Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps"

Transkript

1 DK-Højby: Opsamlingsbeholdere og -poser, drainageudstyr og sæt ODSHERRED KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Levering af: A bleer, fixerangsbuks + underlag, B katetre og stomiprodukter. Levering af bleer, katetre og stomiprodukter til unkentinente og borgere med stomi i henhold til service lover 2. CPV: , 33460, 3346, , Abena A/S, Egelund 35, DK-6200 Aabenraa. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45) Kirudan A/S, Kornmarksvej 5-9, DK-2605 Brandy. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45)

2 DK-Aalborg: Apparatur til angiografi REGION NORDJYLLAND stk. Angiografiudstyr - biplan, (stue 9) til Aalborg sygehus Syd. CPV: Philips Medico A/S, Christians X's Vej 58, DK-8260 Viby.

3 DK-København: Teknisk analyse METROSELSKABET I/S ens betegnelse for kontrakten: Cityringen, Assessment for Safety Certification. The call for tenders comprises relation to an independent Assessor for the Cityring project. The Assessor will attend to reviews, inspections and Assessor approvals of the project s work concerning safety according to applicable procedures for regulatory approval of the National Rail Authority. Legislative basis for the Cityringen: - The Cityring Act (Act No. 552, ), - Acts at present, directives and notices covering the Copenhagen Metro in specific and railway safety in general Standard basis for the Cityringen: - BOStrab (Verordnung über den Bau und Betrieb der Strassenbahnen) and BOStrab-Richtlinien, - VDV standards (The German association of transport authority) - Eurocodes, i.a. covering the building and construction area, - Danish norms and standards, - Buildings regulation 995, RGM no of including later updates, - The CENELEC railway standards EN 5026, 5028, 5029 (safety management, verification and validation), - NFPA 30/BS6853 (fire), in compliance with the completion of the new EU-fire standard CEN-45545, - IEC-6508 The safety analyses are carried out pursuant to EN 5026 (RAMS), EN 5028 and EN 5029, which are identical with IEC 62278, IEC and IEC These standards are supplemented by IEC (Automated Urban Guided Transport, AUGT) and IEC (Urban Guided Transport Management and Command/Control Systems, UGTMS) which are in preparation. The applicable procedures for regulatory approval of the National Rail Authority must be complied with, including Notice no. 3 of concerning safety clearance of railway infrastructure managers, Notice no. 4 of , notice of safety certificate for railway companies and Notice no. 69 of 29 December 999 concerning investigation of safety incidents. CPV: , , , Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt:

4 DK-København: Byggearbejder i forbindelse med jernbaner BANEDANMARK Byggearbejder i forbindelse med jernbaner. CPV: Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt: Strukton Railinfra, Postbus 025, NL-3600 NL-3600 BA Maarssen. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45)

5 DK-Næstved: Lægemidler mod diabetes NAESTVED KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af sygeplejeartikler, katetre, stomihjælpemidler og diabetesartikler. Levering af sygeplejeartikler, katetre, stomi- og diabeteshjælpemidler. CPV: , , Abena A/S, Egelund 35 Internet: DK-6200 Aabenraa. Tlf. (45) Kirudan A/S, Kornmarksvej 9-5, DK-2605 Brøndby. E-post: Tlf. (45) Kirudan A/S, Kornmarksvej 9-5, DK-2605 Brøndby. E-post: Tlf. (45) Hermedico A/S, Vermundsgade 38, DK-200 København Ø. E-post: Tlf. (45)

6 DK-Aalborg: Apparatur og instrumenter til operationsstuer REGION NORDJYLLAND Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Modernisering af 4 operationsstuer: 2 på Aalborg Sygehus Syd, 2 på Sygehus Vendsyssel Hjørring. -. CPV: , Smith & Nephew A/S, Slotsmarken 4, DK-2970 Hørsholm.

