SnapShot Extra / Extra black SnapShot Mobil / Mobil black 5.1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SnapShot Extra / Extra black SnapShot Mobil / Mobil black 5.1"

Transkript

1 Flash Infrarød SIM kort Linse Tænd/Sluk Ekstern V-forbindelse SD kort Batterikasse 1) Åbn kameraet ved hjælp af sidebeslagende 2) Sørg for at kameraet altid er slukket ( OFF ), når du skifter batterier eller SD-kort 3) Indsæt 12 x AA/1,5 V batterier (husk polaritet) 4) Indsæt ulåst SD-kort 5) Flyt ON/OFF kontakten til setup positionen. Skærmen viser indstillinger og realtime billeder Kamera symbol 5M Batteri symbol SD hukommelseskort symbol [00034/00965] Enkeltskud modus Opløsning 5 Mega Pixels Batteri status SD hukommelseskort er indsat Gemte billeder/ledig kapacitet Setup For at ændre indstillinger skal du skifte til setup og trykke på menu. En liste med forskellige menupunkter vil vises. 1) Tryk på og for at vælge mellem (CAM, PIR, SYS) registrene og (GSM) registeret - kun i MOBIL versioner 2) Tryk på og for at vælge et menupunkt indenfor registrene 3) Tryk på og for at ændre menupunkter 4) Gem indstillinger med ok knappen og afslut setup med menu knappen Kameraindstillinger (CAM) Kamera modus: vælg mellem foto eller video (,, ok) Opløsning: vælg enten 3M eller 5M eller 8M (,, ok) Antal billeder: vælg 1 til 3 billeder per bevægelse (,, ok) Video kvalitet: vælg VGA kvalitet (640x480 pixels) eller QVGA (320x240 pixels) (,, ok) Video længde: kan indstilles fra 1 op til 60 sekunder (,, ok) Bevægelsesdetektor Indstillinger (PIR) PIR følsomhed: Vælg følsomheden (high, normal, low) eller sluk for sensor (,, ok) PIR interval: Vælg det tidsrum (1 sek til 60 min), PIR sensoren bliver deaktiveret efter et skud. Hvis kameraet er i sende-modus, skal du sørge for, at pausen er mindst 3 minutter, fordi det er den tid, det tager kameraet at sende et billede. Tidsinterval: Indstil kameraets tidsinterval. Tag billeder i løbet af den indstillede tid (5 sek til 8 timer) Hvis sat til OFF udløses kameraet ved bevægelse Timer: Kameraet er på standby modus i det valgte tidsrum. Udenfor dette tidsrum tager kameraet ikke billeder og reagerer ikke på bevægelser (ligeledes for tidsinterval modus). Efter tidsindstillingen fungerer kameraet kun inden for det pågældende tidsrum.

2 GSM Setup (gælder kun for kamera modeller Mobil and Mobil black ) For at opsætte GSM functioner skal både SIM- og SD-kort være indsat. D ata, såsom adresse, mobilnummer og GSM og MMS parametre, kan nemt opsættes på PC en! Sendemodus vælg imellem Instant: Omgående transmission Daglig rapport: Kamera sender rapport om hvor mange billeder, der blev taget på én dag (tidspunktet for daglig meddelelse skal indstilles) Off: Kamera gemmer billeder på SD-kortet Vælg ønskede indstillinger with, og bekræft med ok. Vend tilbage ved hjælp af menu knappen. Hvis Send Modus er indstillet til Instant eller Daglig Rapport er der yderligere menupunkter at vælge imellem. Send via Vælg enten MMS eller GPRS transmission af billederne. Vælg ønskede indstilling med, og bekræft med ok. Send til Vælg transmission til mobiltelefon, mail eller begge. Vælg den ønskede indstilling med, og bekræft med ok. I GPRS modus er det kun muligt at sende til mail adresser Modtagere Tjek mobilnumre og mail adresser. Placering I setup modus viser kameraet placeringen ved at trykke på ok knappen. Download værktøj Overførsel af s etup programmet på et SD-kort Dette program er nødvendigt for at foretage indstillingerne i MMS / mail software n på PC en. 1. Indsæt SD-kortet (maks. 16GB) og SIM-kort (uden paskodebeskyttelse, pin) i kameraet. SIM-kortet skal være ulåst for at sende SMS, MMS og mails. 2. Sæt On/OFF kontakten til SETUP og tryk på MENU knappen. Vælg GSM med højrepilen. Gå til Download Tool ved hjælp af nedpilen, og med OK vil softwaren blive gemt på SD-kortet. Simkort 3. Sluk for kameraet og fjern SD-kortet! Gem derefter softwaren på PC en. Åbn ZIP filen og GSMsetup.exe

3 Den følgende inputmaske viser sig >>>> Nu kan indstillingerne foretages med lethed. Individuelle menupunkter for denne inputmaske Send Modus Hvor ofte billeder bør sendes Instant Billedet vil blive sendt umiddelbart efter, det tages. Antallet af billeder per dag kan begrænses fra 1 til 99. Hvis kameraet er indstillet til 0, vil antallet af billeder ikke begrænses. Hvis kameraet er i video modus, sender kameraet kun information via SMS, siden data volumenet af video transmission er for stort.

4 SnapShot Extra / Extra black Operatør Parameter Her kan du indstille dit Sim-korts udbyder/netværksoperatør. I softwaren vil du allerede finde nogle parametre for forskellig netværksudbydere verden over. viser parametrene for T-Mobile. (Paskoden i dette eksempel = tm).

5 SnapShot Extra / Extra black SNAPSHOT MOBIL 5.1 SMS Funktion Kameraet kan styres via SMS kommandoer fra en mobiltelefon. For eksempel kan du skifte kameraet fra foto til video modus, anmode om et realtime billede eller kameraets placering, skifte telefonnumre og mail adresser i modtager listen. Tænd for SMS funktionen For at bruge denne funktion, skal du vælge ON for SMS switch i operatør parametrene. Kommando nummeret er Phone number 1. Dette nummer har retten til at ændre gemte telefonnumre (nummer 2, 3 og 4) og mail adresser. Alle gemte numre kan udføre kommandoerne ifølge listen for at fjernbetjene kameraet. Alle gemte numre kan udføre kommandoerne ifølge følgende liste for at fjernbetjene kameraet. SMS Kommandoer HANDLING SMS KOMMAND O BEMÆRKNINGER : Tilføj telefonnummer #140#1#telephonenumber# Slet telefonnummer #140#0#telephonenumber# Anmod om realtime billede Med SMS #500# tager kameraet et realtime billeder og sender det omgående til de gemte modtagere i overensstemmelse med indstillingerne. Denne proces kan tage nogle få minutter. Tilføj mail adresse #141#1# address# Slet mail adresse #140#1# address# Foto modus #310#P# Video modus #310#V# Anmod om realtime billede #500# Anmod om placering #510# MMS tænd #200#On# MMS Sluk #200#Off# Anmod om placering Med SMS #510# indberettes de længde- og breddegrader, hvor kameraet befinder sig. Disse data ankommer via netværksoperatøren og er derfor ikke særligt præcise. MMS Tænd/Sluk Med SMS #200#On# sender kameraet et billede i overensstemmelse med indstillingerne. Med SMS #200#Off# slukkes der for billedtransmission. Kameraet sender kun billeder manuelt i setup modus eller den Daglige Rapport. Kameraet skal manuelt stilles tilbage i transmissionsmodus.

6 Gem Posterne under GSM SETUP.exe kan nu gemmes. Den genererede fil PROFILE. BIN kan enten gemmes direkte på SD-kortet eller på PC en først og derefter overføres til et SDkort. Placeringen er anvist i Path vinduet. Indsæt SD-kortet med PROFILE. BIN filen i kameraet. Data transmission Sæt kameraet på SETUP. Efter nogle få sekunder vil beskeden update success vises. Parametrene er nu gemt på kameraet. Testskud Kameraet skal være i Send Modus. Tryk på knappen i Setup modus for at vise det optagne billede. Tryk derefter på MENU. Vælg Send og tryk på OK. Kameraet vil nu begynde at sende billedet fra trin 1 til trin 10, indtil skærmen viser sent successfully. Billedet er blevet sendt til det registrerede telefonnummer eller mail adresse. System Indstillinger (SYS) Dato & Ti d: Tidsstempel: Blitzrækkevidde: Paskode: Sprog: Lyd/Bip: Overskrivningsfunktion: Formater: Fabriksindstillinger: Dato indstilles som dd.mm.åååå, tid indstilles med 24 timer Vælg om der skal vises dato og tid på billederne eller ej Vælg den ønskede indstilling 6m eller 12m Du kan sikre kameraet med en paskode for at undgå uautoriseret brug. Paskoden er nødvendig, hver gang der tændes for kameraet. Den fabriksindstillede paskode er Sørg for at notere dig din paskode, uden paskoden kan kameraet ikke bruges. Vælg enten tysk eller engelsk Vælg bip lyden til tastatur input eller silent modus Kameraet kan overskrive gamle billeder med nye, når SD-kortet er fuldt eller, alternativt, vil det holde op med at fungere Denne funktion sletter alle data på SD-kortet Dette ændrer alle parametre til fabriksindstillingerne undtagen dato og tid Når indstillingerne er færdige, tryk på MENU for at vende tilbage til startmenuen. Afspilning Tryk på i setup modus for at se de nyeste fotografier. Tryk på og for at vise alle billederne. Tryk på menu igen for at vende tilbage til setup skærmen. Videoer kan ikke vises, kun deres data med det første billede. Enkelte billeder og videoer kan slettes ved at trykke på menu i playback modus og vælge delete og bekræfte med ok. Filnavn: Billeder og videoer bliver navngivet kontinuerligt, og begynder med IMG0001.jpg (billede) eller IMAG0001.avi (video) Prøveskud: I setup modus tryk på for manuelt at take et prøveskud. Installation af kameraet Fastgør kameraet til et træ, en stolpe eller hvilket som helst hensigtsmæssigt sted. Den bedste afstand er 3-10 meter fra kameraet til motivet. Af sikkerhedsgrunde kan du eventuelt anskaffe en kabel lås. Peg kameraet i den rigtige retning 1) Hæng kameraet op i ca. 0,75-1 m højde, så det hælder en anelse fremover 2) Skift kameraet til setup og luk kamerahuset. 3) Bevæg dig foran kameraet. Når det røde lys blinker, kan du se det område, der er dækket af PIR sensoren 4) Det anbefales at teste placeringen og tage adskillige prøvefotos for at se det område, der er dækket af kameraet 5) Sluk nu for kameraet Begynd overvågning Skift kameraet til ON, efter sekunder er kameraet klar Kamera tjek Mulige måder at tjekke, om kameraet har taget billeder: 1) Luk kamerahuset op og tilgå Setup modus 2) Den nederste linje af startmenuen viser antallet af billeder, der er taget, og den tilbageværende plads 3) Tryk på for at se billederne 4) Alternativt kan du slukke for kameraet og skifte hukommelseskortet ud med et nyt. Så kan du se billederne på din computer eller dit TV. Det anbefales også at tjekke batteriernes status. Når styrken falder, vil det være vanskeligere at tage korrekt belyste natbilleder. Hvis du er i tvivl, bør du udskifte batterierne med nye.

7 Tip og gode råd 1. SIM -kort Oplås dit SIM-kort, der er ingen mulighed for at indtaste SIM paskoden. Før SIM-kortet tages i brug, skal du registrere kortet ved først at ringe til et telefonnummer. Kammeraet transmitterer billeder via MMS eller mail. Sørg venligst for at disse tjenester er oplåst, og at de er understøttet af din udbyder. Kameraets transmissionsmoduler understøtter følgende båndbredder: 850MHz, 900MHz, 1800MHz og 1900MHz. Advarsel: Ingen support for Micro SIM-kort! 2. Mobilnet værk Mobilnetværkets signalstyrke kan variere meget, hvilket kan forårsage interferens i billedtransmissionen. Tjek venligst omhyggeligt, om signalstyrken er tilstrækkelig (ideelt fuld styrke ved kameraet) og at antennen er monteret korrekt. 3. Hukommelseskort Vi anbefaler at bruge et min. 4GB SD hukommelseskort, der lader dig gemme ca billeder. Kameraet understøtter op til 16GB. 4. Setup Modus I SETUP modus slukker kameraet automatisk efter 3 minutter, hvis der ingen aktivitet registreres. For at lave flere indstillinger skal kameraet slukkes og derefter sættes i setup modus igen. 5. Bevægelsesføler (PIR Sensor) Sensoren reagerer under bestemte forhold og inden for en vis rækkevidde. Generelt er detektionsområdet en anelse mindre end kameraets billedvinkel. Detektionen af emner kommer an på temperatur og andre forhold, såsom vegetation og reflekterende områder. Ideelle forhold, perfekt justering og høj følsomhed lader kameraet udløse på op til 20m afstand. Et gennemsnit af 10m bør betragtes som værende normalt. Adskillige forsøg er nødvendige for at finde den bedste placering for kameraet. 6. Lysforhold Tag i betragtning, at baglys ikke er godt for at tage ordentlige billeder. Vælg kameraets placering omhyggeligt, så det ikke peger direkte mod solen eller er i komplet skygge. 7. Raslen af linsen Der er et filter, der dækker linsen, som giver dig farvebilleder om dagen og sort-hvide billeder om natten. Når kameraet er slukket sidder filteret ikke fast, hvilket kan forårsage en raslen. Dette er ikke noget at bekymre sig om, og dit kamera er ikke defekt. 8. Vejrbestandighed Selvom kameraet er vejrbestandigt, anbefaler vi at placere det på et beskyttet område, hvor det ikke bliver udsat for direkte regn eller permanent sol.

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning 28.12.2011 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1.1 Generel beskrivelse af SG550M Digital Jagtkamera SG550 M

Læs mere

WildGame Hunting Camera. ST041 - med hvide LED dioder ST041N med sorte LED dioder. Bruger-manual

WildGame Hunting Camera. ST041 - med hvide LED dioder ST041N med sorte LED dioder. Bruger-manual WildGame Hunting Camera ST041 - med hvide LED dioder ST041N med sorte LED dioder Bruger-manual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Digitalt vildt-kamera-specifikationer... 4 3. Oversigt over dele...

Læs mere

Ltl Acorn. MMS Overvågning/Vildtkamera Ltl-5210M Series BRUGERMANUAL

Ltl Acorn. MMS Overvågning/Vildtkamera Ltl-5210M Series BRUGERMANUAL Ltl Acorn MMS Overvågning/Vildtkamera Ltl-5210M Series BRUGERMANUAL 0 INDHOLDSFORTEGNELSE General Information... 2 1.1 Introduktion... 2 1.2 Praktisk anvendelse... 2 1.3 Illustration... 3 Quick Start...

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

Infrarød Mobil Digital overvågnings kamera Bruger manual MG982K-10M

Infrarød Mobil Digital overvågnings kamera Bruger manual MG982K-10M Infrarød Mobil Digital overvågnings kamera Bruger manual MG982K-10M Content 1 Instruction... 1 1.1 Generel beskrivelse... 1 1.2 Brugsområder... 1 1.3 Kamera overblik... 2 1.4 Information på skærmen...

Læs mere

Serien GSM FJERNSTYRET KAMERA. Brugermanual. Manual version 1.0. Svane Electronic ApS. Tlf: 70253010 - Mail: ssi@svane-el.dk

Serien GSM FJERNSTYRET KAMERA. Brugermanual. Manual version 1.0. Svane Electronic ApS. Tlf: 70253010 - Mail: ssi@svane-el.dk Serien GSM FJERNSTYRET KAMERA Brugermanual Manual version 1.0 Svane Electronic ApS Tlf: 70253010 - Mail: ssi@svane-el.dk GSM fjernstyret kamera Tak for at du købte GSM kameraet. Dette kamera er et fjernstyret

Læs mere

WildGame Hunting Camera ST042. Bruger-manual

WildGame Hunting Camera ST042. Bruger-manual WildGame Hunting Camera ST042 Bruger-manual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Digitalt vildt-kamera-specifikationer... 4 3. Oversigt over dele... 5 4. Indhold i emballage... 6 5. Isætning af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Model #s: 119435 /119445 / 119455 Lit#98-1517-1-10

BRUGERVEJLEDNING. Model #s: 119435 /119445 / 119455 Lit#98-1517-1-10 BRUGERVEJLEDNING Model #s: 119435 /119445 / 119455 Lit#98-1517-1-10 VIGTIGT! Tillykke med købet af ét af de bedste vildt-kameraer på markedet! Bushnell er meget stolt af udviklingen af dette produkt,

Læs mere

HunterEye. SC522E Brugermanual

HunterEye. SC522E Brugermanual HunterEye SC522E Brugermanual 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Kameraspecifikationer... 4 3. Funktionsoversigt... 5 4. Pakkens indhold... 6 5. Batteri og SD kort Installation... 7 6. Installering

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk GSM ALARM CAMERA Brugervejledning dansk Tekniske data GSM enhed: Strømforbrug statisk:20 ma Arbejdsspænding: 9 12VDC Arbejdstemperatur: 20 C til + 85 C GSM 900 / 1800 / 1900 bånd Frekvens: 433 MHZ Trådløs

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual www.houseguard.dk Side 0 af 39 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER...

Læs mere

LTL ACORN. Vildtkamera LTL 5210(5MP)& LTL 5210A(12MP) Brugermanual

LTL ACORN. Vildtkamera LTL 5210(5MP)& LTL 5210A(12MP) Brugermanual LTL ACORN Vildtkamera LTL 5210(5MP)& LTL 5210A(12MP) Brugermanual Indholdsfortegnelse General Information... 2 1.1 Introduktion... 2 1.2 Praktisk anvendelse... 3 1.3 Illustration... 3 Quick Start... 5

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk GSM ALARM LUXUS Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk Elite Alarm Version 3.12 www.gsmteknik.dk VELKOMMEN Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

El- Matic IP- alarm Dansk manual

El- Matic IP- alarm Dansk manual El- Matic IP- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 TRIN 1: REGISTRERING OG AKTIVERING... 6 TRIN 2: TILFØJELSE AF SENSORER MV.... 8 ZONETYPER...

Læs mere

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Introduktion AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral er et nyt produkt, udviklet

Læs mere

Trådløs Alarm System WS500S

Trådløs Alarm System WS500S DK - Brugsanvisning Trådløs Alarm System WS500S WS500S Indholdsfortegnelse 1. Godt i gang...4 Advarsel! 4 1.1 Introduktion til Systemet 4 1.2 Enheder inkluderet i systemet 4 1.3 Introduktion til Smart

Læs mere

WildGame HunterEye. TC5401NA Brugermanual

WildGame HunterEye. TC5401NA Brugermanual WildGame HunterEye TC5401NA Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Digitalt vildt-kamera-specifikationer... 4 3. Oversigt over taster og dele... 5 4. Indhold i emballage... 6 5. Isætning

Læs mere

HomeSecure HS-IP-OUTDOOR-03 manual: 04-02-2015

HomeSecure HS-IP-OUTDOOR-03 manual: 04-02-2015 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Funktioner 4 2 Kom godt i gang 5 2.1 Pakken indeholder 5 2.2 Oversigt over kameraet 6 2.3 Installation 6 3 Få adgang til kameraet 7 3.1 Søgeværktøj 7 3.2 Browser

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere