FRIVILLIG. Ny kreds i København. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke Strukturændringer i Beredskabsforbundet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRIVILLIG. Ny kreds i København. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke Strukturændringer i Beredskabsforbundet"

Transkript

1 FRIVILLIG januar/februar 2013 Ny kreds i København Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke Strukturændringer i Beredskabsforbundet Albertslund lavede flest forebyggelseskurser

2 FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige i Beredskabsforbundet Velkommen til et nyt FRIVILLIG! Dette nyhedsbrev er egentlig ikke nyt, for det handler stadig om jer frivillige det er for frivillige, om frivillige og fra frivillige. Det eneste nye er, at landschef Per Junker Thiesgaard har sluppet roret og givet faklen videre til mig. Og hvem er jeg så? En del af jer kender mig allerede, jeg hedder Line og er kommunikationsmedarbejder på landskontoret. Jeg har været i forbundet i seks år, og jeg skriver ligeledes til bladet BERED- SKAB. Jeg håber, at I fortsat vil sende mig gode historier om spændende indsatser og andre store som små nyheder fra jeres kredse og regioner. Jeg vil gøre mit bedste for fortsat at lave et godt nyhedsbrev fra alle frivillige i Beredskabsforbundet. Da der er gået et stykke tid, siden sidste nyhedsbrev udkom, vil dette nummer forsøge at samle op på, hvad der er sket siden sidst. SEND JERES HISTORIER Husk dette er jeres nyhedsbrev! Hjælp mig med at gøre det interessant og relevant for frivillige i hele landet. Send store som små historier, notitser, nyheder, billeder og lignende til mig på: HovedBRUD 2012 Nytårsgudstjeneste Øvelse på Flyvestation Karup 2

3 STRUKTURÆNDRINGER I BEREDSKABSFORBUNDET I forbindelse med tilrettelæggelsen af en ny fremtidsorienteret struktur målrettet en større indsats mod befolkningsmæssig forebyggelse og bistand til en styrkelse af frivillige har Beredskabsforbundet besluttet at omlægge forbundets landskontor til et egentligt organisatorisk sekretariat. Formålet med ændringen er fra præsidiet at trimme den nuværende organisation til at kunne understøtte en øget indsats hen mod målsætningen om større anvendelse af de frivillige i det forebyggende arbejde samt yde en øget indsats for synlighed og nyttiggørelse af de frivillige i det danske redningsberedskab. Beredskabsforbundet har fået opgaven at være så lokalt forankret i det frivillige arbejde som muligt, og det sker i en tid, hvor et udvalg under Forsvarsministeriet ser på mulige alternative organisatoriske modeller for det danske redningsberedskab. Derfor er den lokale tilstedeværelse og forankring vigtigere end nogensinde før. Forbundet vil derfor allerede nu fokusere sine aktiviteter, så de støtter de kommunale og regionale frivilligaktiviteter mest muligt. Beredskabsforbundet forbereder sig med disse organisatoriske ændringer på fremtiden, hvor en central styring ikke i samme grad er nødvendig, men hvor forbundet fungerer som en faglig ressource for den lokale forankring af det frivillige beredskab rundt om i landet. Beredskabsforbundets organisation vil herefter bestå af et landssekretariat med reference til landschefen og præsidenten for Beredskabsforbundet og med uændret landsledelse, regionsledelse samt kredsledelse. I forbindelse med ændringen af organisationen fratræder direktør Per Kjærholt med udgangen af januar måned, og vicedirektør Solveig Andersen tiltræder som chef for sekretariatet. Præsidiet har vedtaget ændringen som en midlertidig organisatorisk tilpasning. I henhold til Beredskabsforbundets vedtægter skal der træffes endelig beslutning om samme på Beredskabsforbundets landsråd i juni. Med venlig hilsen Bjarne Laustsen Præsident 3

4 HovedBRUD 2012 Af Jesper Marcussen, infoassistent, Region Hovedstaden Når noget gør knuder, og de små hjerneceller skal i sving, kalder vi det et hovedbrud. Vi oplevede også et hovedbrud i Region Hovedstaden lørdag den 17. november Dog er ordet en forkortelse for Beredskabsforbundets Regionale Uddannelses Dage i Region Hovedstaden. For andet år i træk, og med uddannelsesassistenten i spidsen inviterede regionsledelsen frivillige i Region Hovedstaden og Sjælland til fælles uddannelsesdag, hvor der blev udbudt syv kursusmoduler samt tre fælles foredrag. Modulerne var: Økonomikursus / Kredsrevision Målgruppe: Kasserer, revisorer, revisorsuppleanter, kredsledelse m.m. Underviser: Solveig Andersen og Jesper Janholm Håndtering af tilskadekomne Kredsløbsforståelse, halskrave, spineboard. En lille smule teori. Masser af praktik. Underviser: Jesper Marcussen Førstehjælp vedligeholdelse Nu får du mulighed for at få vedligeholdt din førstehjælp. Der udstedes førstehjælpsbevis. Underviser: Søren Brandt Forebyggelsesuddannelsen Her får du mulighed for at være elev på den nye forebyggelsesuddannelse, som Beredskabsforbundet skal afholde for befolkningen. Underviser: René Andersen Psykisk førstehjælp Lidt om vigtigheden af briefing og debriefing, foredrag og debat Risikobaseret dimensionering Det er da ikke for frivillige. Kom og hør, hvordan frivillige kan være en del af beredskabet, og hvorfor vi bør støtte op om det akutte beredskab. Underviser: Brian Eriksson Computerudfordringer Tag din personlige computer med spørg om dit, dat og dut. Bliv dus med dine muligheder på computeren. Underviser: Rasmus Stentoft fra Progressive 4

