Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe"

Transkript

1 Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores forhistorie. Den antikvariske Samling har mange års erfaring i arkæologiske udgravninger, der omfatter såvel vikingetid, middelalder som renæssance. I gravede Mogens Bencart i Grønnegade, der blev landets første egentlige byarkæologiske udgravning. Siden da har byen kunnet fortælle sin historie ved mange større eller mindre udgravninger. I de seneste år er det de store middelaldergravninger, der har været dominerende: I 1987 udgravedes ca. 200 m 2 omfattende dele af johanniterkloster. I 1993 udgravedes ca. 800 m 2 omfattende gråbrødrekloster, veje, kirkegård og verdslig bebyggelse. I 1996 udgravedes ca. 100 m 2 omfattende gråbrødrekloster og verdslig bebyggelse. I udgravedes ca m 2 omfattende dele af johanniterkloster, vej og verdslig bebyggelse. Alle disse udgravninger lå inden for 200 m i den vestlige bydel. Med planerne om at bygge en parkeringskælder med tilhørende lejligheder, stod vi nu overfor en udgravning på ca m 2 med 3,5 m tykke kulturlag. Med erfaringerne fra ovennævnte udgravninger vidste vi, at vi ville finde dele af gråbrødreklostrets økonomibygninger, verdslig bebyggelse og vejforløb samt meget store genstandsmængder. Udgravningsbudgettet, der lød på 9,5 mio. kr., blev fremsendt til rigsantikvaren, da bygherren var privat. Beløbets størrelse svarede nogenlunde til det beløb. der var til rådighed for alle årets P-sager. Derfor blev beløbet søgt og bevilget af finansudvalget som en særbevilling udelukkende til denne udgravning. Med så stort et areal brugte rigsantikvaren den forholdsvis sjældent benyttede regel, at stoppe byggeriet i ét år. For at kunne klare denne opgave, var det nødvendigt med en mandskabsstyrke på gennemsnitlig personer. 29

2 Kunne det lade sig gøre at trække så mange arkæologer til Ribe over en længere periode? Da to store planlagte udgravninger ikke blev til noget, var der studerende nok at få dels fra Institut for Middelalderarkæologi, Institut for Forhistorisk arkæologi dels udenlandske studerende. Men kunne vi få folk med så megen erfaring i at udgrave komplicerede kulturlag, at de kunne arbejde selvstændigt og samtidig deltage i oplæringen af helt nye studerende? Dertil kom hele administrationen og forvaltningen af økonomien. Ledelsen Ansvarshavende og økonomiansvarlig var museets leder. Undertegnede fungerede som daglig leder af udgravningen med den samlede beretningspligt. Desuden blev udgravningen fulgt af en "følgegruppe" der bestod af to repræsentanter fra RAS, to fra DAN, en fra Nationalmuseet samt tre fra Den antikvariske Samling, heriblandt de to ovennævnte. Følgegruppens opgave var ved jævnlige besøg, oftest hver anden måned, at blive informeret om udgravnings- og økonomistatus, at deltage i diskussioner om prioriteringer samt at støtte i juridiske spørgsmål. Hver måned blev der fra museets side fremsendt en statusrapport for udgravning og for økonomi til følgegruppen, der til gengæld kvitterede med et beslutningsreferat af mødet til alle involverede. Såvel museet som RAS og DAN har følt det som en positiv erfaring at benytte en følgegruppe i 30

