Velkommen. Velkommen - 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen. Velkommen - 1"

Transkript

1 Velkommen Motorola byder dig hermed velkommen til en hel verden af digitale og trådløse kommunikationsmuligheder. Det glæder os, at du har valgt den trådløse Motorola V3 GSM-telefon.. Velkommen - 1

2 Se alt det nye! Funktion Tag et billede Tag et selvportræt (klappen lukket) Send et billede Beskrivelse Tryk på KAMERA (+) eller tryk på Indsæt > Multimedie > Kamera for at aktivere kameraet, peg linsen mod motivet, tryk på TAGFOTO (+) for at tage et billede. Aktiver kameraet, luk klappen, brug søgeren til at målrette kameralinsen, og tryk derefter på smart-tasten for at tage et billede. Send et billede til et telefonnummer eller en -adresse: Tag billedet, og tryk derefter på GEM (+) > Send besked. 2 - Se alt det nye!

3 Funktion Indstil et foto som billed-id Send multimediebesked Trådløs forbindelse Beskrivelse Knyt et billede til en telefonbogspost for at opnå et billedopkalds-id: Tag et billede, og tryk derefter på GEM (+) > Tilføj til telefonbog. Send en multimediebesked med billeder, animationer, lyde og videoer: E > Ny besked > Ny MMS-besked Indstil en trådløsbluetooth -forbindelse til et headset, bilsæt eller en ekstern enhed: M > Indstillinger > Forbindelse > Bluetooth forbindelse > Indstilling > Strømforsyning > Til, tryk på TILBAGE (-), tryk på > Håndfri > [Søg efter enheder] Se alt det nye! - 3

4 MOTOROLA og det stiliserede M-logo er varemærker registreret hos US Patent & Trademark Office. Java og alle andre Java-baserede varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Sun Microsystems, Inc. i USA og andre lande. Alle andre produkter eller tjenestenavne tilhører de respektive ejere. Motorola, Inc., 2004 Copyrightmeddelelse vedrørende software De Motorola-produkter, der er beskrevet i denne vejledning, kan omfatte software fra Motorola og tredjepartsleverandører, som er gemt i halvlederhukommelser eller andre medier. Lovgivningen i USA og andre lande sikrer Motorola og tredjepartsleverandører af software visse enerettigheder over de programmer, som de har ophavsretten til, herunder eneretten til distribution eller gengivelse af programmer. For programmer, der er beskyttet af ophavsret, og som er indeholdt i Motorola-produkterne, må der i henhold til lovgivningens omfang derfor ikke foretages ændring, reverse-engineering, distribution eller gengivelse på nogen måde. Købet af Motorolas produkter giver derudover ingen brugsret eller rettigheder i øvrigt, hverken direkte eller indirekte, i henhold til Motorolas eller tredjepartsleverandørers ophavs- eller patentrettigheder bortset fra den almindelige afgiftsfrie ret til at bruge produktet. Selvom produktets specifikationer og funktioner kan ændres uden forudgående varsel, bestræber vi os på at sikre, at brugervejledningerne jævnligt opdateres, så de afspejler ændringerne i produktets funktioner. Skulle en vejledning alligevel ikke fuldt ud afspejle dit produkts kernefunktioner, bedes du informere os herom. Du kan også få adgang til opdaterede versioner af vores brugervejledninger under kundesektionen på Motorolas websted på adressen 4 - Se alt det nye!

5 Indholdsfortegnelse Sikkerhed og generel information Introduktion Om denne vejledning Installation af SIM-kortet Batteribrug Installation af batteriet Opladning af batteriet Sådan tænder du telefonen Sådan slukker du telefonen Indstilling af lydstyrken Sådan foretager du et opkald Besvarelse af opkald Visning af eget telefonnummer Vigtige funktioner Optagelse og afsendelse af et fotografi Afsendelse af en multimediebesked Brug af en trådløs Bluetooth -forbindelse Lær at bruge telefonen Brug af displayet Brug af 4-vejsnavigeringstasten Brug af operatørtasten Brug af meddelelsestasten Brug af menuer Indtastning af tekst Brug af Smart-tasten Brug af det eksterne display Brug af den håndfri højttaler Ændring af en kode, PIN-kode eller adgangskode Låsning og oplåsning af telefonen Indholdsfortegnelse - 5

6 Hvis du glemmer en kode, PIN-kode eller adgangskode Brug af telefonbogen Indstilling af telefonen Indstilling af ringesignal Ændring af alarm for indgående opkald Indstilling af tid og dato Indstilling af et baggrundsbillede Indstilling af et pauseskærmbillede Ændring af telefondisplayets udseende Indstilling af et telefontema Indstilling af svarfunktioner Indstilling af lysstyrke på displayet Tilpasning af baggrundslys Indstilling af display-timeout Lagring af dit navn og telefonnummer Opkaldsfunktioner Deaktivering af alarm for indgående opkald Få vist tidligere opkald Genopkald til et nummer Brug af automatisk genopkald Besvarelse af et ubesvaret opkald Brug af notesblokken Parkering af et opkald eller slå lyd fra Brug af Banke på Brug af opkalds-id (indgående opkald) Opkald til et nødopkaldsnummer Opkald til internationale numre Opkald med en enkelt tast Brug af telefonsvarer Ændring af aktiv linje Telefonens funktioner Menu Indholdsfortegnelse

7 Menuen Indstillinger Kort funktionsoversigt Opkaldsfunktioner Beskeder Telefonbog Personlige indstillinger Instant Messaging Chat Menufunktioner Specielle opkaldsindstillinger Overvågning af opkald Håndfri funktioner Data- og faxopkald Brug af en trådløs Bluetooth -forbindelse Netfunktioner Personlige planlægningsfunktioner Sikkerhed Nyheder og underholdning Data for specifik energiabsorptionshastighed (SAR) Indeks Indholdsfortegnelse - 7

8 Sikkerhed og generel information VIGTIG INFORMATION OM SIKKERHED OG EFFEKTIV ANVENDELSE. LÆS DENNE INFORMATION INDEN BRUG AF DIN TELEFON. Den information, som gives i dette dokument, erstatter den generelle sikkerhedsinformation i brugervejledninger fra før 1. december Eksponering over for radiohøjfrekvenssignaler (RF) Din telefon indeholder en sender og modtager. Når den er ON (tændt), modtager og sender den radiohøjfrekvenssignaler (RF). Når du bruger din telefon til kommunikation, kontrollerer systemet, som varetager dit opkald, det effektniveau, som din telefon sender på. Din Motorola telefon er designet til at opfylde nationale lovkrav og standarder angående til menneskers eksponering for elektromagnetiske radiohøjfrekvenssignaler. Sikkerhedsforanstaltninger ved brug For at sikre optimal ydelse fra telefonen og sikre, at menneskers eksponering for elektromagnetiske radiohøjfrekvenssignaler er inden for de retningslinier, som er angivet i de relevante standarder, bedes du altid overholde følgende procedurer: Beskyttelse af den eksterne antenne Brug kun den vedlagte eller en anden Motorola-godkendt antenne. Uautoriserede antenner, ændringer eller tilbehør kan beskadige telefonen. Hold IKKE på antennen, når telefonen er "I BRUG". Det kan påvirke opkaldets kvalitet og kan få telefonen til at fungere på et højere effektniveau end nødvendigt. Hertil kommer, at brug af 8 - Sikkerhed og generel information