7 DK-Ryslinge: Kaffe, te og hermed beslægtede produkter FAELLESINDKOEB FYN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Kaffe og te, automater og automatprodukter. Kaffe og te, automater og automatprodukter til dækning af ordregivers behov. CPV: , , , Merrild Coffee Systems A/S, Nyvang 6, DK-5500 Middelfart. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45)

8 DK-Aabenraa: Engangsbleer AABENRAA KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammeaftale for indkøb af bleer. Succesiv levering af bleer. CPV: Abena A/S, Egelund 35, DK-6200 Aabenraa. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45)

9 DK-Taastrup: Lærebøger HOEJE-TAASTRUP KOMMUNE, OEKONOMI- OG ANALYSECENTRET, INDKOEB Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Køb af bøger og indbinding til Folke- og Skolebibliotek. Køb af bøger inkl. klargøring. CPV: , , Biblioteksmedier as, Energivej 9, DK-2750 Ballerup. E-post: Tlf. (45)

10 DK-Ryslinge: Parfumer og toiletmidler FAELLESINDKOEB FYN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rengøringsmidler, -rekvisitter og -vogne samt maskinopvask og tøjvaskemidler. Rengøringsmidler, -rekvisitter og -vogne til de institutioner der selv forstår rengøringen. Maskinopvaskemidler og tøjvaskemidler samt doseringsanlæg til de institutioner der måtte have behov herfor. CPV: , MultiLine A/S, Alsvej 4, DK-8900 Randers. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45)

11 DK-København: Kortfremstilling MILJOEMINISTERIET, KORT & MATRIKELSTYRELSEN, LANDKORTOMRADET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: FOT3 etablering og ajourføring i HRKS Etablering og ajourføring af digitale fotogrammetriske kortdata i perioden i henhold til specifikationen for fælles objekttyper - FOT3. CPV: , BlomInfo A/S, Masnedøgade 20, DK-200 København Ø. Internetadresse (URL): COWI A/S, Parallelvej 2, DK-2800 Lyngby. Internetadresse (URL): Masons Land Surveys Limited, Dickson Street, UK-Dunfermline, Fife KY2 7SL. Internetadresse (URL):

12 DK-Hvidovre: Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser RIGSPOLITIET, DATAAFDELINGEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Virksomhedskontrolsystem (POLTACHO-VIRK). Virksomhedskontrolsystem til understøttelse af politiets opgaver med hensyn til kontrol af køre- og hviletid. CPV: , , , , WM-data Danmark A/S, Lautrupvang 0, DK-2750 Ballerup. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL):

13 DK-Frederiksberg: Behandling af affald FREDERIKSBERG KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Affaldsbehandling - storskrald. Affaldsbehandling af storskrald. CPV: HCS, Hvissingevej 00, DK-2600 Glostrup.

14 DK-Viborg: Gasturbiner VIBORG KRAFTVARME A/S CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): , Gasturbiner. Dele til gasturbiner. Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt: General Electric International Inc., 4200 Wildwood Parkway, US Atlanta, GA.

15 DK-Horsens: Teknisk rådgivning HORSENS KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Bygherrerådgivning. Renovering og ombygning af det eksisterende kommunekontor i Gedved til fremtidig plejecenter med et antal plejeboliger samt fælles- og servicearealer. Endvidere et nybyggeri på grunden ligeledes indeholdende et antal plejeboliger samt fælles- og serviceareler. I alt skal det samlede byggeri indeholde 24 stk. plejeboliger. CPV: KPF Arkitekter AS, Sparregade 2, DK-8800 Viborg. E-post: Tlf. (45)

16 DK-Vordingborg: Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer VORDINGBORG KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Køb af sygeplejeartikler, vaskeklude, engangshandsker og kompressionsstrømper. Køb af sygeplejeartikler, vaskeklude, engangshandsker og kompressionsstrømper. CPV: , , , Danpleje A/S, P.O. Pedersens Vej 6, DK-8200 Århus N. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45)

17 DK-København: Forlystelser, kultur og sport SUNDHEDSSTYRELSEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Kontrakt om administration af pulje og salg/formidling af rekvisitter, som befordrer fysisk aktivitet for børn. Administration af Sundhedsstyrelsens pulje samt levering af rekvisitter, som skal befordre fysisk aktivtet for børn. CPV: Tress A/S, Danmarksvej 34, DK-8660 Skanderborg.

