Installation af Picasa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installation af Picasa"

Transkript

1 Installation Hæfte side 89 Installation af Picasa Picasa kan installeres fra nettet eller fra den udleverede USB-nøgle. Installation fra nettet. 1. Gå ind på Picasa hjemmesiden: 2. Klik på Download Picasa 3 3. Klik på den gule advarselslinje der kommer øverst i browservinduet 4. Klik på Hent fil 5. Klik på Kør 1

2 Installation 6. Klik på Kør 7. Klik på Jeg accepterer 8. Klik på Installer 2

3 Installation 9. Fjern hak i de tre midterste bokse og klik Afslut Installation fra USB-nøgle Dobbeltklik på filen Picasa3-setup.exe på USB-nøglen. Følg installationsvejledningen fra punkt 6 3

4 Hovedsiden Hæfte side 8 Skærmbillede af hovedsiden i Picasa 1. Lyskassen. Viser miniaturer (thumbnails) af billeder i scannede mapper/album 2. Album og mappeoversigt. Viser scannede mapper og album 3. Billedbakken. Viser markerede billeder 4. Genveje til funktioner og værktøjer. Til billedbehandling er kun rotationspilene (rundkørslen)aktuel. 5. Værktøjslinjen. Genveje til værktøjer. 6. Menulinjen. Genveje til alle værktøjer og funktioner. Den eneste redigering der kan foretages på hovedsiden er rotation på 90 grader med eller mod uret. De øvrige redigeringsværktøjer findes ved at dobbeltklikke på en miniature eller markere flere billeder. De markerede billeder vises i billedbakken. Redigeringsværktøjerne åbnes ved at dobbeltklikke på et af billederne i billedbakken. Efterfølgende billeder åbnes med et enkeltklik. 4

5 Redigeringssiden Hæfte side 12 Skærmbillede af redigeringssiden i Picasa 1. Lyskassen. Billedet der skal redigeres 2. Redigeringsværktøjerne. 3. Billedbakken med billeder der udvalgt til redigering 4. Genveje. Skyderen til højre bruges til at zoome ind på billedet. Yderst til højre knappen til sluk/tænd for histogram 5. Værktøjslinjen. Feltet yderst til venstre returnerer til miniaturevisning. De meget små miniaturer er de samme som i billedbakken. 6. Menulinjen Nu kan vi redigere billeder. 5

6 Opret billedmappe Hæfte side 51 ff Det gør livet betydelig lettere hvis billederne er samlet i én mappe. Hvad denne mappe skal hedde og hvor den skal være placeret er op til dig selv. Her vises et eksempel hvor Billedmappen ligger på drev D, mappen hedder Mine billeder, undermapperne hedder 2008, 2009, 2010 osv. og undermapperne til årstalsmapperne (det er her billederne ligger) er ordnet i datoorden. Start Picasa 1. Klik på Værktøjer i værktøjslinien 2. Klik på Indstillinger i menuen 3. Vælg fanebladet Generelt 4. Klik på knappen Gennemse 5. Marker D drevet (D:\) Hvis der ikke ses noget D-drev så klik på + ud for mappen Denne computer og find D-drevet her. 6. Klik på Opret ny mappe 6

7 Opret billedmappe 7. Der åbnes en undermappe Ny mappe. Omdøb den til Mine billeder 8. Klik OK Gentag punkt 5-7 for at oprette 2009 som undermappe til mappen Mine billeder 5. Marker mappen Mine billeder 6. Klik på knappen Opret en ny mappe 7. Der åbnes en undermappe Ny mappe. Omdøb den til Klik OK 9. Feltet Gem importerede billeder i viser at de billeder vi kopierer fra kort/kamera gemmes i mappen D:\Mine billeder\ Klik OK Når vi når til årsskiftet oprettes en ny undermappe til Mine billeder. Den kaldes selvfølgelig På kurset oprettes en mappe på USB-nøglen. 7

8 Kopiere billedfiler Hæfte side 24 ff Kopier filer fra kort/kamera til PC 1. Forbind kortlæser eller kamera til computerens USB-port og luk spørgeboksen. 2. Start Picasa 3. Klik på knappen Importer I menuen vises de enheder der kan importeres fra. De øverste enheder er memorykort, scannere og webkamera. Den nederste (Mappe) bruges hvis der skal importeres fra en mappe på computeren. 4. Klik på enheden der viser memorykortet eller kameraet (her: Flytbart drev (M:\) 8

9 Kopiere billedfiler 5. I Importbakken vises alle billeder på Kort/kamera 6. I Vis eksempel vises et markeret billede i stor størrelse 7. Hvis billedet vender forkert kan det drejes ved at klikke på pilene 8. Billeder optaget på samme dato er samlet ud for et ursymbol 9. Hvis der er billeder på kortet der tidligere er blevet importeret sættes hak ved Udelad dubletter, så bliver billeder der tidligere er kopieret ikke importeret igen. 10. Hvis alle billeder skal kopieres til samme mappe på computeren klikkes på Importer alle 11. Enkeltbilleder der skal kopieres til samme mappe, kan markeres (hold CTRL nede og klik på billederne) og derefter importeres ved at klikke på Importer markerede. Alle billeder fra en bestemt dato markeres ved at klikke på uret ud for datoen. 9

10 Kopiere billedfiler Vælg hvor billederne skal gemmes 12. Angiv mappe hvor billederne skal gemmes. År=2009, måned=05, dato=00, navn=haven. Dato =00 da billederne er optaget på forskellige datoer i maj måned. Navn=Haven da det er billeder fra min have. 13. Vores standardmappe er allerede udfyldt D:\Mine billeder\2009 og mappenavnet fra 12 bliver undermappe til vores standardmappe. 14. Hvor billederne er optaget (valgfrit) 15. Dato for optagelse. Her står altid datoen for de første billeder på kortet. Ret selv datoen hvis det er en anden dato 16. Beskrivelse af billederne (Valgfrit) 17. Klik på Afslut. Billederne bliver overført til computeren 10

11 Mappeadministration Hæfte side 15 Mappeadministration Tilføj mapper til mappe og albumoversigten. Klik på Værktøjer i værktøjslinjen. Vælg punktet Mappeadministration (det øverste punkt) Vinduet Mappeadministration 1. Oversigt over drev og mapper på computeren (som Stifinder). Rødt kryds betyder at drevet/mappen ikke bliver scannet for billedfiler. Grønt hak betyder at mappen/drevet bliver scannet én gang. Et øje betyder at drevet/mappen bliver scannet hver gang Picasa startes. 2. Her markeres om eller hvordan mapper/drev skal scannes. Mappen der ønskes tilføjet Picasas mappeoversigt markeres (her: mappen Billedbehandling). Der sættes prik i den ønskede scanningsmåde (her: Scan altid). Kik OK. Mappen Billedbehandling bliver tilføjet oversigten Mapper i Picasa og hver gang Picasa startes bliver mappen scannet for eventuelle nye billeder. 3. Oversigt over Mapper/drev der bliver scannet ved start af Picasa. 11

12 Billedbehandling Billedbehandling med Picasa Skal alle billeder korrigeres? Nej, hvis i er tilfreds med billedet er det ikke nødvendigt, men de fleste billeder skal dog lige ha rettet horisonten fordi kameraet er holdt lidt skævt under optagelsen, beskæres fordi der er kommet uønskede ting med på billedet, f.eks. en halv person, for meget himmel eller simpelthen fordi det væsentlige i billedet fylder for lidt og en korrektion af lyset kan redde et blegt og kontrastløst billede. Betragt dine billeder og find ud af hvad der skal korrigeres. 1. Kik på billedet. Er det bevaringsværdigt? Hvis nej, så slet det medmindre det er det eneste billede du har af tante Marie der nu ligger under mulde. 2. Hvad skal rettes? Horisonten, lyset, beskæring? Nu kan de nødvendige korrektioner fortages og jeg anbefaler denne rækkefølge. 1. Drej billedet 90 hvis det er nødvendigt 2. Ret skæv horisont 3. Beskæring 4. Korriger lyset med Oplys mørke områder, Glanslys og Skygger i Justering 5. Korriger farverne med Farvetemperatur, Neutralfarvevælger, Nuance, Farvemætning 6. Fjern røde øjne 7. Skarphed Når de nødvendige korrektioner er fortaget, så husk at gemme billedet 12

13 Enkle forbedringer Hæfte side 33 ff Fanebladet Enkle forbedringer Beskær Fjerner uønskede ting fra billedet. Tilpasser billedet så det passer til udskriftformat. Ret op Retter skæv horisont Røde øjne Fjerner røde øjne ved blitzbilleder Jeg prøver lykken Udfører automatisk korrektioner på billedet. Anbefales ikke, men prøv. Automatisk kontrast Øger kontrasten i billedet. Anbefales ikke. Brug i stedet skyderen Skygger under fanebladet Justering. Automatisk farve Picasa prøver at korrigere farverne så de ser naturlige ud. Prøv det, men det anbefales at bruge skyderen Farvetemperatur under fanebladet Justering. Retouchering Fjerner støvkorn fra scannede billeder. Begrænset anvendelighed legetøj. Tekst Tilføjer tekst i billedet. Til julekort, fødselsdagskort, indbydelser m,v. Oplys mørke områder Samme funktion som skyderen med samme navn under fanebladet Justering. 13

14 Enkle forbedringer Beskær billede Klik på knappen Beskær. Vælg formatet på det udsnit du vil lave. Der er valgmuligheder for de almindeligste billedformater. Hvis du vælger Manuel er du selv herre over forholdet mellem siderne. Her er valgt et udsnit der passer til et billede på 10 x 15 cm. Sæt markøren i det der skal være øverste venstre hjørne, hold venstre musetast nedtrykket og træk markøren til det der skal være nederste højre hjørne. Der kan korrigeres senere. Hvis rammen vender forkert så klik på knappen Roter. Klik på knappen Vis eksempel for at få vist det valgte udsnit. Der returneres til redigeringsvinduet efter et par sekunder. Anvend. Gem billedet Ctrl + S Ret op Klik på knappen Ret op. Billedet overlejres med lodrette og vandrette styrelinjer. Træk i skyderen nederst i billedet indtil horisonten/flagstangen flugter med en af styrelinjerne. Anvend Gem billedet Ctrl + S 14

15 Enkle forbedringer Fjernelse af røde øjne Indlæs billedet hvor der skal fjernes røse øjne. Klik på knappen Røde øjne. Det var det Picasa finder selv de røde øjne der måtte findes på billedet. Hvis der skulle være en smutter så lav en markering uden om øjet på samme måde som beskrevet ved Beskær billede. Hvis øjet er meget lille så gør billedet større før der laves markering. Klik på Eksempelvisning for at se det færdige resultat. Der returneres til redigeringsvinduet efter et par sekunder. Anvend Gem billedet. CTRL +S Retouchering Indlæs billedet der skal retoucheres. Klik på knappen Retouchering. Cursoren bliver til en cirkel. Størrelsen kan reguleres med skyderen Penselstørrelse. Penslen cirklen placeres over det der skal fjernes. Venstreklik. Flyt penslen til det der skal erstatte det der skal fjernes. Venstreklik. Gentag hvis det er et stort område der skal fjernes. Funktionen virker ikke så godt ved stor penselstørrelse, så vælg en lille pensel og gentag. Anvend. Gem billedet. Ctrl + S Et klik på knappen Nulstil fjerner alle de patches der er lavet. Et klik på knappen Fortryd patch fjerner det sidste patch. 15

16 Enkle forbedringer Tilføj tekst Indlæs billedet og klik på knappen Tekst. Valg af skrifttype, skriftstørrelse osv. kender i fra tekstbehandling. Skriv den ønskede tekst. Teksten bliver omgivet af en ramme. Flyt cursoren ind i midten af rammen. Der kommer en cirkel. Når cursoren placeres midt i cirklen bliver den til et kryds med fire pile. Hold venstre musetast trykket ned. Teksten kan nu flyttes til et passende sted på billedet. Til højre på cirklen er der en hvid pil med en rød prik for enden. Peg på den røde plet med cursoren. Cursoren bliver til en hånd. Hold venstre musetast trykket ned. Ved at trække til højre/venstre kan størrelsen på teksten ændres. Ved at trække rundt langs cirklen kan vinklen ændres. Skyderen ud for de to T er kan gøre bogstaverne mere eller mindre hule. Helt til højre er bogstaverne solide. Helt til venstre er bogstaverne kun vist ved en kontur. Ved klik i cirklen ud for det første T vælges udfyldningsfarven ved hule bogstaver. Ved klik i cirklen ud for det andet T vælges konturfarven. Med skyderen helt til højre bliver det skriftfarven. Skyderen Gennemsigtighed bestemmer hvor meget af baggrunden der kan ses gennem bogstaverne. Anvend. Gem billedet. Ctrl + S 16

17 Justering Hæfte side 41 Fanebladet Justering. Hvis der er stor forskel på lysstyrken i forskellige områder af billedet kan lysmåleren blive snydt. Lysforskellen kan til en vis grad justeres med de tre skydere Oplys mørke områder, Glanslys og Skygger. I nedenstående billede er lyset som jeg ønskede det, men det giver et udmærket eksempel på hvordan de tre skydere virker. Histogrammet viser en masse mørke pixels men ellers er der information i hele området. Skyderen Oplys mørke områder lysner de mørkeste dele af billedet. Se side 18 De mørkeste områder bliver misfarvet. Histogrammet viser at de sorte pixels er forskudt mod den lyse ende af histogrammet. Skyderen Glanslys gør de lyseste områder i billedet endnu lysere. Se side 18 Højlysene er blokeret. Histogrammet viser at de mørke pixels er bibeholdt mens de lyse pixels er forsvundet. Skyderen Skygger gør de mørkeste dele af billedet endnu mørkere. Se side 18 Behersket brug af Skygge kan gøre billedets farver mere mættede. Histogrammet viser at informationen i den mørke del af er forsvundet. Det er forkert. Der burde være en ophobning af sorte pixels til venstre i histogrammet. Skyderen Farvetemperatur gør farven varmere eller koldere. Til højre bliver billedet mere rødgult, til venstre bliver billedet mere blåt.neutral farvevælger bruges til at fjerne farvestik fra billedet. Klik på Pipetten og klik et sted i billedet der er hvidt eller gråt. Tryllestavene kan bruges til automatisk korrektion af lys og farve. Men som med al anden automatik er det ikke sikkert det virker. 17

18 Justering Oplys mørke områder Glanslys Skygger 18

19 Effekter Hæfte side 42 ff Fanebladet Effekter Gør skarpere Gør billedet skarpere, hvad ellers? Næsten alle billeder har godt af at få tilført lidt extra skarphed. Afslutter altid billedbehandlig. Sepia Giver billedet et gammeldags look Sort-hvid Laver farvebillede om til sort-hvid Gør varmere Forstærker hudtoner. Solarieeffekt. Filmkorn Gør billedet grynet Nuance Som sepia men den overlejrede farve er valgfri Mætning Forstærker farverne Blødt focus Et område af billedet forbliver skarpt. Det omliggende uskapt Glød Gør billedet sløret Filtreret sort-hvid Simulerer hvordan et sort-hvidt billede ville se ud hvis det var optaget gennem et farvet filter Sort-hvid focus Et cirkulært område af billedet er farvet, det omliggende er sort-hvidt Gradueret nuance Farven kan forstærkes/ændres i et valgfrit område fra toppen og nedad. 19

20 Effekter Gør skarpere er den eneste seriøse funktion under dette faneblad. Alle billeder vinder ved at få tilført lidt skarphed. Indlæs billede. Klik på Gør skarpere. Effekten reguleres ved at trække i skyderen. Klik anvend. Yderligere skarphed kan tilføjes ved at gentage processen. Anvend. Gem De resterende funktioner under dette faneblad er det rene legetøj. Sepia, Sort-hvid, Gør varmere, Filmkorn Effekten tilføjes ved at klikke på tilhørende knap. Effekten kan forstærkes ved at klikke gentagne gange på knappen. Anvend. Gem Nuance Klik på knappen Nuance. Klik på regnbuefeltet. Før cursoren rundt i farvefeltet indtil du har fundet en passende farve eller vælg en farve ovenover regnbuefeltet. Klik. Med skyderen Farveægthed kan det reguleres hvor meget af den originale farve slår igennem. Anvend. Gem Mætning Gør farverne stærkere. Effekten kan reguleres med skyderen. Pas på. Det bliver let til glansbilleder. Anvend.Gem Blødt focus Centrum af den skarpe del kan indstilles ved at sætte cursoren på krydset i billedet. Holde venstre musetast trykket ned og trække krydset til ønsket position. Størrelsen af cirklen reguleres med skyderen Størrelse. Med skyderen Grad bestemmes hvor sløret det omgivende skal være. Anvend. Gem Glød Samme effekt som Blødt focus men softer kun de lyse farver. Anvend. Gem Filtreret Sort-hvid Klik i feltet Vælg farve. Før cursoren rund i feltet til ønskes effekt. Anvend. Gem Sort-hvid focus Sæt cursoren i krydset og med venstre museknap nedtrykket trækkes til ønsket centrum for effekten. Skyderen Størrelse bestemmer diameter af farvet felt. Skyderen Skarphed bestemmer hvor skarp overgangen er mellem den farvede den sort-hvide del. Anvend. Gem Gradueret nuance Klik i feltet Vælg farve og vælg farve. Sæt cursoren i krydset. Med venstre musetast trykket ned trækkes skillelinjen til ønsket position. Op-ned flytter linjen op/ned. Højre-venstre vipper linjen. Skyderen Glidende overgang bestemmer hvor skarp overgangen skal være. Skyderen Farvetone bestemmer hvor mættet den valgte farve skal være. Anvend. Gem 20

21 Fotoalbum Fotoalbum Du kan let lave dit eget fotoalbum med Picasa. Den eneste ulempe er prisen. 1. Åbn Picasa 2. Find mappen med billeder der skal udskrives 3. Markér de billeder der skal være på én side. Her er valgt 6 billeder. 4. Vælg Collage i nederste værktøjslinje 5. Billederne bliver indlæst hulter til bulter. Det gør ikke noget. 21

22 Fotoalbum Til albumblade vælges følgende fra menuen: 6. Billedbunke: Det ligner en. 7. Billede uden kant 8. Massiv farve 9. Bagrundsfarve. Klik i feltet og vælg baggrundsfarve. Sort passer fint til farvebilleder. 10. Vælg størrelse på albumblad. Her er valgt A4 format 11. Vælg portræt eller landskab format. 12. Hvis baggrundsfarven er valgt i en lys farve kan der vælges skyggevirkning ved at sætte flueben ved Tegn skygger. Ses ikke ved mørk baggrundsfarve...og nu skal du være kreativ. 13. Arranger billederne på siden. Klik på de enkelte billeder. Cirklen med håndtaget, kendt fra Indsæt tekst vises i billedet. Billedet kan nu opfattes som en tekst. Det kan flyttes rundt på siden. Det kan gøres større/ mindre Det kan drejes 14. Når du er tilfreds med resultatet, så klik på Opret Collage Billedet bliver gemt i mappen Collager under Projekter. Hele siden gemmes som ét billede. 22

23 Fotoalbum Som prikken over i et kan indsættes tekst på siden. Indlæs billedet fra Projekter/Collager Vælg værktøjet Tekst under fanebladet Enkle forbedringer. Tilføj tekst. Anvend. Billedet (siden) bliver gemt i Projekter/Collager 15. Klik på printerikonet for at udskrive Hvis der skal billeder fra forskellige mapper på samme side, markeres billederne fra første mappe, hvorefter der klikkes på tegnestiften 16. Derefter markeres billederne i næste mappe og der klikkes på tegnestiften 16 og så fremdeles. De valgte billeder ses i Billedbakken med en lille grøn markering nederste venstre hjørne. Billederne fjernes fra billedbakken ved at klikke på den røde cirkel

24 Fotoalbum 24

25 Polaroid look Polaroid look Hvis der ønskes billeder der ligner de gamle Polaroidbilleder bruges samme fremgangsmåde som under albumblade med følgende undtagelser: 1. Under Billedkanter vælges Ligner et kendt. 2. Baggrundsfarve vælges til Hvid 3. Der sættes flueben ved Vis undertekster. Hvis der er tilføjet billedtekst bliver den overført til snippen Men men.men dette med polaroidformat skal tages bogstaveligt. Billedet bliver kvadratisk se billede. Det vil sige at billedet bliver beskåret. Hvis udsnittet ikke passer, så 4. Markér billedet og Klik på Fanebladet Vis og rediger Herefter beskæres billedet. I menuen vælges Kvadratisk: CD-omslag. Når der er fundet et passende udsnit 5. Klik på Fanebladet Collage Opret Collage Udskriv billedet og klip ud. Eller bedre Skær ud. Brug en hobbykniv og en (metal)lineal. 25

26 Julekort Julekort, fødselsdagskort og andre kort Jule- Lykønsknings- og Til/fra kort fremstilles på samme måde som Albumblade. Vælg et eller to billeder. Antallet afhænger af den ønskede størrelse på kortet. Anbring billederne nederst på siden Opret Collage billedet bliver gemt i mappen Projekter/Collage Indlæs billedet i Picasa og udskriv. Fold billedet om den øverste kant. Klip/skær ud efter billedet. Skriv hilsen, put i kuvert, skriv adresse på kuvert, husk frimærke, put i postkasse. 26

27 Diasshow Hæfte side 60 ff Diasshow kaldes Film i Picasa 1. Marker billeder der skal være med i diasshow 2. Hvis der skal være billeder fra flere mapper klikkes på Tegnestiften før der vælges en ny mappe. Når der klikkes på Tegnestiften markeres billederne med en ring. Hvis der ikke klikkes på tegnestiften forsvinder billederne fra Billedbakken når der vælges en ny mappe. 3. De valgte billeder kan ses i Billedbakken 4. Klik på Film 27

28 Diasshow Fanebladet Film 5. Hvis der skal underlægningsmusik til diasshowet så klik på Indlæser og vælg musik 6. Valgmuligheder Trunker lyd = Musik afbrydes når der ikke er flere billeder, Tilpas billeder til lyd = Hvert billede vises så længe at billederne slutter samtidig med musikken, Gentag billeder så de passer til lyden = Billederne vises forfra indtil musikken er færdig. 7. Overgangsstil her vælges overgangen mellem de enkelte billeder. Der kan ikke vælges forskellige overgange i samme show. 8. Diasvarighed her vælges hvor længe hvert dias skal vises. Vælges automatisk hvis der er valgt Tilpas billeder til lyd 9. Dimensioner Vælg 1024 x Billedernes rækkefølge kan ændres ved at venstreklikke på et billede, holde museknappen trykket ned og trække billedet til ny position. 11. Klik på den grønne pil undervejs for at teste showet 12. Med Skyderen kan bladres hurtigt gennem showet 28

29 Diasshow Fanebladet Dias 13. Her laves fortekster til showet 14. Valg af Skrifttype, skriftstørrelse osv. må være bekendt. 15. Vælg Tekstfarve og Baggrundsfarve 16. Skabelon her vælges hvordan teksten præsenteres. Prøv jer frem. Teksten skrives i det store felt. 17. Hvis der skal indsættes flere tekstdias klikkes på knappen Tilføj en ny tekstdias 18. Hvis et dias skal slettes markeres billedet og der trykkes på Delete og hvis det ikke virker så højreklik på billedet og vælg Fjern 29

30 Diasshow Fanebladet Klip 19. Hent flere der kan vælges flere billeder til showet. Når de nye billeder er valgt returneres til denne side ved at klikke på knappen Tilbage til Movie Maker 20. Et klik på + føjer billedet/billederne til slutningen af showet 21. Gennemse showet og når du er tilfreds Klik på Lav en film 30

31 Diasshow 23. Så er det blot at vente. 24. Når filmen er oprettet starter en automatisk afspilning. Afspilningen kan stoppes ved at trykke Esc 25. Filmen findes nu i mappen Film. 31

32 Sikkerhedskopiering Hæfte side 64 ff Sørg altid for at have mindst 2 sæt af jeres billeder og de må ikke opbevares samme sted. Et sæt på den interne harddisk og et sæt på en CD/DVD, en ekstern harddisk eller på et memorykort/usb nøgle. Hvis computeren bliver stjålet eller går uhjælpeligt i stykker hjælper det ikke noget at I har et originalt sæt og en kopi på samme computer. Sikkerhedskopi på CD/DVD kan bruges, men jeg nærer en inderlig mistro til disse medier. Sikkerhedskopi på ekstern harddisk anbefales hvis det drejer sig om mange billeder. Sikkerhedskopi på memorykort anbefales hvis det drejer sig om få billeder. En Ekstern harddisk på 1000 GB kan erhverves for ca. 600 Kr. et memorykort/usb nøgle på 8 GB for ca. 100 Kr. måske billigere hvis de er på tilbud. Et memorykort/usb-nøgle på 8 GB kan rumme ca billeder. Sikkerhedskopiering på Ekstern harddisk/memorykort/usb-nøgle. Jeg har oprettet min Billedmappe på Drev D:\ som forklaret i afsnittet Opret billedmappe side 6 Jeg har taget nogen billeder i min fritidshave og kopieret dem til en mappe der hedder Haven som forklaret i afsnittet Kopiere side 8. Nu vil jeg lave en sikkerhedskopi af disse billeder. Kopien oprettes på en ekstern harddisk der i dette tilfælde får drevbetegnelsen I:\ 1. Tilslut Ekstern harddisk, memorykort eller USB nøgle til computeren USB stik. 2. Klik på Værktøjer 3. Vælg Sikkerhedskopier billeder. 4. Klik OK hvis denne boks vises 32

33 Sikkerhedskopiering 5. Sæt hak ved mappen der skal sikkerhedskopieres 6. Klik på Nyt sæt 7. Giv sikkerhedskopien et Navn. Du kan selv vælge hvad den skal hedde. 8. Sæt prik i Backup fra disk til disk.. 9. Klik Vælg og vælg dit backupdrev i fillisten 10. Prik ved Alle filtyper 11. Klik Opret 12. Der er nu oprettet et sikkerhedskopisæt der hedder Sikkerhedskopi af Mine billeder 13. Klik på Sikkerhedskopi 33

34 Sikkerhedskopiering 14. Der er nu oprettet en sikkerhedskopi på mit I:\ drev som kan være en ekstern harddisk, et memorykort eller en USB-nøgle 15. Sikkerhedssættet består af: a. Picasarestore.exe dobbeltklik på denne fil vil genskabe billederne på D:\ drevet b. Files.txt hjælpefil til PicasaRestore.exe c. [D] kopi af den originale billedmappe Senere på året besøger jeg Gjerrild Kirke og hjembringer nogen billeder derfra. De bliver lagt i mappen Gjerrild Kirke, naturligvis som undermappe til 2009 Jeg vil nu opdatere min Sikkerhedskopi af Mine billeder med disse billeder. 16. Gentag punkterne Mine billeder fra Gjerrild Kirke er hakket af 18. Klik på pilen ud for Sikkerhedskopisæt og vælg Sikkerhedskopi af Mine billeder 19. Klik på Sikkerhedskopi 20. Sikkerhedskopien på mit I:\ drev er nu opdateret. Dette er en lidt omstændelig måde at sikkerhedskopiere på. Det anbefales at bruge Stifinder Se side Backup på CD/DVD gælder kun XP 34

35 Filhåndtering Stifinder Genvejstaster Taster og tastekombinationer Windows tasten = tast nummer to eller trefra venstre i nederste række (Den med flaget). CTRL tasten = tast nummer et fra venstre i nederste række Windows-tast + E betyder Hold Windowstasten trykket ned og tryk en enkelt gang på E (Explorer=Stifinder) CTRL + A betyder Hold CTRL-tasten trykket ned og tryk en enkelt gang på A (Alt) Det er vigtigt at tastetrykket på E, A og V er kort og bestemt. Windows-tast + E = Åbner stifinder CTRL + A = marker Alle CTRL + C = kopier alle markerede filer til udklipsholderen CTRL + V = indsæt alle filer i udklipsholderen i den valgte mappe Markere en fil = Venstreklik på filen I Windows Stifinder: Skift mellem Filliste og Billedopgaver = Klik på knappen Mapper Skift mellem visninger i fillisten = Klik på ikonet Visninger i værktøjslinien. Til billeder bruges Store ikoner eller Billedserie. 35

36 Filhåndtering Stifinder Opret mappe Opret mappe 1. Windows-tast + E 2. Marker den mappe der skal oprettes undermappe til. Hvis der ikke er nogen mapper markeres selve drevet. 3. Venstreklik på Filer 4. Vælg Ny 5. Vælg Mappe 6. Skriv navn på mappen afslut med Enter 7. Det var alt 36

37 Filhåndtering Stifinder Kopiere filer Kopier alle filer fra en mappe til en anden 1. Windows-tast + E 2. Find mappen filerne skal kopieres fra 3. Venstreklik på mappen 4. Marker en fil i vinduet til højre 5. CTRL + A 6. CTRL + C 7. Marker mappen filerne skal kopieres til 8. CTRL + V Kopier enkelte filer fra en mappe til en anden 1. Windows-tast + E 2. Find mappen filerne skal kopieres fra 3. Venstreklik på mappen 4. Hold CTRL tasten nede mens der venstreklikkes på de filer der skal kopieres 5. CTRL + C 6. Marker mappen filerne skal indsættes i 7. CTRL + V Kopier en hel mappe inklusiv mappenavnet 1. Windows-Tast + E 2. Marker den mappe der skal kopieres 3. CTRL + C 4. Marker den mappe som den kopierede mappe skal være en undermappe til 5. CTRL + V Kopiering af filer fra forskellige mapper til én mappe Forestil jer at I har tre mapper Børge, Jørgen og Kirsten. I vil kopiere alle filer i Børge og Jørgen til Kirsten. 1. I markerer filerne i Børge og CTRL + C 2. I markerer filerne i Jørgen og CTRL + C 3. I markerer mappen Kirsten og indsætter med CTRL + V NEJ, DET KAN IKKE LADE SIG GØRE!!!!!!! Når I kopierer filerne fra Jørgen bliver filerne fra Børge fjernet fra mellemlageret (Udklipsholderen som den hedder), så kopieringen må foretages i to omgange. 1. Kopier fra Børge til Kirsten og derefter 2. Kopier fra Jørgen til Kirsten 37

38 Filhåndtering Stifinder Kopiere filer Kopier billedfiler fra kort/kamera til PC 1. Sæt kortlæser eller kabel fra kamera i USB port 2. Windows tast + E 3. Find kortlæseren i mappelisten Afhængigt af hvor mange forskellige kort der kan læses af kortlæseren vil der vises et varierende antal nye drev. Prøv dig frem til du finder det rigtige. Det rigtige er det der har en hovedmappe der hedder DCIM (Digital Camera IMages) En undermappe til DCIM vil have et navn der afhænger af kameramærket 4. Marker denne mappe 5. Marker de billeder der skal overføres fra kortet. Normalt alle billeder, CTRL+A 6. CTRL+C 7. Marker mappen billederne skal kopieres til 8. CTRL+V 9. Det var det Slet IKKE billedfiler fra kortet før der er lavet backup af de nys overførte filer på CD, DVD, USB-nøgle eller extern harddisk. Sæt kortet tilbage i kameraet og slet filerne fra kortet ved at vælge funktionen Format på kameraet (se brugsanvisning til kamera). Slet ikke filerne fra Stifinder - det kan give problemer. Backup på CD Kun Windows XP. Vista - se siderne A-09 og A Læg en CD i brænderen. Luk eventuelle boxe der popper op. 2. Windows-tast + E 3. Marker mappen med de billeder der skal kopieres til CD en 4. Marker en fil i vinduet til højre 5. CTRL + A 6. Klik på knappen Mapper i værktøjslinien. Knappen Mapper skifter mellem filliste og billedopgaver i venstre vindue. 7. Vælg Kopier til CD i menuen til venstre 8. Nederst til højre på skærmen kommer en der box hvori der står Filer, som venter på at blive skrevet til Cd en. Klik i denne box 9. Der åbnes et nyt vindue 10. Vælg Skriv disse filer til CD 11. Og så er det bare at vente til de er skrevet til CD en 38

39 Filhåndtering Stifinder Slette filer Slet alle filer i en mappe 1. Windows-tast + E 2. Venstreklik på den mappe der skal slettes fra 3. Marker én af filerne i vinduet til højre 4. CTRL + A 5. Tryk på Delete 6. Det var det Slet enkelte filer i en mappe 1. Windows-tast + E 2. Venstreklik på mappen der skal slettes filer fra 3. Hold CTRL-tasten nede og venstreklik på de filer der skal slettes i vinduet til højre 4. Tryk Delete 5. Det var det Slet alle filer i en mappe inklusive mappen 1. Windows-tast + E 2. Marker den mappe der skal slettes 3. Tryk Delete 4. Det var det Sletning af filer PAS PÅ!!!!!!! Tænk dig om mindst to gange før du trykker på Delete, specielt når det drejer sig om noget så uerstatteligt som billeder. Som hovedregel foreslår jeg at billeder skal være på to adskilte lagringsmedier før i sletter dem fra et tredje, det være sig på Intern harddisk + Extern harddisk, Harddisk + CD, Harddisk + Memorykort, Harddisk + USB-nøgle. Det er ikke nok at billedfilerne ligger i to forskellige mapper på harddisken. Hvis harddisken går i stykker, computeren bliver stjålet, der bliver ildøs eller hvad der ellers kan ske af ulykker så er billederne væk! Normalt vil slettede filer blive overført til papirkurven hvorfra de kan genskabes. Dette gælder IKKE for filer der slettes fra Externe drev (USB-nøgle, Extern harddisk, Memory kort). De er tabt for evigt. 39

40 Filhåndtering Stifinder Udskiv, Vis, Send Denne side gælder kun Windows XP. Vista se side A-09 Udskriv kontaktkopi Hæfte side Windows-tast + E 2. Marker den ønskede mappe 3. Knappen Mapper klikkes til Billedopgaver hvis den ikke allerede er det 4. Vælg menupunktet Udskriv billeder hvis alle billeder ønskes udskrevet 5. Hvis ét billede ønskes udskrevet, markeres dette billede og menupunktet hedder nu Udskriv dette billede 6. Hvis enkelte billeder ønskes udskrevet markeres de med CTRL+venstreklik med musen og meupunktet hedder nu Udskriv de markerede billeder 7. Efter punkterne 4,5 eller 6 kommer Guiden billedudskrivning 8. Første billede vælges Næste 9. Andet billede viser de filer der bliver udskrevet. Vælg næste 10. Næste billede installerer printer. Det er gjort, så vælg Næste 11. Her kommer Layoutvalg. Vi ville udskrive en kontaktkopi så Klik i Udskriftlisten på Kontaktark. Der udskrives 35 billeder på en A4 side. Fint nok til en første bedømmelse af billederne. 12. Tryk på Næste og billederne bliver udskrevet Vis billederne som Diasshow Hæfte side Windows-tast+E 2. Marker den ønskede mappe 3. Knappen Mapper klikkes til Billedopgaver 4. Klik på menupunktet Vis som Diasshow i menuen til højre Diasshowet kan afbrydes ved at trykke Esc (øverst til venstre på tastaturet Send billeder med Hæfte side Windows-tast + E 2. Marker den ønskede mappe 3. Knappen Mapper klikkes til Billedopgaver 4. Marker de billeder der skal sendes med 5. I menuen til venstre klikkes på menupunktet Send de markerede elementer med 6. I Outlook Express åbnes et vindue hvor det kan vælges billedstørrelse. Vælg den mindste størrelse, vistnok 640x480 pixels 7. Klik næste 8. Udfyld med modtagers adresse og skriv hvad der nu skal skrives og send 9. I Outlook åbnes programmet efter punkt 5 og billedstørrelsen indstilles i en menu til højre. Vælg 640x480 eller mindre. 10. Udfyld med modtagers adresse osv. leifp

Picasa 3.6. 2008, 2009, 2010 leifp ---------------------------------------------------------- Installation 2. Hovedsiden 5. Redigeringssiden 6

Picasa 3.6. 2008, 2009, 2010 leifp ---------------------------------------------------------- Installation 2. Hovedsiden 5. Redigeringssiden 6 3.6 2008, 2009, 2010 leifp Indhold Side ---------------------------------------------------------- Installation 2 Hovedsiden 5 Redigeringssiden 6 Billedorganisering 7 Filbehandling i Picasa 9 Kopiering

Læs mere

Picasa 3.6. 2008, 2009, 2010, 2011 leifp ---------------------------------------------------------- Installation 2. Hovedsiden 5. Redigeringssiden 6

Picasa 3.6. 2008, 2009, 2010, 2011 leifp ---------------------------------------------------------- Installation 2. Hovedsiden 5. Redigeringssiden 6 3.6 2008, 2009, 2010, 2011 leifp Indhold Side ---------------------------------------------------------- Installation 2 Hovedsiden 5 Hæfte side xx henviser til PICASA 3.6 & PICASA WEBALBUM af Kim Krarup

Læs mere

Picasa 3.9. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 leifp ---------------------------------------------------------- Installation 2.

Picasa 3.9. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 leifp ---------------------------------------------------------- Installation 2. 3.9 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 leifp Indhold Side ---------------------------------------------------------- Installation 2 Hovedsiden 4 Hæfte side xx henviser til PICASA 3.6 & PICASA WEBALBUM af Kim

Læs mere

Gratis-programmerne Picasa og Photo Story

Gratis-programmerne Picasa og Photo Story Digital I T C A F E E Foto Computerklubben inviterer dig indenfor i Aktivitetscentrets it-café for at demonstrere og fortælle om gode erfaringer med forskellige smarte programmer, som du kan bruge på computeren.

Læs mere

Billedbehandling med XnView.

Billedbehandling med XnView. Billedbehandling med XnView. 2009 Dag 1: På skrivebordet finder du ikonet for Denne computer højreklik på ikonet og vælg Stifinder på pop-op skiltet. Nu viser Stifinderen de drev der findes på denne computer

Læs mere

Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer.

Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer. Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer. Der er ikke mange billeder, der er perfekte fra starten. Du kan gøre billeder bedre ved hjælp af de værktøjer som vises, når du åbner

Læs mere

Picasa - lynvejledning Udarbejdet februar 2014

Picasa - lynvejledning Udarbejdet februar 2014 Picasa - lynvejledning Udarbejdet februar 2014 www.skive.dk Downloade picasa Picasa er Googles bud på et (gratis) billedbehandlingsprogram. Programmets allerstørste styrke er at skabe overblik over de

Læs mere

Overførsel og organisering af billeder på computeren med Stifinder. - samt lidt om backup

Overførsel og organisering af billeder på computeren med Stifinder. - samt lidt om backup Overførsel og organisering af billeder på computeren med Stifinder. - samt lidt om backup Der er flere muligheder for at flytte billeder fra kamera til computer. Hvilken du benytter, afhænger af temperament

Læs mere

Billedbehandling Pixlr.com Side 1. Opgaver. Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Billedbehandling Pixlr.com Side 1. Opgaver. Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Billedbehandling Pixlr.com Side 1 Opgaver Billedbehandling Pixlr.com Side 2 Indholdsfortegnelse Opgave 1... Åbne/Gemme/Størrelse... Side 3 Opgave 2... Autoniveauer... Side 4 Opgave 3... Manuelle justeringger...

Læs mere

FastStone Image Viewer Indhold

FastStone Image Viewer Indhold FastStone Image Viewer Indhold FastStone Image Viewer...1 Indhold...1 Introduktion...2 Oversigt...3 Indstilling...3 Hente billeder, der skal vises og redigeres...4 Ændre visning af billeder i Billedgalleriet...5

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

Hvordan gør jeg? Gennemgang af fotoredigeringsprogrammet Picasa

Hvordan gør jeg? Gennemgang af fotoredigeringsprogrammet Picasa Hvordan gør jeg? Gennemgang af fotoredigeringsprogrammet Picasa Velkommen til Picasa! Start med at importere dine billeder til programmet. (1-2) 1) Inde i hovedbiblioteket trykker du på Importer, og du

Læs mere

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem FOTO strategi 1. Gem billederne i en mappe på skrivebordet a. Opret en mappe på skrivebordet og navngiv den evt. med årstallet. b. Kopier billederne i kameraets DCIM-mappe og sæt den ind i mappen på skrivebordet.

Læs mere

Beskæring (2) Picasa 3.1.9.

Beskæring (2) Picasa 3.1.9. (2) Marts 2015 JC - Data Indhold Åben programmet, Skrivebordsfladen... 2 Kopier - Indsæt billeder, Valgmuligheder... 3... 4 Zoom, Diasshow, Søg, Roter... 5 2 Google Picasa, er den enkleste måde at organisere

Læs mere

Kom godt i gang. Værktøjspaletten. Pensler. 4 www.mikrov.dk

Kom godt i gang. Værktøjspaletten. Pensler. 4 www.mikrov.dk Forord Fresko er et spændende, nyskabende program til faget Billedkunst men med de mange maleteknikker og effekter er det en kreativ udfordring for alle med lyst til at male. Du kan male akvarel, male

Læs mere

Dansk vejledning til. Picasa billedbehandlingsprogram Version 3.9

Dansk vejledning til. Picasa billedbehandlingsprogram Version 3.9 Picasa 3 - billedbehandling Dansk vejledning til Picasa billedbehandlingsprogram Version 3.9 picasa.google.dk Åge Monrad UC Syddanmark Haderslev juni 2014 Enhver distribution uden forfatterens samtykke

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Picasa billedalbum og webalbum

Picasa billedalbum og webalbum Picasa billedalbum og webalbum Billedalbum og redigerings-værktøj Picasa er et billedalbum, som kan bruges til at opbevare, registrere, bearbejde og ordne sine digitale fotos i. Desuden kan du uploade

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede Kursus er hjælp til selvhjælp og I får mest ud af det, hvis I også derhjemme afsætter nogle timer til øvelser på jeres computer. Vi sørger for hjemmeopgaver!! Der er masser

Læs mere

Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere

Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere billeder...6 Collage...7 Etiketter (tags)...9 Importer...10

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

supertips til IrfanView

supertips til IrfanView KOMPUTER FOR ALLES LÆSERE HAR TALT: 0 supertips til IrfanView Med det gode, gratis billedbehandlingsprogram IrfanView er det en smal sag at få det bedste ud af dine digitale billeder. Få overblikket, juster

Læs mere

PhotoFiltre manual. VUC Hjørring 2010 forår Photofiltre

PhotoFiltre manual. VUC Hjørring 2010 forår Photofiltre PhotoFiltre manual PhotoFiltre manual... 1 Download af... 2 Få til at tale dansk!... 4 PhotoFiltre skærmbilledet... 5 De 2 værktøjslinier i PhotoFiltre... 6 Værktøjspaletten... 7 Indstilling af PhotoFiltre...

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk.

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Stifinder Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Den bruges også til at Oprette, Slette, Flytte og Omdøbe, samt sortere i dem. Den traditionelle

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede Kursus er hjælp til selvhjælp og I får mest ud af det, hvis I også derhjemme afsætter nogle timer til øvelser på jeres computer. Vi sørger for hjemmeopgaver!! Der er masser

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Organisering af billeder.

Organisering af billeder. Organisering af billeder. Da du startede Picasa op for første gang, havde du mulighed for at scanne hele computeren igennem for billeder eller lade Picasa holde øje med nogle bestemte mapper (mine billeder,

Læs mere

Vejledning til Photo Story 3

Vejledning til Photo Story 3 Vejledning til Photo Story 3 Start på billedfortælling Når du har startet programmet, får du dette vindue. Du får 3 valg: 1. Opret en ny fortælling. 2. Redigere et projekt 3. Afspille en fortælling. Den

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Filer og Mapper. Filer. Mapper

Filer og Mapper. Filer. Mapper Indhold Filer og Mapper... 3 Filer... 3 Mapper... 3 Stifinder... 4 Eksempler på stifinder... 5 Markering af drev, filer og mapper... 5 Vælg vilkårlige mapper/filer... 7 Selandias drev... 8 Opret ny mappe...

Læs mere

AluData og Seniorkultur: Paint. Microsoft Paint

AluData og Seniorkultur: Paint. Microsoft Paint Microsoft Paint Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Hvor finder jeg Paint?...3 3. Paints brugerflade...5 3.1. Værktøjslinjen Hurtig adgang...6 3.2. Menulinjen...8 3.2.1. Fil...8 3.2.2. Hjem...11 3.2.3.

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1 Side 1 Denne vejledning er et smalt grafikbillede man kan bruge i toppen af en mail lavet i PhotoFiltre 7 hvor man nu kan arbejde i lag. Med PhotoFiltre 7 er det nu endnu nemmere at sammensætte grafik

Læs mere

Picasa Brugerflade Den øverste linie kaldes for menulinien eller kommandolinien. Alle menuer kan man finde her

Picasa Brugerflade Den øverste linie kaldes for menulinien eller kommandolinien. Alle menuer kan man finde her Picasa Brugerflade Den øverste linie kaldes for menulinien eller kommandolinien. Alle menuer kan man finde her Linien er bygget op på samme måde som i andre Windows programmer f.eks. Word, Excel Klik på

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

Projekter. Projekter er ny i Picasa. Her vises som navnet indikerer, to af de projekter, du laver i programmet. Skærmprint:

Projekter. Projekter er ny i Picasa. Her vises som navnet indikerer, to af de projekter, du laver i programmet. Skærmprint: Projekter. Projekter er ny i Picasa. Her vises som navnet indikerer, to af de projekter, du laver i programmet. Skærmprint: Når Picasa er åben, gemmer Picasa en kopi af det skærmprint du har taget af f.eks.

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

Kursus i billed- og videobehandling med programmet Picasa 3.6

Kursus i billed- og videobehandling med programmet Picasa 3.6 KOM I GANG MED PICASA... 3 Systemkrav til din PC... 3 Installer PICASA... 3 Opret en konto og en webmail ved GOOGLE... 3 Importerer foto og videoklip fra kamera og mobiltelefon til PC... 4 Opret et PICASA

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Windows Live Movie Maker-alle funktioner.

Windows Live Movie Maker-alle funktioner. Windows Live Movie Maker-alle funktioner. Her vises brugen af funktionerne i programmet til at lave en film bestående af dine billeder og video/film klip. Læg egen tale og/eller musik på filmen. 1: Åbn

Læs mere

Photo Story 3. Photo Story 3

Photo Story 3. Photo Story 3 Side 1 af 8 Photo Story 3 Introduktion Når jeg tager på ferie, tager jeg altid en masse videoer og billeder, som jeg så efter hjemkomsten redigerer, så jeg selv og andre kan have glæde af at se indtryk

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 122 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 122 Side 1 Side 1 Denne opgave/vejledning skal komme til at se sådan ud. Baggrundsbilledet skal være i en størrelse der er 658 x 271 pixel. Bladet er et foto for sig som skal maskes af og baggrunden gøres gennemsigtig.

Læs mere

The GIMP. The GIMP til windows kan hentes fra siden: http://gimp win.sourceforge.net/stable.html

The GIMP. The GIMP til windows kan hentes fra siden: http://gimp win.sourceforge.net/stable.html The GIMP The GIMP er et gratis grafikprogram som kan hentes på nettet. Alle nye opdateringer af programmet bliver lagt på nettet, så snart de er færdige. Tilbehør (bl.a. særlige funktioner) kan også hentes

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

Justeringer (3) Picasa 3.1.9

Justeringer (3) Picasa 3.1.9 (3) Marts 2015 JC - Data Indhold Gem en kopi, Automatiske Værktøjer, Justering... 2 Gem som, Flere opgaver... 3 Røde øjne... 4 Billeder fra Poul og Internettet... 4 Ret op... 5 2 Visse digitale fotoapparater

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

Se Billeder i Picasa.

Se Billeder i Picasa. Se Billeder i Picasa. Selvom det er vigtigt at organisere, redigere og udskrive sine billeder, er det også vigtigt, at man ønsker at lære om de forskellige måder man kan se sine billeder på. Visning af

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Kursus Billedbehandling Picasa

Kursus Billedbehandling Picasa Kursus Billedbehandling Picasa Program Skrivebord... 2 Mappestruktur og valg af mapper... 3 Valg af mapper som skal synkroniseres... 3 Indlæs billede... 4 Redigeringsværktøjer... 6 Billedstørrelse... 7

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

Grundlæggende korrektioner

Grundlæggende korrektioner Åbn et foto Denne tutor er inspireret af en øvelse, der følger med Corel Photo Paint 11. Teksten er oversat til dansk og tilpasset til Corel Photo Paint 8. Desuden er der tilføjet en del ekstra tips, tricks

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Microsoft PowerPoint 2007 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Gem Et billede som skrivebordsbaggrund Vil du bruge dit eget billede som baggrundsbillede på skrivebordet.

Gem Et billede som skrivebordsbaggrund Vil du bruge dit eget billede som baggrundsbillede på skrivebordet. Gem Et billede som skrivebordsbaggrund Vil du bruge dit eget billede som baggrundsbillede på skrivebordet. Klik på det billede du vil bruge og vælg opret/anvend som baggrundsbillede, i værktøjslinien Klik

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Case. Casens opbygning. Løsning af case. Billedfil

Case. Casens opbygning. Løsning af case. Billedfil Case Mange af de ting, vi gør i Photoshop, er rutinearbejde vi har tit et fastlagt workflow, som vi bruger som udgangspunkt hver gang. Efterhånden som man blive dygtigere, vil man lægge flere trin til,

Læs mere

Paint Dot Net. Billedbehandlingsprogram med layers og meget mere! Version: August 2012

Paint Dot Net. Billedbehandlingsprogram med layers og meget mere! Version: August 2012 Paint Dot Net Billedbehandlingsprogram med layers og meget mere! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Paint.net (Paint dot net)?...4 Hent programmet...4 Brugerfladen...4 Menuerne og værktøjerne

Læs mere

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker Den digitale Underviser Videoredigering Windows Live Movie Maker Indhold Indhold... 1 Windows Movie Maker... 2 Om at oprette et projekt... 3 Optage og downloade video... 4 A. Optage din egen video:...

Læs mere

Flere funktioner (5) Picasa 3.1.9

Flere funktioner (5) Picasa 3.1.9 (5) Marts 2015 JC - Data Indhold Gem på disk, Genvejsknapper... 2 Søg, Collage,...3 Andre Collageformer, Gem collage... 4 Filtre: Ansigtsgenkendelse, Stjerne... 5 Geo-tag, Google Earch: Søg, Zoom... 5

Læs mere

Greenshot. Indhold Greenshot Klik på det ønskede emne for at springe direkte til emnet.

Greenshot. Indhold Greenshot Klik på det ønskede emne for at springe direkte til emnet. Greenshot Programmet Greenshot kan bruges til at lave skærmklip, dvs. kopiere hele eller dele af et skærmbillede og bruge det et andet sted. Derudover indeholder Greenshot en billededitor, hvor man kan

Læs mere

1.0 Velkommen til manualen for Editor 1. 1.1.1 Editorens typiske udseende 1. 1.1.2 HTML-kode 1. 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2

1.0 Velkommen til manualen for Editor 1. 1.1.1 Editorens typiske udseende 1. 1.1.2 HTML-kode 1. 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2 1.0 Velkommen til manualen for Editor 1 1.1 Editoren 1 1.1.1 Editorens typiske udseende 1 1.1.2 HTML-kode 1 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2 1.2 Værktøjslinjer 2 1.3 Ikoner 2 1.3.1 Liste over

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Regneark Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 6 Opgave... Side 13 Få adgang til filerne fra din computer... Side 19 Vejledende løsning... Side 20 GoogleDocs Regneark 2 Google

Læs mere

Indhold. Tablet Guides

Indhold. Tablet Guides Indhold Start tablet og Arbejdsmiljøbog... 2 Grund indstillinger... 3 Opret notat i PDF... 5 Overfør Arbejdsmiljøbogen fra PC til tablet... 6 Overfør filer mellem PC og tablet... 9 Start tablet og Arbejdsmiljøbog

Læs mere

Kursus: Billedbehandling niveau 1 Pi 56,0 Udarbejdet af: Tim Lykkegren Emne: Picasa3. Inden redigering af billeder Dato: 1.oktober 2009 Version: 0

Kursus: Billedbehandling niveau 1 Pi 56,0 Udarbejdet af: Tim Lykkegren Emne: Picasa3. Inden redigering af billeder Dato: 1.oktober 2009 Version: 0 Redigering i Picasa. Et par ord inden redigering i Picasa. Picasa er forskellig fra andre billedredigeringsprogrammer. Redigering, som foretages i Picasa, ændrer ikke det oprindelige billede. Hvis man

Læs mere

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS Jens Honoré 2005 Photo Story er et program, du kan bruge til at lave en billedfortælling med. Du kan: Indsætte billeder Ændre billedernes farver Tilføje effekter til

Læs mere

Fotoalbum MS Word 2007

Fotoalbum MS Word 2007 Opgaven handler om at lave en rejsedagbog, hvori der indsættes billeder, anvendes sidehoved og sidefod og der anvendes fodnoter til henvisning. Samtidig anvendes forskellige typografiske formater til at

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Guide til Condes. Indhold:

Guide til Condes. Indhold: Guide til Condes Udarbejdet af Kim Højmark i 2008 Revideret december 2012 / Nicolaj Nielsen Denne vejledning guider dig igennem de mest basale elementer af Condes, så du bliver i stand til at anvende Condes

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 118 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 118 Side 1 Side 1 I stedet for blot at sende en mail med kun hvid baggrund, kan man pynte mail'en lidt op - f.eks. ved at indsætte en personlig billedcollage med tekst i toppen af mail'en inden man begynder at skrive.

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

- en manual fra Skolekonsulenterne.dk. Versionsdato: April 2008

- en manual fra Skolekonsulenterne.dk. Versionsdato: April 2008 - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: April 2008 Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra Skolekonsulenterne.dk...3 Hvad er IrfanView?...4 Få fat i programmet...4 Installer selve programfilen...5

Læs mere

Lektion 7 - Fjernelse af farvestik

Lektion 7 - Fjernelse af farvestik Lektion 7 - En meget irriterende ting - især ved ældre indscannede billeder - er en forkert farve, der ligger som et slør hen over billedet eller dele af dette. På ældre billeder skyldes det, at farverne

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 I. SMART Board I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2 A. Tastatur... 3 B. Optager... 3 C. Kontrolpanel... 3 IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 A. En Notebookside

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter

Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter Indhold 2 Start Lidt om sidens layout 3 Åbn den downloadede fil i CoffeeCup og gem den som dit eget projekt 3 Knapperne Ring og Mail Indsæt nyt link på Ring og mail

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto Side 1 I denne vejledning vises hvordan man kan lave visitkort, på samme måde som der blev lavet bordkort. Vi vil her som baggrund bruge et af vores egne foto. Opsætningen foregår i LibreOffice Draw og

Læs mere

Sætte et nyhedsbrev eller julebrev op i Draw Hvor du også bruger Photofiltre 7 side 1

Sætte et nyhedsbrev eller julebrev op i Draw Hvor du også bruger Photofiltre 7 side 1 side 1 Denne vejledning skal vise hvordan man kan lave et julebrev - det kan også være et nyhedsbrev. Fremgangsmåden er den samme Opsætningen foregår i LibreOffice Draw Men hvor man også bruger Photofiltre

Læs mere

Kort referencehåndbog til HP Photo Printing

Kort referencehåndbog til HP Photo Printing Tilføjelse af billeder i fotogalleriet Brug en af følgende metoder til at føje billeder til fotogalleriet. Fotogalleriet er den venstre rude i HP Photo Printing Software og det sted, hvor du kan oprette

Læs mere

Indstillinger af skærm, skrivebord og papirkurv

Indstillinger af skærm, skrivebord og papirkurv Skærmens format og opløsning Skærmens opløsning angives i pixels (små kvadrater). Den valgte opløsningen skal helst passe med skærmens format, dvs. forholdet mellem længde og bredde, ellers bliver billederne

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Billedbehandling i praksis

Billedbehandling i praksis Billedbehandling i praksis Øvelser til værktøjerne i simpel billedbehandling Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Dette hæfte...4 Billedstørrelse, billedformater m.m...4 Billedstørrelse...4 Sideformat...5

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Image Converter. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse: Version: 1.1.0.0. Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes

Image Converter. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse: Version: 1.1.0.0. Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes Image Converter Betjeningsvejledning Version: 1.1.0.0 Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes Indholdsfortegnelse: Overblik over Image Converter P2 Image Converteringsproces P3 Importér

Læs mere

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1 DesignPro I Side 1 Installer DesignPro DesignPro 5 DesignPro fra Avery, er fint layoutprogram, der har nogle store fordele frem for Publisher og Draw. Det er på Dansk, og så er det gratis. Programmet er

Læs mere