3 så stor en sag. I øvrigt blev der løbende indkaldt folk med ekspertise på forskellige faglige områder, hvilket vi havde meget stor gavn af. Bemanding For at fordele ansvaret og intensivere kendskabet til udgravningsobjektet, blev hele udgravningsfeltet underopdelt i 6 felter med hver en feltleder, der selvstændigt skulle foretage udgravningen, løbende referere til den daglige leder samt have beretningspligt for pågældende felt. Felterne blev i øvrigt bemandet med en fast mandskabsstyrke af studerende, så viden og ekspertise inden for det pågældende felt blev opbygget til gavn for alle. For at få så ensartet en registrering og metode som muligt, fik alle udleveret retningslinjer for udgravningsprocedure som var lavet på baggrund af erfaringerne fra de tidligere store udgravninger. Ca. en gang om ugen blev der holdt "stuegang" i feltet, hvor alle blev informeret om de nyeste resultater, metoder og teorier i de enkelte felter. De ydre rammer som toiletter, omklædning, spiseplads, arbejdspladser, kontorer m.v. blev opfyldt af et mindre hotel på nabogrunden, der efterfølgende skulle renoveres. Af praktiske årsager blev det besluttet at købe varm mad til frokost. Den blev leveret af museets café og betalt af de ansattes diæter i overensstemmelse med gældende regler. I en lille by som Ribe ville det give store problemer at skaffe indkvartering til så mange personer over så lang en periode. Derfor var det held i uheld at Ribe Sygehus blev nedlagt kort inden udgravningsstart. Det betød at museet kunne leje værelser på sygehuset til de ansatte. Enkelteller dobbeltværelser med tilhørende bade- og køkkenfaciliteter. For at holde styr på alle de praktiske ting som f.eks. indkvartering, lønregnskab, renskrivning af diverse lister samt andet praktisk arbejde blev der ansat en sekretær på udgravningen. Det var en stor hjælp såvel for den daglige leder, museets regnskabsafdeling samt udgravningens ansatte. På den måde blev udgravningen en "satellit" til museet. Til varetagelse af det meget store fundmateriale blev der ansat en konservator på udgravningen. Noget der normalt ikke bliver praktiseret på de danske udgravninger, men som absolut kan anbefales på store, meget fundrige udgravninger. Der blev foretaget en løbende prioritering, stabilisering og evt. konservering af genstandene. 31

4 To timer dagligt, fordelt på tre studenter, blev der foretaget genstandsregistrering på EDB. Det var nødvendig af hensyn til genstandenes videre forløb samt for en effektivisering af udgravningen. Det betød samtidig at hovedparten af registreringen var afsluttet samtidig med udgravningen i feltet. Med jævne mellemrum kom en medarbejder fra NNU til Ribe. I samarbejde med arkæologerne blev der udtaget jordprøver for at belyse forskellige problemstillinger. Med de sideløbende analyser kunne udgravningen umiddelbart drage tolkninger med efterfølgende metodevalg. I øvrigt var en uddannelsesgravning fra Forhistorisk Institut i København, enkelte udenlandske studerende, flere erhvervspraktikanter, enkelte amatører, aktiveringspersoner til bl.a. kaffebrygning, rengøring og opvask, samt to entreprenører beskæftiget på udgravningen. I alt ca. 80 personer i løbet af året. Formidling En af arkæologiens vigtige opgaver er den sideløbende formidling. Derfor blev der opført en udsigtsplatform til formålet. De mange daglige besøgende kunne ved hjælp af plancher og tekst orientere sig om udgravningen. Der blev daglig foretaget en rundvisning omkring udgravningen. Det var arkæologerne selv, der på skift tog sig af denne formidling. Interessen var enorm for såvel, fastboende, turister og især skolebørn. Derfor blev der lavet en "feltudstilling" i tilknytningen til udgravningen, formidlet med billeder, tekst og løsfund der måtte berøres samt en plantekasse med eksempler på de relikte planter der dukkede op efter mange hundrede år i jorden. På Museet Ribes Vikinger blev der lavet en lille særudstilling, der fortalte om arkæologernes arbejde og de mange anlæg der blev udgravet og ikke mindst viste nogle af de mange fine fund der blev gjort. 32

5 Hvad nu? I dag står vi tilbage med delberetningerne, der i det forløbne år skal sammenfattes, et helt fantastisk arkæologisk materiale der belyser en stor del af Ribes og middelalderens historie samt forpligtelsen til at formidle dette videre til såvel læg og faglært. En populær bog forventes at udkomme næste år, mens det store forskningsprojekt over de sidste års store middelalderudgravninger i Ribe ligger i støbeskeen. Men vi står også med en masse erfaringer og spørgsmål af mere overordnet karakter. Er det rimeligt at tillade en så voldsom indgriben midt i én af vores middelalderbyer? Kunne man forestille sig at Rigsantikvaren havde vetoret eller mulighed for at opkøbe grunden? Er det rimeligt at én privat bygherrer, der foranlediger en udgravning af et sådant omfang, "kun" har genen af at vente ét år før hans byggeri han fortsætte, mens millionregningen går til staten? Løsningen "skadevolder betaler" vil ikke ubetinget løse arkæologiens økonomiske problemer men føje nye og måske mere alvorlige til. Tilsvarende sager kan og vil opstå mange steder i de kommende år - og hvor står dansk arkæologi så? Hvad stiller man op med et-års reglen, hvis udgravningen havde været meget større end den i Ribe? Markedet var stort set støvsuget for arkæologer. Skal vi uanset størrelsen grave i maksimum et år eller skal man prioritere desto hårdere og bortgrave uvurderlig historie? Det er naturligvis en vurdering fra udgravning til udgravning. Men mon ikke udgravningen i Ribe er med til at rykke lidt ved landets politikere som forhåbentlig, i samarbejde med arkæologerne, kommer med konstruktive idéer til den nye museumslov. 33

"Er det Jer, jeg skal tale med her i eftermiddag?

Er det Jer, jeg skal tale med her i eftermiddag? Interview med Rigsantikvaren ved Birgitte Borby Hansen, Maria González og Claus Børre Petersen. "Er det Jer, jeg skal tale med her i eftermiddag? En sommerklædt og imødekommende Steen Hvass hilser på os,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på museerne. dm.dk

Psykisk arbejdsmiljø på museerne. dm.dk Psykisk arbejdsmiljø på museerne dm.dk 2 Psykisk arbejdsmiljø på museerne Det er en turbulent tid for museerne med fusioner og nye krav til fagligheden fra centralt hold primært i forhold til det arkæologiske

Læs mere

Magasindelen. Magasinet i Ribe. Museumsprojekt 2005

Magasindelen. Magasinet i Ribe. Museumsprojekt 2005 Magasinet i Ribe Museumsprojekt 2005 Magasindelen Magasindelen...2 Baggrund...3 Undersøgelsesarbejdet...6 Bygningen...8 Genstandsmængden, pakning og reoler...9 Opstillingsprincip...10 Håndtering, overflytning

Læs mere

Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser

Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser Kulturarvsstyrelsen har udarbejdet en vejledning med et sæt retningslinjer om gennemførelsen af forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser

Læs mere

Leder: Når studiet stresser side 2. Jeg går lige ned med stress... side 3. Snapseturen side 4. Øllets historie side 4

Leder: Når studiet stresser side 2. Jeg går lige ned med stress... side 3. Snapseturen side 4. Øllets historie side 4 Pr filen Nyhedsbrev nr. 2, 2012 Når studiet stresser side 2 Jeg går lige ned med stress... side 3 Snapseturen side 4 Øllets historie side 4 Hikuin-ekskursion til Gottorp slot side 5 Sagen om at arbejde

Læs mere

Den arkæologiske kulturarv skal sikres

Den arkæologiske kulturarv skal sikres 25 Den arkæologiske kulturarv skal sikres - røster i debatten omkring spørgsmålet: hvordan? Af mag. art. Olfert Voss og stud. mag. Jette Rostock, Arkæologisk Forum Introduktion Målet er - og har altid

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

R FILEN LEDER: Nyhedsbrev Nr. 4 2009 30 års jubilæum 1979-2009. God læselyst! Velkommen til Profilen nummer 4! DALFs historie s.

R FILEN LEDER: Nyhedsbrev Nr. 4 2009 30 års jubilæum 1979-2009. God læselyst! Velkommen til Profilen nummer 4! DALFs historie s. R FILEN Nyhedsbrev Nr. 4 2009 30 års jubilæum LEDER: DALFs historie s. 2-3 DALFs fremtid s. 4 Gode råd før gravningen s. 12 Profilens historie s. 9-11 Formandsliste s. 3 Sager og Konflikter s. 5-7 Løn

Læs mere

Sælg barmarksværkerne til naturgasselskaberne!

Sælg barmarksværkerne til naturgasselskaberne! Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 260 Offentligt Sælg barmarksværkerne til naturgasselskaberne! Det hele startede i begyndelsen af halvfemserne, hvor mit oliefyr var ved at være

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Kulturhistorisk Museum Randers

Kvalitetsvurdering af. Kulturhistorisk Museum Randers Kvalitetsvurdering af Kulturhistorisk Museum Randers 2008 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Baggrund for kvalitetsvurderingen 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX

BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX 02 Stor værdi i frivilligt arbejde Frivilligt arbejde handler om meget mere end at spare penge, selv om det også er værd at tage med for den lokale idræts- eller spejderforening.

Læs mere

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18 Museum Nordsjælland Vision 2020 og strategi 2015-18 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 1.1. Museum Nordsjælland historik og udgangspunkt..... 3 1.2. Formål med strategi og vision..... 3 2. Grundantagelser..

Læs mere

Håndbog om Frivillig Arbejdskraft

Håndbog om Frivillig Arbejdskraft Håndbog om Frivillig Arbejdskraft I ATTRAKTIONER Håndbog om Frivillig Arbejdskraft i Attraktioner af Mette Genz Indholdsfortegnelse Kære læser.......................................... 3 Overvejelser omkring

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

Mit eventyr med Diplomuddannelsen

Mit eventyr med Diplomuddannelsen Mit eventyr med Diplomuddannelsen Oplæg til HK konferencen d. 24. 25. september 2009 i Fåborg Jeg vil starte med kort at præsentere mig selv. Jeg hedder Maria Bagge Nielsen, jeg er 36 år, gift og har to

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys.

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys. Politihistorisk Forening Beretning for 2013 Den ordinære generalforsamling den 25. marts 2013 blev det formelle vendepunkt for de organisatoriske og strukturelle ændringer i det gamle Politihistoriske

Læs mere

Indkomne ideer på mail i anonymiseret form 1. I vil med fordel kunne spare på PPR! Det de leverer omkring talepæd. delen er så usvigelig ringe at det spildte penge for kommunen Der sker ikke fyldestgørende

Læs mere

Kulturspor i landskabet - arv eller miljø?

Kulturspor i landskabet - arv eller miljø? Kulturspor i landskabet - arv eller miljø? Refleksioner over hvorfor og en revurdering af hvordan vi bevarer forhistoriske lokaliteter Mette Kirstine Bjerrum Jensen Kandidatspeciale, april 2003 Forhistorisk

Læs mere

Børnegruppen. Evaluering af børnegrupperne i Familiehuset i Farum. 2000 Bo Ertmann

Børnegruppen. Evaluering af børnegrupperne i Familiehuset i Farum. 2000 Bo Ertmann Børnegruppen Evaluering af børnegrupperne i Familiehuset i Farum 2000 Bo Ertmann 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Om børn i alkoholfamilier... 4 Del 1. Samarbejdspartneres oplevelse af projektets udvikling...

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Plankultur i en brydningstid En vurdering af kommunernes arbejde med kommuneplan 09

Plankultur i en brydningstid En vurdering af kommunernes arbejde med kommuneplan 09 Plankultur i en brydningstid En vurdering af kommunernes arbejde med kommuneplan 09 Miljøministeriet Realdania Side 1 af66 Kolofon Udgivet af Plan09, april 2010 Tekst og redaktion: Operate A/S Faglige

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Stine Helweg - arbejder ved de københavnske kirkegårde, der drives af Københavns Kommune.

Stine Helweg - arbejder ved de københavnske kirkegårde, der drives af Københavns Kommune. Foredrag Gøteborg - Mennesket og kirkegården Stine Helweg - arbejder ved de københavnske kirkegårde, der drives af Københavns Kommune. Assistens, Vestre, Bispebjerg, Sundby og Brønshøj - samlet areal ca.

Læs mere