9 uautoriserede antenner kan resultere i manglende overholdelse af de lokale lovkrav og standarder i dit land. Anvendelse af telefon Når der foretages eller modtages et opkald, hold da din telefon på samme måde, som du ville holde en fastnettelefon. Anvendelse når telefonen bæres på kroppen Placer altid telefonen i den vedlagte eller en/et af Motorola godkendt clips, holder, hylster, taske eller kropssele for at opretholde overensstemmelse med retningslinierne for eksponering af RF, hvis du bærer telefonen på din krop, når den sender. Brug af tilbehør, som ikke er godkendt af Motorola, kan føre til overskridelse af retningslinierne for eksponering af RF. Hvis du ikke bruger et af Motorola godkendt eller leveret tilbehør, som er fæstnet til din krop, og du bruger telefonen, uden at den bliver holdt i den normale brugsposition, sørg da for at telefonen og antennen er mindst 2,5 cm fra din krop, når den sender. Dataanvendelse Ved brug af enhver datafunktion i telefonen, med eller uden et tilbehørskabel, anbring da telefonen og antennen mindst 2,5 cm fra din krop. Godkendt tilbehør Brug af tilbehør, som ikke er godkendt af Motorola, herunder - men ikke begrænset til - batterier og antenner, kan medføre, at din telefon overskrider retningslinierne for RF. En liste over godkendt Motorola-tilbehør kan findes på Elektromagnetisk forstyrrelse/ kompatibilitet NB: Næsten ethvert elektronisk udstyr er ømfindtligt over for elektromagnetisk forstyrrelse, hvis det ikke er tilstrækkeligt afskærmet, designet eller på anden måde konfigureret til elektromagnetiskkompatibilitet. I nogle situationer kan din telefon forårsage forstyrrelser. Sikkerhed og generel information - 9

10 Institutioner Sluk for din telefon i alle institutioner, hvor der er opslag, som beder dig om at gøre dette. Der kan eksempelvis være tale om hospitaler eller institutioner indenfor sundhedssektoren, som kan anvende udstyr, der er følsomt over for ekstern RF-energi. Fly Sluk, når du er på et fly og bliver bedt om at slukke for din telefon. Enhver brug af en telefon skal være i overensstemmelse med gældende bestemmelser iflg. instruktioner fra flyets mandskab. Medicinsk udstyr Pacemakers Fabrikanter af pacemakere anbefaler en afstand på mindst 15 cm mellem en bærbar, trådløs telefon og en pacemaker. Personer med pacemaker bør: ALTID holde telefonen mere end 15 cm fra deres pacemaker, når telefonen er ON (tændt). IKKE bære telefonen i brystlommen. bruge øret modsat pacemakeren for at mindske risikoen for forstyrrelse. SLUKKE for telefonen øjeblikkeligt, hvis der er grund til at tro, at forstyrrelse forekommer. Høreapparater Visse digitale trådløse telefoner kan skabe forstyrrelse med visse høreapparater. I tilfælde af en sådan forstyrrelse, kan du evt. henvende dig til fabrikanten af dit høreapparat for at diskutere alternativer Sikkerhed og generel information

11 Andet medicinsk udstyr Hvis du bruger noget andet medicinsk udstyr, bedes du rette henvendelse til fabrikanten af dit udstyr for at afgøre, om det er tilstrækkeligt afskærmet fra RF-energi. Din læge kan måske hjælpe dig med at opnå sådan information. Brug under kørsel Undersøg den lovgivning og de regler, der gælder for brug af telefoner under kørsel i det område, hvor du kører. Overhold altid disse regler. Når du bruger din telefon under kørsel, husk at: Have fuld opmærksomhed på kørslen og vejen. Brug om muligt håndfrit udstyr. Kør ind til siden og stop køretøjet før foretagelse eller besvarelse af et opkald, hvis kørselsforholdene betinger dette. Ansvarlige retningslinier for god kørsel kan findes i "Sikkerhedstips for Trådløse Telefoner" til sidst i denne manual og på Motorolas hjemmeside: Anvendelsesadvarsler For biler med airbag Placer ikke telefonen over en airbag, eller hvor airbaggen bliver udløst. Airbags bliver udløst med stor kraft. Hvis telefonen er i området, hvor airbaggen bliver udløst, kan telefonen blive drevet frem med stor kraft og medføre alvorlig skade på bilens passagerer eller fører. Mulig eksplosiv atmosfære Sluk for telefonen, før du går ind i et område med en mulig eksplosiv atmosfære, medmindre den er specifikt godkendt til brug i områder som "Utvivlsomt risikofri". Batterierne må ikke fjernes, installeres eller oplades i sådanne områder. Gnister i en mulig eksplosiv atmosfære kan medføre en eksplosion eller brand, og resultere i personskade eller i værste fald død. Sikkerhed og generel information - 11

12 NB: Områder med mulige eksplosive atmosfærer, som der henvises til foroven, inkluderer områder til brændstofpåfyldning såsom under dæk på skibe, faciliteter til opbevaring eller overførsel af brandstof eller kemikalier og områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler såsom støv- eller metalpulver. Områder med mulige eksplosiv atmosfære er ofte, men ikke altid, markeret. Sprængkapsler og sprængningsområder For at undgå mulig forstyrrende indvirkning påsprængningsoperationer, bedes du SLUKKE for din telefon, når du er nær elektriske sprængkapsler, i et sprængningsområde, eller i områder markeret med: "Sluk for elektriske apparater". Overhold alle skilte og instruktioner. Forsigtighed ved anvendelse. Batterier Batterier kan medføre materiel skade og/eller personskade, såsom forbrændinger, hvis et ledende materiale såsom smykker, nøgler eller perlekæder rører blotlagtetelefonkomponenter. Det ledende materiale kan resultere i et elektrisk kredsløb (kortslutning) og kan blive ret varmt. Vær forsigtig ved håndtering af ethvert opladet batteri, især når det lægges i en lomme, taske eller anden beholder med metalgenstande. Brug kun originale Motorola-batterier og - opladere Sikkerhed og generel information

13 Dit batteri eller din telefon kan være forsynet med symboler, defineret som følger: Symbol LiIon BATT Definition Vigtig sikkerhedsinformation følger. Dit batteri eller din telefon bør ikke bortskaffes ved brug af ild. Dit batteri eller din telefon skal muligvis genbruges i overensstemmelse med lokal lovgivning. Kontakt de lokale myndigheder for yderligere information. Dit batteri eller din telefon bør ikke smides ud med affaldet. Din telefon indeholder et internt lithium ion-batteri. Anfald/Blackouts Nogle mennesker kan være modtagelig for epileptiske anfald eller blackouts, når de udsættes for blinkendelys, eksempelvis i forbindelse med fjernsynskiggeri eller ved brug af videospil. Disse anfald eller blackouts kan optræde, selvom en person aldrig tidligere har oplevet et anfald eller et blackout. Hvis du har oplevet anfald eller blackouts, eller hvis du har en familiehistorik vedrørende sådanneforhold, opfordres du til at konsultere din læge, før et videospil bruges på din telefon, eller før en applikation med blinkende lys tilvejebringes på din telefon. (Applikationen med blinkende lys er ikke tilgængelig ved alle produkter). Sikkerhed og generel information - 13