18 DK-Løgstør: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger LOEGSTOER FJERNVARMEVAERK A.M.B.A. ens betegnelse for kontrakten: Udnyttelse af lokale energiressourcer, transmissionsledning Vindblæs - Løgstør. Kontrakten omfatter etablering af ca. 7,2 km ledningsgrav, nedlægning af fjernvarmeledning og ferskvandsledning samt tilbagefyldning af ledningsgrav. CPV: , 45230, , Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt: L&H-Rørbyg, Kaolinvej 0, DK-9220 Alborg Ø. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL):

19 DK-København: Færdiggørelse af bygninger KOEBENHAVNS KOMMUNE, KULTUR OG FRITIDSFORVALTNINGEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Totalentreprisekontrakt vedrørende istandsættelse, ombygning og nyindretning af ejendommen Njalsgården. Nærværende kontrakt omfatter totalentreprisearbejde i forbindelse med istandsættelse, ombygning og indretning af Københavns Kommunes ejendom Njalsgården, beliggende på Njalsgade 3-5, DK-2300 København S. CPV: , Jakon A/S, Baltorpbakken 9, DK-2750 Ballerup. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45)

20 DK-Aalborg: Finansiel formidling REGION NORDJYLLAND Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Låneudbud. Udbud af lån. CPV: KommuneKredit, Kultorvet 6, DK-009 København. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL):

21 DK-Viborg: Indsamling af husholdningsaffald REVAS Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Indsamling af dagrenovation i Viborg Kommune. -. CPV: 90220, Meldgaard Miljø A/S, Askelunden 0, DK-6200 Aabenraa.

22 DK-Frederikshavn: Kunstnermateriale FREDERIKSHAVN KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Levering af kunstog hobbyartikler. Levering af kunst- og hobbyartikler til Frederikshavn Kommunes institutioner. Der er valgt 3 leverandører. CPV: AV Form as, Hammershusvej 8a, DK-7400 Herning. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45)

23 DK-Frederikshavn: Kunstnermateriale FREDERIKSHAVN KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Levering af kunstog hobbyartikler. Levering af kunst- og hobbyartikler til Frederikshavn Kommunes institutioner. Der er valgt 3 leverandører. CPV: Creativ Company, Rasmus Færchs Vej 23, DK-7500 Holstebro. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45)

24 DK-Frederikshavn: Kunstnermateriale FREDERIKSHAVN KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Levering af kunstog hobbyartikler. Levering af kunst- og hobbyartikler til Frederikshavn Kommunes institutioner. Der er valgt 3 leverandører. CPV: Nordform Aalborg Ler, Østergade 8, Box 3, DK-9620 Hjallerup. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45)

25 DK-Silkeborg: Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser SILKEBORG KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Økonomisystem incl. e-handel. Økonomisystem incl. e-handel. CPV: , , Fujitsu Services A/S, Klamsagervej 9, DK-8230 Åbyhøj. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45)

26 DK-København: Årlig liste over kontrahenter DET EUROPAEISKE MILJOEAGENTUR Ikke oplyst Ikke oplyst

27 DK-Hillerød: Specialnæringsmidler REGION HOVEDSTADEN V/ REGION HOVEDSTADEN KONCERNINDKOEB Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Ernæringspræparater og utensilier. Ernæringspræparater og utensilier. CPV: , Fresenius Kabi, Islands Brygge 57, DK-2300 København S. Nutricia, Rørmosevej 2 A, DK-3450 Allerød. Unomedical, Generatorvej 4, DK-2730 Herlev.

28 DK-Helsinge: Snerydning GRIBSKOV KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af vintertjeneste med lastbil. Kørsel med saltspreder og sneplov. CPV: , Viggo Olsen ApS, Stæremosen 8, DK-3250 Gilleleje. Esrum Vognmandsforretning, Østvej 4, DK-3230 Græsted. Svend Erik Norby, Højbjergvej 4, DK-3230 Græsted. Vognmand Benny Rasmussen & Søn A/S, Stæremosen 6, DK-3250 Gilleleje. SCT Transport A/S, Stæremosen 2-25, DK-3250 Gilleleje. Bjarne Hansen & Søn, Transport ApS, Ager 4, DK-3250 Gilleleje. Vejby Cementstøberi v. Bjørn Olsen, Møngevej 3, DK-320 Vejby.

29 DK-Støvring: Finansiel formidling REBILD KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rebild Kommunes daglige pengeforretninger. Rebild Kommunes daglige pengeforretninger. CPV: , Danske Bank, Holmens Kanal 2-2, DK-092 København K. Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45)

30 DK-København: Udførelse af undersøgelse MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Landsdækkende undersøgelse af ambulante patienters oplevelser - offentlige og private sygehuse og klinikker. Siden 2000 er der hver andet år gennemført en Landsdækkende undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) i Danmark. Her sammenlignes patienters erfaringer, vurderinger og oplevelser på tværs af landets 54 somatiske sygehuse. LUP gennemføres med det formål at give et billede af patienternes oplevelser på sygehusniveau og specialeniveau samt at give et billede af udviklingen i patienternes oplevelser over tid. Undersøgelserne gennemføres i et samarbejde mellem sygehusejerne og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og bygger på de svar, patienterne har givet inden for temaer som eksempelvis behandling og pleje, fejl under indlæggelse, kontakt til personalet, samtale og inddragelse, information vedr. indlæggelsen og udskrivelsen, behandlingsforløbet, arbejde på tværs sygehusets lokaler, ventetid og en samlet vurdering. Resultater og indikatorerne offentliggøres på samt hvor de kan ses på sygehusniveau eller speciale og amt/region. Resultaterne fra den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) er tilmed en væsentlig del kvalitetsoplysningerne en hjemmeside som det tidligere Indenrigs- og Sundhedsministerium har udviklet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Hjemmesiden blev offentliggjort i oktober 2006 og giver patienter og pårørende adgang til en lang række sammenlignelige oplysninger om kvaliteten og servicen på de enkelte sygehuse. Ud over en lang række nøgletal, der på forskellig vis udtrykker kvaliteten på det enkelte hospital indeholder hjemmesiden en karaktergivning for de enkelte sygehuse. Hjemmesiden indeholder to forskellige karakterer en sygehuskarakter og en behandlingskarakter. Sygehuskarakteren er en overordnet karakter fra én til fem stjerner, og er et udtryk for hygiejnen på sygehuset, de fysiske rammer, patientoplevet sikkerhed, patienternes tilfredshed med indlæggelsen, samt om sygehuset overholder indgåede aftaler. For en række udvalgte sygdomme/behandlinger har det desuden været muligt at udarbejde en karakter for den kliniske kvalitet af behandlingen på forskellige afdelinger, der udfører den pågældende behandling. Det gælder f.eks. for by-pass-operationer, ballonudvidelser og fødsler. Som det fremgår af regeringens udspil til kvalitetsstrategi for den offentlige sektor, skal kvalitetsoplysningerne for sygehusene på udbygges, så de bl.a. kommer til at indeholde oplysninger om den kliniske kvalitet på alle større behandlingsområder på de enkelte sygehusafdelinger. Udbygningen af hjemmesiden skal ske løbende, så der allerede i 2008 vil indgå kvalitetsmål for flere nye behandlingsmetoder bl.a. for behandlingen af flere kræftsygdomme. Ligeledes skal hjemmesiden udbygges til også at omfatte ambulante behandlinger for både offentlige og private sygehuse. Arbejdet med udviklingen af skal koordineres med udarbejdelse af Den Danske Kvalitetsmodel. Endelig skal hjemmesiden gradvist udbygges med kvalitetsoplysninger for det øvrige sundhedsvæsen, herunder den kommunale sundhedssektor, almen praksis og privatpraktiserende speciallægers behandling af de væsentligste sygdomme. En landsdækkende undersøgelse af ambulante patienters oplevelser ønskes gennemført med henblik på at supplere de Landsdækkende Undersøgelser af Patientoplevelser (LUP) for indlagte patienter med undersøgelser af ambulante patienters oplevelser samt ønsket om at få ambulante behandlinger for både offentlige og private sygehuse på Målgruppen for er primært

31 patienter og pårørende, som på hjemmesiden gives adgang til en lang række sammenlignelige oplysninger om kvaliteten og servicen på de enkelte sygehuse. En landsdækkende undersøgelse af ambulante patienters oplevelser ønskes gennemført efter samme principper som Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) blandt indlagte patienter. Undersøgelsen skal omfatte alle offentlige og private sygehuse/ klinikker. I designet af undersøgelsen kan der tages udgangspunkt i temaerne fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) for indlagte patienter. Desuden skal ansøger redegøre for overvejelser vedr. særlige temaer, spørgsmål mv. som kunne være relevante for undersøgelse af ambulante patienters oplevelser. CPV: 74320, 7430, Enheden for Brugerundersøgelser, Bispebjerg Bakke 23, Opgang 20C, 2. sal., DK-2400 København NV. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45)

32 DK-Virum: Rengøring af skoler VIRUM SKOLE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rengøring. Rengøring af kommunale undervisnings- og fritids(sfo) bygninger mv. på Virum Skole i Lyngby-Taarbæk Kommune. CPV: Forenede Rengøring A/S, Buddingevej 32-36, DK-2860 Søborg. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL): Fax (45)

33 DK-Charlottenlund: Alarm-overvågningstjenester GENTOFTE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Kontrakt på køb og installation af nødkaldeanlæg i plejeboliger i Gentofte Kommune. Kontrakt på køb, installation og efterfølgende vedligehold af nødkaldeanlæg i plejeboliger - herunder bl.a. stationære og bærbare alarmtryk, bærbare enheder til plejepersonalet, administrationsværktøjer mv. CPV: Ascom Danmark A/S, Roskildevej 342C, DK-2639 Tåstrup.

34 DK-København: Uniformer til politiet RIGSPOLITIET, LOGISTIKAFDELINGEN, UDRUSTNINGSSEKTIONEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Kontrakt på køb og levering af uniformsjakker, -nederdele og -bukser til Dansk Politi. Måltagning, køb og levering af uniformsjakker, -nederdele og -bukser i sort stof til Dansk Politi. I kontraktperioden skal leverandøren endvidere levere uniformsjakker, -nederdele og -bukser i nuværende blåt stof, idet den sorte uniform skal leveres successiv over 3-4 år. Rigspolitiet formidler kontakt til leverandør på nuværende blåt stof. Leverandøren skal sørge for måltgning både til den nye sorte uniform samt il den blå uniform. CPV: Mammut Work Wear A/S, Tekstilbuen, DK-4700 Næstved.

35 DK-Svebølle: Transport af affald KALUNDBORG KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Indsamling af dagrenovation i Gl. Gørlev Kommune. Indsamling og transport af dagrenovation i Gl. Gørlev Kommune. CPV: Forlev Vognmandsforretning, Norgesvej 6-8, DK-4200 Slagelse. E-post: Tlf. (45) Internetadresse (URL):

36 DK-Vejen: Indsamling af husholdningsaffald VEJEN KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Indsamling af dagrenovation. Indsamling af dagrenovation i Vejen Kommune samt transport til forbrændings-/modtageanlæg. Levering og leje af 400 L og 600 L containere. CPV: MiljøTeam A/S, Oliehavnsvej 2, DK-8000 Århus C. Tlf. (45)

37 DK-Ribe: Jord- og belægningsarbejde - Licitationsresultater Tønder Kommune Ikke oplyst Ikke oplyst

38 DK-Silkeborg: Leverandør af Vægtervirksomhed Silkeborg Kommune Ikke oplyst Ikke oplyst

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Charlottenlund: Alarm-overvågningstjenester GENTOFTE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Kontrakt på køb og installation af nødkaldeanlæg i plejeboliger i Gentofte Kommune.

Læs mere

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps DK Helsingør: Spil og legetøj; markedsforlystelser HELSINGOER KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af legetøj, beskæftigelses og billedkunstmateriale. Indkøb af legetøj,

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Korsør: Salt udvundet ved inddampning og ren natriumchlorid SLAGELSE KOMMUNE, DRIFT OG ANLAEG Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammeaftale om levering af vejsalt. Rammeaftaler

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Glostrup: Forsikringstjenester GLOSTRUP BOLIGSELSKAB Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Forsikringsaftale. Forsikringskontrakter inden for områderne: Bygnings- og løsøreforsikring,

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Horsens: Bygge- og anlægsarbejder HORSENS KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Om- og udbygning af Plejehjemmet Lindehøj. Totalentreprisekontrakt for om og udbygning af plejehjemmet

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Frederiksberg: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 200/S 4-00324 FREDERIKSBERG KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Totalentreprise - Udbygning og ombygning

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Næstved: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed NAESTVED KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud om indkøb af EMO-mærkning til kommunens bygninger.

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Kastrup: Sportsrekvisitter og -udstyr TARNBY KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Sports- og motorisk udstyr. Løbende indkøb af sportsrekvisitter og motorisk udstyr. CPV: 36400000.

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Kolding: Beboelsesejendomme BYGGE- OG ANLAEGSARBEJDE VEDROERENDE MODERNISERING AF BOLIGER Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: AAB, afdeling 9 og 5. Modernisering af boliger. Rammeaftale

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Fredericia: Elektriske motorer, generatorer og transformatorer ENERGINET.DK Pre-qualification for refurbishment of the control-, excitation-, gas supervision-, and static start / stop systems for a

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Vojens: Undersøgelser og analyser til bestemmelse af sammensætning og renhed HADERSLEV KOMMUNE, TEKNIK OG MILJOESERVICE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Prøveudtagning og analyse

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde. Ordregiver REGION SYDDANMARK, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA

Overskrift DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde. Ordregiver REGION SYDDANMARK, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde REGION SYD, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA Fagentreprise vedr. levering og montering af fast inventar. Region Syddanmark har med vedtagelsen af en ny akutplan besluttet

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Rudkøbing: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger LANGELAND KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Offentligt Privat Partnerskab (OPP) ved ny skole i Rudkøbing.

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Odense: Byggearbejde FYNS ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, AFDELING 6 Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Arbejder ved blok 63 og Fælleshus. Miljørenovering i Birkeparken, Vollsmose. Udvendige

Læs mere

Overskrift DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter

Overskrift DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter Lyngby-Taarbæk Kommune DK-Vordingborg: Rengøring af boliger,

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Varde: Rådgivning i forbindelse med byggeri VARDE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Totalrådgivning ved om- og tilbygning af Aktivitetscentret i Ølgod. Totalrådgivning ved

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND DK-Aalborg: Central monitorstation REGION NORDJYLLAND Levering af Patientmonitorer til Region Nordjylland Kontrakten vedrører levering af patientmonitorer, centraler samt kabler og sensorer i henhold til

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Ringsted: Byggearbejde RINGSTED KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Modernisering af Ortved Plejecenter. Projektering og udførelse af ombygninger i og tilbygninger til Plejecenter

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kedelinstallationer. Ordregiver AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK)

Overskrift DK-Aabenraa: Kedelinstallationer. Ordregiver AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK) DK-Aabenraa: Kedelinstallationer AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK) Central Egelund - Halmkedelcentral Totalentreprise for projektering, levering og opførelse af en komplet 36 MW (3x2MW) halmfyret kedelcentral

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Viborg: Rengøring MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rengøring og vinduespolering. Rengøring og vinduespolering i Midt- og Vestjyllands Politis lokaler

Læs mere

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps DK København: Av udstyr STATENS OG KOMMUNERNES INDKOEBS SERVICE A/S Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammekontrakt 02.4 om av udstyr og videoovervågningsudstyr. Kontrakten er opdelt

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen AABENRAA KOMMUNE Ud- og ombygning af Kongehøjskolen etape, offentligt udbud i fagentreprise. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune er Brundlundskolen

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Biblioteksbøger. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

Overskrift DK-Aalborg: Biblioteksbøger. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE DK-Aalborg: Biblioteksbøger AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Biblioteksmedier og undervisningsmidler til Aalborg Kommune. Danske og udenlandske bøger, musik, film, spil, lydbøger samt undervinsningsmidler

Læs mere

Overskrift DK-Albertslund: Fodpleje. Ordregiver Albertslund Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Albertslund: Fodpleje. Ordregiver Albertslund Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Albertslund: Fodpleje Albertslund Kommune Danmark-Aabenraa: Snerydning AABENRAA KOMMUNE Udførelse af vintertjeneste i Aabenraa Kommune i perioden 203-207. Udførelse af vintertjeneste i SAabenraa Kommune

Læs mere

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol - Danmark-Aabybro: Affaldskomprimatorer JAMMERBUGT KOMMUNE Indkøb af containere, komprimatorenheder og beholdere til brug på

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384 DK-Aalborg Ø: Mikroskoper AALBORG UNIVERSITET // CVR:2902384 Raman mikroskop. Universitetet har indkøbt et raman mikroskop somo er specielt sammensat og kofigureret efter universitetsts særlige behov.

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Odder: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder EGMONT HØJSKOLEN Egmont Højskolen - Bevæg Befri Beløn. Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med nybyggeriet af en tilbygning

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Birkerød: Chassiser BEREDSKABSSTYRELSEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af chassis'er, ladopbygninger og kroghejs. Beredskabsstyrelsen ønsker med udbuddet, at indgå aftale

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING DK-Aalborg: Forsikringstjenester HIMMERLAND BOLIGFORENING Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Himmerland Boligforening. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Andels Bolig- og Byggeforeningen

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Grenå: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme GRENÅ ANDELSBOLIGFORENING Afd. 3. og 3.2, Fuglsangvej -67, Grenå - Udbedring af byggeskader, hovedentreprise. Renovering af 94 boliger. CPV: 452000.

Læs mere