5 Tre foredrag Foredrag om vejret ved Søren E. Olufsen Søren Olufsen, chef for DMI s centralvejrtjeneste, fortalte om vejrets historie og udvikling og de udfordringer, der kan komme i kommende år. Store Katestrofer ved Rasmus Dalberg Rasmus Dallbjerg er forfatter til bogen Solstorm, som blev omtalt i BEREDSKAB september Rasmus Dalberg er ekstern lektor i katastrofehistorie og videnskabsteori på Master of Disaster-uddannelsen ved Københavns Universitet samt forfatter og samarit i Dansk Røde Kors. Livet ved Søren Benthin Søren Benthin er til daglig ansat i Beredskabsstyrelsen og var for nogle år siden tæt på at miste livet i et helikopterstyrt. På ganske indlevende vis fortalte Søren om ulykken og tiden bagefter. Det var en lang og indholdsrig dag. Det var anden gang, at der blev gennemført HovedBRUD, og i år er stafetten lagt til Region Sjælland. Vi glæder os. 5

6 Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke 2013 Onsdag den 9. januar 2013 var der traditionen tro nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke. Foto: Mads Jakobsen Der var et flot fremmøde på omkring 110 personer fra redningsberedskabet, diverse samarbejdspartnere og delegerede. Der deltog bl.a. folk fra Falck, Beredskabsstyrelsen, hjemmeværnet, Forsvarsministeriet, Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk, Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund samt folketingspolitikere. I år var det sognepræsten fra Flintholm Kirke, Peter Skov Friis, der forrettede gudstjenesten med god hjælp fra Holmens Kirkes kor, som altid gør gudstjenesten til en helt særlig oplevelse. Aftenens hovedtaler var Niels Mørup, formand for Foreningen af Beredskabschefer. Læs mere om nytårsgudstjenesten i BEREDSKAB 01, Januar

7 Ny kreds i København Kreds København har mandag den 18. februar afholdt stiftende årsmøde, og en ny kreds er nu en realitet. Det er de nye frivillige ved Københavns Brandvæsen, der i samarbejde med Københavns Brandvæsen og Beredskabsforbundet har ønsket en ny kreds. Det skyldes, at Københavns Brandvæsen har ønsket at få etableret et frivilligberedskab under sig. Den nye kreds skal dække Beredskabsforbundets aktiviteter i Københavns Kommune. Det betyder samtidig, at Kreds København Øst/Amager fremover kun skal dække Dragør og Tårnby kommuner. Beredskabsforbundet Region Hovedstaden byder den nye kreds velkommen og ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde i årerne fremover. Kredsleder er Helle Seifert, og Jón Elmlund er udpeget som vicekredsleder. 7

8 1-1-2-App skal give hurtigere hjælp Ny applikation til smartphones kan nedbringe den tid, det tager, fra der er lavet et opkald til 1-1-2, og til hjælpen er på stedet. Dette kan i sidste ende redde menneskeliv. Applikationen, også kendt som en app, er fortsat under udvikling, og man forventer, at den er færdig i løbet af foråret. Baggrund Den nuværende situation er den, at der ved opkald til ofte bliver brugt dyrebar tid på at forklare alarmcentralen, hvor den nødstedte befinder sig. Det kan især være et problem, når folk ringer fra områder, hvor de ikke er stedkendte, og derfor ikke kan opgive en præcis adresse. Med den nye app kan alarmcentralen ved hjælp af GPS-koordinater se, hvor opkaldet kommer fra. Dermed vil det være muligt at sende hjælpen af sted med det samme. Det vil i sidste ende redde menneskeliv. Trygfonden, Rigspolitiet, Københavns Brandvæsen og Geodatastyrelsen er parterne bag app en. 8