14 Forældre bør overvåge deres børns brug af videospil eller andre applikationer, som tilfører blinkende lys i telefonerne. Alle personer bør afbryde brug og konsultere læge, hvis en eller flere af følgende symptomer indtræder: krampetrækninger, øjen- eller muskelryk, bevidsthedstab, ufrivillige bevægelser elleruklarhed. For at begrænse sandsynligheden for, at sådanne symptomer indtræder, bør følgende sikkerhedsinstruktioner følges: Spil ikke og brug ikke en applikation med blinkende lys, hvis du er træt eller trænger til søvn. Hold mindst 15 minutters pause for hver time. Spil i et rum, hvor alt lys er tændt. Spil med størst mulig afstand til skærmen. Skader ved gentagne bevægelser Når du afvikler spil på din telefon, kan du opleve midlertidig ubehag i dine hænder, arme, skuldre, nakke eller andre dele af din krop. Følg disse instruktioner for at undgå problemer såsom seneskedehindebetændelse, håndrodsknoglesyndrom eller andre muskulære sygdomme: Hold mindst 15 minutters pause for hver spilletime. Hvis dine hænder, håndled eller arme bliver trætte eller ømme mens du spiller, afbryd spillet og hvil dig i adskillige timer, før der spilles igen. Hvis du vedbliver med at have ømme hænder, håndled eller arme under eller efter afvikling af spillet, bedes du afbryde spillet og søge læge Sikkerhed og generel information

15 Erklæring om overholdelse af EU-direktiver Motorola erklærer hermed, at dette produkt overholder De essentielle krav og andre relevante forholdsregler i direktiv 1999/5/EC Alle andre relevante EU-direktiver IMEI: /40/394721/ Type: MC2-41H14 Produktgodkendel sesnumme Ovenstående er et eksempel på et typisk produktgodkendelsesnummer. Du kan se produktets Overensstemmelseserklæring (Declaration Of Conformity) for direktiv 1999/5/EC (R&TTE-direktivet) på adressen - Hvis du vil finde din Overensstemmelseserklæring, skal du indtaste produktets godkendelsesnummer fra produktets mærkat i søgepanelet på webstedet. Frankrig, kun indendørs Bemærk! Hvis din telefon af typen MQ3-4411H11 har et advarselsmærke, er det forbudt at bruge telefonens Bluetooth-funktioner og Bluetooth Class 1- sendestyrke udendørs i Frankrig. For at undgå ulovlig interferens med radiosignaler, må du ikke bruge telefonens Bluetooth-funktioner i Frankrig, medmindre du er indendørs. Sikkerhed og generel information - 15

16 Introduktion Om denne vejledning Denne vejledning beskriver de grundlæggende funktioner i din trådløse Motorola-telefon. Du finder en kopi af denne vejledning på Motorolas websted på adressen: Valg af en menufunktion Brug menusystemet til at få adgang til telefonens funktioner. I denne vejledning kan du se, hvordan du vælger en menufunktion, når startskærmbilledet er aktivt. Find funktionen M> Seneste opkald > Kaldte numre Dette eksempel viser, at du fra startskærmbilledet skal trykke på menutasten M for at åbne menuen, rulle til og vælge s Seneste opkald, og derefter rulle til og vælge Kaldte numre. Tryk 4-vejsnavigationstasten S for at rulle og fremhæve en menufunktion. Tryk på VÆLG (+) for at fremhæve menufunktionen. Ekstra funktioner Dette billede viser en funktion, der afhænger af net, SIM-kort eller abonnement, og den er muligvis ikke tilgængelig i alle geografiske områder. Du kan få yderligere oplysninger om dette hos tjenesteudbyderen Introduktion

17 Ekstra tilbehør Dette billede viser en funktion, som kræver, at du bruger Motorola Original -tilbehør. Installation af SIM-kortet Dit SIM-kort (Subscriber Identity Module) indeholder dit telefonnummer, oplysninger om tjenester og telefonbogs-/beskedhukommelse. Advarsel! SIM-kortet må ikke bøjes eller ridses. Udsæt heller ikke SIM-kortet for statisk elektricitet, vand eller snavs. Skyd SIM-kortet under opbevaringsremmen for at sætte det ind i stikket som vist nedenfor: Batteribrug Batteriets holdbarhed afhænger af mange faktorer, inklusive tjenesteudbyderens netkonfiguration, signalstyrke, den temperatur, telefonen fungerer i, de funktioner og/eller indstillinger, du vælger og bruger, enheder, der er tilsluttet telefonens tilbehørsstik, samt stemme, data og andre brugsmønstre. Advarsel! For at forhindre skade eller forbrænding bør metalgenstande ikke komme i kontakt med eller kortslutte batteriklemmerne. Introduktion - 17

18 Sådan maksimeres batteriets ydeevne: Brug altid Motorola Original-batterier og -batteriopladere. Telefongarantien dækker ikke skade, der er opstået, fordi der er brugt andre batterier og/eller batteriopladere end Motorolas egne. Genopladningstiden kan være længere for nye batterier eller batterier, der har været opbevaret i længere tid. Opbevar batteriet ved eller tæt på rumtemperaturen, når der oplades. Udsæt ikke batterier for temperaturer under -10 C (14 F) eller over 45 C (113 F). Tag altid telefonen med dig, når du forlader køretøjet. Hvis batteriet ikke skal bruges i et stykke tid, bør det opbevares uden at være opladet på et køligt, mørkt og tørt sted, f.eks. i et køleskab. Batterier bliver efterhånden nedslidte og kræver længere opladningstid. Dette er helt normalt. Hvis du oplader batteriet med regelmæssige mellemrum, og du bemærker, at taletiden falder, eller at opladningstiden øges, er det sandsynligvis tid til at købe et nyt batteri. De genopladelige batterier, som bruges i telefonen, skal bortskaffes korrekt, evt. til genbrug. Batteritypen er angivet på batteriets etiket. Kontakt evt. den lokale genbrugsstation for at få at vide, hvordan batterierne bør bortskaffes. Advarsel! Kast aldrig batterierne på åben ild, da de kan eksplodere Introduktion

19 Installation af batteriet Telefonen er udelukkende designet til brug sammen med Motorola Original-batterier og -tilbehør Opladning af batteriet Nye batterier leveres delvist opladet. Før du kan bruge telefonen, skal batteriet installeres og oplades som beskrevet nedenfor. Visse batterier giver den bedste ydelse efter flere fulde opladninger/afladninger. Introduktion - 19

20 Tip: Vinkelstikket, der leveres sammen med telefonen, gør det nemmere for dig at bruge telefonen med en tilkoblet batterioplader eller telefontilbehør. Handling 1 Sæt rejseopladeren i det aftagelige vinkelstik som vist. 2 Sæt vinkelstikket i USB-tilslutningsstikket på telefonen. 3 Sæt den anden ende af opladeren i en stikkontakt. Bemærk! Det kan vare op til 10 sekunder, før din telefon afgiver en synlig eller hørbar indikation på, at batteriet er ved at blive opladet. 4 Fjern rejseopladeren og vinkelstikket, når der står Opladning færdig på telefonen. Bemærk! Du kan trygt lade opladeren være sluttet til din telefon, efter at opladningen er afsluttet. Dette vil ikke beskadige batteriet Introduktion

21 Sådan tænder du telefonen Handling 1 Tryk på og hold tænd/sluk-knappen P nede i to sekunder for at tænde telefonen. Bemærk! Det kan vare op til fire sekunder, før displayet tændes, når du har tændt telefonen. 2 Skriv om nødvendigt PIN-koden til dit SIM-kort, og tryk på OK (+) for at låse SIM-kortet op. Advarsel: Hvis du 3 gange i træk indtaster en forkert PIN-kode, deaktiveres SIM-kortet, og telefonen viser meddelelsen SIM Blokeret. 3 Indtast om nødvendigt den firecifrede oplåsningskode, og tryk på OK (+) for at låse telefonen op. Når du tænder telefonen bliver du bedt om at angive personlige indstillinger. Vælg JA (-) for at angive personlige telefonindstillinger eller NEJ (+) for at gå til startskærmbilledet. Yderligere oplysninger om personlige indstillinger finder du på side 85. Sådan slukker du telefonen Handling Tryk på og hold tænd/sluk-knappen P nede i to sekunder for at slukke for telefonen. Introduktion - 21

22 Indstilling af lydstyrken Tryk på de øverste og nederste lydstyrketaster for at: o afbryde alarmtonen for indgående opkald øge eller mindske lydstyrken i højttaleren under et opkald øge eller mindske ringestyrken, når startskærmbilledet vises (klappen skal være åben) Tip: Ved den nederste lydstyrkeindstilling skal du trykke lydstyrketasten nedad én gang for at skifte til vibrationsalarm. Tryk på den igen for at skifte til lydløs alarm. Tryk lydstyrketasten opad igen for at skifte tilbage til vibrationsalarmen og derefter til ringealarmen. Sådan foretager du et opkald Du skal være i startskærmbilledet for at kunne ringe til et telefonnummer (se side 34). Tryk på For at 1 taster på tastaturet ringe til telefonnummeret 2 N foretage opkaldet 3 O afslutte opkaldet og lægge på, når du er færdig Tip: Du kan også lukke telefonens klap for at afslutte opkaldet Introduktion

23 Besvarelse af opkald Når et opkald modtages, ringer og/eller vibrerer telefonen, og der vises en meddelelse om et indgående opkald. Når telefonklappen er aktiveret, skal du åbne telefonen for at besvare opkaldet. (Den aktiveres ved, at du trykker på M > Indstillinger > Opkald Indstilling > Svarfunktioner > Flipsvar.) Hvis telefonklappen ikke er aktiv: Tryk på For at 1 N eller besvare opkaldet BESVAR (-) 2 O afslutte opkaldet og lægge på, når du er færdig Visning af eget telefonnummer Hvis du vil have vist dit telefonnummer på startskærmbilledet, skal du trykke på M#. Mens du er i gang med et opkald, skal du trykke på M > Mine tlf. numre. Bemærk! Telefonnummeret skal være gemt på SIM-kortet, før du kan bruge denne funktion. Du kan finde oplysninger om at gemme et telefonnummer på SIM-kortet på side 68. Hvis du ikke kender dit telefonnummer, skal du kontakte tjenesteudbyderen. Introduktion - 23

24 Vigtige funktioner Du kan bruge telefonen til meget mere end at foretage og modtage opkald! Optagelse og afsendelse af et fotografi Genvej: Tryk på KAMERA (+) på startskærmbilledet for at aktivere kameraet. Sådan aktiveres telefonens kamera via menusystemet: Find funktionen M> Multimedie > Kamera Det billede, som vises i søgeren, bliver vist på displayet Vigtige funktioner

25 Sørg for, at kameraets linse peger på motivet, og gør derefter følgende: Tryk på For at 1 TAGFOTO (+) tage et fotografi 2 GEM (+) eller SMID UD (-) vise lagringsindstillinger Hvis du vælger at gemme fotografiet, skal du fortsætte til trin 3. slette fotografiet og vende tilbage til aktiv søger 3 S rulle til Send besked, Gem kun, Anvend som baggrund, Anvend som pauseskærm eller Tilføj til telefonbog 4 VÆLG (+) udføre en lagringsfunktion Sådan tager du et selvportræt Handling 1 Tryk på KAMERA (+) eller tryk på Indsæt > Multimedie > Kamera på startskærmbilledet for at aktivere kameraet. Luk derefter klappen. eller Luk klappen, og tryk derefter på og hold smart-tasten nede for at aktivere kameraet og det eksterne displays søger. 2 Brug den eksterne søger til at målrette kameralinsen. 3 Tryk på smart-tasten for at tage et billede. Vigtige funktioner - 25

26 Handling 4 Vent 5 sekunder, til telefonen har gemt billedet og nulstillet den eksterne søger. eller Åbn klappen for at gemme eller slette billedet. Justering af kameraindstillinger Tryk på M for at åbne Billeder, mens kameraet er aktivt. Billeder kan indeholde følgende indstillinger: Funktion Gå til billeder Selvudløser Opsætning af billeder Beskrivelse Viser billeder og fotografier, der er gemt i din telefon. Angiver en tidsindstilling, som bestemmer, hvornår kameraet skal tage et fotografi. Åbn menuen for at justere følgende indstillinger: Auto gentagelse: Vend tilbage til starten, når det sidste billede vises i billedalbumdiasshow. Shuffle: Angiv, at billeder skal vises i vilkårlig rækkefølge, når du får vist et billedalbumdiasshow. Tillad tone: Aktiver eller deaktiver alle alarmtoner/vibrationsalarmer, når du tager et billede. Lysniveau: Indstil til Automatisk, Solskin, Uklar, Indendørs (hjemme), Indendørs (kontoret) eller Night. Eksponering: Indstil til +2, +1, 0, -1 eller Vigtige funktioner

27 Funktion Beskrivelse Opløsning: Indstil kameraet til at tage billeder med følgende opløsninger: MMS (160x120 pixel), Middel (320x240 pixel eller Høj (640x480 pixel) Lukkertone: Aktiver en tone, der lyder, når du tager et billede. Kan indstilles til Ingen, Chimp, Kvæk, Flikflak, Boing eller Klik. Vis ledig plads Viser, hvor meget hukommelse der er tilbage til lagring af billeder. Afsendelse af en multimediebesked En MMS-besked (Multimedia Messaging Service) indeholder én eller flere sider med tekst og integrerede medieobjekter (herunder fotografier, billeder, animationer, lyde, taleoptagelser og videooptagelser). Du kan sende multimediebeskeden til andre trådløse telefonbrugere og til -adresser. Tip: Layoutet på alle sider i en multimediebesked defineres af layoutet på den første side. Hvis du vil have vist et medieobjekt øverst på siden, skal du indsætte objektet i øverste halvdel af SMS-beskeden. Hvis du vil have vist et medieobjekt nederst på siden, skal du indsætte objektet i nederste halvdel af SMS-beskeden. Find funktionen E> Ny besked > Ny MMS-besked Tryk på For at 1 taster på tastaturet indtaste tekst på siden 2 M åbne MMS Menu 3 S rulle til Indsæt 4 VÆLG (+) vise en liste over elementer, du kan indsætte Vigtige funktioner - 27

28 Tryk på For at 5 S rulle til Billede, Talememo, Lyd, Video, Ny side, Lynbesked eller Kontaktoplysninger 6 VÆLG (+) vælge filtypen. 7 S fremhæve den ønskede fil 8 VÆLG (+) indsætte filen Hvis du vil tilføje endnu en side til beskeden, skal du fortsætte til trin 9. 9 M åbne MMS Menu for at indsætte en ny side 10 S rulle til Indsæt 11 VÆLG (+) vise en liste over elementer, du kan indsætte 12 S rulle til Ny side 13 VÆLG (+) indsætte en ny side efter den aktuelle side Gentag trin 1 til 8 for at indtaste indhold til den nye side Vigtige funktioner

29 Når du er færdig med at oprette multimediebeskeden: Tryk på For at 1 OK (+) gemme beskeden 2 S rulle til en indstilling for Send til: Fremhæv en eksisterende post i telefonbogen. Eller fremhæv Opret nummer for at indtaste et eller flere telefonnumre eller en eller flere -adresser. Eller fremhæv Nyt nummer i telefonbogen for at indtaste et nummer/en adresse og føje det eller den til telefonbogen. 3 TILFØJ (+) eller VÆLG (+) føje telefonbogsposten til listen modtagere Gentag trinene 2 og 3 for at tilføje flere poster i telefonbogen til listen. vælge Opret nummer eller [Nyt nummer i telefonbogen] 4 UDFØRT (+) gemme et telefonnummer/en adresse 5 S rulle til Emne 6 ÆNDRE (-) vælge Emne 7 taster på tastaturet skrive emnet 8 OK (+) gemme emnet 9 ÆNDRE (-) vælge Vedhæftede filer for evt. at vedhæfte en fil til beskeden Vigtige funktioner - 29

30 Tryk på For at 10 S rulle til Billede, Lyde eller Video 11 VÆLG (+) vælge filtypen. 12 S fremhæve den ønskede fil 13 VÆLG (+) vedhæfte filen 14 TILBAGE (-) vende tilbage til beskededitoren 15 S rulle til Bekræftelse for evt. at bede om kvittering for modtagelse 16 ÆNDRE (-) vælge Bekræftelse 17 TILFØJ (+) eller aktivere/deaktivere leveringsrapport FJERN (+) 18 UDFØRT (-) vende tilbage til beskededitoren 19 SEND (+) eller M sende beskeden få vist beskedoplysninger, gemme den i kladdemappen eller annullere beskeden Brug af en trådløs Bluetooth -forbindelse Din telefon understøtter trådløse Bluetooth-forbindelser. Du kan oprette en trådløs forbindelse med et Bluetooth-headset eller et håndfrit bilsæt, eller du oprette forbindelse til en computer eller en håndholdt enhed for at udveksle og synkronisere data Vigtige funktioner

31 Frankrig, kun indendørs Bemærk! Hvis din telefon af typen MQ3-4411H11 har et advarselsmærke, er det forbudt at bruge telefonens Bluetooth-funktioner og Bluetooth Class 1-sendestyrke udendørs i Frankrig. For at undgå ulovlig interferens med radiosignaler, må du ikke bruge telefonens Bluetooth-funktioner i Frankrig, medmindre du er indendørs. Sådan aktiveres og deaktiveres Bluetooth Den foretrukne måde hvorpå du kan tilslutte din telefon til et Bluetooth-headset eller et håndfrit bilsæt er at aktivere Bluetooth på telefonen og derefter at oprette forbindelse fra din telefon til headset et eller bilsættet. Sådan aktiveres Bluetooth: Find funktionen M> Indstillinger > Forbindelse > Bluetooth forbindelse > Indstilling > Strømforsyning > Til Denne procedure aktiverer Bluetooth og lader den være slået til, indtil du deaktiverer funktionen. Når telefonens Bluetooth er aktiveret, kan dit håndfrie tilbehør automatisk oprette forbindelse til telefonen igen, når du deaktiverer tilbehøret eller flytter det inden for telefonens rækkevidde. Bemærk! For at forlænge batteriets levetid skal du brug fremgangsmåden ovenfor og sætte Bluetooth til Fra, når funktionen ikke bruges. Vigtige funktioner - 31

32 Søgning efter andre enheder Sådan sluttes telefonen til et Bluetooth-headset eller en håndfri enhed: Find funktionen M> Indstillinger > Forbindelse > Bluetooth forbindelse > Håndfri > Søg efter enheder Hvis Bluetooth er deaktiveret, vil telefonen spørge dig, om du vil Tænd midlertidigt? Bluetooth-funktionen. Tryk på JA (-) for at fortsætte. Du kan også vælge at sætte Strømforsyning til Til i menuen Indstilling for at aktivere Bluetooth og lade funktionen være aktiveret. Telefonen søger efter og viser en liste over enheder, der er inden for telefonens rækkevidde. Bemærk! Hvis din telefon allerede er sluttet til en enhed, skal du afbryde forbindelsen til enheden for at søge efter andre enheder. Hvis du vil oprette forbindelse til en enhed, skal du markere enhedens navn og trykke på VÆLG (+). Enheden beder muligvis om tilladelse til at oprette forbindelse til din telefon. Vælg JA (-), og indtast den korrekte PIN-kode for at oprette en sikker forbindelse til enheden. Når forbindelsen er oprettet, vises Bluetooth-indikatoren à i startskærmbilledet, og den eksterne Bluetooth LED-indikator blinker Vigtige funktioner

33 Afsendelse af objekter til en anden enhed Du kan bruge en Bluetooth trådløs forbindelse til at sende billeder, lyde, video, telefonbogsposter, kalenderaftale eller bogmærker fra din telefon til en anden telefon eller håndholdt enhed. Afsendelse af et billede, en lyd eller en video Fremhæv det objekt på telefonen, du vil sende til en anden enhed, og tryk derefter på M > Kopi. Vælg navnet på en kendt enhed, der er angivet i menuen Objektudveksling, eller Søg efter enheder for at søge efter den enhed, du vil sende objektet til. Afsendelse af en telefonbogs-, kalenderpost eller bogmærker Fremhæv det punkt på telefonen, du vil sende til en anden enhed, og tryk derefter på M > Send. Vælg navnet på en kendt enhed, der er angivet i menuen Objektudveksling, eller Søg efter enheder for at søge efter den enhed, du vil sende objektet til. Vigtige funktioner - 33

34 Lær at bruge telefonen Der er en grundlæggende oversigt over telefonen på side 1. Brug af displayet Startskærmbilledet vises, når du ikke er i gang med et opkald eller bruger menuen. Du skal være i startskærmbilledet for at kunne ringe til et telefonnummer. Tryk på 4-vejsnavigeringstasten S op, ned, til venstre eller til højre for at vælge et menufunktionsikon. Hvis du vælger et menuikon ved en fejl, skal du trykke på O for at vende tilbage til startskærmbilledet. Menuindikatoren M viser, at du kan trykke på menutasten M for at få adgang til hovedmenuen. Teksterne i hjørnerne nederst på displayet viser de aktuelle valgtastfunktioner. Tryk på venstre - eller højre valgtast + for at udføre den funktion, der er angivet Lær at bruge telefonen

35 Bemærkninger: Dit startskærmbillede kan se anderledes ud end det viste. Menufunktionsikonerne skjules f.eks. for at optimere visningen af baggrundsbilledet. Du kan dog stadig vælge menufunktionsikonerne, selvom de ikke vises. Du finder oplysninger om, hvordan du skjuler og får vist menuikonerne på side 85. Du kan få vist et analogt eller digitalt ur på startskærmbilledet (se side 85). Telefonens display er normalt kun synligt, når baggrundslyset er tændt, eller når displayet vises i direkte sollys. For at forlænge batteriets levetid slukkes baggrundslyset automatisk, når der ikke har været nogen aktivitet i en bestemt tidsperiode. Baggrundslyset tændes igen, når du åbner klappen eller trykker på en vilkårlig tast. Du finder oplysninger om, hvordan du indstiller den tid, baggrundslyset skal være tændt, på side 67. Du kan forlænge batteriets levetid ved at angive, at displayet skal slukkes, udover baggrundslyset, efter en periode med inaktivitet. Displayet tændes igen, når du åbner klappen eller trykker på en vilkårlig tast. Du finder oplysninger om, hvordan du indstiller den tid, displayet skal være tændt, på side 67. Lær at bruge telefonen - 35

36 Følgende statusindikatorer kan blive vist: 1. Dataoverførselsindikator - Viser status for forbindelse og dataoverførsel. Indikatoren for Bluetooth trådløs forbindelse à vises, når en Bluetooth-forbindelse er aktiv. Andre indikatorer kan bl.a. være: 4 = sikker overførsel af pakkedata 3 = sikker programforbindelse 2 = sikkert CSD-opkald (Circuit Switch Data)l 7 = ikke-sikker overførsel af pakkedata 6 = ikke-sikker programforbindelse 5 = ikke-sikkert CSD-opkald 36 - Lær at bruge telefonen

37 2. GPRS-indicator - Viser, at telefonen benytter en højhastigheds GPRS-netforbindelse (General Packet Radio Service). GPRS giver mulighed for hurtigere overførselshastigheder. Andre indikatorer kan bl.a. være: * =GPRS PDP-kontekstaktiv, = GPRS-pakkedata til rådighed 3. Signalstyrkeindikator - De lodrette søjler viser styrken af netforbindelsen. Du kan ikke foretage eller modtage opkald, når indikatoren for intet signal! eller ingen overførsel ) vises. 4. Roam-indikator - Roam-indikatoren ã viser, at telefonen søger efter eller benytter et andet net uden for dit net. 5. Indikator for opkaldsstatus - Viser telefonens opkaldsstatus. Viser den aktuelt aktive telefonlinje for SIM-kort, der kan bruges til to linjer. Indikatorer kan bl.a. være:? = telefon i opkald > = viderestilling er slået = linje 1 er aktiv A = linje 1 er aktiv, viderestilling er slået til B = linje 2 er aktiv C = linje 2 er aktiv, viderestilling er slået til Lær at bruge telefonen - 37

38 6. Messaging-indikatorer - Angiver, når instant messaging er aktiveret. Indikatorer kan bl.a. være: P = instant messaging er aktiv _ = optaget J = tilgængelig for telefonopkald I = tilgængelig for instant messaging Q = ikke synlig for instant messaging X =offline Når et Java -program er aktivt, kan Java midlet-indikatoren ` vises på denne placering. 7. Beskedindikator - Vises, når der modtages en ny besked. Indikatorer kan bl.a. være: r = SMS-besked s = talebesked og SMS-besked a = aktiv chatsession t = talebesked d = IM message 8. Indikator for batteriniveau - De lodrette søjler viser batteriniveauet. Oplad batteriet, når Batteri afladet vises, og batterialarmen lyder. 9. Indikator for ringesignal - Viser indstillingen for ringesignal. y = højt ringesignal 38 - Lær at bruge telefonen z = lavt ringesignal =vibration } = vibration efterfulgt af ringetone = vibrerer og ringer { =lydløs

39 Brug af 4-vejsnavigeringstasten Tryk på 4-vejsnavigeringstasten S op, ned, til venstre eller til højre for at rulle i menuerne, markere menupunkter, ændre indstillinger og spille spil. Tryk på midtertasten C midt på 4-vejsnavigeringstasten for at vælge et fremhævet menupunkt. Midtertasten udfører normalt den samme funktion som den højre valgtast +. Brug af operatørtasten Tryk på operatørtasten L på startskærmbilledet for at gå til tjenesteudbyderens portalwebsted og få adgang til tilpasset indhold og tilpassede tjenester. Hvis portalwebstedet ikke er tilgængeligt, startes mikrobrowser-funktionen, når du trykker på operatørtasten. Brug af meddelelsestasten Tryk på meddelelsestasten E på startskærmbilledet for at gå til beskedcenteret og sende meddelelser eller læse de meddelelser, du modtager. Lær at bruge telefonen - 39

40 Brug af menuer Tryk på M på startskærmbilledet for at åbne hovedmenuen. Tryk på S for at rulle til og fremhæve et ikon i hovedmenuen. Tryk på VÆLG (+) eller C for at fremhæve menufunktionen Lær at bruge telefonen

41 Følgende ikoner repræsenterer de funktioner, der kan vises i hovedmenuen. Dit valg af tjenesteudbyder og tjenesteabonnement er afgørende for, hvilke funktioner der vises. Menuikon Funktion Menuikon Funktion n Telefonbog s Seneste opkald e Beskeder É Værktøjer Q Spil & programmer á Web-adgang h Multimedie ã IM w Indstillinger Valg af en funktionsindstilling Visse funktioner kræver, at du vælger en indstilling på en liste: Lær at bruge telefonen - 41

42 Tryk på S for at rulle op eller ned og fremhæve den ønskede indstilling. Tryk på en taltast for at fremhæve indstillingen på en nummereret liste. Hvis listen er sorteret alfabetisk, skal du trykke flere gange på en tast for at få gennemgå bogstaverne på tasten og fremhæve det bogstav, der ligger nærmest indstillingen på listen. Hvis der vises en liste med forskellige indstillinger for et punkt, skal du trykke S mod venstre eller højre for at rulle gennem listen og vælge en værdi. Hvis der hører en liste med talværdier til en indstilling, skal du angive en værdi ved at trykke på en taltast. Indtastning af tekst Nogle funktioner kræver, at du indtaster oplysninger Lær at bruge telefonen

43 I beskedcenteret kan du skrive SMS-beskeder. Valg af tekstindtastningsmetode De forskellige metoder til indtastning af tekst gør det let for dig at indtaste navne, numre og beskeder. Den tekstindtastningsmetode, du vælger, forbliver aktiv, indtil du vælger en anden. Tryk på # i et skærmbillede for at vælge en af følgende indtastningsmetoder: Primær Din primære tekstindtastningsmetode (oplysninger om, hvordan du indstiller finder du nedenfor). Numerisk Indtastning af tal alene (se side 52). Symbol Indtastning af symboler alene (se side 52). Sekundær Din sekundære tekstindtastningsmetod (oplysninger om, hvordan du indstiller finder du nedenfor). Lær at bruge telefonen - 43

44 Du kan også vælge en tekstindtastningemetode i et hvilket som helst skærmbillede til tekstindtastning ved at trykke på M > Indtastningsmåde. Indstilling af primære og sekundære tekstindtastningstilstande Du kan indstil primære og sekundære tekstindtastningstilstande og let skifte mellem tilstande, når du indtaster data eller skriver en besked. Tryk på M > Indstillinger i et skærmbillede til tekstindtastning. Vælg Primær indstilling eller Sekundær indstilling, og vælg derefter: itap TAP Udvidet Tap Ingen itap -programmet forudsiger hvert enkelt ord, efterhånden som du indtaster det, og gør det således nemmere og hurtigere at indtaste tekst. Indtast bogstaver og tal ved at trykke en eller flere gange på en tast. Indtast bogstaver, tal og symboler ved at trykke en eller flere gange på en tast. Skjul indstillingen Sekundær, hvis du foretrækker ikke at angive en sekundær tekstindtastningstilstand (kun tilgængelig for Sekundær indstilling). Brug af store bogstaver Tryk på 0 i et skærmbillede til tekstindtastning for at skifte mellem store og små bogstaver. Indikatorer øverst på displayet viser indstillingen for store og små bogstaver: U = ingen store bogstaver T = alle bogstaver er store V = kun næste bogstav er stort 44 - Lær at bruge telefonen

45 Indikatorer for tekstindtastningsmetode I Primær eller Sekundær tekstindtastningsmetode, vises indikatorerne øverst på displayet indstillingen for tekstindtastning: Primær Sekundær g m Tastning, ingen store bogstaver h q Tastning, kun næste bogstav er stort f l Tastning, alle bogstaver er store j p itap, ingen store bogstaver k n itap, kun næste bogstav er stort i o itap, alle bogstaver er store Følgende indikatorer identificerer Numerisk eller Symbol indtastningstilstand: W = numerisk metode [ = symboltilstand Lær at bruge telefonen - 45

46 Brug af itap -metoden Med itap kan du indtaste et ord med kun ét tastetryk for hvert bogstav i ordet. itap-programmet sammensætter tastetrykkene til almindeligt forekommende ord, og forudsiger hvert enkelt ord, efterhånden som du indtaster det. Hvis du f.eks. skriver "tid", skal du trykke på 843. itap-programmet genkender det mest almindeligt forekommende ord, der kan dannes ved at trykke på denne kombination af taster "tid", og forudsiger, at "tid" er det ord, du vil skrive. Andre almindeligt forekommende ord eller ordstykker, der kan dannes ved at trykke på den samme kombination af taster, vises som alternativer nederst på displayet. Tryk eventuelt på # på en tekstindtastningsskærm for at skifte til tilstanden itap. En indikator angiver den aktive metode (se side 45). Hvis tilstanden itap ikke er angivet som Primær eller Sekundær indtastningstilstand, skal du gå til side 44. Indtastning af ord ved hjælp af itap-metoden Tryk på 1 tasterne på tastaturet (ét tryk pr. bogstav) 2 S venstre eller højre For at vise mulige bogstavkombinationer nederst på displayet fremhæve den ønskede kombination 46 - Lær at bruge telefonen

47 Tryk på 3 S op eller * eller VÆLG (+) For at godkende færdiggørelsen af et forudsagt ord efterfulgt af et mellemrum angive den fremhævede kombination efterfulgt af et mellemrum vælge den fremhævede kombination uden mellemrum Du kan trykke på tasterne på tastaturet for at tilføje flere bogstaver i slutningen af kombinationen. Hvis du f.eks. indtaster 7764, viser telefonen: Lær at bruge telefonen - 47

48 Hvis du hellere vil vælge et andet ord, f.eks. I gang, skal du fortsætte med at trykke på tasterne på tastaturet for at skrive de resterende tegn. Indtastning af nye ord ved hjælp af itap-metoden Du indtaster muligvis et ord, som itap-programmet ikke genkender. Hvis ordet ikke vises som en mulig bogstavkombinationer nederst på displayet: Handling 1 Tryk på SLET (-) én eller flere gange for at slette bogstaver, indtil du du får vist en bogstavkombinationer nederst på displayet, som svarer til starten på det ord, du vil indtaste. 2 Tryk på S til venstre eller højre for at fremhæve bogstavet eller bogstavkombinationen. 3 Tryk på VÆLG (-) for at vælge bogstavkombinationen. 4 Fortsæt med at indtaste bogstaver og fremhæve bogstavkombinationer for at for at skrive ordet. Telefonen gemmer automatisk nye ord og viser dem som en indstilling, næste gang du indtaster bogstavkombinationen. Når der ikke er mere plads i hukommelse til at gemme nye ord, sletter telefonen de ældste ord for at få plads til nye ord. Indtastning af tal og tegnsætning ved hjælp af itap-metoden Hvis du hurtigt vil indtaste numre, skal du trykke på og holde taltasten nede for midlertidig at skifte til numeriske metode. Tryk på taltasterne for at indtaste de numre, du ønsker. Indtast et mellemrum for at nulstille til itap-metoden. Tryk på 1 for at indtaste tegnsætningstegn eller andre tegn som vises i "Tegnoversigt" på side Lær at bruge telefonen

49 Brug af tastemetoden Det er den grundlæggende tekstindtastningsmetode på telefonen. Med TAP-metoden køres der gennem tegnene for den tast, du trykker på. Med Udvidet Tap-metoden køres der desuden gennem yderligere symboler som vist i "Tegnoversigt" på side 51. Tryk eventuelt på # på en tekstindtastningsskærm for at skifte til tilstanden TAP. En indikator angiver den aktive metode (se side 45). Hvis TAP eller Udvidet Tap ikke er angivet som Primær eller Sekundær indtastningstilstand, skal du gå til side 44. Regler for tekstindtastning med tastemetode Tryk flere gange på en tast på tastaturet for at køre gennem dens tegn. Du skal f.eks. trykke på 2 én gang for at indtaste "a", to gange for at indtaste "b", tre gange for at indtaste "c" eller fire gange for at indtaste "2". Efter to sekunder accepterer TAP-metoden tegnet og markøren flyttes til den næste position. Det første bogstav i hver sætning skrives med stort. Tryk eventuelt på S nedad for at ændre bogstavet til et lille bogstav, inden markøren flyttes til den næste position. Tryk på S for at flytte den blinkende markør, så du kan indtaste eller redigere en SMS-besked. Hvis du ikke vil gemme tekst eller redigeret tekst, skal du trykke på O for at afslutte uden at gemme. Lær at bruge telefonen - 49

50 Indtastning af ord ved hjælp af tastemetoden Tryk på 1 en tast på tastaturet en eller flere gange For at indtaste et bogstav, tal eller symbol 2 taster på tastaturet indtaste resterende tegn Tip: Tryk på S mod højre for at godkende færdiggørelsen af et ord, eller tryk på * for at indsætte et mellemrum. 3 OK (+) gemme teksten. Hvis du f.eks. trykker én gang på 8 viser telefonen: 50 - Lær at bruge telefonen

51 Når du indtaster 3 eller flere tegn efter hinanden, forsøger telefonen at gætte resten af ordet. Hvis du f.eks. skriver prog, viser telefonen muligvis: Tegnoversigt Brug denne oversigt som en vejledning, når du indtaster tegn ved hjælp af metoden Udvidet Tap. 1. _ & ~ : ; " - ( ) % $ + x * / \ [ ] = > < # 2 a b c 2 ä å á à â ã α β ç 3 d e f 3 δ ë é è ê φ 4 g h i 4 ï í î γ 5 j k l 5 λ 6 m n o 6 ñ ö ø ó ò ô õ ω 7 p q r s 7 π ß σ 8 t u v 8 θ ü ú ù û 9 w x y z 9 ξ ψ Lær at bruge telefonen - 51

52 0 skifte til store bogstaver * indsætte et mellemrum (hold nede for at indsætte et linjeskift) # skifte tekstindtastningsmetode (hold nede for at vælge standard) Bemærk! Diagrammet afspejler muligvis ikke nøjagtigt det tegnsæt, der findes på din telefon. I en editor til -adresser eller webadresser viser, 1 de tegn, der er almindelige for editoren, først. Brug af den numeriske metode I en tekstindtastningsskærm skal du trykke på # for at skifte indtastningsmetode, indtil den numeriske indikator W vises. Tryk på taltasterne for at indtaste de numre, du ønsker. Når du er færdig med at indtaste tal, skal du trykke på # for at skifte til en anden indtastningsmetode. Brug af symbolmetoden Tryk på # på tekstindtastningskærmbilledet for at skifte metode, indtil symbolindikatoren [ vises. Tryk på 1 tasterne på tastasturet (ét tryk pr. symbol) 2 S venstre eller højre For at vise mulige symbolkombinationer nederst på displayet fremhæve den ønskede kombination 52 - Lær at bruge telefonen

53 Tryk på 3 VÆLG (+) eller * For at angive den fremhævede kombination Du kan trykke på tasterne på tastaturet for at tilføje flere symboler i slutningen af kombinationen. angive den fremhævede kombination Symboloversigt Brug denne oversigt som en vejledning, når du indtaster tegn ved hjælp af symbolmetoden. _ & ~ : ; " - ( ) % $ _ \ 3 / : ; 4 " & 5 ( ) [ ] { } 6 ~ 7 < > = 8 $ 9 # % * x * / = > < # * indsætte et mellemrum (hold nede for at indsætte et linjeskift) # skifte tekstindtastningsmetode (hold nede for at vælge standard) Lær at bruge telefonen - 53

Din brugermanual MOTOROLA RAZR V3 http://da.yourpdfguides.com/dref/839112

Din brugermanual MOTOROLA RAZR V3 http://da.yourpdfguides.com/dref/839112 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Velkommen. Se alt det nye!

Velkommen. Se alt det nye! Velkommen Motorola byder dig hermed velkommen til en hel verden af digitale og trådløse kommunikationsmuligheder. Det glæder os, at du har valgt den trådløse Motorola V620 GSM-telefon. Velkommen - 1 Se

Læs mere

Din brugermanual MOTOROLA V620 http://da.yourpdfguides.com/dref/529026

Din brugermanual MOTOROLA V620 http://da.yourpdfguides.com/dref/529026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Velkommen. Velkommen - 1. 2 - Velkommen

Velkommen. Velkommen - 1. 2 - Velkommen Velkommen Motorola byder dig hermed velkommen til en hel verden af digitale og trådløse kommunikationsmuligheder. Det glæder os, at du har valgt den trådløse Motorola V220 GSM-telefon. Velkommen - 1 www.hellomoto.com

Læs mere

VELKOMMEN. se alt det nye! Her er en hurtig oversigt over din nye trådløse Motorola PEBL GSM-telefon. funktioner afspil videoklip

VELKOMMEN. se alt det nye! Her er en hurtig oversigt over din nye trådløse Motorola PEBL GSM-telefon. funktioner afspil videoklip VELKOMMEN Her er en hurtig oversigt over din nye trådløse Motorola PEBL GSM-telefon. VELKOMMEN 1 se alt det nye! talestyret opkald til post i telefonbog talestyret opkald til nummer optag videoklip Tryk

Læs mere

Din brugermanual MOTOROLA MOTOPEBL U6 http://da.yourpdfguides.com/dref/839111

Din brugermanual MOTOROLA MOTOPEBL U6 http://da.yourpdfguides.com/dref/839111 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VELKOMMEN. I det følgende introduceres din nye trådløse Motorola RAZR V3i GSM-telefon.

VELKOMMEN. I det følgende introduceres din nye trådløse Motorola RAZR V3i GSM-telefon. VELKOMMEN I det følgende introduceres din nye trådløse Motorola RAZR V3i GSM-telefon. 1 2 1 3 4 2 3 www.hellomoto.com Nogle mobiltelefon er afhængige af og indstillinger på din tjenesteudbyders net. Desuden

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

HELLOMOTO. I det følgende introduceres din nye Motorola L2 GSM-mobiltelefon. Her er en hurtig oversigt over telefonen.

HELLOMOTO. I det følgende introduceres din nye Motorola L2 GSM-mobiltelefon. Her er en hurtig oversigt over telefonen. HELLOMOTO I det følgende introduceres din nye Motorola L2 GSM-mobiltelefon. Her er en hurtig oversigt over telefonen. PTT/Smart-tast Åbn menuer Naviger i menuer Venstre valgtast Lysføler Foretag og besvar

Læs mere

Vi præsenterer din nye trådløse MOTOKRZR K1 GSM-telefon. Her er en hurtig gennemgang. Åbne menuen, og vælge. Højre valgtast

Vi præsenterer din nye trådløse MOTOKRZR K1 GSM-telefon. Her er en hurtig gennemgang. Åbne menuen, og vælge. Højre valgtast K1.GSM.UG.book Page 1 Thursday, August 31, 2006 2:01 PM VELKOMMEN Vi præsenterer din nye trådløse MOTOKRZR K1 GSM-telefon. Her er en hurtig gennemgang. Åbne menuen, og vælge. Rul op, ned, til venstre eller

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Velkommen. I denne brugervejledning præsenteres du for de mange funktioner, som telefonen indeholder. Infrarød dataport.

Velkommen. I denne brugervejledning præsenteres du for de mange funktioner, som telefonen indeholder. Infrarød dataport. Be inspired U15 Velkommen I denne brugervejledning præsenteres du for de mange funktioner, som telefonen indeholder. Infrarød dataport Højre valgtast Udfør de funktioner, der vises i prompten Højttaler

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Din brugermanual MOTOROLA MPX220 http://da.yourpdfguides.com/dref/839123

Din brugermanual MOTOROLA MPX220 http://da.yourpdfguides.com/dref/839123 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-6W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

MOTORAZR 2 MERE HER>>

MOTORAZR 2 MERE HER>> MOTORAZR 2 V8 MERE HER>> VIGTIG TILFØJELSE! Bemærk, at oplysningerne på side 29 under talende telefon skal ændres til Du kan indstille telefonen til at sige oplysninger om indgående opkalds-id (kun for

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning 9239252 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-36W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning Indhold Oversigt 3 Æskens indhold 4 Æskens indhold... 4 Sådan kommer du i gang 6 Montering af din TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Sådan starter du din

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold DK Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator Indhold I. Tillæg til tekniske specifikationer for Geosat 5 BLU I.I Tekniske specifikationer I.II Pakkens indhold I.III Tilbehør I.IV

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed

Læs mere

Lær din telefon at kende

Lær din telefon at kende Lær din telefon at kende Tak fordi du har valgt en smarphone fra HUAWEI. Lad os først se på nogle grundlæggende funktioner: Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den inde for at tænde telefonen. Når telefonen

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. **

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** Lynhåndbog SE888 Hvad følger med? Basestation Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** I nogle lande skal du tilslutte ledningsadapteren til ledningen og derefter

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-55W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253919/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-26W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-E800

GPRS-TELEFON SGH-E800 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-E800 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær telefonen at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 16 Valg af ringesignal,

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning. 9253978 1. udgave

Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning. 9253978 1. udgave Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning 9253978 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-64W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Brugervejledning til Connection Manager

Brugervejledning til Connection Manager Brugervejledning til Connection Manager 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om programmet til forbindelsesstyring 3 Kom i gang 3 Åbning af programmet til forbindelsesstyring 3 Visning af den aktuelle forbindelsesstatus

Læs mere

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual 3 KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual Behold emballagen hvis du skal transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere