nuværende handlingsprogram inden udløbet af sin embedsperiode. Fællesskabsinstitutionerne bør gøre en fælles indsats for at opnå hurtige fremskridt med hensyn til en reduktion på 25% af de administrative byrder som følge af EU-lovgivningen med henblik på mærkbare virkninger for virksomhederne senest i 2010 og virkninger i alle kortlagte nøglesektorer senest i Økofinrådet SER MED TILFREDSHED PÅ, at Kommissionen har opstillet tal for reduktionen på sektorplan inden for to områder (beskatning og selskabsret), og at den inden udløbet af sin embedsperiode agter at fastlægge, hvilket bidrag hver enkelt basissektor skal yde til det samlede reduktionsmål på 25%. 7048/09 (Presse 54) 17

18 Økofinrådet FREMHÆVER vigtigheden af en vejledende tidsplan for handlingsprogrammet og en nøje overvågning af de fremskridt, der gøres, samt årlig rapportering til Det Europæiske Råds forårsmøde om gennemførelsen af handlingsprogrammet og om ændringer af de administrative byrder. Fremskridtene med reduktion af de administrative byrder vil blive undergravet af yderligere administrative omkostninger som følge af nye lovgivningsforslag. Økofinrådet OPFORDRER derfor Kommissionen til at vurdere de potentielle administrative byrder som følge af nye lovgivningsforslag i overensstemmelse med sine retningslinjer for konsekvensanalyser for at sikre, at de administrative byrder holdes på et nødvendigt minimum for nye politikinitiativer. Ved udgangen af 2008 havde 21 medlemsstater fastsat deres nationale mål for reduktion af de administrative byrder som følge af national lovgivning i overensstemmelse med anmodningen fra Det Europæiske Råds forårsmøde i Rådet TILSKYNDER de resterende medlemsstater til at fastsætte deres nationale mål med et tilsvarende ambitionsniveau inden Det Europæiske Råds forårsmøde i 2009 og alle medlemsstater til aktivt at gennemføre konkrete foranstaltninger til reduktion af unødvendige administrative byrder i overensstemmelse med deres landespecifikke retlige og fovaltningsmæssige procedurer. Rådet OPFORDRER medlemsstaterne til at fuldføre deres specifikke nationale basisopgørelse snarest muligt, helst inden udgangen af 2010." 7048/09 (Presse 54) 18

Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg

Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg 18. marts 2009 Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg Dagsordenspunkt 1a Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten - Stabilitets- og konvergensprogrammerne

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE samling i Rådet. Økonomi og finans. Budget. Bruxelles, den 21. november Ulla-Maj WIDEROOS Anden finansminister i Finland

PRESSEMEDDELELSE samling i Rådet. Økonomi og finans. Budget. Bruxelles, den 21. november Ulla-Maj WIDEROOS Anden finansminister i Finland Europaudvalget 2006 2764 - økofin Pressemeddelelse Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 15215/06 (Presse 323) PRESSEMEDDELELSE 2764. samling i Rådet Økonomi og finans Budget Bruxelles, den 21. november

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE samling i Rådet. Økonomi og finans. Bruxelles, den 20. januar Miroslav KALOUSEK Den Tjekkiske Republiks finansminister

PRESSEMEDDELELSE samling i Rådet. Økonomi og finans. Bruxelles, den 20. januar Miroslav KALOUSEK Den Tjekkiske Republiks finansminister Europaudvalget 2009 2919 - økofin Pressemeddelelse Offentligt RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO 5196/09 (Presse 9) (OR. en) PRESSEMEDDELELSE 2919. samling i Rådet Økonomi og finans Bruxelles, den 20. januar

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) 9650/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne ECOFIN 459 UEM 176 SOC 436 EMPL 340 Vedr.: Det

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) EUCO 25/10 CO EUR 18 CONCL 4 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD DEN 28.-29. oktober

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 405 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2014

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

13608/16 shs/top/bh 1 DG G 2B

13608/16 shs/top/bh 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0045 (CNS) 13608/16 FISC 164 ECOFIN 948 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 267 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. november 2015 (OR. en) 13677/15 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Det europæiske semester 2016

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) 14408/02 LIMITE PUBLIC PV/CONS 60 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 2463. samling i Rådet for Den Europæiske Union (ALMINDELIGE

Læs mere

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 158 Offentligt 23. februar 2009 Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Dagsorden, 1. udgave 1. Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten a) Stabilitets- og konvergensprogrammerne

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. oktober 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0045 (CNS) 14949/14 FISC 181 ECOFIN 1001 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14576/14

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. marts 2016 (OR. en) 6674/16 FISC 33 ECOFIN 189 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 6452/16 Vedr.: Adfærdskodeksens

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en) 10796/16 ECOFIN 678 UEM 264 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om konstatering af, at Portugal

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE samling i Rådet. Økonomi og finans. Bruxelles, den 13. juli 2010 P R E S S E

PRESSEMEDDELELSE samling i Rådet. Økonomi og finans. Bruxelles, den 13. juli 2010 P R E S S E Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Pressemeddelelse Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION PRESSEMEDDELELSE 3027. samling i Rådet Økonomi og finans Bruxelles, den 13. juli 2010 12076/10 PRESSE

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll in dänischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Ekstraordinær samling i Rådet. Konkurrenceevne (det indre marked, industri, forskning og rummet) Luxembourg, den 27.

PRESSEMEDDELELSE. Ekstraordinær samling i Rådet. Konkurrenceevne (det indre marked, industri, forskning og rummet) Luxembourg, den 27. Europaudvalget 2011 Ekstraordinært konkurrenceevne 27/6-11 Pressemeddelelse Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION PRESSEMEDDELELSE Ekstraordinær samling i Rådet 11831/11 (OR. en) PRESSE 184 PR CO 45

Læs mere

Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/ Bilag 10 Offentligt

Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/ Bilag 10 Offentligt Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/3 2005 Bilag 10 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere. Bilag Journalnummer 1 400.C.2-0 EUK 21. marts 2005 Til underretning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for De Faste Repræsentanters Komité (2. afdeling)/ Udkast

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19 RAPPORT fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014" økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 15. september 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Offentligt underskud de næste mange årtier

Offentligt underskud de næste mange årtier Organisation for erhvervslivet Maj 21 Offentligt underskud de næste mange årtier AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Dansk økonomi står netop nu over for store udfordringer med at komme

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

7144/16 ams/fh/hm 1 DGE 1A

7144/16 ams/fh/hm 1 DGE 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. marts 2016 (OR. en) 7144/16 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet ENV 170 FIN 177 AGRI 136 IND 54 SAN 100 De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

Foreløbig uredigeret udgave. Beslutning -/CP.15

Foreløbig uredigeret udgave. Beslutning -/CP.15 Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 327 Offentligt Uofficiel oversættelse af Copenhagen Accord Foreløbig uredigeret udgave Partskonferencen Beslutning -/CP.15 tager Københavnssaftalen

Læs mere

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN ER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN AF/EEE/BG/RO/DC/da 1 OM DEN SNARLIGE RATIFICERING AF AFTALEN OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 Vedr.: Protokol om den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. november 2016 (OR. en) 13883/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Det europæiske semester 2017

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 FORSLAG fra: modtaget: 7. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 276 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sveriges nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Sveriges konvergensprogram

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. 3136. samling i Rådet. Udenrigsanliggender. Handel. Genève, den 14. december 2011

PRESSEMEDDELELSE. 3136. samling i Rådet. Udenrigsanliggender. Handel. Genève, den 14. december 2011 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION PRESSEMEDDELELSE 3136. samling i Rådet Udenrigsanliggender Handel 18685/11 (OR. en) Genève, den 14. december 2011 PRESSE 498 PR CO 80 Formand Hanna TROJANOWSKA Understatssekretær,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0326 (NLE) 13537/16 FISC 160 FORSLAG fra: modtaget: 20. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 Om: Bidrag fra repræsentanternes hus i Cypern Vedlagt bidrag

Læs mere

Bekendtgørelse af traktat af 2. marts 2012 om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union (Finanspagten)

Bekendtgørelse af traktat af 2. marts 2012 om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union (Finanspagten) BKI nr 1 af 10/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., EUP j.nr. 400.P.2. Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (51/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Republikken Bulgariens nationalforsamling om forslag til Rådets direktiv om ændring

Læs mere

NOTE formandskabet delegationerne Topmødet mellem landene i euroområdet Erklæring om en samordnet europæisk handlingsplan for landene i euroområdet

NOTE formandskabet delegationerne Topmødet mellem landene i euroområdet Erklæring om en samordnet europæisk handlingsplan for landene i euroområdet RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. oktober 2008 (OR. en) 14239/08 POLGEN 104 ECOFIN 411 NOTE fra: til: Vedr.: formandskabet delegationerne Topmødet mellem landene i euroområdet Erklæring

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE samling i Rådet. Økonomi og finans. Bruxelles, den 30. januar Tysklands forbundsfinansminister P R E S S E

PRESSEMEDDELELSE samling i Rådet. Økonomi og finans. Bruxelles, den 30. januar Tysklands forbundsfinansminister P R E S S E Europaudvalget 2007 2778 - økofin Pressemeddelelse Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 5714/07 (Presse 12) (OR. en) PRESSEMEDDELELSE 2778. samling i Rådet Økonomi og finans Bruxelles, den 30. januar

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1 SLUTAKT AF/CE/AL/da 1 AF/CE/AL/da 2 De befuldmægtigede for KONGERIGET BELGIEN DEN TJEKKISKE REPUBLIK KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND REPUBLIKKEN ESTLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0294 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0294 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0294 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2016 COM(2016) 294 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om konstatering af, at Spanien ikke har truffet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 FORSLAG fra: modtaget: 6. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. januar 2017 (OR. en) 5734/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 5188/17 Vedr.: ECOFIN 50

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) 13992/17 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Det europæiske semester 2018

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2013 COM(2013) 379 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om gennemførelsen af de overordnede retningslinjer i den økonomiske politik i de lande, der

Læs mere

1. De Faste Repræsentanters Komité har fastlagt EU's fælles holdninger med hensyn til en række forhandlingskapitler.

1. De Faste Repræsentanters Komité har fastlagt EU's fælles holdninger med hensyn til en række forhandlingskapitler. Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. september 2002 (30.09) (OR. en) PUBLIC 12026/02 LIMITE ELARG 267 A-PUNKTS-NOTE fra: De Faste Repræsentanters Komité til: Rådet Vedr.: UDVIDELSEN

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/SE/da 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2011 KOM(2011) 138 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.1.2005 KOM(2004) 858 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN om implementeringen af Rådets rammeafgørelse

Læs mere

Formandskabets konklusioner - den oktober 2009 i Bruxelles

Formandskabets konklusioner - den oktober 2009 i Bruxelles II. Klimaforandringer 4. Klimaet forandrer sig hurtigere end forventet, og de risici, dette indebærer, kan allerede mærkes. Vi oplever, at isen smelter mange steder, at vandstanden i verdenshavene stiger,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt 8. februar 2015 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 13. juli 2010 1. Den europæiske finansielle tilsynspakke a) (evt.)

Læs mere

12513/17 ADD 1 1 DPG

12513/17 ADD 1 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. oktober 2017 (OR. en) 12513/17 ADD 1 PV/CONS 49 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3560. samling i Rådet for Den Europæiske Union (almindelige anliggender) den

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 56 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 56 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 56 Offentligt Europaudvalget, Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget og Miljø- og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer Den 12.

Læs mere