9 Albertslund lavede flest forebyggelseskurser De frivillige i Albertslund har vundet Beredskabsforbundets konkurrence i taktisk forebyggelse. Det vil sige, at Albertslund er den kreds i landet, hvor de frivillige har afholdt flest befolkningskurser i forebyggelse. Kredsen i Albertslund har uddannet to instruktører i taktisk forebyggelse. Kurserne i taktisk forebyggelse er et forholdsvist nyt befolkningskursus, hvor alle, der har lyst, kan kontakte kredslederen i deres kommune og få et gratis 3 timers kursus i forebyggelse. Kredsen i Albertslund er en forholdsvis ny kreds, og det gør indsatsen endnu mere iøjnefaldende. Der skal lyde et stort tillykke til Kreds Albertslund. Vi håber, at I fortsætter i samme stil og kan inspirere andre kredse til at afholde flere befolkningskurser. HUSK DEADLINE FOR HÆDERSTEGN Den 1. MARTS Kender du nogen, som fortjener at modtage Beredskabsforbundets Hæderstegn? Beredskabsforbundets Hæderstegn, der tildeles af forbundets præsident efter beslutning i landsledelsen, kan tildeles personer, som gennem længere tid har udført anerkendelsesværdigt arbejde inden for forbundets arbejdsområde, eller som på anden måde i særlig grad har gjort sig fortjent ved deres virke for redningsberedskabssagen i Danmark. Det kan endvidere i særlige tilfælde tildeles andre personer, der har gjort en indsats af betydning for redningsberedskabssagen. Indstillingsbestemmelserne og -blanket finder du her: Indstillingen indsendes med påtegningen FORTROLIGT til Beredskabsforbundet, Att.: Præsident Bjarne Laustsen, Hedelykken 10, 2640 Hedehusene. Den skal være Landskontoret i hænde senest den 1. marts Beredskabsforbundets Hæderstegn vil blive tildelt modtagerne lørdag den 15. juni på Landsrådsmødet, der afholdes på Hotel Nyborg Strand. 9

10 Øvelse på Flyvestation Karup Af Ivan Vigsø Sand Larsen, Kreds Hjørring Lørdag den 12. januar var vi på øvelse på Flyvestation Karup. Her har de et flyskrog, der kan benyttes til træning. Ifølge de ansvarlige var det så koldt, at det ikke var muligt at øve brandslukning det er da en historie, der er værd at fortælle børnebørnene! Nå, men den mere tekniske forklaring var, at nogle rør var frosset, hvorfor øvelsen måtte gennemføres på mindre avanceret niveau. Som det fremgår af billederne var der nu både røg og ild alligevel. Vi skulle indsættes mod brand i fly og redde de manglende personer. Der blev indsat to røgdykkerhold et forrest i flyet og et bagerst. Til stor ærgrelse for holdleder blev alle hans opkald til det ene røgdykkerhold ignoreret, hvorimod det andet hold var særdeles gode til kommunikationen. Tilsyneladende er det åbenbart ikke muligt at samtale vha. slukket SINE-terminal... Der blev alligevel gennemført et godt stykke arbejde i det røgfyldte fly, og flere personer blev reddet ud. Efterfølgende blev der luftet ud, og lyset blev tændt inde i flyet. Man kan overraskes over, hvordan tingene rent faktisk ser ud i virkeligheden, efter at have kravlet rundt derinde i røg og mørke. Det betyder også, at man forstår, hvorfor gulvet tiltede og indser, hvordan sæderne var placerede. En anden røgdykkerøvelse foregik i en bygning. Også her indsættes to røgdykkerhold til afsøgning. Endvidere var der involveret farlige stoffer, og der måttes indsættes kemikaliedykkere. Iklædning af kemikalieindsatsdragt er jo nærmest en hel øvelse i sig selv og lader sig nærmest ikke gøre uden hjælp fra flere andre personer. 10

11 Til sidst fik vi en rundvisning på flyvestationens brandstation. I forbindelse med de kommunale beredskaber er der oftest tale om fem minutters beredskab og dermed fem minutter til at møde op på stationen og komme ud af porten. På flyvestationen havde de tre minutters beredskab, hvilket umiddelbart ikke lyder særligt imponerende, når brandfolkene jo allerede er på stationen. Det var dog lige den forskel, at de med tre minutters beredskab mener, at de indenfor tre minutter skal være fremme på skadestedet hvilket jo væsentlig reducerer den tid, de har til at komme ud af portene. En konsekvens af dette tidskrav betød også, at folkene hele tiden gik rundt i indsatsbukser. Med mindre de valgte at benytte sig af det yderst veludstyrede træningsrum. Endvidere måtte de heller ikke sove på vagt hvile var dog tilladt. Et begreb, som ikke var mere præcist defineret... Efter at have takket for rundvisningen gik turen mod Thisted, til først retablering og dernæst nytårsmiddag. En meget fin menu blev indtaget ledsaget af taler, om året der gik, og året der kommer. Derfra skal viderebringes oplysningen om fremtidig brug af frivillige i redningsberedskabet. Hvor Beredskabsstyrelsen Nordjylland tidligere havde som et mål, at benytte frivillige i minimum 25 % af alle indsatser, hæves dette til over 30 %. Dette tegner godt for frivillige, som dermed kan glæde sig over, at man ønsker at øge anvendelsen af frivillige i fremtiden. Husk indstillinger til Den Danske Redningsberedskabspris Kender du nogen, der har været på en ekstraordinær indsats i 2012, så indstil dem til Den Danske Redningsberedskabspris 2012 senest mandag den 15. april Indstillingerne skal sendes til sekretariatet for Den Danske Redningsberedskabspris: Att.: Beredskabsforbundet, Hedelykken 10, 2640 Hedehusene eller Læs mere på 11

12 Postmand-Per, Brandmand-Per, Flittig-Per Delingsfører, instruktør, viceberedskabsmester og leder af værkstedet. Kært barn har mange navne og prøvet mange ting er året, hvor frivillig Per Sørensen fejrer 40 år ved Det Supplerende Frivillige Beredskab i Frederikssund. 40 år i beredskabet Af Jesper Marcussen, infoassistent, Region Hovedstaden Per fortsatte ufortrødent og var med til overgangen fra koldkrigsmaskine i Civilforsvaret til brugbar frivillig i det supplerende frivillige beredskab ved Frederikssund- Halsnæs Brand- & Redningsberedskab. Per var med til at indførelsen af Grunduddannelse Brand og Funktionsuddannelse Brand, og han var samtidig medvirkende til, at frivillige i Frederikssund havde samme uddannelse som deltidsstyrken. Når man starter i en alder af 36 år, og bliver der i 40 år, så er man jo lidt oppe i alderen, og derfor har Per valgt at lade uddannelsesplanlægning og undervisning overgå til lidt yngre kræfter, for i stedet at tage sig af vedligeholdelsen af materiel og køretøjer. I lang tid var materiellet det samme: Civilforsvarspakninger på lastbiler af mærket Mercedes med efternavnene 312, 911 og Men de sidste 10 år er udviklingen gået stærkt, og Det Supplerende Frivillige Beredskab regner også med, at den sidste 1113 er fra 1972 snart skal udfases. Foto: Allan Nørregaard, Sjællandske Medier Per flyttede til byen i 1973 og begyndte samtidig som frivillig ved Civilforsvaret i Frederikssund. En stor gevinst for Civilforsvaret, da Per allerede var uddannet brandinstruktør fra bedriftværn i Lyngby. Han blev delingsfører og stod for uddannelsen af den frivillige brandgruppe samt af K-værnepligtige, indtil ordningen blev afskaffet med udgangen af Per har altid været garant for gode øvelse, med fantasifulde markeringer og gode objekter. Per har altid haft øje for, at sikkerheden blev overholdt, og derfor generer det ham også dybt, når snakken falder på den ene gang, hvor Per kom til skade: En stor bunke kvas skulle antændes, og Per stiller sig vanen tro med vinden i ryggen, hælder benzin- 12

13 diesel blanding på bålet, og skal netop til at antænde bålet, da vinden slår tilbage. Per bliver ramt på den ene hånd og pådrager sig en slem forbrænding. Vi er glade for, at Per ikke lod sig slå ud af den ulykke, og vi er meget glade for at have ham i flokken, fortæller kredsleder Ronald Graabæk. Ved årsmødet modtog Per en hædersgave for de 40 års tjeneste. Per er samtidig blevet indstillet til det nye hæderstegn for 40 års tjeneste, og Per vil forhåbentlig senere på året modtage et egeblad af sølv, der skal påhæftes hæderstegnets bånd. Fra venstre: Robert Müller (25 år), Per Sørensen (40 år), Peter Agerholm (25 år) og Lenny Bufle Jensen (25 år) FAKTA Per betyder udholdenhed. Navnet Per er en forkortelse af Peter, der igen kommer af Petrus, der betyder klippe. Beredskabschef Kim Lintrup overrækker 40 års hædersgave til Per Navnet Per i tal I januar 2012 var der med navnet Per i Danmark. Et fald på 314 i forhold til Per er således et meget almindeligt navn. Der er ca. 270 børn, der hedder Per. Dvs. ca. 0,8 % er børn. Per er faldende i popularitet siden HUSK REGIONSÅRSMØDERNE 2. marts, lørdag: Region Syddanmark, Regionsårsmøde 9. marts, lørdag: Region Midtjylland, Regionsårsmøde 9. marts, lørdag: Region Nordjylland, Regionsårsmøde 9. marts, lørdag: Region Hovedstaden, Regionsårsmøde 23. marts, lørdag: Region Sjælland, Regionsårsmøde 13

14 BERETNINGER FRA FORBUNDETS FRIVILLIGE December 2012 & Januar Udvalgt af frivillig konsulent Peter B. Lange Esbjerg Skarp indsats Forplejningstjenesten og støttepunkt fra Esbjerg blev kaldt til industribrand. Der var udover de frivillige også indsat mandskab fra Esbjerg og Varde. 7 frivillige, i alt 21 frivilligtimer (Esbjerg) Sønderborg Gårdbrand Forplejning af egne styrker 7 frivillige, i alt 28 frivilligtimer Esbjerg Gårdbrand Støttepunkt Esbjerg blev kaldt til assistance af Agerbæk Brandvæsen, som var blevet kaldt ud til villabrand i Glejbjerg. Støttepunkt blev kaldt med lys og luft. Fremme på indsatsstedet deltog vi også i slukningsopgaven. Der blev fyldt 19 luftflasker. 4 frivillige, i alt 26 frivilligtimer Kolding Vagt Vagt for Vamdrup Brand & Redning 5 frivillige, i alt 75 frivilligtimer [1] 14

15 BERETNINGER FRA FORBUNDETS FRIVILLIGE December 2012 & Januar Udvalgt af frivillig konsulent Peter B. Lange Esbjerg Luft Støttepunkt Esbjerg blev kaldt til Lunde med luft 2 frivillige, i alt 6 frivilligtimer Skanderborg Forplejning Varm forplejning til indsatsstyrke i forbindelse med gårdbrand i Illerup. 4 frivillige, i alt 18 frivilligtimer Indsats uden billede Fanø Eftersøgning Eftersøgning efter forsvunden kvinde. Indsatsen fortsatte over de efterfølgende dage. 12 frivillige, over 300 frivilligtimer Skanderborg Forplejning Yderligere forplejning til indsatsstyrke i forbindelse med gårdbrand i Illerup. 3 frivillige, i alt 22 frivilligtimer Indsats uden billede Sønderborg Olieforurening Mindre olieforurening. 4 frivillige, i alt 12 frivilligtimer [2] 15

16 BERETNINGER FRA FORBUNDETS FRIVILLIGE December 2012 & Januar Udvalgt af frivillig konsulent Peter B. Lange Indsats uden billede Kolding Pumpeopgave Pumpning af overfladevand 5 frivillige, i alt 35 frivilligtimer Ringkøbing-Skjern Gårdbrand Kørsel 1 med tankvogn til gårdbrand, samt brandvagt efterfølgende da der er grise lige op af brandstedet. Der blev senere leverer lys og slanger også. 3 frivillige, i alt 19 frivilligtimer Frederikssund Færdselsuheld Belysning af skadested samt hjælp til oprydning i forbindelse med stort færdselsuheld mellem en lastbil og personbil. Frederikssundsvejen var lukket i næsten 6 timer. Vi var på skadestedet fra 17:30 til midnat Opgave blev løst i samarbejde med frivillige fra Egedal. 8 frivillige, i alt 50 frivilligtimer Frederikssund Assistance til politiet I forbindelse med fundet af en ulovlig fyrværkerifabrik i Egedal Kommune i december måned skulle lokalet i dag tømmes for inventar og renses for rester af "krudtstøv" m.v. Beredskabet i Egedal havde fået hjælp fra Beredskabsstyrelsen og EOD til opgaven men havde også samtidig anmodet om assistance fra Det Supplerende Frivillige Beredskab i Frederikssund. Vores opgave var at oprette og bemande KST samt forestå frokost forplejningen til indsatsstyrkens ca. 20 mand. Opgaven var varslet og vi var indsat fra omkring kl. 09:00 torsdag morgen til ca. 14:00. 5 frivillige, i alt 25 frivilligtimer [3] 16

17 Her finder du Beredskabsforbundet På landsplan Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Ingen aktiv webside Region Hovedstaden Brug Beredskabsforbundet Vi vil gerne have, at du som frivillig i det danske redningsberedskab aktivt bruger Beredskabsforbundet og de muligheder, som vi stiller til rådighed for dig vi er dit organisatoriske ståsted. Har du eksempler på Best Practice fra jeres kreds eller beredskab? Så del den med alle de tusinde andre frivillige i Beredskabsforbundet. Skriv en kort mail om emnret til -adressen nedenfor, så bringer vi omtale af de bedste forslag. Du kan også bruge BF Reporter App. Husk et foto med frivillige i gang med Best Practice-aktiviteten eller et link til jeres hjemmeside med jeres medlemsblad etc. Send en mail direkte til 2. viceregionsleder Flemming Elnif, Region Midtylland: Send dit bidrag FRIVILLIG udkommer månedligt for at støtte dialog og videndeling mellem Beredskabsforbundets ledelse og den enkelte frivillig og mellem frivillige. Line Nielsen er redaktør og vil hver måned udvælge beretninger fra de frivilliges virke landet over. Du kan selv bidrage enten direkte eller via din kreds. Brug BF Reporter App og/eller send en med tekst og foto direkte til: Videndeling og Best Practice Hjælp os med at videndele på tværs af landets mange kredse. Fortæl om jeres initiativer som frivillige og aktiviteter, som andre kan lære af. FRIVILLIG Redaktør og udgiver: Kommunikationsmedarbejder Line Nielsen Beredskabsforbundet Hedelykken 10, Hedehusene 17

FRIVILLIG 2012. Oktober. Beredskabsforbundets Landsstævne 2012 FLAGDAG 2012 TOTALFORSVARETS DAG BF STÆVNE 2012. FRIVILLIG - Oktober 2012 - Side 1 / 25

FRIVILLIG 2012. Oktober. Beredskabsforbundets Landsstævne 2012 FLAGDAG 2012 TOTALFORSVARETS DAG BF STÆVNE 2012. FRIVILLIG - Oktober 2012 - Side 1 / 25 FRIVILLIG 2012 Oktober Beredskabsforbundets Landsstævne 2012 En stor succes med over 500 deltagere i konkurrencerne og som arrangører - en frivillig indsats, der var med til at øge synligheden af det frivillige

Læs mere

FRIVILLIG. Landsrådsmøde 2013. Juni 2013. Gang i gågaden til BF-Dag i Syddanmark. Gamle brandbiler på tur til Frederiksberg Dage

FRIVILLIG. Landsrådsmøde 2013. Juni 2013. Gang i gågaden til BF-Dag i Syddanmark. Gamle brandbiler på tur til Frederiksberg Dage FRIVILLIG Juni 2013 Landsrådsmøde 2013 Gang i gågaden til BF-Dag i Syddanmark Gamle brandbiler på tur til Frederiksberg Dage FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige i Beredskabsforbundet

Læs mere

FRIVILLIG. Frivillige lavede stormflodscafé. Januar 2014. Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke

FRIVILLIG. Frivillige lavede stormflodscafé. Januar 2014. Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke FRIVILLIG Januar 2014 Frivillige lavede stormflodscafé i Hyllingeriis Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige

Læs mere

FRIVILLIG 2012. September

FRIVILLIG 2012. September FRIVILLIG 2012 September RANDERS BRYGGER 6.500 KOPPER KAFFE 2.500 kaffetørstige pensionister fik morgenkaffen serveret i Randers - 7 frivillige stod ved gryderne. De Sønderjyske Frivillige Brandværn mødes

Læs mere

FRIVILLIG. 200 frivillige til døgnøvelse. september 2013. Den Nationale Flagdag 2013. Forplejning til 3.000 personer

FRIVILLIG. 200 frivillige til døgnøvelse. september 2013. Den Nationale Flagdag 2013. Forplejning til 3.000 personer FRIVILLIG september 2013 200 frivillige til døgnøvelse Den Nationale Flagdag 2013 Forplejning til 3.000 personer FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige i Beredskabsforbundet Beredskabsforbundet

Læs mere

FRIVILLIG. november 2014. Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal

FRIVILLIG. november 2014. Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal FRIVILLIG november 2014 Kreds Midtjylland er nu en realitet - her ses den ny kredsledelse Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal samle erfaringer Sammenlægninger og frivillige: Det skal

Læs mere

BEREDSKAB. Storm gav igen travlhed hos beredskabets frivillige. TEMA Ulykker, redning & materiel

BEREDSKAB. Storm gav igen travlhed hos beredskabets frivillige. TEMA Ulykker, redning & materiel Frivillige har udstyret Farmor med røgalarm Budskabet i BrandBevægelsens årlige røgalarmskampagne var Red Farmor og andre ældre ved at sætte en gratis røgalarm op i deres hjem. Ringkøbing-Skjern klar til

Læs mere

FRIVILLIG. Totalforsvarets Dag 2013. august 2013. FKB Årsmøde 2013. Blå blink på Priden

FRIVILLIG. Totalforsvarets Dag 2013. august 2013. FKB Årsmøde 2013. Blå blink på Priden FRIVILLIG august 2013 Totalforsvarets Dag 2013 FKB Årsmøde 2013 Blå blink på Priden FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige i Beredskabsforbundet Regionale Samlingspunkter åbnes i år Beredskabsforbundet

Læs mere

FRIVILLIG FEBRUAR 2014. Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp. Februar betyder Kredsårsmøder landet over

FRIVILLIG FEBRUAR 2014. Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp. Februar betyder Kredsårsmøder landet over FRIVILLIG FEBRUAR 2014 Februar betyder Kredsårsmøder landet over Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp 6-dages løbet - der blev kørt stærkt FRIVILLIG ET MÅNEDLIGT NYHEDSBREV FRA ALLE MEDLEMMER

Læs mere

Hedelykken 10 DK-2640 Hedehusene Telefon +45 3524 0000 Telefax +45 3524 0001 www.beredskab.dk bf@beredskab.dk HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

Hedelykken 10 DK-2640 Hedehusene Telefon +45 3524 0000 Telefax +45 3524 0001 www.beredskab.dk bf@beredskab.dk HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN Hedelykken 10 DK-2640 Hedehusene Telefon +45 3524 0000 Telefax +45 3524 0001 www.beredskab.dk bf@beredskab.dk Protektor: HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN Indholdsfortegnelse Vi er frivillige i det danske redningsberedskab.........................................

Læs mere

FRIVILLIG MAJ 2014. Nye undervisere i Befolkningsuddannelsen i Forebyggelse. Brandkadet skal undervise i Forebyggelse på Arabisk!

FRIVILLIG MAJ 2014. Nye undervisere i Befolkningsuddannelsen i Forebyggelse. Brandkadet skal undervise i Forebyggelse på Arabisk! FRIVILLIG MAJ 2014 Katastrofeberedskab: 24 Frivillige deltager i Beredskabsstyrelsens opgave i Bosnien Brandkadet skal undervise i Forebyggelse på Arabisk Nye undervisere i Befolkningsuddannelsen i Forebyggelse

Læs mere

FRIVILLIG 2012. April. Sønderborg - Ek aktivt frivillig-beredskab med Søredningstjeneste og mange frivillige - et portræt af Sønderborg SØNDERBORG

FRIVILLIG 2012. April. Sønderborg - Ek aktivt frivillig-beredskab med Søredningstjeneste og mange frivillige - et portræt af Sønderborg SØNDERBORG FRIVILLIG 2012 April SØNDERBORG Sønderborg har en aktiv kreds af frivillige, der støtter og supplerer Beredskabet i Sønderborg Brand og Redning. FRIVILLIGPRISEN 2011 Det er en fornem anerkendelse at modtage

Læs mere

FRIVILLIG. Januar 2015. Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole

FRIVILLIG. Januar 2015. Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole FRIVILLIG Januar 2015 Stormen Egon gav arbejde til mange frivillige landet over Flot indsats! Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole Jeg er næsten en Robust Borger beretning fra

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi er frivillige i det danske redningsberedskab... 5. Beredskabsforbundet i 2011 Præsidentens beretning... 6

Indholdsfortegnelse. Vi er frivillige i det danske redningsberedskab... 5. Beredskabsforbundet i 2011 Præsidentens beretning... 6 Side 1 Indholdsfortegnelse Vi er frivillige i det danske redningsberedskab... 5 Beredskabsforbundet i 2011 Præsidentens beretning... 6 Udskiftninger i toppen..........................................................

Læs mere

FRIVILLIG. OKtober 2014. Ekstremt vejr i Jylland - Frivillige indsat som støtte og supplement

FRIVILLIG. OKtober 2014. Ekstremt vejr i Jylland - Frivillige indsat som støtte og supplement FRIVILLIG OKtober 2014 BF deltager i Paraden i Paris 2014 - Foto: Henrik Stage Paraden for Europæisk Civilbeskyttelse 2014 Frivillige sørgede for humanitær hjælp til Polen - og 42 frivillige indsat ved

Læs mere

FRIVILLIG. Juni 2014. Familiedag for frivillige på Flyvestation Skrydstrup. 80 års jubilæumsmarkeringerne på

FRIVILLIG. Juni 2014. Familiedag for frivillige på Flyvestation Skrydstrup. 80 års jubilæumsmarkeringerne på FRIVILLIG Foto: Johnny Wichmann Juni 2014 Landsråd 2014 om Den Robuste Borger og Det Nationale Risikobillede 80 års jubilæumsmarkeringerne på Bornholm og i Them Familiedag for frivillige på Flyvestation

Læs mere

Beredskab. Annette Lind (S): Fokus på dødsbrande. Den Danske Redningsberedskabspris. Trafiksikkerhed. Nummer 06 / november 2012

Beredskab. Annette Lind (S): Fokus på dødsbrande. Den Danske Redningsberedskabspris. Trafiksikkerhed. Nummer 06 / november 2012 Beredskab Fagmagasin fra Beredskabsforbundet Nummer 06 / november 2012 Den Danske Redningsberedskabspris 2011 Se mere på side 18-20 TEMA Trafiksikkerhed Side 10-16 Annette Lind (S): Fokus på dødsbrande

Læs mere

BEREDSKAB. DØDSBRANDE ER FOR ENLIGE Se mere på side 4-6 ÅRETS FRIVILLIG- PRISER 2011 TEMA. Ringsted Brandvæsen har fået nye brandfolk

BEREDSKAB. DØDSBRANDE ER FOR ENLIGE Se mere på side 4-6 ÅRETS FRIVILLIG- PRISER 2011 TEMA. Ringsted Brandvæsen har fået nye brandfolk BEREDSKAB FAGMAGASIN FRA BEREDSKABSFORBUNDET NUMMER 02 / MARTS 2012 ÅRETS FRIVILLIG- PRISER 2011 forsvarsministeren overrakte på Kastellet Se mere på side 18-19 Ringsted Brandvæsen har fået nye brandfolk

Læs mere

NR. 6 - NOVEMBER 2007. sikker transport

NR. 6 - NOVEMBER 2007. sikker transport NR. 6 - NOVEMBER 2007 sikker transport Gå på opdagelse i en verden af udstyr indenfor førstehjælp, brandbekæmpelse, sikkerhed, sundhed & velvære og meget andet Flere nye produkter kommer i september og

Læs mere

NR. 5 - SEPTEMBER 2007. Redning fra luften

NR. 5 - SEPTEMBER 2007. Redning fra luften NR. 5 - SEPTEMBER 2007 Redning fra luften Gå på opdagelse i en verden af udstyr indenfor førstehjælp, brandbekæmpelse, sikkerhed, sundhed & velvære og meget andet Flere nye produkter kommer i september

Læs mere

Beredskab. til sommeren. Så er der 100 dage til. Fremtidens frivillige er specialister. Gennem ild og vand brandkursus for unge.

Beredskab. til sommeren. Så er der 100 dage til. Fremtidens frivillige er specialister. Gennem ild og vand brandkursus for unge. Beredskab Fagmagasin fra Beredskabsforbundet Nummer 03 / maj 2012 BF-Stævne 2012 Så er der 100 dage til Se mere på side 26-27 Fremtidens frivillige er specialister Se mere på side 18 Gennem ild og vand

Læs mere

nummer 4 juli 2008 Landsrådsmøde, side 4 temadag, side 8 VACPE-Konference, side 12

nummer 4 juli 2008 Landsrådsmøde, side 4 temadag, side 8 VACPE-Konference, side 12 nummer 4 juli 2008 Landsrådsmøde, side 4 temadag, side 8 VACPE-Konference, side 12 - dit mobile kontor! Automatisk dataopsamling og rapportering - Sikker navigation til skadestedet Med ZeniFire, er hverdagens

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten Larsen,

Læs mere

Tema: Brand, side 4-14

Tema: Brand, side 4-14 nummer 2 Marts 2009 Tema: Brand, side 4-14 Frivilliges arbejde, side 16 Værdier i beredskabsforbundet, side 17 Landsdækkende skadeservice efter brand Om SSG A/S SSG A/S er førende specialist inden for

Læs mere

FRIVILLIG MARTS 2014. Hjælp med at få registreret hjertestarterne. Frivillige på Internationale Missioner. Ny Præsident Tom Behnke, MF

FRIVILLIG MARTS 2014. Hjælp med at få registreret hjertestarterne. Frivillige på Internationale Missioner. Ny Præsident Tom Behnke, MF FRIVILLIG MARTS 2014 Ny Præsident Tom Behnke, MF Frivillige på Internationale Missioner Hjælp med at få registreret hjertestarterne FRIVILLIG ET MÅNEDLIGT NYHEDSBREV FRA ALLE MEDLEMMER I BEREDSKABSFORBUNDET

Læs mere

nummer 3 Maj 2009 Tema: Kommunikation, side 4-8 Førstehjælp til søs, side 10 Årets frivilligpriser, side 13

nummer 3 Maj 2009 Tema: Kommunikation, side 4-8 Førstehjælp til søs, side 10 Årets frivilligpriser, side 13 nummer 3 Maj 2009 Tema: Kommunikation, side 4-8 Førstehjælp til søs, side 10 Årets frivilligpriser, side 13 Landsdækkende totalservice ved brandskade Om SSG A/S SSG A/S er førende specialist inden for

Læs mere

Beredskab. Beredskabsforbundet 80 år med fælles mål: At være for hinanden! Når hjælp er en æressag. 80 års jubilæum JUNI 2014

Beredskab. Beredskabsforbundet 80 år med fælles mål: At være for hinanden! Når hjælp er en æressag. 80 års jubilæum JUNI 2014 Beredskab 80 års jubilæum JUNI 2014 1934 Beredskabsforbundet 80 år med fælles mål: At være for hinanden! Når hjælp er en æressag Redaktørens ord Beredskabsforbundet 80 år med fælles mål: At være for hinanden!

Læs mere

NR. 1 - JANUAR 2008. Beredskab i Californien

NR. 1 - JANUAR 2008. Beredskab i Californien NR. 1 - JANUAR 2008 i Californien Flere grunde til at vælge ABC Brandteknik 3 Grunde til at vælge ABC Brandteknik 44447747#6330 3 Personbrandattrap Miljøvenlig Væskebrand/Gaskar Miljøvenlig Grunde mere

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ilddåb for tværgående SINE-snak. 170 mand fra 18 beredskaber indsat mod naturbrand ved Billund

BRANDVÆSEN. Ilddåb for tværgående SINE-snak. 170 mand fra 18 beredskaber indsat mod naturbrand ved Billund NR. 5 juni 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ilddåb for tværgående SINE-snak 170 mand fra 18 beredskaber indsat mod naturbrand ved Billund Foto: Rene Gammelmark Side 18-21

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Emne: Beretning 2013 Når man ser tilbage på året der er gået fristes jeg til at genbruge min indledning fra de tidligere

Læs mere